Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna"

Transkrypt

1 Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (współpraca) Dr Paweł Lesiak (współpraca) Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (współpraca) Prof. dr hab. Joanna Plebaniak (redaktor statystyczny) Mariusz Gorzka (sekretarz redakcji) Rada naukowa: Prof. dr hab. Halina Brdulak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prof. Ludovít Dobrovský, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy) Prof. dr hab. Danuta Kempny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Mgr Joanna Mildner-Woś Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Prof. Ing. Vladimir Modrák Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) Prof. dr hab. Czesław Skowronek Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Prof. dr hab. Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prof. dr hab. Jarosław Witkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Adres redakcji: Warszawa, ul. Canaletta 4, pok. 305 tel. (22) w. 381, faks: (22) strona internetowa: Informacje dla autorów, zasady recenzowania i lista recenzentów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Wersja drukowana miesięcznika jest wersją pierwotną. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów). Arkadiusz Kawa Podejście do współpracy w branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej 2 Approach to cooperation in the logistics industry on the example of the electronic freight exchange Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation Urszula Motowidlak Przegląd działań w zakresie poprawy efektywności paliwowej i redukcji emisji CO 2 pojazdów ciężarowych 22 Overview of activities improving fuel efficiency and reducing CO 2 emissions of the Heavy Duty Vehicles Edukacja ekonomiczna Katarzyna Nowicka Centra usług wspólnych w Polsce 31 Shared Services Centers in Poland Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Warszawa, ul. Canaletta 4 Strona internetowa: Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej w 2015 r.: roczna 648 zł; półroczna 324 zł. Cena pojedynczego numeru 54 zł. Nakład: 850 egz. Prenumerata u Wydawcy: Roczna 25% taniej Półroczna 10% taniej Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Dział Handlowy ul. Canaletta 4, Warszawa, tel. (22) , faks (22) , Prenumerata u kolporterów: Poczta Polska infolinia: , Ruch tel , (22) w godz 7 17, lub na stronie: Kolporter tel. (22) do 75, Garmond Press tel. (22) , Sigma-Not tel. (22) , As Press tel. (22) , (22) ; GLM tel. (22) , Skład: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Druk: Lotos Poligrafia sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński Warszawa, tel Szanowni Czytelnicy i Autorzy Archiwalne artykuły z 2014 r. już dostępne na stronie internetowej naszego pisma. Co miesiąc wraz z nowym numerem GMIL-u kolejny numer archiwalny: W najbliższych numerach: Potencjał logistyki w realizacji ambicji miasta Determinanty jakości usług transportowych w logistycznej obsłudze klienta Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015 1

2 Arkadiusz Kawa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki i Transportu Podejście do współpracy w branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej Approach to cooperation in the logistics industry on the example of the electronic freight exchange Obecnie dzięki technologiom internetowym w każdej chwili i miejscu menedżerowie mają dostęp do informacji biznesowych. Przykładem są elektroniczne giełdy transportowe, z których coraz chętniej korzystają logistycy. Szacuje się, że ok. 90% przedsiębiorstw przewozowych w Europie korzysta z internetowego pośrednictwa transportowego. Relacje między użytkownikami giełd kojarzą się często z nietrwałością lub jednorazowością. Przykład Trans.eu pokazuje, że mimo wielu barier środowisko giełdy umożliwia budowanie relacji długoterminowych. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do współpracy przez użytkowników elektronicznej giełdy transportowej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania empiryczne. Słowa kluczowe: branża TSL, elektroniczne giełdy transportowe, współpraca. Nowadays, thanks to Internet technologies, business information can be accessed anytime and anywhere. One example are electronic freight exchanges, which are increasingly used by logistics specialists. It is estimated that approx. 90% of freight companies in Europe use transport agencies on the Internet. The relations between users of freight exchanges are often associated with instability or one-off nature. The example of Trans.eu shows that, despite many barriers, the freight exchange environment allows to build long-term relationships. This article presents an approach to cooperation between electronic freight exchange users. For the purpose of the article, empirical research was carried out. Key words: logistic industry, electronic freight exhanges, cooperation. Elektroniczna giełda transportowa Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) w Polsce jest bardzo rozproszona. Poza kilkudziesięcioma dużymi operatorami logistycznymi istnieje kilkanaście tysięcy małych oraz mikrofirm spedycyjnych i przewozowych. Jeszcze kilka lat temu do prowadzenia działalności przedsiębiorcy wykorzystywali głównie sieć kontaktów, którą budowali przez lata. Problemem były jednak niewykorzystane przestrzenie ładunkowe w samochodach i ładunki, których spedytorzy lub przewoźnicy nie chcieli podjąć. Remedium na to było uruchomienie giełd transportowych. W przeciwieństwie do innych rodzajów (np. giełd towarowych) giełdy transportowe powstały od razu z wykorzystaniem technologii Internetu. Zastosowanie Internetu umożliwia szybkie dotarcie do różnych usług, ofert przedsiębiorstw bez potrzeby fizycznego przemieszczania się oraz zestawienia i ich porównywania. Umożliwia to redukcję kosztów zarówno dostawców, jak i odbiorców (Stempnakowski, 2007). Pierwsze elektroniczne giełdy transportowe powstawały w latach 70. XX wieku. Miały one na celu lepsze wykorzystanie potencjału firm transportowych i spedycyjnych dzięki bazom danych, które ułatwiały dopasowanie środka transportu do danego ładunku (Borycka, Kempa, 2014). Jednak z uwagi na dość ograniczoną liczbę potencjalnych użytkowników i małe zaufanie do tej formy nawiązywania współpracy, giełdy transportowe rozwijały się bardzo powoli. Dopiero gwałtowny wzrost popularności Internetu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodował dynamiczny rozwój giełd. W 1985 r. powstała francuska giełda Teleroute, a w 1997 r. niemiecka TimoCom dwie najbardziej popularne giełdy w Europie (Witkowski, Kiba-Janiak, Tronina, 2014). Obecnie elektroniczna giełda transportowa (EGT) przybiera postać wirtualnego rynku, na którym spotykają się przedsiębiorstwa oferujące i poszukujące ładunki do przewiezienia oraz przestrzenie ładunkowe w środkach transportowych (Leończuk, 2013). Największe giełdy funkcjonują w większości państw Europy. Ich użytkownikami jest kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych i zweryfikowanych przed- 2 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

3 siębiorstw. Przeznaczone są głównie dla spedytorów i przewoźników, ale coraz częściej przekonują się również do nich firmy produkcyjne i handlowe. Najwięcej możliwości w ramach EGT ma spedytor, który może: wystawić ładunek do przewiezienia, szukać ładunku, oferować wolną przestrzeń ładunkową i szukać wolnej przestrzeni ładunkowej. Przewoźnik może szukać ładunku i zaproponować przestrzeń ładunkową. Natomiast firma produkcyjna lub handlowa może oferować ładunek i szukać środków transportowych (Kawa, 2014). Początkowo korzystanie z EGT wiązało się z pewnym ryzykiem. Mankamentem była mała wiarygodność kontrahentów. Zdarzały się wyłudzenia, kradzieże i podszywanie się pod inne przedsiębiorstwa. Problemy te istniały i nadal istnieją również w przypadku transakcji, które są realizowane poza środowiskiem giełdy elektronicznej. Można nawet powiedzieć, że obecnie takich przypadków jest coraz mniej, bo kwestia bezpieczeństwa jest traktowana przez właścicieli EGT jako priorytet (Witkowski, Kiba-Janiak, Tronina, 2014). Jeśli firma szuka przewoźnika w sposób tradycyjny i wszelkie ustalenia przeprowadza telefonicznie, to jest jeszcze bardziej narażona na oszustwa. Przedsiębiorstwa, które chcą zostać użytkownikami EGT, muszą spełniać określone warunki i przejść przez procedurę weryfikacji. Wymagany jest np. określony okres funkcjonowania firmy, zestaw dokumentów potrzebnych do wykonywania działalności. Sprawdza się również informacje o firmach w wywiadowniach gospodarczych, rejestrach dłużników i opinie dostępne w Internecie (Adam, 2014). Niektórzy operatorzy weryfikują również rachunek bankowy firmy. Podmioty zadłużone i ze złą reputacją finansową nie są rejestrowane w EGT. Bardzo ważne są opinie dotychczasowych kontrahentów jest to możliwe dzięki komentarzom i ocenom wystawionym w opisie danej firmy. Z uwagi na coraz większą konkurencję w branży TSL i coraz wyższe koszty prowadzenia działalności (paliwo, opłaty drogowe itp.) korzystanie z giełd transportowych stało się dla niektórych firm spedycyjnych i transportowych koniecznością. Do wzrostu ich popularności przyczyniło się ostatnie spowolnienie gospodarcze. Zmniejszony popyt na usługi transportowe zmusił wiele firm przewozowych do szukania zleceń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. EGT pozwoliło wielu firmom przetrwać kryzys i wzmocnić swoją pozycję na rynku (Romanów, 2011). Ponadto giełdy stały się bardzo dobrym miejscem do rozwoju nowych działalności transportowych i spedycyjnych bariery wejścia na rynek usług logistycznych stały się mniejsze. Obecnie ok. 90% przedsiębiorstw transportu drogowego w Europie korzysta z pośrednictwa transportowego w Internecie (www.forsal.pl, 2015). EGT stanowi cały czas rozwiązanie komplementarne w stosunku do innych tradycyjnych form poszukiwania kontrahentów. Jej podstawową cechą jest to, że w jej ramach przeprowadzane są głównie transakcje jednorazowe (Kawa, 2014). Podejście to jednak się zmienia, bo środowisko giełdy umożliwia budowanie relacji długoterminowych. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do współpracy przez użytkowników na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej system Trans.eu. System Trans.eu System Trans.eu (Trans.eu) powstał w kwietniu 2004 roku w Polsce. Twórcą i operatorem Trans.eu jest firma Logintrans Sp. z o.o. Narzędzie jest dostępne w 20 językach i korzystają z niego użytkownicy z 24 europejskich krajów. Firma ma oddziały w 8 krajach Europy. Użytkowanie systemu wymaga pobrania ze strony producenta oprogramowania, które następnie po zainstalowaniu na docelowym komputerze umożliwia zgłaszanie i odpowiadanie na zamieszczone oferty (Kawa, 2014). W ciągu roku w Trans.eu publikowanych jest ponad 35 mln ofert, w tym 82% ofert ładunków i 18 % ofert pojazdów. Od 2005 roku w Trans.eu zarejestrowało się ponad 480 tys. firm z całej Europy (www.trans.eu, 2015). Obecnie jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecią co do wielkości giełdą transportową w Europie Zachodniej (Romanów, 2011). W 2013 roku zarejestrowano łącznie 1,43 mln transakcji, które zostały potwierdzone przez użytkowników Trans.eu. Transakcje te zostały zrealizowane przez ponad 24 tys. przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w Polsce. Warto dodać, że 85% transakcji to transakcje jednorazowe. Metodyka badań Jako próbkę badawczą postanowiono wybrać przedsiębiorstwa, które powtarzają swoje transakcje z kontrahentami co najmniej 5 razy w ciągu roku. Dzięki temu ograniczono się do podmiotów, które nie wykorzystują EGT tylko do pojedynczych zleceń, ale do nawiązania współpracy. Taki warunek spełniało łącznie 3456 przedsiębiorstw. Wstępna analiza z wykorzystaniem metody SNA (ang. social network analysis analiza sieci społecznych) pozwoliła stwierdzić, że te podmioty są ze sobą powiązane relacjami bezpośrednimi i pośrednimi. Na rysunku 1 przedstawiono węzły i krawędzie takiej sieci. Można wyróżnić trzy główne klastry, w których dominującą rolę grają spedytorzy (oni tworzą centralne ośrodki ang. hubs). Istnieją połączenia między klastrami za pomocą transakcji firm transportowych z firmami spedycyjnymi, które z kolei łączą się z przewoź- Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015 3

4 Rysunek 1 Powiązania użytkowników powtarzających 5 lub więcej razy transakcje w ciągu roku w ramach Trans.eu Źródło: badania własne. nikami itd. (Fuks, Kawa, Pierański, 2015). Na potrzeby badania przygotowano narzędzie w postaci kwestionariusza, który został wysłany elektronicznie do wspomnianych 3456 przedsiębiorstw. Wypełniono prawidłowo 131 kwestionariuszy, co daje zwrot na poziomie ok. 4%. Wyniki badań Respondentami badania były osoby pracujące w przedsiębiorstwach, które istnieją średnio 14 lat. Najczęściej wypełniały kwestionariusz osoby będące właścicielem firmy (18%) i spedytorzy (11%). Prawie połowa respondentów pracuje w firmach, które zatrudniają do 9 pracowników, a co piąta zatrudnia pracowników. Wszyscy respondenci są aktywnymi użytkownikami systemu Trans.eu. Dodatkowo 33% korzysta z Teleroute, 14% z TimoCom i 11% z Transporeon. Ponadto firmy używają takich giełd, jak czeski RaalTrans i hiszpański Wtransnet. W branży TSL w Polsce kluczowym czynnikiem w wyborze usługodawcy logistycznego jest cena. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań, w których 85% respondentów wskazało cenę usługi jako podstawowe kryterium wyboru kontrahenta. Ważna jest też wysoka ocena płatnika (66% wskazań), która pochodzi od przedsiębiorstw korzystających z usług ocenianego podmiotu (rys. 2). Ten wynik nie powinien dziwić, bo rekomendacje innych osób w transakcjach dokonywanych przez Internet miały zawsze bardzo duże znaczenie. Stosunkowo rzadko wskazywanym kryterium jest wskaźnik wiarygodności płatniczej TransRisk. Wynika to prawdopodobnie z tego, że ten wskaźnik jest mało popularny, bo otrzymują go tylko przedsiębiorstwa, które spełniają kilka warunków, m.in. roczny staż, regularne zawieranie transakcji w Trans.eu, terminowe regulowanie zobowiązań. Jak wcześniej zauważono, korzystanie z elektronicznych giełd transportowych ma wiele zalet dla przedsiębiorstw. Respondenci jako największą korzyść wskazują nawiązywanie nowych kontaktów (51%). Dzięki temu firmy mogą przy stosunkowo niskich nakładach szybko zbudować sieć współpracy. Również zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług (33%) i szybsze realizowanie zlecenia (31%) są traktowane jako pozytywne aspekty systemu Trans.eu. Ciekawe jest również to, że co czwarty respondent uważa, iż korzystanie z EGT zwiększa bezpieczeństwo transakcji (rys. 3). Jeszcze kilka lat temu przedstawiciele firm z branży TSL twierdzili, że korzystanie z EGT jest bardzo ryzykowne i należy być bardzo ostrożnym przy realizacji zleceń pozyskanych lub umieszczonych w Internecie. Trwałość współpracy w przypadku relacji zawieranych przez Internet jest z reguły mniejsza niż tych zawieranych w tradycyjny sposób, np. dzięki osobistym spotkaniom. Potwierdzają to wyniki badań. 73% przedsiębiorstw jest gotowych zakończyć współpracę, 4 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

5 Rysunek 2 Kryteria wyboru kontrahentów wśród użytkowników systemu Trans.eu Źródło: badania własne. Rysunek 3 Korzyści wynikające z systemu Trans.eu Źródło: badania własne. gdy kontrahent nie płaci w terminie za wykonaną usługę lub gdy w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych (rys. 4). Bardzo ważnych powodem jest również utrudniony kontakt z kontrahentem lub jego brak (60%). Użytkownicy EGT muszą więc dołożyć wszelkich starań, aby na bieżąco spłacać zobowiązania i informować swoich kontrahentów o wszelkich odstępstwach od umowy. W przeciwnym razie mogą stracić bezpowrotnie klientów, a negatywna opinia o ich działalności będzie miała wpływ na podejmowanie decyzji o współpracy przez inne przedsiębiorstwa. Elektroniczne giełdy transportowe służą często przedsiębiorstwom tylko jako narzędzie, w którym można znaleźć informacje o interesującej ofercie. Przed wybraniem właściwej oferty firmy kontaktują się ze sobą i ustalają warunki współpracy. Mechanizm giełdy nie wymusza jednak na nich potwierdzenia realizacji transakcji. Dla jej funkcjonowania nie ma to dużego znaczenia, ponieważ Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015 5

6 Rysunek 4 Przyczyny zerwania współpracy z kontrahentem z Trans.eu Źródło: badania własne. użytkownicy nie płacą prowizji za zrealizowane transakcje, tylko stały abonament niezależny od żadnych innych czynników. Powstaje więc pytanie, jaka część użytkowników Trans.eu rejestruje swoje zlecenia? 53% respondentów deklaruje, że ich firma współpracuje z uczestnikami Trans.eu tylko w ramach systemu, czyli tam rejestruje swoje transakcje, a 30% zarówno w ramach Trans.eu, jak i poza nim. Zapytano respondentów, którzy deklarują współpracę zarówno w ramach systemu Trans.eu, jak i poza nim, o miejsce rozpoczęcia współpracy. W tym drugim przypadku firmy wyszukują informacje o ładunkach lub pojazdach w systemie Trans.eu, ale transakcje wykonują poza Trans.eu. EGT sprowadza się do funkcji, którą pełnią tablice ogłoszeń. Jest to poza kontrolą operatora systemu. Użytkownicy ponoszą jednak ryzyko, ponieważ za brak potwierdzonych transakcji w systemie operator nie odpowiada. 87% respondentów współpracuje przez Trans.eu zarówno z firmami, z którymi współpracowali wcześniej, jak i firmami, z którymi rozpoczęli współpracę w Trans.eu. Natomiast 8% współpracuje tylko z firmami, z którymi rozpoczęli współpracę w ramach Trans.eu, a zaledwie 3% tylko z firmami, z którymi współpracowali przed przystąpieniem do Trans.eu (rys. 5). Bardzo mała część przedsiębiorstw przenosi więc swoje relacje biznesowe pochodzące z tradycyjnych kontaktów do Internetu. Mimo że współpraca między użytkownikami Rysunek 5 Współpraca użytkowników Trans.eu z innymi firmami Źródło: badania własne. 6 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

7 Rysunek 6 Nastawienie do długoterminowej współpracy przez użytkowników Trans.eu Źródło: badania własne. giełd elektronicznych ma z reguły charakter krótkoterminowy, to 19% respondentów przyznaje, że utrzymuje długoterminowe relacje z wybranymi użytkownikami systemu Trans.eu kluczowymi kontrahentami (1). Około 15% nie chce nawiązywać współpracy długoterminowej i woli opierać się na transakcjach jednorazowych (2). Natomiast aż 44% twierdzi, że stara się nawiązywać długoterminowe relacje (rys. 6), ale specyfika Trans.eu powoduje, że zmuszeni są bazować głównie na transakcjach jednorazowych (3). Kolejne trzy pytania skierowane do respondentów dotyczyły współpracy długoterminowej i były uzależnione od odpowiedzi udzielonej w poprzednim punkcie. Jeżeli wskazano odpowiedź (1), (2) lub (3), to respondent odpowiadał na kolejne pytania: gdzie nawiązał długoterminową współpracę (1)?; dlaczego nie chce nawiązywać długoterminowej współpracy (2)?; jakie są przeszkody w nawiązywaniu długoterminowej współpracy (3)? 64% respondentów wskazało, że długoterminowa współpraca została nawiązana w ramach Trans.eu, natomiast 36% poza Trans.eu. To świadczy o dużym potencjale EGT jako miejscu do nawiązania bardziej trwałych relacji. Powodów do nienawiązywania długoterminowej współpracy jest kilka. 58% respondentów nie ma w ogóle takiej potrzeby. Przyczyną jest także brak zaufania do innych użytkowników Trans.eu (42%) i problem ze znalezieniem odpowiednich partnerów (37%). Co piąte przedsiębiorstwo obawia się utraty niezależności w wyniku nawiązania relacji długoterminowych z innymi użytkownikami giełdy (rys. 7). Mimo że część firm stara się nawiązywać długoterminowe relacje, to największą przeszkodą w budowaniu takich relacji jest mała powtarzalność podobnych zleceń (72%). Kolejne przeszkody są rzadziej wymieniane, np. niechęć innych użytkowników Trans.eu do podjęcia długoterminowej współpracy (29%), brak odpowiednich zasobów do podjęcia długoterminowej współpracy (np. środków transportowych, magazynów, pracowników 22%; rys. 8). Ciekawą kwestią jest też trwałość relacji między przedsiębiorstwami, w szczególności odpowiedź na pytanie, co zrobiłoby badane przedsiębiorstwo w przypadku rezygnacji z Trans.eu przez głównego kontrahenta? 44% firm pozostałoby w systemie Trans.eu i współpracowałoby z tą firmą poza systemem, 36% też by pozostało, ale szukałoby innych kontrahentów. Natomiast 16% zrezygnowałoby z usług Trans.eu, ale próbowało utrzymać z tym kontrahentem relacje poza środowiskiem Trans.eu. Z kolei żadne przedsiębiorstwo nie zrezygnowałoby z usług Trans.eu i próbowałoby utrzymać z firmą relacje poza środowiskiem systemu Trans.eu (rys. 9). Interesująca w kontekście sieciowości EGT jest Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015 7

8 Rysunek 7 Przyczyny nienawiązywania długoterminowej współpracy w ramach EGT Źródło: badania własne. Rysunek 8 Przeszkody w nawiązywaniu długoterminowej współpracy w ramach EGT Źródło: badania własne. współpraca firm z branży TSL z konkurentami. Czasami firmy spedycyjne i transportowe nie są w stanie samodzielnie zrealizować wszystkich zleceń i przekazują je innym firmom z branży za pomocą Trans.eu. 27% respondentów deklaruje, że przekazuje część takich zleceń, natomiast 50% przyznaje, że tego nie robi. Podsumowanie Elektroniczne giełdy transportowe stały się nieodłącznym elementem branży TSL. Obecnie korzysta z nich prawie każde przedsiębiorstwo transportowe i spedycyjne. Większość z nich traktuje je jako tablicę ogłoszeń, na której można znaleźć interesujące zlecenie. Przeprowadzone badania pokazują, że tylko 8 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

9 Rysunek 9 Reakcja na rezygnację z uczestnictwa w EGT przez głównego kontrahenta Źródło: badania własne. co piąta firma utrzymuje relacje długoterminowe ze swoimi kontrahentami, a prawie połowa twierdzi, że stara się nawiązywać długoterminowe relacje, ale specyfika giełdy powoduje, że zmuszeni są bazować głównie na transakcjach jednorazowych. Powodami tego są mała powtarzalność podobnych zleceń, niechęć innych użytkowników do podjęcia długoterminowej współpracy czy brak odpowiednich zasobów do podjęcia takiej współpracy. Podejście do długoterminowej współpracy w ramach elektronicznych giełd transportowych mogłoby się zmienić, gdyby większość procesów zarządzania przedsiębiorstwem została przeniesiona do systemu giełdy. Dzięki temu możliwe byłoby nie tylko znalezienie odpowiedniego kontrahenta, ale także np. zapłacenie za usługę, ubezpieczenie frachtu, wystawienie faktury, przygotowywanie raportów ze sprzedaży. Jest to zgodne z ostatnio bardzo popularną koncepcją chmury danych (ang. cloud computing), a więc umieszczenia informacji o procesach biznesowych poza przedsiębiorstwem (Kawa, 2012). Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/ Literatura Adam, M., (2014). Komunikacyjna (r) ewolucja. Top Logistyk, 5, Borycka, B., Kempa, E. (2012). Istota giełd transportowych na przykładzie giełdy TimoCom. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 18, Fuks, K., Kawa, A., Pierański, B. (2015). Adaptation of Social Network Analysis to Electronic Freight Exchange ( ). W: D. Barbucha, N.T. Nguyen, J. Batubara, New Trends in Intelligent Information and Database Systems. Berlin: Springer International Publishing. Kawa, A. (2014). Elektroniczna giełda transportowa jako podmiot sektora usług logistycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 355, Kawa, A. (2012). Koncepcja chmury danych w firmach logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, Leończuk, D. (2013). Giełdy transportowe oraz platformy przetargowe elektroniczne narzędzia wspomagające wybór przewoźnika w transporcie samochodowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 10, Romanów, P. (2011). Internetowe giełdy frachtów w operacyjnej działalności przewoźników drogowych. Logistyka, 5, Stempnakowski, Z. (2007). E-biznes w zastosowaniach. W: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne problemy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Difin. Witkowski, J., Kiba-Janiak, M. i Tronina, P. (2014). Korzyści i uwarunkowania rozwoju internetowych giełd transportowych na rynku europejskim. W: E. Gołembska, Z. Bentyn (red.). Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej. Poznań: Wydawnictwo UEP. w_transporcie_drogowym_bez_gieldy_ani_rusz.html ( ) ( ) Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015 9

10 Iwona Pisz Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu Iwona Łapuńka Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania Projektami Modelowanie i symulacja ryzyka projektu Project risk modelling and simulation W pracy omówiono problematykę zarządzania ryzykiem projektu ze szczególnym uwzględnieniem fazy analizy ryzyka. Przedstawiono autorskie podejście do oceny ilościowej ryzyka. Analiza i kwantyfikacja ryzyka przeprowadzona została z wykorzystaniem modelowania rozmytego w środowisku MATLAB oraz modelowania i symulacji komputerowej w środowisku ADONIS. Przedstawiono przykład kwantyfikacji i hierarchizacji ryzyka na przykładzie rzeczywistego projektu realizowanego w branży energetycznej z wykorzystaniem Rozmytych Systemów Wnioskujących. W tym przykładzie pokazano wykorzystanie symulacji w programie ADONIS w celu oszacowania wpływu ryzyka na czas i koszt projektu. W pracy nie analizowano wpływu ryzyka na pozostałe cele projektu, tj. zakres, jakość. Słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, projekt, Rozmyty System Wnioskujący, modelowanie, symulacja, MATLAB, ADONIS. The paper presents the problem of project risk management with particular emphasis on the risk assessment. The authors describe own approach to quantitative risk assessment. The proposed approach combine fuzzy modelling in MATLAB environments and modelling in ADONIS environment. The proposed approach has been applied for quantification and prioritization of project risk. An practical example of project has been presented in a chosen enterprise from energy industry. The sources of data used in the example were collected from interview surveys with project experts. Fuzzy Inference Systems are used to identify and assess potential risks. The risks were modelling in ADONIS. The authors used simulation in this system to assess the impact of risks on time and cost of the project. The authors did not assess the impact of project risk on the another project aims, i.e. scope and quality. Key words: risk, uncertainty, project, Fuzzy Inference System, modelling, simulation, MATLAB, ADONIS. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem (ang. risk management), w tym zarządzania ryzykiem projektów (ang. project risk management). Zarządzanie ryzykiem projektów stało się elementem kanonu wiedzy menedżerów, w szczególności menedżerów projektów (Łada, Kozarkiewicz, 2010). Wynika to z faktu, że każdej działalności biznesowej oraz każdemu podejmowanemu projektowi towarzyszy określony poziom ryzyka. Realizacja projektów wymaga zaangażowania określonych zasobów w ramach założonego budżetu przy zapewnieniu odpowiedniej jakości procesu i produktu oraz spełnieniu oczekiwań określonych grup interesariuszy. Sukces realizacji projektów zależy między innymi od prawidłowej identyfikacji ryzyk występujących w obszarze ich oddziaływania, analizy ich wpływu na dany projekt oraz od prawidłowej odpowiedzi na określone ryzyko (Raz, Shenhar, 2002, s ). Podstawową kwestią wymagającą reakcji decydentów, w tym menedżerów projektów, jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie zaakceptować obecny i/lub spodziewany poziom ryzyka, czy dane przedsiębiorstwo potrafi zarządzać ryzykiem (Sońta-Drączkowska, 2012). Zmienność rzeczywistości jest nieodzownym elementem przy realizacji każdego projektu. W praktyce oznacza to, że każdy projekt związany jest z określonym ryzykiem i niepewnością. Wynika to z faktu, iż projekt jest działaniem innowacyjnym, unikalnym, jednorazowym, realizowanym w zmiennym otoczeniu przez grupę określonych podmiotów (pracowników, przedsiębiorstw) przy wykorzystaniu określonych zasobów dostępnych w określonym czasie (rys. 1). W każdym z elementów otoczenia bliższego lub dalszego projektu mogą nastąpić nieoczekiwane zmiany (prawdopodobieństwo, zakres i sposób oddziaływa- 10 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

11 Rysunek 1 Otoczenie projektu Otoczenie dalsze projektu Otoczenie bliższe projektu Projekt zakres-czas-koszt-jakość właściciel, prezes, pracownicy, infrastruktura logistyczna, procedury, dostawca, klient, sponsor projektu, wykonawca, styl zarządzania, kultura organizacji, system organizacji prawo, urzedy publiczne, Unia Europejska Źródło: opracowanie własne. nia elementów otoczenia projektu), które mogą wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio w większym lub mniejszym stopniu na dany projekt. Zmienność otoczenia kreuje określone elementy ryzyka. Warunki realizacji projektów zależą od wielu czynników trudnych do przewidzenia, spośród których wyróżnić można: zmiany w poziomie popytu i podaży na określony produkt lub usługę, warunki atmosferyczne, dostępność zasobów, poziom cen i kosztów, kursy walut, stopy procentowe, awaryjność maszyn i urządzeń, kompetencje członków zespołu projektowego, jakość i czas przepływu informacji, bezpieczeństwo systemów informatycznych, zaufanie partnerów biznesowych, poziom komunikacji, motywacje pracowników, innowacyjność, styl zarządzania itp. Poziom ryzyka rośnie w postępie geometrycznym w zależności od horyzontu planistycznego. Ryzyko projektu jest tym większe, im większa jest niepewność co do wyników projektów, niebezpieczeństwa niewypełnienia założeń, oczekiwań i sformułowanych celów (Pawlak, 2006). Należy podkreślić, że nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka. Można jedynie dążyć do zmniejszenia oddziaływania określonych czynników ryzyka do minimum poprzez odpowiednie działania, tj. wprowadzenie do przedsiębiorstwa zasad, metod, mechanizmów zarządzania ryzykiem projektów. Zasadniczym celem pracy jest ukazanie istoty procesu zarządzania ryzykiem projektu. Szczególną uwagę zwrócono na fazę identyfikacji i oceny ilościowej ryzyka. Zaprezentowano podejście do modelowania i symulacji ryzyka projektu, które integruje środowiska informatyczne MATLAB i ADONIS. Przedstawiony przykład analizy i kwantyfikacji ryzyka dotyczy realizacji wybranego projektu w jednym z przedsiębiorstw branży energetycznej w Polsce. Wykorzystano w tym celu autorskie podejście do szacowania i oceny ryzyka projektu. Istota procesu zarządzania ryzykiem projektu W zarządzaniu projektami ryzyko (ang. risk) definiowane jest jako przyszłe zdarzenie, którego rezultatem jest negatywna lub pozytywna zmiana w projekcie (Wysocki, McGary, 2005). Zgodnie z neutralną koncepcją ryzyka jest ono traktowane jako zagrożenie z jednej strony. Z drugiej strony oznacza możliwą szansę na jego uniknięcie. Neutralna koncepcja ryzyka ma związek z działaniem, w którym wynik nie jest znany. W praktyce oznacza to, że dany wynik może być gorszy lub lepszy. Natomiast negatywna koncepcja ryzyka jednoznacznie określa je jako zagrożenie. Oznacza to, że ryzyko niesie ze sobą wyłącznie stratę, szkodę, niezrealizowanie określonego celu w podejmowanym projekcie (Hillson, 2002, s ). W praktyce najczęściej ryzyko w ogólnym rozumieniu ma wydźwięk pejoratywny i jest utożsamiane z określoną stratą. Ryzyko składa się z określonych komponentów, którymi są przede wszystkim zdarzenia w postaci określonej zmiany (pożądanej lub niepożądanej), prawdopodobieństwa (ang. risk probability) wystąpie- Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/

12 Rysunek 2 Macierz prawdopodobieństwa i skutków ryzyka Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hillson, 2002, nia danego zdarzenia (szansy lub zagrożenia; ang. threats, opportunities), wpływu (ang. impact assessment) na możliwości wystąpienia w związku z danym zdarzeniem ryzyka na cele projektu (wpływ pozytywny lub negatywny). Prawdopodobieństwo oraz skutek powinny być oceniane dla każdego zidentyfikowanego ryzyka w podejmowanym projekcie. Na rysunku 2 przedstawiono macierz prawdopodobieństwa i skutków ryzyka (ang. probability and impact matrix) ujmującą zarówno ryzyko rozumiane jako zagrożenie, a także postrzegane jako szansa. Ograniczenie negatywnych skutków, jak i zwiększenie pozytywnych skutków ryzyka wymaga od menedżera projektu świadomego oddziaływania na dane ryzyko. Skuteczność tego procesu zależy od wielu czynników. Istotnym zagadnieniem jest zrozumienie natury ryzyka oraz przyczyn, które je wywołują (Skalik, 2009). Jednym ze znaczeń, które definiuje ryzyko i jego wpływ na zarządzanie projektami, jest prawdopodobieństwo (możliwość) wystąpienia zdarzenia, które będzie niekorzystnie lub korzystnie wpływać na osiągnięcie danego celu projektu. Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia można oszacować na podstawie analizy danych empirycznych z przeszłości, wykorzystując wiedzę i doświadczenie ekspertów lub stosując techniki symulacji. W przypadku braku możliwości wcześniejszej oceny przyszłych poziomów parametrów projektu oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia mamy do czynienia z niepewnością. Ryzyko i niepewność są często utożsamiane ze sobą, pomimo występowania między nimi formalnej różnicy. Ryzyko występuje bowiem w sytuacji, w której w odniesieniu do danego projektu można określić prawdopodobieństwo obiektywnie lub subiektywnie. Niepewność wynika z braku pewności, bezpieczeństwa, dostępu do pełnej informacji (Cooper, Grey, Raymond, Walker, 2005). Niepewność jest kategorią niemierzalną w przeciwieństwie do kategorii ryzyka. W przypadku niepewności nie można powiązać prawdopodobieństwa z określoną możliwością wystąpienia danego zdarzenia. Ryzyko z kolei uznaje się jako niepewność mierzalną (Kaczmarek, 2010). Świadomość istnienia ryzyka determinuje potrzebę określenia jego źródeł oraz właściwych reakcji na dane ryzyko, co jest przedmiotem działań zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem koncentruje się na identyfikacji, analizowaniu, kontroli, akceptowaniu różnych rodzajów ryzyka i niepewności, które mogą wpłynąć na wykonanie danego projektu. Głównym celem zarządzania ryzykiem jest minimalizacja ryzyka niepowodzenia projektu (Jajuga, 2010). Zarządzanie ryzykiem projektu jest specyficznym procesem decyzyjnym wspomagającym osiągnięcie zaplanowanych celów projektu, umożliwiającym ograniczenie do akceptowalnego poziomu lub całkowitą eliminację wszelkich ryzyk zagrażających właściwej realizacji projektu i/lub wzmocnienie potencjalnych szans dla efektywnej realizacji projektu. Należy podkreślić, że zarządzanie ryzykiem projektu powinno mieć charakter planowy i celowy. W praktyce proces zarządzania ryzykiem składa się z kilku faz. Większość teoretyków i praktyków zgadza się z faktem, że proces zarządzania ryzykiem projektu składa się z fazy identyfikowania ryzyka (ang. risk identification), analizy jakościowej i/lub ilościowej ryzyka (ang. qualitative, quantitative risk analysis), planowania reakcji na ryzyko (ang. risk response planning) oraz monitorowania i kontroli (ang. risk monitoring and control) zagrożeń i/lub szans, które mogą negatywnie lub pozytywnie oddziaływać na dany projekt (Elbrahimnejad, Mosavi, Seyrafianpour, 2010, s ). Proces zarządzania ryzykiem powinien stanowić integralną część zarządzania projektami, szczególnie w przypadku dużych, złożonych projektów. W poszczególnych fazach zarządzania ryzykiem projektu wykorzystuje się odpowiednie metody oraz narzędzia wspomagające dany proces. Na rysunku 3 przedsta- 12 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

13 Rysunek 3 Narzędzia i metody wykorzystywane w fazach zarządzania ryzykiem projektu Źródło: opracowanie własne. wiono możliwe metody i narzędzia wykorzystywane w procesie identyfikacji, kwantyfikacji ryzyka oraz w fazie planowania reakcji na ryzyko. Nie ma jednej uniwersalnej metody i narzędzia dedykowanych tym fazom. W zależności od typu, wielkości, zakresu, budżetu, czasu realizacji projektu, kultury projektowej, poziomu dojrzałości projektowej przedsiębiorstwa stosuje się mniej lub bardziej wysublimowane metody oraz narzędzia w procesie zarządzania ryzykiem projektu. W kolejnym punkcie przedstawione zostanie autorskie podejście do identyfikacji i analizy ryzyka projektu na rzeczywistym przykładzie ilustrującym podejmowany w ramach pracy problem. Przykład ilustrujący problem identyfikacji i analizy ryzyka projektu Rozpatrywany jest przykład projektu wykonania nowej powłoki płaszcza żelbetowego akceleratora uzdatniającego wodę na potrzeby technologiczne w procesie wytwarzania energii elektrycznej w jednym z przedsiębiorstw branży energetycznej. W wyniku przeprowadzonych działań zmierzających do identyfikacji potencjalnych ryzyk opracowano katalog podstawowych kategorii ryzyka w podejmowanym projekcie. Należy podkreślić, że wyłonione ryzyka są w tym przypadku wyłącznie zagrożeniami (tab. 1). W rozpatrywanym projekcie nie analizowano możliwości wystąpienia pozytywnych ryzyk w postaci szans. W przypadku identyfikacji i analizy ryzyka spotkano się z trudnościami zebrania doświadczalnych informacji numerycznych, na podstawie których można było utworzyć bazę wiedzy o badanym zjawisku, w tym przypadku o poziomie ryzyka towarzyszącego realizacji danego projektu. Wobec tego niezbędne stało się modelowanie z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej oraz praw rządzących danym zjawiskiem i wykorzystanie symulacji w procesie identyfikacji i analizy ryzyka projektu. W procesie identyfikacji ryzyka skorzystano z wiedzy ekspertów-pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za planowanie i realizację danego projektu. Przeprowadzono wy- Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/

14 Tabela 1 Lista potencjalnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektu Kategoria ryzyka Ryzyko przetargowe Ryzyko organizacyjne Ryzyko technologiczne Ryzyko finansowe Ryzyko czasowe Ryzyko zakresu prac Ryzyko zasobów ludzkich Ryzyko zasobów technicznych Ryzyko jakościowe R p R o R t R f R c R zp R zl R zt R j Potencjalne ryzyko ryzyko braku oferty spełniającej merytoryczne i formalne warunki zamówienia ryzyko wystąpienia jedynie ofert przekraczających budżet projektu ryzyko protestu wobec postępowania przetargowego ryzyko korupcji ryzyko złej organizacji prac ryzyko złego doboru technologii (rodzaj konstrukcji, materiały) ryzyko utrudnień spowodowanych wadami ukrytymi obiektu ryzyko nieszczelności powierzchni ryzyko wzrostu zapotrzebowania na wodę technologiczną ryzyko złej kalkulacji ceny projektu ryzyko przeszacowania kosztów realizacji projektu ryzyko wzrostu cen materiałów spowodowane np. spadkiem kursu złotego w stosunku do innych walut ryzyko złego harmonogramu prac ryzyko rozpoczęcia prac w późniejszym terminie niż zaplanowano ryzyko przekroczenia czasu przeznaczonego na wykonanie zadania ryzyko wystąpienia nieścisłości w specyfikacji projektu ryzyko niedokładnego określenia zakresu projektu ryzyko absencji pracowników (np. choroba, szkolenia, wyjazdy służbowe) ryzyko wypadków przy pracy ryzyko niekompetencji pracowników ryzyko awarii sprzętu ryzyko konieczności długotrwałej naprawy urządzeń technologicznych ryzyko złego montażu rusztowań ryzyko złego ulokowania rusztowań ryzyko braku odpowiednich rusztowań ryzyko braku odpowiedniego sprzętu ryzyko braku odpowiednich materiałów ryzyko niespełnienia wymagań klienta ryzyko złej jakości wykonanych prac Numer czynnika ryzyka RF 1 RF 2 RF 3 RF 4 RF 5 RF 6 RF 7 RF 8 RF 9 RF 10 RF 11 RF 12 RF 13 RF 14 RF 15 RF 16 RF 17 RF 18 RF 19 RF 20 RF 21 RF 22 RF 23 RF 24 RF 25 RF 26 RF 27 RF 28 RF 29 Źródło: opracowanie własne. wiady z grupą wytypowanych ekspertów w celu identyfikacji kluczowych źródeł ryzyka zagrażających prawidłowej realizacji danego projektu. Zidentyfikowane ryzyka posłużyły do wyznaczenia ich prawdopodobieństwa oraz wpływu na dany projekt. Analizę ryzyka przeprowadzono z wykorzystaniem dedykowanych Rozmytych Systemów Wnioskujących (ang. Fuzzy Inference Systems) zaimplementowanych w systemie MATLAB. Zdecydowano się na oszacowanie ryzyka danego projektu bazującego na logice rozmytej. Wynika to z faktu, że logika rozmyta umożliwia formułowanie wniosków na podstawie przesłanek opartych na niepełnej, nieprecyzyjnej, niejednoznacznej, niedokładnej informacji (Zadeh, 1965, s ). Systemy rozmyte charakteryzują się dużą prostotą i elastycznością struktury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności. Są one oparte na bazie reguł JEŻELI-TO (ang. IF- THEN; Łęski, 2008). Praca tego typu systemów jest zależna od definicji reguł rozmytych, które są zawarte w danej bazie reguł. Pojedyncza reguła może być w postaci: IF THEN lub przyjmować postać bardziej złożoną typu IF AND THEN. Należy zaznaczyć, że istotną cechą odróżniającą reguły rozmyte od klasycznych reguł IF-THEN jest wykorzystanie zmiennych opisujących zbiory rozmyte, występowanie mechanizmu opisującego stopień przynależności elementu do zbioru oraz wykorzystanie operacji na zbiorach rozmytych (Błaszczyk, Pisz, 2010, s ). W celu analizy ryzyka rozpatrywanego projektu zbudowano dziesięć rozmytych systemów wnioskujących. Dedykowane systemy składają się z bloków rozmywania (ang. fuzzification), wnioskowania (ang. inference), wyostrzania (ang. defuzzification) oraz bazy wiedzy w postaci bazy reguł (ang. knowledge base; Rutkowski, 2006; Piegat, 2003). Systemy od jednego do dziewięciu umożliwiły analizę poziomu ryzyka po- 14 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

15 Rysunek 4 Mechanizm wnioskowania oparty na bazie reguł dla ryzyka czasowego Źródło: opracowanie własne. szczególnych grup (kategorii) ryzyka: R p, R o, R t, R f, R c, R zp, R zl, R zt, R j. Przykładowo Rozmyty System Wnioskujący R c umożliwił wyznaczenie poziomu ryzyka czasowego. Rysunek 4 przedstawia mechanizm wnioskowania zaimplementowany w systemie umożliwiającym wyznaczenie poziomu ryzyka dla kategorii R c. Każdy ze zbudowanych systemów jest typu MISO (ang. Multiple Input Single Output), co oznacza, że ma wiele wejść (x 1, x 2,... x n ) i pojedyncze wyjście y 1. Pierwszym krokiem w budowie wieloetapowego podejścia do analizy ryzyka projektu z wykorzystaniem rozmytych systemów wnioskujących było określenie przez eksperta zmiennych lingwistycznych oraz wartości odpowiadających tym zmiennym. Wartości te stanowią podstawę bazy danych lingwistycznych. Baza wiedzy składa się z dwóch głównych elementów, tj. bazy danych lingwistycznych oraz bazy reguł, które zawierają wiedzę dziedzinową istotną dla danego zagadnienia. Zależności przyczynowo-skutkowe wejść i wyjść, które prowadzą do wnioskowania o odpowiedzi systemu, są zapisane w postaci reguł (Elbrahimnejad, Mosavi, Seyrafianpour, 2010, s ). Regułowe systemy wnioskujące wnioskują na podstawie odpowiednich zbiorów rozmytych. Tego typu systemy otrzymują dane i generują wyniki w postaci wartości liczbowych. Wnioskowanie w rozmytych systemach wnioskujących odbywa się na podstawie danych reguł. Przykładowa reguła zaimplementowana w Rozmytym Systemie Wnioskującym jest następującej postaci: JEŻELI (Wpływ czynnika RF1 jest W) I (Prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika jest S) TO (Poziom ryzyka źródła ryzyka jest W) Wejścia systemów stanowią odpowiednie zmienne lingwistyczne, tj. prawdopodobieństwo wystąpienia danego czynnika ryzyka RF probability {Niski (N), Średni (S), Wysoki (W)} oraz jego wpływ RF impact {Bardzo Niski (BN), Niski (N), Średni (S), Wysoki (W), Bardzo Wysoki (BW)}. Zbiory rozmyte przyporządkowane tym wartościom zostały zdefiniowane z wykorzystaniem intuicyjnych funkcji przynależności: funkcje trójkątne i trapezowe. Wyjście systemu stanowi poziom ryzyka danej kategorii. Dla oceny poziomu ryzyka danego źródła ryzyka projektu zastosowano również funkcje trójkątne i trapezowe w celu określenia wartości lingwistycznych: Niski (N), Średni (S), Wysoki (W). Przykładowo w Rozmytym Systemie Wnioskującym R zt jest czternaście wejść i jedno wyjście (tab. 2). Punktowa ocena danego źródła ryzyka projektu rozpatrywana jest w skali [0 1] i stanowi wyjściową zmienną systemu oceniającego. Blok wnioskowania poszczególnych systemów korzysta z bazy wiedzy oraz zaimplementowanych metod w celu rozwiązania założonego problemu. Blok wyostrzania na podstawie wynikowej funkcji przynależności wyjścia oblicza ostrą (nierozmytą) wartość końcową modelu, która stanowi odpowiedź poszczególnych dedykowanych systemów Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/

16 Tabela 2 Zmienne wejściowe Rozmytego Systemu Wnioskującego R zt Lp. Zmienna wejściowa modelu ryzyka technicznego 1 prawdopodobieństwo ryzyka awarii sprzętu 2 wpływ ryzyka awarii sprzętu 3 prawdopodobieństwo ryzyka konieczności długotrwałej naprawy urządzeń technologicznych 4 wpływ ryzyka konieczności długotrwałej naprawy urządzeń technologicznych 5 prawdopodobieństwo ryzyka złego montażu rusztowań 6 wpływ ryzyka złego montażu rusztowań 7 prawdopodobieństwo ryzyka złego ulokowania rusztowań 8 wpływ ryzyka złego ulokowania rusztowań 9 prawdopodobieństwo ryzyka braku odpowiednich rusztowań 10 wpływ ryzyka braku odpowiednich rusztowań 11 prawdopodobieństwo ryzyka braku odpowiedniego sprzętu 12 wpływ ryzyka braku odpowiedniego sprzętu 13 prawdopodobieństwo ryzyka braku odpowiednich materiałów 14 wpływ ryzyka braku odpowiednich materiałów Symbol zmiennej wejściowej modelu RF21 probability RF21 impact RF22 probability RF22 impact RF23 probability RF23 impact RF24 probability RF24 impact RF25 probability RF25 impact RF26 probability RF26 impact RF27 probability RF27 impact Źródło: opracowanie własne. Rysunek 5 Schemat budowy Rozmytego Systemu Wnioskującego ryzyka projektu Źródło: opracowanie własne. wnioskujących. Jako metodę wyostrzania przyjęto metodę środka ciężkości COG (ang. Center Of Gravity). Celem wyznaczenia końcowej oceny ryzyka rozpatrywanego projektu konieczne było opracowanie dziesiątego Rozmytego Systemu Wnioskującego. Model obiektowy szacowania i oceny całościowej ryzyka projektu przedstawia rysunek 5. Opracowany system łączy informacje wyjściowe z kolejnych poprzednich systemów wnioskujących w jednym systemie umożliwiającym wyznaczenia całkowitego poziomu ryzyka danego projektu. Wejścia danego systemu stanowią poszczególne oceny końcowe źródeł ryzyka projektu. Pojedyncze wyjście systemu stanowi ostra wartość poziomu ryzyka analizowanego projektu. Dla oceny końcowej projektu zastosowano, podobnie jak dla ryzyka danej kategorii, funkcje trójkątne i trapezowe w celu określenia wartości lingwistycznych: Niski (N), Średni (S), Wysoki (W) (rys. 6). 16 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

17 Rysunek 6 Przykład funkcji przynależności (trapezowych i trójkątnej) oceny poziomu ryzyka Źródło: opracowanie własne. Rysunek 7 Rozkład ryzyka w projekcie Źródło: opracowanie własne. Na rysunku 7 przedstawiono całościową ocenę poziomu ryzyka danego projektu z uwzględnieniem ryzyka poszczególnych kategorii ryzyka. Z analizy danych zawartych na rysunku wynika, że największym źródłem ryzyka projektu jest ryzyko przetargowe (R p ). Stosunkowo nisko kształtuje się poziom ryzyka zasobów ludzkich (R zl ). Przeprowadzona ocena wartości poszczególnych poziomów zagrożeń w projekcie dostarcza menedżerowi projektu istotnych informacji umożliwiających określenie oddziaływania na poszczególne zagrożenia, wskazując odpowiednie taktyki postępowania, radzenia sobie z zagrożeniami płynącymi z realizacji danego projektu. Dodatkowo ocena końcowa poziomu ryzyka rozpatrywanego projektu jest istotnym źródłem informacji dla decydentów. Z dokonanej oceny wynika, iż rozpatrywane przedsiębiorstwo podejmuje się przedsięwzięcia o umiarkowanym stopniu ryzyka na poziomie 0,537. Oszacowany poziom ryzyka realizacji rozpatrywanego projektu jest w tym przypadku akceptowalny przez przedsiębiorstwo. Przyjęto bowiem, iż realizacja danego projektu będzie możliwa pod warunkiem, iż poziom ryzyka nie przekroczy wartości 0,65. Modelowanie ryzyka projektu w środowisku ADONIS Na podstawie oszacowanego poziomu ryzyka rozpatrywanego projektu zbudowano model ryzyka, który posłużył do przeprowadzenia symulacji wpływu czynników ryzyka na planowany czas i koszt realizacji projektu. Do opracowania modelu ryzyka Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/

18 Rysunek 8 Modelowanie ryzyka projektu z wykorzystaniem środowiska ADONIS Źródło: opracowanie własne. 18 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

19 projektu i przeprowadzenia jego symulacji wykorzystano system ADONIS, wspierający zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa w oparciu o standardy BPMN i BPMS. Notacja modelowania procesów biznesowych BPMN (ang. Business Process Model and Notation) to powszechny standard łączący dokumentację przepływu procesu biznesowego ze zróżnicowanymi wizualnymi technikami dokumentacji interakcji oraz rozbudowaną semantyką zdarzeń. Z kolei paradygmat zarządzania procesami biznesowymi BPMS (ang. Business Process Management System) to własnościowy zestaw uniwersalnych technik modelowania na potrzeby mapowania i specyfikacji procesów oraz komplementarnych obiektów biznesowych. Jest to autorskie rozwiązanie producenta systemu ADONIS firmy BOC Information Technologies Consulting (BOC ITC). Podstawowym elementem kompleksowej definicji procesu biznesowego w notacji BPMS jest model procesu biznesowego, który obrazuje początek procesu, czynności, punkty decyzyjne, przepływy równoległe i możliwe zakończenia przepływu pracy (Gawin, Marcinkowski, 2013). Model procesu biznesowego oraz wbudowane w systemie ADONIS obiekty i moduły posłużyły do modelowania i symulacji ryzyka projektu. Model wejściowy ryzyka zaprezentowano na rysunku 8. Zidentyfikowane grupy ryzyk przedstawiono w postaci punktów decyzyjnych, którym przypisano odpowiednie zmienne wraz ze skwantyfikowanym poziomem ryzyka jako wartości tych zmiennych. W ten sposób zbadano następstwa szeregu potencjalnych zdarzeń, które mogą występować z określoną częstotliwością, definiowaną za pomocą prawdopodobieństw dyskretnych czy też odpowiednio dobranych rozkładów losowych (normalnego, eksponentnego lub jednostajnego). W celu przeprowadzenia symulacji wykorzystano moduł analizy ścieżki, który umożliwia symulację procesów bez uwzględniania środowiska pracy (struktury organizacyjnej). Dzięki tego typu symulacjom można znaleźć odpowiedzi na pytania: 1) ile kosztuje najbardziej prawdopodobny przebieg procesu, 2) jaka ścieżka trwa najdłużej, 3) optymalizacja jakiego fragmentu procesu pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty. W przypadku modelu ryzyka podstawową korzyść stanowi możliwość szybkiego oszacowania poziomu ryzyka wraz z czasowo-kosztowym skutkiem jego materializacji. Dla potrzeb symulacji czynników ryzyka w środowisku ADONIS niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich danych wejściowych, tzn. czasów i kosztów towarzyszących ewentualnym skutkom materializacji ryzyka oraz jego poziomów dla zidentyfikowanych czynników ryzyka (ewentualnie prawdopodobieństw, bądź też częstości ich wystąpienia w danym projekcie). Przeprowadzenie takiej symulacji może zbudować obraz ogólnego poziomu ryzyka projektu dla odpowiednio dobranych i zmierzonych czynników ryzyka w odniesieniu do szacowania wpływu ryzyk na harmonogram i budżet. Dla zadanej liczby iteracji (w analizowanym przypadku 1000 symulacji) dokonano odpowiedniej liczby losowań potencjalnych ryzyk oraz pogrupowano uzyskane wyniki. Wygenerowane w ten sposób scenariusze we właściwy sposób odzwierciedlają zagregowaną wartość czasów opóźnień w dniach oraz kosztów w tys. PLN powstałych w wyniku wystąpienia określonych czynników ryzyka dla danego scenariusza. Właściwa interpretacja uzyskanych wyników w postaci dystrybuanty prawdopodobieństwa umożliwia wariantową ocenę ryzyka projektu i ułatwia podejmowanie decyzji ze względu na możliwość wystąpienia różnych zagrożeń dla przyjętych ram czasowo-kosztowych w danym projekcie (por. rys. 9 i rys.10). Na rysunku 9 oś odciętych (OX) odpowiada liczbie dni, o jaką może zostać przekroczony termin dyrektywny projektu (jest to szacowane opóźnienie w stosunku do harmonogramu). Rysunek 10 obrazuje analogiczną zależność skumulowanego prawdopodobieństwa w stosunku do przekroczenia kosztów planowanych na realizację danego projektu. Z kolei oś rzędnych (OY) w obydwu przypadkach przedstawia liczebność populacji scenariuszy (1000), liczoną jako prawdopodobieństwo zaistnienia wszystkich możliwych sytuacji. Najkorzystniejszy scenariusz zakłada, że nie wystąpi żadne opóźnienie w projekcie, przy czym poziom pewności takiej sytuacji wynosi zaledwie 0,002, czyli 0,2%. Najbardziej niekorzystny przypadek zakłada opóźnienie na poziomie 192 dni w stosunku do przyjętego harmonogramu, przy prawdopodobieństwie wynoszącym zaledwie 0,001 (por. rys. 9). Prawdopodobieństwo, że przekroczenie kosztów planowanych na realizację danego projektu nie będzie miało w ogóle miejsca, sięga wartości 0,171 (por. rys. 10). Przy poziomie 0,35 należałoby zarezerwować w budżecie 5, 000 PLN na niwelację skutków materializacji ryzyka, ale dla poziomu pewności 0,433 potrzeba już PLN. Łączna kwota PLN daje aż 99% pewności, że nie wystąpią problemy z pokryciem ewentualnych kosztów, będących skutkiem wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Zaledwie 1% szacowanych na ten cel kosztów przekracza tę kwotę. Co ciekawe, kwota ta stanowi tylko 1,33% całkowitych kosztów realizacji danego projektu. Niewłaściwa ocena ryzyka prowadzi często do wzrostu kosztów i/lub opóźnienia harmonogramu projektu. Modelowanie i symulację ryzyka projektu w środowisku ADONIS można traktować jako metodę ilościowej oceny wpływu ryzyk na cele projektu, która umożliwia zdefiniowanie prawdopodobieństwa Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/

20 Rysunek 9 Wynik symulacji ryzyka projektu w odniesieniu do czasu Źródło: opracowanie własne. Rysunek 10 Wynik symulacji ryzyka projektu w odniesieniu do kosztu Źródło: opracowanie własne. dotrzymania określonego terminu projektu dla przyjętego profilu ryzyka i analogicznie w odniesieniu do budżetu przedsięwzięcia. Podsumowanie Właściwa analiza ryzyka ma na celu określenie możliwych zagrożeń i/lub szans, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjalnych skutków w odniesieniu do jakości lub funkcji, kosztów oraz czasu realizacji rozpatrywanego projektu. Informacje pozyskane w procesie analizy ryzyka są istotne z punktu widzenia efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz sukcesu danego projektu. Zespół projektowy posiadający wiedzę o potencjalnych zagrożeniach i szansach jest w stanie lepiej przygotować się do przyszłych zmian, opracować, dobrać, a następnie obsłużyć dane ryzyka. Przedstawione podejście w skuteczny sposób kwantyfikuje zdefiniowane ryzyka projektu, prowadzi do ich agregacji w systemie MATLAB, jak również umożliwia w środowisku 20 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2015

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2 Spis treści ROK LXV Nr 10 (1226) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2 SPIS TREŚCI ROK LXV Nr 1 (1217) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Mgr Anna Werner (sekretarz redakcji) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 7 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2012 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 15 http://piz.sanedu.pl PROBLEMY ZARZĄDZANIA Redakcja Jan Antoszkiewicz Maciej Dębski Warszawa Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 15 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki

Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki pod redakcją Marzeny Szewczuk-Stępień i Łukasza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo