Dydaktyka przedmiotowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dydaktyka przedmiotowa"

Transkrypt

1 Mgr Sylwia Oparka Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław, tel.: +48 (0) , fax: +48 (0) ,

2 POWIEDZ, A ZAPOMNĘ POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM (chińskie METODYKA przysłowie) NAUCZANIA Sylwia Oparka

3 Termin "metoda" pochodzi od greckiego słowa methodos oznaczającego badanie, sposób badania, ale i sposób postępowania i dochodzenia prawdy. Pojecie metody często utożsamiane jest ze sposobem podawania wiadomości. Takie ujecie zmienia i upraszcza sens procesu kształcenia. Należy zauważyć, że każda metoda jest sposobem działania, natomiast nie każdy sposób postępowania zasługuje na nazwę metody. Na różnice w określeniu analizowanego pojęcia uwagę zwrócił Tadeusz Kotarbiński, który stwierdził, że "metoda tym różni sie od sposobu, że przez metodę rozumie sie zwykle sposób z góry obmyślany dla zastosowania go w licznych a podobnych przypadkach". W dalszej części ten sam autor stwierdza, że "metoda wiąże sie nierozerwalnie z pojęciem planu, to zaś z pojęciem celu działania".

4 Co należy rozumieć pod pojęciem metody nauczania? Według W. Okonia jest to taki sposób pracy nauczyciela z uczniem, który umożliwia uczniom przyswojenie sobie wiadomości, umiejętności i nawyków oraz możliwości poznawczych, pobudza zainteresowania. Nauczyciel wykonuje w procesie nauczania określone czynności aby osiągnąć założone cele m.in. - opracowanie nowej lekcji - realizacja tej jednostki - utrwalenie wiadomości i nawyków - kontrola i ocena postępów w nauce. - kształtowanie postaw - oddziaływania wychowawcze

5 Klasyfikacja metod nauczania Według W. Okonia do niedawna preferowane były cztery grupy metod nauczania: Podające uczenie się przez przyswajanie, Problemowe uczenie przez odkrywanie, Waloryzacyjne uczenie się przez przeżywanie, Praktyczne uczenie się przez działanie Zmodyfikowany podział metod podał F. Szostek. Rozszerzył grupę metod problemowych o metody aktywizujące. Metody aktywizujące wpływają na cały system pracy dydaktycznej, powodują zmianę w myśleniu edukacyjnym, niosą konsekwencje w takich obszarach pracy dydaktycznej jak: struktura zajęć, sposoby zakończenia pracy, zakładane cele oraz rola nauczyciela i rola ucznia.

6

7 Nauczyciel przedmiotów zawodowych powinien tak ułożyć swój warsztat pracy aby przez właściwie dobrane metody pracy wykształcić u uczniów postawy przedsiębiorcze. Stwarzać takie sytuacje dydaktyczne, w których uczniowie mają możliwość podejmowania odpowiedzialności za swoje kształcenie, dokonywania wyborów bez obawy o popełnianiu błędów. Metody pracy powinny zachęcać uczniów do samodzielnego rozwiązywania zawodowych problemów. Uda się to wtedy, gdy zintegrujemy wiedzę umiejętności zawodowe. Do najchętniej stosowanych w nauczaniu przedmiotów zawodowych metod można zaliczyć: Z zakresu podających: wykład informacyjny, pogadanka, opis. Z zakresu problemowych: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna panelowa, metoda problemowa Z zakresu eksponujących: film dydaktyczny z omówieniem, pokaz z objaśnieniem

8 Z zakresu programowanych: z użyciem komputera, maszyny dydaktycznej, podręczników do programowania. Z zakresu praktycznych: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, laboratoryjne, produkcyjne. Nauczyciel powinien dobierać we właściwych proporcjach różne metody pracy: podające gdy wprowadza nowe zagadnienia o dużym stopniu trudności problemowe gdy zakłada, że uczniowie powinni sami poszukiwać informacji i rozwiązań zagadnień zawodowych eksponujące jeżeli kształci wrażliwość i system wartości u uczniów programowane gdy wdraża uczniów do umiejętnego korzystania z komputera i innych maszyn dydaktycznych praktyczne jeżeli zakłada,że uczniowie powinni wdrażać wiedzę teoretyczną do wykonywania zadań praktycznych

9

10 Wybór metod z punktu widzenia potrzeb ucznia METOD INTEGRACYJNYCH UŻYJ gdy chcesz, aby uczniowie... czuli się dobrze i bezpiecznie w grupie, potrafili myśleć twórczo, dzielili się swoimi doświadczeniami, byli aktywni i chętni do pracy, potrafili negocjować, współpracować, akceptowali siebie i kolegów METOD TWORZENIA I DEFINIOWANIA POJĘĆ użyj, aby twoje dzieci... rozumiały podstawowe pojęcia, wyodrębniały cechy istotne i nieistotne, potrafiły analizować, potrafiły negocjować, potrafiły definiować pojęcia, zasady. UŻYJ METOD HIERARCHIZACJI, gdy chcesz aby twoje dzieci potrafiły analizować i klasyfikować, porządkować w relacji wyższości niższości METOD TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW użyj, gdy chcesz aby dzieci... potrafiły dyskutować, potrafiły myśleć krytycznie, potrafiły łączyć wiedzę z doświadczeniem, wyrażały własne poglądy, myślały twórczo, potrafiły rozwiązywać problemy

11 Wybór metod z punktu widzenia osiągnięć ucznia

12 Zastanawiając się jakie metody stosować, Zapamiętujemy: warto mieć na uwadze, że: 10% tego, co czytamy 20% tego, co słyszymy 30% tego, co widzimy 50% tego, co słyszymy i widzimy 70% tego, co sami mówimy 90% tego, co sami robimy11

13

14 SŁUCHOWCY ucząc się wolą informacje związane z dźwiękiem - lubią dialog i rozmowy - powtarzają głośno to, co napisali - rozmawiają ze sobą - lubią słuchać - lubią wykłady - lubią długie wypowiedzi własne - lubią muzykę - wolą mówić o dziełach sztuki niż je oglądać - dobrze pamiętają imiona, twarze WZROKOWCY ten typ nastawia się w czasie nauki na wizualizację, zarówno przy przyjmowaniu wiedzy, jak i przy jej opracowywaniu - lubią demonstracje lub pokazy - lubią wykresy i tabele - lubią opisy - pamiętają twarze, imiona - lubią patrzeć, rysować - preferują sztuki wizualne CZUCIOWCY ( kinestetycy ) pomocne dla nich w procesie nauczania są chwytanie, dotykanie, czucie. - uczą się przez wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie - lubią emocje, ruch - nie lubią czytać - pamiętają to co sami wykonali - muszą się poruszać, wiercić, coś trzymać - tupią, gestykulują - nie lubią słuchać

15 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Środki dydaktyczne to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Środki dydaktyczne skracają proces nauczania, pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. To materialny przedmiot biorący udział w procesie kształcenia i wychowania. Środki dydaktyczne często są utożsamiane z pojęciem pomocy naukowych, chociaż nie jest to porównanie prawdziwe.

16 Podziałśrodków dydaktycznych: 1) Środki naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrodniczego, kulturowego, społecznego, które bezpośrednio przedstawiają rzeczywistość 2) Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w sposób pośredni: a) wzrokowe: - przeźrocza; - film; - rysunki; - fotografie; - ilustracje z czasopism, folderów itp.; b) słuchowe: - nagrania magnetofonowe, płytowe; - audycje radiowe; c) wzrokowo słuchowe: - programy telewizyjne, - multimedialne programy komputerowe. d) automatyzujące: - maszyny dydaktyczne, - komputery.

17 ELEGANCJA I ESTETYKA UBIORU PERSONELU

18 3. Środki symboliczne, przedstawiające rzeczywistość za pomocą słowa żywego i drukowanego (w tym podręcznik szkolny), znaków, rysunków technicznych, grafów, map. W procesie kształcenia zawodowego, a szczególnie w praktycznej nauce zawodu, występuje ogromna ilość zróżnicowanych środków dydaktycznych, które jednocześnie sąśrodkami pracy, przy pomocy których uczeń wykonuje określone zadania szkolne, praktyczne, ćwiczenia, doświadczenia. W kształceniu zawodowym wśród środków dydaktycznych można wyliczyć również materiały dydaktyczne. Stanowią one grupęśrodkach dydaktycznych, które zawierają treści nauczania. W praktycznej działalności nauczyciela istotne znaczenie mają również plany metodyczne (często traktowane jako konspekty do zajęć) i scenariusze zajęć.

19 Lepiej straty za talara, niż wstydu za grosz To jest naprawdę dobry hotel. Czysto w nim i schludnie, przyjezdnych nie zadręczają zbędne formalności, pracownicy recepcji są bardzo profesjonalni i uprzejmi. Do tego dobre położenie w zabytkowej dzielnicy Krakowa i śniadania serwowane w pięknie odrestaurowanych wnętrzach. To jest zupełnie przyzwoity hotel, więc dlaczego profesor N. z Florencji uznał, że od lat nie mieszkał w gorszym miejscu? A może nasz florentyńczyk jest po prostu marudą, zgryźliwym dziadem, który wszędzie szuka dziury w całym? Może jest nadzwyczaj rozkapryszony albo nie lubi zimnej Polski? Nie, po trzykroć nie! Profesor N. jest bardzo miłym, normalnym człowiekiem, który darzy nasz kraj wielką sympatią. No więc, co mu tak bardzo zalazło za skórę? Po pierwsze nie podobało mu się to, że hotel liczący sobie słono za każdą ze swych trzech gwiazdek nie dysponuje windą. Tak, są takie budynki, gdzie dźwigu nie da się zainstalować, no ale można, a nawet należy to rekompensować pomocą udzielaną gościom przez portiera albo boya hotelowego. Niestety, starszy pan z Florencji i jego żona musieli sami wciągać swoje walizy na trzecie piętro, zamiatając wywieszonymi językami schody. Po drugie goście z Italii zostali zakwaterowani w pokoju o wymiarach klasztornej celi kamedułów. Jak to określił profesor N. nawet jako jedynka byłby to pokoik zdecydowanie za ciasny. Drugie łóżko najwyraźniej wciśnięto tam na siłę. W dodatku dostawka została tak ulokowana, że profesor N., przekazując żonie pocałunek na dobranoc, wpadał w szczelinę między posłaniami. Ciasnota w numerze Włochów była tak wielka, że w żaden sposób nie dało się przesunąć krzesła, więc jego oparcie zasłaniało ekran telewizora, co zresztą nie było żadną tragedią, bo telewizor i tak pokazywał wyłącznie coś w rodzaju stałej transmisji z opadów śniegu z deszczem. Przed snem odpadało także czytanie, bowiem w oknie brakowało zasłon i żona profesora N. czuła się skrępowana czujnym wzrokiem sąsiadów z domu po przeciwnej stronie wąskiej uliczki. Kłopot w tym, że i zasnąć nie było łatwo, ponieważ poduszki ze sztucznego tworzywa okazały się tak cienkie jak chustki do nosa i wsuwały się łatwo za kołnierz piżamy.

20 I jeszcze jedno niby drobiazg, ale wymowny. Podczas czterodniowego pobytu w hotelu, mimo że opłaty wcale nie malały, nie dostarczano nowych pojemniczków z mydłem pod prysznic ani buteleczek z wodą mineralną. Zapewne jedna flaszka wody i jeden mały pojemniczek z mydłem miały charakter wyłącznie powitalny. W krakowskim hotelu widać było na każdym kroku prawdziwą pasję oszczędzania: na wyposażeniu, wodzie, przestrzeni, naprawach i personelu, który powinien pomagać gościom, na przykład przy wnoszeniu bagaży. Pasja, która w życiu społecznym czasem godna jest podziwu, w niektórych sytuacjach, zwłaszcza w usługach, bywa wszakże zabójcza. No bo czy oszczędzanie na klientach nie przynosi przypadkiem znacznie więcej strat niż korzyści? Przecież profesor N. skreślił opisywany tu hotel raz na zawsze ze swojej podróżnej listy, a w dodatku będzie do tego miejsca zniechęcał wiele innych osób jadących do Polski. No i jest jeszcze coś niezwykle ważnego, choć trudno przeliczalnego na pieniądze, coś, co zawiera się w staropolskim przysłowiu: Lepiej straty za talara, niż wstydu za grosz. Specjaliści od psychologii obsługi klienta wiedzą, że człowiek płacący za usługę zwraca uwagę na drobiazgi. Stąd w przypadku hotelu nie wystarczy starać się o wysoki standard budynku, łazienek, restauracji, recepcji itp. Liczą się też wszystkie pozornie drugorzędne szczegóły. One są solą i pieprzem w całej hotelowej potrawie. Dlatego prawdziwie samobójczą wydaje się być strategia skąpienia paru złotych na mydło, zasłony czy poduszki. To tak, jak gdyby maratończyk, który przebiegł ponad czterdzieści kilometrów, nagle usiadł przed samą linią mety. Czy nie uważacie Państwo, że naprawdę powinien zrobić jeszcze jeden mały krok, aby cały jego dotychczasowy wysiłek nie poszedł na marne? Marek Stokowski

21 Funkcjaśrodków dydaktycznych sprowadza się: upoglądowienia procesu kształcenia, tj. do rozszerzenie zasięgu kontaktów uczącego się z rzeczywistością; ułatwienia procesów myślowych; pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń i zdobywaniu sprawności praktycznego działania; eksponowania materiałów wywołujących przeżycia uczniów.

22 Recepcja procedury obsługi gościa Sylwia Oparka

23 WYBRANE METODY NAUCZANIA PODAJĄCE Wykład Słuchanie nie jest czynnością automatyczną, jest wysiłkiem.

24 Główne cechy charakterystyczne Obszerne i pełne przedstawienie materiału, metoda skoncentrowana na wykładowcy Zakres zastosowania Wprowadzenie nowych dziedzin oraz podsumowanie bloków tematycznych, metoda stosowana w trakcie całego szkolenia lub wymiennie z metodami interaktywnymi Zalety Nieograniczona liczba uczestników, oszczędne w czasie przekazywanie wiedzy zwłaszcza w dużych grupach, możliwość zastosowania różnorodnych pomocy wizualnych Wady Brak informacji zwrotnej od uczestników i w konsekwencji możliwość fałszywej oceny odbioru prezentowanego materiału, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb, duże obciążenie fizyczne lub psychiczne uczestników zwłaszcza w przypadku materiału obszernego lub trudnego

25 Przepis na dobry wykład 1.Metoda 3 A - Atrakcyjny mówca, Atrakcyjny sposób przekazu, Atrakcyjny temat 2.Powiedz na początku o czym będziesz mówić, wskazując kolejne zagadnienia na przygotowanej wcześniej mapie mentalnej. Uwaga! Jeżeli mapę rysujesz w czasie mówienia, pamiętaj, aby nie mówić tyłem do słuchaczy! (Jeżeli omawiasz temat, w których ważna jest chronologia zdarzeń zastosuj linię czasu). Powiedz wszystko po kolei wskazując, gdzie się aktualnie znajdujecie. Mów w dość szybkim tempie, dynamicznie. Przy najważniejszych sprawach zmieniaj ton głosu (aby zastosować prawo kontrastu i umożliwić skupienie uwagi). Rób przerwy po wygłoszeniu spraw trudniejszych, dziwniejszych pozwól na refleksję. Kiedy omawiasz coś trudniejszego, coś co wymaga większej uwagi zmień pozycję ciała, np. zrób dwa kroki w lewo. Wybrany ruch wykonuj systematycznie. Po pewnym czasie uczniowie odkryją, że zmiana pozycji w czasie wykładu zwiastuje coś innego i odruchowo przygotują się do tego (np. bardziej wyostrzając uwagę). Naucz się w trakcie wykładu pisać lub rysować najważniejsze, kluczowe słowa lub symbole tak, aby odzwierciedlało to strukturę wykładu. 3. Dygresje stosuj oszczędnie 4. W czasie wykładu odwołuj się do wszystkich zmysłów 5. Nie dyktuj 6. Pozwalaj zadawać pytania i przerywać 7. Obserwuj jak reagują, utrzymuj kontakt wzrokowy 8. Nie wprowadzaj pojęć niezrozumiałych i nie definiuj pojęć niezrozumiałych przez inne tak samo obco brzmiące uczniom 9. Pamiętaj o podsumowaniu

26 WYKŁAD MOŻE BYĆ PRZEPLATANY RÓŻNYMI TECHNIKAMI INTERAKTYWNYMI Sieć - na kartkach zapisane są kluczowe pojęcia, dotyczące określonego zagadnienia. Każdy z uczestników losuje jedna z kart. Następnie dowolny uczestnik wyjaśnia swoje pojecie, kontynuuje ten z uczestników, który uważa, że jego pojęcie ma związek z poprzednim i nawiązuje do nich. Technika ta może być wykorzystana do podsumowywania i uporządkowywania wiedzy oraz rozpoczęcia nowego zagadnienia przez ujecie w całość wiedzy zdobytej uprzednio. Technika rundy polega na tym, że poszczególne osoby w grupie w ustalonej przez wykładowcę kolejności wypowiadają się na temat sposobu rozwiązania problemu, zagadnienia, oceny zjawiska. Wykładowca po zapoznaniu sie z wypowiedziami słuchaczy dokonuje ostatecznego podsumowania. W rundzie mogą brać udział wszyscy słuchacze lub tylko wyznaczone wcześniej przez wykładowcę osoby. Schemat graficzny tej techniki przedstawia poniższy rysunek.

27 Główne cechy charakterystyczne POGADANKA Metoda oparta na wykładzie i na zadawaniu pytań, dialog dydaktyczny kierowany i sterowany przez wykładowcę, otwarta na informacje zwrotne od uczestników Zakres zastosowania Wykorzystywana przy nowym materiale, jak i w celu uzupełnienia, usystematyzowania materiału, przy odwołaniu się do posiadanej przez uczestników wiedzy, w celu przygotowania pracy w grupach Zalety Może odbywać się w dużych grupach, silnie koncentruje się na temacie, podnosi motywację poprzez odwoływanie się do posiadanej przez uczestników wiedzy Wady Niewielki stopień interakcji pomiędzy uczestnikami, brak uwzględnienia indywidualnego tempa uczenia się oraz potrzeb uczestników, możliwe poczucie niepewności wśród uczestników

28 Pytanie jest formą aktywnego odniesienia się do pewnego obszaru rzeczywistości. 1. Pytania są odpowiednie dla fazy początkowej lekcji wtedy koncentrują uwagę, weryfikują posiadany zasób wiedzy i umiejętności w punkcie startowym, identyfikują uczniowskie ścieżki myślenia, skojarzenia. Innymi słowy pytania te otwierają sytuację edukacyjną, przygotowują uczniów do odbioru tematu (także metody nauczania): - - z czym wam się to kojarzy? - - co wam to przypomina? - - jak to będzie działać? - - co się stanie dalej? -- co to znaczy? 2. Pytania są także właściwe dla etapowej diagnozy przyrostu wiedzy; ewentualnie ponownie koncentrujące uwagę (na wybranym aspekcie rzeczy). W tej fazie warto stosować pytania naprowadzające i prowokacyjne sprawdzające stopień pewności i przyswojenia materiału (A co by było, gdyby...?).

29 3. Pytania odgrywają też wielką rolę w fazie podsumowującej lekcję lub kilku lekcji zamykających pewną całość tematyczną. W tym przypadku chodzi o właściwe zamknięcie sytuacji edukacyjnej. Pytamy się więc na przykład o to: - co było najciekawsze na tej lekcji? - co było najtrudniejsze? - co uczniowie chcieliby jeszcze poznać, o czym się jeszcze dowiedzieć się? - jakie są ich reakcje i stosunek do wprowadzanych treści? - jakie to wszystko ma znaczenie, zastosowanie (pytania wspomagające stawianie hipotez i transfer wiedzy na inne obszary gruntujące doświadczenie).

30 WYBRANE METODY EKSPONUJĄCE Film, sztuka teatralna

31 Metody eksponujące służą do kształtowania postawy społeczno - moralnej czy estetycznej, polegają one na stwarzaniu takich sytuacji, gdzie uczestnicy będą sami wytwarzać lub odtwarzać pewne wartości, zatem wyrażać siebie poprzez ich odtwarzanie; np. udział uczniów w szkolnym przedstawieniu z podziałem na poszczególne role - aktorów, reżyserów, scenografów itd.; innymi przykładami wartościowych prac zespołowych lub indywidualnych mogą być: namalowanie obrazu stworzenie rzeźby nakręcenie filmu krótkometrażowego organizacja wystawy prac uczniów inscenizacja pewnych wydarzeń historycznych happening psychodrama ; te oraz inne formy eksponowania wartości ułatwiają proces utożsamiania się ich uczestników z przekazywanymi wartościami lub odrzucenie wartości negatywnych. Telewizja dydaktyczna oraz filmy dydaktyczne pełnią istotną rolę w procesie nauczania, ponieważ eksponują one dane zjawiska, wydarzenia oraz procesy wielokrotnie w różnym czasie.

32 WYBRANE METODY PROGRAMOWANE Komputer

33 Komputer prawidłowo stosowany w praktyce szkolnej może usprawnić proces uczenia się i umożliwić uzyskanie lepszych wyników nauczania. Dostarcza uczniom bodźców oddziałujących na ich zmysły, ułatwia poznanie rzeczywistości i praw nią rządzących, służy opanowaniu różnego rodzaju umiejętności.

34 Prawidłowe wykorzystanie komputera wymaga od nauczyciela znajomości pewnych zasad : ˇ z komputera należy korzystać wtedy, gdy jest potrzebny do spełnienia określonych funkcji dydaktycznych - wychowawczo, ˇ treści przekazywane lub utrwalane przez komputer powinny wiązać się bezpośrednio z celami lekcji, ˇ czas pracy przy komputerze powinien być prawidłowo zaplanowany, ˇ należy stosować programy mające wielopoziomową strukturę dostosowaną do różnych umiejętności intelektualnych uczniów, ˇ powinno się łączyć komputer z innymi środkami dydaktycznymi (pamiętać o tym żeby nie przeładowywać ich ilością), ˇ sprzęt komputerowy i planowane do wykorzystania programy powinny być sprawdzone i przygotowane przed lekcją.

35 WYBRANE METODY PRAKTYCZNE Metoda projektów, symulacja

36 Jest to metoda, w której uczniowie, w oparciu o dotychczasową wiedzę i dłuższym czasie. Podczas pracy nad projektem uczni wie mają możliwość planowania, poszukiwania, dyskutowania. Mamy dwa rodzaje projektu: Projekt badawczy polega na zebraniu dużej ilości informacji na dany temat i prezentacji na forum klasy. Projekt działania lokalnego polega na podjęciu jakiegoś przedsięwzięcia na rzecz środowiska i prezentacji go na większym forum. Realizacja projektu przebiega w fazach: 1. Zainicjowanie i wybór projektu. Określ obszar tematyczny do tworzenia projektu. Za pomocą burzy mózgów ustal tematy do opracowania. Uczniowie sami wybierają tematy zgodnie z ich zainteresowaniem, tym samym dzielą się na grupy. Ustal ramowy przebieg projektu: rozpoczęcie, opis projektu, plan pracy grup, wykonanie, prezentacja. 2. Opis projektu i spisanie kontraktu. Uczniowie sami dokonują opisu projektu wg planu: a) temat projektu b) jego cele c) przewidywane formy realizacji d) przewidywane sposoby prezentacji e) plan pracy grupy Wszyscy wybierają najlepszy plan, ustalają poprawki. Uczniowie zobowiązują się do jego realizacji, a nauczyciel będzie doradzał, wspierał. 3. Realizacja projektu. 4. Prezentacja projektu. Oceny dokonaj wg przyjętych zasad. Wspólne podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. Po upływie określonego czasu poszczególne grupy prezentują projekt na forum klasy, czy szkoły. 5. Ocena projektu. Jego realizacja wymaga wykorzystanie różnych źródeł informacji, pomocy, form pracy. Przykłady projektów badawczych: Moja rodzina ( zbieranie informacji o dziejach rodziny na podstawie dokumentów, wywiadów, prezentacja w postaci albumu, drzewa genealogicznego, linii czasu )

37 Narzędzie do samooceny wkładu w pracę grupy: Kryteria oceny Czy byłem zaangażowany w układanie planu pracy przez grupę? Czy byłem wówczas pomocny grupie? Czy starałem się wpływać na decyzje grupy? Czy zastanawiałem się nad argumentami zgłaszanymi przez inne osoby? Czy wywiązałem się z przyjętych w grupie zobowiązań? Czy byłem zaangażowany w pracę grupy? W jakim stopniu to, co do tej pory zrobiłem w grupie odpowiada moim możliwościom?

38 Narzędzie do oceny prezentacji: Ocena prezentacji Kryteria oceny Tu wpisz ocenę w skali od 1 do 6 Czy prezentacja miała wyraźne wprowadzenie, rozwiniecie i zakończenie? W jakim stopniu członkowie grupy byli zaangażowani w prezentację? Czy język prezentacji był dla ciebie zrozumiały? Czy stosowane środki audiowizualne i inne pomoce wspierały prezentację? Czy prezentacja skupiła twoją uwagę i wywoływała zainteresowanie?

39 Symulacja...zaczyna się w momencie, kiedy odgrywamy konkretne role w konkretnej scenerii, bardzo zbliżonej do rzeczywistości, po to, aby opanować konkretne, często bardzo złożone umiejętności. Zastosowanie metody symulacji pozwala szkolonym uczniom na wykonanie określonego zadania praktycznego po raz pierwszy, na zobaczenie jak należy to robić, na przedyskutowanie ewentualnych wątpliwości, wypracowanie optymalnego algorytmu wykonywania czynności oraz skonfrontowanie różnych doświadczeń zawodowych, teorii i praktyki. Zadanie w ramach symulacji może być wykonywane wielokrotnie, przy zmieniających sie warunkach. Symulacja uczy myślenia, wpływa na doskonalenie umiejętności związanych z różnymi sytuacjami zawodowymi. Prawidłowy przebieg symulacji wymaga wcześniejszego jej przygotowania przez prowadzącego oraz przestrzegania określonej chronologii zajęć, w której wyróżniamy następujące punkty:

40 - przedstawienie celu, struktury i organizacji zajęć, - rozbudowanie motywacji słuchaczy wokół celu, - prezentacja scenariusza symulacji (scenki), - wyznaczenie osób odgrywających role (aktorów), - przekazanie zadań aktorom i obserwatorom, - objaśnianie ewentualnych wątpliwości dotyczących zadań, - prezentacja pomocy dydaktycznych (rekwizytów do symulacji), - przygotowanie miejsca na potrzeby symulacji, - symulacja właściwa, - udzielanie głosu aktorom - pierwsze szybkie wypowiedzi związane z odgrywanymi rolami, - udzielanie głosu obserwatorom - wypowiedzi dotyczące zaobserwowanych zachowań aktorów w czasie odgrywania ról, a także własnych rozwiązań rozpatrywanego problemu, - wartościowanie i wybór optymalnego rozwiązania problemu na forum grupy, - ocena stopnia realizacji założonych celów lekcji, - zapowiedź tematu następnych zajęć. W trakcie omawiania i oceny realizacji symulacji można wykorzystać ocenę trójczłonową. Polega ona na tym, że symulacje oceniają po kolei odgrywający poszczególne role, obserwatorzy i prowadzący zajęcia wykładowca. Taka technika pozwala na zaktywizowanie większej grupy uczestników co może skutkować wartościowaniem i wyborem najlepszego rozwiązania określonego problemu.

41 WYBRANE METODY PROBLEMOWE Wykład problemowy, metody aktywizujące

42 Wykład problemowy ma budowę bardziej złożoną od poprzedniego. Jest ilustracją jakiegoś problemu naukowego lub praktycznego, jego pojawienia sie, kierunków i sposobów jego rozwiązania, a także konsekwencji wynikających z takiego rozumowania. Wykładowca prowadzący zajęcia ta metoda stawia sobie i słuchaczom wcześniej przygotowany problem - pytanie, który następnie w toku wykładu sam rozwiązuje. W ten sposób wskazuje słuchaczom drogę dojścia do rozwiązania. Wykład problemowy może składać sie z jednego lub kilku problemów do rozwiązania. Sytuacje konfliktowe pomiędzy gościem a hotelarzem Sylwia Oparka

43 Szczegółowy podział metod aktywizacyjnych: I.Metody integracyjne odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry nastrój iżyczliwą atmosferę, zapewniają bezpieczeństwo w grupie, gwarantują poczucie tożsamości, uczą efektywnej komunikacji np.: pajęczynka, wrzuć strach do kapelusza, graffiti, krasnoludek, kwiat grupowy. II.Metody definiowania pojęć celem jest nauka analizowania i definiowania pojęć, ale też negocjacji i przyjmowania różnego stanowiska: burza mózgów, mapy pojęciowe, kula śniegowa. III.Metody hierarchizacji uczą klasyfikowania i porządkowania wiadomości w relacjach niższości i wyższości np.: piramida priorytetów, diamentowe uszeregowanie. IV.Metody twórczego rozwiązywania problemów uczą krytycznego i twórczego myślenia i łączenia wiedzy z doświadczeniem np.: kolorowe kapelusze, rybi szkielet, dywanik pomysłów, 6, 3, 5. V.Metody pracy we współpracy uczą współpracy i akceptacji indywidualnych różnic, pracy w grupie, razem z grupą np.: zabawa na hasło, układanka. VI.Metody diagnostyczne polegają na zbieraniu informacji o przebiegu i wynikach określonego stanu rzeczy np.: metaplan, obcy przybysz, procedura U. VII.Metody dyskusyjne uczą dyskusji, prezentowania własnego stanowiska np.: debata za i przeciw, dyskusja panelowa, dyskusja punktowana, akwarium. VIII.Metody rozwijające twórcze myślenie uczą myślenia twórczego i odkrywania swoich predyspozycji, swoich zdolności np.: słowo przypadkowe, fabuła z kubka. IX.Metody grupowego podejmowania decyzji preferują efektywne uczestnictwo w dyskusji o i uczą odpowiedzialności za swoje i grupowe decyzje oraz podejmowania decyzji na podstawie faktów np.: drzewko dyskusyjne, pustynia, 6 par butów. X.Metody planowania pozwalają uczniom planować rzeczywistość, fantazjować, marzyć i planować urzeczywistnianie swoich marzeń np.: gwiazda pytań, planowanie przyszłości. XI.Gry dydaktyczne uczą przestrzegania reguł, właściwej radości z wygranej i umiejętności przyjmowania przegranej np.: magiczny kalkulator, dziwne powiedzonka. XII.Metody przyspieszonego uczenia się szybkie przyswajanie wiedzy np.: techniki szybkiego czytania, haki pamięciowe, łańcuchowa metoda skojarzeń. XIII.Metody ewaluacyjne pozwalają dokonywać oceny siebie, innych, uczą przyjmowania krytyki np.: termometr uczuć, smile, kosz i walizeczka, tarcza strzelecka.

44 METODA TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYBI SZKIELET

45 Rybi szkielet nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego rybi szkielet. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Na plakacie lub tablicy przygotowujemy model przypominający rybi szkielet, w głowie którego wpisujemy dowolny problem. Uczniowie za pomącą burzy mózgów ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. ości duże. Dzielimy klasę na tyle grup ile jest dużych ości. Każda grupa otrzymuje jedną ość i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na czynnik główny. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w ości małe. Z zebranej listy danych wybierają najistotniejsze, wyciągają wnioski i problem jest rozwiązany. Należy ustalić limit czasu na wykonanie zadania.

46 Metoda przypadków Stosując tę metodę nie podaje sie słuchaczowi nowego materiału lecz przedstawia sie sytuacje problemową tkwiącą w życiu. Zadaniem uczniów jest rozpatrzenie na podstawie opisu i załączonych do niego pytań przypadku, rozwiązanie podstawowych problemów lub wyjaśnienie zdarzenia. W dalszej kolejności słuchacze formułują pytania związane z sytuacją, a wykładowca udziela wyjaśnień. W tym momencie następuje właściwy proces poszukiwania odpowiedzi na pytania. Odbywa się to w toku dalszej dyskusji, gdy zostaje ustalony problem główny i warunki determinujące jego rozwiązanie. W sytuacji braku poprawnego rozwiązania lub ustalenia kilku możliwych wariantów, zadaniem wykładowcy jest przedstawienie prawidłowego rozwiązania problemu.

47 Używane dla celów nauczania przypadki mają być, przede wszystkim interesujące dydaktycznie. Tematem przypadku może być dowolne zjawisko, czy wydarzenie. M. Eugene Gilliom (1977) rozróżnia dziewięć fundamentalnych typów przypadków: Epizody bez zakończenia (open-ended episodes). Zadaniem studentów jest przewidzieć konsekwencje znajdujących się w opisie wydarzeń. Mają przeanalizować możliwe do podjęcia w danej sytuacji decyzje i wybrać najlepsze. Innymi słowy mają oni dopisać zakończenie do sytuacji opisanej w case'ie. Eseje (interpretive essays). Główną cechą tego typu case'ów jest tendencyjność i manipulacja informacją. Są one (np. artykuły prasowe) używane, aby pokazać techniki wpływania na nasze myślenie i pokazać w jaki sposób interpretacja faktów zależy od sposobu ich prezentowania. Cases oparte o dokumenty. Ten typ case'ów dominuje w analizach naukowych. Dokumentami mogą być zarówno raporty, listy, biuletyny, protokoły, schematy, rozkazy, jak i dokumenty organizacyjne, takie jak zamówienia, raporty, wnioski pokontrolne i regulaminy (patrz Yin, 1984). Pamiętniki. Pamiętniki są rejestracją faktów, wydarzeń i decyzji. Zwykle zawierają także oceny, oczekiwania i interpretacje dokonywane przez autora. Kroniki. Kronika, to formalny, chronologiczny zapis faktów, wydarzeń i decyzji. Często pozwala na zrekonstruowanie przebiegu wydarzeń i pokuszenie się o wnioski dotyczące zależności przyczynowo-skutkowych. Niektóre dokumenty, takie choćby jak dzienniki pokładowe statków i samolotów, przybierają postać kroniki.

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZUJĄCE METODY PROWADZNIA ZAJĘĆ

AKTYWIZUJĄCE METODY PROWADZNIA ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCE METODY PROWADZNIA ZAJĘĆ dr Barbara Przywara Konferencja Innowacyjne metody kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 17-18

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu Metody aktywizujące Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować. Rola nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym

Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu T. Ornatowski, J. Figurski Klasyfikacja aktywizujących metod nauczania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa

Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1 Modułu VII. Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy

Scenariusz 1 Modułu VII. Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Scenariusz 1 Modułu VII. Metody nauczania sprzyjające przygotowaniu absolwenta do funkcjonowania na rynku pracy Czas realizacji: 4 godziny 1. Cele: definiować podstawowe pojęcia z zakresu metodyki kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Aktywności uczestników na przykładzie kursów prowadzonych dla nauczycieli w formie zdalnej na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU Andrzej Brzozowski

Aktywności uczestników na przykładzie kursów prowadzonych dla nauczycieli w formie zdalnej na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU Andrzej Brzozowski Aktywności uczestników na przykładzie kursów prowadzonych dla nauczycieli w formie zdalnej na Platformie Edukacyjnej Andrzej Brzozowski 1 www.koweziu.edu.pl Plan wystąpienia 1 2 3 Wstęp Metody aktywizujące

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Proces kształcenia zawodowego. Opracował: Zbigniew Prokop

Proces kształcenia zawodowego. Opracował: Zbigniew Prokop Proces kształcenia zawodowego Opracował: Zbigniew Prokop Cele i treści kształcenia zawodowego Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia i twórczej postawy w społeczeństwie. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

3.10 Rynek ubezpieczeń

3.10 Rynek ubezpieczeń Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.10 Rynek ubezpieczeń Katarzyna Sowa al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu I.Cele praktyki: 1.Umożliwienie słuchaczom projektu wykształcenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Małgorzata Prusak Kraków 5.01.2005. Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły. Cele operacyjne: Uczeń: Metody:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.3 gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.3 gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.3 gimnazjum Ocenianiu podlegają Wiedza i umiejętności ucznia. Wymienione niżej obszary aktywności ucznia. Dodatkowe prace wykonane,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r. Celem doskonalenia sprawności rachunkowej należy: stosować różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów; wykorzystywać codzienne okazje do utrwalania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w dniu 28 marca 2012 roku Aktywizujące metody nauczania w ZSGmetoda zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego na przykładzie lekcji Polak Sarmata zaprasza Aktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

1) 6 pkt. otrzymuje uczeń, który: wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta

1) 6 pkt. otrzymuje uczeń, który: wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE UCZNIÓW KLAS I III 1. W klasach I III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Ocenianie bieżące ucznia w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej (w pierwszym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB

Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB Zajęcia realizowane w ramach godzin karcianych nauczyciela w wymiarze 2 godzin tygodniowo (środy

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Jak napisaćdobry konspekt?

Jak napisaćdobry konspekt? Jak napisaćdobry konspekt? Zagadnienia: 1. Cechy dobrego konspektu. 2. Przedstawienie schematu konspektu obowiązującego w Zespole Szkół w Ostrorogu. 3. Omówienie poszczególnych elementów konspektu. Konspekt

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja studenta. Ligia Tuszyńska. Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny

Aktywizacja studenta. Ligia Tuszyńska. Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny Aktywizacja studenta Ligia Tuszyńska Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny Metody i techniki aktywizujące W procesie kształcenia aktywność ucznia przewyższa aktywność nauczyciela. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowa dokumentacja metodyczna w pracy nauczyciela Konspekt i scenariusz lekcji. Oprac: Beata Rutkowska doradca metodyczny

Podstawowa dokumentacja metodyczna w pracy nauczyciela Konspekt i scenariusz lekcji. Oprac: Beata Rutkowska doradca metodyczny Podstawowa dokumentacja metodyczna w pracy nauczyciela Konspekt i scenariusz lekcji Oprac: Beata Rutkowska doradca metodyczny Czym jest konspekt lub scenariusz? Najogólniej konspekt czy scenariusz to pisemny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE Obszar 1 - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY I. Zadania przedmiotowych zasad oceniania: 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji do nauki. 2. Wskazanie kierunku dalszej

Bardziej szczegółowo