PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ ul. Indiry Gandhi Warszawa Tel. (22) L.P. NAZWA BADANIA SYMBOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa Tel. (22) 34-96-480 e-mail: pak@ihit.waw.pl L.P. NAZWA BADANIA SYMBOL"

Transkrypt

1 KLINIKA HEMATOLOGII Tel. (22) Fax. (22) Trepanobiopsja szpiku Biopsja aspiracyjna Konsultacja pacjenta z zakresu hematologii PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ Tel. (22) Badanie cytochem.+cytoenz. (Pox, Sudan, PAS, Fosfataza kwaśna, esteraza niespecyficzna) Badanie cytoenzymatyczne - Fosfaza alkaliczna granulocytów (FAG) Ocena rozmazu krwi Barwienie rozmazu szpiku+ocena mielogramu Fosfataza kwaśna oporna na winian Syderoblasty Test glicerolowy Barwienie rozmazu krwi obwodowej + ocena rozmazu IgG ilościowo w surowicy Oznaczanie i identyfikacja immunologiczna krioglobulin Immunofiksacja surowicy Immunofiksacja moczu Oznaczanie krioglobulin IgA Ilościowo w surowicy IgM Ilościowo w surowicy Całkowite Łańcuchy lekkie Kappa ilościowo w surowicy Całkowite Łańcuchy Lambda ilościowo w surowicy B2M ilościowo w surowicy IgD Ilościowo w surowicy IgE ilościowo w surowicy Immunofiksacja mocyu 4BJ Immunofiksacja surowicz 4IF PRACOWNIA GENETYKI Tel. (22) Dodatkowe oznaczenie - badanie mutacji genu BCR-ABL Badanie mutacji FLT Badanie RQ - PCR (MRD) Panel MRD (RT - PCR i RQ - PCR) Rearanżacja genów Ig lub TCR BCL1- IGH, BCL2- IGH Badanie genu fuzyjnego:bcr-abl, AML1-ETO, MLL-AF4, CBFB- MYH11.MLL-PTD.PML-RARA, TEL-AML1,E2APBX1,SIL-TAL1,ETV PDGFRB,FIP1L1-PDGFRA 32 Diagnostyka ostrej białaczki szpikowej (panel) Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej (panel) Rearanżacja genów TCR (TCRB, TCRG, TCRD) (panel) Rearanżacja genów Ig (IGH, IGK, IGL) (panel) Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej (panel)

2 37 JAK2 V617F metodą ARMS PCR Badanie FISH z sondą genową (z hodowlą in vitro): BCR-ABL, AML1-ETO, CBFB, PML-RARA, MLL, ETV6, FIP Badanie FISH z sondą centromerową (bez hodowlii in vitro) Badanie FISH z sondą genową (bez hodowlii in vitro) Ocena kariotypu (GTG) Analiza mutacji KD BCR-ABL (RQ-PCR i sekwencjonowanie) Dodatkowa reakcja PCR Diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej (panel FISH: p53, ATM, RB1, cen12) Ocena ekspresji BAALC Mutacje NPM PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Tel. (22) , (22) Fax. (22) Gastroskopia Koagulacja Argonowa Kolonoskopia Podwiązywanie żylaków przełyku met. Saeeda Six/Ten-Shooter Polipectomia żąłądka (z wycięciem 1 polipa) Rektoskopia Rozszerzanie przełyku Sigmoidoskopia Skleroterapia ostrzyknięcie Aethoxysklerolem Terapia iniekcyjna Polipectomia jelita grubego (z wycięciem 1 polipa) Gastroskopia + test ureazowy Gastroskopia + wycinki histopatologiczne Gastroskopia + HP + wycinki histopatologiczne Premedykacja Skleroterapia ostrzyknięcie Ethonalaminą Podwiązanie żylaków przełyku metodą Endo - loop Klipsowanie miesjsca krwawienia (klipsownica wielorazowa) Wycięcie każdego następnego polipa/pobranie każdego następnego wycinka Sigmoidoskopia + wycinki histopatologiczne Kolonoskopia + wycinki Rektoskopia + wycinki Znieczulenie anestezjologiczne Ablacja PRACOWNIA TRANSFUZJOLOGII LABORATORYJNEJ Z BANKIEM KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH Tel. (22) "Sztuczne łzy" z 150 ml krwi "Sztuczne łzy" z 300 ml krwi "Sztuczne łzy" z 450 ml krwi Napromienianie Pobranie próbek do badań bakteriologicznych Pobranie próbek do badań morfologicznych Pobranie próbek do badań CD

3 78 Przechowywanie zamrożonego KKP (za m-c) Przechowywanie zamrożonego PBSC, szpiku i krwi pępowinowej (za m-c) Czas przeżycia autologicznych krwinek płytkowych ze wskaźnikiem śledzionowo-wątrobowym (z 1 poj. jed Czas przeżycia autologicznych krwinek płytkowych ze wskaźnikiem śledzionowo-wątrobowym (z 2 poj. jed Czas przeżycia allogenicznych krwinek płytkowych ze wskaźnikiem śledzionowo-wątrobowym (z 2 poj. jed Rozmrożenie autologicznego KKP Rozmrożenie PBSC, szpiku, krwi pępowinowej (bez badań) Filtracja szpiku Przygotowanie KKCz do transfuzji dopłodowej Przygotowanie KKP do transfuzji do płodowej Przygotowanie medium do pobierania szpiku (bez pobierania próbek i mrożenia) Czas przeżycia erytrocytów Zamrażanie autologicznego KKP Zamrażanie autologicznego KKCz Zamrażanie krwi pępowinowej (metoda kożuszka leukocytarno-płytkowego) Rozmrożenie autologicznego KKCz Witamina B12 i kwas foliowy Test Schillinga UZWŻ (utajona zdolność wiązania żelaza) Cyklosporyna Ferroerytrokinetyka ze wskaźnikiem śledzionowo-wątrobowym Ferrokinetyka Zamrożenie PBSC - 1 pozycja (bez badań) Zamrożenie szpiku - 1 pozycja (bez pobrania próbek) PRACOWNIA TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Z BANKIEM KRWI Tel. (22) Pobranie materiału od chorego w celu wykonania 'sztucznych łez" Pobranie materiału od ciężarnej w celu wykonania preparatu z krwinek czerwonych do transfuzji dopłodowej Pobranie materiału od ciężarnej w celu wykonania preparatu z krwinek płytkowych do transfuzji dopłodowej Leukafereza lecznicza wykonywana w klinice IHiT Leukafereza lecznicza wyjazdowa Plazmafereza lecznicza ( wymiana 1500 ml.) Plazmafereza lecznicza ( wymiana 2000 ml.) Plazmafereza lecznicza ( wymiana 3000 ml.) Plazmafereza wyjazdowa ( wymiana 1500 ml ) Plazmafereza wyjazdowa ( wymiana 2000 ml.) Plazmafereza wyjazdowa ( wymiana 3000 ml.) Trombafereza lecznicza w Pracowni Transfuzjologii Klinicznej ZDHiT Trambafereza lecznicza wyjazdowa Pobranie materiału od chorego w celu zbadania czasu przezycia płytek (podwójne) Pobranie materiału do przeszczepu komórekkrwiotwórczych przy użyciu separatora Pobranie materiału do badani aczasu przeżycia płytek (pojedyńcze) Pobranie materiału od chorego w celu wykonania żelu płytkowego bez użycia separatora

4 119 Pobranie materiału od chorego w celu wykonania żelu płytkowego przy użyciu separatora Cobe Spectra Oczyszczanie szpiku przy użyciu separatora Cobe Spectra Plazafereza lecznicza wyk. W IHiT (wymiana 4000 ml osocza) Plazafereza lecznicza wyk. W IHiT (wymiana 6000 ml osocza) Plazafereza lecznicza wyk. W IHiT (wymiana 8000 ml osocza) Plazmafereza lecznicza wykonywana w IHiT (wymiana 1500 ml) Plazmafereza lecznicza wykonywana w IHiT (wymiana 2000 ml) Plazmafereza lecznicza wykonywana w IHiT (wymiana 3000 ml) PRACOWNIA IMMUNOLOGII KRWINEK CZERWONYCH ul. Chocimska 5, Warszawa tel. (22) w Badanie na obecność alloprzeciwciał Diagnostyka NAIH podstawowa Diagnostyka NAIH typu ciepłego rozszerzona Diagnostyka NAIH typu ciepłego badanie kontrolne Fenotyp Rh i K (prob) Fenotyp Kidd Fenotyp Duffy Fenotyp M, N, S,s Fenotyp Lewis Antygen k Diagnostyka NAIH typu zimnego Diagnostyka Napadowej Zimnej Hemoglobinurii Badanie u biorcy przed przeszczepieniem KKM Badanie u dawcy KKM Określenie miana anty- A/-B klasy IgG i IgM Diagnostyka powikłania poprzetoczeniowego Identyfikacja alloprzeciwciał z 1 ukł.grupowego Identyfikacja alloprzeciwciał wieloswoistych Identyfikacja alloprzeciwciał do antygenu powszechnego Auto/allodsorpcja autoprzeciwciał Diagnostyka NAIH typu mieszanego Fenotyp P Fenotyp MN Fenotyp Ss Badanie konsultacyjne grupy krwi Identyfikacja przeciwciał do antygenu o niskiej częstości występowania Fenotyp/antygen o niskiej częstości występowania Fenotyp Lua Ilościowe badanie przeciwciał anty - D w FC Bezpośredni test antyglobulinowy Eluat Hemolizyny ciepłe i zimne Rozszerzony fenotyp krwinek czerwonych Fenotyp Rh i K (karty Diamed) Rozszerzony fenotyp krwinek czerwonych (Rh i K na kartach) Fenotyp Duffy na kartach Fenotyp MNSs na kartach Fenotyp Kidd na kartach

5 PRACOWNIA IMMUNOLOGII LEUKOCYTÓW I PŁYTEK KRWI ul. Chocimska 5, Warszawa tel. (22) w Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy/ na płytkach krwi met. enzymatyczną (MAIPA) Wykrywanie przeciwciał anty - HLA w teście limfocytotoksyczności (LCT) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicach met. fluorescencyjną (PIFT) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych na płytkach met. fluoroscencyjną (BIFT) Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicach/ na granulocytach met. fluorescencyjną (GIFT) Wykrywani eprzeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicach/ na granulocytach met. enzymatyczną (MAIGA) Wykrywani eprzeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicach/ na granulocytach met.aglutynacji (GAT) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych EDTA- zależnych met. fluorescencyjną Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych heparynozależnych met. enzymatyczną Próby zgodności z limfocytami w teście LCT Wykrywanie przeciwciał anty- HLA w teście ELISA Badanie retykulopłytek Diagnostyka serologiczna konfliktu matczyno -płodowego w zakresie antygenów płytek krwi - wersja podstawowa Badanie ekspresji GPlb płytek krwi testem immunofluorescencyjnym Badanie ekspresji GPIIb/IIIa płytek krwi testem immunofluorescencji Oznaczenie antygenu z układu HPA-1 met.enzymatyczą Diagnostyka serologiczna konfliktu matczyno - płodowego w zakresie antygenów granulocytów Pakiet granulocytarny (GIFT, GAT, MAIGA) Pakiet badania ekspresji GPIb / GPIIb/IIIa płytek krwi PRACOWNIA IMMUNOPATOLOGII CIĄŻY ul. Chocimska 5, Warszawa tel. (22) w Diagnostyka choroby hemolitycznej płodu/noworodka (nie obejmuje identyfikacji przeciwciał) Diagnostyka konfliktu matczyno - płodowego w antygenach krwinek czerwonych Diagnostyka choroby hemolitycznej noworodka w układzie ABO Identyfikacja alloprzeciwciał z 1 układu grupowego Identyfikacja alloprzeciwciał wieloswoistych Ilościowa ocena przecieku płodowo-matczynego metodą Kleihauera Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-d po porodzie Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-rhd w 28 tygodniu ciąży i po poronieniu Oznaczenie miana przeciwciał Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał czerwonokrwinkowych u kobiet w ciąży Test polibrenowy Test w soli NaCl

6 196 Konsultacje i opracowanie wyniku konfliktu matczyno - płodowego w zakresie płytek Konsultacje i opracowanie wyniku konfliktu matczyno - płodowego w zakresie granulocytów Konsultacje i opracowanie wyniku powikłania poprzetoczeniowego TRALI Badanie dawców panelowych Bezpośredni test antyglobulinowy Fenotyp Kidd Fenotyp Duffy Fenotyp M, N, S, s Fenotyp Lewis Antygen k Fenotyp P Fenotyp MN Fenotyp Ss Identyfikacja alloprzeciwciał do antygenu powszechnego Identyfikacja alloprzeciwciał do antygenu o niskiej częstotliwości Fenotyp /antygen o niskiej częstotliwości występowania Fenotyp Lua Rozszerzony fenotyp krwinek czerwonych Fenotyp Rh i K Eluat Adsorpcja alloprzeciwciał Określenie miana przeciwciał anty - A/ anty - B klasy IgG i IgM PRACOWNIA SERODIAGNOSTYKI WIRUSÓW ul. Chocimska 5, Warszawa 218 Badanie WB w kierunku zakażenia wirusem HTLV I/II (15 oznaczeń przeprowadzanych jednoczesnie) Badanie w kierunku przeciwciał PVB19 kl. IgG Badanie w kierunku przeciwciał PVB19 kl. IgM Hbs Ag Architekt Test potwierdzenia HBs Ag Architekt anty- HCV Architekt HIV Ag/Ab Architekt Kiła Archiekt anty HBc total Architekt anty HBc IgM Architekt HBe Ag Architekt anty HBs Architekt HBe Ab Architekt Badanie WB w kierunku zakażenia wirusem HIV 1/2 (33 badania wykonywane jednoczesnie) Test WB RIBA HCV (28 badań wykonywanych jednocześnie) Wykonanie testu przeglądowego ELISA anty-hcv (18 badań wykonywanych jednocześnie) VIDAS anty - CMV IgG VIDAS anty - CMV IgM VIDAS anty - Toxo IgG VIDAS anty - Toxo IgM VIDAS anty- Hbs VIDAS HBsAg anty HBc total Architekt CITO anty HBc IgM Architekt CITO VIDAS EBV IgM

7 243 VIDAS EBV IgG VIDAS EBV EBNA IgG WB HCV Innolia HCV Score Innogenetics WB HIV Innolia HIV Score Innogenetics WB Syphilis Innolia Score Innogenetics Test kiłowy TPHA BioMerieux HTLVI/II Architect PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ WIRUSÓW ul. Chocimska 5, Warszawa 250 Badanie ilościowe DNA HBV Badanie ilościowe DNA EBV Badanie ilościowe DNA EBV- cito Genotypowanie HCV Badanie ilościowe DNA CMV Badanie ilościowe DNA CMV-cito Badanie ilościowe DNA Parvowirusa B Badanie ilościowe DNA Parvowirusa B19-cito RNA HCV + RNA HIV + DNA HBV metodą TMA (RCKiK) RNA HCV + RNA HIV + DNA HBV metodą TMA (odbiorcy inni niż RCKiK) RNA HIV Półilościowe badanie DNA wirusa BK (od kwietnia 2010) Półilościowe badanie DNA wirusa BK - cito (od kwietnia 2010) Półilościowe badanie DNA wirusa JC (od kwietnia 2010) Półilościowe badanie DNA wirusa JC - cito (od kwietnia 2010) Genotypowanie wirusa HBV RNA HCV met. PCR (Roche) Jakościowe badanie DNA HBV met. PCR (Roche) DAN HBV+RNA HCV+RNA HIV met. PCR (Roche) ilościowe badanie parvob19 (umowa) PRACOWNIA NIEDOKRWISTOŚCI UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE ul. Chocimska 5, Warszawa tel. (22) w Diagnostyka NNH: flurocytometryczne badanie CD55 i CD59 erytrocytów Diagnostyka NNH : fluorocytometryczne badanie CD59, CD66b granulocytów Poziom haptoglobin (met. RID) Białko C-reaktywne (test lateksowy CRP) Test w kierunku mononukleozy zakaźnej: lateksowy IM Czynnik reumatoidalny :test lateksowy RF Czynnik reumatoidalny :test Waalera- Rosego Przeciwciała anty-dna (test lateksowy LE) Test EMA - badanie przesiewowe w kierunku sferocytozy i innych membranopatii Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży w niedokrwiostościach (cytometrią przepływową) Hemoglobiny patologiczne metodą elektroforezy HbA2 metodą kolumienkową Hemoglobina płodowa (HbF) Glikosfingolipidy erytrocytów - test przesiewowy w niedokrwistości dyserytropoetycznej typu II (CDA II) Aldolaza

8 285 G6PD -dehydrogenaza glukozo - 6 fosforanowa HK - heksokinaza PK - kinaza pirogronianowa GPI - izomeraza glukozofosforanowa PFK -fosfofruktokinaza Reduktaza methemoglobiny usunięte PGK Kinaza fosfoglicerynianowa PRACOWNIA GRUP KRWI I PRÓB ZGODNOŚCI tel w Grupa krwi pępowinowej Grupa krwi metoda mikrokolumnowa automatyczna Grupa krwi mikrokolumnowa manualna Grupa krwi metoda manualna probówkowo/ szkiełkowa Próba Zgodności - met. automatyczna z 1 jedn. KKCZ Próba Zgodności - met. automatyczna z kolejną jedn. KKCZ Próba Zgodności met. manualna mikrokolumnowa z 1 jedn. KKCZ Próba Zgodności met. manualna mikrokolumnowa z kolejną jedn. KKCZ Próba Zgodności met. manualna probówkowa z 1 jedn. KKCZ Próba Zgodności met. manualna probówkowa z kolejną jedn. KKCZ Identyfikacja alloprzeciwciał z jednego układu grupowego Identyfikacja alloprzeciwciał z wieloswoistych Oznaczenie fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell met. mikrokolumnową Oznaczenie rozszerzonego fenotypu erytrocytów Dobieranie krwi zgodnej w układzie Rh (C, Cw, c, E, e) -1 antygen Dobieranie krwi zgodnej w układzie Kidd - 1 antygen Dobieranie krwi zgodnej w układzie Dyffy- 1 antygen Dobieranie krwi zgodnej w układzie MNS- 1 antygen Dobieranie krwi zgodnej w antygenie K z układu Kell Auto/ alloabsorbcja przciwciał Przyjmowanie składników krwi do Banku Krwi podczas dyżuru Wydawanie składników krwi z Banku Krwi podczas dyżuru Opis wyniku grupy krwi Dobieranie krwi zgodnej w antygenie z układu MNS PRACOWNIA GENETYKI KOMÓREK KRWI I CHIMERYZMU ul. Chocimska 5, Warszawa tel. (22) Oznaczenie chimeryzmu po przeszczepieniu szpiku allogenicznego Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów płytkowych (wersja podstawowa - układu HPA-1 met. PCR-SSP) Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów płytkowych (wersja rozszerzona - układy HPA-1,2,3,4,5,15 met. PCR-SSP) Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów granulocytarnych (wersja podstawowa - antygeny HNA-1 met. PCR-SSP) Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów granulocytarnych (wersja uzupełniająca - układy HNA-4 i HNA-5 met. PCR-SSP)

9 322 Oznaczenie genotypu antygenów płytkowych układu HPA-1 metodą PCR- SSP (wersja podstawowa) Oznaczenie allelu DRB3*0101 u osoby o genotypie HPA-1bb Oznaczenie genotypu antygenów płytkowych układów HPA-1,2,3,4,5,15 metodą PCR-SSP (wersja rozszerzona) Oznaczenie genotypu antygenów granulocytarnych HNA-1 metodą PCR- SSP (wersja podstawowa) Oznaczenie genotypu antygenów granulocytarnych układów HNA-4 i HNA-5 metodą PCR-SSP (wersja uzupełniająca) Nieinwazyjna diagnostyka RHD płodu z osocza matki (wersja podstawowa - czas oczekiwania 1 tydzień) Oznaczenie genotypu antygenów erytrocytów układów Kell, Kidd i Duffy met. PCR-SSP Oznaczenie genotypu antygenów erytrocytów układów MN i Ss met. PCR- SSP Oznaczenie genotypu antygenów erytrocytów z rzadkich układów met. PCR- SSP Oznaczenie genotypu antygenów erytrocytów układu Rh (5 regionów genu RHD: ex4, in4, ex5, ex7, ex10;rhe/e met.rq-pcr Badanie weryfikujące genotyp HPA1bb z drugiego pobrania oraz oznaczenie allelu DRB3*0101 w zakresie antygenu plytek HPA-1a Weryfikacja genotypu HPA-1bb z drugiego pobrania (inny wariant PCR- SSP) Nieinwazyjna diagnostyka Rhc płodu (wersja podstawowa) Nieinwazyjna diagnostyka RhE płodu (wersja podstawowa) Badania uzupełniające nieinwazyjną diagnostykę RhD lub RhE płodu (gdy ujemne wyniki badań podstawowych) Ocena ryzyka konfliktu RhD przez określenie zygotyczności ojca w zakresie genu RHD (RQ-PCR) Oznaczenie genotypu antygenów erytrocytów układu RhCDE met. PCR-SSP Oznaczenie genotypu antygenów erytrocytów układu ABO met. PCR-SSP Ozanaczenie genotypu antygenów erytrocytów słabych odmian RhD met. PCR-SSP Oznaczenie wariantów genotypu RhD ujemnego met. PCR-SSP Dyskryminacja alleli pojedyńczego układu antygenów płytkowych HPA-1, -2,- 3 lub -5 met. RQ-PCR z sondami MGB (przy badaniu 8 osób, czas oczekiwania na wynik 2 tygodnie, oferta dla RCKIK) Dyskryminacja alleli pojedyńczego układu HPA-15 met. RQ-PCR z sondami Taq - Man (przy badaniu 8 osób, czas oczekiwania na wynik 2 tygodnie, oferta dla RCKIK) Oznaczenie genotypu RhD (5 regionów genu RHD: ex4,in4, ex7,ex10) met. PQ-PCR Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno-płodowym w zakresie pojedyńczego układu antygenów erytrocytów (Kell lub Kidd lub Duffy), z badaniem inwazyjnie pobranego materiału od płodu (aminocyty) metodą dyskryminacji alleli RQ-CR Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno-płodowym w zakresie pojedyńczego układu antygenów erytrocytów układu Rh (RhD lub RhCc lub RhEe), z badaniem inwazyjnie pobranego materiału od płodu (aminocyty) met. PQ-CR Diagnostyka genetyczna konfliktu matczyno -płodowym w zakresie antygenów erytrocytów układów Kell. Kidd i Duffy z badaniem inwazyjnie pobranego materiału od płodu (aminocyty) met. PCR-SSP Nieinwazyjna diagnostyka RHD oraz allelu C i/lub E genu RHCE płodu z osocza matki (wersja podstawowa)

10 349 Nieinwazyjna diagnostyka RHD płodu z osocza matki (wersja podstawowa - przy badaniu 3 ciężarnych;czas oczekiwania na wynik 4 tygodnie) Dyskryminacja alleli pojedyńczego układu antygenow płytkowych HPA-1,-2,- 3 lub -5 met. PQ-PCR z sondami MGB (przy badaniu 48 osób, czas oczekiwania 4 tygodnie, oferta dal RCKiK) Dobór markerów różnicujących dawcę i biorcę allo-hsct do badania chimeryzmu met. RQ-PCR (wersja dla par niespokrewnionych) Dobór markerów różnicujących dawcę i biorcę allo-hsct do badania chimeryzmu met. RQ-PCR (wersja dla par spokrewnionych) Ocena chimeryzmu w mononuklearacg biorcy po allo-hsct met. RQ-PCR (jeden punkt czasowy, od 5 doby po HSCT) Ocena chimeryzmu w mononuklearach biorcy po allo-hsct met. PQ-PCR (dodatkowy punkt czasowy; od 5 doby po HSCT) PRACOWNIA IMMUNOFENOTYPOWANIA tel ALL B- PALG - diagnostyka ALL B - PAL G- ocena po leczeniu (I) ALL B - PALG - ocena po leczeniu (II) ALL T - PALG - diagnostyka ALL T - PALG - ocena po leczeniu AML ocena remisji AML po screeningu CD138 FITC CD16 PE- Cy CD19 APC- Cy CD3 FITC CD38 PE CD45 PerCP-Cy CD45/CD14 (leukogate) CD CD57 /CD16 /CD Chłoniak T - (CD4+) Chłoniak T - (CD8+) CLL MRD FMC HCL - B IgM APC Kappa/lambda/CD19 (zestaw BD) Komórki NK CD16+ (3/16) Kontrola: FITC/PE (dwa kolory) Kontrola: FITC/PerCP-Cy5.5 (trzy kolory) Kontrola: FITC/PERcp-Cy5.5 (cztery kolory) Kontrola: FITC/PE/PerCP-Cy5.5/PE-Cy7/APC (pięć kolorów) Limfocyty T CD4 i CD Limfocyty T, B, NK Limfocyty T, NK, B (CD5/CD10) Multitest 6 - color TBNK Ocena żywotności komórek (7-AAD) Odsetek komorek CD 34+ wraz z żywotnością (7-AAD)- dyżur Odsetek komórek CD34+ (ISHAGE) Odsetek komórek CD34+ (ISHAGE) - dyżur Odsetek komórek CD34+ wraz z żywotnością (7-AAD) Plazmocyty CD38+CD138+CD

11 393 Przeciwciała: FITC/PE (dwa kolory) Przeciwciała: FITC/PE/PerCP-Cy5.5 (trzy kolory) Przeciwciała: FITC/PE/PerCP-Cy5.5/APC (cztery kolory) Przeciwciała: FITC/PE/PerCP-Cy5.5/PE-Cy7/APC (pięć kolorów) Płukanie materiału biologicznego (szpik/płyn z jamy ciała) s IgM/s IgD/ s CD Screening - wstępne różnicowanie komórek TdT/CD79A TdT/MPO7 + CD79A/ c CD TdT/ s CD10/ s CD TdT/ s CD10/ s CD19/ IgM TdT/ s CD7/ c CD ZAP - 70/ CD3/CD Screening - różnicowanie komórek CLL-B/Chłoniak B - diagnoza/ ocena remisji Kappa/lambda/CD19/CD5/CD Kontrola: FITC/PE/PerCP-Cy5.5/PE-Cy7/APC/APC-Cy7 (sześć kolorów) Przeciwciała: FITC/PE/PerCP-Cy5.5/PE-Cy7/APC/APC-Cy7 (sześć kolorów) PMR- różnicowanie komórek PRACOWNIA HEMOSTAZY tel. (22) , (22) Badanie adhezji płytek krwi - test impact R Test Generacji Trombiny TGA Badanie tromboelastometryczne RODEM Delta na-tem Badanie tromboelastometryczne RODEM Delta in-tem Badanie tromboelastometryczne RODEM Delta ex-tem Badanie tromboelastometryczne RODEM Delta fib-tem Badanie tromboelastometryczne RODEM Delta ap-tem Oznaczenie Czynnika V Oznaczenie Czynnika VII Oznaczenie Czynnika X Oznaczenie czasu protrombinowego APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji Oznaczenie czasu trombinowego Oznaczenie czasu batroxobinowego (reptylazowego) Test na obecność krążącego antykoagulantu (w tym antykoagulantu toczniowego) Test potwierdzenia obecności antykoagulantu toczniowego (APTT) Test potwierdzenia obecności antykoagulantu toczniowego (d RWT) Oznaczenie fibrynogenu (metodą kolorymetryczną) Oznaczenie fibrynogenu (met.claussa) Rozpuszczalność skrzepu w 5M moczniku Fibrynoliza w euglobulinach Oznaczenie Czynnika VIII Oznaczenie miana krążącego antykoagulantu (inaktywatora czynnika VIII lub IX) Oznaczenie Czynnika IX Oznaczenie Czynnika XI Oznaczenie Czynnika XII Oznaczenie aktywności czynnika XIII (met. chromogenną) PFA-100 COL/ADP (automatyczny pomiar czynności płytek krwi) PFA-100 COL/EPI (automatyczny pomiar czynności płytek krwi)

12 441 Oznaczenie aktywności czynnika von Willebranda (kofaktora rystocetyny) Oznaczenie antygenu czynnika von Willebranda (met. Enzymoimmunofluorescyjną) Oznaczenie antygenu antytrombiny Oznaczenie aktywności antytrombiny (met. amidolityczną) Oznaczenie aktywności białka C (met. chromogenną) Oznaczenie antygenu białka C (met. enzymoimmunofluorescyjną) Oznaczenie antygenu wolnego białka S (met. ELISA) Oznaczenie aktywności białka S (zestaw DADE BEHRING) APCR (oporność na aktywowane białko C) Miano przeciwciał antykardiolipinowych (IgG, IgM) Miano przeciwciał przeciw beta-2-glikoproteinie (IgG lub IgM) Ilościowe oznaczenie D- dimerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną) Oznaczenie Czynnika II Oznaczenie aktywności heparyny w osoczu (anty-xa) Czas krwawienia (met. Precisette) Oznaczenie liczby płytek krwi w komorze Burkera (met. Nygaarda) Białko całkowite w osoczu i preparatach osoczopochodnych (met. kolorymetryczną) PRACOWNIA CHOROBY VON WILLEBRANDA 458 Analiza multimerów czynnika von Willebranda Oznaczenie aktywności ADAMTS13 met chromogenną (czas wykonania badania do 2 tyg.) Oznaczenie aktywności ADAMTS13 met chromogenną (czas wykonania badania do 2 miesięcy) Oznaczenie antygenu ADAMTS13 met. chromogenną (czas wykonywania badania do 2 tyg.) Oznaczenie antygenu ADAMTS13 met. chromogenną (czas wykonywania badania do 2 miesięcy) Oznaczenie inhibitora ADAMTS13 met. chromogenną (czas wykonywania badania do 2 tyg.) Oznaczenie inhibitora ADAMTS13 met. chromogenną (czas wykonywania badania do 2 miesięcy) Oznaczenie wiązania czynnika von Willebranda do kolagenu met.elisa Test Ripa Wykrywanie mutacji typu Leiden genu czynnika V Wykrywanie mutacji genu protrombiny G20210A Wykrywanie mutacji genu MTHFR C677T Badanie funkcji płytek krwi (ADP, kotagen, ristoceryna, epinefryna, kwas arachidonowy) Badanie funkcji płytek krwi (ADP, kolagen, ristocetyna, epinefryna) i test RIPA PRACOWNIA MIKROBIOLOGII ul. Chocimska 5, Warszawa tel. (22) wew Antygeny Candida albicans Antygeny Aspergillus Badanie jałowości składników krwi

13 475 Badanie ASO (poziom antystreptolizyny) w surowicy Oznaczenie toksyny A i B C. defficile w kale Jałowość sporali Posiew moczu bez antybiogramu Posiew moczu z antybiogramem Posiew krwi w kierunku tlenowym, beztlenowym, grzybiczym bez antybiogramu Posiew krwi w kierunku tlenowym z antybiogramem Kontrola mikrobiologiczna środowiska Posiew krwi w kierunku beztlenowym z antybiogramem Posiew krwi w kierunku mykologicznym z mykogramem Badanie ogólne (wymaz z gardła, nosa, ucha, rany - tlenowo) bez antybiogramu Badanie ogólne (wymaz z gardła, nosa, ucha, rany - tlenowo) z antybiogramem Badanie beztlenowe (rana, ropa) Badanie beztlenowe (rana, ropa) z antybiogramem Posiew kału Kał w kierunku wirusów Rota i Adeno Test na obecność H. pylorii PRACOWNIA RADIOLOGII OGÓLNEJ I ULTRASONOGRAFII Tel. (22) , (22) brzuch AP na leżąco brzuch AP na stojąco brzuch profil brzuch promieniem poziomym czaszka AP + bok czaszka styczne czaszka osiowe embolizacja przezskórna tętnic brzusznych fistulografia flebografia klatka piersiowa bok klatka piersiowa bok z kontrastem klatka piersiowa PA klatka piersiowa PA + bok klatka piersiowa-przyłóżkowe kolano AP + bok kolano bok kontrola vascuportu kości nosa kościec kość krzyżowa AP + bok kość ramienna AP + bok kr.lędźwiowy AP + bok kr.lędźwiowy czynnościowe kr.lędźwiowy skos kr.piersiowy AP + bok kr.szyjny bok kr.szyjny AP + bok kr.szyjny czynnościowe kr.szyjny skos kręgosłup celowane

14 523 łopatka AP łopatka osiowe miednica AP mostek bok mostek AP nadgarstek AP + bok obojczyk AP nadgarstek skos nagrywanie badań na płyty CD nagrywanie badania na film do med. kamery laserowej oczodoły AP opis (konsultacja)zdjęcia wyk. poza pracownią palec ręki AP + bok palec stopy AP + bok pasaż jelit pięta bok podprzeponowe PA podudzie AP + bok przedramie AP przedramie AP + bok przełyk przewód pokarmowy reka skos ręka AP + bok rzepka osiowe siodełko tureckie staw barkowy AP staw biodrowy AP staw biodrowy AP + osiowe staw biodrowy osiowe staw kolanowy Ap + bok staw łokciowy AP + bok staw skokowy AP + bok stawy krzyżowo-biodrowe stawy skroniowo-żuchwowe czynnościowe stopa AP + bok tarczyca AP + bok z kontrastem twarzoczaszka AP udo AP udo AP +bok urografia wlew zatoki bok zatoki AP żebra AP żuchwa AP żuchwa skos żebra skos Stopa skos USG jama brzuszna USG układ moczowy USG węzły chłonne USG tkanki miękkie USG jama opłucna USG inne USG ślinianki USG tarczyca USG piersi USG jąder

15 582 Doppler tętnic szyjnych i kręgowych Doppler tętnic kończyn górnych Doppler aorty i tętnic biodrowych Doppler tętnic kończyn dolnych Doppler tętnic nerkowych Doppler tętnic trzewnych Doppler żył szyjnych Doppler żył kończyn górnych Doppler żyły głównej dolnej i biodrowych Doppler żył kończyn dolnych Doppler żył układu wrotnego i wątrobowego Doppler żył nerkowych USG narząd rodny USG ciąża przezodbytnicze gruczołu krokowego USG (transrektarne) PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 597 Badanie TK głowy Badanie TK głowy z kontrastem Badanie TK oczodołów Badanie TK oczodołów z kontrastem Badanie TK zatok obocznych nosa Badanie TK zatok obocznych nosa z kontrastem Badanie TK piramid kości skroniowych Badanie TK piramid kości skroniowych z kontrastem Badanie TK nosogardła Badanie TK nosogardła z kontrastem Badanie TK szyi Badanie TK szyi z kontrastem Badanie TK krtani Badanie TK krtani z kontrastem Badanie TK klatki piersiowej Badanie TK klatki piersiowej z kontrastem Badanie HRCT Badanie TK jamy brzusznej Badanie TK jamy brzusznej z kontrastem Badanie TK nadnerczy Badanie TK nadnerczy z kontrastem Badanie TK miednicy Badanie TK miednicy z kontrastem Badanie TK jamy brzusznej i miednicy Badanie TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem Badanie TK klatki piersiowej i jamy brzusznej Badanie TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem Badanie TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy Badanie TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem Badanie TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy Badanie TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem Badanie angio-tk tętnic mózgowych z kontrastem Badanie angio-tk tętnic szyjnych i kręgowych z kontrastem Badanie angio-tk klatki piersiowej z kontrastem Badanie angio-tk aorty piersiowej z kontrastem Badanie angio-tk aorty brzusznej i tętnic biodrowych z kontrastem

16 633 Badanie angio-tk aorty piersiowej, aorty brzusznej i tętnic biodrowych z kontrastem Badanie angio-tk aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych z kontrastem Badanie angio-tk aorty piersiowej, aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych z kontrastem Badanie angio-tk tętnic kończyn dolnych z kontrastem Badanie angio-tk tętnic trzewnych z kontrastem Badanie angio-tk tętnic nerkowych z kontrastem Badanie TK odcinka szyjnego kręgosłupa Badanie TK odcinka piersiowego kręgosłupa Badanie TK odcinka piersiowego kręgosłupa z kontrastem Badanie TK odcinka lędźwiowego kręgosłupa Badanie TK odcinka lędźwiowego kręgosłupa z kontrastem Badanie TK stawu barkowego Badanie TK stawu barkowego z kontrastem Badanie TK stawu łokciowego Badanie TK stawu łokciowego z kontrastem Badanie TK nadgarstka Badanie TK nadgarstka z kontrastem Badanie TK stawu biodrowego Badanie TK stawu biodrowego z kontrastem Badanie TK stawu kolanowego Badanie TK stawu kolanowego z kontrastem Badanie TK stawu skokowego Badanie TK stawu skokowego z kontrastem Badanie TK stopy Badanie TK stopy z kontrastem Badanie TK odcinka szyjnego kręgosłupa z kontrastem PRACOWNIA PATOMORFOLOGII tel Biopsja mała- badanie podst. (przeprowadzenie materiału i wykonanie preparatu HE) Dodatkowe barwienie histochemiczne 1-go preparatu GIEMZA Dodatkowe barwienie histochemiczne 1-go preparatu GAMORI Dodatkowe barwienie histochemiczne 1-go preparatu MUCYKARMIN Dodatkowe barwienie histochemiczne 1-go preparatu PAS Dodatkowe barwienie immunocytochemiczne (1 przeciwciało) Ocena końcowa przez specjalistę hematopatologa z wydaniem wyniku Skrojenie preparatu konsultacyjnego (bez wstępnej obróbki) i wykonanie preparatu HE Rejestracja materiału i wydanie wyniku Dodatkowe barwienie histochemiczne ze skrojeniem preparatu na Prątki Dodatkowe barwienie histochemiczne ze skrojeniem preparatu na czerwień kongo Dodatkowe barwienie histochemiczne ze skrojeniem preparatu na czerwień syriusza Dodatkowe barwienie histochemiczne ze skrojeniem preparatu na fenolową czerwień kongo, metoda Sai Ocena końcowa przez specjalistę hematopatologa - małe wycinki z przewodu pokarmowego Ocena końcowa przez specjalistę hematopatologa - materiał zbyt skąpy Dodatkowe barwienie histochemiczne ze skrojeniem preparatu na obecność hemosyderyny met. Perla

17 PRACOWNIA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI tel Wykonywanie małej porcji autologicznego żelu płytkowego ( 2 pojemniki JMS 150 ml) Wykonywanie średnej porcji autologicznego żelu płytkowego ( 12 pojemników JMS 150 ml) Wykonywanie dużej porcji autologicznego żelu płytkowego ( 19 pojemników JMS 150 ml) Wykonywanie autologicznego żelu płytkowego z wykorzystaniem jałowych probówek (30 szt.) Wykonywanie autologicznego koncentrat fibrynogenu Oznaczenie ph Morfologia z rozmazem z analizatora hematologicznego Kontrola jakości składników krwi Oznaczeni ezawartośći polimerów i agregatów degradacji białka w produktach Gammma anty D 50 i Gamma anty D Oznaczenie stabilnościw bloku grzejnym produktów Gamma anty D 50 i Gamma anty D Gamma anty D kontrola seryjna wstępna, rozdysponowanie próbek do badań Badanie zanieczyszczeń w produktach Gamma anty D 50 i Gamma anty D Oznaczenie aktywacji płytek krwi metodą cytometryczną Oznaczenie Agregacji płytek krwi Oznaczenie ß - tromboglobuliny metoda immunoenzymatyczną Elisa Wykonywanie preparatyki Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych (UKKP) Oznaczenie szoku hipotonicznego płytek krwi - HSR Oznazcenie TGF -ß 1 metodą immunoenzymatyczną Elisa Oznaczenie PDGF-AB metodą immunoenzymatyczną Elisa Oznazcenie FGF metodą immunoenzymatyczną Elisa Oznazcenie APTT Oznazcenie Czynnika IX Oznazcenie Czynnika VIII Oznazcenie Fibrynogenu Gamma anty D 50 i Gamma anty D 150 (kontrola seryjna wstępna), koordynacja badań, przygotowanie protokołu zwolnienia Preparatyka Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) Kalibracja pipet automatycznych Kalibracja pipet automatycznych wielokanałowych (1 kanał) PRACOWNIA PORFIRII ul. Chocimska 5, Warszawa 703 PBG i ALA w moczu Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu Porfiryny w moczu /HPLC/ ALA - dehydrataza w erytrocytach Ferrochelataza w limfocytach Ferrochelataza w limfocytach (pojedyncze bad) PROTO i ZPP w erytrocytach /HPLC/ Izomery porfiryn w kale /HPLC/ Izomery porfiryn w moczu /HPLC/

18 712 Izomery porfiryn w osoczu /HPLC/ PBG - deaminaza w erytrocytach URO-dekarboksylaza w erytrocytach URO-dekarboksylaza w erytrocytach (pojedyncze bad) Widmo fluorescencji porfiryn w erytrocytach KOPRO-oksydaza w leukocytach KOPRO-oksydaza w leukocytach (pojedyncze bad) Badanie mutacji w genach HMBS i PPOX u członka rodziny Badanie mutacji w genach HMBS i PPOX u pacjenta pierwszorazowego PRACOWNIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ ul. Chocimska 5, Warszawa 721 HLA-ABDR HLA-A (niska rozdzielczość) HLA-A (wysoka rozdzielczość) HLA-B (niska rozdzielczość) HLA-B (wysoka rozdzielczość) HLA-C (niska rozdzielczość) HLA-C (wysoka rozdzielczość) HLA-DQB 1 (niska rozdzielczość) HLA-DQB 1 (wysoka rozdzielczość) HLA-DRB 1(niska rozdzielczość) HLA-DRB 1(wysoka rozdzielczość) Typowanie HLA klasy I (serologicznie) Typowanie HLA-B27 (serologicznie) HLA - A (niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - A (wysoka rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - B (niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - B (wysoka rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - C (niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - C (wysoka rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - DQB 1 (niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - DQB 1 (wysoka rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - DRB 1 (niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - DRB 1 (wysoka rozdzielczość) wraz z doborem dawcy Próbka krwi dawcy na typowanie potwierdzające HLA - Luminex 1 Locus (A, niska rozdzielczość) HLA - Luminex 1 Locus (B, niska rozdzielczość) HLA - Luminex 1 Locus (DRB1, niska rozdzielczość) HLA - Luminex A, B, DRB1 (niska rozdzielczość) HLA - Luminex HD, 1 Locus (A, high definition) HLA - Luminex HD, 1 Locus (B, high definition) HLA - Luminex HD, 1 Locus (DRB1, high definition) HLA - Luminex C - HD (Locus C high definition) HLA - Luminex 1 Locus (A, niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - Luminex 1 Locus (B, niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - Luminex 1 Locus (DRB1, niska rozdzielczość) wraz z doborem dawcy HLA - Luminex HD, 1 Locus (A, high definition) wraz z doborem dawcy HLA - Luminex HD, 1 Locus (B, high definition) wraz z doborem dawcy HLA - Luminex HD, 1 Locus (DRB1, high definition) wraz z doborem dawcy HLA - Luminex C - HD (Locus C high definition) wraz z doborem dawcy

19 PORADNIA HEMATOLOGICZNA tel. (22) , (22) , (22) fax. (22) Pobranie krwi IZBA PRZYJĘĆ tel. (22) , (22) Badanie EKG POZOSTAŁE BADANIA 762 Morfologia - składnik ACTH AFP AIAT AIAT CITO Aktywność reninowa osocza Albumina Albumina CITO Aldosteron Amiodoran w surowicy Amoniak Amoniak CITO Amylaza w moczu CITO Amylaza w moczu Amylaza w surowicy CITO ANCA Amylaza w surowicy anty-ccp Androstrendion ANTY-GAD Anty-HBS ilościowo AspAT AspAT CITO Badanie antykoagulantu toczniowego Bad.genet.w kier.m.tuberculosis Barwienie prątków Barwienie rozmazów Barwienie rozmazów Barwienie rozmazów CITO Beta-2-glikoproteina IgG Beta-2-glikoproteina IgM Beta-2-mikroglobulina Białko całkowite Białko całkowite CITO Bilirubina bezpośrednia Bilirubina bezpośrednia (związana) Bilirubina bezpośrednia (związana) CITO Bilirubina całkowita

20 800 Bilirubina całkowita Bilirubina całkowita CITO Borelioza IgG Borelioza IgG Western-Blot VIsE Borelioza IgM BR-MA(CA-15.3) Bruceloza C CEA Ceruloplazmina CH 50 Całkowita aktywność dopełniacza chlamydia pneumonia IgM Chlamydia Pneumoniae IgG Chlamydia Pneumoniae IgM Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgG ilościowo Chlamydia trachomatis IgM Chlorki Chlorki CITO Cholesterol Cholesterol HDL CK,kinaza kreatyny CK,kinaza kreatyny CITO CK-MB,aktywność CK-MB,aktywność CITO CMV IgG-ilościowo (Cytomegalalovirus) CMV IgM-ilościowo (Cytomegalovirus) C-peptyd (cukrzyca) CRP-ilościowo Cyklosporyna Cynk - ilościowo Dehydroepiandrostendion DHEA DHEA SO EBV IgG (Mononukleoza) EBV IgM (Mononukleoza) Elektrolity (sód i potas) Elektrolity (Sód, Potas) w moczu CITO Erytropoetyna Estradiol Ferrytyna Fosfataza alkaiczna (ALP) Fosfataza kwaśna (AP) Fosfataza sterczowa Fosfataza zasadowa inoenzym kostny Fosfor nieorganiczny Fosfor nieorganiczny CITO FSH FT FT Gamma GT (GGTP) Gazometria Gazometria CITO GI-MA(CA-19.9) Glukoza Glukoza CITO Glukoza II Glukoza po obciążeniu HBs antygen HCG-beta ilościowo

Badania Rentgenowskie

Badania Rentgenowskie Badania Rentgenowskie Cena badania obejmuje: wykonanie badania, opis badania, płytkę CD Lp Rodzaj usługi Cena 1. Zdjęcie płuc PA 30,00 2. Zdjęcie płuc PA /dzieci do lat 6/ 25,00 3. Zdjęcie płuc boczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r.

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r. CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r. L.P. Nazwa towaru / usługi (pełna nazwa ) Cena I ŚWIADCZENIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Ogólny Wykonywanych badań Lp. Rodzaj badania Cena w złotych 1 Morfologia krwi (podstawowa) 5,50 2 Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK PODSTAWOWY nazwa podstawowa cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 01.03.2011 1 Mocz - badanie ogólne 8,50 zł mocz 1 3600 Mocz- badanie osadu mocz 1 2 OB 5,50 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi (pełna)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze)

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) Gabinet dr Pietrzaka Grójec od dnia 01.11.2013r CENNIK BADAŃ - 4069 numer badania nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1) ANALITYKA OGÓLNA: CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Nazwa badania Cena PLN Morfologia 5 DIF 12,00 Morfologia 3 DIF 10,00 Morfologia z palca z oprawą mikroskopową 22,00 Rozmaz z

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz badanie ogólne (ICD-9:A01) 4,20 zł 1 2 OB. (ICD-9:C59) 3,00 zł 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9:C32) 4,50 zł 1 6 PT (INR) (ICD-9:G21)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r.

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. L.P. KOD ICD 9 Nazwa badania Propozycja ceny dla pacjenta Materiał do badania

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE nazwa podstawowa cena materiał do wynik (dni) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 6,00 mocz 1 2 OB 5,00 cytrynian sodu 1 4 Morfologia krwi (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE SENIOR" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE SENIOR - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 Nazwa Badania CENA 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) Albumina - dobowe wydalanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo