Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017"

Transkrypt

1 Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata Warszawa, maj

2 1 Charakterystyka Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 1.1 Przedmiot działań Spółki Spółka Domy Wczasowe WAM (zwana dalej Spółką lub DW WAM) powstała w wyniku likwidacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, co związane było ze zmianami w ustawie o finansach publicznych. W wyniku tych zmian powołany został Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy WAM. Dnia 30 czerwca 2011r. powołana została Spółka Domy Wczasowe WAM. DW WAM jest 100% Spółką Skarbu Państwa, w której prawa i obowiązki wspólnika spełnia Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Działalnością podstawową Spółki są obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (symbol Z. wg Polskiej Klasyfikacji Działalności). Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest organizacja i zabezpieczenie wypoczynku, w tym także na rzecz środowiska wojskowego. W szczególności: organizacja wczasów, organizacja szkoleń i konferencji, organizacja wypoczynku dla środowiska wojskowego w zakresie uzgodnionym z Wojskową Agencją Mieszkaniową (zwaną w dalszej części dokumentu WAM). Na podstawie umowy z WAM Spółka świadczy usługi w zakresie: realizacji programów osłonowych dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin w formie wypoczynku rodzinnego oraz zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, realizacji wypoczynku, w ramach członkostwa Wojska Polskiego w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) oraz umów międzynarodowych o współpracy w zakresie wymiany wczasowej i socjalnej rodzin wojskowych, zabezpieczenia bazy do organizacji szkoleń i konferencji, odpraw i narad dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, organizacji różnych form wypoczynku dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych, pracowników wojska, emerytów i rencistów byłych pracowników wojska oraz członków rodzin tych osób, 2

3 wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji Decyzji Ministra Obrony Narodowej i zapisów umowy o świadczeniu usług zawartej z WAM. Spółka koncentruje swoją działalność na usługach turystycznych, w których trzon stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne oferowane w postaci wczasów. Unikalność oferty Spółka buduje na atrakcyjnej lokalizacji ośrodków oraz urozmaiconych możliwościach wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Produkty turystyczne Spółki to: 1. Noclegi, gastronomia i obsługa gościa. Podstawowym produktem Spółki jest zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz opieki nad gościem. Cechą szczególną jest wysoka jednolita kultura obsługi klienta oraz nowoczesna infrastruktura noclegowa i przestrzeń rekreacyjna. 2. Wypoczynek rodzinny. Istotą produktu jest zapewnienie wspólnego wypoczynku rodzinom z dziećmi, stworzenie klimatu i oferty, która pozwoli na bogactwo możliwości w zakresie spędzania wolnego czasu. Cechą wyróżniającą jest nowoczesna infrastruktura rekreacyjna i przestrzeń dedykowana dzieciom i rodzinom oraz atrakcyjna animacja czasu wolnego. 3. Sport i aktywność. Założeniem produktu jest przyciągnięcie klientów uprawiających amatorsko i pół-profesjonalnie wybrane dyscypliny sportowe oraz aktywnie spędzających czas. To propozycja również dla aktywizacji części dotychczasowych klientów. Zakres produktu jest bardzo szeroki i odzwierciedla zróżnicowane warunki i możliwości poszczególnych ośrodków. Część z nich specjalizuje się już lub ma duży potencjał do zaoferowania wysokiej klasy oferty sportowej i turystyki aktywnej. 4. Szkolenia i imprezy zorganizowane. Produkt koncentruje się na działalności szkoleniowo konferencyjnej związanej z udostępnieniem bazy i organizacją różnego typu wydarzeń oraz zapewnieniem czasu wolnego i atrakcji grupom zorganizowanym. Unikalne i wyróżniające produkt na rynku jest posiadanie bazy o zróżnicowanej infrastrukturze i lokalizacjach. Produkt wymaga przede wszystkim działań organizacyjnych, utworzenia struktury do pozyskiwania kluczowych i dużych klientów oraz ogólnopolskiej promocji. 3

4 1.2 Pozycja rynkowa i struktura Spółki Spółka dąży do osiągnięcia pozycji znaczącego gracza na rynku usług turystycznych w kluczowych produktach oraz wypromowania wiarygodnej i rozpoznawalnej marki. Działania te mają na celu budowę silnego kapitałowo i rentownego przedsiębiorstwa. Drogą rozwoju jest funkcjonowanie Spółki jako sieci ośrodków wypoczynkowych, w której stanowią one centra sprzedażowe i posiadają swobodę decyzyjną w zakresie tworzenia oferty turystycznej, oferty szkoleniowo-konferencyjnej oraz innych usług. Jednocześnie poszczególne Ośrodki są ściśle zintegrowane w jeden organizm rynkowy ze spójnym komunikatem marketingowym oraz jednolitą wysoką kulturą obsługi klienta. Jednym z istotnych obszarów jest współpraca i partnerstwo z MON oraz komercyjnymi klientami związanymi z resortem. Spółka buduje swój wizerunek rynkowy na historii i związku z wojskiem. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i składają się na to udziały o nominale zł. Kapitał ten pokryty został wkładem pieniężnym w kwocie 243,79 zł oraz aportem o wartości ,21 zł w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Ośrodki wypoczynkowe). Spółka ma siedzibę w Warszawie przy ul. Syrokomli Wizja i Misja Spółki WIZJA Miejsca, w których dobrze wypoczniesz Spółka dzięki unikalnej infrastrukturze, zróżnicowanej ofercie rynkowej poszczególnych ośrodków oraz skali działania, jest liczącym się podmiotem turystycznym na rynku krajowym w segmencie turystyki rodzinnej i rekreacyjnej. Oferta wypoczynkowa dostosowana jest w szczególności do potrzeb środowiska wojskowego z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań klientów komercyjnych. MISJA 1. Świadczenie wysokiej jakości usług turystycznych wyróżniających się kulturą obsługi klientów, różnorodnością oferty i unikalnymi możliwościami spędzania wolnego czasu i wypoczynku. 2. Organizacja i zabezpieczenie potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i szkoleniowych środowiska wojskowego w tym realizacja programów dla dzieci i młodzieży, emerytów 4

5 i rencistów, programów osłonowych oraz programu wymiany zagranicznej w ramach CLIMS. 3. Zarządzanie posiadanym nieruchomościami w sposób racjonalny i efektywny zapewniający realizację inwestycji rozwojowych, które służyć będą podnoszeniu standardu obiektów i świadczonych w nich usług turystycznych. 4. Koncentracja działań wszystkich pracowników na nieustannym doskonaleniu procesów obsługi klienta i rozwoju atrakcyjnej oferty produktowej. 5

6 1.4 Cele strategiczne Spółki Cele strategiczne Spółki bezpośrednio wynikają z przeprowadzonej analizy SWOT, analizy potencjału przychodowego bazy ośrodków oraz misji wyznaczającej kierunek dalszego rozwoju. Przy zachowaniu strategicznego partnerstwa z MON, Spółka dążyć będzie do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku usług turystycznych w Polsce. W kolejnych latach realizacji strategii Spółka ma zamiar stać się silnym kapitałowo i rentownym przedsiębiorstwem. Wdrożenie i realizacja celów wymaga wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie, wyznaczenia ram czasowych oraz kontrolę stanu realizacji celów. Poniższe cele będą wdrażane na różnych szczeblach zarządzania w ramach Spółki. Za realizację części celów będą odpowiedzialni Dyrektorzy Oddziałów zgodnie z kompetencjami. Ma to ogromne znacznie z uwagi na złożoną strukturę organizacyjną Spółki, odpowiedzialność spoczywającą na Dyrektorach Oddziałów oraz zmienne warunki rynkowe, które wymagają precyzyjnego i szybkiego oraz adekwatnego reagowania w sprawach bieżącego zarządzania i oceny sytuacji poszczególnych Ośrodków. Cel strategiczny 1 (CS1). Utrzymanie strategicznego partnerstwa z instytucjami wojskowymi na czele z MON i WAM, jako wiodącymi klientami Spółki Cel strategiczny 2 (CS2). Wzrost satysfakcji ze świadczonych usług i budowanie zaufania klientów. Cele szczegółowe: CS2_1. Podniesienie standardu infrastruktury noclegowej i gastronomicznej zapewniającej odpowiedni poziom usług w stosunku do ceny poprzez modernizację i budowę nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie obiektów. CS2_2. Wdrożenie jednolitego i wysokiego poziomu obsługi klientów przy zachowaniu unikalności i tożsamości poszczególnych obiektów. Cel strategiczny 3 (CS3). Integracja Spółki w jeden sprawnie funkcjonujący organizm rynkowy z utożsamiającą się ze Spółką kadrą i pracownikami. 6

7 Cele szczegółowe: CS3_1. Opracowanie i wdrożenie atrakcyjnego i rozpoznawalnego wizerunku Spółki, jako sieci obiektów wypoczynkowych, o jednolitej identyfikacji wizualnej oraz standardach obsługi klienta. CS3_2. Intensyfikacja dostępności i sprzedaży oferty Spółki. CS3_3. Budowa i analiza bazy danych potencjalnych i obecnych klientów. Realizacja działań promocji sprzedaży mająca na celu zwiększenie sprzedaży w segmencie klientów komercyjnych. CS3_4. Opracowanie i wdrożenie polityki personalnej obejmującej, system rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników oraz system motywacyjny. Cel strategiczny 4 (CS4). Wzrost rentowności i wartości Spółki oraz poszczególnych ośrodków we wszystkich obszarach działania. Cele szczegółowe: CS4_1. Wprowadzenie efektywnych narzędzi oceny działania Ośrodków i Centrali. CS4_2. Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji wzmacniających pozycję rynkową Spółki w wybranych obiektach dających najwyższą rentowność. CS4_3. Zapewnienie finansowania inwestycji Spółki poprzez sprzedaż nierentownej i zbędnej części majątku CS4_4. Rozwój oferty produktowej oraz ofert specjalnych. CS4_5. Optymalizacja zatrudnienia. 7

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r.

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r. STRATEGIA Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 Warszawa, grudzień 2013 r. Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 3 Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki. Warszawa, marzec 2012

Prezentacja Spółki. Warszawa, marzec 2012 Prezentacja Spółki Warszawa, marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA 1.2 DANE KONTAKTOWE 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 2.2 KLUCZOWE OSOBY 2.3 STUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo