Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Odnowy Miejscowości Pałck"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/288/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, grudzień 2009 r.

2 Spis treści WSTĘP CHARAKTERYSTYKA GMINY SKĄPE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY LUDNOŚĆ Tabela 1. Podział mieszkańców Gminy Skąpe według płci Tabela 2. Podział mieszkańców Gminy Skąpe według wieku CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA HISTORIA POŁOŻENIE LUDNOŚĆ STATYSTYKA Tabela 3. Podział mieszkańców według płci Tabela 4. Podział mieszkańców według wieku Tabela 5. Stan liczebności mieszkańców Pałcka w ostatnich pięciu latach ILOŚĆ GOSPODARSTW ZAKŁADY I ZATRUDNIENIE STOWARZYSZENIA INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Walory krajobrazu Walory klimatu Walory szaty roślinnej oraz świata zwierzęcego Gleby Drogi ŚRODOWISKO KULTUROWE Zabytki Rozplanowanie miejscowości Kościół Zespół folwarczny Zabudowa Cmentarz Fakty historyczne Bitwa pod Kijami Rysunek 1. Bitwa pod Kijami Zespoły artystyczne Ludowy Zespół Śpiewaczy OBIEKTY I TERENY Tabela 6. Rodzaj nieruchomości Miejsca publicznych spotkań MIEJSCA SPORTU I REKREACJI SZLAKI TURYSTYCZNE Tabela 7. Szlaki turystyczne w Pałcku GOSPODARKA, ROLNICTWO UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Gospodarstwa rolne Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w wodę Gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami Zaopatrzenie w gaz Elektroenergetyka i telekomunikacja MIESZKAŃCY, KAPITAŁ SPOŁECZNY Znane postaci w miejscowości ANALIZA ZASOBÓW Tabela 8. Analiza zasobów Elementy wyróżniające miejscowość OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA Strona 2 z 39

3 4.1. ANALIZA SWOT Rysunek 2. Analiza SWOT WYNIKI ANALIZY SWOT Rysunek 3. Wyniki analizy SWOT PLAN DŁUGOTERMINOWY Tabela 9. Plan długoterminowy rozwoju miejscowości Pałck PROJEKT KRÓTKOTERMINOWY Tabela 10. Program krótkoterminowy odnowy miejscowości Pałck na okres 2 lat OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA Tabela 11. Opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW Tabela 12. Harmonogram rzeczowy realizacji projektów KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ Tabela 13. Koszty realizacji projektów ZAKOŃCZENIE SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW SPIS MAP SPIS FOTOGRAFII Strona 3 z 39

4 Wstęp Jednym z warunków zapewnienia równomiernego rozwoju społecznogospodarczego kraju jest podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez podjęcie działań wpływających na poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju zarówno działalności rolniczej jak i innych sektorów gospodarki. Myśl ta ma swoje odzwierciedlenie w polityce Wspólnoty Europejskiej, której celem jest m.in. niwelowanie różnic rozwojowych między poszczególnymi jej regionami. Zatem stworzony został dla potrzeb polskiej wsi i rolnictwa na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW ma stworzyć warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i oprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działanie ma wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Niniejszy pomysł na realizację projektu w ramach działania Odnowa i rozwój wsi narodził się z potrzeb mieszkańców gminy. Strona 4 z 39

5 1. Charakterystyka Gminy Skąpe 1.1. Położenie geograficzno-przyrodnicze Gmina Skąpe położona jest na zachodzie Polski, w środkowej części Województwa Lubuskiego, w powiecie świebodzińskim. Graniczy z następującymi 6 gminami: od północnego-wschodu i wschodu z gminą Świebodzin (powiat świebodziński), od południowego-wschodu z gminą Sulechów (powiat zielonogórski), od południa z gminą Czerwieńsk (powiat zielonogórski), od zachodu z gminą Bytnica (powiat krośnieński), od północnego-zachodu z gminą Łagów (powiat świebodziński), od północy z gminą Lubrza (powiat świebodziński). W sąsiedztwie wschodniej granicy gminy przebiega droga krajowa nr 3 Świnoujście-Szczecin-Zielona Góra-Legnica-Jakuszyce, która przebudowana zostanie na drogę ekspresową A-3 Szczecin-Lubawka. W odległości 5 km od północnej granicy przebiega główna oś komunikacyjna kraju wschód-zachód droga krajowa nr 2 przyszła autostrada A-2 Berlin-Świecko-Poznań-Warszawa. Mapa 1. Położenie Gminy Skąpe w Powiecie Świebodzińskim Strona 5 z 39

6 Ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo z zachodnią granicą Polski, z przejściami granicznymi w Słubicach i Gubinku, w odległości 70 km. Odległości siedziby gminy od miast powiatowych: Świebodzin 14 km, Krosno Odrz. 27 km, Zielona Góra 34 km. Ośrodki akademickie w najbliższym sąsiedztwie gminy to Sulechów, Zielona Góra i Gorzów Wlkp. Ośrodkiem ponadwojewódzkim w zakresie kształcenia akademickiego i wyspecjalizowanej opieki klinicznej jest Poznań w odległości 103 km. Mapa 2. Położenie Gminy Skąpe w Województwie Lubuskim Strona 6 z 39

7 Gmina Skąpe jest gminą o statusie wiejskim z siedzibą we wsi sołeckiej Skąpe. Zajmuje powierzchnię 181 km 2 ( ha), co równa się 1,3% obszaru całego Województwa Lubuskiego. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, użytki rolne stanowią 43% powierzchni ogólnej gminy. Uzupełniającą funkcją gminy jest turystyka i wypoczynek. Prawie 50% powierzchni ogólnej gminy zajmują lasy. Od północy obszar gminy przylega do jednego z największych i najczystszych zbiorników Województwa Lubuskiego, jeziora Niesłysz. Fot. 1 Jezioro Niesłysz Jezioro Niesłysz (pow. 486,2 ha, dł m, szer. 1700m, maks. głęb. 34,7 m) jest największym jeziorem na Pojezierzu Łagowskim. Leży w otoczeniu dużych partii lasów sosnowych, z licznymi stanowiskami drzew liściastych. Linia brzegowa jeziora (dł. 19 km) jest urozmaicona wieloma zatokami (Z. Juliusza, Z. Bogenza, Z. Wodne Wcięcie, Z. Kolina, Z. Borowska i Z. Szary Kamień) i półwyspami. Jego kształt modelują trzy wielkie półwyspy, wcinające się daleko w toń jeziorną. Z powierzchni wody wynurzają się dwie duże wyspy, porośnięte drzewami liściastymi, stanowiące dogodne miejsca do zatrzymywania się wielu gatunków ptaków w czasie przelotów. Bogaty jest również świat ptaków gnieżdżących się tutaj na stałe: m. in. łabędź niemy, czapla, bocian czarny, żuraw, a także orzeł bielik. Strona 7 z 39

8 Jezioro stanowi idealny akwen do uprawiania różnorodnych sportów wodnych i wędkarstwa. Szczególnie nadaje się do uprawiania żeglarstwa i wioślarstwa, a zimą bojerów. Jezioro obfituje w dorodną płoć, leszcza i lina, a z drapieżnych ryb w okonia, szczupaka i węgorza. Podwodne wypłycenia i mielizny zachęcają do uprawiania połowów spiningowych. W głębinach jeziora żyje najsmaczniejsza z ryb słodkowodnych sielawa. Wyjątkowo czyste wody oraz bogata rzeźba dna, pokrytego bujną roślinnością podwodną, są magnesem dla podwodnych wypraw płetwonurków. Zachodnia część gminy położona jest zaś w strefie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje powierzchnię 2755 ha, którą w 86,6% porastają lasy. Na terenie Gminy Skąpe znajduje się 65 ha, co stanowi 2,4% ogólnej powierzchni parku, natomiast otulina zajmuje 3751 ha (18,4% powierzchni całej otuliny). Fot. 2 Gryżyński Park Krajobrazowy Gryżyński Park Krajobrazowy utworzono został na podstawie rozporządzenia Wojewody Zielonogórskiego nr 4 z dnia 15 kwietnia 1996 roku (Dz. Urz. Z r. Nr 6, poz. 61) w celu ochrony i zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych rynny polodowcowej oraz znajdujących się w niej stawów, jezior i doliny rzeki Gryżyński Potok (potocznie zwany Gryżyną). Zróżnicowana rzeźba terenu, duże nachylenie zboczy rynny, liczne jeziora polodowcowe, stawy, 94 źródła zboczowe, 17 torfowisk i piękna pstrągowa rzeka Gryżyna dostarczają niezapomnianych wrażeń. Tak ukształtowany teren pokrywa Strona 8 z 39

9 ciekawa szata roślinna, tworząc zespoły wodne, bagienne, torfowiskowe, łąkowe, zaroślowe i leśne. Nic więc dziwnego, że bytuje tutaj sporo jeleni, dzików i saren. W wielu miejscach spotkać można ślady żerowania bobrów i wydry. Z bogatej ornitofauny na czoło wysuwa się król przestworzy - orzeł bielik. Z trzcinowisk słychać czasami głos bąka a w olszynach klangorem zaznaczają swoją obecność żurawie. Liczna populacja dzięcioła czarnego pozostawia po sobie wiele dużych dziupli zajmowanych chętnie przez rzadkiego gołębia siniaka i piękną kaczkę zwaną gągołem. Nad wodami bystry obserwator na pewno spotka "szmaragdowy klejnot" gryżyńskiej rynny - zimorodka Podział administracyjny Na terenie gminy znajduje się 19 miejscowości, z tego 15 to wsie sołeckie (Błonie, Darnawa, Łąkie, Kalinowo, Międzylesie, Niekarzyn, Niesulice, Ołobok, Pałck, Podła Góra, Skąpe, Radoszyn, Rokitnica, Węgrzynice, Zawisze), 2 to wsie (Kaliszkowice, Przetocznica), 2 to osady (Cibórz, Cząbry). Największą pod względem powierzchni w granicach administracyjnych jest miejscowość Węgrzynice, mieszka w niej jednak relatywnie mało osób (183). Największą liczbę mieszkańców ma Cibórz (974), następnie Ołobok (698) i Radoszyn (573). Skąpe zamieszkuje 412 osób, Niekarzyn osoby, Pałck 290, Rokitnicę 253, Zawisze 228. Pozostałe miejscowości liczą poniżej 200 osób. Położenie poszczególnych miejscowości na terenie gminy charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem, co stwarza mniej korzystne warunki rozwoju. Największą jednostką pod względem zaludnienia jest Cibórz, który wg urzędowego wykazu miejscowości ma status osady. Koncentruje ok. 20% ludności gminy. Wynika to z funkcjonowania na jego obszarze wysokospecjalistycznego szpitala, będącego jednostką organizacyjną samorządu województwa lubuskiego. Hierarchia miejscowości gminy Skąpe przedstawia się następująco: ośrodek ponadpodstawowy - wieś Skąpe - siedziba gminy, ośrodek ponadpodstawowy osada Cibórz - wspomaga siedzibę gminy, ośrodek ponadpodstawowy wieś Ołobok obsługuje turystów z północnej części gminy, Strona 9 z 39

10 ośrodki podstawowe z niepełnym zakresem usług wsie Niekarzyn, Węgrzynice, Międzylesie, Radoszyn, ośrodki elementarne - pozostałe wsie 1.3. Ludność Ludność gminy według danych Urzędu Gminy Skąpe z dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi osób, stanowi ona 0,5% ludności województwa. Podział mieszkańców według płci przedstawia się następująco: Tabela 1. Podział mieszkańców Gminy Skąpe według płci WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w km 2 Ludność Miejscowości ogółem mężczyźni kobiety na 1 km 2 Kobiety na 100 mężczyzn Gmina Skąpe osoby zameldowane na pobyt stały Zdecydowanie największą grupę mieszkańców gminy stanowią ludzie w wieku lat, tj.1591 osób. Udział dzieci w wieku od 0 do 14 lat w stosunku do ogółu mieszkańców to zaledwie 16 %, młodzież w wieku od 15 do 19 lat 7,62 %, dorośli w wieku od 60 do 64 lat 4,49 %, natomiast powyżej 65 roku życia 16 %. Ludność według wieku w Gminie Skąpe (dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2006 r.): Tabela 2. Podział mieszkańców Gminy Skąpe według wieku Gminy Ogółem Mężczyźni Płeć 65 i więcej Kobiety i więcej Skąpe osoby zameldowane na pobyt stały i na pobyt czasowy Strona 10 z 39

11 2. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja 2.1. Historia Pierwotna nazwa wsi (niemiecka nazwa Paltzig stanowi zgermanizowanie nazwy polskiej) wskazuje na wczesny rodowód Pałcka, ukształtowanego w XIII wieku w wieś o regularnym planie owalnicy. O właścicielach wsi w okresie średniowiecznym brak jest danych. W 1502 roku Pałck był we władaniu rodziny von Giersdorff, potem kolejno von Stosch, von Löben, Paczkowskich i von Zastrow. W czasach nowożytnych północną część wsi przekształcono, zakładając tam zespół dworski z pałacem, parkiem i folwarkiem. W kompleks pałacowo-folwarczny wkomponowany został kościół, w obecnej postaci wzniesiony w 1735 roku. Usytuowany jest zapewne na miejscu starszego, jako że kościół w Pałcku istniał niewątpliwie od średniowiecza, chociaż brak o nim wiadomości. Z przekazów źródłowych wynika jednak, że w 1 połowie XVI wieku przejęli go protestanci. Barokowy pałac został w latach sześćdziesiątych XX wieku rozebrany. W Pałcku, oprócz wspomnianego już barokowego kościoła przetrwał park z XVIII-XIX wieku, folwark z budynkami z 1 ćwierci XX wieku oraz zabudowa mieszkalna wsi z tego samego czasu. Jest także cmentarz z XIX wieku, z wtórnymi pochówkami po 1945 roku Położenie Wieś Pałck leży na południowo-wschodnim skraju Gminy Skąpe. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 277 Skąpe-Sulechów. Wieś położona jest u zbiegu dróg prowadzących z Kij, Niekarzyna i Skąpego. W bezpośrednim sąsiedztwie Pałcka znajdują się następujące miejscowości: Skąpe 4 km, Niekarzyn 3 km, Głogusz 3 km, Kije 4 km. Strona 11 z 39

12 2.3. Ludność statystyka Ludność Pałcka według danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Skąpe z dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi 292 osoby. Tabela 3. Podział mieszkańców według płci Wyszczególnienie Ludność ogółem mężczyźni kobiety Gmina Skąpe w tym: Pałck Tabela 4. Podział mieszkańców według wieku Wyszczególnienie Pałck Ogółem 0-2 lat W tym w wieku lat i więcej Tabela 5. Stan liczebności mieszkańców Pałcka w ostatnich pięciu latach Wyszczególnienie ROK Pałck Ilość gospodarstw W Pałcku istnieje 78 gospodarstw domowych. Gospodarstw rolnych jest 11. Jedno z nich to gospodarstwo duże, mające w swym posiadaniu 600 ha gruntów. Pozostałe gospodarstwa rolne zaliczane są do gospodarstw średnich ha oraz małych ok. 10 ha. Strona 12 z 39

13 2.5. Zakłady i zatrudnienie W miejscowości Pałck zarejestrowanych jest zaledwie 7 podmiotów gospodarczych, z których 1 prowadzi działalność poza miejscowością, tj. w Sulechowie i Wolsztynie. 3 podmioty gospodarcze związane są ze świadczeniem usług transportowych, pozostałe to: Prywatne usługi pielęgniarskie sklep spożywczo-przemysłowy 2.6. Stowarzyszenia Na terenie Palcka funkcjonują organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to klub piłkarski Czarni Pałck. Klub realizuje zadania publiczne związane z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Klub został zgłoszony do rozgrywek w 1975 r. Obecnie liczy 17 członków. Klub posiada 1 zespół seniorów, występuje w klasie B i jest to najwyższa liga, w jakiej do tej pory występował Część mieszkańców Pałcka zrzesza się w organizacjach niezarejestrowanych w KRS: Ludowy Zespół Śpiewaczy jedyny w gminie Koło Gospodyń Wiejskich Rada Sołecka koła branżowe itp. Strona 13 z 39

14 3. Inwentaryzacja zasobów służąca odnowie miejscowości 3.1. Środowisko przyrodnicze Walory krajobrazu Miejscowość położona jest na płaskim terenie w otwartym krajobrazie. Interesującą panoramę posiada miejscowość od strony Skąpego Walory klimatu Rozpatrywany teren leży w VI Krainie Klimatycznej zwanej Pojezierzem Lubuskim (Prawdzic). Średnioroczny opad z wielolecia wynosi 534 mm. Opad przeważnie w postaci deszczu odznacza się minimum zimowym w lutym i marcu, a maksimum w miesiącach letnich: czerwcu, lipcu i sierpniu. W ciągu roku najczęściej występują wiatry wiejące z kierunków SW, W i NW (głównie latem i zimą) z tzw. sektora zachodniego. W porze wiosennej wzrasta aktywność wiatrów północnych. Jesienią następuje wzrost cyrkulacji z sektora południowego. Ważniejsze dane klimatyczne: Najwyższa średnia temperatura powietrza: lipiec 17,8 0 C Najniższa średnia temperatura powietrza: styczeń -1,9 0 C Najwyższa średnia miesięczna suma opadów: lipiec 66 mm Najniższa średnia miesięczna suma opadów: marzec 30,7 mm Średnia roczna suma opadów: 534 mm Częstość występowania kierunków wiatrów średnio w roku w %: Kierunek N NE E SE S SW W NW C % 9,0 8,6 10,1 3,8 7,1 17,8 22,5 7,9 13,2 Na omawianym obszarze występuje znaczna przewaga wiatrów z kierunku zachodniego i południowo - zachodniego (40,3 %) we wszystkich porach roku. Strona 14 z 39

15 Najmniejszą częstotliwość posiadają tutaj wiatry z kierunków południowo - wschodniego i południowego - łącznie 10,9 % w skali roku. Stosunkowo duża jest tu ilość okresów bezwietrznych, 13,2 % rocznie. Najwięcej jest tu wiatrów w zakresie prędkości 0-5 m/s (wiatr słaby) wiejących przez 71,3 % czasu w skali roku. Wiatry silne i bardzo silne występują tutaj ok. 2,6 % czasu w roku Walory szaty roślinnej oraz świata zwierzęcego Szata roślinna obrębu Pałck jest dość zróżnicowana. Wyróżnić tu można co najmniej 5 podstawowych jednostek potencjalnej roślinności naturalnej, czyli takiej, która porastałaby ten teren po wyeliminowaniu działalności człowieka. Na terenie Pałcka zlokalizowany jest park wiejski, cechujący się interesującym, starym drzewostanem, złożonym zarówno z gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Park założony został w XVIII w. Obecnie park zarośnięty jest samosiejkami, a na jego terenie wprowadzono szereg współczesnych budynków. Informacje o obiekcie: Położenie: w centrum miejscowości Rodzaj obiektu: park wiejski Powierzchnia: ok. 2 ha walory przyrodnicze: Stary zróżnicowany drzewostan: dąb, klon, wiąz, cis, buk, lipa drobnolistna, platan. Kilka okazów o wymiarach pomnikowych Wartość przyrodnicza: lokalna W Pałcku znajdują się pomniki przyrody: Informacje o obiektach: I Położenie: Nadl. Sulechów, Leśnictwo Mozów Rodzaj obiektu: drzewo pomnikowe gatunek: Dąb szypułkowy Szczegóły: obwód w pierścień. 385 zm, wys. 25 m Stan: stan zdrowotny dobry Wartość przyrodnicza: lokalna Strona 15 z 39

16 II Położenie: park wiejski Rodzaj obiektu: drzewo pomnikowe Gatunek: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) Szczegóły: obwód w pierścien. 335 cm, wys. 20m Stan: stan zdrowotny dobry Wartość przyrodnicza: lokalna Gleby W rejonie miejscowości Pałck występują najlepsze gleby, tj. gleby brunatne i bielicowe, wytworzone z piasków gliniastych mocnych płytko podścielonych glinami lekkimi. Stanowią kompleks przydatności rolniczej pszenny dobry i są odpowiednie dla wszystkich upraw polowych, w tym również dla intensyfikacji warzywnictwo, sadownictwo. Użytkowane są jako grunty orne w klasach bonitacyjnych IIIa i IIIb Drogi Główna droga prowadząca przez miejscowość to droga wojewódzka nr 277 Skąpe-Sulechów. Droga jest w bardzo dobrym stanie. W poprzednich latach miał miejsce jej kapitalny remont. Wzdłuż drogi usytuowano nowe chodniki z polbruku oraz wykonano nową zatoczkę autobusową. Pozostałe drogi w miejscowości to drogi wykonane z kamienia polnego bądź utwardzone warstwą bitumiczną. Strona 16 z 39

17 3.2. Środowisko kulturowe Zabytki Rozplanowanie miejscowości Pierwotny układ ulicowo-pałacowy został zabudowany w XIX XX wieku. Wówczas to zabudowano nawsie i założono park dworski. Na nawsiu zachował się mały staw ogrodzony siatką Kościół W centralnym miejsu wsi znajduje się kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, pochodzący z XVIII w. ( ). Jest to budowla ceglana, jednonawowa, założona na planie ośmioboku z prostokątną wieżą od zachodu i zakrystią od wschodu. Po bokach wieży są dwie niskie kaplice grobowe o dachach mansardowych. Wieża zwieńczona jest hełmem. Wnętrze kryte stropem. Wyposażenie barokowe. Kościół ogrodzony jest murem kamiennym, obecnie pokrytym grubą warstwą zaprawy cementowej. Przy kościele w XVIII w. wzniesiona została kostnica (rozebrana w 1970 r). Był to parterowy budynek na planie zbliżonym do kwadratu, zamknięty dachem czterospadowym. Tynkowane elewacje jedno i dwuosiowe pozbawione były detalu architektonicznego Zespół folwarczny Tuż za kościołem położony jest zespół folwarczny. Budynki gospodarcze usytuowane są wokół prostokątnego placu. Z zabudowy historycznej zachował się dom folwarczny pochodzący z początku XIX w., wzniesiony na planie prostokąta i zamknięty dachem czterospadowym. Współcześnie wprowadzono zabudowę gospodarczą. Są to niskie budynki o dwuspadowych dachach krytych blachą falistą. Strona 17 z 39

18 Z krajobrazu zniknął pałac datowany na wiek XVIII Zabudowa Zabudowa miejscowości w większości datowana jest na wiek XIX, szczególnie na jego drugą połowę i początek XX w. Zabudowa zwarta w części centralnej wsi, gdzie domy w większości ustawione są szczytowo. Zabudowa rozluźnia się na obrzeżach, a domy stoją przeważnie kalenicowo. Zagrody na planie podkowy składają się od 3-5 budynków, niekiedy ze sobą połączonych. W większości usytuowane są przy zachowaniu wspólnej linii rozgraniczeń. W linii tej znajdują się ogrodzenia: murowane z cegły, siatki, drewniane płoty, a także budynki mieszkalne i czasami gospodarcze. Tuż za linią rozgraniczeń znajduje się linia zabudowy. Budynki parterowe zamknięte są dwuspadowymi dachami krytymi ceramiczną dachówką karpiówką. Elewacje 5-9 osiowe, tynkowane i w mniejszości licowane cegłą o skromnym detalu architektonicznym w formie opaski, gzymsu. Przy niektórych budynkach zachowały się drewniane ganki. Bogatsze elewacje reprezentują budynki pochodzące z końca XIX w. W wielu domach zachowała się historyczna stolarka okienna i drzwiowa. Do interesujących budynków zaliczyć należy obecnie nie użytkowaną kuźnię z XIX w. wzniesioną na planie zbliżonym do kwadratu i zamkniętą dachem czterospadowym krytym ceramiczną dachówką. W pobliżu parku na przełomie XIX i XX w. wzniesiono budynek, który być może został rozbudowany i pełnił funkcję domu ludowego (obecnie świetlica wiejska). Wzniesiony został na planie litery L, jest zamknięty parterowo dwuspadowym dachem o bardzo niskim kącie nachylenia, krytym blachą i papą. Strona 18 z 39

19 Cmentarz Na skraju wsi, przy wyjeździe z Pałcka do Skąpego, wśród pól, na płaskim terenie, w sąsiedztwie czynnego cmentarza katolickiego (dawniej ewangelickiego) widoczny jest cmentarz ewangelicki z początku XIX w. Założony na planie prostokąta zachował czytelny układ i starodrzew, na który składają się świerki osadzone wzdłuż granic. Nagrobki w złym stanie pochodzą z drugiej poł. XIX w. i 1 poł. XX w. Przy drodze 277 między Kijami a Pałckiem, wśród pól, na płaskim terenie w 1759 r. założono cmentarz katolicki i ewangelicki. Zachował się tu wspólny grób, gdzie pochowani zostali pruscy żołnierze polegli 23 maja 1759 r. w bitwie pod Kijami. W 1919 r. wzniesiony został w tym miejscu pomnik, który nie zachował się jednak do naszych czasów. Obiekty figurujące w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Kościół filialny p.w. Zwiastowania NMP z nr rej. 252, Kostnica przy kościele z XVIII w. (rozebrana w 1970r.) nr rej. 105, Pałac z 1740 (rozebrany w 1966r) nr rej. 91, Park w zespole pałacowym z XVIII w. nr rej. 91, Dom w zespole folwarcznym z początku XIX w. nr rej. 1055, Kuźnia pałacowa z połowy XIX wieku nr rej Obiekty objęte ewidencją konserwatorską: Dom nr 1 z XIX/XX w, Dom na folwarku z XIX w Fakty historyczne Bitwa pod Kijami Podczas wojny siedmioletniej ( ) w okolicach miejscowości Pałck, Niekarzyn i Kije rozegrała się jedna z większych bitew tej wojny, zwana Bitwą pod Kijami. Na początku czerwca 1759 roku król pruski Fryderyk II otrzymał wiadomość, że Rosjanie pod dowództwem feldmarszałka Piotra Sołtykowa przeszli Wartę i kierują Strona 19 z 39

20 się w stronę Odry, aby połączyć swe siły z wojskami austriackimi dowodzonymi przez Gedona Laudona. Początkowo marsz wojsk rosyjskich zatrzymać miał generał Krzysztof von Dohna, który prowadził oblężenie Stralsundu, a na rozkaz króla ruszył w kierunku Krosna Odrzańskiego, aby uniemożliwić połączenie sił Sołtykowa z Laudonem. Manewr ten jednak nie powiódł się, gdyż Rosjanie zdążyli dojść już do Babimostu skąd niedaleko było do Odry. Rysunek 1. Bitwa pod Kijami W wyniku przeprowadzenia nieudanego manewru Fryderyk II odwołał ze stanowiska generała von Dohna i mianował na jego miejsce generała-porucznika Kurta von Wedella. Dnia 22 lipca 1759 Wedell zajął kwaterę w Sulechowie. Dowodzony przez niego korpus liczył zaledwie 23 tys. żołnierzy i rozlokowany był na linii Kalsk-Radlin-Sulechów. Zmierzająca w ich kierunku armia generała Sołtykowa, liczyła wówczas 37 tys. ludzi i zajęła pozycje wyjściowe na linii Kolesin- Stare Kramsko-Klępsk. W nocy z 22 na 23 lipca Sołtykow obszedł lewe skrzydło Prusaków z zamiarem wyjścia na trakt Sulechów-Krosno Odrzańskie. Siły rosyjskie podzielone były na dwie kolumny; pierwsza kierowała się na Raków-Rosin, druga na Buków-Kępsko- Niekarzyn. Rankiem 23 lipca, około godziny dziewiątej, kolumny rosyjskie zajęły pozycje w rejonie Pałcka, przecinając trakt Sulechów-Krosno. Rosjanie byli osłonięci przed prusakami rozległymi bagnami i moczarami. Generał Wedell, stacjonujący ze swoimi wojskami na tym terenie zaledwie jeden dzień, nie miał rozeznania w terenie. Około godziny dziesiątej wydał rozkaz Strona 20 z 39

21 do natarcia. Prusacy zajęli pozycję wyjściową w dwóch rzutach: pierwszy na wysokości wsi Kije, drugi na wysokości Mozowa. Nie udało im się jednak odblokować traktu krośnieńskiego. Lewe skrzydło wojsk pruskich, nacierające na Pałck, zajęło około jedenastej folwark Głogusz. Artyleria rosyjska, zgrupowana na prawym skrzydle, silnym ogniem wyparła Prusaków z folwarku. Około trzeciej po południu Wedell ruszył prawym skrzydłem w kierunku Góry-Łochowo-Głogusz. Podmokły teren, liczne trzęsawiska, zbiorniki wodne, uprzednie nierozpoznanie terenu, stanowiły przeszkodę nie do pokonania. Na dodatek Rosjanie otworzyli niekarzyńskie śluzy: woda wypływająca ze stawów rybnych zalewała pruskie pozycje. Płonął Niekarzyn. Rozpoczęła się trwająca do późnych godzin wieczornych wymiana ognia artyleryjskiego. Prusacy widząc osłabienie sił wycofali się ze swoich pozycji w kierunku Sulechowa i dalej do Cigacic, a potem na drugi brzeg Odry w okolice Zawady. Rosjanie odnieśli zwycięstwo pozostawiając na polu bitwy 2 tys. poległych. Straty prusaków wyniosły zaś 5 tys. żołnierzy Zespoły artystyczne Ludowy Zespół Śpiewaczy Ludowy Zespół Śpiewaczy powstał w 1976 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich. Jest to jedyny taki zespół na terenie Gminy Skąpe. Liczy on 18 osób w wieku od 7 do 77 lat. Obecnie Zespół prowadzony jest przez p. Wiesława Furmankiewicza oraz p. Helenę Kwiatkowską-Wilgocką, która pisze piosenki oraz układa program artystyczny. Zespół swymi występami uświetnia lokalne imprezy, festyny i dożynki, zarówno te na szczeblu gminnym, jak również powiatowym i wojewódzkim Strona 21 z 39

22 3.3. Obiekty i tereny tabela: W Pałcku istnieje 115 nieruchomości, których typ i rodzaj przedstawia poniższa Tabela 6. Rodzaj nieruchomości Rodzaj / typ nieruchomości Liczba Budowle lub ich części działalność gospodarcza 1 Budynki mieszkalne lub ich części 71 Budynki pozostałe 32 Grunty działalność gospodarcza 1 Grunty pozostałe zabudowane i niezabudowane Miejsca publicznych spotkań Mieszkańcy Pałcka posiadają miejsce publicznych spotkań świetlicę wiejską. Świetlica o powierzchni 45 m 2 jest jednak zbyt mała, by mogły być w niej organizowane zebrania wiejskie wszystkich mieszkańców miejscowości oraz lokalne uroczystości i imprezy. Problem braku odpowiednio dużego obiektu na wspólne spotkania oraz prowadzenie działalności kulturalnej mogłaby rozwiązać istniejąca przy świetlicy sala wiejska o powierzchni 169 m 2. Jednak stan techniczny tego obiektu jest katastrofalny. Jedynie kapitalny remont sali może zagwarantować mieszkańcom odpowiednie warunki spotkań oraz możliwość prowadzenia działalności kulturalnej Miejsca sportu i rekreacji Na terenie Pałcka znajduje się pełnowymiarowe boisko sportowe z małą szatnią, która nie spełnia wymogów PZPN. Boisko jest czynne i stanowi zaplecze dla miejscowego klubu sportowego Czarni Pałck oraz lokalnej społeczności, głównie dzieci i młodzieży. W pobliżu świetlicy wiejskiej mieści się ogródek jordanowski dla dzieci z boiskiem do siatkówki. Wyposażenie placu zabaw huśtawki, zjeżdżalnie, Strona 22 z 39

23 piaskownice - zakupione zostały przez Gminę Skąpe, która zadbała również o zamontowanie urządzeń. Mieszkańcy Palcka z własnej inicjatywy ogrodzili plac oraz posadzili drzewka wzdłuż ogrodzenia Szlaki turystyczne W kwietniu 2008 r. na terenie Gminy Skąpe zostały oddane do użytku szlaki rowerowe. Przez miejscowość przebiegają 2 szlaki czerwony i zielony: Tabela 7. Szlaki turystyczne w Pałcku szlak charakter trasa długość szlaku w km CZERWONY ponadregionalny od Świebodzina BORÓW-Ołobok-Łąkie-Radoszyn-Darnawa- Niekarzyn-Pałck-Przetocznica-Podła Góra-GRABIN 33,2 ZIELONY międzygminny ROSIN-Darnawa-Skąpe-Kaliszkowice-Pałck-Głoguszyn-KIJE 18, Gospodarka, rolnictwo Miejscowość wykazuje małą aktywność gospodarczą. Na terenie wsi funkcjonuje niewiele podmiotów gospodarczych Użytkowanie gruntów Rodzaje gruntów we wsi Palck: grunty orne: 945,0981 ha grunty rolne zabudowane (łąki, pastwiska): 0,2500 ha grunty rolne zabudowane (użytki rolne): 7,9978 ha grunty zadrzewione i zakrzewione (łąki i pastwiska): 0,0700 ha rowy, nieużytki i inne: 4,1099 ha użytki zielone: 66,1400 ha Strona 23 z 39

24 Gospodarstwa rolne W Pałcku z powodzeniem funkcjonuje 11 rolników. Połowa z nich utrzymuje się jedynie z pracy na roli. Na uwagę zasługuje fakt, iż jeden z rolników posiada największe w gminie gospodarstwo rolne, skupiające 600 ha ziemi. Pozostali gospodarze posiadają odpowiednio: 150 ha, ha, ok. 10 ha. Wszyscy rolnicy zajmują się uprawą zbóż, w tym: pszenicy jęczmienia, żyta. Ponadto uprawia się tu również rzepak, a w przyszłości planowana jest uprawa kukurydzy. 4 rolników oprócz uprawy zbóż zajmuje się również hodowlą zwierząt Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w wodę Mieszkańcy Pałcka korzystają z dostawy wody z systemów wodociągowych. Opis szczegółowy sieci wodociągowej wodociąg Pałck: Dostarcza wodę do 100% posesji. Woda doprowadzona jest za pomocą sieci przesyłowej z m. Cibórz Gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Skąpe jest słabo rozbudowana, stąd Pałck nie posiada kanalizacji ściekowej. Plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata ukierunkowane są głównie na działania związane z rozbudową sieci; w planach tych budowa kanalizacji w Pałcku przewidziana jest w roku Miejscowość posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi. Gospodarstwa gromadzą nieczystości stałe w typowych pojemnikach. Nieczystości wywożone są przez specjalistyczne firmy. Strona 24 z 39

25 Zaopatrzenie w gaz Pomimo, iż gmina Skąpe należy do najlepiej zgazyfikowanych gmin w powiecie świebodzińskim, Pałck nie posiada gazu sieciowego. W pobliżu miejscowości Radoszyn znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia, z której sieciami średniego ciśnienia gaz ma być w przyszłości dostarczany do Pałcka Elektroenergetyka i telekomunikacja Pałck zasilany jest linią napowietrzną 0 napięciu 15 kv z sąsiedniej stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Świebodzinie. Z ww. linii oraz jej odgałęzień zasilana jest stacja transformatorowa, znajdująca się w miejscowości. Miejscowość obsługiwana jest przez 4 operatorów: TP S.A. telefonia stacjonarna oraz operatorów telefonii komórkowej- PLUS GSM, ERA GSM, ORANGE. Pałck posiada dostęp do internetu Mieszkańcy, kapitał społeczny Znane postaci w miejscowości Od kilku lat miejscowość Pałck zamieszkuje rodowita Holenderka, pani Lucy Bergman. Osoba ta związana jest z Polską od początku lat 80. Chęć niesienia pomocy mieszkańcom biedniejszych państw Europu Środkowo- Wschodniej sprawiła, że Lucy Bergman w tym okresie związała się ze szkołą specjalną w Świebodzinie, wspierając ją oraz środowiska osób niepełnosprawnych. Za swoją filantropijną działalność p. Lucy otrzymała tytuł Honorowego Mieszkańca Świebodzina. Prowadzona na coraz szerszą skalę działalność zaprowadziła p. Lucy do miejscowości Pałck, gdzie ok. 5 lat temu zakupiła nieruchomość z myślą o stworzeniu tu domu otwartego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Każdego dnia w godz w domu p. Lucy czynna jest świetlica, w której odbywają się zajęcia, głównie plastyczne, z młodymi mieszkańcami Pałcka. Strona 25 z 39

26 3.6. Analiza zasobów Tabela 8. Analiza zasobów Rodzaj zasobu Środowisko przyrodnicze, położenie walory krajobrazu walory klimatu walory szaty roślinnej oraz świata zwierzęcego gleby drogi (dostępność komunikacyjna) Opis zasobu, jakim wieś dysponuje Pomniki przyrody Klasa bonitacyjna IIIa i IIIb Droga wojewódzka nr 277 Znaczenie zasobu Wyró Małe Duże żniaj ące wieś x x x x Środowisko kulturowe zabytki fakty historyczne zespoły artystyczne Obiekty i tereny miejsca publicznych spotkań miejsca sportu i rekreacji szlaki turystyczne Gospodarka, rolnictwo grunty orne gospodarstwa rolne infrastruktura techniczna Mieszkańcy, kapitał społeczny autorytety i znane postaci we wsi kościół, zespół folwarczny, kuźnia, dom ludowy, pomnik Bitwa pod Kijami Zespół Śpiewaczy Świetlica wiejska Pełnowym. boisko sportowe, klub sport., plac zabaw Czerwony i zielony szlak rowerowy wodociąg, telekomunikacja Holenderka-Lucy Bergman Klub sportowy Czarni Pałck x x x x x x x x x x x x Strona 26 z 39

27 Elementy wyróżniające miejscowość Położenie: przy drodze wojewódzkiej nr 277 Środowisko kulturowe: pomniki przyrody kościół zespół folwarczny kuźnia dom ludowy świetlica wiejska fakty historyczne bitwa pod Kijami Zespół Śpiewaczy jedyny w gminie Obiekty i tereny: pełnowymiarowe boisko sportowe aktywna sportowo młodzież plac zabaw z boiskiem do siatkówki świetlica wiejska sala wiejska szlaki turystyczne Kapitał społeczny: świetlica w domu p. Lucy Bergman Klub sportowy Czarni Pałck Strona 27 z 39

28 4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja 4.1. Analiza SWOT Rysunek 2. Analiza SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY 1. Położenie przy zmodernizowanej drodze wojewódzkiej 2. Kościół barokowy 3. Zespół ludowy śpiewaczy (jedyny w gminie) 4. Świetlica terapeutyczna dla dzieci u Lucy (bogate wyposażenie) 5.,,młoda wieś'' (młode społeczeństwo) 6. Uwarunkowania historyczne: krzyż kamienny, duży poniemiecki cmentarz, miejsce bitwy prusko-rosyjskiej 7.Skup runa leśnego 8. Szlaki rowerowe 9. Aktywność sportowa, klub sportowy,,czarni Pałck'' 10. Wodociągi 11. Oświetlenie 12. Plac zabaw z boiskiem do siatkówki 13. W lasach chronione gatunki zwierząt (orzeł bielik, bobry, borsuki) 1.Brak Kanalizacji, gazu 2.Brak nawierzchni asfaltowej na większości dróg we wsi 3.Brak mediów przy boisku sportowym 4.Brak terenu pod zabudowę 5.Zły stan techniczny świetlicy wiejskiej 6.Położenie administracyjne (miedzy gminą Sulechów a gminą Skąpe) 7.Brak oznakowanego przejścia dla pieszych SZANSE ZAGROŻENIA 1.Stworzenie produktu turystycznego związanego z rekonstrukcją historycznej bitwy 2.Rozwój agroturystyki (pszczoły) 3.Umiejętności pozyskiwania funduszy 1. Wzmożony ruch samochodowy związany z drogą dobrej jakości Strona 28 z 39

29 4.2. Wyniki analizy SWOT Rysunek 3. Wyniki analizy SWOT 1,2,4, 10,8, 12 1,2,3,4,5,6,7 2,5,6,9, STANDARD ŻYCIA warunki materialne TOŻSAMOŚĆ WSI i wartość życia wiejskiego JAKOŚĆ ŻYCIA warunki niematerialne i duchowe (-)! (+) ,5,6,9 - BYT warunki ekonomiczne 7 4, (+) (~) Z analizy SWOT wynika, iż dziedziną, która szczególnie wymaga poprawy jest standard życia. Strona 29 z 39

30 5. Plan długoterminowy Program długoterminowy wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego mieszkańcy będą dążyć. Drogę rozwoju wyznacza wizja, jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich potrzeb: Pałck - wieś przyjazna dla turystów, kultywująca wydarzenia z przeszłości dla rozwoju społeczno-gospodarczego, oferująca niepowtarzalny klimat miłośnikom historii, spokojna, estetyczna i otwarta dla wszystkich Wizja rozwoju miejscowości Pałck będzie realizowana pod hasłem: PAŁCK - tu chciałbyś mieszkać! Program długoterminowy obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie dziedziny życia wspólnotowego jak i życia indywidualnego mieszkańca. Programy zaszeregowano więc według celów jakie mają spełniać. Należy podkreślić, ze cele programu długoterminowego, określone przez mieszkańców Skąpego są komplementarne z celami strategicznymi Gminy Skąpe i jej dokumentami: Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r., Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Skąpe na lata Strona 30 z 39

31 Tabela 9. Plan długoterminowy rozwoju miejscowości Pałck Plan długoterminowy rozwoju: miejscowość Pałck 1. Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego 1. Kultywowanie tradycji i historii 2. Kultywowanie wiary i wychowanie młodzieży w duchu wiary 3. Rozwijanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży B. Standard życia (-) 1. Integracja społeczności oraz poprawa życia kulturowego 2. Upowszechnianie kultury fizycznej C. Jakość życia 1. Podniesienie poziomu życia wspólnotowego 2. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa D. Byt 1. Możliwość zarobkowania społeczeństwa 2. Zmiana wizerunku wsi 3. Zwiększenie zainteresowania inwestorów miejscowością Zasoby Czego użyjemy 1. Fachowa literatura ( Bitwa pod Kijami 2. Kościół barokowy 3. Doświadczenie organizacyjne specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE 1. Świetlica i sala wiejska 2. Boisko sportowe 3. Boisko do siatkówki 1. Klub sportowy 2. Koło Gospodyń Wiejskich 3. Zespół Śpiewaczy 1. Rolniczy charakter wsi 2. Bliskie sąsiedztwo lasu 3. Bogate runo leśne i rzadkie gatunki zwierząt 4. Droga wojewódzka 2. Co pomoże osiągnąć cele? 3. Co może przeszkodzić? Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? 1. Zabytkowy kościół 2. Struktura wiekowa wsi 3. uwarunkowania historyczne 4. Koło Gospodyń Wiejskich 1. Koło Gospodyń Wiejskich 2. Klub sportowy 3. Zespół Śpiewaczy 4. Umiejętności samoorganizowania 1. Struktura wiekowa wsi (młoda wieś) 2. Umiejętność samoorganizowania się mieszkańców 1. Położenie historyczne 2. Kreatywność mieszkańców 3. Umiejętność pozyskiwania funduszy UE Bariery; Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy 1. Brak środków finansowych 2. Brak specjalisty ds. historycznych 3. Mała skala rozpropagowania 1. Brak parkingów 2. Duża odległość boiska od wsi 1. Brak mediów przy boisku 2. Duża odległość boiska od wsi 3. Brak finansów 1. Brak terenów pod zabudowę 2. Brak kanalizacji 3. Brak infrastruktury turystycznej, głównie miejsc noclegowych Program rozwoju Projekty Co wykonamy? 1. Remont Kościoła 2. Opracowanie monografii Bitwy pod Kijami 3. Organizacja koncertów muzyki sakralnej 1. Remont świetlicy i Sali wiejskiej (wiejskie centrum kultury) 2. Budowa parkingu przy Sali wiejskiej 3. Modernizacja infrastruktury boiska 1. Remont Sali i świetlicy wiejskiej (wiejskie centrum kultury) 2. Remont kościoła 3. Oznakowanie przejść dla pieszych 4. Modernizacja infrastruktury boiska 1. Utworzenie gospodarstw agroturystycznych 2. Opracowanie strony internetowej miejscowości 3. Rozwój drobnego rzemiosła Strona 31 z 39

32 6. Projekt krótkoterminowy Program krótkoterminowy ma na celu rozwiązanie problemów mieszkańców w najbliższym czasie. Programy te uporządkowano więc wg kategorii kluczowych programów. Kategorie programów zostały zaszeregowane w związku z potrzebami mieszkańców miejscowości. Poszczególne projekty oceniono pod względem możliwości realizacji finansowym i organizacyjnym. Najbardziej integruje Najbardziej integrującą formę mają wspólne spotkania i imprezy wiejskie. Wspólne przebywanie sprawia, iż społeczność poznaje się, określa swoją przynależność do grupy mieszkańców, a co za tym idzie buduje swoją tożsamość. Najbardziej zależy Największą potrzebą mieszkańców wsi Pałck jest ich wzajemna integracja i współpraca. Najbardziej przeszkadza Wiele do życzenia pozostawia estetyka miejscowości. Rażąco zły stan techniczny Sali wiejskiej zlokalizowanej w centrum miejscowości wyróżnia się na tle wyremontowanych dróg i chodników pozostających w jej sąsiedztwie. Najbardziej zmieni nasze życie Życie miejscowej społeczności ogranicza brak odpowiednich warunków miejsca spotkań. Priorytetem zatem jest kapitalny remont Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Najłatwiej przyjdzie Najłatwiejszą rzeczą, która może być realizowana przy małym nakładzie finansowym jest inicjatywa obywatelska. Strona 32 z 39

33 Tabela 10. Program krótkoterminowy odnowy miejscowości Pałck na okres 2 lat Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu Czy nas stać na realizację organizacyjnie Czy nas stać na realizację finansowo Punktacja Hierarchia Co nas najbardziej interesuje 1. Imprezy wiejskie 1. Sylwester 2. Zabawy dla dzieci 3. Letni festyn wiejski 4. Zabawa andrzejkowa 5. Rozgrywki piłkarskie TAK TAK 2,2,2,2= 8 V Na czym nam najbardziej zależy 1. Współpraca i integracja mieszkańców wsi 1. Zebrania wiejskie 2. Spotkania z ciekawymi ludźmi 3. Organizacja kursów tematycznych TAK TAK 3,2,3,3 = 11 IV Co nam najbardziej przeszkadza 1. Brak estetyki wsi 2. Małe zaangażowanie mieszkańców w życie wsi 1. Konkurs na najpiękniejszą posesję 2. Cykliczna akcja sprzątania wsi TAK TAK 3,3,4,3 =13 II Co najbardziej zmieni nasze życie 1. Funkcjonowanie wiejskiego centrum kultury, tj. Sali wiejskiej oraz świetlicy/ zagospodarowanie przestrzeni publicznej 1. Kapitalny remont Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem, stworzenie węzła sanitarnohigienicznego oraz parkingów wokół Sali 2. Doposażenie placu zabaw TAK przy współpracy Gminy NIE 5,5,5,5 = 20 I Co nam przyjdzie najłatwiej 1. Inicjatywa obywatelska 1. Inicjatywa obywatelska 2. Pomoc przy pracach porządkowych 3. Zagospodarowanie terenów zielonych 4. Dbanie o kościół TAK TAK 3,3,3,3 = 12 III Kapitalny remont Sali wiejskiej Koszt: ok ,00 PLN TAK przy współpracy Gminy NIE Strona 33 z 39

34 7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata Opis planowanych zadań inwestycyjnych zawiera zarówno te plany inwestycyjne, które zostały wskazane przez mieszkańców miejscowości i zebrane w niniejszym dokumencie przez Lokalną Grupę Odnowy (patrz: Tab. 9), jak również zadania wskazane przez Urząd Gminy Skąpe oraz pozostałe instytucje, których plany skupiają się na poprawie infrastruktury w miejscowości. Tabela 11. Opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata l.p. CEL PROJEKT (nazwa) PRZEZNACZENIE - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Remont świetlicy i Sali wiejskiej (wiejskie - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 - poprawa jakości życia mieszkańców wsi centrum kultury) - organizacja imprez kulturalnych i sportowych - aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie kultury 2 - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi - poprawa jakości życia religijnego mieszkańców wsi - podniesienie estetyki wsi Remont Kościoła - pogłębienie życia duchowego mieszkańców wsi - organizacja imprez kulturalnych - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 3 - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Budowa parkingu przy Sali wiejskiej - ułatwienie życia mieszkańców wsi - aktywizacja i integracja mieszkańców wsi 4 - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi - poprawa jakości życia mieszkańców wsi - aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie kultury fizycznej i sportu Modernizacja infrastruktury boiska - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja imprez kulturalnych i sportowych 5 - podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Oznakowanie przejść dla pieszych - ułatwienie życia mieszkańców wsi 6 - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Utworzenie gospodarstw agroturystycznych - stworzenie oferty turystycznej Strona 34 z 39

35 - poprawa jakości życia mieszkańców wsi - podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości 7 - podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Opracowanie monografii Bitwy pod Kijami - promocja miejscowości skierowana do turystów - poprawa warunków ekonomicznych mieszkańców wsi - promocja miejscowości skierowana do turystów 8 - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Organizacja koncertów muzyki sakralnej - organizacja czasu wolnego mieszkańców wsi - promocja miejscowości skierowana do turystów - poprawa jakości życia mieszkańców wsi 9 - podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Opracowanie strony internetowej miejscowości - promocja miejscowości skierowana do turystów - budowa pozytywnego wizerunku miejscowości - poprawa jakości życia mieszkańców wsi 10 - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi - budowa pozytywnego wizerunku miejscowości Rozwój drobnego rzemiosła - poprawa warunków ekonomicznych życia mieszkańców wsi - podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości 11 - aktywizacja mieszkańców wsi - poprawa estetyki wsi Konkurs na najpiękniejszą posesję - uatrakcyjnienie życia mieszkańców wsi 12 - podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości - budowa pozytywnego wizerunku miejscowości Zagospodarowanie terenów zielonych - uatrakcyjnienie życia mieszkańców wsi - poprawa estetyki miejscowości 13 -zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi - zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu Doposażenie placu zabaw - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Strona 35 z 39

36 7.1. Harmonogram realizacji projektów Tabela 12. Harmonogram rzeczowy realizacji projektów l.p. PROJEKT (nazwa) Remont świetlicy i Sali wiejskiej (wiejskie centrum kultury) Remont Kościoła 3 Budowa parkingu przy Sali wiejskiej 4 Modernizacja infrastruktury boiska 5 Oznakowanie przejść dla pieszych Utworzenie gospodarstw agroturystycznych Opracowanie monografii Bitwy pod Kijami Organizacja koncertów muzyki sakralnej Opracowanie strony internetowej miejscowości Rozwój drobnego rzemiosła Konkurs na najpiękniejszą posesję Zagospodarowanie terenów zielonych 13 Doposażenie placu zabaw Strona 36 z 39

37 7.2. Koszty realizacji zadań Tabela 13. Koszty realizacji projektów l.p. Rodzaj zadania Łączny koszt PLN Źródło finansowania 1 Remont świetlicy i Sali wiejskiej (wiejskie centrum kultury) ,00 2 Remont Kościoła ,00 Gmina Skąpe/ fundusze europejskie Gmina Skąpe / fundusze europejskie 3 Budowa parkingu przy Sali wiejskiej ,00 Gmina Skąpe 4 Modernizacja infrastruktury boiska ,00 Gmina Skąpe 5 Oznakowanie przejść dla pieszych ,00 Gmina Skąpe 6 Utworzenie gospodarstw agroturystycznych ,00 Mieszkańcy miejscowości 7 Opracowanie monografii Bitwy pod Kijami ,00 Mieszkańcy miejscowości 8 Organizacja koncertów muzyki sakralnej 5.000,00 Mieszkańcy miejscowości 9 Opracowanie strony internetowej miejscowości 1.000,00 Mieszkańcy miejscowości 10 Rozwój drobnego rzemiosła ,00 Mieszkańcy miejscowości 11 Konkurs na najpiękniejszą posesję 5.000,00 Mieszkańcy miejscowości 12 Zagospodarowanie terenów zielonych ,00 Mieszkańcy miejscowości 13 Doposażenie placu zabaw 9.500,00 Gmina Skąpe/ fundusze europejskie Wskazane zadania i środki nie są obecnie zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Skąpe Strona 37 z 39

38 Zakończenie Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna polskiej wsi stanowi jedną z barier rozwoju obszarów wiejskich w sferze gospodarczej. Wychodząc naprzeciw ww. problemom podejmujemy działania, które mają na celu zminimalizowanie dysproporcji między wsią a miastem. W ramach Planu Odnowy Miejscowości Pałck przewiduje się realizację następujących inwestycji: kapitalny remont Sali wiejskiej. Obiekt ten pełnić ma funkcje kulturalne i rekreacyjne. Istotny element działań w ramach Planu stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Priorytetowym celem inwestycji jest poprawa warunków życia poprzez rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej, poprawa zagospodarowania przestrzennego wsi oraz uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania. Cele te realizowane będą na różne sposoby. Sala wiejska służyć będzie jako miejsce spotkań i imprez o charakterze lokalnym i regionalnym. Reasumując realizacja Planu Odnowy Miejscowości Pałck ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej, wzrostowi lokalnego patriotyzmu i rozwojowi organizacji społecznych. Strona 38 z 39

39 Spis tabel Tabela 1. Podział mieszkańców Gminy Skąpe według płci Tabela 2. Podział mieszkańców Gminy Skąpe według wieku Tabela 3. Podział mieszkańców według płci Tabela 4. Podział mieszkańców według wieku Tabela 5. Stan liczebności mieszkańców Pałcka w ostatnich pięciu latach Tabela 6. Rodzaj nieruchomości Tabela 7. Szlaki turystyczne w Pałcku Tabela 8. Analiza zasobów Tabela 9. Plan długoterminowy rozwoju miejscowości Pałck Tabela 10. Program krótkoterminowy odnowy miejscowości Pałck na okres 2 lat Tabela 11. Opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata Tabela 12. Harmonogram rzeczowy realizacji projektów Tabela 13. Koszty realizacji projektów Spis rysunków Rysunek 1. Bitwa pod Kijami Rysunek 2. Analiza SWOT Rysunek 3. Wyniki analizy SWOT Spis map Mapa 1. Położenie Gminy Skąpe w Powiecie Świebodzińskim... 5 Mapa 2. Położenie Gminy Skąpe w Województwie Lubuskim... 6 Spis fotografii Fot. 1 Jezioro Niesłysz... 7 Fot. 2 Gryżyński Park Krajobrazowy... 8 Strona 39 z 39

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZAWISZE

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZAWISZE Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/277/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009 r. GMINA SKĄPE PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZAWISZE Zawisze, grudzień 2009 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI PODŁA GÓRA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI PODŁA GÓRA Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/276/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009 r. GMINA SKĄPE PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI PODŁA GÓRA Podła Góra, grudzień 2009 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż Izbica ul. Lubelska 131 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Izbica Ulica, nr budynku ul. Lubelska 131 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami: usługowym

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CI BŁONIE GMINA SKĄPE. Błonie, sierpień 2010 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CI BŁONIE GMINA SKĄPE. Błonie, sierpień 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/340/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CI BŁONIE Błonie, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP...... 4 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Pawłowice Namysłowskie o pow. 376 ha leŝę w woj. opolskim, w powiecie namysłowskim. Administracyjnie

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE Położenie Powiatu Krośnieńskiego względem większych ośrodków zbytu:

POŁOŻENIE Położenie Powiatu Krośnieńskiego względem większych ośrodków zbytu: POŁOŻENIE Położenie Powiatu Krośnieńskiego względem większych ośrodków zbytu: Gorzów Wielkopolski 130 km Berlin 146 km Dresden 167 km Poznań 208 km Szczecin 215 km Wrocław 217 km Leipzig 221 km Praga 280

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO STAWISZYN. Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn

GMINA I MIASTO STAWISZYN. Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn GMINA I MIASTO STAWISZYN Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn Szanowni Państwo! Drodzy Inwestorzy! Chciałabym jako Burmistrz Stawiszyna, a także w imieniu władz samorządowych zachęcić Państwa do

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR II/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

GRABÓWKO KWIDZYN Kwidzyn GRABÓWKO 10 75/1. prywatna. mieszkalna. Listopad Bernard Jesionowski

GRABÓWKO KWIDZYN Kwidzyn GRABÓWKO 10 75/1. prywatna. mieszkalna. Listopad Bernard Jesionowski GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 72/469 1. OBIEKT Budynek mieszkalny 5. MIEJSCOWOŚĆ 2. OBECNA FUNKCJA Mieszkalna 3. MATERIAŁ Murowany, tynkowany, blacha 4. DATOWANIE Około 1900 6. GMINA KWIDZYN

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010 GRUPA INICJATYWNA JÓZEFÓW PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2007 2013 Spis treści: I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E na dzień 31 grudnia 2011 r. Skąpe, 26 marca 2012 r. Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Dane o majątku komunalnym Gminy Skąpe

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Działka rolna. Działka położona w pobliżu jeziora Dobrskiego! Działka rolna

Działka rolna. Działka położona w pobliżu jeziora Dobrskiego! Działka rolna WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ogłasza na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości Lp położenie nr działki / powierzchnia Przeznaczenie / opis nieruchomości cena wywoławcz a netto (zł) Wadium/

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Skarbikowo, marzec 2010 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Niegowić. Nieruchomość na sprzedaż

Niegowić. Nieruchomość na sprzedaż Niegowić Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Niegowić, gmina Gdów, pow. wielicki, woj. małopolskie Ulica, nr budynku 161 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Inwestycja o wysokim potencjale wzrostu wartości nad malowniczym jeziorem Tajty w pobliżu miejscowości Wrony Główne atuty inwestycji Położenie na szlaku

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości Zalesie

Plan odnowy miejscowości Zalesie Gmina Dobrcz Województwo Kujawsko-Pomorskie Plan Odnowy Miejscowości Zalesie opracowana przez lokalnych liderów 1 Spis treści I. Charakterystyka miejscowości. A) Lokalizacja B) Historia miejscowości II.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo