Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas"

Transkrypt

1 Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej 2 uczniowie szkół podstawowych realizujących projekt Od grosika do złotówki Program Od grosika do złotówki Konkursy dla uczestników projektu Od grosika do złotówki Program jest propozycją edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich w nauczaniu zintegrowanym. W ciągu tygodnia na zajęciach uczniowie zapoznają sie z pieniędzmi, ich wartością, możliwościami zarabiania i racjonalnego gospodarowania zasobami. Do aktywnego udziału w realizacji programu włączeni są również rodzice Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas realizacji projektu Fundacja Kronenberga Citi Handlowy, Fundacja Młodzieżowej (Bogusława Rajska, oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 3 uczniowie ze szkół podstawowych Konkurs Szkolne Kasy Oszczędności Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna; konkurs polega na wpłacaniu dowolnych sum na książeczki SKO i utrzymywaniu ich przez okres trwania konkursu. Bank PKO BP S.A 4 uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub drużyn harcerskich działających przy szkole 5 czytelnicy magazynu "Brawo Bank" Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności (szkoła podstawowa) Konkursy ogłaszane w magazynie Brawo Bank Konkurs jest przeznaczony dla szkół biorących udział w programie "Szkolne Kasy Oszczędności". Jego celem jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie nawyku świadomego oszczędzania Konkursy są przeznaczone dla czytelników poradnika ekonomicznego dla dzieci Brawo Bank, będącego dodatkiem do Poradnika Bankowego Bank PKO BP S.A Bank PKO BP S.A

2 6 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 7 nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub drużynach harcerskich uczniowie w klas piątych i szóstych szkół 8 podstawowych Ogólnopolskie olimpiady i programy edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Konkurs Kiermasz Świąteczny Sezam Konkurs portalu Szkolne Blogi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ideą konkursu było uzupełnienie działań związanych z propagowaniem idei oszczędzania i wskazujących na elementarną rolę pieniądza w życiu społecznym. Jego celem było utrwalenie wiedzy pozyskanej przez dzieci podczas wcześniejszych zajęć. Bank PKO BP S.A Aby wziąć udział w konkursie nauczycielopiekun SKO zakłada blog w serwisie szkolneblogi.pl. Na blogu opisuje się wydarzenia z życia szkoły związane z programem Szkolnych Kas Oszczędności SzkolneBlogi.pl Bank PKO BP S.A Ogólnopolski projekt edukacyjny mający na Fundacja Promocji i Akredytacji celu krzewienie wiedzy i budowanie Kierunków Ekonomicznych oraz świadomości ekonomicznej wśród dzieci już SGH w Warszawie przy wsparciu od najmłodszych lat NBP 9 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 10 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) Olimpiada (OP) Ogólnopolski konkurs o 3 stopniach: zawody I stopnia odbywają się w poszczególnych szkołach; zawody II stopnia - w skali okręgów; zawody III stopnia mają charakter finałowy i odbywają się na szczeblu ogólnokrajowym. Ogólnopolski konkurs organizowany na zasadach olimpiady przedmiotowej nawiązującej do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. pl Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

3 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz 11 nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. 12 uczniowie szkół gimnazjalnych, nauczyciele 13 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczniowie oraz nauczyciele szkół kształcących w zawodzie Program edukacji finansowej Moje finanse Program Ekonomia na co dzień Program Dzień przedsiębiorczości Program Droga do sukcesu Program Moja Przedsiębiorczość Celem dydaktycznym programu jest pogłębienie wiedzy z zakresu finansów i bankowości oraz pokazanie możliwości praktycznego jej wykorzystania podczas planowania i inwestowania, jak również zarządzania finansami osobistymi. Program powstał w reakcji na wyniki badań prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych, które wskazywały na zbyt małą wiedzę uczniów na ten temat i brak umiejętności jej wykorzystania Celem jest wzbogacenie realizacji przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w gimnazjach w odniesieniu do modułu Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju Jego ideą jest: włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi; stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy Podstawowym zadaniem programu jest kompleksowe przygotowanie młodych ludzi do poruszania się na zmieniającym się rynku pracy, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej. Jego realizacja ma wykształcić u uczniów umiejętności określania swoich mocnych stron, współpracy w zespole oraz uwzględniania własnych ograniczeń w kontekście wyboru drogi zawodowej Program umożliwia lepsze przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy w roli przedsiębiorcy lub przedsiębiorczego pracownika. Narodowy Bank Polski, we współpracy z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga i Fundacją Młodzieżowej Narodowy Bank Polski wraz z Fundacją Młodzieżowej przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP

4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 16 nauczyciele 17 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele Program Zarządzanie Firmą Program Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Zajęcia prowadzone są w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych. Zdobyta przez uczniów wiedza ekonomiczna może być poddana swego rodzaju testowi poprzez udział w symulacji towarzyszącej programowi (Management and Economic Simulation Exercise MESE). Pierwszeństwo uczestnictwa mają szkoły, które zrealizowały bądź realizują program Ekonomia Stosowana. Zarządzanie Firmą jest rozszerzeniem tego programu. Program umożliwia uczniom zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Co roku odbywa sie Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, zdobywcy Grand Prix reprezentują Polskę w Europejskim Konkursie organizowanym przez Junior Achievement-Young Enterprise Europe. ; partnerami programu Zarządzanie Firmą są firmy: Mastercard oraz BOEING 18 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele Program Banki w Akcji Program jest symulacją funkcjonowania rynku banków komercyjnych. Ogólnym celem dydaktycznym programu jest zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności bankowej. Program składa się z 3 modułów: Olimpiada Wiedzy o Finansach banki w Akcji, Banki w Akcji Dzień, Symulacja Banks in Action. Fundacja Kronenberga Citi Handlowy, Fundacja Młodzieżowej 19 uczniowie szkół gimnazjalnych Program Przedsiębiorczość Program pozwala uczniom w świadomy sposób zaplanować i realizować samodzielne działania na rzecz środowiska lokalnego i społeczności szkolnej. Podczas Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA wyłonione zostają najaktywniejsze szkoły biorące udział w programie., Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności

5 20 uczniowie szkół gimnazjalnych 21 uczniowie szkół gimnazjalnych 22 uczniowie szkół ponadpodstawowych: gimnazjaliści, uczniowie techników i liceów, nauczyciele Program edukacyjny Zostać przedsiębiorczym Program edukacyjny Fundacji Komandor Pakiet Wrześniowy Akademia Program Edukacyjny Newsweek EDU Program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wspomaga szkołę w realizacji zadań związanych z polityką oświatową państwa oraz w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, a także inspiruje i intensyfikuje procesy służące doskonaleniu prac ukierunkowanych na rozwój uczniów autorski program bezpłatnych zajęć edukacyjnych o tematyce dotyczącej przedsiębiorczości, w czasie których uczestnicy symulują prowadzenie działalności gospodarczej Program powstał, aby pomóc młodym ludziom lepiej rozumieć otaczający ich świat, rozwijać zainteresowania i wybrać taką ścieżkę rozwoju, która stwarza im jak największe szanse na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym owy.pl : partnerami są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design z Warszawy. Fundacja Komandor Newsweek Polska, NBP 23 dzieci i młodzież z pieczy zastępczej i rodzin dysfunkcyjnych; kadra pedagogiczna i pracownicy socjalni Stowarzyszenia Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i Program Grosz rodzin dysfunkcyjnych do racjonalnego, zaoszczędzony odpowiedzialnego i świadomego przerabia się w miliony dysponowania środkami finansowymi Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce przy współfinansowaniu NBP 24 uczniowie techników oraz szkół zawodowych z Łodzi, Gdańska i Warszawy, nauczyciele Program W dorosłe życie bez długów III ogólnopolski program edukacji konsumentów finansowych Głównym celem projektu jest wdrożenie i rozwinięcie nowoczesnego programu edukacyjnego przygotowującego młodego człowieka do poruszania się w polskiej rzeczywistości gospodarczej, uczącego planowania finansowego oraz umiejętności pozytywnego reagowania na informacje finansowe adresowane do konsumenta mencka.pl. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy współfinansowaniu NBP

6 25 uczniowie 26 uczniowie, nauczyciele Program Młodzieżowa Giełda Program Młodzi Przedsiębiorczy Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna uczniów w zakresie korzystania z produktów bankowych, zaciągania kredytów, funkcjonowania firm oraz kształtowania przedsiębiorczych postaw i aktywności społecznej Celem programu jest propagowanie i kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych, nie tylko związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie i nauka planowania projektu edukacyjnego Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo p. przy dofinansowaniu NBP Centrum Edukacji Obywatelskiej; dofinansowany ze środków NBP oraz premiowany przez Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Narodowego Banku Polskiego 27 uczniowie, nauczyciele 28 uczniowie biorący udział w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Akcja społeczna Tydzień dla Oszczędzania Światowy Dzień Oszczędzania Program Odpowiedzialny biznes Długofalowym celem realizowanym przez ten program jest kształtowanie u młodzieży umiejętności aktywnego i efektywnego korzystania z własnych zasobów. Chodzi o promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania, a także umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozpowszechnianie umiejętności odpowiedzialnego zarządzania wśród uczniów w całej Europie. Fundacja Kronenberga wspólnie z Fundacją Think! Instytutu Rozwoju Komunikacji i Edukacji; patronat KNF w porozumieniu z Junior Achievement-Young Enterprise Europe i firmą Hewlett-Packard 29 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele Program Debaty Szkolne Program pomaga kształcić w uczniach umiejętność sprawnego i rzeczowego przemawiania na forum publicznym, mediacji w konfliktach, współpracy grupowej. Zapoznaje młodzież z technikami retoryki. Uczniowie mają okazję bezpośredniego sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce poprzez uczestnictwo w międzyszkolnych rozgrywkach.

7 nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub 30 drużynach harcerskich Lekcje National Council on Economic Education Organizacja NCEE kształci nauczycieli zajmujących się problematyką ekonomiczną. ned.org NCEE 31 licealiści z niewielkich miejscowości (do 30 tys. mieszkańców licealiści z niewielkich miejscowości (do tys. mieszkańców Ogólnopolskie konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Innowatorium Tydzień Akademia Ubezpieczeniowa Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi, poszerzanie ich horyzontów i inspirowanie do studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości Zajęcia dla młodzieży licealnej, dotyczących tematyki ubezpieczeniowej (emerytury, OC, AC i NNW prowadzony przy Olimpiadzie przez kadrę SGH przy wsparciu NBP i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych przy patronacie pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 33 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Konkurs Zarządzanie Firmą Konkurs został stworzony, by zachęcić uczniów do zdobywania oraz weryfikacji wiedzy dotyczącej różnych dziedzin funkcjonowania firmy bez ponoszenia ryzyka, które towarzyszy takim decyzjom w praktyce., sponsorzy Accenture Sp. z o.o., AXA TFI S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A 34 gimnazjaliści Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcia Uczniowskie IDEA Celem konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych szkół gimnazjalnych, które łączą zdobywanie wiedzy przez uczniów z podejmowanym przez nich działaniem (społecznym, edukacyjnym, biznesowym itp.) pozwalającym im na kształtowanie i rozwijanie umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu

8 uczniowie gimnazjów, liceów, techników i 35 szkół zawodowych 36 uczniowe i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Konkurs Z klasy do kasy Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) Celem nadrzędnym konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, przybliżenie uczniom podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, mechanizmów giełdy oraz problematyki oszczędzania, a także zaproponowanie nauczycielom narzędzia, ułatwiającego prowadzenie lekcji przedsiębiorczości i stwarzającego możliwość zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną nowoczesny, internetowy projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, który uczy jak działa rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych zkdk. https://sigg.gpw.co m.pl. Gazeta Wyborcza, NBP, od 2003 r. Fundacja Kronenberga, oraz od 2012 r. portal wyborcza.biz inicjator - Giełda Papierów Wartościowych Warszawie. Organizatorem kolejnych edycji jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego 37 uczniowie szkół ponadpodstawowych 38 uczniowie szkół ponadpodstawowych uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Konkurs na artykuł prasowy o giełdzie i rynku kapitałowym Konkurs na prezentację multimedialną Własność czyli rzecz o wolności Konkurs Młodzi do Akcji! Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na pracę pisemną Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkół ponadpodstawowych do pogłębienia wiedzy o możliwościach i formach oszczędzania i pomnażania oszczędności na rynku kapitałowym oraz próba analizy pod kątem zyskownych inwestycji Celem konkursu jest nakłonienie uczniów do refleksji czemu służy prywatyzacja, czy własność prywatna jest lepsza od państwowej, czy z własnością wiąże się odpowiedzialność, a jeżeli tak, to jaka, jakie korzyści daje prywatyzacja przedsiębiorstw poprzez sprzedaż ich akcji na giełdzie i kto na tym zarabia Program dotyczy własności prywatnej, prywatyzacji, giełdy i Akcjonariatu Obywatelskiego Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy w zakresie ekonomii i kształtowania umiejętności praktycznego jej wykorzystania Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego; Honorowy Patronat Ministra Skarbu Państwa i Giełdy Papierów Wartościowych Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem Ministra Skarbu Państwa NBP, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl Sp. z o.

9 uczniowie szkół ponadpodstawowych lub 41 drużyn harcerskich działających przy szkole Konkurs Szkolne Kasy Oszczędności Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna; konkurs polega na wpłacaniu dowolnych sum na książeczki SKO i utrzymywaniu ich przez okres trwania konkursu. Bank PKO BP S.A 42 uczestnicy Olimpiady 43 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Konkurs na Aktywność Portalu Olimpiady Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK Rejestracja i zalogowanie się w charakterze aktywnego członka olimpijskiej społeczności umożliwia publikowanie wypowiedzi związanych z przedsiębiorczością na forum dyskusyjnym Olimpiady Konkurs odbywa się w ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, realizowanego w szkołach ponadgimnazjanych przez Fundację Młodzieżowej pl Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 44 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Internetowy Konkurs Pomysłów na Odpowiedzialny Biznes Wszystkie miniprzedsiębiorstwa uczniowskie uczestniczące w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo mogą przedłożyć swoje pomysły na odpowiedzialny biznes na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej. Zwycięzcy krajowych Konkursów na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo mają możliwość uzyskania Nagrody Odpowiedzialnego Biznesu, która jest przyznana podczas europejskiego finału konkursu 45 młodzież ponadgimazjalna Konkurs Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości Celem konkursu jest zaszczepianie w młodych ludziach chęci rozwijania się w sferze ekonomicznej i podsycanie ich kreatywności. Formuła projektu, oparta na etapowym stworzeniu własnego biznesu poprzez specjalnie przygotowane case study, przybliża sytuacje jakich spodziewać się może współczesny przedsiębiorca. Studenckie Forum Business Centre Club, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego

10 46 gimnazjaliści 47 gimnazjaliści Konkurs ekonomiczny Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów Konkurs ekonomiczny Konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny dotyczącego rynku finansowego Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego i zachęcanie młodzieży do zgłębiania tajników finansów Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz SKOK im. Franciszka Stefczyka, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. W drugiej i trzeciej edycji do grona sponsorów dołączyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz mistrzostwapolski.ht Towarzystwo Finansowe SKOK ml S.A Urząd KNF 48 gimnazjaliści Akademia Młodego Ekonomisty Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów Fundacji. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: SGH w Warszawie, UE w Katowicach, UE w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Białymstoku Publikacje edukacyjne dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 49 uczniowie i nauczyciele Publikacje Europejskiego Banku Centralnego Publikacje wyjaśniają pojęcie stabilnego poziomu cen i tłumaczą, dlaczego jest ona nadrzędnym celem EBC, w jaki sposób można go osiągnąć i w jaki sposób jej utrzymanie przekłada się na bardziej ogólne cele gospodarcze Unii Europejskiej. EBC

11 50 wszyscy zainteresowani 51 dzieci, rodzice i nauczyciele 52 wszyscy zainteresowani Publikacje Narodowego Banku Polskiego Publikacje Europejskiej Akademii Planowania Finansowego Publikacje Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego Narodowy Bank Polski wydaje liczne publikacje edukacyjne. Są one bezpłatnie dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej Książki stanowią wprowadzenie do edukacji finansowej na lekcjach religii, obejmując problematykę związaną z zarządzaniem finansami osobistymi i ucząc planowania finansowego publikacje dotyczące mechanizmu funkcjonowania giełdy i pochodnych instrumentów finansowych NBP, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl Sp. z o. Europejska Akademia Planowania Finansowego wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Finansowej CROWN Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego 53 wszyscy zainteresowani Brawo Bank 54 nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub drużynach harcerskich Ogólnopolskie konkursy dla studentów i absolwentów szkół wyższych Komiksy, animacje i scenariusze lekcji przygotowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju Stanowi on dodatek do Poradnika Bankowego, magazynu dla klientów Banku PKO. Brawo Bank jest publikacją adresowaną do najmłodszych czytelników i ma pełnić rolę swoistego przewodnika oraz wprowadzenia do tematyki operacji bankowych i finansowych Nauczyciel może otrzymać bezpłatny egzemplarz antologii z komiksami oraz płytę CD z komiksami w wersji do druku, animacjami i scenariuszami lekcji. Scenariusze lekcji są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych l/pl Bank PKO BP S.A Forum Obywatelskiego Rozwoju przy Honorowym Patronacie Minister Edukacji Narodowej 55 absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni Konkursy na najlepszą pracę naukową Celem konkursu jest zwykle wspieranie badań naukowych z określonej dziedziny, promocja określonej problematyki i zwiększenia zainteresowania nią wśród studentów, popularyzacja wiedzy oraz promowanie prac, które wnoszą nową jakość do danej dyscypliny naukowej oraz ich autorów rozmaite instytucje

12 56 studenci II-V roku wszystkich typów uczelni 57 studenci i absolwenci wyższych uczelni Konkurs Innowacje w bankowości Konkurs Kariera na start Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do zaproponowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych stworzenie możliwości odbycia staży dla najlepszych studentów Fundacja Kronenberga i Citi Handlowy SMG/KRC Poland Human Resources, studenckie biura karier i firmy 58 pracownicy firm działający w różnych branżach, a także z najlepsi studenci szkół ekonomicznych i technicznych z całego kraju Konkurs Global Management Challenge część międzynarodowego konkursu Global Management Challenge, opartego na interaktywnej grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem BIGRAM Personnel Consulting, współpraca Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Harvard Business Review Polska, ekonomicznymi serwisami internetowymi itp. Patronem honorowym tego konkursu jest m.in. NBP i i GPW S.A. 59 studenci Konkurs uczelni biorących udział w programie SIFE Konkurs SIFE umożliwia spotkanie studentów SIFE różnych uczelni, wymiany pomysłów i doświadczeń. Ma również za zadanie skonfrontowanie studentów i zrealizowanych przez nich projektów z praktykami życia gospodarczego Stowarzyszenie Studenci dla osoby, które mają nie więcej niż 25 lat i są studentami IV bądź V roku dziennych studiów magisterskich lub inżynierskich, na kierunkach: ekonomia, finanse lub bankowość każda Polka, która ma ciekawy i innowacyjny pomysł na biznes Konkurs Innowatorzy Rynku Kapitałowego Konkurs Darboven Idee Grant Celem konkursu jest promowanie zdolnych studentów zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Konkurs skierowany jest do studentek, które mają ciekawą koncepcję na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pań, które już ją wdrożyły kierując własną firmą nie dłużej niż 3 lata Organizatorem konkursu jest UniCredit CA IB Polska S.A. Partnerami merytorycznymi Konkursu są Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych J.J. Darboven Poland

13 studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wszystkich kierunków lub studenci studiów uzupełniających wszystkich kierunków w 62 Polsce lub za granicą 63 studenci Konkurs Zbadaj.to Pokazanie atrakcyjności kariery badacza ma na celu wyłonienie najlepszych studentów, szczególnie tych studiujących na kierunkach społecznych, ekonomicznych oraz ścisłych Konkurs polega na zidentyfikowaniu i Konkurs zbadaniu wybranego trendu/segmentu InspiringSoluTionsAca innowacyjnej gospodarki i napisaniu na jego demy temat raportu badawczego. ARC Rynek i Opinia, Fundacja CBOS, GfK Polonia, IIBR, IPSOS, MASMI, TNS Polska Samorząd Szkoły Głównej Handlowej, CEMS Club Warszawa przy współpracy merytorycznej z Polskim Stowarzyszeniem Stypendystów Fulbrighta studenci III roku studiów pierwszego stopnia, III-V roku jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów drugiego 64 stopnia oraz absolwenci uczelni wyższych studenci I i II roku studiów pierwszego 65 stopnia studenci III roku studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia, a także absolwenci uczelni wyższych, którzy nie przekroczyli roku życia Konkurs Grasz o staż ogólnopolski projekt biznesowy będący Konkurs PwC Business symulacją pracy konsultantów zajmujących Case Project się doradztwem dla dużych firm i instytucji Konkurs WEX innowacyjny program płatnych praktyk w Program PwC, połączonych z cyklem szkoleń PwC PwC Konkurs o 223 płatne praktyki i nagrody dodatkowe PwC i Gazeta Wyborcza 67 studenci trzeciego roku studiów stacjonarnych magisterskich w dziedzinie ekonomii i zarządzania akademickie koła naukowe i organizacje studenckie działające w obszarze rynku 68 kapitałowego Ogólnopolskie programy edukacyjne dla studentów Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi Misją konkursu jest promowanie procesów integracji wiedzy z zarządzania i finansów oraz stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacyjna Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi

14 studenci trzeciego, czwartego i piątego roku 69 studiów oraz absolwenci do 26 roku życi Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Celem Akademii jest stworzenie trwałej społeczności i instytucji edukacyjnej, kształtującej przyszłe elity świata finansów w Polsce Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi 70 studenci trzeciego, czwartego, piątego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia aplikacji nie ukończyli 26 roku życia 71 studenci i doktoranci Program Akademia Energii Program Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza Głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce trzydniowe, darmowe seminarium dla studentów i doktorantów z najlepszymi polskimi ekonomistami Fundacja im. Lesława A. Pagi Forum Obywatelskiego Rozwoju 72 studenci Program Twoja Perspektywa Celem programu jest zbliżenie świata nauki i biznesu, rozwijanie kompetencji studentów tak, aby odpowiadały one potrzebom rynku pracy. Telekomunikacja Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przy współpracy Business for Society 73 studenci Program Drogowskazy kariery studenci oraz absolwenci planujący rozwinąć Program Business 74 własny biznes Startup Ogólnopolskie programy praktyk studenckich Ogólnopolski program pomagający studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych Celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczości studentów oraz pomoc urzeczywistnianiu pomysłów na własny biznes. Program oferuje odbiorcom kilkuetapowe wsparcie warsztatowo-doradcze oraz kontakt z inwestorami uczelnie wyższe, NZS Akademickie Inkubatory

15 studenci ostatniego roku studiów licencjackich (I stopnia), studenci I i II roku studiów magisterskich (II stopnia) oraz studenci IV i V roku studiów jednolitych 75 magisterskich studenci ostatnich lat wyższych uczelni (IV- V rok), głównie o profilu ekonomicznym, przygotowujący prace z zakresu rynku 76 kapitałowego i Giełdy studenci ostatnich lat studiów oraz 77 doktoranci studenci ostatniego roku studiów licencjackich (I stopnia), studenci I i II roku studiów magisterskich (II stopnia) oraz studenci IV i V roku studiów jednolitych 78 magisterskich Ogólnopolskie przedsięwzięcia edukacyjne Praktyki studenckie organizowane przez Narodowy Bank Polski Praktyki organizowane w jednostkach organizacyjnych Narodowego Banku Polskiego w okresie od lutego do końca października Praktyki studenckie organizowane przez GPW S.A. kwartalne praktyki na gpw GPW SA Praktyki studenckie organizowane przez Ministerstwo Finansów Praktyki studenckie organizowane przez instytucje finansowe Podczas trwania praktyki studenci zapoznają się ze strukturą organizacyjną Ministerstwa Finansów oraz z zakresem działania komórek organizacyjnych, jak również włączają się w realizację bieżących zadań departamentów i biur W trakcie praktyk studenci mają możliwość rozwoju i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w różnych departamentach instytucji finansowych NBP Ministerstwo Finansów Większość instytucji finansowych w Polsce 79 szkoły Projekt Certyfikat Jakości Szkoła Celem projektu jest m.in. promocja kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły, podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach, a także promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkoły

16 nauczyciele szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, który aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych NBP oraz w projektach, które NBP wspiera i Klub nauczycieli 80 promuje Impuls Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów al.pl. NBP we współpracy z Fundacją Młodzieżowej 81 nauczyciele podstaw przedsiębiorczości Program Ekonomia w szkole Celem programu jest pogłębienie wiedzy ekonomicznej nauczycieli oraz podniesienie efektywności przekazywania tej wiedzy na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości NBP i 82 Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia NBP dla nauczycieli Celem jest dostarczenie nauczycielom niezbędnej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz poprawa ich umiejętności dydaktycznych. NBP 83 nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe Podstawy dla Nauczycieli Rozszerzenie kompetencji nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, co w konsekwencji ma przyczynić się do podniesienia jakości edukacji ekonomicznej młodzieży w Polsce Szkoła Główna Handlowa dzięki dofinansowaniu NBP 84 nauczyciele szkół średnich o profilu ekonomicznym, nauczyciele przedsiębiorczości i ekonomii Seminaria dla nauczycieli szkół średnich o profilu ekonomicznym Uczestnictwo w seminariach umożliwia zaznajomienie się z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu działania giełdy i rynku kapitałowego oraz stwarza okazję do dyskusji z przedstawicielami instytucji finansowych i praktykami z tej dziedziny. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego we współpracy z KNF, KDPW, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz pod honorowym patronatem GPW w Warszawie

17 85 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Szkolenie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Giełda uczy przedsiębiorczości Poruszane zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną w szkołach Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (SGH) i KNF pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 86 nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół 87 ponadgimnazjalnych Ogólnopolskie programy stypendialne Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości Inwestuj efektywnie Zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z zasadami działania rynku kapitałowego, giełdy i instytucji rynku kapitałowego, a także z metodami efektywnego inwestowania w papiery wartościowe Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli i Edukacji Ekonomicznej, a także KDPW. Współorganizatorem i patronem konferencji była GPW w Warszawie, a Głównym Partnerem - Ośrodek Rozwoju Edukacji KNF i Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Patronat Honorowy nad tą inicjatywą edukacyjną objęła GPW, a Partnerem Merytorycznym jest Dom Maklerski PKO BP 88 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, spełniający kryteria programu 89 głównie studenci z mniejszych miejscowości Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonywania bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich Program stypendiów pomostowych Program stypendiów NBP stypendia ułatwiające studiowanie NBP wspólne przedsięwzięcie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, NBP, Fundacji Orange, Fundacji PZU, Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacji BRE Banku S.A., Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Wspomagania Wsi

18 najzdolniejsi maturzyści, pochodzący z 90 niezamożnych rodzin Programy edukacyjne dla osób o niskich dochodach 91 osoby o niskich dochodach Program Start2Star Pakiet edukacyjny Zaplanuj swoją przyszłość dla osób o niskich dochodach Głównym celem Indeks Start2Star jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Seria interaktywnych warsztatów z edukacji finansowej dla osób o niskich dochodach, i a.org.pl. ; program finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi Citi Foundation przy współpracy z MicrofinanceOpportunities 92 obecni i potencjalni kredytobiorcy Program Jak uniknąć pułapki kredytowej Pomoc obecnym i przyszłym kredytobiorcom oraz zwiększenie świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego NBP 93 osoby uzależnione i bezdomne Program ABC budżetu domowego oszczędzanie i pożyczanie Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób uzależnionych i bezdomnych, poprzez podniesienie poziomu ich świadomości ekonomicznej oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Stowarzyszenie Monar przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego. 94 sędziowie i prokuratorzy Programy edukacyjne dla miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej Szkolenia sędziów, adresowanych do grupy osób notariuszy, wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw prokuratorów oraz obejmujących szeroko pojętą problematykę przedstawicieli organów przestępczości gospodarczej oraz do ścigania organizowane prokuratorów doskonalących swoje przez NBP umiejętności zawodowe NBP we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP

19 Szkolenia miejskich i powiatowych rzeczników 95 miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów konsumentów Programy edukacyjne dla dziennikarzy Tematyka seminariów w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach regulacji prawnych, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku kapitałowym oraz ochronie klienta usług finansowych Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, działające przy KNF 96 dziennikarze ekonomiczni 97 dziennikarze mediów regionalnych studenci i absolwenci (do 35. roku życia) kierunków ekonomicznych i prawniczych, którzy wykazali się już aktywnością 98 dziennikarską dziennikarze zawodowo zajmujący się 99 problematyką gospodarczą Programy edukacyjne dla duchownych Szkolenia NBP dla dziennikarzy ekonomicznych Szkolenie dla dziennikarzy Giełda bez tajemnic Projekt Akademia Mediów Podyplomowe studium dla dziennikarzy Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy dziennikarzy na temat funkcjonowania banku centralnego w gospodarce wolnorynkowej, z uwzględnieniem procesów integracji gospodarczej w Europie Szkolenie na temat inwestowania na giełdzie oraz Akcjonariatu Obywatelskiego Celem jest stworzenie trwałej instytucji kształcącej przyszłych dziennikarzy ekonomicznych Studium ma na celu podniesienie wiedzy dziennikarzy, co w zamyśle powinno przełożyć się na wzrost wiedzy Polaków z zakresu ekonomii od 2006 roku NBP, od 2009 r. Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, działające przy KNF Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi i Instytut Rynku Kapitałowego WSE-Research S.A NBP oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 100 księża Programy edukacyjne dla multiplikatorów wiedzy i środowisk opiniotwórczych Szkolenia księży z cyklu Ewangelia i ekonomia Celem projektu jest pogłębienie i rozwój edukacji ekonomicznej w środowiskach katolickich oraz kształtowanie świadomości ekonomicznej społeczeństwa we współpracy z osobami zaufania publicznego (m.in. księża, klerycy i siostry zakonne) Departament Edukacji NBP oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera

20 różne środowiska opiniotwórcze, m. in.: absolwenci studiów licencjackich, 101 magisterskich, nauczyciele ekonomii 102 zainteresowani Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro Szkolenia organizowane przez Gdańską Akademię Bankową Celem jest edukacja ekonomiczna elit na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej Wspieranie opartego na wiedzy rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez działalność edukacyjną, naukową, informacyjną i oświatową NBP Gdańska Akademia Bankowa 103 inwestorzy Programy wolontariatu 104 nauczyciele i szkoły Programy edukacyjne dla seniorów Program Akademia Tworzenia Kapitału Program Wolontariusz na bank! Bezpłatne, otwarte wykłady i panele dyskusyjne o tematyce finansowej, na których słuchacze korzystają z wieloletniego doświadczenia ekspertów rynku finansowego Organizacja zajęć prowadzonych we współpracy z wolontariuszem Citi Handlowy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 105 osoby powyżej 50 roku życia 106 osoby starsze Programy edukacyjne dla kobiet Program Finanse na 50plus Uniwersytety Trzeciego Wieku Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób w wieku 50+. Uczestnicy mają zdobyć praktyczne, umiejętności, przydatne w ich codziennym życiu, a także poznać jakie ułatwienia daje Internet i nowoczesne technologie w odniesieniu do tematyki finansów osobistych Najpopularniejsza w ostatnich latach forma edukacji ludzi starszych. Ich waga i znaczenie wynika przede wszystkim z zachodzących w świecie zmian demograficznych i ich konsekwencji Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, przy dofinansowaniu NBP i patronacie honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja PZU

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo