Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas"

Transkrypt

1 Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej 2 uczniowie szkół podstawowych realizujących projekt Od grosika do złotówki Program Od grosika do złotówki Konkursy dla uczestników projektu Od grosika do złotówki Program jest propozycją edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich w nauczaniu zintegrowanym. W ciągu tygodnia na zajęciach uczniowie zapoznają sie z pieniędzmi, ich wartością, możliwościami zarabiania i racjonalnego gospodarowania zasobami. Do aktywnego udziału w realizacji programu włączeni są również rodzice Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas realizacji projektu Fundacja Kronenberga Citi Handlowy, Fundacja Młodzieżowej (Bogusława Rajska, oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 3 uczniowie ze szkół podstawowych Konkurs Szkolne Kasy Oszczędności Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna; konkurs polega na wpłacaniu dowolnych sum na książeczki SKO i utrzymywaniu ich przez okres trwania konkursu. Bank PKO BP S.A 4 uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub drużyn harcerskich działających przy szkole 5 czytelnicy magazynu "Brawo Bank" Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności (szkoła podstawowa) Konkursy ogłaszane w magazynie Brawo Bank Konkurs jest przeznaczony dla szkół biorących udział w programie "Szkolne Kasy Oszczędności". Jego celem jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie nawyku świadomego oszczędzania Konkursy są przeznaczone dla czytelników poradnika ekonomicznego dla dzieci Brawo Bank, będącego dodatkiem do Poradnika Bankowego Bank PKO BP S.A Bank PKO BP S.A

2 6 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 7 nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub drużynach harcerskich uczniowie w klas piątych i szóstych szkół 8 podstawowych Ogólnopolskie olimpiady i programy edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Konkurs Kiermasz Świąteczny Sezam Konkurs portalu Szkolne Blogi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ideą konkursu było uzupełnienie działań związanych z propagowaniem idei oszczędzania i wskazujących na elementarną rolę pieniądza w życiu społecznym. Jego celem było utrwalenie wiedzy pozyskanej przez dzieci podczas wcześniejszych zajęć. Bank PKO BP S.A Aby wziąć udział w konkursie nauczycielopiekun SKO zakłada blog w serwisie szkolneblogi.pl. Na blogu opisuje się wydarzenia z życia szkoły związane z programem Szkolnych Kas Oszczędności SzkolneBlogi.pl Bank PKO BP S.A Ogólnopolski projekt edukacyjny mający na Fundacja Promocji i Akredytacji celu krzewienie wiedzy i budowanie Kierunków Ekonomicznych oraz świadomości ekonomicznej wśród dzieci już SGH w Warszawie przy wsparciu od najmłodszych lat NBP 9 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 10 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) Olimpiada (OP) Ogólnopolski konkurs o 3 stopniach: zawody I stopnia odbywają się w poszczególnych szkołach; zawody II stopnia - w skali okręgów; zawody III stopnia mają charakter finałowy i odbywają się na szczeblu ogólnokrajowym. Ogólnopolski konkurs organizowany na zasadach olimpiady przedmiotowej nawiązującej do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. pl Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

3 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz 11 nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. 12 uczniowie szkół gimnazjalnych, nauczyciele 13 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczniowie oraz nauczyciele szkół kształcących w zawodzie Program edukacji finansowej Moje finanse Program Ekonomia na co dzień Program Dzień przedsiębiorczości Program Droga do sukcesu Program Moja Przedsiębiorczość Celem dydaktycznym programu jest pogłębienie wiedzy z zakresu finansów i bankowości oraz pokazanie możliwości praktycznego jej wykorzystania podczas planowania i inwestowania, jak również zarządzania finansami osobistymi. Program powstał w reakcji na wyniki badań prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych, które wskazywały na zbyt małą wiedzę uczniów na ten temat i brak umiejętności jej wykorzystania Celem jest wzbogacenie realizacji przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w gimnazjach w odniesieniu do modułu Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju Jego ideą jest: włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi; stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy Podstawowym zadaniem programu jest kompleksowe przygotowanie młodych ludzi do poruszania się na zmieniającym się rynku pracy, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej. Jego realizacja ma wykształcić u uczniów umiejętności określania swoich mocnych stron, współpracy w zespole oraz uwzględniania własnych ograniczeń w kontekście wyboru drogi zawodowej Program umożliwia lepsze przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy w roli przedsiębiorcy lub przedsiębiorczego pracownika. Narodowy Bank Polski, we współpracy z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga i Fundacją Młodzieżowej Narodowy Bank Polski wraz z Fundacją Młodzieżowej przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP

4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 16 nauczyciele 17 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele Program Zarządzanie Firmą Program Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Zajęcia prowadzone są w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych. Zdobyta przez uczniów wiedza ekonomiczna może być poddana swego rodzaju testowi poprzez udział w symulacji towarzyszącej programowi (Management and Economic Simulation Exercise MESE). Pierwszeństwo uczestnictwa mają szkoły, które zrealizowały bądź realizują program Ekonomia Stosowana. Zarządzanie Firmą jest rozszerzeniem tego programu. Program umożliwia uczniom zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Co roku odbywa sie Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, zdobywcy Grand Prix reprezentują Polskę w Europejskim Konkursie organizowanym przez Junior Achievement-Young Enterprise Europe. ; partnerami programu Zarządzanie Firmą są firmy: Mastercard oraz BOEING 18 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele Program Banki w Akcji Program jest symulacją funkcjonowania rynku banków komercyjnych. Ogólnym celem dydaktycznym programu jest zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności bankowej. Program składa się z 3 modułów: Olimpiada Wiedzy o Finansach banki w Akcji, Banki w Akcji Dzień, Symulacja Banks in Action. Fundacja Kronenberga Citi Handlowy, Fundacja Młodzieżowej 19 uczniowie szkół gimnazjalnych Program Przedsiębiorczość Program pozwala uczniom w świadomy sposób zaplanować i realizować samodzielne działania na rzecz środowiska lokalnego i społeczności szkolnej. Podczas Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA wyłonione zostają najaktywniejsze szkoły biorące udział w programie., Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności

5 20 uczniowie szkół gimnazjalnych 21 uczniowie szkół gimnazjalnych 22 uczniowie szkół ponadpodstawowych: gimnazjaliści, uczniowie techników i liceów, nauczyciele Program edukacyjny Zostać przedsiębiorczym Program edukacyjny Fundacji Komandor Pakiet Wrześniowy Akademia Program Edukacyjny Newsweek EDU Program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wspomaga szkołę w realizacji zadań związanych z polityką oświatową państwa oraz w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, a także inspiruje i intensyfikuje procesy służące doskonaleniu prac ukierunkowanych na rozwój uczniów autorski program bezpłatnych zajęć edukacyjnych o tematyce dotyczącej przedsiębiorczości, w czasie których uczestnicy symulują prowadzenie działalności gospodarczej Program powstał, aby pomóc młodym ludziom lepiej rozumieć otaczający ich świat, rozwijać zainteresowania i wybrać taką ścieżkę rozwoju, która stwarza im jak największe szanse na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym owy.pl : partnerami są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design z Warszawy. Fundacja Komandor Newsweek Polska, NBP 23 dzieci i młodzież z pieczy zastępczej i rodzin dysfunkcyjnych; kadra pedagogiczna i pracownicy socjalni Stowarzyszenia Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i Program Grosz rodzin dysfunkcyjnych do racjonalnego, zaoszczędzony odpowiedzialnego i świadomego przerabia się w miliony dysponowania środkami finansowymi Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce przy współfinansowaniu NBP 24 uczniowie techników oraz szkół zawodowych z Łodzi, Gdańska i Warszawy, nauczyciele Program W dorosłe życie bez długów III ogólnopolski program edukacji konsumentów finansowych Głównym celem projektu jest wdrożenie i rozwinięcie nowoczesnego programu edukacyjnego przygotowującego młodego człowieka do poruszania się w polskiej rzeczywistości gospodarczej, uczącego planowania finansowego oraz umiejętności pozytywnego reagowania na informacje finansowe adresowane do konsumenta mencka.pl. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy współfinansowaniu NBP

6 25 uczniowie 26 uczniowie, nauczyciele Program Młodzieżowa Giełda Program Młodzi Przedsiębiorczy Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna uczniów w zakresie korzystania z produktów bankowych, zaciągania kredytów, funkcjonowania firm oraz kształtowania przedsiębiorczych postaw i aktywności społecznej Celem programu jest propagowanie i kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych, nie tylko związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie i nauka planowania projektu edukacyjnego Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo p. przy dofinansowaniu NBP Centrum Edukacji Obywatelskiej; dofinansowany ze środków NBP oraz premiowany przez Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Narodowego Banku Polskiego 27 uczniowie, nauczyciele 28 uczniowie biorący udział w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Akcja społeczna Tydzień dla Oszczędzania Światowy Dzień Oszczędzania Program Odpowiedzialny biznes Długofalowym celem realizowanym przez ten program jest kształtowanie u młodzieży umiejętności aktywnego i efektywnego korzystania z własnych zasobów. Chodzi o promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania, a także umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozpowszechnianie umiejętności odpowiedzialnego zarządzania wśród uczniów w całej Europie. Fundacja Kronenberga wspólnie z Fundacją Think! Instytutu Rozwoju Komunikacji i Edukacji; patronat KNF w porozumieniu z Junior Achievement-Young Enterprise Europe i firmą Hewlett-Packard 29 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele Program Debaty Szkolne Program pomaga kształcić w uczniach umiejętność sprawnego i rzeczowego przemawiania na forum publicznym, mediacji w konfliktach, współpracy grupowej. Zapoznaje młodzież z technikami retoryki. Uczniowie mają okazję bezpośredniego sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce poprzez uczestnictwo w międzyszkolnych rozgrywkach.

7 nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub 30 drużynach harcerskich Lekcje National Council on Economic Education Organizacja NCEE kształci nauczycieli zajmujących się problematyką ekonomiczną. ned.org NCEE 31 licealiści z niewielkich miejscowości (do 30 tys. mieszkańców licealiści z niewielkich miejscowości (do tys. mieszkańców Ogólnopolskie konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Innowatorium Tydzień Akademia Ubezpieczeniowa Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi, poszerzanie ich horyzontów i inspirowanie do studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości Zajęcia dla młodzieży licealnej, dotyczących tematyki ubezpieczeniowej (emerytury, OC, AC i NNW prowadzony przy Olimpiadzie przez kadrę SGH przy wsparciu NBP i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych przy patronacie pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 33 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Konkurs Zarządzanie Firmą Konkurs został stworzony, by zachęcić uczniów do zdobywania oraz weryfikacji wiedzy dotyczącej różnych dziedzin funkcjonowania firmy bez ponoszenia ryzyka, które towarzyszy takim decyzjom w praktyce., sponsorzy Accenture Sp. z o.o., AXA TFI S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A 34 gimnazjaliści Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcia Uczniowskie IDEA Celem konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych szkół gimnazjalnych, które łączą zdobywanie wiedzy przez uczniów z podejmowanym przez nich działaniem (społecznym, edukacyjnym, biznesowym itp.) pozwalającym im na kształtowanie i rozwijanie umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu

8 uczniowie gimnazjów, liceów, techników i 35 szkół zawodowych 36 uczniowe i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Konkurs Z klasy do kasy Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) Celem nadrzędnym konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, przybliżenie uczniom podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, mechanizmów giełdy oraz problematyki oszczędzania, a także zaproponowanie nauczycielom narzędzia, ułatwiającego prowadzenie lekcji przedsiębiorczości i stwarzającego możliwość zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną nowoczesny, internetowy projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, który uczy jak działa rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych zkdk. https://sigg.gpw.co m.pl. Gazeta Wyborcza, NBP, od 2003 r. Fundacja Kronenberga, oraz od 2012 r. portal wyborcza.biz inicjator - Giełda Papierów Wartościowych Warszawie. Organizatorem kolejnych edycji jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego 37 uczniowie szkół ponadpodstawowych 38 uczniowie szkół ponadpodstawowych uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Konkurs na artykuł prasowy o giełdzie i rynku kapitałowym Konkurs na prezentację multimedialną Własność czyli rzecz o wolności Konkurs Młodzi do Akcji! Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na pracę pisemną Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkół ponadpodstawowych do pogłębienia wiedzy o możliwościach i formach oszczędzania i pomnażania oszczędności na rynku kapitałowym oraz próba analizy pod kątem zyskownych inwestycji Celem konkursu jest nakłonienie uczniów do refleksji czemu służy prywatyzacja, czy własność prywatna jest lepsza od państwowej, czy z własnością wiąże się odpowiedzialność, a jeżeli tak, to jaka, jakie korzyści daje prywatyzacja przedsiębiorstw poprzez sprzedaż ich akcji na giełdzie i kto na tym zarabia Program dotyczy własności prywatnej, prywatyzacji, giełdy i Akcjonariatu Obywatelskiego Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy w zakresie ekonomii i kształtowania umiejętności praktycznego jej wykorzystania Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego; Honorowy Patronat Ministra Skarbu Państwa i Giełdy Papierów Wartościowych Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem Ministra Skarbu Państwa NBP, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl Sp. z o.

9 uczniowie szkół ponadpodstawowych lub 41 drużyn harcerskich działających przy szkole Konkurs Szkolne Kasy Oszczędności Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna; konkurs polega na wpłacaniu dowolnych sum na książeczki SKO i utrzymywaniu ich przez okres trwania konkursu. Bank PKO BP S.A 42 uczestnicy Olimpiady 43 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Konkurs na Aktywność Portalu Olimpiady Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK Rejestracja i zalogowanie się w charakterze aktywnego członka olimpijskiej społeczności umożliwia publikowanie wypowiedzi związanych z przedsiębiorczością na forum dyskusyjnym Olimpiady Konkurs odbywa się w ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, realizowanego w szkołach ponadgimnazjanych przez Fundację Młodzieżowej pl Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 44 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Internetowy Konkurs Pomysłów na Odpowiedzialny Biznes Wszystkie miniprzedsiębiorstwa uczniowskie uczestniczące w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo mogą przedłożyć swoje pomysły na odpowiedzialny biznes na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej. Zwycięzcy krajowych Konkursów na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo mają możliwość uzyskania Nagrody Odpowiedzialnego Biznesu, która jest przyznana podczas europejskiego finału konkursu 45 młodzież ponadgimazjalna Konkurs Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości Celem konkursu jest zaszczepianie w młodych ludziach chęci rozwijania się w sferze ekonomicznej i podsycanie ich kreatywności. Formuła projektu, oparta na etapowym stworzeniu własnego biznesu poprzez specjalnie przygotowane case study, przybliża sytuacje jakich spodziewać się może współczesny przedsiębiorca. Studenckie Forum Business Centre Club, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego

10 46 gimnazjaliści 47 gimnazjaliści Konkurs ekonomiczny Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów Konkurs ekonomiczny Konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny dotyczącego rynku finansowego Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego i zachęcanie młodzieży do zgłębiania tajników finansów Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz SKOK im. Franciszka Stefczyka, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. W drugiej i trzeciej edycji do grona sponsorów dołączyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz mistrzostwapolski.ht Towarzystwo Finansowe SKOK ml S.A Urząd KNF 48 gimnazjaliści Akademia Młodego Ekonomisty Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów Fundacji. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: SGH w Warszawie, UE w Katowicach, UE w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Białymstoku Publikacje edukacyjne dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 49 uczniowie i nauczyciele Publikacje Europejskiego Banku Centralnego Publikacje wyjaśniają pojęcie stabilnego poziomu cen i tłumaczą, dlaczego jest ona nadrzędnym celem EBC, w jaki sposób można go osiągnąć i w jaki sposób jej utrzymanie przekłada się na bardziej ogólne cele gospodarcze Unii Europejskiej. EBC

11 50 wszyscy zainteresowani 51 dzieci, rodzice i nauczyciele 52 wszyscy zainteresowani Publikacje Narodowego Banku Polskiego Publikacje Europejskiej Akademii Planowania Finansowego Publikacje Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego Narodowy Bank Polski wydaje liczne publikacje edukacyjne. Są one bezpłatnie dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej Książki stanowią wprowadzenie do edukacji finansowej na lekcjach religii, obejmując problematykę związaną z zarządzaniem finansami osobistymi i ucząc planowania finansowego publikacje dotyczące mechanizmu funkcjonowania giełdy i pochodnych instrumentów finansowych NBP, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl Sp. z o. Europejska Akademia Planowania Finansowego wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Finansowej CROWN Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego 53 wszyscy zainteresowani Brawo Bank 54 nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub drużynach harcerskich Ogólnopolskie konkursy dla studentów i absolwentów szkół wyższych Komiksy, animacje i scenariusze lekcji przygotowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju Stanowi on dodatek do Poradnika Bankowego, magazynu dla klientów Banku PKO. Brawo Bank jest publikacją adresowaną do najmłodszych czytelników i ma pełnić rolę swoistego przewodnika oraz wprowadzenia do tematyki operacji bankowych i finansowych Nauczyciel może otrzymać bezpłatny egzemplarz antologii z komiksami oraz płytę CD z komiksami w wersji do druku, animacjami i scenariuszami lekcji. Scenariusze lekcji są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych l/pl Bank PKO BP S.A Forum Obywatelskiego Rozwoju przy Honorowym Patronacie Minister Edukacji Narodowej 55 absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni Konkursy na najlepszą pracę naukową Celem konkursu jest zwykle wspieranie badań naukowych z określonej dziedziny, promocja określonej problematyki i zwiększenia zainteresowania nią wśród studentów, popularyzacja wiedzy oraz promowanie prac, które wnoszą nową jakość do danej dyscypliny naukowej oraz ich autorów rozmaite instytucje

12 56 studenci II-V roku wszystkich typów uczelni 57 studenci i absolwenci wyższych uczelni Konkurs Innowacje w bankowości Konkurs Kariera na start Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do zaproponowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych stworzenie możliwości odbycia staży dla najlepszych studentów Fundacja Kronenberga i Citi Handlowy SMG/KRC Poland Human Resources, studenckie biura karier i firmy 58 pracownicy firm działający w różnych branżach, a także z najlepsi studenci szkół ekonomicznych i technicznych z całego kraju Konkurs Global Management Challenge część międzynarodowego konkursu Global Management Challenge, opartego na interaktywnej grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem BIGRAM Personnel Consulting, współpraca Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Harvard Business Review Polska, ekonomicznymi serwisami internetowymi itp. Patronem honorowym tego konkursu jest m.in. NBP i i GPW S.A. 59 studenci Konkurs uczelni biorących udział w programie SIFE Konkurs SIFE umożliwia spotkanie studentów SIFE różnych uczelni, wymiany pomysłów i doświadczeń. Ma również za zadanie skonfrontowanie studentów i zrealizowanych przez nich projektów z praktykami życia gospodarczego Stowarzyszenie Studenci dla osoby, które mają nie więcej niż 25 lat i są studentami IV bądź V roku dziennych studiów magisterskich lub inżynierskich, na kierunkach: ekonomia, finanse lub bankowość każda Polka, która ma ciekawy i innowacyjny pomysł na biznes Konkurs Innowatorzy Rynku Kapitałowego Konkurs Darboven Idee Grant Celem konkursu jest promowanie zdolnych studentów zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Konkurs skierowany jest do studentek, które mają ciekawą koncepcję na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pań, które już ją wdrożyły kierując własną firmą nie dłużej niż 3 lata Organizatorem konkursu jest UniCredit CA IB Polska S.A. Partnerami merytorycznymi Konkursu są Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych J.J. Darboven Poland

13 studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wszystkich kierunków lub studenci studiów uzupełniających wszystkich kierunków w 62 Polsce lub za granicą 63 studenci Konkurs Zbadaj.to Pokazanie atrakcyjności kariery badacza ma na celu wyłonienie najlepszych studentów, szczególnie tych studiujących na kierunkach społecznych, ekonomicznych oraz ścisłych Konkurs polega na zidentyfikowaniu i Konkurs zbadaniu wybranego trendu/segmentu InspiringSoluTionsAca innowacyjnej gospodarki i napisaniu na jego demy temat raportu badawczego. ARC Rynek i Opinia, Fundacja CBOS, GfK Polonia, IIBR, IPSOS, MASMI, TNS Polska Samorząd Szkoły Głównej Handlowej, CEMS Club Warszawa przy współpracy merytorycznej z Polskim Stowarzyszeniem Stypendystów Fulbrighta studenci III roku studiów pierwszego stopnia, III-V roku jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów drugiego 64 stopnia oraz absolwenci uczelni wyższych studenci I i II roku studiów pierwszego 65 stopnia studenci III roku studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia, a także absolwenci uczelni wyższych, którzy nie przekroczyli roku życia Konkurs Grasz o staż ogólnopolski projekt biznesowy będący Konkurs PwC Business symulacją pracy konsultantów zajmujących Case Project się doradztwem dla dużych firm i instytucji Konkurs WEX innowacyjny program płatnych praktyk w Program PwC, połączonych z cyklem szkoleń PwC PwC Konkurs o 223 płatne praktyki i nagrody dodatkowe PwC i Gazeta Wyborcza 67 studenci trzeciego roku studiów stacjonarnych magisterskich w dziedzinie ekonomii i zarządzania akademickie koła naukowe i organizacje studenckie działające w obszarze rynku 68 kapitałowego Ogólnopolskie programy edukacyjne dla studentów Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi Misją konkursu jest promowanie procesów integracji wiedzy z zarządzania i finansów oraz stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacyjna Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi

14 studenci trzeciego, czwartego i piątego roku 69 studiów oraz absolwenci do 26 roku życi Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Celem Akademii jest stworzenie trwałej społeczności i instytucji edukacyjnej, kształtującej przyszłe elity świata finansów w Polsce Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi 70 studenci trzeciego, czwartego, piątego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia aplikacji nie ukończyli 26 roku życia 71 studenci i doktoranci Program Akademia Energii Program Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza Głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce trzydniowe, darmowe seminarium dla studentów i doktorantów z najlepszymi polskimi ekonomistami Fundacja im. Lesława A. Pagi Forum Obywatelskiego Rozwoju 72 studenci Program Twoja Perspektywa Celem programu jest zbliżenie świata nauki i biznesu, rozwijanie kompetencji studentów tak, aby odpowiadały one potrzebom rynku pracy. Telekomunikacja Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przy współpracy Business for Society 73 studenci Program Drogowskazy kariery studenci oraz absolwenci planujący rozwinąć Program Business 74 własny biznes Startup Ogólnopolskie programy praktyk studenckich Ogólnopolski program pomagający studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych Celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczości studentów oraz pomoc urzeczywistnianiu pomysłów na własny biznes. Program oferuje odbiorcom kilkuetapowe wsparcie warsztatowo-doradcze oraz kontakt z inwestorami uczelnie wyższe, NZS Akademickie Inkubatory

15 studenci ostatniego roku studiów licencjackich (I stopnia), studenci I i II roku studiów magisterskich (II stopnia) oraz studenci IV i V roku studiów jednolitych 75 magisterskich studenci ostatnich lat wyższych uczelni (IV- V rok), głównie o profilu ekonomicznym, przygotowujący prace z zakresu rynku 76 kapitałowego i Giełdy studenci ostatnich lat studiów oraz 77 doktoranci studenci ostatniego roku studiów licencjackich (I stopnia), studenci I i II roku studiów magisterskich (II stopnia) oraz studenci IV i V roku studiów jednolitych 78 magisterskich Ogólnopolskie przedsięwzięcia edukacyjne Praktyki studenckie organizowane przez Narodowy Bank Polski Praktyki organizowane w jednostkach organizacyjnych Narodowego Banku Polskiego w okresie od lutego do końca października Praktyki studenckie organizowane przez GPW S.A. kwartalne praktyki na gpw GPW SA Praktyki studenckie organizowane przez Ministerstwo Finansów Praktyki studenckie organizowane przez instytucje finansowe Podczas trwania praktyki studenci zapoznają się ze strukturą organizacyjną Ministerstwa Finansów oraz z zakresem działania komórek organizacyjnych, jak również włączają się w realizację bieżących zadań departamentów i biur W trakcie praktyk studenci mają możliwość rozwoju i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w różnych departamentach instytucji finansowych NBP Ministerstwo Finansów Większość instytucji finansowych w Polsce 79 szkoły Projekt Certyfikat Jakości Szkoła Celem projektu jest m.in. promocja kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły, podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach, a także promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkoły

16 nauczyciele szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, który aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych NBP oraz w projektach, które NBP wspiera i Klub nauczycieli 80 promuje Impuls Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów al.pl. NBP we współpracy z Fundacją Młodzieżowej 81 nauczyciele podstaw przedsiębiorczości Program Ekonomia w szkole Celem programu jest pogłębienie wiedzy ekonomicznej nauczycieli oraz podniesienie efektywności przekazywania tej wiedzy na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości NBP i 82 Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia NBP dla nauczycieli Celem jest dostarczenie nauczycielom niezbędnej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz poprawa ich umiejętności dydaktycznych. NBP 83 nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe Podstawy dla Nauczycieli Rozszerzenie kompetencji nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, co w konsekwencji ma przyczynić się do podniesienia jakości edukacji ekonomicznej młodzieży w Polsce Szkoła Główna Handlowa dzięki dofinansowaniu NBP 84 nauczyciele szkół średnich o profilu ekonomicznym, nauczyciele przedsiębiorczości i ekonomii Seminaria dla nauczycieli szkół średnich o profilu ekonomicznym Uczestnictwo w seminariach umożliwia zaznajomienie się z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu działania giełdy i rynku kapitałowego oraz stwarza okazję do dyskusji z przedstawicielami instytucji finansowych i praktykami z tej dziedziny. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego we współpracy z KNF, KDPW, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz pod honorowym patronatem GPW w Warszawie

17 85 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Szkolenie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Giełda uczy przedsiębiorczości Poruszane zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną w szkołach Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (SGH) i KNF pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 86 nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół 87 ponadgimnazjalnych Ogólnopolskie programy stypendialne Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości Inwestuj efektywnie Zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z zasadami działania rynku kapitałowego, giełdy i instytucji rynku kapitałowego, a także z metodami efektywnego inwestowania w papiery wartościowe Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli i Edukacji Ekonomicznej, a także KDPW. Współorganizatorem i patronem konferencji była GPW w Warszawie, a Głównym Partnerem - Ośrodek Rozwoju Edukacji KNF i Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Patronat Honorowy nad tą inicjatywą edukacyjną objęła GPW, a Partnerem Merytorycznym jest Dom Maklerski PKO BP 88 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, spełniający kryteria programu 89 głównie studenci z mniejszych miejscowości Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonywania bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich Program stypendiów pomostowych Program stypendiów NBP stypendia ułatwiające studiowanie NBP wspólne przedsięwzięcie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, NBP, Fundacji Orange, Fundacji PZU, Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacji BRE Banku S.A., Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Wspomagania Wsi

18 najzdolniejsi maturzyści, pochodzący z 90 niezamożnych rodzin Programy edukacyjne dla osób o niskich dochodach 91 osoby o niskich dochodach Program Start2Star Pakiet edukacyjny Zaplanuj swoją przyszłość dla osób o niskich dochodach Głównym celem Indeks Start2Star jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Seria interaktywnych warsztatów z edukacji finansowej dla osób o niskich dochodach, i a.org.pl. ; program finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi Citi Foundation przy współpracy z MicrofinanceOpportunities 92 obecni i potencjalni kredytobiorcy Program Jak uniknąć pułapki kredytowej Pomoc obecnym i przyszłym kredytobiorcom oraz zwiększenie świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego NBP 93 osoby uzależnione i bezdomne Program ABC budżetu domowego oszczędzanie i pożyczanie Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób uzależnionych i bezdomnych, poprzez podniesienie poziomu ich świadomości ekonomicznej oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Stowarzyszenie Monar przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego. 94 sędziowie i prokuratorzy Programy edukacyjne dla miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej Szkolenia sędziów, adresowanych do grupy osób notariuszy, wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw prokuratorów oraz obejmujących szeroko pojętą problematykę przedstawicieli organów przestępczości gospodarczej oraz do ścigania organizowane prokuratorów doskonalących swoje przez NBP umiejętności zawodowe NBP we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP

19 Szkolenia miejskich i powiatowych rzeczników 95 miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów konsumentów Programy edukacyjne dla dziennikarzy Tematyka seminariów w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach regulacji prawnych, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku kapitałowym oraz ochronie klienta usług finansowych Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, działające przy KNF 96 dziennikarze ekonomiczni 97 dziennikarze mediów regionalnych studenci i absolwenci (do 35. roku życia) kierunków ekonomicznych i prawniczych, którzy wykazali się już aktywnością 98 dziennikarską dziennikarze zawodowo zajmujący się 99 problematyką gospodarczą Programy edukacyjne dla duchownych Szkolenia NBP dla dziennikarzy ekonomicznych Szkolenie dla dziennikarzy Giełda bez tajemnic Projekt Akademia Mediów Podyplomowe studium dla dziennikarzy Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy dziennikarzy na temat funkcjonowania banku centralnego w gospodarce wolnorynkowej, z uwzględnieniem procesów integracji gospodarczej w Europie Szkolenie na temat inwestowania na giełdzie oraz Akcjonariatu Obywatelskiego Celem jest stworzenie trwałej instytucji kształcącej przyszłych dziennikarzy ekonomicznych Studium ma na celu podniesienie wiedzy dziennikarzy, co w zamyśle powinno przełożyć się na wzrost wiedzy Polaków z zakresu ekonomii od 2006 roku NBP, od 2009 r. Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, działające przy KNF Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi i Instytut Rynku Kapitałowego WSE-Research S.A NBP oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 100 księża Programy edukacyjne dla multiplikatorów wiedzy i środowisk opiniotwórczych Szkolenia księży z cyklu Ewangelia i ekonomia Celem projektu jest pogłębienie i rozwój edukacji ekonomicznej w środowiskach katolickich oraz kształtowanie świadomości ekonomicznej społeczeństwa we współpracy z osobami zaufania publicznego (m.in. księża, klerycy i siostry zakonne) Departament Edukacji NBP oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera

20 różne środowiska opiniotwórcze, m. in.: absolwenci studiów licencjackich, 101 magisterskich, nauczyciele ekonomii 102 zainteresowani Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro Szkolenia organizowane przez Gdańską Akademię Bankową Celem jest edukacja ekonomiczna elit na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej Wspieranie opartego na wiedzy rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez działalność edukacyjną, naukową, informacyjną i oświatową NBP Gdańska Akademia Bankowa 103 inwestorzy Programy wolontariatu 104 nauczyciele i szkoły Programy edukacyjne dla seniorów Program Akademia Tworzenia Kapitału Program Wolontariusz na bank! Bezpłatne, otwarte wykłady i panele dyskusyjne o tematyce finansowej, na których słuchacze korzystają z wieloletniego doświadczenia ekspertów rynku finansowego Organizacja zajęć prowadzonych we współpracy z wolontariuszem Citi Handlowy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 105 osoby powyżej 50 roku życia 106 osoby starsze Programy edukacyjne dla kobiet Program Finanse na 50plus Uniwersytety Trzeciego Wieku Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób w wieku 50+. Uczestnicy mają zdobyć praktyczne, umiejętności, przydatne w ich codziennym życiu, a także poznać jakie ułatwienia daje Internet i nowoczesne technologie w odniesieniu do tematyki finansów osobistych Najpopularniejsza w ostatnich latach forma edukacji ludzi starszych. Ich waga i znaczenie wynika przede wszystkim z zachodzących w świecie zmian demograficznych i ich konsekwencji Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, przy dofinansowaniu NBP i patronacie honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja PZU

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku Opiekunka klubu Iwona Szypuła Działamy od 2006 roku Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs scenariusz audycji radiowej Droga do euro Laureatki II miejsce Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jako przykłady nauki przez praktykę

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jako przykłady nauki przez praktykę Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jako przykłady nauki przez praktykę Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku

Bardziej szczegółowo

Liderzy w oświacie Łódź 14-15 czerwca FOTO

Liderzy w oświacie Łódź 14-15 czerwca FOTO Liderzy w oświacie Łódź 14-15 czerwca FOTO Zakres prezentacji 1. Fundacja Kronenberga 2. Edukacja finansowa 3. Programy edukacji finansowej realizowane przez Fundację Kronenberga 2 Fundacja Kronenberga

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2013 14. polska edycja

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2013 14. polska edycja GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2013 14. polska edycja NOWY SYMULATOR! Rozbudowany zakres decyzyjny! T h e W o r l d s L a r g e s t S t r a t e g y a n d M a n a g e m e n t C o m p e t i t i o n GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości Szkolny Klub Przedsiębiorczości Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach {jgitext text:=[ Szkolny Klub Przedsiębiorczosci ] size:=[20] color:=[000000] bgcolor:=[ffff00] font:=[nerwus.ttf]}

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA DLACZEGO?

EDUKACJA FINANSOWA DLACZEGO? Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Od grosika do złotówki Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas trzecich Projekt realizowany jest w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Potwierdzenie jakości kształcenia w zakresie: Obszar I: Przygotowanie do rynku pracy 70 pkt I.1.Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości X edycja 17 kwietnia 2013 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce W Programie uczestniczy ponad 130 szkół wyższych Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku

Bardziej szczegółowo

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu: Konspekt projektu K-20 Temat: Pieniądze lubią mnożenie Cel główny projektu: Pobudzenie świadomości uczniów na temat możliwości pomnażania posiadanych dóbr finansowych. Cele projektu: Wiedza: - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge 01 Organizatorzy 02 Opis konkursu 03 Zgłoszenia 04 Nagrody 05 Kontakt 01 Organizatorzy Chartered Ins,tute of Management Accountants Fundacja Promocji

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ Fundator Administrator Programu Fundacja Wspomagania Wsi Stypendia Pomostowe DYPLOM z MARZEŃ - oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Proponujemy Wam udział w: PROGRAMACH EDUKACYJNYCH - EKONOMIA STOSOWANA i EKONOMIA W SZKOLE - MOJE FINANSE - ZAWODOWE DROGOWSKAZY

Proponujemy Wam udział w: PROGRAMACH EDUKACYJNYCH - EKONOMIA STOSOWANA i EKONOMIA W SZKOLE - MOJE FINANSE - ZAWODOWE DROGOWSKAZY Jako nowoczesna szkoła zawodowa staramy się wyposażyć naszych absolwentów nie tylko w wiedzę i umiejętności pozwalające złożyć im egzamin maturalny czy zawodowy z wynikiem pozytywnym, ale również (a może

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010 Fundacja Edukacyjna Załącznik nr 1 Przedsiębiorczości do umowy z dnia. PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010 VIII edycja Wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

- Moda, czy konieczność?

- Moda, czy konieczność? Program autorski firmy British American Tobacco Polska S.A. pod nazwą Akademia Augustowska Realizowany od 1 IV 2004 r. przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach GENEZA czyli Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk Przedsiębiorczość w Gdańsku Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005 r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

Hasło VI edycji Olimpiady: Inwestor na rynku giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia

Hasło VI edycji Olimpiady: Inwestor na rynku giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia Hasło VI edycji Olimpiady: Inwestor na rynku giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia Olimpiada to nowoczesne przedsięwzięcie o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Ma już pięcioletnią historię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy około 25 programów edukacyjnych. Współpracujemy regularnie z około 3 500 szkół w całej Polsce.

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRODUKTU FINALNEGO Wstęp Możliwości wykorzystania produktu finalnego w szkołach ponadgimnazjalnych są szerokie. Produkt finalny zawiera bowiem uzupełniające

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Plan działania menedżera ogólnopolskiego NZP 2013

Plan działania menedżera ogólnopolskiego NZP 2013 Plan działania menedżera ogólnopolskiego NZP 2013 Karol Gloc Region Łódzki Studenckie Forum Business Centre Club Streszczenie menedżerskie : I. Przedstawienie projektu II. Harmonogram konkursu ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Cash Flow

Koło Naukowe Cash Flow Koło Naukowe Cash Flow działające przy Zakładzie Ekonomii Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Opiekunowie: Dr Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czytam, więc wiem Kampania społeczna

Czytam, więc wiem Kampania społeczna Czytam, więc wiem Kampania społeczna Szanowni Państwo W imieniu redakcji Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kampanii społecznej Czytam, więc wiem. Celem

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Liderów! AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ALRK

Dołącz do Liderów! AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ALRK Dołącz do Liderów! AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ALRK IDEA AKADEMII,,Chciałabym, aby Akademia stała się kopalnią talentów dla instytucji finansowych, w szczególności tych związanych z rynkiem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Anna Jaeschke STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI 17-18 października

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SPIS TREŚCI 1. SŁOWO WSTĘPU 2. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 3. SZCZEGÓŁY PROJEKTU 4. KORZYŚCI DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Aleksandra Krypa Specjalista ds. kontaktów z uczestnikami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo