Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?"

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.

2 Spis treści 1. Profil spółki Mieszko S.A. (Nina Herdzik) Analiza sektora i branży. (Jakub Marciniak) Otoczenie biznesowe spółki. (Maciej Sycewicz) Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Przemysław Adamek) Wycena spółki Mieszko S.A. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Analiza techniczna. (Kamila Gozdowska) Podsumowanie

3 1. Profil spółki Mieszko S.A. Informacje o spółce. ZPC Mieszko jest działającą od 1993r. firmą zajmującą się produkcją słodyczy. Początkowo spółka przejęła spuściznę zakładów cukiernictwa Ślązak i Raciborzanka i specjalizowała się w produkcji wyrobów czekoladowych i karmelków, natomiast przejęcie Spółdzielni Walter w 2000r. pozwoliło jej na poszerzenie oferty o pieczywo cukiernicze. Przełomowym momentem dla firmy okazał się rok 2011, kiedy doszło do sfinalizowania transakcji nabycia litewskiej spółki TB Investica. Dzięki temu przejęciu, ZPC Mieszko został właścicielem Vilniaus Pergale wiodącego producenta słodyczy na Litwie i jednego z ważniejszych w krajach bałtyckich. Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2011r. było nabycie spółki Artur, co dało możliwość wejścia na nowy segment rynku (obejmujący kruche ciastka, pierniki, markizy itp.). ZPC Mieszko zadebiutował na GPW w 1997r. Obecnie spółka zatrudnia około 1350 osób pracujących w 5 zakładach (w Polsce i na Litwie), a jej asortyment obejmuje wszystkie kluczowe kategorie rynku słodyczy. Grupa ZPC Mieszko. Jednostką dominującą Grupy jest ZPC Mieszko S.A., a podlega jej 8 spółek. Przedmiot działalności jednostek zależnych jest różnorodny (od produkcji i sprzedaży wyrobów po zarządzanie własnym portfelem inwestycyjnym) i służy przede wszystkim sprawnemu funkcjonowaniu całej Grupy. Szczegółową strukturę organizacyjną ZPC Mieszko przedstawia poniższa tabela. nazwa spółki przedmiot działalności udział w ogólnej liczbie głosów ZPC Mies zko S.A. produkcja i s przedaż wyrobów - Jednostki zależne: Struktura organizacyjna ZPC Mieszko Mies zko-bis Sp. z o.o. zatrudnianie pracowników, s zkolenia 100% Mies zko Dis tribution Sp. z o.o. s przedaż krajowa i eks portowa 100% Mies zko Services Sp. z o.o. m.in. us ługi finans owe, pers onalne, IT, prawne 100% TB Inves ticija zarządzanie włas nym portfelem inwes tycyjnym 100% Vilniaus Pergale AB produkcja i s przedaż wyrobów 100% Latako Projektas UAB zarządzanie nieruchomoś ciami inwes tycyjnymi 100% Pergale TS naprawa i utrzymanie ruchu mas zyn, urządzeń 78,34% Artur Sp. z o.o. produkcja wyrobów 100% Źródło: opracowanie własne. Głównym udziałowcem Grupy ZPC Mieszko, posiadającym 65,9% głosów na WZA, jest Bisantio Investment Limited. Drugą pozycję pod względem udziałów w spółce zajmuje Noble

4 Funds TFI (8,9%), natomiast pozostała część jest w rękach drobnych akcjonariuszy (25,2%). Ogólna liczba wyemitowanych przez spółkę akcji wynosi sztuk i pokrywa się z liczbą głosów na WZA. Struktura akcjonariatu Grupy ZPC Mieszko pozostali 25,20% Noble Funds TFI 8,90% Bisantio Investment Limited 65,90% Źródło: opracowanie własne. 2. Analiza sektora i branży. Wartość polskiego rynku słodyczy wynosi obecnie 12,7 mld zł, a wielkość produkcji każdego roku około 741 tys. ton. Mimo to, branża ta wciąż ma pole do rozwoju na rynku krajowym konsumpcja słodyczy jest ponad trzykrotnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej ale rynek ten od kilku lat nie zwiększa znacząco swojej wartości. Polscy producenci w takiej sytuacji wybierają ekspansję na rynki zagraniczne - w latach wartość eksportu zwiększyła się blisko o 75%. Jednocześnie coraz więcej zagranicznych firm otwiera swoje zakłady produkcyjne w naszym kraju. Poniższy wykres przedstawia sprzedaż detaliczną słodyczy w Polsce. Potwierdza on wcześniejsze słowa o stabilnej wartości rynku, która od kilku lat oscyluje wokół 12,5 mld zł. Po kryzysowym 2011 roku, widoczny jest powolny wzrost i obecna jego wartość jest zbliżona do tej z roku 2010.

5 mln zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Sprzedaż słodyczy w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. danych KPMG Jak pokazują badania, aż 91% Polaków kupuje słodycze - niemal 40% badanych osób sięga po coś słodkiego przynajmniej 5 razy w tygodniu, a 11% nawet kilka razy dzienne. Słodycze stanowią średnio 14% przeciętnego koszyka zakupowego. Ponad 50% rynku słodyczy w Polsce stanowią wyroby czekoladowe mln zł. Jest to największy segment na polskim rynku słodyczy, a co istotne producenci planują wciąż każdego roku zwiększać produkcję, średnio o 3,3%. Drugą największą pod względem wartości sprzedaży kategorią produktów są słodkie i słone przekąski, gdzie przychody producentów w 2013 roku wyniosły mln zł, co stanowi niemal 19% rynku. Pozostałe segmenty to ciastka i herbatniki 14% rynku, wyroby cukiernicze 11% oraz najmniejszy - gumy do żucia. 11% 6% Rynek słodyczy w Polsce Wyroby czekoladowe 14% 50% Słodkie i słone przekąski Herbatniki i ciastka Wyroby cukiernicze 19% Gumy do żucia Źródło: opracowanie własne na podst. danych GFK

6 Wartość rynku wyrobów czekoladowych to 6,3 mld zł, przy czym udział Polski w sprzedaży w całej UE to 5,3%. Słodkie i słone przekąski to wartość około 2,4 mld zł, a udział w UE to 3,4%. Trzecia największa kategoria słodyczy w Polsce, czyli herbatniki i ciastka, to wartość ok. 1,8 mld zł, co stanowi 3,2% wartości sprzedaży w UE. Gumy do żucia, mimo że to najmniejszy rynek w Polsce, są na drugim miejscu pod względem odsetka sprzedaży w granicach UE 4,5%. Biorąc pod uwagę wielkość produkcji, wyroby czekoladowe ustępują miejsca ciastkom i herbatnikom. Wielkość produkcji w tym segmencie wynosi 341 tys. ton, podczas gdy wyrobów czekoladowych 236 tys. ton. 16% 6% 4% 3% Nestlé 29% Ferrero Kraft Foods 17% 25% Mars Jutrzenka Colian Wawel Mieszko Źródło: opracowanie własne na podst. danych GrantThornton Udział największych producentów na rynku prezentuje powyższy wykres. Tylko siedem spółek osiąga sprzedaż o wartości niemal 9,1 mld zł. Czterej najwięksi gracze to Nestlé, Ferrero, Kraft Foods oraz Mars. Razem kontrolują 71% tej części rynku podzielonej pośród czołowych producentów. Pozostałe przedsiębiorstwa wśród największych w branży to Jutrzenka Colian, Wawel oraz Mieszko. Nestlé oraz Ferrero jako jedyne odnotowują przychody powyżej 2 mld zł odpowiednio 2,6 mld zł oraz 2,24 mld zł.

7 w mln zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Eksport Poniższy wykres przedstawia wartość eksportu słodyczy wytworzonych w naszym kraju Źródło: opracowanie własne na podst. danych KPMG Wartość sprzedaży zagranicznej co roku wzrasta. Głównymi rynkami zbytu dla polskich produktów są Wielka Brytania, Niemcy, Rosja oraz Czechy. Krajowe wyroby sprzedawane są nie tylko w obrębie UE, ale także do USA czy do krajów Bliskiego Wschodu. Obecnie wartość eksportu wynosi 6,3 mld zł, co oznacza wzrost aż o 72% od roku Co więcej, tylko w przeciągu lat odnotowano wzrost sprzedaży aż o 15,6%. 3. Otoczenie biznesowe spółki. Szeroka gama oferowanych produktów oraz uznana marka spółki Mieszko sprawiają, że firma ta efektywnie utrzymuje swój udział rynkowy. Jednym z elementów budowania pozycji rynkowej są podpisywane umowy na stałe dostawy do dużych sieci handlowych takich jak Biedronka, które gwarantują stały poziom przychodów. Odporność rynku słodyczy na zmiany koniunktury sprawia, że przychody spółki nie ulegają większym wahaniom. Ze względu, na fakt, iż bariery wejścia w branży spożywczej są stosunkowo niskie, istnieje spore zagrożenie wejściem nowych konkurentów, w tym podmiotów zagranicznych. Kolejnym zagrożeniem jest zmienność cen surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Mieszko. Ze względu na asortyment produktowy głównym surowcem, którego cena ma wpływ na wynik spółki jest kakao. Szczegółowy opis spółki oraz jej otoczenia biznesowego zawarty jest w poniższej analizie SWOT oraz analizie pięciu sił Portera.

8 Silne strony: Szeroki asortyment produktów - spółka posiada zróżnicowany portfel produktowy (cukierki, praliny, wafle, ciastka, pierniki itp.), co pozwala dywersyfikować ryzyko związane z uzależnieniem przychodów ze sprzedaży od koniunktury na danym rynku produktowym. Uznana marka - produkty firmy Mieszko posiadają w Polsce wieloletnią tradycję, cieszą się dużą rozpoznawalnością oraz renomą. Wysoka jakość oferowanego asortymentu - w parze z renomą idzie wysoka jakość produktów, dzięki której wspomniana renoma jest utrzymywana. Umowy z dużymi sieciami handlowymi - spółka posiada podpisane umowy z sieciami handlowymi, które gwarantują stałe poziomy dostaw, a co za tym idzie przychodów. Przykładem jest umowa z Jeronimo Martins (Biedronka), która w 2013 roku przekroczyła 10% wartości sprzedaży ogółem. Słabe strony: Konieczność ponoszenia wydatków na reklamę i marketing utrzymanie udziału w rynku wymaga regularnego ponoszenia wydatków na reklamę. Branża spożywcza charakteryzuje się duża konkurencją, dlatego tak ważne jest, aby dbać o wypracowaną pozycję rynkową. Ekspozycja na ryzyko walutowe - spółka około 40% przychodów osiąga dzięki sprzedaży swoich produktów za granicę (głównie: Czechy, Rosja, Litwa). Taka działalność niesie jednak za sobą ryzyko walutowe, które może mieć negatywne przełożenie na osiągany wynik finansowy. Relatywnie wysokie zadłużenie - w porównaniu do innych notowanych na giełdzie przedstawicieli branży cukierniczej, Mieszko posiada relatywnie wysoki poziom założenia, co generuje większe ryzyko kredytowe. Szanse: Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego takie działanie dałoby szanse na dostarczenie niezbędnego do dalszego rozwoju know-how, a także na systematyczne wsparcie kapitałowe. Działania konsolidacyjne w sektorze słodyczy - szansą są także potencjale fuzje oraz przejęcia, które pozwalają na zwiększanie udziału rynkowego, a co za tym idzie wzmacniają siłę przetargową spółki. Odporność rynku słodyczy na wahania koniunktury gospodarczej - branża spożywcza jest jedną z tych, które charakteryzują się dużą odpornością na zmiany koniunktury gospodarczej, co powoduje, że przychody spółki nie podlegają większym wahaniom.

9 Możliwość ekspansji na nowe rynki - obecnie Mieszko dużą część przychodów osiąga dzięki eksportowi. Spółką może wykorzystać zdobyte doświadczenie i poszerzyć swoją dotychczasową działalność o kolejne kraje. Zagrożenia: Wzrost konkurencji ze strony koncernów zagranicznych - pomimo dużej konkurencji na polskim rynku spożywczym, istnieje zagrożenie wejścia kolejnych dużych graczy z zagranicy, co może sprawić, że utrzymanie obecnej pozycji stanie się trudniejsze. Sezonowość sprzedaży słodyczy - zagłębiając się w historyczne kwartalne przychody spółki, zauważalna jest regularna sezonowość sprzedaży. Spółka odnotowuje zwiększone przychody w czwartych kwartałach, co spowodowane jest m.in. Świętami Bożego Narodzenia. Wahania cen surowców - kolejnym zagrożeniem jest zmienność cen surowców używanych w produkcji wyrobów. Surowcem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest kakao. Mocne strony: Szeroki asortyment produktów Rozpoznawalność marki Wysoka jakość asortymentu Kontrakty z dużymi sieciami handlowymi Słabe strony: Konieczność podnoszenia wydatków na reklamę i marketing Ekspozycja na ryzyko walutowe Relatywnie wysokie zadłużenie Szanse Pozyskanie strategicznego inwestora Działania konsolidacyjne w sektorze słodyczy Odporność rynku na wahania koniunktury Możliwość ekspansji na nowe rynki Zagrożenia Wzrost konkurencji ze strony koncernów zagranicznych Sezonowość sprzedaży słodyczy Wahania cen surowców

10 Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: Źródło: opracowanie własne. 1) Przywiązanie konsumentów do tradycyjnych marek. 2) Wzrost marż brutto zanotowany przez większość podmiotów z branży. 3) Wzrost znaczenia eksportu, jako czynnika rozwoju branży sprawia, iż rośnie grono potencjalnych producentów słodyczy chcących wejść na rynek. 4) Wysokie koszty utrzymania parku maszynowego. 5) Niskie koszty pracy w porównaniu z innymi krajami UE. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Rynek najważniejszych surowców zmonopolizowanych przez kilku dużych graczy. 2) Kwoty cukrowe nałożone przez UE ograniczają producentom słodyczy możliwość negocjacji cen cukru, co niewątpliwie zmniejsza ich siłę przetargową w relacjach z dostawcami. Siła nacisku ze strony odbiorców: Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka 1) Szerokie grono odbiorców krajowych. 2) Duża dywersyfikacja odbiorców zagranicznych.

11 3) Rosnący udział dyskontów, wywierających silną presję cenową. Konkurencja w branży: 1) Silna konkurencja cenowa ze strony dyskontów i hipermarketów posiadających w swoim portfolio konkurencyjne marki własne. 2) Duża ilość podmiotów w polskim przemyśle cukierniczym (około 580). 3) Rosnąca ilość koncernów zagranicznych działających w branży. Zagrożenie ze strony substytutów: 1) Zdywersyfikowana oferta produktowa znacznie ogranicza potencjalne zagrożenie ze strony substytutów. 2) Rosnące znaczenie produktów typu light. 3) Wyroby cukiernicze o egzotycznych smakach. 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. Suma bilansowa zmniejszyła się w 2013 roku o 3,48%, na co po stronie aktywów największy wpływ miał spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych. Powodem tego była sprzedaż spółki zależnej Stirnu Projektas UAB, której głównym aktywem była nieruchomość położona w Wilnie. Grupa sprzedała nieruchomość o wartości tys. zł, osiągając zysk na transakcji w wysokości tys. zł ,57% 66,25% -10,30% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,51% 39,68% -3,91% 2 Nieruchomości inwestycyjne ,32% 7,37% -69,64% 3 Wartości niematerialne ,19% 15,83% -1,25% 4 Wartość firmy ,51% 3,34% 1,44% 5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 4 0,00% 0,00% 0,00% 6 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,05% 0,04% 25,00% ,43% 33,75% 9,89% 1 Zapasy ,02% 8,82% -1,33% 2 AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,97% 23,60% 6,23% 3 Należności z tytułu podatku dochodowego ,20% 0,12% 68,92% 4 Rozliczenia międzyokresowe ,07% 0,15% -54,52% 5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,15% 1,06% 188,28% S UMA AKTYWÓW Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Udział Zmiana 2013/ ,48%

12 Kolejną pozycją, która uległa zmniejszeniu były rzeczowe aktywa trwałe (spadek o tys. zł), czego głównym powodem był spadek wartości urządzeń technicznych i maszyn o tys. zł). Zwiększenie stanu aktywów obrotowych w głównej mierze wynika ze wzrostu środków pieniężnych o tys. zł, na co z kolei największy wpływ miały ww. transakcje. Na wzrost drugiej pozycji aktywów obrotowych o tys. zł duży wpływ miał wzrost należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. oraz innych świadczeń (5 510 tys. zł vs. 500 tys. zł -2012). Spółka zwiększyła odpisy aktualizujące wartość należności z tys. zł do tys. zł, natomiast o 25% zmniejszyły się przeterminowane należności i wyniosły tys. zł. PAS YWA Udział Zmiana 2013/2012 Kapitał własny ogółem Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: ,52% 30,29% 9,97% ,35% 30,14% 10,01% 1 Kapitał podstawowy ,29% 7,03% 0,00% 2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nom ,94% 4,77% 0,00% 3 Pozostały kapitał zapasowy ,21% 7,25% 9,37% 4 Pozostałe kapitały rezerwowe ,13% 2,06% 0,00% 5 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,40% 8,10% 23,89% 6 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej ,37% 0,92% 43,52% 7 Udziały niekontrolujące ,17% 0,16% 2,61% Zobowiązania długoterminowe ,63% 37,29% -38,84% 1 Oprocentowane kredyty i pożyczki ,61% 10,32% 64,69% 2 Pozostałe zobowiązania finansowe ,00% 19,99% -100,00% 3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,06% 1,38% -25,88% 4 Rezerwy ,15% 0,16% -6,39% 5 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,58% 5,21% -15,10% 6 Rozliczenia międzyokresowe ,23% 0,23% -6,69% Zobowiązania krótkoterminowe ,85% 32,42% 24,62% 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,29% 16,32% -9,61% 2 Bieżąca część oprocent. kredytów i pożyczek ,93% 13,82% -79,52% 3 Zobowiązania z tyt. leasingu fin. i umów dzierżawy ,47% 0,46% -2,57% 4 Pozostałe zobowiązania finansowe ,18% 0,85% 2418,72% 5 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,01% 0,08% -92,70% 6 Rezerwy ,06% 0,08% -22,43% 7 Rozliczenia międzyokresowe ,92% 0,80% 11,12% Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW ,48% 69,71% -9,33% ,48% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki.

13 Po stronie pasywów istotną pozycją okazał się być pozostały kapitał zapasowy, który zasilany jest z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych. Zysk zatrzymany wzrósł o tys. zł. Warto podkreślić, że spółka nie wypłaca dywidendy. Spółka zwiększyła zaangażowanie z tytułu finansowania kredytami długoterminowymi o tys. zł, zmalała natomiast wartość kredytów krótkoterminowych o tys. zł. Istotną kwestią było ujęcie w kategorii zobowiązań krótkoterminowych, pod pozycją pozostałych zobowiązań finansowych, wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje, których terminem wykupu był r. a spółka r. podjęła decyzje o refinansowaniu istniejącego zadłużenia poprzez emisję nowych obligacji zamiennych na akcje. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,03%. W podziale na segmenty operacyjne największy udział w sprzedaży mają praliny (61,69%), których sprzedaż wzrosła o 6,2%, jednak wynik z tego segmentu był o 16,72% gorszy r/r. W pozostałych segmentach cukierków, wafli i ciastek sprzedaż spadła. Jedynie w segmencie ciastek spółce udało się poprawić wynik ze sprzedaży o 12,68%. Koszt własny sprzedaży wzrósł szybciej w stosunku do przychodów, co zaowocowało niższym niż przed rokiem wynikiem brutto ze sprzedaży. Proporcjonalnie więcej wzrosły również koszty sprzedaży. S konsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN Zmiana 2013/2012 Przychody ze sprzedaży ,03% Koszt własny sprzedaży ,01% Zysk brutto ze sprzedaży ,59% Pozostałe przychody operacyjne ,49% Koszty sprzedaży ,75% Koszty ogólnego zarządu ,54% Pozostałe koszty operacyjne ,87% Zysk z działalności operacyjnej ,67% Przychody finansowe ,33% Koszty finansowe ,76% Zysk brutto ,30% Podatek dochodowy ,46% Zysk netto ,68% Różnice kursowe ,95% Dochód z przeszacowania środków trwałych ,00% Podatek dochodowy dot. przeszacowania nieruchomości ,00% Inne całkowite dochody netto ,54% Całkowity dochód za okres ,39% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki.

14 Znacznie wzrosły pozostałe przychody operacyjne, co ma związek z aktualizacją wartości oraz zyskiem ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej. Dużo mniejszy przyrost wykazały pozostałe koszty operacyjne, również poprzez aktualizacje wartości należności. Znacznym obciążeniem finansowym dla spółki są odsetki z tytułu wyemitowanych obligacji zamiennych (wzrost o 2,8% do tys. zł). Zmalały natomiast odsetki od kredytów o 29,61% do tys. zł. Zysk netto natomiast wzrósł o 8,68%, gdzie zysk brutto wzrósł zaledwie o 0,3%. Jest to efektem odroczonego podatku dochodowego związanego z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych. S prawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto ,30% Korekty razem ,94% Ś rodki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,74% Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ,72% Wydatki ,20% Ś rodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,32% Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana 2013/2012 Wpływy ,00% Wydatki ,27% Ś rodki pieniężne netto z działalności finansowej ,91% Przepływy pieniężne netto razem ,21% Różnice kursowe netto ,05% Ś rodki pieniężne na początek okresu ,74% Ś rodki pieniężne na koniec okresu ,28% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Spółka wypracowała zdecydowanie dodatnie saldo rachunku przepływów pieniężnych, w porównaniu ze zbilansowanym stanem z ubiegłego roku. Struktura rachunku z dodatnimi przepływami operacyjnymi i inwestycyjnymi, a także ujemnym stanem z działalności finansowej jest charakterystyczna dla spółek restrukturyzowanych. Różnice pomiędzy niektórymi pozycjami w rachunku przepływów pieniężnych, a stanem z bilansu wynikają z różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej. Dodatnie saldo z działalności operacyjnej zmalało aż o 49,74%, przy czym zysk brutto utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spadek korekt ogółem wynika ze zmniejszenia się stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych, gdzie rok wcześniej stany te wzrosły. Pozytywny stan działalności inwestycyjnej jest efektem zbycia inwestycji w nieruchomości, co wynika z potrzeb finansowych spółki po okresie nabywania wartości

15 niematerialnych. Ujemny wynik z działalności finansowej wynika z konieczności spłaty przez spółkę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów i pożyczek. Wskaźniki finansowe Wskaźniki rentowności Zmiana 2013/2012 Rentownoś ć s przeda ży brutto 3,26% 3,32% -1,81% Rentownoś ć s przeda ży netto ROS 3,13% 2,91% 7,56% Rentownoś ć netto ka pitału wła s nego ROE 7,86% 7,95% -1,13% Rentownoś ć Aktywów ROA 2,70% 2,40% 12,50% Wskaźniki efektywności Ws ka źnik rotacji ma jątku (TAT) 0,87 0,83 4,82% Ws ka źnik rotacji na leżnoś ci w dnia ch 105,00 103,00 1,94% Ws ka źnik rotacji zobowiąza ń w dnia ch 81,00 94,00-13,83% Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 53,00 56,00-5,36% Wskaźniki płynności Ws ka źnik płynnoś ci (CR) 0,90 1,00-10,00% Ws ka źnik podwyżs zonej płynnoś ci (QR) 0,70 0,76-7,89% Ka pitał obrotowy netto(w tys. zł) , ,00-348,03% Wskaźniki zadłużenia Stopa za dłużenia 65,48 69,71-6,07% Ws ka źnik za dłużenia ka pitału wła s nego 1,90 2,30-17,52% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Wskaźniki rentowności wykazują odmienne tendencje. Spółka osiąga stosunkowo niską rentowność, co wynika po części z dużej sumy bilansowej, jak również wzrostu sprzedaży. Wskaźnik efektywności są gorsze od założonych przez spółkę. Grupa zakłada przeciętnie 75 dni na spłatę należności. Wskaźnik ten pogorszył się jeszcze bardziej w stosunku do poprzedniego roku. Również dla zobowiązań spółka przekracza założone wartości. Przyjęty termin 70 dni póki co nie jest osiągany, jednak w ostatnim roku znacznie się zmniejszył. To natomiast może odbić się na wskaźnikach płynności. Wskaźniki płynności również są gorsze od przyjętych norm. Niepokoi negatywna tendencja, jak również ujemny kapitał obrotowy netto. Spółka jest mocno zadłużona, widoczne są natomiast efekty poprawy kondycji spółki poprzez spłatę części zaciągniętych kredytów. Spółka Mieszko pragnie się rozwijać, jednocześnie musi mierzyć się z własnymi problemami. Inwestycje w budowę grupy kapitałowej znacznie zadłużyły spółkę, jednak zarząd zdecydował o pozbyciu się niepotrzebnych aktywów i restrukturyzacji zadłużenia, co pozytywnie wpłynie na kondycję finansową. Grupa działa w bardzo perspektywicznym segmencie słodyczy, co w połączeniu ze zwiększeniem marży na sprzedaży może być zachętą dla inwestorów.

16 5. Wycena spółki Mieszko S.A. Metoda DCF Do wyceny DCF przyjęto następujące założenia: Stopa wzrostu przychodu ze sprzedaży ok. 7%. Rosnąca marża EBIT, jako konsekwencja spłaty zadłużenia (innymi słowy, redukcji kosztów finansowych). Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (na początek maja ,05%). Malejące nakłady w przyrost kapitału obrotowego. Nakłady inwestycyjne nie będą osiągały dużej wielkości (poziom zbliżony do amortyzacji). W dalszych latach przyjęto niewielki wzrost. Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 6%, natomiast dla długu 4,5% (w dalszym okresie nastąpi spadek ze względu sukcesywną spłatę zadłużenia). Współczynnik beta wynosi 1,1. W okresie rezydualnym przyjęto wartość 1,0. Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto (wg szacunków z lutego 2014 roku) wynosi 225 mln zł. Rok analizy Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk netto Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Zmiana zapasów Zmiana należności Zmiana gotówki Zmiana zobowiązań krótkoterminowych Wolny cash flow Rok analizy Wolny cash flow Stopa risk-free Risk premium dla akcji Beta Koszt kapitału własnego Risk premium dla długu Koszt długu Efektywna stopa podatkowa Efektywny koszt długu Dług/aktywa WACC Stopa wzrostu wartości rezydualnej Współczynnik dyskontujący Wartość bieżąca przepływów Razem: Dług netto Wartość DCF netto Liczba akcji (na chwilę obecną)(tys. szt) Wartość DCF netto na akcję (PLN) Przepływy (w mln PLN) P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 po P Przepływy (w mln PLN) P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 po P ,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,40% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% 10,38% 10,38% 10,38% 10,38% 9,45% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,05% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,52% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 47,50% 45,00% 43,00% 40,00% 37,50% 8,23% 8,42% 8,60% 8,79% 8,74% 8,82% 8,89% 9,00% 8,35% 1,00% 0, , , , , , , , , ,8 11,4 16,8 18,6 9,8 11,9 18,6 17,9 247,72 360,47 222,5 137, ,38 9,45% 3,69 Koszt kapitału akcyjnego Implikowana cena docelowa (PLN) Źródło: Sprawozdania ZPC Mieszko S.A. za lata , opracowanie własne.

17 Otrzymany model przedstawia zdyskontowane przepływy pieniężne za lata oraz za okres rezydualny. Jego wynikiem jest implikowana cena docelowa jednej akcji na poziomie 3,69 PLN. Wpływ na taką cenę ma m.in. nieco wysoka relacja długu do aktywów wynosząca około 65%. Wykorzystanie w ten sposób dźwigni finansowej powoduje wzrost stopy zwrotu z kapitału (Return on Equity wynosi ok. 8%). Z drugiej strony, należy obawiać się podwyższonego ryzyka związanego ze spłatą długu (co przekłada się na wyższy koszt kapitału właścicielskiego, kredytów oraz pożyczek). Koniunktura i tendencje w branży (nominalny, rokroczny przyrost rynku słodyczy o około 6%, niskie spożycie słodyczy w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią oraz wzrost znaczenia wyrobów markowych i private label), jak również sytuacja makroekonomiczna (stopień zamożności społeczeństwa oraz nasilenie/osłabienie procesów inflacyjnych) mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój spółki oraz wzrost jej wartości. Metoda porównawcza W składzie porównywanych spółek akcyjnych notowanych na GPW uwzględniono przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Część z nich należy do branży cukierniczej (Colian oraz Otmuchów). W wycenie nie uwzględniono spółki Wawel S.A. z racji tego, iż jest to o wiele większa spółka od ZPC Mieszko S.A., zarówno pod względem skali działalności, jak i kapitalizacji. Do wyceny porównawczej włączono także wskaźniki sektora spożywczego (uwzględniające wszystkie spółki tego typu notowane na GPW) i traktowane są jako jedna spółka. Spółka P/BV EV/EBITDA 2013 P2014 P P2014 P2015 Mieszko 0,79 0,86 0,98 4,9 4,74 5,45 IM Company 0,63 0,74 0,71 4,53 4,82 5,33 Colian 0,59 0,71 0,84 10,48 11,67 12,15 Otmuchów 0,73 0,74 0,76 8,26 7,74 8,89 Makarony Polskie 0,61 0,64 0,69 7,02 8,29 8,55 Sektor spożywczy 0,73 0,75 0,78 6,85 6,71 7,06 Źródło: opracowanie własne Średnie P/BV Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 0,68 0,74 0,79 Premia/dyskonto 0,1618 0,1622 0,235 Sumy cząstkowe 3,20 3,20 3,01 Źródło: opracowanie własne

18 Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 7, , ,905 Premia/dyskonto -0,3007-0,3532-0,3106 Sumy cząstkowe 5,32 5,75 5,40 Cena akcji: 3,72 3,72 Rok analizy Średnia sum cząstkowych Waga Wycena końcowa Wycena Średnie EV/EBITDA Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 2013 P2014 P2015 4,26 4,48 4,20 50% 25% 25% 2,13 1,12 1,05 Wynikiem wyceny porównawczej jest cena jednej akcji w wysokości 4,30 PLN. Wartość ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych dwóch wskaźników (EV/EBITDA oraz P/BV) z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na odpowiednio niższym poziomie (25%) w latach wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Otrzymana cena akcji w tejże metodzie jest wyższa od wartości notowanej obecnie na GPW ( ) o 0,55 PLN. Oznacza to, iż na podstawie porównywalnych spółek, ZPC Mieszko S.A. ma potencjał osiągania wyższych wyników finansowych. 4,30 Podsumowanie wyceny Metoda DCF Metoda porównawcza Wycena końcowa Bieżąca cena akcji ( ) Różnica (PLN) Rożnica (% obecnej ceny) Waga Źródło: opracowanie własne Wycena 60% 3,69 40% 4,30 3,93 3,72 0,21 5,76% Uwzględniając otrzymane wyniki metodą DCF oraz porównawczą z przypisanymi im wagami (odpowiednio 60% oraz 40%), otrzymujemy ostateczną cenę końcową akcji wynoszącą 3,93 PLN. Jest to o 5,76% wyższa wartość niż obecnie notowana na GPW. Obydwie wyceny opierają się na względnie rzeczywistym (i pomyślnym, miejmy nadzieję) wariancie dokonania restrukturyzacji spółki oraz spłaty części zadłużenia, co przekłada się na spadek kosztów finansowych i wzrost marży EBIT.

19 6. Analiza techniczna. Analiza długookresowa Wykres nr 1. MSO okres 1 rok, interwał 1 dzień Patrząc na wykres nr 1 prezentujący linię kursów zamknięcia dla akcji w okresie roku, można zaobserwować delikatną tendencję spadkową. Kurs zamknięcia z dnia 29 kwietnia 2014 ukształtował się na poziomie 3,72. Jest to o 12,26% mniej niż rok temu. Przyglądając się formacjom, jakie tworzą ceny zamknięcia w poszczególnych dniach w ciągu analizowanego roku można zaobserwować m.in. formację klina tworzącą się w okresie sierpień-październik 2013r. Składa się ona z dwóch zbieżnych linii, biegnących skośnie, zaznaczonych na wykresie. Klin skierowany do dołu jest formacją trendu wzrostowego, co można zaobserwować później. W okresie styczeń-marzec 2014 utworzył się kolejny klin. Zmienność cen zamyka się w dwóch zbieżnych względem siebie liniach. Tym razem jest on skierowany ku górze, co jest charakterystyczne dla trendu spadkowego. Zwykle kształtująca się formacja klina może świadczyć o kontynuacji trendu, jednak należy liczyć się z możliwością jego odwrócenia. Jego wznoszenie powinno stanowić ostrzeżenie o możliwym zakończeniu dominującego trendu. Przez ostatni miesiąc kształtowała się baza. Jest to trend horyzontalny. Pojawia się bardzo rzadko i stanowi mocny sygnał inwestycyjny. Ukształtowaną formację można ograniczyć horyzontalnymi liniami wsparcia i oporu. Taka sytuacja świadczy o okresowe równowadze popytu i podaży oraz brakiem większego zainteresowania akcjami. Kurs oscyluje wokół średniej kroczącej SMA (15), zaznaczonej na wykresie. Wolumen obrotu też

20 nie podlega znacznym wahaniom. Najczęstszym wybiciem z formacji jest ruch w górę oraz gwałtowny wzrost wolumenu obrotu. Analiza krótkookresowa Wykres nr 2. CPS okres 1 miesiąc, interwał 60 minut. Trend krótkookresowy miesięczny można określić, jako boczny, mający tendencję spadkową. Patrząc na wykres świecowy obserwuje się wiele luk (zwykłych). Przyczyną powstawania taki luk jest niski wolumen obrotu akcjami. Pojawiają się one na rynkach o niskiej płynności, oraz na spokojnych rynkach przy trendach bocznych. W konsekwencji niskiego wolumenu zaobserwować można także wiele świec zwanych doij, (świeca powstająca w sytuacji, w której cena otwarcia równa się cenie zamknięcia w ustalonym okresie). Linia wskaźnika MACD przecina signal od dołu. Jest to sygnał do zakupu akcji i zapowiedź trendu wzrostowego. Średnia krocząca 15-dniowa jest w ostatnim czasie relatywnie płaska. Odchylenia średniej w ciągu miesiąca sięgają +/- 0,05 zł. Sytuacja jest w miarę stabilna. Reasumując, kurs ceny akcji jest w ostatnich dniach najniższy w ciągu całego analizowanego roku. Kształtujące się formacje wskazują na odwrócenie trendu spadkowego oraz wybicie się kursu w górę. Jest to dobry moment, żeby kupić akcje spółki, zarówno w inwestycjach długo- i krótkoterminowych.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9 Handel marzec 2006 North Coast oferta publiczna Wycena DCF 4.2 Spółka dla smakoszy Wycena porównawcza 3.9 North Coast jest importem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów spożywczych. Odbiorcami towarów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo