Przegląd kluczowych działań społeczno gospodarczych samorządu powiatu sztumskiego w kadencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd kluczowych działań społeczno gospodarczych samorządu powiatu sztumskiego w kadencji 2010-2014"

Transkrypt

1 1 S t r o n a Przegląd kluczowych działań społeczno gospodarczych samorządu powiatu sztumskiego w kadencji Dobiega końca III kadencja władz samorządu powiatu sztumskiego, co skłania do dokonania podsumowań osiągnięć oraz podjęcia planów na przyszłość. W okresie minionych 4 lat, przy wydatnym wsparciu funduszy zewnętrznych udało się zrealizować szereg istotnych dla społeczno gospodarczego rozwoju powiatu inwestycji. Należy podkreślić, iż zostały zakończone przedsięwzięcia zapoczątkowane przez samorząd II kadencji oraz podjęte nowe, prorozwojowe działania na rzecz powiatu sztumskiego. Inwestycje wdrożone w trakcie upływającej kadencji zorientowane były na rozwój infrastruktury należącej do samorządu powiatowego, a w szczególności transportowo komunikacyjnej oraz bazy i zaplecza dydaktycznego szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek szkolnictwa specjalnego. Jako jedyny samorząd powiatowy w województwie pomorskim zrealizowaliśmy inwestycję, której celem jest wsparcie rekreacji i turystyki wodnej - przystań żeglarska w Białej Górze. Realizujemy także inicjatywy mające na celu wsparcie dydaktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz służące integracji lokalnej społeczności. Tytuł projektu: Remont 11,721km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla Źródło finansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Wartość projektu: ,44 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny: ,44 zł, w tym wkład Partnerów ,30 zł Okres realizacji projektu: marzec wrzesień 2011r. Wyremontowana droga powiatowa nr 3128G Żuławska Sztumska - Tropy Sztumskie w gminie Stary Targ 1. Nr 3167G ul. Chełmińska w Sztumie dł. odcinka 0,342km 2. Nr 3167G ul. Słowackiego w Sztumie dł. odcinka 0,199km 3. Nr 3168G ul. Kościuszki w Sztumie dł. odcinka 0,226km 4. Nr 3170G ul. Żeromskiego w Sztumie dł. odcinka 0,353km 5. Nr 3147G ul. Czarnieckiego w Sztumie dł. odcinka 0,195km 6. Nr 3128G Żuławska Sztumska - Tropy Sztumskie, odcinek Bukowo Tropy Sztumskie dł. odcinka 2,4km 7. Nr 3145G Matule Obrzynowo, odcinek od drogi wojew. nr 515 Monasterzysko Wielkie dł. odcinka 3km Wyremontowana droga powiatowa nr 3167G ul. Słowackiego w Sztumie 8. Nr 3114G Mikołajki Pomorskie Dzierzgoń, odcinek Mikołajki Pomorskie Dworek dł. odcinka 0,6km 9. Nr 3114G ul. Dzierzgońska dł. odcinka 0,598km 10. Nr 3115G Postolin Dąbrówka Pruska, odcinek Sadłuki - Dąbrówka Pruska dł. odcinka 1,808km 11. Nr 3125G Jasna Bągart Nowiec, odcinek Bągart Nowiec dł. odcinka 2km

2 2 S t r o n a Tytuł projektu: Remont 3,104km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Źródło finansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój Wartość projektu: ,50 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny: ,50 zł, w tym wkład Partnerów ,11 zł Okres realizacji projektu: kwiecień wrzesień 2012r. Wyremontowana droga powiatowa nr 3181G ul. Morawskiego w Sztumie 1. Nr 3171G ul. Polna w Sztumie dł. odcinka 0,296km 2. Nr 3181G ul. Morawskiego w Sztumie dł. odcinka 0,423km 3. Nr 3176G ul. Koniecpolskiego w Sztumie dł. odcinka 0,209km 4. Nr 3116G Balewo Cieszymowo Wielkie Matule na odcinku Balewo Linki dł. odcinka 1,3km 5. Nr 3121G Stare Miasto Folwark odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 515 do pierwszego mostu dł. odcinka 0,876km Tytuł projektu: Remont 12,757km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Źródło finansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój Wartość projektu: ,30 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny: ,30 zł, w tym wkład Partnerów ,64 zł Okres realizacji projektu: kwiecień wrzesień 2013r. 1. Nr 3105G Łoza Sztum, odc. Koślinka- Sztum dł. odcinka 5km 2. Nr 3144G Sztum Watkowice, odc. Postolin granica powiatu dł. odcinka 2,299km 3. Nr 3151G ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu dł. odcinka 0,51km 4. Nr 3102G Klecewo - Cierpięta odc. Krastudy Cierpięta dł. odcinka 1,73km 5. Nr 3133G Rejsyty Myślice Latkowo, odcinek Myślice Latkowo dł. odcinka 2,1km 6. Nr 3128G Żuławka Sztumska Tropy Sztumskie - dł. odcinka 0,4km 7. Nr 3116G Balewo-Cieszymowo Wielkie - Matule odcinek Cieszymowo-Matule - dł. odcinka 0,718km Remont drogi powiatowej nr 3116G Balewo Cieszymowo Wielkie Matule na odcinku Balewo Linki w gminie Mikołajki Pomorskie Wyremontowana droga powiatowa nr 3151G ulica Limanowskiego w Dzierzgoniu Wyremontowana droga powiatowa nr 3133G Rejsyty Myślice Latkowo, odcinek Myślice Latkowo w gminie Stary Dzierzgoń

3 3 S t r o n a Tytuł projektu: Remont 9,642km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Źródło finansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Wartość projektu: ,64 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny: ,64 zł, w tym wkład Partnerów ,21 zł Okres realizacji projektu: czerwiec wrzesień 2014r. 1. Nr 3113G Polaszki Mikołajki Pomorskie dł. odc. 2,514km 2. Nr 3114G Mikołajki Pomorskie Dzierzgoń ul. Słoneczna w Dzierzgoniu - dł. odcinka 1,222km 3. Nr 3142G (Klecewko) Pierzchowice Mikołajki Pomorskie odcinek granica powiatu Pierzchowice dł. odc. 2km 4. Nr 3121G Stare Miasto Kielmy Folwark dł. odcinka 1,925km 5. Nr 3105G Łoza Dąbrówka Malborska Sztum odcinek Łoza Czerwony Dwór dł. odcinka 1,981km Remont drogi powiatowej nr 3121G Stare Miasto Kielmy Folwark w gminie Stary Dzierzgoń Wyremontowana droga powiatowa nr 3113G Polaszki Mikołajki Pomorskie w gminie Sztum Remont drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie Dzierzgoń ul. Słoneczna w Dzierzgoniu Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G Balewo Cieszymowo Wielkie Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie Matule od km do km długość odcinka 0,770km Źródło finansowania: Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Wartość projektu: ,98 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny: ,98 zł, w tym wkład Gminy Mikołajki Pomorskie ,00 zł Okres realizacji projektu: wrzesień październik 2012r. Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G Balewo Cieszymowo Wielkie Matule w gminie Mikołajki Pomorskie

4 4 S t r o n a Tytuł projektu: Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Wartość projektu: ,54 zł Pozyskane dofinansowanie: ,52 zł Wkład własny: ,02 zł Okres realizacji projektu: grudzień 2010 kwiecień 2012r. Obiekty przystani żeglarskiej w Białej Górze Obiekty przystani żeglarskiej w Białej Górze Projekt, o którym mowa powyżej powstał w partnerstwie 2 województw, a mianowicie pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Głównym elementem inwestycji w Białej Górze jest przystań żeglarska na rzece Nogat naprzeciwko istniejącej śluzy, która jest jednym z najciekaws zych, czynnych zabytków techniki na Pomorzu. Do stanicy, o której mowa powyżej mogą cumować małe jachty, statki pasażerskie, kajaki, oraz łodzie, zaś od strony lądu będzie można dotrzeć do niej ścieżką pieszą biegnącą od strony parkingu zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 603. Bezpośrednio z parkingu wiedzie trakt pieszy do hangaru zimowego przeznaczonego na sprzęt wodny oraz bazy wodniackiej stanowiącej zaplecze socjalne dla żeglarzy i kajakarzy. Przystań jest idealnym miejscem postojowym dla turystów zmierzających drogą wodną zarówno od strony Tczewa i Malborka w kierunku południowym, jak również od strony Kwidzyna w kierunku północnym. Tytuł projektu: Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata Wartość projektu: ,53 zł Pozyskane dofinansowanie: ,26 zł Wkład własny: ,90 zł Wkład Miasta i Gminy Sztum: ,37 zł Wkład Gminy Mikołajki Pomorskie: ,00 zł Okres realizacji projektu: luty 2010 wrzesień 2011r. Termomodernizacja obiektu ZS w Sztumie w gminie Sztum Przedmiotem projektu był podstawowy remont bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Sztumie i Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, połączony z zakupem wyposażenia niezbędnego do uruchomienia profesjonalnych laboratoriów językowych i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów. W ramach projektu w Zespole Szkół w Sztumie powstały laboratorium językowe oraz 2 pracownie logistyczno-magazynowe, zaś w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach uruchomione zostały 2 laboratoria językowe, pracownia gastronomiczna oraz pracownia CNC. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim.

5 5 S t r o n a Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla Źródło finansowania: Program priorytetowy pn.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Wartość projektu: ,00 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny: ,00 zł Okres realizacji projektu: lipiec 2012r. luty 2013r. Termomodernizacja obiektu SOSW w Uśnicach w gminie Sztum Zakres rzeczowy projektu obejmował kompleksową termomodernizacją Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Uśnicach połączoną z modernizacją wysłużonej kotłowni ośrodka. Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Wartość projektu: ,00 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego: ,00 zł Wkład finansowy Partnera (Miasto i Gmina Sztum): ,00 zł Okres realizacji projektu: styczeń 2013r. czerwiec 2015r. W ramach realizacji projektu planowane jest opracowanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 obejmującej następujące opracowania: 1. Dokumentacja techniczna, 2. Raport z oceny oddziaływania na środowisko (z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia), 3. Studium wykonalności projektu. Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata Wartość projektu: ,80 zł Pozyskane dofinansowanie: ,60 zł Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego: 8 548,50 zł Wkład finansowy Partnera (Miasto i Gmina Sztum): 7 318,50 zł Wkład finansowy Partnera (Gmina Mikołajki Pomorskie): 5 375,10 zł Wkład finansowy Partnera (Gmina Stary Dzierzgoń): 5 381,25 zł Wkład finansowy Partnera (Miasto i Gmina Dzierzgoń): 5 159,85 zł Zasadniczym celem realizacji projektu jest przygotowanie gotowości inwestycyjnej budowy elektrowni fotowoltaicznych PV dla potrzeb dywersyfikacji zasilania energetycznego budynków użyteczności publicznej należących do samorządu powiatu sztumskiego (4 obiekty), Miasta i Gminy Sztum (3 obiekty), Miasta i Gminy Dzierzgoń (2 obiekty), Gminy Mikołajki Pomorskie (2 obiekty) i Gminy Stary Dzierzgoń (2 obiekty) poprzez

6 6 S t r o n a opracowanie dokumentacji technicznej, która z kolei umożliwią ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, w oparciu o środki unijne dostępne w perspektywie finansowej Tytuł projektu: Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wartość projektu: ,02 zł Pozyskane dofinansowanie: ,01 zł Wartość wydatków powiatu sztumskiego: ,74 zł Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego: ,57 zł W ramach realizacji projektu planowane jest m.in. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb przebudowy 2 dróg powiatowych: 1. nr 3114G Mikołajki Pomorskie Balewo Dzierzgoń od km do km długość 13,870 km 2. nr 2936G (Stare Pole) Żuławka Sztumska Dzierzgoń odcinek granica powiatu sztumskiego droga wojewódzka nr 515 od km do długość 12,899 km Tytuł projektu: Wykształcenie przepustką do sukcesu cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Wartość projektu: ,00 zł Pozyskane dofinansowanie: ,40 zł Wkład własny rzeczowy: ,60 zł Okres realizacji: wrzesień 2013r. lipiec 2015r. Zajęcia pozalekcyjne uczniów ZS w Dzierzgoniu w trakcie wyjazdu dydaktycznego do Oceanarium w Gdyni W ramach projektu realizowany jest 2-letni cykl zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno wyrównawczych, psychoedukacyjnych, a także wyjazdy dydaktyczne dla uczniów 2 szkół ponadgimnazjalnych, a mianowicie Zespołu Szkół w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Łącznie w ramach projektu zaplanowano realizację godzin dydaktycznych oraz 24 wyjazdy dydaktyczne. Zajęcia pozalekcyjne uczniów ZS w Sztumie w trakcie wyjazdu dydaktycznego do Centrum Nauki Experyment w Gdyni Tytuł projektu: Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Wartość projektu: ,00 zł Pozyskane dofinansowanie: ,00 zł Wkład własny rzeczowy: ,00 zł Okres realizacji: wrzesień 2013r. lipiec 2015r. Zajęcia praktyczne uczniów z Zespołu Szkól Zawodowych w Barlewiczkach w trakcie wyjazdu dydaktycznego do hotelu w Trójmieście

7 7 S t r o n a W ramach projektu realizowany jest 2-letni cykl zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno wyrównawczych oraz wyjazdy dydaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Łącznie w ramach projektu zaplanowano realizację godzin dydaktycznych oraz 7 wyjazdów dydaktycznych. Zajęcia pozalekcyjne uczniów z Zespołu Szkól Zawodowych w Barlewiczkach odnawialne źródła energii Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kołozębiu Źródło finansowania: budżet powiatu sztumskiego Wartość projektu: ,99 zł Okres realizacji: kwiecień 2013r. maj 2013r. Boisko sportowe przy SOSW w Kołozębiu w gminie Mikołajki Pomorskie Tytuł projektu: Żagle w Białej Górze inauguracja sezonu żeglarskiego jako atrakcyjnej oferty turystycznej w regionie Dolnego Powiśla Źródło finansowania: LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość projektu: ,54 zł Pozyskane dofinansowanie: ,40 zł Wkład własny: ,14 zł Inauguracja sezonu żeglarskiego na przystani żeglarskiej w Białej Górze w dniu 31 maja 2014r. Tytuł projektu: Organizacja Powiatowych Obchodów Święto Chleba i Tradycji Powiślańskich Źródło finansowania: LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość projektu: ,10 zł Pozyskane dofinansowanie: ,14 zł Wkład własny: 7 068,96 zł Pokazy kulinarne podczas Powiatowych Obchodów Święta Chleba i Tradycji Powiślańskich w dniu 15 września 2013r. w Starym Targu

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia 18.04.2008 r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Zamawiający: Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11730 Mikołajki wraz z gminami Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU

Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE Pierwszy gminny dokument o charakterze strategicznym Przyjęta została w maju 2007 r. Opracowana została

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo