Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja:

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji Pulpit Kontrahenta

3 Spis treści 16. Pulpit Kontrahenta Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) Kreacja katalogu wirtualnego Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Ręczne wykonanie skryptów SQL Automatyczne wykonanie skryptów SQL Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta Plik Web.config Ustawienia dotyczące rabatów Konfiguracja Comarch ERP XL, zakładka Parametry Prezentacja towarów Prezentacja zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta Prezentacja jednostek pomocniczych dla towarów w Pulpicie Kontrahenta Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta Logowanie Strona startowa Funkcje Pulpitu Kontrahenta Moje dane Dane kontrahenta Definiowanie adresu wysyłkowego Zmiana magazynu Zmiana hasła Artykuły Znajdź artykuł Artykuły Zamówienia Koszyk Moje zamówienia Transport W realizacji Moje oferty Nowe zapytanie Moje zapytania Płatności Szczegóły płatności Promocje Pulpit Kontrahenta 16.3

4 Wyszukiwarka Lista promocji Reklamacje Zgłoś reklamację Moje reklamacje Serwis Produkcja Wyszukiwarka Lista zleceń produkcyjnych Raporty Przygotowanie Pulpitu Kontrahenta do współpracy z BI Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Raportami Funkcjonalność Raportów Zakupy w czasie Zakupy wg grupy produktów Zamówienia w czasie Stan zobowiązań Uzyskane rabaty Najczęściej zadawane pytania Problemy z wydrukami Komunikat: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze Komunikat: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze Komunikat: Odmowa dostępu do ścieżki Problemy z wyświetlaniem listy towarów Komunikat: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona Komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu Problemy ze złożeniem zamówienia Komunikat: Element 'ddlspdostawy' ma wartość SelectedValue, ktra jest nieprawidłowa Komunikat: Tag skryptu zarejestrowany dla zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami skryptu: alert("wystąpił błąd : The parameter 'address') Komunikat: The script tag registered for has invalid characters outside of the script tags: alert("wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int Problemy podczas wyświetlenia strony startowej Komunikat: Nie można wyświetlić strony Web Komunikat: Błąd konfiguracji Komunikat: Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności Przykładowe modyfikacje Pulpit Kontrahenta

5 Wyświetlanie w aplikacji nazwy dodatkowej zamiast nazwy towaru Zmiana kolejności zakładek, przykład: aby po "Towary" znajdowała się zakładka "Produkcja" Zwiększenie szerokości strony dla Pulpitu Kontrahenta Zamiana tekstu w menu Pulpitu Kontrahenta zamiast Items w menu angielskim na Products Ukrywanie kolumny JM Zmiana szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów Zmiana sortowania towarów na liście Towarów z kodu na nazwę Pulpit Kontrahenta 16.5

6 16. Pulpit Kontrahenta Aplikacja umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży przez sieć WWW. Warunkiem współpracy jest wdrożenie u dostawcy systemu Comarch ERP XL łącznie z Pulpitem Kontrahenta oraz zainstalowanie serwera internetowego. Od klienta wymaga się jedynie zainstalowania przeglądarki internetowej. Moduł ten jest integralną częścią systemu Comarch ERP XL. Oznacza to, że wprowadzając dane z poziomu interfejsu Pulpitu Kontrahenta są one wprowadzane bezpośrednio do bazy danych. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu swoich płatności, wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. Może on również wprowadzać nowe zamówienia, zapytania, oferty sprzedaży czy reklamację. Istnieje możliwość monitorowania stanu realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) Warunkiem współpracy systemu Comarch ERP XL z Pulpitem Kontrahenta jest zainstalowanie Internetowych usług informacyjnych (IIS), Microsoft.NET Kreacja katalogu wirtualnego Przed przystąpieniem do kreacji katalogu wirtualnego należy z płyty instalacyjnej Comarch ERP XL przegrać całą zawartość katalogu Pulpit Kontrahenta na dysk do katalogu C:/inetpub/wwwroot/PulpitKontrahenta Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 6 W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego uruchamiamy menedżera usług IIS Panel sterowania/narzędzia administratora/internetowe usługi informacyjne. Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Nowy/Katalog wirtualny Rysunek 16.1 Internetowe usługi informacyjne Pulpit Kontrahenta

7 Wykonanie tych czynności spowoduje uruchomienie Kreatora tworzenia katalogów wirtualnych. Wybierając przycisk Dalej przechodzimy do pierwszego kroku kreacji katalogu wirtualnego. W pierwszym kroku jako nazwę podajemy PulpitKontrahenta. Rysunek 16.2 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 1. W kroku 2 kreatora wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki WebSerwisu. Rysunek 16.3 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 2. Na krok 4 składa się wybranie praw do wykonania. Zaznaczamy Odczyt i Uruchomienie skryptów (np. ASP). Po naciśnięciu przycisku Dalej, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit Kontrahenta. Pulpit Kontrahenta 16.7

8 Uwaga: Należy zwrócić uwagę na to, czy w sekcji Włącz dokument domyślny (Właściwości katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta, zakładka Dokumenty) został dodany wpis Default.aspx. W przeciwnym przypadku należy taki wpis dodać ręcznie klikając na przycisk Dodaj W okienku zatytułowanym Dodawanie dokumentu domyślnego należy wprowadzić: Default.aspx, po czym zatwierdzić. Nowo dodany wpis należy ustawić na pierwszym miejscu listy posługując się przyciskami: lub. Rysunek 16.4 Właściwości katalogu wirtualnego Pulpit Kontrahenta, zakładka Dokumenty. Na właściwościach katalogu wirtualnego należy przejść na zakładkę ASP.NET i wybrać opcję NET Framework v4.0 jako wersja platformy ASP.NET Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 7 Pierwszym krokiem jest włączenie rozszerzenia usługi sieci Web. W tym celu należy w IIS (Panel sterowania/narzędzia administratora/internetowe usługi informacyjne) wyświetlić zawartość głównego katalogu i przejść do opcji Ograniczenia ISAPI i CGI Pulpit Kontrahenta

9 Rysunek 16.5 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI. Dla wpisów z Framework 4 należy wybrać z menu kontekstowego opcję Zezwalaj. Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI, Zmiana opcji. W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego z poziomu IIS a klikamy prawym przyciskiem myszy na opcję Pule aplikacji wybieramy Dodaj pulę aplikacji Jako nazwa podajemy Pulpit Kontrahenta, wersja architektury.net Framework ->.NET Framework v4.0, Zarządzany tryb potokowy -> Klasyczny, zaznaczony parametr: Uruchom pulę aplikacji natychmiast. Pulpit Kontrahenta 16.9

10 Rysunek 16.7 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie puli aplikacji. Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie puli aplikacji. Przechodzimy do zaawansowanych ustawień utworzonej puli aplikacji, gdzie dla opcji Identity wskazujemy wartość LocalSystem. Rysunek 16.8 Internetowe usługi informacyjne, właściwości zaawansowane puli aplikacji. Uwaga: W przypadku, gdy aplikacja będzie pracować na maszynie 64-bitowej dodatkowo w zaawansowanych ustawieniach puli aplikacji wybieramy dla opcji Enable 32-bit appliacation wartość True Pulpit Kontrahenta

11 Następnie klikając prawym klawiszem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację. Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację. Rysunek 16.9 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. Wykonanie tych czynności spowoduje otwarcie okna Dodawanie aplikacji. W polu Alias jako nazwę podajemy Pulpit kontrahenta. W polu Ścieżka fizyczna wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki Web Serwisu. W polu Pula aplikacji wybieramy wcześniej utworzoną pulę Pulpit kontrahenta. Rysunek Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit kontrahenta. Pulpit Kontrahenta 16.11

12 16.2 Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Kolejnym elementem instalacji Pulpitu Kontrahenta jest przygotowanie bazy danych systemu Comarch ERP XL. Odbywa się to poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się w katalogu Pulpit Kontrahenta/SQLScriptsXL. Operację można przeprowadzić na dwa sposoby: Ręcznie Automatycznie Ręczne wykonanie skryptów SQL Operacja polega na przeniesieniu kolejnych skryptów do narzędzia np. Query Analyzer i wykonaniu ich na bazie systemu Comarch ERP XL Automatyczne wykonanie skryptów SQL Do automatycznego wykonania skryptów na bazie danych Comarch ERP XL służy izam_sql.bat. Plik można wykonać z linii poleceń: Izam_sql.bat <serwer> <baza>, gdzie: <serwer> oznacza nazwę serwera bazodanowego, <baza> oznacza nazwę serwerową bazy danych, bądź wyedytować w notatniku i za parametry %1 i %2 wprowadzić odpowiednio nazwę serwera bazodanowego i nazwę serwerową bazy danych. Po przeprowadzonej operacji zmiany należy zapisać, a plik izam_sql.bat uruchomić Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta należy w systemie Comarch ERP XL zdefiniować osoby, przypisane do kart kontrahentów, które w imieniu danego kontrahenta będą miały prawo składania zamówienia. Do jednego kontrahenta można przypisać dowolną liczbę osób. Osobę można dodać z poziomu karty kontrahenta z zakładki: Osoba. Osoba korzystająca z Pulpitu Kontrahenta musi mieć zdefiniowane hasło. Hasło ustala się w oknie formatki: Osoby, zakładki Ogólne (bez szyfrowania). (więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż) Rysunek Karta osoby, hasło dostępu do Pulpitu Kontrahenta Pulpit Kontrahenta

13 Ponadto, konieczne jest dodanie roli: Pulpit Kontrahenta. Role wprowadza się na zakładce: Role. Role definiuje się w module: Administrator, w oknie: Role pracowników. Rysunek Karta osoby, zakładka: Role. W zależności od dodanych praw do roli Pulpit Kontrahenta osoba logująca się do modułu może mieć dostęp do: Cennika - wyświetla ceny towarów Danych kontrahenta - udostępnia informacje na temat kontrahenta Drukowania umożliwia drukowanie wybranych dokumentów Edycji ilości w ofertach umożliwia zmianę ilości towarów na zamówieniu generowanemu z oferty Katalogu towarów określenie czy będzie udostępniony katalog towarów Kontrahenta docelowego udostępnia informacje na temat kontrahenta docelowego Koszyka umożliwia kompletowanie zestawu towarów i generowanie zamówienia Listy błędów - udostępnia informacje na temat błędów Listy ofert wyświetla listę ofert na zakładce Moje oferty Listy reklamacji wyświetla listę reklamacji na zakładce Moje reklamacje Listy rezerwacji określa dostęp do listy W realizacji Listy zamówień wyświetla listę zamówień na zakładce Moje zamówienia Listy zapytań udostępnia listę zapytań na zakładce Moje zapytania Listy zleceń produkcyjnych umożliwia dostęp do zakładki Produkcja Listy zleceń serwisowych udostępnia zakładkę Serwis Oznaczenia realizacji zamówienia w całości określenie realizacji zamówienia, w całości lub częściowe Płatności wyświetla listę płatności na zakładce Płatności Pokazuj sposób dostawy udostępnia informacje na temat sposobu dostawy Potwierdzania zamówień umożliwia potwierdzanie zamówień Promocji udostępnia zakładkę Promocje Rabatu określenie czy będzie widoczna wartość udzielonego rabatu Transportu udostępnia zakładkę Transport Usuwania niepotwierdzonych zamówień umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia Wystawiania zapytań umożliwia wystawienie zapytania na zakładce Nowe zapytanie Zgłaszania reklamacji określa czy będzie możliwe zgłoszenie reklamacji Pulpit Kontrahenta 16.13

14 Zmiany daty realizacji umożliwia zmianę daty realizacji zamówienia Zmiany domyślnego magazynu określa magazyn domyślny Zmiany formy płatności określa formę płatności Zmiany hasła umożliwia zmianę hasła Zmiany magazynu zamówienia określa magazyn zamówienia Zmiany sposobu dostawy określa sposób dostawy Zmiany terminu płatności umożliwia zmianę terminu płatności 16.4 Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta Rysunek Edycja Roli, zakładka: Prawa. Ustawienia konfiguracyjne zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL z poziomu zakładki WWW oraz w pliku Web.config znajdującym się w katalogu głównym plików Pulpitu Kontrahenta. Dla ułatwienia konfiguracji poszczególne parametry są pogrupowane. W kolejnych rozdziałach zostaną omówione wszystkie grupy parametrów Plik Web.config Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych Comarch ERP XL znajdują się w pliku Web.config w sekcji ConnectionString: Klucz "data source" określa serwer SQL. Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych na serwerze SQL. Przykład: <add name="strconnect" connectionstring="data source=serwerxl; initial catalog=erpxl_testpulpitkontrahenta; user id=cdnwww; providername="system.data.sqlclient" /> Pulpit Kontrahenta

15 Ustawienia dotyczące rabatów Jeżeli system Comarch ERP XL jest zainstalowany na innym serwerze, niż aplikacja: Pulpit Kontrahenta, to należy skopiować plik rabaty.dll (np. z innego komputera, na którym zainstalowano system Comarch ERP XL) do wybranego katalogu na serwerze z aplikacją: Pulpit Kontrahenta oraz zarejestrować go poleceniem: regsvr32 rabaty.dll Konfiguracja Comarch ERP XL, zakładka WWW Ustawienia konfiguracyjne dotyczące Pulpitu Kontraneta zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL z poziomu zakładki WWW. Zakładka WWW jest podzielona na dwie zakładki: Parametry Prezentacja towarów Parametry Z poziomu zakładki Parametry istnieje możliwość określenia metody wystawiania dokumentów w Pulpicie Kontrahenta, domyślnego języka aplikacji czy schematów kolorów aplikacji. Występują również określenia ustawień dotyczących udostępnienia towarów w Pulpicie Kontrahenta, magazynu i serii, które będą pobierane na zamówienia wystawiane z poziomu aplikacji, czy konfiguracji wysyłki mailowej. Parametr: Wystawiaj dokumenty przez procedurę określa sposób wystawiania dokumentów: przy wykorzystaniu API parametr odznaczony przy wykorzystaniu procedury serwerowej parametr zaznaczony Aby móc korzystać z API należy zweryfikować poniższe ustawienia: baza danych systemu ERP XL jest podpięta dla wszystkich użytkowników komputera (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy dla 32bit oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy dla 64bit) w rejestrze Windows wpisana jest informacja o kluczu HASP (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CDN\HASP - > Serwer = nazwa serwera klucza) ścieżka do systemu ERP XL musi być zapisana w globalnej zmiennej środowiskowej PATH. W zmiennej środowiskowej PATH nie może znajdować się ścieżka do innego katalogu z systemem ERP XL operator, na którego będziemy logować się do aplikacji Pulpit Kontrahenta nie może mieć pustego hasła użytkownik ASPNET musi być dodany do grupy użytkowników w Windows (Windows XP) została utworzona nowa pula aplikacji dla Pulpitu Kontrahenta. We właściwościach tej puli należy ustawić parametr: Tożsamość -> Local system, a także w przypadku serwera 64-bitowego wybrana wartość True dla opcji Enable 32-bit appliacation Następnie w systemie Comarch ERP XL na zakładce WWW, zakładce Paramtery należy określić następujące parametry: Nazwa sewera klucza określa nazwę serwera klucza, z którego będą pobierane licencje w trakcie wystawiania dokumentów Nazwa bazy danych określa nazwę bazy danych z, w której będą wystawiane dokumenty. Jako nazwę bazy danych należy podać nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu) Domyślny język aplikacji określa język domyślny dla aplikacji, w jakim zostanie ona uruchomiona Schemat kolorów aplikacji umożliwia wybranie predefiniowanych tematów graficznych dla aplikacji Ilość towarów na stronie określenie ile towarów będzie wyświetlane na liście towarów, stronie Towary Udostępnij cechy określenie czy będą udostępnione cechy towarów Udostępnij wyliczanie wagi i objętości udostępnia informacje na temat wagi i objętości elementów w koszyku Udostępnij kody towarów określenie czy będą udostępnione kody towarów Pulpit Kontrahenta 16.15

16 Parametr: Z magazynu: Rysunek Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry. Wg definicji dokumentu magazyn pobierany jest z definicji dokumentu, z zakładki Magazyny, pola: magazyn domyślny z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta. Wg karty kontrahenta magazyn pobierany jest z karty kontrahenta, zakładki Inne, pola: magazyn kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. Jeżeli magazyn nie jest dostępny wśród magazynów w Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierany jest magazyn domyślny. Parametr: Seria dokumentów służy do określenia pobierania serii na dokument wystawiony z poziomu Pulpitu kontrahenta: Wg definicji dokumentu seria pobierana jest z definicji dokumentu, z zakładki serie, pola: seria domyślna z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta. Wg karty kontrahenta seria pobierana jest z karty kontrahenta, zakładki księgowe, pola: seria dokumentu kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. Jeżeli seria nie jest dostępna wśród serii w Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierana jest seria domyślna z definicji dokumentu. Parametr: Wyślij potwierdzający do służy do określenia czy po złożeniu zamówienia w Pulpicie Kontrahenta ma być wysyłana wiadomość Klienta wysyłany jest do klienta, adres pobierany jest z pola na karcie osoby logujące się do Pulpitu Kontrahenta. Nadawcy wysyłany jest do nadawcy, adres pobierany jest z pola: adres potwierdzający w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL, zakładki Sprzedaż, Parametry 2 Opiekuna wysyłany jest do opiekuna, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola opiekuna wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta. Akwizytora wysyłany jest do akwizytora, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola akwizytora wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta. Konfiguracja poczty odbywa się z poziomu Konfiguracji systemu Comarch ERP XL, zakładki Ogólne, Parametry 2, Ustawienia SMTP Pulpit Kontrahenta

17 Rysunek Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, Parametry2: ustawienia SMTP. Treść wiadomości wysyłanej podczas złożenia zamówienia jest konfigurowalna z poziomu pliku mailconfirmpl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Aby Towar był widoczny z poziomu Pulpitu Kontrahenta należy na karcie towaru zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr Dostępny w Pulpicie Kontrahenta: Rysunek Karta towaru, zakładka Aplikacje. Istnieje możliwość ustawienia wyświetlania grup towarowych w Pulpicie Kontrahenta poprzez wskazanie konkretnej grupy towarowej. W aplikacji zostaną wówczas wyświetlone elementy wskazanej grupy towarowej. Wskazania należy dokonać na karcie kontrahenta na zakładce Inne w sekcji Pulpit Kontrahenta w polu Grupa towarów Prezentacja towarów Z poziomu zakładki Prezentacja towarów istnieje możliwość określenia ustawień dotyczących prezentacji towarów oraz cen w Pulpicie Kontrahenta. Dostępne parametry: Pulpit Kontrahenta 16.17

18 Prezentuj stany towarów: W formie: Jest, Brak podczas prezentacji stanów towarów wykorzystywana jest metoda jest, brak Rzeczywistej ilości podczas prezentacji towarów prezentowane są rzeczywiste ilości Kolor wiersza: Jest kolor czcionki dla towarów, które posiadają ilości na stanie magazynu Brak kolor czcionki dla towarów, które nie posiadają ilości na stanie magazynu Zamawianie towarów powyżej dostępnych stanów Zezwalaj aplikacja pozwoli złożyć zamówienie na towary, których obecnie nie ma na stanie Ostrzegaj aplikacja zakomunikuje, że składane zamówienie zawiera towary, których obecnie nie ma na stanie Zablokuj aplikacja zablokuje możliwość złożenia zamówienia zawierającego towary, których obecnie nie ma na stanie Do wyliczania stanów korzystaj z funkcji dedykowanej jeżeli funkcja jest odznaczona wówczas do prezentacji stanów w aplikacji wykorzystywana jest funkcja: CDN.izamSumaStanowTowaru wówczas podczas prezentacji stanów brane są również rezerwacje towaru Prezentacja cen: Netto prezentowanie tylko cen netto towarów Brutto prezentowanie tylko cen brutto towarów Netto i brutto prezentowanie cen netto i brutto towarów Uwzględniaj promocje jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas podczas prezentacji cen towarów uwzględniane są również promocje obejmujący dany towar (promocje dodane w kontekście Centrum domyślnego operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta) Prezentuj miniaturę zdjęcia prezentacja miniatury zdjęcia na liście towarów Szerokość szerokość miniatury określana w pikselach Wysokość wysokość miniatury określona w pikselach Rysunek Konfiguracja, zakładka WWW, Prezentacja towarów. Na stan zamówienia sprzedaży wystawianego z poziomu Pulpitu Kontrahenta ma wpływ parametr: Generuj zamówienia, znajdujący się na karcie kontrahenta, zakładce Aplikcaje, sekcja Pulpit Kontrahenta Pulpit Kontrahenta

19 Dostępne parametry na zakładce Aplikacje: Operator wystawiający określa operatora wystawiającego dokumenty Hasło operatora określa hasło operatora wystawiającego dokumenty Centrum w polu zostanie automatycznie wskazne Centrum Operatora wystawiającego Odpowiedzialny za realizację określa operatora odpowiedzialnego za realizację zamówień oraz zapytań ofertowych sprzedaży Grupa towarów określa grupę towarów udostepnioną kontrahentowi Magazyn określa magazyn według którego będą prezentowane stany towarów Seria określa serie według której będą wystawiane dokumenty Generuj zamówienia określa w jakim stanie mają zostać wystawione zamówienia przez internet Potwierdzone Niepotwierdzone Prefiks numeru obcego znaki dodawane automatycznie w polu u Kontrahenta podczas generowania zamówienia Rysunek Karta kontrahenta, zakładka Inne, sekcja Pulpit Kontrahenta. Dodatkowo można określić, które magazyny będą dostępne w aplikacji. Po wybraniu opcji Magazyny prezentowana jest lista wszystkich magazynów dostępnych w systemie. Istnieje możliwość zaznaczenia parametru dostępności oraz ustalenie domyślności magazynu w Pulpicie Kontrahenta. Pulpit Kontrahenta 16.19

20 Rysunek Karta kontrahenta, lista Magazynów Ustawienia magazynów na karcie kontrahenta będą miały wpływ na działanie Pulpitu Kontrahenta jeżeli w konfiguracji został zaznaczony paramter, że magazyny mają być pobierane z karty kontrahenta (Konfiguracja: zakładka www, z magazynu: wg karty kontrahenta). W aplikacji dla zalogowanego kontrahenta dostępne są tylko magazyny zaznaczone na karcie jako dostępne (karta kontrahenta) oraz dostępne dla ZS w centrum wystawiającym zamówienie. Magazyn domyślny w przypadku pobierania magazynu z karty kontrahenta jest pobierana według następujących zasad: magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta- jeżeli znajduje się na definicji ZS w centrum wystawiającym zamówienia magazyn domyślny z definicji ZS- jeżeli magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta nie jest dostępny wśród magazynów na definicji ZS pierwszy z dostępnych (część wspólna dla karty kontrahenta i definicji ZS)- jeśli magazyn domyślny z definicji ZS nie ma wśród dostępnych dla kontrahenta Prezentacja zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta Publikacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta może odbyć się przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod: Za pomocą atrybutu o typie Załączniki, z zaznaczeniem dostępności w aplikacji i przypisaniem odpowiedniego Obiektu Pulpit Kontrahenta

21 Rysunek Klasa atrybutu o typie Załączniki. Poprzez przypisanie załącznika bezpośrednio do obiektu z poziomu zakładki Załączniki i oznaczenie dostępności w aplikacji PK. Rysunek Karta towaru, zakładka Załączniki Prezentacja jednostek pomocniczych dla towarów w Pulpicie Kontrahenta Prezentacja jednostek pomocniczych w aplikacji odbywa się poprzez oznaczenie na karcie towaru na zakładce Jednostki i kody podzakładki Opakowanie, na zdefiniowanej jednostce parametru dostępności w aplikacji: Pulpit Kontrahenta. Pulpit Kontrahenta 16.21

22 Rysunek Karta towar, jednostka pomocnicza Każda jednostka pomocnicza towaru posiadająca znacznik dostępności w Pulpicie Kontrahenta będzie możliwa do wybrania w aplikacji z rozwijalnej listy. Rysunek Artykuły, wybór jednostki pomocniczej W celu prezentacji towaru od razu w jednostce pomocniczej należy ustawić jednostkę jako domyślną w aplikacji. Rysunek Artykuły, wybór jednostki pomocniczej domyślnej Po wybraniu jednostki pomocniczej na elemencie prezentowana jest ilość, stan oraz cena w jednostce podstawowej oraz pomocniczej Pulpit Kontrahenta

23 Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta Rysunek Prezentacja jednostki pomocniczej Istnieje możliwość zdefiniowania tłumaczeń dla obiektów w Comarch ERP XL, które prezentowane są w aplikacji. Do obiektów, których tłumaczenia są wyświetlane z poziomu aplikacji należą: Nazwa towaru Opis towaru Jednostka miary Cechy Nazwa grupy Nazwa atrybutów Forma płatności Sposób dostawy Z poziomu systemu Comarch ERP XL tłumaczenia dla obiektów wprowadzane są na zakładce Opisy i tłumaczenia. Rysunek Karta towaru, zakładka Opisy i tłumaczenia. Po zmianie wersji językowej z poziomu Pulpitu Kontrahenta zdefiniowane tłumaczenia dla obiektów w odpowiednich wersjach językowych zostaną wyświetlone z poziomu aplikacji. Pulpit Kontrahenta 16.23

24 Rysunek Tłumaczenia w wersji językowej Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta Logowanie Logowanie do Pulpitu Kontrahenta odbywa się po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu katalogu wirtualnego Po wprowadzeniu opisanej powyżej ścieżki zostanie otwarte okno logowania Pulpitu Kontrahenta. Aby zalogować się do aplikacji należy wypełnić pola: Firma: akronimem lub NIP-em kontrahenta korzystającego z aplikacji. Pracownik: imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania Pulpitu Kontrahenta. Hasło: zdefiniowanym hasłem dla osoby uprawnionej do korzystania z Pulpitu Kontrahenta. Nastęnie należy nacisnąć przycisk: [Zaloguj się] Rysunek Okno logowania Pulpit Kontrahenta

25 Obraz prezentowany na stronie logowania do aplikacji Pulpit kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio plik: WinietaXL.jpg Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na winietce należy z poziomu pliku Login.aspx wykomentować następującą sekcję: <%--<div class="divwtitle"> <asp:label ID="lblWinietaT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" /> </div>--%> Na stronie logowania do Pulpitu Kontrahenta znajduje się również sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. Pole jest konfigurowalne z poziomu pliku XLLoginPagepl umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Domyślnie zawiera informację powitalną. Rysunek Sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Należy w tym celu wybrać przed zalogowaniem odpowiedni język: polski, angielski (GB), angielski (US), niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, słowacki, czeski, litewski, węgierski, norweski, włoski Strona startowa Rysunek Zmiana wersji językowej interfejsu. Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta otwarta zostaje strona startowa aplikacji. Pulpit Kontrahenta 16.25

26 Rysunek Strona startowa. Baner prezentowany na stronie startowej aplikacji Pulpit Kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio plik: bannerxl.jpg Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na bannerze należy z poziomu CustomControls/ HeaderWork.ascx wykomentować następującą sekcję: <%--<div class="divbtitle"> <asp:label ID="lblBannerT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" /> </div>--%> W nagłówku strony znajdują się następujące elementy: Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta, Imię i Nazwisko aktualnie zalogowanej osoby Wyloguj po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu, Język- aktualnie wybrany język aplikacji. Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Pozostały limit pozostały limit kontrahenta Płatności przeterminowane płatności przeterminowane kontrahenta Rysunek Informacje na temat zalogowanej osoby i firmy, do której dana osoba przynależy. Z poziomu strony startowej możliwy jest dostęp do następujących funkcji Pulpitu Kontrahenta: Moje dane Artykuły Zamówienia Dane kontrahenta Zmiana hasła Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Moje zamówienia Pulpit Kontrahenta

27 Płatności Promocje Reklamacje Serwis Produkcja Raporty Transport W realizacji Moje oferty Moje zapytania Nowe zapytanie Zgłoś reklamację Moje reklamacje Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze można powrócić do strony startowej poprze użycie funkcji: Strona startowa. Rysunek Funkcje aplikacji. W dolnej stopce strony prezentowana jest aktualnie wykorzystywana wersja Pulpitu Kontrahenta. Rysunek Wersja aplikacji. Informacje pole tekstowe, konfigurowalne z poziomu pliku HomePagepl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików Pulpitu Kontrahenta. Domyślnie zawiera informację na temat realizacji zamówień składanych za pomocą platformy internetowej Funkcje Pulpitu Kontrahenta Rysunek Sekcja: Informacje. Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze widoczne są następujące elementy: Informacje na temat zalogowanej osoby oraz firmy, do której dana osoba przynależy (Strona startowa, rozdział ), Informacje na temat pozostałego limitu oraz płatności przeterminowanych danego kontrahenta (Strona startowa, rozdział ) Funkcja: Wyloguj (Strona startowa, rozdział ), Funkcja zmiany języka (Strona startowa, rozdział ), Funkcje Pulpitu Kontrahenta (Strona startowa, rozdział ). Pulpit Kontrahenta 16.27

28 Moje dane Rysunek Podstawowe elementy widoczne niezależnie od wybranej funkcji. W przypadku, gdy w aplikacji wykorzystywane są wszystkie funkcje wówczas opcje Moje dane oraz Zmiana hasła znajduje się pod rozwinięciem Strony Startowej Dane kontrahenta Rysunek Podstawowe elementy widoczne przy wykorzystaniu wszystkich funkcji Na stronie prezentowane są dane kontrahenta pobrane z karty kontrahenta zarejestrowanej w systemie Comarch ERP XL. Z poziomu tego okna dane nie mogą być edytowane. Dane podzielone są na cztery sekcje: Dane adresowe Dane handlowe Listę pracowników Informacje dodatkowe Rysunek Okno: Dane Kontrahenta Pulpit Kontrahenta

29 Szczegółowy opis danych znajdujących się na stronie: Moje Dane i dopowiadających im danych w systemie Comarch ERP XL : Pulpit Kontrahenta 16.29

30 Nazwa pola w Pulpicie Kontrahenta Dane adresowe Nazwa NIP Pesel Regon Adres Adres wysyłkowy Telefon Fax WWW Dane handlowe Opiekun handlowy (Pole w Pulpicie Kontrahenta jest widoczne tylko w przypadku wypełnienia pola: opiekun handlowy na karcie kontrahenta z poziomu systemu Comarch ERP XL, natomiast pole jest uzupełniane po wpisaniu Imienia i Nazwiska opiekuna handlowego) Forma płatności Termin płatności Sposób dostawy Magazyn zamówień Limit kredytu (po terminie) Płatności przeterminowane Lista pracowników karta kontrahenta, zakładka Osoby Osoba Stanowisko Telefon Komunikatory Pole źródłowe w systemie ERP XL Karta kontrahenta Nazwa Karta kontrahenta NIP Karta kontrahenta Pesel Karta kontrahenta Regon Karta kontrahenta - Aktualny adres Karta kontrahenta domyślny adres wysyłkowy Karta kontrahenta telefon Karta kontrahenta fax Karta kontrahenta Karta kontrahenta URL Karta kontrahenta opiekun handlowy Karta kontrahenta forma płatności Karta kontrahenta termin płatności Karta kontrahenta sposób dostawy Karta kontrahenta magazyn Karta kontrahenta limit kredytowy Karta kontrahenta wykorzystanie limitu kredytowego, kwota przeterminowana Karta pracownika imię, nazwisko Karta pracownika stanowisko Karta pracownika telefon Karta pracownika Karta pracownika komunikatory Informacje dodatkowe karta kontrahenta, zakładka Atrybuty Tekst Pliki do pobrania Karta kontrahenta atrybut typu tekst Karta kontrahenta atrybut typu dana binarna Pulpit Kontrahenta

31 Definiowanie adresu wysyłkowego Aby adres wysyłkowy był widoczny w Pulpicie Kontrahenta na zakładce: Moje dane, należy go zdefiniować w Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta, na którego loguje się operator jako Wysyłkowy i jednocześnie Domyślny. Adres wysyłkowy dotyczy również Koszyka z elementami zamówienia sprzedaży. W Koszyku adres wysyłkowy to domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje, to adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta (ostatni dodany) lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta) Zmiana magazynu Z poziomu Moje dane istnieje możliwość zmiany magazynu, na który zostanie złożone zamówienie. Magazyn można wskazać w polu: Magazyn zamówienia. Pole jest dostępne w przypadku, gdy zalogowany użytkownik posiada w Roli prawo do Zmiany magazynu zamówienia oraz w konfiguracji WWW została wybrana opcja pobierania magazynu wg karty kontrahenta. Po zmianie magazynu zmiana przenoszona jest na kartę zalogowanego kontrahenta, zakładkę Aplikację w polu Magazyn Zmiana hasła Rysunek Zmiana magazynu. Funkcja umożliwia zmianę hasła sprawdzanego podczas logowania się do aplikacji osobie aktualnie zalogowanej. Zmianę hasła dokonujemy poprzez wprowadzenie aktualnie obowiązującego hasła w polu Hasło oraz podaniu i potwierdzeniu nowego hasła odpowiednio w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło. Rysunek Zmiana hasła. Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych parametrów w celu zmiany hasła należy nacisnąć przycisk: [Zmień hasło]. Aby wyczyścić wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk: [Wyczyść]. Pomyślna zmiana hasła zostanie poprzedzona komunikatem: Twoje hasło zostało zmienione. Pulpit Kontrahenta 16.31

32 Rysunek Poprawne wykonanie operacji zmiany hasła. W celu kontynuowania pracy należy przycisnąć przycisk: Pulpitu Kontrahenta wymagane będzie nowe hasło. [Kontynuuj]. Przy ponownym logowaniu do Artykuły Strona składa się z następujących sekcji: Znajdź artykuły Artykuły Znajdź artykuł Do wyszukiwania towarów można posłużyć się wyszukiwarką: Znajdź artykuł. W celu odfiltrowania właściwych towarów do dyspozycji użytkownika zostało udostępnione pole w ramach, którego istnieje możliwość wyszukania towaru względem: oraz parametry: Nazwa nazwy z karty towaru Kod kodu z karty towaru Opis opisu z karty towaru Producent Producent (nazwa kontrahenta) z karty towaru Marka Marki z zakładki Ogólne karty towaru Tylko dostępne użycie parametru spowoduje wyszukanie tylko towarów dostępnych, których stan jest różny od zera, w grupie użycie parametru spowoduje wyszukanie towarów w obrębie aktualnie wybranej grupy i podgrup, jeżeli parametr jest odznaczony wyszukiwanie odbywa się po wszystkich towarach. Rysunek Wyszukiwarka, Artykuły Pulpit Kontrahenta

33 Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Marki, w grupie oraz tylko dostępne. W celu usunięcia zawartości wyszukiwarki należy wybrać opcję: lub Artykuły Sekcja: Artykuły podzielona jest na trzy panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze płaskiej. W prawym lista towarów należących do grupy wskazanej w lewym panelu, oraz podgląd trzech koszyków dostępnych dla kontrahenta. Po wybraniu towaru z listy po lewej jest możliwość dodania go do jednego z nich. Po kliknięciu [Dodaj do koszyka] towar wyświetli się w wierszu odpowiadającym wybranemu koszykowi. Rysunek sekcja: Artykuły. Naciskając przycisk: [Podgląd] można wyświetlić podstawowe informacje o towarze. Szczegóły artykułu Informacje o towarze podzielone są na trzy sekcje: Szczegóły artykułu- informację podstawowe o towarze: Kod towaru Nazwa towaru Cena netto cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Cena brutto cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto lub netto i brutto KGO netto wartość stawki KGO przypisanej dla towaru Jednostka miary Producent nazwa pracownika odpowiedzialnego za produkt. Jeżeli na karcie Pracownika został uzupełniony adres i pracownik ten jest przypięty do karty towaru jako Menadżer produktu, wówczas istnieje możliwość wysłania maila na podany adres po wybraniu Pracownika. Cecha nazwa klasy cechy przypisanej dla danego towaru Stan ilość towaru na wybranym magazynie (wskazany zgodnie z konfiguracją) Prezentacja stanów towarowych odbywa się według wybranego magazynu w Moich Danych. Pulpit Kontrahenta 16.33

34 W przypadku wybrania w konfiguracji WWW pobierania magazynów wg karty kontrahenta i zdefiniowaniu na karcie kontrahenta domyślnego magazynu <wszystkie> w aplikacji będzie prezentowany stan na poszczególnych magazynach dostępnych zarówno dla kontrahenta jak i na definicji ZS centrum wystawiającego zamówienie. W przypadku wybrania w konfiguracji pobierania magazynów z definicji dokumentu i zdefiniowaniu jako magazyn źródłowy magazynu: <wszystkie> stany towarów są sumą stanów towarów znajdujących się w magazynach dostępnych zarówno dla kontrahenta jak i na definicji ZS centrum wystawiającego zamówienie. Ilość Rysunek Szczegóły artykułu. Z poziomu szczegółów artykułu istnieje możliwość zmiany jednostki miary towaru. Po wybraniu określonej jednostki miary cena netto oraz brutto jest odpowiednio przeliczana. Rysunek Szczegóły artykułu, zmiana jednostki Z poziomu Szczegółów artykułu istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków. W tym celu należy wybrać jeden z trzech przycisków [Dodaj do koszyka] Jeżeli do elementu zamówienia została dodana klasa atrybutu z zaznaczeniem opcji dostępności w Pulpicie Kontrahenta oraz zaznaczeniem parametru edycji wówczas podczas dodawania towaru do Koszyka zostanie wyświetlone okno: szczegóły dodawanego towaru z możliwością uzupełnienia wartości atrybutu. Rysunek Szczegóły dodawanego towaru Pulpit Kontrahenta

35 Informacje dodatkowe Opis opis z karty towaru Plik do pobrania plik danych binarnych dodanych w postaci atrybutu typu dane binarne na karcie towaru Zdjęcie towaru zdjęcie dodane jako atrybut typu dane binarne dodane na karcie towaru Rysunek Szczegóły artykułu, informacje dodatkowe. Zamienniki: Zamienniki listą zamienników dla towaru. Prezentowane są podstawowe informacje o wszystkich alternatywnych towarach dla wskazanego towaru. Z poziomu Zamienników towaru istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków przy użyciu opcji: [Dodaj do koszyka] zlokalizowanej pod listą Zamienników lub opcji umieszczonej bezpośrednio obok pozycji: [Dodaj do koszyka]. Rysunek Szczegóły towaru, zamienniki. Powyżej sekcji szczegóły artykułu wyświetlane są trzy koszyki oraz ilość dodanych towarów, łączna wartość netto i brutto dodanych towarów w danym koszyku. W celu przejścia do wybranego koszyka należy kliknąć przycisk Zamówienia Koszyk Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech niezależnych koszyków, w których może umieścić dowolne towary. Strona każdego z koszyków składa się z następujących sekcji: Akcje Nagłówek Zawartość koszyka Informacje dodatkowe Elementy Pulpit Kontrahenta 16.35

36 Akcje Z poziomu Koszyka możliwe jest użycie następujących opcji: Pokaż szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów dodanych do Koszyka Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów dodanych do Koszyka Nagłówek Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje: Rysunek Funkcja: Twój koszyk, akcje. Mój numer numer dokumentu u Kontrahenta Adres wysyłki domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta) Data realizacji ustalenie daty realizacji zamówienia Realizacja ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej Sposób dostawy Można dokonać aktualizacji wartości dodanych pozycji towarowych w oparciu o promocję względem sposobu dostawy poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości]. Zawartość koszyka Rysunek Funkcja: Koszyk, Nagłówek. Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy wartości netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a także na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej osoby. Jeżeli w Konfiguracji WWW, na zakładce Parametry1 została zaznaczona opcja: udostępnij wyliczanie wagi i objętości wówczas dodatkowo wyświetlane zostaną informacje odnośnie sumy wagi brutto i objętości towarów dodanych do Koszyka. Rysunek Funkcja: Koszyk, zawartość koszyka. Elementy sekcji Zawartość koszyka aktualizowane są automatycznie w przypadku dodawania nowych towarów z poziomu Katalogu towarów. Można również dokonać aktualizacji ręcznej tych wartości poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości]. Opcja jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy zmieniane są ilości poszczególnych pozycji zamówienia. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Pulpit Kontrahenta

37 Forma płatności możliwość wyboru formy płatności dla zamówienia. Domyślą formą płatności będzie forma zdefiniowana w karcie kontrahenta. Aby forma płatności była dostępna w aplikacji należy na definicji formy płatności zaznaczyć parametr: Dostępna w detalu. Termin termin płatności dla dokumentu. Magazyn możliwość wyboru magazynu. Opis wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Opis składanego zamówienia. Tekst wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie tekst. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu tekst z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta. Rysunek Klasa atrybutu, parametry Pulpitu Kontrahenta. Flaga wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie flaga. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu flaga z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta. Liczba wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie liczba. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu liczba z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta. Pulpit Kontrahenta 16.37

38 Elementy Rysunek Funkcja: Koszyk, Informacje dodatkowe. Sekcja Elementy w koszyku zawierają listę towarów jakie aktualnie znajdują się w koszyku. Lista składa się z następujących elementów: Lp liczba porządkowa pozycji Kod/Nazwa kod towaru/nazwa towaru Stan- stan towaru prezentowany na podstawie magazynu wybranego w Koszyku Cecha wybrana cecha towaru Ilość zamawiana ilość towaru JM jednostka miary towaru, dodatkowo jeżeli towar posiada zdefiniowaną jednostkę pomocniczą dostępna w aplikacji to istnieje możliwość wybory jednostki z pośród dostępnych w Pulpicie Kontrahenta Rabat rabat pozycji Cena netto cena netto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Cena brutto cena brutto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Wartość netto wartość netto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Wartość brutto wartość brutto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto Szczegóły po wybraniu opcji: zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie opisu zamawianego towaru Rysunek Funkcja: Opis zamawianego towaru. [usuń pozycję]- usunięcie pozycji Pulpit Kontrahenta

39 Istnieje możliwość wyświetlenia Szczegółów danego towaru po wybraniu nazwy lub kodu konkretnej pozycji. Rysunek Funkcja: Twój koszyk, towary w koszyku. Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone na pierwszej stronie należy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w ostatnim wierszu listy towarów. Rysunek Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą towarów. W celu dodania kolejnych towarów do danego koszyka należy nacisnąć przycisk: [Dodaj element], który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary. Poza opcją umożliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do danego koszyka udostępniona została również opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego zamówienia należy nacisnąć przycisk: [Usuń elementy]. Po potwierdzeniu potrzeby usunięcia zamówienia, zamówienie zostanie usunięte. W efekcie zostanie zaktualizowana zawartość koszyka oraz lista prezentująca towary dodane do koszyka. Również wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz Złóż zamówienie. Rysunek Funkcja: Koszyk, stan po usunięciu zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć na przycisk: [Złóż zamówienie]. Na pytanie Czy potwierdzasz składane zamówienia należy nacisnąć przycisk OK. Naciskając na przycisk Anuluj operacja złożenia zamówienia zostanie przerwana. Po potwierdzeniu potrzeby złożenia zamówienia zostanie wyświetlona animacja informująca o wprowadzaniu danych dotyczących zamówienia do bazy danych systemu Comarch ERP XL. Pulpit Kontrahenta 16.39

40 Rysunek Wczytywanie danych. Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Numeru zamówienia w systemie Comarch ERP XL Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zamówienia poprzez wykorzystanie opcji Historia zamówień w menu głównym Podziękowania za złożone zamówienie Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie Rysunek Funkcja: Koszyk, informacje prezentowane po złożeniu zamówienia. Naciskając na numer zamówienia: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zamówienia (informacje na temat sekcji Szczegóły zamówienia zostały opisane w rozdziale , Szczegóły zamówienia). Wybierając opcję: [Powrót] otwarta zostanie strona Twój koszyk, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Twój koszyk. Rysunek Szczegóły złożonego zamówienia. Naciskając na odsyłacz: zostanie otwarta strona prezentująca historię zamówień, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Zamówienia i wskazaniu opcji Moje Zamówienia (informacje na temat sekcji Moje zamówiena zostały opisane w rozdziale ) Pulpit Kontrahenta

41 Na zamówieniach wystawionych z poziomu Pulpitu Kontrahenta data ważności ustala się zgodnie z ustawieniami w definicji dokumentu ZS z zakładki: Inne, ustawienie parametru: Okres ważności rezerwacji w centrum domyślnym operatora wystawiającego zamówienie Moje zamówienia Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami:. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Docelowy (pracownik) sortowanie po kontrahencie (pracowniku) Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Termin realizacji sortowanie po terminie realizacji zamówienia Stan sortowanie po stanie zamówienia (w przypadku kiedy zamówienie nie jest potwierdzone, istnieje możliwość jego potwierdzenia z poziomu tej listy naciskając na przycisk: ) Sposób dostawy sortowanie po sposobie dostawy Do wyszukiwania zamówienia można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienie. W celu odfiltrowania właściwych zamówień do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer Stan Data wystawienia Rysunek Moje zamówienia, filtr. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia. Dodatkowo w kolumnie: Z oferty wyświetlany jest numer dokumentu oferty sprzedaży, z którego został wygenerowany dokument zamówienia sprzedaży. Rysunek Lista: Moje zamówienia. Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaży, z których zostały wyegerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer Pulpit Kontrahenta 16.41

42 konkretnego zamówienia: natomiast informacje odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: Szczegóły zamówienia Rysunek Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie kontrahenta. Na szczegóły zamówienia składają się następujące sekcje: akcje Nagłówek zamówienia Informacje dodatkowe Elementy Akcje Z poziomu szczegółów zamówienia możliwe jest użycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy zamówień Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego zamówienia do dokumentu PDF Usuń zamówienie - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia Kopiuj elementy do koszyka opcja umożliwia skopiowanie do wybranego Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego zamówienia W przypadku, gdy kopiowany element zawiera wypełnioną wartość atrybutu wówczas wartość ta zostanie skopiowana do nowego zamówienia. Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów zamówienia Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów zamówienia Rysunek Szczegóły zamówienia, Akcje. Nagłówek zamówienia Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje: Numer zamówienia numer zamówienia nadany przez system Comarch ERP XL Mój numer numer zamówienia u kontrahenta Docelowy (pracownik) kontrahent docelowy (osoba) Pulpit Kontrahenta

43 Stan stan zamówienia Potwierdź opcja dostępna dla zamówień niepotwierdzonych. Umożliwia potwierdzenia zamówienia złożonego do systemu Comarch ERP XL z poziomu Pulpitu Kontrahenta Data wystawienia data wystawienia zamówienia Ważna do data ważności Data realizacji Realizacja czy realizacja częściowa czy w całości Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Forma płatności forma płatności dokumentu Termin termin płatności dokumentu Sposób dostawy Z oferty numer dokumentu oferty sprzedaży, z której został wygenerowany dokument. Opis opis edytowanego zamówienia. Klasy oraz wartości Atrybutów Elementy Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja: Informacje dodatkowe. Sekcja elementy zamówienia zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do zamówienia, cechy towaru, ilości zamówionej, ilości zrealizowanej, jednostki, rabatu, ceny, wartości i opisu. Jeżeli zamówienie nie posiada żadnego opisu na elemencie, wówczas kolumna z wartością Opis nie jest prezentowana. Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia. Pulpit Kontrahenta 16.43

44 Transport Z poziomu strony Transport wyświetlana jest lista dokumentów paczek, które posiadają wskazanego kontrahenta, który powiązany jest z osobą zalogowaną do aplikacji Pulpit Kontrahenta. W konfiguracji ogólnej systemu Comarch ERP XL na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 należy dodatkowo zaznaczyć parametr: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki, aby dokumenty były widoczne w aplikacji. Do wyszukiwania dokumentów paczek można posłużyć się wyszukiwarką: paczka. W celu odfiltrowania właściwych dokumentów paczek do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer Stan Data utworzenia Rysunek Transport, filtr. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów dokumentu paczki na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty utworzenia. Na liście paczek prezentowane są następujące informacje odnośnie dokumentów: Numer List przewozowy Data utworzenia Stan Waga brutto Objętość Szczegóły dokumentu paczki można wyświetlić po wybraniu odpowiedniego numeru dokumentu:. Szczegóły paczki Na szczegóły dokumentu paczki składają się następujące sekcje: Akcje Nagłówek Informacje dodatkowe Elementy Akcje Możliwe jest użycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy paczek Pokaż szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów paczki Pulpit Kontrahenta

45 Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów paczki Rysunek Szczegóły paczki, Akcje. Nagłówek paczki Nagłówek paczki zawiera następujące informacje: numer stan data utworzenia waga brutto objętość List przewozowy Rysunek Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Opis opis edytowanego dokumentu paczki. Klasy oraz wartości Atrybutów Rysunek Szczegóły paczki, sekcja: Informacje dodatkowe. Elementy Sekcja elementy dokumentu paczki zawiera informacje odnośnie: Lp pozycji Numeru dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki Lp pozycji dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki Kodu towaru Nazwy towaru Cechy towaru Ilości towaru Jednostki miary Pulpit Kontrahenta 16.45

46 Opisu Jeżeli elementy dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru) W realizacji Rysunek Szczegóły paczki, sekcja elementy. Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. Do wyszukiwania dokumentów/towaru można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienia/towar. W celu odfiltrowania właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Nazwa/Kod/Numer Data wystawienia Rysunek W realizacji, filtr. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer sortowania po własnym numerze dokumentu Kod sortowanie po kodzie towaru Nazwa sortowanie po nazwie towaru Ilość zamówiona sortowanie po ilości zamówionej Ilość zrealizowana sortowanie po ilości zrealizowanej Ilość do realizacji sortowanie po ilości do realizacji Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Data realizacji sortowanie po dacie realizacji zamówienia Z poziomu sekcji: elementy w realizacji prezentowane są informacje odnośnie: Ilości zamówionej - ilość towaru wynikająca z elementu zamówienia Ilości zrealizowanej - ilość towaru z elementu zamówienia, która już została zrealizowane Ilości do realizacji - ilość towaru z elementu zamówienia pomniejszona o ilość zrealizowaną Pulpit Kontrahenta

47 Rysunek Lista: Rezerwacje. Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących elemtu zamówienia. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia: Moje oferty Rysunek Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie Kontrahenta. Na stronie Moje Oferty wyświetlana jest lista ofert sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Aplikacja umożliwia podgląd oraz przyjęcie lub odrzucenie oferty sprzedaży. Do wyszukiwania dokumentów ofert można posłużyć się wyszukiwarką: oferta. W celu odfiltrowania właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer Stan Tylko ważne Data wystawienia Rysunek Moje oferty, filtr. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów oferty na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, tylko ważne i daty wystawienia. Na liście ofert sprzedaży prezentowane są następujące informacje: Numer dokumentu Mój numer numer dokumentu u Kontrahenta Data wystawienia Data ważności Pulpit Kontrahenta 16.47

48 Stan Z zapytania numer zapytania ofertowego sprzedaży, z którego oferta została wygenerowana Zamówienia numer zamówienia sprzedaży, które zostało wygenerowane z oferty Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ofert sprzedaży. Informacje odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty:. Szczegóły oferty Na szczegóły oferty składają się następujące sekcje: Akcje Akcje Podgląd trzech koszyków Nagłówek oferty Informacje dodatkowe Znajdź element Elementy Możliwe jest użycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy ofert Drukuj drukowania aktualnie wyświetlanej oferty sprzedaży do dokumentu PDF Kopiuj elementy do koszyka opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonej oferty Pokaż szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów oferty Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów oferty Zawartość koszyków Rysunek Szczegóły oferty, Akcje. W sekcji wyświetlane są informacje o ilości towarów wartości netto i brutto w każdym koszyku. Za pomocą przycisków po prawej stronie jest możliwość wyświetlenia szczegółów danego koszyka. Nagłówek oferty Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje: Pulpit Kontrahenta

49 Numer oferty Mój numer numer oferty u kontrahenta Stan Data wystawienia Ważna do data ważności Data realizacji Realizacja Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Nagłówek oferty. Dodatkowo z poziomu Nagłówka oferty dostępne są następujące opcje: Zmiana stanu oferty na Potwierdzoną, Przyjętą lub Odrzuconą:. Zmiana możliwa jest tylko dla ofert potwierdzonych, po dokonaniu zmiany stanu należy wybrać opcję: Kopiowanie elementów oferty do Koszyka:, po kliknięciu pojawia się okno z listą dostępnych koszyków. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Forma płatności- forma płatności dokumentu. Termin termin płatności dokumentu. Sposób dostawy Opis opis edytowanego zamówienia. Klasy oraz wartości Atrybutów Znajdź element Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Informacje dodatkowe. Sekcja wyszukiwarka umożliwia przeszukanie elementów ofert po nazwie, kodzie, opisie, producencie, marce i towarach wszystkich bądź tylko dostępnych. Pulpit Kontrahenta 16.49

50 Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Znajdź element. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne. Elementy Sekcja elementy oferty zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, jednostki, cenie, wartości, rabacie, stanie oraz opisie. Z poziomu elementów oferty można dodać towar do wybranego koszyka naciskając na przycisk:. Funckonalność dostępna jest dla ofert potwierdzonych o statusie Przyjęta. Jeżeli elementy dokumentu posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru) Nowe zapytanie Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Elementy. Z poziomu zakładki: Nowe zapytanie istnieje możliwość złożenia zapytania ofertowego sprzedaży. Zapytanie składa się z następujących pól: Mój numer numer u kontrahenta Treść treść zapytania ofertowego sprzedaży Aby złożyć zapytanie ofertowe należy użyć opcji: [Wyślij] Rysunek Nowe zapytanie. Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Numeru zapytania ofertowego sprzedaży w systemie Comarch ERP XL Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zapytania poprzez wykorzystanie opcji: Moje zapytania Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie Pulpit Kontrahenta

51 Rysunek Wysyłanie zapytania do systemu Comarch ERP XL. Naciskając na numer zapytania: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zapytania (informacje na temat sekcji Szczegóły zapytania zostały opisane w rozdziale ). Wybierając opcję: [Dodaj] otwarta zostanie strona Nowe zapytanie, umożliwiająca złożenie kolejnego zapytania Moje zapytania Strona składa się z następujących sekcji: wyszukiwarki Listy zapytań ofertowych sprzedaży Wyszukiwarka Rysunek Moje zapytania. Do wyszukiwania zapytania można posłużyć się wyszukiwarką: zapytanie. W celu odfiltrowania właściwych zapytań do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer numer zapytania ofertowego sprzedaży Stan stan zapytania Data wystawienia data wystawienia zapytania ofertowego sprzedaży Rysunek Moje zapytania, wyszukiwarka. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zapytania na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia. Moje zapytania Na liście wyświetlane są zapytania ofertowe sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami:. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Pulpit Kontrahenta 16.51

52 Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia dokumentu Stan stan dokumentu Treść Rysunek Moje zapytania, lista zapytań. Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zapytania. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia lub numeru u kontrahenta danego zapytania. Szczegóły zapytania Na szczegóły zapytania składają się następujące sekcje: Nagłówek zapytania: Numer numer edytowanego zapytania Mój numer numer u kontrahenta edytowanego zapytania Data wystawienia - data wystawienia dokumentu Stan stan dokumentu Treść treść edytowanego zapytania Płatności Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Wyszukiwarka Moje płatności Rysunek Moje zapytania, szczegóły zapytania. Do wyszukiwania płatności można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer dokumentu, Status transakcji Pulpit Kontrahenta

53 (Rozliczone/Nierozliczone/Przeterminowane), Rodzaj płatności (Należności/Zobowiązania), Waluta oraz Data transakcji. Rysunek Wyszukiwarka, lista płatności. W celu odfiltrowania złożonych zamówień należy nacisnąć przycisk: [Szukaj]. Przycisk: [Wyczyść] usuwa zawartości pola Nr zamówienia, ustawia wartość pola Stan zamówienia na Wszystkie oraz ustawia datę wystawienia: od dzisiejszy dzień i miesiąc roku ubiegłego, do data dzisiejsza. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów płatności na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Płatności, statusu, waluty oraz daty transakcji. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Moje płatności Dokument sortowanie po numerze dokumentu Mój dokument sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Termin sortowanie po terminie płatności Forma sortowanie po formie płatności Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane płatności, które w systemie Comarch ERP XL otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje również możliwość podglądu numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność. Rysunek Sekcja: moje płatności. Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących dokumentu. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu: Szczegóły płatności Strona składa się z następujących sekcji: Akcje Nagłówek faktury Informacje dodatkowe Elementy Płatności Akcje Pulpit Kontrahenta 16.53

54 Możliwe jest użycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy Płatności Drukuj drukowania aktualnie wyświetlanego dokumentu do dokumentu PDF Kopiuj elementy do koszyka opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego dokumentu Pokaż szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów dokumentu Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów dokumentu Nagłówek faktury Rysunek Szczegóły dokumentu. Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaży. Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury. Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonego opisu na dokumencie. Elementy Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis. Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, udzielonego rabatu oraz cenie i wartości. Z poziomu elemtów Płatności istnieje możliwość wybrania opcji: Reklamuj. Po wybraniu danej opcji użytkownik zostaje przekierowany na formularz: Zgłoszenia Reklamacji, gdzie w pola: Dokument oraz Towar automatycznie zostaną uzupełnione w oparciu o dane z dokumentu Płatności Pulpit Kontrahenta

55 Płatności Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury. Sekcja Płatności zawiera informacje na temat platności dla danego dokumentu Promocje Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Lista promocji Wyszukiwarka Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja płatności. Do wyszukiwania obowiązujących promocji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwej promocji do dyspozycji operatora zostały udostępnione następujące pola: Nazwa promocji oraz Uwagi. Rysunek Wyszukiwarka, promocje. W celu odfiltrowania promocji należy nacisnąć przycisk: [Szukaj]. Przycisk: usuwa zawartość pola Nazwa promocji oraz Uwagi. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów promocji na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje usunięcie wprowadzonych wartości w filtrze Lista promocji Rysunek sekcja: Lista promocji. Sekcja lista promocji zawiera informacje na temat obowiązujących promocji w Pulpicie Kontrahenta. Wyświetlane promocje pobierane są z systemu Comarch ERP XL i są to wszystkie promocje typu Rabaty pozycji jakie w tym systemie zostały zdefiniowane. Promocje, które posiadają datę rozpoczęcia obowiązywania późniejszą od bieżącej daty wyświetalane zostaną w kolorze zielonym. Pulpit Kontrahenta 16.55

56 Lista składa się z 2 kolumn odpowiednio o nazwach: Nazwa promocji wyświetlana jest nazwa promocji Uwagi wyświetlane są uwagi do danej promocji Naciskając na nazwę promocj: IZAM zostanie otwarta strona ze szczegółami danej promocji. Na szczegóły promocji składają się następujące sekcje: Akcje Koszyk Nagłówek promocji Informacje dodatkowe Wyszukiwarka Towary Rysunek sekcja: Szczegóły promocji. W sekcji Akcje dostępny jest przycisk Powrót, który umożliwia powrót do listy promocji. Rysunek sekcja: Szczegóły promocji. Sekcja koszyki wyświetla infomracje towarach dodanych do poszczegółnych koszyków. Rysunek sekcja: Koszyk. Nagłówek promocji zawiera informacje na temat nazwy promocji, dat obowiązywania, ważności w godzinach oraz sposobu dostawy Pulpit Kontrahenta

57 Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonych uwag na promocji. Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi. Sekcja znajdź artykuł umożliwia filtrowanie po towarach dostępnych w danej pormocji. Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: Wyszukiwarka. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne. Z poziomu sekcji Artykuły wyświetlane są informacje na temat towarów, które obejmuje dana promocja. Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: towary Z poziomu Szczegółów promocji istnieje możliwość dodania towaru do koszyka przy użyciu opcji: koszyka] lub opcji znajdującej się bezpośrednio przy danej pozycji. Z poziomu Promocji nie ma możliwości zmiany jednostki towaru, elementy promocji prezentowane są w jednostce podstawowej. Podczas dodawania towaru do Koszyka pozycja dodawana jest z jednostką Domyślną dla Pulpitu Kontrahenta. Jeżeli data obowiązywania promocji jest większa od daty bieżącej wówczas Opcja dodawania towaru do Koszyka nie jest dostępna. [Do Pulpit Kontrahenta 16.57

58 Reklamacje Zgłoś reklamację Z poziomu zakładki Zgłoś reklamację istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji obejmuje następujące Sekcje: Dokument potwierdzający zakup towaru Reklamowany towar Sekcja Dokument potwierdzający zakup towaru zawiera informację: Numer pełny numer dokument na podstawie którego zostanie złożona reklamacja. np.: PA-420/09/LT Sekcja Reklamowany towar zawiera informację: Towar Ilość Przyczyna reklamacji Moje żądanie Informacje dodatkowe Mój numer Aby zgłosić reklamację należy użyć opcji [Zgłoś] Rysunek Nowa reklamacja. Po złożeniu reklamacji na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Zapisania reklamacji w bazie danych systemu Comarch ERP XL pod wskazanym numerem Możliwości wyświetlenia listy reklamacji Możliwości zgłoszenia kolejnej reklamacji Rysunek Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji. Naciskając na numer reklamacji zostanie otwarta strona ze szczegółami danej reklamacji (informacje na temat sekcji Szczegóły reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje) Pulpit Kontrahenta

59 Naciskając na link Lista reklamacji zostanie otwarta lista reklamacji zgłoszonych przez aktualnie zalogowanego kontrahenta (informacje na temat sekcji Lista reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje). W celu zgłoszenia kolejnej reklamacji należy nacisnąć na przycisk Zgłoś Moje reklamacje Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarki Listy reklamacji Wyszukiwarka Rysunek Moje reklamacje. Do wyszukiwania reklamacji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych reklamacji do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer numer reklamacji Stan stan reklamacji Status status reklamacji Data wystawienia data wystawienia reklamacji Rysunek Moje zapytania, wyszukiwarka. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów reklamacji na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, statusu oraz daty wystawienia. Moje reklamacje Na liście wyświetlane są reklamacje zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Kod kod towaru Nazwa nazwa towaru Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia dokumentu reklamacji Data modyfikacji sortowania po dacie modyfikacji dokumentu reklamacji Stan sortowanie po stanie reklamacji Status sortowanie po statusie reklamacji Pulpit Kontrahenta 16.59

60 Rysunek Lista: Moje reklamacje. Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji. Informacje te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnej reklamacji:. Rysunek Szczegóły reklamacji złożonej w Pulpicie Kontrahenta. Szczegóły reklamacji Na szczegóły reklamacji składają się następujące sekcje: Akcje Nagłówek reklamacji Informacje dodatkowe Reklamowany towar Przyczyna reklamacji Rozpatrzenie reklamacji Realizacja reklamacji Akcje Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji: Powrót powrót do Listy reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, Akcje. Nagłówek reklamacji Nagłówek reklamacji zawiera następujące informacje: Numer numer reklamacji Mój numer numer reklamacji u kontrahenta Data wystawienia data wystawienia reklamacji Data rozpatrzenia data rozpatrzenia reklamacji Stan stan reklamacji Data modyfikacji data modyfikacji reklamacji Pulpit Kontrahenta

61 Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Opis opis edytowanej reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe. Reklamowany towar Sekcja Reklamowany towar zawiera następujące informacje: Kod kod towaru podlegającego reklamacji Nazwa nazwa towaru podlegającego reklamacji Ilość ilość reklamowanego towaru Przyjęto na podstawie dokument na podstawie którego zgłaszana jest reklamacja Opis opis przeniesiony z elementu wskazanego dokumentu Przyczyna reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar. Sekcja Przyczyna reklamacji zawiera następujące informacje: Moje żądanie żądanie składającego reklamację. Opcje pobierane są ze słownika kategorii. Istnieje możliwość dodania własnych wartości Opis Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji. Pulpit Kontrahenta 16.61

62 Rozpatrzenie reklamacji Sekcja Rozpatrzenie reklamacji zawiera następujące informacje: Status status reklamacji Opis Realizacja reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji. Sekcja ta zawiera informacje o przebiegu obsługi reklamacji. W sekcji tej będą wyświetlane operacje, tj. każda akcja jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Operacje zawierają następujące informacje: Data data dodania operacji Stan po informacja, na jaki stan ma się zmienić stan dokumentu po dodaniu operacji do dokumentu Wystawienie dokumentu przez WWW Informacje dodatkowe informacje podane przez kontrahenta składającego reklamację Serwis Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarki Listy zleceń serwisowych Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji. Wyszukiwarka Rysunek Zlecenia serwisowe. Do wyszukiwania zleceń serwisowych można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych zleceń serwisowych do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer numer zlecenia serwisowego Stan stan zlecenia serwisowego Data wystawienia data wystawienia zlecenia serwisowego Pulpit Kontrahenta

63 Rysunek Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia serwisowego na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia. Moje zlecenia serwisowe Na liście wyświetlane są zlecenia serwisowe zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zlecenia serwisowego Data realizacji sortowania po dacie realizacji zlecenia serwisowego Stan sortowanie po stanie zlecenia serwisowego Rysunek Lista: Moje zlecenia serwisowe. Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń serwisowych. Informacje te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnego zlecenia serwisowego:. Szczegóły zlecenia serwisowego Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego złożonego w Pulpicie kontrahenta. Na szczegóły zlecenia serwisowego składają się następujące sekcje: Akcje Nagłówek zlecenia serwisowego Pulpit Kontrahenta 16.63

64 Informacje dodatkowe Urządzenia Czynności Składniki Akcje Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji: Powrót powrót do Listy zleceń serwisowych Pokaż szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje. Nagłówek zlecenia serwisowego Sekcja ta zawiera następujące informacje: Numer numer zlecenia serwisowego Mój numer numer zlecenia serwisowego u kontrahenta Data wystawienia data wystawienia zlecenia serwisowego Data realizacji data realizacji zlecenia serwisowego Stan stan zlecenia serwisowego Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego. Informacje dodatkowe Sekcja ta zawiera następujące informacje: Uwagi treść pobierana jest z pola Opis z zakładki Nagłówek dokumentu zlecenia serwisowego Atrybuty Urządzenia Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe Pulpit Kontrahenta

65 Sekcja ta zawiera informacje na temat urządzeń podlegających serwisowaniu zarejestrowanych na danym zleceniu serwisowym. Do informacji tych należą: Rodzaj rodzaj urządzenia Obiekt serwisowane urządzenie Przebieg jednostka przebiegu. W przypadku gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje żadna jednostka przebiegu w polu wyświetlana będzie wartość: <Nie dotyczy> Parametry parametry opisujące dane urządzenie Dodatkowo, jeżeli do urządzenia zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. Czynności Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia. Sekcja ta zawiera informacje na temat czynności jakie zostały zarejestrowane na zleceniu serwisowym. Do informacji tych należą: Lp. numer porządkowy czynności na danym zleceniu serwisowym Kod kod czynności Nazwa nazwa czynności Ilość ilość czynności Opis opis czynności Dodatkowo, jeżeli do czynności zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. Składniki Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności. Sekcja ta zawiera informacje na temat składników jakie związane są z daną czynnością Do informacji tych należą: Lp. numer porządkowy składnika na danym zleceniu serwisowym Kod kod składnika Nazwa nazwa składnika Ilość ilość składnika Opis opis składnika Dodatkowo, jeżeli do składnika zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki. Pulpit Kontrahenta 16.65

66 Produkcja Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Lista zleceń produkcyjnych Wyszukiwarka Do wyszukiwania zleceń produkcyjnych można posłużyć się wyszukiwarką. Do odfiltrowania zleceń służą następujące pola: Numer oraz data wystawienia. Rysunek Wyszukiwarka, produkcja. Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia produkcyjnego na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia Lista zleceń produkcyjnych Na liście wyświetlane są zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. Lista zleceń produkcyjnych zawiera następujące kolumny: Numer Mój numer Data wystawienia Status Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń produkcyjnych. Rysunek sekcja: Lista zleceń produkcyjnych. Rysunek sekcja: Szczegóły zlecenia produkcyjnego. Na szczegóły zlecenia produkcyjnego składają się następujące sekcje: Akcje Nagłówek zlecenia produkcyjnego Informacje dodatkowe Produkty Akcje Pulpit Kontrahenta

67 Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji: Powrót powrót do Listy zleceń produkcyjnych Pokaż szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Akcje. Nagłówek zlecenia produkcyjnego Sekcja ta zawiera następujące informacje: Numer numer dokumentu Mój numer numer dokumentu u Kontrahenta Data wystawienia data wystawienia zlecenia produkcyjnego Stan Stan zlecenia produkcyjnego Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Nagłówek zlecenia produkcyjnego. Informacje dodatkowe Sekcja ta zawiera następujące informacje: Uwagi Zlec_Prod Klasa atrybutu o nazwie Zlec_Prod przypięta do nagłówka zlecenia Produkty Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Informacje dodatkowe. Sekcja Produkty zawiera informacje na temat produktu ze zlecenia produkcyjnego, jego cechy, oraz ilości. Dodatkowo, jeżeli do pozycji zlecenia produkcyjnego zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Produkty wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Produkty. Pulpit Kontrahenta 16.67

68 16.7 Raporty W celu skorzystania z funkcjonalności Raporty należy skonfigurować dodatkowo system Comarch ERP XL z modułem BI Przygotowanie Pulpitu Kontrahenta do współpracy z BI Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych BI znajdują się w pliku Web.config w sekcji ConnectionString w strconnectbi. Klucz "data source" określa serwer SQL, na którym znajduje się baza BI Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych BI na serwerze SQL. Przykład: <add name="strconnectbi" connectionstring="data source=serwer; initial catalog=bazadanych; user id=cdnwww; Application Name=PulpitKontrahenta" providername="system.data.sqlclient"/> Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z aplikacją odbywa się poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się w katalogu Pulpit Kontrahenta/BI/SQLScriptsXL. Należy wpisać z lini komend następujące polecenie: Izam_bi_sql <serwer> <baza>, gdzie: <serwer> oznacza nazwę serwera bazodanowego, <baza> oznacza nazwę serwerową bazy danych. W funkcjach systemu Windows należy dokonać aktywacji HTTP usługi WCF. Uwaga: Ustawienie dotyczy tylko użytkowników Windows Pulpit Kontrahenta

69 Rysunek Funkcje systemu Windows, aktywacja HTPC. W Menedżerze internetowych usług informatycznych (IIS), w aplikacji Pulpitu Kontrahenta=>BI=>WcfServices=>Uwierzytelnianie należy włączyć Uwierzytelnianie anonimowe. Pulpit Kontrahenta 16.69

70 Rysunek Menadżer Internetowych usług (IIS), uwierzytalnianie anonimowe Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Raportami Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta należy w systemie Comarch ERP XL dodać odpowiednie prawo: Raporty do roli przypisanej osobie logującej się do aplikacji Pulpit Kontrahenta

71 Funkcjonalność Raportów Rysunek Edycja roli, prawo do Raportów Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi posiadającemu aplikację Pulpit Kontrahenta i Business Intelligence analizę raportów dotyczących: Zakupów w czasie Zakupów wg grup towarów Zamówień w czasie Stanów zobowiązań Uzyskanych rabatów Raporty wyśiwtelane są w kontekście bieżącego użytkownika, ustawionej waluty systemowej w ERP XL oraz ustawień językowych aplikacji. Pulpit Kontrahenta 16.71

72 Rysunek Raporty Zakupy w czasie Raport Zakupy w czasie prezentuje dokonane w zadanym okresie czasu zakupy przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupu poszczególnych towarów. Rysunek Raporty, Zakupy w czasie Zakupy wg grupy produktów Raport Zakupy wg grup produktów prezentuje dokonane w zadanym okresie czasu zakupy przez zalogowanego kontrahenta w odniesieniu do wybranej grupy produktowej. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupu poszczególnych towarów w wybranej grupie Pulpit Kontrahenta

73 Rysunek Raporty, Zakupy wg grup produktów Zamówienia w czasie Raport Zamówienia w czasie prezentuje złożone zamówienia w zadanym okresie czasu przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość złożonych zamówień w rozbiu miesięcznym. Pulpit Kontrahenta 16.73

74 Rysunek Raporty, Zamówienia w czasie Stan zobowiązań Raport Stan zobowiązań prezentuje nieuregulowane płatności dla zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest wartość nieuregulowanych zobowiązań w podziale na zakresy terminów zapłaty Pulpit Kontrahenta

75 Uzyskane rabaty Rysunek Raporty, Stan zobowiązań Raport Uzyskane rabaty prezentuje rabaty wykorzystane przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupów i uzyskanych rabatów w rozbiu miesięcznym. Pulpit Kontrahenta 16.75

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

wień dla Kontrahentów Firmy Tajmax

wień dla Kontrahentów Firmy Tajmax System Składania Zamówie wień dla Kontrahentów Firmy Tajmax Pulpit Kontrahenta 1 Spis treści 1.Logowanie... 3 2. Moje dane... 4 Dane kontrahenta... 4 Zmiana hasła... 5 3. Towar... 6 Szczegóły towaru...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja 10.0

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja 10.0 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL Moduł: Pulpit Kontrahenta Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2013.5.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 4 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja Kurier DHL XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia którego zależy zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi B2B by CTI Konfiguracja oraz instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis programu...4 2. Dane w Comarch ERP Optima...5 2.1. Atrybuty...5 2.1.1. Atrybuty na towarze, grupie towarowej...5 2.1.1.1. Zdjęcia...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B 3.3)

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B 3.3) INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B 3.3) 1 Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 4 Zamawianie towaru... 8 Dokumenty... 18 Moja oferta... 25 Informacje... 31 Zarządzanie...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

DHL. (Moduł Magento) v

DHL. (Moduł Magento) v DHL (Moduł Magento) v.1.15.0 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Konfiguracja... 3 Cennik... 5 Tworzenie zamówienia.... 7 Lista przesyłek... 8 Zamawianie kuriera... 9 Potwierdzenia nadania...

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo