Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego, Kielce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego, Kielce 22-23.11.2013"

Transkrypt

1 Szkolenie Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego realizowane jest w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1, Poddziałanie Informatyzacja szkół wyższych na przykładzie doświadczeń UJK w zakresie wdrożenia strukturalnego systemu informatycznego oraz systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią Kierownik Działu Infrastruktury Teleinformatycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Maciej Wlazło

2 Spis treści: I. Początki II. Systematyczny rozwój III. Nowe możliwości IV. Rewolucja informatyczna V. Uwagi i spostrzeżenia VI. Przyszłość

3 I. Początki zdjęcie:henry Mühlpfordt, lic.:c.c.

4 Z analizy materiału ( ) wynika konieczność budowy Naukowej Uczelnianej Sieci Komputerowej (NUSK) ( ).Umożliwi to: (...) - dostęp do informacji naukowej poprzez sieć INTERNET, - szybką wymianę informacji pomiędzy współpracującymi grupami naukowymi, (...) - optymalizację zarządzania Uczelnią w sferze nauki i dydaktyki, - optymalizację zarządzania profesjonalnego (administracja, finanse itp.) i samorządu akademickiego (rektorzy, senat, dziekani, itd.). Koncepcja Komputeryzacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach z Uwzględnieniem Sieci Metropolitarnej Janusz Braziewicz, Kazimierz Kunisz Krzysztof Łazarski Kielce 1995

5 II. Systematyczny rozwój

6 Rozwój informatyczny Wykres rozwoju sieci LAN i długości światłowodów w oparciu o dokumentacje powykonawcze inwestycji

7 III. Nowe możliwości

8 Możliwość pozyskania Funduszy z Unii Europejskiej Otworzyła przed Uczelnią szansę na dokonanie ogromnego skoku jakościowego. Elementem tego skoku miała stać się również rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią. W roku 2007 ruszyły prace koncepcyjne całości prac teleinformatycznych (określenie powiązań, zależności, optymalnych harmonogramów, relacji między komponentami (nie wszystko pasowało do możliwości finansowania z UE) Maj 2008 zgoda PARP na zakres projektu i podpisanie preumowy rozpoczęcie przygotowania dokumentów koniecznych do złożenia aplikacji. Grudzień 2008 powstaje Program Ramowy Koncepcja rozbudowy infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy kampusu uczelnianego Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej autorstwa Zbigniewa Chrapka, Andrzeja Opoki, Olgi Kalińskiej

9 IV. Rewolucja informatyczna

10 Rozwój informatyczny Projekty składające się na powyższe zmiany: rozbudowa sieci światłowodowej zł rozbudowa okablowań strukturalnych zł budowa Biblioteki i Centrum Języków Obcych Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Sieć UJK do roku 2012 Rozbudowa sieci WAN i sieci LAN Wartość: zł Sieć UJK w roku 2013 długość światłowodów UJK: 5,1 km długość światłowodów UJK: 19,7 km ilość szaf dystrybucyjnych: 40 szt. ilość szaf dystrybucyjnych: 84 szt. ilość gniazd RJ45: 4270 szt. ilość gniazd RJ45: 8700 szt.

11 Rozwój informatyczny Przeliczając światłowody na kilometry par włókien otrzymujemy: : 36 kilometrów par włókien : 319 kilometrów par włókien wzrost o 283 km par włókien

12 Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu teleinformatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wartość: zł Stabilność Bezpieczeństwo danych Łatwość dostępu Łatwość zarządzania Skalowalność

13 Sytuacja przed wdrożeniem: 1 x główny switch routujący Cisco 6509, 1 x router Cisco 3700, 19 x switch Cisco x switch Cisco x switch Allied Telesis AT-8000S 10 x switch HP ProCurve 4108GL 20 x switch Allied 0 x switch AlliedTelesis AT-8000S 1 x Telesis niezarządzalny 88 urządzeń Sytuacja po wdrożeniu 4 x switch Juniper EX x switch EX x zapora sieciowa Juniper SRX x router główny Juniper MX80 5 x serwer DHCP/DNS/IPAM BlueCat Adonis 800, Proteusz x Load Balancer F5 Networks BIG-IP 3600, 1600, EM x system zwielokrotniania łączy optycznych DWDM Microsense 10G 8 x serwery konsol Digi CM48,16 8 x zdalne zapory sieciowe Juniper SRX x serwery czasu Spectracom NetClock GPS 246 x punkty dostępowe Meru AP320i, AP320 2 x kontroler sieci WiFi Meru MC x serwer, system ochrony przed intruzami Meru SA x system zarządzania tożsamością IBM IDM 2 x system kontroli dostępu do sieci Juniper Intranet Controller x serwery zdalnego dostępu VPN SSL Juniper Secure Access x serwery zdalnego dostępu VPN IPSEC/GRE SRX x system typu UTM, NGFW Palo Alto 5500, Panorama 4 x zapory aplikacyjne WEB i zapory baz danych IMPERVA X x system bezpieczeństwa SIEM Juniper STRM urządzenia

14 Schemat ruchu: użytkownik - WWW Stan przed wdrożeniem

15 Schemat ruchu: użytkownik - WWW Stan po wdrożeniu

16

17 Sieć bezprzewodowa Zapewnienie studentom, pracownikom i gościom Uniwersytetu dostępu do sieci bezprzewodowej w wybranych obszarach uczelni (hole, sale wykładowe). Instalacja 226 punktów dostępowych zarządzanych przez redundantne kontrolery umieszczone w dwóch głównych węzłach sieciowych. Kioski Internetowe Zapewnienie dostępu do sieci w wybranych obszarach uczelni.

18 Zintegrowany system łączności System telefonii IP Dostawa i instalacja 1600 telefonów IP na terenie całego Uniwersytetu i serwerów komunikacyjnych w dwóch głównych węzłach sieciowych Nowością jest centralny serwer faksów, który pozwala wysyłać i dobierać faksy z poziomu komputera użytkownika. System wideokonferencyjny Dwa terminale stacjonarne (o przekątnej ekranu 50'') i jeden przenośny pozwalające na przeprowadzenie wideokonferencji w rozdzielczości 1080p. Serwer pozwalający na nagrywanie przebiegu spotkań do celów późniejszego odtworzenia i/lub przekazu strumieniowego wraz z gatekeeperami zapewniającymi bezpieczeństwo połączeń. System dystrybucji treści cyfrowych Rozsiany po wszystkich budynkach UJK w postaci monitorów o przekątnej 42 pozwalających na prezentowanie dowolnego rodzaju materiału cyfrowego (zdjęcia, prezentacje, filmy, muzyka, transmisje strumieniowe, kanał TV, przekazywanie wiadomości w postaci paska informacyjnego). Sercem systemu jest serwer zarządzajacy, który pozwoli dokładnie określić rodzaj i czas prezentowanego materiału z dokładnością do jednego monitora.

19 Zintegrowany System Informatyczny - ZSI Wartość: zł Wdrożenie Zintegrowanego Systemu obsługi administracji i obsługi toku studiów (wraz z ze sprzętem serwerowym, storage owym oraz sieciowym) zł Zakup kiosków internetowych, stacji roboczych i urządzeń wielofunkcyjnych umożliwiających obsługę systemu na wydziałach oraz administrowanie nim

20 Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią rekrutacja kandydatów na studia, ewidencja studentów w dziekanacie, elektroniczna legitymacja studencka, odpłatność za studia, pomoc socjalna, planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych wszystkie moduły obsługi administracji kadry, płace, finanse-księgowość, środki trwałe, działalność socjalna, logistyka i budżetowanie. Wdrożone rozwiązanie aplikacji Uczelnia.XP i Simple.ERP pozwoliło zintegrować procesy pomiędzy obszarami dziekanat - kadry-płace - finanse-księgowość i zapewniło płynny przepływ danych i informacji. Wirtualna Uczelnia narzędzie umożliwiające wprowadzanie do systemu informatycznego danych przez nauczycieli, np. ocen uzyskiwanych przez studentów, kart przedmiotów czy materiałów dydaktycznych. Dorobek Naukowy - moduł zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią, które umożliwia elektroniczne gromadzenie, przetwarzanie i ewaluację parametryczną dorobku naukowego nauczycieli akademickich.

21 Rozbudowa sieci WAN i sieci LAN zł Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu teleinformatycznego zł Zintegrowany System Informatyczny ZSI zł zł

22 V. Uwagi i spostrzeżenia

23

24 V. Przyszłość

25 Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, po przeprowadzeniu omówionych wcześniej inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, otworzyły się szerokie możliwości do gromadzenia i analizowania zasobów naukowych i dydaktycznych w postaci cyfrowej. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia na Uniwersytecie działalności na najwyższym światowym poziomie. Wdrożone na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozwiązania informatyczne można potraktować jako stabilny fundament - dalszego rozwoju UJK. Możliwymi dalszymi kierunkami rozwoju mogą być:

26 Nowoczesne formy edukacji wykorzystujące systemy komputerowe i technologie multimedialne: Telemedycyna. Laboratorium zdalnej diagnostyki medycznej, diagnozowaniei monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, prowadzenie i obserwowanie operacji w rozdzielczości HD na odległość. Naukowa interaktywna telewizja wysokiej rozdzielczości (studio nagrań i serwery przechowujące materiały). Systemy zdalnego nauczania (sieciowe oprogramowanie komunikacyjne, czytelnie online np ibuk.pl). VoD i biblioteka multimedialna (udostępnianie treści multimedialnych z zasobów UJK, nagrania, koncerty itp.). Gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu specjalistycznego oprogramowania (centralne repozytorium licencji). Zastosowanie w pracowniach terminali działających w oparciu o serwery w Data Center (zamiast komputerów klasy PC) minimalizacja kosztów, centralizacja zarządzania.

27 Stworzenie nowoczesnych laboratoriów wykorzystujących infrastrukturę IT (systemy serwerowe i pamięci masowe): Laboratorium finansowe symulujące giełdę i warunki pracy maklera (serwery obliczeniowe, stanowiska studenckie z dwoma monitorami, Video-Wall na ścianie). Laboratorium GIS, tworzenie systemu informacji przestrzennej, wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej GPS i Galileo, obróbka map cyfrowych (serwery obliczeniowe dużej mocy). Komputerowe laboratorium ochrony środowiska, tworzenie map pogodowych, komputerowa symulacja zjawisk atmosferycznych, przewidywanie skutków klęsk żywiołowych, analiza stanu zanieczyszczenia środowiska. Laboratorium chemiczne (wykorzystanie oprogramowania CHEMCAD, Aspen, Hysys, ProVision) matematyczne modelowanie pracy pojedynczych aparatów oraz symulacja złożonych procesów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutyczny i w ochronie środowiska. Laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej (realizacja grafiki dwuwymiarowej płaskiej i grafiki 3D, skaner obiektów trójwymiarowych, drukarka trójwymiarowa). Laboratorium rzeczywistości wirtualnej (wirtualna jaskinia z okularami 3D, na ścianach wyświetlany jest dowolny obraz, np. góry, morze, las albo pomieszczenie). Laboratorium przetwarzania obrazu i animacji komputerowych (wysokowydajne serwery obliczeniowe i stacje graficzne). Laboratorium systemów obliczeniowych (sprzęt i oprogramowanie na użytek programów badawczych i dydaktyki, chmury obliczeniowe). Laboratorium pamięci masowych (systemy przechowywania danych, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe).

28 Dziękuję za uwagę Maciej Wlazło

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. Lata akademickie 2008/2009 2011/2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r.

Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. Koncepcja rozproszonego systemu gromadzenia i dystrybucji informacji oraz wiedzy w oparciu o projekt Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 2012-06-24 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 Spis treści Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2012...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy Analiza systemów informatycznych integracja. Audyt oprogramowania Sieci komputerowe LAN System Telefonii IP

Co oferujemy Analiza systemów informatycznych integracja. Audyt oprogramowania Sieci komputerowe LAN System Telefonii IP Szanowni Państwo Centrum Usług Informatycznych działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pragnie zaprezentowad kompleksową ofertę w zakresie szeroko pojętej informatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i

Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i strumieniowania), 22 punkty dostępowe w MANach (terminal, monitor

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo