e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je"

Transkrypt

1

2 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz możliwość eksperymentowania, zgodnie z elementami cyklu Kolba: doświadczenie - refleksja - tworzenie teorii - testowanie nowego działania. S oraz. P działaniach firmy S wywodzą Gry prawdziwy rozkwit óżnych i odległych. y S. onad 100

3 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Metodologia - Symulacje planszowe i komputerowe Symulacje i Gry Strategiczne realizują prostą zasadę: planujesz - działasz - analizujesz - usprawniasz tak, aby w rzeczywistym środowisku opierać się na skutecznych, bo wcześniej sprawdzonych metodach poprawy wyniku firmy. Dzięki temu, że uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości modelowej firmy, mogą oni rozwijać kreatywne myślenie i wypróbować wiele różnych rozwiązań - zarówno tych dobrych, jak i złych, a następnie uczyć się rozróżniać jedne od drugich, bez szkody dla wyniku finansowego firmy. Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu bazują na rzeczywistych przykładach organizacji oraz pozwalają uczestnikom na praktyczne wykorzystane zdobytej wiedzy. Podstawowym celem gier i symulacji jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej. Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, że efek tywność treningu jest znacznie wyższa niż podczas tradycyjnej metody nauczania. Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu umożliwiają opanowanie fachowej wiedzy z różnych dziedzin, rozwijają indywidualne kompetencje, doskonalą umiejętności współpracy w zespole oraz zwiększają świadomość roli pracownika w procesie biznesowym. Symulacje w ofercie SHtraining obejmują szeroki zakres tematyczny, począwszy od wprowadzających w świat biznesu: -Easy Business -Easy Business Junior Manager -Business Manager aż po symulatory branżowe, pokazujące specyfikę zarządzania w konkretnych branżach, skierowane do pracowników tych branż, a także uczniów i studentów szkół zawodowych i uczelni zorientowanych na konkretne obszary gospodarki: -Sprzedaż -Branżę motoryzacyjną -Branżę nieruchomości -Hotelarstwo i turystykę -Gastronomię -Firmy produkcyjne -Bankowość -Usługi

4 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Metodologia - Gry Szkoleniowe planszowe i komputerowe Gry są narzędziem szkoleniowym i edukacyjnym, cechującym się otwartym algorytmem, który pozwala uczestnikom na podejmowanie decyzji i sprawdzanie w praktyce swoich kompetencji biznesowych i interpersonalnych. Atrakcyjna forma, ciekawa fabuła i dobrze przemyślana strategia gry decydują o jej skuteczności i efektywności w szkoleniach. Gry przełamują stereotypowe pojmowanie szkolenia, angażują do współpracy i rywalizacji, a uczestnicy wchodząc w interakcję z grą i z innymi współgraczami nabywają nowych umiejetności. Gry szkoleniowe uczą także kreatywnego myślenia, szukania nowych rozwiązań, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jak wykazują badania, to czego sami doświadczymy (gry i symulacje), zapamiętujemy prawie w 90%, dla porównania - z tego co usłyszymy (np. na wykładzie) 10%. Gry szkoleniowe mogą być wykorzystywane w wielu sektorach, takich jak: biznes, HR, PR, marketing, opieka zdrowotna, wojsko, szkolnictwo, animacja kultury czy akcje społeczne. Gry szkoleniowe odnoszą się do realiów pracy i opierają się na konkretnych przykładach, dzięki czemu osoby szkolone mają szansę zweryfikować swoje nawyki. Aktywizujący przebieg zajęć, jaki proponują tego typu szkolenia, mobilizuje wszystkich graczy do działania. Rozgrywka umożliwia wdrażanie nowych rozwiązań, dotąd niewykorzystywanych w realnym przedsiębiorstwie. Gracze stosują je w symulowanej rzeczywistości, a potem gotowe koncepcje przenoszą na grunt swojej pracy. Ocena słuszności tych rozwiązań pozwala uczestnikom zbudować strategię i obliczyć jej opłacalność w rzeczywistej pracy. O efektywności gier w procesie szkolenia decyduje nieduże obciążenie pamięci, przy jednoczesnym nacisku na zastosowanie wiedzy w praktyce. Szybkie i efektwne przyswojenie wiedzy, dzięki interesującej formie gry, pozwala na skuteczne wyeliminowanie błędów w praktyce. SHtraining ma do dyspozycji gry z następujących obszarów: - Strategia i podejmowanie decyzji managerskich - Współpraca w zespole i komunikacja - Negocjacje - Zarządzanie zmianą - Sprzedaż/Marketing/PR - Zarządzanie projektem

5 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Metodologia - Zalety symulacji i gier 1. Zaangażowanie : h ó, 2. Doświadczenie Informacja zwrotna - S 4. Trening zachowań ymulacje i gry umożliwiają O, i ( ), ( ) ( ) 5. Kształtowanie postaw i motywacji 6. Zastosowanie wiedzy w praktyce - że ( ),, 7.Przyjemna i żywa atmosfera szkolenia

6 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit:

7 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Projektowanie Gier i Symulacji Na istniejące i zaprojektowane na potrzeby Klienta narzędzia szkoleniowe i edukacyjne możemy użyczyć licencji czasowej, dożywotniej lub przekazujemy w pełni prawa autorskie. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie i wsparcie kadrze pracującej na tych narzędziach.

8 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit:

9 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Gry i Symulacje szkoleniowe - planszowe i komputerowe Dlaczego My?! Firmę SHtraining - Gry i Symulacje założyli w 1997 roku trenerzy - praktcy biznesowi, którzy swoje sukcesy i pozytywne doświadczenia wdrażają w innych organizacjach. Przez wiele lat działalności szkoleniowej i doradczej wypracowali własne, skuteczne metody szkoleniowe. Misją SHtraining jest zmiana postaw i dostarczanie systemowych rozwiązań. SHtraining nie oferuje rozwiązań szablonowych - nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb Klienta i opierają się na praktyce biznesowej. Pojmujemy rozwój personelu jako proces, który rozpoczyna się od określenia potrzeb, zdefiniowania celów, i przebiega poprzez realizację zaplanowanych działań, aż do skutecznego zastosowania nowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Miarą skuteczności naszych działań jest skuteczność pracy personelu i przedsiębiorstwa Naszych Klientów. C K efektywność biznesowe Prowadzimy szkolenia w oparciu o Symulacje i Gry w formie planszowej i komputerowej, nie unikając również metody tradycyjnej. nasze! Symulacji i Gier korzystają lepsze.

10 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Gry i Symulacje szkoleniowe - Planspppowe Symulacje, Gry planszowe i komputerowe Szkoleniowe i Komputerowe Dlaczego My?! Na potrzeby realizowanych projektów każdorazowo wyznaczamy zespół roboczy. Do naszego zespołu należą również międzynarodowi eksperci i konstruktorzy z zakresu Symulacji i Gier Strategicznych. Świadome połączenie wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa, w których managerowie sprawują czynności trenerów i kontrolerów procesu (coaching), gwarantuje wszystkim uczestnikom wysoki stopień identyfikacji z treściami treningu i celami przedsiębiorstwa. Zapewnia to przedsiębiorstwu, kierownictwu i pracownikom decydującą przewagę nad konkurencją. Administracja publiczna i organizacje pozarządowe y kadra zarządzająca - z - technika - - gimnazja i osoby chcące założyć firmę

11 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Tematyka, i dopasowane Finanse dla niefinansistów Myślenie procesowe Lean Manufacturing PR Komunikacja Negocjacje Zarządzanie sprzedażą Efektywność w sprzedaży Rozumienie procesu zmiany i efektywność kosztowa Otoczenie i uwarunkowania społeczne zmian Zmiana jako projekt - planowanie startegiczne, szacowanie ryzyka

12 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Tematyka Wszystkie tematy szkoleniowe realizowane są w oparciu o interaktywne metody nauczania. Są to: ćwiczenia, odgrywanie ról, scenki, inscenizacje, symulacje, zajęcia praktyczne, analiza przypadków, testy, gry, dyskusje panelowe burza, mózgów, prace grupowe, praca z kamerą i dyktafonem. Nasze szkolenia mają charakter interaktywnego treningu, który obejmuje ćwiczenia i zadania praktyczne (80%) oraz przygotowanie teoretyczne (20%). Każdy z uczestników otrzymuje narzędzia do bieżącego wykorzystania w pracy, tzw. ściągę. Przydatność narzędzi jest testowana przez uczestników podczas zajęć. Wszystkie ćwiczenia uwzględniają specyfikę pracy uczestników szkoleń.

13 BUSINESS MANAGER Kształtuj myślenie przedsiębiorcze i poznaj makroekonomiczne konteksty prowadzenia firmy, dobrze się przy tym bawiąc! Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, finansowe i operacyjne decyzje. Opis symulacji: Przeprowadzenie symulacji Business Manager trwa dwa dni. Uczestnicy symulują pracę przedsiębiorstwa i obserwują rezultaty swoich działań analizując odpowiednie wskaźniki ekonomiczne. Symulacja przedstawia model, w którym przez wiele lat przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze i przynosiło duże zyski. W ostatnim okresie uwarunkowania ekonomiczne zmieniły się. Głównie z powodu wzrostu konkurencji i zyski firmy wyraźnie zmniejszyły się. Uczestnicy symulacji, jako zespół menedżerów jest zmuszony do działań ochronnych swojej firmy. Zadaniem jest ponowne doprowadzenie firmy do sukcesu. Od samego początku symulacji skala przedsięwzięcia jest wyraźnie widoczna dzięki przydziałowi konkretnych aktywów do poszczególnych sekcji /departamentów przedstawionych na planszy. Dyskutowane są oczekiwania akcjonariuszy/właścicieli oraz stopień ich zaspokojenia dzięki analizie odpowiednich wskaźników, np. zysk, rentowność, stopa zwrotu kapitału. Dzięki symulacji: uczestnicy dowiedzą się, jak działa przedsiębiorstwo, dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa, uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy dowiedzą się, jak buduje się strategie uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa, identyfikują własną rolę w nim i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów firmy, zrozumieją oraz nauczą się czytać i stosować wskaźniki RZiS, Bilans, ROS,ROA,ROE, Cash-Flow, BEP, i inne poznają i zrozumieją zarządzanie zasobami (finansami) w przedsiębiorstwie uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości Menadżerowie średniego i niższego szczebla, przyszła kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, pracownicy rozpoczynający działalność gospodarczą, początkujący przedsiębiorcy, doradcy zawodowi, nauczyciele przedsiębiorczości, studenci. Czas trwania: 1-2 dni

14 PROFIT PILOT Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rentownym działaniu firmy handlowej! Profit Pilot to symulacja, dzięki której uczestnicy w roli managerów firmy handlowej, odpowiedzą na pytania: Jak funkcjonuje organizacja sprzedażowa? Gdzie znaleźć i jak wykorzystać potencjalne źródła zysków? Gra oparta jest na prostym, a zarazem najskuteczniejszym mechanizmie: oceniasz planujesz działasz. Celem gry jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności firmy sprzedażowej, przy użyciu podstawowych narzędzi finansowo-ekonomicznych (wskaźniki rentowności, bilans, etc.). Opis symulacji: Uczestnicy, będący menedżerami firmy handlowej, mają za zadanie wypracować jak największe zyski, negocjując warunki zawieranych umów, określając strategię sprzedaży oraz uwzględniając konkurencję na rynku. Program przewiduje wiedzę z zakresu ekonomii oraz praktyczne rozwiązania wykorzystywane w planowaniu działań w organizacjach handlowych i dystrybucyjnych. Gracze uczą się nie tylko identyfikacji krytycznych wskaźników rentowności, które często decydują o sukcesie firmy, ale również doświadczają tego, w jaki sposób można wpływać na te wskaźniki. Innymi słowy, uczestnicy Profit Pilot poznają, jak można zapewnić firmie długoterminowy, gwarantowany dochód, wychodząc od prostej sprzedaży produktu, poprzez bardziej złożone strategie uwzględniające sprzedaż, zakupy i usługi. Dzięki symulacji: pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, P&L, ROA, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu sprzedaży, sprzedaż zacznie być postrzegana jako narzędzie do generowania przychodów, a nie dawania rabatów, metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce, każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy. Wszyscy pracownicy sprzedaży (kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy wsparcia), studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół ekonomicznych. Czas trwania: 1-2 dni

15 SERVICE WORLD Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowej! Symulacja Service World przekazuje knowhow z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces. Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Opis symulacji: Jeszcze przed rozpoczęciem gry - przy podziale wartości pomiędzy poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych - uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego. W trakcie symulacji gracze przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem. Poruszana jest przy tym problematyka zróżnicowanych wymagań wobec pracowników i niezbędnych kompetencji, w różnych fazach realizacji zlecenia. Podczas gry uczestnicy tworzą bilans, rachunek zysków i strat oraz ustalają wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów. Dzięki symulacji: zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością nauka poprzez doświadczenie, metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce, pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy usługowej, każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy, przełamane zostaną bariery dzielące kadrę zarządzającą i pracowników szeregowych, zostaną zdefiniowane konkretne metody, mające doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy i polepszenia wyników przedsiębiorstwa. Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach usługowych, pracownicy firm usługowych, przedsiębiorcy segmentu SOHO, właściciele firm usługowych, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych. Czas trwania: 1-2 dni

16 BANK EMOTION Bank Emotion jest symulacyjną grą planszową, która w realistyczny sposób przybliża uczestnikom podstawy zarządzania bankiem. Cel gry to przedstawienie uczestnikom podstaw zarządzania bankiem detalicznym w praktyce. Opis symulacji: Pięć banków rywalizuje ze sobą o klientów i udział na rynku. Każdy 3-4 osobowy zespół wciela się w rolę zarządu lub kadry zarządzającej jednego z tych banków. Zadaniem managerów jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych dla swojej instytucji. Pierwszym zadaniem nowego zarządu i kadry zarządzającej jest opracowanie strategii w oparciu o określone uwarunkowania formalno-prawne. Banki otrzymują dane makroekonomiczne i mają dostęp do prognoz dotyczących przyszłej koniunktury, które wraz z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi mają wpływ na notowania na giełdzie papierów wartościowych oraz na kursy walutowe. Zgodnie z przyjętą strategią ustalany jest budżet, zatrudniani pracownicy, zabezpieczone wszelkie ryzyka (płynności, kredytowe, stopy procentowej), a także tworzone są kanały dystrybucji np. w obrębie usług finansowych. Od tego momentu rozpoczyna się działalność operacyjna. Każdy Bank oferuje rynkowi swoje kredyty oraz stara się pozyskać z rynku jak najlepsze depozyty. Rok zamykany jest rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Naruszenie zasad dotyczących kapitału własnego i płynności może spowodować straty i doprowadzić do odebrania bankowi licencji. Dzięki symulacji: uczestnicy zrozumieją zasadnicze zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem, uczestnicy, poprzez doświadczanie rzeczywistych sytuacji z obszaru zarządzania działalnością operacyjną banku, znacznie szybciej przyswajają niezbędną wiedzę w tym zakresie, uczestnicy zdobędą odpowiedzi na pytania: w jaki sposób można wpływać na wyniki finansowe banku, jak ustalać strategię działania banku, w jaki sposób powiązać działalność operacyjną banku zgodną z przyjętą strategią, Pojęcia: rachunek zysków i strat, bilans, płynność finansowa, rating, futures y, swapy staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy przybliżone zostaną aspekty tworzenia strategii promocji i dystrybucji produktów bankowych na konkurencyjnym rynku, uczestnicy będą mogli przełożyć strategię banku na działanie operacyjne. Kadra zarządzająca banku, pracownicy liniowi i specjaliści banku, pracownicy banków bez wykształcenia o kierunku bankowym, studenci bankowości, praktykanci, wszyscy, którzy chcą zrozumieć działalność operacyjną banku. Czas trwania: 2-3 dni

17 EASY BUSINESS Symulacja Easy Business powstała z inicjatywy Ministerstwa Kultury Badenii Wirtembergii i Państwowej Akademii Nauk. W tę strategiczną grę planszową gra aktualnie w Niemczech prawie 400 szkół średnich o profilu ogólnym i zawodowym. Cel gry, to przekazanie w przystępny sposób ekonomicznych podstaw prowadzenia własnej firmy. Opis symulacji: Symulacja Easy Business obejmuje dwa lata działalności dowolnej firmy. Podczas gry, uczestnicy podejmują decyzje biznesowe dotyczące: marketingu, sprzedaży, zakupów, logistyki i produkcji. Każdy rok zamykany jest raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowana jest rentowność przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Dzięki symulacji: ekonomiczne podstawy prowadzenia własnej firmy, do tej pory niejasne i przedstawione tylko w teorii, stają się zrozumiałe dzięki przećwiczeniu ich w praktyce, uczestnicy poznają, w jaki sposób rośnie wartość produktu podczas procesu wytwarzania (od dostarczenia materiałów, aż do chwili sprzedaży), proste i zrozumiałe staną się: bilans, rachunek zysków i strat, a także wskaźniki rentowności i ich wpływ na zysk operacyjny firmy, jasne staną się efekty działań takich jak np.: zredukowanie zapasów, czy automatyzacja procesów produkcyjnych. Przedsiębiorcy segmentu SOHO, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, przyszła kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, kadra zarządzająca, studenci. Czas trwania: 1-2 dni

18 EASY BUSINESS JUNIOR MANAGER Kształtuj myślenie przedsiębiorcze i poznaj konteksty makroekonomiczne prowadzenia firmy, dobrze się przy tym bawiąc! Celem gry jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy. Opis symulacji: Easy Business Junior Manager to symulacja planszowa, w której konkuruje ze sobą 6 firm. Uczestnicy przejmują role kadry zarządzającej, której celem staje się takie poprowadzenie własnej firmy, by wyeliminowała ona konkurencję. Z takim zamierzeniem muszą oni odpowiednio obserwować rozwój rynku oraz zachowanie konkurencyjnych firm. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Firma musi spełniać funkcje marketingowe, sprzedażowe, zakupów, magazynowe i produkcyjne. Symulacja odbywa się w cyklach kwartalnych, w których należy: rozplanować rynki zbytu, zamówienia, zakupy i logistykę surowców oraz wyprodukowanych dóbr, a także zaplanować nowe inwestycje i produkty. Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, na podstawie którego analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Symulacja Easy Business Junior Manager może obejmować do 6 lat działania dowolnej firmy. Dzięki symulacji: jasne staną się trudne konteksty makroekonomiczne, przekazywane w sposób praktyczny, a sama symulacja przebiega w atmosferze dobrej zabawy, uczestnicy poznają procesy, które wpływają na ostateczny kształt ceny produktu, uczestnicy poznają wzajemne relacje poszczególnych działów firmy, uczestnicy uczą się pracować z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat oraz obliczają wskaźniki rentowności firmy i analizują ich wyniki, uczestnicy rozróżniają pojęcia takie jak: inwentaryzacja i inwentarz, uczestnicy poznają różne możliwości finansowania firmy i pozyskiwania kapitału, uczestnicy dowiadują się, co kryje się pod pojęciem: koszty własne w firmie (administracja, sprzedaż, marketing, badania i rozwój), uczestnicy poznają efekty działań usprawniających produkcję, uczestnicy uczą się podejmowania decyzji i tworzenia zespołu, uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy. Przyszła i obecna kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, właściciele firm, studenci, praktykanci. Czas trwania: 2-3 dni

19 GLOBAL STRATEGY Zdobywaj ekonomiczne know-how i zwyciężaj z konkurencją! Global Strategy to symulacja konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gra ma na celu przybliżenie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz kształcenie przedsiębiorczego myślenia. Celem gry jest poznanie ekonomicznego knowhow funkcjonowania firmy oraz wypracowanie skutecznych sposobów konkurowania na rynku. Opis symulacji: Podczas gry na rynku konkuruje ze sobą do 6 przedsiębiorstw. Każdorazowo 3 do 6 osób wciela się w role czołowych managerów jednej z firm. Grupa ta ma za zadanie podwyższyć wyniki swojej firmy oraz podnieść jej znaczenie rynkowe. Symulacja Global Strategy prezentuje wiele lat działania firmy. Raz do roku odbywa się przetarg, na którym przedsiębiorstwa, uprzednio złożywszy oferty, mogą pozyskać nowe zlecenia. Otrzymane zlecenia muszą jednak potem zostać terminowo dostarczone do klientów. Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Analizując powyższe wskaźniki uczestnicy doświadczają, jak duży - negatywny bądź pozytywny - wpływ na rozwój firmy mają podjęte przez nich strategiczne i operacyjne decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, celem zwiększenia zysku firmy. W kolejnych latach działania firmy uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła produktywność przedsiębiorstwa. Dzięki symulacji: uczestnicy doświadczają, jak duży wpływ na sukces firmy ma zarządzanie strategiczne, uczestnicy dostrzegają uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów firmy, uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozpoznać ekonomiczne wskaźniki i ich wzajemne powiązania oraz jak dzięki nim sterować przedsiębiorstwem, uczestnicy rozpoznają możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału firmy, uczestnicy uczą się interpretowania budżetu oraz informacji z rynku, jak również zrozumienia finansowej struktury przedsiębiorstwa, uczestnicy doświadczają, jak ważne dla efektywnej współpracy są: odpowiedni podział zadań oraz sprawna komunikacja. Osoby decyzyjne w firmie, kierownicy departamentu produkcji, kierownicy departamentu rozwoju, kierownicy departamentów finansów i kontrolingu, kierownicy departamentu sprzedaży, kierownicy departamentu personalnego. Czas trwania: 2-3 dni

20 KNOW-HOW LIMITED Know-How pracowników to zasadniczy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. W symulacji Know-How Limited Twoim zadaniem jest pozyskanie odpowiednich pracowników, a następnie ich utrzymanie i rozwijanie ich kompetencji. Przy użyciu jasnej strategii HR rentowność i wartość przedsiębiorstwa powinny długookresowo wzrastać. Opis symulacji: Know-How Limited to interaktywna symulacja przedsiębiorstwa, w przebiegu której uczestnicy kierują przedsiębiorstwem Know-How. Na rynku konkuruje ze sobą do czterech firm, konkurują o projekty oraz pracowników. Uczestnicy poprzez zabawę uczą się jak decyzje dotyczące zasobów ludzkich wpływają na różne dziedziny działalności i na końcowy sukces przedsiębiorstwa. Dział zarządzania zasobami ludzkimi musi reagować na rozmaite czynniki zewnętrzne, takie jak przeobrażenia demograficzne czy różnice kulturowe, po to, aby mieć możliwość pozyskania odpowiedniego personelu. Przedsiębiorstwo przy rekrutacji personelu musi uważać, przede wszystkim, na indywidualne kryteria wyboru potencjalnych pracowników. Jako przedstawiciele top management uczestnicy mają możliwość kształtowania strategii HR przedsiębiorstwa odpowiadającej kryteriom wyboru, a poprzez konsekwentne działania Employer Branding - pozyskania właściwych pracowników oraz zatrzymania ich na dłuższy czas. Dzięki symulacji: uczestnicy poznają podstawy ekonomii przedsiębiorstwa, uczestnicy poznają proces tworzenia wartości dodanej w zarządzaniu projektem, uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów firmy, uczestnicy doświadczają wpływu decyzji personalnych na całe przedsiębiorstwo, zrozumieją oraz nauczą się czytać i stosować bilans, rachunek zysków i strat, przepływów pieniężnych i innych finansowych wskaźników, Uczestnicy uczą się podejmować decyzje na własną odpowiedzialność i organizować pracę w grupie. Kadra zarządzająca, pracownicy w sektorze projektów i usług, kadra zarządzająca i pracownicy działu personalnego, studenci. Czas trwania: 1-2 dni

21 HOTEL MANAGER Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu hotelu! Gra Hotel Manager symuluje zarządzanie hotelem oraz pozwala opracować strategię działania firmy, skoncentrowaną na podwyższaniu wyniku finansowego. Opis symulacji: Uczestnicy poznają najważniejsze obszary generujące dochody hotelu. Obok wynajmowania pokoi oraz dodatkowych opłat takich jak minibarek czy kablówka, uwzględnia się również dochody z usług gastronomicznych, organizacji bankietów i konferencji. W formie Profit Cents zostają przedstawione w symulacji dochody i przyporządkowane bezpośrednie koszty. W ten sposób wprowadza się je także do rachunku pokrycia kosztów działającego hotelu. W celu oceny rentowności prowadzonej placówki tworzy się rachunek zysków i strat oraz bilans. Dzięki prezentacji na planszy wzrostu wartości usługi (doliczenie kosztów osobowych, kosztów surowców, itp.) możliwa jest właściwa wizualizacja tego procesu, a przez to pełniejsze zrozumienie działań w nim zawartych. Podczas trwania symulacji uczestnicy wyliczają odpowiednie wskaźniki rentowności firmy, np. zwrot z obrotu w % i zwrot z kapitału własnego w %, pozyskując w ten sposób przejrzysty obraz kondycji finansowej firmy. Oprócz wyżej wymienionych elementów, prezentowane są także wskaźniki potrzebne do sterowania działalnością operacyjną hotelu, takie jak np. średni czas rezerwacji, obłożenie klientów, czy kwota obciążenia. Atutem symulacji jest również to, że uczestnicy mają możliwość analizy wpływu wybranych inwestycji na płynność finansową firmy. Poznają także tajniki amortyzacji definicję i właściwości. Rozpoznane zostają strategie pozycjonowania firmy na rynku. Całość uzupełniona jest omówieniem różnych strategii sprzedaży usług hotelarskich, adekwatnie do wybranych grup docelowych. Dzięki symulacji: uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy zarządzania hotelem, wzmacnia się myślenie przedsiębiorcze u pracowników hotelu, kształtowana jest postawa zorientowana na klienta, wzmacnia się komunikacja pionowa w firmie: manager pracownik, zostają zdefiniowane konkretne propozycje poprawy rentowności hotelu, uczestnicy dowiedzą się od czego zależy wynik finansowy hotelu i jak na niego wpływać, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób analizować płynność finansową hotelu i kto ma wpływ na wynik finansowy firmy, uczestnicy angażują się w działalność hotelu, a przez to są zmotywowani do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce. Kadra zarządzająca i pracownicy hoteli, praktykanci, studenci hotelarstwa, turystyki i innych spokrewnionych kierunków, przyszli przedsiębiorcy branży hotelarskiej. Czas trwania: 1-2 dni

22 RESTAURANT MANAGER Wszystko co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa gastronomicznego. Gra symuluje zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym oraz pozwala opracować strategię działania firmy, skoncentrowaną na podwyższaniu wyniku finansowego. Uczestnicy symulacji poznają najważniejsze źródła dochodu firmy uwzględniając obroty wynikające z gastronomii, podobnie jak czynnik organizacyjny i bankowy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Opis symulacji: Uczestnicy poznają najważniejsze obszary generujące dochody przedsiębiorstwa gastronomicznego. W formie Profit Cents zostają przedstawione w symulacji dochody i przyporządkowane bezpośrednie koszty. W ten sposób wprowadza się je także do rachunku pokrycia kosztów firmy. W celu oceny rentowności prowadzonej placówki tworzy się rachunek zysków i strat oraz bilans. Dzięki prezentacji na planszy wzrostu wartości usługi (doliczenie kosztów osobowych, kosztów surowców, itp.) możliwa jest właściwa wizualizacja tego procesu, a przez to - pełniejsze zrozumienie działań w nim zawartych. Podczas trwania symulacji uczestnicy wyliczają odpowiednie wskaźniki rentowności firmy, np. zwrot z obrotu w % i zwrot z kapitału własnego w %, pozyskując w ten sposób przejrzysty obraz kondycji finansowej firmy. Oprócz wyżej wymienionych elementów, prezentowane są także wskaźniki potrzebne do sterowania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa gastronomicznego. Atutem symulacji jest również to, że uczestnicy mają możliwość analizy wpływu wybranych inwestycji na płynność finansową firmy. Poznają także tajniki amortyzacji definicję i właściwości. Rozpoznane zostają strategie pozycjonowania firmy na rynku. Całość uzupełniona jest omówieniem różnych strategii sprzedaży usług gastronomicznych, adekwatnie do wybranych grup docelowych. Dzięki symulacji: uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy zarządzania placówką gastronomiczną, wzmacnia się myślenie przedsiębiorcze u pracowników, kształtowana jest postawa zorientowana na klienta, wzmacnia się komunikacja pionowa w firmie: manager pracownik, zostają zdefiniowane konkretne propozycje poprawy rentowności placówki gastronomicznej, uczestnicy angażują się w działalność firmy, a przez to są zmotywowani do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce. Kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw gastronomicznych. Praktykanci, studenci gastronomii, hotelarstwa, turystyki i innych spokrewnionych kierunków. Przyszli przedsiębiorcy branży hotelarskiej. Czas trwania: 1-2 dni

23 INSIDE RETAIL BANKING Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu banku! IRB to symulacja, która w sposób obrazowy pokazuje system działania banku i filii bankowych. Podczas trwania symulacji uczestnicy poznają podstawy bankowości, a dzięki metodzie symulacyjnej rozpoznają biznesowe konteksty tej działalności oraz analizują podstawowe czynniki mające wpływ na efektywne działanie sektoru filii bankowych. Celem gry jest pogłębienie wiedzy z zakresu bankowości gra jest kompaktowym i przejrzystym przedstawieniem działalności filii bankowych wraz z ich specyfiką. Opis symulacji: Podczas trwania symulacji konkuruje ze sobą na rynku do 5 banków. Każdorazowo 3-4 osoby wcielają się w rolę top-menedżerów jednego z tych banków. Głownym zadaniem uczestników jest opracowanie takiej strategii zarządzania filią, aby uzykać jak najwyższe wyniki. Każdy z banków rozpoczyna swoją działalność w tej samej sytuacji wyjściowej. Każdy bank posiada swoją filię, swój personel i podstawowe zaplecze finansowe. Podczas trwania symulacji menedżerowie muszą podejmować szereg decyzji, które następnie wprowadzają w życie, sprawdzając tym samym ich skuteczność. Poznają specyfikę funkcjonowania banku i wypracowują skuteczne metody wzrostu wyniku finansowego. Dzięki symulacji: uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu bankowości, uczestnicy potrafią analizować aktywa i pasywa banku, jasne i użyteczne w praktyce stają się pojęcia takie jak: rating kredytowy, refinansowanie, zarządzanie ryzykiem oraz wskaźniki rentowności typowe dla banku; uczestnicy poznają system sprzedaży usług finansowych oraz potrafią planować płynność finansową banku, uczestnicy wypracowują strategię zatrudniania personelu w banku, jest szansa uczestniczenia w szkoleniu opartym na modułowej i elastycznej symulacji, przez co zdobywanie wiedzy bankowej staje się przyjemnością, pozyskana wiedza jest silnie ugruntowana nauczanie na bazie doświadczania daje najlepsze rezultaty. Kadra menedżerska banków, pracownicy banków, studenci bankowości, praktykanci. Czas trwania: 2-3 dni

24 FIT FOR RATING Wszystko, co powinno się wiedzieć o rating u w związku z II Umową Bazylejską! Nowa umowa kapitałowa Bazylea II zobowiązuje banki do dokładnego szacowania i wycenienia ryzyka przy udzielaniu kredytów firmom. Wynik rating u decyduje o tym, czy kredyt zostanie przyznany i na jakich warunkach. Gra planszowa Fit for Rating symuluje proces rating u przedsiębiorstwa i przekazuje podstawowe zagadnienia związane z oceną ryzyka kredytowego firmy. Opis symulacji: Uczestnicy opracowują podczas symulacji metody działania, mające na celu uzyskanie optymalnego wyniku rating u. Ocena poprzez symulację w głównej mierze koncentruje się na analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu i uwzględnia zasady analizy kredytobiorcy: efektywności działania (np. rentowność poszczególnych etapów działalności, zyskowność kapitału), płynności finansowej, efektywności zarządzania środkami obrotowymi, struktury finansowania majątku, jakości zarządzania (oceny kadry kierowniczej), stopnia zależności od rynku, stopnia zależności od innych podmiotów, dotacji rządowych itp. Znaczenie poszczególnych ocen i zestaw szczegółowych kryteriów przyjętych w ich ramach różnicuje się stosownie do zasięgu i skali działalności prowadzonej przez podmioty, jednak celem bankowej analizy przedsiębiorstwa jest zawsze identyfikacja ryzyka. Aby ten cel osiągnąć kredytodawca powinien trafnie przewidzieć przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy. Prognoza wielkości ekonomicznofinansowych dotycząca okresu kredytowania jest również podstawą oceny zdolności kredytowej. Dzięki symulacji: uczestnicy będą rozumieć całościowy proces rating u, uczestnicy będą mogli oszacować rentowność kredytobiorcy, uczestnicy poznają narzędzia długoterminowego szacowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, uczestnicy poznają wskaźniki, wpływające na kondycję finansową kredytobiorcy, uczestnicy dowiedzą się co wynika z analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i jak z niej korzystać uczestnicy będą mogli trafniej szacować ryzyko zaistniałe w związku z udzielanym kredytem. Analitycy kredytowi, kadra zarządzająca i pracownicy instytucji finansowych, kadra zarządzająca i pracownicy zajmujący się obsługą klienta w banku, kadra zarządzająca małych i dużych przedsiębiorstw, doradcy podatkowi i finansowi, studenci kierunków ekonomicznych. Czas trwania: 1-2 dni

25 RETAIL MANAGER Kreowanie własnej efektywności biznesowej i podwyższanie rentowności sklepu! Celem symulacji jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości i efektywności biznesowej zorientowanej na osiąganie celów. Symulacja ta umożliwia zwiększyć świadomość własnej roli w procesie organizacyjnym. Uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy, wpływają na wynik finansowy i wypracowują zmiany. Opis symulacji: Retail Manager to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą jednostkę handlową, jaką jest sklep i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności sklepu. Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności sklepu. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski sklepu oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Gra kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie zysku firmy. Obserwacja skutków wdrożonych decyzji stymuluje u uczestników myślenie przyczynowo-skutkowe, dotyczące strategicznych posunięć w firmie. Dzięki symulacji: uczestnicy dostrzegą i rozumieją ekonomiczne zależności zachodzące w przedsiębiorstwie pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu działalności firmy, będzie można przewidywać konkretne zyski firmy, jasne stanie się planowanie strategicznych działań w firmie, prowadzących do maksymalizacji zysków. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym, wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych, przyszła kadra zarządzająca. Czas trwania: 2 dni

26 CAR WORLD Car World to symulacja dealerskiej sieci sprzedaży samochodów lub pojedynczego salonu sprzedaży. Celem gry jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności salonu samochodowego. Opis symulacji: Symulacja obejmuje dwie rundy. Każda runda ma na celu optymalizację wyników sprzedaży. W pierwszej nie zostają osiągnięte zadowalające cele. Uczestnicy dyskutują o tym, w jaki sposób można polepszyć wydajność pracy salonu i tym samym zysk ze sprzedaży. Zastanawiają się również, jak sami pracownicy salonu mogą wpłynąć na wzrost zyskowności firmy. Uczestnicy proponują rozwiązania, które zostaną wdrożone w drugim etapie symulacji. Podczas przebiegu gry widoczne stają się związki pomiędzy konkretnymi działaniami, a ich wpływem na końcowy rezultat. Dzięki symulacji: uczestnicy poznają podstawy branżowo-gospodarcze działania salonu sprzedaży samochodów, wzmocnienie zostanie przedsiębiorcze myślenie skupione wokół maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa, zdefiniowane zostaną konkretne metody służące do zwiększania sprzedaży w salonie samochodowym, sprzedaż zacznie być postrzegana jako narzędzie do generowania przychodów, a nie dawania rabatów, każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy. Kadra zarządzająca i pracownicy salonu sprzedaży samochodów, pracownicy administracji, serwisanci, pracownicy zarządzający siecią salonów dealerów z ramienia centrali firmy. Czas trwania: 1-2 dni

27 TOP TEL Wszystko co powinieneś wiedzieć o działaniu przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego! Planszowa symulacja Top Tel pokazuje związki przyczynowo-skutkowe decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie, jak również ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat. Podczas symulacji uczestnicy uczą się jak ich własne działania mogłyby wpłynąć na zwiększenie produktywności i rentowności przedsiębiorstwa. Opis symulacji: Top Tel jest planszową symulacją przybliżającą uczestnikom strukturę działania przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego oraz czynniki mające wpływ na jego funkcjonowanie. Uczestnicy symulacji wcielają się w rolę kadry zarządzającej a także poznają zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, które w istotny sposób wpływają na jego działalność. W trakcie gry uczestnicy zapoznają się z działaniem przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego m.in.: strategią rozwoju produktu, utrzymaniem i rozwojem klienta, outsourcingiem. Dzięki symulacji: uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy i procesy branży telekomunikacyjnej, uczestnicy uczą się podejmowania decyzji mających istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, uczestnicy rozwijają przedsiębiorcze myślenie, uczestnicy mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, uczestnicy doskonale się bawią a jednocześnie zdobywają tak istotną dla nich wiedzę. Kadra zarządzająca, kadra niższego i średniego szczebla, pracownicy bez przygotowania handlowego, pracownicy firm telekomunikacyjnych, studenci, przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność. Czas trwania: 1 dzień

28 TOP CRAFT Wszystko co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowobudowlanej! Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowo-budowlanej, oraz ich wpływu na finalny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Opis symulacji: Top Craft to planszowa symulacja stworzona z myślą o branży budowlanej. W trakcie trwania symulacji uczestnicy wcielają się w rolę kadry zarządzającą firmy budowlanej oraz zagłębiają się w podstawy i zależności gospodarcze w niej zachodzące. Uczestnicy pracują w grupach od 3 do 4 osób, jako kadra zarządzająca przez okres 2 lat podejmują decyzję, którą mają istotny wpływ na finalną pozycją firmy. Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swojej firmy raportem rocznym zawierającym: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów. Symulacja ta może być dopasowana do profilu działalności firmy oraz indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki symulacji: pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników przedsiębiorstwa usługowo-budowlanego, uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy, uczestnicy zrozumieją i rozpoznają ekonomiczne powiązania we własnym przedsiębiorstwie, zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością nauka poprzez doświadczenie. Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry: Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo usługowo-budowlane? Jak obliczyć wynik finansowy firmy? Co rozumieć pod pojęciem raport roczny? Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać? Które wskaźniki ekonomiczne są najważniejsze i jak można je wykorzystać w zarządzaniu przedsiębiorstwem? Kadra zarządzająca, wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego, przyszła kadra zarządzająca, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, pracownicy bez przygotowania ekonomicznego. Czas trwania: 1-2 dni

29 CHANGE MANAGER Gra Change Manager to strategiczna gra decyzyjna poświęcona skutecznemu wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie. Opis gry: Uczestnicy zostają podzielni na 4 osobowe zespoły, które przejmują kontrolę nad przedsiębiorstwem w słabej kondycji finansowej i o nieefektywnym procesie biznesowym. W toku symulacji uczestnicy zaplanują i przeprowadzą w firmie szereg zmian, które doprowadzą do poprawy kondycji spółki. W tym celu wezmą udział w trzech modułach gry: Moduł 1) Rozumienie procesu i efektywność kosztową w tym module uczestnicy zapoznają się z sytuacją firmy, przebiegiem jej procesów biznesowych oraz obiegiem pieniądza w przedsiębiorstwie, a następnie identyfikują kluczowe obszary, w których należało będzie wdrożyć zmiany. W planowaniu zmian biorą oni pod uwagę realia rynkowe i perspektywę interesariuszy przedsiębiorstwa. Moduł 2) Otoczenie - uwarunkowania społeczne zmian w tym module uczestnicy poznają narzędzie do planowania i mapowania otoczenia zmian - (matryca six-fm ). Narzędzie to służy do identyfikacji czynników sprzyjających i utrudniających wprowadzeniu planowanych zmian w różnych obszarach firmy. Moduł 3) Zmiana jako projekt planowanie strategiczne, szacowanie ryzyka w tym module uczestnicy najpierw planują zmiany w firmie od strony procesowej i finansowej, a następnie w toku 8 rund symulacji analizują ich efekty i konsekwencje finansowe, z możliwością modyfikacji przyjętej strategii. W podejmowanych decyzjach uczestnicy muszą brać pod uwagę czynniki finansowe, ale także społeczne i technologiczne, które rodzą ryzyko w obszarze otoczenia zmian. Dzięki grze: Gra Change Manager jest nastawiona na rozwój: - świadomości o uwarunkowaniach skutecznego wdrażania zaplanowanych zmian w firmie, - umiejętności radzenia sobie w efektywnym wdrażaniu zmian. Uczestnicy poznają dzięki niej: Uwarunkowania finansowe i biznesowe wprowadzanych zmian, Strategiczną rolę zmian w przedsiębiorstwie, Sposób szacowania kosztów i korzyści z wdrażanych zmian, Widzenie zmiany jako projektu rozłożonego na etapy, Ryzyko finansowe związane ze zmianami, Społeczne uwarunkowania powodzenia zmian, Praktyczne narzędzia do planowania zmian i mapowania ich otoczenia w organizacji (matryca six- FM ). Specjaliści managerowie średniego i wyższego szczebla - w szczególności działy: IT, produkcja, logistyka, HR, sprzedaż. Czas trwania: 8 16 godzin dydaktycznych

30 MESSENGER Gra Messenger pozwala uczestnikom na praktyczną naukę precyzyjnej komunikacji, sprawnego przekazywania informacji i rozumienia potrzeb rozmówcy. Opis gry: W grze Messenger uczestnicy wcielają się w zespół szpiegów, którzy przekazują do swojej centrali informacje z terytorium wrogiego państwa. Gracze zostają podzieleni na trzyosobowe zespoły składające się ze szpiega, kuriera i przedstawiciela centrali. Gra składa się z rund, z których każda stawia graczy przed innym wyzwaniem komunikacyjnym i innym rodzajem informacji do przekazania. Problemy z jakimi konfrontują się gracze obejmują: wieloznaczne komunikaty; rozbieżne oczekiwania partnerów komunikacji; presję czasu; niejasne polecenia; ograniczona pojemność dostępnych kanałów komunikacji; zmiany sytuacji w trakcie rozgrywki; Wyzwania te mają na celu symulację realnych problemów komunikacyjnych występujących w dużych organizacjach. Dają one uczestnikom okazję do zastanowienia nad problemami z przekazywaniem informacji we własnym miejscu pracy i przećwiczenie technik komunikacyjnych pozwalających na poradzenie sobie z tymi trudnościami. Dzięki grze: Gra Messenger rozwija umiejętności związane z precyzyjnym przekazywaniem istotnych informacji: znajomość technik komunikacyjnych, takich jak parafraza, klaryfikacja, dopytywanie rozumienie roli czasu w przekazywaniu informacji umiejętność empatycznego rozumienia potrzeb odbiorcy komunikatu umiejętność selekcji najważniejszych informacji zdolność precyzyjnej komunikacji w warunkach presji czasowej Pracownicy dużych organizacji, managerowie średniego szczebla i specjaliści. Czas trwania: 3 godziny

31 POLARIS Gra Polaris to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie i zdolności komunikacyjnych członków zespołu. Opis gry: Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na pięcioosobowe zespoły wcielają się w role organizatorów ekspedycji naukowej, którzy mają za zadanie przygotować i przeprowadzić wyprawę na biegun północny. W pierwszej części rozgrywki uczestnicy wybierają role jakie będą pełnić w grupie: lidera, zaopatrzeniowca, kierownika naukowego, zwiadowcy, archiwisty. Każda z ról jest opisana za pomocą instrukcji, a także wkomponowana w scenariusz rozgrywki w taki sposób, aby zintensyfikować interakcje miedzy uczestnikami, a także postawić ich w różnych sytuacjach grupowych i komunikacyjnych. Po wybraniu ról uczestnicy przystępują do wyznaczenia trasy wyprawy, wyboru ekwipunku i podziału zadań w trakcie ekspedycji. W drugiej części gry uczestnicy rozwiązują niespodziewane problemy na jakie natykają się w trakcie wyprawy, aż do uwieńczonego sukcesem jej ukończenia. Problemy stawiane przed uczestnikami mają charakter decyzyjny (np. zmiana trasy, eksploracja nieznanego terenu, prowadzenie lub rezygnacja z badań) i wymagają także dobrej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji miedzy uczestnikami, z których każdy ma własne cele i zasady, które mogą stawać na przeszkodzie realizacji wspólnego celu. Poszczególne zespoły nie rywalizują ze sobą, a interakcja w trakcie rozgrywki przebiega wewnątrz grup pięcioosobowych (planowanie, podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów) a także między poszczególnymi grupami. Dzięki grze: Gra Polaris jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności: umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy zdolność podejmowania decyzji w grupie umiejętność wypracowywania wspólnych wartości grupowych umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy grupowej technik budowania motywacji do pracy nad własną komunikacją i zaangażowaniem w pracę w grupie Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne. Specjaliści, pracownicy średniego szczebla (w szczególności organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej), kadra kierownicza Czas trwania: 5-6 godzin

32 TEAM VALUE Team Value to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności komunikacyjnych i integrację zespołu. Opis gry: Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na siedmioosobowe zespoły wcielają się w role członków społecznego komitetu, któremu władze miasteczka powierzyły opracowanie planu wykorzystania przestrzeni w nowo otwartym miejskim parku. Rozgrywka przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się z materiałami informacyjnymi (planami, ofertami firm budowlanych, wynikami badań i konsultacji) potrzebnymi do opracowania planu wykorzystania parku. Pracując wspólnie w grupie, muszą przeanalizować dostarczone materiały a następnie opracować plan wykorzystania przestrzeni parku, uwzględniający: kosztorys projektu lokalizację atrakcji w parku wybór wykonawcy uzasadnienie podjętych decyzji W drugim etapie uczestnicy dostają informację zwrotną od mieszkańców miasteczka, dotyczącą tego jak bardzo są oni zadowoleni z funkcjonowania parku, oraz zawierającą sugestie co można by w nim ulepszyć. Po otrzymaniu informacji uczestnicy rozgrywki przystępują do opracowania korekty planu wykorzystania parku, w celu osiągnięcia maksymalnej satysfakcji mieszkańców miasteczka. Dzięki grze: Uczestnicy mają możliwość przyjrzenia się różnym aspektom komunikacji grupowej pod kątem: procesu grupowego, przebiegu procesu w trakcie gry; wpływu struktury komunikacji w grupie na zachowanie uczestników; roli komunikacji w tworzeniu więzi i ról w grupie; sposobów organizacji komunikacji w większych zespołach; informacji zwrotnej udzielanej na forum grupy; sprawnego organizowania spotkań i zebrań; Osoby pracujące na co dzień w dużych zespołach, specjaliści, pracownicy średniego szczebla, managerowie Czas trwania: 3 godziny

33 TURNIEJ KOMUNIKACYJNY Turniej umiejętności komunikacyjnych jest dobrą okazją do praktycznego ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w silnie motywującej atmosferze turnieju. Opis gry: Turniej komunikacyjny jest interaktywnym narzędziem szkoleniowym w formie cyklu gier, pozwalających uczestnikom wcielić się w zarządców współczesnego miasteczka, w którym w kolejnych turach muszą oni zmierzyć się z różnymi wyzwaniami przed jakimi stawia ich pełniona funkcja. Turniej oparty jest na siedmiu mini grach komunikacyjnych i negocjacyjnych, na różne sposoby angażujących uczestników i pozwalających przećwiczyć w praktyce różne umiejętności: 1) Budowniczowie: W pierwszej grze uczestnicy wcielają się w radę miejską, która planuje budowę nowej dzielnicy, które przyciągnie jak największą liczbę chcących się w niej osiedlić nowych obywateli. W trakcie gry uczestnicy pracują nad złożonym problemem decyzyjnym, który pokazuje im o ile praca grupowa jest efektywniejsza od indywidualnej w rozwiązywaniu tego typu problemów. 2) Powódź: W drugiej grze uczestnicy wcielają się w członków grupy, która ma zabezpieczyć miasto przed nadchodzącą powodzią. Muszą oni podejmować szybkie decyzje bazujące na przyjętej strategii ochrony miasta, tak aby zminimalizować powstające w nim szkody. W grze tej uczestnicy zapoznają się w praktyce z mechanizmami i perspektywą patrzenia na grupę i zadanie pozwalającymi przejść od działania indywidualnego do pracy w zintegrowanej grupie. 3) Emisariusze: w grze tej uczestnicy wcielają się w radę miejską i przedstawiciela ruszającego do innego miasta po to aby wynegocjować korzystne warunki przy wspólnej realizacji projektu unijnego. Gra ta pokazuje specyfikę negocjacji grupowych a także przygotowania do nich jako grupa a nie poszczególne jednostki. 4) Biblioteka: w tej grze komunikacyjnej przed uczestnikami staje zadanie uporządkowania miejskiej biblioteki, która padła ofiarą katastrofy budowlanej. Uczestnicy muszą odnaleźć wszystkie tomy, a następnie odtworzyć porządek sprzed wypadku, co jest możliwe tylko przy bardzo skutecznej komunikacji w grupie. 5) Strajk: w trakcie tej gry uczestnicy stają przed koniecznością wygaszenia strajku służb miejskich jaki wybuchł w mieście. W tej grze mogą oni zrozumieć konieczność świadomego zarządzania relacjami i rozwiązywania konfliktów w zespole. 6) Nowe granice: W ostatniej grze uczestnicy stają przed zadaniem zaplanowania sposobu wykorzystania terenów rolniczych przyłączonych do miasta, tak aby jak najbardziej zwiększyć potencjał ekonomiczny miasta i zaspokoić potrzeby rosnącej społeczności. W tym zadaniu uczestnicy mogą wykorzystać wszystkie umiejętności, które ćwiczyli w trakcie warsztatu. Dzięki grze: Udział w turnieju ćwiczy następujące zdolności związane z procesem współpracy w grupie: umiejętność samodzielnej oddolnej organizacji grupy i efektywnego podziału pracy orientacje na cel grupowy w działaniu poszanowanie dla wypracowanych przez grupę wartości i norm umiejętności rozwiązywania konfliktów zdolność do budowania zaufania w pracy grupowej umiejętność komunikacji w grupie, jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu pracy grupowej i rozumienia uwarunkowań komunikacyjnych drugiej strony świadomość własnego stylu komunikacji Turniej oprócz tego, że realizuje cele szkoleniowe związane z komunikacją i współpracą w grupie, ma także walory rozrywkowe i jest atrakcyjnym narzędziem do użycia na wyjazdach integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników. Specjaliści, pracownicy średniego szczebla, kadra managerska, osoby pracujące w małych i średnich zespołach. Czas trwania: 2 dni

34 BUSINESS RELATIONS Gra Business Relations to gra negocjacyjna przeznaczona do rozwijania umiejętności budowania relacji i tworzenia długofalowych relacji wygrany wygrany. Opis gry: W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w zarządców małych przedsiębiorstw handlowo produkcyjnych z branży motoryzacyjnej rozsianych po całej Polsce. Rozpoczynając grę mają oni możliwość rywalizowania o klientów na różnych rynkach, zmagają się także z działaniami konkurencji z zagranicy. Gra daje uczestnikom liczne możliwości tworzenia koalicji, wchodzenia w negocjacje dwustronne, a także stawia przed różnymi sytuacjami wymagającymi strategicznej współpracy i zaufania. Rozgrywka zbudowana jest z etapów, z których każdy stanowi prezentację określonego problemu związanego z budowaniem relacji biznesowych, kolejne moduły dotykają kwestii takich jak: Wizerunek i rola negocjatora Rozumienie partnera w negocjacjach Wymiana ustępstw Poszukiwanie rozwiązań na zasadzie wygrany wygrany Weryfikacja i nadzór realizacji zobowiązań Gra rozgrywana jest jednocześnie przez 6 dwuosobowych zespołów przy jednym stoliku, a wygrywa ją ten zespół, który najskuteczniej połączy elementy rywalizacji na konkurencyjnym rynku z rozbudowanymi kontaktami i relacjami biznesowymi. Dzięki grze: Gra Business Relations jest nastawiona na rozwój umiejętności negocjacji relacyjnych, a w szczególności: Rozumienia partnera w negocjacjach Praktycznego wykorzystania wiedzy o procesie negocjacji Znajomości technik budowania relacji biznesowych Rozumienia uwarunkowań strategicznych i interpersonalnych wpływających na kształtowanie dobrych relacji w biznesie Świadomego zarządzania własnym wizerunkiem jako negocjatora Pracownicy zajmujący sie negocjacjami z elementami budowania relacji, w szczególności handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta Czas trwania: 5-6 godzin

35 ENTERPRIZE Gra Enterprize to gra negocjacyjna symulująca proces negocjacji handlowych między dwoma spółkami, przeznaczona dla osób, które na co dzień maja kontakt z klientem i mają wpływ na warunki na jakich zawierane są umowy. Opis gry: Enterprize jest symulacją dwustronnych negocjacji handlowych, obejmujących cały proces negocjacyjny związany z zawieraniem umowy handlowej. Jedną ze stron jest duża firma z branży zarządzania nieruchomościami, drugą firma świadcząca usługi utrzymania czystości i zabezpieczenia obiektów. Rozmowy mają na celu doprowadzenie do podpisania umowy między oboma przedsiębiorstwami. Negocjacje te bazują na własnym doświadczeniu autorów negocjacjach handlowych, wynikach badań nad decyzjami zakupowymi na rynku business to business, a także na złożonym modelu sytuacji negocjacyjnej, opartym na prawdziwych przykładach. Gra pozwala uczestnikom zapoznać się w pełni z procesem negocjacyjnym, składającym się z następujących etapów: Pierwszy kontakt Przygotowania Zapoznanie Rozpoczęcie rozmów Argumentacja i wymiana ustępstw Zawarcie porozumienia Spisanie porozumienia i follow-up Nadzór nad realizacją porozumienia Ocena skutków Rozgrywka jest punktowana, a wygrywa ją osoba, której uda się wynegocjować najkorzystniejsze warunki współpracy, na które zgodzą się obie strony negocjacji. Dzięki grze: Gra Enterprize jest nastawiona na rozwój umiejętności negocjacji handlowych, a w szczególności: Rozumienia procesu negocjacyjnego Planowania i przygotowywań do negocjacji Docierania do interesów partnera w negocjacjach Wywierania wpływu na każdym etapie negocjacji Nadzorowania realizacji i oceny faktycznych skutków porozumienia Pracownicy zajmujący się negocjacjami, w szczególności handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, osoby negocjujące treść umów i warunki współpracy z podwykonawcami Czas trwania: 2-3 godziny

36 SZTUKA PERSWAZJI Gra Sztuka perswazji poświęcona jest rozwijaniu umiejętności wykorzystania technik wywierania wpływu, a także rozpoznawania prób psychomanipulacji. Opis gry: Gra Sztuka perswazji zbudowana jest z modułów, opartych o krótkie scenariusze negocjacyjne, oraz o unikatowe narzędzie do treningu wywierania wpływu Pryzmat perswazji składające się z podręcznika z ćwiczeniami oraz specjalnej talii kart umożliwiających efektywną naukę i ćwiczenie technik perswazyjnych. Sztuka perswazji jest szkoleniem wprowadzającym do samodzielnej nauki sposobów przekonywania, budowania argumentacji i wywierania wpływu. Celem gry jest pokazanie praktycznych aspektów perswazji w negocjacjach, oraz zmotywowanie uczestników do samodzielnych ćwiczeń i nauki. Dzięki grze: Gra Sztuka perswazji jest nastawiona na rozwój umiejętności perswazyjnych: Budowania argumentacji Wykorzystania technik perswazyjnych Znajomości metod wywierania wpływu Rozpoznawania nieuczciwej manipulacji Motywacji do samodzielnych ćwiczeń Pracownicy zajmujący się negocjacjami, w szczególności handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, sprzedawcy, osoby odpowiedzialne za zakupy firmowe Czas trwania: 2-3 godziny

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo