SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 1"

Transkrypt

1 Wykład 10 Instrumenty pochodne - obligacje KONTRAKTY TERMINOWE NA OBLIGACJE SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 1

2 Pytanie do Napoleona: O czym wystarczy pamiętać, by wiedzieć jak funkcjonuje rynek kontraktów terminowych na obligacje? Wrażliwość cen obligacji na zmiany stóp procentowych zależy od Dm SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 2

3 P = - Dm x i Mają krótkie Dm Ceny obligacji o krótkich okresach zapadalności i wysokich kuponach relatywnie wolno zmieniają się pod wpływem zmiany stóp procentowych. SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 3

4 Mają długie D m Ceny obligacji o długich okresach zapadalności i niskich kuponach relatywnie szybko zmieniają się pod wpływem zmian stóp procentowych. Po przypomnieniach Napoleona, wracamy na parkiet CBOT SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 4

5 By handel był płynny, towar (tu: kontrakty terminowe na obligacje) musi był wystandaryzowany. Dlatego na giełdach występuje jeden wystandaryzowany kontrakt, który opiewa na wszystkie rodzaje obligacji Co należy zrobić, by kontrakt był jeden (wystandaryzowany), a mógł opiewać na różne obligacje? SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 5

6 Należy stosować współczynnik konwersji (CF; conversion factor) ) który dostosowuje cenę kontraktu terminowego do charakterystyki określonego rodzaju obligacji B = CF x F - P Współczynnik konwersji przykład z Warszawy KDPW_CCP ul. Książęca Warszawa Komunikat KM nr: (Message KM no.: ) z dnia: (Dated) 1/CF/ Lista obligacji stanowiących instrument bazowy dla kontraktów terminowych na obligacje (The list of underlying instruments and conversion factors of Treasury bond futures) ISIN instrumentu pochodnego (Derivative ISIN) Nazwa instrumentu pochodnego (Derivative name) ISIN obligacji (Bond ISIN) Nazwa skrócona obligacji (Bond name) Współczynnik konwersji (Conversion factor) PL0GF FSTBM15 PL DS1017 1, PL0GF FSTBM15 PL PS0417 0, PL0GF FSTBM15 PL PS0418 0, PL0GF FMTBM15 PL DS1019 1, PL0GF FMTBM15 PL DS1020 1, PL0GF FMTBM15 PL DS1021 1, PL0GF FMTBM15 PL PS0719 0, PL0GF FLTBM15 PL WS0922 1, PL0GF FLTBM15 PL DS1023 0, PL0GF FLTBM15 PL DS0725 0, SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 6

7 Współczynnik konwersji,, o który korygowana jest cena kontraktu terminowego, by można ją było porównać z ceną określonej obligacji, zależy od daty zapadalności obligacji oraz wysokości płaconego przez kuponu CF = Cena określonej obligacji Cena obligacji 20-letniej o półrocznym 6% kuponie W sytuacji, gdy rynkowa stopa procentowa wynosi 6% (CBOT) SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 7

8 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% Cena obligacji 20 letniej o kuponie 6% Cena obligacji 15-letniej o kuponie 8% Cena obligacji 30-letniej o kuponie 4% CF (15 letnia, 8%) = 1,196 CF(20 letnia, 6%) = 1 CF(30 letnia, 4%) = 0,723 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Cena 15-letniej obligacji o 8 % kuponie jest wyższa od ceny kontraktu terminowego (obligacji 20 letniej o 6% kuponie), ponieważ trzeba w jej przypadku krócej (średnio rzecz biorąc) czekać na 1 jednostkę dochodu. Cena 25-letniej obligacji o 4 % kuponie jest niższa od ceny kontraktu terminowego (obligacji 20 letniej o 6% kuponie), ponieważ trzeba w jej przypadku dłużej (średnio rzecz biorąc) czekać na 1 jednostkę dochodu. SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 8

9 Obligacja najtańsza w dostawie Gra na dostawę obligacji CTD pod sprzedawane kontrakty terminowe Baza B = CF F P SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 9

10 Możliwość spekulacji stwarza to, że CF uwzględnia tylko różnice w datach zapadalności obligacji i wysokości ich kuponów, a nie uwzględnia wpływu, jaki na ceny obligacji wywierają zmiany wysokości rynkowych stóp procentowych Jakie obligacje dostawialibyśmy jako CDT w okresie spadku stóp procentowych i wzrostu cen obligacji? Mające możliwie krótkie średnie okresy zwrotu (krótkie terminy do wykupu i wysokie kupony), ponieważ ich ceny rosną relatywnie wolno pod wpływem spadku stóp procentowych. SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 10

11 180% 160% F x CF (15Y 8%) Rzeczywista cena 15Y 8% 140% 120% 100% 80% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Jakie obligacje dostawialibyśmy jako CDT w okresie wzrostu stóp procentowych i spadku cen obligacji? Mające możliwie długie średnie okresy zwrotu (długie terminy do wykupu i niskie kupony), ponieważ ich ceny spadają szybko pod wpływem wzrostu stóp procentowych. SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 11

12 120% 100% F x CF (30Y 4%) Rzeczywista cena 30Y 4% 80% 60% 40% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Dlaczego stosowany jest tak niedoskonały współczynnik konwersji? SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 12

13 α Przyciąga się w ten sposób na parkiet giełdy rycerzy Alfy, by rynek kontraktów terminowych na obligacje był... Giełdowe kontrakty terminowe - Przykład Przedsiębiorstwo zaciągnęło 3-M odnawialny kredyt o wartości nominalnej 1 miliona zł. Będzie korzystało z niego przez rok. Obawia się, że stopy procentowe mogą wzrosnąć. SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 13

14 Jak przedsiębiorstwo może zabezpieczyć się przed ryzykiem? Konwencja kwotowania giełdowych kontraktów F = f SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 14

15 Giełdowe kontrakty terminowe - Przykład Przedsiębiorstwo zaciągnęło 3-M odnawialny kredyt o wartości nominalnej 1 miliona zł. Będzie korzystało z niego przez rok. Obawia się, że stopy procentowe mogą wzrosnąć. Dlatego... sprzedaje 3 miesięczne kontrakty futures na WIBOR z terminami realizacji po trzech, sześciu i dziewięciu miesiącach. Strip hedge BILANS i 0,3 i * 3,6 i * 6,9 i * 9,12 POZYCJE POZABILANSOWE WIBOR WIBOR 3x6 6x9 WIBOR 9x12 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 15

16 Giełdowe kontrakty terminowe - Przykład A co jeśli odległe kontrakty nie są dostępne? sprzedaje 3 miesięczne kontrakty na WIBOR z terminami realizacji po trzech miesiącach, ale na wolumen odpowiadający całej ekspozycji. Stack hedge BILANS i 0,3 i * 3,6 i * 6,9 i * 9,12 POZYCJE POZABILANSOWE bpv WIBOR WIBOR 3x6 3x6 WIBOR 3x6 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 16

17 Value at Risk (VaR) Value at Risk (VaR) co to jest? Inne nazwy: Wartość zagrożona Wartość narażona na ryzyko Popularna miara ryzyka Co może mieć negatywne skutki z punktu widzenia ryzyka systemowego Popularność wspierana regulacjami nadzorczymi 34 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 17

18 Value at Risk (VaR) co to jest? Oszacowanie, przy założonym poziomie prawdopodobieństwa, straty w danym horyzoncie czasowym Na przykład: szacujemy, że z prawdopodobieństwem 99% w ciągu kolejnych 10 dni roboczych nie stracimy więcej niż 10 mln PLN P(X < VaR αt )=1 α Z punktu widzenia statystyki VaR jest percentylem rozkładu 35 VaR a rozkład 36 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 18

19 Kilka ważnych uwag (1) VaR nie jest maksymalną możliwą wielkością straty, a minimalną stratą ponoszoną z danym prawdopodobieństwem VaR nie określa, jak dużo możemy stracić, jeśli strata przekroczy wartość VaR VaR zakłada typowe warunki rynkowe VaR nie powinien być wykorzystywany jako jedyne narzędzie ilościowe pomiaru i zarządzania ryzykiem 37 Kilka ważnych uwag (2) Oszacowana wartość VaR jest warunkowana modelem zachowania się stóp zwrotu Przekroczenia przez straty poziomu VaR jest normalne (byle nie za często) Z punktu widzenia zarządzania: VaR jest środkiem, a nie celem 38 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 19

20 VaR dla ryzyka rynkowego Instrument a czynniki ryzyka Wycena pojedynczego instrumentu może zależeć od szeregu czynników ryzyka (np. obligacja korporacyjna denominowana w walucie obcej) Groźne skutki pominięcia potencjalnie istotnego czynnika ryzyka Portfel a jego składowe Istotne uwzględnienie metod agregacji i dekompozycji Ważne pytanie jak zarządzać alokacją efektu dywersyfikacji 39 VaR w procesie zarządzania (ryzykiem) Wymogi biznesowe a wymogi regulacyjne VaR nie jest celem, ale środkiem Stosowanie modeli ryzyka nie może wyłączyć zdrowego rozsądku Niebezpieczeństwo syndromu białego fartucha Szereg obszarów zastosowania: Budżetowanie ryzyka Limitowanie ryzyka Kontrola ryzyka 40 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 20

21 Sposoby wyznaczania VaR Metody analityczne (metoda wariancjikowariancji) Symulacja historyczna Symulacja Monte Carlo 41 VaR a testy warunków skrajnych (stress tests) Testy warunków skrajnych są naturalnym uzupełnieniem wyników VaR Jednak wyniki nie do końca porównywalne scenariuszom stress-testowym często nie można przypisać prawdopodobieństwa Testy warunków skrajnych mogą być też narzędziem eksperckiej weryfikacji modeli VaR 42 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 21

22 Expected shortfall (ES) 43 Expected shortfall (ES) Różnica między ES a VaR tym większa, im rozkład bardziej gruboogonowy Inne spotykane nazwy: Expected (tail) loss Conditional VaR 44 SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 22

23 Porównanie VaR i ES 45 Przykład dekompozycja ryzyka portfela VaR VaR indywidu- krańcowy VaR wyłącz Pozycja (PLN) Zmienność alny (PLN) (PLN) (PLN) dvar/dθ EURPLN ,83% ,29% USDPLN ,27% ,84% CHFPLN ,10% ,78% obligacja 2-letnia ,09% ,08% obligacja 5-letnia ,20% ,21% obligacja 10-letnia ,42% ,42% Suma Portfel SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 23

24 Skąd się bierze dywersyfikacja macierz korelacji obligacja obligacja obligacja EURPLN USDPLN CHFPLN 2-letnia 5-letnia 10-letnia EURPLN 1,0000 0,8322 0,8842-0,2236-0,3037-0,2945 USDPLN 0,8322 1,0000 0,8260-0,2081-0,2713-0,2700 CHFPLN 0,8842 0,8260 1,0000-0,1755-0,2432-0,2345 obligacja 2-letnia -0,2236-0,2081-0,1755 1,0000 0,6852 0,5647 obligacja 5-letnia -0,3037-0,2713-0,2432 0,6852 1,0000 0,8034 obligacja 10-letnia -0,2945-0,2700-0,2345 0,5647 0,8034 1, Value at Risk Opisuje co się dzieje w normalnych warunkach Z jakimi stratami trzeba liczyć się w działalności Nie mówi jak wysokie mogą być straty Nie stanowi żadnej gwarancji, że tak będzie Musisz być przygotowany na straty przekraczające 2% VaR, bo nawet w normalnych warunkach występują one PRZECIĘTNIE 5 x w roku!!! SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 24

25 Inne pułapki VaR- instrumenty nieliniowe Opcje OTM Jaki jest VaR dla wystawionej opcji głęboko poza pieniądzem? Czy strategia wystawiania opcji poza pieniądzem jest bezpieczna? SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 25

26 CIRS SWAPY DWUWALUTOWE SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 26

27 Bilans przedsiębiorstwa KREDYTY DEWIZOWE USD WIBOR LIBOR Pozycje pozabilansowe CIRS AKTYWA KREDYTY KRAJOWE ŚRODKI WŁASNE WINO I PŁÓTNO NA RYNKU FINANSOWYM SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 27

28 4 PLN/EUR 5 lat PLN EUR Thompson 6,5% 4,0% Rafineria Gdańska 7,0% 5,5% Rafineria Gdańska 400 mln PLN 4% 6% Thompson 100 mln EUR SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 28

29 Obligacje EUR 4% 4% Thompson Rafineria Gdańska 6% 7% Obligacje PLN Rafineria Gdańska płaci 4% od kredytu w euro i dopłaca 1% do kredytu złotowego. Jakie efektywnie płaci oprocentowanie od kredytu w euro? 100 mln EUR x 4% = 4 mln EUR 400 mln PLN x 1% = 4 mln PLN Roczne płatności odsetkowe: 4 mln EUR + 4 mln PLN x F (kurs terminowy) Średnio ok 5.2% SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 29

30 WYKORZYSTYWANIE ANOMALII CENOWYCH Przedsiębiorstwo X szuka partnera CIRS WIBOR LIBOR Bank spread Przedsiębiorstwo Z emituje euroobligację LIBOR + spread SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 30

31 USD LIBOR +50 bp BANK ŚWIATOWY BANK XYZ + 50bp PLN WIBOR INWESTORZY` POCZTA POLSKA SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 31

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH DERYWATYWY HEDGING Literatura uzupełniająca W.Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, 2003 A.McDougall, Swapy, Dom Wyd.ABC, Kraków 2001 F.Taylor, Rynki i opcje walutowe, Dom Wyd.ABC,

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

5 Uwaga ogólna. IZFiA w języku polskim wyraz ryzyko nie występuje w liczbie mnogiej - (uwaga m. in. do 4 Projektu). 6 Uwaga ogólna

5 Uwaga ogólna. IZFiA w języku polskim wyraz ryzyko nie występuje w liczbie mnogiej - (uwaga m. in. do 4 Projektu). 6 Uwaga ogólna Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo