Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015 r. Adresat: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Strategii i Funduszy Europejskich Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie do 12. dnia kalendarzowego po półroczu i roku, obok kowo (rubr. 33) P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i Kara mieszana Grzywna Warun- Doży- Osądzeni wotnie razem Inne (rubr. 5) pozbapozbaz warunkowym 3 wym 3 lata a) warunko- 3 lat warunko- warun- 2 lat z warunko- z z z pow. 15 umo- (kol.24+ pozbawienie woln. kara ograniczenia woln. (rubr. 7,9, (rubr. 4) do skazania (rubr. 2, 33, (rubr. 3, b) wienia rzono kuratora wienie 11, 13, 15, warunkowo 2 lat a) 1 do =28 do 35, 41, 42) 4, 23, kuratora zawieszenieniem lat postę- sądowego a) zawieszewym 5 wym kowym 8 pow. 3 pow. 6 pow. 1 lat 30) do 3 do 6 17 do 22) zawieszono 31) sądowego zawieszenienieszeniem lat zawiesze- zawie- lat 1 war. do 6 war. mies do roku do () powanie zaw. zaw. 1 roku 2 lat OGÓŁEM OSOBY OSĄDZONE (wiersz 02 do ) 01 c) Art kk 02 Art kk 03 Art kk 04 Art. 118a kk 05 Art kk 06 Art kk 07 Art. 134 kk 08 Art. 126a kk 09 Art. 126b kk 10 Art. 140 kk 11 Art. 141 kk 12 Art kk Art kk Art kk 15 Art kk 16 Art. 149 kk 17 Art kk 18 Art. 151 do 154 kk 19 Art i 3 kk 20 Art kk Art i 2 kk 22 Art i 4 kk 23 Art i 3 kk 24 Art. 165a kk h) 25 Art kk 26 Art kk 27 Art kk 28 Art kk Art kk 30 Art. 223 kk 31 Art. 252 kk 32 Art. 189a 1 kk (poprz kk) 33 Art. 189a 2 34 Art. 211a kk (poprz kk) 35 Art kk Art kk 37 Art. 299 h) 38 Art kk 39 Przestępstwa związane z ochroną naturalnego środowiska człowieka ) 40 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o p-dział. Narkom. (Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) art Art. 55 ust. z dnia r. o Instytucie Pamięci Narod Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi 43 Polskiemu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1075) Inne niż wymienione wyżej Strona 1 z 7

2 Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar (dok.) Umorzono w trybie art. art Uniewinniono Odstąpiono od wymierzenia kary Przepadek przedmiotów Przepadek korzyści mająt- Tymczasowo aresztowani przed wyrokiem e) z zastosowaniem art. 60 kk i innych dotycz. w wyniku uwzględnienia wniosku z art. (rubr. 2) Pokrzywdzeni g) małoletni poprzednio karani recydywiści w warunkach art. 65 kk Środki zabezpieczające (kk) art. 93a art w zw. z kowej (art. 45 kobiety męż- art. 64 art. 59a kk nadzwyczajnegni 335 czyź- mężczyźni art. art. 95 art. art. 96 kobiety Ogółem pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 6 (restytucyjne) inne)* kpk 1 kpk kk i 338a 387 razem 94 1 lub a 1 kpk kpk kpk kpk 1 razem dziewczynki 1 i 2 kk złagodzenia f) kpk chłopcy art. 64 art. 64 w 1 p. 1 1 p. 1 p. art.39 art.39 art.39 pkt 1 p. 4 1 kk 2 kk 2 3 pkt 2 pkt 3 4 związku z art OGÓŁEM OSOBY OSĄDZO- NE (wiersz 02 do ) Art kk 02 Art kk 03 Art kk 04 Art. 118a kk 05 Art kk 06 Art kk 07 Art. 134 kk 08 Art. 126a kk 09 Art. 126b kk 10 Art. 140 kk 11 Art. 141 kk 12 Art kk Art kk Art kk 15 Art kk 16 Art. 149 kk 17 Art kk 18 Art. 151 do 154 kk 19 Art i 3 kk 20 Art kk Art i 2 kk 22 Art i 4 kk 23 Art i 3 kk 24 Art. 165a kk 25 Art kk 26 Art kk 27 Art kk 28 Art kk Art kk 30 Art. 223 kk 31 Art. 252 kk 32 Art. 189a 1 kk (poprzednio kk) 33 Art. 189a 2 kk 34 Art. 211a kk (poprzednio kk) 35 Art kk Art kk 37 Art Art kk Przestępstwa związane z ochroną naturalnego środowiska człowieka ) Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.Uz 2012 r., poz , z późn. zm.) art Art. 55 ust. z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni 43 przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1075) Inne niż wym. wyżej W rubryce 2 (skazani) wykazuje się liczby wszystkich skazanych, tj. łącznie ze skazanymi wykazywanymi w rubr. 33 i 39. W rubr. 39 wykazuje się liczby osób poprzednio karanych, a w rubr. od 40 do 43 recydywistów. Liczby z rubr. 39 nie mogą być mniejsze niż suma liczb z rubryk 40 do 43. a) W wypadku orzeczenia warunkowego zawieszenia wykonania kary, liczby tych orzeczeń wykazuje się w kolumnach odpowiednio 08, 10, 12, 14 i 16. b) Ograniczenie, grzywna samoistna, wyłącznie środek karny, środki wychowawcze i poprawcze (art kk) (działy , , ). c) Proszę wykazać liczbę nieletnich osądzonych w trybie art kk ( nieletni skazani jak dorośli ) w dziale 3. d) Ustawy szczególne i Rozdział XXII kk. e) Osoby, które w chwili wydania wyroku przebywały w areszcie tymczasowym. f) I inne z ustaw szczególnych. g) Jeśli jako poszkodowani występują łącznie małoletni i kobiety, to należy wykazać każdą osobę odrębnie. *) Dział 1.1. Kwota przepadku korzyści majątkowej (art. 45 kk i inne) ,00 zł Strona 2 z 7

3 Dział 2.1. Grzywna obok pozbawienia wg stawek stawek Razem (rubr. 2 do 7) Wysokość stawek do 20 zł 21 do 30 zł 31 do 50 zł 51 do 80 zł 81 do 100 zł 101 zł i więcej OGÓŁEM (w. 02 do 09) ,00 16,00 31,00 8,00 15,00 10,00 do ,00 1,00 4,00 3,00 21 do ,00 1,00 5,00 1,00 1,00 51 do ,00 1,00 2,00 71 do ,00 2,00 81 do ,00 5,00 4,00 1,00 1,00 2, do ,00 5,00 8,00 4,00 3,00 3, do ,00 3,00 5,00 1,00 6,00 3, ,00 1,00 2,00 1,00 1,00 Dział 2.2. Grzywna obok pozbawienia (w wysokości kwotowej) według orzeczenia (a nie przeliczenia z dz. 2.1.) OGÓŁEM rubr. 02 do 07 do 500 zł 501do 1000 zł 1001 do 2000 zł 2001 do 3000 zł 3001 do 4000 zł 4001 i więcej zł Dział 2.3. Inne skazania Dział Grzywna samoistna wg stawek liczby stawek Razem (r. 2 do 7) do 20 zł 21 do 40 zł Wysokość stawek 41 do 50 zł 51 do 80 zł 81 do 100 zł Ogółem (wiersze 2 do 8) do do do do do do zł i więcej Dział Ograniczenie Rodzaje nałożonych obowiązków (art. 35 i 36 kk) Razem (rubr. 2 do 4) do 3 miesięcy Wymiar kary 3 do 6 6 miesięcy Ogółem z oskarżenia publicznego (wiersz 2+3) 01 Wykonywanie nieodpłatnej pracy (art. 35 1) 02 Potrącenie z wynagrodzenia za pracę (art. 35 2) 03 Orzeczenie obowiązków (art. 36 2) i więcej 08 Dział Art. 43a 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Liczba orzeczeń Kwota zł Ogółem 01 Dział Art kk, 57a 2kk (nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Liczba orzeczeń Kwota zł Ogółem 01 Strona 3 z 7

4 Dział 2.4. Osądzeni według rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) - sprawy wyodrębnione w Repertorium K oznaczeniem skrótowym rodz P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i Kara mieszana Doży- Osądzeni wotnie z z z z Ogółem W tym Inne razem pozba- (rubr. 5) z skazania (rubr. 2, 33 (rubr. 3, (rubr. 7,9, (rubr. 4) do warunkowym kowym a) warun- 3 lat warun- warun- pow. 15 (kol. pozbawienie woln. ograniczenie woln. 2 lat warun- b) wienie 35 do 37) 4, 23, 31) 11, 13, 15, warunkowo 2 lat a) 3 lata 1 2 kowym 5 kowym kowym do 20 lat 24+26= kuratora pow. 3 pow. 6 pow do 22) zawieszono zawieszenieszenieszenieszenieszeniem 3 lat a) zawie- zawie- lat zawie- zawie- do do30) do 3 war. do 6 war. mies do roku do sadowego zaw. zaw. 1 roku 2 lat OGÓŁEM OSOBY OSĄDZONE (wiersz 02 do 09) Art kk Art kk 03 Art kk 04 Art kk 05 Art i 3 kk 06 Art kk Art kk 08 Inne przestępstwa Informacja o skazaniu osoby za czyn wymieniony w dziale 2.4 musi być wykazana w dziale 1. Dział 2.4. Osądzeni według rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) - sprawy wyodrębnione w Repertorium K oznaczeniem skrótowym rodz (dok.) (rubr. 33,34,36 i 37 wykazywane będą za okres od r.) OGÓŁEM OSOBY OSĄDZO- NE (wiersz 02 do 09) Warunkowo umorzono Uniewinniono Odstąpiono od wymierzenia kary (rubr. 33) kuratora sądowego Umorzono Tymczasowo aresztowani przed wyrokiem e) z zastosowaniem art. 60 kk i innych dotycz. nadzwy- w wyniku uwzględnienia wniosku z art. (rubr. 2) Pokrzywdzeni g) małoletni poprzednio karani recydywiści w warun- Środki zabezpieczające (z kk) art. 93a Grzywna obok pozbawienia () art w zw. z art. art. art. kobietnczyźni 65 kk mężczyź- męż- art. 64 kach art. art. art. czajnego kobiety razem 338a kpk razem dziewczynki chłopcy art. 64 art i 2 kk w 93 95a złagodzenia f) 4 pkt 2 pkt 3 pkt 4 lub 2 kpk kpk 1 kk 2 kk związku p. 1 1 p. 2 1 p. 3 1 p. art.39 art.39 art.39 z art Art kk Art kk 03 Art kk 04 Art kk 05 Art i 3 kk 06 Art kk Art kk 08 Inne przestępstwa Informacja o skazaniu osoby za czyn wymieniony w dziale 2.4 musi być wykazana w dziale 1. a) W wypadku orzeczenia warunkowego zawieszenia wykonania kary, liczby tych orzeczeń wykazuje się w kolumnach odpowiednio 08, 10, 12, 14 i 16. b) Ograniczenie, grzywna samoistna, wyłącznie środek karny, środki wychowawcze i poprawcze (art kk) (działy , , ). c) Proszę wykazać liczbę nieletnich osądzonych w trybie art kk ( nieletni skazani jak dorośli ) w dziale 3. d) Ustawy szczególne i Rozdział XXII kk. e) Osoby, które w chwili wydania wyroku przebywały w areszcie tymczasowym. f) I inne z ustaw szczególnych. g) Jeśli jako poszkodowani występują łącznie małoletni i kobiety, to należy wykazać każdą osobę odrębnie. h) Dział 2.5. Postępowania karne z art. 165a i 299 kk Liczba osób, w stosunku do których wszczęto Liczba wszczętych postępowań karnych dokonano zamrożenia Wartości majątkowe (w PLN) w stosunku do których: dokonano blokady i wstrzymania transakcji orzeczono zajęcie dokonano zabezpieczenie majątkowe orzeczono przepadek a kk kk 02 Prawomocnie skazane osoby dorosłe Strona 4 z 7

5 Dział 3. Nieletni osądzeni w trybie art kk ( nieletni skazani jak dorośli ) OGÓŁEM OSOBY OSĄDZONE (wiersz 02 do 12) Osądzeni (rubr. 2, 26, 27, 33, 34) (rubr. 3, 16, 24) razem (rubr. 5 do 14) (rubr. 4) warunkowo zawieszono do 2 lat 2 lat 3 lat P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i 3 lata 3 lat 1 1 pow. 15 do 20 lat 25 lat (kol = 21 do 23) do 3 Kara mieszana pozbawienie woln. war. zaw. pow. 3 do 6 war. zaw. ograniczenie woln. do 6 pow. 6 pow. 1 mies do roku do 1 roku 2 lat Inne skazania b) Grzywna obok pozbawienia () Ogółem Umorzono w trybie art pk 3 kpk 4 kpk 5 kpk 6 kpk Art. 134 kk 02 Art kk 03 Art kk 04 Art kk 05 Art i 3 kk 06 Art i 3 kk 07 Art kk 08 Art kk 09 Art kk 10 Art. 252 kk 11 Art kk 12 Dział 4. Orzekane środki karne, przepadek, środki kompensacyjne i środki probacyjne Dział 4.1. Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Liczba osób wobec których orzeczono środki Uniewinniono Środki nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) Odstąpiono od wymierzenia kary Warunkowo umorzono Tymczasowo aresztowani przed wyrokiem c) wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 razem kobiety mężczyźni Środki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 05) + (10 do 21) pkt 1 kk pozbawienie praw publicznych pkt 2 kk 39 pkt 2a kk zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (w. 05 = 06 do 09) art. 59a kk (restytucyjne) obowiązek powstrzymania się od (lub zakaz) przebywania w określonych 06 środowiskach lub miejscach 39 pkt 2b kk zakaz kontaktowania się z określonymi osobami Orzeczone środki karne określone zakaz zbliżania się do określonych osób zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu w art. 39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masową pkt 2d kk zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych pkt 2e kk nakaz (okresowego) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym pkt 3 kk zakaz prowadzenia pojazdów pkt 4 kk przepadek pkt 5 kk obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę pkt 6 kk nawiązka pkt 7 kk świadczenie pieniężne pkt 8 kk podanie wyroku do publicznej wiadomości 18 Przepadek (art. 44 kk z wył. 39 pkt 4 kk) 19 Środki kompensacyjne obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 1) 20 nawiązka (art i 47 1 lub 2 kk) 21 z zastosowa-niem art. 60 kk i innych dotycz. nadzwyczaj-nego złagodzenia Strona 5 z 7

6 Dział 4.2. Orzekane środki probacyjne. Liczba osób wobec których orzeczono środki probacyjne Obowiązki nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 razem kobiety mężczyźni Obowiązki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 07) + (11 do 13)+( do 21) pkt 1 kk informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby pkt 2 kk przeproszenia pokrzywdzonego pkt 3 kk wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby pkt 4 kk wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu Orzeczone obowiązki probacyjne określone w art pkt 5 kk 72 1 pkt 6 kk 72 1 pkt 6a kk powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających (w. 07 = ) 07 leczenie odwykowe (terapia uzależnień) alkohol 08 leczenie odwykowe (terapia uzależnień) środki odurzające 09 leczenie rehabilitacyjne, oddziaływania terapeutyczne 10 uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych 11 terapia pkt 6b kk uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych pkt 7 kk 72 1 pkt 7a kk powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach (w. 15 = ) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób powstrzymywania się od zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób pkt 7b kk opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym pkt 8 kk innego stosownego postępowania w okresie próby określenie przez sąd sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym w razie 72 2 kk orzeczenia obowiązku z 1 pkt 7b 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - leczenie lub rehabilitacja w podmiocie leczniczym (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) Dział 5. Obciążenia administracyjne respondentów Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na: przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 940 wypełnienie formularza 220 Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu (miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby sporządzającej) (miejscowość i data) (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) (miejscowość i data) (pieczątka i podpis prezesa sądu) Strona 6 z 7

7 Objaśnienia do sporządzenia sprawozdania MS-S6o W sprawozdaniu wykazuje się wszystkie orzeczenia pierwszej instancji zakreślone w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie sporządza sąd z osądzeń w okresie sprawozdawczym, wpisanych do repertorium K (z wyjątkiem wyroków łącznych). Każda osoba dorosła osądzona w sądzie I instancji wykazana jest tylko raz, tzn. wykazuje się tylko jeden czyn i karę orzeczoną za ten czyn albo inne orzeczenie związane z wykazywanym czynem. Przez osobę dorosłą rozumie się osobę, która w momencie popełnienia czynu miała ukończone 17 lat (w myśl art i art kk). W sprawozdaniu nie wykazuje się nieletnich (tzn. osób, które nie miały ukończonych 1 w momencie orzekania art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). W wypadku gdy jedna osoba stawała przed sądem pod zarzutem popełnienia dwóch lub więcej czynów, należy wykazywać ją w sposób następujący: jeżeli w jednym wyroku orzeczono skazanie i uniewinnienie, umorzenie, warunkowe umorzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary, to wykazać należy skazanie, jeżeli orzeczono uniewinnienie (umorzenie, odstąpienie od wymierzenia kary) i warunkowe umorzenie, to wykazuje się warunkowe umorzenie, jeżeli orzeczono uniewinnienie, odstąpienie od wymierzenia kary i umorzenie, to wykazuje się odstąpienie od wymierzenia kary, jeżeli orzeczono uniewinnienie i odstąpienie od wymierzenia kary, to wykazuje się odstąpienie od wymierzenia kary, jeżeli skazano za dwa (lub więcej) przestępstwa, to wykazuje się tylko jedno przestępstwo i karę wymierzoną za to przestępstwo według następujących zasad: jeżeli są to przestępstwa jednorodne (np. kilka czynów z art kk), to wykazuje się karę najsurowszą (nie karę łączną), jeżeli są to przestępstwa różnorodne (np. art i art. 279 kk), to wykazuje się przestępstwo, za które przewidziana jest w ustawie kara zasadnicza surowsza (tzn. art. 279 kk), jeżeli zagrożenie jest jednakowe, to wykazuje się przestępstwo, za które wymierzono karę zasadniczą wyższą: jeżeli zagrożenia i kary są jednakowe, to wykazuje się przestępstwo społecznie bardziej szkodliwe. Warunkowe zawieszenie wykonania kary zawsze odnosi się do kary łącznej i wykazuje się je, jeżeli było orzeczone, natomiast skazanie z zastosowaniem nadzwyczajnego złagodzenia art. 60 kk (i innych dotyczących nadzwyczajnego złagodzenia) odnosi się tylko do określonego czynu, wobec czego wykazuje się je tylko wówczas, gdy związane jest z wykazanym przestępstwem. Grzywnę orzeczoną obok pozbawienia w trybie art kk wykazuje się wówczas, gdy wymierzono ją za przestępstwo, które wykazuje się w sprawozdaniu. W tym samym miejscu wykazuje się grzywny orzeczone w trybie art kk, a wynikające z kary łącznej. Jeżeli wyjątkowo zdarzy się orzeczenie obu kar, to należy wykazać tylko grzywnę orzeczoną w trybie art kk. Nie wykazuje się grzywien obok ograniczenia, jeżeli w drodze nadzwyczajnego złagodzenia lub zaostrzenia kary tak orzeczono. Należy zauważyć, że liczba orzeczeń o grzywnie obok pozbawienia nie może być większa niż liczba orzeczeń o pozbawieniu za to samo przestępstwo. Tymczasowe aresztowania (w związku ze sprawą, w której osądza się osobę za popełnienia wykazywanego w sprawozdaniu czynu) wykazuje się w chwili wydania wyroku sądu pierwszej instancji, tzn. powinna być wykazana liczba osób, które w dniu wydania wyroku były zatrzymane w areszcie, oznacza to, że wobec tych osób było wydane postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu w rozpoznawanej sprawie i w chwili wydania wyroku tam przebywały. Należy dodać, że liczba tymczasowych aresztowań nie może być większa niż liczba osądzeń za to samo przestępstwo. Nadzwyczajne złagodzenie należy wykazać tylko przy tych przestępstwach, przy których wykazane są skazania, i tylko przy karach dolnego zagrożenia lub przy karach łagodniejszego rodzaju, niż przewiduje ustawa. W odniesieniu do ustaw szczególnych przewidujących przepisy odpowiadające wymienionym w sprawozdaniu artykułom części ogólnej kodeksu karnego, stosowne miejsca wykorzystuje się odpowiednio. W dz.1.1 wykazywana jest łączna kwota przepadku korzyści majątkowych wskazana w orzeczeniach bez względu na wykazane osądzenia w dz. 1. Dział 4.1. W wierszu 01 należy odnotować sumę wszystkich nałożonych środków karnych, bez względu na liczbę orzeczeń. W jednym orzeczeniu może być bowiem nałożonych więcej niż jeden środek karny, a nadto, wobec wielości podmiotów w jednej sprawie, wobec jednej osoby sąd także może orzec więcej niż jeden tego rodzaju środek. Wiersz 01 ma zatem wykazać łączną liczbę wszystkich orzeczonych w okresie statystycznym środków karnych, bez względu na liczbę orzeczeń oraz liczbę skazanych, wobec których sąd orzekł owe środki. W razie orzeczenia więcej niż jednego środka karnego, każdy z nich powinien być oznaczony we właściwym, osobnym wierszu. W wierszach należy odnotowywać wszystkie prawomocne środki karne wymienione rodzajowo w art. 39 kk, które znajdują swoje doprecyzowanie w art kk, nawet wówczas, gdy sąd orzekając środek karny powołuje się wyłącznie na jeden z art kk, bez przywołania art. 39 kk. Należy wówczas przyporządkować właściwy środek karny w art. 39 kk. Podobnie w razie orzeczenia środka karnego z innych ustaw (np. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - przepadek przedmiotu przestępstwa z art. 70 ustawy), w razie braku odesłania w orzeczeniu należy przyporządkować właściwy środek karny z art. 39 kk ( przypadku art. 39 pkt 4 kk i oznaczyć ów środek w wierszu 14). W rubr. 2 należy odnotować liczby poszczególnych środków karnych orzekanych wobec sprawców przemocy w rodzinie, tzn. skazanych odnotowanych w Dziale 2.4 Dział 4.2. Objaśnienia z Działu 4.1 odnoszą się odpowiednio do środków probacyjnych. W wierszu 01 zatem należy odnotować sumę wszystkich nałożonych środków probacyjnych, bez względu na liczbę orzeczeń. W jednym orzeczeniu może być bowiem nałożonych więcej niż jeden obowiązek probacyjny, a nadto, wobec wielości podmiotów w jednej sprawie, wobec jednej osoby sąd także może orzec więcej niż jeden tego rodzaju środek. Wiersz 01 ma zatem wykazać łączną liczbę wszystkich orzeczonych w okresie statystycznym środków probacyjnych, bez względu na liczbę orzeczeń oraz liczbę skazanych (czy też osób, wobec których sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego), wobec których sąd orzekł owe obowiązki. W razie orzeczenia więcej niż jednego środka probacyjnego, każdy z nich powinien być oznaczony we właściwym, osobnym wierszu. Przy karze łącznej należy odnotować jeden obowiązek probacyjny, powstały z połączenia pozostałych obowiązków. Strona 7 z 7

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Toruniu Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Głubczycach [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i. Kara mieszana Doży- Rodzaje przestępstw

P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i. Kara mieszana Doży- Rodzaje przestępstw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Toruniu Okręg Sadu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar MS-S6 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Dąbrowie Tarnowskiej [WY- Numer identyfikacyjny REGON DZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Goleniowie [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazwskie 11, 00-950 Warszawa SR w Słubicach [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Apelacyjnego Apelacja Warszaw- za rok 2016 r.

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Apelacyjnego Apelacja Warszaw- za rok 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ Numer identyfikacyjny REGON [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. MS-S6 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazwskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ Numer identyfikacyjny REGON [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego Apelacyjnego Apelacja Warszawska MS-S6 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 10.09.2015 SR w Słubicach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 09.11.2015 SR w Suwałkach Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 29.06.2016 SR w Dębicy Okręg Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 11.03.2016 SR w Sulęcinie Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 27.07.2016 SR w Świeciu n/wisłą Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON * ) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 16.08.2017 SR dla Warszawy-Mokotowa Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON * )

Bardziej szczegółowo

Aplikacja: W dziale 1.1.b dodano dla II instancji: Wiersz 05- Ka razem (w. 06+07).

Aplikacja: W dziale 1.1.b dodano dla II instancji: Wiersz 05- Ka razem (w. 06+07). Aplikacja: Wydział Karny I instancji Wersja: 1.15.0622 Data: 30-06-2015 Wprowadzono następujące zmiany w aplikacji: 1. L.p. Temat / Miejsce OPIS 1) ->MS-S5 Dostosowano do obecnego wzoru ministerialnego

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Mm, -ObbA' A/Jlfi. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny

Mm, -ObbA' A/Jlfi. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 08.01.2016 SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego W A p e la c ja L u b e lska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY. Art. 207.

KODEKS KARNY. Art. 207. KODEKS KARNY Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Opolu [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k.

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział I Michał Wysocki.

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Rozdział I. Kary................................................ 1

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396)

z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) Art. 19 1. Przepisów rozdziału IX [art. 85-92a] ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r.

Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-42-14 Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Druk nr 809 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U poz USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U poz USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 396 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Świadomość społeczna Polaków nt. przemocy w rodzinie

Świadomość społeczna Polaków nt. przemocy w rodzinie Świadomość społeczna Polaków nt. przemocy w rodzinie Spotkanie warsztatowe, 31.10, 7.11, 8.11, 14.11, 15.11.2016 Subregion leszczyński, poznański, koniński, kaliski, pilski Stereotypy o przemocy Opinie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

CZĘŚĆ OGÓLNA USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia

Bardziej szczegółowo

OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU

OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU Kwalifikacja prawna*/ Skazani

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/141 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

(tekst uwzględnia zmiany wprowadzone Dz.U.Nr 611 z 2012 roku)

(tekst uwzględnia zmiany wprowadzone Dz.U.Nr 611 z 2012 roku) (tekst uwzględnia zmiany wprowadzone Dz.U.Nr 611 z 2012 roku) USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat)

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) 2015-01-16 10:19 MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) - MS informuje: Sejm RP uchwalił 15 stycznia 2015 r. przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej.

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (zm. Dz.U. 2011 Nr 240, poz. 1431, Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280, Dz.U. 2011 Nr 191, poz. 1135, Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 964, Dz.U. 2011 Nr 133,

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 28 Środki zapobiegawcze. Art. 249 k.p.k. Art. 249a k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 28 Środki zapobiegawcze. Art. 249 k.p.k. Art. 249a k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. 5. Prokurator i obrońca

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. z dnia. 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I Kancelaria Sejmu s. 1/125 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

Dz.U sprost. Dz.U pkt zm. Dz.U art zm. Dz.U art.

Dz.U sprost. Dz.U pkt zm. Dz.U art zm. Dz.U art. Dz.U.1997.88.553 1998-09-01 sprost. Dz.U.1997.128.840 pkt 3 1999-08-17 zm. Dz.U.1999.64.729 art. 1 1999-10-17 zm. Dz.U.1999.83.931 art. 4 6 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.548 art. 1 2000-12-15 zm. Dz.U.2000.48.548

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 437, Dz.U. z 2016 r. poz. 428, Dz.U. z 2016 r. poz. 189, Dz.U. z 2015 r. poz. 1855, Dz.U. z 2015 r. poz. 1707, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/102 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/100 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

w tym Rodzaje przestępstw ogółem w tym w tym w tym kara ograniczenia wol. (mbr. 3.18, (w rep. K) warunkowym roku do 42, ) 28+30= do 3 16.

w tym Rodzaje przestępstw ogółem w tym w tym w tym kara ograniczenia wol. (mbr. 3.18, (w rep. K) warunkowym roku do 42, ) 28+30= do 3 16. «MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazwskie 11. 00-95í íarszaw a SR w Mińsku Mazowieckim II W y N u m e r id e n tyfika cyjn y R E G O I ^ ^ dział Karny [WYDZIAŁ] O kręg S ą d u: w Okręgowego i G O N

Bardziej szczegółowo

55. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

55. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) KK. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 3) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. 1999, Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/100 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm. ost. zm. Dz.U. zr 2011r, nr 117, poz. 678 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz.

Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz. Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Specyficznym rodzajem środków prawno karnej reakcji na czyn zabroniony są środki związane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/102 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/100 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 1. 2. 3. 4. 5. Zgodnie z Kodeksem karnym, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd: A. ma obowiązek określić rodzaj zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system programowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 marca 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 88 poz. 553 USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Dz.U Nr 88 poz. 553 USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/125 Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1997.88.553 ze zm.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Dz.U.1997.88.553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten

Bardziej szczegółowo

UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE?

UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE? UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE? Co oznacza tzw. dobrowolne poddanie się karze? Dobrowolne poddanie się karze, to rozwiązanie dające podejrzanemu możliwość uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138) Spis treści Część ogólna....................................

Bardziej szczegółowo

26. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz.

26. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. KK. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138; 2017, poz. 244, poz. 768, poz. 773, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/96 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

(sprost.:dz.u. 1997, Nr 128, poz. 840) Część ogólna.

(sprost.:dz.u. 1997, Nr 128, poz. 840) Część ogólna. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 611, Dz.U. 2011 Nr 240, poz. 1431, Dz.U. 2011 Nr 233, poz. 1381, Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280, Dz.U. 2011 Nr 191,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/106 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I Kancelaria Sejmu s. 1/126 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2016 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego AGNIESZKA HOTT Warunkowe umorzenie postępowania karnego Przedmiotem rozważań mojej pracy dyplomowej jest jedna z instytucji probacji a mianowicie warunkowe umorzenie postępowania karnego. Podstawą tej

Bardziej szczegółowo