Cykl życia systemu ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl życia systemu ERP"

Transkrypt

1 Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą występować pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami oraz różnymi wdrożeniami systemów ERP Idea: poznanie ogólnego konceptualnego obrazu projektu ERP dużej skali, zrozumienie którego ułatwia zrozumienie szczegółów projektu Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 1/39

2 Cele Szybkość Zakres Zasoby Ryzyko Złożoność Korzyści Szybkość Bezpośrednio związana z ilością czasu jaka pozostała do pewnego nieprzekraczalnego terminu lub ilością czasu przewidzianą na wdrożenie Odmienną sprawą jest rzeczywisty czas wdrożenia Przewidywany czas wdrożenia jest istotnym elementem, który powinien być brany pod uwagę przy przygotowywaniu planu wdrożenia Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 2/39

3 Zakres Określa wszystkie funkcjonalne i techniczne właściwości systemu jakie firma chce wdrożyć Im więcej wdrażanych modułów funkcjonalnych tym większy zakres wdrożenia Zasoby Wszystko to co potrzebne do realizacji projektu: ludzie sprzęt komputerowy oprogramowanie wsparcie techniczne konsultanci itd. Jedna wspólna cecha łącząca wszystkie zasoby wdrożenia pieniądze Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 3/39

4 Ryzyko Współczynnik o znaczącym wpływie na powodzenie całego wdrożenia Sukces wdrożenia mierzony jest takimi współczynnikami jak: całkowita akceptacja ze strony użytkowników zwrot z inwestycji czas wdrożenia inne Złożoność oznacza stopień trudności wdrożenia i pielęgnacji oprogramowania różnice pod względem złożoności systemu pomiędzy firmami o różnych rozmiarach i różnych profilach działalności Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 4/39

5 Korzyści określają stopień w jakim korzystanie przez pracowników firmy z funkcjonalności systemu może poprawić sytuację firmy i przynieść jej wymierny zysk jeśli firma używa systemu ERP wyłącznie jako bazy danych to korzyści są na ogół znikome jeśli firma korzysta z wielu funkcjonalności systemu (np. do obliczania długości cyklu dla zapasów) na ogół osiąga większe korzyści (poprawa obsługi klienta, większe zyski) Wzajemne zależności między celami Korzyści Zasoby Ryzyko Złożoność Szybkość Zakres Korzyści + º º º + Zasoby º + º + Ryzyko Złożoność + Szybkość Zakres + dodatnia korelacja ujemna korelacja º neutralna korelacja Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 5/39

6 Reprezentacja zależności na wykresie radarowym ryzyko korzyści złożoność wysoki niski zasoby zakres szybkość Strategie wdrażania systemów ERP na złamanie karku (breakneck) gwiazda (star) pod klucz (turnkey) własne (in-house) budżetowe (budget) partnerskie (partner) niskiego ryzyka (low risk) Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 6/39

7 Strategie wdrożeń systemów ERP szybkość zasoby korzyści ryzyko złożoność zakres na złamanie karku P R gwiazda P R pod klucz P R własne P R budżetowe P R partnerskie P R niskiego ryzyka P R P postrzegana R rzeczywista 10 najwyższa 0 - najniższa Wykres radarowy dla strategii na złamanie karku ryzyko korzyści złożoność P wysoki niski R zasoby zakres szybkość Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 7/39

8 Strategia na złamanie karku dosyć popularna w wielu przedsiębiorstwach główna idea: znaleźć i wdrożyć rozwiązanie tak szybko i tak tanio jak to tylko możliwe dostawcy ERP oferujący taką strategię na ogół używają haseł typu: błyskawiczne wdrożenie system może być wdrożony w 60 dni itp. z wdrożenia wyeliminowano tyle kroków, ile tylko się dało w celu maksymalnego skrócenia czasu wdrożenia ulegając sloganom reklamowym firmy decydują się na zakup systemu ERP bez obejrzenia oprogramowania, dema czy sprawdzenia listy referencyjnej skutki: czasami katastrofalne (strategia ma tendencje do bycia strategią wysokiego ryzyka) Strategia gwiazdy rzadko wybierana główna idea: zrobić wszystko we właściwy sposób jedna z podstawowych cech: umieścić kierownictwo wyższego szczebla w głównym zespole wdrożeniowym z reguły poświęcają oni wdrożeniu cały swój czas lub co najmniej tyle ile niezbędne firma zatrudnia pełnoetatowych członków zespołu wdrożeniowego, którzy pracują tylko przy projekcie ERP skutki: na ogół szybsze i tańsze wdrożenie dedykowany do projektu zespół ludzki daje wyższe poczucie własności, co wpływa na powodzenie tej metodologii Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 8/39

9 Strategia pod klucz firma kupująca system zupełnie nie angażuje się we wdrożenie wszystkie czynności związane z systemem są wykonywane przez dostawców i integratorów systemów model o najbardziej ograniczonej komunikacji między firmą a dostawcą usług ERP ograniczona komunikacja między firmą a wdrożeniowcami prowadzi do powstania produktu skonfigurowanego, lecz niezgodnego z wymaganiami biznesowymi firmy wiele firm myśli o tej metodologii jako o podejściu niskiego ryzyka, czując, że powierzają projekt profesjonalistom, którzy wiedzą co robić brak jakiegokolwiek poczucia własności, sprawia, że projekt staje się projektem wysokiego ryzyka, o niskim prawdopodobieństwie sukcesu skutki: liczne konflikty między firmą a dostawcą usług ERP ze względu na niezgodność systemu z wymaganiami osiągnięte korzyści dużo niższe od spodziewanych Strategia wdrożenia własnego metodologia polegająca na użyciu własnych zasobów, do wypełnienia wymogów sytemu ERP w takim stopniu w jakim jest to możliwe wynika z potrzeby oszczędności finansów i zbudowania wewnętrznej własności systemu może być kłopotliwe w początkowej fazie wdrożenia nieznajomość oprogramowania oraz konieczność poznania dodatkowej wiedzy zwiększa czasochłonności i koszty wdrożenia całkowita rezygnacja z oszczędności czasu jaka może wynikać z zewnętrznej ekspertyzy (firmy konsultingowe, dostawcy usług) firma może mieć wyraźne problemy z osiągnięciem wszystkich korzyści z systemu ryzyko jest na ogół znacznie wyższe niż spodziewane ze względu na trudności we wdrażaniu bez zewnętrznej ekspertyzy Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 9/39

10 Strategia wdrożenia budżetowego podejście całkowicie skupione na zarządzaniu kosztami cel wyeliminować z wdrożenia tak dużo kosztów jak tylko możliwe cel osiągany przez rezygnację z pomocy konsultantów i zawężenie zakresu wdrożenia a w konsekwencji zmniejszenie korzyści może się ciągnąć w nieskończoność (kadra kierownicza może nie wyrażać chęci do finansowania dalszych wydatków na kontynuację projektu) brak wsparcia ze strony kierownictwa negatywnie odbija się na reszcie organizacji kierownictwo postrzegane przez pracowników, jako osoby nie mające interesu w zakończeniu projektu bez zaangażowania ze strony kierownictwa niższego szczebla użytkownicy przestają wierzyć w powodzenie wdrożenia i z czasem coraz mniej się w nie angażują ostateczne koszty zbliżone do planowanych (głównie z niechęci wydawania pieniędzy na ten cel) projekt bardzo wysokiego ryzyka z reguły kończący się niepowodzeniem prawdopodobieństwo sukcesu niewielkie ze względu na brak wsparcia ze strony kierownictwa i brak wystarczających zasobów finansowych Strategia wdrożenia partnerskiego wdrożenie przy użyciu zarówno zasobów własnych jak i obcych podejście dość popularne (wiele firm zwraca się do firm konsultingowych lub dostawców usług ERP o wsparcie wdrożenia) na ogół czas i finanse poświęcone na wdrożenie znacznie przewyższają pierwotnie planowane odpowiedzialność za powodzenie wdrożenia i użytkowania systemu podzielona pomiędzy firmę i źródła zewnętrzne w odróżnieniu od strategii gwiazdy, w której ilość zaangażowanych zasobów zewnętrznych jest podobna, odpowiedzialność za wdrożenie leży po obu stronach (również po stronie partnera) rozproszona odpowiedzialność, może być przyczyną konfliktów pomiędzy firmą a dostawcą usług, szczególnie w momencie projektowania ważniejszych cech systemu; konflikt taki może negatywnie odbić się na energii pracowników zaangażowanej we wdrożenie zwiększając w efekcie ryzyko i prawdopodobieństwo niepowodzenia Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 10/39

11 Strategia niskiego ryzyka (1) podejście łączące wysoki poziom użytych zasobów, z małą złożonością i niewielkim zakresem wdrożenia, z rozsądnie rozłożonymi kamieniami milowymi, aby otrzymać projekt o wysokim prawdopodobieństwie powodzenia strategia o największej liczbie zdarzeń zarówno sekwencyjnych jak i równoległych połączonych wzajemnie logiką warunkową if... then logika if...then używana do weryfikacji osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych, jeżeli któryś z krytycznych kamieni milowych nie zostanie osiągnięty projekt jest albo wstrzymywany albo powtarzane są jego ostatnie kroki sprzed osiągnięcia ostatniego kamienia milowego Strategia niskiego ryzyka (2) projekt może być wstrzymany jeśli dostawca systemu ERP nie przedstawi odpowiednich referencji dotyczących wdrożenia i wykorzystania oferowanego oprogramowania (w innych strategiach projekt jest kontynuowany bez weryfikacji referencji) podejście pod wieloma względami podobne do strategii gwiazdy, przy czym podstawowa różnica dotyczy szybkości wdrożenia przy bardzo małym zakresie i bardzo niskiej złożoności przy jednoczesnym dużym zaangażowaniu dedykowanych zasobów, ryzyko jest eliminowane przez dokładną analizę i staranne badania prowadzone przez firmę każdy bez wyjątku krok wdrożenia przeprowadzany jest w staranny i metodyczny sposób jest to najbardziej skomplikowany sposób wdrażania systemu ERP ze względu na największą liczbę zdarzeń Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 11/39

12 Cele, strategie i zdarzenia różne cele różne strategie różne kombinacje zdarzeń zamieszanie i nieporozumienia jakie powinna być zawartość i struktura zdarzeń dla poszczególnych kombinacji celów? jakie są zależności między celami? Zrozumienie wzajemnych relacji i zależności pomiędzy poszczególnymi celami i zdarzeniami jest kluczem do udanego zrozumienia cyklu życia systemu ERP. Zdarzenia Zdarzenia wszystkie charakterystyczne elementy wchodzące w skład projektu Projekt wszystkie zdarzenia zachodzące pomiędzy fazą koncepcji a fazą zamknięcia projektu Prawie wszystkie zdarzenia we wdrożeniu ERP wymagają zaangażowania ludzi Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 12/39

13 Przykłady zdarzeń szkolenia wprowadzające formowanie zespołów projektowych analiza wymagań sesja planowania integracji biznesowej określenie wizji i misji szkolenia dla zespołu projektowego zapytania informacyjne analiza zwrotu z inwestycji zapytania ofertowe przegląd referencji wymiarowanie sprzętu przegląd dostawców ERP przykładowe scenariusze prezentacje oprogramowania sesje wczesnego planowania proces wyboru ostatecznego dostawcy negocjowanie kontraktu instalacja oprogramowania sesja planowania projektu szczegółowy plan projektu wyznaczenie sztabu wdrożeniowego szkolenia ERP pytania konfiguracyjne opracowanie polityki wdrożenia dopasowanie raportów odwzorowanie funkcjonalne testowanie i opracowanie prototypu modyfikacje oprogramowania konwersja bazy danych planowanie reakcji na nieprzewidziane problemy dokumentacja szkolenia dla użytkowników końcowych audyty pomiary wydajności start produktywny wsparcie powdrożeniowe bieżące szkolenia i pielęgnacja systemu Szkolenia wprowadzające (1) proces szkoleniowy poprzedzający pozostałe czynności i zdarzenia projektu ERP dotyczy kadry kierowniczej wyższego szczebla, ale powinno dotyczyć również innych krytycznych stanowisk cel: przekazanie wiedzy na dwa tematy: podstawowa wiedza na temat ERP wiedza na temat czynników technologicznych Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 13/39

14 Szkolenia wprowadzające (2) Podstawowa wiedza na temat ERP wspólna dla wszystkich systemów ERP i niezależna od oprogramowania wiedza ta ułatwia zrozumienie: zasad działania systemów ERP, sposobów wdrażania, podejmowanego ryzyka oraz poznanie elementów niezbędnych do tego, aby z powodzeniem wdrożyć i użytkować system ERP Czynniki technologiczne wszystkie charakterystyki i elementy, które mogą mieć wpływ na system ERP w środowisku biznesowym, w którym jest on wdrażany ze względu na dużą zmienność technologii komputerowych wszyscy animatorzy projektu ERP muszą być świadomi możliwości i ograniczeń współczesnych systemów ERP świadomość tego czego można się spodziewać po systemach klasy ERP pomaga formułować odpowiednie pytania na dalszych etapach wdrożenia Formowanie zespołów projektowych powinno odbywać się jak najwcześniej po szkoleniach wprowadzających skład i struktura zespołu powinny być ustalone na podstawie potrzeb organizacyjnych i tego czego przedstawiciele firmy nauczyli się na szkoleniach wprowadzających ważne jest, aby sformować zespół projektowy niemal na samym początku wdrożenia, aby jego członkowie brali udział w opracowywaniu strategii wdrożenia zespół projektowy nie musi być tym samym zespołem co zespół wdrożeniowy zespół projektowy powinien składać się z tych osób, które będą miały istotny wpływ na ostateczny kształt systemu ERP liczba członków zespołu projektowego zależy od firmy oraz od sytuacji zespół projektowy powinien być na tyle liczny aby zapewnić powodzenie projektu Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 14/39

15 Analiza wymagań proces, który ma określić wymagania firmy w stosunku do systemu ERP ogólny szkic odzwierciedlający wszystkie główne charakterystyki funkcjonalne potrzebne do wsparcia długoterminowych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa nie powinna być przeprowadzana bez starannego przebadania przyszłych kierunków biznesowych i potencjału rozwojowego firmy ważne aby analizę wymagań przeprowadzić po odpowiednim szkoleniu wprowadzającym projekt ERP niczym misja sondy Voyager Sesja planowania integracji biznesowej łączenie informacji wynikających z analizy wymagań z obecnymi i przyszłymi właściwościami operacyjnymi potrzebnymi do wspomagania strategii biznesowych firmy zespół projektowy ERP decyduje co i jak (w sensie ogólnym) powinien robić system ERP Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 15/39

16 Określenie wizji i misji stanowi podstawę i źródło do zmian zarządzania i organizacji wynikających z wdrożenia systemu ERP określenie wizji jest procesem określającym przewidywania firmy odnośnie współpracy systemu ERP z funkcjami biznesowymi firmy przykład wizji: Zaoferować najlepszą na rynku obsługę klienta przez efektywne wdrożenie i używanie systemu ERP w połączeniu z efektywnym zarządzaniem operacyjnym misje określane są precyzyjniej niż wizje i są powiązane z datami ważności, które określają nieprzekraczalne terminy zakończenia realizacji poszczególnych misji określenie misji bezpośrednio pomaga określić wizje przykład misji: Wdrożyć w pełni zintegrowany system ERP pokrywający wszystkie aspekty funkcjonalne biznesu do końca przyszłego roku określenie wizji i misji odbywa się na podstawie danych otrzymanych z analizy wymagań i sesji planowania integracji biznesowej Szkolenia dla zespołu projektowego szkolenia dla członków zespołu projektowego ERP w zakresie podstawowych pojęć ERP podobne do szkoleń wprowadzających, ale bardziej rozwinięte szczegółowe omówienie krytycznych czynników mających wpływ na powodzenie wdrożenia ERP przedstawienie całego cyklu życia systemu ERP tematy takie, jak: współpraca z dostawcami ERP podczas przeglądu ofert cel przeglądu referencji rola dokumentacji konwersje danych tworzenie szczegółowego planu projektu inne Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 16/39

17 Zapytania informacyjne dokument wysokiego poziomu w formie kwestionariusza zawierający ogólne pytania dotyczące dostawcy ERP, dostawcy usług, produktów i ogólnych możliwości systemu kierowany do dostawców systemów ERP przykłady pytań: jakie moduły funkcjonalne są oferowane? ile kosztuje produkt podstawowy? czy występują dodatkowe licencje użytkownika? jaki jest udział dostawcy w rynku? zapytania informacyjne połączone z ogólnymi badaniami rynkowymi pozwalają: określić początkowy zakres kosztów jakie będzie musiała ponieść firma stworzyć początkową tzw. długą listę dostawców ERP, spośród których zostanie wybrany ostateczny dostawca zapytanie informacyjne można przesłać do dostawcy ERP w formie elektronicznej lub papierowej albo wypełniać na bieżąco podczas kontaktu osobistego lub telefonicznego Zwrot z inwestycji technika używana do obliczenia zwrotu z inwestycji obliczanego, jako zyski otrzymane z pewnych środków w stosunku do pieniędzy w nie zainwestowanych używane jako uzasadnienie dla nowego systemu ERP, a także jako miara tego, jak dobrze został wdrożony system ERP, lub przy wdrożeniu nowej lub dodatkowej funkcjonalności może stanowić finansowe uzasadnienie do przeprowadzenia tak kosztownej inwestycji jak wdrożenie ERP uzasadnienie jakościowe pochodzące z sesji planowania integracji biznesowej i zapytań informacyjnych jest przekładane na informację ilościową spełniającą wymagania planistów finansowych istnieje jednak sporo sytuacji, w których mimo niekorzystnych analiz zwrotu z inwestycji konieczna jest inwestycja w system ERP (np. problem roku 2000) Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 17/39

18 Zapytanie ofertowe seria pytań zadanych dostawcom ERP pytania powinny być tak sformułowane, aby sprawdzić, czy system ERP rzeczywiście zawiera wszystkie niezbędne dla przedsiębiorstwa funkcjonalności biznesowe po otrzymaniu odpowiedzi można zawęzić listę potencjalnych dostawców ERP i przejść do indywidualnych kontaktów z nimi zapytania powinny być sformułowane w oparciu o wymagania biznesowe i powinny w szczegółowy sposób odpowiedzieć na pytania powstałe w wyniku analizy wymagań dystrybucja zapytań ofertowych poprzez witrynę WWW Przegląd referencji pomaga jeszcze bardziej zawęzić listę potencjalnych dostawców oprogramowania i usług poprzez sprawdzenie ich możliwości w warunkach rzeczywistych referencji mogą dostarczyć zarówno dostawcy ERP jak i inne podmioty referencje dostarczone przez dostawców ERP nie zawsze są uczciwe i obiektywne referencje otrzymane od niezależnego podmiotu dają najlepsze możliwe do uzyskania naprawdę bezstronne informacje Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 18/39

19 Wymiarowanie sprzętu jeden z trudniejszych i zarazem jeden z najważniejszych procesów służy do określenia wielkości obecnego i przyszłego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy, który będzie używany do zaspokojenia potrzeb biznesowych firmy czasami wymiarowanie sprzętu odbywa się na podstawie kwestionariusza (kilkadziesiąt do kilku tysięcy pytań) związanych z transakcjami, gromadzeniem danych, wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych itp. wiele firm kupuje niedowymiarowaną ilość sprzętu rzadkością jest opinia użytkowników ERP lub menadżerów IT mówiąca, że ich sprzęt komputerowy jest za duży w stosunku do ich potrzeb Przegląd dostawców ERP dla potencjalnych dostawców ERP jest okazją na wizytę w firmie i zapoznanie się z profilem jej działalności dostawcy ERP traktują ten etap jako etap gromadzenia informacji, na podstawie których przygotują specyficzne rozwiązania w demonstracyjnej wersji różny stopień przygotowania ze strony dostawców ERP: od starannie przygotowanych kwestionariuszy do pytań zadawanych ad hoc firma powinna być przygotowana na dostarczenie dostawcom ERP pakietu dokumentów zawierających: raporty, zrzuty ekranowe, przykładowe dane, dokumentację elektroniczną i inne elementy zgodne z ustalonymi wymaganiami określonymi na etapie analizy wymagań dokumenty te posłużą dostawcom ERP do przygotowania prezentacji pokazującej w jakim stopniu system może być dostosowany do wymagań biznesowych firmy Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 19/39

20 Przykładowe scenariusze formalna metoda wg której postępują dostawcy ERP w celach demonstracyjnych różny stopień szczegółowości od prostych harmonogramów do bardzo szczegółowych najlepsze scenariusze skupiają się na tych wymaganiach biznesowych organizacji, które zostały określone na etapie analizy wymagań czasami dostawcy oferują własne scenariusze i proste projekty bardziej dopracowane projekty często wymagają, by wszyscy dostawcy w celach sprawiedliwego porównania dostarczyli tego samego demo-scenariusza Prezentacja oprogramowania jest okazją dla animatorów projektu na obejrzenie systemu, zadawanie pytań i interakcję z przedstawicielami dostawcy ERP często stanowi podstawową daną wejściową w procesie wyboru oprogramowania najczęściej w firmie, rzadziej u dostawcy lub przez Internet czas prezentacji od kilku godzin dla firm o prostej strukturze do kilku tygodni dla dużych i złożonych organizacji prezentacje oprogramowania mogą być złudne niektórzy dostawcy oferują standardowe ogólne prezentacje inni przeprowadzają wstępną konfigurację swojego oprogramowania pod kontem wymagań biznesowych odbiorcy często prezentacja oprogramowania jest traktowana jako etap skracania listy potencjalnych dostawców Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 20/39

21 Sesja wczesnego planowania umożliwiają zgromadzenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących zakresu, czasu i zasobów potrzebnych do wdrożenia konkretnego rozwiązania idealnym rozwiązaniem jest sesja planowania, w której uczestniczą firma, dostawca ERP i trzecia strona z zewnątrz określane są: moduły funkcjonalne, które zostaną wdrożone czas przeznaczony na wdrożenie tych modułów własne i obce zasoby niezbędne do wdrożenia oszacowanie kosztów zaproponowanego rozwiązania oszacowanie kosztów dużo bardziej precyzyjne niż to obliczone na etapie zwrotu z inwestycji jeśli oszacowanie kosztów zostało przeprowadzone dla wszystkich dostawców z krótkiej listy, to mamy kolejne precyzyjne porównanie pomiędzy dostawcami Proces wyboru ostatecznego dostawcy (1) proces decyzyjny, w którym biorą udział wszyscy animatorzy projektu i wszystkie nagromadzone do tej pory informacje w wielu przypadkach decyzja jest oczywista i istnieje już względny konsensus dla wybranego rozwiązania w innych zespół projektowy jest podzielony pomiędzy dwoma lub więcej rozwiązaniami ocena powinna być przeprowadzona na podstawie możliwości systemu dotyczących spełnienia wszystkich wymagań przedsiębiorstwa, a nie na podstawie prezentacji oprogramowania wynik procesu decyzyjnego nie będzie osiągnięty dopóki nie będzie konsensusu pomiędzy wszystkimi animatorami projektu w przypadku jednogłośnego wyboru należy zachować szczególną ostrożność Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 21/39

22 Proces wyboru ostatecznego dostawcy (2) dziwne sytuacje, różne naciski, chęć jak najszybszego zainstalowania oprogramowania mogą doprowadzić do nieodwracalnej katastrofalnej sytuacji podobnej do katastrofy Challengera w styczniu 1986 dla wielu firm godną rozpatrzenia jest decyzja o zaniechaniu zakupu nowego systemu i pozostanie przy dotychczasowych rozwiązaniach niektóre firmy zatrzymują wdrożenie na tym etapie oczekując na dodatkowe informacje, czas tej przerwy może trwać od kilku dni do kilku lat jest to krytyczny punkt cyklu życia systemu ERP, po akceptacji wyboru, zatrzymanie procesu wdrożenia i odwrócenie cyklu jest czynnością niezwykle kłopotliwą, dlatego zaleca się szczególną ostrożność przy jej podejmowaniu Negocjacje kontraktu udokumentowana formalna umowa pomiędzy firmą a dostawcą ERP i/lub dostawcą usług czasami podpisuje się osobne kontrakty na sprzęt, oprogramowanie i usługi, w innych przypadkach łączy się je większość dostawców ERP rozpoczyna negocjacje od standardowego kontraktu, którego treść i warunki ulegają zmianie jeszcze przed podpisaniem ostatecznego kontraktu dostawca czasami musi zrezygnować z niektórych punktów kontraktu, aby dokonać transakcji różne podejścia firm do podpisywania kontraktów: od przejrzenia kontraktu i podpisania go tego samego dnia do kilkutygodniowych analiz z udziałem różnych osób proces negocjowania kontraktu może być czasochłonny, bezproduktywny i frustrujący podpisanie kontraktu przez obydwie strony jest początkiem formalnej zgody na wdrożenie systemu ERP Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 22/39

23 Instalacja oprogramowania często od razu po podpisaniu kontraktu następuje szybka instalacja oprogramowania ten drobny krok ma spektakularne znaczenie, gdyż daje namacalny dowód tego w co zainwestowano spore pieniądze różnice pomiędzy instalacjami w zależności od: rozmiaru firmy używanego oprogramowania (systemy operacyjne, bazy danych itp.) wybranego systemu i zakresu wdrożenia instalacja scentralizowanych systemów przebiega na ogół szybko i sprawnie instalacja systemów zdecentralizowanych i heterogenicznych wymaga czasami kilku tygodni a nawet miesięcy istnieją sytuacje, które nie wymagają instalacji oprogramowania w przypadku dużych firm o różnych środowiskach biznesowych może dojść do sprzeczności technicznych i bazodanowych nawet wtedy, gdy stosowany jest ten sam system ERP, baza danych i system operacyjny, wówczas jedynym rozwiązaniem jest wybór kilku różnych rozwiązań (ERP, DB, OS) Sesja planowania projektu jest to narada podczas, której planowane jest wdrożenie nowego systemu w naradzie biorą udział wszyscy animatorzy projektu w celu zjednoczenia we wspólnych wizjach i misjach oraz opracowania strategii przeprowadzenia wdrożenia jest to rozwinięcie sesji planowania wstępnego stanowi również metodę oceny danych wyjściowych z sesji planowania wstępnego ostatnia okazja do uzyskania informacji na temat dostępności zasobów czas trwania od 1 dnia do 1 tygodnia wszystkie zgromadzone w tej fazie dane wyjściowe posłużą jako dane wejściowe do opracowania szczegółowego planu projektu Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 23/39

24 Szczegółowy plan projektu formalnie udokumentowany plan przedstawiający strategię wdrożenia wraz z krytycznymi terminami zakończenia poszczególnych etapów plan dotyczy wdrażanych modułów funkcjonalnych oraz kolejności wdrażania, przy uwzględnieniu sekwencyjności, równoległości i innych aspektów dotyczących czynności wdrożeniowych po osiągnięciu na wyższym poziomie planu konsensusu odnośnie wyboru modułów do wdrożenia i sekwencji wdrażania tych modułów, na obecnym etapie poszczególnym członkom podstawowego zespołu mogą być przydzielone konkretne zadania takie, jak: szkolenia, testy, konwersje danych, opracowanie prototypów, implementację, dokumentację, rozwiązywanie kwestii spornych itp. po skompletowaniu wszystkich elementów szczegółowego planu projektu można go udokumentować w sposób elektroniczny przy użyciu jednego z wielu pakietów oprogramowania do planowania projektów plan ten często jest przedstawiany w postaci wykresów Gantta gotowy plan powinien być puszczony w obieg pomiędzy wszystkich animatorów projektu Sztab wdrożeniowy pomieszczenie przeznaczone wyłącznie na potrzeby wdrożenia jest to centralne miejsce, w którym mogą: odbywać się narady zespołu wdrożeniowego znajdować się terminale komputerowe znajdować się urządzenia multimedialne służące do prezentacji mieścić się małe sale szkoleniowe dwa podejścia: wewnątrz firmy poza obrębem firmy dobrze zorganizowany sztab wdrożeniowy jest areną wielu czynności związanych z wdrożeniem dla niektórych członków zespołu wdrożeniowego staje się drugim domem Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 24/39

25 Szkolenia ERP skupiają się na funkcjonalności systemu ERP powinny być skierowane do głównych animatorów projektu, ale mogą w nich uczestniczyć także inne osoby zaangażowane we wdrożenie wstępne szkolenia ERP nie powinny być kierowane do użytkowników końcowych celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy tzw. know-how na temat systemów ERP kurs pomaga członkom podstawowego zespołu w pełni zrozumieć wszystkie funkcjonalne możliwości i ograniczenia systemu ERP kurs powinien być raczej ogólny a nie dostosowany do danej firmy, gdyż w ten sposób pracownicy mogą poznać pełną funkcjonalność systemu ERP w sposób obiektywny i bezstronny ta wiedza pozwoli członkom podstawowego zespołu ERP określić szczegółowo jak będzie wyglądała konkretna interakcja systemu ERP z poszczególnymi funkcjami biznesowymi firmy Pytania konfiguracyjne (1) pytania zadawane przez dostawcę ERP w celu lepszego zrozumienia firmy i określenia, jak najlepiej skonfigurować oprogramowanie 3 sposoby zarządzania: podejście ręczne przedstawiciel dostawcy ERP podczas osobistego kontaktu z klientem zadaje różne pytania związane z funkcjonalnością systemu podejście pół-automatyczne proces taki jak w podejściu ręcznym z tą jednak różnicą, że przedstawiciel dostawcy wprowadza dane do systemu komputerowego w celu elektronicznej konfiguracji oprogramowania jeśli wykonywane jeszcze przed dostawą oprogramowania, to na ogół w momencie dostawy klient otrzymuje całkowicie skonfigurowane oprogramowanie podejście automatyczne system ERP wyświetla serię pytań, a klient samodzielnie lub przy pomocy konsultanta odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu system ERP automatycznie aktualizuje swoje ustawienia konfiguracyjne w oparciu o otrzymane odpowiedzi Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 25/39

26 Pytania konfiguracyjne (2) elektroniczne narzędzia konfiguracyjne mogą wyglądać atrakcyjnie, gdyż pozwalają osiągnąć szybkie i niedrogie wdrożenie, jednak taka sytuacja jest rzadka częściej spotyka się sytuację, w której ustawienia standardowe są równie dobre przyczyny: na wczesnych etapach wdrożenia użytkownicy nie znają jeszcze pełnej funkcjonalności systemu ERP, zatem i odpowiedzi nie zawsze są precyzyjne skutki: duża liczba zmian konfiguracyjnych przed startem produktywnym narzędzia konfiguracyjne oraz rozmowy informacyjne z konsultantami pomagają lepiej poznać organizację, ale nie są w stanie zagwarantować sukcesu wdrożenia Opracowanie polityki wdrożenia służy ustaleniu podstawowych reguł wdrożenia i dokonywania zmian w systemie ERP polityka rozwiązywania kwestii spornych jest formalną procedurą ich obsługi w ramach podstawowego zespołu tylko nierozwiązywalne problemy oraz kwestie sporne są przekazywane na wyższe szczeble zarządzania aż do miejsca, w którym zostanie podjęta decyzja tylko krytyczne kwestie sporne nierozstrzygalne na niższych poziomach są przekazywane kierownictwu wyższego szczebla polityka modyfikacji oprogramowania jest formalnie udokumentowanym procesem wyjaśniającym procedury dla realizacji zmian w oprogramowaniu proces zmian oprogramowania może wymagać od kilku kluczowych animatorów wyłączenia się i przyjrzenia się uzasadnieniom kosztów/zysków spowodowanych modyfikacją oprogramowania Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 26/39

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne do zarządzania uczelnią

Narzędzia informatyczne do zarządzania uczelnią Człowiek najlepsza inwestycja Narzędzia informatyczne do zarządzania uczelnią Zintegrowany system informatyczny Uczelnie są pod wieloma względami normalnymi podmiotami życia gospodarczego. Oczywiście,

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą. Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą. Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG Klasyczne podejście: Projekt ERP/ES Zakres Budżet Harmonogram Ryzyko Organizacja

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP

Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP Trójkąt pojęciowy systemów ERP Funkcje Programy Baza Danych Integracja Programy Przetwarzanie Przechowywanie Przenoszenie Dane Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 12 października 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem. Plan wykładu. Motto. Motto 2. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki.

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem. Plan wykładu. Motto. Motto 2. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 3 października 2013 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Czynności zarządzania 3.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem projektu

Zarządzanie ryzykiem projektu Zarządzanie ryzykiem projektu Zasada I jeśli coś w projekcie może pójść niezgodnie z planem, to należy oczekiwać, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Ryzyko definicja - wszystko to co może pójść źle

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers)

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) - wspólne standupy; - ten sam manager; - duży przepływ informacji; - po pewnym czasie zanika asertywność; - pojawia się tendencja do nie zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo