Automatyzacja Statku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzacja Statku"

Transkrypt

1 Politechika ańka Wyział Oceaotechiki i Okętowictwa St. iż. I toia, em. IV, kieuek: RANSPOR Automatyzacja Statku 8 SABILIZACJA OŁYSAŃ BOCZNYCH SAU M. H. haemi Mazec 07 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku

2 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku Metoy ogaiczeia kołyań boczych tatku:. Biee aywe: Stęki zechyłowe 870 ługość: o 5% o 50% ługości kałuba iekoztowe zwiękzają oó kutecze zy ulacji blikiej ulacji gań boczych właych kałuba oaz użej ękości tłumią kołyaia w gaicach o 0% o 30% Zbioiki zeciwzechyłowe cytey Fahma tłumieie, awet zy małej ękości uchu tatku zmiejzeie wyokości śoka wyoości zmiejzeie łaowości tatku tłumieie kołyaia o 40% Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku

3 . Czye aktywe: Zbioiki tabilizacyje teowae ytemy Flume kozt iwetycyje jet użo tłumieie kołyaia o 75% Płetwy tabilizujące Zaewieie obego tłumieie, gy ękość ie jet zbyt mała, tłumią kołyaia o 90% Dey Bow Zwiękzeie oou tatku Zaczący kozt łumieie kołyań boczych zy omocy teu tłumieie kołyaia: o 50% o 75% kutecze la zybkie tey, 5 0 eg/ Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 3

4 Pzykłaowe ozwiązaia źóło: Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 4

5 Pzykłaowe ozwiązaia źóło: Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 5

6 Pzykłaowe ozwiązaia Sytemy kombiowae źóło: Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 6

7 8.. Ukła teowaia łetw tabilizujących M Z. ukła otwaty z komeacją mometu zakłócającego łetwy tabilizujące M t tatek M Z. ukła ze zężeiem zwotym o kąta zechyłu tatku, a oatkowo ewetualie o mometu tabilizującego łetwy tabilizujące M t tatek M Z 3. ukła z komeacją zakłóceń i ze zężeiem zwotym łetwy tabilizujące M t tatek Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 7

8 ówaie óżiczkowe kołyań boczych tatku M z M t k k : ulacje gań właych : wółczyik tłumieia, a a : wółczyik mometu tabilizującego, k W g H M M z : momet wymuzający kołyaia tatku M t : momet tabilizujący zy falowaiu egulaym o ulacji : M z M z0 i t M t k 0 k max k 0 : tatyczy zechył tatku wyikającego z 3 5 eg. 0 max 0 max 5 30 eg. Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 8

9 awo teowaia: M t k k k k M k z 3 0, 0, 0 jet kutecze zy małych watościach ulacji wymuzeia zakłócającego 0, 0, 0 tuktualie tabily! zwiękzeie tłumieia kołyań tatku i w związku z tym, zmiejzeie amlituy kołyań jet kutecze w otoczeiu ulacji ezoaowej 0, 0, 0 jet kutecze w obzaze ulacji wymuzeń więkzych o ulacji ezoaowej 5 5, 0 00, Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 9

10 00 Boe Diagam 00 tylko k tylko k tylko k k, k i k ¹ ow y ej zea 0 Magitue B Phae eg Fequecy a/ec 0,5 0,5; 5; 05; 5 35; W 0 ; H M 5 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 0

11 Ia metoa: aametów tabilizatoa obiea ię jako oocjoale o wółczyików ówaia óżiczkowego kołyań boczych tatku: k k k m max 3 [eg] a Chaakteytyki amlituowe kołyań tatku - bez tabilizatoa, - tabilizato oocjoaly, 3- tabilizato óżiczkujący, 4-tabilizato owójie óżiczkujący, 5- aamety tabilizatoa o wółczyików ówaia óżiczkowego 0,5, 0, [a/] Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku

12 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku w zyaku falowaia ieegulaego - oce tochatyczy tacjoay i egoyczy tyu gauowkiego, z ciągłym wimie gętości mocy : S j S j S j S j S 0 S / / lim t t oieważ zy wietze o atężeiu 37 toi w kali Beaufota w zeziale ulacji,0 0,4. ajwiękza eegia wima falowaia moza atąi zy: ozwiązaie: zatoowaie ziałaie óżiczkującego tabilizatoa! jet to bliko o zakeu ulacji ezoaowej więkzości tatków:

13 ,, obiea ię w taki oób, ażeby owiezchia o wykeem gętości wimowej mocy była jak ajmiejza ajmiejza yeja S eg. 0 0 a 0 0, 0,4 0,6 0,8 S eg. b ętość wimowa mocy kąta zechyłu boczego kałuba tatku a bez tabilizatoa, b ze tabilizatoem zy awa teowaia , 0,4 0,6 0,8 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 3

14 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku Stabilizacja kołyań boczych tatku zy użyciu teu,,, w w y y y y y y y y y w w y

15 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 5 ależy zaewić:. zwiękzeie ulacji właej i wółczyika tłumieia tatku,. teowaie kuu tatku z wymagaą okłaością. Dwa ozziele ubmoele: kuu tatku i kołyań tatku: zy 0 w w ; gzie:

16 wauek kuteczości tego ozaju ozzielości: tabilizacja kołyań boczych tatków ozez teu ie jet możliwe zy wolych zmiaach kąta zechyłu boczego tatku ze wzglęu a oziaływaie a ku tatku! ygał miezoy kąta zechyłu tatku, m, owiie być oay filtacji góoamowej. m 40 B, autoilot 30 0 Logaytmicze chaakteytyki amlituowe 0 a m ygał miezoy kuu tatku, owiie być oay oowieiej filtacji ze wzglęu a oziaływaia fal mokich, ażeby zmiey kuu tatku o wyokiej ulacji ie wływały a tabilizację kołyań boczych tatku Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 6

17 moel autoilota + + moel mazyy teowej moel tatku moel kiematyki tatku moel tabilizatoa kołyań Uozczoy chemat blokowy ukłau teowaia kuu tatku i tabilizacji kołyań boczych tatku założeie: teowaie kuu i tabilizacji kołyań boczych tatku ie ą ze obą owiązae: y y 0 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 7

18 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 8 a teowaie kuu tatku: b tabilizacji kołyań boczych tatku: ówaie teowaia kuu tatku: ówaie tabilizacji kołyań: awa teowaia: w ukłazie zamkiętym w ukłazie otwatym: ówaie teowaia kuu tatku:

19 Automatyzacja tatku 8. Stabilizacja kołyań boczych tatku 9 0 ówaie tabilizacji kołyań: Ozaczmy: zeokości ama zeozeia: