ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH (PI) NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Załącznik 4. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WM W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Załącznik 6. METODYKI DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WDRAŻANIA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK 1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH... 3 ZAŁĄCZNIK 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ... 6 ZAŁĄCZNIK 4. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WM W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO ZAŁĄCZNIK 5. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY ZAŁĄCZNIK 6. METODYKI DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WDRAŻANIA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK 6.1 METODYKA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZAŁĄCZNIK 6.2 METODYKA PLANU ROZWOJU ZBIORNIKÓW WODNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

3 ZAŁĄCZNIK 1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Nazwa i nr osi priorytetowej 1. GOSPODARKA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr Celu tematycznego Nr priorytetu inwestycyjnego a b b b b c c c c c a a a b b a c a c c a a b c c c c

4 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 8. RYNEK PRACY e e e e e b b a a b b c c c c c d b b b b b b d d d d i i iii iii v 4

5 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA v iv vi vi i i iv iv iv v i i i i i iv iv iv iv iii b b b b b a a a a a 13. POMOC TECHNICZNA PI nie dotyczy pomocy technicznej 5

6 ZAŁĄCZNIK 2. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi priorytetowej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 1.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie GOSPODARKA WIEDZY Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) (24) nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC (25) naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Źródło EPC szt wdrożonych wyników prac B+R szt dokonanych zgłoszeń patentowych szt (24) nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury szt wprowadzonych innowacji produktowych szt wprowadzonych innowacji procesowych szt wprowadzonych innowacji nietechnologicznych szt przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego szt szt szt

7 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi priorytetowej Działanie 3.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.2 Działanie 3.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 3.4 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (4) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (5) wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt przedsiębiorstw a przedsiębiorstw a przedsiębiorstw a szt szt kontaktów biznesowych szt obsłużonych inwestorów szt kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji szt szt kontaktów biznesowych szt Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Poddziałanie wprowadzonych innowacji produktowych szt nd wskaźnik o charakterze informacyjnym 7

8 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło wprowadzonych innowacji procesowych szt (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 wprowadzonych innowacji produktowych szt Poddziałanie wprowadzonych innowacji procesowych szt (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nd 2014 Poddziałanie Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Nazwa osi priorytetowej 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.1 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok Poddziałanie Poddziałanie Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych MWht/rok tony równoważnika CO 2 Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Działanie 4.2 Działanie 4.3 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO Poddziałanie Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok

9 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy GJ/rok Szacowana wartość docelowa (2023) kwh/rok tony równoważnika CO 2 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok kwh/rok tony równoważnika CO 2 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych GJ/rok kwh/rok tony równoważnika CO 2 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok Źródło 9

10 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 4.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 4.5 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 5.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.2 Nazwa wskaźnika (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Jednostka miary tony równoważnika CO 2 Wartość bazowa Rok bazowy Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO 2 Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO 2 Poziom emisji PM 10 Mg/rok Poziom emisji PM 2,5 Mg/rok (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (20) ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej projektów dotyczących zakupu sprzętu dla służb ratowniczych tony równoważnika CO 2 Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt os szt

11 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Działanie 5.3 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów os (17) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów tony/rok osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów os (17) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (18) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (19) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (18) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (19) dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków tony/rok RLM osoby osoby RLM RLM osoby osoby RLM Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło Nazwa osi priorytetowej Działanie 6.1 Poddziałanie DZIEDZICTWO REGIONALNE (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) odwiedziny/rok EPC

12 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC Poddziałanie uczestników imprez kulturalnych os Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 6.2 Działanie 6.3 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 7.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 7.2 (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (9) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (23) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony Źródło odwiedziny/rok odwiedziny/rok odwiedziny/rok ha (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy EPC INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 12

13 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 8.1 Działanie 8.2 Działanie 8.3 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych Rok bazowy szt./rok Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 8. RYNEK PRACY (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osób, które uzyskały wiedze nt. kompetencji nabytych podczas pobytu i pracy zagranicą utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 45% % os. 31% % szt os. 45% % os. 40% % os. 31% % os. 27% % os. 95% % szt

14 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Działanie 8.4 Nazwa wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Poddziałanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 9.1 Poddziałanie Poddziałanie osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt szt. 50% % os. 74% % os. 52% % os. 80% % os. 51% % os. 52% % opracowanych strategii zarządzania wiekiem szt. 87% % osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu os. 53% % os os. 10% % SL2014 os. 36% % SL2014 os. 27% % SL2014 os. 10% % SL2014 os. 36% % SL

15 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 9.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 27% % SL2014 szt SL2014 szt SL2014 szt. n/d n/d szt. n/d n/d os. n/d n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym SL2014 SL2014 SL2014 szt SL2014 os SL2014 szt. n/d n/d os. n/d n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym SL2014 SL2014 szt SL2014 os SL

16 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie 9.3 Nazwa wskaźnika utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy szt. n/d n/d os. n/d n/d Szacowana wartość docelowa (2023) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym Źródło SL2014 SL2014 szt SL2014 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) os. 26% % SL2014 Nazwa osi priorytetowej Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie WIEDZA I KOMPETENCJE Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego. uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu os. 85% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 50% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 85% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 85% % SL2014 os. 50% % SL

17 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 11.1 Poddziałanie Nazwa wskaźnika osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS osób które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Poddziałanie przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach Działanie 11.2 Działanie 11.3 Działanie 11.4 Nazwa osi priorytetowej: Działanie 12.1 przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. 100% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 50% % SL2014 os. 35% % SL2014 os. 33% % SL2014 szt. nd nd 200 szt. nd nd 200 szt. nd nd 150 szt. nd nd 104 szt. nd nd 100 Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 3,3 mln 17

18 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Rok bazowy Szacowana wartość docelowa (2023) Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 3,3 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 2,2 mln Poddziałanie (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi os. nd nd 1,1 mln Działanie 12.2 Nazwa osi priorytetowej Działanie 13.1 Młodzież szkolna w zorganizowanych grupach odwiedzająca wsparte instytucje popularyzujące naukę i innowacje 13. POMOC TECHNICZNA* Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Źródło os. nd nd 100 tys. % 3, ,4 liczba 1, ,0 liczba dni 200, ,3 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 4, ,4 *W przypadku Pomocy Technicznej wyróżnia się wskaźniki rezultatu. System monitorowania System monitorowania System monitorowania Badanie ankietowe 18

19 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa osi priorytetowej Działanie 1.1 Działanie 1.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 1.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie GOSPODARKA WIEDZY Nazwa wskaźnika jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 7 EUR nd (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (26) przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi EUR nd przedsiębiorstwa nd 99 przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt. nd 166 (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 7 34 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 7 34 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych laboratoriów badawczych szt. nd 34 (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług EUR nd szt. nd 7 wspartych laboratoriów badawczych szt. nd CYFROWA MAŁOPOLSKA urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego szt udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. nd 34 podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. nd 37 19

20 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 3.1 Nazwa wskaźnika usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 1 szt szt. nd 20 szt. nd 60 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha nd 115 Poddziałanie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha nd 100 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Poddziałanie zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (4) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe przedsiębiorstwa wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym szt. nd 48 szt. nd 12 szt. nd wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym szt. nd (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa Poddziałanie (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 200 przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności szt. nd 200 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd

21 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 3.4 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjnoprocesowe Jednostka miary (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (3) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 50 (5) wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa 0 (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (3) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa EUR nd przedsiębiorstwa EUR nd (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 0 32 (5) wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa 0 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (29) przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy EUR nd przedsiębiorstwa (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 0 15 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (29) przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Poddziałanie (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa EUR nd przedsiębiorstwa

22 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa osi priorytetowej Działanie 4.1 Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Źródło EUR nd MWe MWt szt szt. szt. szt. Poddziałanie Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii km (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 190 Działanie 4.2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE MWe MWt szt. szt. szt. szt. Działanie 4.3 Poddziałanie zmodernizowanych energetycznie budynków szt

23 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Poddziałanie zmodernizowanych energetycznie budynków szt Poddziałanie zmodernizowanych energetycznie budynków szt Źródło Poddziałanie (31) gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii gospodarstwa domowe nd Działanie 4.4 Poddziałanie zmodernizowanych źródeł ciepła szt Poddziałanie zmodernizowanych źródeł ciepła szt Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej km km Poddziałanie zmodernizowanych źródeł ciepła szt Działanie 4.5 Poddziałanie zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. nd 110 os. nd 9350 wybudowanych obiektów parkuj i jedź szt. nd 26 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd 1415 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd 26 wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. nd 18 Długość wybudowanych dróg dla rowerów km nd 105 Długość przebudowanych dróg dla rowerów km nd 13 Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km nd 1 Długość wspartej infrastruktury rowerowej km nd wybudowanych obiektów Bike&Ride szt. nd 26 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride szt. nd 110 zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. nd 1 23

24 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. nd Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej os. nd wybudowanych obiektów parkuj i jedź szt. nd miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź szt. nd wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. nd Poddziałanie Długość wybudowanych dróg dla rowerów km nd Długość przebudowanych dróg dla rowerów km nd Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km nd Długość wspartej infrastruktury rowerowej km nd wybudowanych obiektów Bike&Ride szt. nd stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride szt. nd Długość wyznaczonych buspasów km nd zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. nd Nazwa osi priorytetowej 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Działanie 5.1 Poddziałanie wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt. szt. nd nd 24

25 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt. nd Pojemność obiektów małej retencji m3 nd Poddziałanie Działanie 5.2 Poddziałanie Poddziałanie Powierzchnia terenu objęta renaturalizacją obszarów hydrogenicznych oraz utrzymaniem obszarów wodno-błotnych terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji szt. nd Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach renaturalizacji szt. nd jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest szt. nd Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających azbest szt. nd Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest ha ha nd nd szt. nd 12 szt. szt. nd nd szt. 5 8 Mg nd szt Mg nd Działanie

26 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km Poddziałanie wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. szt. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km nd Długość przebudowanej sieci wodociągowej km nd Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km Poddziałanie wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. szt. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km nd Nazwa osi priorytetowej Działanie 6.1 Długość przebudowanej sieci wodociągowej km nd 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE Poddziałanie zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt Poddziałanie zrealizowanych imprez kulturalnych szt. nd 17 Poddziałanie instytucji kultury objętych wsparciem szt. nd 13 Poddziałanie Długość szlaków turystycznych km nd 93 Poddziałanie Długość szlaków turystycznych km nd 222 Działanie 6.2 wspartych form ochrony przyrody szt. nd 30 26

27 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 6.3 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 7.1 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 7 szt. nd 5 (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 8 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 8 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 9 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 9 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt (1) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa nd 10 (2) przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa nd 10 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR nd wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km 7 41 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km wybudowanych obwodnic szt. 2 4 Długość wybudowanych dróg powiatowych km 0 0,5 Długość wybudowanych dróg gminnych km 0 1 Długość przebudowanych dróg powiatowych km 7 15,5 Długość przebudowanych dróg gminnych km 0 0,25 Długość wybudowanych dróg powiatowych km 0 1 Długość wybudowanych dróg gminnych km

28 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 7.2 Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 8.1 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Długość przebudowanych dróg powiatowych km Długość przebudowanych dróg gminnych km 5 5 zakupionych jednostek taboru kolejowego szt. nd 10 wybudowanego / przebudowanego zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego (12) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych wybudowanych/rozbudowanych systemów integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu wybudowanych obiektów parkuj i jedź" szt. nd wspartych dworców kolejowych szt. nd 8. RYNEK PRACY (C) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Źródło szt. nd 1 km nd 29 szt. nd 1 os ogółem K M osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. n/d (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie os. os. os. n/d n/d n/d ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M 28

29 WSKAŹNIKI PRODUKTU Działanie 8.2 Działanie 8.3 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 8.4 Poddziałanie Nazwa wskaźnika (C) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie Jednostka miary os. os. Wartość pośrednia (2018) ogółem K M osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. n/d (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d (C) osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (C) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. os. n/d n/d ogółem K M Szacowana wartość docelowa (2023) ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M Źródło os os. n/d 330 szt. n/d os. n/d os. os. n/d n/d n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym 29

30 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Działanie 8.5 Działanie 8.6 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa osi priorytetowej Działanie 9.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.2 Nazwa wskaźnika przedsiębiorstw tzw. wysokiego wzrostu objętych usługami rozwojowymi w programie przedsiębiorstw działających w branżach/sektorach istotnych dla rozwoju województwa pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Jednostka miary szt. szt. Wartość pośrednia (2018) n/d n/d Szacowana wartość docelowa (2023) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym Źródło os. n/d os. n/d utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. n/d osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. n/d (typ A) n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym (typ B) pracodawców wspartych z zakresu zarządzania wiekiem szt. n/d 225 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS os. n/d wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (C) osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie szt. n/d 3 os os. nd os os. nd

31 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 9.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 10.1 Poddziałanie Poddziałanie Nazwa wskaźnika osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os os. nd os. os. nd nd n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym os os. nd n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym os os. nd n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. nd 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 10. WIEDZA I KOMPETENCJE miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej os. nd szt. nd 1284 os. nd 5566 szt. nd 6416 os. nd

32 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.2 Poddziałanie , Poddziałanie Nazwa wskaźnika uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło os nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 6260 nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie os. nd szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym szt. nd 230 szt. nd 230 os nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 2600 nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie os. nd 2600 uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie. os. nd uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie n/d wskaźnik o charakterze informacyjnym os nauczycieli objętych wsparciem w programie os. nd 1000 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy os. nd 6240 os. nd 2745 szt. nd 50 szt. 1 7 os. nd os. nd

33 WSKAŹNIKI PRODUKTU Poddziałanie Poddziałanie Działanie 10.3 Nazwa osi priorytetowej Działanie 11.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 11.2 Działanie 11.3 Nazwa wskaźnika szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Jednostka miary Wartość pośrednia (2018) Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło szt. nd 115 szt os. nd 4782 os. nd 2105 szt. nd 15 szt. 1 2 os. nd osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. nd osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie os. nd 3830 osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie os. nd REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 98 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 77 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 98 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 77 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 60 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 65 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 50 Działanie 11.4 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha