Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk"

Transkrypt

1 I licencjat sp. branding komunikacja wizerunkowa Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk Głównym celem przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" jest nabycie przez studentów wiedzy praktycznej w obszarze prowadzenia działań marketingowych dla produktów tj.: alkohol, papierosy, produkty medyczne, żywność modyfikowana genetycznie, itd. Podczas zajęć studenci będą mieli szansę poznać przykłady prowadzonych kampanii ww produktów oraz zgłębić prawne aspekty ich promowania. Sposób prowadzenia zajęć będzie dość nietypowy, gdyż uczestnicy będą przyswajali wiedzę głównie przez ćwiczenia praktyczne, które pochodzą z rzeczywistych casów agencji reklamowej. Niestandardowe formy reklamy mgr Katarzyna Demitrewicz Tematyka zajęć punkt wyjścia: Spadek efektywności tradycyjnych mediów, spadek zaufania do tradycyjnych przekazów reklamowych i ich nadmiar, sytuacja, gdzie blisko 90% przekazów reklamowych jest ignorowane lub też nie trafia do odpowiedniej osoby, spore koszty kampanii reklamowych, rozwój social mediów oraz otwartość konsumentów na produkty nowe i bez dziedzictwa marki wszystko to spowodowało, że firmy zwracają się ku niestandardowym akcjom promocyjnym. Popularne jest coś, co specjaliści od marketingu nazywają buzzem, word of mouth, network marketingiem i ambient mediami. Ważny jest element niespodzianki i zaskoczenia, reklamy, które "same z siebie" wywołują zainteresowanie mediów. Budżet często nie jest tak istotny jak pomysł. A nawet więcej liczy się osiągnięcie maksymalnych rezultatów przy wykorzystaniu minimalnych zasobów. Uwagę przyciąga alternatywny nośnik reklamy, inny niż powszechnie używane prasa, telewizja, radio czy Internet, także wszystkie niestandardowe akcje przeprowadzone w różnych kanałach informacji. W centrum uwagi są strategie opierające się na gwałtownym pomnażaniu informacji, co w rezultacie prowadzi do dystrybucji treści marketingowych do tysięcy lub milionów odbiorców. To właśnie z powodu popularności coraz częściej, bardziej świadomie i bardziej systematycznie wykorzystywane są niestandardowe formy komunikacji marketingowej, tj. marketing wirusowy (ang. viral marketing), marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) i marketing szeptany (ang. word-of-mouth). Techniki prezentowania ofert: mgr Krzysztof Czyżykiewicz Poznaj działania e-marketingowe od kuchni. Rożne kanały komunikacji e- marketingowej i ich praktyczne wykorzystanie. Co do propozycji innych zajęć niestety muszę odmówić, jeżeli natomiast mają Państwo wolne miejsce mogę zaproponować osobę z mojej firmy o podobnych kompetencjach i

2 stażu, która z powodzeniem mogłaby zaproponować coś ciekawego i przydatnego dla studentów. Techniki prezentowania ofert mgr Izabela Wójcik Dla kogo istnieją Facebook, Pinterest, blogosfera i co mogą zaoferować odbiorcom treści w internecie? Poznaj narzędzia, zagrożenia i potencjał mediów społecznościowych w komunikacji e-marketingowej. Teksty wizerunkowe prof. Jerzy Biniewicz Poznanie pojęć i ich relacji: dyskurs, tekst, gatunek, styl. Tekst wizerunkowy w komunikacji. Zależność: struktura logiczna a struktura retoryczna tekstu. Formy i rodzaje argumentacji. Presupozycje - ich rola w ko figury myśli. Wykładniki strukturalne, stylistyczne i językowe perswazji. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego Zajęcia praktycznych (pisanie i redagowanie tekstów, ich analiza dyskursywna). Product placement dr Adam Szynol to kurs poświęcony zagadnieniu, które od niedawna zajmuje zarówno medioznawców, jak i producentów filmowych, scenarzystów, a nawet dziennikarzy i prezenterów. W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawami formalno-prawnymi, obowiązującymi w tej dziedzinie w Polsce, a także ze stosowaniem tych reguł (lub ich obchodzeniem) w praktyce GRAFIKA WEKTOROWA mgr Hanna Parylak Proponowane zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi i nieco bardziej zaawansowanymi funkcjami programu do kreowania grafiki wektorowej (tutaj Adobe Illustrator). Używanie narzędzi, tworzenie i modyfikowanie kształtów, operowanie krzywymi, zastosowanie tekstu i koloru, praca na warstwach zdobyte umiejętności będą mogły zostać wykorzystane we własnych projektach, takich jak logotyp czy infografika. Omówione zostaną również zasady kompozycji i podstawy dobrego projektowania. Webdesign i Webdevelopment dr Marta Smaga Celem kształcenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o kompleksowym prowadzeniu projektów internetowych, od etapu planowania do wdrożenia. Zajęcia mają wprowadzić uczestników w rolę project managera odpowiedzialnego za takie przedsięwzięcia jak strony www firm i instytucji, portale internetowe, serwisy e-commerce, kampanie promocyjne on-line. Studenci poznają różne aspekty projektów internetowych: biznesowe, organizacyjne, technologiczne

3 I magisterski komunikacja wizerunkowa sp. branding Teksty wizerunkowe prof. Jerzy Biniewicz Poznanie pojęć i ich relacji: dyskurs, tekst, gatunek, styl. Tekst wizerunkowy w komunikacji. Zależność: struktura logiczna a struktura retoryczna tekstu. Formy i rodzaje argumentacji. Presupozycje - figury myśli. Wykładniki strukturalne, stylistyczne i językowe perswazji. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego Zajęcia praktycznych (pisanie i redagowanie tekstów, ich analiza dyskursywna). Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk Głównym celem przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" jest nabycie przez studentów wiedzy praktycznej w obszarze prowadzenia działań marketingowych dla produktów tj.: alkohol, papierosy, produkty medyczne, żywność modyfikowana genetycznie, itd. Podczas zajęć studenci będą mieli szansę poznać przykłady prowadzonych kampanii ww produktów oraz zgłębić prawne aspekty ich promowania. Sposób prowadzenia zajęć będzie dość nietypowy, gdyż uczestnicy będą przyswajali wiedzę głównie przez ćwiczenia praktyczne, które pochodzą z rzeczywistych casów agencji reklamowej.

4 II licencjat komunikacja wizerunkowa sp. branding przedmiot "layouty" dr hab. Łukasz Kliś Treści programowe: 1. Podstawy projektowania znaku graficznego (logotypu) od koncepcji do elemenetów księgi znaku i projektowaniu materiałów z wykorzystaniem zaprojektowanego logotypu (do tego celu wykorzystane bedą konkursy na lagotyp); 2. Dopracowywanie koncepcji projektowych poprzez szkicowanie, kreslenie (także w programach graficznych) kolejnych wersji projektu; 3. Projektowanie plakatu jako medium komunikacji wizualnej; poszerzanie wiedzy o plakacie i wykorzystywanie jej w pracy (pod uwagę branę będą konkursy na plakat) 4. Wykorzystywanie typografii jako samodzelnego tworzywa (nośnika informacji i składnika kompozycji) podczas realizacji ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami typograficznymi Przygotowanie plansz prezentacyjnych z własnymi pracami semestralnymi Techniki promocji sprzedaży- mgr Szymon Janiak W dobie agresywnej konkurencji skuteczna sprzedaż musi być realizowana w oparciu o szereg zdefiniowanych działań marketingowych. Odpowiednia polityka cenowa i łańcuch dystrybucji to już dziś zbyt mało. Kluczem jest zatem promocja, która w zależności od segmentu rynku może być realizowana na wiele różnych sposobów. Celem przedmiotu jest przedstawienie elementarnych narzędzi za pośrednictwem, których można wesprzeć działania prosprzedażowe, by w efekcie zwiększyć zysk z oferowanych produktów lub usług. Pozycjonowanie marki mgr Michał Ulidis

5 USP, RTB, Insight, Benefit emocjonalny/funkcjonalny/racjonalny, Brand promise, Storytelling, Brand road map, macierz BCG, STP... I dużo różnych, dziwnych słów prawda? (Ale) właściwie w jakiej sprawie? Pozycjonowanie to projektowanie mniemań, którymi dysponują ludzie w odniesieniu do określonej marki. Nigdy nie ma ono jednak miejsca w próżni - proces ten każdorazowo przebiega w kontekście innych (m.in. podmiotów rynkowych). Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej, razem. Zajęcia będą miały charakter (wyjątkowo) warsztatowy. Niestandardowe narzędzia komunikacji - mgr Tomasz Sysło nowości na rynku mediów społecznościowych i nie tylko - aplikacje, blogi, narzędzia, buzz,... III licencjat sp PR Zarządzanie kryzysem, III st. pierwszego stopnia, PR prof. Igor Borkowski Ponieważ wszystkie podmioty komunikacji dzielą się na te, które kryzys wizerunkowy już dotknął i te, które kryzysu wkrótce doświadczą, umiejętność zarządzania sytuacją kryzysową jest jedną z zasadniczych dla pełnych kompetencji specjalisty public relations. Podczas zajęć poznamy zasady rozpoznawania, definiowania i zarządzania sytuacją kryzysową, oceny ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz technik komunikowania o kryzysie, minimalizowania jego negatywnych skutków oraz raportowania o sytuacji kryzysowej i metody działań pokontrolnych. Wszystko to w połączeniu realnych przykładów z dyskusją, pracą projektową i analizą case studys. Opowiadanie multimedialne Opcja, PR, 3 rok dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w multimedialne narracje filmowe łączące w sobie obraz ruchomy ze statycznymi kadrami, tekstem pisanym oraz interaktywnością. W trakcie zajęć studenci poznają takie oprgoramowanie jak Korsakow czy Zeega (służące

6 do tworzenia interaktywnych, multimedialnych filmów). Podejmą też próbę stworzenia swojego własnego interaktywnego tekstu. Zarządzanie eventami mgr Barbara Kilijańska Podczas zajęć poddawane będą krytycznej analizie minione, bieżące i planowane eventy (odbywające się w Polsce i na świecie). Przedstawione zostaną najnowsze teorie zarządzania projektami. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności koordynowania zadań na każdym etapie oraz przygotują oceny wybranych przez siebie wydarzeń. Poruszony zostanie m.in. temat zarzadzania zespołem i zarządzania sytuacją kryzysową. Jeżeli uczestnicy zajęć wyrażą chęć, wezmą udział w spotkaniach z profesjonalnymi organizatorami eventów. Studenci oceniani będą na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć. Marketing relacyjny - mgr Patrycja Obara W dobie błyskawicznie rozprzestrzeniającej się informacji, kiedy jedna niepochlebna opinia może spowodować masowy exodus klientów firmy, zasada klient nasz pan wydaje się ważniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Jak jednak przełożyć ją na działanie? Jak budować zadowolenie i lojalność klientów? Jak przekuć je w zysk dla organizacji? W jaki sposób można kształtować doświadczenie klientów z produktami lub usługami firmy i czy to naprawdę ma znaczenie? Jak sobie radzić z niezadowolonymi klientami i jak zatrzymać tych, którzy chcą odejść? Czy klient może aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia produktów firmy? Jak uczynić klienta ambasadorem organizacji? Celem zajęć będzie omówienie narzędzi marketingu relacyjnego, które stanowią fundament odpowiedzi na powyższe pytania. Wydarzenia publiczne spektakle medialne dr Katarzyna Konarska O tym jak wielką rolę w życiu codziennym społeczeństw odgrywają współcześnie media nie trzeba nikogo przekonywać. Już w 1956 roku Erving Goffman dostrzegł w swojej książce Człowiek w teatrze życia codziennego niezwykłość wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy światem mediów, politykami a społeczeństwem. Teatralizacja życia politycznego, która zdaniem Goffmana dokonała się za sprawą środków masowego przekazu, dziś rozciąga się na życie codzienne każdego człowieka. Czy rzeczywiście każdy z nas żyje dziś na scenie? Czy zachodzą takie wydarzenia, które nie były od razu spektaklem, spektaklem medialnym? Zajęcia Wydarzenia publiczne spektakle medialne będą składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie analizie samego zjawiska spektaklu medialnego (ok. 3 godz.), w drugiej zaś będziemy praktycznie poznawać mechanizmy tworzenia i kreowania wydarzeń publicznych (w tym celu studenci będą organizować konkretne wydarzenie, którego finał nastąpi w połowie czerwca).

7 Techniki weryfikacji źródeł informacji red. Tomasz Patora Najkrócej rzecz ujmując, na tych zajęciach będziemy uczyć się (zastanawiać, dyskutować) co zrobić, by używając slangowego pojęcia - ogon nie merdał psem. By to dziennikarz w procesie dokumentacji materiału skutecznie kontrolował sytuację i zapobiegał manipulacji ze strony źródeł, z których korzysta. Metoda jest jedna sprawdzać na każdym kroku uzyskiwane informacje. To banał, ale w praktyce nie jest to łatwe. Zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy źródeł osobowych. Jeśli, przykładowo, po drugiej stronie mamy zręcznego gracza (np. oficera służb specjalnych) ciężko będzie nawiązać z nim równorzędną grę, która pozwoli dziennikarzowi skutecznie zweryfikować sączoną przezeń wiedzę. Opisywane zajęcia służą temu, by wiedzieć, jak to zrobić. Wystąpienia publiczne dr Monika Braun Wywieranie wrażenia oraz wpływanie na innych są integralnymi elementami ludzkiej egzystencji. W życiu codziennym stale kreujemy swój wizerunek, choć niekiedy umyka to naszej uwadze. Świadome kształtowanie zachowań jest jednym z najdoskonalszych narzędzi skutecznego działania we wszystkich profesjach! Jednak czy zawsze potrafimy tego dokonać? Wszyscy nosimy w sobie jakieś wyobrażenia o tym jak powinno być i staramy się do nich dostosować. Czy jednak na pewno umiemy kontrolować nasze publiczne działania? Jak skutecznie kształtować selfimage, sprzedać produkt, projekt czy ideę? Jak wygłaszać prezentację? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak skonstruować przemówienie i co zrobić z rękami? A co z gestem, mimiką i kontaktem z odbiorcą? Techniki wystąpień publicznych wyjaśniają w praktyce wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Odpowiadają na potrzebę skutecznego działania wobec różnorodnych gremiów i obejmują różnorodne zagadnienia z zakresu technik wystąpień publicznych i umiejętnego stosowania szeroko pojętego języka ciała. Przemówienie, prezentacja lub składanie oferty sprzedażowej, będą tu traktowane jako pole przekazywania zarówno informacji jak i emocji, oraz jako możliwość efektywnego inspirowania, motywowania oraz przekonywania odbiorców. Zarówno osobowość mówiącego jak i najdrobniejsze szczegóły jego zachowania, staną się dzięki temu wyrazistymi i skutecznymi środkami oddziaływania. CSR: mgr Kamila Bawolska CSR to obecnie ważny obszar działalności biznesowej. Celem zajęć jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa CSR, pokazanie praktycznych aspektów i decyzji dotyczących jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Zajęcia prowadzone są z naciskiem nie tylko na teoretyczne zagadnienia związane z CSR ale i praktykę w postaci Case Study. Zajęcia mają na celu przygotowanie ich uczestników do samodzielnego zdiagnozowania organizacji oraz ewentualnego wdrożenia programu CSR.

8 III licencjat sp. DRT Programy autorskie - prof. Stanisław Bereś Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym z zakresu publicystyki telewizyjnej, których celem będzie: 1. analiza wybranych autorskich programów telewizyjnych oraz używanych w nich form wypowiedzi dziennikarskich; 2. ćwiczenia w redagowaniu i wygłaszaniu krótkich form publicystycznych, charakterystycznych dla programów autorskich (rejestracje kamerą); 3. analiza dokonanych nagrań. Poza pierwszymi dwoma spotkaniami, przeznaczonymi na analizę przedstawionych przez studentów materiałów telewizyjnych, pozostałe ćwiczenia będą miały charakter praktyczny, a zatem nagrań telewizyjnych (w miarę możności w studio). Ich efekty medialne staną się przedmiotem wspólnej analizy zarówno pod kątem walorów merytorycznych, jak i medialnych. Film propagandowy, III st. pierwszego stopnia prof. Igor Borkowski Jeśli pamiętacie zajęcia z propagandy i komunikowania perswazyjnego i jeśli się Wam one podobały, to z chęcią będziecie brać udział w ich kontynuacji. Chciałbym, byśmy skoncentrowali się na filmie propagandowym jako narzędziu budowania narracji historycznej, kształtowaniu wizji świata i projektowaniu (świetlanej) przyszłości. Poza dokumentem, jakim są materiały np. Polskiej Kroniki Filmowej, uwagę zwrócimy na dorobek fabularny m.in. takich reżyserów jak znana nam już Leni Riefenstahl, czy Veit Harlan, Fitz Hippler, Wolfgang Liebeneiner, Siergiej Eisenstein, Dzigi Wiertow, Michaił Cziaureli, Boris Suszkiewicz, Czesław Petelski. TED tworzenie wystąpień publicznych, dr Arkadiusz Lewicki TED (Technology Entertainment and Design) to konferencja naukowa organizowana przez amerykańską organizację non-profit. Posiada ona własną stronę internetową i kanał na portalu YouTube, gdzie zamieszczono ponad 700 wystąpień zawierających, jak głosi motto organizacji, idee warte rozpowszechniania. Prezentacje te poświęcone są bardzo różnorodnym tematom, a jedyną zasadą, jakiej muszą przestrzegać prelegenci, jest ograniczenie wypowiedzi do 18 minut. Zajęcia będą polegały na analizie (merytorycznej i formalnej) najciekawszych wystąpień zamieszczonych na platformie TED, a także omówieniu podstawowych reguł konstruowania wystąpień publicznych. Zaliczenie przedmiotu polegało będzie na przygotowaniu wystąpienia zgodnego z wymogami obowiązującymi na platformie TED.

9 Wydarzenia publiczne spektakle medialne dr Katarzyna Konarska O tym jak wielką rolę w życiu codziennym społeczeństw odgrywają współcześnie media nie trzeba nikogo przekonywać. Już w 1956 roku Erving Goffman dostrzegł w swojej książce Człowiek w teatrze życia codziennego niezwykłość wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy światem mediów, politykami a społeczeństwem. Teatralizacja życia politycznego, która zdaniem Goffmana dokonała się za sprawą środków masowego przekazu, dziś rozciąga się na życie codzienne każdego człowieka. Czy rzeczywiście każdy z nas żyje dziś na scenie? Czy zachodzą takie wydarzenia, które nie były od razu spektaklem, spektaklem medialnym? Zajęcia Wydarzenia publiczne spektakle medialne będą składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie analizie samego zjawiska spektaklu medialnego (ok. 3 godz.), w drugiej zaś będziemy praktycznie poznawać mechanizmy tworzenia i kreowania wydarzeń publicznych (w tym celu studenci będą organizować konkretne wydarzenie, którego finał nastąpi w połowie czerwca). Scenariusz TV i filmowy red. Arkadiusz Wojnarowski Przypomnienie podstawowych wiadomości związanych ze scenopisarstwem z wykorzystaniem prezentacji fragmentów filmów, widowisk telewizyjnych, scenariuszów filmowych i telewizyjnych i przypomnienie następujących pojęć: scenariusz, synopsis, logline, tagline, treatment, scriptdoctoring, dialog, uwagi odautorskie, nagłówek scen, scenopis, streszczenie, opis postaci, szkic fabuły, opis akcji, scena, sekwencja, ujęcie, kadr, protagonista, antagonista, postać lustro, postać dopełniająca, epizod, statysta. Przypomnienie podstaw technik scenopisarskich i przypomnienie formatu scenariuszy telewizyjnych i kinowych na przykładach zrealizowanych tekstów i fragmentów filmów. Rozwinięcie problematyki scenopisarstwa o zaawansowane techniki i elementy jak: konflikt i rodzaje konfliktów, przemiana bohatera i łuk przemiany, klamra, hak, punkty zwrotne akcji, punkty kulminacyjne, prolog, zakończenie, struktury mityczne. Nauka zaawansowanych technik scenopisarskich i rozwój własnych scenariuszy telewizyjnych lub filmowych. Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie:

10 Definiował scenopisarstwo i główne pojęcia z nim związane posługując się podstawową terminologią filmową i telewizyjną Oceniał poprawność formatu scenariusza i jego konstrukcji Wyjaśniał podstawowe różnice formatu w poszczególnych rodzajach scenariuszy Konstruował bardziej złożone średnio i pełno metrażowe scenariusze telewizyjne i filmowe Orientował się w zasadach pisania, edycji, oceny, prezentacji, rejestracji i sprzedaży scenariuszy telewizyjnych i filmowych. II mgr sp. PR Materiały i teksty PR mgr Michał Grala Ćwiczenia mają na celu ukazanie mechanizmów, które stoją za komunikacją werbalną w PR. Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem to cecha nie tylko przydatna w procesie kreacji wizerunku, ale także w codziennym życiu. Podczas zajęć zostaną poddane analizie różne formy językowe z uwzględnieniem ich celu i środków, jakie zostały użyte od jego realizacji. Ćwiczenia mają doprowadzić do nabycia umiejętności formułowania precyzyjnych wypowiedzi z uwzględnieniem zawoalowanych treści istotnych ze względu na przyjętą strategię kreacji wizerunku. Lokowanie produktu w teorii i praktyce dr Adam Szynol to kurs poświęcony zagadnieniu, które od niedawna zajmuje zarówno medioznawców, jak i producentów filmowych, scenarzystów, a nawet dziennikarzy i prezenterów. W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawami formalno-prawnymi, obowiązującymi w tej dziedzinie w Polsce, a także ze stosowaniem tych reguł (lub ich obchodzeniem) w praktyce. PR produktowy mgr Jakub Cendrowski Wybrane zagadnienia: PR a marketing-mix PR produktowy jako alternatywa dla reklamy analiza wizerunku produktu analiza konkurencji wprowadzanie na rynek nowych produktów dobór narzędzi komunikacyjnych wspierających wizerunek produktu

11 krótkoterminowe strategie promocyjno-wizerunkowe długoterminowe kampanie wizerunkowe pozycjonowanie i repozycjonowanie produktów monitoring i analiza mediów pomiar efektywności działań PR finansowy mgr Agnieszka Frąckowiak PR Finansowy pokazuje jak wykorzystywać standardowe narzędzia i działania public relations w komunikacji instytucji finansowych. Nawiązuje także do pojęć ekonomicznych i zapoznaje studentów z elementami investor relations. Uczy skutecznego komunikowania z dziennikarzami zajmującymi się tematyką finansową. Przedmiot przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować w biurach prasowych spółek giełdowych, banków, firm windykacyjnych, ubezpieczeniowych, leasingowych, doradztwa finansowego, domów maklerskich czy w agencjach PR obsługujących firmy finansowe. Skierowany jest także do tych, którzy będą zajmować się komunikacją w instytucjach publicznych np. Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów. Negocjacje mgr Aleksandra Uścinowicz Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem negocjacji, wyjaśnienie jego specyfiki oraz wykształcenie podstawowych kompetencji ułatwiających późniejsze prowadzenie rozmów negocjacyjnych. Studenci w ramach zajęć kształtować będą umiejętność przygotowywania się do negocjacji, zdobędą wiedzę na temat podstawowych strategii i taktyk negocjacyjnych oraz osiągną umiejętność prowadzenia negocjacji. Tematem będą nie tylko negocjacje biznesowe czy handlowe, poruszane będą także kwestie negocjacji w życiu codziennym, stanowiące nieodłączny element wzajemnych relacji międzyludzkich. Zajęcia opierać się będą głównie na praktycznych ćwiczeniach i symulacjach negocjacji, w ramach których słuchacze będą mogli sprawdzać i podnosić swoje kompetencje. Organizacja imprez masowych mgr Lucyna Schumacher Czym jest event marketing? Jaka jest jego rola i miejsce w Public Relations? Jak stworzyć scenariusz imprezy firmowej, jakie są elementy produkcji eventu i co sprawi, że organizowane przez nas przedsięwzięcie będzie udane, a kiedy zakończy się kompletną

12 klapą? Jakie trzeba mieć predyspozycje i czy każdy może zostać event managerem? Zajęcia dadzą studentowi praktyczną wiedzę dotyczącą event marketingu i organizacji eventów: przygotują do wykonywania zawodu na stanowisku event managera czy samodzielnym stanowisku w dziale marketingu, agencji PR, agencji eventowej lub agencji reklamowej typu full service. W programie zajęć znajdą się m.in. takie tematy, jak: organizacja pracy przy produkcji różnych rodzajów eventów (konferencja prasowa, wystawa, targi, road show, bal firmowy, piknik rodzinny, team building, pokaz nowego produktu i in.), zarządzanie budżetem eventu, scenariusz eventu krok po kroku (po części teoretycznej nastąpi część warsztatowa. CSR: CSR to obecnie ważny obszar działalności biznesowej. Celem zajęć jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa CSR, pokazanie praktycznych aspektów i decyzji dotyczących jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Zajęcia prowadzone są z naciskiem nie tylko na teoretyczne zagadnienia związane z CSR ale i praktykę w postaci Case Study. Zajęcia mają na celu przygotowanie ich uczestników do samodzielnego zdiagnozowania organizacji oraz ewentualnego wdrożenia programu CSR. II magisterski sp. projektowanie komunikacji Planowanie komunikacji - opis opcji dr Michał Grech Celem zajęć jest przygotowanie studentów i studentek do samodzielnego strategicznego planowania komunikacji dla wybranej firmy, osoby czy idei. Nacisk położony będzie na dokładną analizę sytuacji i dostępnych danych, badania empiryczne będą traktowane uzupełniająco. Zaczniemy od znalezienie odpowiedzi na pytania: Co w w komunikacji zaplanować można? Co najczęściej planuje się współcześnie jeśli w planowaniu komunikacji? I w związku z tym jak robić to inaczej i lepiej? Następnie zajmiemy się analizą i wskazaniem możliwych strategii komunikacji i rozwinięciem ich w końcowe plany.

13 Nie będziemy zajmować się planowaniem mediów w reklamie, kreowaniem marki ani planowaniem projektów to już było. Wizerunek osób. Tworzenie i badanie. prowadzący: dr Michał Grech Przedmiot zorientowany jest na wprowadzenie studentów i studentek w problematykę wizerunku osób oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania dostępnej wiedzy, metod badań i planowania wizerunku. Nacisk będzie kładziony na następujące aspekty: - czym jest wizerunek osób, co różni go od wizerunku marek i firm, - metody badań wizerunku osób, - planowanie i prowadzenia pracy nad wizerunkiem osoby - wyróżnianie istotnych zmiennych wpływających na wizerunek: min. wygląd, styl życia, marki, kontekt społeczny i komunikacyjny - wizerunek, a grupy odbiorców - media, doradztwo - komunikacja na portalach społecznściowych i jej konskwencjes W ramach zajęć poza wstępem teoretycznym i przygotowaniem metodologicznym zapoznanie z dostępnymi wynikami badań. Po etapie analitycznym planowany jest etap doradczy przygotowujący do wskazywanie możliwych szans i rozwiązań wykazanych problemów wizerunkowych i komunikacyjnych Oczekiwane rezultaty zajęć. Umiejętność samodzielnego przygotowania i realizacji badań, planowania komunikacji i projektu zmiany i planu wprowadzenie wizerunku wybranej osoby. Oczekiwania od studentów: - podstawowa wiedza o wizerunku, - konsekwentna praca w semestrze. Zaliczenie przedmiotu dwuskładowe: 1) kumulatywne z pracy w czasie semestru + 2) na podstawie samodzielnie przygotowanego planu pracy nad wizerunkiem dla wybranej osoby. Piotr Fąka Scenariopisarstwo/Projektowanie narracji fabularnej W poradnikach piszą, że każdy może napisać scenariusz, np. scenariusz filmu fabularnego i zdobyć nagrody. Oczywiście osiągnięcie sukcesu jest regulowane przez system złotych reguł zawartych w poradniku, których zastosowanie ma doprowadzić do zwycięstwa. Inne poradniki z kolei piszą, że scenariusz to wytwór serca/duszy/namiętności/talentu (można dodać kilka innych synonimów). A inni piszą, że scenariusz to banalna zabawka i powstają identyczne produkcje, oparte na tym samym schemacie fabularnym. Celem zajęć jest zrozumienie, że scenariusz, a następnie scenopis, dowolnej poetyki, to przede wszystkim planowanie przestrzeni akcji i zarządzanie fabułą. Nie istnieje jeden złoty środek, który będzie sprawdzać się w każdej sytuacji. Tematyka zajęć obejmuje

14 m.in. stopnie wyrazistości rysu charakterologicznego bohaterów, ekspozycja i puenta narracji, scenariusz a scenopis, planowanie przestrzeni, kompozycja wizualna w narracji, konstrukcja planu akcji, bridge, kłącze akcji, rama akcji, muzyka/ścieżka dźwiękowa w narracji, estetyki narracji, czas i tempo, budowanie planów otwartych i zamkniętych, budowa scen. Piotr Fąka Analiza i projektowanie kultu marki Uwielbiam Cię... I love it To jest najlepszy... Nie ma bardziej prawdziwego Jak przebiegają komunikacje w grupach fanowskich? Jak fani konstruują gwiazdę? Jak gwiazda konstruuje gwiazdę i fanów? W jakim systemie oni wspólnie pracują? Celem zajęć jest poznać i zrozumieć konstrukt kultu marki (lub: kultu X ) i zaprojektować kult marki, czyli zaprojektować stosowne komunikacje i systemy orientacyjne. Projektowanie wnętrz mgr Wiktoria Kumpin 1. Inwentaryzacja pomieszczenia pomiary, rysunek rzutu i przekroju. 2. Rysunek w perspektywie aksonometria 3. Barwa i światło w architekturze postrzeganie barwy i światła. Teoria barw. Psychologia koloru. Barwa we wnętrzuzmiana cech przedmiotu poprzez manipulację kolorem, tworzenie iluzji optycznych 4. postawy ergonomii 5. materiałoznastwo 6. home standing 7. wspólczesne style wnętrzarskie Projektowanie wnętrz 1. Uczęszczając na zajęcia z projektowania wnętrz można wyspecjalizować się w tworzeniu obrazu pomieszczenia, za pomocą prawidłowego operowania światłem, kolorami, deseniami. Będzie można wytrenować rękę w rysunku technicznym technice aksonometrycznej rysunku w perspektywie. Zapoznać się ze sposobem przełożenia inwentaryzacji wnętrza na rzut i przektrój obrazu. Poznać

15 podstawy ergonomii i projketowania wg jej wytycznych. Odnaleźć rozwiązania odwórcze dla wnętrz, czyli projekty Home Standing. Poznać współczesne style wnętrzarskie. Dowiedzieć się ważnych informacji o architektonicznych materiałach dostępnych na rynku i ich odpowiedniego zastosowania we wnętrzach.

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych'' -

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

CONNECTION MEDIA. CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artconnection music - wytwórnia fonograficzna

CONNECTION MEDIA. CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artconnection music - wytwórnia fonograficzna CONNECTION MEDIA CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artconnection music - wytwórnia fonograficzna Witamy w CONNECTION public relations NASZE RALIZACJE CONNECTION.com.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa, fotografia i multimedia

Grafika komputerowa, fotografia i multimedia Grafika komputerowa, fotografia i multimedia WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Grafika komputerowa, fotografia i multimedia - studia w WSB we Wrocławiu Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Public Relations

Program Podyplomowych Studiów Public Relations Program Podyplomowych Studiów Public Relations TYTUŁ ZAJĘĆ Umiejętności menedżerskie a PR Istota PR. Strategia PR Nowoczesne zarządzanie - wyzwania i dostosowania PR w Polsce i na świecie Komunikacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL Naucz się tworzyć skuteczne i angażujące kampanie w internecie! Dowiedz się, jak planować skuteczne i angażujące kampanie w internecie.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie?

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie? prezentuje agenda 1 KIM JESTEŚMY 2 Jak działamy 3 Co możemy zrobić dla Ciebie? 4 Dlaczego my 5 Kontakt KIM JESTEŚMY kim jesteśmy Jesteśmy agencją reklamową typu marketing communiaction, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTU (poniższe dane wypełnia Ekspert)

KRYTERIA OCENY PROJEKTU (poniższe dane wypełnia Ekspert) Załącznik nr Do Regulaminu Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań Tytuł filmu Reżyser. Autor scenariusza. Producent (wnioskodawca). KARTA OCENY PROJEKTU Regionalny Fundusz Filmowy Poznań Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Event marketing w mediach

Event marketing w mediach Event marketing w mediach Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Krzysztof Nepelski Wykształcenie: AGH W Krakowie, Inż.Elektroenergetyk Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

SARTO Public Relations zakres działania - klienci - realizacje. Mirosław Zagórski SARTO Agencja Public Relations

SARTO Public Relations zakres działania - klienci - realizacje. Mirosław Zagórski SARTO Agencja Public Relations SARTO Public Relations zakres działania - klienci - realizacje Mirosław Zagórski SARTO Agencja Public Relations SARTO Public Relations Wartości SARTO słuchać i myśleć, planować i proponować, przewidywać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo