Opracowywanie wniosków gwarancyjnych Przykład procedury gwarancyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowywanie wniosków gwarancyjnych Przykład procedury gwarancyjnej"

Transkrypt

1 Przykład procedury gwarancyjnej Gwarancja TruckStore Klient ma awarię pojazdu Przed zatwierdzeniem naprawy niezbędnie konieczne jest przedstawienie kosztorysu z wykazaniem kosztów materiałów i robocizny Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego w ośrodku realizacji gwarancji (Hasselt, ) Konieczny kosztorys naprawy z warsztatu, wykonującego naprawę / serwisu Uszkodzenie objęte gwarancją W razie awarii na trasie klient otrzymuje informację o najbliżej położonym, autoryzowanym serwisie, wykonującym naprawę. Jeśli konieczne jest odholowanie, można je zorganizować na zlecenie klienta z gwarancją płatności. Pomoc drogowa na miejscu oraz koszty holowania nie są objęte Gwarancją TruckStore. Naprawa uzgodniona i zatwierdzenie udzielone Proces wystawiania faktury Naprawa pojazdu w kraju zawarcia gwarancji TAK NIE Zatwierdzenie numeru jest dokonywane telefonicznie / faksem / mailem do serwisu na podstawie oferty naprawy ew. faktury serwisu Przykład 1 Naprawa wykonana i faktura, obejmująca koszty materiałów i robocizny plus VAT, wystawiona na klienta Ośrodek realizacji Gwarancji TruckStore w Hasselt, otrzymuje 1 kopię tej faktury z warsztatu, wykonującego naprawę/serwisu Przykład 2 Naprawa jest wykonana i faktura, obejmująca koszty materiałów i robocizny, wystawiona na klienta Warsztat, wykonujący naprawę, wystawia fakturę netto (bez VAT) i deklaruje eksport usługi oraz podaje na fakturze nr VAT UE Ośrodek realizacji Gwarancji TruckStore otrzymuje kopię tej faktury od warsztatu, wykonującego naprawę/serwisu Ośrodek realizacji gwarancji TS Warranty Claim Center w Hasselt, reguluje zatwierdzony zakres kosztów materiałów i robocizny z wyłączeniem podatku VAT. Klient płaci sam kwotę podatku VAT z tej faktury na rzecz warsztatu, wykonującego naprawę/serwisu i dochodzi zwrotu zapłaconego podatku VAT w swoim urzędzie skarbowym Ośrodek realizacji gwarancji TS Warranty Claim Center w Hasselt, reguluje zatwierdzony zakres kosztów materiałów i robocizny z wyłączeniem podatku VAT. Klient powinien zadeklarować tą fakturę z naprawy jako import usługi i w przypadku wykazania podatku VAT, zadeklarować tą kwotę w swoim urzędzie skarbowym (w swoim kraju) i wykazać do wyrównania

2 Wykonujący naprawę serwis powinien przestrzegać poniższych zasad: 1 Z działu dokumentacji Gwarancji TruckStore należy uzyskać numer gwarancji (kombinacja literowo-cyfrowa). Jeśli nie jest to możliwe, poprosić klienta o przekazanie tego numeru. Bez tej informacji nie można wykonać naprawy. 2 Upewnić się, czy pojazd do tej pory był serwisowany zgodnie ze specyfikacjami producenta i czy tym samym spełnione są warunki roszczenia usług z tytułu gwarancji. Jedynym wystarczającym potwierdzeniem wykonanego przeglądu jest szczegółowa faktura z wykazanym podatkiem od towarów i usług (VAT) lub inny porównywalny dokument, zawierający datę wykonania przeglądu i stan licznika przebiegu. Bez tych danych wniosek gwarancyjny nie jest przyjmowany. 3 Należy ustalić dokładną przyczynę awarii, również w sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na pokrycie wszystkich kosztów wykonującego naprawę serwisu, a więc również kosztów, które nie wchodzą w skład kosztów naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy wykonać odpowiednie do sytuacji demontaże w pojeździe i sporządzić listę potrzebnych części, zawierającą koszty materiałowe i koszty robocizny, naliczone zgodnie z normatywnymi czasami napraw, ustalonymi przez producenta pojazdu. 4 W celu sprawdzenia ważności gwarancji należy skontaktować się z ośrodkiem realizacji Gwarancji TruckStore pod następującymi numerami/ adresami: Tel.: 0032 (0) Faks: 0032 (0) Należy przy tym podać a) numer gwarancji (kombinacja literowo-cyfrowa) b) stwierdzony stan licznika przebiegu c) dane o dotychczasowym serwisowaniu, o ile są istotne d) szczegóły awarii, łącznie z przyczyną i opisem uszkodzeń e) koszty naprawy w rozbiciu na pozycje materiałowe i robociznę. Ośrodek realizacji Gwarancji TruckStore zastrzega sobie prawo poddania pojazdu niezależnemu badaniu i na podstawie raportu z wynikami tego badania ustali kwotę należną za zaakceptowany wniosek gwarancyjny. Serwis zostanie powiadomiony, czy wniosek jest całkowicie lub częściowo uzasadniony i jednocześnie przekazany zostanie numer zatwierdzenia ustalonej kwoty. Ośrodek realizacji Gwarancji TruckStore nie będzie akceptować wniosków gwarancyjnych bez numeru zatwierdzenia. Bez uzyskania tego numeru nie należy podejmować żadnych napraw. 5 Po uzyskaniu zatwierdzenia naprawy i wykonaniu naprawy w zakresie zgodnym z tym zatwierdzeniem należy wysłać kopię faktury, obejmującą wszystkie zatwierdzone części i koszty robocizny, razem z ewentualnie żądanymi fakturami za poprzednie przeglądy na następujący adres: Faks : 0032 (0)

3 Faktura serwisowa (oryginał) jest wystawiana na Beneficjenta Gwarancji, z adnotacją, że kwota netto faktury (autoryzowana wartość) zostanie uiszczona przez ośrodek realizacji gwarancji TruckStore c/o Fa. Autoprotect. Kwota podatku VAT musi być uiszczona samodzielnie, bezpośrednio przez Beneficjenta Gwarancji. 6 Od właściciela pojazdu należy żądać zapłaty wszystkich kosztów, wykraczających poza kwotę zatwierdzoną przez ośrodek realizacji Gwarancji TruckStore. Przestrzeganie wyżej opisanych zasad redukuje do minimum ryzyko odrzucenia wniosku z powodu niespełniania warunków gwarancji, a wnioski gwarancyjne są z reguły rozpatrywane w terminie do 30 dni.

4 Przydatne numery telefonów/adresy Orodek realizacji Gwarancji Centrum doradcze Gwarancji TruckStore TruckStore Center w Niemczech 0044 (0) (0) 1279 AutoProtect (MBI) Limited Cambridge House Cambridge Road Harlow Essex CM20 2EQ Wielka Brytania Inne europejskie ośrodki

5 Gwarancji TruckStore Certyfikat Gwarancji TruckStore _ Numer gwarancji - Registration number Numéro de garantie Número de garantía Numero di garanzia Data początku gwarancji Cover to commence Date départ garantie Fecha comlenzo garantía Data inizio garanzia _ Numer ident. pojazdu Chassis number Numéro de châssie Número de chasis Numero di Identificazione del veicolo Data końca gwarancji Cover to end Date fin de garantie Fecha fin garantía Data fine garanzia _ Typ Model Type Modelo Modello TruckStore Center _ Numer zlecenia File number Numéro de dossier Número expediente Numero di pratica Numer telefonu Phone number Concessionnaría Concesionario - Concessionario Podpis Signature Signature Firma - Firma Prosimy uwzględnić: Przestrzeganie określonych przez producenta pojazdu terminów przeglądów technicznych umożliwia Państwu pełne wykorzystywanie udzielonej przez nas gwarancji na samochód używany. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w serwisach autoryzowanych do obsługi danego typu pojazdu. Prosimy przedłożyć w serwisie niniejszy certyfikat, wraz z potwierdzeniami poprzednich przeglądów technicznych. Przed wykonaniem naprawy w każdym przypadku konieczne jest uzyskanie zatwierdzenia naprawy przez ośrodek realizacji Gwarancji Bez uzyskania numeru zatwierdzenia roszczenia z tytułu gwarancji nie mogą być uznawane.

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. I. OFERTY HANDLOWE 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila, faksu lub listu - wymagana jest forma pisemna. 2. Oferty handlowe są odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY biomérieux Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY biomérieux Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Wszystkie zamówienia będą realizowane z uwzględnieniem poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży biomérieux Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej biomérieux). Regulują one wszystkie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Powinni Państwo wydrukować te warunki i zachować ich kopię na przyszłość. W niniejszych Warunkach ( Warunki ), stosowane są następujące pojęcia:

Powinni Państwo wydrukować te warunki i zachować ich kopię na przyszłość. W niniejszych Warunkach ( Warunki ), stosowane są następujące pojęcia: Warunki Warunki sprzedaży Prosimy uważnie zapoznać się z poniższymi warunkami. Należy pamiętać, że przesyłając nam swoje urządzenia elektroniczne godzą się Państwo, że będą ich obowiązywać niniejsze warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych 1 1.1 Akceptant jest uprawniony do akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Załączniku nr 1. 1.2 Osoba obsługująca Transakcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo