Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach"

Transkrypt

1 Myślenice, dnia r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami. Zamawiający Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Słowackiego 82, Myślenice, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr ZUO/ZP/2012/05 pn.: Budowa budynku magazynowego oraz zaplecza technicznego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia PYTANIE 1 Dot. Branża Sanitarna Wiata. W których pozycjach przedmiarowych ujęte jest przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz instalacja hydrantowa? ODPOWIEDŹ 1 Przyłącz wodociągowy ujęto w poz. 61 do poz. 69 przedmiaru. Włączenie kanalizacji feralnej do istniejącej sieci ujęto w poz. 16 do poz. 25a przedmiaru. Instalacje hydrantowa została ujęta w poz. 50 do poz. 54 przedmiaru. PYTANIE 2 Dot. Branża Sanitarna Magazyn. Prosimy o podanie parametrów zbiorników olejowych.

2 ODPOWIEDŹ 2 Parametry zbiornika na olej opałowy: - Zbiornik olejowy dwupłaszczyznowy, stalowy lub alternatywnie z tworzywa sztucznego; - Pojemność 1500 l; - Wyposażony w bezprzewodowy wskaźnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem przecieku; - Króciec wlewowy gwintowany wewnętrzny 2 ; - Dwa króćce 0,5 - doprowadzenie paliwa do pieca; - Wyposażony we właz rewizyjny Ø70 cm. PYTANIE 3 Dotyczy przedmiaru: Zasilanie w energię elektryczną budynków zaplecza technicznego i magazynu paliwa alternatywnego wraz z surowcami do jego produkcji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. W przedmiarze bark pozycji zasypania rowu kablowego o długości 240 m. Czy należy dodać odpowiednią pozycję do kosztorysu ofertowego? ODPOWIEDŹ 2 W kosztorysie ofertowym należy dodać odpowiednią pozycję. PYTANIE 3 Dotyczy przedmiaru: Zaplecze techniczne Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W przedmiarze brak pozycji kosztorysowych dotyczących montażu głównych wyłączników pożarowych, modułów awaryjnych do opraw świetlówkowych, a także ustawienia fundamentów pod słupy oświetleniowe. Czy pozycje których brakuje należy dodać do kosztorysu ofertowego? ODPOWIEDŹ 3 Oprawy oświetleniowe z zabudowanymi modułami awaryjnymi, należy wycenić jako kompletną oprawę z zabudowanym układem ilość opraw z modułami należy przyjąć z projektu. Należy dodać pozycję montażu wyłączników ppoż. zgodnie z opisami technicznymi. PYTANIE 4 Dotyczy przedmiaru: Magazyn paliwa alternatywnego wraz z surowcami do jego produkcji oraz stan zerowy zaplecza administracyjnego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. W przedmiarze brak pozycji kosztorysowych dotyczących montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe. Proszę o odpowiedź czy należy dodać taką pozycję kosztorysową?

3 W części dotyczącej instalacji CCTV ilość kamer wynosi 15 kpl natomiast w opisie technicznym ilość ta wynosi 16 kpl. Proszę o jednoznaczną odpowiedź. W zestawieniu materiałowym występuje 7 szt. adapterów słupowych, nie występuje natomiast taka pozycja kosztorysowa. Proszę o odpowiedź czy należy dodać taką pozycję kosztorysową? W opisie technicznym występują takie pozycje jak: komputer PC z monitorem, UPS APC SMX1500RMI2U, Wkłądka 1GB MiniGBI, a także Switch 24porty z PoE_4xMiniGbic 170W, które nie występują w przedmiarze. Proszę o odpowiedź czy należy doliczyć odpowiednie pozycje kosztorysowe. ODPOWIEDŹ 4 Fundamenty pod słupy oświetleniowe zostały zamieszczone w pozycji nr 15, w związku z powyższym należy dodać osobną pozycję montaż fundamentów i przenieść materiał związany z montażem fundamentów do nowej pozycji. Adaptery słupowe zostały zamieszczone w pozycji 115. Projekt przewiduje montaż do słupów 7 szt. kamer. Nie przewiduje się osobnej pozycji kosztorysowej. Ilość kamer należy przyjąć wg. kosztorysu. Kamera K-16, o której mowa w opisie technicznym i na rysunku E-9 będzie montowana w kolejnych etapach inwestycji. Urządzenia takie jak: komputer PC z monitorem, UPS APC SMX1500RMi2U itp. są poza zakresem obecnego etapu inwestycji, zostały przedstawione celem określenia całości systemu. Na rys. E-9 przedstawiony jest zakres opracowania, dzieląc instalację niskoprądową na poszczególne etapy. PYTANIE 5 Dotyczy przedmiaru drogowego nawierzchnia z betonu cementowego. Wg naszej wiedzy wytrzymałość na ściskanie (B40) nie jest wystarczającym parametrem zapewniającym trwałość nawierzchni cementowej. Prosimy zatem o podanie klas ekspozycji, mrozoodporności i innych parametrów betonu cementowego zastosowanego na warstwę ścieralną nawierchni. Prosimy również o informację czy nawierzchnia z betonu cementowego powinna być zazbrojona, jeśli tak to prosi, o podanie ilości i sposobu zbrojenia. ODPOWIEDŹ 5 Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z projektem, z betonu cementowego B40. Klasa ekspozycji XC4, XF4, XM2. Warunki, jakie powinien spełnić beton drogowy: Klasa wytrzymałości: B35 Gęstość mieszanki: ~2300 kg/m3

4 Zawartość powietrza: >4% Wodoszczelność: W8 Mrozoodporność: >F100 Nasiąkliwość: <5% PYTANIE 6 Dotyczy murów oporowych. W której pozycji przedmiaru robót należy ująć wykonanie drenażu za murem oporowym, izolacji muru oraz balustrad na murze. ODPOWIEDŹ 6 Zaplecze techniczne Drenaż ø100 ścian oporowych ułożony ze spadkiem 2% odprowadzony poprzez rury przelewowe ø100 ułożone w płycie ściany oporowej równomiernie, co 10 m. Jako grunt zasypowy ściany oporowej stosować grunt niespoisty piasek gruby, żwir, pospółka, lub inny o nie gorszych parametrach. Izolacja ścian oporowych na elementach stykających się z gruntem - hydroizolacja bitumiczna DYSPERBIT. Bariera ochronna według załączonego rysunku Z-1. Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie przedstawiamy przedmiar. Drenaż z rurami przelewowymi ścian oporowych: KNNR1 0608/02 Podsypka filtracyjna 46,75 m3 KNNR1 0611/02 Drenaż jednorzędowy 187,00 mb Izolacje murów oporowych: 1. KNR /01 Izolacja pozioma 503,72 m2 2. KNR /02 Izolacja pozioma 2 warstwa 503,72 m2 3. KNR /01 Izolacja pionowa 870,65 m2

5 4. KNR /02 Izolacja pionowa 2 warstwa 870,65 m2 Balustrady zabezpieczające: Balustrady o masie 10,5kg/mb w ilości 170,70 mb. Magazyn paliwa alternatywnego Drenaż przy ścianie oporowej został ujęty w poz. 15 i 16 przedmiaru robót wodociągowo-kanalizacyjnych zewnętrznych dla Magazyn paliw alternatywnych. Izolacja ścian oporowych na elementach stykających się z gruntem - hydroizolacja bitumiczna DYSPERBIT. Bariera ochronna według załączonego rysunku Z-1. Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie przedstawiamy przedmiar. Izolacje murów oporowych: 1. KNR /01 Izolacja pozioma 275,15 m2 2. KNR /02 Izolacja pozioma 2 warstwa 275,15 m2 3. KNR /01 Izolacja pionowa 591,06 m2 4. KNR /02 Izolacja pionowa Balustrady zabezpieczające: Balustrady o masie 10,5kg/mb w ilości 63,3 mb. 2 warstwa 591,06 m2 PYTANIE 7 Dotyczy przedmiar drogowy. W której pozycji przedmiarowej należy ująć nawierzchnie z płyt betonowych widocznych na sytuacji oraz wykonanie zieleńców oraz nasadzeń drzew.

6 ODPOWIEDŹ 8 Płyty drogowe na mijankach uwzględniono w poz. 18 przedmiaru przebudowy drogi dojazdowej. Urządzenie zieleni uwzględniono w poz. 51 do poz. 61 przedmiaru dróg wewnętrznych dla Magazyn paliw alternatywnych Z poważaniem Prezes Zarządu Ewa Kęsek

7

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. Znak: DIN-ZP.271.1.6.2013 Podegrodzie, dn. 06.03.2013 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 15.12. 2010r JRP/ 47 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/048/14 na Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11 Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Maków Mazowiecki 28.03.2013 Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo