S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Siedziba: ul. Noakowskiego 10, Warszawa Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Nr KRS: Nr Regon: Dane członków zarządu Fundacji: Jacek Strzemieczny Dyrektor CEO, zam. ul. Gdańska 2/70, Warszawa Alicja Pacewicz członek zarządu, zam. ul. Madalińskiego 73/75 m. 1, Warszawa Liliana Rzeżuska członek zarządu, zam. ul. Trąby 4/107, Warszawa Cele statutowe Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej : wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie jakości pracy szkoły, przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kształtowanie postaw obywatelskich polskiego społeczeństwa. 2. Zdarzenia prawne mające wpływ na działalność Fundacji: Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia prawne mające wpływ na działalność Fundacji. 1

2 3. Działalność statutowa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2006 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez projekty adresowane do nauczycieli i innych pracowników oświaty mające na celu poprawę jakości polskich szkół oraz rozwijanie postaw obywatelskich młodego pokolenia. SZKOŁA Z KLASĄ Akcja edukacyjna Szkoła z klasą Szkoła z klasą jest ogólnopolskim programem CEO współorganizowanym z Gazetą Wyborczą od 2002 roku. Cele programu: promowanie nowoczesnej, efektywnej edukacji oraz poprawa kultury wychowawczej szkół. W 2006 roku w akcji Szkoła z klasą prowadzone były dwa duże programy: Nauczyciel z klasą i od września Uczniowie z klasą. Nauczyciel z klasą W programie Nauczyciel z klasą brało udział 9000 nauczycieli, z ponad 1000 szkół. We wrześniu 2006 roku przyznano 4883 tytułów Nauczyciel z klasą osobom, które wykonały 4 zadania, przygotowały scenariusze lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi uczniów i nauczały swoich przedmiotów metodą projektów. Uczniowie z klasą W programie Uczniowie z klasą powstało 3500 projektów. Realizowane są w trzech obszarach: Badam świat, Jestem twórcą, Pomagam innym. Kilkanaście tysięcy uczniów, z tysiąca szkół, realizuje projekty edukacyjne pod opieką nauczycieli. W czerwcu 2007 przyznamy uczniom tytuły: Uczeń z klasą, a do szkół wyślemy pamiątkowe dyplomy Zasięg geograficzny Program ma charakter ogólnopolski Partnerzy i sponsorzy Głównym partnerem - współorganizatorem Akcji - jest Gazeta Wyborcza. Finansowo program wspierają: Fundacja Agora, Agora Holding, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademię Szkoły z klasą dodatkowo wspierają: Telekomunikacja Polska (to było w opisie), Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, GE Money Bank, Polska Federacja Producentów Żywności. SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS) Celem programu jest wsparcie szkół w ich pracy nad zwiększeniem efektywności nauczania. Szkoły uczestniczące w programie dbają o podniesienie jakości własnej pracy poprzez współpracę nauczycieli i refleksję nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. Nauczyciele i dyrektorzy szkół w ramach tego programu uczą się rozpoznawania lokalnych potrzeb, odpowiedzialnego ustalania celów, formułowania zadań, sposobów monitorowania uzyskiwanych efektów i oceny uzyskiwanych rezultatów. Główną ideą programu Szkoła ucząca się jest zwiększenie efektywności nauczania. Duże znaczenie w kształtowaniu programu mają opinie i zadeklarowane potrzeby dyrektorów i nauczycieli aktywnych szkół susowskich, którzy w SUS-ie poszukują inspiracji do wprowadzania zmian. W wyniku wprowadzenia zmian w programie, od 2007 r. szkoły uczestniczące mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek szkoleniowych: Doskonalenie pracy szkoły - tradycyjne szkolenia susowskie, 2

3 Doskonalenie metod nauczania i oceniania - zwiększenie efektywności nauczania poprzez stosowanie oceniania kształtującego Działania Klubu SUS dla szkół uczestniczących w programie Akademia SUS Konferencje dyrektorów Spotkania regionalne Klubu SUS Spotkania tematyczne w regionach Letnia szkoła SUS Spotkania informacyjne o programie Od początku października do końca grudnia przeprowadzono 3 spotkania informacyjne pt. Doskonalenie pracy szkoły. Odbyły się w Warszawie w terminach: ; ; W spotkaniach listopadowych wzięło udział 136 dyrektorów szkół biorących udział w projekcie Szkoła marzeń. Spotkanie grudniowe skierowane było do dyrektorów szkół biorących udział w kursie oceniania kształtującego. W tym spotkaniu uczestniczyło 31 osób. Podczas warsztatów przedstawiono ideę programu oraz przeprowadzono warsztaty dotyczące samooceny szkoły oraz oceniania kształtującego. Szkolenia programowe SUS W 2006 roku w szkoleniach programowych wzięło udział 490 nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia odbyły się w Dębicy, Poznaniu, Rybniku, Szczecinku, Warszawie, Poznaniu, Rybniku, Drzemlikowicach, Zielenicach, Domaszewnicy, Nidzicy, Szczawinie Kościelnym, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Gdańsku, Łodzi, Rykach, Opolu, Obornikach Śląskich, Kazimierzu Dolnym, Rybniku, Krakowie. Szkolenia trenerów Szkolenie dla 20 trenerów (Warszawa, ). Podczas szkolenia omówiono program czterech szkoleń programowych SUS, których zakres zmienił się w stosunku do poprzednich edycji programu: Wprowadzenie do programu SUS, Profil szkoły, Samoocena szkoły, Praca w zespołach zadaniowych, Szkolenie dla 24 nauczycieli szkół susowskich - recenzentów raportów przygotowywanych przez szkoły przystępujące do panelu (Warszawa, ). Celem spotkania było przedstawienie zmian w filozofii i procedurze programu SUS. Uczestnicy ćwiczyli umiejętności pisania recenzji raportów z działań szkół ubiegających się o tytuł Szkoły uczącej się i pisania informacji zwrotnej do różnych fragmentów raportu. Konkursy Centrum Edukacji Obywatelskiej włączyło się do konkursu Notebook dla aktywnego nauczyciela organizowanego Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundację Edukacji Ekonomicznej. Nauczyciele ze szkół susowskich laureaci konkursu, otrzymali 50 notebooków wraz z licencjonowanym oprogramowaniem. Aby wesprzeć 3

4 realizację projektów, CEO zorganizowało warsztaty dla laureatów, które odbyły się w dniach 8 9 grudnia 2006 r. w Warszawie. Strona internetowa programu i forum dyrektorów szkół Na stronie internetowej publikowane są relacje ze szkoleń, konferencji i spotkań tematycznych. Funkcjonuje tu także forum dyrektora SUS, na którym dyrektorzy szkół susowskich wymieniają opinie i doświadczenia. Forum moderowane jest przez dyrektorki szkół susowskich. Na forum istnieje także Koleżeński Kącik Prawny prowadzony przez dyrektorkę szkoły uczestniczącej w programie. Szkolenia SUS dla nauczycieli uczestniczących w programie Nauczyciel z klasą W listopadzie i grudniu 2006 r. obyły się 24 szkolenia dla nauczycieli z całej Polski. W szkoleniach łącznie wzięło udział 418 nauczycieli. Największe zainteresowanie szkleniami miało miejsce w województwach śląskim i wielkopolskim (po 5 szkoleń); wzięło w nich udział około 200 nauczycieli. Partnerzy i sponsorzy Od 2000 roku program Szkoła ucząca się prowadzony jest wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która jest głównym sponsorem projektu. Część szkoleń prowadzonych w ramach programu jest finansowana z wpłat uczestników. W 2006 roku rozwijano dotychczasową i nawiązano nową współpracę z Kuratoriami Oświaty i Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w celu przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wspólnie z Wspólnie z Szwajcarsko-Włoskim Centrum Edukacyjnym przy Ministerstewie Edukacji Kantonu Ticino realizowaliśmy międzynarodowy projekt Bridges Across Boundaries ( Mosty ponad granicami ). Ewaluacja programu prowadzona jest we współpracy z Bowling Green State University oraz Ośrodkiem Ewaluacji w Warszawie. Wolontariusze Realizację projektu w roku 2006 wspierał 1 wolontariusz. Zasięg geograficzny. Program Szkoła ucząca się obejmuje swoim zasięgiem szkoły z całej Polski. Od początku realizacji programu (2001 r.) do końca roku 2006 program objął swym zasięgiem ponad 500 szkół. Do końca 2006 roku tytuł Szkoły uczącej się uzyskało ponad 70 szkół. AKADEMIA SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ (SUS) Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2006 roku prowadziło szkolenia stacjonarne dla rad pedagogicznych oraz szkolenia internetowe (prowadzone od 2005 roku). Program skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad pedagogicznych i administracji oświatowej. Kursy internetowe W kursach internetowych w 2006 roku wzięło udział 995 nauczycieli. Tematyka kursów: Jak motywować uczniów do nauki? Uczestnicy poznają wybrane techniki, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie oraz świadomego reagowania na zmieniające się okoliczności. Ponadto 4

5 techniki te mobilizują uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się. Uczestnicy 341 nauczycieli Edukacja obywatelska w gimnazjum Kurs daje możliwość wypróbowania różnych metod nauczania oraz omówienia ich z innymi nauczycielami-praktykami. Składa się z ośmiu trzytygodniowych modułów szkoleniowych oraz jednego modułu podsumowującego. Podczas kolejnych modułów szkoleniowych uczestnicy omawiają teksty merytorycznie związane z wybranymi zagadnieniami edukacji obywatelskiej, przeprowadzają lekcje dotyczące tych tematów, przy wykorzystaniu wskazanych metod nauczania, dyskutują o doświadczeniach wynikających z przeprowadzonych lekcji. Uczestnicy 1 nauczyciel Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły? Uczestnicy dowiedzieli się: 1. Jak zbierać dane o wynikach, egzaminach, standardach wymagań 2. Analizować i interpretować te dane, w tym EWD - edukacyjna wartość dodaną 3. Komunikować wyniki zainteresowanym i wspólnie z nimi planować dalsze działania 4. Wspierać indywidualnych uczniów w skutecznym uzupełnianiu braków i dalszym rozwoju 5. Oceniać rezultaty pracy nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów. Uczestnicy 22 nauczycieli Szkolenia dla moderatorów kursów internetowych CEO Przygotowanie moderatorów do moderowania w kursach. Po co i jak piszemy komentarze? Jaka jest rola i obowiązki moderatorów w kursach internetowych? Uczestnicy 103 nauczycieli-moderatorów Ocenianie kształtujące Zapoznanie uczestników z ideą oceniania kształtującego i jej podstawowymi elementami, czyli planowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz rolą informacji zwrotnej w procesie uczenia się uczniów. Poszerzenie znajomość idei oceniania kształtującego o pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocenę koleżeńską, samoocenę i zastosowanie oceniania kształtującego w wychowaniu. Uczestnicy 208 nauczycieli Metoda projektu Prezentacja i zapoznanie uczestników szkolenia z metodą projektu - jedną z najbardziej efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania. Wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i wskazówki dotyczące przebiegu prac nad projektem, przygotowanie uczestników do przeprowadzenia podczas szkolenia symulacji projektu, przygotowanie uczestników do przeprowadzenia analizy możliwości zastosowania metody we własnej szkole, i planowania tematów projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Uczestnicy 320 nauczycieli 5

6 Szkolenia dla rad pedagogicznych i indywidualnych nauczycieli W 2006 roku odbyło się 175 szkoleń dla rad pedagogicznych w których wzięło udział 4896 nauczycieli oraz 2 prezentacje kursów internetowych dla 53 uczestników. 76 spośród tych szkoleń odbyło się w szkołach z miejscowości poniżej mieszkańców. Tematyka szkoleń: Ocenianie kształtujące etap I Ocenianie kształtujące etap II Ocenianie kształtujące szkolenie informacyjne Jak stać się autorytetem dla ucznia? Jak uczyć dobrze i do egzaminu? Ocena i samoocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy Metoda projektu Współpraca z rodzicami Jak motywować uczniów do nauki? Pierwszy krok na drodze do wprowadzenia w szkole systemu zapewniania jakości Jak skutecznie współpracować z rodzicami? Metody aktywizujące, czyli jak uczyć efektywnie i atrakcyjnie Nauczanie metodą rozwiązywania problemów Pytania, które kształcą, czyli jak zadawać pytania, by uczyć twórczego i krytycznego myślenia? Reagowanie na agresję Partnerzy i sponsorzy Kursy i szkolenia są płatne. Nauczyciele ze szkół programu SUS posiadają zniżki zarówno na szkolenia RP jak i na kursy prowadzone przez Internet. Różnica w kosztach dopłacana jest ze środków programu Szkoła ucząca się dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Kursy dla nauczycieli z Projektu Szkoła Marzeń (w roku 2006) były bezpłatne. Koszty tych kursów pokryte zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wolontariusze W programie pomagało w różnych okresach 2006 roku 2 wolontariuszy. Zasięg geograficzny Szkolenia Akademii SUS adresowane są do nauczycieli w całej Polsce. W przypadku szkoleń dla rad pedagogicznych największą popularnością cieszą się one w województwie mazowieckim i wielkopolskim. W przypadku kursów internetowych rozkład geograficzny jest wyrównany uczestniczą w nich nauczyciele z wszystkich województw. Z EKONOMIĄ NA TY W 2006 r. w ramach programu Z ekonomią na ty kontynuowane były działania prowadzone w latach poprzednich. Celem tych działań było podniesienie jakości edukacji ekonomicznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych poprzez dostarczanie nowych narzędzi edukacyjnych. W projekcie w 2006 roku udział wzięło około 2000 uczniów i 50 nauczycieli opiekujących się grupami uczniowskimi. Realizowane były: Edukacyjny projekt internetowy "Zakładamy i prowadzimy firmę" to komputerowa symulacja funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, która w praktyczny i atrakcyjny 6

7 sposób uczy prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu na kilka tygodni zakładają wirtualną firmę, w ramach której odtwarzają reguły funkcjonowania prawdziwych przedsiębiorstw. Podczas realizacji projektu uczniowie uczą się jak założyć firmę, jak badać popyt konsumentów na dany produkt, jak opracować biznesplan, jak wziąć pożyczkę, jak produkować i sprzedawać swoje usługi, jak sporządzić ofertę handlową, jak prowadzić uproszczoną księgowość. Edukacyjny projekt internetowy "Z giełdą na ty" projekt przygotowany dla uczniów, którzy chcą poznać tajniki giełdy i mechanizmy działania największego rynku w gospodarce. Dzięki specjalnej platformie uczestnicy projektu poznają mechanizmy działania giełdy. W trakcie gry inwestują środki pieniężne w papiery wartościowe, podejmują decyzję, których skutki nie są do końca przewidywalne, zdobywają wiedzę, która pozwoli im w przyszłości wejść na prawdziwą Giełdę Papierów Wartościowych. Laureaci IV i V edycji projektu Z giełdą na ty wzięli udział w podsumowaniu projektu w Warszawie. Odwiedzili siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych oraz siedzibę Gazety Wyborczej gdzie spotkali się z dziennikarzem odpowiedzialnym za dział gospodarki. W ramach programu działała tematyczna strona internetowa, na której znalazły się materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, folie pomocnicze, artykuły i inne materiały pomocne w realizacji zajęć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej. Partnerzy programu: Sponsorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wolontariusze: W 2006 r. realizację programu wspierał 1 wolontariusz. Zasięg geograficzny: Program Z ekonomią na ty objął swoim zasięgiem w 2006 roku całą Polskę. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy z województwa mazowieckiego. PROGRAM ŚLADY PRZESZŁOŚCI W programie Ślady przeszłości uczestniczą nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu uczniowie opiekują się wybranymi zabytkami śladami przeszłości, znajdującymi się w ich okolicy. Młodzi ludzie w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przygotowali projekty poświęcone dziedzictwu kulturowemu swoich miejscowościach. Oprócz podjęcia się opieki nad zabytkami młodzi ludzie pełnią również rolę adwokatów zapomnianych obiektów. Przypominają innym o ich znaczeniu i roli. Każdy z zaadoptowanych zabytków ma własną stronę internetową. Od stycznia do grudnia 2006 r. w programie Ślady Przeszłości uczestniczyło ponad 454 szkoły z całej Polski. Projekty realizowane przez uczniów można pogrupować według rodzaju zabytków. Najwięcej jest prac poświęconych: - obiektom kultu religijnego: kościołom (prawosławnym, ewangelickim, katolickim) żydowskim bożnicom, kaplicom, kapliczkom, mogiłom, cmentarzom, figurom świętych, kurhanom, - zabytkom architektonicznym: domom, dworom, pałacom, zamkom, ratuszom, budynkom szkolnym, fortom, wieżom, 7

8 - zabytkom przemysłowym: zabudowaniom kolejowym, kopalniom, murowi oporowemu, - zabytkom przyrody: parki, bindaż, aleje dębów, - obiektom codziennego użytku, - obrzędom, przekazom, - lokalnym bohaterom Szkolenia dla nauczycieli i młodzieży prowadzone były przez regionalnych koordynatorów programu oraz trenerów CEO. Koszty tych szkoleń zostały pokryte ze środków Narodowego Centrum Kultury Narodowego Centrum Kultury ( program operacyjny "Patrotyzm jutra ), Fundacji im. L. Kronenberga oraz Urzędu Miasta St. Warszawy. - Odbyły się 64 szkolenia dla nauczycieli, zainteresowanych udziałem w programie Ślady przeszłości, w których udział wzięło 997 osób. W czasie zajęć uczestnicy poznali cele i założenia programu, zapoznali się z poszczególnymi etapami pracy nad projektem oraz przykładami projektów. - Odbyło się również 25 szkoleń dla młodzieży - uczestników programu, w których udział wzięło 540 uczniów. Zajęcia poświęcone były poszczególnym etapom pracy nad projektem. Miały na celu wspomóc młodzież i wzmocnić motywację i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Współpraca z regionalnymi koordynatorami programu Centrum współpracuje z 20 regionalnymi koordynatorami. Celem tej współpracy jest: upowszechnienie i promocja programu wśród nauczycieli i młodzieży, przygotowanie nauczycieli do pracy nad projektami Ślady przeszłości, inicjowanie i wspieranie współpracy między szkołami biorącymi udział w programie, organizowanie regionalnych prezentacji projektów. IV Ogólnopolska Prezentacja Projektów 14 czerwca 2006 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Prezentacja Projektów Ślady przeszłości. Udział wzięło 105 szkół z całej Polski. Obecnych było ponad 900 uczniów wraz z nauczycielami. Prezentacja tak jak w latach poprzednich zorganizowana została w formie targów. Projekty oceniali eksperci oraz zaproszeni goście przedstawiciele instytucji kultury i oświaty. Zaprezentowane zostały projekty uczniów z województw. Regionalne Prezentacje Projektów Regionalni koordynatorzy programu we współpracy z CEO i lokalnymi partnerami w okresie od marca do grudnia zorganizowali w sześciu miejscach w Polsce Regionalne Prezentacje Projektów. Uczestniczyło w nich około 100 szkół. W uroczystościach tych udział wzięli przedstawiciele CEO. Kontakty z nauczycielami /Strony Internetowe - W sierpniu 2006 r. do szkół z całej Polski rozesłane zostały informacje oraz zaproszenie do udziału w programie. Obecnie trwa rekrutacja projektów do nowej edycji programu. - Pracownicy CEO są w stałym bezpośrednim kontakcie telefonicznym i mailowym z uczestnikami programu. Co dwa tygodnie uczestnicy otrzymują biuletyn z bieżącymi informacjami, na stronach internetowych działa forum dyskusyjne. - Szkoły realizujące projekty zamieszczają na stronach internetowych CEO oraz szczegółowe opisy projektów wraz z dokumentacją fotograficzną. 8

9 - Oprócz materiałów szkolnych na stronach www znaleźć można następujące materiały: opisy projektów, zdjęcia, materiały pomocnicze, przykłady scenariuszy lekcji i narzędzi dydaktycznych, ciekawe linki do instytucji i organizacji pozarządowych, informacje organizacyjne, sprawozdania ze szkoleń i prezentacji. Partnerzy i sponsorzy: Partnerami programu, którzy wspierali merytorycznie i organizacyjnie Centrum Edukacji Obywatelskiej były następujące instytucje: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Komunizmu Socland, Dom Spotkań z historią, Towarzystwo opieki nad Zabytkami, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z Olsztyna, Zamek Królewski w Warszawie, Grupa Studnia O. W organizacji szkoleń CEO współpracowało z wojewódzkimi i samorządowymi ośrodkami metodycznymi oraz samorządami. Współpraca z redakcją "Spotkań z zabytkami" umożliwiła przekazanie uczniom - uczestnikom Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów kompletu materiałów i publikacji. Młodzież uczestnicząca w programie współredaguje jeden z działów w czasopiśmie "Spotkania z Zabytkami" (pt. Młodzież i Zabytki). Wolontariusze Na stałe przy realizacji projektu współpracuje 1 wolontariusz. W organizację prezentacji angażują się uczniowie szkół ponadgminazjalnych oraz studenci (40 osób) i Klub Studencki STODOŁA. Zasięg geograficzny: Cała Polska. W programie biorą udział szkoły ze wszystkich województw. Najwięcej projektów realizowanych jest w szkołach z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. PROGRAM LITERACKI ATLAS POLSKI W programie uczniowie z nauczycielami poszukują informacji dotyczących literackiego dziedzictwa ich regionu. Znalezione przez młodzież literackie świadectwa zamieszczane są na internetowej (interaktywnej) mapie Polski, a najciekawsze znajdą się w wydanym drukiem Literackim Atlasie Polski. Atlas będzie publikacją przewodnikową. Z Atlasem w ręce czytelnik ma mieć możliwość podróżowania po literackiej Polsce. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli (języka polskiego, historii) szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy, pracowników domów kultury. Od stycznia do grudnia 2006 wzięło w nim udział 7800 uczniów z 390 szkół z całej Polski. Każdy projekt uczniowski ma założoną własną stronę internetową na serwerze CEO. Na stronach zamieszczane są sprawozdania z działań podejmowanych w programie. Szkolenia Od grudnia do stycznia 2006 roku odbyło się 30 szkleń dla nauczycieli i 20 warsztatów dla uczniów. W sumie wzięło w nich udział 850 osób. Szkolenia prowadzone były przez lokalnych koordynatorów programu, których zadaniem jest wspieranie szkół, promocja programu, kontakt z mediami i władzami samorządowymi. Konkurs filmowy Literacki atlas Polski W ramach programu Literacki Atlas Polski w miesiącach październik listopad

10 został zorganizowany konkurs filmowy, w którym wzięło udział 20 szkół. Młodzież przygotowała filmy, w których opisała swoje poszukiwania literackie. Z powstałego materiału przygotowany został film edukacyjny udostępniany bezpłatnie na stronie internetowej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prezentacje Uczestnicy programu mieli szansę zaprezentowania swoich projektów na dwóch ogólnopolskich prezentacjach projektów młodzieżowych, które zostały zorganizowane w maju i czerwcu 2006r w Warszawie. Uczniowie z woj. kujawsko - pomorskiego, świętokrzyskiego i Dolnośląskiego mogli także wziąć udział w 3 prezentacjach regionalnych w Brodnicy, Kielcach i Nowej Rudzie. Spotkania z autorami W ramach programu Literacki Atlas Polski grupy uczniów mają szansę spotkać się z wybranymi współczesnymi pisarzami i poetami. W 2006 roku zostały zorganizowane 4 wieczory autorskie. Partnerzy: Program prowadzony jest we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem projektu jest też Instytut Książki, Wydawnictwem "Bezdroża", Bibliotekami Wojewódzkimi i Fundacją Badań Literackich. Wolontariusze Na stałe przy realizacji projektu współpracuje 1 wolontariusz. Zasięg geograficzny: Program ogólnopolski. MŁODZI OBYWATELE DZIAŁAJĄ (MOD) Głównym celem programu jest aktywizacja młodych obywateli do podejmowania działań na rzecz rozwiązywanie problemów środowiska lokalnego i swoich rówieśników oraz wspieranie młodych obywateli w realizacji ich własnych projektów. Praktyczne doświadczenie demokratycznego uczestniczenia w życiu wspólnoty przygotowuje młodych ludzi do bycia w przyszłości odpowiedzialnymi obywatelami i liderami swoich środowisk. Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Umożliwiły uczestnikom szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką programu MOD oraz przygotowały do realizacji własnych projektów. Zarówno szkolenia dla uczniów jak i nauczycieli prowadzone były po uprzednim zapoznaniu się z potrzebami i możliwościami beneficjantów, tak by materiał szkoleniowy odpowiadał realnym potrzebom uczniów i nauczycieli. Uczniowie zostali przeszkoleni z zakresu metod pracy projektem, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, kształtowania umiejętności prospołecznych i liderskich oraz wiadomości z zakresu obywatelstwa europejskiego. Nauczyciele/opiekunowie zdobyli wiedzę na temat tego jak wspierać młodzież w działaniu, realizowaniu własnych projektów i zdobywaniu funduszy i uczenia o wartościach i prawach młodego obywatela Europy. W okresie od r odbyło się 35 szkoleń MOD dla ok. 20 osobowych grup młodzieży z różnych miejscowości z całej Polski oraz 10 wprowadzających szkoleń dla nauczycieli. W szkoleniach i warsztatach MOD łącznie wzięło udział 700 uczniów i 100 nauczycieli, dodatkowo, w organizację szkoleń 10

11 zaangażowanych było ponad 35 nauczycieli szkół, w których odbywały się szkolenia MOD. Regionalne projekty MOD W wyniku szkoleń MOD powstało ok. 100 regionalnych projektów realizowanych przez przeszkoloną wcześniej młodzież. Powstałe projekty dotyczyły działań w dziedzinach takich jak: wolontariat, ekologia, historia i tradycja, kultura, sport i turystyka, problemy społeczne. Strona internetowa Powstała platforma internetowa, na której publikowane były materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli takie jak: "Niezbędnik Młodego Lidera", "Gra mailowa", "Skarbiec Pomysłów" (przykładowy zbiór projektów realizowanych przez młodzież), "Kroki MODa", konkursy MODa i forum wymiany doświadczeń, w ramach którego młodzież mogła dzielić się swoim doświadczeniem i przeżyciami z innymi uczestnikami programu MOD. Stronę internetową programu MOD odwiedziło w okresie realizacji projektu ok. 4 tys. osób. Poczytaj mi przyjacielu Poczytaj mi, przyjacielu to program, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych czytają książki najmłodszym. W trakcie cotygodniowych spotkań w szkołach podstawowych, przedszkolach, szkołach specjalnych, świetlicach i domach dziecka młodzież czyta maluchom książki dla dzieci. Młodzi również wykazują się samodzielną twórczością, często przygotowują z maluchami inscenizacje teatralne własnego autorstwa bądź wymyślają różnorodne gry i zabawy. Współpracuje z nami już 85 szkół w całej Polsce. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. liczba szkół, biorących udział w projekcie wzrosła o 68 nowych szkół! Program pomaga budować w uczniach wrażliwość społeczną, aktywizuje ich obywatelsko, pomaga w pokonywaniu pewnych barier (np. nieśmiałości), pozwala zdobyć doświadczenie na polu pracy prospołecznej. Partnerzy i sponsorzy W ramach programu Poczytaj mi przyjacielu współpracujemy z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom i Wytwórnią Pozytywną, która nieodpłatnie, co miesiąc wysyła do CEO archiwalne numery czasopisma dla najmłodszych Miś. Udział wolontariuszy Na stałe w program MOD zaangażowanych jest 5 wolontariuszy. Podczas Festiwalu Lokalnych Działań Młodzieży, w przygotowanie i przebieg prezentacji zaangażowanych było ok. 40 wolontariuszy. Zasięg geograficzny: Cała Polska MŁODZI PRZECIW KORUPCJI Program Młodzi przeciw korupcji realizowany jest przez CEO nieprzerwanie od 2004 roku. W tym okresie bezpośrednimi adresatami programu byli nauczyciele szkół ponadpodstawowych; beneficjentami - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (ale także szkół podstawowych!), którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkołach według opracowanych przez CEO scenariuszy oraz realizują projekty uczniowskie w zakresie tematyki antykorupcyjnej. W realizację zadania włączona została grupa liderów (spośród nauczycieli i uczniów), którzy promują edukację antykorupcyjną w swoich 11

12 województwach/regionie. Z ofertą współpracy w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej zwracało się również do samorządów lokalnych i środowisk akademickich. Młodzi w Przejrzystej Polsce W 2006 roku w ramach programu Młodzi przeciw korupcji Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowało międzynarodowy, polsko-litewski projekt "Młodzi w Przejrzystej Polsce". W programie uczestniczyło 10 polskich i 3 litewskie samorządy przed którymi postawione zostały zadania związane z upowszechnianiem wiedzy związanej ze standardami przejrzystości życia publicznego. W każdym z samorządów uczestniczących w akcji odbyło się minimum 45 godzin zajęć dotyczących edukacji antykorupcyjnej i przejrzystości życia publicznego, a także minimum trzy wycieczki obywatelskie do instytucji publicznych (Komendy Policji, Sądy Okręgowe, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej) lub instytucji samorządowych. W ramach projektu "Młodzi w przejrzystej Polsce" odbyły się również dwie wizyty studyjne oraz międzynarodowe warsztaty i konferencja w Warszawie. Szkolenia W roku 2006 przeprowadzonych zostało 45 szkoleń regionalnych dla nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych. Przeszkolono ponad 700 nauczycieli. Podczas organizacji szkoleń w roku CEO współpracowało z samorządami terytorialnymi oraz regionalnymi instytucjami zajmującymi się edukacją. Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne było za merytoryczne przygotowanie szkoleń (trenerzy, materiały szkoleniowe, program szkolenia); lokalni partnerzy - za organizacyjne przygotowanie warsztatów i kontakt ze szkołami. W roku 2006 opublikowana została druga, poprawiona i wzbogacona wersja scenariuszy zajęć z edukacji antykorupcyjnej oraz podręcznik "Oblicza korupcji. Zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania", który może być wykorzystany zarówno jako pomoc dla nauczycieli szkół ponadgimnajzlnych jak i szkół wyższych. Partnerzy i sponsorzy Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja im. Stefana Batorego, Ambasada Stanów Zjednoczonych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Komisja Europejska, Polski Portal Edukacyjny Zasięg geograficzny Młodzi w przejrzystej Polsce jest programem międzynarodowym, natomiast Młodzi przeciw korupcji to program ogólnopolski. POLITYKA OŚWIATOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POST) Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu POST strategia dla naszych dzieci od roku 1996 pomaga władzom samorządowym tworzyć lokalne koalicje na rzecz oświaty. Do programu w 2006 roku włączyło się 12 partnerskich samorządów wyróżniających się w procesie tworzenia lokalnych koalicji oświatowych. Do końca 2007 roku, przedstawiciele społeczności lokalnej wraz z pracownikami oświaty wspólnie wypracują Strategie dla naszych dzieci - długofalowe lokalne plany rozwoju oświaty. Proces tworzenia strategii odbędzie się podczas cyklicznych spotkań tzw. lokalnych forów oświatowych. W ramach programu CEO pomaga samorządom gminnym, miejskim i powiatowym tworzyć lokalne plany oświatowe. W miesiącach listopad grudzień 2006 odbyło się 10 lokalnych forów oświatowych. W spotkaniach uczestniczyło 263 lokalnych liderów, którzy zaangażowali się w budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju oświaty na swoich terenach. 12

13 16 listopada 2006 r. w Warszawie, odbyło się szkolenie koordynatorów lokalnych programu. 14 grudnia 2006 r. w Warszawie zorganizowano ogólnopolską konferencję lokalnych koalicji oświatowych, w której uczestniczyło 48 osób (członkowie zarządu samorządów terytorialnych, pracownicy urzędów, radni, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy uczestniczące w programie POST - Strategia dla naszych dzieci). Partnerzy i sponsorzy: Program finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wolontariusze Zespoły robocze lokalnych koalicji opierały się głównie na pracach wolontariuszy, którzy wspierali własną pracą organizacji spotkań z lokalną społecznością. Zasięg geograficzny Powstało 10 koalicji w 12 samorządach: Koszęcin (woj. śląskie), Zarszyn (woj. warmińskomazurskie), Klucze (woj. małopolskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie), Celestynów (woj. mazowieckie), Jonkowo (woj. warmińsko-mazurskie) oraz wszystkie samorządy powiatu ełckiego - gminy: Miasto Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki oraz powiat Ełcki (woj. warmińsko mazurskie). SZKOŁA MARZEŃ Projekt Szkoła Marzeń realizowany na podstawie konkursu 4/2.1a/2004 Dotacje dla szkół wiejskich na programy rozwojowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją Wdrażająca projekt było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt został rozpoczęty w 2005 roku. Głównym celem projektu było stworzenie przez szkoły programów rozwojowych, nastawionych na zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z gmin wiejskich. Na realizację swoich programów rozwojowych szkoły otrzymały do zł. W ramach projektu udało się m.in.: zorganizować zajęcia pozalekcyjne zapewniając transport dla dzieci zamieszkałych poza bezpośrednim sąsiedztwem szkoły, zorganizowano wycieczki edukacyjne dla uczniów, ulepszono wyposażenie pracowni (w tym informatycznych), udzielono wsparcia doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i logopedów, otwarto szkoły na współpracę ze społecznością lokalną, zaangażowano organy prowadzące w pracę szkół, umożliwiono szkołom prezentacje rezultatów wdrażania programów rozwojowych na forum lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. To największy ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez organizację pozarządową i największa dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Projekt objął: 443 szkoły wiejskie uczniów 5000 nauczycieli godzin zajęć pozalekcyjnych Budżet projektu wynosił zł. Szkoły realizowały swoje programy od października 2005 r. do października 2006 r. W projekcie brały udział szkoły podstawowe i gimnazjalne z gmin wiejskich oraz te szkoły ponadgimnazjalne, w których co najmniej 35% uczniów mieszka w gminach wiejskich. 13

14 Przygotowaliśmy szkoły i środowiska lokalne do kontynuacji działań, rozpoczętych w projekcie Szkoła Marzeń oraz zainicjowaliśmy debaty o lokalnych uwarunkowaniach i wynikających z nich potrzebach oświatowych. Ważną rolę w realizacji tego celu odegrały samorządy, które aktywnie uczestniczyły w wypracowywaniu lokalnych planów polityki oświatowej. Partnerzy i źródła finansowania Projekt finansowany był w 75% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz w 25% z budżetu państwa. Pomysłodawcą i organizatorem Szkoły Marzeń była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt Szkoła Marzeń ma sześciu partnerów ogólnopolskich: - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - wsparcie przy przeprowadzeniu procedury naboru szkół - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - wsparcie w organizacji szkoleń dla ROK - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie - wsparcie w szkoleniach z oceniania kształtującego - Progress s.c. - wsparcie w funkcjonowaniu platformy internetowej projektu Projekt miał też 16 partnerów regionalnych. Były to ośrodki doskonalenia nauczycieli lub ośrodki metodyczne, w których w każdym województwie powstał Regionalny Ośrodek Konsultacyjny (ROK). Do zadań ROK należą m.in. organizacja spotkań informacyjnych na etapie przygotowywania zgłoszeń szkół; wsparcie szkół w realizacji ich programów oraz w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej. Wolontariusze Przy programie pracowało 20 wolontariuszy. Zasięg geograficzny Projekt był realizowany w całej Polsce. Zgodnie z jego zasadami rozkład szkół w Polsce musiał być równomierny. Stąd z każdego województwa udział bierze od 25 (świętokrzyskie) do 31 (warmińsko-mazurskie) szkół. MŁODZI GŁOSUJĄ Projekt powstał w Umożliwia niepełnoletnim obywatelom udział w najważniejszych wydarzeniach życia publicznego wyborach parlamentarnych i prezydenckich. W ramach programu Młodzi głosują, uczniowie organizują w szkołach młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe oraz referenda. Ich wyniki publikowane są w mediach. Poprzez realizację projektu Młodzi głosują, uczniowie zdobywają wiedzę na temat ordynacji wyborczej, uprawnień samorządów terytorialnych i innych organów władzy. Często młodzieżowe wybory poprzedzane są nie tylko lekcjami edukacyjnymi, ale również różnorodnymi warsztatami, kampaniami informacyjnymi, debatami i spotkaniami z autorytetami bądź samymi kandydatami. Dzięki temu, program Młodzi głosują staje się niezwykle interesującą lekcją demokracji, dobrą okazją do udziału w zajęciach dotyczących wyborów politycznych, a przede wszystkim - doskonałą nauką podejmowania decyzji w sprawach publicznych. 14

15 W symulacji jesiennych samorządowych wyborów w roku 2006 udział wzięło 715 szkół. Uczniowskie głosowanie przeprowadziło 259 szkół z całej Polski, łącznie głosowało uczniów, a frekwencja ogólnopolskich wyborów młodzieżowych wyniosła 57,42%. Liczby te zdają się świadczyć o tym, że istnieje potrzeba przeprowadzania tego typu projektów edukacyjnych w szkołach, że uczniowie mają swoje zdanie i chcą mieć możliwość głośnego go wyrażania. Zorganizowanych zostało 15 szkoleń dla uczniów. Wolontariusze Przy programie pracowało 5 wolontariuszy. Zasięg geograficzny Projekt był realizowany w całej Polsce. MOJE KONSUMENCKIE ABC Program był częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Moje konsumenckie ABC, współfinansowanej przez Unię Europejską i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kampania skierowana do dzieci i młodzieży, została poprzedzona badaniami socjologicznymi dotyczącymi świadomości i umiejętności konsumenckich młodych konsumentów oraz ich postaw wobec reklamy. W ramach programu Moje konsumenckie ABC, CEO przygotowało: o Szkolenia - Szkolenia dla trenerów prowadzących szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych), w których uczestniczyło 49 osób - 94 szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, w których wzięło udział 1697 nauczycieli z 747 szkół, - 56 szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych, w których wzięło udział 1021 nauczycieli z przeszło 900 przedszkoli. o Materiały edukacyjne - Opracowano scenariusze warsztatów dla trenerów szkół podstawowych i przedszkoli, - Opracowano scenariusz szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych (8 godz. dydaktycznych) i scenariusz szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych (6 godz. dydaktycznych), - Opracowano scenariusze lekcji dla uczniów klas I-III SP i klas IV-VI SP, - Opracowano scenariusz 1 godzinnego warsztatu dla rodziców dzieci 6- letnich (zerówka), - Opracowano publikację dla przedszkolaków "Moje konsumenckie ABC" - kolorowanka dla dzieci, - Opracowano publikację dla uczniów szkół podstawowych "Zakupy z Maxem" - komiks dla dzieci, - Opracowano grę planszową dla dzieci w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, - Opracowano scenariusze lekcji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - Opracowano publikację dla uczniów gimnazjów "Kupuj z głową", - Opracowano publikację dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Młodzi kupują", 15

16 - Opracowano materiał pomocniczy dla uczniów starszych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) i nauczycieli: Vademecum młodego konsumenta. o Internetowe forum młodych konsumentów na platformie internetowej CEO Forum Młodzi kupują umożliwiało użytkownikom uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wymianę opiniami na temat reklamy i promocji oraz doświadczeń związanymi z kupowaniem i pozycją młodego konsumenta. Zasięg geograficzny Projekt był realizowany w całej Polsce. EDUKACJA PRAWNA I OBYWATELSKA W GIMNAZJACH I SZKOŁACH ŚREDNICH EPIO jest opracowanym przez CEO rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie. W ramach projektu Edukacja Prawna i Obywatelska prowadzony jest serwis internetowy: serwis maturzysty - dla uczniów przygotowujących się do matury, w którym ekspert udziela odpowiedzi na każde przysłane pytanie, dla nauczycieli przygotowujących uczniów do matury. KONKURS EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ Konkurs Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej jest zadaniem zleconym Fundacji CEO przez Kuratorium Oświaty. W roku 2006/2007 obejmował gimnazja województw: mazowieckiego i łódzkiego. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty przy składaniu dokumentów do liceum. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności obywatelskich oraz kształtowanie postaw obywatelskich uczniów. W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyło w konkursie 3046 uczniów ze 173 szkół, natomiast w województwie łódzkim w 2006/2007 uczestniczyło 594 uczniów z 50 szkół. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA (kontynuowana) Ukraina Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem w konsorcjum, które przygotowuje reformę nauczania edukacji obywatelskiej w ukraińskich szkołach. Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby szkoła kształciła świadomych i aktywnych obywateli: stworzenie nowej podstawy programowej; podręcznika; oferty dla uczniów ze szczególnymi potrzebami i szczególnie zdolnych; kształcenie nauczycieli do prowadzenia edukacji obywatelskiej; wsparcie ukraińskich organizacji działających na rzecz szkoły; stworzenie bogatej oferty zajęć pozaprogramowych wspierających praktyczne doświadczanie demokracji poprzez uczestnictwo w życiu społecznym. Liderem konsorcjum jest Cambridge Education Limited z Wielkiej Brytanii. Inni partnerzy: niemiecka organizacja Deutsch-Russischer Austausch E.V oraz ukraińska - Krok za Krokom. 16

17 CEO wspiera przede wszystkim rozwój działań pozaprogramowych, szkolenia dla nauczycieli i wzmacnianie organizacji pozarządowych działających na rzecz szkoły. Litwa Współpraca z litewską organizacją Modern Didactics Centre przy realizacji projektu pt. "Młodzi na rzecz przejrzystości". W ramach projektu upowszechniana była wśród młodzieży wiedza na temat funkcjonowania instytucji publicznych, a także obowiązujących standardów i praw przysługujących w kontaktach z nimi. Ponadto młodzież była przygotowywana do aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom ich naruszenia i realizowania działań na rzecz podnoszenia przejrzystości życia publicznego w lokalnych społecznościach. Dodatkowo, wspólnie z samorządem i nauczycielami, współtworzyła systemu uzyskiwania i upowszechniania informacji o sposobie funkcjonowania wybranych instytucji publicznych. Projekt realizowany był równocześnie w Polsce i na Litwie. Wspólne działania, poza wymianą doświadczeń, obejmowały wypracowanie i upowszechnienie modelu edukacji antykorupcyjnej i dotyczącej etyki życia publicznego. Unia Europejska W ramach programu Socrates - Grundtvig 1, wraz z partnerami z Austrii, Belgii, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji i Turcji realizujemy obecnie projekt zatytułowany SEALLL (Self- Evaluation in Adult Life Long Learning). Jego celem jest wypracowanie modelowych narzędzi do samooceny instytucji ustawicznego kształcenia dorosłych, które będą mogły być używane w całej Europie. Przewidywane jest przygotowanie narzędzi, ich testowanie i ocena, a następnie rozpowszechnianie informacji o nich. W projekcie przyjęto założenie, że samoocena służy uczeniu się organizacji, a tym samym jest jednym z elementów poprawiania jej funkcjonowania. W ramach programu Socrates - Comenius 3 Network powstała międzynarodowa sieć tematyczna pt. ELOS (Europe as a Learning Environment in Schools). CEO jest członkiem sieci. Ponadto w jej skład wchodzą następujące państwa: Austria, Holandia, Litwa, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Włochy. Jej zadaniem jest wprowadzenie do szkół programu szeroko pojętej edukacji dla obywatelstwa europejskiego, tzn. wprowadzenie takich rozwiązań programowych i instytucjonalnych, które pomogą uczniom w jak najlepszym i nowoczesnym przygotowaniu się do życia i pracy w jednoczącej się Europie, czyli: nauka ITC, języków obcych, wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej oraz przedsiębiorczości umożliwiającej swobodne przemieszczanie się po terenie Europy. W trakcie realizacji zadań projektu mają zostać wypracowane międzynarodowe narzędzia pomagające w realizacji ww. celów oraz narzędzie monitoringu postępów czynionych przez szkoły, które decydują się realizować projekt. W ramach programu European Puzzle finansowanego z akcji Grundtvig 2, CEO wymienia doświadczenia z innymi europejskimi organizacjami z Niemiec, Czech i Irlandii, zajmującymi się kształceniem osób dorosłych, w zakresie edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa. Następnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie czym jest aktywne obywatelstwo europejskie. W ramach programu Sailors on the CitizenShip finansowanego przez Czeską Narodową Agencję programu Młodzież, CEO współorganizowało z partnerami z Czech i Niemiec trening dla animatorów młodzieżowych poświęcony tematyce obywatelstwa i doskonaleniu metod pracy z młodzieżą w ramach edukacji obywatelskiej. 17

18 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W wyniku otrzymania zewnętrznego finansowania oraz zainteresowania wyrażanego przez potencjalnych uczestników, Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach prowadzonych działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, realizowało w roku 2006 formy doskonalenia zawodowego w ramach następujących programów: Literacki atlas Polski, Młodzi przeciw korupcji, Ślady przeszłości, Z ekonomią na ty, Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Moje konsumenckie ABC, Szkoła ucząca się, Akademia szkoły uczącej się mające na celu: 1. przygotowanie ogólnokrajowych i regionalnych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie kadry do realizacji tych szkoleń; 2. współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi; 3. tworzenie i rozwijanie regionalnego i ogólnokrajowego systemu współpracy pedagogicznej między nauczycielami; 4. opracowanie i publikację materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej związanej z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli; 5. motywowanie nauczycieli do podejmowania nowych działań, jak również podnoszenia jakości swojej pracy i pracy uczniów; 6. organizowanie form doskonalenia, w tym konferencji, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli. Adresatami realizowanych form doskonalących byli nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych różnych przedmiotów, w zależności od typu formy doskonalenia i tego, w ramach jakiego programu była ona prowadzona, którzy byli: - realizatorami programów Centrum Edukacji Obywatelskiej; - osobami pragnącymi przystąpić do realizacji programów Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz otrzymującymi informacje od jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej, o prowadzonych formach doskonalenia. Prowadzący szkolenia: - nauczyciele mianowani i dyplomowani, z wieloletnim doświadczeniem, wielokrotnie współpracujący z Centrum Edukacji Obywatelskiej, regularnie prowadzący szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; - pracownicy Centrum Edukacji Obywatelskiej. 18

19 Każde szkolenie zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2006 roku było poddawane ocenie wewnętrznej, a wszystkim osobom uczestniczącym w kursie przysługiwało odpowiednie świadectwo, zawierające tematykę i zakres organizowanego szkolenia oraz ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych zajęć. Każda forma doskonalenia posiada prowadzoną w Centrum dokumentację, w tym dokumentację potwierdzającą realizację poszczególnych celów zajęć. Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi także rejestr organizowanych form doskonalenia i wydanych zaświadczeń. W 2006 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało warsztaty, kursy, konferencje, panele koleżeńskie, wykłady (5 rodzajów form doskonalących) dla nauczycieli z całej Polski. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Jednym z działań statutowych Centrum Edukacji Obywatelskiej jest wspieranie i doskonalenie pracy nauczycieli, dlatego nasza fundacja opracowuje i wydaje podręczniki, scenariusze zajęć i materiały metodyczne dla nauczycieli, szczególnie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki publikowane są przez wydawnictwo CIVITAS, którego CEO jest właścicielem. Przygotowanie i wydawanie przez CEO programów szkolnych jest sposobem na finansowanie innych działań statutowych naszej fundacji. W 2006 r. CEO wydało egzemplarzy podręczników, poradników dla nauczycieli i innych materiałów edukacyjnych. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS) - podręcznik i ćwiczenia, t I i II (wersja rozszerzona i podstawowa) egz. Przewodnik młodego obywatela - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich egz. Z demokracją na ty - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich egz. Paszport nastolatka - informator dla gimnazjalistów egz. materiały pomocnicze i inne publikacje dydaktyczne egz. Duch klasy, Ocenianie Kształtujące, Jak oceniać aby uczyć poradniki dla nauczycieli egz. Wychodząc naprzeciw naszym odbiorcom prowadzimy księgarnię internetową co umożliwia zakupienia naszych publikacji po niższych cenach. EDUKACJA OBYWATELSKA W INTERNECIE Strona internetowa jest szeroko wykorzystywana przez nauczycieli i uczniów zainteresowanych narzędziami dobrej praktyki edukacyjnej i problematyki społecznej. Każdy z realizowanych przez CEO programów rozbudowane własne strony internetowe, na których publikowane są materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów: scenariusze lekcji, scenariusze warsztatów, artykuły, itp. Uczniowie i nauczyciele, dzięki przygotowanemu oprogramowaniu mogą samodzielnie na stronach CEO zamieszczać opracowane przez siebie materiały. W ramach redakcji strony internetowej prowadzone jest forum internetowe, 19

20 zamieszczane są materiały audiowizualne, przygotowywany newsletter dla użytkowników. W czasie roku szkolnego za pośrednictwem Internetu odbywają się debaty i fora internetowe i gry mailingowe. Strona internetowa CEO jest żywą platformą dialogu prowadzonego z młodzieżą i nauczycielami. W 2006 roku miesięcznie stronę CEO odwiedzało ponad 76 tys. internautów. WOLONTARIUSZE W 2006 roku CEO współpracowało z wolontariuszami z całej Polski. W większości byli to młodzi ludzie ze szkół średnich i gimnazjów, którzy realizowali własne projekty. Wolontariusze pomagali także w działaniach Fundacji w Warszawie - w 2006 roku regularnie współpracowało z CEO 12 osób. Wolontariusze pracujący w siedzibie CEO to głównie studenci. Pięciu wolontariuszy pomagało przy realizacji akcji Młodzi głosują, a w ogólnopolskie prezentację projektów Szkoła marzeń, Młodzi obywatele działają i Ślady przeszłości zaangażowanych było 90 osób. Grasz o staż W 2006 roku CEO było jednym z fundatorów praktyki w ramach ogólnopolskiego konkursu Grasz o staż. Praktykant pracował w programie Szkołą ucząca się, przy organizacji Letniej szkoły SUS. 3. Działalność gospodarcza Wpis w Rejestrze Przedsiębiorców został dokonany r. pod poz Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej r. Przedmiotem tej działalności były szkolenia z zakresu metod nauczania i zarządzania dla pracowników oświaty. W 2006r. prowadzone były jako działalność gospodarcza odpłatne szkolenia dla pracowników oświaty w ramach programu SUS i Akademii SUS. Szkolenia programowe były częściowo finansowane z wpłat uczestniczących szkół. W ramach Akademii SUS prowadzone były szkolenia tradycyjne oraz internetowe. Tytuł formy doskonalenia Liczba Liczba edycji uczestników Jak stać się autorytetem dla ucznia? Ocenianie kształtujące - informacja o programie Ocenianie kształtujące - I etap Ocenianie kształtujące - II etap Ocenianie kształtujące - dwa etapy Metoda projektu Jak uczyć dobrze i do egzaminu?

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK KIEROWNIKA ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2006-2009 WYMAGANIE ZADANIE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Potwierdzenie jakości kształcenia w zakresie: Obszar I: Przygotowanie do rynku pracy 70 pkt I.1.Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

2014 Kalendarz. Szkoły Uczącej Się. Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole

2014 Kalendarz. Szkoły Uczącej Się. Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole 204 Kalendarz Szkoły Uczącej Się Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole OK - ocenianie kształtujące pomaga mi nauczać, a moim uczniom uczyć się świadomie i efektywnie Styczeń 204 30 3 2 3

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015

Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015 Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska W dniach

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 S/032-2/13 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie za rok 2012 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 Mierniki określające stopień realizacji celu koniec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy około 25 programów edukacyjnych. Współpracujemy regularnie z około 3 500 szkół w całej Polsce.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta pomiędzy: Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych. 20 153 Lublin ul. K. Bielskiego 3/17 KRS 0000394365

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta pomiędzy: Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych. 20 153 Lublin ul. K. Bielskiego 3/17 KRS 0000394365 UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy: Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych 20 153 Lublin ul. K. Bielskiego 3/17 KRS 0000394365 reprezentowanym przez: 1. Marcina Snuzika 2. Dianę Snuzik zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska Projekt statutu przyjęto uchwałą Zarządu Krajowego - Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR MARCINA LIPIEC

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR MARCINA LIPIEC Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Cięcinie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR MARCINA LIPIEC NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo