TGE SA w Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012"

Transkrypt

1 FORUM OBROTU 2012: TGE SA w 2012 Grzegorz Onichimowski Giżycko, 25 czerwca 2012

2 TGE SA ZMIENIŁA WŁAŚCICIELA, ALE NIE ZMIENIŁA FILOZOFII SWEGO DZIAŁANIA Podtrzymujemy nasz stały dialog z Członkami TGE (Rada Konsultacyjna i Forum Obrotu. Prowadzimy prace przygotowawcze do wprowadzenia mechanizmów zapewniających bliższą współpracę Giełdy z uczestnikami rynku giełdowego poprzez usprawnienie systemu komunikacji z uczestnikami giełdy oraz szeroki system ankietowania uczestników Giełdy. Współpracujemy z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu aby zwiększyć zainteresowanie Giełdą Odbiorców Przemysłowych. Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia rynku gazu: aukcji pierwotnej we współpracy z PGNiG, a następnie rynku fizycznego forward i rynku dnia następnego. Rozważamy uruchomienie i biomasy, rynku energii ekologicznej, może platform węgla (rynek terminowy), przygotowujemy się do uruchomienia handlu białymi certyfikatami. Jesteśmy zainteresowani budową rynków finansowych w oparciu o kompetencje i indeksy prowadzonych rynków fizycznych, w oparciu o uzyskane licencje w tym zakresie.

3 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI TGE SA Programy strategiczne i plany działania TGE SA muszą wpisywać się w proponowany przez Komisję i Radę Europejską zakres działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz ich rynków regionalnych i unowocześniania rynku krajowego. W skali Unii Europejskiej porządkowane są obecnie regulacje dotyczące rynków, co stanowi bardzo ważny element realizacji zapisów dyrektyw i rozporządzeń, które weszły w zestaw dokumentów opublikowanego w 2009 roku 3. Pakietu Energetycznego. Uruchomiona w marcu 2011 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) wspólnie z Krajowymi Urzędami Energetyki jest obecnie inicjatorem istotnych zmian w modelach funkcjonowania rynków krajowych. Podjęte zostały inicjatywy integracyjne rynków regionalnych ze sprecyzowanymi celami technicznymi i terminowymi, co wiąże się z potrzebą partycypacji TGE w budowie oraz kosztach projektowych i wdrożeniowych tych projektów. Na forum europejskim przyjęto zasadę, że implementacja rynków regionalnych i rynku europejskiego energii elektrycznej realizowana jest poprzez wspólne działania koordynowane przez ACER i Regulatorów Krajowych z jednoznacznym przypisaniem zdań i odpowiedzialności w podziale na obszar techniczny i rynkowy.

4 POLSKI HURTOWY RYNEK ENERGII WEDŁUG OCEN AREW 2011 R. WOLUMEN OBROTÓW NA POLSKIM RYNKU ENERGII WYNIÓSŁ OK. 340 TWh O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ PONAD 65 MLD ZŁ Według danych ICIS Heren wynika, że obrót na platformach brokerskich w 2011 roku wyniósł ok. 45 TWh a obrót energią na TGE w tym samym okresie wyniósł ponad 126 TWh. Pozostała część obrotu realizowana jest na rynku kontraktów dwustronnych.

5 OBROTY NA PARKIECIE TGE SA mld zł 40 5,4 31,5 LATA CHARAKTERYZUJĄ SIĘ BARDZO DYNAMICZNYM WZROSTEM WARTOŚCI OBROTÓW NA PARKIECIE TGE SA 20 20,4 RPM RDNiB RTT+aukcje 0 4,

6 PLANY TGE SA NA ROK 2012 (1) Aktywnie uczestniczymy w budowie rynku energii elektrycznej w kraju i za granicą. Kładziemy duży nacisk na rozwój giełdowego rynku SPOT, którego motorem będzie integracja z sąsiednimi rynkami. Współpracujemy z URE i PSEO i wspólnie prowadzimy prace przygotowawcze do uruchomienia mechanizmów łączenia rynków, Prowadzimy wspólnie z NPS mechanizm market coupling na kablu SwePol Link, Współpracujemy z EUROPEX, EFET, EURELECTRIC oraz z interesariuszami rynków regionalnych CEE, CWE i NWE. Projektujemy Giełdową Platformę Informacyjną rynku energii elektrycznej i gazu.

7 PLANY TGE SA NA ROK 2012 (2) Dostosowujemy zakres produktowy i harmonogram notowań do potrzeb uczestników przy zapewnieniu dużej płynności rynku Aktywnie uczestniczymy w pracach projektowych w ramach Europexu nad modelem PCR (Price Coupling of Regions) opracowanym przez Europex dla rynku dnia następnego. Bierzemy udział w pracach przygotowawczych związanych z wdrożeniem projektu modelem XBID (cross-border intra-day) trans-granicznego rynku dnia bieżącego w oparciu o propozycję Europexu, który został uzgodniony w sierpniu 2011 roku przez ENTSO-E i Europex.

8 DOSTOSOWUJEMY INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ GIEŁDY DO POTRZEB RYNKU Wprowadzamy ulepszenia funkcjonalne i techniczne do używanych systemów IT. Prowadzimy rozmowy dotyczące integracji z zewnętrznymi systemami transakcyjnymi, w celu zapewnienia szerokiej dostępności do rynków TGE. Powadzimy prace przygotowawcze do modyfikacji systemów publikacji informacji rynkowej. Prowadzimy rozmowy z posiadaczami systemów informatycznych zapewniających budowę rynku dnia następnego i dnia bieżącego na rynkach regionalnych. Przewidujemy podpisanie w II połowie 2012 stosownych umów licencyjnych w ramach Europex, aby stać się współwłaścicielem oprogramowania niezbędnego dla budowy rynku regionalnego i rynku pan- Europejskiego.

9 PODSUMOWANIE NIEZBĘDNE INICJATYWY USTAWODAWCZE W OBSZARZE RYNKU ENERGII Wprowadzenie zasady nadzoru regulacyjnego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nad rynkami towarowymi energii elektrycznej. W ramach zmian proponowanych w Ustawie Deregulacyjnej zniesienie licencjonowania zawodu maklera giełd towarowych i obowiązku jego zatrudnienia przez firmy obrotu - regulacja szczególnie krytykowana przez firmy zagraniczne, które traktują te przepisy jako zamykające im bezpośredni dostęp do giełdowego rynku energii (zwłaszcza, że na pozagiełdowym rynku energii nie ma takiego wymogu). Zmiany w Ustawie o Giełdach Towarowych zrównujące status zleceń obcych z giełdy zagranicznej ze zleceniami giełdowymi z rynku krajowego w ramach mechanizmu łączenia rynków (market coupling), co stanowi dostosowanie do unijnych standardów giełdowych rynków towarowych energii elektrycznej. Zmiany w Ustawie o Giełdach Towarowych umożliwiające giełdzie towarowej notowanie kontraktów futures lub uzyskanie przez giełdę towarową statusu rynku regulowanego. Dostosowanie przepisów i przeniesienie do polskiego prawa regulacji UE w zakresie przejrzystości i stabilności działania rynków energii elektrycznej.

10 PODSUMOWANIE PROBLEM OPŁAT WĘZŁOWYCH metoda węzłowa, nawet jeżeli jest dobrym narzędziem do zarządzania siecią przez OSP, to jej wprowadzenie powinno zostać poprzedzone symulacjami zarówno w zakresie skuteczności, weryfikację jej skutków dla uczestników rynku, jak i zgodności z innymi europejskimi rozwiązaniami modelowymi opłaty węzłowe jako narzędzie generujące sygnały inwestycyjne są niemożliwe do wprowadzenia ze względu na plany integracji rynku europejskiego, metoda węzłowa daje sygnały krótkoterminowe i ze względu na opóźnienie czasowe swego działania stwarza bieżące ryzyko finansowe dla uczestników rynku, uważamy, że możliwe jest ograniczone stosowanie metody węzłowej jako dodatkowego mechanizmu analitycznego dla potrzeb zarządzania ograniczeniami przesyłowymi i systemowymi i według posiadanych przez nas informacji nie jest obecnie przewidywana do wdrożenia przez OSP.

11 PODSUMOWANIE RYNEK BILANSUJĄCY operatorski rynek bilansujący powinien zostać ograniczony do reagowania przez OSP na sytuacje sensu stricte kryzysowe, awaryjne i występujące ograniczenia; stosowany mechanizm powinien generować sygnały ekonomiczne i stymulować inwestycje w moce wytwórcze i regulacyjne rynek bilansujący powinien zachęcać uczestników do samobilansowania w reakcji na pojawiające się różnice pomiędzy zakontraktowanymi zdolnościami wytwarzania i możliwościami zużycia energii elektrycznej; POWINNY WRÓCIĆ CENY ROZCHYLONE DLA UAKTYWNIENIA GIEŁDOEGO RYNKU DNIA BIEŻĄCEGO koszty związane z bilansowaniem energii oraz z utrzymaniem centralnego mechanizmu bilansującego powinny obciążać uczestników rynku bilansującego proporcjonalnie do wielkości braku zbilansowania generowanego przez każdego (lub grupę) uczestników, w odniesieniu do każdego okresu rozliczeniowego braki techniczne KSE powinny być usuwane przez OSP w trybie inwestycyjnym (poprzez odpowiednią kontraktację usług systemowych ) lub poprzez działania organizacyjne(zmiany w zasadach działania prowadzenia systemu)

12 Czy uda się zbudować w terminie sprawny i transparentny europejski rynek energii zapewniający korzystne efekty ekonomiczne oto jest pytanie!

13 Dziękuję za uwagę 13

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rynku Regulowanego, TGE 18 kwietnia 2015 r. IV Krakowska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak żyć z deficytem mocy?

Jak żyć z deficytem mocy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Jak żyć z deficytem mocy? dr Henryk Majchrzak prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Od redakcji

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Nowa Energia User Friendly. 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa

Nowa Energia User Friendly. 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa IV Międzynarodowa Konferencja NEUF 2008 Nowa Energia User Friendly 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY; Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne. Październik 2014 r.

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne. Październik 2014 r. Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Październik 2014 r. Agenda I. Liberalizacja rynku gazu w Polsce II. Bezpieczeństwo energetyczne 2 I. Liberalizacja rynku gazu w Polsce 2004 2005 WYDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów 04 2009 NR 4 (66) 1 lipca 2009 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Współpraca Regulatorów Energetyki Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej Programy zgodności w spółkach operatorów Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo