Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:"

Transkrypt

1 Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: REGON: INF RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna i usługi internetowe Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 97/2008 z dnia r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie cen na usługi telekomunikacyjne poniżej Euro. 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego: Część A : usługi telefonii stacjonarnej Część B : usługi udostępniania łącz internetowych (klasy DSL) Część C : usługi udostępniania łączy internetowych - dużej szybkości (klasy DSL) w okresie dwóch lat od daty podpisania protokołu odbioru/uruchomienia usług. 2. Opis istniejącej struktury telekomunikacyjnej A. Telefonia stacjonarna 2.1. Urząd posiada obecnie w dyspozycji kilka różnych lokalizacji obiektów własnych posiadających zakończenia sieci operatora (TP S.A./ORANGE). Linie te są w większości wpięte do centrali telefonicznej w budynku stanowiącym główną siedzibę Zamawiającego. Centrala telefoniczna jest własnością zamawiającego. Zakończenia linii są zlokalizowane w następujących adresach : Polanica-Zdrój, ul. J. Dąbrowskiego 3 (od 600 do 699 DDI zarządzany centralą telefoniczną zamawiającego Slican MAC 6400)- 5xISDN 2B+D Polanica-Zdrój, ul. J. Dąbrowskiego 3 (DSL 4000/1000 oraz fax) Polanica-Zdrój, ul. Harcerska (postój taksówek) Polanica-Zdrój, ul. Warszawska 24 (Neostrada 1024) Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 13 (DSL 4000/1000) Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 13 (ISDN przeniesiony na ul Dąbrowskiego 3) Polanica-Zdrój, ul. J. Dąbrowskiego 3 (DSL 4000/1000) 2.2. Dane odnośnie struktury ruchu (przeciętny ruch miesięczny) : 1

2 Połączenia do operatorów telefonii stacjonarnej 4100 minut w tym ruch międzystrefowy 600 minut ruch lokalny i strefowy 3500 minut Połączenia z telefonów stacjonarnych do sieci komórkowych 1100 minut Połączenia z telefonów stacjonarnych do sieci międzynarodowych 100 minut Ilość linii miejskich generujących połączenia telefoniczne 8 sztuk w tym linii telefonicznych analogowych 3 sztuki linii cyfrowych ISDN 2B+D 5 sztuk Na podstawie danych Wykonawca powinien wykonać kalkulację wysokości miesięcznych opłat za świadczone usługi Rozkład miesięcznego ruchu dla poszczególnych numerów telefonii stacjonarnej przedstawia się następująco (rozkład oczywiście może ulec zmianie ze względu na możliwe zmiany struktury organizacyjnej Urzędu: (4xISDN 2B+D, łącznie 100 numerów z DDI) - 84,3% ,1% % ,5% ,1% % (numer od listopada 2011 r jest razem z usługą ISDN i numerami MSN oraz przeniesione do Urzędu Miejskiego i wpięte do centrali - lokalizacja ul. J. Dąbrowskiego % % Obecnym dostawcą usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska S.A. (Orange) B. Usługi internetowe (klasy DSL) 2.4. Z uwagi na specyfikę usług internetowych (różne grupy dostawców) są one niniejszym wyodrębnione jako odrębną część zapytania ofertowego. Ta część postępowania dotyczy usług posiadających ustaloną lokalizację - zasadniczo więc przewiduje się dla nich zastosowanie technologii przewodowych. Nie wyklucza się jednak zastosowania do ich świadczenia również innych technologii, np. radiowych, pod warunkiem zachowania analogicznych parametrów. Obecnym dostawcą usług telekomunikacyjnych (DSL oraz Neostrada) jest Telekomunikacja Polska S.A. (Orange) Przepustowości tych łączy to : 1) DSL 4 MBit/s dla lokalizacji Polanica-Zdrój, ulica J. Dąbrowskiego 3 (upload 1024 Kbit/s) 2) DSL 4 Mbit/s dla lokalizacji Polanica-Zdrój, ulica Zdrojowa 13 (upload 1024 Kbit/s) 3) Neostrada 1024 kbit/s dla lokalizacji Polanica-Zdrój ul. Warszawska 24 (upload 256Kbit/s) C. Usługi internetowe (klasy DSL) 2.5. Z uwagi na specyfikę usług internetowych oraz zapotrzebowanie na zwiększone parametry drugiego zapasowego łącza w lokalizacji na ul J. Dąbrowskiego 3 jest one niniejszym wyodrębnione jako odrębna część zapytania ofertowego. Ta część postępowania dotyczy usług posiadających ustaloną lokalizację - zasadniczo więc przewiduje się dla nich zastosowanie technologii przewodowych. Nie wyklucza się jednak zastosowania do ich świadczenia również innych technologii, np. radiowych, pod warunkiem zachowania analogicznych parametrów. 2

3 Obecnym dostawcą usług telekomunikacyjnych (DSL ) jest Telekomunikacja Polska S.A. (Orange) Przepustowości tych łączy to : 1) DSL 4 MBit/s dla lokalizacji Polanica-Zdrój, ulica J. Dąbrowskiego 3 (upload 1024 Kbit/s) 3. Opis struktury telekomunikacyjnej po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Część A Zakłada się, że po dokonaniu wyboru dostawcy usług numery posiadanych telefonów pozostaną nie zmienione. Lokalizacja oraz sposób połączenia do linii telefonicznych nie zmieni się. Zmiany wynikające z zastosowanej technologii nowego dostawcy usług telekomunikacyjnych zostaną przeprowadzone w ramach usługi przez firmę wybraną w niniejszym postępowaniu. Łącza muszą zapewnić minimum 10 jednoczesnych rozmów na centrali zamawiającego Slican MAC 6400 Postępowaniem jest objęte również zainstalowanie i uruchomienie linii analogowej z numerem telefonu na potrzeby systemu przeciwpożarowego w Teatrze Zdrojowym ul Parkowa 2 będącego własnością zamawiającego (wywiad techniczny został przeprowadzony na początku roku 2012 przez operatora TP SA i są potwierdzone możliwości techniczne podłączenia linii analogowej w budynku teatru tj. zakończenia sieci teletechnicznej są w pomieszczaniu technicznym Teatru). Numer będzie wykorzystany do komunikacji modemowej w razie wystąpienia awarii systemu lub zgłoszeń dot. pożaru oraz codziennie zostanie wykonanie jedno połączenie testowe systemu PPOŻ. Stawki za połączenia będą ustalone jednolicie dla wszystkich połączeń objętych zapytaniem ofertowym. Stawki w ofercie za i minutę połączenia międzynarodowego zostaną ustalone zgodnie ze średnią wartością dla wszystkich stref międzynarodowych i ujęte w formularzu ofertowym. (Część A). Jeśli oferent zastosuje różne stawki dla połączeń międzynarodowych a w ofercie wskaże wartość średnią to w załączeniu na własnym formularzu przedstawi jakie stawki obowiązują w danej strefie numeracyjnej międzynarodowej z których wyliczył wartość wskazaną w formularzu ofertowym cześć A dla połączeń międzynarodowych. Natomiast jeśli podana średnia stawka będzie stawką jednolitą dla wszystkich stref międzynarodowych to wystarczy informacja o treści, w formie oświadczenia, że operator na połączenia międzynarodowe ustanawia jedną stawkę na wszystkie połączenia międzynarodowe zarówno do sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej. Część B Ponieważ jest na rynku wiele dostępnych rodzajów i szybkości dostępu do Internetu, które to usługi są zróżnicowane przez operatorów, przedmiotem zapytania ofertowego będzie wskazanie kilku łączy przez operatora jakie są możliwe w danej lokalizacji i w danej zaoferowanej cenie i jakości. Oferty należy złożyć na następujące łącza internetowe zgodnie parametrami minimalnymi, które to oferty mają wykazać ceny oraz dostępne na rynku możliwości techniczne oraz parametry dostępu do Internetu we wskazanych lokalizacjach zgodnie z załącznikiem nr 2 B. Obecnie 3 usługi DSL o parametrach: download 4 Mbit/s / upload 1 Mbit/s - podstawowy modem DSL bez routingu będą zmienione na wymienione poniżej w danej lokalizacji lub inne w zależności od przedstawionych ofert. Warianty łącz nie gorsze na przykład niż (zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty): łącze klasy DSL o parametrach od 8 Mbit/s - upload 1 Mbit/s do 15 Mbit/s upload 2 Mbit/s podstawowy modem DSL bez routingu w zależności od posiadanych w ofercie paramentów łączy danego operatora i możliwości technicznych w danych lokalizacjach. Jeśli chodzi o lokalizacje przy ul. Warszawskiej 24 gdzie jest obecnie Neostrada 1 MB/s, upload 256 Kbit/s modem USB/ sieć LAN utworzona własnym routerem po przetargu oczekujemy łącza klasy DSL o parametrach 2 Mbit/s upload 512 Kbit/s z modemem z routingiem i WI-Fl do podzielenie łącza w sieci lokalnej z możliwością konfiguracji przez 3

4 zamawiającego dostarczony przez Wykonawcę na potrzeby podziału Internetu na kilka komputerów Wszystkie testy i konfiguracje niezbędne do uruchomienia usług są realizowane przez wykonawcę W każdej lokalizacji dopuszczamy łącze radiowe lub inne spełniające standardy szerokopasmowego Internetu klasy DSL oraz wysoką bezawaryjność i stałego utrzymywania oferowanych parametrów usług przepustowości łącza. W ofercie należy zawrzeć ceny za dostęp do Internetu na łącza o w/w parametrach lub lepsze oraz dowolne inne które również są w ofercie danego operatora i chce je zaoferować przy składaniu ofert. Natomiast wstępnie porównywane będą jedynie łącza oznaczone w załączniku nr 2 LP 1,2,3 oraz 4. Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenie ponownego zapytani ofertowego na łącza internetowe wśród operatorów którzy złożyli oferty. Będzie to II etap zapytania na usługi dostępu do Internetu (część B ). Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru w różnych lokalizacjach wybrania różnych rodzajów dostępu do Internetu w innej technologii np. radiowej mając na uwadze dywersyfikację dostępu do Internetu jednak z uwzględnieniem wysokiej jakości i dostępności usług oraz stałą adresację IP jak dla usługi DSL jeśli operator będzie miał taką propozycję w swojej ofercie i ją złoży na formularzu nr 2. Zamawiający na łączach internetowych posiada uruchomione różne usługi internetowe np. strony internetowe. Zmiana IP nadana przez nowego usługodawcę musi przebiegać w sposób pozwalający w jak najszybszym czasie dokonać zmiany usług aby spowodowało to jak najmniejsze przerwy w dostępności usług internetowych. Dlatego będę niezbędne przedstawienie w ofercie sposobu wykonania takiego zmiany usług internetowych i akceptacyjne obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju. Przewiduje się że przepięcie usług nastąpi w godzina popołudniowych to pomiędzy 15:30 a 18:00 Konieczne są przez uruchomieniem usług docelowych przeprowadzenie testów potwierdzających stabilność i sprawność danego łącza internetowego i protokolarne przekazanie sprzętu oraz usługi oraz podpis przedstawiciele Urzędu potwierdzający spełnienie zadanych prędkości łącza zadeklarowanego w ofercie. Urządzenia aktywne sieci niezbędne do zestawienia połączenia zapewnia oferent. Obecnie urządzenia aktywne sieci zainstalowane przez TP S.A to modemy DSL bez funkcjonalności routingu. Urząd posiada własne routery i nimi zarządza, zatem routery do podzielenia łączy internetowych nie będą wymagane po za lokalizacja na ul Warszawskie 24 zmiana z Neostrady na dostęp klasy DSL. Jednak przy zmianie technologii można domniemywać ze takie zmiany będą potrzebne. Oferent powinien oszacować i jeśli uzna to za wskazane przed złożeniem oferty zweryfikować lokalizacje łączy i obecnie istniejąca infrastrukturę teleinformatyczną. Wszystkie powyższe łącza muszą mieć nieograniczony dostęp do Internetu jeśli chodzi o dostępność usługi i transfer danych tj. brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych 24 godziny/dobę. publiczny adres IP dla każdego dostępu typu DSL - ośmioadresową podsieć minimum 5 użytkowych stałych adresów IP oraz dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego zarządzanie usługą Część C Ponieważ jest na rynku wiele dostępnych rodzajów i szybkości dostępu do Internetu, które to usługi są zróżnicowane przez operatorów, przedmiotem zapytania ofertowego będzie wskazanie kilku łączy przez operatora jakie są możliwe w danej lokalizacji i w danej zaoferowanej cenie i jakości. Oferty należy złożyć na następujące łącza internetowe zgodnie parametrami minimalnymi, które to oferty mają wykazać ceny oraz dostępne na rynku możliwości techniczne oraz parametry dostępu do Internetu we wskazanych lokalizacjach zgodnie z załącznikiem nr 2C Obecnie 1 usługi DSL o parametrach: download 4 Mbit/s / upload 1 Mbit/s - podstawowy modem DSL bez routingu będą zmienione na wymienione w załączniku nr 2 C łącze minimalne lub lepsze jeśli takie przedstawią oferenci. 4

5 Ze względu na to iż w/w łącze jest łączem o wysokich parametrach minimalnych wydłużamy termin realizacji usługi na w/w dostęp do 3 miesięcy do dnia podpisania umowy na wykonania i uruchomienie usługi. 4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało: połączenia lokalne, połączenia międzystrefowe, połączenia do sieci komórkowych, połączenia międzynarodowe, zapewnienie transmisji dla faksu, połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów , teleinformatyczne, itp.) połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984, automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne, 91XX;93XX;95XX; - przekierowanie połączeń, Wykonawca zapewni (w ramach opłaty abonamentowej) i bez dodatkowego zgłoszenia ze strony zamawiającego w szczególności blokadę dostępu do wszelkich usług: podwyższonej opłacie ze świadczeniem dodatkowym (m.in. nr 0300x, 0400x, 070x) - prezentacja numeru itp. - bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów. - automatyczny wybór numeru prefiksu operatora Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego z zachowaniem numerów (bez przerw w świadczeniu usług) zgodnie z art. 71 z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz ze zm.). Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwugodzinną (2h) techniczną przerwę w dostępie do sieci telekomunikacyjnej (w czasie procedury zmiany operatora) jednak jedynie poza godzinami normalnego urzędowania zamawiającego, tj. w dni powszednie od godziny 15:30 do godziny 18:00. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą, również ponoszonych przez zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich ( np. przejęcie obecnie posiadanej numeracji). Opłaty te powinny znaleźć się w pozycji pozostałe opłaty opłaty jednorazowe i pozostałe w załączniku nr 1 jeśli będą występowały. Płatność faktury w terminie 21 dni od dnia wystawienia dokumentu przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktury na co najmniej 14 dni przed w/w terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową doziemną Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową oraz przez Internet, technologią VOIP. Świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego, Brak opłaty za niezrealizowane połączenia, Brak opłaty za rozpoczęcie połączeń, 5

6 Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych wykazów realizowanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych w formie bilingu na płytach CD razem z fakturą, za dany okres rozliczeniowy, ew. udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony www lub na adres najlepiej w formacie xls, Bezpłatne, okresowe (co 6 miesięcy) przeglądy stanu technicznego pracy dostarczanych łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez ich pomiary i usuwanie usterek, przejęcie całości ruchu wychodzącego Zamawiającego z zachowaniem posiadanych numerów telefonów i dotychczasowego sposobu ich wybierania, realizacja połączeń z zasadniczym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury Zamawiającego, tj. w miarę możliwości bez wykonywania dodatkowych instalacji (np. wewnętrznych) w obiektach Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania takich prac zobowiązanie Wykonawcy do wykonania ich na własny koszt w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w przypadku usług wymagających konieczności zainstalowania dodatkowych urządzeń zobowiązanie Wykonawcy do tego, że ich dostawa, montaż i serwis w okresie gwarancyjnym (nie krótszym niż czas obowiązywania umowy, będącej skutkiem rozstrzygnięcia niniejszego przetargu) będzie leżał w całości po stronie Wykonawcy, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę usług, wymagających ingerencji sprzętowej lub programowej w posiadaną centralkę abonencką Zamawiającego, zobowiązanie Wykonawcy do wykonania tych prac na własny koszt lub pokrycia kosztów niezbędnej ingerencji, w szczególności skonfigurowanie centrali telefonicznej Zamawiającego oraz programu bilingowego tak aby naliczał opłaty za rozmowy i drukował bilingi z numerów wewnętrznych centrali zgodnie ze stanem faktycznym opłat za poszczególne połączenia wychodzące z numerów wewnętrznych centrali. centrala Slican MAC 6400 będąca własnością zamawiającego posiada wiele możliwości i funkcji konfiguracyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych ze zmianami obecnej konfiguracji centrali a wynikającymi z realizacji oferty na usługi telekomunikacyjne wykonać na własny koszt lub pokryć koszty niezbędnej ingerencji w skonfigurowanie centrali telefonicznej Zamawiającego oraz programu bilingowego tak aby naliczał opłaty za rozmowy i drukował bilingi zgodnie ze stanem faktycznym opłat za poszczególne połączenia wychodzące z numerów wewnętrznych centrali. Koszty rzeczywiste z bilingu od operatora oraz biling z centrali powinny być sobie równe. w przypadku udzielenia przez Wykonawcę pakietów minut wliczonych w wartość pakietu złożenie informacji o wielkości takich pakietów i sposobie ich rozliczania (łącznie na kontrakt czy oddzielnie dla każdego numeru), w przypadku, gdy zaproponowane zostanie rozwiązanie, uwzględniające pozostawienie opłat za udostępnienie linii (abonamentów) u dotychczasowego operatora innego niż ten, w imieniu 6

7 którego Wykonawca składa ofertę - podanie sugerowanej wielkości tych abonamentów jako odrębnej pozycji zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego w przypadku, w którym najkorzystniejsze okaże się również przejęcie przez Wykonawcę również abonamentów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych dokumentów związanych z przejęciem abonamentów oraz zorganizowania rozwiązania umów z dotychczasowym operatorem (TP S.A./Orange) w ramach własnych działań, w przypadku udzielenia przez Wykonawcę dodatkowych upustów nie wpływających bezpośrednio na zastosowane stawki, np. upustu od łącznej wielkości rachunku - złożenie informacji o wielkości takiego upustu, warunkach i sposobie jego naliczania oraz ujęcie go w deklarowanej cenie usługi. Utrzymanie funkcjonalności PBX na centrali zamawiającego Slican MAC 6400 dla łączy ISDN w wiązce DDI Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcy wyłonionemu w przetargu przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w postaci obsługi ruchu wychodzącego z nowych lokalizacji, przyłączonych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i zamówienia dodatkowych łączy internetowych w cenach zaoferowanych przez wykonawcę lub lepszych oraz dopuszcza możliwość rezygnacji ze zbędnej usługi w trakcie trwania umowy bez konsekwencji finansowych. Wzór formularza, zawierającego oświadczenie o sposobie spełnienia wymagań określonych w przetargu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferty nie zawierające wypełnionego i podpisanego formularza będą traktowane jako niekompletne, a więc nie spełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym i jako takie zostaną odrzucone. 5. Inne wymagania stawiane Wykonawcy i urządzeniom: - zobowiązanie Wykonawcy do stałego, systematycznego wykonywania przedmiotu zamówienia w całym zakresie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji, - dla dostarczanych materiałów i urządzeń stanowiących przedmiot dostawy powinny one posiadać dopuszczenie do odbioru oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania, powinny zostać wyprodukowane wg najnowszej technologii i wiedzy w tej dziedzinie, wraz z wymaganymi atestami, dopuszczeniami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności - w szczególności powinny posiadać homologację, dopuszczającą je do pracy w sieci operatora publicznego, - każde urządzenie, stanowiące przedmiot postępowania, powinno być dostarczone jako nowe (nieużywane), a więc powinno być objęte zarówno gwarancją producenta, jak też rękojmią Wykonawcy - nie dopuszcza się stosowania części i podzespołów używanych nawet w przypadku, gdy Wykonawca udzieli na nie gwarancji analogicznych jak dla nowych podzespołów. - okres gwarancyjny, obejmujący poprawne działanie urządzenia, nie może być krótszy niż dwa lata. terminowość usuwania usterek w łączności w okresie gwarancji i rękojmi przystąpienie do 8 godzin po otrzymaniu zawiadomienia, a zakończenie do 24 godzin siedem dni w tygodniu od daty zgłoszenia. - Za każdy dzień braku dostępnej usług z winy operatora zarówno dostępności linii brak sygnału, niedziałającego numeru jak i dostępu do Internetu zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zwrotu zgodnie z punktem 12. lit. j) załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. Dodatkowym atutem Wykonawcy jest posiadanie wdrożonego systemu zarządzania (jakością ISO 9001 i/lub środowiskowego ISO i/lub bezpieczeństwa informacji ISO 27001). Proszę dołączyć celem potwierdzenia kopię aktualnego certyfikatu. 7

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokupienia kolejnego łącza dostępowego do Internetu lub nowego numeru telefonu jeśli takie będą możliwości techniczne oraz potrzeby zamawiającego lub rezygnacji z dowolnego łącza lub numeru telefonu (bez żadnych kosztów związanych z rezygnacją z części usługi ) w okresie trwania umowy. Warunki określone w ofercie będą obowiązywały w okresie trwania umowy przy ewentualnym zakupie kolejnych usług wymienionych w ofercie. 6. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono na : dwa lata od daty podpisania umowy na świadczenie usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu, wynikającego z konieczności zorganizowania nowego postępowania, Wykonawca powinien świadczyć te usługi na warunkach analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu bez konieczności podpisywania nowej umowy do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania. Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy ma czas na realizację zadania tj. przeprowadzenie wszelkich czynności zapewniających uruchomienie i utrzymywanie stałego dostępu do oferowanych usług do dnia 5 września 2012 r. z zastrzeżeniem że nowy numer telefonu oraz linia analogowa na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego przy ul Parkowej 2 (Teatr Zdrojowy) zostanie wykonane w pierwszej kolejności w okresie najlepiej do 5 dni liczone od dnia podpisania umowy. 7. Sposób przygotowania oferty cenowej: 7.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy, nr NIP, Regon oraz nazwę zadania, 7.2. ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie, 7.3. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 7.4. oferta ma obejmować całość zamówienia w części A i/lub B i/lubc, zgodnie z opisem w punkcie Dokumenty wymagane od wykonawcy 8.1. W celu wykazania spełniania wymaganych warunków, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty, określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.), w zakresie uprawniającym do wykonania przedmiotu zamówienia, c) wykaz co najmniej 2 usług zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały należycie wykonane - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wykonawcę, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.), oraz regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu. Regulaminy będą określały szczegółowy zakres i warunki wykonywania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu i będą stanowił załącznik do umowy; aktualny cennik usług telekomunikacyjnych wykonawcy obowiązujący na usługi nie wymienione w formularzu ofertowym nr 1, nr 2 w formie papierowej lub elektronicznej np. format DOC RTF, PDF na płycie CD/DVD 8

9 8.3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2B i/lub załącznik nr 2C do zapytania ofertowego w zależności od tego czy oferta jest tylko na usługi w części A czy w części B czy w części C czy w 2 lub 3 częściach jednocześnie. Gdy oferta nie obejmuje np. części B to na załączniku należy napisać NIE DOTYCZY i przekreśli cała stronę i dołączyć do oferty niewypełniony zaakceptowanie i przyjęcie do wprowadzenia do umowy warunków stanowiących załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty zarówno dla części A jak i dla części B zapytania ofertowego Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100%. Ocena ofert będzie przebiegała w następujący sposób : Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyzna punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) : gdzie: X = (C min / C) x 100, X ilość punktów obliczona dla badanej oferty C min najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu C cena badanej oferty. 10. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej 1.Oferty należy złożyć do dnia 9 sierpnia 2012 do godz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju przy ul. J. Dąbrowskiego 3, Propozycja złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert. 3. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 9 sierpnia 2012 r. o godzinie Zleceniodawca przewiduje możliwość ponownego zapytania wszystkich oferentów (dla części B i C przedmiotu zamówienia) w przypadku zmiany parametrów usług wynikających z ofert, np. otrzymamy atrakcyjne oferty dla DSL nie 8 Mbit/s a dla 10 Mbit/s 9. Osobą uprawioną do kontaktów jest Robert Szeniszewski fax Wykaz załączników do zapytania ofertowego załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - część A załącznik nr 2B - Formularz ofertowy - część B załącznik nr 2C - Formularz ofertowy - część C załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw usług załącznik nr 4 Istotna dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Zatwierdzam. 9

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Stanisławów - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Stanisławów - telefonia stacjonarna Stanisławów, dn. 20.01.2011r. Urząd Gminy Stamisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów NIP 822-10-62-601 I.2635.1.2010 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 Polanica-Zdrój dn. 05.02.2010 r INF/341/1/2010 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.01.14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.10.14

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080... Nazwa i adres wykonawcy REGON... NIP... Tel./fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00.

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00. O śro d ek Pom ocy Sp o łeczn ej D zielnicy Bielany m.st. W arszaw y 01-824 W arszaw a, ul. P rzyb yszew skie go 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; R egon : 010843854 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 12/02/2015r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 227897060 Fax 227897011 Gmina Celestynów zwraca się z zaproszeniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000,- euro, prosimy o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, Warszawa.

I. Zamawiający: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, Warszawa. Warszawa, 07 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe, CPS/ZP/-/252/14 im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi dotyczącej:

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

OZ /JŻ/2016 Gdańsk, r. ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OZ /JŻ/2016 Gdańsk, r. ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OZ.0880-2/JŻ/2016 Gdańsk, 27.10.2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR... zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie.... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR... zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie.... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA NR... Załącznik nr 5 do siwz zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen, Sikorskiego 3 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Zapytanie ofertowe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/202/2017 Olsztyn, dnia 6 grudnia 2017 r. Przedmiot zapytania dotyczy: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Usługa dostępu do telefonii stacjonarnej, do telefonii komórkowej i usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II Gmina Raciąż 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2 NIP 567-17-85-545 REGON 130378048 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż Raciąż, 20.11.2015r. Dotyczy projektu: Likwidacja barier

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA Łowicz, dn. 20.07.2015r... Zamawiający Pieczęć: Znak sprawy: OR.271.1.3.2015.BS ZAPYTANIE OFERTOWE NA Świadczenie kompleksowych usług teletechnicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i

Bardziej szczegółowo

RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. A/I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szubin.pl ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163095-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Znak sprawy: OR.042.22.66.2013 Nawojowa, 27.08.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn. Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Gliwice 2014-07-22 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie Usług telefonii stacjonarnej dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 2. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY OFERT

KRYTERIUM OCENY OFERT Poznań, dnia 25.11.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE OR-AG-I.ZP.U.272.48.2017.LB załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 94 00 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:am@am.szczecin.pl Szczecin, dnia 29.01.2015r. Dot: pytań

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę sygnału internetowego w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dot.: Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znak postępowania: NZ

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 17 stycznia 2014 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 pn.

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa świadczenia łączności dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ Dąbrowa Górnicza: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Numer ogłoszenia: 190216-2015;

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (Pieczęć adresowa Wykonawcy) Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Dotacje na innowacje Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

1. PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY Znak sprawy: OIŁd-2800-3/13 Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 2013 r. w Łodzi, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOA.3411/0-130/14/MZ Częstochowa, dn. 27.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. 0 68 322-91-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Dotyczy: Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

OP-IV ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 6

OP-IV ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 6 zmieniony - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w obiektach użytkowanych przez Urząd

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 Sianów, dnia 22 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 1. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów nr POIG.08.03.00-32-496/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Miasta Kobyłka.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Miasta Kobyłka. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Miasta Kobyłka. Część 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych łącza ISDN Część 2 - Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 1/11 PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 118-169839 Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Dział Zamówień Publicznych UW, attn: Marcin Skonecka, PL-00-927 Warszawa. Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POIG.08.03.00-02-222/13

Zapytanie ofertowe POIG.08.03.00-02-222/13 Leśna, dnia 29 sierpnia 2014 r. RO.042.3.2014 Zapytanie ofertowe POIG.08.03.00-02-222/13 Proszę o złożenie oferty cenowej wg załączonego wzoru na realizację zadania: usługa zapewnienia dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II 993200/370/IN-81/2010 Warszawa, dnia 28.01.2010r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług operatora sieci rozległej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej. Kraków, 14 września 2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług telekomunikacyjnych

U M O W A o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik Nr 3 do SIWZ Prez. BG. 252-05/08 U M O W A o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu roku w Tarnowie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Tarnowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... U m o w a Nr... W dniu...r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników: 1.... 2.... Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie C E N N I K U S Ł U G I N T E R N E T O W Y C H Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 Rozdział 1 POŁĄCZENIA KOMUTOWANE DO INTERNETU (modemem analogowym).

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo