S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Siedziba: ul. Noakowskiego 10, Warszawa Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Nr KRS: Nr Regon: Dane członków zarządu Fundacji: Jacek Strzemieczny Dyrektor CEO, zam. ul. Gdańska 2/70, Warszawa Alicja Pacewicz członek zarządu, zam. ul. Madalińskiego 73/75 m. 1, Warszawa Liliana Rzeżuska członek zarządu, zam. ul. Trąby 4/107, Warszawa Cele statutowe Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej : wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie jakości pracy szkoły, przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kształtowanie postaw obywatelskich polskiego społeczeństwa. 2. Zdarzenia prawne mające wpływ na działalność Fundacji: Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia prawne mające wpływ na działalność Fundacji. 1

2 3. Działalność statutowa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2006 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez projekty adresowane do nauczycieli i innych pracowników oświaty mające na celu poprawę jakości polskich szkół oraz rozwijanie postaw obywatelskich młodego pokolenia. SZKOŁA Z KLASĄ Akcja edukacyjna Szkoła z klasą Szkoła z klasą jest ogólnopolskim programem CEO współorganizowanym z Gazetą Wyborczą od 2002 roku. Cele programu: promowanie nowoczesnej, efektywnej edukacji oraz poprawa kultury wychowawczej szkół. W 2006 roku w akcji Szkoła z klasą prowadzone były dwa duże programy: Nauczyciel z klasą i od września Uczniowie z klasą. Nauczyciel z klasą W programie Nauczyciel z klasą brało udział 9000 nauczycieli, z ponad 1000 szkół. We wrześniu 2006 roku przyznano 4883 tytułów Nauczyciel z klasą osobom, które wykonały 4 zadania, przygotowały scenariusze lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi uczniów i nauczały swoich przedmiotów metodą projektów. Uczniowie z klasą W programie Uczniowie z klasą powstało 3500 projektów. Realizowane są w trzech obszarach: Badam świat, Jestem twórcą, Pomagam innym. Kilkanaście tysięcy uczniów, z tysiąca szkół, realizuje projekty edukacyjne pod opieką nauczycieli. W czerwcu 2007 przyznamy uczniom tytuły: Uczeń z klasą, a do szkół wyślemy pamiątkowe dyplomy Zasięg geograficzny Program ma charakter ogólnopolski Partnerzy i sponsorzy Głównym partnerem - współorganizatorem Akcji - jest Gazeta Wyborcza. Finansowo program wspierają: Fundacja Agora, Agora Holding, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademię Szkoły z klasą dodatkowo wspierają: Telekomunikacja Polska (to było w opisie), Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, GE Money Bank, Polska Federacja Producentów Żywności. SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS) Celem programu jest wsparcie szkół w ich pracy nad zwiększeniem efektywności nauczania. Szkoły uczestniczące w programie dbają o podniesienie jakości własnej pracy poprzez współpracę nauczycieli i refleksję nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. Nauczyciele i dyrektorzy szkół w ramach tego programu uczą się rozpoznawania lokalnych potrzeb, odpowiedzialnego ustalania celów, formułowania zadań, sposobów monitorowania uzyskiwanych efektów i oceny uzyskiwanych rezultatów. Główną ideą programu Szkoła ucząca się jest zwiększenie efektywności nauczania. Duże znaczenie w kształtowaniu programu mają opinie i zadeklarowane potrzeby dyrektorów i nauczycieli aktywnych szkół susowskich, którzy w SUS-ie poszukują inspiracji do wprowadzania zmian. W wyniku wprowadzenia zmian w programie, od 2007 r. szkoły uczestniczące mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek szkoleniowych: Doskonalenie pracy szkoły - tradycyjne szkolenia susowskie, 2

3 Doskonalenie metod nauczania i oceniania - zwiększenie efektywności nauczania poprzez stosowanie oceniania kształtującego Działania Klubu SUS dla szkół uczestniczących w programie Akademia SUS Konferencje dyrektorów Spotkania regionalne Klubu SUS Spotkania tematyczne w regionach Letnia szkoła SUS Spotkania informacyjne o programie Od początku października do końca grudnia przeprowadzono 3 spotkania informacyjne pt. Doskonalenie pracy szkoły. Odbyły się w Warszawie w terminach: ; ; W spotkaniach listopadowych wzięło udział 136 dyrektorów szkół biorących udział w projekcie Szkoła marzeń. Spotkanie grudniowe skierowane było do dyrektorów szkół biorących udział w kursie oceniania kształtującego. W tym spotkaniu uczestniczyło 31 osób. Podczas warsztatów przedstawiono ideę programu oraz przeprowadzono warsztaty dotyczące samooceny szkoły oraz oceniania kształtującego. Szkolenia programowe SUS W 2006 roku w szkoleniach programowych wzięło udział 490 nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia odbyły się w Dębicy, Poznaniu, Rybniku, Szczecinku, Warszawie, Poznaniu, Rybniku, Drzemlikowicach, Zielenicach, Domaszewnicy, Nidzicy, Szczawinie Kościelnym, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Gdańsku, Łodzi, Rykach, Opolu, Obornikach Śląskich, Kazimierzu Dolnym, Rybniku, Krakowie. Szkolenia trenerów Szkolenie dla 20 trenerów (Warszawa, ). Podczas szkolenia omówiono program czterech szkoleń programowych SUS, których zakres zmienił się w stosunku do poprzednich edycji programu: Wprowadzenie do programu SUS, Profil szkoły, Samoocena szkoły, Praca w zespołach zadaniowych, Szkolenie dla 24 nauczycieli szkół susowskich - recenzentów raportów przygotowywanych przez szkoły przystępujące do panelu (Warszawa, ). Celem spotkania było przedstawienie zmian w filozofii i procedurze programu SUS. Uczestnicy ćwiczyli umiejętności pisania recenzji raportów z działań szkół ubiegających się o tytuł Szkoły uczącej się i pisania informacji zwrotnej do różnych fragmentów raportu. Konkursy Centrum Edukacji Obywatelskiej włączyło się do konkursu Notebook dla aktywnego nauczyciela organizowanego Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundację Edukacji Ekonomicznej. Nauczyciele ze szkół susowskich laureaci konkursu, otrzymali 50 notebooków wraz z licencjonowanym oprogramowaniem. Aby wesprzeć 3

4 realizację projektów, CEO zorganizowało warsztaty dla laureatów, które odbyły się w dniach 8 9 grudnia 2006 r. w Warszawie. Strona internetowa programu i forum dyrektorów szkół Na stronie internetowej publikowane są relacje ze szkoleń, konferencji i spotkań tematycznych. Funkcjonuje tu także forum dyrektora SUS, na którym dyrektorzy szkół susowskich wymieniają opinie i doświadczenia. Forum moderowane jest przez dyrektorki szkół susowskich. Na forum istnieje także Koleżeński Kącik Prawny prowadzony przez dyrektorkę szkoły uczestniczącej w programie. Szkolenia SUS dla nauczycieli uczestniczących w programie Nauczyciel z klasą W listopadzie i grudniu 2006 r. obyły się 24 szkolenia dla nauczycieli z całej Polski. W szkoleniach łącznie wzięło udział 418 nauczycieli. Największe zainteresowanie szkleniami miało miejsce w województwach śląskim i wielkopolskim (po 5 szkoleń); wzięło w nich udział około 200 nauczycieli. Partnerzy i sponsorzy Od 2000 roku program Szkoła ucząca się prowadzony jest wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która jest głównym sponsorem projektu. Część szkoleń prowadzonych w ramach programu jest finansowana z wpłat uczestników. W 2006 roku rozwijano dotychczasową i nawiązano nową współpracę z Kuratoriami Oświaty i Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w celu przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wspólnie z Wspólnie z Szwajcarsko-Włoskim Centrum Edukacyjnym przy Ministerstewie Edukacji Kantonu Ticino realizowaliśmy międzynarodowy projekt Bridges Across Boundaries ( Mosty ponad granicami ). Ewaluacja programu prowadzona jest we współpracy z Bowling Green State University oraz Ośrodkiem Ewaluacji w Warszawie. Wolontariusze Realizację projektu w roku 2006 wspierał 1 wolontariusz. Zasięg geograficzny. Program Szkoła ucząca się obejmuje swoim zasięgiem szkoły z całej Polski. Od początku realizacji programu (2001 r.) do końca roku 2006 program objął swym zasięgiem ponad 500 szkół. Do końca 2006 roku tytuł Szkoły uczącej się uzyskało ponad 70 szkół. AKADEMIA SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ (SUS) Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2006 roku prowadziło szkolenia stacjonarne dla rad pedagogicznych oraz szkolenia internetowe (prowadzone od 2005 roku). Program skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad pedagogicznych i administracji oświatowej. Kursy internetowe W kursach internetowych w 2006 roku wzięło udział 995 nauczycieli. Tematyka kursów: Jak motywować uczniów do nauki? Uczestnicy poznają wybrane techniki, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie oraz świadomego reagowania na zmieniające się okoliczności. Ponadto 4

5 techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się. Uczestnicy 341 nauczycieli Edukacja obywatelska w gimnazjum Kurs daje możliwość wypróbowania różnych metod nauczania oraz omówienia ich z innymi nauczycielami-praktykami. Składa się z ośmiu trzytygodniowych modułów szkoleniowych oraz jednego modułu podsumowującego. Podczas kolejnych modułów szkoleniowych uczestnicy omawiają teksty merytorycznie związane z wybranymi zagadnieniami edukacji obywatelskiej, przeprowadzają lekcje dotyczące tych tematów, przy wykorzystaniu wskazanych metod nauczania, dyskutują o doświadczeniach wynikających z przeprowadzonych lekcji. Uczestnicy 1 nauczyciel Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły? Uczestnicy dowiedzieli się: 1. Jak zbierać dane o wynikach, egzaminach, standardach wymagań 2. Analizować i interpretować te dane, w tym EWD - edukacyjna wartość dodaną 3. Komunikować wyniki zainteresowanym i wspólnie z nimi planować dalsze działania 4. Wspierać indywidualnych uczniów w skutecznym uzupełnianiu braków i dalszym rozwoju 5. Oceniać rezultaty pracy nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów. Uczestnicy 22 nauczycieli Szkolenia dla moderatorów kursów internetowych CEO Przygotowanie moderatorów do moderowania w kursach. Po co i jak piszemy komentarze? Jaka jest rola i obowiązki moderatorów w kursach internetowych? Uczestnicy 103 nauczycieli-moderatorów Ocenianie kształtujące Zapoznanie uczestników z ideą oceniania kształtującego i jej podstawowymi elementami, czyli planowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz rolą informacji zwrotnej w procesie uczenia się uczniów. Poszerzenie znajomość idei oceniania kształtującego o pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocenę koleżeńską, samoocenę i zastosowanie oceniania kształtującego w wychowaniu. Uczestnicy 208 nauczycieli Metoda projektu Prezentacja i zapoznanie uczestników szkolenia z metodą projektu - jedną z najbardziej efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania. Wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i wskazówki dotyczące przebiegu prac nad projektem, przygotowanie uczestników do przeprowadzenia podczas szkolenia symulacji projektu, przygotowanie uczestników do przeprowadzenia analizy możliwości zastosowania metody we własnej szkole, i planowania tematów projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Uczestnicy 320 nauczycieli 5

6 Szkolenia dla rad pedagogicznych i indywidualnych nauczycieli W 2006 roku odbyło się 175 szkoleń dla rad pedagogicznych w których wzięło udział 4896 nauczycieli oraz 2 prezentacje kursów internetowych dla 53 uczestników. 76 spośród tych szkoleń odbyło się w szkołach z miejscowości poniżej mieszkańców. Tematyka szkoleń: Ocenianie kształtujące etap I Ocenianie kształtujące etap II Ocenianie kształtujące szkolenie informacyjne Jak stać się autorytetem dla ucznia? Jak uczyć dobrze i do egzaminu? Ocena i samoocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy Metoda projektu Współpraca z rodzicami Jak motywować uczniów do nauki? Pierwszy krok na drodze do wprowadzenia w szkole systemu zapewniania jakości Jak skutecznie współpracować z rodzicami? Metody aktywizujące, czyli jak uczyć efektywnie i atrakcyjnie Nauczanie metodą rozwiązywania problemów Pytania, które kształcą, czyli jak zadawać pytania, by uczyć twórczego i krytycznego myślenia? Reagowanie na agresję Partnerzy i sponsorzy Kursy i szkolenia są płatne. Nauczyciele ze szkół programu SUS posiadają zniżki zarówno na szkolenia RP jak i na kursy prowadzone przez Internet. Różnica w kosztach dopłacana jest ze środków programu Szkoła ucząca się dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Kursy dla nauczycieli z Projektu Szkoła Marzeń (w roku 2006) były bezpłatne. Koszty tych kursów pokryte zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wolontariusze W programie pomagało w różnych okresach 2006 roku 2 wolontariuszy. Zasięg geograficzny Szkolenia Akademii SUS adresowane są do nauczycieli w całej Polsce. W przypadku szkoleń dla rad pedagogicznych największą popularnością cieszą się one w województwie mazowieckim i wielkopolskim. W przypadku kursów internetowych rozkład geograficzny jest wyrównany uczestniczą w nich nauczyciele z wszystkich województw. Z EKONOMIĄ NA TY W 2006 r. w ramach programu Z ekonomią na ty kontynuowane były działania prowadzone w latach poprzednich. Celem tych działań było podniesienie jakości edukacji ekonomicznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych poprzez dostarczanie nowych narzędzi edukacyjnych. W projekcie w 2006 roku udział wzięło około 2000 uczniów i 50 nauczycieli opiekujących się grupami uczniowskimi. Realizowane były: Edukacyjny projekt internetowy "Zakładamy i prowadzimy firmę" to komputerowa symulacja funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, która w praktyczny i atrakcyjny 6

7 sposób uczy prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu na kilka tygodni zakładają wirtualną firmę, w ramach której odtwarzają reguły funkcjonowania prawdziwych przedsiębiorstw. Podczas realizacji projektu uczniowie uczą się jak założyć firmę, jak badać popyt konsumentów na dany produkt, jak opracować biznesplan, jak wziąć pożyczkę, jak produkować i sprzedawać swoje usługi, jak sporządzić ofertę handlową, jak prowadzić uproszczoną księgowość. Edukacyjny projekt internetowy "Z giełdą na ty" projekt przygotowany dla uczniów, którzy chcą poznać tajniki giełdy i mechanizmy działania największego rynku w gospodarce. Dzięki specjalnej platformie uczestnicy projektu poznają mechanizmy działania giełdy. W trakcie gry inwestują środki pieniężne w papiery wartościowe, podejmują decyzję, których skutki nie są do końca przewidywalne, zdobywają wiedzę, która pozwoli im w przyszłości wejść na prawdziwą Giełdę Papierów Wartościowych. Laureaci IV i V edycji projektu Z giełdą na ty wzięli udział w podsumowaniu projektu w Warszawie. Odwiedzili siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych oraz siedzibę Gazety Wyborczej gdzie spotkali się z dziennikarzem odpowiedzialnym za dział gospodarki. W ramach programu działała tematyczna strona internetowa, na której znalazły się materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, folie pomocnicze, artykuły i inne materiały pomocne w realizacji zajęć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej. Partnerzy programu: Sponsorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wolontariusze: W 2006 r. realizację programu wspierał 1 wolontariusz. Zasięg geograficzny: Program Z ekonomią na ty objął swoim zasięgiem w 2006 roku całą Polskę. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy z województwa mazowieckiego. PROGRAM ŚLADY PRZESZŁOŚCI W programie Ślady przeszłości uczestniczą nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu uczniowie opiekują się wybranymi zabytkami śladami przeszłości, znajdującymi się w ich okolicy. Młodzi ludzie w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przygotowali projekty poświęcone dziedzictwu kulturowemu swoich miejscowościach. Oprócz podjęcia się opieki nad zabytkami młodzi ludzie pełnią również rolę adwokatów zapomnianych obiektów. Przypominają innym o ich znaczeniu i roli. Każdy z zaadoptowanych zabytków ma własną stronę internetową. Od stycznia do grudnia 2006 r. w programie Ślady Przeszłości uczestniczyło ponad 454 szkoły z całej Polski. Projekty realizowane przez uczniów można pogrupować według rodzaju zabytków. Najwięcej jest prac poświęconych: - obiektom kultu religijnego: kościołom (prawosławnym, ewangelickim, katolickim) żydowskim bożnicom, kaplicom, kapliczkom, mogiłom, cmentarzom, figurom świętych, kurhanom, - zabytkom architektonicznym: domom, dworom, pałacom, zamkom, ratuszom, budynkom szkolnym, fortom, wieżom, 7

8 - zabytkom przemysłowym: zabudowaniom kolejowym, kopalniom, murowi oporowemu, - zabytkom przyrody: parki, bindaż, aleje dębów, - obiektom codziennego użytku, - obrzędom, przekazom, - lokalnym bohaterom Szkolenia dla nauczycieli i młodzieży prowadzone były przez regionalnych koordynatorów programu oraz trenerów CEO. Koszty tych szkoleń zostały pokryte ze środków Narodowego Centrum Kultury Narodowego Centrum Kultury ( program operacyjny "Patrotyzm jutra ), Fundacji im. L. Kronenberga oraz Urzędu Miasta St. Warszawy. - Odbyły się 64 szkolenia dla nauczycieli, zainteresowanych udziałem w programie Ślady przeszłości, w których udział wzięło 997 osób. W czasie zajęć uczestnicy poznali cele i założenia programu, zapoznali się z poszczególnymi etapami pracy nad projektem oraz przykładami projektów. - Odbyło się również 25 szkoleń dla młodzieży - uczestników programu, w których udział wzięło 540 uczniów. Zajęcia poświęcone były poszczególnym etapom pracy nad projektem. Miały na celu wspomóc młodzież i wzmocnić motywację i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Współpraca z regionalnymi koordynatorami programu Centrum współpracuje z 20 regionalnymi koordynatorami. Celem tej współpracy jest: upowszechnienie i promocja programu wśród nauczycieli i młodzieży, przygotowanie nauczycieli do pracy nad projektami Ślady przeszłości, inicjowanie i wspieranie współpracy między szkołami biorącymi udział w programie, organizowanie regionalnych prezentacji projektów. IV Ogólnopolska Prezentacja Projektów 14 czerwca 2006 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Prezentacja Projektów Ślady przeszłości. Udział wzięło 105 szkół z całej Polski. Obecnych było ponad 900 uczniów wraz z nauczycielami. Prezentacja tak jak w latach poprzednich zorganizowana została w formie targów. Projekty oceniali eksperci oraz zaproszeni goście przedstawiciele instytucji kultury i oświaty. Zaprezentowane zostały projekty uczniów z województw. Regionalne Prezentacje Projektów Regionalni koordynatorzy programu we współpracy z CEO i lokalnymi partnerami w okresie od marca do grudnia zorganizowali w sześciu miejscach w Polsce Regionalne Prezentacje Projektów. Uczestniczyło w nich około 100 szkół. W uroczystościach tych udział wzięli przedstawiciele CEO. Kontakty z nauczycielami /Strony Internetowe - W sierpniu 2006 r. do szkół z całej Polski rozesłane zostały informacje oraz zaproszenie do udziału w programie. Obecnie trwa rekrutacja projektów do nowej edycji programu. - Pracownicy CEO są w stałym bezpośrednim kontakcie telefonicznym i mailowym z uczestnikami programu. Co dwa tygodnie uczestnicy otrzymują biuletyn z bieżącymi informacjami, na stronach internetowych działa forum dyskusyjne. - Szkoły realizujące projekty zamieszczają na stronach internetowych CEO oraz szczegółowe opisy projektów wraz z dokumentacją fotograficzną. 8

9 - Oprócz materiałów szkolnych na stronach www znaleźć można następujące materiały: opisy projektów, zdjęcia, materiały pomocnicze, przykłady scenariuszy lekcji i narzędzi dydaktycznych, ciekawe linki do instytucji i organizacji pozarządowych, informacje organizacyjne, sprawozdania ze szkoleń i prezentacji. Partnerzy i sponsorzy: Partnerami programu, którzy wspierali merytorycznie i organizacyjnie Centrum Edukacji Obywatelskiej były następujące instytucje: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Komunizmu Socland, Dom Spotkań z historią, Towarzystwo opieki nad Zabytkami, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z Olsztyna, Zamek Królewski w Warszawie, Grupa Studnia O. W organizacji szkoleń CEO współpracowało z wojewódzkimi i samorządowymi ośrodkami metodycznymi oraz samorządami. Współpraca z redakcją "Spotkań z zabytkami" umożliwiła przekazanie uczniom - uczestnikom Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów kompletu materiałów i publikacji. Młodzież uczestnicząca w programie współredaguje jeden z działów w czasopiśmie "Spotkania z Zabytkami" (pt. Młodzież i Zabytki). Wolontariusze Na stałe przy realizacji projektu współpracuje 1 wolontariusz. W organizację prezentacji angażują się uczniowie szkół ponadgminazjalnych oraz studenci (40 osób) i Klub Studencki STODOŁA. Zasięg geograficzny: Cała Polska. W programie biorą udział szkoły ze wszystkich województw. Najwięcej projektów realizowanych jest w szkołach z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. PROGRAM LITERACKI ATLAS POLSKI W programie uczniowie z nauczycielami poszukują informacji dotyczących literackiego dziedzictwa ich regionu. Znalezione przez młodzież literackie świadectwa zamieszczane są na internetowej (interaktywnej) mapie Polski, a najciekawsze znajdą się w wydanym drukiem Literackim Atlasie Polski. Atlas będzie publikacją przewodnikową. Z Atlasem w ręce czytelnik ma mieć możliwość podróżowania po literackiej Polsce. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli (języka polskiego, historii) szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy, pracowników domów kultury. Od stycznia do grudnia 2006 wzięło w nim udział 7800 uczniów z 390 szkół z całej Polski. Każdy projekt uczniowski ma założoną własną stronę internetową na serwerze CEO. Na stronach zamieszczane są sprawozdania z działań podejmowanych w programie. Szkolenia Od grudnia do stycznia 2006 roku odbyło się 30 szkleń dla nauczycieli i 20 warsztatów dla uczniów. W sumie wzięło w nich udział 850 osób. Szkolenia prowadzone były przez lokalnych koordynatorów programu, których zadaniem jest wspieranie szkół, promocja programu, kontakt z mediami i władzami samorządowymi. Konkurs filmowy Literacki atlas Polski W ramach programu Literacki Atlas Polski w miesiącach październik listopad

10 został zorganizowany konkurs filmowy, w którym wzięło udział 20 szkół. Młodzież przygotowała filmy, w których opisała swoje poszukiwania literackie. Z powstałego materiału przygotowany został film edukacyjny udostępniany bezpłatnie na stronie internetowej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prezentacje Uczestnicy programu mieli szansę zaprezentowania swoich projektów na dwóch ogólnopolskich prezentacjach projektów młodzieżowych, które zostały zorganizowane w maju i czerwcu 2006r w Warszawie. Uczniowie z woj. kujawsko - pomorskiego, świętokrzyskiego i Dolnośląskiego mogli także wziąć udział w 3 prezentacjach regionalnych w Brodnicy, Kielcach i Nowej Rudzie. Spotkania z autorami W ramach programu Literacki Atlas Polski grupy uczniów mają szansę spotkać się z wybranymi współczesnymi pisarzami i poetami. W 2006 roku zostały zorganizowane 4 wieczory autorskie. Partnerzy: Program prowadzony jest we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem projektu jest też Instytut Książki, Wydawnictwem "Bezdroża", Bibliotekami Wojewódzkimi i Fundacją Badań Literackich. Wolontariusze Na stałe przy realizacji projektu współpracuje 1 wolontariusz. Zasięg geograficzny: Program ogólnopolski. MŁODZI OBYWATELE DZIAŁAJĄ (MOD) Głównym celem programu jest aktywizacja młodych obywateli do podejmowania działań na rzecz rozwiązywanie problemów środowiska lokalnego i swoich rówieśników oraz wspieranie młodych obywateli w realizacji ich własnych projektów. Praktyczne doświadczenie demokratycznego uczestniczenia w życiu wspólnoty przygotowuje młodych ludzi do bycia w przyszłości odpowiedzialnymi obywatelami i liderami swoich środowisk. Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Umożliwiły uczestnikom szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką programu MOD oraz przygotowały do realizacji własnych projektów. Zarówno szkolenia dla uczniów jak i nauczycieli prowadzone były po uprzednim zapoznaniu się z potrzebami i możliwościami beneficjantów, tak by materiał szkoleniowy odpowiadał realnym potrzebom uczniów i nauczycieli. Uczniowie zostali przeszkoleni z zakresu metod pracy projektem, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, kształtowania umiejętności prospołecznych i liderskich oraz wiadomości z zakresu obywatelstwa europejskiego. Nauczyciele/opiekunowie zdobyli wiedzę na temat tego jak wspierać młodzież w działaniu, realizowaniu własnych projektów i zdobywaniu funduszy i uczenia o wartościach i prawach młodego obywatela Europy. W okresie od r odbyło się 35 szkoleń MOD dla ok. 20 osobowych grup młodzieży z różnych miejscowości z całej Polski oraz 10 wprowadzających szkoleń dla nauczycieli. W szkoleniach i warsztatach MOD łącznie wzięło udział 700 uczniów i 100 nauczycieli, dodatkowo, w organizację szkoleń 10

11 zaangażowanych było ponad 35 nauczycieli szkół, w których odbywały się szkolenia MOD. Regionalne projekty MOD W wyniku szkoleń MOD powstało ok. 100 regionalnych projektów realizowanych przez przeszkoloną wcześniej młodzież. Powstałe projekty dotyczyły działań w dziedzinach takich jak: wolontariat, ekologia, historia i tradycja, kultura, sport i turystyka, problemy społeczne. Strona internetowa Powstała platforma internetowa, na której publikowane były materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli takie jak: "Niezbędnik Młodego Lidera", "Gra mailowa", "Skarbiec Pomysłów" (przykładowy zbiór projektów realizowanych przez młodzież), "Kroki MODa", konkursy MODa i forum wymiany doświadczeń, w ramach którego młodzież mogła dzielić się swoim doświadczeniem i przeżyciami z innymi uczestnikami programu MOD. Stronę internetową programu MOD odwiedziło w okresie realizacji projektu ok. 4 tys. osób. Poczytaj mi przyjacielu Poczytaj mi, przyjacielu to program, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych czytają książki najmłodszym. W trakcie cotygodniowych spotkań w szkołach podstawowych, przedszkolach, szkołach specjalnych, świetlicach i domach dziecka młodzież czyta maluchom książki dla dzieci. Młodzi również wykazują się samodzielną twórczością, często przygotowują z maluchami inscenizacje teatralne własnego autorstwa bądź wymyślają różnorodne gry i zabawy. Współpracuje z nami już 85 szkół w całej Polsce. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. liczba szkół, biorących udział w projekcie wzrosła o 68 nowych szkół! Program pomaga budować w uczniach wrażliwość społeczną, aktywizuje ich obywatelsko, pomaga w pokonywaniu pewnych barier (np. nieśmiałości), pozwala zdobyć doświadczenie na polu pracy prospołecznej. Partnerzy i sponsorzy W ramach programu Poczytaj mi przyjacielu współpracujemy z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom i Wytwórnią Pozytywną, która nieodpłatnie, co miesiąc wysyła do CEO archiwalne numery czasopisma dla najmłodszych Miś. Udział wolontariuszy Na stałe w program MOD zaangażowanych jest 5 wolontariuszy. Podczas Festiwalu Lokalnych Działań Młodzieży, w przygotowanie i przebieg prezentacji zaangażowanych było ok. 40 wolontariuszy. Zasięg geograficzny: Cała Polska MŁODZI PRZECIW KORUPCJI Program Młodzi przeciw korupcji realizowany jest przez CEO nieprzerwanie od 2004 roku. W tym okresie bezpośrednimi adresatami programu byli nauczyciele szkół ponadpodstawowych; beneficjentami - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (ale także szkół podstawowych!), którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkołach według opracowanych przez CEO scenariuszy oraz realizują projekty uczniowskie w zakresie tematyki antykorupcyjnej. W realizację zadania włączona została grupa liderów (spośród nauczycieli i uczniów), którzy promują edukację antykorupcyjną w swoich 11

12 województwach/regionie. Z ofertą współpracy w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej zwracało się również do samorządów lokalnych i środowisk akademickich. Młodzi w Przejrzystej Polsce W 2006 roku w ramach programu Młodzi przeciw korupcji Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowało międzynarodowy, polsko-litewski projekt "Młodzi w Przejrzystej Polsce". W programie uczestniczyło 10 polskich i 3 litewskie samorządy przed którymi postawione zostały zadania związane z upowszechnianiem wiedzy związanej ze standardami przejrzystości życia publicznego. W każdym z samorządów uczestniczących w akcji odbyło się minimum 45 godzin zajęć dotyczących edukacji antykorupcyjnej i przejrzystości życia publicznego, a także minimum trzy wycieczki obywatelskie do instytucji publicznych (Komendy Policji, Sądy Okręgowe, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej) lub instytucji samorządowych. W ramach projektu "Młodzi w przejrzystej Polsce" odbyły się również dwie wizyty studyjne oraz międzynarodowe warsztaty i konferencja w Warszawie. Szkolenia W roku 2006 przeprowadzonych zostało 45 szkoleń regionalnych dla nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych. Przeszkolono ponad 700 nauczycieli. Podczas organizacji szkoleń w roku CEO współpracowało z samorządami terytorialnymi oraz regionalnymi instytucjami zajmującymi się edukacją. Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne było za merytoryczne przygotowanie szkoleń (trenerzy, materiały szkoleniowe, program szkolenia); lokalni partnerzy - za organizacyjne przygotowanie warsztatów i kontakt ze szkołami. W roku 2006 opublikowana została druga, poprawiona i wzbogacona wersja scenariuszy zajęć z edukacji antykorupcyjnej oraz podręcznik "Oblicza korupcji. Zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania", który może być wykorzystany zarówno jako pomoc dla nauczycieli szkół ponadgimnajzlnych jak i szkół wyższych. Partnerzy i sponsorzy Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja im. Stefana Batorego, Ambasada Stanów Zjednoczonych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Komisja Europejska, Polski Portal Edukacyjny Zasięg geograficzny Młodzi w przejrzystej Polsce jest programem międzynarodowym, natomiast Młodzi przeciw korupcji to program ogólnopolski. POLITYKA OŚWIATOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POST) Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu POST strategia dla naszych dzieci od roku 1996 pomaga władzom samorządowym tworzyć lokalne koalicje na rzecz oświaty. Do programu w 2006 roku włączyło się 12 partnerskich samorządów wyróżniających się w procesie tworzenia lokalnych koalicji oświatowych. Do końca 2007 roku, przedstawiciele społeczności lokalnej wraz z pracownikami oświaty wspólnie wypracują Strategie dla naszych dzieci - długofalowe lokalne plany rozwoju oświaty. Proces tworzenia strategii odbędzie się podczas cyklicznych spotkań tzw. lokalnych forów oświatowych. W ramach programu CEO pomaga samorządom gminnym, miejskim i powiatowym tworzyć lokalne plany oświatowe. W miesiącach listopad grudzień 2006 odbyło się 10 lokalnych forów oświatowych. W spotkaniach uczestniczyło 263 lokalnych liderów, którzy zaangażowali się w budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju oświaty na swoich terenach. 12

13 16 listopada 2006 r. w Warszawie, odbyło się szkolenie koordynatorów lokalnych programu. 14 grudnia 2006 r. w Warszawie zorganizowano ogólnopolską konferencję lokalnych koalicji oświatowych, w której uczestniczyło 48 osób (członkowie zarządu samorządów terytorialnych, pracownicy urzędów, radni, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy uczestniczące w programie POST - Strategia dla naszych dzieci). Partnerzy i sponsorzy: Program finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wolontariusze Zespoły robocze lokalnych koalicji opierały się głównie na pracach wolontariuszy, którzy wspierali własną pracą organizacji spotkań z lokalną społecznością. Zasięg geograficzny Powstało 10 koalicji w 12 samorządach: Koszęcin (woj. śląskie), Zarszyn (woj. warmińskomazurskie), Klucze (woj. małopolskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie), Celestynów (woj. mazowieckie), Jonkowo (woj. warmińsko-mazurskie) oraz wszystkie samorządy powiatu ełckiego - gminy: Miasto Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki oraz powiat Ełcki (woj. warmińsko mazurskie). SZKOŁA MARZEŃ Projekt Szkoła Marzeń realizowany na podstawie konkursu 4/2.1a/2004 Dotacje dla szkół wiejskich na programy rozwojowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją Wdrażająca projekt było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt został rozpoczęty w 2005 roku. Głównym celem projektu było stworzenie przez szkoły programów rozwojowych, nastawionych na zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z gmin wiejskich. Na realizację swoich programów rozwojowych szkoły otrzymały do zł. W ramach projektu udało się m.in.: zorganizować zajęcia pozalekcyjne zapewniając transport dla dzieci zamieszkałych poza bezpośrednim sąsiedztwem szkoły, zorganizowano wycieczki edukacyjne dla uczniów, ulepszono wyposażenie pracowni (w tym informatycznych), udzielono wsparcia doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i logopedów, otwarto szkoły na współpracę ze społecznością lokalną, zaangażowano organy prowadzące w pracę szkół, umożliwiono szkołom prezentacje rezultatów wdrażania programów rozwojowych na forum lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. To największy ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez organizację pozarządową i największa dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Projekt objął: 443 szkoły wiejskie uczniów 5000 nauczycieli godzin zajęć pozalekcyjnych Budżet projektu wynosił zł. Szkoły realizowały swoje programy od października 2005 r. do października 2006 r. W projekcie brały udział szkoły podstawowe i gimnazjalne z gmin wiejskich oraz te szkoły ponadgimnazjalne, w których co najmniej 35% uczniów mieszka w gminach wiejskich. 13

14 Przygotowaliśmy szkoły i środowiska lokalne do kontynuacji działań, rozpoczętych w projekcie Szkoła Marzeń oraz zainicjowaliśmy debaty o lokalnych uwarunkowaniach i wynikających z nich potrzebach oświatowych. Ważną rolę w realizacji tego celu odegrały samorządy, które aktywnie uczestniczyły w wypracowywaniu lokalnych planów polityki oświatowej. Partnerzy i źródła finansowania Projekt finansowany był w 75% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz w 25% z budżetu państwa. Pomysłodawcą i organizatorem Szkoły Marzeń była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt Szkoła Marzeń ma sześciu partnerów ogólnopolskich: - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - wsparcie przy przeprowadzeniu procedury naboru szkół - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - wsparcie w organizacji szkoleń dla ROK - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie - wsparcie w szkoleniach z oceniania kształtującego - Progress s.c. - wsparcie w funkcjonowaniu platformy internetowej projektu Projekt miał też 16 partnerów regionalnych. Były to ośrodki doskonalenia nauczycieli lub ośrodki metodyczne, w których w każdym województwie powstał Regionalny Ośrodek Konsultacyjny (ROK). Do zadań ROK należą m.in. organizacja spotkań informacyjnych na etapie przygotowywania zgłoszeń szkół; wsparcie szkół w realizacji ich programów oraz w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej. Wolontariusze Przy programie pracowało 20 wolontariuszy. Zasięg geograficzny Projekt był realizowany w całej Polsce. Zgodnie z jego zasadami rozkład szkół w Polsce musiał być równomierny. Stąd z każdego województwa udział bierze od 25 (świętokrzyskie) do 31 (warmińsko-mazurskie) szkół. MŁODZI GŁOSUJĄ Projekt powstał w Umożliwia niepełnoletnim obywatelom udział w najważniejszych wydarzeniach życia publicznego wyborach parlamentarnych i prezydenckich. W ramach programu Młodzi głosują, uczniowie organizują w szkołach młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe oraz referenda. Ich wyniki publikowane są w mediach. Poprzez realizację projektu Młodzi głosują, uczniowie zdobywają wiedzę na temat ordynacji wyborczej, uprawnień samorządów terytorialnych i innych organów władzy. Często młodzieżowe wybory poprzedzane są nie tylko lekcjami edukacyjnymi, ale również różnorodnymi warsztatami, kampaniami informacyjnymi, debatami i spotkaniami z autorytetami bądź samymi kandydatami. Dzięki temu, program Młodzi głosują staje się niezwykle interesującą lekcją demokracji, dobrą okazją do udziału w zajęciach dotyczących wyborów politycznych, a przede wszystkim - doskonałą nauką podejmowania decyzji w sprawach publicznych. 14

15 W symulacji jesiennych samorządowych wyborów w roku 2006 udział wzięło 715 szkół. Uczniowskie głosowanie przeprowadziło 259 szkół z całej Polski, łącznie głosowało uczniów, a frekwencja ogólnopolskich wyborów młodzieżowych wyniosła 57,42%. Liczby te zdają się świadczyć o tym, że istnieje potrzeba przeprowadzania tego typu projektów edukacyjnych w szkołach, że uczniowie mają swoje zdanie i chcą mieć możliwość głośnego go wyrażania. Zorganizowanych zostało 15 szkoleń dla uczniów. Wolontariusze Przy programie pracowało 5 wolontariuszy. Zasięg geograficzny Projekt był realizowany w całej Polsce. MOJE KONSUMENCKIE ABC Program był częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Moje konsumenckie ABC, współfinansowanej przez Unię Europejską i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kampania skierowana do dzieci i młodzieży, została poprzedzona badaniami socjologicznymi dotyczącymi świadomości i umiejętności konsumenckich młodych konsumentów oraz ich postaw wobec reklamy. W ramach programu Moje konsumenckie ABC, CEO przygotowało: o Szkolenia - Szkolenia dla trenerów prowadzących szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych), w których uczestniczyło 49 osób - 94 szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, w których wzięło udział 1697 nauczycieli z 747 szkół, - 56 szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych, w których wzięło udział 1021 nauczycieli z przeszło 900 przedszkoli. o Materiały edukacyjne - Opracowano scenariusze warsztatów dla trenerów szkół podstawowych i przedszkoli, - Opracowano scenariusz szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych (8 godz. dydaktycznych) i scenariusz szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych (6 godz. dydaktycznych), - Opracowano scenariusze lekcji dla uczniów klas I-III SP i klas IV-VI SP, - Opracowano scenariusz 1 godzinnego warsztatu dla rodziców dzieci 6- letnich (zerówka), - Opracowano publikację dla przedszkolaków "Moje konsumenckie ABC" - kolorowanka dla dzieci, - Opracowano publikację dla uczniów szkół podstawowych "Zakupy z Maxem" - komiks dla dzieci, - Opracowano grę planszową dla dzieci w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, - Opracowano scenariusze lekcji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - Opracowano publikację dla uczniów gimnazjów "Kupuj z głową", - Opracowano publikację dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Młodzi kupują", 15

16 - Opracowano materiał pomocniczy dla uczniów starszych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) i nauczycieli: Vademecum młodego konsumenta. o Internetowe forum młodych konsumentów na platformie internetowej CEO Forum Młodzi kupują umożliwiało użytkownikom uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wymianę opiniami na temat reklamy i promocji oraz doświadczeń związanymi z kupowaniem i pozycją młodego konsumenta. Zasięg geograficzny Projekt był realizowany w całej Polsce. EDUKACJA PRAWNA I OBYWATELSKA W GIMNAZJACH I SZKOŁACH ŚREDNICH EPIO jest opracowanym przez CEO rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie. W ramach projektu Edukacja Prawna i Obywatelska prowadzony jest serwis internetowy: serwis maturzysty - dla uczniów przygotowujących się do matury, w którym ekspert udziela odpowiedzi na każde przysłane pytanie, dla nauczycieli przygotowujących uczniów do matury. KONKURS EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ Konkurs Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej jest zadaniem zleconym Fundacji CEO przez Kuratorium Oświaty. W roku 2006/2007 obejmował gimnazja województw: mazowieckiego i łódzkiego. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty przy składaniu dokumentów do liceum. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności obywatelskich oraz kształtowanie postaw obywatelskich uczniów. W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyło w konkursie 3046 uczniów ze 173 szkół, natomiast w województwie łódzkim w 2006/2007 uczestniczyło 594 uczniów z 50 szkół. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA (kontynuowana) Ukraina Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem w konsorcjum, które przygotowuje reformę nauczania edukacji obywatelskiej w ukraińskich szkołach. Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby szkoła kształciła świadomych i aktywnych obywateli: stworzenie nowej podstawy programowej; podręcznika; oferty dla uczniów ze szczególnymi potrzebami i szczególnie zdolnych; kształcenie nauczycieli do prowadzenia edukacji obywatelskiej; wsparcie ukraińskich organizacji działających na rzecz szkoły; stworzenie bogatej oferty zajęć pozaprogramowych wspierających praktyczne doświadczanie demokracji poprzez uczestnictwo w życiu społecznym. Liderem konsorcjum jest Cambridge Education Limited z Wielkiej Brytanii. Inni partnerzy: niemiecka organizacja Deutsch-Russischer Austausch E.V oraz ukraińska - Krok za Krokom. 16

17 CEO wspiera przede wszystkim rozwój działań pozaprogramowych, szkolenia dla nauczycieli i wzmacnianie organizacji pozarządowych działających na rzecz szkoły. Litwa Współpraca z litewską organizacją Modern Didactics Centre przy realizacji projektu pt. "Młodzi na rzecz przejrzystości". W ramach projektu upowszechniana była wśród młodzieży wiedza na temat funkcjonowania instytucji publicznych, a także obowiązujących standardów i praw przysługujących w kontaktach z nimi. Ponadto młodzież była przygotowywana do aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom ich naruszenia i realizowania działań na rzecz podnoszenia przejrzystości życia publicznego w lokalnych społecznościach. Dodatkowo, wspólnie z samorządem i nauczycielami, współtworzyła systemu uzyskiwania i upowszechniania informacji o sposobie funkcjonowania wybranych instytucji publicznych. Projekt realizowany był równocześnie w Polsce i na Litwie. Wspólne działania, poza wymianą doświadczeń, obejmowały wypracowanie i upowszechnienie modelu edukacji antykorupcyjnej i dotyczącej etyki życia publicznego. Unia Europejska W ramach programu Socrates - Grundtvig 1, wraz z partnerami z Austrii, Belgii, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji i Turcji realizujemy obecnie projekt zatytułowany SEALLL (Self- Evaluation in Adult Life Long Learning). Jego celem jest wypracowanie modelowych narzędzi do samooceny instytucji ustawicznego kształcenia dorosłych, które będą mogły być używane w całej Europie. Przewidywane jest przygotowanie narzędzi, ich testowanie i ocena, a następnie rozpowszechnianie informacji o nich. W projekcie przyjęto założenie, że samoocena służy uczeniu się organizacji, a tym samym jest jednym z elementów poprawiania jej funkcjonowania. W ramach programu Socrates - Comenius 3 Network powstała międzynarodowa sieć tematyczna pt. ELOS (Europe as a Learning Environment in Schools). CEO jest członkiem sieci. Ponadto w jej skład wchodzą następujące państwa: Austria, Holandia, Litwa, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Włochy. Jej zadaniem jest wprowadzenie do szkół programu szeroko pojętej edukacji dla obywatelstwa europejskiego, tzn. wprowadzenie takich rozwiązań programowych i instytucjonalnych, które pomogą uczniom w jak najlepszym i nowoczesnym przygotowaniu się do życia i pracy w jednoczącej się Europie, czyli: nauka ITC, języków obcych, wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej oraz przedsiębiorczości umożliwiającej swobodne przemieszczanie się po terenie Europy. W trakcie realizacji zadań projektu mają zostać wypracowane międzynarodowe narzędzia pomagające w realizacji ww. celów oraz narzędzie monitoringu postępów czynionych przez szkoły, które decydują się realizować projekt. W ramach programu European Puzzle finansowanego z akcji Grundtvig 2, CEO wymienia doświadczenia z innymi europejskimi organizacjami z Niemiec, Czech i Irlandii, zajmującymi się kształceniem osób dorosłych, w zakresie edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa. Następnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie czym jest aktywne obywatelstwo europejskie. W ramach programu Sailors on the CitizenShip finansowanego przez Czeską Narodową Agencję programu Młodzież, CEO współorganizowało z partnerami z Czech i Niemiec trening dla animatorów młodzieżowych poświęcony tematyce obywatelstwa i doskonaleniu metod pracy z młodzieżą w ramach edukacji obywatelskiej. 17

18 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W wyniku otrzymania zewnętrznego finansowania oraz zainteresowania wyrażanego przez potencjalnych uczestników, Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach prowadzonych działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, realizowało w roku 2006 formy doskonalenia zawodowego w ramach następujących programów: Literacki atlas Polski, Młodzi przeciw korupcji, Ślady przeszłości, Z ekonomią na ty, Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Moje konsumenckie ABC, Szkoła ucząca się, Akademia szkoły uczącej się mające na celu: 1. przygotowanie ogólnokrajowych i regionalnych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie kadry do realizacji tych szkoleń; 2. współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi; 3. tworzenie i rozwijanie regionalnego i ogólnokrajowego systemu współpracy pedagogicznej między nauczycielami; 4. opracowanie i publikację materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej związanej z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli; 5. motywowanie nauczycieli do podejmowania nowych działań, jak również podnoszenia jakości swojej pracy i pracy uczniów; 6. organizowanie form doskonalenia, w tym konferencji, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli. Adresatami realizowanych form doskonalących byli nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych różnych przedmiotów, w zależności od typu formy doskonalenia i tego, w ramach jakiego programu była ona prowadzona, którzy byli: - realizatorami programów Centrum Edukacji Obywatelskiej; - osobami pragnącymi przystąpić do realizacji programów Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz otrzymującymi informacje od jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej, o prowadzonych formach doskonalenia. Prowadzący szkolenia: - nauczyciele mianowani i dyplomowani, z wieloletnim doświadczeniem, wielokrotnie współpracujący z Centrum Edukacji Obywatelskiej, regularnie prowadzący szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; - pracownicy Centrum Edukacji Obywatelskiej. 18

19 Każde szkolenie zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2006 roku było poddawane ocenie wewnętrznej, a wszystkim osobom uczestniczącym w kursie przysługiwało odpowiednie świadectwo, zawierające tematykę i zakres organizowanego szkolenia oraz ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych zajęć. Każda forma doskonalenia posiada prowadzoną w Centrum dokumentację, w tym dokumentację potwierdzającą realizację poszczególnych celów zajęć. Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi także rejestr organizowanych form doskonalenia i wydanych zaświadczeń. W 2006 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało warsztaty, kursy, konferencje, panele koleżeńskie, wykłady (5 rodzajów form doskonalących) dla nauczycieli z całej Polski. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Jednym z działań statutowych Centrum Edukacji Obywatelskiej jest wspieranie i doskonalenie pracy nauczycieli, dlatego nasza fundacja opracowuje i wydaje podręczniki, scenariusze zajęć i materiały metodyczne dla nauczycieli, szczególnie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki publikowane są przez wydawnictwo CIVITAS, którego CEO jest właścicielem. Przygotowanie i wydawanie przez CEO programów szkolnych jest sposobem na finansowanie innych działań statutowych naszej fundacji. W 2006 r. CEO wydało egzemplarzy podręczników, poradników dla nauczycieli i innych materiałów edukacyjnych. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS) - podręcznik i ćwiczenia, t I i II (wersja rozszerzona i podstawowa) egz. Przewodnik młodego obywatela - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich egz. Z demokracją na ty - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich egz. Paszport nastolatka - informator dla gimnazjalistów egz. materiały pomocnicze i inne publikacje dydaktyczne egz. Duch klasy, Ocenianie Kształtujące, Jak oceniać aby uczyć poradniki dla nauczycieli egz. Wychodząc naprzeciw naszym odbiorcom prowadzimy księgarnię internetową co umożliwia zakupienia naszych publikacji po niższych cenach. EDUKACJA OBYWATELSKA W INTERNECIE Strona internetowa jest szeroko wykorzystywana przez nauczycieli i uczniów zainteresowanych narzędziami dobrej praktyki edukacyjnej i problematyki społecznej. Każdy z realizowanych przez CEO programów rozbudowane własne strony internetowe, na których publikowane są materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów: scenariusze lekcji, scenariusze warsztatów, artykuły, itp. Uczniowie i nauczyciele, dzięki przygotowanemu oprogramowaniu mogą samodzielnie na stronach CEO zamieszczać opracowane przez siebie materiały. W ramach redakcji strony internetowej prowadzone jest forum internetowe, 19

20 zamieszczane są materiały audiowizualne, przygotowywany newsletter dla użytkowników. W czasie roku szkolnego za pośrednictwem Internetu odbywają się debaty i fora internetowe i gry mailingowe. Strona internetowa CEO jest żywą platformą dialogu prowadzonego z młodzieżą i nauczycielami. W 2006 roku miesięcznie stronę CEO odwiedzało ponad 76 tys. internautów. WOLONTARIUSZE W 2006 roku CEO współpracowało z wolontariuszami z całej Polski. W większości byli to młodzi ludzie ze szkół średnich i gimnazjów, którzy realizowali własne projekty. Wolontariusze pomagali także w działaniach Fundacji w Warszawie - w 2006 roku regularnie współpracowało z CEO 12 osób. Wolontariusze pracujący w siedzibie CEO to głównie studenci. Pięciu wolontariuszy pomagało przy realizacji akcji Młodzi głosują, a w ogólnopolskie prezentację projektów Szkoła marzeń, Młodzi obywatele działają i Ślady przeszłości zaangażowanych było 90 osób. Grasz o staż W 2006 roku CEO było jednym z fundatorów praktyki w ramach ogólnopolskiego konkursu Grasz o staż. Praktykant pracował w programie Szkołą ucząca się, przy organizacji Letniej szkoły SUS. 3. Działalność gospodarcza Wpis w Rejestrze Przedsiębiorców został dokonany r. pod poz Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej r. Przedmiotem tej działalności były szkolenia z zakresu metod nauczania i zarządzania dla pracowników oświaty. W 2006r. prowadzone były jako działalność gospodarcza odpłatne szkolenia dla pracowników oświaty w ramach programu SUS i Akademii SUS. Szkolenia programowe były częściowo finansowane z wpłat uczestniczących szkół. W ramach Akademii SUS prowadzone były szkolenia tradycyjne oraz internetowe. Tytuł formy doskonalenia Liczba Liczba edycji uczestników Jak stać się autorytetem dla ucznia? Ocenianie kształtujące - informacja o programie Ocenianie kształtujące - I etap Ocenianie kształtujące - II etap Ocenianie kształtujące - dwa etapy Metoda projektu Jak uczyć dobrze i do egzaminu?

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo