listopad 2014 Teaser Informacyjny o spółce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "listopad 2014 Teaser Informacyjny o spółce"

Transkrypt

1 listopad 2014 Teaser Informacyjny o spółce

2 I. Ogólne informacje o Spółce I. Ogólne informacje o Spółce OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 100% Firma Spółki Siedziba Spółki Dane teleadresowe Drukarnia Kolejowa Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Węgrzce, gmina Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie, Polska ul. Forteczna 20A, Węgrzce, tel , fax , Numer GUS Numer KRS A WĘGRZCE 79 Data rejestracji Spółki w KRS Kapitał Zakładowy W dniu 17 lipca 2001 roku Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców KRS (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/8176/12/329) Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli się na udziałów po 600 zł każdy KRAKÓW 44 A4 7 4 A4 Historia Spółki Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. powstała w 1922 r. Historycznie profil produkcyjny Spółki obejmował drukowanie biletów kolejowych, listów przewozowych i innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania sieci kolejowej w Polsce. Obecnie Spółka systematycznie poszerza swoją działalność realizując zlecenia również dla klientów spoza rynku kolejowego Kluczowe daty w historii Spółki przedstawia poniższe zestawienie Uruchomienie Wytwórni Biletów Kolejowych w Krakowie jako jednostki organizacyjnej Dyrekcji Kolei Polskich Zmiana nazwy na Drukarnię Kolejową w Krakowie Włączenie Drukarni Kolejowej w Krakowie w skład przedsiębiorstwa państwowego Drukarnie Kolejowe w Warszawie Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Krakowska Drukarnia Kolejowa Połączenie 4 przedsiębiorstw w tym Krakowskiej Drukarni Kolejowej w Drukarnie Kolejowe w Warszawie Włączenie Drukarni Kolejowej w Warszawie w struktury PKP utworzenie Zakładu PKP Drukarnia Kolejowa w Krakowie Utworzenie spółki Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Przeniesienie Spółki do nowej siedziby w Węgrzcach k/krakowa 2

3 II. Działalność Spółki II. Działalność Spółki Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku poligraficznym, oferując przede wszystkim usługi drukarskie, ze szczególnym uwzględnieniem druków zabezpieczanych i ścisłego zarachowania. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności wykonywanie wszelkiego rodzaju akcydensów, w tym głównie akcydensów manipulacyjnych (druków numerowanych) wykonywanie wszelkiego rodzaju druków wielokolorowych wykonywanie prac wydawniczych, w tym również opracowania graficzne, korekty tekstów, dystrybucja nakładów wykonywanie innych prac zleconych i usług pośrednictwo w handlu maszynami i urządzeniami poligraficznymi oraz papierem i artykułami papierniczymi Obecnie drukowany przez Spółkę asortyment obejmuje akcydensy manipulacyjne, w tym głównie druki numerowane np. bony, talony, legitymacje, itp. druki wartościowe, ścisłego zarachowania i specjalne z zabezpieczeniami bilety: bilety kolejowe, bilety komunikacji miejskiej oaz karnety, znaczki do biletów miesięcznych i legitymacje dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej druki akcydensowe z numeracją lub bez numeracji, wszelkie druki stosowane w PKP, druki stosowane w bankach i firmach ubezpieczeniowych, inne numerowane np. bilety do teatrów, legitymacje, talony, itp. książki, albumy, kalendarze, prace naukowe, poradniki, podręczniki szkolne i akademickie, plakaty, afisze, wizytówki, foldery, broszury reklamowe i informacyjne instrukcje, biuletyny, czasopisma, katalogi, rozkłady jazdy pociągów, specjalistyczne wydawnictwa kolejowe karty do głosowania i dokumentacja dotycząca wyborów powszechnych Potencjał technologiczny Spółki umożliwia jej uczestnictwo w znaczących przetargach Drukarnia wygrała przetarg na druk kart wyborczych do Wyborów samorządowych 2014 Spółka będzie uczestniczyła w przetargu dotyczącym druku dokumentacji i kart uprawniających do głosowania w Wyborach Przezydenckich 2015 Przychody ze sprzedaży spółki Drukarnia Kolejow a kraków w okresie (tys. zł) Wyszczególnienie H 2014 P* Grupa 1 Czasopisma 973,3 582,5 555,3 243,6 500,0 Grupa 2 Książki 1 630, , , , ,0 Grupa 3 Akcydensy informacyjne 1 391, , ,7 504,4 980,0 Grupa 4 Akcydensy manipulacyjne i inne 8 944, , , , ,0 Grupa 5 Inne Poligraficzne 360,3 450,6 282,1 59,0 100,0 Razem przychody ze sprzedaży produktów /usług , , , , ,0 Źródło - Opracowanie własne na podstawie danych ze Spółki * - prognoza Zarządu Spółki 3

4 III. Główni odbiorcy III. Główni odbiorcy GŁÓWNI ODBIORCY USŁUG DKK Sp. z o.o. KATEGORIE WYKONYWANYCH PRAC Bilety kolejowe Bilety komunikacji miejskiej Książki Czasopisma Kalendarze Akcydensy 4

5 IV. Najwięksi klienci IV. Najwięksi klienci NAJWIĘKSI KLIENCI DKK RODZAJ WYKONYWANYCH PRAC NAJWIĘKSI KLIENCI DKK RODZAJ WYKONYWANYCH PRAC Druki kolejowe seryjne, rozkłady jazdy, czasopisma Bilety, rolki do terminali mobilnych, druki seryjne Druki seryjne, bilety, legitymacje, rolki do terminali mobilnych, instrukcje, taryfy Książki Druki seryjne, instrukcje, taryfy Broszury, akcydensy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej/Zarządy Komunikacji Miejskiej/Zarządy Transportu Miejskiego Bilety jednorazowe i okresowe, karnety biletów, znaczki do biletów miesięcznych, bloczki do opłat kredytowych V. Zatrudnienie Poziom zatrudnienia w Spółce w latach ulegał systematycznemu obniżaniu, co było wynikiem dostosowywania zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb Spółki Zarząd kontynuuje rozpoczęte w 2013 roku prace nad zmianą Zatrudnienie w DKK Sp. z o.o. w edług stanow isk pracy w okresie od (osoby) dotychczasowej struktury organizacyjnej Spółki. Dokonano likwidacji Wyszczególnienie H 2014 P* niektórych stanowisk poprzez łączenie komórek organizacyjnych Zarząd lub stanowisk pracy oraz przejęcie kompetencji zlikwidowanych stanowisk techniczni i inni przez podmioty zewnętrzne na zasadzie umów cywilno-prawnych. Spółka ekonomiczni w okresie wzmożonej pracy korzysta z usług agencji pracy tymczasowej produkcyjni i st. pomocnicze w celu zapewnienia terminowej realizacji zleceń RAZEM Źródło - Opracowanie własne na podstawie danych ze Spółki * - prognoza Zarządu Spółki 5

6 VI. Kluczowy majątek VI. Kluczowy majątek Proces produkcji poligraficznej w Drukarni Kolejowej Kraków jest realizowany w trzech podstawowych działach przygotowalni form drukowych maszyn drukarskich introligatorni i ekspedycji Dział przygotowalni form drukowych dysponuje sprzętem komputerowym oraz takimi urządzeniami jak naświetlarka CTP Heidelberg Suprasetter 74/105 urządzenia do druku cyfrowego Konica Minolta urządzenie do druku cyfrowego kolorowego - Kopiarka Konica Minolta C350 Dział maszyn drukarskich wyposażony jest głównie w dwu- i czterokolorowe maszyny rolowe oraz arkuszowe typu Goebel, Heidelberg, posiadające maksymalny format druku B1 (700x1000 mm) Dział introligatorni i ekspedycji wyposażony jest w specjalistyczne maszyny i urządzenia, na które składają się krajarki typu Polar falcarki zszywarka do oprawy broszurowej Muller Martini maszyna do szycia nićmi Krisc 30027/35027 urządzenia do oprawy twardej 6

7 VII. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe VII. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe Podstaw ow e dane i w skaźniki finansow e DKK Kraków Sp. z o.o. (tys. zł) Wyszczególnienie H 2014 P* Przychody ze sprzedaży , , , , ,0 EBIT 385,4-873,4-436,0 104,4 244,0 EBITDA 985,1-384,9 13,6 346,4 715,0 Zysk netto 303,3-742,2-434,4 63,5 206,0 Suma bilansow a , , , , ,0 Kapitał w łasny 8 321, , , , ,0 Inw estycje krótkoterminow e 2 573, , , , ,0 Kapitał pracujący (aktyw a obrotow e - zobow iązania bieżące) , , , , ,0 Rentow ność aktyw ów (zysk netto / aktyw a ogółem) 1,9% -4,8% -2,9% 0,4% 1,3% Wskaźnik szybkiej płynności (aktyw a obrotow e - zapasy - rozl. m/o) : zob. krótkoterminow e) 0,7 3,4 3,7 3,7 3,0 Współczynnik zadłużenia (kapitały obce / kapitały ogółem) 48,0% 14,3% 15,1% 14,0% 19,2% Trw ałość struktury finansow ania (kap. w łasny + zob. długoterm.) / kap. ogółem 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 Źródło - Opracowanie własne na podstawie danych ze Spółki * - prognoza Zarządu Spółki Wyniki finansowe DKK Sp. z o.o. (tys. zł) ,1 715, ,4 303,3 13,6 104,4 346,4 63,5 244,0 206,0 EBIT EBITDA Zysk netto ,9-436,0-434, ,2-873, H 2014 P* 7

8 VIII. Nieruchomości VIII. Nieruchomości Charakterystyka nieruchomości Położenie i fotografie nieruchomości Nieruchomość siedziba Spółki w Węgrzcach jest zlokalizowana w pobliżu drogi krajowej nr 7 w gminie Zielonki. Miejscowość Węgrzce znajduje się ok. 10 km od Rynku Głównego w Krakowie. Takie położenie oraz bliskość drogi krajowej nr 7 sprawia, że Spółka zlokalizowana jest na obszarze, na którym koncentruje się działalność sektora produkcyjno-usługowego Charakterystyka nieruchomości Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Węgrzcach, gmina Zielonki, przy ul. Fortecznej 20A, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KR1P/ /0 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych i oznaczona jako działka ewidencyjna nr 562 w obrębie Węgrzce o powierzchni m 2 Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem drukarni i budynkiem biurowym z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, gaz, co, elektryczna). Nieruchomość posiada zjazd z drogi gminnej (dz. nr 481/40, 481/47), trzy zbiorniki na wody opadowe z instalacjami kanalizacji opadowej, parkingi, układ dróg wewnętrznych, instalacje zalicznikowe: energii elektrycznej, wodociągowej, zbiornik na nieczystości ciekłe z przyłączami kanalizacji sanitarnej rok budowy 2011 powierzchnia budynku biurowego 667,97 m 2, powierzchnia budynku hali magazynowo-produkcyjnej 2 909,97 m 2 8

9 VIII. Nieruchomości Charakterystyka nieruchomości Charakterystyka budynków i budowli Budynek biurowy z częścią socjalną Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym, wyposażony w instalacje: elektryczną. wodno-kanalizacyjną, c.o. i gazową Powierzchnia zabudowy 431,30 m 2, powierzchnia użytkowa 667,97 m 2, kubatura budynku 3 097,14 m 3 Układ konstrukcyjny fundamenty ławy fundamentowe żelbetowe o wymiarach 55 x 30 cm, zbrojone podłużnie prętami oraz strzemionami ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego o szerokości 25 cm ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego o szerokości 25 cm ściany działowe gipsowo-kartonowe na profilach aluminiowych dach wielospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej oraz krokwiowej opartej na murłatach stropy płyta żelbetowa żebrowana izolacja cieplna pozioma z wełny mineralnej i styropianu w podłodze, pionowa ze styropianu na ścianach zewnętrznych instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o. kocioł gazowy, stolarka PCV podłogi i posadzki posadzka ceramiczna, posadzka drewniana Wykaz pomieszczeń Lp. Pomieszczenie użytkow a (m ²) 1 pom. biurow e 18,19 9 WC 10,27 17 pom. biurow e 14,69 25 pom. biurow e 9,99 2 pom. biurow e 13,59 10 pom. socjalne 5,31 18 pom. biurow e 13,77 26 pom. biurow e 9,74 3 pom. biurow e 13,85 11 WC 11,84 19 pom. biurow e 18,55 27 komunikacja 20,57 4 pom. biurow e 20,75 12 w iatrołap 4,13 20 sekretariat 13,11 28 archiw um 175,6 5 Garaż 22,83 13 komunikacja 43,15 21 WC 7,02 29 serw erow nia 9,52 6 Kotłow nia 7,34 14 pom. biurow e 16,48 22 pom. socjalne 10,95 30 pom. gospodarcze 8,33 7 pom. techniczne 32,41 15 pom. biurow e 25,6 23 pom. biurow e 49,79 8 pom. techniczne 28,8 16 pom. biurow e 22,28 24 pom. biurow e 9,52 RAZEM 667,97 Charakterystyka budynków i budowli Budynek drukarni Budynek drukarni z częścią socjalną jest obiektem parterowym bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i gazową 9

10 Charakterystyka nieruchomości Wykaz pomieszczeń Lp. Pomieszczenie użytkow a (m ²) 1 szatnia 19,12 8 w ęzeł sanitarny 16,60 15 przygotow alnia 71,89 22 pom. drukarni 2 016,35 2 w ęzeł sanitarny 16,37 9 szatnia 15,04 16 komunikacja 47,97 23 magazyn 57,06 3 szatnia 16,00 10 komunikacja 14,46 17 przygotow alnia 120,82 24 dystrybucja 15,29 4 komunikacja 13,59 11 pom. socjalne 41,47 18 kotłow nia 18,35 25 pom. gospodarcze 6,43 5 w iatrołap 14,16 12 WC 12,94 19 magazyn 14,15 26 pom. Ochrony 9,14 6 recepcja 6,89 13 WC 13,30 20 magazyn 285,53 7 szatnia 10,40 14 komunikacja 8,85 21 kompresorow nia 27,80 RAZEM 2 909,97 Wymiary zewnętrzne budynku 30 x 100 m, powierzchnia zabudowy m 2, powierzchnia użytkowa 2 909,97 m 2, kubatura budynku m 3 Układ konstrukcyjny fundamenty w postaci stóp fundamentowych połączonych ściągiem żelbetowym ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego o szerokości 25 cm jako wypełnienie żelbetowe szkieletu oraz jako obudowa konstrukcji stalowej części produkcyjnej ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego o szerokości 25 cm ściany działowe gipsowo kartonowe na ruszcie metalowym, wypełnione wełną mineralną dach dwuspadowy o nachyleniu 10 stopni, płatwie dachowe wykonane z zetownika zimnogiętego izolacja akustyczna 20 cm wełny mineralnej w poziomie dachu oraz w ścianach zewnętrznych, izolacja paroprzepuszczalna w poziomie stropodachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności podłogi, pionowana wełna mineralna w ścianie zewnętrznej, izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku, pionowa obustronnie abizol na fundamencie instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o. kocioł gazowy, stolarka PCV podłogi i posadzki posadzka ceramiczna w pomieszczeniach socjalnych, posadzka przemysłowa w hali 10

11 Dokument został opracowany przez: Doradca Polskich Kolei Państwowych SA w procesie sprzedaży udziałów spółki Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r. Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 Szczecin, marzec 2012 r. Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A... 3 1.1 Informacje o podmiocie dominującym...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2014 ROK WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

HM Inwest S.A. kim jesteśmy i co robimy? Nasze inwestycje. Akcjonariat. Plany rozwoju. Emisja akcji w 2014 roku

HM Inwest S.A. kim jesteśmy i co robimy? Nasze inwestycje. Akcjonariat. Plany rozwoju. Emisja akcji w 2014 roku Wrzesień 2014 1 HM Inwest S.A. kim jesteśmy i co robimy? 2 Nasze inwestycje 3 Proces i technologia wykonania modelowej inwestycji 4 Akcjonariat 5 Plany rozwoju 6 Emisja akcji w 2014 roku 2 Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.) Lublin, 22 sierpnia 2014r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO POLIGRAFICZNE GRYF Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 51 06-400 Ciechanów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 49068, kapitał

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

BIZ ES PLA. Piekarnia Otto. Jan Piekarski i Synowie

BIZ ES PLA. Piekarnia Otto. Jan Piekarski i Synowie BIZ ES PLA Piekarnia Otto Jan Piekarski i Synowie Spis treści : 1. Dane Inwestora 2. Streszczenie projektu 3. Koszty rozbudowy oraz wyposażenia nieruchomości 4. Charakterystyka Rynku a. ) Rynek lokalny

Bardziej szczegółowo