G450/G550 Podręcznik użytkownika V1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G450/G550 Podręcznik użytkownika V1.0"

Transkrypt

1 G450/G550 Podręcznik użytkownika V1.0

2 Uwagi Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z Ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na stronie ii oraz Uwagami w Dodatku E. Niektóre instrukcje zawarte w podręczniku mogą zakładać, że użytkownik korzysta z systemu Windows Vista. Jeżeli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre operacje mogą się nieznacznie różnić. W przypadku używania innych systemów operacyjnych, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania, co jednak nie wpływa na użytkowanie komputera. Funkcje opisane w niniejszym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w posiadanym komputerze lub komputer może zawierać funkcje nieopisane w tym podręczniku. Ilustracje użyte w tym rozdziale przedstawiają model Lenovo G550, chyba że określono inaczej. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Wydanie pierwsze (Kwiecień 2009 r.) Copyright Lenovo Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Do użytkowników Szanowny użytkowniku! Dziękujemy za zakup notebooka Lenovo! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika. Bardzo nam miło, że możemy powitać Cię w gronie naszych klientów. Aby umożliwić natychmiastowe korzystanie z notebooka Lenovo, przygotowaliśmy niniejszy podręcznik. Został on opracowany w sposób prosty i zrozumiały. Można w nim znaleźć informacje dotyczące konfiguracji systemu, instalacji i podstaw obsługi systemu operacyjnego. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zaleca się zapoznanie się z treścią podręcznika. Pozwoli on na lepsze wykorzystanie możliwości komputera. Staraliśmy się zapobiegać ludzkim błędom, aby informacje zawarte w podręczniku były prawidłowe i wiarygodne. Nie możemy jednak zapewnić, że nie wystąpiły żadne błędy, które zostay pominięte przed wydrukiem. Prosimy o zrozumienie mogły również wystąpić niekontrolowane błędy podczas druku, oprawiania i dystrybucji. Jako że wciąż staramy się zwiększyć wydajność i wiarygodność naszych urządzeń, komponenty sprzętowy i programowe mogą wymagać regulacji. Może to doprowadzić do niespójności w rzeczywistej konstrukcji urządzeń w zakresie informacji zawartych w podręczniku, które jednak nie mają wpływu na użytkowanie. Dziękujemy za współpracę!

4 Objaśnienie pojemności dysku twardego Szanowny użytkowniku! Podczas używania komputera możesz zauważyć, że nominalna pojemność dysku twardego różni się nieco od pojemności wyświetlanej przez system operacyjny. Na przykład dysk o nominalnej pojemności 40 GB jest wyświetlany w systemie operacyjnym jako nieco mniejszy niż 40 GB. Ta różnica nie wynika z zainstalowania niewłaściwego dysku twardego ani nie stanowi problemu, tylko jest zwykłym zjawiskiem spotykanym w komputerach. Zjawisko to występuje z następujących przyczyn: I. Producenci dysków twardych i system operacyjny używają różnych sposobów obliczania pojemności dysku twardego Producenci dysków twardych używają przelicznika 1 000, na przykład 1 G = MB, 1 MB =1 000 KB, 1 KB = bajtów. Jednak podczas określania pojemności dysku twardego system operacyjny używa przelicznika 1 024, na przykład 1 GB = MB, 1 MB = KB, 1 KB = bajtów. Dla tego komputera przyjęto sposób obliczania używany przez producentów dysków twardych. Ponieważ sposoby przyjęte przez producentów dysków twardych oraz używane w systemach operacyjnych różnią się, pojemność dysku wyświetlana w systemie różni się od nominalnej pojemności dysku twardego. Jeśli na przykład dysk twardy ma nominalną pojemność X G, nawet gdy jest zupełnie pusty, pojemność wyświetlana w systemie operacyjnym będzie wynosiła: X / ( ) X 0,931 G Ponadto, jeśli część dysku twardego zostanie dodatkowo specjalnie wydzielona do pewnego celu, wówczas pojemność wyświetlana w systemie operacyjnym może być nawet mniejsza niż X 0,931 G. II. Część dysku twardego jest specjalnie wydzielona Na komputerach firmy Lenovo może być zainstalowany program OneKey Rescue System, dlatego część dysku twardego jest specjalnie wydzielona i używana do zapisania obrazu dysku oraz plików programu OneKey Rescue System. Rozmiar zarezerwowanego miejsca zależy od modelu komputera oraz zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. Ze względów bezpieczeństwa ta wydzielona partycja nie jest widoczna, dlatego jest nazywana ukrytą partycją. Oprócz tego po podzieleniu dysku twardego na partycje i sformatowaniu ich, system operacyjny przypisuje pewną ilość miejsca na pliki systemowe. Z powyższych powodów pojemność dysku twardego wyświetlana w systemie operacyjnym jest zawsze mniejsza od nominalnej pojemności dysku twardego w komputerze.

5 Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...ii Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...ii Rozdział 1. Poznaj swój komputer...1 Widok z góry...1 Widok z lewej strony...4 Widok z prawej strony...5 Widok z przodu...6 Widok od spodu...7 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera...9 Pierwsze użycie...9 Używanie baterii i zasilacza sieciowego...11 Używanie touchpada...12 Używanie klawiatury...13 Przyciski i klawisze specjalne...15 Wskaźniki stanu...16 Zabezpieczenie komputera...17 Podłączanie urządzeń zewnętrznych...18 Rozdział 3. Używanie komputera w sieci...20 Połączenie przewodowe...20 Połączenie bezprzewodowe...21 Rozdział 4. OneKey Rescue System...22 OneKey Rescue System...22 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów...24 Często zadawane pytania...24 Rozwiązywanie problemów...26 Rozdział 6. Aktualizacja i wymiana urządzeń...30 Wymiana baterii...30 Wymiana dysku twardego...31 Wymiana pamięci...33 Wyjmowanie napędu optycznego...35 Dodatek A. Uzyskiwanie pomocy i wsparcia...37 Uzyskiwanie pomocy w Internecie...37 Telefonowanie do Centrum obsługi klienta...37 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie...38 Numery telefonów związane z usługami i obsługą gwarancyjną firmy Lenovo...39 Dodatek B. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Prawidłowe użytkowanie komputera Dostępność i wygoda Konserwacja Dodatek C. Ograniczona gwarancja Lenovo Informacje na temat gwarancji Dodatek D. Podzespoły, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Dodatek E. Uwagi Uwagi Informacje na temat oznaczenia ENERGY STAR Informacje na temat komunikacji bezprzewodowej Uwagi dotyczące emisji elektromagnetycznej Informacje organizacji WEEE oraz dotyczące recyklingu Informacje Wspólnoty Europejskiej dotyczące oznaczenia WEEE Informacje dotyczące recyklingu w Japonii Uwaga dla użytkowników w USA Uwaga dotycząca usuwania danych z dysku twardego Dodatek F. Wytyczne Lenovo Lenovo regulatory notice Dodatek G. Funkcje i specyfikacje Znaki towarowe Indeks i

6 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacje te mogą być przydatne w celu bezpiecznego używania notebooka. Zachowaj wszystkie informacje dołączone do komputera i stosuj się do nich. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zmieniają warunków umowy zakupu lub warunków Ograniczonej gwarancji firmy Lenovo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodatek C. Ograniczona gwarancja Lenovo na stronie 46. Przeczytaj najpierw Komputery osobiste są urządzeniami elektronicznymi. Przewody, zasilacze i inne elementy mogą stanowić potencjalne zagrożenie i spowodować obrażenia lub uszkodzenie własności, zwłaszcza jeśli zostaną użyte w nieprawidłowy sposób. Zagrożenia są podzielone na następujące kategorie: Niebezpieczeństwo: Ryzyko odniesienia obrażeń fizycznych, a nawet śmierci. Uwaga: Możliwość powstania uszkodzeń własności lub lekkich obrażeń. Aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami i stworzyć bezpieczne środowisko pracy komputera, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji. Rozpakowanie Sprawdź pokrywy komputera oraz zasilacz, zwłaszcza elementy opatrzone następującymi etykietami, pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Niebezpieczeństwo: Wewnątrz urządzenia oznaczonego taką etykietą mogą występować niebezpieczne napięcia, prądy i energie. Miejsce pracy NIE wolno używać komputera w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka. Trzymać komputer i inne elementy z dala od cieczy. ii Niebezpieczeństwo: Rozlana ciecz może być przyczyną porażenia prądem. NIE należy używać komputera podczas burzy. Uwaga: Burza może doprowadzić do uszkodzenia komputera i porażenia prądem.

7 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapewnić odpowiednią wentylację komputera i innych części. Niebezpieczeństwo: Umieszczanie włączonego komputera lub innych części na łóżku, sofie lub innych elastycznych powierzchniach może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych, prowadząc do przegrzania, a nawet zapalenia się komputera lub innych elementów. Urządzenia bezprzewodowe wyłączać tam, gdzie mogą powodować zakłócenia, np. w szpitalu lub na lotnisku. Użytkowanie Używać WYŁĄCZNIE przewodu zasilającego, zasilacza i baterii dostarczonych z komputerem i nigdy nie używać ich w połączeniu z innym produktem. Upewnić się, że gniazdo zapewnia odpowiednie napięcie i prąd dla zainstalowanego produktu. Niebezpieczeństwo: Nieodpowiednie gniazdo zasilające może doprowadzić do uszkodzenia komputera i porażenia prądem lub pożaru. NIE używać gniazd zasilających, przewodów, zasilaczy lub baterii, które wyglądają na uszkodzone lub pokryte korozją. NIE współużytkować gniazda używanego przez inne urządzenia domowe lub komercyjne, pobierające dużą ilość energii. W przypadku używania listwy zasilającej, obciążenie NIE może przekraczać jej wartości znamionowej. Odłączyć wtyczkę, jeżeli z komputera dochodzą trzaski, syczenie, stukanie lub silny zapach. Niebezpieczeństwo: Przeciążenie gniazda zasilającego może wywołać wahania napięcia, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia komputera, danych lub podłączonych urządzeń, a nawet pożaru. NIE owijać przewodu zasilającego wokół zasilacza lub innych obiektów. NIE zgniatać, nie przekłuwać przewodu ani nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Uwaga: Naprężanie przewodu może spowodować jego rozpad, pęknięcie lub skręcenie. Unikaj dotykania gorących elementów pracującego komputera jakąkolwiek częścią ciała przez dłuższy czas. Uwaga: Przedłużony kontakt, nawet przez ubranie, może powodować niewygodę, a nawet poparzenia. iii

8 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Nie upuszczać, nie uderzać, nie rysować, nie popychać ani nie umieszczać ciężkich przedmiotów na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) komputera. Uwaga: Bezpośredni kontakt materiału z pękniętego wyświetlacza LCD jest niebezpieczny; w razie kontaktu płukać dane miejsce dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Serwis i modernizacja NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu, chyba że otrzymano odpowiednie instrukcje od Centrum obsługi klienta lub znaleziono je w dokumentacji. Uwaga: NIE należy podejmować ryzyka i próbować samemu zdiagnozować problem. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta. Firma Lenovo zapewnia dokumentację zawierającą informacje, które elementy wyposażenia opcjonalnego oraz podzespoły mogą zostać zainstalowane lub wymienione przez użytkownika. Podczas instalacji lub wymiany podzespołów należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed otwarciem obudowy urządzenia należy odłączyć przewody zasilające, baterię i wszystkie kable, chyba że w procedurze instalacji lub konfiguracji zapisano inaczej. Obudowy powinny być zamknięte, gdy komputer jest podłączony do zasilania. NIE usuwać pokrywy napędu CD/DVD, zasilacza sieciowego, baterii lub innych części nienadających się do naprawy. Niebezpieczeństwo: Otwarcie pokrywy napędu CD/DVD lub zasilacza może prowadzić do porażenia prądem, napromieniowania laserem lub wybuchu. iv

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Lenovo G550 f e i d a b c b g h i Uwaga: Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga: NIE należy otwierać panelu wyświetlacza pod kątem większym niż 130 stopni. Podczas zamykania panelu wyświetlacza należy się upewnić, że między panelem a klawiaturą NIE znajdują się długopisy ani inne przedmioty. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia panelu wyświetlacza. 1

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Lenovo G450 f e i d a b c j h g i 2

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer a b c d e f g h i j Zintegrowana kamera (tylko w wybranych modelach) Anteny modułu komunikacji bezprzewodowej (tylko w wybranych modelach) Wyświetlacz komputera Przyciski głośności (tylko w wybranych modelach) Przycisk OneKey Rescue System Kamera służy do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór bezprzewodowego sygnału radiowego. Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED zapewnia idealny obraz. Służą do regulacji głośności. Służy do otwierania aplikacji OneKey Rescue System (jeżeli program OneKey Rescue System został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Rozdział 4. OneKey Rescue System na stronie 22. Przycisk zasilania Wbudowany mikrofon Touchpad Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. Wbudowany mikrofon (z redukcją szumów) może być używany podczas wideokonferencji, podkładania głosu lub do zwykłych nagrań dźwiękowych. Touchpad działa jak zwykła mysz. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie touchpada na stronie 12. Wskaźniki stanu Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 16. Głośniki Głośniki stereo zapewniają doskonały dźwięk. 3

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a b c d a b c d e f g Gniazdo Kensington Służy do podłączania blokady zabezpieczającej (niedostarczona). Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie blokady zabezpieczającej (niedostarczona) na stronie 17. Wylot układu Rozprasza ciepło wewnętrzne. chłodzenia Uwaga: Upewnij się, że żaden z wylotów układu chłodzenia nie jest zablokowany, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się komputera. Gniazdo RJ-45 Służy do połączenia z siecią przewodową. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe na stronie 20. Gniazdo VGA Złącze HDMI (tylko w wybranych modelach) Służy do podłączenia zewnętrznego monitora. Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wejście HDMI, jak np. telewizor lub monitor. Uwaga: Naciśnij klawisze Fn+F3, aby przełączać kolejne podłączone wyświetlacze. Gniazdo USB Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 18. Gniazdo ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Służy do wkładania urządzeń ExpressCard. e f g Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Wkładanie urządzenia ExpressCard/34 mm na stronie 19. 4

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a c b a b c Gniazdo USB Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 18. Napęd optyczny Gniazdo zasilacza sieciowego Służy do odczytywania lub nagrywania dysków optycznych. Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 11. 5

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu Lenovo G550 a a b cd e Lenovo G450 a b c d Głośniki Przełącznik urządzenia do komunikacji bezprzewodowej Gniazdo mikrofonu Gniazdo słuchawek Głośniki stereo zapewniają doskonały dźwięk. b c d e Za pomocą tego przełącznika można włączyć i wyłączyć komunikację bezprzewodową wszystkich urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. Służy do podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Służy do podłączenia zewnętrznych słuchawek. Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. e Gniazdo karty pamięci (tylko w wybranych modelach) Służy do wkładania kart pamięci (niedostarczone). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie kart pamięci (niedostarczone) na stronie 18. 6

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu Lenovo G550 a b e 2 1 c d 7

16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Lenovo G450 a b e 2 1 g f d a b c d e f g Zatrzask baterii - ręczny Bateria Komora pamięci/ modułu funkcji bezprzewodowych/ procesora (G550) Kieszeń dysku twardego (HDD) Zatrzask baterii - sprężynowy Komora pamięci/ procesora (G450) Komora modułu funkcji bezprzewodowych (G450) Zatrzask ten jest używany w celu zabezpieczenia baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 11. Zawiera główną pamięć operacyjną komputera oraz moduł funkcji bezprzewodowych. W tej komorze przechowywany jest dysk twardy. Sprężynowy zatrzask zapewnia prawidłowe zamocowanie baterii. Zawiera główną pamięć operacyjną komputera. Komora zawierająca moduł funkcji bezprzewodowych. 8

17 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Przeczytaj podręcznik Przed przystąpieniem do obsługi komputera zapoznaj się z dostarczonym podręcznikiem. Podłącz zasilanie Dostarczona bateria nie jest naładowana w chwili zakupu. Aby naładować baterię i rozpocząć korzystanie z komputera, włóż baterię i podłącz komputer do gniazda elektrycznego. Bateria ładuje się automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. Włóż baterię Szczegółowe informacje dotyczące instalacji baterii znajdują się w Ulotce instalacyjnej. Podłącz komputer do gniazda elektrycznego 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Włączanie komputera Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika 9

18 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przełączanie komputera w stan uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem możesz przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć. Przełączanie komputera w stan uśpienia Jeżeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w tym stanie, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij przycisk i wybierz pozycję Wstrzymaj z menu Start. Naciśnij Fn + F1. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w stanie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. Wyłączanie komputera Jeżeli komputer nie będzie używany przez kilka dni, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, kliknij przycisk, a następnie wybierz pozycję Wyłącz z menu Start. 10

19 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie baterii i zasilacza sieciowego Sprawdzanie stanu baterii Możesz określić stopień naładowania baterii w procentach, używając apletu Opcje zasilania w systemie Windows. Uwaga: Ponieważ nawyki i potrzeby każdego użytkownika są inne, trudno jest przewidzieć czas pracy baterii. Istotne są dwa główne czynniki: Ilość energii zgromadzona w baterii przed rozpoczęciem pracy. Sposób korzystania z komputera: na przykład intensywność używania dysku twardego i jasność wyświetlacza. Ładowanie baterii Jeśli stan naładowania baterii jest niski, należy ją naładować lub wymienić na naładowaną baterię. Baterię można ładować, gdy jest ona zainstalowana i podłączony jest zasilacz sieciowy. Czas ładowania uzależniony jest od warunków wykorzystywania komputera. Baterię należy naładować w następujących sytuacjach: Po zakupieniu nowej baterii Gdy miga wskaźnik stanu baterii Gdy bateria nie była używana przez długi czas Uwagi: Zalecane jest, aby podczas korzystania z komputera bateria była włożona, co zapobiegnie dostaniu się do jego wnętrza małych przedmiotów. Aby zwiększyć czas eksploatacji baterii, komputer nie rozpoczyna jej ładowania, gdy rozładuje się ona tylko w niewielkim stopniu. Baterię należy ładować w temperaturze od 10 C do 30 C. Pełne ładowanie i rozładowywanie nie jest wymagane. Wyjmowanie baterii Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas lub jeśli konieczne jest wysłanie go do firmy Lenovo w celu wykonania naprawy itp. należy wyjąć baterię z komputera. Przed wyjęciem baterii należy sprawdzić, czy komputer jest wyłączony. 11

20 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Obsługa baterii Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielkie ilości szkodliwych substancji. Aby uniknąć możliwych obrażeń i zagrożenia dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Uwagi: Używaj tylko baterii zalecanych przez firmę Lenovo. Przechowuj baterie z dala od ognia. Nie narażaj baterii na działanie wody lub deszczu. Nie próbuj otwierać baterii. Nie zwieraj styków baterii. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Nie wyrzucaj baterii do pojemników, które są opróżniane na wysypiskach śmieci. W przypadku wyrzucania baterii stosuj lokalne przepisy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w firmie. Używanie touchpada a b c a Touchpad b Lewy przycisk c Prawy przycisk Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Pełni te same funkcje, co lewy przycisk standardowej myszy. Pełni te same funkcje, co prawy przycisk standardowej myszy. Uwaga: Funkcję touchpada można włączać/wyłączać, naciskając Fn+F8. 12

21 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie klawiatury Klawiatura numeryczna G450 Grupa klawiszy na klawiaturze komputera może zostać przełączona w tryb pracy dziesięcioklawiszowej klawiatury numerycznej. Aby wyłączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisze Fn+Insert. G550 Klawiatura została wyposażona w oddzielną klawiaturę numeryczną. Aby wyłączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisz Num Lock. Uwaga: Po włączeniu klawiatury numerycznej zaczyna świecić wskaźnik. 13

22 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umożliwiają szybką zmianę działających funkcji. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. b a Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Fn + F4: Fn + F5: Fn + F8: Fn + F9: Fn + F10: Fn + F11: Fn + F12: Fn + Insert (G450): Fn + Delete: Fn + PrtSc: Fn + Pause: Włączanie trybu uśpienia. Włączanie/wyłączanie podświetlenia ekranu LCD. Przełączenie do następnego podłączonego wyświetlacza. Otwarcie okna ustawień rozdzielczości ekranu. Otwarcie okna ustawień urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (włączanie/wyłączanie). Włączenie/Wyłączenie touchpada. Włączanie/Przerywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Zatrzymywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Przejście do poprzedniego utworu. Przejście do następnego utworu. Włączanie/Wyłączanie klawiatury numerycznej. Włączanie/Wyłączanie funkcji Scroll Lock. Aktywacja żądania systemowego. Zakończenie wykonywania programu w trybie DOS. Fn + / : Zwiększanie/Zmniejszanie jasności wyświetlacza. Fn + / : Zwiększanie/Zmniejszanie głośności. 14

23 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przyciski i klawisze specjalne Komputer jest wyposażony w przyciski i klawisze specjalne. Przyciski głośności i przycisk OneKey Rescue System c b a d Przyciski głośności ( a~ c) (tylko w wybranych modelach) a b c Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności Wyłączanie/włączanie głosu Przycisk OneKey Rescue System ( d) Służy do otwierania programu OneKey Rescue System (jeśli program Lenovo OneKey Rescue System został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. W systemie operacyjnym Windows naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe, zobacz OneKey Rescue System, strona

24 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wskaźniki stanu Wskaźniki te informują o stanie komputera. a b a b Wskaźnik Caps lock Wskaźnik Num lock c d e Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej f Wskaźnik dysku twardego c d e f 16

25 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostały przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzieżą i nieupoważnionym użyciem. Podłączanie blokady zabezpieczającej (niedostarczona) Do komputera można podłączyć blokadę zabezpieczającą, która uniemożliwia jego zabranie bez pozwolenia. Szczegółowe informacje na temat instalowania blokady zabezpieczającej można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z zakupioną blokadą. Informacje na temat lokalizacji gniazda Kensington można znaleźć w sekcji Widok z lewej strony na stronie 4. Uwagi: Przed zakupieniem dowolnego produktu związanego z bezpieczeństwem sprawdź, czy jest on kompatybilny z tym rodzajem otworu na klucz zabezpieczający. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę, wybór i stosowanie blokad i urządzeń zabezpieczających. Firma Lenovo nie komentuje, nie ocenia, ani nie wystawia gwarancji na funkcjonowanie, jakość i skuteczność urządzeń i funkcji zabezpieczających. Używanie VeriFace VeriFace jest to program do rozpoznawania twarzy, który tworzy cyfrowy obraz, z którego wyodrębnia kluczowe cechy twarzy i tworzy cyfrową mapę używaną jako hasło w systemie. Uwaga: Rejestracja i rozpoznawanie twarzy działa najlepiej w pomieszczeniu o stałym, równomiernym oświetleniu. Więcej instrukcji dotyczących obsługi programu VeriFace można znaleźć w jego pomocy. Używanie haseł Używanie haseł pomaga zapobiegać używaniu komputera przez osoby nieupoważnione. Po zdefiniowaniu i włączeniu hasła, po każdym włączeniu komputera wyświetlane jest okno. W oknie tym należy podać hasło. Jeśli nie zostanie podane prawidłowe hasło, komputer nie będzie mógł być używany. Uwaga: Hasło może zawierać od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania hasła można znaleźć w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS). Uwaga: Aby uruchomić program BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS), podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F2, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. 17

26 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń zewnętrznych Komputer oferuje wiele wbudowanych funkcji i możliwości połączenia. Używanie kart pamięci (niedostarczone) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Memory Stick (MS) Memory Stick PRO (MS PRO) xd-picture Card (xd) Uwagi: Do gniazda wkładać TYLKO jedną kartę. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (np. SDIO Bluetooth itp.). Wkładanie karty pamięci 1 Popchnij kartę-zaślepkę, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie wyjmij kartę-zaślepkę z gniazda kart pamięci. 2 Wsuń kartę pamięci, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Uwaga: Karta-zaślepka zapobiega przedostaniu się kurzu i małych elementów do wnętrza komputera, gdy gniazdo kart pamięci nie jest używane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. Wyjmowanie karty pamięci 1 Popchnij kartę pamięci, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Delikatnie wyjmij kartę pamięci z gniazda kart pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci, wyłącz ją za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu systemu Windows, aby uniknąć uszkodzenia danych. Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) Komputer wyposażony jest w trzy porty USB zgodne z urządzeniami USB. Uwaga: W przypadku używania urządzeń USB zużywających dużo energii, takich jak USB ODD, należy używać zewnętrznego zasilacza do urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane lub może nastąpić wyłączenie systemu. Podłączanie urządzenia ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Komputer wyposażony jest w gniazdo ExpressCard/34 mm służących do podłączania urządzeń ExpressCard. Uwaga: Należy używać jedynie urządzeń ExpressCard/34 mm. 18

27 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wkładanie urządzenia ExpressCard/34 mm 1 Popchnij kartę-zaślepkę, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie wyjmij kartę-zaślepkę z gniazda ExpressCard. 2 Wsuń urządzenie ExpressCard etykietą do góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wyjmowanie urządzenia ExpressCard/34 mm 1 Popchnij urządzenie ExpressCard, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Delikatnie wyjmij urządzenie ExpressCard z gniazda Karta ExpressCard. Uwagi: Przed wyjęciem urządzenia ExpressCard/34 należy je wyłączyć za pomocą narzędzia Bezpieczne usuwanie sprzętu. Karta-zaślepka zapobiega przedostaniu się kurzu i małych elementów do wnętrza komputera, gdy gniazdo ExpressCard nie jest używane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. Podłączanie urządzenia Bluetooth (tylko w wybranych modelach) Jeżeli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, można podłączyć do niego urządzenia Bluetooth, takie jak notebooki, urządzenia PDA i telefony komórkowe w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Można wówczas przesyłać dane między urządzeniami bez użycia kabli na odległość do 10 metrów. Uwaga: Rzeczywisty zasięg może ulegać zmianom pod wpływem zakłóceń oraz przeszkód na drodze fal radiowych. Aby osiągnąć jak najlepszą prędkość połączenia, należy umieścić urządzenie jak najbliżej komputera. Włączanie komunikacji Bluetooth 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego do pozycji. 2 Aby skonfigurować połączenie, naciśnij kombinację klawiszy Fn + F5. Uwagi: Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć w celu oszczędzania energii baterii. Szczegółowe informacje na temat wiązania urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi dołączonych do tych urządzeń. Metody parowania różnią się w zależności od systemu operacyjnego. 19

28 Rozdział 3. Używanie komputera w sieci Jako sieć globalna, Internet łączy ze sobą komputery na całym świecie, zapewniają takie usługi jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przeglądanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer można połączyć z siecią Internet na następujące sposoby: Połączenie przewodowe: wykorzystuje przewody do połączenia. Technologia sieci bezprzewodowej: łączy się bez użycia przewodów. Połączenie przewodowe Połączenie przewodowe to wiarygodna i bezpieczna metoda połączenia komputera z Internetem. Z reguły powszechnie używane są następujące dwie metody dostępu. Cable (Kabel) DSL Kablowa usługa internetowa wykorzystuje modem kablowy podłączony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powiązanych technologii, zapewniających dostęp do szybkiej sieci w domu oraz małych firmach za pośrednictwem standardowych łączy telefonicznych. Połączenie urządzeń: Cable (Kabel) DSL Przewód telewizora Linia telefoniczna Modem kablowy* Rozdzielacz sygnału* * Modem DSL* Rozdzielacz sygnału* * * Niedostarczone. Uwaga: Powyższe schematy mają charakter informacyjny. Rzeczywisty sposób połączenia może być inny. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). 20

29 Rozdział 3. Używanie komputera w sieci Połączenie bezprzewodowe Połączenie bezprzewodowe zapewnia mobilny dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z zasobów sieci w dowolnym miejscu objętym zasięgiem sygnału bezprzewodowego. Bezprzewodowe połączenie z Internetem można nawiązać następująco. Wi-Fi WiMAX Sieć Wi-Fi obejmuje mały obszar fizyczny, jak na przykład dom, biuro lub małą grupę budynków. Punkt dostępu (np. router bezprzewodowy) jest wymagany do nawiązania połączenia. Sieci WiMAX łączą wiele systemów sieci bezprzewodowych, obejmując obszar miejski, zapewniając szybki dostęp szerokopasmowy bez konieczności użycia przewodów. Uwaga: Komputer może nie obsługiwać wszystkich metod połączenia bezprzewodowego. Używanie sieci Wi-Fi/WiMax (tylko w wybranych modelach) Aktywacja połączenia bezprzewodowego Aby włączyć komunikację bezprzewodową, wykonaj następujące czynności: 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego do pozycji. 2 Aby skonfigurować połączenie, naciśnij kombinację klawiszy Fn + F5. Połączenie urządzeń Sieć Wi-Fi/WiMax Punkt dostępowy* * Niedostarczone. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). 21

30 Rozdział 4. OneKey Rescue System OneKey Rescue System Wprowadzenie Lenovo OneKey Rescue System to prosta w użyciu aplikacja służąca do tworzenia kopii zapasowej danych zapisanych na partycji systemowej (dysk C) i ich przywrócenia w razie potrzeby. Program Lenovo OneKey Recovery można uruchomić w systemie operacyjnym Windows, natomiast program OneKey Rescue System bez użycia systemu Windows. Uwaga: Aby zapewnić możliwość korzystania z funkcji programu OneKey Rescue System, dysk twardy zawiera domyślnie ukrytą partycję, służącą do przechowywania pliku obrazu systemu i plików programu OneKey Rescue System. Partycja ta jest ukryta ze względów bezpieczeństwa i jest to przyczyną wskazywania mniejszej ilości wolnego miejsca na dysku niż zamieszczona w opisach. Dokładna ilość miejsca na twardym dysku zależy od wielkości pliku obrazu (zależnego od rozmiaru systemu operacyjnego i preinstalowanego oprogramowania). Można użyć funkcji przywracania fabrycznego stanu urządzenia w celu przywrócenia partycji systemowej (dysk C) do stanu domyślnego, tzn. stanu po zakupie komputera. Należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych z partycji systemowej (tj. dysku C) i przenieść ją na inny nośnik, np. na inną partycję, na płyty CD/DVD lub na dyski zewnętrzne. Używanie programu Lenovo OneKey Recovery w systemie Windows W systemie Windows można utworzyć kopię zapasową całej partycji systemowej, zapisując ją na lokalnym dysku twardym. Dane można skopiować na płytę CD, DVD, dysk sieciowy lub inny dysk wymienny. Można ponadto tworzyć dyski przywracania Windows, umożliwiające rozruch i przywrócenie systemu. Uwagi: Proces tworzenia kopii zapasowej i dysków odtwarzania systemu może zająć dużo czasu, więc przed rozpoczęciem należy podłączyć do komputera zasilacz i akumulator. Po nagraniu płyt należy je ponumerować, ponieważ proces odtwarzania wymaga wkładania tych płyt w odpowiedniej kolejności. W przypadku komputerów bez napędów dysków optycznych, przed rozpoczęciem tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej należy podłączyć zewnętrzny napęd dysków optycznych. Więcej instrukcji można znaleźć w pliku pomocy programu Lenovo OneKey Recovery. 22

31 Rozdział 4. OneKey Rescue System Użycie programu Lenovo OneKey Rescue System bez głównego systemu operacyjnego Windows. Jeżeli nie można wczytać systemu operacyjnego, należy go przywrócić przy użyciu programu OneKey Rescue System zawierającego szereg aplikacji umożliwiających wykrycie i usunięcie wirusów oraz przywrócenie systemu Windows i danych. Naciśnięcie przycisku OneKey Rescue System spowoduje aktywowanie narzędzia Lenovo OneKey Rescue System, gdy komputer jest wyłączony. W programie można przywrócić partycję systemową do stanu fabrycznego lub do utworzonej kopii zapasowej. Można również przenieść ważne dane i dokumenty do innych nośników pamięci. Wszystkie te funkcje sprawiają, że Lenovo OneKey Rescue System jest ważnym narzędziem do zabezpieczania danych. Uwaga: Przywrócenie nie jest możliwe, jeżeli użyto funkcji przywracania fabrycznego stanu urządzenia lub Przywróć z kopii zapasowej użytkownika. Przed użyciem tych funkcji zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych. 23

32 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania W tej sekcji zostały przedstawione często zadawane pytania oraz opisane sposoby znalezienia szczegółowych odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych publikacji dołączonych do komputera można znaleźć w Ulotce instalacyjnej Lenovo G450/G550. Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas używania komputera? Patrz Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie ii niniejszego podręcznika. Jak można uniknąć problemów z komputerem? Zobacz Dodatek B. Informacje na temat użytkowania i konserwacji na stronie 40 niniejszego podręcznika. Więcej wskazówek można znaleźć w Rozdziałach 1 i 2. Jakie są główne elementy sprzętowe mojego nowego komputera? Więcej informacji można znaleźć w Rozdziałach 1 i 2. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe dane techniczne mojego komputera? Zobacz Muszę zaktualizować urządzenie lub wymienić jeden z podzespołów: dysk twardy, pamięć lub klawiaturę. Zobacz Dodatek D. Podzespoły, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) na stronie 53 niniejszego podręcznika. Gdzie znajdują się dyski do odtwarzania systemu? Do komputera nie został dołączony dysk do odtwarzania systemu. Aby zobaczyć wyjaśnienie alternatywnych sposobów odtwarzania systemu oferowanych przez firmę Lenovo, zobacz Rozdział 4. OneKey Rescue System na stronie 22. Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Dodatek A. Uzyskiwanie pomocy i wsparcia na stronie 37 niniejszego podręcznika. Gdzie znajdę informacje na temat gwarancji? Aby zobaczyć rodzaj gwarancji dla danego komputera oraz jej czas trwania, zobacz Dodatek C. Ograniczona gwarancja Lenovo na stronie 46. Jak mogę zainstalować sterowniki urządzeń? W celu zapewnienia prawidłowego działania oraz wydajności każdego elementu komputera wymagane jest używanie odpowiedniego sterownika. Jeżeli komputer posiada preinstalowany system operacyjny, wszystkie wymagane sterowniki znajdują się na dysku twardym. 24

33 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Co mogę zrobić, gdy proces tworzenia kopii zapasowej się nie powiedzie? Jeżeli funkcja tworzenia kopii zapasowej uruchamia się bez problemu, ale występuje problem w czasie trwania procesu, spróbuj wykonać następujące czynności: 1 Zamknij pozostałe aplikacje i ponownie rozpocznij proces tworzenia kopii zapasowej. 2 Sprawdź, czy nośnik docelowy nie jest uszkodzony, wybierz inną lokalizację i spróbuj ponownie. Kiedy muszę użyć funkcji przywracania domyślnych ustawień fabrycznych? Tej funkcji można użyć w razie awarii systemu lub w razie potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Spowoduje to przywrócenie początkowego stanu komputera z chwili pierwszego rozruchu po odebraniu go ze sklepu. Dane na partycji systemowej zostaną przywrócone do stanu fabrycznego. Jeżeli na bieżącej partycji są zapisane ważna dane, zaleca się ich skopiowanie. Kiedy muszę użyć funkcji tworzenia kopii zapasowej danych? W razie awarii systemu lub braku możliwości przeprowadzenia rozruchu, możesz użyć funkcji Back Up My Data do uzyskania dostępu do wymaganych danych z komputera. 25

34 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Jeśli nie znajdziesz tutaj opisu swojego problemu, przejdź do rozdziału 2. Poniższa sekcja zawiera opis tylko tych problemów, które nie wymagają zapoznania się z dokładniejszymi informacjami w rozdziale 2. Problemy z ekranem Po włączeniu komputera na ekranie nic się nie pojawia. Po włączeniu komputera na pustym ekranie jest wyświetlany tylko biały kursor. Mój ekran gaśnie, gdy komputer jest włączony. Problem z hasłem Jeśli ekran nadal pozostaje pusty, upewnij się, że: - Bateria jest zainstalowana prawidłowo. - Do komputera jest podłączony zasilacz sieciowy, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego. - Zasilanie komputera jest włączone (aby potwierdzić, naciśnij powtórnie przycisk zasilania). -Pamięć jest zainstalowana prawidłowo. Jeśli powyższe elementy są prawidłowo ustawione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Przywróć kopie zapasowe plików w systemie Windows lub całą zawartość dysku twardego do ustawień fabrycznych przy użyciu programu OneKey Recovery. Jeśli nadal na ekranie jest widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu. Być może jest włączony wygaszacz ekranu lub inne ustawienia zarządzania energią. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu lub wznowić działanie z trybu uśpienia lub hibernacji, wykonaj jedną z następujących czynności: - Dotknij touchpada. -Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. -Naciśnij przycisk zasilania. Nie pamiętam hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła użytkownika, należy przekazać komputer do autoryzowanego serwisu firmy Lenovo lub przedstawiciela handlowego w celu zmiany hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować ani odtworzyć danych z tego dysku. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo w celu wymiany dysku twardego. Wymagany jest dowód zakupu, a za podzespoły i robociznę zostanie pobrana opłata. Jeśli nie pamiętasz hasła administratora, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo w celu wymiany płyty głównej. Wymagany jest dowód zakupu, a za podzespoły i robociznę zostanie pobrana opłata. Problemy z klawiaturą Podczas wpisywania liter pojawiają się cyfry (G450). Włączona jest funkcja Num Lock. Aby ją wyłączyć, naciśnij kombinację klawiszy Fn + Insert. 26

35 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Problemy z trybem uśpienia lub hibernacji Komputer niespodziewanie przechodzi w tryb uśpienia. Komputer przechodzi w tryb uśpienia natychmiast po wykonaniu testu POST (Power-on self-test). Jeśli procesor ulega przegrzaniu, komputer automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, aby umożliwić obniżenie temperatury komputera i zabezpieczyć procesor i inne podzespoły. Sprawdź ustawienia trybu uśpienia. Upewnij się, że: - Bateria jest naładowana. - Temperatura podczas pracy znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Zobacz Dodatek B. Informacje na temat użytkowania i konserwacji na stronie 40. Uwaga: Jeśli bateria jest naładowana, a temperatura mieści się w dopuszczalnym zakresie, oddaj komputer do serwisu. Wyświetlany jest komunikat dotyczący krytycznie niskiego stanu naładowania baterii i komputer natychmiast się wyłącza. Nie można wznowić działania komputera z trybu uśpienia i komputer nie działa. Energia w baterii wyczerpuje się. Podłącz do komputera zasilacz sieciowy lub wymień baterię na w pełni naładowaną. Jeśli nie można wznowić działania komputera z trybu uśpienia, być może z powodu wyczerpania baterii został automatycznie włączony tryb hibernacji. Sprawdź wskaźnik zasilania. Jeżeli komputer znajduje się w trybie uśpienia, podłącz zasilacz sieciowy do komputera, a następnie naciśnij dowolny klawisz lub przycisk zasilania. Jeżeli komputer znajduje się w trybie hibernacji lub jest wyłączony, podłącz zasilacz sieciowy do komputera, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić działanie. Uwaga: Jeśli nie można wznowić działania systemu z trybu uśpienia, system przestał odpowiadać i nie można wyłączyć komputera, należy go zresetować. Niezapisane dane mogą zostać utracone. Aby zresetować komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputera nadal nie można uruchomić ponownie, odłącz zasilacz sieciowy i baterię. Problemy z ekranem komputera Ekran jest pusty. Wykonaj następujące czynności: -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub baterii i wskaźnik stanu baterii świeci, naciśnij kombinację klawiszy Fn +,aby rozjaśnić ekran. -Jeśli wskaźnik zasilania miga, naciśnij przycisk zasilania w celu wznowienia działania z trybu uśpienia. -Jeśli problem nadal występuje, skorzystaj z rozwiązania dla następującego problemu: Obraz na ekranie jest nieczytelny lub zniekształcony. Obraz na ekranie jest nieczytelny lub zniekształcony. Na ekranie pojawiają się niewłaściwe znaki. Upewnij się, że: - Sterownik wyświetlacza jest prawidłowo zainstalowany. - Rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są prawidłowo ustawione. - Typ monitora jest prawidłowy. Czy system operacyjny lub aplikacja zostały zainstalowane prawidłowo? Jeśli zostały zainstalowane i skonfigurowane prawidłowo, oddaj komputer do serwisu. 27

36 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Podczas próby odtworzenia dysku DVD wyświetla się komunikat Unable to create overlay window (Nie można utworzyć nakładki okna). -lub- Podczas odtwarzania filmów, dysków DVD lub podczas grania nie ma obrazu lub obraz jest słabej jakości. Wykonaj jedną z następujących czynności: -Jeśli używasz 32-bitowej głębi kolorów, zmień głębię na 16-bitową. -Jeśli używasz pulpitu o rozdzielczości większej niż optymalna, zmniejsz rozdzielczość ekranu i głębię kolorów. Problemy z dźwiękiem Z głośników nie słychać dźwięku, nawet po zwiększeniu głośności. Problemy z baterią Komputer wyłącza się, zanim wskaźnik stanu baterii zasygnalizuje wyczerpanie energii. -lub- Komputer działa nadal po zasygnalizowaniu przez wskaźnik stanu baterii wyczerpania energii. Czas pracy przy w pełni naładowanej baterii jest krótki. Komputer nie działa przy w pełni naładowanej baterii. Upewnij się, że: - Funkcja wyciszenia jest wyłączona. -Nie są podłączone słuchawki. - Jako urządzenie odtwarzające wybrane są głośniki. Rozładuj i naładuj baterię. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Obsługa baterii w rozdziale 2. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w baterii może być włączone. Wyłącz komputer na minutę, aby wyłączyć zabezpieczenie, a następnie włącz go ponownie. Bateria nie ładuje się. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Obsługa baterii w rozdziale 2. Problem z dyskiem twardym Dysk twardy nie działa. Upewnij się, że w menu Boot (Uruchamianie) narzędzia BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS) dysk twardy jest prawidłowo wybrany w opcji Boot priority order (Sekwencja uruchamiania). Problem z uruchamianiem System Microsoft Windows nie uruchamia się. W celu rozwiązania lub zidentyfikowania problemu użyj programu OneKey Rescue System. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu OneKey Rescue System, zobacz Rozdział 4. OneKey Rescue System na stronie

37 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Problemy z programem OneKey Rescue System Nie można wykonać kopii zapasowej systemu. Nie można użyć funkcji przywracania domyślnych ustawień fabrycznych. Inne problemy Używasz systemu operacyjnego innego niż Windows. Brak wystarczającej ilości miejsca do zapisania danych kopii zapasowej. Musisz zwolnić określoną ilość miejsca na partycji systemowej (dysk C). W przypadku tworzenia kopii zapasowej na płycie CD/DVD upewnij się, że używasz kompatybilnego urządzenia nagrywającego. W przypadku nagrywania plików kopii zapasowej na płytę CD/DVD, upewnij się, że urządzenie nagrywające jest zgodne z płytami CD/DVD. Partycja systemowa została zmodyfikowana, na przykład zmieniono jej rozmiar lub pojemność dysku C. Komputer nie odpowiada. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 4 sekundy przycisk zasilania. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, odłącz zasilacz sieciowy i baterię. Komputer może się zawieszać w przypadku przejścia w tryb uśpienia podczas komunikacji. Podczas pracy w sieci należy wyłączyć funkcję przechodzenia w tryb uśpienia. Komputer nie jest uruchamiany z odpowiedniego urządzenia. Podłączone urządzenie zewnętrzne nie działa Sprawdź menu Boot (Uruchamianie) w narzędziu BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS). Upewnij się, że opcja Boot priority order (Sekwencja uruchamiania) w narzędziu BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS) została ustawiona tak, aby komputer był uruchamiany z wybranego urządzenia. Upewnij się również, że urządzenie, z którego ma być uruchamiany komputer, jest włączone. Upewnij się, że w menu Boot (Uruchamianie) narzędzia BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS) urządzenie jest zawarte na liście Boot priority order (Sekwencja uruchamiania). Gdy zasilanie komputera jest włączone, nie należy podłączać lub odłączać od komputera przewodów innych niż USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie komputera. W przypadku korzystania z urządzenia USB zużywającego dużo energii, na przykład zewnętrznego napędu optycznego USB, należy użyć zewnętrznego zasilania urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane lub może nastąpić wyłączenie systemu. 29

Lenovo IdeaPad Z500/P500

Lenovo IdeaPad Z500/P500 Lenovo IdeaPad Z500/P500 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo G465/G565. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo G465/G565. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo G465/G565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo. Podręcznik użytkownika

Lenovo. Podręcznik użytkownika Lenovo Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu. Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Lenovo G770. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo G770. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo G770 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad S10-2. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo IdeaPad S10-2. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo IdeaPad S10-2 Podręcznik użytkownika V1.0 Uwagi Przed zastosowaniem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy najpierw zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Lenovo M30-70 / M40-70

Lenovo M30-70 / M40-70 Lenovo M30-70 / M40-70 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo V470/ V570/ B470/B570

Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad S10-3s

Lenovo IdeaPad S10-3s S10-3s UserGuide V1.0 cover_1-4 New World. New Thinking. TM www.lenovo.com Lenovo China 2010 Lenovo IdeaPad S10-3s Podręcznik użytkownika V1.0 P/N: 147003095 Wydrukowano w Chinach S10-3s UserGuide V1.0

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Lenovo ideapad 110. Podręcznik użytkownika

Lenovo ideapad 110. Podręcznik użytkownika Lenovo ideapad 110 ideapad 110-14AST ideapad 110-15AST Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y550. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo IdeaPad Y550. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo IdeaPad Y550 Podręcznik użytkownika V1.0 Uwaga Przed użyciem niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z następującymi dokumentami: Rozdział 6. Informacje na

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y480/ Y580

Lenovo IdeaPad Y480/ Y580 Lenovo IdeaPad Y480/ Y580 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y410p/Y510p

Lenovo IdeaPad Y410p/Y510p Lenovo IdeaPad Y410p/Y510p Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo V110 Podręcznik użytkownika

Lenovo V110 Podręcznik użytkownika Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y550P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo IdeaPad Y550P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo IdeaPad Y550P Podręcznik użytkownika V1.0 Uwaga Przed użyciem niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z następującymi dokumentami: Rozdział 7. Informacje na

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p

Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p Podręcznik użytkownika V1.0 Uwagi Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego dotyczą należy przeczytać rozdział Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Podręcznik użytkownika V3.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G700/G710. Podręcznik użytkownika

Lenovo G700/G710. Podręcznik użytkownika Lenovo G700/G710 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

ideapad 100S-14IBR Podręcznik użytkownika

ideapad 100S-14IBR Podręcznik użytkownika ideapad 100S-14IBR Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Lenovo ideapad 300. Podręcznik użytkownika. ideapad ISK ideapad ISK ideapad ISK

Lenovo ideapad 300. Podręcznik użytkownika. ideapad ISK ideapad ISK ideapad ISK Lenovo ideapad 300 ideapad 300-14ISK ideapad 300-15ISK ideapad 300-17ISK Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Lenovo. Podręcznik użytkownika

Lenovo. Podręcznik użytkownika Lenovo Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi Przed rozpoczęciem używania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wydanie pierwsze (Styczeń 2010 r.) Copyright Lenovo 2010.

Wydanie pierwsze (Styczeń 2010 r.) Copyright Lenovo 2010. Lenovo IdeaPad Y560 Podręcznik użytkownika V1.0 Uwagi Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego dotyczą należy przeczytać rozdział Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo