Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek."

Transkrypt

1 Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu mist i podtnik w strciu z prywtną spółką, Wspólnotą Smorządową, częścią Prw i Sprwiedliwości orz kolegą z listy wyborczej. Prolog. Adres: ul. Sportow 3. Sporej wielkości budynek położony w brdzo dobrym punkcie mist, którego włścicielem jest misto Mrki. Od pond 10 lt jest to siedzib prywtnej firmy. Tk, proszę pństw - Mrecki Ośrodek Zdrowi spółk z o.o. (MOZ - tkiego skrótu będę używł) to żden publiczny zkłd opieki zdrowotnej to przedsiębiorstwo, które co roku notuje wysokie zyski, płci mistu wyjątkowo niski czynsz i jest kontrolowne przez prywtne osoby fizyczne. MOZ posid umowę w sprwie njmu obowiązując do 31 pździernik 2015 r. Czyli jeszcze trzy lt z okłdem. Akt pierwszy. Koniec listopd ubiegłego roku. Posiedzenie Komisji Budżetowej rozpoczynjące prce nd budżetem n rok Burmistrz przedstwi do zopiniowni projekt uchwły. Cel? Wydzierżwienie MOZ budynku przychodni przy ul. Sportowej 3 uwg! ż n 25 lt. Uzsdnienie burmistrz? Njemc złożył pismo z prośbą o wynjęcie budynku n wspomniny okres, poniewż, zdniem MOZ, budynek - pomimo że zostł wybudowny n początku lt 90 - jest w brdzo złym stnie i wymg dużych nkłdów. MOZ zobowiązuje się ponieść koszty remontu budynku w zmin z długi okres wynjmu. W związku z tym Komisj zwrócił się do burmistrz o udostępnienie pełnej dokumentcji w tej sprwie tzn. umowy njmu, kosztów eksplotcyjnych, jkie ponoszą misto i wspomniny njemc, orz zkresu i kosztów prc remontowych. Komisj poprosił również o sporządzenie opertu szcunkowego cłej nieruchomości orz o opinię prwną, czy istnieje możliwość sprzedni nieruchomości przy ul Sportowej 3, obecnemu głównemu njemcy, czyli Mreckiemu Ośrodkowi Zdrowi n preferencyjnych wrunkch. Akt drugi. Dyrektor MOZ błyskwicznie orgnizuje spotkni z członkmi Komisji wrz z oglądniem obiektu. Budynek nie nleży do tych, które ngle i gwłtownie potrzebują rozległego remontu. Brkuje mu może świeżości, le widć, że m dobrego gospodrz. W dobie gospodrki rynkowej to normlne i zdrowe zjwisko: im lepsze wrunki, tym większ szns n pozysknie pcjentów, co z tym idzie dopływ pieniędzy z NFZ. N posiedzeniu Komisji w początkch grudni niespodziewnie dyrektor MOZ wrz z dużą grupą prcowników skłd wizytę co jk mniemm - miło n Komisji wywrzeć wrżenie, że MOZ jest brdzo mocno zdeterminowny i domg się podjęci decyzji jk njszybciej. Skąd ten niczym nie uzsdniony pośpiech? Komisj - mimo iż minął miesiąc - nie otrzymł jeszcze pełnej dokumentcji, o jką prosił burmistrz w tej sprwie. Wysłuchwszy więc rgumentów gości z MOZ poinformowliśmy, że zjmiemy się sprwą po zkończeniu prc nd projektem budżetu mist, który w tmtej chwili był priorytetem. N pytnie Komisji, czy zrząd spółki MOZ rozwż również możliwość kupn wspomninej nieruchomości, dyrektor poinformowł, że jest również zinteresown tkim rozwiązniem. cd str. 4 WYDAWCA: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Sznowni Czytelnicy, drodzy mieszkńcy Mrek. Rdosnych Świąt Wielknocnych wypełnionych ndzieją budzącej się do życi wiosny i wirą w sens życi. Pogody w sercu i rdości płynącej z fktu Zmrtwychwstni Pńskiego, orz smcznego Świeconego w gronie njbliższych. Niech zmrtwychwstły Chrystus obudzi w ns wszystkich dobro i miłość do drugiego człowiek. Z rdosnym Alleluj!!! Życzy Zrząd MSG orz redkcj Gzety.

2 widomości o i z mist Specjlnie dl EKSPRESU MARECKIEGO: Wywid z Wojewodą Mzowieckim Jckiem Kozłowskim w sprwie obwodnicy Mrek Czy m Pn dobre wieści n temt obwodnicy Mrek? Nowy minister trnsportu, pn Słwomir Nowk poinformowł mnie, iż relizcj obwodnicy Mrek jest możliw jeszcze do roku 2014/2015. Będzie on jedną z trzech kluczowych, priorytetowych inwestycji węzł wrszwskiego (obok mostu Grot- -Roweckiego i wylotówki n południe). Jest już decyzj, że będzie relizown i są środki. Zostł ogłoszony przetrg n wykonnie projektu wstępnego tej obwodnicy. W jkim systemie powstnie obwodnic Mrek? Będzie wykonywn w tk zwnym systemie projektuj i buduj, więc ten sm wykonwc przygotuje projekt budowlny i będzie budowł. To pozwoli oszczędzić czs i ukończyć drogę szybciej. Obwodnic Mrek będzie dofinnsown ze środków Unii Europejskiej jeszcze z obecnej perspektywy finnsowej n lt Te pieniądze rozliczyć możn do końc 2015 roku. Gdzie, n jkim etpie możemy spodziewć się spowolnień i utrudnień w relizcji obwodnicy? I czy możemy w jkiś sposób te spowolnieni zminimlizowć? -Jest kilk czynników ryzyk, o których mówiłem podczs spotkni z mieszkńcmi. Jednym z nich są ewentulne zskrżeni decyzji środowiskowej do sądu i możliwość jej uchyleni. Przypomnę, że decyzj środowiskow wydn pod koniec ubiegłego roku jest drugą, gdyż poprzedni zostł uchylon w Wojewódzkim Sądzie Administrcyjnym i skierown do ponownego rozptrzeni. Znowu wygląd n to, że t sm grup oponentów będzie próbowł doprowdzić do obleni decyzji po rz drugi. Mm ndzieję jednk, że dokument jest przygotowny lepiej i że t prób będzie nieskuteczn. N spotkniu był obecn spor grup mieszkńców Ciemnego i Dybow Kolonii, którzy nie zgdzli się n obecny wrint obwodnicy. Czy możn w jkiś sposób przekonć ich do tego wrintu? Myślę, że wszystkie rgumenty już pdły. Ci mieszkńcy nie są przekonni i nie jestem pewien czy d się ich przekonć. To jest niestety stndrdowy problem budowy wielkich inwestycji n terench zurbnizownych, nie budujemy Jubileusz Czwórki W tym roku Szkoł Podstwow Nr 4 obchodzi jubileusz pięćdziesięcioleci. Z tej okzji 15 mrc w murch szkoły odbył się rocznicow uroczystość, któr zgromdził nuczycieli, prcowników, bsolwentów orz obecnych uczniów szkoły. Był to doskonł okzj do spotkni po ltch i wspólnego dzieleni się swoimi wspomnienimi dotyczącymi szkoły. Podczs uroczystości uczniowie Czwórki przedstwili historię jubiltki od momentu wmurowni kmieni węgielnego ż po czsy współczesne. Nstępnie członkowie Szkolnego Koł Tetrlnego orz Chóru prowdzonych przecież dróg n pustyni. Zwsze przecinją czyjeś dziłki, przechodzą obok czyjegoś domu lbo powodują konieczność wyburzeń. Mogę powiedzieć jedno: wybrny wrint obwodnicy Mrek jest optymlny, tkże z punktu widzeni kosztów społecznych. Spośród wszystkich nlizownych wrintów powoduje njmniej koniecznych wyburzeń budynków mieszklnych. Zwsze będą niezdowoleni i trzeb to zrozumieć. Tu do przejęci będzie prwdopodobnie pond 2 tysiące dziłek, dokłdną liczbę poznmy po sporządzeniu projektu budowlnego. Trudno złożyć, że w tej liczbie nie będzie niezdowolonych, mimo, że będziemy im płcić godziwą kwotę, wynikjącą z wycen rynkowych wykupu nieruchomości, dokonnych przez niezleżnego rzeczoznwcę mjątkowego. Przeprowdziliśmy brdzo dużo konsultcji społecznych, spotkń z mieszkńcmi miejscowości n trsie tej drogi i nikt nie może nm zrzucić, że nie był włściwie poinformowny o zmirch, że jego rgumenty, rcje nie były przedmiotem nlizy. To, że nie ze wszystkimi się zgodzono, nie może przekreślć możliwości budowy tej drogi, bo inczej nic nie bylibyśmy w stnie budowć. Nie tylko mieszkńcy Mrek czekją n tą inwestycję. Jest tu tkże duży ruch trnzytowy. -Czekją n nią mieszkńcy cłej północno-wschodniej Polski i Wrszwy, bo drog t nwet w mniejszym stopniu obsługuje ruch loklny, w większym - wielki ruch trnzytowy. Mieszkńcy Mrek od niego odetchną, bo wyprowdzi się poz centrum mist. Odetchną też mieszkńcy terenów pomiędzy Rdzyminem Wrszwą, tkże smego Rdzymin. Dojzd do Wrszwy zncznie się skróci, obecn trs stnie się drogą loklną. Terz jest jedną z dwóch njbrdziej obciążonych wylotówek z Wrszwy. Scenriusz n njbliższe miesiące? W trkcie jest przetrg n wyłonienie wykonwcy projektu wstępnego. Oferty zostły już złożone. Njpóźniej do końc mrc przetrg powinien zostć rozstrzygnięty. Wykonwc projektu m przygotowć wstępne złożeni, koncepcję tej drogi i we wrześniu n podstwie dokumentów przygotownych przez niego zostnie ogłoszony ostteczny przetrg. Do końc tego roku powinien zostć wybrny wykonwc projektu budowlnego i budowy. W przyszłym roku powinniśmy wydć pozwolenie n budowę. Powinn ruszyć w drugiej połowie roku, pod koniec 2013 r. Musimy ją skończyć i rozliczyć do końc 2015 r. Jk widć hrmonogrm jest npięty, trudny, le jestem optymistą i wierzę, że tym rzem wszystko potoczy się zgodnie z tym plnem. Oby tk się stło. Dziękuję z rozmowę. Jonn Sokołowsk-Żuk przez nuczycielki Dorotę Korncką, Jolntę Npiórkowską orz Iwonę Lsecką wystwili sztukę Kwit pproci, któr przeniosł widzów w bjkowy świt elfów i strchów. Przedstwienie zrelizowne w pełni profesjonlnie, z wykorzystniem ruchomej scenogrfii, misternie przygotownych kostiumów orz efektów specjlnych, tkich jk chociżby sztuczn mgł n długo utkwiło w pmięci widzów tkże dzięki kunsztowi ktorskiemu orz ciekwej choreogrfii. Wykonwcy n swój wysiłek ngrodzeni zostli owcjmi n stojąco. Po części oficjlnej, któr odbył się w hli widowiskowo-sportowej n gości czekły wystwy prc uczniów Czwórki orz kroniki szkolne, tkże przepyszne domowe wypieki przygotowne przez nuczycieli, rodziców i uczniów. Pweł Pniewski Wydwc: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Redktor Nczelny: Jcek Orych; Redguje: Zespół; Adres Redkcji: ul. Piłsudskiego 138; Adres do korespondencji: ul. Cisow 4, Mrki; e-mil: REKLAMY: Redkcj Ekspresu Mreckiego nie ponosi odpowiedzielności z treść reklm, ogłoszeń i rtykułów sponsorownych. Redkcj zstrzeg sobie możliwość skrcni tekstu. Artykuły zmówione prosimy przesyłć w formie elektronicznej. Artykułów nie zmówionych Redkcj nie zwrc. 2

3 widomości o i z mist MIM w Mrkch Klmk zpdł. Podczs mrcowej sesji rdy mist rdni zdecydowli, że w Mrkch powstnie MIM. Co się kryje pod tym tjemniczym skrótem? Instytucj, dzięki której nsz młodzież dostnie szkołę pondpodstwową z prwdziwego zdrzeni. Rdni wyjątkowo zgodnie powołli spółkę o nzwie Mreckie Inwestycje Miejskie (to włśnie MIM), któr zjmie się relizcją wrtej 50 mln zł brutto inwestycji. O budowie nowej siedziby Zespołu Szkól Nr 1 już wiele powiedzino. Zmieniły się pomysły n jej loklizcję, zkres inwestycji i sposób relizcji, le niewiele konkretnego z tego wychodziło. Podstwowe pytni zwsze brzmiły z co i jk to zrobić? Jeszcze przed wybormi smorządowymi burmistrz zpewnił, że m dobry sposób. Miło nim być prtnerstwo publiczno-prywtne (PPP) formuł populrn n zchodzie Europy, le w Polsce wciąż znjdując się w fzie embrionlnej. W skrócie poległ n tym, że prywtny prtner buduje szkołę z włsnych pieniędzy, potem wynjmuje budynek mistu przez np. 30 lt w zmin z wysokie opłty. - Poniewż w nszym krju wciąż brkuje dobrego przykłdu PPP z dziedziny edukcji, uznliśmy, że nie wrto eksperymentowć. Mieliśmy lepszy i już przetestowny nd Wisłą pomysł budowy szkoły przez spółką kontrolowną w 100 proc. przez smorząd mówi rdny Jcek Orych. Tropy wiodą do młopolskiej Wieliczki. Tm w roli inwestor zespołu szkół n pond 1000 dzieci występuje spółk powołn i w 100 proc. kontrolown przez powit. Wypuścił on obligcje, dzięki którym sfinnsuje prce budowlne. - Jest kilk korzyści, wynikjących z zstosowni mechnizmu spółki. Po pierwsze, obiekt cły czs pośrednio będzie nleżeć do mist, po drugie, spółk będzie mogł odliczyć VAT, po trzecie, będzie mogł się zdłużyć, nie obciążjąc bilnsu mist, co umożliwi rtuszowi relizcję innych inwestycji wylicz rdny Driusz Pietruch przewodniczący Komisji Budżetowo Gospodrczej. Nsz rozmówc zwrc uwgę zwłszcz n osttni punkt. W tej chwili smorządy są pod silną presją rządu, by ogrniczć deficyt i zdłużenie. Są bowiem częścią sektor finnsów publicznych. Problem w tym, że smorządy, choć w niewielkim stopniu odpowidją z długi krju, mogą od ministr Rostowskiego oberwć njmocniej. Resort finnsów upier się, by im dokręcić śrubę (trwją burzliwe dyskusje n ten temt), nic więc dziwnego, że środowisko smorządowe dmuch n zimne i szuk sposobu n zneutrlizowni ewentulnych obostrzeń ministerstw. Tkim sposobem jest włśnie powołnie spółki, której dług nie zpisuje się n konto urzędu mist. - Wżny jest też spekt zwrotu VAT. Gdyby szkołę budowło misto, ten podtek byłby kosztem. Gdy zbuduje ją spółką, będzie go możn odliczyć. A chodzi o nprwdę duże pieniądze. Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością umożliwi relizcję inwestycji w kwotch netto, więc zmniejszenie wielkości nkłdów o 23 proc. podtku, co przy inwestycji rzędu 40 mln zł netto ozncz oszczędności przekrczjące 9 mln zł kontynuuje rdny Pietruch. Scenriusz inwestycyjny jest brdzo npięty. Z sobą mmy głosownie nd powołniem spółki to wżne, bo ozncz, że zrówno burmistrz, jego kolicjnci jk i opozycj zgdzją się n tką formułę relizcji inwestycji. Kolejnym etpem będzie wniesienie do spółki gruntu przy ul. Wspólnej (przełom kwietni/ mj 2012). Nstępnie zostnie podpisn umow z biurem projektowym (trw już przetrg), potem dojdzie do wyboru inwestor zstępczego orz generlnego wykonwcy. - Dzięki, świdomej decyzji Rdy w zkresie wysokiego poziomu energooszczędności więc niskim kosztom utrzymni w roku 2015 nsze misto wzbogci się o jeden z pierwszych tego typu kompleksów w Europie obiecuje Mrcin Piotrowski przewodniczący Rdy Mist. Zmierzeniem towrzyszącym powołniu spółki, było również ogrniczenie kosztów jej utrzymni. Zostnie ztrudniony prezes, nd prcmi będzie czuwć trzyosobow rd ndzorcz. Część prc będzie odbywł się z pomocą urzędników z rtusz. Po drodze trzeb będzie wybrć formułę sfinnsowni inwestycji. W grę wchodzi kilk opcji m.in. kredyt lub obligcje. Tę drugą opcję wybrł Wieliczk. - Mrzy mi się, by obligcje mreckiej smorządowej spółki były notowne n giełdowym rynku Ctlyst. W ten sposób mieszkńcy Mrek mogliby wziąć udził w emisji i objąć część ppierów, dzięki czemu wsprliby edukcyjne przedsięwzięcie dodje rdny Piotrowski. W tym cłym przedsięwzięciu są jednk czynniki ryzyk. Mówią o tym rdni opozycji. - Musimy pmiętć, że stnowisk w spółce obsdz burmistrz. Nie wiemy, co to będą z ludzie i w jki sposób wybrni. Zleży nm, by nie byli to ludzie z towrzyskiego klucz, le ekonomiści z doświdczeniem. Tcy, którzy sprwią, że po wybudowniu szkoł będzie otwrt tkże po i stnie się miejscem spotkń mieszkńców mówi rdny Pweł Pniewski. - Chcemy też, by wybór projektnt, inwestor zstępczego i generlnego wykonwcy były n wskroś przejrzyste. Jkiekolwiek niedomówieni mogą być odczytne przez mieszkńców jko skok n ksę dodje rdny Jcek Orych. Nie widomo też, czy i jk w budowę zespołu szkół zngżuje się powit, do czego niedwno przekonywli rdni Wspólnoty Smorządowej. Powit miłby odpowidć z wybudownie technikum. - Już terz corz częściej słychć opinie, że powitu nie będzie stć n tki wydtek. Mm ndzieję, że okżą się nieprwdziwe, le negtywnego scenriusz, po osttnich wypowiedzich burmistrz, nie możn już wykluczyć mówi rdny Pweł Pniewski. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Przyjciele, mieszkńcy, sąsiedzi! Zncie ns już z kilku kcji. Tk dl Obwodnicy Mrek, Świetlik mój przyjciel, Św. Mikołj mieszk w Mrkch to flgowe inicjtywy Grupy Mrki 2020, które bez Wszego wsprci nigdy by się nie powiodły. Z nieśmiłością prosimy Ws o udził w kolejnym projekcie, który pomoże w dziłlności nszego stowrzyszeni. W ubiegłym roku, orgnizując kcję Zostw 1 proc. w Mrkch nieodpłtnie pomgliśmy mreckim orgnizcjom pożytku zdobywć pieniądze z odpisu podtkowego. Dziś o to smo prosimy w imieniu nszego stowrzyszeni, które wrto zznczyć - nie korzyst z miejskiej ksy. Mmy w głowch kilk projektów społecznych, które z Wszą pomocą, tkże finnsową, będziemy w stnie wdrożyć w tym i nstępnych ltch. Zchęcmy więc do przekzni 1 proc. podtku z pośrednictwem Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego koniecznie z dopiskiem Grup Mrki Dziękujemy! KRS: Dopisek: Grup Mrki 2020 Nie zmrnuj 1% swojego podtku! Kżdego roku płcisz podtki, nie mjąc wpływu n to, gdzie tk nprwdę są kierowne Twoje pieniądze i relizcji jkich celów służą. Terz możesz to zmienić, nic nie trcąc. Możesz pomóc nszemu synowi przekzując 1% podtku n jego rzecz. Nsz syn, Jcek, jest rdosnym i brdzo inteligentnym 7-ltkiem. Niestety występują u niego zburzeni rozwojowe ze spektrum utyzmu. Jcek cierpi przede wszystkim z powodu typowego dl utyzmu zburzeni interkcji społecznych le tkże z powodu zburzeń sensorycznych i percepcyjnych orz brdzo silnej ndwrżliwości słuchowej, któr w ogromnym stopniu utrudni mu życie. Rozwój mowy jest u Jck opóźniony, co stnowi powżną brierę w codziennych interkcjch społecznych z rówieśnikmi i dorosłymi. Jcek m sznsę n normlne funkcjonownie w społeczeństwie i cłkowitą smodzielność. Jego dotychczsowe postępy świdczą o wielkich możliwościch i potencjle, nie mniej jednk ktulnie wymg stłej i szeroko ukierunkownej terpii z wykorzystniem różnych form i metod psychologiczno pedgogicznych, logopedycznych i fizjoterpeutycznych. Średni miesięczny koszt oddziływń terpeutycznych to zł. Od prwie 5 lt finnsujemy terpię syn smodzielnie, jednkże obecnie zczęło to przekrczć nsze możliwości, przed nmi jeszcze co njmniej kilk lt terpii. Wszystkie środki uzbierne n koncie syn w Fundcji Dzieciom Zdążyć z Pomocą zostną wykorzystne zgodnie z ich przeznczeniem. Gwrntem tego jest Fundcj orz jej sttut. Dziękujemy Rodzice Pomóż Jckowi! Dne do przekzni 1% podtku: Fundcj Dzieciom Zdążyć z Pomocą nr KRS Cel: Jcek DWORNIKIEWICZ, nr:

4 widomości o i z mist Riw-Bud łpie witr w Żgiel Co nie zbije, to wzmocni. To stre porzekdło jk ulł psuje do mreckiej firmy budowlnej RIWBUD i jej włściciel Wojciech Niedzielskiego. W ubiegłym roku z płtnościmi spóźnił się jeden ze zleceniodwców. Nerwowe negocjcje i wreszcie porozumienie. Dzięki ciężkiej prcy RIWBUD przetrwł wyjątkowo burzliwy sztorm. Dzisij Wojciech Niedzielski i Mriol Seweryn, pni prezes, mogą powiedzieć, że rozwijją żgle. A konkretnie Żgiel, ten w Wrszwie. Mreck firm podpisł kontrkt n prce budowlne w jednym z njbrdziej prestiżowych budynków, położonym w smym sercu stolicy, tuż przy Złotych Trsch. 54 kondygncje nziemne, prwie 200 metrów długości mreck firm wykon wszystkie prce murowe, zbezpieczeni przeciwpożrowe orz ocieplenie niższych pięter. Dl RIWBUDU to przełomow umow. - To njwiększy kontrkt w nszej historii. To tkże symbol przejści z młej firmy, zjmującej się remontmi i wykończenimi, do dużej, wykonującej wielkie zleceni tłumczy prezes Mriol Seweryn. Wszystko zczęło się 20 lt temu. Złożycielem firmy był Tdeusz Niedzielski, ojciec pn Wojciech. Dysponowł jedną brygdą budowlną. Po ukończeniu szkoły syn chcił się usmodzielnić i złożył drugą firmę remontowo-budowlną. - Jko młody, mbitny człowiek myślłem, że zwojuję świt śmieje się pn Wojciech Tymczsem zderzyłem się z rzeczywistością: duże kontrkty dostwły duże firmy budowlne, mniejsze roboty były wykonywne w systemie gospodrczym. Młod firm nie mił się jk przebić tłumczy. Dltego zmknął ten interes. Zebrne doświdczenie zprocentowło później. - Po kilku ltch ojciec postnowił przekzć mi płeczkę. Przejąłem stery firmy i już po roku z kilkuosobowej firmy powstł czterdziestoosobow. Dziś n rzecz RIWBUDU prcuje około 120 ludzi, w większości prcownicy tej firmy tłumczy Wojciech Niedzielski. Do Mrek RIWBUD trfił przypdkowo. - Pochodzę z Wyszkow, kilk lt mieszkłem n wrszwskim Żoliborzu. Kiedyś biuro mieliśmy przy Rdzymińskiej, le widć Wrszw nie był nm pisn. Przenieśliśmy się do Mrek, nsze biuro jest przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Kościuszki i to był dobry wybór. Zczęliśmy się integrowć z loklną społecznością, zczęliśmy być też dobrze postrzegni. Tu w Mrkch ludzie, idąc do sklepu, wpdją do ns i pytją pordy budowlne, czsem poproszą o tubkę silikonu, czsem o pomoc w wykonniu drobnych prc budowlnych mówi Wojciech Niedzielski. Prwd jest jednk tk, że RIWBUD solidnie zprcowł n zufnie mreckiej społeczności. Kilk lt temu w jednym z mreckich mieszkń wybuchł pożr. Firm wykonł społecznie prce remontowe. - W ubiegłym roku orgnizowliśmy kcję Zostw 1 proc. w Mrkch, w której nmwiliśmy mieszkńców Mrek do przekzywni części ich podtku cd ze str. 1 Misj PO MARECKU Uzgodniliśmy, że będziemy rozwżli w pierwszej kolejności możliwość sprzedży n preferencyjnych zsdch cłej nieruchomości Mreckiemu Ośrodkowi Zdrowi. Przy opuszczniu sli przez niespodziewnych gości wyrźnie dło się słyszeć niemiłe pomrukiwni i wypowiedzi, że chcemy jko rdni zrobić im krzywdę. Tylko jk? Chcemy stworzyć możliwość zkupieni budynku, tu tk rekcj. O co chodzi? Akt trzeci. Kolejne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodrczej. Znów pni dyrektor MOZ wrz z dużym gronem prcowników postnwi ns odwiedzić. Dopytujemy pni dyrektor, skąd ten pośpiech - przecież budynek się nie wli, my dopiero otrzymliśmy informcję o tej sprwie. Kosztorys jest zrobiony w 2010 r., pismo u burmistrz leżło od czerwc, więc dlczego ns rdnych próbuje się pognić, nie djąc możliwości zpoznni się ze wszystkimi dokumentmi. Komisj m wstępną wiedzę, co do wyceny i zkresu niezbędnych prc remontowych. Co ciekwe przewidywny przez MOZ koszt remontu to prwie 3 mln zł, wstępnie wyszcown wrtość budynku to też prwie 3 mln. To może dużo lepszym będzie umożliwienie zkupu tego obiektu obecnemu głównemu njemcy, czyli Mreckiemu Ośrodkowi Zdrowi? Nwet burmistrz stwierdził, że 25 lt njmu to zbyt długi okres. To w brdzo znczącym stopniu będzie uniemożliwiło przyszłym Rdom Mist zrządznie tym budynkiem. N zkończenie pdł obietnic ze strony Komisji, że zjmiemy się tę sprwą njszybciej po zkończeniu prc nd projektem budżetu i zpoznniu się z pełną dokumentcją dotyczącą wynjmu budynku przez MOZ. Akt czwrty. Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodrczej z 7 mrc 2012 r. W budynku przy ul. Sportowej 3 powierzchni wynjmown jest trzem podmiotom gospodrczym (oprócz MOZ tkże optyk i ptek). A terz zgdk - czy przyjmując zsdę, że wszystkie podmioty gospodrcze są równe, stwki czynszu w tym budynku są tkie sme, bądź zbliżone? Nie. Pozostli dwj njemcy płcą dużo więcej - siedmio, nwet dziewięciokrotność stwki przygotownej dl MOZ. Nleży w tym miejscu zznczyć, że Rd Mist nie m żdnego wpływu n wysokość stwek czynszu i ksztłt umowy njmu, jką zwier burmistrz z njemcą. Ustlnie stwek to wyłączne prwo burmistrz. N pytnie, dlczego MOZ otrzymł tk niskie stwki, Komisj usłyszł, że leczenie ludzi to misj. A przecież robienie okulrów i umożliwinie zkupu leków to też misj i też m związek z leczeniem ludzi. dochodowego dl loklnych orgnizcji pożytku publicznego. Poszukiwliśmy prtner, który pomoże nm sfinnsowć druk plktów. Zpukliśmy do RIWBUDU. Firm pn Niedzielskiego nie tylko udzielił projektowi finnsowego wsprci, le pomogł nm w promocji spot reklmowy nszej społecznej kcji ukzywł się n wielkim elektronicznym billbordzie RIWBUDU przy Rdzymińskiej mówi Tdeusz Mrkiewicz, wiceprezes grupy Mrki 2020 i loklny blogger. RIWBUD wspier tkże loklny sport. Od dwóch lt jest sponsorem młodzieżowych drużyn Mrcovii, od tygodni seniorów. - Zdjemy sobie sprwę, że Mrcovi jest n osttnim miejscu w tbeli ligi okręgowej. W tym sezonie celem jest utrzymnie n tym poziomie rozgrywek. Ambitny, długoflowy pln jest tki, by powlczyć o III ligę. Mmy zdoln młodzież, możemy ściągnąć kilku zwodników mówi prezes Mriol Seweryn. - Przyjciel poznje się w biedzie. I tk jest z RIWBUDEM, który wsprł seniorów Mrcovii. Zczynmy się już n boisku odwdzięczć mówi Grzegorz Miechowicz, wiceprezes Mrcovii. Pierwszy mecze w rundzie wiosennej wypdł brdzo dobrze. Mrcovi wygrł trzy do zer. - Jestem typem społecznik. Popierm stn, który określm minem jedności społecznej, gdzie pństwo lub osoby zmożniejsze pomgją słbszym mówi Wojciech Niedzielski. Plny n przyszłość? - Zmierzmy n dobre zgnieździć się w Żglu. Negocjujemy umowy dotyczące wykończeni poszczególnych pięter. To szns tkże dl prcowitych i dokłdnych mrkowin. Poniewż musimy przyśpieszyć tempo prc, chętnie przetestujemy brygdy murrskie. Nie bierzemy jednk byle kogo. Ktoś, kto zczyn dzień od puszki piw, nie m szns, by u ns prcowć podsumowuje Mriol Seweryn. Adm T. Kobierski Jeśli przyjmiemy, że MOZ płciłby stwkę tką jk jeden z njemców, pomniejszoną o 30 proc. (z tzw. misję), do ksy mist wpłynęłoby co roku pond 300 tys. zł więcej. A przecież misto boryk się z wielom potrzebmi, dw lt z rzędu zdejmuje z budżetu wybudownie drogi do komisritu. Wystrczyłyby trzy lt dzierżwy i pieniądze n drogę by się znlzły. W Komisji przewż przekonnie, że zgodnie z przygotowną opini prwną nleży wydzierżwić cłą nieruchomość n 5 lt. To pozwoli dzierżwcy uzyskć prwo kupn nieruchomości n preferencyjnych wrunkch. W ten sposób nie wiążemy rąk nstępnej Rdzie Mist. I tk jest też opini Komisji. Akt piąty. 14 mrc środ, sesj Rdy Mist. Kolejny punkt porządku obrd - projekt uchwły wnoszony przez burmistrz dotyczący wydzierżwieni Mreckiemu Ośrodkowi Zdrowi n 25 lt nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 3. Burmistrz n wstępie w płomiennej mowie zzncz, jki to jest dumny, że udło mu się doprowdzić do powstni wspomninej firmy i że kżd Rd Mist rozpoczynł swą kdencję od wnikliwej kontroli, czy przypdkiem nie miło miejsc nruszenie prw w relcjch misto - MOZ. Pewnie zupełnie przypdkiem zpomnił, że obecn Rd tym temtem nie plnowł się zjmowć i dopiero n wniosek burmistrz z końcem listopd sprw trfił do Komisji Budżetowo-Gospodrczej. Pni dyrektor MOZ z personelem przybył również i tu kurt się nie dziwię, bo to doskonły przekz dl bojźliwych rdnych, jk potężnym elektortem dysponuje. Rdni klubów Pltformy Obywtelskiej, Mrki 2020 orz klubu O przyszłość Mrek (MSG) ustlili, że jk niepodległości będą bronić opcji wynjmu n okres 5 lt po to, by po tym okresie był możliwość sprzedży obiektu obecnemu dzierżwcy, czyli Mreckiemu Ośrodkowi Zdrowi Spółk z o.o. Finł. Rozpoczęł się burzliw dyskusj. Rdni wspomninych klubów sypli merytorycznymi rgumentmi mówiącymi, że nleży stworzyć wrunki by po minimlnym okresie dzierżwy zistnił możliwość Sprzedży obiektu obecnemu dzierżwcy, więc niech się wstrzym z remontem lub wykon niezbędne prce, z 5 lt będzie mił możliwość kupieni obiektu po cenie z opertu szcunkowego. Nsi oponenci - rdni Wspólnoty Smorządowej - robią wszystko, by okres wynjmu był zdecydownie dłuższy - po rz pierwszy widzę tk silne bronienie przykłdu klsycznej niegospodrności. Powodów rcjonlnych brk, mimo to roztczją oni wizję stnu budynku i infrstruktury niczym z początków XX wieku, co nwet nie wynik ze słów dzierżwcy. Próbują przedstwić, że Mrecki Ośrodek Zdrowi tym, że leczy mieszkńców, powinien cieszyć się dodtkowymi względmi, wręcz ulgmi. Chociż MOZ to nie jest ni firm biedn, ni tk, któr m trudności z liczeniem zwłszcz swoich pieniędzy. Zglądjąc do ogólnie dostępnych informcji możemy poinformowć, że firm z 2009 r. wykzł zysk netto wynoszący zł, w 2010 roku zł. Stn spółki w pełni gwrntuje jej płynność finnsową. Brwo! 4

5 Z Mrek do Brukseli Trójk młodych mrkowin już wkrótce wyjedzie do Brukseli n zproszenie europosł Rfł Trzskowskiego. A wszystko z sprwą konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który odbył się w mrcu w mreckich gimnzjch. widomości o i z mist W konkursie Mrkowinin, Polk, Europejczyk, czyli nie tk Uni strszn zorgnizownym przez Rdę Mist Mrki orz Mrecki Ośrodek Kultury im. T. Lużyńskiego udził wzięło 57 uczniów z czterech gimnzjów z obszru Mrek. Njliczniejszą reprezentcję w unijnych zmgnich wystwiło Gimnzjum Nr 1. Uczestnicy konkursu przygotowywli się do npisni pierwszego etpu, który odbył się 2 mrc, n podstwie mteriłów przekznych szkołom przez Punkt Informcyjny Unii Europejskiej w Wrszwie. Uczestnicy konkursu musieli wykzć się wiedzą dotyczącą historii integrcji europejskiej w XX wieku, podć kompozytor orz tytuł hymnu Unii Europejskiej, dtę wstąpieni Polski do UE, czy też wskzć mist, w których obrduje Prlment Europejski. Nie brkowło również pytń podchwytliwych. Młodzi europejczycy musieli zstnowić się nd podniem dty, kiedy Polsk przyjmie unijną wlutę, odpowiedzieć n pytnie, czy Uni Europejsk jest orgnizcją pozrządową, jk również wskzć stolicę Węgier wybór pomiędzy Budpesztem Bukresztem, jk się okzło, sprwił uczestnikom niemły kłopot. Dziewięciu njlepszych uczestników pierwszego etpu wzięło udził w finle, który odbył się w murch MOKu 10 mrc. Zdniem finłowym było npisnie w jki sposób rozdysponowć wirtulne 100 mln euro, jkie Mrki otrzymły z dowolnie wybrnych funduszy unijnych, by usprwnić funkcjonownie mist i polepszyć jkość życi mieszkńców. Nsz młodzież mogł popuścić lejce swojej wyobrźni i sprwić, by w Mrkch zmist wody w rzece Długiej płynęło mleko, w Czrnej miód. Finliści zwrócili uwgę n wiele problemów, z jkimi boryk się nsze misto. Proponowno modernizcję przedszkoli i szkół wrz z zpleczem sportowym, budowę nowoczesnego gimnzjum z bsenem, nowej siedziby dl Mreckiego Ośrodk Kultury z slą wystwienniczą n mirę XXI wieku, tkże z kinem i slą tetrlną. Zwrócono uwgę n potrzebę inwestowni w infrstrukturę uliczną, le nie zpomnino tkże o kpitle ludzkim, proponując finnsownie dodtkowych zjęć w szkołch orz szkoleń dl mieszkńców. Luretmi konkursu zostli Jonn Szczęsn i Cezry Kozkiewicz z Gimnzjum Nr 1 orz Młgorzt Godlewsk z Gimnzjum Nr 2. Jury konkursowe postnowiło wyróżnić tkże dwie prce Aleksndry Wysockiej z Ktolickiego Gimnzjum Księży Michlitów orz Dmin Uszyńskiego z Gimnzjum Nr 1. Finlistmi unijnego konkursu zostli: Juli Chojeck, Brtosz Długiński, Sebstin Gołębiewski, Kcper Klinowski (wszyscy Gimnzjum Nr 1). - Gdyby nsze misto otrzymło 100 mln euro, nleżłoby w pierwszej kolejności zinwestowć w kpitł ludzki. Przyszłością nszego mist, ojczyzny, Europy i Świt są ludzie młodzi w których cł ndziej pisze Jonn Szczęsn, któr zwrc uwgę n potrzebę ksztłceni przedszkolnego, gdyż to włśnie tm zczyn się funkcjonownie kżdego z ns w społeczeństwie. - Dzisiejsz młodzież corz częściej decyduje się n rozpoczęcie edukcji poz miejscem zmieszkni, szczególnie w Wrszwie, któr otwier się n młodych. Wybudownie gimnzjum i szkoły licelnej n njwyższym poziomie rozwiązłoby wiele problemów kontynuuje Jonn, któr zuwż jednk, że nie smą nuką człowiek żyje i proponuje utworzenie centrum rozrywki dl mreckiej młodzieży, gdzie będzie możn wyłdowć swoje emocje w cywilizowny sposób bez konieczności podróży do Wrszwy. - Gdybym zjmowł wysoki urząd to włśnie histori byłby dl mnie priorytetem. Człowiek bez przeszłości jest pusty, drzewo bez korzeni usych, zś mieszkńcy mist, którzy nie znją swojej historii, są włśnie tcy puści i usychją. Nie mogą powiedzieć n misto do, bo nie są w stnie go pokochć w swojej prcy przekonuje Młgorzt Godlewsk proponując zorgnizownie nowoczesnego miejsc pmięci nzwnego Mrecki Dom w jednym z historycznych budynków mist. Funkcjonownie tej instytucji miłoby pokzywć zrówno młodszym jk i strszym mrkowinom, co znczy kochć swoją mł ojczyznę. W gmchu Mreckiego Domu odbywłyby się spotkni z mieszkńcmi zsłużonymi dl Mrek, orgnizowno by historyczne wystwy, jk również wystwino sztuki tetrlne. - Sport i kultur to dziedziny, które u ns cierpią. Zdecydownie mmy z mło miejsc, gdzie możn rozwinąć tężyznę zrówno fizyczną, jk i umysłową pisze z kolei Cezry Kozkiewicz, który zinwestowłby z budowę ogólnodostępnych boisk dl mieszkńców, sli tetrlnej orz kin. Zdniem nszego luret nleżłoby również zinwestowć w wizerunek mist, by zmienić szrość miejskich budynków orz poprwić wrunki bytowe w mieszknich komunlnych. 16 mrc w Mreckim Ośrodku Kultury odbył się gl finłow konkursu, w której udził wzięli: Rfł Trzskowski poseł do Prlmentu Europejskiego, Ann Rdwn-Röhrenschef prezes Polskiej Fundcji im. Robert Schumn orz dyrekcj, nuczyciele i uczniowie mreckich gimnzjów. Po przeprowdzeniu lekcji europejskiej przez europosł Trzskowskiego nstąpiło długo oczekiwne ogłoszenie wyników i wręczenie ngród finlistom konkursu, które ufundowne zostły przez Biuro Poselskie Rfł Trzskowskiego, Fundcję im. Robert Schumn orz mreckich rdnych. Gdżety dl wszystkich uczestników konkursu ufundowło ntomist Przedstwicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. - Jko poseł do Prlmentu Europejskiego zwsze strm się wspierć inicjtywy tkie jk t, mjące n celu rozpowszechninie wiedzy o Unii Europejskiej. Uni nie jest bowiem czymś odległym i bstrkcyjnym, le już od kilku lt jest częścią nszego życi, którą wrto poznć i zrozumieć. Zwycięzców konkursu zproszę n wyjzd studyjny do Brukseli, gdzie będą mieli okzję z blisk przyjrzeć się prcy w unijnych instytucjch, tworzeniu prw, które wpływ n nsze życie, le również pospcerowć po stolicy Belgii i spróbowć specjłów, z których słynie: czekoldek i belgijskich gofrów podsumowuje Rfł Trzskowski ptron honorowy konkursu. Pweł Pniewski Brdzo dobrze, że w Mrkch jest tk dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo. Tylko w żden sposób to nie licuje z próbmi ukzni tej firmy jko tej, której nie njlepiej się wiedzie i nleżą się jej dodtkowe względy. Widć, że w tej sprwie, istnieje trudne do zdefiniowni drugie dno. Po burzliwej dyskusji dochodzi do głosowni. Mmy do wyboru wrint dzierżwy n 5 lt i 10 lt (to kompromis Wspólnoty Smorządowej). Opcj 5 lt przepd, więc głosujemy uchwłę z wynjmem n 10 lt. Jesteśmy przeciw. Korzystmy z elektronicznego systemu do głosowni. Osobiście zwrcm się do Przewodniczącego Rdy Mist o sprwdzenie poprwności dziłni systemu. Dochodzi do głosowni i włsnym oczom i uszom nie wierzę - wynik 11 do 9. Błyskwicznie zchodzę w głowę co się zdrzyło, przecież widziłem 10 rąk z i 10 przeciw orz 1 wstrzymujący. Jeden z ns i to wydwłoby się njmocniejszy filr w drużynie Mrcin Piotrowski nie udźwignął ciężru w njwżniejszym momencie i ncisnął z. W tej sytucji pozostje tylko pytnie: ile wży mrecki koń trojński? Smutn t lekcj, le z kżdej tkiej porżki nleży wyciągć wnioski n przyszłość. Nie udło się nm może przez pomyłkę, może nie, choć byliśmy brdzo blisko wygrć jedną z kluczowych sprw, gdzie mogliśmy powiedzieć chórem PRZYSZLIŚMY TO ZMIENIĆ, bo TAK DALEJ BYĆ NIE MUSI, tk nprwdę nie powinno być już dwno. Driusz Pietruch Jcek Orych komentuje Zdumiewjące jest to, że podczs sesji to włśnie burmistrz przekonywł rdnych, że okres 5 lt jest nieopłclny dl spółki i że jej włdze nie będą chciły n tk krótki okres zwierć umowy, ze względu n duży koszt remontu budynku. Nie wspominjąc, jki jest w tym interes mist. Zdumiewjące jest to, że w gzecie wydwnej przez Mrecką Wspólnotę Smorządową główny ncisk położono n przedstwinie interesu spółki, nie interesu mist. Zdumiewjące jest to, że do większości rdnych nie trfiją rgumenty, mówiące, że przedstwione wyliczeni kosztorysowe są rżąco zwyżone, że kosztorys remontu jest nieml identyczny z wrtością budynku, jką wyliczył rzeczoznwc. Zdumiewjące jest to, że spółk złożon przed ltmi przez misto, wyposżon z pieniądze mist w sprzęt medyczny i bytowy, któr przez lt płcił czynsz n poziomie 3-4 zł z metr, przynosząc rocznie zysku około 1 mln zł, nie wnioskuje o zkup budynku mimo że jest mu dn tk szns. 5

6 widomości o i z mist Jk (możn) lubić biegnie? Nie czekj n mnie, nie ztrzymuj się może się nie zgubię mówiłm zspn w czerwcu 2010 roku, kiedy zczynłm swoją przygodę z biegniem. Ls w Ząbkch, orientcj w terenie zerow, przede mną nlegjąc n to, bym zczęł się ruszć w jej towrzystwie koleżnk w cłkiem dobrej, wytrenownej od wiosny formie. I moj wlk z myślmi: Jk możn biegć? Jk możn to lubić? Umierm, zrz się uduszę!. Przywołuję w pmięci ten obrz i uśmiechm się, bo odpowiedzi n pytni przyszły szybko już w lipcu tmtego roku, kiedy znlzłm n portlu gzet.pl forum poświęcone Mrkom, w nim widomość o Biegu Powstni Wrszwskiego. Zmieścił ją człowiek, który jk się potem dowiedziłm z moich internetowych śledztw jest dosyć zngżownym biegczem i propgtorem różnych imprez wrszwskich, not bene niemlże moim sąsidem. Zpisłm się n dystns 10 km i ukończyłm go, choć niewielu we mnie wierzyło po czsie niecłego 1,5 miesiąc przygotowń. Potem pondroczn przerw ż do Biegu Niepodległości. Do biegowego powrotu zinspirowł mnie wolontrit w Mrtonie Wrszwskim i to, co tm zobczyłm: ultrprofesjonlistów i mtorów, którzy tylko ze znnych sobie powodów porwli się n królewski dystns, kobiety w pełnych mkijżch i mężczyzn w koszulce z npisem Biegnę dl Kubusi, Sprtnie z pieśnią n ustch, pr emerytów wszystkie dostępne wrinty. W ten weekend kolejne wydrzenie biegowe w Wrszwie 7. półmrton. Po zkończeniu zpisów dowiem się, czy może ktoś z Mrek zdecydowł się wziąć w nim udził. N dziś tym, którzy się do niego przygotowują, tkże wszystkim, którzy o biegniu chociżby myślą (brdziej lub mniej entuzjstycznie), polecm lekturę 1-2 numeru Biegni, pism, które jest już dostępne w mreckiej bibliotece publicznej przy ul. Lis Kuli. Polecm biegjącym i tym, którym w głowie się nie mieści, jk to jest możliwe biegć, włściwie LUBIĆ BIEGAĆ. Są tu przykłdy osób, które swoją przygodę z biegniem rozpoczęły tylko po to, by zrzucić wgę. Jest kilk wątków dl czytelników, których inspiruje histori o biegniu w ltch 70. i 80., wywid z Ireną Szewińską, ewolucj butów i stroju od pepegów po mortyzujące didsy. Do tego fntstyczne zdjęci z epoki. Gdżecirze i typy od szkiełk i ok ztrzymją się zpewne przy stronch z nowościmi sprzętowymi, testmi obuwi i przedmiotów wspomgjących pomir wyników, skorzystją być może również z lekcji biomechniki poświęconej prcy mięśni. Dl tych, którym w biegniu przeszkdz z ciężki żołądek lub burczenie w brzuchu 2 znkomite przepisy kulinrne, w tym wegetriński! Możn również wykonć sobie test idelnego biegcz, później zznjomić z zrobkmi njlepszych z nich. Miłośnikom reportżowych opowieści polecm tekst o smotności mrtończyk n Wyspch Alndzkich, twrdzielom rzecz o wyprwie Lycin Chllenge Dl tych, którzy podjęli decyzję o strcie w półmrtonie, będą informcje, jk jeszcze wykorzystć pozostły czs, by przygotowni były mksymlnie efektywne. Podczs wolontrystycznej prcy w czsie Mrtonu Wrszwskiego zwróciłm uwgę, jk zchwine są biegowe proporcje znczną większość stnowią mężczyźni, nieliczne kobiety. Koleżnk stojąc obok dodł: Kobiety nie mją czsu, dzieci, dom.... Jeśli to nie wymówki, le utentyczne powody niebiegni, polecm lekturę blog znjomej mrtonki, mtki trójki dzieci: Wciąż wierzę, że biegjących kobiet, również w Mrkch, może być więcej. Wspomnin wyżej Iren Szewińsk, mistrzyni Polski w lekkotletyce, dje w wywidzie receptę, jk zcząć. Od rzu mówię, że jest to sposób do wykorzystni nwet podczs spcerów z dziećmi czy w drodze po zkupy. Wszystkich biegjących i nie, le czytjących ten tekst zprszm również do wzięci udziłu w Półmrtonie Wrszwskim, jeśli nie w roli uczestnik, to jko dopingujący pod koniec mrc pogod powinn być już nieco łskwsz, wrto zbrć rodzinę n spcer i dodć otuchy n trsie sąsidom. Inspirującej lektury i mm ndzieję do zobczeni! Aleksndr Nizioł Strój dl Sukcesu w Mrkch W mrcu tego roku 10 szczęśliwych mieszknek Mrek i okolicznych miejscowości weźmie udził w szkoleniu zorgnizownym przez orgnizcję pozrządową- Dress for Success. Szkolenie odbędzie się w Mrkch, będzie trwło 10 dni. Ilość pń chcących skorzystć ze szkoleni przeszł nsze oczekiwni- potwierdz Anik Strzelczk- Btkowsk- koordyntor Dress for Success n Mzowszu- plnujemy już kolejną edycję, tk by wszystkie zinteresowne kobiety mogły wziąć udził. Szkolenie skierowne jest do pń, które są zmotywowne do podjęci ztrudnieni, jednk nie mją odpowiednich środków by profesjonlnie poszukiwć prcy. Podczs szkoleni pnie odbędą kurs ktywizcji zwodowej, nbędą nowe kompetencje niezbędne n rynku prcy, będą miły okzję dowiedzieć się, jk dbć o siebie i prezentowć się podczs rozmowy kwlifikcyjnej orz w prcy, tkże otrzymją kompletny biznesowy strój. Wszystko bezpłtnie dzięki zngżowniu szkoleniowców- wolontriuszy z Dress for Success, tkże indywidulnych drczyńców. Kontynucją szkoleni jest 12 miesięczny progrm współprcy kżdej uczestniczki szkoleni z indywidulną mentorką, który polegć będzie n wsprciu w znlezieniu i utrzymniu ztrudnieni orz w kompleksowej pomocy w wychodzeniu z trudnych życiowo sytucji. Więcej informcji o progrmie n stronie: Sylwi Grędzińsk Dress for Success złożył Nncy Lublin z Nowego Jorku wnuczk emigrnt z Polski. Orgnizcj dził od 1997 r. jej siedzib mieści się w Nowym Jorku n cłym świecie prężnie rozwij się 113 filii między innymi w Meksyku, Brzylii, Kndzie tkże w Europie. Siłą Dress for Success jest udził wolontriuszy w przeprowdzniu szkoleń, pozyskiwniu sponsorów, opiece nd beneficjentkmi. Z pomocy Dress for Success skorzystło już pond 500 tys. kobiet n cłym świecie. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Przekż 1% dl Mreckiego Towrzystw Sportowego Mrcovi 2000 KRS: N co przeznczmy pozyskne środki? Między innymi: N orgnizcję obozów sportowych N zkup sprzętu sportowego N orgnizcję turniejów i zkup ngród REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 6 KRS: dl Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego N co przeznczmy pozyskne środki? Między innymi: N pomoc dzieciom niepełnosprwny i potrzebującym rehbilitcji. N sprzęt leczniczy i rehbilitcyjny. N zkup mteriłów odblskowych dl dzieci ze wszystkich szkół podstwowych w Mrkch. N sprzęt sportowy dl mreckich szkół. N ngrody z njlepsze wyniki w nuce i sporcie.

7 widomości o i z mist Boisk, skteprk i... elektryk Mrkowinie ze wspomninej plcówki przedstwili nm swoje oczekiwni w formie dobrze przygotownej prezentcji. Okzuje się, że mrzeni się spełniją i skteprk powstnie n terenie szkoły w njbliższym czsie. N koniec inwestycj, z którą Mrki się mierzą od wielu, wielu lt. Mow o siedzibie Zespołu Szkół nr 1, któr obecnie mieści się w płcyku Briggsów i funkcjonuje wrunkowo. Problemu nie udło się rozwiązć nszym poprzednikom, le ndszedł przełom. W zeszłym roku nsz komisj wyprcowł progrm funkcjonlno-użytkowy, w tym zś powołn zostł spółk Mreckie Inwestycje Miejskie, której zdniem będzie wybudownie nowej siedziby. Będzie to njwiększ inwestycj oświtow w historii mist. Szcunkowy koszt budowy określ się, n ok. 50 mln zł. Mrki zsługują n infrstrukturę oświtową i sportową, któr będzie powodem do dumy ns wszystkich. Będziemy robić wszystko, by tk się stło, by nie zwieść Pństw oczekiwń. Arkdiusz Werelich To będzie czs widocznych zmin tk o tegorocznych inwestycjch n rzecz młodego pokoleni Mrkowin pisze Arkdiusz Werelich, szef Komisji Oświty, Kultury i Sportu. Chcę się z Pństwem podzielić tym, co w dziedzinie oświty, kultury i sportu już niebwem zmieni się w nszym mieście. Rozpocznę od inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego - sprwy kluczowej dl rodziców mreckich pociech. Do rdnych docierły sygnły, że sytucj drogow pnując przy ul. Okólnej stwrz zgrożenie dl njmłodszych. Dltego zdecydowliśmy o budowie chodnik w ul. 11 Listopd od ul. Okólnej do już istniejącego frgmentu. Zostnie podniesione tkże przejście dl pieszych, które znjduje się n skrzyżowniu tychże ulic. Przebudowne zostnie również połączenie ul. Bndurskiego z ul. Okólną. Kolejnym miejscem, gdzie powstną chodnik orz miejsc prkingowe, będą okolice nowopowstłego kompleksu boisk Orlik. Dzięki zngżowniu rodziców (ndl prosimy o sygnły pod dres rdny. rozbudowny zostnie tkże system monitorowni szkół podstwowych. W tym roku kmery zostną zinstlowne n terenie Szkoły Podstwowej nr 1, Szkoły Podstwowej nr 4 i Szkoły Podstwowej nr 5. Będą chodniki, będą kmery, le będzie również inwestycj, n którą czekją kolejne pokoleni uczniów i rodziców Szkoły Podstwowej nr 1. Mow o stworzeniu bzy sportowej z prwdziwego zdrzeni. Mij już blisko 20 lt od momentu, w którym opuściłem mury jedynki i pmiętm, w jkich wrunkch odbywliśmy lekcje wf. Jest mi miło poinformowć, że n terenie szkoły, w tym roku, powstnie kompleks boisk Orlik. Zrząd województw mzowieckiego rekomendowł nsze misto do roli beneficjent rządowego progrmu. Zgospodrowny zostnie teren szkolny, n którym oprócz boisk, powstną bieżni orz miejsc prkingowe. Wrto wspomnieć, że w ubiegłym roku kompleksowemu remontowi poddn zostł tkże sl gimnstyczn przy Szkole Podstwowej nr 1. Nie jest również tjemnicą, że Szkoł Podstwow nr 4 borykł się z dużym problemem. Chodziło o przestrzłą instlcję elektryczną, któr sprwił ogromne kłopoty plcówce i jej uczniom. Modernizcją jest konieczn i w tym roku problem zostnie rozwiązny. Niestety, nie ud się w tym roku wybudowć n terenie szkoły boisk do mini koszykówki. Postrmy się jednk, by w przyszłorocznym budżecie znlzł się t pozycj. Jednym z temtów, o którym dużo mówi się w nszym mieście, są plce zbw dl dzieci. Ich deficyt smuci rodziców. W tej mterii też dojdzie do pozytywnych zmin. Po wybudowniu w ubiegłym roku dwóch, nowoczesnych plców zbw, przy Szkoły Podstwowej nr 1 i Zespole Szkół Specjlnych, powstną kolejne. Ich loklizcje są jeszcze ustlne. Zostnie zrelizown też inwestycj, któr m ciekwą, nietypową historię. Dotyczy on budowy skteprku n terenie Zespołu Szkół nr 2. Tym rzem to niepełnoletni wzięli sprwy w swoje ręce, wszystko zdrzyło się podczs Młodzieżowej Sesji Rdy Mist, którą zorgnizowliśmy, jko rdni, z okzji Dni Dzieck. Młodzi Sił rgumentów w sprwie jedynki Szkołę Podstwową nr 1 im. Kornel Mkuszyńskiego od lt trktowno po mcoszemu, obietnice bez pokryci stły się domeną ówcześnie rządzących. Tk wyglądły losy jedynki szkoły, którą skierowno n inwestycyjne pobocze. Ndszedł czs, by to pobocze opuścić, n stłe! Dziś rdni Wspólnoty Smorządowej, n czele z burmistrzem informują mieszkńców Mrek, jk dobrze się dzieje w sprwie jedynki. Jk dobrze, że n terenie szkoły powstnie kolejny orlik. Jk dobrze, że sięgmy po kolejne dofinnsownie. To wszystko niezprzeczlne fkty, le cofnijmy się w czsie, by uświdomić mieszkńcom, jk do tego doszło. Nie jest już tjemnicą, że po nstniu nowej Rdy Mist, ukłd sił zncząco się zmienił. Sytucj t otworzył nowe możliwości przed mistem, tym smym przed Szkoły Podstwową nr 1. Od smego początku przedstwiliśmy burmistrzowi rgumenty, które wskzywły szkołę, jko priorytet tegorocznych inwestycji. Sił rgumentów spowodowł, że zbezpieczono odpowiednie środki w budżecie mist n rok Wrto wspomnieć, że rdni Wspólnoty, przy głosowniu o zwiększenie środków n zgospodrownie terenu szkoły nie byli jednomyślni, le już przy głosowniu nd przystąpieniem do progrmu Moje Boisko Orlik 2012 sytucj uległ zminie wszyscy byli ZA. Nie uleg wątpliwości, że glosując ZA rdni Wspólnoty mieli przed oczym sukces nszego pierwszego orlik przy ul Stwowej, który powstł również z nszej inicjtywy. Sytucj t pokzuję, że nsze zbiegi o rozwój mist, zyskły uznnie, zrówno burmistrz, jk i rdnych Wspólnoty, którzy zrozumieli, że uczniowie jedynki zsługują n godne wrunki do uprwini sportu. Okzuje się, że mądrą polityką i siłą rgumentów możn osiągnąć cele, które jeszcze do niedwn wydwły się nieosiąglne. Arkdiusz Werelich REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 7

8 widomości o i z mist Okiem Stńczyk Społeczeństwo informcyjne czyli gr w głuchy telefon Wchodzimy w erę społeczeństw informcyjnego. A jk t er wygląd w nszej społeczności mreckiej? Otóż, moim zdniem, trudno byłoby nzwć tym określeniem obieg informcji w nszym mieście. Tk więc, czy zrówno podż jk i popyt n wszelkiego rodzju widomości wżne dl mieszkńców są wystrczjące? Nie licząc kilku gzet docierjących do ns z ościennych mist gdzie rtykuły informujące o życiu nszych Mrek ukzują się rzdko, są trzy pism loklne czyli gzet Ekspres Mrecki, którą wydje Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze, biuletyn Informcje z Rtusz wydwny przez Urząd Mist orz cłkiem niedwno powstły Kurier Mrecki gzet Wspólnoty Smorządowej. Nie są to pism wysoce nkłdowe le w kżdym rzie fktem jest, że Ekspres Mrecki, znik szybko z miejsc, gdzie jest wykłdny. Poniewż wydwne są przewżnie rz n miesiąc, gorących news ów w nich być nie może le czytelnik z rcji odmiennego widzeni sprw dl mist istotnych może wyrobić sobie pogląd n ich temt. Innym rodzjem przepływu informcji są strony Internetowe, które posid, jk widomo kżd sznując się firm, orgnizcj społeczn czy instytucj publiczn. Istnieją również blogi, z których njbrdziej interesujący i njdłuższy stżem jest blog Tdeusz Mrkiewicz Jestem z Mrek, pełen sprwdzonych widomości i niezleżnych komentrzy chpeu bs! Niezmiernie ciekwym środowiskiem jest grup Internutów, piszących n forum mreckim n portlu mrki.net.pl gdzie pod egidą nonimowości mogą sobie nreszcie poużywć w polemikch bez żdnych konsekwencji i powymienić informcje. Owszem zdrzją się tm konstruktywne komentrze do nszej rzeczywistości mreckiej le rzdko. Niestety z dużo jest tzw. wycieczek osobistych, obrżni oponentów z inne poglądy czy wypowiedzi krytyczne, jednym słowem by tylko komuś dokopć. Jest to o tyle żenujące, że większość z nich uwż, że wszystko wiedzą i kżdego prwd jest nwżniejsz. Myślę, że wynik to poniekąd włśnie z niedosttecznej informcji lub czytni jej bez zrozumieni. Mrkowicy są po prostu niedoinformowni lecz dlczego? Przecież kto tylko zechce, to znjdzie interesujące go widomości le wymg to trochę wysiłku w ich poszukiwniu. Jest niestety, brdzo wielu mieszkńców, których zupełnie nsze misto nie obchodzi i oni są njbrdziej nrżeni n mnipulcje informcyjne innych. W nszym mieście niewiele jest ekscytujących incydentów czy konfliktów, chociż może i są, jk wszędzie le o nich się nie przeczyt bo njwżniejsze jest utrzymnie tzw. świętego spokoju, wrżeni, że wszystko idzie świetnie, np. włdz m sme sukcesy i wszystko jest w porządku. Wystrczy przeczytć Informcje z Rtusz. Umiejętność przekuwni różnych niekorzystnych decyzji i wpdek w sukcesy jest niesmowit, możn pogrtulowć propgndy sukcesu. Jeśli chodzi o Kurier Mrecki, to czytjąc go, również nie dowiemy się o bolączkch mieszkńców i w jki sposób włdz m zmir owe problemy rozwiązywć i dlczego często nie może ich rozwiązć, no le trudno by włdz sm siebie krytykowł. Widomości jest więc, możn powiedzieć sporo le czy są one wystrczjąco merytoryczne? Jk zwykle punkt widzeni zleży od punktu siedzeni i nie jest to żdną nowiną. Prwd jest stwierdzeniem fktu zgodnego z rzeczywistością, jest jedn le już interpretcj dnego fktu nią być nie musi. Nleżłoby się tu zstnowić czy w nszej mreckiej prsie jest więcej fktów czy ich interpretcji? Mrkowicy są ogólnie rzecz biorąc, krytyczni wobec tego co się w mieście dzieje, wiele im się nie podob, jednk nie widomo dokłdnie, może włśnie ze względu n niedoinformownie, z poczuci niewżności swojego głosu lbo jeszcze z innych przyczyn, nie mówią o tym głośno. Owszem mówi się w domu, wśród przyjciół, znjomych, po cichu podje się, często niesprwdzone widomości komuś zufnemu do uch. Ale by głośno wypowiedzieć się n forum publicznym? Co to, to nie. Niestety, większość mieszkńców, jk wynik z moich obserwcji, njbrdziej poleg n njłtwiejszej strej metodzie pozyskiwni informcji jedn pni, drugiej pni czyli tk jk w owej dziecięcej grze, zwnej głuchy telefon. W grze jest śmiesznie le w rzeczywistości niezbyt, poniewż w ten sposób powstje dezinformcj, szkodliw przecież i nie przystjąc do fktów, odpowiednio jeszcze ubrwion włsnymi wytwormi wyobrźni czyli chęcią stni się wżnym informtorem. Mówię więc Wm, drodzy mieszkńcy n ucho, że wielu z Ws z włsnej winy jest niedoinformownych i jeśli t widomość n końcu trfi do mnie, to znjąc zsdy tej gry wyjdzie n to, że jesteście, jk njbrdziej doinformowni. Miłej zbwy. Młgorzt Kpic emk Czwrtkowe Spotkni Biznesowe obecność obowiązkow Prowdząc włsną dziłlność, często ntrfimy n różne sytucje, w których ciężko jest się odnleźć nie mjąc doświdczeni np. jk dotrzeć do nowych klientów, co zrobić by obecni z nmi pozostli, jki rodzj reklmy wybrć, reklmowć się w prsie czy Internecie, jk obniżyć koszt prowdzeni biznesu jednocześnie podnieść jkość usług... Przedsiębiorcy z Mrek i okolic te kwestie mją już rozwiązne. Od niedwn w nszym regionie orgnizowne są Czwrtkowe Spotkni Bizneowe. Pomysłodwcmi i orgniztormi spotkń są Edyt Flors - prowdząc m.in. informtor firm mreckich BiznesMrki orz Mciej Kołodziejczyk prowdzący m.in. Telewizję Powitu Wołomin ITV12.pl Głównym celem spotkń jest wymin doświdczeń orz nwiązywnie nowych kontktów. Inwestycj, jką nleży ponieść, jeśli chce się uczestniczyć w spotkniu, wynosi 30 zł, jednk w perspektywie zdobytej wiedzy jest to niski koszt. Jkie temty poruszne są podczs spotkń? Dotychczs odbyły się trzy spotkni. Temtem pierwszego spotkni był Fcebook orz to, jk wykorzystć to nrzędzie do promocji młego biznesu. Temtem drugiego spotkni było wyzncznie sobie celów biznesowych orz ich relizcj. Podczs trzeciego, które odbyło się w hotelu Mistrl w Mrkch rozmwiliśmy n temt różnych form promocji w Wlentynki (oczywiście te sme nrzędzi możn wykorzystć podczs innych okzji). Jko orgniztorzy i przedsiębiorcy dbmy o to, by kżde spotknie przynosiło jk njwięcej korzyści dl osób w nim uczestniczącym, dltego też wybierjąc temty skupimy się n trudnościch jkie pojwiją się w młych biznesch. merytoryczn, któr w zleżności od sytucji przybier postć prelekcji lub wspólnej dyskusji. T część trw zzwyczj około godziny. Potem kżdy z uczestników, przy filiżnce dobrej herbty lub kwy może spokojnie w kulurch porozmwić z uczestnikmi orz wymienić się kontktmi (networking). Cłe spotknie trw około dwóch godzin. Relcje z poprzednich spotkń możn znleźć n stronch itv12.pl lub biznesmrki.pl Czwrtkowe Spotkni Biznesowe to doskonły sposób n związnie nowych kontktów orz pozysknie prktycznej wiedzy, niezbędnych do prowdzeni kżdego biznesu. Zprszmy w kżdy pierwszy czwrtek miesiąc o godzinie 19:00 do Mrek lub Zielonki. Informcje dotyczące temtu spotkni jk również informcje o dokłdnym miejscu spotkni znjdziecie również n orz Gorąco zprszmy wszystkich zinteresownych. Edyt Flors Jk wyglądją spotkni Kżde spotknie m swój temt przewodni, który prezentowny jest przez osobę mjącą doświdczenie w dnym temcie. Punkt godzin 19:00 wszyscy uczestnicy zjmują swoje miejsce - rozpoczyn się spotknie. N początku uczestnicy proszeni są o przedstwienie się opowiedzenie czym zwodowo się zjmują. Nstępnie rozpoczyn się część 8

9 histori i / widomości o i z mist 9

10 widomości o i z mist Prwnik wyjśni... Pełnomocnictwo jko czynność prwn Kżdy zetknął się z terminem pełnomocnictwo i kżdy powiedzieć może, iż rozumie jego sens i znczenie. Jednk nie kżdy wie, iż doktryn prw terminem pełnomocnictwo określ zrówno czynność prwną, której treścią jest upowżnienie przez osobę reprezentowną osoby lub osób do dokonywni w jej imieniu czynności prwnych określonych w pełnomocnictwie poprzez oświdczenie woli, jk również dokument pełnomocnictw. Tk więc, w zleżności od werblizowni kontekstu myślowego rz wyrz pełnomocnictwo rozumieć nleży jko czynność prwną ustnowieni pełnomocnik, w innym zś przypdku jko dokument pełnomocnictw. Umocownie upowżni pełnomocnik lub pełnomocników do reprezentowni mocodwcy w stosunkch prwnych, w zkresie określonym w pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo upowżni, le nie obciąż pełnomocnik obowiązkiem reprezentowni mocodwcy. Jk już powiedzieliśmy, udzielenie pełnomocnictw wymg złożeni oświdczeni woli, którego treścią jest upowżnienie określonej osoby lub osób do dokonni w imieniu i ze skutkiem prwnym dl mocodwcy czynności prwnych. Zrówno czynności prwnych oznczonych indywidulnie, jk również określonych rodzjowo. Okoliczność, że pełnomocnik jest ogrniczony w zdolności do czynności prwnych, nie m wpływu n wżność czynności dokonnej przez niego w imieniu mocodwcy. Ozncz to, że pełnomocnikiem może być osob, któr ukończył 13 lt i posid ogrniczoną zdolność do czynności prwnych. Osoby do 13 roku życi, jko że nie posidją zdolności do czynności prwnych, nie mogą być pełnomocnikmi. Przedstwione reguły nie odnoszą się do szczególnego rodzju przedstwicielstw, jkim jest prokur. Prokurentem może być osob fizyczn mjąc pełną zdolność do czynności prwnych. Kodeks cywilny w rt. 98 określ, iż,,pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocownie do czynności zwykłego zrządu. Do czynności przekrczjących zkres zwykłego zrządu potrzebne jest pełnomocnictwo określjące ich rodzj, chyb że ustw wymg pełnomocnictw do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewżności. Ozncz to, że niezchownie formy pisemnej powoduje niewżność pełnomocnictw. Pozostłe rodzje pełnomocnictw, co do zsdy mogą być udzielone w dowolnej formie, chyb że przepis szczególny dl wżności pełnomocnictw wymg zchowni również formy szczególnej. Stnowi o tym rt. rt Kodeksu cywilnego:,,jeżeli do wżności czynności prwnej potrzebn jest szczególn form, pełnomocnictwo do dokonni tej czynności powinno być udzielone w tej smej formie. 2 rt. 99 Kodeksu cywilnego określ formę udzieleni pełnomocnictw ogólnego:,,pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem niewżności udzielone Jest n to sposób! Grup Polków po 50 roku życi liczy blisko 13 mln osób. Prwie 10 mln nie korzyst z komputer i Internetu skzując się n mrginlizcję, w konsekwencji n cyfrowe wykluczenie. Sprw nbier wysokiej wgi, kiedy uświdomimy sobie, jk umiejętność poruszni się w świecie cyfrowym może poprwić społeczne i zwodowe życie Polków w tej grupie wiekowej. A mmy prcowć dłużej, to już fkt. O ile - tu wciąż trwją spory. W Polsce tylko 32 % ludzi w wieku jest ktywnych zwodowo. Jedną z przyczyn wczesnego wycofywni się Polków z rynku prcy są kłopoty ze zdobywniem nowych umiejętności i kwlifikcji orz nieufność do nowych technologii (bdni w rmch projektu SHARE). Odpowiedzią n te problemy jest projekt Ministerstw Administrcji i Cyfryzcji orz Stowrzyszeni Mist w Internecie pod hsłem Polsk cyfrow równych szns. Projekt stwi sobie mbitny cel dotrci z edukcją cyfrową skierowną do seniorów do 2500 polskich gmin w ciągu dwóch lt. W dużej mierze edukcj seniorów odbywć będzie się dzięki zngżowniu odpowiednio przeszkolonych wolontriuszy nzywnych Ltrnikmi Polski Cyfrowej. Docelowo m być 2600 Ltrników. Po szkolenich wezmą oni udził w oprcowniu Loklnych progrmów edukcji cyfrowej. 200 njlepszych progrmów uzysk finnsownie ze strony projektu. Kto może zostć Ltrnikiem? Pożądni są liderzy społeczności loklnych, społecznicy gotowi n prcę w przekonywniu do korzyści płynących z ktywności cyfrowej. Nie trzeb być informtykiem, by włączyć się w dziłni, wystrczy podstwow znjomość komputer i Internetu i gotowość do nuki, poniewż projekt m n celu nukę stwini pierwszych kroków w sieci, nie szkolenie informtyków. Kżdy Ltrnik otrzym certyfikt ukończeni szkoleni, w swoich dziłnich wsprcie ekspertów tj. informtyk, psycholog, socjolog, pedgog. Więcej informcji o projekcie znjduje się n stronie: Sylwi Grędzińsk 10 Cyfrowe wykluczenie osób 50+ n piśmie. Wygśnięcie pełnomocnictw może być spowodowne odwołniem pełnomocnictw, śmiercią mocodwcy bądź śmiercią pełnomocnik, tkże zrzeczeniem się czyli wypowiedzeniem pełnomocnictw przez pełnomocnik, ndejście terminu końcowego, do którego pełnomocnictwo obowiązuje gdy stnowił tk treść pełnomocnictw utrtą osobowości prwnej przez mocodwcę lub pełnomocnik, tkże dokonniem czynności prwnej przez pełnomocnik. Pełnomocnictwo zgodnie z rt. 101 Kodeksu cywilnego może być w kżdej chwili odwołne, chyb że mocodwc zrzekł się odwołni pełnomocnictw z przyczyn uzsdnionych treścią stosunku prwnego będącego podstwą pełnomocnictw. Odwołnie pełnomocnictw nie wymg żdnej formy szczególnej, może być dokonne również w sposób dorozuminy. Tkże wygśnięcie pełnomocnictw z powodu śmierci mocodwcy lub pełnomocnik możn wyłączyć z przyczyn uzsdnionych treścią stosunku prwnego będącego podstwą pełnomocnictw. Po wygśnięciu pełnomocnictw pełnomocnik obowiązny jest zwrócić mocodwcy dokument pełnomocnictw. Może on żądć od mocodwcy poświdczonego odpisu tego dokumentu. Wygśnięcie umocowni winno być zznczone n dokumencie, co z tym idzie również n jego odpisie. Jednk zgodnie z rt. 103 Kodeksu cywilnego, gdy zwierjący umowę jko pełnomocnik nie m umocowni lbo przekroczy jego zkres, wżność umowy zleży od jej potwierdzeni przez osobę, w której imieniu umow zostł zwrt. Drug stron może wyznczyć osobie, w której imieniu umow zostł zwrt, odpowiedni termin do potwierdzeni umowy. Stje się on woln po bezskutecznym upływie wyznczonego terminu. W brku potwierdzeni, ten kto zwrł umowę w cudzym imieniu, obowiązny jest do zwrotu tego, co otrzymł od drugiej strony w wykonniu umowy, orz do nprwieni szkody, którą drug stron poniosł przez to, że zwrł umowę nie wiedząc o brku umocowni lub o przekroczeniu jego zkresu. Kwestię ustnowieni dlszych pełnomocników reguluje rt. 106 Kodeksu cywilnego, który stnowi:,,pełnomocnik może ustnowić dl mocodwcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocownie tkie wynik z treści pełnomocnictw, z ustwy lub ze stosunku prwnego będącego podstwą pełnomocnictw. Stwierdzić jednk nleży, iż zwsze ustnowieni dlsi pełnomocnicy dziłją w imieniu mocodwcy. Istnieje brdzo kontrowersyjny pogląd wyrżony przez Sąd Njwyższy, iż udzielenie pełnomocnictw może nstąpić w konkretnych okolicznościch fktycznych, tkże w sposób dorozuminy. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnik do dokonywni czynności prwnych w imieniu mocodwcy, ztem jego zkres powinien być wyrźnie i precyzyjnie określony. Podstw prwn: Ustw z dni 23 kwietni 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 z póź. zm.). P.S. Aby pomóc Pństwu w pilnych i wżnych sprwch, zprszm do wysyłni pytń z krótkim opisem problemu n Njciekwsze lub njczęściej powtrzjące się zgdnieni prwne omówione zostną n łmch gzety. Rdosłw Romnowski REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

11 widomości o i z mist Zminy w prwie spdkowym Zpis windykcyjny- co to tkiego? Część I 23 pździernik 2011 roku (Dz. U. nr 85, poz. 458) weszł w życie zmin kodeksu cywilnego, wprowdzjąc instytucję zpisu windykcyjnego. Zostł on uregulowny w rtykułch kodeksu cywilnego. Zpis windykcyjny zmieni proces dziedziczeni. Co to jest zpis windykcyjny? Zpis windykcyjny to rozwiąznie, które ułtwi spdkodwcom tkie przekznie mjątku w drodze testmentu, by określone jego przedmioty trfiły do konkretnie wskznej przez spdkodwcę osoby, niezleżnie od dziedziczeni pozostłych przedmiotów mjątku zgodnie z ogólnymi zsdmi spdkobrni. Instytucj przykłdowo znjdzie zstosownie, gdy chodzi o przekznie, n wypdek śmierci, prowdzonego przez spdkodwcę przedsiębiorstw osobie, któr w jego ocenie dje gwrncję nleżytego kontynuowni dziłlności. Jk wyglądły regulcje prwne przed zminą? Do czsu wprowdzeni zmin brk było podstw do skutecznego decydowni przez spdkodwcę o sposobie podziłu spdku. Oznczło to, że spdkodwc nie mógł w sposób wiążący przesądzić, jkie konkretnie przedmioty nleżące do spdku mją przypść po jego śmierci poszczególnym osobom. Przykłdowo spdkodwc, który chcił przekzć n wypdek śmierci przedsiębiorstwo konkretnej osobie nie mógł tk po prostu wskzć, że przedsiębiorstwo przypd osobie X, reszt spdku osobom Y i Z. Spdkodwc mógł w testmencie wskzć, że cły, bądź połowę mjątku przekzuje konkretnej osobie, bez możliwości precyzyjnego wskzni jką dokłdnie część spdku m n myśli. Spdkodwc ewentulnie mógł w testmencie skorzystć z instytucji zpisu, tj. polegjącego n tym, że spdkodwc zobowiąże spdkobierców ustwowych lub testmentowych do spełnieni określonego świdczeni (np. przekzni przedsiębiorstw) wyznczonej osobie (zpisobiercy). N gruncie poprzednio obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego sytucj powyższ niejednokrotnie npotykł liczne przeszkody, które w efekcie skutkowć mogły niewykonniem woli spdkodwcy, lub wykonnie jej okzywło się ndmiernie skomplikowne i uciążliwe dl spdkobierców. Wobec powyższego nowelizcję prw spdkowego niewątpliwe nleży ocenić brdzo pozytywnie. Zpis windykcyjny- -omówienie ). Jk form? Dl wżności zpisu windykcyjnego wymg się testmentu w formie ktu notrilnego. Zgodnie z treścią przepisów spdkodwc może postnowić w testmencie sporządzonym w formie ktu notrilnego, że z chwilą otwrci spdku (tj. z chwilą śmierci spdkodwcy) oznczon osob nbędzie konkretny przedmiot nleżący do spdku n włsność. Ozncz to, że już w chwili śmierci spdkodwcy przedmiot zpisu przejdzie n włsność osoby wskznej w testmencie bez konieczności zgłszni roszczeń o przeniesienie włsności przedmiotu do spdkobierców, tk jk to miło miejsce przy zpisie zwykłym. b). N rzecz kogo możn uczynić zpis windykcyjny? Spdkodwc może skierowć zpis windykcyjny nie tylko do członk njbliższej rodziny, le też do osoby z dlszej rodziny, nwet z nim niespokrewnionej. Przedmiot zpisu windykcyjnego jest wyłączny z msy spdkowej. Pozostł część spdku zpisem windykcyjnym podleg normlnemu podziłowi w rmch dziedziczeni tzw. ustwowego. Ozncz to, iż spdkodwc może sporządzić testment tylko w stosunku np. do swojej nieruchomości, n rzecz osoby obcej. Członkowie rodziny dziedziczą pozostłą cześć mjątku spdkowego wg. zsd ogólnych. c). Jki może być przedmiot zpisu? Kodeks cywilny enumertywnie wylicz rzeczy i prw, które mogą być przedmiotem zpisu windykcyjnego. W ktlogu tym mieszczą się: rzeczy oznczone co do tożsmości (np. smochód), zbywlne prw mjątkowe (np. mjątkowe prw utorskie), przedsiębiorstwo lub gospodrstwo rolne, ustnowienie n rzecz zpisobiercy użytkowni lub służebności. Nie może być to jednk oznczon kwot pieniędzy. W nstępnym odcinku dotyczącym zpisu windykcyjnego odpowiemy n pytni Czy przy sporządzeniu testmentu zwierjącego zpis windykcyjny przewidzine są jkiekolwiek ogrniczeni?, Czy istnieje obowiązek potwierdzenie nbyci przedmiotu z zpisu windykcyjnego? orz Czy z otrzymniem mjątku z zpisu windykcyjnego związny jest podtek? Zchęcmy do kontynuowni lektury. Ktrzyn Budny,rdc prwny Kncelri Dordztw Prwnego Honestus Justyn Kuś-Jkubowsk, pliknt rdcowski, Kncelri Dordztw Prwnego Honestus REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Bezpłtne Pordy Prwne Prktyczne pordy prwne udzielne bezpłtnie w kżdy wtorek godzinch orz czwrtek w godzinch przez prwnik Rdosłw Romnowskiego w siedzibie redkcji Ekspresu Mreckiego, Mrki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I Ogłoszeni drobne Sprzedm: MYSZ bezprzewodow Microsoft 4000 Blue Trck Nno. NOWA, oryginlnie zpkown. Cen: 50 zł. Tel OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE Oferujemy wynjem pomieszczeń do celów sportowych dl osób indywidulnych orz grup zorgnizownych. Obiekt jest wyposżony w trybuny, sle wspomgjące, elektroniczną tblicę wyników, profesjonlne ngłośnienie. tel

12 widomości o i z mist Śpieszmy się kochć ludzi, czyli opowieść o księdzu Jnie w Zespole Szkół nr 2 W czwrtkowy wieczór 23 lutego 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrkch odbył się niezwykły koncert poetycko-muzyczny. Grono rodziców i zproszonych gości wysłuchło opowieści uczniów o zmrłym 5 lt temu księdzu-poecie Jnie Twrdowskim i Jego poruszjących, serdecznych utworów wierszy, piosenek i negdot. Przedstwienie (które wcześniej w ciągu dni obejrzeli uczniowie) - spotkło się z brdzo gorącym przyjęciem młodzi występujący otrzymli brdzo zsłużone oklski n stojąco, z czego byli niezmiernie dumni! Dziękowno z chwile wzruszeń i refleksji. Widzowie podkreślli, że brdzo podobł się fkt wspólnego udziłu uczniów szkoły podstwowej jk i gimnzjum. Mło tego wśród występujących pojwili się też nuczyciele w piosenkch do tekstów księdz Twrdowskiego p. Edyt Szczepkowsk (któr przygotowł też grupę uczniów śpiewjących w finle) i ksiądz Pweł Czyrek. Ksiądz Pweł czytł pondto frgmenty wspomnień poety i kompniowł Młgosi Szymńskiej recytującej słynny wiersz Śpieszmy się kochć ludzi Wśród występujących znleźli się uczniowie kls IV-VI szkoły podstwowej orz gimnzjliści (z klsy I, Iii i kls III). Recyttorzy prezentowli brdzo różne utwory poety od wierszyków o niołch stróżch po negdoty i powżne refleksje o życiu, przemijniu, miłości, powołniu. Nie zbrkł o biedronek, ptyczków orz tekstów tk bliskich i znnych słuchczom. Wszystkim ktorom podziękowni i grtulcje złożył p.dyrektor Elżbiet Piszcz orz ksiądz proboszcz Stnisłw Klisztn, n którego prośbę progrm zostł powtórzony w Kościele Prfilnym w niedzielę 11 mrc. Przedstwienie poświęcone księdzu-poecie to poz występującymi wspóln prc wielu osób. Scenriusz, przygotownie recytcji i śpiewu, dekorcje, chrkteryzcj ktorów, oprw muzyczn, świtł, prezentcj To wspóln prc i wspólny sukces nszych uczniów, nuczycieli, rodziców i cłej szkoły. Oby ten wspólny wysiłek zowocowł. Bo poezj Księdz Jn bwi, uczy, wychowuje i skłni do refleksji, sm poet jest niedoścignionym wzorem dl ns wszystkich. Niech więc pozostnie z nmi i w ns ksiądz Jn od biedronki i jego poezj. N podstwie tekstu Ewy Wójcik REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 12

13 widomości o i z mist rtykuł sponsorowny AGART Przyglądjąc się dziłjącym n terenie Mrek podmiotom gospodrczym, ntrfiliśmy niedwno n ofertę sklepu komputerowego firmy AGART, mieszczącego się w znnym wszystkim budynku przy ul. Piłsudskiego 2A. Jk się okzło, firm otworzył sklep w nszym mieście stosunkowo niedwno, poniewż jej ofert już n pierwszy rzut ok wydje się być niezwykle trkcyjn, postnowiliśmy przybliżyć ją szerokiemu gronu nszych czytelników. Będąc w sklepie, od rzu zwróciliśmy uwgę n ogromny wybór produktów dostępnych od ręki, co jest rzdkością w tego rodzju sklepch. N około 60 m2 znjdziemy pond 1000 pozycji różnego rodzju kcesoriów komputerowych i elektronicznych, w tym brdzo bogtą ofertę krt pmięci flsh do telefonów i urządzeń rejestrujących orz pmięci USB. Oprócz pmięci, głównej specjlizcji firmy, dostępne są wszelkiego rodzju kble połączeniowe, dptery, konwertery, duży wybór toreb i plecków komputerowych, ppiery do wydruków fotogrficznych, sprzęt sieciowy. Pondto firm specjlizuje się w dystrybucji tunerów do nziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, czym powinni zinteresowć się posidcze strszych odbiorników telewizyjnych w związku z plnownym wyłączeniem telewizji nlogowej w lipcu przyszłego roku. Do smych telewizorów również znjdziemy wiele kcesoriów z brdzo bogtą ofertą uchwytów ściennych n czele. Jk udło nm się dowiedzieć podczs rozmowy z włścicielką sklepu, Pnią Agnieszką Strdomską, firm AGART, wiedząc jk różnorodny jest rynek części i kcesoriów komputerowych orz elektronicznych i jk różne potrzeby mją klienci, postnowił w swojej dziłlności wdrżć systemy bezpośredniej integrlności oferty produktowej z bzmi produktów njwiększych w Polsce dystrybutorów. Dzięki temu klient końcowy m dostęp prktycznie do kżdego produktu z brnży IT, jki znjduje się w polskiej dystrybucji. Sklep AGART już terz jko oficjlny deler sieci PCLink oferuje swoim klientom dostęp do bzy około 60 tysięcy produktów przeszło 300 czołowych producentów, wkrótce, jk ns zpewniono, nstąpi integrcj z innymi dystrybutormi. Poniewż zinteresowły ns oferowne przez sklep AGART rozwiązni, przedstwion ofert jest nie tylko bogt, lecz tkże trkcyjn cenowo, co pozytywnie zskkuje, postnowiliśmy zpytć Pnią Agnieszkę o szczegóły. GM: Pni Agnieszko, proszę powiedzieć nszym czytelnikom coś więcej o firmie AGART orz o tym, jk Pństwo trfili kurt do Mrek? AS: N rynku komputerowym jesteśmy obecni już od 1999 roku, pod nzwą AGART dokłdnie od mj Do niedwn nszą główną siedzibą był sklep n wrszwskim Trgówku, lecz potrzebowliśmy większej powierzchni i w wyniku poszukiwń loklu znleźliśmy się tutj, w Mrkch. Nie bez znczeni był też fkt, ze wrz z mężem od 2007 roku jesteśmy mieszkńcmi Mrek. GM: Jednk wybór loklu n sklep komputerowy w bezpośredniej bliskości Centrum Hndlowego M1, czyli obok tkich sklepów jk Medi-Mrkt czy Euro RTV AGD, to nie jest zbyt duże ryzyko? Wielu przedsiębiorców uwż, że nie są w stnie konkurowć z powstjącymi obok nich sklepmi dużych sieci hndlowych i że tk konkurencj ich wykńcz, Pństwo wprowdzili się n teren tkiej konkurencji. AS: Niekoniecznie. Loklizcj umożliwi klientom odwiedzenie nszego sklepu przy okzji innych zkupów, my ze swoją ofertą świetnie uzupełnimy ofertę dużych sklepów, dltego doskonle relizujemy potrzeby konsumentów n rynku loklnym. Pondto w segmencie kcesoriów i podzespołów komputerowych njczęściej wygrywmy cenowo, jeśli chodzi o obszerność oferty dzięki PCLinkowi to wspomnine przez Pn firmy przegrywją z nmi. GM: No włśnie, wspominł Pni o sieci PCLink. Co to jest tkiego i dlczego AGART kłdzie tki ncisk n ten knł sprzedży? A.S. PCLink to ogólnopolsk, njwiększ sieć slonów komputerowych. Sklepy delerzy to grup strnnie wyselekcjonownych prtnerów njwiększego dystrybutor n rynku IT Mrcovi W niedzielę 26 lutego o godz zgrliśmy n hli n Księci Bolesłw z zespołem KP Legi rocznik Wrto wspomnieć, iż Legi ktulnie posid jedną z njlepszych o ile nie njlepszą kdemię piłkrską w Polsce. Drużyny młodzieżowe Legii są wzmcnine zwodnikmi sprowdznymi z cłej Polski. Po meczu trener nszej drużyny Arkdiusz Kostrzębski wypowiedził się, iż jest brdzo zdowolony z występu swojej drużyny. Zprezentowliśmy się z dobrej strony n tle wymgjącego młodszego o rok rywl. nie tylko w Polsce, le w cłej Europie Środkowej i Wschodniej firmy ABC DATA S.A. Dzięki tkiej współprcy, jko deler, dysponujemy rozbudownymi nrzędzimi sprzedży wrz ze specjlnym profilem strony internetowej, zpewnijąc klientom końcowym dostęp do wszystkich oferownych przez dystrybutor produktów. Tkże tych, których dotąd nie sprzedwliśmy jko sklep stcjonrny, koncentrując się n smych kcesorich. Mm tu n myśli zwłszcz szeroką ofertę gotowych komputerów i komponentów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogrmowni, tkże sprzętu RTV i AGD. Klient z nszym pośrednictwem kupuje tk, jkby kupowł bezpośrednio w hurtowni. Widzi bieżące stny mgzynowe, ktulne ceny, tkże specjlnie przygotowywne promocje. Będąc w domu lub w prcy przed komputerem, możn zmówić dowolny produkt lub grupę produktów i odebrć osobiście nwet nstępnego dni u ns w sklepie. Oczywiście zmówień możemy dokonywć tkże bezpośrednio u ns w sklepie, gdzie przygotowliśmy odpowiednie stnowisko komputerowe orz gdzie oferujemy dodtkową pomoc nszych prcowników. Już terz zprszm wszystkich czytelników do zpoznni się z ofertą. Wystrczy wejść n stronę internetową grt.net, n której zostniemy przekierowni wprost do oferty sklepu. Zprszm, bo nprwdę wrto, zwłszcz że dl mieszkńców Mrek strmy się przygotowywć dodtkowe ułtwieni i trkcje związne z ofertą sklepu, np. bezpłtny dowóz do klient nszym trnsportem. GM. Brdzo interesujące. Zpewne jk kżd prężnie rozwijjąc się firm mcie Pństwo koncepcję dlszego rozwoju, jkieś plny. Czy może Pni, o ile nie jest to tjemnicą, podzielić się tymi informcjmi z nszymi czytelnikmi? A.S. Tk, oczywiście. Njbliższe plny, których wdrożenie plnujemy n ten rok, to przede wszystkim dlsz integrcj. Chcemy stworzyć pltformy sklepowe nlogiczne do PCLink, zintegrowne z kolejnymi dystrybutormi, z którymi już terz oczywiście współprcujemy, lecz n trdycyjnych zsdch. Jeśli zś chodzi o rynek loklny, czyli klientów prywtnych i firmy z Mrek orz okolic, to plnujemy dlsze kcje promocyjne, mjące n celu populryzcję nszej oferty i przedstwienie jej trkcyjności. Chcemy brdziej niż dotychczs związć się tutejszymi klientmi. Obecnie jest to jeden z nszych głównych celów. GM. Dziękujemy z rozmowę i życzymy sukcesów. Będziemy przyglądć się dziłniu Pństw sklepu i liczymy, że wkrótce znowu się spotkmy. A.S. Dziękuję brdzo i zprszm wszystkich do zkupów i współprcy z firmą AGART. AGART Sklep Komputerowy Info: e-mil: telefon , kom Sklepy internetowe: PC LINK istore: Jesteśmy tkże n pltformie llegro: nzw kont (nick): Agrt_AS MTS Mrcovi Mrki 01 KP Legi Wrszw Brmki: Owcrz (syst Kosmlski), Owcrz (syst Dąbrowski), Dąbrowski (syst Owcrz) Mrcovi - Kczmrczyk Jkub, Szprdowski Mrek, Wsążnik Stnisłw, Strupiechowski Jn, Zieliński Ptryk, Kosmlski Brtek, Jkóbczyk Brtek, Owcrz Jkub, Gut Dominik, Kozłowski Dwid, Szczepur Aleksnder, Dąbrowski Oskr, Smoczyński Kcper, Słowiński Tomsz 13

14 14 reklm

15 Strż Zwierząt - interwencje Witm. N smym początku chcielibyśmy podć do publicznej widomości wyniki zbiórki publicznej przeprowdzonej n terenie Mrek w dnich do r. Z 12 skrbon stcjonrnych zebrliśmy złotych, pondto 45 kilogrmów krmy dl psów i kotów, smycze, obroże. W/w kwot będzie wydn n interwencje i rtownie zwierząt. Wszystkim mieszkńcom Mrek gorąco dziękujemy z dobre serc. widomości o i z mist Kolejną sprwą jest nowy stcjonrny numer telefonu interwencyjnego (22) Interwencj w Mrkch sprw prowdzon od kilku miesięcy n teren posesji wdrł się suczk dobermn, n pozór nic dziwnego le n owej posesji mieszkł owczrek niemiecki. Po kilku miesiącch wychowło się niezłe stdko. SPCA dostwł corz więcej zgłoszeń że psy biegją głodne po ulicy, że dzieci boją się przechodzić tmtędy do szkoły itp. Włściciel posesji to strszy schorowny człowiek o dobrym sercu, Nie wyrzucił suczki n ulice przygrnął ją i wykrmił, w pewnym momencie przestł pnowń nd rozmnżniem się zwierząt. SPCA postnowił pomóc człowiekowi który jedynie ze względu n zdrowie nie był już w stnie trzymć tką ilość czworonogów.. Odłowiliśmy zwierzęt było ich pięć dorosłych psów i trzy szczeniki, niestety jeden zmrzł gdyż prwdopodobnie zostł wyniesiony przez sukę z budy. Włściciel posesji prosił ns byśmy pozostwili mu dw pieski n posesji. Ntomist dwie młode sunie trfiły do kliniki weterynryjnej celem ich sterylizcji i w dlszej części procedury szuknie nowych domów. Ow bohterk rtykułu wrz ze szczenikmi trfił bezpośrednio do nowego domu gdzie będzie mił ciepły kont i miłość nowych włścicieli Powodzenie kcji SPCA zwdzięczmy Wydziłowi Ochrony Środowisk w Urzędzie Mist Mrki który pod względem finnsowym i merytorycznym udzielił nm pomocy. 1. Mrki, zgłoszenie od mieszknki, ul. Pogodn, kobiet posid 2 duże psy (mieszńce). Trzym je w kojcu, który nie jest solidnie zmknięty. Psy wydostją się z terenu posesji i zczepiją przechodniów. Jk poinformowli ns okoliczni mieszkńcy, osttnio psy te przyprowdziły zwłoki srny. Podczs kontroli, Inspektor SPCA odkrył brk obowiązkowych szczepień. Włścicielk czworonogów m 7 dni n poprwienie wrunków bytowych swoich pupili orz dostrczyć ktulne szczepieni przeciwko wściekliźnie. 2. Mrki, ul. Okóln. Mieszkńcy proszą o interwencję w sprwie hordy psów, któr znjduje się n terenie posesji przy knłku. Psy są wygłodzone, jedn suk w zwnsownej ciąży. Dzieci boją się przechodzić tędy do szkoły gdyż zdrz się,że zwierzęt przeskkują ogrodzenie. Inspektorzy SPCA próbowli skontktowć się z włścicielem, jednk bezskutecznie. Po kilku dnich ponown kontrol przyniosł rezultt. Włściciel strszy schorowny człowiek jest włścicielem piesków przygrnął je z ulicy jednk z uwgi n stn zdrowi nie jest w stnie nd nimi zpnowć. SPCA postnowił pomóc człowiekowi i znleźć dom dl piesków. Ciężrn suni znlzł już swój ciepły kont.nowemu włścicielowi który przygrnął sunie SPCA sprezentowł dużą budę. 3. Mrki, ul.piłsudskiego. Mieszknk poprosił SPCA o pomoc. Około 2 miesiące temu przygrnęł suczkę poszkodowną w wypdku. Zpewnił jej opiekę weterynryjną. Nie jest jednk w stnie dłużej się nią opiekowć, poniewż m już 2 pieski w domu n dodtek jest w ciąży i niedługo nstąpi rozwiąznie. Strż Zwierząt SPCA zoferowł pomoc w szukniu domu dl suczki. Zinteresownych dopcją prosimy o kontkt pod nr tel Strż Zwierząt SPCA Mrki Biuro Zrządu ul. Równ 11, Biuro Interwencyjne ul. Fbryczn 3 tel. (22) e-mil Mrki, zgłoszenie od mieszknki, ul. Pogodn, kobiet posid 2 duże psy (mieszńce). Trzym je w kojcu, który nie jest solidnie zmknięty. Psy wydostją się z terenu posesji i zczepiją przechodniów. Jk poinformowli ns okoliczni mieszkńcy, osttnio psy te przyprowdziły zwłoki srny. Podczs kontroli, Inspektor SPCA odkrył brk obowiązkowych szczepień. Włścicielk czworonogów m 7 dni n poprwienie wrunków bytowych swoich pupili orz dostrczyć ktulne szczepieni przeciwko wściekliźnie. 2. Mrki, ul. Okóln. Mieszkńcy proszą o interwencję w sprwie hordy psów, któr znjduje się n terenie posesji przy knłku. Psy są wygłodzone, jedn suk w zwnsownej ciąży. Dzieci boją się przechodzić tędy do szkoły gdyż zdrz się,że zwierzęt przeskkują ogrodzenie. Inspektorzy SPCA próbowli skontktowć się z włścicielem, jednk bezskutecznie. Po kilku dnich ponown kontrol przyniosł rezultt. Włściciel strszy schorowny człowiek jest włścicielem piesków przygrnął je z ulicy jednk z uwgi n stn zdrowi nie jest w stnie nd nimi zpnowć. SPCA postnowił pomóc człowiekowi i znleźć dom dl piesków. Ciężrn suni znlzł już swój ciepły kont.nowemu włścicielowi który przygrnął sunie SPCA sprezentowł dużą budę. 3. Mrki, ul.piłsudskiego. Mieszknk poprosił SPCA o pomoc. Około 2 miesiące temu przygrnęł suczkę poszkodowną w wypdku. Zpewnił jej opiekę weterynryjną. Nie jest jednk w stnie dłużej się nią opiekowć, poniewż m już 2 pieski w domu n dodtek jest w ciąży i niedługo nstąpi rozwiąznie. Strż Zwierząt SPCA zoferowł pomoc w szukniu domu dl suczki. Zinteresownych dopcją prosimy o kontkt pod nr tel REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 15

16 rozrywk r Krzyżówk nr 3 1. Jej zpch rozchodzi się po nieml cłych Mrkch 2. Modlitw dzieci bądź populrne w Mrkch nzwisko 3. Podniosły styl 4. Dl dzieci, z książkmi, przy Lis Kuli 5. Imię ptron szkoły podstwowej numer cztery 6. Nzwisko ptron gimnzjum ktolickiego w Strudze 7. Rozpych się w hndlu 8. Między Anders Jutrzenki 9. Kwit Nilu lbo sieć stcji pliw 10. Rjdowiec z Mrek 11. Nzwisko trener skoczków lub jezioro w Mrkch 12. Część domu bogtego muzułmnin 13. Loklny producent okłdzin ściernych z Okólnej 14. Stref biletow w Mrkch 15. Cugle 16. Tytuł włdcy islmskiego lub hotel w Mrkch Ngrodę z prwidłowe hsło krzyżówki ufundowł firm Agrt.net Wśród osób, które poprwnie poddzą hsło krzyżówki rozlosujemy przenośną pmięć PENDRIVE Rozwiąznie Krzyżówki nr 2 Prwidłowe Hsło: Ciurlionis Ngrodę bon o wrtości 100 zł do sklepu Decthlon wylosowł: - Piotr Ewertowski Grtulujemy Odpowiedzi prosimy kierowć do 22 kwietni 2012r. n dres lub Ekspres Mrecki, ul. Cisow 4, Mrki REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych Miesięcznik loklny nr 6/2014 (72) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch ISSN: 2084-1752 Sznowni Mieszkńcy Mrek, Serdecznie dziękuję z udzielone mi zufnie. Dzięki Pństw głosom wszedłem do drugiej tury wyborów n burmistrz

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str.

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str. Miesięcznik loklny nr 1/2012 (53) ISSN: 2084-1752 Trzymjmy kciuki z obwodnicę Symboliczny krok zostł uczyniony, Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd dotrzymł (choć z młym poślizgiem) słow. 1 lutego

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Meg meglomni Muszę przyznć, że nie często zdrz się, by w jednym rtykule znleźć tk wiele nierzetelnych informcji. Odnoszę się do wywidu, którego burmistrz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż Miesięcznik loklny nr 2/2013 (62) Przetrg n obwodnicę tuż, tuż ISSN: 2084-1752 11 tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69)

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69) Miesięcznik loklny nr 3/2014 (69) Nocne święto biegni W sobotni wieczór sportowe serce Mrek biło n stdionie Mrcovii. Biegi dziecięce, nordic wlking, potem gwóźdź progrmu, czyli 10-kilometrowy nocny bieg

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

NaprawmyTo! w Markach

NaprawmyTo! w Markach Miesięcznik loklny nr 4/2012 (56) ISSN: 2084-1752 NprwmyTo! w Mrkch To świetny przykłd, jk dził serwis, który Grup Mrki 2020 uruchomił w połowie mj. Jeśli denerwuje Cię dziur w ulicy, zepsut ltrni, uszkodzony

Bardziej szczegółowo

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str.

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str. Miesięcznik loklny nr 1/2011 (51) ISSN: 2084-1752 Gdzie t ks? 10, nwet 17 mln złotych dl Mrek. Tkie kwoty pdły podczs obrd Rdy Mist, n której rozwżno nwiąznie współprcy z powitem, by wybudowć wyczekiwną

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Obywatelska diagnoza dla miasta

Obywatelska diagnoza dla miasta Miesięcznik loklny nr 6/2013 (66) Obywtelsk dignoz dl mist 9 grudni rozpoczęło się głosownie n projekty zgłoszone w rmch budżetu obywtelskiego. Jego ide jest prost rtusz wydziel część budżetu, o którego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miesięcznik loklny nr 1/2015 (73) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch Cenion i potrzebn W Rdzie Mist zsid zledwie sześć kobiet i ż czternstu mężczyzn. 15 mrc jest okzj, by poprwić te zchwine proporcje, usprwnić

Bardziej szczegółowo

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k r e k l m z e w n ę t r z n Formy współprcy sektor publicznego z prywtnym n przykłdzie mebli miejskich studi przypdków Mrek Kuzk, AMS SA Wrszw, 15 listopd 2011 r. PPP meble miejskie studi przypdków Czy

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Medle Pro Msovi dl mieszkńców Mrek Zrząd Województw Mzowieckiego, n wniosek Rdy i Burmistrz Mist Mrki, przyznł pmiątkowe medle Pro Msovi opiekunom UKS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Rodziców

Poradnik dla Rodziców Pordnik dl Rodziców Misją nszej Szkoły jest stworzenie odpowiednich wrunków dl pełnego rozwoju osobowego Uczniów w zgodzie z zsdmi Kościoł Ktolickiego, przy wykorzystniu pedgogiki dr Mrii Montessori, w

Bardziej szczegółowo

To nie tak powinno być

To nie tak powinno być Miesięcznik loklny nr 4/2013 (64) To nie tk powinno być ISSN: 2084-1752 Dobrze zncie powiedzenie jk sobie pościelesz, tk się wyśpisz. Kierując się tym porzekdłem, jko Grup Mrki 2020 wybrliśmy się w poniedziłek

Bardziej szczegółowo

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Miesięcznik loklny nr 2/2014 (68) ISSN: 2084-1752 prc Ktrzyny Biskowskiej Rdosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepł, ndziei i miłości, skłdją Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze orz redkcj

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Zaprzedałem duszę Markom

Zaprzedałem duszę Markom Wykonwcy obwodnicy wybrni! str. 5 Miesięcznik loklny nr 4/2014 (70) Zprzedłem duszę Mrkom O cyfrowym mieście, szkole z prwdziwego zdrzeni, komunikcji i kndydowniu n burmistrz - rozmow z Jckiem Orychem,

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Co słychać w sprawie obwodnicy

Co słychać w sprawie obwodnicy Miesięcznik loklny nr 1/2014 (67) Co słychć w sprwie obwodnicy Jesteśmy blisko, corz bliżej. Z niecierpliwością czekmy n otwrcie ofert wykonwców obwodnicy. Może do tego dojść jeszcze w mrcu. To był mroźny

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dni 28 sierpni 2014 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniego progrmu gospodrowni mieszkniowym zsobem Mist Sulejówek n lt 2014-2018 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo