Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Przy Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie Kraków dn Otwarcie Zebrania RR i podpisanie listy obecności. 1. Przypomnienie zasady poufności. 2. Omówienie zasad dyscypliny i porządku wypowiedzi podczas Zebrania. 3. Przypomnienie zasad reprezentacji klas oraz głosowania w sprawach omawianych podczas Zebrania RR. 4. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania RR. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania RR. 7. Omówienie i przyjęcie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. 8. Dzień Sportu - omówienie pomysłów i ich realizacji. 9. Sprawy różne przedstawione przez przedstawicieli klas. 10. Informacje Przewodniczącej RR na temat spraw bieżących. 11. Uchwały i wnioski. 12. Omówienie i podsumowanie spraw ważnych do przekazania rodzicom na najbliższych zebraniach klasowych. 13. Zamknięcie Zebrania RR. Ad 1 Powitanie, ustalenie obecności członków RR. Obecnych 11 członków z prawem do głosowania i 7 gości. Ad 2 Przewodnicząca Prezydium przypomniała zasadę poufności:

2 Osoby biorące udział w pracach są zobowiązane do nieujawniania rozpatrywanych przez Radę Rodziców spraw, które mogą naruszać dobra osobiste Uczniów lub Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Powyższe dotyczy również wszelkich danych osobowych, które kiedykolwiek pojawią się w dokumentach w tym korespondencji i/lub zostaną wyartykułowane podczas prac i obrad oraz jakichkolwiek grup, w których skład wchodzą członkowie. Przewodnicząca wnioskowała o wpisanie zasady do regulaminu w 8 pkt.2. Za wnioskiem nr 1/2014/2015 opowiedziało się 9 członków 1 osoba była przeciw 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ad 3 Przewodnicząca przypomniała zasadę dyscypliny rozmów oraz porządek wypowiedzi mówimy po kolei, nie przekrzykujemy się, nie wchodzimy w pół słowa. Ad 4 Ponieważ na zebranie prócz przedstawicieli klas zostali zaproszeni pozostali członkowie trójek klasowych przewodnicząca przypomniała zasadę reprezentacji klas oraz głosowania w sprawach omawianych podczas Zebrania Plenarnego. Przewodnicząca RR przypomniała zebranym o przysługującym poszczególnym klasom prawie do oddanie jednego głosu podczas głosowania niezależnie od liczby osób, reprezentujących daną klasę obecnych na zebraniu. Ad 5

3 Wybrano przewodniczącą zebrania a sekretarzem została wybrana Adriana Skowronek. Ad 6 Przedstawiono porządek obrad. Na wniosek przewodniczącej dopisano podpunkt odnośnie propozycji zmiany ubezpieczyciela. Temat przedstawiła Agnieszka Widomska. Wniosek 2/2014/2015 został przyjęty jednogłośnie. Ad 7 Uchwałą nr 14/2014/2015 zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania RR. Ad 8 Nie omówiono lecz przyjęto uchwałą nr 15/2014/2015 program wychowawczy oraz uchwałą nr 16/2014/2015 program profilaktyki szkoły. Nikt nie wniósł uwag. Ad 9 Omówiono zabawy jakie będą miały miejsce na tegorocznym Dniu Sportu. Członkowie Rady przedstawili swoje propozycje: piknik tematyczny Anna Babińska przeciąganie liny, skakanka - Anna Szulc talent show dla dziewcząt klasy 4-6 Elżbieta Kostuj - Pietrusińska turniej siatkówki Marcin Wąsik gra w kapsle Tomasz Trela nauka tańca z instruktorem

4 Z uwagi na zbyt wysoki koszt koszulek z logo szkoły Marcin Wąsik zaproponował wymianę nagród na medale oraz dyplomy za udział. Ad 10 Na zebraniu został poruszony temat rozdzielenia godzin obiadowych dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponieważ część dzieci z naszej szkoły zrezygnowała z obiadów z powodu nietolerancji niektórych zachowań osób niepełnosprawnych, prośbą rodziców było aby ustalone wcześniej godziny były przestrzegane celem nienamnażania się takich rezygnacji. Na prośbę Anny Babińskiej zostały poruszone jeszcze raz tematy: bezpieczeństwa, monitoringu, parkingu oraz czystości szkoły i jej otoczenia omawiane niejednokrotnie na poprzednich zebraniach (patrz protokół z dnia ) Agnieszka Widomska przedstawiła kalkulację ofert dwóch towarzystw ubezpieczeniowych PZU oraz Compensa. Oferta Warty zostanie dostarczona w najbliższych dniach. Po zapoznaniu się, Prezydium przedstawi Dyrektorowi naszą opinię w sprawie wyboru ubezpieczyciela. Ad 11 Przewodnicząca poruszyła temat kradzieży pieniędzy świetlicowych jaka miała miejsce podczas pełnienia opieki przez osoby inne niż wychowawcy świetlicy. Jak się okazało nie był to jednorazowy incydent i pieniądze są też zabierane dzieciom z plecaków. Przewodnicząca zaznaczyła też żeby nie wskazywać pochopnie osób winnych nie mając dowodów. W związku z zeszłoroczną akcją Lato w szkole podczas której Rada Rodziców ufundowała dystrybutory wody, przedstawiono propozycję montażu wodopoju w świetlicy, który będzie służył dzieciom nie tylko w czasie zbliżających się wakacji, ale będzie to też inwestycja wieloletnia. Temat poddano dyskusji.

5 Ad 12 Uchwała nr 14/2014/20105 protokół z zebrania z dn Uchwała nr 15/2014/2015 program wychowawczy Uchwała nr 16/2014/2015 program profilaktyczny Wniosek 1/2014/2015 zasada poufności Wniosek 2/2014/2015 wpisanie podpunktu do porządku obrad Ad 13 Do przedstawicieli klas należy uświadomienie rodziców o sytuacji zaistniałej na świetlicy celem uczulenia dzieci na takie sytuacje. Ad 14 W wyniku wyczerpania tematów zgłoszonych na dzisiejsze Zebranie Przewodnicząca Zebrania zamknęła Zebranie Szkoły Podstawowej Nr 55 w Krakowie. Sekretarz zebrania Adriana Skowronek Przewodnicząca zebrania

6 Uchwała Nr 14/2014/2015 w sprawie zatwierdzenie protokołu z Zebrania RR z dn r. Rada Rodziców postanowiła zatwierdzić bez uwag protokół z Zebrania Rady6 Rodziców z dn r. Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15/2014/2015 w sprawie zatwierdzenie programu wychowawczego w Krakowie rok szkolny 2014/2015 Rada Rodziców postanowiła zatwierdzić bez uwag program wychowawczy w Krakowie rok szkolny 2014/2015 Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7 Uchwała Nr 16/2014/2015 w sprawie zatwierdzenia szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie Rada Rodziców postanowiła zatwierdzić bez uwag szkolny program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na rok szkolny 2014/2015 w szkole podstawowej nr 55 w Krakowie Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wniosek Nr 1/2014/2015 w sprawie wpisania do regulaminu zasady poufności. Rada Rodziców postanowiła wpisać do regulaminu zasadę poufności 8 pkt. 2. Jednocześnie dotychczasowy pkt. 2 będzie pkt.3 oraz dotychczasowy pkt. 3 będzie pkt. 4. Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania. Wniosek wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

8 Wniosek Nr 2/2014/2015 w sprawie wpisania do porządku obrad podpunktu odnośnie propozycji zmiany ubezpieczyciela Rada Rodziców postanowiła wpisać do porządku obrad podpunkt odnośnie propozycji zmiany ubezpieczyciela. Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania. Wniosek wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity kwiecień 2013 r.)

Regulamin Zarządu spółki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity kwiecień 2013 r.) spółki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity kwiecień 2013 r.) 1 1. Zarząd jest organem statutowym Spółki, który pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki i działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA. (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA. (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 20 ust. 2 Statutu spółki Feerum Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu Feerum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r.

PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r. PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r. Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał ilu uczniów jest w szkole, a ilu nauczycieli?

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał ilu uczniów jest w szkole, a ilu nauczycieli? Rada Miejska w Dobrodzieniu Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, które odbyło się w dniu 04 marca 2013r. Spotkanie komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwalony uchwałą nr UZ/300/2012 Zarządu PZU SA z dnia 2 października 2012 r. zmieniony uchwałą nr UZ/108/2013 Zarządu PZU SA z dnia 8

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA (Stan prawny począwszy od dnia 5 listopada 2014 r.) 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka (zwanego dalej Komitetem),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 15 statutu spółki Indata Software Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo