Studium Wykonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium Wykonalności"

Transkrypt

1 Fundacja Planeta Zakrzów Stronie Zleceniodawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. J. Wybickiego Kraków Studium Wykonalności w zakresie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ośrodka Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka w Posadówku Zespół wykonawczy: Krzysztof Wietrzny Robert Kubera Zofia Pasternak-Wietrzna Data opracowania: Maj Strona

2 Spis treści Wstęp...3 Przedmiot i cel opracowania...3 Zakres opracowania, podstawa opracowania...3 Charakterystyka obiektu...4 Przegrody zewnętrzne budynków...4 Istniejąca instalacja grzewcza...5 Istniejąca instalacja elektryczna...5 Emisja CO2 w związku z funkcjonowaniem budynku...5 Analiza możliwości przeprowadzenia termomodernizacji...7 Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii...8 Uwarunkowania wynikające z położenia...8 Opis technologii poddawanych analizie...9 Opis techniczny proponowanych rozwiązań z zakresu OZE...11 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła...11 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła...12 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej...13 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej...16 Kosztorysy...17 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła...17 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła...17 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej...17 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej...18 Analiza ekonomiczna...19 Założenia wspólne...19 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła...20 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła...20 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej...21 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej...22 Wyliczenia efektu ekologicznego...23 Wnioski końcowe Strona

3 Wstęp Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii dla budynków Stowarzyszenia Integracji Wspólnoty Barka w miejscowości Posadówek, woj. wielkopolskie. Celem opracowania jest przeanalizowanie możliwości wykonania prac termomodernizacyjnych i zastosowania odnawialnych źródeł energii w w.w. budynkach oraz wyliczenie efektu ekonomicznego i ekologicznego, który zostanie osiągnięty w przypadku zastosowania poszczególnych rozwiązań. Zakres opracowania, podstawa opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: inwentaryzację stanu obecnego (punktu zero), analizę możliwości zastosowania poszczególnych technologii do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej na potrzeby budynku, opis techniczny rozwiązań, których zastosowanie jest możliwe, kosztorysy dla poszczególnych rozwiązań, analizę możliwości przeprowadzenia termomodernizacji, analizę ekonomiczną dla technologii, których zastosowanie jest możliwe, obliczenie efektu ekologicznego. Podstawę techniczną do niniejszego opracowania stanowią: udostępnione rzuty budynków, przeprowadzona inwentaryzacja budynku, uzgodnienia z Zamawiającym, uzgodnienia z Użytkownikiem budynku. Niniejsze opracowanie nie obejmuje: dokumentacji technicznej i budowlanej na potrzeby realizacji prac budowlanych lub 3 Strona

4 uzyskania pozwolenia na budowę, audytu energetycznego. Charakterystyka obiektu Ośrodek SIW Barka w miejscowości Posadówek składa się z trzech budynków parterowych o powierzchni łącznej ok. 750 m², z czego ogrzewane jest aktualnie 350 m². Wszystkie budynki poddane zostały termomodernizacji. Aktualnie budynki wykorzystywane są na potrzeby mieszkaniowe, a w jednym z nich ma docelowo mieścić się świetlica dla dzieci i młodzieży oraz ośrodek opieki dla dzieci z autyzmem. Budynki zamieszkałe są przez przynajmniej 30 osób (w okresie zimowym znacznie więcej). Przegrody zewnętrzne budynków Ściany zewnętrzne budynków o grubości 25 cm wykonane są z pustaka żużlowego. Dodatkowo ocieplone zostały 10 cm warstwą styropianu. Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla takiej ściany wyniesie: U = 1 / R gdzie: R = d / ʎ W analizowanym przypadku: d1 grubość ściany z pustaka = 0,25 m d2 grubość warstwy ocieplenia zewnętrznego = 0,1 m ʎ współczynnik lambda dla betonu = 0,5 ʎ współczynnik lambda dla styropianu = 0,039 R1 = 0,25 / 0,5 = 0,5 R2 = 0,1 / 0,039 = 2,56 R = 3,06 U = 1 / 3,06 = 0,33 Współczynnik ten jest wyższy od aktualnie obowiązującego standardu wynoszącego maks. 0,25 (wymóg dla budynków nowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 4 Strona

5 odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). W budynkach wymieniona została stolarka otworowa na okna i drzwi PCV z podwójną szybą zespoloną o współczynniku przenikania U = 1,1. Elementy te spełniają więc minimalne parametry określone w przywołanych wcześniej przepisach. Istniejąca instalacja grzewcza W chwili obecnej budynki nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania i są ogrzewane piecami węglowymi oraz piecykami węglowymi typu koza zlokalizowanymi w poszczególnych pomieszczeniach. Brak instalacji c.w.u. Zużycie paliwa stałego (węgiel kamienny) wynosi 8 t / rok. Istniejąca instalacja elektryczna Budynek podłączony jest do sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA. Energia elektryczna zużywana jest na potrzeby oświetlenia i zasilania sprzętu RTV oraz AGD. Sumaryczne roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach wynosi ok kwh / rok. Emisja CO2 w związku z funkcjonowaniem budynku W związku z funkcjonowaniem budynku zużywana jest energia elektryczna oraz paliwo stałe (węgiel). Roczne zużycie energii elektrycznej: ok kwh. Roczna zużycie opału (węgiel): ok. 8t. Na potrzeby określenia emisji CO2 w związku z zużyciem energii elektrycznej przyjęto średnią arytmetyczną wskaźnika emisji dla polskich elektrowni zawodowych wytwarzających energię elektryczną z paliw kopalnych wynoszącą WE1 = 890 kg/mwh i współczynnika emisji związanego ze zużyciem energii elektrycznej WE2 = 1191 kg/mwh, co daje wartość średnią WE = 1041 kg/mwh. Roczna emisja CO2 powiązana z produkcją energii elektrycznej: 30 MWh x 1041 kg / MWh = kg. Emisję CO2 związaną ze zużyciem węgla określono zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez KOBIZE w opracowaniu Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 5 Strona

6 CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, które dla węgla kamiennego (tabela 12) wynosi (WE) 94,06 kg/gj przy wartości opałowej (WO) 25,93 MJ/kg. Roczna emisja CO2 powiązana z zużyciem paliwa stałego: zużycie węgla 8000 kg / rok wartość opałowa (WO) 25,93 MJ / kg współczynnik emisji (WE) 94,06 kg / GJ 8000 kg x 25,93 MJ / kg = MJ MJ / 1000 = 207,44 GJ 207,44 GJ x 94,06 kg / GJ = 19511,80 kg Łączna emisja CO2 (emisja bazowa): ,8 kg / rok. 6 Strona

7 Analiza możliwości przeprowadzenia termomodernizacji Ściany zewnętrzne budynków mogą w łatwy sposób zostać docieplone materiałem izolacyjnym, takim jak styropian lub wełna mineralna. Aby ściana spełniała aktualne standardy dla izolacyjności cieplnej (U = 0,25), niezbędne jest zastosowanie warstwy izolacyjnej tego typu o następującej grubości: d = Rʎ gdzie: R = 1 / U W analizowanym przypadku: U docelowy współczynnik przenikania ciepła = 0,25 R = 1 / 0,25 = 4 R aktualny opór cieplny ściany = 3,06 R wymagany opór cieplny warstwy izolacyjnej = 4 3,06 = 0,94 ʎ współczynnik lambda dla wełny mineralnej / styropianu = 0,039 d = 0,94 x 0,039 = 0,36 Minimalna wymagana grubość warstwy izolacyjnej wynosi 4 cm. Zważywszy na fakt, iż budynek prawie spełnia aktualne wymogi dla izolacyjności cieplnej budynków, przeprowadzenie dodatkowego docieplenia może nie być uzasadnione ekonomicznie. Na potrzeby dalszej części niniejszego opracowania przyjęto, że ściany zewnętrzne nie zostaną dodatkowo docieplone. 7 Strona

8 Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii Uwarunkowania wynikające z położenia Budynki położone są w miejscowości Posadówek, woj. wielkopolskie. Budynki położone są poza terenem zabudowanym. W pobliżu nie ma rzek czy też innych pływów wodnych. Brak jest również wód stojących oraz ujęć wody o dużej wydajności. Dachy budynków nie są zacienione. Brak jest przeszkód terenowych ograniczających swobodny przepływ wiatru. W poniżej tabeli przeanalizowano wpływ położenia budynków na możliwość wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Rodzaj źródła Uwarunkowania wynikające z położenia Uwagi Słońce produkcja ciepła Korzystne Stały odbiór ciepła, dostępne duże powierzchnie płaskich dachów. Słońce produkcja energii elektrycznej Korzystne Dostępne duże powierzchnie płaskich dachów. Wiatr Korzystne Ośrodek położony jest na terenach wiejskich; brak przeszkód terenowych ograniczających swobodny przepływ wiatru. Biomasa Korzystne Instalacja dostosowana do współpracy z tego typu źródłem. Woda Niekorzystne Brak pływów wodnych na działce. Ciepło ziemi Niekorzystne Instalacja grzewcza dostosowana do wysokotemperaturowych urządzeń grzewczych. Ciepło wody Niekorzystne Brak ujęcia wody o odpowiedniej wydajności na działce. Ciepło powietrza Niekorzystne Instalacja grzewcza dostosowana do wysokotemperaturowych 8 Strona

9 urządzeń grzewczych. Kogeneracja gazowa Niekorzystne Brak dostępu do gazu ziemnego. Wnioski: Ze względu na niekorzystne uwarunkowania wynikające z lokalizacji, niemożliwe jest wykorzystanie energii wody do produkcji energii elektrycznej. Ze względu na fakt, iż w ośrodku ma być produkowany pellet zrezygnowano z pomp ciepła. Ze względu na brak gazu niemożliwe jest zastosowanie gazowej kogeneracji. Dalsza analiza możliwości zastosowania ww. technologii jest więc bezprzedmiotowa. Ze względu na korzystne uwarunkowania, w dalszej części niniejszego opracowania poddane zostaną analizie możliwości wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i biomasy do produkcji ciepła. Opis technologii poddawanych analizie Słońce produkcja energii elektrycznej światło promieniowania słonecznego jest przetwarzane bezpośrednio na energię elektryczną w modułach fotowoltaicznych. Następnie energia może być zmagazynowana w akumulatorach, zużyta na bieżące potrzeby lub wprowadzona do sieci celem późniejszego odebrania w ramach mechanizmu bilansowania (netmetering). W analizowanym przypadku przyjęty zostanie wariant z wprowadzaniem nadwyżek energii do sieci celem późniejszego odebrania, gdyż jest to najbardziej ekonomicznie uzasadniony wariant, a dzięki Ustawie o Odnawialnych Źródłach energii korzystanie z tego mechanizmu będzie możliwe już od r. Biomasa biomasa to wszelkiego rodzaju paliwa pochodzenia roślinnego, które można poddać spaleniu celem uzyskania ciepła. Ze względu na fakt, iż emisja dwutlenku węgla w trakcie spalania jest równa emisji dwutlenku węgla pochłoniętego przez roślinę w trakcie jej wzrostu, bilans CO2 takiego paliwa wychodzi na zero. Ponadto jest to paliwo odnawialne, gdyż rośliny ponownie odrastają i cykl taki może być w nieskończoność powtórzony. W analizowanym przypadku przyjęty zostanie wariant wykorzystania biomasy w postaci pelletu drzewnego spalanego w specjalistycznych piecach. Małe elektrownie wiatrowe - Elektrownie wiatrowe wykorzystują siłę wiatru, do wykonywania pracy mechanicznej polegającej na napędzaniu przez wirnik elektrowni generatora prądotwórczego, w którym powstaje energia elektryczna. Elektrownie wiatrowe 9 Strona

10 produkowane są w różnych mocach oraz różnych wykonaniach, przy czym najpopularniejszym jest wykonanie z wirnikiem składającym się z trzech łopat, z poziomą osią obrotu. Elektrownia wiatrowa musi być zlokalizowana w miejscu, w którym wieją wiatry o wystarczającej mocy, aby była możliwa produkcja energii. Dlatego przed przystąpieniem do montażu elektrowni wiatrowej należy każdorazowo potwierdzić wydajności energetyczne wiatru w danej lokalizacji poprzez wykonanie pomiarów wiatru przez okres minimum 12 miesięcy. 10 Strona

11 Opis techniczny proponowanych rozwiązań z zakresu OZE Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła Dla powierzchni grzewczej budynków wynoszącej 750 m² na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się zapotrzebowanie na moc grzewczą na poziomie 80 W/m². Do ogrzewania budynku potrzebny byłby kocioł o mocy: Qk = (Qco + Qcwu) x 1,15 gdzie: Qco zapotrzebowanie na moc grzewczą do c.o. 750 m² x 80 W/ m² = W / 1000 = 60 kw Qcwu zapotrzebowanie na moc grzewczą do c.w.u. Q= m x cp x Δt / 12 x 3600 gdzie: m = zapotrzebowanie na c.w.u. = 50l / os / doba x 50 os = 2500 l / doba cp ciepło właściwe wody = 4,19 kj / kg K Δt różnica temperatury wejściowej i wyjściowej Qcwu = 2500 x 4,19 x 35 / 12 x 3600 = 8,49 kw Qk = (60 kw + 8,49 kw) x 1,15 = 78,76 kw Ze względu na zastosowanie inteligentnego sterownika połączonego z pokojowym regulatorem temperatury, w układzie nie byłby potrzebny bufor ciepła. Kocioł wyposażony byłby w automatyczny podajnik paliwa (pelletu). 11 Strona

12 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie dla wszystkich budynków w zasobniku ciepłej wody użytkowej znajdującym się w kotłowni. Budowa systemu przygotowania c.w.u. z udziałem kolektorów słonecznych byłaby relatywnie prosta i tania, zważywszy na fakt, że budynki nie posiadają instalacji c.w.u. i musi ona zostać i tak wybudowana od podstaw. Ze względu na charakterystykę obiektu na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto poziom zużycia c.w.u. na poziomie 50l / dobę. Przy liczbie mieszkańców wynoszącej 50 osób, dobowe zużycie ciepłej wody kształtować się będzie na poziomie 2500l. Biorąc pod uwagę, iż 1 m² kolektora 12 Strona

13 słonecznego może ogrzać ok. 50l c.w.u. w zbiorniku, wymagana powierzchnia kolektorów słonecznych w instalacji wyniesie: 2500l / 50l / m² = 50 m² Powierzchnia aktywna typowego kolektora płaskiego o wymiarach 2m x 1m wynosi ok. 1,8 m². Tak więc w analizowanym przypadku potrzebna będzie instalacja z 28 kolektorami tego typu. Powierzchnia niezbędna na ich zamontowanie wyniesie ok. 56 m². Powierzchnia dachów skośnych budynków jest wystarczająca, aby pomieścić instalację o takiej wielkości. Zgodnie ze standardem wyznaczonym przez Solar Keymark roczna wydajność kolektorów słonecznych powinna być nie mniejsza niż 525 kwh / m² / rok. Tak więc ilość wytworzonej z tego źródła energii wyniesie przynajmniej: 56 m² x 525 kwh / m² / rok = kwh / rok. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej W przyjętym wcześniej założeniu energia elektryczna produkowana przez moduły fotowoltaiczne miałaby zrównoważyć energię zużywaną przez budynek. Część energii, która nie zostałaby zużyta w czasie rzeczywistym, wprowadzona zostałaby do sieci elektroenergetycznej i odebrana w ramach mechanizmu półrocznego bilansowania zapisanego w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (Dziennik Ustaw 2015, poz 478). Będzie to najprostszy wariant z punktu widzenia technologicznego oraz najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia ekonomicznego. Użytkownik budynku będzie czerpał korzyści, zużywając własną energię i tym samym kupując mniejsze jej ilości z sieci. W wariancie tym moduły fotowoltaiczne zlokalizowane byłyby na dachu i podłączone do sieci za pomocą zespołu falowników. Falowniki będą przetwarzać napięcie stałe z modułów fotowoltaicznych na napięcie przemienne, synchronizować instalację z siecią i nadzorować pracę instalacji, odłączając ją od sieci w przypadku wystąpienia awarii sieci. 13 Strona

14 Sieć Układ pomiarowy dwukierunkowy Elektrownia słoneczna z zespołem falowników Budynek Z udostępnionych przez Użytkownika budynku danych wynika, iż roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 30 MWh. Dla tej wartości możliwy jest dobór optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej, przy uwzględnieniu szacowanych rocznych uzysków (na podstawie bazy PV GIS Europe opracowanej przez Komisję Europejską, Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Renewable Energies Unit): 14 Strona

15 Posadówek, woj wielkopolskie ekspozycja południowa Fixed system: inclination=20, orientation=0 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly average Total for year kwh / 1000 = 0,938 MWh Pmpp systemu fotowoltaicznego = 30 MWh / rok / 0,938 MWh / kwp / rok = 32 kwp Zważywszy na fakt, iż powierzchnia niezbędna do zamontowania 1 kwp na dachu skośnym wynosi ok. 7 m², powierzchnia niezbędna do zamontowania instalacji o wymaganej mocy wyniosłaby 210 m². Tymczasem powierzchnia dachów budynków jest znacznie większa. 15 Strona

16 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej Miejscowość Posadówek znajduje się w II strefie energetycznej wiatru bardzo korzystnej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto średnią wydajność elektrowni wiatrowej na tym terenie na poziomie 7,2 MWh / kw / rok. Tak więc wymagana moc nominalna elektrowni wiatrowej potrzebnej do wyprodukowania wymaganej ilości energii elektrycznej wyniesie: 30 MWh / rok / 7,2 MWh / kw / rok = 4,2 kw Moc taką uzyskać można by poprzez montaż elektrowni wiatrowej o mocy ok 5 kw. Faktyczną wydajność dla konkretnej lokalizacji należy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych potwierdzić poprzez wykonanie stosownych pomiarów wiatru przez okres min. jednego roku. 16 Strona

17 Kosztorysy Kosztorysy opracowano na postawie średnich cen katalogowych urządzeń różnych producentów w roku Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła Zakup kotła na pellet 80 kw Zasobnik c.w.u. 500l Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO zł 4500 zł zł zł zł zł Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła Kolektory słoneczne płaskie x 28 szt Zasobnik c.w.u. 1000l x 2 szt Zespół pompowo-wymiennikowy Mocowania na dach skośny Magistrala glikolowa Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna RAZEM KOSZT ZAKUPU ZESTAWU SOLARNEGO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU ZESTAWU SOLARNEGO BRUTTO zł zł 3700 zł 5880 zł 2500 zł zł zł 18694,4 zł 99974,4 zł Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej Do obliczeń przyjęto kurs średni EUR/PLN na ,0465 zł Nazwa Cena jedn Ilość Wartość Zakup modułów fotowoltaicznych 250Wp 809, ,40 zł Konstrukcja spodnia do montażu na dachu 263, ,88 zł Okablowanie i rozdzielnia 550, ,00 zł Falownik 30 kw 14365, ,08 zł Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna 18000, ,00 zł RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO ,36 zł 39139,64 zł ,00 zł 17 Strona

18 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej Nazwa Cena jedn Ilość Wartość Elektrownia wiatrowa o mocy 5 kw 31000, ,00 zł Wieża elektrowni wiatrowej z mocowaniem do dachu 1500, ,00 zł Okablowanie i rozdzielnia 2550, ,00 zł Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna 6000, ,00 zł zł RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO 41050,00 zł 9441,50 zł 50491,50 zł 18 Strona

19 Analiza ekonomiczna Wszystkie analizy zostały wykonane na bazie wspólnych założeń i parametrów cenowych. W analizie uwzględniono współczynnik wzrostu cen paliw w przyszłości na bazie danych historycznych. Wszystkie analizy wykonano dla 10-letniego okresu eksploatacji budynku, za wyjątkiem analizy ekonomicznej związanej w wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej do produkcji energii elektrycznej (wykonano ją dla okresu 15-letniego, gdyż przez taki okres korzystać będzie można z mechanizmu bilansowania). Założenia wspólne Ceny energii cieplnej wytworzonej z poszczególnych źródeł: Ceny energii elektrycznej Cena energii Opłata dystrybucyjna Razem koszt brutto Taryfa całodobowa 0,256 zł netto / kwh 0,168 zł netto / kwh 0,5215 zł / kwh Statystyczny wzrost kosztów energii (średnia z ostatnich 5 lat wg Wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS, dział "Użytkowanie mieszkania i nośniki energii w tym nośniki energii"): 19 Strona

20 2014 0,4 % ,1 % ,2 % ,9 % ,2 % Średnia 3,76 % Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła Zakup kotła na pellet 78 kw Zasobnik c.w.u. 750l Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO zł 8500 zł zł zł zł zł Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła RAZEM KOSZT ZAKUPU ZESTAWU SOLARNEGO BRUTTO zł Zysk z kolektorów słonecznych wg symulacji kwh/rok Przyjęty współczynnik korekcyjny kosztu energii 3,76% Oszczędność w porównaniu do prod. c.w.u. z kotła gaz. W 1 roku eksploatacji 4498,2 zł W 2 roku eksploatacji 4667,33 zł W 3 roku eksploatacji 4842,82 zł W 4 roku eksploatacji 5024,91 zł W 5 roku eksploatacji 5213,85 zł W 6 roku eksploatacji 5409,89 zł W 7 roku eksploatacji 5613,30 zł W 8 roku eksploatacji 5824,36 zł W 9 roku eksploatacji 6043,36 zł W 10 roku eksploatacji 6270,59 zł RAZEM OSZCZĘDNOŚCI BRUTTO NA PRZESTRZENI 10 LAT 53408,63 zł 20 Strona

21 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO ,00 zł 39139,56 zł ,56 zł Produkcja z systemu fotowoltaicznego wg symulacji kwh/rok Przyjęty współczynnik korekcyjny kosztu energii 3,76% Korzyść z korzyść z produkcji własnej energii* 0,296 zł netto / kwh Oszczędności Netto Brutto W 1 roku eksploatacji 8884, ,23 zł W 2 roku eksploatacji 9218, ,13 zł W 3 roku eksploatacji 9565, ,48 zł W 4 roku eksploatacji 9925, ,86 zł W 5 roku eksploatacji 10298, ,88 zł W 6 roku eksploatacji 10685, ,15 zł W 7 roku eksploatacji 11087, ,33 zł W 8 roku eksploatacji 11504, ,10 zł W 9 roku eksploatacji 11936, ,14 zł W 10 roku eksploatacji 12385, ,19 zł W 11 roku eksploatacji 12851, ,99 zł W 12 roku eksploatacji 13334, ,34 zł W 13 roku eksploatacji 13835, ,03 zł W 14 roku eksploatacji 14356, ,90 zł W 15 roku eksploatacji 14895, ,84 zł RAZEM NA PRZESTRZENI 15 LAT , ,57 zł * przy założeniu, że 50% energii zostanie zużyte w czasie rzeczywistym na użytek własny, a 50% zostanie odebrane w ramach mechanizmu bilansowania. 21 Strona

22 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO 41050,00 zł 9441,50 zł 50491,50 zł Produkcja z elektrowni wiatrowej kwh/rok Przyjęty współczynnik korekcyjny kosztu energii 3,76% Korzyść z korzyść z produkcji własnej energii* 0,296 zł netto / kwh Oszczędności Netto Brutto W 1 roku eksploatacji 10656, ,88 zł W 2 roku eksploatacji 11056, ,70 zł W 3 roku eksploatacji 11472, ,05 zł W 4 roku eksploatacji 11903, ,62 zł W 5 roku eksploatacji 12351, ,15 zł W 6 roku eksploatacji 12815, ,37 zł W 7 roku eksploatacji 13297, ,08 zł W 8 roku eksploatacji 13797, ,06 zł W 9 roku eksploatacji 14316, ,18 zł W 10 roku eksploatacji 14854, ,28 zł W 11 roku eksploatacji 15413, ,28 zł W 12 roku eksploatacji 15992, ,11 zł W 13 roku eksploatacji 16594, ,75 zł W 14 roku eksploatacji 17218, ,19 zł W 15 roku eksploatacji 17865, ,49 zł RAZEM NA PRZESTRZENI 15 LAT , ,18 zł * przy założeniu, że 50% energii zostanie zużyte w czasie rzeczywistym na użytek własny, a 50% zostanie odebrane w ramach mechanizmu bilansowania. 22 Strona

23 Wyliczenia efektu ekologicznego Szczegółowej analizy efektu ekologicznego dokonano za pomocą programu Build Desk Efekt Ekologiczny. Opracowanie generowane za pomocą BuildDesk Eko Efekt jest raportem, przedstawiającym podstawy wyliczeń (wydruk pełnej wersji raportu znajduje się w załączeniu do niniejszego opracowania). Dzięki BuildDesk Eko Efekt możliwa jest kontrola procesu modernizacyjnego budynku pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Z kolei dostarczone informacje na temat emisji CO2 pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do ograniczenia zużycia energii. Program został stworzony na podstawie wartości emisji przyjętych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1996 roku. Pozwala również na wyliczenie opłat za emisję gazów cieplarnianych na podstawie wprowadzonych opłat lub opłat przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 23 Strona

24 24 Strona

25 25 Strona

26 Wnioski końcowe W analizowanym obiekcie jest potencjał do całkowitego wyeliminowania emisji dwutlenku węgla poprzez zastąpienie energii produkowanej z paliw kopalnych energią produkowaną ze źródeł odnawialnych. Równolegle zrealizowana instalacja, służyć będzie do ogrzewania większej niż do tej pory powierzchni. Ze względu na brak instalacji do przygotowania c.w.u. w chwili obecnej kolektory słoneczne nie są ujęte w ogólnym bilansie (ich zastosowanie można by rozważać jako sposób na wyeliminowanie emisji potencjalnej, która wystąpiłaby w przypadku gdyby c.w.u. była przygotowywana z użyciem paliw kopalnych). Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że w przypadku spalania biomasy (pellet) bilans emisji i absorpcji CO2 jest zerowy (całość dwutlenku węgla zostanie wchłonięta przez rośliny w trakcie ich wzrostu do masy odpowiadającej masie spalonego pelletu). W ujęciu całościowym, po przeprowadzeniu wszystkich analizowanych inwestycji, możliwa jest redukcja o 45 t / rok (0,13 t / m² / rok), co daje redukcję o 450 t dla 10 letniego horyzontu inwestycyjnego. W wielkości tej 11 t / rok (0,014 t / m² / rok) stanowi emisja w cyklu zamkniętym, związana ze spalaniem i ponownym narastaniem biomasy. Redukcja o ponad 12,72 t / rok (0,036 t / m² / rok) możliwa będzie dzięki zamianie kotłów na paliwo stałe niskiej sprawności na wysokosprawne kotły na pellet. Redukcja o 32,28 t / rok możliwa będzie dzięki montażowi elektrowni wiatrowej. Ze względu na znacznie wyższe koszty inwestycyjne, realizacja elektrowni fotowoltaicznej jest nieuzasadniona z punktu widzenia ekonomicznego. Koszty inwestycyjne niezbędne do poniesienia celem wdrożenia OZE wynoszą: zł netto / zł brutto dla kotła na pellet = 80 zł netto / m² (na potrzeby dalszych obliczeń kosztów przyjęto koszt na m², gdyż aktualnie ogrzewana powierzchnia wynosi 350 m², a docelowa po modernizacji 750 m²) zł netto / zł brutto dla elektrowni wiatrowych. 26 Strona

27 Koszt redukcji CO2 dla poszczególnych rozwiązań technologicznych przy 10 letnim horyzoncie inwestycyjnym wyniesie: Kocioł na pellet 80 zł netto / m² / 0,36 t / m² = 222,22 zł netto / t (273,33 zł brutto / t). Elektrownie wiatrowe zł netto / 320,8 t = 127,96 zł netto / t (157,39 zł brutto / t). Przy realizacji inwestycji związanej z montażem kotła na pellety należy pamiętać, iż osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego (polegającego zarówno na zredukowaniu emisji CO2 ale również ograniczeniu emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5) możliwe jest jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej technologii spalania pelletu w kotłach na biomasę najnowszej generacji. Umożliwi to ograniczenie emisji pyłu do poziomu <20 mg/m³. Dla porównania zwykłe kotły podajnikowe, w których proces spalania nie został zoptymalizowany pod kątem spalania pelletu, mogą powodować emisję pyłów zawieszonych na poziomie aż 800 mg/m3 (wyższa niż z kotłów węglowych starego typu). Tak więc spalanie pelletu w niewłaściwym typie kotła, mimo redukcji emisji CO2, nadal będzie powodowało znaczne zanieczyszczenie środowiska. Przy kwalifikacji danej technologii do inwestycji należy również pamiętać o edukacyjnym oraz marketingowym wydźwięku oraz społecznym odbiorze poszczególnych rozwiązań w zakresie OZE. 27 Strona

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności Fundacja Planeta Zakrzów 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Zleceniodawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. J. Wybickiego 7 31-261 Kraków Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności Fundacja Planeta Zakrzów 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Zleceniodawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. J. Wybickiego 7 31-261 Kraków Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY SADOWNE OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SADOWNE

URZĄD GMINY SADOWNE OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SADOWNE PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SADOWNE DATA 23.04.2018 KLIENT URZĄD GMINY SADOWNE Ograniczenie niskiej emisji, wymiana

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p.

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. 1. 2. 3. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych budynki

Bardziej szczegółowo

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH + MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SZELKÓW DATA

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH + MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SZELKÓW DATA WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH + MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SZELKÓW DATA 16.03.2018 Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych Konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI DATA 26.04.2018 KLIENT URZĄD GMINY ZAŁUSKI Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym Poznań, 18.05.2018 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Agenda Dlaczego zmiany? Charakterystyka szpitala Zakres

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy dotacja 50% dla klientów z woj. małopolskiego okres zwrotu z inwestycji ok. 4 lat możliwość sprzedaży energii do sieci po atrakcyjnych stawkach (po wejściu

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY 24.10.2017 24.10.2017 Wartość dofinansowania na instalację OZE: kolektorów słonecznych/pieców na biomasę /instalacji fotowoltaicznej

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 GDYNIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Podstawy technologii CO TO JEST OZE?? Odnawialne źródła energii to takie źródła, które mają zdolność do odnawiania się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasada działania. 2. Kolektory słoneczne próżniowe

Zasada działania. 2. Kolektory słoneczne próżniowe Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energie cieplną w postaci ciepłej wody. Taka metoda przetwarzania energii słonecznej uważana jest za szczególnie wydajna i funkcjonalną.

Bardziej szczegółowo

- na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku Nazwa zadania

- na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku Nazwa zadania Wykaz pożyczek udzielonych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM. dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds.

Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM. dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds. Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds. środków krajowych I. Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 EFEKT EKOLOGICZNY Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 luty 2009 1.Materiały i dane Cel i zakres opracowania: Efekt ekologiczny inwentaryzacji techniczno-budowlanej Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Arkadia II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka niskoemisyjna 3.2 Efektywność energetyczna 3.2.1 Efektywność

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska Tomasz Szul UR Kraków

Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska Tomasz Szul UR Kraków Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska 2017 Tomasz Szul UR Kraków Celem pracy było sprawdzenie i określenie poprawności doboru źródeł ciepła do potrzeb użytkowych w budynkach

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Wskaźniki produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) Wskaźnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lira I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA do grzania c.w.u. Inwestycje w odnawialne źródła energii przez S.C. TIMBER JANUSZ JACEK KWIECIEŃ, EMILIA ŚLUBOWSKA Zawartość projektu A. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNA SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Dofinansowanie instalacji OZE ze środków RPO województwa kujawsko-pomorskiego

Odnawialne Źródła Energii. Dofinansowanie instalacji OZE ze środków RPO województwa kujawsko-pomorskiego Odnawialne Źródła Energii Dofinansowanie instalacji OZE ze środków RPO województwa kujawsko-pomorskiego Statystyki naboru wstępnego Miasto i gmina - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Statystyki naboru wstępnego Liczba

Bardziej szczegółowo

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016 - WNIOSEK o przyznanie pożyczki na rok / lata... w ramach programu priorytetowego EKODOM na zadanie z zakresu termomodernizacji i OZE realizowane przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych wymiana

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16,

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OIEKTU: UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 45-068 OPOLE NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU ADRES: UL.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bella Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA. do grzania c.w.u. i c.o.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA. do grzania c.w.u. i c.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA do grzania c.w.u. i c.o. Inwestycje w odnawialne źródła energii przez GRAND STUDIO S.C. BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZYK, WIESŁAW MIKOŁAJCZYK Zawartość

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Grupa GlobalECO

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Grupa GlobalECO Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 Grupa GlobalECO Odnawialne Źródła Energii Podstawy technologii Co to jest OZE? Odnawialne źródła energii to źródła mające zdolność do odnowienia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milena Multi_Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Prometeusz Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne. Wymagania

Audyty energetyczne. Wymagania Audyty energetyczne Wymagania Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo