Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk"

Transkrypt

1 I licencjat sp. branding komunikacja wizerunkowa Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk Głównym celem przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" jest nabycie przez studentów wiedzy praktycznej w obszarze prowadzenia działań marketingowych dla produktów tj.: alkohol, papierosy, produkty medyczne, żywność modyfikowana genetycznie, itd. Podczas zajęć studenci będą mieli szansę poznać przykłady prowadzonych kampanii ww produktów oraz zgłębić prawne aspekty ich promowania. Sposób prowadzenia zajęć będzie dość nietypowy, gdyż uczestnicy będą przyswajali wiedzę głównie przez ćwiczenia praktyczne, które pochodzą z rzeczywistych casów agencji reklamowej. Niestandardowe formy reklamy mgr Katarzyna Demitrewicz Tematyka zajęć punkt wyjścia: Spadek efektywności tradycyjnych mediów, spadek zaufania do tradycyjnych przekazów reklamowych i ich nadmiar, sytuacja, gdzie blisko 90% przekazów reklamowych jest ignorowane lub też nie trafia do odpowiedniej osoby, spore koszty kampanii reklamowych, rozwój social mediów oraz otwartość konsumentów na produkty nowe i bez dziedzictwa marki wszystko to spowodowało, że firmy zwracają się ku niestandardowym akcjom promocyjnym. Popularne jest coś, co specjaliści od marketingu nazywają buzzem, word of mouth, network marketingiem i ambient mediami. Ważny jest element niespodzianki i zaskoczenia, reklamy, które "same z siebie" wywołują zainteresowanie mediów. Budżet często nie jest tak istotny jak pomysł. A nawet więcej liczy się osiągnięcie maksymalnych rezultatów przy wykorzystaniu minimalnych zasobów. Uwagę przyciąga alternatywny nośnik reklamy, inny niż powszechnie używane prasa, telewizja, radio czy Internet, także wszystkie niestandardowe akcje przeprowadzone w różnych kanałach informacji. W centrum uwagi są strategie opierające się na gwałtownym pomnażaniu informacji, co w rezultacie prowadzi do dystrybucji treści marketingowych do tysięcy lub milionów odbiorców. To właśnie z powodu popularności coraz częściej, bardziej świadomie i bardziej systematycznie wykorzystywane są niestandardowe formy komunikacji marketingowej, tj. marketing wirusowy (ang. viral marketing), marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) i marketing szeptany (ang. word-of-mouth). Techniki prezentowania ofert: mgr Krzysztof Czyżykiewicz Poznaj działania e-marketingowe od kuchni. Rożne kanały komunikacji e- marketingowej i ich praktyczne wykorzystanie. Co do propozycji innych zajęć niestety muszę odmówić, jeżeli natomiast mają Państwo wolne miejsce mogę zaproponować osobę z mojej firmy o podobnych kompetencjach i

2 stażu, która z powodzeniem mogłaby zaproponować coś ciekawego i przydatnego dla studentów. Techniki prezentowania ofert mgr Izabela Wójcik Dla kogo istnieją Facebook, Pinterest, blogosfera i co mogą zaoferować odbiorcom treści w internecie? Poznaj narzędzia, zagrożenia i potencjał mediów społecznościowych w komunikacji e-marketingowej. Teksty wizerunkowe prof. Jerzy Biniewicz Poznanie pojęć i ich relacji: dyskurs, tekst, gatunek, styl. Tekst wizerunkowy w komunikacji. Zależność: struktura logiczna a struktura retoryczna tekstu. Formy i rodzaje argumentacji. Presupozycje - ich rola w ko figury myśli. Wykładniki strukturalne, stylistyczne i językowe perswazji. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego Zajęcia praktycznych (pisanie i redagowanie tekstów, ich analiza dyskursywna). Product placement dr Adam Szynol to kurs poświęcony zagadnieniu, które od niedawna zajmuje zarówno medioznawców, jak i producentów filmowych, scenarzystów, a nawet dziennikarzy i prezenterów. W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawami formalno-prawnymi, obowiązującymi w tej dziedzinie w Polsce, a także ze stosowaniem tych reguł (lub ich obchodzeniem) w praktyce GRAFIKA WEKTOROWA mgr Hanna Parylak Proponowane zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi i nieco bardziej zaawansowanymi funkcjami programu do kreowania grafiki wektorowej (tutaj Adobe Illustrator). Używanie narzędzi, tworzenie i modyfikowanie kształtów, operowanie krzywymi, zastosowanie tekstu i koloru, praca na warstwach zdobyte umiejętności będą mogły zostać wykorzystane we własnych projektach, takich jak logotyp czy infografika. Omówione zostaną również zasady kompozycji i podstawy dobrego projektowania. Webdesign i Webdevelopment dr Marta Smaga Celem kształcenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o kompleksowym prowadzeniu projektów internetowych, od etapu planowania do wdrożenia. Zajęcia mają wprowadzić uczestników w rolę project managera odpowiedzialnego za takie przedsięwzięcia jak strony www firm i instytucji, portale internetowe, serwisy e-commerce, kampanie promocyjne on-line. Studenci poznają różne aspekty projektów internetowych: biznesowe, organizacyjne, technologiczne

3 I magisterski komunikacja wizerunkowa sp. branding Teksty wizerunkowe prof. Jerzy Biniewicz Poznanie pojęć i ich relacji: dyskurs, tekst, gatunek, styl. Tekst wizerunkowy w komunikacji. Zależność: struktura logiczna a struktura retoryczna tekstu. Formy i rodzaje argumentacji. Presupozycje - figury myśli. Wykładniki strukturalne, stylistyczne i językowe perswazji. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego Zajęcia praktycznych (pisanie i redagowanie tekstów, ich analiza dyskursywna). Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk Głównym celem przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" jest nabycie przez studentów wiedzy praktycznej w obszarze prowadzenia działań marketingowych dla produktów tj.: alkohol, papierosy, produkty medyczne, żywność modyfikowana genetycznie, itd. Podczas zajęć studenci będą mieli szansę poznać przykłady prowadzonych kampanii ww produktów oraz zgłębić prawne aspekty ich promowania. Sposób prowadzenia zajęć będzie dość nietypowy, gdyż uczestnicy będą przyswajali wiedzę głównie przez ćwiczenia praktyczne, które pochodzą z rzeczywistych casów agencji reklamowej.

4 II licencjat komunikacja wizerunkowa sp. branding przedmiot "layouty" dr hab. Łukasz Kliś Treści programowe: 1. Podstawy projektowania znaku graficznego (logotypu) od koncepcji do elemenetów księgi znaku i projektowaniu materiałów z wykorzystaniem zaprojektowanego logotypu (do tego celu wykorzystane bedą konkursy na lagotyp); 2. Dopracowywanie koncepcji projektowych poprzez szkicowanie, kreslenie (także w programach graficznych) kolejnych wersji projektu; 3. Projektowanie plakatu jako medium komunikacji wizualnej; poszerzanie wiedzy o plakacie i wykorzystywanie jej w pracy (pod uwagę branę będą konkursy na plakat) 4. Wykorzystywanie typografii jako samodzelnego tworzywa (nośnika informacji i składnika kompozycji) podczas realizacji ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami typograficznymi Przygotowanie plansz prezentacyjnych z własnymi pracami semestralnymi Techniki promocji sprzedaży- mgr Szymon Janiak W dobie agresywnej konkurencji skuteczna sprzedaż musi być realizowana w oparciu o szereg zdefiniowanych działań marketingowych. Odpowiednia polityka cenowa i łańcuch dystrybucji to już dziś zbyt mało. Kluczem jest zatem promocja, która w zależności od segmentu rynku może być realizowana na wiele różnych sposobów. Celem przedmiotu jest przedstawienie elementarnych narzędzi za pośrednictwem, których można wesprzeć działania prosprzedażowe, by w efekcie zwiększyć zysk z oferowanych produktów lub usług. Pozycjonowanie marki mgr Michał Ulidis

5 USP, RTB, Insight, Benefit emocjonalny/funkcjonalny/racjonalny, Brand promise, Storytelling, Brand road map, macierz BCG, STP... I dużo różnych, dziwnych słów prawda? (Ale) właściwie w jakiej sprawie? Pozycjonowanie to projektowanie mniemań, którymi dysponują ludzie w odniesieniu do określonej marki. Nigdy nie ma ono jednak miejsca w próżni - proces ten każdorazowo przebiega w kontekście innych (m.in. podmiotów rynkowych). Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej, razem. Zajęcia będą miały charakter (wyjątkowo) warsztatowy. Niestandardowe narzędzia komunikacji - mgr Tomasz Sysło nowości na rynku mediów społecznościowych i nie tylko - aplikacje, blogi, narzędzia, buzz,... III licencjat sp PR Zarządzanie kryzysem, III st. pierwszego stopnia, PR prof. Igor Borkowski Ponieważ wszystkie podmioty komunikacji dzielą się na te, które kryzys wizerunkowy już dotknął i te, które kryzysu wkrótce doświadczą, umiejętność zarządzania sytuacją kryzysową jest jedną z zasadniczych dla pełnych kompetencji specjalisty public relations. Podczas zajęć poznamy zasady rozpoznawania, definiowania i zarządzania sytuacją kryzysową, oceny ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz technik komunikowania o kryzysie, minimalizowania jego negatywnych skutków oraz raportowania o sytuacji kryzysowej i metody działań pokontrolnych. Wszystko to w połączeniu realnych przykładów z dyskusją, pracą projektową i analizą case studys. Opowiadanie multimedialne Opcja, PR, 3 rok dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w multimedialne narracje filmowe łączące w sobie obraz ruchomy ze statycznymi kadrami, tekstem pisanym oraz interaktywnością. W trakcie zajęć studenci poznają takie oprgoramowanie jak Korsakow czy Zeega (służące

6 do tworzenia interaktywnych, multimedialnych filmów). Podejmą też próbę stworzenia swojego własnego interaktywnego tekstu. Zarządzanie eventami mgr Barbara Kilijańska Podczas zajęć poddawane będą krytycznej analizie minione, bieżące i planowane eventy (odbywające się w Polsce i na świecie). Przedstawione zostaną najnowsze teorie zarządzania projektami. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności koordynowania zadań na każdym etapie oraz przygotują oceny wybranych przez siebie wydarzeń. Poruszony zostanie m.in. temat zarzadzania zespołem i zarządzania sytuacją kryzysową. Jeżeli uczestnicy zajęć wyrażą chęć, wezmą udział w spotkaniach z profesjonalnymi organizatorami eventów. Studenci oceniani będą na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć. Marketing relacyjny - mgr Patrycja Obara W dobie błyskawicznie rozprzestrzeniającej się informacji, kiedy jedna niepochlebna opinia może spowodować masowy exodus klientów firmy, zasada klient nasz pan wydaje się ważniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Jak jednak przełożyć ją na działanie? Jak budować zadowolenie i lojalność klientów? Jak przekuć je w zysk dla organizacji? W jaki sposób można kształtować doświadczenie klientów z produktami lub usługami firmy i czy to naprawdę ma znaczenie? Jak sobie radzić z niezadowolonymi klientami i jak zatrzymać tych, którzy chcą odejść? Czy klient może aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia produktów firmy? Jak uczynić klienta ambasadorem organizacji? Celem zajęć będzie omówienie narzędzi marketingu relacyjnego, które stanowią fundament odpowiedzi na powyższe pytania. Wydarzenia publiczne spektakle medialne dr Katarzyna Konarska O tym jak wielką rolę w życiu codziennym społeczeństw odgrywają współcześnie media nie trzeba nikogo przekonywać. Już w 1956 roku Erving Goffman dostrzegł w swojej książce Człowiek w teatrze życia codziennego niezwykłość wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy światem mediów, politykami a społeczeństwem. Teatralizacja życia politycznego, która zdaniem Goffmana dokonała się za sprawą środków masowego przekazu, dziś rozciąga się na życie codzienne każdego człowieka. Czy rzeczywiście każdy z nas żyje dziś na scenie? Czy zachodzą takie wydarzenia, które nie były od razu spektaklem, spektaklem medialnym? Zajęcia Wydarzenia publiczne spektakle medialne będą składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie analizie samego zjawiska spektaklu medialnego (ok. 3 godz.), w drugiej zaś będziemy praktycznie poznawać mechanizmy tworzenia i kreowania wydarzeń publicznych (w tym celu studenci będą organizować konkretne wydarzenie, którego finał nastąpi w połowie czerwca).

7 Techniki weryfikacji źródeł informacji red. Tomasz Patora Najkrócej rzecz ujmując, na tych zajęciach będziemy uczyć się (zastanawiać, dyskutować) co zrobić, by używając slangowego pojęcia - ogon nie merdał psem. By to dziennikarz w procesie dokumentacji materiału skutecznie kontrolował sytuację i zapobiegał manipulacji ze strony źródeł, z których korzysta. Metoda jest jedna sprawdzać na każdym kroku uzyskiwane informacje. To banał, ale w praktyce nie jest to łatwe. Zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy źródeł osobowych. Jeśli, przykładowo, po drugiej stronie mamy zręcznego gracza (np. oficera służb specjalnych) ciężko będzie nawiązać z nim równorzędną grę, która pozwoli dziennikarzowi skutecznie zweryfikować sączoną przezeń wiedzę. Opisywane zajęcia służą temu, by wiedzieć, jak to zrobić. Wystąpienia publiczne dr Monika Braun Wywieranie wrażenia oraz wpływanie na innych są integralnymi elementami ludzkiej egzystencji. W życiu codziennym stale kreujemy swój wizerunek, choć niekiedy umyka to naszej uwadze. Świadome kształtowanie zachowań jest jednym z najdoskonalszych narzędzi skutecznego działania we wszystkich profesjach! Jednak czy zawsze potrafimy tego dokonać? Wszyscy nosimy w sobie jakieś wyobrażenia o tym jak powinno być i staramy się do nich dostosować. Czy jednak na pewno umiemy kontrolować nasze publiczne działania? Jak skutecznie kształtować selfimage, sprzedać produkt, projekt czy ideę? Jak wygłaszać prezentację? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak skonstruować przemówienie i co zrobić z rękami? A co z gestem, mimiką i kontaktem z odbiorcą? Techniki wystąpień publicznych wyjaśniają w praktyce wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Odpowiadają na potrzebę skutecznego działania wobec różnorodnych gremiów i obejmują różnorodne zagadnienia z zakresu technik wystąpień publicznych i umiejętnego stosowania szeroko pojętego języka ciała. Przemówienie, prezentacja lub składanie oferty sprzedażowej, będą tu traktowane jako pole przekazywania zarówno informacji jak i emocji, oraz jako możliwość efektywnego inspirowania, motywowania oraz przekonywania odbiorców. Zarówno osobowość mówiącego jak i najdrobniejsze szczegóły jego zachowania, staną się dzięki temu wyrazistymi i skutecznymi środkami oddziaływania. CSR: mgr Kamila Bawolska CSR to obecnie ważny obszar działalności biznesowej. Celem zajęć jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa CSR, pokazanie praktycznych aspektów i decyzji dotyczących jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Zajęcia prowadzone są z naciskiem nie tylko na teoretyczne zagadnienia związane z CSR ale i praktykę w postaci Case Study. Zajęcia mają na celu przygotowanie ich uczestników do samodzielnego zdiagnozowania organizacji oraz ewentualnego wdrożenia programu CSR.

8 III licencjat sp. DRT Programy autorskie - prof. Stanisław Bereś Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym z zakresu publicystyki telewizyjnej, których celem będzie: 1. analiza wybranych autorskich programów telewizyjnych oraz używanych w nich form wypowiedzi dziennikarskich; 2. ćwiczenia w redagowaniu i wygłaszaniu krótkich form publicystycznych, charakterystycznych dla programów autorskich (rejestracje kamerą); 3. analiza dokonanych nagrań. Poza pierwszymi dwoma spotkaniami, przeznaczonymi na analizę przedstawionych przez studentów materiałów telewizyjnych, pozostałe ćwiczenia będą miały charakter praktyczny, a zatem nagrań telewizyjnych (w miarę możności w studio). Ich efekty medialne staną się przedmiotem wspólnej analizy zarówno pod kątem walorów merytorycznych, jak i medialnych. Film propagandowy, III st. pierwszego stopnia prof. Igor Borkowski Jeśli pamiętacie zajęcia z propagandy i komunikowania perswazyjnego i jeśli się Wam one podobały, to z chęcią będziecie brać udział w ich kontynuacji. Chciałbym, byśmy skoncentrowali się na filmie propagandowym jako narzędziu budowania narracji historycznej, kształtowaniu wizji świata i projektowaniu (świetlanej) przyszłości. Poza dokumentem, jakim są materiały np. Polskiej Kroniki Filmowej, uwagę zwrócimy na dorobek fabularny m.in. takich reżyserów jak znana nam już Leni Riefenstahl, czy Veit Harlan, Fitz Hippler, Wolfgang Liebeneiner, Siergiej Eisenstein, Dzigi Wiertow, Michaił Cziaureli, Boris Suszkiewicz, Czesław Petelski. TED tworzenie wystąpień publicznych, dr Arkadiusz Lewicki TED (Technology Entertainment and Design) to konferencja naukowa organizowana przez amerykańską organizację non-profit. Posiada ona własną stronę internetową i kanał na portalu YouTube, gdzie zamieszczono ponad 700 wystąpień zawierających, jak głosi motto organizacji, idee warte rozpowszechniania. Prezentacje te poświęcone są bardzo różnorodnym tematom, a jedyną zasadą, jakiej muszą przestrzegać prelegenci, jest ograniczenie wypowiedzi do 18 minut. Zajęcia będą polegały na analizie (merytorycznej i formalnej) najciekawszych wystąpień zamieszczonych na platformie TED, a także omówieniu podstawowych reguł konstruowania wystąpień publicznych. Zaliczenie przedmiotu polegało będzie na przygotowaniu wystąpienia zgodnego z wymogami obowiązującymi na platformie TED.

9 Wydarzenia publiczne spektakle medialne dr Katarzyna Konarska O tym jak wielką rolę w życiu codziennym społeczeństw odgrywają współcześnie media nie trzeba nikogo przekonywać. Już w 1956 roku Erving Goffman dostrzegł w swojej książce Człowiek w teatrze życia codziennego niezwykłość wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy światem mediów, politykami a społeczeństwem. Teatralizacja życia politycznego, która zdaniem Goffmana dokonała się za sprawą środków masowego przekazu, dziś rozciąga się na życie codzienne każdego człowieka. Czy rzeczywiście każdy z nas żyje dziś na scenie? Czy zachodzą takie wydarzenia, które nie były od razu spektaklem, spektaklem medialnym? Zajęcia Wydarzenia publiczne spektakle medialne będą składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie analizie samego zjawiska spektaklu medialnego (ok. 3 godz.), w drugiej zaś będziemy praktycznie poznawać mechanizmy tworzenia i kreowania wydarzeń publicznych (w tym celu studenci będą organizować konkretne wydarzenie, którego finał nastąpi w połowie czerwca). Scenariusz TV i filmowy red. Arkadiusz Wojnarowski Przypomnienie podstawowych wiadomości związanych ze scenopisarstwem z wykorzystaniem prezentacji fragmentów filmów, widowisk telewizyjnych, scenariuszów filmowych i telewizyjnych i przypomnienie następujących pojęć: scenariusz, synopsis, logline, tagline, treatment, scriptdoctoring, dialog, uwagi odautorskie, nagłówek scen, scenopis, streszczenie, opis postaci, szkic fabuły, opis akcji, scena, sekwencja, ujęcie, kadr, protagonista, antagonista, postać lustro, postać dopełniająca, epizod, statysta. Przypomnienie podstaw technik scenopisarskich i przypomnienie formatu scenariuszy telewizyjnych i kinowych na przykładach zrealizowanych tekstów i fragmentów filmów. Rozwinięcie problematyki scenopisarstwa o zaawansowane techniki i elementy jak: konflikt i rodzaje konfliktów, przemiana bohatera i łuk przemiany, klamra, hak, punkty zwrotne akcji, punkty kulminacyjne, prolog, zakończenie, struktury mityczne. Nauka zaawansowanych technik scenopisarskich i rozwój własnych scenariuszy telewizyjnych lub filmowych. Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie:

10 Definiował scenopisarstwo i główne pojęcia z nim związane posługując się podstawową terminologią filmową i telewizyjną Oceniał poprawność formatu scenariusza i jego konstrukcji Wyjaśniał podstawowe różnice formatu w poszczególnych rodzajach scenariuszy Konstruował bardziej złożone średnio i pełno metrażowe scenariusze telewizyjne i filmowe Orientował się w zasadach pisania, edycji, oceny, prezentacji, rejestracji i sprzedaży scenariuszy telewizyjnych i filmowych. II mgr sp. PR Materiały i teksty PR mgr Michał Grala Ćwiczenia mają na celu ukazanie mechanizmów, które stoją za komunikacją werbalną w PR. Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem to cecha nie tylko przydatna w procesie kreacji wizerunku, ale także w codziennym życiu. Podczas zajęć zostaną poddane analizie różne formy językowe z uwzględnieniem ich celu i środków, jakie zostały użyte od jego realizacji. Ćwiczenia mają doprowadzić do nabycia umiejętności formułowania precyzyjnych wypowiedzi z uwzględnieniem zawoalowanych treści istotnych ze względu na przyjętą strategię kreacji wizerunku. Lokowanie produktu w teorii i praktyce dr Adam Szynol to kurs poświęcony zagadnieniu, które od niedawna zajmuje zarówno medioznawców, jak i producentów filmowych, scenarzystów, a nawet dziennikarzy i prezenterów. W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawami formalno-prawnymi, obowiązującymi w tej dziedzinie w Polsce, a także ze stosowaniem tych reguł (lub ich obchodzeniem) w praktyce. PR produktowy mgr Jakub Cendrowski Wybrane zagadnienia: PR a marketing-mix PR produktowy jako alternatywa dla reklamy analiza wizerunku produktu analiza konkurencji wprowadzanie na rynek nowych produktów dobór narzędzi komunikacyjnych wspierających wizerunek produktu

11 krótkoterminowe strategie promocyjno-wizerunkowe długoterminowe kampanie wizerunkowe pozycjonowanie i repozycjonowanie produktów monitoring i analiza mediów pomiar efektywności działań PR finansowy mgr Agnieszka Frąckowiak PR Finansowy pokazuje jak wykorzystywać standardowe narzędzia i działania public relations w komunikacji instytucji finansowych. Nawiązuje także do pojęć ekonomicznych i zapoznaje studentów z elementami investor relations. Uczy skutecznego komunikowania z dziennikarzami zajmującymi się tematyką finansową. Przedmiot przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować w biurach prasowych spółek giełdowych, banków, firm windykacyjnych, ubezpieczeniowych, leasingowych, doradztwa finansowego, domów maklerskich czy w agencjach PR obsługujących firmy finansowe. Skierowany jest także do tych, którzy będą zajmować się komunikacją w instytucjach publicznych np. Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów. Negocjacje mgr Aleksandra Uścinowicz Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem negocjacji, wyjaśnienie jego specyfiki oraz wykształcenie podstawowych kompetencji ułatwiających późniejsze prowadzenie rozmów negocjacyjnych. Studenci w ramach zajęć kształtować będą umiejętność przygotowywania się do negocjacji, zdobędą wiedzę na temat podstawowych strategii i taktyk negocjacyjnych oraz osiągną umiejętność prowadzenia negocjacji. Tematem będą nie tylko negocjacje biznesowe czy handlowe, poruszane będą także kwestie negocjacji w życiu codziennym, stanowiące nieodłączny element wzajemnych relacji międzyludzkich. Zajęcia opierać się będą głównie na praktycznych ćwiczeniach i symulacjach negocjacji, w ramach których słuchacze będą mogli sprawdzać i podnosić swoje kompetencje. Organizacja imprez masowych mgr Lucyna Schumacher Czym jest event marketing? Jaka jest jego rola i miejsce w Public Relations? Jak stworzyć scenariusz imprezy firmowej, jakie są elementy produkcji eventu i co sprawi, że organizowane przez nas przedsięwzięcie będzie udane, a kiedy zakończy się kompletną

12 klapą? Jakie trzeba mieć predyspozycje i czy każdy może zostać event managerem? Zajęcia dadzą studentowi praktyczną wiedzę dotyczącą event marketingu i organizacji eventów: przygotują do wykonywania zawodu na stanowisku event managera czy samodzielnym stanowisku w dziale marketingu, agencji PR, agencji eventowej lub agencji reklamowej typu full service. W programie zajęć znajdą się m.in. takie tematy, jak: organizacja pracy przy produkcji różnych rodzajów eventów (konferencja prasowa, wystawa, targi, road show, bal firmowy, piknik rodzinny, team building, pokaz nowego produktu i in.), zarządzanie budżetem eventu, scenariusz eventu krok po kroku (po części teoretycznej nastąpi część warsztatowa. CSR: CSR to obecnie ważny obszar działalności biznesowej. Celem zajęć jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa CSR, pokazanie praktycznych aspektów i decyzji dotyczących jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Zajęcia prowadzone są z naciskiem nie tylko na teoretyczne zagadnienia związane z CSR ale i praktykę w postaci Case Study. Zajęcia mają na celu przygotowanie ich uczestników do samodzielnego zdiagnozowania organizacji oraz ewentualnego wdrożenia programu CSR. II magisterski sp. projektowanie komunikacji Planowanie komunikacji - opis opcji dr Michał Grech Celem zajęć jest przygotowanie studentów i studentek do samodzielnego strategicznego planowania komunikacji dla wybranej firmy, osoby czy idei. Nacisk położony będzie na dokładną analizę sytuacji i dostępnych danych, badania empiryczne będą traktowane uzupełniająco. Zaczniemy od znalezienie odpowiedzi na pytania: Co w w komunikacji zaplanować można? Co najczęściej planuje się współcześnie jeśli w planowaniu komunikacji? I w związku z tym jak robić to inaczej i lepiej? Następnie zajmiemy się analizą i wskazaniem możliwych strategii komunikacji i rozwinięciem ich w końcowe plany.

13 Nie będziemy zajmować się planowaniem mediów w reklamie, kreowaniem marki ani planowaniem projektów to już było. Wizerunek osób. Tworzenie i badanie. prowadzący: dr Michał Grech Przedmiot zorientowany jest na wprowadzenie studentów i studentek w problematykę wizerunku osób oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania dostępnej wiedzy, metod badań i planowania wizerunku. Nacisk będzie kładziony na następujące aspekty: - czym jest wizerunek osób, co różni go od wizerunku marek i firm, - metody badań wizerunku osób, - planowanie i prowadzenia pracy nad wizerunkiem osoby - wyróżnianie istotnych zmiennych wpływających na wizerunek: min. wygląd, styl życia, marki, kontekt społeczny i komunikacyjny - wizerunek, a grupy odbiorców - media, doradztwo - komunikacja na portalach społecznściowych i jej konskwencjes W ramach zajęć poza wstępem teoretycznym i przygotowaniem metodologicznym zapoznanie z dostępnymi wynikami badań. Po etapie analitycznym planowany jest etap doradczy przygotowujący do wskazywanie możliwych szans i rozwiązań wykazanych problemów wizerunkowych i komunikacyjnych Oczekiwane rezultaty zajęć. Umiejętność samodzielnego przygotowania i realizacji badań, planowania komunikacji i projektu zmiany i planu wprowadzenie wizerunku wybranej osoby. Oczekiwania od studentów: - podstawowa wiedza o wizerunku, - konsekwentna praca w semestrze. Zaliczenie przedmiotu dwuskładowe: 1) kumulatywne z pracy w czasie semestru + 2) na podstawie samodzielnie przygotowanego planu pracy nad wizerunkiem dla wybranej osoby. Piotr Fąka Scenariopisarstwo/Projektowanie narracji fabularnej W poradnikach piszą, że każdy może napisać scenariusz, np. scenariusz filmu fabularnego i zdobyć nagrody. Oczywiście osiągnięcie sukcesu jest regulowane przez system złotych reguł zawartych w poradniku, których zastosowanie ma doprowadzić do zwycięstwa. Inne poradniki z kolei piszą, że scenariusz to wytwór serca/duszy/namiętności/talentu (można dodać kilka innych synonimów). A inni piszą, że scenariusz to banalna zabawka i powstają identyczne produkcje, oparte na tym samym schemacie fabularnym. Celem zajęć jest zrozumienie, że scenariusz, a następnie scenopis, dowolnej poetyki, to przede wszystkim planowanie przestrzeni akcji i zarządzanie fabułą. Nie istnieje jeden złoty środek, który będzie sprawdzać się w każdej sytuacji. Tematyka zajęć obejmuje

14 m.in. stopnie wyrazistości rysu charakterologicznego bohaterów, ekspozycja i puenta narracji, scenariusz a scenopis, planowanie przestrzeni, kompozycja wizualna w narracji, konstrukcja planu akcji, bridge, kłącze akcji, rama akcji, muzyka/ścieżka dźwiękowa w narracji, estetyki narracji, czas i tempo, budowanie planów otwartych i zamkniętych, budowa scen. Piotr Fąka Analiza i projektowanie kultu marki Uwielbiam Cię... I love it To jest najlepszy... Nie ma bardziej prawdziwego Jak przebiegają komunikacje w grupach fanowskich? Jak fani konstruują gwiazdę? Jak gwiazda konstruuje gwiazdę i fanów? W jakim systemie oni wspólnie pracują? Celem zajęć jest poznać i zrozumieć konstrukt kultu marki (lub: kultu X ) i zaprojektować kult marki, czyli zaprojektować stosowne komunikacje i systemy orientacyjne. Projektowanie wnętrz mgr Wiktoria Kumpin 1. Inwentaryzacja pomieszczenia pomiary, rysunek rzutu i przekroju. 2. Rysunek w perspektywie aksonometria 3. Barwa i światło w architekturze postrzeganie barwy i światła. Teoria barw. Psychologia koloru. Barwa we wnętrzuzmiana cech przedmiotu poprzez manipulację kolorem, tworzenie iluzji optycznych 4. postawy ergonomii 5. materiałoznastwo 6. home standing 7. wspólczesne style wnętrzarskie Projektowanie wnętrz 1. Uczęszczając na zajęcia z projektowania wnętrz można wyspecjalizować się w tworzeniu obrazu pomieszczenia, za pomocą prawidłowego operowania światłem, kolorami, deseniami. Będzie można wytrenować rękę w rysunku technicznym technice aksonometrycznej rysunku w perspektywie. Zapoznać się ze sposobem przełożenia inwentaryzacji wnętrza na rzut i przektrój obrazu. Poznać

15 podstawy ergonomii i projketowania wg jej wytycznych. Odnaleźć rozwiązania odwórcze dla wnętrz, czyli projekty Home Standing. Poznać współczesne style wnętrzarskie. Dowiedzieć się ważnych informacji o architektonicznych materiałach dostępnych na rynku i ich odpowiedniego zastosowania we wnętrzach.

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa habilitacyjna Rozprawa habilitacyjna Produkt, Marka, Otoczenie projektowanie holistyczne całościowe zarządzanie wzornictwem Andrzej Śmiałek, 2013 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana. Efekty

Do kogo skierowana. Efekty O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Wstęp 5 1.1. Podstawowe pojęcia 5 2. Strategia 7 2.1. Po co mówimy? 7 2.2. Do kogo mówimy? 8 2.3. Komunikaty 11 3. Narzędzia 13 3.1. Identyfikacja wizualna 13 3.2. Media 15 3.3. PR w internecie

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo