Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?"

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.

2 Spis treści 1. Profil spółki Mieszko S.A. (Nina Herdzik) Analiza sektora i branży. (Jakub Marciniak) Otoczenie biznesowe spółki. (Maciej Sycewicz) Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Przemysław Adamek) Wycena spółki Mieszko S.A. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Analiza techniczna. (Kamila Gozdowska) Podsumowanie

3 1. Profil spółki Mieszko S.A. Informacje o spółce. ZPC Mieszko jest działającą od 1993r. firmą zajmującą się produkcją słodyczy. Początkowo spółka przejęła spuściznę zakładów cukiernictwa Ślązak i Raciborzanka i specjalizowała się w produkcji wyrobów czekoladowych i karmelków, natomiast przejęcie Spółdzielni Walter w 2000r. pozwoliło jej na poszerzenie oferty o pieczywo cukiernicze. Przełomowym momentem dla firmy okazał się rok 2011, kiedy doszło do sfinalizowania transakcji nabycia litewskiej spółki TB Investica. Dzięki temu przejęciu, ZPC Mieszko został właścicielem Vilniaus Pergale wiodącego producenta słodyczy na Litwie i jednego z ważniejszych w krajach bałtyckich. Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2011r. było nabycie spółki Artur, co dało możliwość wejścia na nowy segment rynku (obejmujący kruche ciastka, pierniki, markizy itp.). ZPC Mieszko zadebiutował na GPW w 1997r. Obecnie spółka zatrudnia około 1350 osób pracujących w 5 zakładach (w Polsce i na Litwie), a jej asortyment obejmuje wszystkie kluczowe kategorie rynku słodyczy. Grupa ZPC Mieszko. Jednostką dominującą Grupy jest ZPC Mieszko S.A., a podlega jej 8 spółek. Przedmiot działalności jednostek zależnych jest różnorodny (od produkcji i sprzedaży wyrobów po zarządzanie własnym portfelem inwestycyjnym) i służy przede wszystkim sprawnemu funkcjonowaniu całej Grupy. Szczegółową strukturę organizacyjną ZPC Mieszko przedstawia poniższa tabela. nazwa spółki przedmiot działalności udział w ogólnej liczbie głosów ZPC Mies zko S.A. produkcja i s przedaż wyrobów - Jednostki zależne: Struktura organizacyjna ZPC Mieszko Mies zko-bis Sp. z o.o. zatrudnianie pracowników, s zkolenia 100% Mies zko Dis tribution Sp. z o.o. s przedaż krajowa i eks portowa 100% Mies zko Services Sp. z o.o. m.in. us ługi finans owe, pers onalne, IT, prawne 100% TB Inves ticija zarządzanie włas nym portfelem inwes tycyjnym 100% Vilniaus Pergale AB produkcja i s przedaż wyrobów 100% Latako Projektas UAB zarządzanie nieruchomoś ciami inwes tycyjnymi 100% Pergale TS naprawa i utrzymanie ruchu mas zyn, urządzeń 78,34% Artur Sp. z o.o. produkcja wyrobów 100% Źródło: opracowanie własne. Głównym udziałowcem Grupy ZPC Mieszko, posiadającym 65,9% głosów na WZA, jest Bisantio Investment Limited. Drugą pozycję pod względem udziałów w spółce zajmuje Noble

4 Funds TFI (8,9%), natomiast pozostała część jest w rękach drobnych akcjonariuszy (25,2%). Ogólna liczba wyemitowanych przez spółkę akcji wynosi sztuk i pokrywa się z liczbą głosów na WZA. Struktura akcjonariatu Grupy ZPC Mieszko pozostali 25,20% Noble Funds TFI 8,90% Bisantio Investment Limited 65,90% Źródło: opracowanie własne. 2. Analiza sektora i branży. Wartość polskiego rynku słodyczy wynosi obecnie 12,7 mld zł, a wielkość produkcji każdego roku około 741 tys. ton. Mimo to, branża ta wciąż ma pole do rozwoju na rynku krajowym konsumpcja słodyczy jest ponad trzykrotnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej ale rynek ten od kilku lat nie zwiększa znacząco swojej wartości. Polscy producenci w takiej sytuacji wybierają ekspansję na rynki zagraniczne - w latach wartość eksportu zwiększyła się blisko o 75%. Jednocześnie coraz więcej zagranicznych firm otwiera swoje zakłady produkcyjne w naszym kraju. Poniższy wykres przedstawia sprzedaż detaliczną słodyczy w Polsce. Potwierdza on wcześniejsze słowa o stabilnej wartości rynku, która od kilku lat oscyluje wokół 12,5 mld zł. Po kryzysowym 2011 roku, widoczny jest powolny wzrost i obecna jego wartość jest zbliżona do tej z roku 2010.

5 mln zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Sprzedaż słodyczy w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. danych KPMG Jak pokazują badania, aż 91% Polaków kupuje słodycze - niemal 40% badanych osób sięga po coś słodkiego przynajmniej 5 razy w tygodniu, a 11% nawet kilka razy dzienne. Słodycze stanowią średnio 14% przeciętnego koszyka zakupowego. Ponad 50% rynku słodyczy w Polsce stanowią wyroby czekoladowe mln zł. Jest to największy segment na polskim rynku słodyczy, a co istotne producenci planują wciąż każdego roku zwiększać produkcję, średnio o 3,3%. Drugą największą pod względem wartości sprzedaży kategorią produktów są słodkie i słone przekąski, gdzie przychody producentów w 2013 roku wyniosły mln zł, co stanowi niemal 19% rynku. Pozostałe segmenty to ciastka i herbatniki 14% rynku, wyroby cukiernicze 11% oraz najmniejszy - gumy do żucia. 11% 6% Rynek słodyczy w Polsce Wyroby czekoladowe 14% 50% Słodkie i słone przekąski Herbatniki i ciastka Wyroby cukiernicze 19% Gumy do żucia Źródło: opracowanie własne na podst. danych GFK

6 Wartość rynku wyrobów czekoladowych to 6,3 mld zł, przy czym udział Polski w sprzedaży w całej UE to 5,3%. Słodkie i słone przekąski to wartość około 2,4 mld zł, a udział w UE to 3,4%. Trzecia największa kategoria słodyczy w Polsce, czyli herbatniki i ciastka, to wartość ok. 1,8 mld zł, co stanowi 3,2% wartości sprzedaży w UE. Gumy do żucia, mimo że to najmniejszy rynek w Polsce, są na drugim miejscu pod względem odsetka sprzedaży w granicach UE 4,5%. Biorąc pod uwagę wielkość produkcji, wyroby czekoladowe ustępują miejsca ciastkom i herbatnikom. Wielkość produkcji w tym segmencie wynosi 341 tys. ton, podczas gdy wyrobów czekoladowych 236 tys. ton. 16% 6% 4% 3% Nestlé 29% Ferrero Kraft Foods 17% 25% Mars Jutrzenka Colian Wawel Mieszko Źródło: opracowanie własne na podst. danych GrantThornton Udział największych producentów na rynku prezentuje powyższy wykres. Tylko siedem spółek osiąga sprzedaż o wartości niemal 9,1 mld zł. Czterej najwięksi gracze to Nestlé, Ferrero, Kraft Foods oraz Mars. Razem kontrolują 71% tej części rynku podzielonej pośród czołowych producentów. Pozostałe przedsiębiorstwa wśród największych w branży to Jutrzenka Colian, Wawel oraz Mieszko. Nestlé oraz Ferrero jako jedyne odnotowują przychody powyżej 2 mld zł odpowiednio 2,6 mld zł oraz 2,24 mld zł.

7 w mln zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Eksport Poniższy wykres przedstawia wartość eksportu słodyczy wytworzonych w naszym kraju Źródło: opracowanie własne na podst. danych KPMG Wartość sprzedaży zagranicznej co roku wzrasta. Głównymi rynkami zbytu dla polskich produktów są Wielka Brytania, Niemcy, Rosja oraz Czechy. Krajowe wyroby sprzedawane są nie tylko w obrębie UE, ale także do USA czy do krajów Bliskiego Wschodu. Obecnie wartość eksportu wynosi 6,3 mld zł, co oznacza wzrost aż o 72% od roku Co więcej, tylko w przeciągu lat odnotowano wzrost sprzedaży aż o 15,6%. 3. Otoczenie biznesowe spółki. Szeroka gama oferowanych produktów oraz uznana marka spółki Mieszko sprawiają, że firma ta efektywnie utrzymuje swój udział rynkowy. Jednym z elementów budowania pozycji rynkowej są podpisywane umowy na stałe dostawy do dużych sieci handlowych takich jak Biedronka, które gwarantują stały poziom przychodów. Odporność rynku słodyczy na zmiany koniunktury sprawia, że przychody spółki nie ulegają większym wahaniom. Ze względu, na fakt, iż bariery wejścia w branży spożywczej są stosunkowo niskie, istnieje spore zagrożenie wejściem nowych konkurentów, w tym podmiotów zagranicznych. Kolejnym zagrożeniem jest zmienność cen surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Mieszko. Ze względu na asortyment produktowy głównym surowcem, którego cena ma wpływ na wynik spółki jest kakao. Szczegółowy opis spółki oraz jej otoczenia biznesowego zawarty jest w poniższej analizie SWOT oraz analizie pięciu sił Portera.

8 Silne strony: Szeroki asortyment produktów - spółka posiada zróżnicowany portfel produktowy (cukierki, praliny, wafle, ciastka, pierniki itp.), co pozwala dywersyfikować ryzyko związane z uzależnieniem przychodów ze sprzedaży od koniunktury na danym rynku produktowym. Uznana marka - produkty firmy Mieszko posiadają w Polsce wieloletnią tradycję, cieszą się dużą rozpoznawalnością oraz renomą. Wysoka jakość oferowanego asortymentu - w parze z renomą idzie wysoka jakość produktów, dzięki której wspomniana renoma jest utrzymywana. Umowy z dużymi sieciami handlowymi - spółka posiada podpisane umowy z sieciami handlowymi, które gwarantują stałe poziomy dostaw, a co za tym idzie przychodów. Przykładem jest umowa z Jeronimo Martins (Biedronka), która w 2013 roku przekroczyła 10% wartości sprzedaży ogółem. Słabe strony: Konieczność ponoszenia wydatków na reklamę i marketing utrzymanie udziału w rynku wymaga regularnego ponoszenia wydatków na reklamę. Branża spożywcza charakteryzuje się duża konkurencją, dlatego tak ważne jest, aby dbać o wypracowaną pozycję rynkową. Ekspozycja na ryzyko walutowe - spółka około 40% przychodów osiąga dzięki sprzedaży swoich produktów za granicę (głównie: Czechy, Rosja, Litwa). Taka działalność niesie jednak za sobą ryzyko walutowe, które może mieć negatywne przełożenie na osiągany wynik finansowy. Relatywnie wysokie zadłużenie - w porównaniu do innych notowanych na giełdzie przedstawicieli branży cukierniczej, Mieszko posiada relatywnie wysoki poziom założenia, co generuje większe ryzyko kredytowe. Szanse: Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego takie działanie dałoby szanse na dostarczenie niezbędnego do dalszego rozwoju know-how, a także na systematyczne wsparcie kapitałowe. Działania konsolidacyjne w sektorze słodyczy - szansą są także potencjale fuzje oraz przejęcia, które pozwalają na zwiększanie udziału rynkowego, a co za tym idzie wzmacniają siłę przetargową spółki. Odporność rynku słodyczy na wahania koniunktury gospodarczej - branża spożywcza jest jedną z tych, które charakteryzują się dużą odpornością na zmiany koniunktury gospodarczej, co powoduje, że przychody spółki nie podlegają większym wahaniom.

9 Możliwość ekspansji na nowe rynki - obecnie Mieszko dużą część przychodów osiąga dzięki eksportowi. Spółką może wykorzystać zdobyte doświadczenie i poszerzyć swoją dotychczasową działalność o kolejne kraje. Zagrożenia: Wzrost konkurencji ze strony koncernów zagranicznych - pomimo dużej konkurencji na polskim rynku spożywczym, istnieje zagrożenie wejścia kolejnych dużych graczy z zagranicy, co może sprawić, że utrzymanie obecnej pozycji stanie się trudniejsze. Sezonowość sprzedaży słodyczy - zagłębiając się w historyczne kwartalne przychody spółki, zauważalna jest regularna sezonowość sprzedaży. Spółka odnotowuje zwiększone przychody w czwartych kwartałach, co spowodowane jest m.in. Świętami Bożego Narodzenia. Wahania cen surowców - kolejnym zagrożeniem jest zmienność cen surowców używanych w produkcji wyrobów. Surowcem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest kakao. Mocne strony: Szeroki asortyment produktów Rozpoznawalność marki Wysoka jakość asortymentu Kontrakty z dużymi sieciami handlowymi Słabe strony: Konieczność podnoszenia wydatków na reklamę i marketing Ekspozycja na ryzyko walutowe Relatywnie wysokie zadłużenie Szanse Pozyskanie strategicznego inwestora Działania konsolidacyjne w sektorze słodyczy Odporność rynku na wahania koniunktury Możliwość ekspansji na nowe rynki Zagrożenia Wzrost konkurencji ze strony koncernów zagranicznych Sezonowość sprzedaży słodyczy Wahania cen surowców

10 Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: Źródło: opracowanie własne. 1) Przywiązanie konsumentów do tradycyjnych marek. 2) Wzrost marż brutto zanotowany przez większość podmiotów z branży. 3) Wzrost znaczenia eksportu, jako czynnika rozwoju branży sprawia, iż rośnie grono potencjalnych producentów słodyczy chcących wejść na rynek. 4) Wysokie koszty utrzymania parku maszynowego. 5) Niskie koszty pracy w porównaniu z innymi krajami UE. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Rynek najważniejszych surowców zmonopolizowanych przez kilku dużych graczy. 2) Kwoty cukrowe nałożone przez UE ograniczają producentom słodyczy możliwość negocjacji cen cukru, co niewątpliwie zmniejsza ich siłę przetargową w relacjach z dostawcami. Siła nacisku ze strony odbiorców: Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka 1) Szerokie grono odbiorców krajowych. 2) Duża dywersyfikacja odbiorców zagranicznych.

11 3) Rosnący udział dyskontów, wywierających silną presję cenową. Konkurencja w branży: 1) Silna konkurencja cenowa ze strony dyskontów i hipermarketów posiadających w swoim portfolio konkurencyjne marki własne. 2) Duża ilość podmiotów w polskim przemyśle cukierniczym (około 580). 3) Rosnąca ilość koncernów zagranicznych działających w branży. Zagrożenie ze strony substytutów: 1) Zdywersyfikowana oferta produktowa znacznie ogranicza potencjalne zagrożenie ze strony substytutów. 2) Rosnące znaczenie produktów typu light. 3) Wyroby cukiernicze o egzotycznych smakach. 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. Suma bilansowa zmniejszyła się w 2013 roku o 3,48%, na co po stronie aktywów największy wpływ miał spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych. Powodem tego była sprzedaż spółki zależnej Stirnu Projektas UAB, której głównym aktywem była nieruchomość położona w Wilnie. Grupa sprzedała nieruchomość o wartości tys. zł, osiągając zysk na transakcji w wysokości tys. zł ,57% 66,25% -10,30% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,51% 39,68% -3,91% 2 Nieruchomości inwestycyjne ,32% 7,37% -69,64% 3 Wartości niematerialne ,19% 15,83% -1,25% 4 Wartość firmy ,51% 3,34% 1,44% 5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 4 0,00% 0,00% 0,00% 6 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,05% 0,04% 25,00% ,43% 33,75% 9,89% 1 Zapasy ,02% 8,82% -1,33% 2 AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,97% 23,60% 6,23% 3 Należności z tytułu podatku dochodowego ,20% 0,12% 68,92% 4 Rozliczenia międzyokresowe ,07% 0,15% -54,52% 5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,15% 1,06% 188,28% S UMA AKTYWÓW Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Udział Zmiana 2013/ ,48%

12 Kolejną pozycją, która uległa zmniejszeniu były rzeczowe aktywa trwałe (spadek o tys. zł), czego głównym powodem był spadek wartości urządzeń technicznych i maszyn o tys. zł). Zwiększenie stanu aktywów obrotowych w głównej mierze wynika ze wzrostu środków pieniężnych o tys. zł, na co z kolei największy wpływ miały ww. transakcje. Na wzrost drugiej pozycji aktywów obrotowych o tys. zł duży wpływ miał wzrost należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. oraz innych świadczeń (5 510 tys. zł vs. 500 tys. zł -2012). Spółka zwiększyła odpisy aktualizujące wartość należności z tys. zł do tys. zł, natomiast o 25% zmniejszyły się przeterminowane należności i wyniosły tys. zł. PAS YWA Udział Zmiana 2013/2012 Kapitał własny ogółem Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: ,52% 30,29% 9,97% ,35% 30,14% 10,01% 1 Kapitał podstawowy ,29% 7,03% 0,00% 2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nom ,94% 4,77% 0,00% 3 Pozostały kapitał zapasowy ,21% 7,25% 9,37% 4 Pozostałe kapitały rezerwowe ,13% 2,06% 0,00% 5 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,40% 8,10% 23,89% 6 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej ,37% 0,92% 43,52% 7 Udziały niekontrolujące ,17% 0,16% 2,61% Zobowiązania długoterminowe ,63% 37,29% -38,84% 1 Oprocentowane kredyty i pożyczki ,61% 10,32% 64,69% 2 Pozostałe zobowiązania finansowe ,00% 19,99% -100,00% 3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,06% 1,38% -25,88% 4 Rezerwy ,15% 0,16% -6,39% 5 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,58% 5,21% -15,10% 6 Rozliczenia międzyokresowe ,23% 0,23% -6,69% Zobowiązania krótkoterminowe ,85% 32,42% 24,62% 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,29% 16,32% -9,61% 2 Bieżąca część oprocent. kredytów i pożyczek ,93% 13,82% -79,52% 3 Zobowiązania z tyt. leasingu fin. i umów dzierżawy ,47% 0,46% -2,57% 4 Pozostałe zobowiązania finansowe ,18% 0,85% 2418,72% 5 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,01% 0,08% -92,70% 6 Rezerwy ,06% 0,08% -22,43% 7 Rozliczenia międzyokresowe ,92% 0,80% 11,12% Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW ,48% 69,71% -9,33% ,48% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki.

13 Po stronie pasywów istotną pozycją okazał się być pozostały kapitał zapasowy, który zasilany jest z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych. Zysk zatrzymany wzrósł o tys. zł. Warto podkreślić, że spółka nie wypłaca dywidendy. Spółka zwiększyła zaangażowanie z tytułu finansowania kredytami długoterminowymi o tys. zł, zmalała natomiast wartość kredytów krótkoterminowych o tys. zł. Istotną kwestią było ujęcie w kategorii zobowiązań krótkoterminowych, pod pozycją pozostałych zobowiązań finansowych, wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje, których terminem wykupu był r. a spółka r. podjęła decyzje o refinansowaniu istniejącego zadłużenia poprzez emisję nowych obligacji zamiennych na akcje. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,03%. W podziale na segmenty operacyjne największy udział w sprzedaży mają praliny (61,69%), których sprzedaż wzrosła o 6,2%, jednak wynik z tego segmentu był o 16,72% gorszy r/r. W pozostałych segmentach cukierków, wafli i ciastek sprzedaż spadła. Jedynie w segmencie ciastek spółce udało się poprawić wynik ze sprzedaży o 12,68%. Koszt własny sprzedaży wzrósł szybciej w stosunku do przychodów, co zaowocowało niższym niż przed rokiem wynikiem brutto ze sprzedaży. Proporcjonalnie więcej wzrosły również koszty sprzedaży. S konsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN Zmiana 2013/2012 Przychody ze sprzedaży ,03% Koszt własny sprzedaży ,01% Zysk brutto ze sprzedaży ,59% Pozostałe przychody operacyjne ,49% Koszty sprzedaży ,75% Koszty ogólnego zarządu ,54% Pozostałe koszty operacyjne ,87% Zysk z działalności operacyjnej ,67% Przychody finansowe ,33% Koszty finansowe ,76% Zysk brutto ,30% Podatek dochodowy ,46% Zysk netto ,68% Różnice kursowe ,95% Dochód z przeszacowania środków trwałych ,00% Podatek dochodowy dot. przeszacowania nieruchomości ,00% Inne całkowite dochody netto ,54% Całkowity dochód za okres ,39% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki.

14 Znacznie wzrosły pozostałe przychody operacyjne, co ma związek z aktualizacją wartości oraz zyskiem ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej. Dużo mniejszy przyrost wykazały pozostałe koszty operacyjne, również poprzez aktualizacje wartości należności. Znacznym obciążeniem finansowym dla spółki są odsetki z tytułu wyemitowanych obligacji zamiennych (wzrost o 2,8% do tys. zł). Zmalały natomiast odsetki od kredytów o 29,61% do tys. zł. Zysk netto natomiast wzrósł o 8,68%, gdzie zysk brutto wzrósł zaledwie o 0,3%. Jest to efektem odroczonego podatku dochodowego związanego z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych. S prawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto ,30% Korekty razem ,94% Ś rodki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,74% Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ,72% Wydatki ,20% Ś rodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,32% Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana 2013/2012 Wpływy ,00% Wydatki ,27% Ś rodki pieniężne netto z działalności finansowej ,91% Przepływy pieniężne netto razem ,21% Różnice kursowe netto ,05% Ś rodki pieniężne na początek okresu ,74% Ś rodki pieniężne na koniec okresu ,28% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Spółka wypracowała zdecydowanie dodatnie saldo rachunku przepływów pieniężnych, w porównaniu ze zbilansowanym stanem z ubiegłego roku. Struktura rachunku z dodatnimi przepływami operacyjnymi i inwestycyjnymi, a także ujemnym stanem z działalności finansowej jest charakterystyczna dla spółek restrukturyzowanych. Różnice pomiędzy niektórymi pozycjami w rachunku przepływów pieniężnych, a stanem z bilansu wynikają z różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej. Dodatnie saldo z działalności operacyjnej zmalało aż o 49,74%, przy czym zysk brutto utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spadek korekt ogółem wynika ze zmniejszenia się stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych, gdzie rok wcześniej stany te wzrosły. Pozytywny stan działalności inwestycyjnej jest efektem zbycia inwestycji w nieruchomości, co wynika z potrzeb finansowych spółki po okresie nabywania wartości

15 niematerialnych. Ujemny wynik z działalności finansowej wynika z konieczności spłaty przez spółkę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów i pożyczek. Wskaźniki finansowe Wskaźniki rentowności Zmiana 2013/2012 Rentownoś ć s przeda ży brutto 3,26% 3,32% -1,81% Rentownoś ć s przeda ży netto ROS 3,13% 2,91% 7,56% Rentownoś ć netto ka pitału wła s nego ROE 7,86% 7,95% -1,13% Rentownoś ć Aktywów ROA 2,70% 2,40% 12,50% Wskaźniki efektywności Ws ka źnik rotacji ma jątku (TAT) 0,87 0,83 4,82% Ws ka źnik rotacji na leżnoś ci w dnia ch 105,00 103,00 1,94% Ws ka źnik rotacji zobowiąza ń w dnia ch 81,00 94,00-13,83% Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 53,00 56,00-5,36% Wskaźniki płynności Ws ka źnik płynnoś ci (CR) 0,90 1,00-10,00% Ws ka źnik podwyżs zonej płynnoś ci (QR) 0,70 0,76-7,89% Ka pitał obrotowy netto(w tys. zł) , ,00-348,03% Wskaźniki zadłużenia Stopa za dłużenia 65,48 69,71-6,07% Ws ka źnik za dłużenia ka pitału wła s nego 1,90 2,30-17,52% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Wskaźniki rentowności wykazują odmienne tendencje. Spółka osiąga stosunkowo niską rentowność, co wynika po części z dużej sumy bilansowej, jak również wzrostu sprzedaży. Wskaźnik efektywności są gorsze od założonych przez spółkę. Grupa zakłada przeciętnie 75 dni na spłatę należności. Wskaźnik ten pogorszył się jeszcze bardziej w stosunku do poprzedniego roku. Również dla zobowiązań spółka przekracza założone wartości. Przyjęty termin 70 dni póki co nie jest osiągany, jednak w ostatnim roku znacznie się zmniejszył. To natomiast może odbić się na wskaźnikach płynności. Wskaźniki płynności również są gorsze od przyjętych norm. Niepokoi negatywna tendencja, jak również ujemny kapitał obrotowy netto. Spółka jest mocno zadłużona, widoczne są natomiast efekty poprawy kondycji spółki poprzez spłatę części zaciągniętych kredytów. Spółka Mieszko pragnie się rozwijać, jednocześnie musi mierzyć się z własnymi problemami. Inwestycje w budowę grupy kapitałowej znacznie zadłużyły spółkę, jednak zarząd zdecydował o pozbyciu się niepotrzebnych aktywów i restrukturyzacji zadłużenia, co pozytywnie wpłynie na kondycję finansową. Grupa działa w bardzo perspektywicznym segmencie słodyczy, co w połączeniu ze zwiększeniem marży na sprzedaży może być zachętą dla inwestorów.

16 5. Wycena spółki Mieszko S.A. Metoda DCF Do wyceny DCF przyjęto następujące założenia: Stopa wzrostu przychodu ze sprzedaży ok. 7%. Rosnąca marża EBIT, jako konsekwencja spłaty zadłużenia (innymi słowy, redukcji kosztów finansowych). Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (na początek maja ,05%). Malejące nakłady w przyrost kapitału obrotowego. Nakłady inwestycyjne nie będą osiągały dużej wielkości (poziom zbliżony do amortyzacji). W dalszych latach przyjęto niewielki wzrost. Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 6%, natomiast dla długu 4,5% (w dalszym okresie nastąpi spadek ze względu sukcesywną spłatę zadłużenia). Współczynnik beta wynosi 1,1. W okresie rezydualnym przyjęto wartość 1,0. Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto (wg szacunków z lutego 2014 roku) wynosi 225 mln zł. Rok analizy Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk netto Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Zmiana zapasów Zmiana należności Zmiana gotówki Zmiana zobowiązań krótkoterminowych Wolny cash flow Rok analizy Wolny cash flow Stopa risk-free Risk premium dla akcji Beta Koszt kapitału własnego Risk premium dla długu Koszt długu Efektywna stopa podatkowa Efektywny koszt długu Dług/aktywa WACC Stopa wzrostu wartości rezydualnej Współczynnik dyskontujący Wartość bieżąca przepływów Razem: Dług netto Wartość DCF netto Liczba akcji (na chwilę obecną)(tys. szt) Wartość DCF netto na akcję (PLN) Przepływy (w mln PLN) P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 po P Przepływy (w mln PLN) P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 po P ,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,40% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% 10,38% 10,38% 10,38% 10,38% 9,45% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,05% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,52% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 47,50% 45,00% 43,00% 40,00% 37,50% 8,23% 8,42% 8,60% 8,79% 8,74% 8,82% 8,89% 9,00% 8,35% 1,00% 0, , , , , , , , , ,8 11,4 16,8 18,6 9,8 11,9 18,6 17,9 247,72 360,47 222,5 137, ,38 9,45% 3,69 Koszt kapitału akcyjnego Implikowana cena docelowa (PLN) Źródło: Sprawozdania ZPC Mieszko S.A. za lata , opracowanie własne.

17 Otrzymany model przedstawia zdyskontowane przepływy pieniężne za lata oraz za okres rezydualny. Jego wynikiem jest implikowana cena docelowa jednej akcji na poziomie 3,69 PLN. Wpływ na taką cenę ma m.in. nieco wysoka relacja długu do aktywów wynosząca około 65%. Wykorzystanie w ten sposób dźwigni finansowej powoduje wzrost stopy zwrotu z kapitału (Return on Equity wynosi ok. 8%). Z drugiej strony, należy obawiać się podwyższonego ryzyka związanego ze spłatą długu (co przekłada się na wyższy koszt kapitału właścicielskiego, kredytów oraz pożyczek). Koniunktura i tendencje w branży (nominalny, rokroczny przyrost rynku słodyczy o około 6%, niskie spożycie słodyczy w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią oraz wzrost znaczenia wyrobów markowych i private label), jak również sytuacja makroekonomiczna (stopień zamożności społeczeństwa oraz nasilenie/osłabienie procesów inflacyjnych) mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój spółki oraz wzrost jej wartości. Metoda porównawcza W składzie porównywanych spółek akcyjnych notowanych na GPW uwzględniono przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Część z nich należy do branży cukierniczej (Colian oraz Otmuchów). W wycenie nie uwzględniono spółki Wawel S.A. z racji tego, iż jest to o wiele większa spółka od ZPC Mieszko S.A., zarówno pod względem skali działalności, jak i kapitalizacji. Do wyceny porównawczej włączono także wskaźniki sektora spożywczego (uwzględniające wszystkie spółki tego typu notowane na GPW) i traktowane są jako jedna spółka. Spółka P/BV EV/EBITDA 2013 P2014 P P2014 P2015 Mieszko 0,79 0,86 0,98 4,9 4,74 5,45 IM Company 0,63 0,74 0,71 4,53 4,82 5,33 Colian 0,59 0,71 0,84 10,48 11,67 12,15 Otmuchów 0,73 0,74 0,76 8,26 7,74 8,89 Makarony Polskie 0,61 0,64 0,69 7,02 8,29 8,55 Sektor spożywczy 0,73 0,75 0,78 6,85 6,71 7,06 Źródło: opracowanie własne Średnie P/BV Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 0,68 0,74 0,79 Premia/dyskonto 0,1618 0,1622 0,235 Sumy cząstkowe 3,20 3,20 3,01 Źródło: opracowanie własne

18 Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 7, , ,905 Premia/dyskonto -0,3007-0,3532-0,3106 Sumy cząstkowe 5,32 5,75 5,40 Cena akcji: 3,72 3,72 Rok analizy Średnia sum cząstkowych Waga Wycena końcowa Wycena Średnie EV/EBITDA Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 2013 P2014 P2015 4,26 4,48 4,20 50% 25% 25% 2,13 1,12 1,05 Wynikiem wyceny porównawczej jest cena jednej akcji w wysokości 4,30 PLN. Wartość ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych dwóch wskaźników (EV/EBITDA oraz P/BV) z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na odpowiednio niższym poziomie (25%) w latach wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Otrzymana cena akcji w tejże metodzie jest wyższa od wartości notowanej obecnie na GPW ( ) o 0,55 PLN. Oznacza to, iż na podstawie porównywalnych spółek, ZPC Mieszko S.A. ma potencjał osiągania wyższych wyników finansowych. 4,30 Podsumowanie wyceny Metoda DCF Metoda porównawcza Wycena końcowa Bieżąca cena akcji ( ) Różnica (PLN) Rożnica (% obecnej ceny) Waga Źródło: opracowanie własne Wycena 60% 3,69 40% 4,30 3,93 3,72 0,21 5,76% Uwzględniając otrzymane wyniki metodą DCF oraz porównawczą z przypisanymi im wagami (odpowiednio 60% oraz 40%), otrzymujemy ostateczną cenę końcową akcji wynoszącą 3,93 PLN. Jest to o 5,76% wyższa wartość niż obecnie notowana na GPW. Obydwie wyceny opierają się na względnie rzeczywistym (i pomyślnym, miejmy nadzieję) wariancie dokonania restrukturyzacji spółki oraz spłaty części zadłużenia, co przekłada się na spadek kosztów finansowych i wzrost marży EBIT.

19 6. Analiza techniczna. Analiza długookresowa Wykres nr 1. MSO okres 1 rok, interwał 1 dzień Patrząc na wykres nr 1 prezentujący linię kursów zamknięcia dla akcji w okresie roku, można zaobserwować delikatną tendencję spadkową. Kurs zamknięcia z dnia 29 kwietnia 2014 ukształtował się na poziomie 3,72. Jest to o 12,26% mniej niż rok temu. Przyglądając się formacjom, jakie tworzą ceny zamknięcia w poszczególnych dniach w ciągu analizowanego roku można zaobserwować m.in. formację klina tworzącą się w okresie sierpień-październik 2013r. Składa się ona z dwóch zbieżnych linii, biegnących skośnie, zaznaczonych na wykresie. Klin skierowany do dołu jest formacją trendu wzrostowego, co można zaobserwować później. W okresie styczeń-marzec 2014 utworzył się kolejny klin. Zmienność cen zamyka się w dwóch zbieżnych względem siebie liniach. Tym razem jest on skierowany ku górze, co jest charakterystyczne dla trendu spadkowego. Zwykle kształtująca się formacja klina może świadczyć o kontynuacji trendu, jednak należy liczyć się z możliwością jego odwrócenia. Jego wznoszenie powinno stanowić ostrzeżenie o możliwym zakończeniu dominującego trendu. Przez ostatni miesiąc kształtowała się baza. Jest to trend horyzontalny. Pojawia się bardzo rzadko i stanowi mocny sygnał inwestycyjny. Ukształtowaną formację można ograniczyć horyzontalnymi liniami wsparcia i oporu. Taka sytuacja świadczy o okresowe równowadze popytu i podaży oraz brakiem większego zainteresowania akcjami. Kurs oscyluje wokół średniej kroczącej SMA (15), zaznaczonej na wykresie. Wolumen obrotu też

20 nie podlega znacznym wahaniom. Najczęstszym wybiciem z formacji jest ruch w górę oraz gwałtowny wzrost wolumenu obrotu. Analiza krótkookresowa Wykres nr 2. CPS okres 1 miesiąc, interwał 60 minut. Trend krótkookresowy miesięczny można określić, jako boczny, mający tendencję spadkową. Patrząc na wykres świecowy obserwuje się wiele luk (zwykłych). Przyczyną powstawania taki luk jest niski wolumen obrotu akcjami. Pojawiają się one na rynkach o niskiej płynności, oraz na spokojnych rynkach przy trendach bocznych. W konsekwencji niskiego wolumenu zaobserwować można także wiele świec zwanych doij, (świeca powstająca w sytuacji, w której cena otwarcia równa się cenie zamknięcia w ustalonym okresie). Linia wskaźnika MACD przecina signal od dołu. Jest to sygnał do zakupu akcji i zapowiedź trendu wzrostowego. Średnia krocząca 15-dniowa jest w ostatnim czasie relatywnie płaska. Odchylenia średniej w ciągu miesiąca sięgają +/- 0,05 zł. Sytuacja jest w miarę stabilna. Reasumując, kurs ceny akcji jest w ostatnich dniach najniższy w ciągu całego analizowanego roku. Kształtujące się formacje wskazują na odwrócenie trendu spadkowego oraz wybicie się kursu w górę. Jest to dobry moment, żeby kupić akcje spółki, zarówno w inwestycjach długo- i krótkoterminowych.

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo