SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ DARIUSZ DOBROWOLSKI, MONIKA LEŚNIK GRAFY SPOŁECZNE W POZYSKIWANIU WIEDZY KATARZYNA DOHN LOKALIZOWANIE ZASOBÓW WIEDZY NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU BUDOWY MASZYN DAMIAN DZIEMBEK ZARYS STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ MICHAŁ GOLIŃSKI RENESANS BADAŃ STRUMIENI INFORMACYJNYCH ADAM GÓRNY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W UJĘCIU SYSTEMOWYM (W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 9001:2009) MARIANNA GRETA, EWA TOMCZAK, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI STRATEGIA LIZBOŃSKA I EUROPA 2020 WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY ADAM GUMIŃSKI SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ JAKO ISTOTNY ELEMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W REALIZACJI KONTRAKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁU BUDOWY MASZYN MARIA MAJEWSKA, URSZULA SZULCZYŃSKA INNOWACJE PRZYROSTOWE JAKO ŹRÓDŁO POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

2 4 CELINA M. OLSZAK KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH BARBARA SIUTA-TOKARSKA GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY A POLSKIE REALIA URSZULA SZULCZYŃSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KORPORACYJNA JAKO PODSTAWA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI KAPITAŁ LUDZKI W NOWEJ GOSPODARCE MARIA KLEMENTYNA HORST-KOŃCZAL, LESZEK PACHOLSKI OCHRONA KAPITAŁU LUDZKIEGO W DOBIE NOWEJ GOSPODARKI POPRZEZ WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERCKICH KATARZYNA HUK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI A ZARZĄDZANIE TALENTAMI W HUCIE MIEDZI LEGNICA JUSTYNA KLIOMBKA-JARZYNA PRACOWNICY 50+ A SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH POKL KRZYSZTOF KUBIAK WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRZEPŁYW WIEDZY W PRZEDSIĘBIORSTWACH HIGH-TECH ANNA KWIECIEŃ KAPITAŁ LUDZKI JAKO NOŚNIK WIEDZY W PRZEDSIĘBIORSTWACH NOWEJ GOSPODARKI MAŁGORZATA MACHACZKA KULTURA ORGANIZACYJNA JAKO WYMIAR ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW OPARTYCH NA WIEDZY KRZYSZTOF MACHACZKA ZNACZENIE MIĘKKIEGO ZARZĄDZANIA W IMPLEMENTACJI SZCZUPŁEJ ORGANIZACJI MARIA MAJEWSKA KAPITAŁ RELACJI JAKO SKŁADNIK INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

3 5 MONIKA STELMASZCZYK ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM Z PERSPEKTYWY POLITYKI SZKOLENIOWEJ REALIZOWANEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE (NA PODSTAWIE PPH WAMACO SP. Z O.O.) MARZENA SYPER-JĘDRZEJAK PRACOWNICY 50+ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM WARUNKI EFEKTYWNOŚCI I WSPOMAGANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKA ELEKTRONICZNA ROMAN CHORÓB ZNACZENIE INNOWACYJNYCH STRUKTUR INTEGRACYJNYCH DLA ROZWOJU GOSPODARKI MARCIN GOGOLEWSKI, MICHAŁ REN ZNACZENIE WOLNYCH I OTWARTYCH STANDARDÓW DLA BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ BOGDAN GREGOR, MARCIN STAWISZYŃSKI WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MARIANNA GRETA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WOBEC ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ MAGDALENA GRĘBOSZ ZNACZENIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM MAREK MARKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO CZASU RZECZYWISTEGO JAKO ELEMENT GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ PIOTR MURYJAS E-BUSINESS INTELLIGENCE NOWA JAKOŚĆ W E-BIZNESIE ANITA MUTWIL, BARBARA KOS WYKORZYSTANIE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

4 6 STEFAN NOWAK, AGNIESZKA ULFIK INNOWACYJNY SYSTEM MONITOROWANIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W ZASOBACH LOKALOWYCH I ZARZĄDZANIE NIMI JOANNA PAPIŃSKA-KACPEREK ANALIZA WYBRANYCH MODELI BIZNESOWYCH GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ XXI WIEKU ILONA PAWEŁOSZEK SEMANTYCZNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI W ORGANIZACJACH ROZPROSZONYCH ANNA ROKICKA-BRONIATOWSKA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH E-USŁUG NA ŚWIECIE MARIA SARAMA WYBRANE PROBLEMY TWORZENIA WSKAŹNIKÓW ZŁOŻONYCH W BADANIACH ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ARKADIUSZ ŚWIADEK, KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA ZNACZENIE ODLEGŁOŚCI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W KSZTAŁTOWANIU INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW POLSKI NARZĘDZIA MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH HELENA DUDYCZ WIZUALNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI NA BAZIE SIECI SEMANTYCZNEJ MAPY POJĘĆ. KIERUNEK ROZWOJU SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE BEATA GONTAR, AGNIESZKA GRUDZIŃSKA-KUNA, ZBIGNIEW GONTAR MODELOWANIE CHOREOGRAFII PROCESÓW BIZNESOWYCH ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW I JĘZYKÓW EDYTA GWARDA-GRUSZCZYŃSKA KOMERCJALIZACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ A MODEL BIZNESOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ALEKSANDER JURGA ARIS PLATFORM JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH. NOTACJA EPC A BPMN ANDRZEJ KOBYLIŃSKI, STANISŁAW LIPSKI ANALIZA SKUTECZNOŚCI PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH

5 7 MARZENA KRAMARZ MODELOWANIE I SYMULACJA KOOPERACJI W SIECIACH PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNYCH MARZENA KRAMARZ, WŁODZIMIERZ KRAMARZ TECHNIKI SYMULACYJNE W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH W SIECIACH PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNYCH KRZYSZTOF MAŁECKI SYSTEM DO MODELOWANIA EKONOMICZNYCH ASPEKTÓW PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM MAREK MATULEWSKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA MISZTAL KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA MARCIN RELICH WSPOMAGANIE E-BIZNESU W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIĘKI WYKORZYSTANIU SYSTEMU KLASY ERP MACIEJ ROSZKOWSKI WIRTUALNY KLASTER KOMPUTEROWY JAKO NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI WYDAJNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WŁODZIMIERZ RUDNY OPCJE RZECZOWE W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH W SEKTORZE IT KORZYŚCI I OGRANICZENIA ROBERT STANISŁAWSKI POTRZEBY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ROZWOJU ICH POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH CEZARY STĘPNIAK INTEGRACYJNA ROLA PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH

6 8 JĘDRZEJ WIECZORKOWSKI NARZĘDZIA MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH W ASPEKCIE WYTWARZANIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W OBSZARZE USŁUG FINANSOWYCH ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR, TERESA MENDYK-KRAJEWSKA TECHNOLOGIA ZBLIŻENIOWA A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH MICHAŁ POLASIK, JANUSZ KUNKOWSKI, KRZYSZTOF MACIEJEWSKI EFEKT SIECIOWY NA RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH STOSOWANYCH W HANDLU INTERNETOWYM KAROLINA PRZENAJKOWSKA, MICHAŁ POLASIK EFEKTY IMPLEMENTACJI PROGRAMU JEDNOLITEGO OBSZARU PŁATNOŚCI W EURO DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO ANNA SIBIŃSKA AGREGACJA USŁUG FINANSOWYCH. TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH FINANSÓW OSOBISTYCH WIOLETTA SKRODZKA WYKORZYSTANIE INTERNETOWYCH PLATFORM FINANSOWYCH W ANALIZIE EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ANETA WŁODARCZYK EKONOMETRYCZNE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO POZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT ZMIENNOŚCI INWESTYCJI PORTFELOWYCH OFE TOMASZ WSZEBOROWSKI INNOWACJE W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH ŁUKASZ ZAKONNIK ANALIZA OBAW ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI ZBLIŻENIOWYMI W POLSCE NA PODSTAWIE BADAŃ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ HANDEL ELEKTRONICZNY RAFAŁ BONIECKI, MIROSŁAW MICIAK, JÓZEF RAWŁUSZKO SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZÓW MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

7 9 ANNA CHOJNACKA-KOMOROWSKA WYKORZYSTANIE HURTOWNI DANYCH W SYSTEMACH CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROZPROSZONYCH TERYTORIALNIE MACIEJ CZAPLEWSKI ODDZIAŁYWANIE PRZESYŁU DANYCH W INTERNECIE NA STRATEGIE RYNKOWE DOSTAWCÓW TREŚCI KATARZYNA DOHN, ADAM GUMIŃSKI, WOJCIECH ZOLEŃSKI UWARUNKOWANIA DECYZJI O REALIZACJI KONTRAKTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWY MASZYN RENATA JEDLIŃSKA ZNACZENIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ MARCIN KRZESAJ WPŁYW INTERNETOWEJ AKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ NA KONKURENCYJNOŚĆ W BIZNESIE INTERNETOWYM WYNIKI BADAŃ GRZEGORZ KRZOS ROZWÓJ E-USŁUG POPRZEZ PROJEKTY STUDIUM PRZYPADKU IZABELA KUDELSKA, ADAM RADECKI INTERNETOWE GIEŁDY TRANSPORTOWE JAKO NARZĘDZIA E-LOGISTYKI MIROSŁAW MATUSEK PROBLEM WYBORU DOSTAWCY NA ETAPIE ANALIZY ZAMÓWIENIA W ŚRODOWISKU PRODUKCJI NA ZAMÓWIENIE AGATA MESJASZ-LECH INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIROSŁAW MOROZ DETERMINANTY ROZWOJU SERWISÓW ZAKUPÓW GRUPOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE ANALIZY 5 SIŁ PORTERA VOLODYMYR MOSOROV, MARIAN NIEDŹWIEDZIŃSKI ZASTOSOWANIE METOD CYFROWEJ STEGANOGRAFII W HANDLU ELEKTRONICZNYM EWA PRAŁAT PORÓWNYWARKI CEN NARZĘDZIA DLA KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH

8 10 KAROL SCHNEIDER ZAGROŻENIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM RACHUNKOWOŚCI GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ROBERT BLAŻLAK BARIERY ROZWOJU INTERNETOWYCH ZAKUPÓW GRUPOWYCH TOMASZ TUREK WYBRANE NARZĘDZIA PROGNOZOWANIA POPYTU W DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE U MARIUSZ WOŹNIAKOWSKI WIRTUALNY PRESSROOM FIRMY MOTORYZACYJNEJ JAKO PLATFORMA KOMUNIKACJI Z JEJ INTERESARIUSZAMI LESZEK ZIORA ROLA TECHNOLOGII CLOUD COMPUTING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM WOJCIECH ZOLEŃSKI WYBRANE MODELE INTERAKTYWNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Forum Marketingu ramowy program

Forum Marketingu ramowy program 8.15 9.00 Rejestracja (kawa/herbata, kanapki) Forum Marketingu ramowy program 9.00 10.00 Sesja plenarna - Sala Senatu D202 Otwarcie Forum (Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki) Wprowadzenie do Forum

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo