Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?"

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.

2 Spis treści 1. Profil spółki Mieszko S.A. (Nina Herdzik) Analiza sektora i branży. (Jakub Marciniak) Otoczenie biznesowe spółki. (Maciej Sycewicz) Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Przemysław Adamek) Wycena spółki Mieszko S.A. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Analiza techniczna. (Kamila Gozdowska) Podsumowanie

3 1. Profil spółki Mieszko S.A. Informacje o spółce. ZPC Mieszko jest działającą od 1993r. firmą zajmującą się produkcją słodyczy. Początkowo spółka przejęła spuściznę zakładów cukiernictwa Ślązak i Raciborzanka i specjalizowała się w produkcji wyrobów czekoladowych i karmelków, natomiast przejęcie Spółdzielni Walter w 2000r. pozwoliło jej na poszerzenie oferty o pieczywo cukiernicze. Przełomowym momentem dla firmy okazał się rok 2011, kiedy doszło do sfinalizowania transakcji nabycia litewskiej spółki TB Investica. Dzięki temu przejęciu, ZPC Mieszko został właścicielem Vilniaus Pergale wiodącego producenta słodyczy na Litwie i jednego z ważniejszych w krajach bałtyckich. Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2011r. było nabycie spółki Artur, co dało możliwość wejścia na nowy segment rynku (obejmujący kruche ciastka, pierniki, markizy itp.). ZPC Mieszko zadebiutował na GPW w 1997r. Obecnie spółka zatrudnia około 1350 osób pracujących w 5 zakładach (w Polsce i na Litwie), a jej asortyment obejmuje wszystkie kluczowe kategorie rynku słodyczy. Grupa ZPC Mieszko. Jednostką dominującą Grupy jest ZPC Mieszko S.A., a podlega jej 8 spółek. Przedmiot działalności jednostek zależnych jest różnorodny (od produkcji i sprzedaży wyrobów po zarządzanie własnym portfelem inwestycyjnym) i służy przede wszystkim sprawnemu funkcjonowaniu całej Grupy. Szczegółową strukturę organizacyjną ZPC Mieszko przedstawia poniższa tabela. nazwa spółki przedmiot działalności udział w ogólnej liczbie głosów ZPC Mies zko S.A. produkcja i s przedaż wyrobów - Jednostki zależne: Struktura organizacyjna ZPC Mieszko Mies zko-bis Sp. z o.o. zatrudnianie pracowników, s zkolenia 100% Mies zko Dis tribution Sp. z o.o. s przedaż krajowa i eks portowa 100% Mies zko Services Sp. z o.o. m.in. us ługi finans owe, pers onalne, IT, prawne 100% TB Inves ticija zarządzanie włas nym portfelem inwes tycyjnym 100% Vilniaus Pergale AB produkcja i s przedaż wyrobów 100% Latako Projektas UAB zarządzanie nieruchomoś ciami inwes tycyjnymi 100% Pergale TS naprawa i utrzymanie ruchu mas zyn, urządzeń 78,34% Artur Sp. z o.o. produkcja wyrobów 100% Źródło: opracowanie własne. Głównym udziałowcem Grupy ZPC Mieszko, posiadającym 65,9% głosów na WZA, jest Bisantio Investment Limited. Drugą pozycję pod względem udziałów w spółce zajmuje Noble

4 Funds TFI (8,9%), natomiast pozostała część jest w rękach drobnych akcjonariuszy (25,2%). Ogólna liczba wyemitowanych przez spółkę akcji wynosi sztuk i pokrywa się z liczbą głosów na WZA. Struktura akcjonariatu Grupy ZPC Mieszko pozostali 25,20% Noble Funds TFI 8,90% Bisantio Investment Limited 65,90% Źródło: opracowanie własne. 2. Analiza sektora i branży. Wartość polskiego rynku słodyczy wynosi obecnie 12,7 mld zł, a wielkość produkcji każdego roku około 741 tys. ton. Mimo to, branża ta wciąż ma pole do rozwoju na rynku krajowym konsumpcja słodyczy jest ponad trzykrotnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej ale rynek ten od kilku lat nie zwiększa znacząco swojej wartości. Polscy producenci w takiej sytuacji wybierają ekspansję na rynki zagraniczne - w latach wartość eksportu zwiększyła się blisko o 75%. Jednocześnie coraz więcej zagranicznych firm otwiera swoje zakłady produkcyjne w naszym kraju. Poniższy wykres przedstawia sprzedaż detaliczną słodyczy w Polsce. Potwierdza on wcześniejsze słowa o stabilnej wartości rynku, która od kilku lat oscyluje wokół 12,5 mld zł. Po kryzysowym 2011 roku, widoczny jest powolny wzrost i obecna jego wartość jest zbliżona do tej z roku 2010.

5 mln zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Sprzedaż słodyczy w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. danych KPMG Jak pokazują badania, aż 91% Polaków kupuje słodycze - niemal 40% badanych osób sięga po coś słodkiego przynajmniej 5 razy w tygodniu, a 11% nawet kilka razy dzienne. Słodycze stanowią średnio 14% przeciętnego koszyka zakupowego. Ponad 50% rynku słodyczy w Polsce stanowią wyroby czekoladowe mln zł. Jest to największy segment na polskim rynku słodyczy, a co istotne producenci planują wciąż każdego roku zwiększać produkcję, średnio o 3,3%. Drugą największą pod względem wartości sprzedaży kategorią produktów są słodkie i słone przekąski, gdzie przychody producentów w 2013 roku wyniosły mln zł, co stanowi niemal 19% rynku. Pozostałe segmenty to ciastka i herbatniki 14% rynku, wyroby cukiernicze 11% oraz najmniejszy - gumy do żucia. 11% 6% Rynek słodyczy w Polsce Wyroby czekoladowe 14% 50% Słodkie i słone przekąski Herbatniki i ciastka Wyroby cukiernicze 19% Gumy do żucia Źródło: opracowanie własne na podst. danych GFK

6 Wartość rynku wyrobów czekoladowych to 6,3 mld zł, przy czym udział Polski w sprzedaży w całej UE to 5,3%. Słodkie i słone przekąski to wartość około 2,4 mld zł, a udział w UE to 3,4%. Trzecia największa kategoria słodyczy w Polsce, czyli herbatniki i ciastka, to wartość ok. 1,8 mld zł, co stanowi 3,2% wartości sprzedaży w UE. Gumy do żucia, mimo że to najmniejszy rynek w Polsce, są na drugim miejscu pod względem odsetka sprzedaży w granicach UE 4,5%. Biorąc pod uwagę wielkość produkcji, wyroby czekoladowe ustępują miejsca ciastkom i herbatnikom. Wielkość produkcji w tym segmencie wynosi 341 tys. ton, podczas gdy wyrobów czekoladowych 236 tys. ton. 16% 6% 4% 3% Nestlé 29% Ferrero Kraft Foods 17% 25% Mars Jutrzenka Colian Wawel Mieszko Źródło: opracowanie własne na podst. danych GrantThornton Udział największych producentów na rynku prezentuje powyższy wykres. Tylko siedem spółek osiąga sprzedaż o wartości niemal 9,1 mld zł. Czterej najwięksi gracze to Nestlé, Ferrero, Kraft Foods oraz Mars. Razem kontrolują 71% tej części rynku podzielonej pośród czołowych producentów. Pozostałe przedsiębiorstwa wśród największych w branży to Jutrzenka Colian, Wawel oraz Mieszko. Nestlé oraz Ferrero jako jedyne odnotowują przychody powyżej 2 mld zł odpowiednio 2,6 mld zł oraz 2,24 mld zł.

7 w mln zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Eksport Poniższy wykres przedstawia wartość eksportu słodyczy wytworzonych w naszym kraju Źródło: opracowanie własne na podst. danych KPMG Wartość sprzedaży zagranicznej co roku wzrasta. Głównymi rynkami zbytu dla polskich produktów są Wielka Brytania, Niemcy, Rosja oraz Czechy. Krajowe wyroby sprzedawane są nie tylko w obrębie UE, ale także do USA czy do krajów Bliskiego Wschodu. Obecnie wartość eksportu wynosi 6,3 mld zł, co oznacza wzrost aż o 72% od roku Co więcej, tylko w przeciągu lat odnotowano wzrost sprzedaży aż o 15,6%. 3. Otoczenie biznesowe spółki. Szeroka gama oferowanych produktów oraz uznana marka spółki Mieszko sprawiają, że firma ta efektywnie utrzymuje swój udział rynkowy. Jednym z elementów budowania pozycji rynkowej są podpisywane umowy na stałe dostawy do dużych sieci handlowych takich jak Biedronka, które gwarantują stały poziom przychodów. Odporność rynku słodyczy na zmiany koniunktury sprawia, że przychody spółki nie ulegają większym wahaniom. Ze względu, na fakt, iż bariery wejścia w branży spożywczej są stosunkowo niskie, istnieje spore zagrożenie wejściem nowych konkurentów, w tym podmiotów zagranicznych. Kolejnym zagrożeniem jest zmienność cen surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Mieszko. Ze względu na asortyment produktowy głównym surowcem, którego cena ma wpływ na wynik spółki jest kakao. Szczegółowy opis spółki oraz jej otoczenia biznesowego zawarty jest w poniższej analizie SWOT oraz analizie pięciu sił Portera.

8 Silne strony: Szeroki asortyment produktów - spółka posiada zróżnicowany portfel produktowy (cukierki, praliny, wafle, ciastka, pierniki itp.), co pozwala dywersyfikować ryzyko związane z uzależnieniem przychodów ze sprzedaży od koniunktury na danym rynku produktowym. Uznana marka - produkty firmy Mieszko posiadają w Polsce wieloletnią tradycję, cieszą się dużą rozpoznawalnością oraz renomą. Wysoka jakość oferowanego asortymentu - w parze z renomą idzie wysoka jakość produktów, dzięki której wspomniana renoma jest utrzymywana. Umowy z dużymi sieciami handlowymi - spółka posiada podpisane umowy z sieciami handlowymi, które gwarantują stałe poziomy dostaw, a co za tym idzie przychodów. Przykładem jest umowa z Jeronimo Martins (Biedronka), która w 2013 roku przekroczyła 10% wartości sprzedaży ogółem. Słabe strony: Konieczność ponoszenia wydatków na reklamę i marketing utrzymanie udziału w rynku wymaga regularnego ponoszenia wydatków na reklamę. Branża spożywcza charakteryzuje się duża konkurencją, dlatego tak ważne jest, aby dbać o wypracowaną pozycję rynkową. Ekspozycja na ryzyko walutowe - spółka około 40% przychodów osiąga dzięki sprzedaży swoich produktów za granicę (głównie: Czechy, Rosja, Litwa). Taka działalność niesie jednak za sobą ryzyko walutowe, które może mieć negatywne przełożenie na osiągany wynik finansowy. Relatywnie wysokie zadłużenie - w porównaniu do innych notowanych na giełdzie przedstawicieli branży cukierniczej, Mieszko posiada relatywnie wysoki poziom założenia, co generuje większe ryzyko kredytowe. Szanse: Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego takie działanie dałoby szanse na dostarczenie niezbędnego do dalszego rozwoju know-how, a także na systematyczne wsparcie kapitałowe. Działania konsolidacyjne w sektorze słodyczy - szansą są także potencjale fuzje oraz przejęcia, które pozwalają na zwiększanie udziału rynkowego, a co za tym idzie wzmacniają siłę przetargową spółki. Odporność rynku słodyczy na wahania koniunktury gospodarczej - branża spożywcza jest jedną z tych, które charakteryzują się dużą odpornością na zmiany koniunktury gospodarczej, co powoduje, że przychody spółki nie podlegają większym wahaniom.

9 Możliwość ekspansji na nowe rynki - obecnie Mieszko dużą część przychodów osiąga dzięki eksportowi. Spółką może wykorzystać zdobyte doświadczenie i poszerzyć swoją dotychczasową działalność o kolejne kraje. Zagrożenia: Wzrost konkurencji ze strony koncernów zagranicznych - pomimo dużej konkurencji na polskim rynku spożywczym, istnieje zagrożenie wejścia kolejnych dużych graczy z zagranicy, co może sprawić, że utrzymanie obecnej pozycji stanie się trudniejsze. Sezonowość sprzedaży słodyczy - zagłębiając się w historyczne kwartalne przychody spółki, zauważalna jest regularna sezonowość sprzedaży. Spółka odnotowuje zwiększone przychody w czwartych kwartałach, co spowodowane jest m.in. Świętami Bożego Narodzenia. Wahania cen surowców - kolejnym zagrożeniem jest zmienność cen surowców używanych w produkcji wyrobów. Surowcem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest kakao. Mocne strony: Szeroki asortyment produktów Rozpoznawalność marki Wysoka jakość asortymentu Kontrakty z dużymi sieciami handlowymi Słabe strony: Konieczność podnoszenia wydatków na reklamę i marketing Ekspozycja na ryzyko walutowe Relatywnie wysokie zadłużenie Szanse Pozyskanie strategicznego inwestora Działania konsolidacyjne w sektorze słodyczy Odporność rynku na wahania koniunktury Możliwość ekspansji na nowe rynki Zagrożenia Wzrost konkurencji ze strony koncernów zagranicznych Sezonowość sprzedaży słodyczy Wahania cen surowców

10 Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: Źródło: opracowanie własne. 1) Przywiązanie konsumentów do tradycyjnych marek. 2) Wzrost marż brutto zanotowany przez większość podmiotów z branży. 3) Wzrost znaczenia eksportu, jako czynnika rozwoju branży sprawia, iż rośnie grono potencjalnych producentów słodyczy chcących wejść na rynek. 4) Wysokie koszty utrzymania parku maszynowego. 5) Niskie koszty pracy w porównaniu z innymi krajami UE. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Rynek najważniejszych surowców zmonopolizowanych przez kilku dużych graczy. 2) Kwoty cukrowe nałożone przez UE ograniczają producentom słodyczy możliwość negocjacji cen cukru, co niewątpliwie zmniejsza ich siłę przetargową w relacjach z dostawcami. Siła nacisku ze strony odbiorców: Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka 1) Szerokie grono odbiorców krajowych. 2) Duża dywersyfikacja odbiorców zagranicznych.

11 3) Rosnący udział dyskontów, wywierających silną presję cenową. Konkurencja w branży: 1) Silna konkurencja cenowa ze strony dyskontów i hipermarketów posiadających w swoim portfolio konkurencyjne marki własne. 2) Duża ilość podmiotów w polskim przemyśle cukierniczym (około 580). 3) Rosnąca ilość koncernów zagranicznych działających w branży. Zagrożenie ze strony substytutów: 1) Zdywersyfikowana oferta produktowa znacznie ogranicza potencjalne zagrożenie ze strony substytutów. 2) Rosnące znaczenie produktów typu light. 3) Wyroby cukiernicze o egzotycznych smakach. 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. Suma bilansowa zmniejszyła się w 2013 roku o 3,48%, na co po stronie aktywów największy wpływ miał spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych. Powodem tego była sprzedaż spółki zależnej Stirnu Projektas UAB, której głównym aktywem była nieruchomość położona w Wilnie. Grupa sprzedała nieruchomość o wartości tys. zł, osiągając zysk na transakcji w wysokości tys. zł ,57% 66,25% -10,30% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,51% 39,68% -3,91% 2 Nieruchomości inwestycyjne ,32% 7,37% -69,64% 3 Wartości niematerialne ,19% 15,83% -1,25% 4 Wartość firmy ,51% 3,34% 1,44% 5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 4 0,00% 0,00% 0,00% 6 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,05% 0,04% 25,00% ,43% 33,75% 9,89% 1 Zapasy ,02% 8,82% -1,33% 2 AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,97% 23,60% 6,23% 3 Należności z tytułu podatku dochodowego ,20% 0,12% 68,92% 4 Rozliczenia międzyokresowe ,07% 0,15% -54,52% 5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,15% 1,06% 188,28% S UMA AKTYWÓW Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Udział Zmiana 2013/ ,48%

12 Kolejną pozycją, która uległa zmniejszeniu były rzeczowe aktywa trwałe (spadek o tys. zł), czego głównym powodem był spadek wartości urządzeń technicznych i maszyn o tys. zł). Zwiększenie stanu aktywów obrotowych w głównej mierze wynika ze wzrostu środków pieniężnych o tys. zł, na co z kolei największy wpływ miały ww. transakcje. Na wzrost drugiej pozycji aktywów obrotowych o tys. zł duży wpływ miał wzrost należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. oraz innych świadczeń (5 510 tys. zł vs. 500 tys. zł -2012). Spółka zwiększyła odpisy aktualizujące wartość należności z tys. zł do tys. zł, natomiast o 25% zmniejszyły się przeterminowane należności i wyniosły tys. zł. PAS YWA Udział Zmiana 2013/2012 Kapitał własny ogółem Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: ,52% 30,29% 9,97% ,35% 30,14% 10,01% 1 Kapitał podstawowy ,29% 7,03% 0,00% 2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nom ,94% 4,77% 0,00% 3 Pozostały kapitał zapasowy ,21% 7,25% 9,37% 4 Pozostałe kapitały rezerwowe ,13% 2,06% 0,00% 5 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,40% 8,10% 23,89% 6 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej ,37% 0,92% 43,52% 7 Udziały niekontrolujące ,17% 0,16% 2,61% Zobowiązania długoterminowe ,63% 37,29% -38,84% 1 Oprocentowane kredyty i pożyczki ,61% 10,32% 64,69% 2 Pozostałe zobowiązania finansowe ,00% 19,99% -100,00% 3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,06% 1,38% -25,88% 4 Rezerwy ,15% 0,16% -6,39% 5 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,58% 5,21% -15,10% 6 Rozliczenia międzyokresowe ,23% 0,23% -6,69% Zobowiązania krótkoterminowe ,85% 32,42% 24,62% 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,29% 16,32% -9,61% 2 Bieżąca część oprocent. kredytów i pożyczek ,93% 13,82% -79,52% 3 Zobowiązania z tyt. leasingu fin. i umów dzierżawy ,47% 0,46% -2,57% 4 Pozostałe zobowiązania finansowe ,18% 0,85% 2418,72% 5 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,01% 0,08% -92,70% 6 Rezerwy ,06% 0,08% -22,43% 7 Rozliczenia międzyokresowe ,92% 0,80% 11,12% Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW ,48% 69,71% -9,33% ,48% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki.

13 Po stronie pasywów istotną pozycją okazał się być pozostały kapitał zapasowy, który zasilany jest z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych. Zysk zatrzymany wzrósł o tys. zł. Warto podkreślić, że spółka nie wypłaca dywidendy. Spółka zwiększyła zaangażowanie z tytułu finansowania kredytami długoterminowymi o tys. zł, zmalała natomiast wartość kredytów krótkoterminowych o tys. zł. Istotną kwestią było ujęcie w kategorii zobowiązań krótkoterminowych, pod pozycją pozostałych zobowiązań finansowych, wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje, których terminem wykupu był r. a spółka r. podjęła decyzje o refinansowaniu istniejącego zadłużenia poprzez emisję nowych obligacji zamiennych na akcje. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,03%. W podziale na segmenty operacyjne największy udział w sprzedaży mają praliny (61,69%), których sprzedaż wzrosła o 6,2%, jednak wynik z tego segmentu był o 16,72% gorszy r/r. W pozostałych segmentach cukierków, wafli i ciastek sprzedaż spadła. Jedynie w segmencie ciastek spółce udało się poprawić wynik ze sprzedaży o 12,68%. Koszt własny sprzedaży wzrósł szybciej w stosunku do przychodów, co zaowocowało niższym niż przed rokiem wynikiem brutto ze sprzedaży. Proporcjonalnie więcej wzrosły również koszty sprzedaży. S konsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN Zmiana 2013/2012 Przychody ze sprzedaży ,03% Koszt własny sprzedaży ,01% Zysk brutto ze sprzedaży ,59% Pozostałe przychody operacyjne ,49% Koszty sprzedaży ,75% Koszty ogólnego zarządu ,54% Pozostałe koszty operacyjne ,87% Zysk z działalności operacyjnej ,67% Przychody finansowe ,33% Koszty finansowe ,76% Zysk brutto ,30% Podatek dochodowy ,46% Zysk netto ,68% Różnice kursowe ,95% Dochód z przeszacowania środków trwałych ,00% Podatek dochodowy dot. przeszacowania nieruchomości ,00% Inne całkowite dochody netto ,54% Całkowity dochód za okres ,39% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki.

14 Znacznie wzrosły pozostałe przychody operacyjne, co ma związek z aktualizacją wartości oraz zyskiem ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej. Dużo mniejszy przyrost wykazały pozostałe koszty operacyjne, również poprzez aktualizacje wartości należności. Znacznym obciążeniem finansowym dla spółki są odsetki z tytułu wyemitowanych obligacji zamiennych (wzrost o 2,8% do tys. zł). Zmalały natomiast odsetki od kredytów o 29,61% do tys. zł. Zysk netto natomiast wzrósł o 8,68%, gdzie zysk brutto wzrósł zaledwie o 0,3%. Jest to efektem odroczonego podatku dochodowego związanego z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych. S prawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto ,30% Korekty razem ,94% Ś rodki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,74% Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ,72% Wydatki ,20% Ś rodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,32% Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana 2013/2012 Wpływy ,00% Wydatki ,27% Ś rodki pieniężne netto z działalności finansowej ,91% Przepływy pieniężne netto razem ,21% Różnice kursowe netto ,05% Ś rodki pieniężne na początek okresu ,74% Ś rodki pieniężne na koniec okresu ,28% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Spółka wypracowała zdecydowanie dodatnie saldo rachunku przepływów pieniężnych, w porównaniu ze zbilansowanym stanem z ubiegłego roku. Struktura rachunku z dodatnimi przepływami operacyjnymi i inwestycyjnymi, a także ujemnym stanem z działalności finansowej jest charakterystyczna dla spółek restrukturyzowanych. Różnice pomiędzy niektórymi pozycjami w rachunku przepływów pieniężnych, a stanem z bilansu wynikają z różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej. Dodatnie saldo z działalności operacyjnej zmalało aż o 49,74%, przy czym zysk brutto utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spadek korekt ogółem wynika ze zmniejszenia się stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych, gdzie rok wcześniej stany te wzrosły. Pozytywny stan działalności inwestycyjnej jest efektem zbycia inwestycji w nieruchomości, co wynika z potrzeb finansowych spółki po okresie nabywania wartości

15 niematerialnych. Ujemny wynik z działalności finansowej wynika z konieczności spłaty przez spółkę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów i pożyczek. Wskaźniki finansowe Wskaźniki rentowności Zmiana 2013/2012 Rentownoś ć s przeda ży brutto 3,26% 3,32% -1,81% Rentownoś ć s przeda ży netto ROS 3,13% 2,91% 7,56% Rentownoś ć netto ka pitału wła s nego ROE 7,86% 7,95% -1,13% Rentownoś ć Aktywów ROA 2,70% 2,40% 12,50% Wskaźniki efektywności Ws ka źnik rotacji ma jątku (TAT) 0,87 0,83 4,82% Ws ka źnik rotacji na leżnoś ci w dnia ch 105,00 103,00 1,94% Ws ka źnik rotacji zobowiąza ń w dnia ch 81,00 94,00-13,83% Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 53,00 56,00-5,36% Wskaźniki płynności Ws ka źnik płynnoś ci (CR) 0,90 1,00-10,00% Ws ka źnik podwyżs zonej płynnoś ci (QR) 0,70 0,76-7,89% Ka pitał obrotowy netto(w tys. zł) , ,00-348,03% Wskaźniki zadłużenia Stopa za dłużenia 65,48 69,71-6,07% Ws ka źnik za dłużenia ka pitału wła s nego 1,90 2,30-17,52% Źródło: opracowanie własne, dane ze spółki. Wskaźniki rentowności wykazują odmienne tendencje. Spółka osiąga stosunkowo niską rentowność, co wynika po części z dużej sumy bilansowej, jak również wzrostu sprzedaży. Wskaźnik efektywności są gorsze od założonych przez spółkę. Grupa zakłada przeciętnie 75 dni na spłatę należności. Wskaźnik ten pogorszył się jeszcze bardziej w stosunku do poprzedniego roku. Również dla zobowiązań spółka przekracza założone wartości. Przyjęty termin 70 dni póki co nie jest osiągany, jednak w ostatnim roku znacznie się zmniejszył. To natomiast może odbić się na wskaźnikach płynności. Wskaźniki płynności również są gorsze od przyjętych norm. Niepokoi negatywna tendencja, jak również ujemny kapitał obrotowy netto. Spółka jest mocno zadłużona, widoczne są natomiast efekty poprawy kondycji spółki poprzez spłatę części zaciągniętych kredytów. Spółka Mieszko pragnie się rozwijać, jednocześnie musi mierzyć się z własnymi problemami. Inwestycje w budowę grupy kapitałowej znacznie zadłużyły spółkę, jednak zarząd zdecydował o pozbyciu się niepotrzebnych aktywów i restrukturyzacji zadłużenia, co pozytywnie wpłynie na kondycję finansową. Grupa działa w bardzo perspektywicznym segmencie słodyczy, co w połączeniu ze zwiększeniem marży na sprzedaży może być zachętą dla inwestorów.

16 5. Wycena spółki Mieszko S.A. Metoda DCF Do wyceny DCF przyjęto następujące założenia: Stopa wzrostu przychodu ze sprzedaży ok. 7%. Rosnąca marża EBIT, jako konsekwencja spłaty zadłużenia (innymi słowy, redukcji kosztów finansowych). Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (na początek maja ,05%). Malejące nakłady w przyrost kapitału obrotowego. Nakłady inwestycyjne nie będą osiągały dużej wielkości (poziom zbliżony do amortyzacji). W dalszych latach przyjęto niewielki wzrost. Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 6%, natomiast dla długu 4,5% (w dalszym okresie nastąpi spadek ze względu sukcesywną spłatę zadłużenia). Współczynnik beta wynosi 1,1. W okresie rezydualnym przyjęto wartość 1,0. Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto (wg szacunków z lutego 2014 roku) wynosi 225 mln zł. Rok analizy Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk netto Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Zmiana zapasów Zmiana należności Zmiana gotówki Zmiana zobowiązań krótkoterminowych Wolny cash flow Rok analizy Wolny cash flow Stopa risk-free Risk premium dla akcji Beta Koszt kapitału własnego Risk premium dla długu Koszt długu Efektywna stopa podatkowa Efektywny koszt długu Dług/aktywa WACC Stopa wzrostu wartości rezydualnej Współczynnik dyskontujący Wartość bieżąca przepływów Razem: Dług netto Wartość DCF netto Liczba akcji (na chwilę obecną)(tys. szt) Wartość DCF netto na akcję (PLN) Przepływy (w mln PLN) P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 po P Przepływy (w mln PLN) P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 po P ,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,40% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% 10,38% 10,38% 10,38% 10,38% 9,45% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,05% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,52% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 47,50% 45,00% 43,00% 40,00% 37,50% 8,23% 8,42% 8,60% 8,79% 8,74% 8,82% 8,89% 9,00% 8,35% 1,00% 0, , , , , , , , , ,8 11,4 16,8 18,6 9,8 11,9 18,6 17,9 247,72 360,47 222,5 137, ,38 9,45% 3,69 Koszt kapitału akcyjnego Implikowana cena docelowa (PLN) Źródło: Sprawozdania ZPC Mieszko S.A. za lata , opracowanie własne.

17 Otrzymany model przedstawia zdyskontowane przepływy pieniężne za lata oraz za okres rezydualny. Jego wynikiem jest implikowana cena docelowa jednej akcji na poziomie 3,69 PLN. Wpływ na taką cenę ma m.in. nieco wysoka relacja długu do aktywów wynosząca około 65%. Wykorzystanie w ten sposób dźwigni finansowej powoduje wzrost stopy zwrotu z kapitału (Return on Equity wynosi ok. 8%). Z drugiej strony, należy obawiać się podwyższonego ryzyka związanego ze spłatą długu (co przekłada się na wyższy koszt kapitału właścicielskiego, kredytów oraz pożyczek). Koniunktura i tendencje w branży (nominalny, rokroczny przyrost rynku słodyczy o około 6%, niskie spożycie słodyczy w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią oraz wzrost znaczenia wyrobów markowych i private label), jak również sytuacja makroekonomiczna (stopień zamożności społeczeństwa oraz nasilenie/osłabienie procesów inflacyjnych) mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój spółki oraz wzrost jej wartości. Metoda porównawcza W składzie porównywanych spółek akcyjnych notowanych na GPW uwzględniono przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Część z nich należy do branży cukierniczej (Colian oraz Otmuchów). W wycenie nie uwzględniono spółki Wawel S.A. z racji tego, iż jest to o wiele większa spółka od ZPC Mieszko S.A., zarówno pod względem skali działalności, jak i kapitalizacji. Do wyceny porównawczej włączono także wskaźniki sektora spożywczego (uwzględniające wszystkie spółki tego typu notowane na GPW) i traktowane są jako jedna spółka. Spółka P/BV EV/EBITDA 2013 P2014 P P2014 P2015 Mieszko 0,79 0,86 0,98 4,9 4,74 5,45 IM Company 0,63 0,74 0,71 4,53 4,82 5,33 Colian 0,59 0,71 0,84 10,48 11,67 12,15 Otmuchów 0,73 0,74 0,76 8,26 7,74 8,89 Makarony Polskie 0,61 0,64 0,69 7,02 8,29 8,55 Sektor spożywczy 0,73 0,75 0,78 6,85 6,71 7,06 Źródło: opracowanie własne Średnie P/BV Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 0,68 0,74 0,79 Premia/dyskonto 0,1618 0,1622 0,235 Sumy cząstkowe 3,20 3,20 3,01 Źródło: opracowanie własne

18 Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 7, , ,905 Premia/dyskonto -0,3007-0,3532-0,3106 Sumy cząstkowe 5,32 5,75 5,40 Cena akcji: 3,72 3,72 Rok analizy Średnia sum cząstkowych Waga Wycena końcowa Wycena Średnie EV/EBITDA Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 2013 P2014 P2015 4,26 4,48 4,20 50% 25% 25% 2,13 1,12 1,05 Wynikiem wyceny porównawczej jest cena jednej akcji w wysokości 4,30 PLN. Wartość ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych dwóch wskaźników (EV/EBITDA oraz P/BV) z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na odpowiednio niższym poziomie (25%) w latach wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Otrzymana cena akcji w tejże metodzie jest wyższa od wartości notowanej obecnie na GPW ( ) o 0,55 PLN. Oznacza to, iż na podstawie porównywalnych spółek, ZPC Mieszko S.A. ma potencjał osiągania wyższych wyników finansowych. 4,30 Podsumowanie wyceny Metoda DCF Metoda porównawcza Wycena końcowa Bieżąca cena akcji ( ) Różnica (PLN) Rożnica (% obecnej ceny) Waga Źródło: opracowanie własne Wycena 60% 3,69 40% 4,30 3,93 3,72 0,21 5,76% Uwzględniając otrzymane wyniki metodą DCF oraz porównawczą z przypisanymi im wagami (odpowiednio 60% oraz 40%), otrzymujemy ostateczną cenę końcową akcji wynoszącą 3,93 PLN. Jest to o 5,76% wyższa wartość niż obecnie notowana na GPW. Obydwie wyceny opierają się na względnie rzeczywistym (i pomyślnym, miejmy nadzieję) wariancie dokonania restrukturyzacji spółki oraz spłaty części zadłużenia, co przekłada się na spadek kosztów finansowych i wzrost marży EBIT.

19 6. Analiza techniczna. Analiza długookresowa Wykres nr 1. MSO okres 1 rok, interwał 1 dzień Patrząc na wykres nr 1 prezentujący linię kursów zamknięcia dla akcji w okresie roku, można zaobserwować delikatną tendencję spadkową. Kurs zamknięcia z dnia 29 kwietnia 2014 ukształtował się na poziomie 3,72. Jest to o 12,26% mniej niż rok temu. Przyglądając się formacjom, jakie tworzą ceny zamknięcia w poszczególnych dniach w ciągu analizowanego roku można zaobserwować m.in. formację klina tworzącą się w okresie sierpień-październik 2013r. Składa się ona z dwóch zbieżnych linii, biegnących skośnie, zaznaczonych na wykresie. Klin skierowany do dołu jest formacją trendu wzrostowego, co można zaobserwować później. W okresie styczeń-marzec 2014 utworzył się kolejny klin. Zmienność cen zamyka się w dwóch zbieżnych względem siebie liniach. Tym razem jest on skierowany ku górze, co jest charakterystyczne dla trendu spadkowego. Zwykle kształtująca się formacja klina może świadczyć o kontynuacji trendu, jednak należy liczyć się z możliwością jego odwrócenia. Jego wznoszenie powinno stanowić ostrzeżenie o możliwym zakończeniu dominującego trendu. Przez ostatni miesiąc kształtowała się baza. Jest to trend horyzontalny. Pojawia się bardzo rzadko i stanowi mocny sygnał inwestycyjny. Ukształtowaną formację można ograniczyć horyzontalnymi liniami wsparcia i oporu. Taka sytuacja świadczy o okresowe równowadze popytu i podaży oraz brakiem większego zainteresowania akcjami. Kurs oscyluje wokół średniej kroczącej SMA (15), zaznaczonej na wykresie. Wolumen obrotu też

20 nie podlega znacznym wahaniom. Najczęstszym wybiciem z formacji jest ruch w górę oraz gwałtowny wzrost wolumenu obrotu. Analiza krótkookresowa Wykres nr 2. CPS okres 1 miesiąc, interwał 60 minut. Trend krótkookresowy miesięczny można określić, jako boczny, mający tendencję spadkową. Patrząc na wykres świecowy obserwuje się wiele luk (zwykłych). Przyczyną powstawania taki luk jest niski wolumen obrotu akcjami. Pojawiają się one na rynkach o niskiej płynności, oraz na spokojnych rynkach przy trendach bocznych. W konsekwencji niskiego wolumenu zaobserwować można także wiele świec zwanych doij, (świeca powstająca w sytuacji, w której cena otwarcia równa się cenie zamknięcia w ustalonym okresie). Linia wskaźnika MACD przecina signal od dołu. Jest to sygnał do zakupu akcji i zapowiedź trendu wzrostowego. Średnia krocząca 15-dniowa jest w ostatnim czasie relatywnie płaska. Odchylenia średniej w ciągu miesiąca sięgają +/- 0,05 zł. Sytuacja jest w miarę stabilna. Reasumując, kurs ceny akcji jest w ostatnich dniach najniższy w ciągu całego analizowanego roku. Kształtujące się formacje wskazują na odwrócenie trendu spadkowego oraz wybicie się kursu w górę. Jest to dobry moment, żeby kupić akcje spółki, zarówno w inwestycjach długo- i krótkoterminowych.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo