Irrrrrrrrrrrer rrrrrrr Mtrr ffrr rrrf»f f f irrrrrirriffinrrrtłf nrr rrrr rric r rr» In II. r f f f. Crrrrrr Whtr Tr. JHtrrrrrr. Itr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Irrrrrrrrrrrer rrrrrrr Mtrr ffrr rrrf»f f f irrrrrirriffinrrrtłf nrr rrrr rric r rr» In II. r f f f. Crrrrrr Whtr Tr. JHtrrrrrr. Itr."

Transkrypt

1 ra f* wien» ieffdji i K* mień anicn zbita ie njjjj ukrp lniw* cici* aj i* z Rok V, Jft 322. Łódź, rffećslefa 8 grudnia 1929 r. Ceny ogłoazeni Przed tekstetn Ł L 1-a strona 27 ET. ta w. m/m 1 tam. strona 6 tam; w tekście 27 gr.; nekrologi 20 er.; za tekstem 20 gr.; zwyczajne 17 gr.; drobne 12 gr. za wyraz, dla poszukujących pracy 10 gr.; najmniejsze ogłoszenie 1 JO zł, dla bezrobotnych 1 zł Ogłoszenia zamiejscowe I dwukolorowe o 50 proc. drołel; ogłoszenia zagraniczne I trójkolorowe o proc drołel Za termin druku administracja nie odpowiada, długa jurn * chbe> a ^ in'j )r u nalj szew zezs". * rzew* zaku' cmej pne*!' ust ięża* za P^j To atur* n sp» ni «fi tysiw >r»t m i mtłwi aq im o rrrp mi tfrff rtt r r r [ r rr t r r: r r [ r 't r [ r, -Etrrr In II Irrrrrrrrrrrer rrrrrrr Mtrr ffrr rrrf»f f f irrrrrirriffinrrrtłf nrr rrrr rric r rr» r f f f Crrrrrr Whtr Tr JHtrrrrrr Itr Ctttrl irr tit tt tttttt Jedna* skaf o W J P o Ic ' ej / y s*] h l f n odj^ dał-,; oinldj rba*. ŁÓDŹ fa, * 1 ' go-, tów.^ Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Wełnianych i Gumowych F. W. SCHWEIKERTA w ŁODZI rab<*, 4-<* k. W detalu żądać wszędzie WYRABIA: ŁODŻ, B. BOY I S-ka, nl. PlotrkowaZa 154 TOW. HANDL. GUMA" Sp. o.., ul. Plotrkowaka 14* J. ROSENBLUM, nl. Piotrkowaka 19 M. FANTULIS, nl. Ogrodowa 2 CH. MĘOROWSW, Nowomlejaka SI CH. MĘDROWSKI, Zgierska S4 H. BUCHHALTKR Północna 5 ^._-.^«* KALOSZE. ŚNIEGOWCE I OBUWIE GUMOWE LUKSUSOWE ul. PIOTRKOWSKA 147. Tel Fabryka mieści ale przy ul. Wólczańskiej W detalu żądać wszędzie C 80ROBA KRÓLA ALBANJ1. lo$ we*!!ostatnia nowość!! ODBIORNIK TELEFUNKEN 40 Premjer MATUSZEWSKI? Nowy gabinet niemal bez zmian personalnych. Ó* KŁ ZNO Y -33 «fi»'}' o P* t*t**' w* f MW1JH1LLI iuuu, ' Albanjl zachorował deikc na * Z Rzymu przybyli dwaj pro- "fowle celem dokonania operacji. (h) ł,fłcu " BEZ ANTENY BEZ BATEZJI BEZ AKUMULATORA j«dy*u tylko pnti włąeiiol* da kontakt* ivi*tta Uktrycinago POKAZY i SPRZED Al: RADIO-AUDION m, TRAUGUTTA 1, (Gmaek GrtndHottk) TKLKF. 15S-TŁ Warszawa, (Od wł. kor). Mimo, ie minister Matuszewski fest niedysponowany 1 przebywa w domu, utrzymuje się uporczywie pogłoska, iż misję sformowania nowego gabinetu powierzona zostanie właśni* (emu. W nowym gabinecie wielklch zmian personalnych oczekiwać, nie należy. Zmiany te doty* czyć będą najwyżej jednego lub dwóch miejsc, mianowicie stanowiska premiera i ewentualnie ministra skarbu. k.»" P*' (»,* TELEFUNKEN

2 Str. i / c n ( r WALKA MROZU Z FALĄ CIEPŁA. Wczorat na Syberii notowano 37 stopni mrozu. Z Warszawy donoszą W ciągu kilku dni ostatnich rytuacja barometryczna nad ca łym kontynentem europejskim wykazywała wyjątkowo wyrównaną jednolitość. Z nad nietmierzonych przestrzeni Atlantyku nadszedł obszerny niż barometryczny, który, łącząc się z kilkoma mniejszemi niżami, objął stopniowo całą Europę zachodnią, północno-zachodnia i środkową. Środek tego gigantycznego niżu, który pogłębia się w dalszym ciągu, leży między łslandją, i północnemi wybrzeżami wysp Brytyjskich, wpobhżu wysp Baranich. Dzięki wielkiej różnicy ciśnień między jądrem, t> bscznemi płatami niżu, co spowodowało gwałtowne wyrównanie napięcia barometrycznego wiatry wybrzeża Anglji ii częściowe zachodniej Fran cji nawiedzone były huraganami, zatapiającemi okręty i roabijającemi kutry rybackie. En dalej na wschód, lem wia try stają się słabsze. Dość mo- :n«jeszcze i porywiste w Poznańskiem, na linii Wisły słabną zupełnie. Tutaj bowiem rozpościera się o- statnie skrzydło płatu niżowef o» resztki jego wschodniej po- Środek niżu, wypełniając się gwałtownie, przesuwa się powoli na wschód. Wraz z nim posuwa się fala ciepła (niż ten ma już wszelkie cechy niżu zimowego) i deszczów. We Francji środkowej temperatura skoczyła z 5 stopni do 11 st., a na południu nawet do 16. W Niemczech wczoraj wieczorem już było 9 stopni i padały deszcze o średr.:em natężeniu. Ta fala ciepła, nieco osłabiona przestrzenią dotrze dziś w nocy i do nas, podwyższając temperaturę do V 9 stopni. Sytuacja taka ze względu na ogromną przeitrzeń. jaką obejmuje nli, potrwa w Polsce kilka dni. Nfożt przez 10 dni jeszcze bęizienry mieli pogodę ciepłą (jak na grudzień) i wilgotną. Anglja i Francja toną w fatach W chwili gdy hurtownicy węgla złorzeczą łagodnej zimie, na dalekiej północy czai się potężny sprzymierzeniec trzaskający mróz. Wczoraj o 7 g. wieczorem w środkowej Syberji notowano 37 sł Panujący tam niż zimowy posuwa się zwolna na południowy zachód, obejmując stopniowo coraz dalsze połacie kraju. W pewnej chwili, o ile nie nastąpią inne powikłania atmosferyczne, oba wielkie, przeciwne płaty ciśnień spotkają się i zetrą z sobą. Który z nich zwycięży? Jeśli wygrana będzie po stronie syberyjczyków za dni możemy mieć już tęgi mróz w Łodzi. Niewiadomo tylko, czy potężny niż atlantycki odda swe panowanie nad Europą. _x_ strofą dość znaczne, sięgają w przybliżeniu wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wskutek wypadku ruch zog Przebieg wczorajszego KATASTROFA KOLEJOWA POD KOŁEM. Straty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. wagony bez la Łódź, 8 grudnia. W dniu idunku, zostały wczorajszym około godziny 8-ej} kompletnie rozbite, wieczorem na stacji Barłogi pod ZaJ parowóz pociągu pośpiesz- Kołem, wydarzyła się nego poważnie uszkodzony. katastrofa kolejowa. Wypadków z ludźmi, na Oto pociąg pośpieszny Warszawa szczęście nie było, Poznań, idący ku Ło dzi wpadł na pocztowy wagon pociągu towarowego, manewrującego w obrębie stacji Barłogi. StTaty, spowodowane kata Wskutek zderzenia 4 pociągu towarowego, przesilenia. zaś po DWUKROTNA DECYZJA DYMISJI GABINETU. Warszawa, (Od własnego korespondenta). Wczorajsze posiedzenie Rady Ministrów rozpoczęło się o godzinie 10 min. 30 i trwało zaledwie pół godziny. W posiedzeniu tem nie brał u działu ani Marszałek Piłsudski, ani też kierownik Ministerstwa Skarbu, pułkownik Matuszewski. Nie był prowadzony również protokół posiedzenia, gdyż w Radzie Gabinetowej sekretarze ministerialni nie borą u- dzlału. Akceptowana została propozycja premjera Świtalskiego co do podania się całego rządu do dymisji Pierwsza wizyta premjera Swttalskiego na zamku nit potwierdziła jednak jeszcze wiadomości o dymisji. O godzinie pierwszej po południu odbyła si< leszcze jedna narada w Belwederze, na którą przybył osobiście p. Prezydent Rzeczypospolitej Dopiero po taj naradzie, w W której brał również udział Marszałek Piłsudski, decyzja o dymisji została oficjalnie potwierdzona. P. Prezydent Rzplitej przyjął potem premjera dr. Switalsklego na Zamku o godzinie 3 po południu. Dymisja została w ten sposób powodzi. Metrowej głębokości woda zalała wsie i miasta angielskie, (h) Wyiazd Prezydenta Pzplttei do Spaiy. formalnie zgłoszona chwili mianowania nowego rzai przyjęta z równoczesnem po- du. wierzeniem gabinetowi dr. Świ- Z kancelarji p. Prezydenta talskiego prowadzenia agend do wysłane zostało na ręce dr. Swi xx W sejmie wrażenie Warszawa, (Od własnego kor.). Marszałek Sejmu Daszyński do godziny 6 wiecz. nje opuszczał swego mieszkania. Termin następnego posiedzenia Sejmu nie został ustalony, lecz w gmachu przy ulicy Wiejskiej cały dzień było rojno i gwarno. Liczni posłowie, zebrani w klubach i bufecie komentowali wypadki, oczekując z niepokojem wiadomości z Zamku, Belwederu i Pałacu Namiestnikowskiego. Przy ul. Wiejskiej brano bowiem pod uwagę tę możliwość, ulgi. że Sejm zostanie rozwiązany, a Prezydent Rzplitej rozpisze nowe wybory. Przewodniczący komisji budżetowej poseł Byrka wyznaczył na wtorek o godzinie 11 ej nistrowie otrzymali dekrety O godzinie 6 wieczorem mi rzed południem posiedzenie zwalniające z poleceniem dal Eomisji budżetowej. Na porząd ku dziennym podział referatów. Również Senat nie będzie odwołany. Na tok pracy Senatu dymisja rządu nie wpłynie. Pierwsze posiedzenie Senatu zostało wyznaczone na poniedziałek o godzinie 4 po południu. ia Niewinny przechodzień spalony żywcem. wej, nie wahał się zamordować człowieka, zeznał, iż woale nie mordował włóczęgi, lecz spalił go żywcem w samochodzie. Wieczorem, dnia 27 listopada na gościńcu, prowadzącym z Ratysbony do Monachium, zatrzymał go pewien włóczęga i prosił o zabranie do Monachium Tetzner zezwolił nieznajomemu na zajęcia miejsca w samochodzie. Pow zlawszy bestjalski zamiat, Tetzner ratrzymał samochód 1 udał, że go naprawia. Podczas tego niepostrzeżenie oblał samochód benzyną, a równocześnie zamknął drzwi zbrodniarz Tetzner, który dla J Ratysbony, a stamtąd bez truuzyskaraa premjl ubezpieczenio Idności dojechał do Francji Londyn, Wczoraj przeszedł nad Anglją nowy orkan, cji wyrządziły no-zachodnich wybrzeżach Fran połączony z gwałtownemi ulewami i gradobiciem. Chyżość W Brest tramwaje stale bom konanem odkryciem zaalarmoolbrzymie szkody. Przechodnie, przerażeni do- wiatru określają na wolnych hardowane są spadającemi z przestrzeniach na dachów cegłami, wiele kominów 136 kilometrów zawaliło się. Jakby na ironję, na godzinę. wicher zerwał dach ze schroniska dla bezdomnych, również Na ulicach londyńskich wichura osiągnęła szybkość 100 koszary wojskowe I wiele domów prywatnych zostało po kilometrów. Nad miastem biły bez przerwy Liczby zatopionych w porzbawionych dachów. pioruny, cie łodzi nie można nawet w ulice zalewał deszcz tropikalny Liczne ulice stoją pod wodą, utrudniając komunikację. Najbardziej ucierpiało Wembley Powódź w dolinie Tamizy, przybrała ogromne rozmiary. Z miast nadbrzeżnych donoszą o olbrzymiej fali, która się wdziera głęboko w ląd. Port w Folkeston musiano zamknąć, wstrzymano również komunikacja okrętowa*mtędzy Newhaven I Diepne. Parowiec Honved" wysyła sygnały S. O. S., prosząc o pomoc. Przybyły na ratunek okręt Telconia" nie może się z powodu wysokiej fali zbliżyć do Honveda". Paryż, Szalejące w ciągu ostatnich dni gwałtowne burze na zachodnich i nółnoc- przybliżeniu określić, jest ich jednak bardzo wielka ilość Połączenia telefoniczne nie funkcjonują, tak, że Brest od 48 godzin odcięty jest od świata. W Cherbourgu musiano wstrzymać zupełnie ruch tramwajowy, przechodzenie ulicami piechota stanowi niebezpieczeństwo wobec gradu cegieł 1 kamieni. W okolicy Pontevedera w Hiszpanjl wystąpiły z brzegów rzeki, zalewając wielkie przestrzenie. Wiele domów zawaliło się. Ofiar w ludziach na szczęście niema. W Bilbao liczba zawalonych kominów idzie w setki. Poprzerywane przewodniki wysokiego napięcia, u- padłs«y na dachy domów, spowodowały wiele pożarów. Uparty samobójca. Kronika Pogotowia Ratunkowego. Łódź, 8 grudnia. W dniu wczorajszym, w godzinach wieczorowych w bramie domu przy ul. Bazarnej 1 znaleziono mężczyznę, pławiącego się we krwi. wali pogotowie ratunkowe. Przybyły w chwilę później lekarz stwierdził u nieznajomego 3 głębokie rany pleców, pochodzące od uderzeń nożem, przyczem jeden z ciosów uszkodził kręgosłup. Po nałożeniu opatrunku nieznajomego, osłabionego upływem krwi, przewieziono karet ką pogotowia ratunkowego do szpitala. Rannym okazał się 32-letni Teofil Linke, robotnik, zamieszkały przy ul. Szopena 4. * * W domu przy ulicy Podrzecznej 29, została poparzona wrzątkiem wskutek pęknięcia garnka z rosołem 29-letnia Sala Wojmano wa, żona krawca. Wojmanowa odniosła oparzenia twarzy, klatki piersiowej i rąk. Lekarz pogotowia przewiózł ofiarę wypadku do szpitala im. Poznańskich. Przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Zawiszy został uderzony przez nieznanego sprawce siekiera w głowę. 42-letni Stanisław Retelewski, robotnik, zamieszkały przy ulicy Franciszkańskiej 58. Rannemu udzielił pomocy lekarz pogotowia w lokalu III komisariatu oolicjl. W bójce w podwórzu domu przy ulicy Aleksandrowskiej 82 mu przy ulicy Szkolnej 32 usiłował rzucić się na bruk podwórza nieznajomy, około 40-letni mężczyzna. Krzyk służącej jednego z lokatorów, która czyszcząc okna, zauważyła manewr niedoszłego samobójcy powstrzymał go od szalonego kroku. Mężczyzna ten zeszedł spokojnie na dół I siadłszy w bramie domu zaczął palić papierosy. Nie zmieniając pozycji mężczyzna przesiedział tak kilka godzin, a następnie około godziny 7 wieczór wszedł do ubikacji podwórzowej, z której po chwili zaczęły się wydobywać przeraźliwe jęki. Dozorca domu z kilku lokatorami wpadł do ubikacji, gdzie na podłodze leżał, dając słabe loznakj życia ów nieznajomy. W reku ściskał kurczowo flaszecz- limuzyny na klucz. Następnie HANS TETZNER, samochód podpalił. lipski kupiec, który dokonał Zbrodniarz zeznaje, tt widział, jak płomienie objęły po bezprzykładnej zbrodni, aby wejść w posiadanie sumy ubezstać uwięzionego wewnątrz włó pieczeniowe,. i 0 Wówczas Tetzner po- Berlin, 8, 12. Wyrafinowany I czai uciekać, wrócił piechotą do talskiego następujące pismo: Przychylając się do przed stawionej mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z urzędu prezesa Rady Ministrów wraz z całym gabinetem i poruczam Panu! wszystkim ustępującym p. ministrom i kierownikowi Minister stwa Skarbu dalsze kierownictwo spraw państwowych aż do chwili powołanie nowego rządu. Prez. Rzplitej I. Mościcki. Kontrasygnował; prezes R. M. dr. K. Swltalski. Warszawa, dnia 7 gtudnie 1929". szego pełnienia swoich obowiązków. Prezydent Rzplitej po przyjęciu dymisji wyjechał na krótki odpoczynek do Spały i wróci do Warszawy w poniedziałek., Jest to zapowiedź, Iż dzień dzisiejszy nic nowego nie przyniesie i że nominacja nowego gabinetu zbyt szybko nie nastąpi XX pół stał godziny. przerwany na przeciąg Winę za katastrofę P n0!! całkowicie dyżurny ruchu stacji Barłogi, niejaki Henryk Głąbi* skl. On to, wiedząc, że Hnjs zajęta pod mający przebiec pociąg pośpieszny, wpuścił na żeberko" manewrujący pociąg towarowy. 'ło wwj? na zakręcie owego żeberka Głąbińskiego aresztował* przeprowadzoneffl R chodzeniu przekazano go d dyspozycji władz sądowych. W.Jwiju ii bvf NADESZŁY NAJMODNlEJ**' W WIELKICH ILOŚCIACH Z NASTĘPUJĄCYCH FABRf* SCHWEIKF.RT Łódi TRETORN S»w # 'J KWADRAT-W PEPEGE Sp. Akc. GrudsijJ PO CENACH TANICH PRZED- NOWYCH. Skład Hurtowy i Detali*** M. FANTULIS W W OGRODOWA 2. (róg Nowomiejskiej) Tel. I' 1 '* Święty Mikołaj dla dzieci w ii Zgodnie z zapowiedzią, w Początek o godz. 3-ej p* niedzielę dnia 8 grudnia r. b. dniu. odbędzie się w lokalu Harcerstwa przy ul. Ewangelickiej 9, przyjmowanie paczek z P** 1 '! Zgłoszenia rodziców z bogato urozmaiconym programem, wielka uroczystość - za bywa się jeszcze w niedziel, tami imiennemi dla dzieci "l bawa dziecięca pod nazwąi.święty Mikołaj dla godz. 10 do 12-ej. Dla da** dzieci". przedszkola Z. H. P. w\ bezpłatny Ogłoszenia drobne. PABJANICE, kurs buchalter]! podwójne] I amerykańskiej od 1 stycz 1 anso w z uwzgięlnieoiem usta* ^ KURSY praktyczne sporządza*! nia 1930 r. OT Kantonie na miejscu w datkowych, analizy I krytyki "i Pabianicach. Zgłoszenia: Łódi, ul. sów organizuje rzeczom s wy*,, Przejazd 40, Yojtlsek. wykształceniem kontro!. przemysł Bliższych informacji wieczór. Piotrkowska 183, I > PRZYJMĘ dwóch panów na mieszkanie. Przejazd 45, ni. 33, prarwa o- Ucyna. RUTYNOWANA pielęgniarka pauzakuje zajęcia prywatnie przy chorej osobie. Łaskawe oferty sub. Rutynowana" do adiii. Echu". PRZYJMĘ 2 panów na mlieezkanie. Oiówaa 46, lewa olc. m 2$- ZGINAŁ weksel na zl. W., z protestem 1 klauzulą na zl. 10,30, wyst. przez Edwaada Nykla w Rudzie Pabianic ktej. Weksel unieważnia Welsandt, Ruda Pabianicka, ul. Mutra 64. SŁUŻĄCA do wszystkiego potrzebna, 4 pokoje, czworo państwa. Tylko z dobrem! świadectwami Rubinstein, Zielona 11, front II piętro od wlecz. ZGINĘŁY 3 weksle bezterminowe. Dwa po zł. 500 z podpisem matż. Anny I Bolesława Staniszewskich, Jeden weksel na zl z wystawienia odniósł szereg tłuczonych ran fłowy 43-letnl Karol Konycki.,ekarz pogotowia odwiózł go Józefa Piórkowskiego Weksle unieważnia Eleonora Nakwczyńska, za do domu, * mieszkała w Opocznie. Łaskawy W dniu wczorajszym około znalazca zechce zwrócić pod adresem: ul. Zimna 25 (Chojny) Stanisze godziny 4 po południu z okna tli piętra klatki schodowej dowski. SPRZEDAM sześć krzeslł wyplatać nych mocnych. Piotrkowska 24, pr. ofic I wejście, I piętro DO SPRZEDANIA 2 warsztaty ręczne, wyrabiające kapy szagatowe. Jeden sześćsetny, drugi czterysetny, ul. ks. Brzóski 12, Demin R. tamże do sprzedania automat (orkiesłrton). koncertowy kę z resztkami esencji octowej. Zawezwano niezwłocznie ka retkę pogotowia ratunkowego. Lekarz, po przepłókaniu żołądka przewiózł upartego samobójcę do szpitala miejskiego w Radogoszczu. Nieznajomym, jak wynika ze znaleziony-h nrry nim papierów, okazał ^-Jstai Antoni Marcinkowski, ^~ ^ mny. Stan jego W pfczjiadzl*u>- W CJAOU MlESIAĆATpod cją wykluczającą absolutnie w** j ryzyko, wyucza na san buchaitera - hilanslstę, n wyższem wykształceniem 1 syndyk, przemysł. Kończący* dectwa. Zliższych Informacji wlecz. Piotrkowska 183, I. P^^- POŚREDNIKTdtTsprzedaży s*^ tychmiast poszukuje. ne" do adm. Of. sub. (. : ęz. niemieckiego doświadczony nauczyciel za c*' Of. do adm. pod 7755 E". ^ MASZYNY do szycia Bargera" 1 runki dogodne. Ceny przy 5 '* Piotrkowska 82 w podwórzu URZĄDZENIE sklepowe do S nia. Wysoka 23. POKÓJ umeblowany z oddzl^ji wejściem dla 1 lub 2 osób do wynajęcia. 6-go Sierpnia od n POTRZEBNE koszmarki da Piotrkowska 112, J. Q. Oolińsl* DWIE MAGLE z mieszkanie 1 * sprzedania, ul. Piotrkowska Hffl Wiadomość na miejscu. -^M ŁADNY frontowi pokój^metó 01 * f do wynajęcia. Ul. św. Jerz*"" 20, m. 12. A URZĄDZENIE sklepowe biało rowame do sprzedania. 0 be^'i''] Piotrkowska 39, w podwórzo domość, tei Do akt. Nr * OGŁOSZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego 'A dżt, Adam Łagodzińskł, zaat> w Łodzi przy ul. Kilińskiego ^JĄ na zasadzie art 1030, U. P. C / sza, że w dniu 16 grudnia 192" ''(* godz. 10 rano w Łodzi przy u ł *\ ramowfcza 4 odbędzie si«si^lj z przetargu publicznego rucl"^^ należących do masy upadłości 51 AdoH Liński" 1 składających Ą mebli oszacowanych na surfl' tych , tódź, dnia 7 grudnia 1929!>J Komornik Laeod^'

3 BIURO PION TECHNICZNE iii SP. z 06R. ODP. U M WODOCIĄGI KANALIZACJA OGRZEWANIE CENTRALNE Łódź. 11 Listopada 76 (Konstantynowska) URZĄDZENIA SANITARNO- KĄPIELOWE P L A N Y KOSZTORYSY i PROJEKTY CENY KONKURENCYJNE. 1$ «>aja S<t v,orv (MROZY - X NADCHO h O" RH WYTfZONFI PRATY DM?tf t.go ODBIORNIKA ODN OWBZ ivżm Ó CNIŚZ i EGO SlLYf RZEZ lacpklułhlł GO W NbW;V KOMPLET ŁAMP RADIOWYCH TYLKO DWA SŁOWA POLSKIE RADJO" inż. J. Krzyżanowski i S-ka >T4 SER 4 2RÓBTOJFS7C7E D Z, S. PHILIPSA PH i Ł. I PS A Andrzeja 4. Mówią same za siebie. ł NA SEZON ZIMOWY... Swetry Pullov«ry Szaliki wełniana Rękawiczki Blellsne/ Krawaty.*. POLECA A. SPODENKIEWICZ PIOTRKOWSKA LISTOPADA 26. Reklama to potęga.

4 tf. 4 rener Nr i»_ E c h a z e stolicy. Zycie Warszawy w kilku wierszach. Przystąpiono DO ustawiania PRZYstanków tramwajowych na nowej Linii tramwajowe)..z" (zewnętirzinfl), którą połączy Mokotów z Powązkami. Przystanków bodzie 48. Jazda TRWAĆ będzie 69 minut. Bodzie TO 29-ta KTAJA tramwajowa (wliczając dwie nocne). Za 25 groszy będzie można w DĄGU gadziny 1 9 minut objechać wokoło ca Ie miasto Kierownictwo wydziału przetnysło wego wezwało zarząd ZWIĄZKU doroż itarzy karanych CELEM omówienia e- wentualnej podwyżki TAKSY dorożkarskiej Zarząd na naradzie wyjaśnił, te tylko niektórzy dorożkarze chcleilby podwyżki, ogół Jednak stanowczo sprzeciwia sie TEMU. Dorożkarze konni obawiaią sie, ie gdyby PRZEPTOwadzBI podwyżkę teksy, NIEWĄTPLIWIE odbiłoby SLE TO ujemnie na l tak SZCZU p vch DOCHODACH Z tego powodu dorożkarze konni odrzucają, pomysły podwyższenia taksy.. Zarząd wydziału finansowego u- obwałfł wystąpić DO magistratu z wnioskiem o umorzenie wszystkich należności magistratowi z tytułu aktohkotwlek opłat ł podatków oraz kosztów egzekucyjnych, nieprzekraczai)acvch 1 ZŁ NaleznoAd TYCH les* znaczna ilość. Sa to przeważnie należności egzekucyjne od osób zwolokunrych od podatku, których Sdągarrle nie opłaca sle. a Ich umorzenie gnacznle oddaży prace wydziału. Ogłoszony swego czasu konkurs aa projekty T. zw kanddalbrów ulicznych czylł wysokich latarń KLLKURAmJe>rmvcn dal obtty płon Ilościowy. «le b. trfkly jakościowy. Nadesłano OGÓŁEM 106 projektów Sad konkursowy ł w skład którego wchodzili: łni Ambrożewlcz. Irtż Tyszko proł Przybylski prof. Biernacki I prof Srtryjeńskl przyznał dwłe fówuorzędoe nagrody po 400 zł. studentom Po- \hechniikl. Jerzemu Hryniewieckiemu 1 Andrzejowi StypiAskiemu. Ponadto 8 prac zakwalmikowaino do ewentualnego zakupienia. Naogół przeważał w pracach konkursowych kierunek modetoistyczny, często zbył daleko posunięty 1 przez to nieestetycziny.. * Odbywa sie obecnie w Warszaw!e doroczna lustracja wszystkich kinoteatrów I teatrzyków czynnych w stolicy celem zbadania stanu bezpieczeństwa. Wykonano Lustracje na przedmieściach, obecnie odbywa sie lustracja w śródmieściu. S. E. KRATECZKL Miii! i zdrowie nali pninlja js:'l Odezwa kola kuratorów przy Sądzie dla Nieletnich. Niema przedmiotu myśli, leżącego tak blisko serca naszego, żywiej obchodzącego każdego z nas. Jak przyszłość i szczęście naszych dzieci. Niema chyba żadnego, nawet na wszy stko teme obojętnego człowieka któryby myśl o dzieciach nie natknęła źywszem, szlachetniejszem uczuciem Dzieci nasze! Wszak to my sami wraz z cała spuścizna, odziedziczoną po przodkach naszych, w dzieciach widzimy przyszłość 1 lepsza dole dla całej ludzkości. Ofiara" wielkie] wojny. Straszne sa następstwa wojny. Przekonają sje o tern ntetytko d. co to odczuli bezpośrednio, ale nawet spokojni młodzi obywatele, którzy w chwili rozpoczęcia działań wojennych byli z powodu wieku ignorowani zupełnie nietyiko przez komisje poborowe, ale nawet werbunkowe, emigracyjne 1 wszelkie irane. Odczuł to na sobie m. im. niejaki Lajbuś Frydman, młodzieniec bardzo rozsądny, bardzo sprytny, bardzo 70-csu robotników w fabryce ozorkowskiej. Lódź, 8 grudnia. W dniu wczorajszym w fabryce Wlgonja" w Ozorkowie robotnicy porzucth prace, na skutek ote wypłacenia im zarobków za okres trzech tygodni. Robotnicy w petycji swej skierowanej do inspektoratu w Łodzi domagała sle nat centa zaległyct Iowami* doty plac. W ponledizl odbędzie w te) zarządem fabc winny być zastosowane w każdym oszczędnym aomu. Tak Jak wiek ubtegjf/ przeszedł do htstorji ludzkości pod nazwa wieku maszyn, tak nie ulega już dmi wątpliwości, że wiek XX otrzyma nazwę wieku elektryczności To niesłychane źródło emrgjł którego istoty ludzkość nie zdaje sobie Jeszcze całkowioe sprawy, wtargnęło Już w swym niepowstrzymanym pocliodzle do wszelkich dziedzin żyda ludzkiego, od największych zagadnień no&tępu I epokowych odkryć 1 wynalazków, do najdrobniejszych, codziennych zjawisk życia codziennego poszczególnego człowieka. Dziś nie można Już sobie wyobrazić istnienia świata z Jego współczesną olbrzymią kulturą 1 cywuzaoją. bez tego wszechogarniającego źródła energii. Największy triumf ŚWIĘCI elektryczność dotychczas w Ameryce, gdzie zaprzągniieto Ją literalnie do spełniania wszystkich prac, potrzebnych człowiekowi. Ale i w całej kulturalne) Europie sprawa elektryfikacji Jest łednem z natjdrajoślejr szych zagadnie*, dla którego poświecono już olbrzymie Ilości pracy ( kapitału, zbierając wspaniałe owoce tego wysiłku. Również i Polska nie może pozostać w tyle w tym pochodzie narodów, coraz więcej 1 częściej słyszy akt u nas o konieczności elektryfikacji kraju, powstają nowe towarzystwa f coraz potężniejsze źródła tej potężnej energii W poniższym szkicu chcemy sle zadać jedną z dziedzin życia, w której elektryczność oddaje kii aa zachodzie olbrzymie usług] ludzkości, a która u nas Jest leszcze w wietkiem zaniedbaniu, wskutek ma lego zrozumienia ze strony społeczeó MW Mamy na myśli ułatwienie sobie codziennych wygód żyda każdego człowieka cokołu i pogody ogniska domowego oraz olbrzymie zaoszczędzenie pracy I kłopotów w każdem gospodarstwie dbrribwem. Któż z we* nie słyswił dziesiątki razy barvrrvdi opowlśtfeń o tern. jakie K> wśparfttłe żvd* ma każda gospt»sft w Ameryce, chnetaż w olbrzy lek Z Bydgoszczy: INatycbmlastowy pośdg sa zbiegiem Tak wyglądała cyfry bezwzględne, Z wiezienia sadowego w Międzychodzie wyłamał sle z aresztu śled wykazują że Grocholski udekl w kle dał na razie wynik ujemny. Siady Szanowny Panie Redaktor* st mi Intel wypadków nie może sobie które napewno nie sa wyższe od pozwolić na trzymanie kosztów zużycia węgla A proszę teraz obliczyć, jaką oszczędność uzytycznie przechodzić w calem swem napewno zacznie powoli a systema Ponieważ do notatki o po***3 czego Wołciech Orochdski podejrzany Opis więźnia: ur w runku granicy pdsko-nlemłeckłei. służby domowej. nht kamienia węgielnego pod bu, i Jakie to ma przyrządy i udoskonalenia, zaoszczędzające lej wysiłku I pra sie chce zagotować naprzykład herdy zslelrtryfikowane a spokój domowy skuje sle na czasie nagrzewania. Ody gospodarstwie domowem na przyrzą kośdoła w Stokach, zamieszczonej ' n ł o kilka orzestenstw. pow babimoiskim (Niemcy), kowal Echu" z dn. 3 GTUDRTA br. wk'-'^r ch Uciekł on z wlezienia za pomocą 1 70 m. wysoki, włosy blond na lewej stronie szyi narostek; ubrany w cy. Jakie ma kurki a krany, za po batęciągnięciem których wszystko sie sagrzać spory Imbryk w cłajjju 15 min., nagrodzi go za te iinowację. wystarczy na elektrycznosd za i umiuknięoie widu kłopotów hojnie wy Sie pewna niedokładność, wlec ) a i le n przepiłowania kraty w oknie Nastcnie spuścił słe na dół na prześderadle stare, czarne ubranie. gruntach pracowniików tranr^jewo stuję. Kośdół powstanie?"l> mo robi 1 obiad ma szybko i czysto ugotowany I wodę ciepła, na za rozpaleniu ognia pod kuchnia koszt be nie aparatów grzejnych Iest oajhygje- Stoki", niemniej Jednak prac^^ 2? za koszt 7 do 9 gr. natomiast przy Wobec tego pamidajcie: używa wych, lecz na gruntach dwor^f W*. wołanie I kąpiel codziennie bez kłopotu, zimne potrawy w lede bez wo dzie sie czekało dłużej, a cały zysk z czego wszyscy winni ZDEKTTYFIKOWAĆ Zwierzostan w Polsce. 1 t( ff i *«z dzie znacznie większy, na herbatę bęmczoiejsze 1 najwygodniejsze wobec rramwajowl granicząc ze S przyczynffl sle do rozszerzenia \ts* o dy I e*ap» mieszkania w zimie bez swe urządzenia kuchenne i mieszkaniowe. pieców Wszystko to Jeszcze do nie nu przeanaceonego pod kościół» v * Polska ustawa łowiecka z której dawna przyjmowano u nos z uśmiechem pobłażania, ką zyskuje sle przy UŻYWANIM zelek Francuzi. Czesi 1 Węgrzy już dziś wy J. WoJctechowsW Dfa podkreślenia oszczędności Ja żywcem czerpią całe ustępy Niemcy. Pozostaję z szacuj ^, s k lako piękna bajkę. tryfikowanych aparatów w gospodarstwie domowem godzi sle Jeszcze pod zwlekszalaca sle ilość dają owoce, o czem świadczy właścidetka Sto*'. A Jednocześnie huczały rozpalone ple ce kuchenne, rozsiewając chmury py kreślić, że elektrownia łódzka do zwierzyny w naszych lasach. S i do potraw, gosposie wracały tibru zone z kuclien. 'narzekając na Ie znośny żar ogniska, wyprasowanie bluzeczki czy koszuli wymagało wici kich przygotowali I kosztownego spe cialnego rozpalenia ognia, kąpiel zwią tana była z uroczystością familijną, zmuszając dla oszczędności do ocze trwania swej kolejki, a z no'""iem zł my zaczynały sie przysłowiowe 'już pasaniu węgla na zimę oraz połączone z tom niesnaski sąsiedzkie o piwnice i strychy. A jednak I a nas może dziś Już każ iły zaoszczędzić sobie tej Golgoty. Niema już dziś naczynia w gospodarstwie domowem, które ale byłoby Jut zstoktrylikowine. Jakże toacr-i wysiada elektryczno kuctals, z Jej czystą, szybka i higieniczna pracą. Wystarczy mieć kociołek do nagrzewania wody, aby mieć w każde) cłrwiłl kąpłd nłe zawracając nikomu głowy. Wystarczy mieć Imbryk do gotowania aby o każdej porze dnia I nocy nie budząc nikogo, móc pokrzepić sie 'szklanka gorącej herbaty, ozy aromatyczne) kawy. Parni domu w parę minut lepiej oczyści odkurzaczem elektrycznym dywany, portiery wyścielane meble, urtż to zrobi sajstaramnlejsza slużajca pairogodzininem. niszczacem trzepaniem. Żadne błaszankl do gorącej wody. wiecznie cie knace 1 stygnące, nie rozgrzeją tak chorego, czy Jego łóżka, jak kompres elektryczny. Pozostawałoby Jeszcze Jedno zastrzeżenie, które tak często słyszymy od konserwatywnych laików: Wszystko to bardzo ładnie, ale my niestety nie możemy pozwolić sobie na taki luksus, to za drogo kosztuje" Otóż nieprawda.' Cały zarzut powyższy potęga na grubym błędzie Używanie energii elektrycznej nie iest absolutnie droższe od korzystania z węgla, a przedwmfe. przy racjonalnem używaniu Jest dale ko tańsze 1 może przysporzyć wiele oszczędności w gospodarstwie Proszę tvlko posłuchać wymowy ścł słych liczb: kociołek do nagrzewania wody zużywa w ciągu godziny prądu za te eroszy. a do nagrzania 15 litrów wody wystarcza mu 26 minut Żelazko do prasowania zużywa w dągu godziny za 18 groszy, przeciętny n*zł zhjtfrirflla ptwbflrh fftra płynu srwiost 6 do 7 groszy I tak daleo tego będzie palenie sie bezużyteczne ogniska pod blachą w clagu godziny. Istnieje Jeszcze wzgląd os cenę przyrządów elektrycznych, która, przyznać trzeba, Jest stosunkowo doić wysoka. Ale w tym cełu elektrownia łódzka założyła własny sklep bardzo obficie I wszechstronnie zaopatrzony, w którym każdy abonent prądu może nabyć wszelkie przyrządy codziennego użyfiku po cenie fabrycznej na długomlesleczne spłaty. W tej termie nabycie potrzebnego a- paratu stale się zupełnie łatwe I przystępne dla każdego, a nie ulezą watrękę. W Łodzi, mimo.sleżkich warunków, spowodowanych przez wojnę, rósł i rozwijał sie, nabierając z roku na rok coraz to więcej wyrobienia w handlu, chwytając się każdego Interesu, któryby tylko mógł mu Jakić zysk przyniesd. Nie lubił jednak Lajbuś matematyki, a szczególniej dodawania tam, gdzie chodziło o ustalenie Jego wieku. WOJSKO MA DLA LAJBUSIA INprzyttem spokojny I zrównoważony, TERES. któremu wielką krzywdę wojna wyrządziła. Jaką zaraz zrbaczymy. Nadszedł rok Lajbuś zaczął Z Sosnowca donoszą: Podczas aresztowania OoMon*, a, Lajbuś urodził sie w Opatówku, rok 21-y. nie ucieszył sle Jednak zbytni dojściem do pdirartetinfflśd. Jedy Dwa miesiące temu zamaskowani spodziewanie rzuolł sle na y ^ pod Kaliszem, a pandę waż żadne kroniki prócz może kryminalnej, nie bę I stad nieletni przestępcy, których bandyd napadli w fabryce Hulozyńsktego w mieszkaniu na dyrektora cteta walka początkowo w OOK<»* dowców. z którymi rozegrałaś 1 ', niestety, dzień każdy sprowadza nowe zastępy orzed sad dla nieletnich nym bowłeim prezentem. Jaki z tee;o dą, iaik sle zdaje, o Lajbotsiu wspominać, czujemy sie w obowiązku zazna powodu otrzymał, było... zaproszenie la Pontalnc'a rabulac mu portfel. DOtem na korytarza. Ł We wszystkich krajach kulturalnych, a wlec I u nas od szeregu lat na komisję poborową. zawieralacy 268 zł., Tutaj bandyta zdołał wyr*** czyć. Iż doniosły ten w żydu Lajbus?la fakt miał miejsce w roku tego zaszczytu ucjiymć, aż wreszcie cja opiekunów czyli kuratorów przy Lajbuś długo mr.ilał, jak sle od Istnieje wysoce humammarna Instytu < r/y omocy steroryzowanta rewolwerem. zatarasować w pokoju ajerutom i Kilko!etml Laibuś wyemigrował z rodzicami do Łodzi, a wyemigrował d!a wódzkiego tłumacząc te niema me cl mała za zadanie zbadama danej wymyślił. F*osz»aY db Urzędu Woje sadzie dla nieletnich. Opiekunowie Wytężona praca wywiadowców Widząc, że nic nie zniletu naszej policji prowadzona w nader sytuacji I aresztowanie Jest wwjjl tego, że wówczas.nie był Jeszcze w tryki, a zatem nie wie wogóle. Jak trudnych warunkach śledztwa przvnlo ne, Gołdon poderżnął sobie»* stanie prowadzić Interesu aa własną dawno żyje na świecie. Kazano tedy sła pomyślne wyniki nożem I tasakiem. uta.xx l.ajbusiowl zwrócić sie do Opatówka. Ustalono nłezbide że łednym z Kłedy policji udało sis Tam sle jednakże okazało, że wszystka akta, dotyczące ruchu ludności, zamieszkały na Wartach. Wczoraj leszozie rzucił sle na policjantów * bandytów bvł 21-letni Antoni Gołdon drzwi Gołdon brocząc Już krw^ m zostały skutkiem działań wojennych żem, próbując walczyć.,^#11 or> Tym razem rychło został ^ij zniszczone. Obecnie pozostawała Laflbustow! jedyna droga: wezwać dwu włarogodnych mężów, fctórzyby stwierdzili kastowego wypfabków oraz uregu skałby rnetrykę, a następnie po-ce, nie ma ni jednakże środków, by datę jego urodzenia, przez co uzy kuratorom, którzy, datlac swola pra sowycir staiwek zedlby do wojska. To ostatnie wyfśote nie uśmiechało sle Lajbusiowł dowisku, z którego rekrutują słe nie zaradzić nędzy, panującej w tern śro Inspektor pracy absolutnie Wolał poczekać, aż mu letni przestępcy A potrzeba tak nie wie konferencję z lepszy pomysł Sie zdobędzie. I albtit redy czekał. Czekał tak długo, oż pewnego pięknego poranku przyszedł doń posterunkowy, poprosi! do komisariatu, stamtąd poprosił* go do P. K. U., i i P. K. U. wyszedt już Jako gotowy kryminalista, uznany za zdolnego do służby wojskowej na fewe oskarżonych. Lajbuś nie był zachwycony, Tłumaczył sie sadowi że on OBSOKITAIE nie Jest winien, że on ste absolutnie nie udiylał od służby, że Jego można było w Łodzi zawsze znaleźć. Sąd wyszedł iednakże z zafc>żcnia. Iż Lajbuś nie zdradzał wogóle odioty do służby wojskowej t gdyby rrie twardy DRZYMUS w P. K. U. negttyby go nie widziana wobec czego uznał za słuszne obłożyć go grzywną w wysokości 30 złotych, zamieniając mu te kaat aa pleć dni aresztu, do wyboru, Jerzy Krzeckl. W tych kilku słowach mieści się ważność znaczenia miłośal naszej do młodego pokolenia, miłości, która wy maga pewnych ollar z naszego eg etanu, KTÓTEBYŚMY składali na ołtarzu dobra dzieci. Czy tak test na świecie? Czy nie MAMY sobie wszyscy dużo do zarzucenia w TYM przedroiode? Smutek ogarnia człowieka, gdy wl dzl że ogół nie zdołał sobie uświadomić ciężkich, a świętych obowiązków, jakie na nas wkłada miłość do dziecka polęta PO człowieczemu. Nie wystarcza tu bowiem miłość rodztaiel ska. że sie tak wyrazimy, miłość fizlo logiczna, wypływająca z instynktu, z egoizmu. Każdy członek społeczeń stwa powinien wiedzieć, że wychowa nie ma na celu rozwijanie Jednych i tłumienia drugich, że dobre przykłady sa jedyna szkołą cnoty Jeżeli dziecko w domu zamożnym ma odpowiednia opiekę, wszystko, co wpływa z dobrobytu a wiec odpowledniie odżywienie odzież na kazdv sezon, środki na kształcenie, rozrywki, wszystko, co zabezpiecza dusze dziecka od tęsknoty za szczęściem to dziecko ze sfery ubogie!, ze sjery lu dące obecnie w obiegu srebrne ojcefo dzl deżko zarabłalacycb na chleb powszedni, a często pozostających bez ściowo w mennicy państwowej zlotowe monety, wykonane sa czę tych nawet minimalnych zarobków, tuż Iest narażone na te tęsknotę za wszystkiem. co tamto dziecko w pełni posiada a co stanowi Jego szczęście. Cóż wlec łatwiejszego dla takiego dziecka Jak zekć z drogi uczciwości na śliska drogę przestępstwa I sntawy 1 opiekę nad słusznie CZY niesłusznie oskarżonem dzieckiem ł od zapatrywania Ich zależy w znacznym stonnbt, czry nieświadomy często sw* eo przestępstwa pupa stanie przed o- Miczom sadu. czy też od zbawiennym wpływem kuratora stanie sfe cnotliwym członkiem społeczeństwa I w tym właśnie Werunku powinien iść na ręfce cały ogół społeczeństwa wiele, jeżeli każdy członek społeczeń stwa okaże odrobinę seres I. w miarę możnośd pomoże kuratorom w Ich pięknej pracy. JeźeHby każdy z czytających te słowa samorzutnie przesłał pod adresem Koła Kuratorów przy Sadzie dla Nieletnich w Łodzi Narutowicza 41. oliare w gotówce, odzieży materiałach lub książkach. stałby sle tern samem bndownfczym zdrowego społeczeństwa na lakiem każdemu chyba w tednakoweł mierze zależeć powinno. Będziemy chetote wymieniali w prasie nazwiska ofiarodawców, a nie Maski Erwina Reinera" w Lunie". PDm niezwykle wartościowy głównie dzlcki przemyślane) głęboko reżyserii świetnie opracowanemu scenariuszowi (według powieści Wassermanna) 1 mistrzowskiej kreacji masce John Gilberta w roli Drwina Reiner s. Jest to g pewnością nietylko jeden z najlepszych ale zarazem IEDES z najciekawszych l najbardziej kinowych" fflsnów sezonu, który raz leszcze stwierdza że film dźwiękowy nigdy nie da tak wspaniałych wrażeń ariysiycznycli. iak fjbn niemy Kfcio ma własna mowę, własny lezyk ł tym przemawia tak dobitnie do wyobraźni widza, że d/wieki sa tutaj zupełnie zbyteczne. Ten jeżyk kinowy", wyrażaijacy sie w specjalnie opracowanych skrótach filmowych, znalazł swó) potężny wyraz właśnie w Maskach Erwina kelnera". Reżyserska strona fflmu. ntrzyssanego w półcieniu, podkreślającym nastroi psychologiczny akcji, stoi b. wysoko. Wspaniały Iest John Gflbert. odtwórca głównej roli zarówno w maspttwoscl, że sana o^kczedhość w cłągu Wkunhstu mtssiesy tmkipyjje kostery aparatu. Nie ULEGA wąftwrwoścl. źft kto choć ieden aparat nabędzie I tms% W życiu CODZŁFCTŁNEM cała wygodę I użyteczność przyrządu ELEKTRYCZNEGO, starcza swym abonentom, używającym aparatów grzejnych specjalnie do tych celów prądu elektrycznego po niebywale niskich cenach, chcąc w ten sposób jaknajbałdzlej spopularyzować I uprzystępnić Ich u- źywanie. Obecnie hasłem Łodzi winno być: Wszystko na elcktryczmośd". W. K, Z fflmu tego wychodzi sie ze śdśnletem sercem ale ze świadomością prawdziwel sztuki. Wielu Jest. którzy nie lubią patrzeć na teso rodzaju o- brazy ale przecież życie nie Iest tylko komedia. Wnętrza lśniące przepychem, bogactwem I pomysłowością dekoratora SI -XX- Dziatwa w niebezpieczeństwie I Niecierpliwi kierowcy pojazdów- Lódź. dm 8 grudnia. ulicach naszetgo miasta spostrzec moż na dziatwę szkolną lub wychowańców ochronek zdążających do kościoła, kima, teatru lub wprost Idących na przechadzkę pod opieką wychowawców. Przy przechodzeniu przez jezdnie stale powtarrza' się.""?* :nadijeid2alące auta, dorożki lub przechodnie nie uważają za wskazane zatrzymywać się fla drwfflę. aby młodzież przepuścić, tylko wjeżdżają lob wchodzą między dzieci, rozrywając szyki. Podobna niederpllwość może łat- Często na wo stać sie przyczyna ^"^ftt wypadku, gdyż dziatwa, stąfa.a«. uniknąć rozzlączenia z chwila ścia pojazdu, przyśpiesza kroku biega jezdnie. Dlatego też czujemy s«w ^ wiazku zwrócić uwagę SBrt. er T n -<i! a t ) rożkarzom i woźnicom, J. v^ pod uwagę powyższe I pozwów «" rwie spokojnie przejść. _ a ^ Gdyby nawoływania ruassze---^ n,*e odnieść skutku, to y^^^^t ne.witany zainteresować SM 18 wą 1 winnych podagnąć do odpowiedzialności Pięciozłotówki bez znaku menniczego Łódź, dnia 8 grudnia. W ostatnich czasach coraz cześcle) sle zdarza, że niektóre osoby kwestionują I nie przyjmują nowych ołecłozłotowych monet nleopatrzonych znakiem menniczym, umieszczonym zazwyczaj po nad podstawa oostad alegorycznej t lewej strony W związku z tern oddział Banku Polskiego w Łodzi wylaśnfa te bę nie są sfałszowane. Warszawie, częściowo w mm*** królewskiej w Brukseli Monety wykonane w Wars**** opatrzone sa znakiem meruiw^ umieszczonym PONAD podstawa JJ stad alegorycznej z lewej strotfl.jt nety wykonane zaś w memikv V lewskiel w Brukseli znaku tego» DOSUIDAJĄ. Wobec powyższego brak w S nede znaku menniczego nie tnol* S i podstawę do kwesuorkr*aj 1, w je) autentyczności. x x Bandyta poderżnął sobie gardło Zaciekła walka w obliczu śmierci. nollcja rozpoczęła poszukiwani* bandyty w celu aresztowania go. Opryss ka znaleziono w mieszkaniu Jego narzeczonej. Alicji Głowackiej na Wartach. dulony I w 30 minut po aresato*"^ zmarł w szpitalu. X Parówki w hermetycznych pudełkad dla siamskich smakoszów. Przed kilkoma lary % Warszawy wyemigrowali do stolicy Slamu Bangkoku dwaj kupcy polscy Piotrowski! Kurowski l założyli tani wtelką firmę kolonislno-gastronomlozna. Przy sklepie powstała wkrótce pol ska kuclmiia I od tej chwil w Ormte panuje ścisk niebywały. Ostatnio pp Piotrowski I Kurowski ogłosńl iż wkrótce podawać BĘdą polski rarytas" - parówki * pustą. Wywołało to SDTUZKZNJ sjamczyków Plrnw zwróciła sle wobec ofertą do Jedlnej z większych fw» durtljarskkli, r^oeponujac dosta" Slamu warszawskich parówek sole. w hermetycznie zanikniet deltach. Tranz akcja doszła do skutku. - X Kompromitujący gzymsik na fotelu. Zakon z twardym wątpimy, ie łańcuch będzie wielki, bez końca Itczac sie z tern że ) nędza w młeśde naszem Jest włelka,..bis dat aih cłto dat". ft* Z Siedlec donoszą: E. T. Jeśliby Jakiemuś cudzoziemcowi powiedzieć, że po tyiu latach niepodległości sad polski będzie Jeszcze występował ołidailme pod godłami monarchii rosyjskie) nrilgdyby w to nfc trwierzył. A jednak, nie w najpodlejszem mie ścte, bo w Siedlcach, znajdujących się ce. Jak I geście. Natomiast Ałma w obrębie warszawskiego sądu apelacyjnego, sąd do obecnej obwili za Rubens gra role nieodpowiednia. siada na sesjach publicznych w wielkich kutułnych fotelach, udekorowa NY cii na górze bizantyjskim gzymslklem. Chodzi właśnie o ten gzymsik. Mieści on na górze carska koronę z bizantyjskim krzyżykiem t niżej duży napis po rosyjsku..zakon" z.twardym znakiem" na końcu. Gzymsik mała rzecz, ale ktoś Jed- Rejestracja cudzoziemców w starostwie grodzkwm. Łódź. dnia 7 grudnia. Jak nas lin formuje łódzkie Starostwo Orodzkte. wszystkie osoby, neeoosiadaiace obywatelstwa połsktego. które przybyły do PoisU przed 27 marca 1929 roku i dotychczas nie rejestrowały sie w starostwie oraz te, które przybyły po 27 marca b. r i mieszkają Już prze szło trzy miesiące, winny natychmiast dopełnić Ucieczka obowiązku rejestracji. Do starostwa które w sprawie tej wyda w tych dniach specjalne obwieszczenie, należy zgłosić sie t dwiema fotografiami, dowodami osobistemt oraz wypełniona karta rejestracyjna. Ostateczny termtn rejestracji nply wa z dniem 15 grudnia bieżącego roku, (y) -XX. kowala z wiezieniu. Z prześcieradła uplótł powróz. ilość zwierzyny kulturalne], a więc sam, zajęcy i kuropatw zwiększyła wrniki polowań przedwojennych; Dość sarn przekroczyła 37 tysięcy. Powiększyła sie też ilość grubej zwie rzyny. Jderrie. przetrzebione przez wolne odradzaia sie teraz bardzo szybk' " swvch lasach państwowych uo«e ic'' przekroczyła już t tysięcy. W 1918 roku mieliśmy w Polsce tylko 4 bobry. W r, 1924 liczymy Ich iuż 11 sztuk, w r sztuki, a dziś przeszło 250! Łoś zginął ostatecznie. Dziś tylko lasy państwowe ma ją go do 200 sztuk. Poza tern w lasach polskich zachowały sie zwierzęta drapieżne, lak rysie 1 żbiki, które 10 lat temu kończyły swój żywot Również rozmnożył sie talk rzadki iuż w Europie niedźwiedź, którego, jak obliczają, iest w przybliżeniu na ziemiach polskich około 150 sztuk. znakiem". nok winien sie ta Fotele sa oozywimde potrzej*^ niszczyć idb njfe ma powodu * **f p d) 'Ur ^ d 'f L^k cjl łe siedzlei na nkn sędziów^ C!?' borców. ale czyżby rzeczy*" gzymsik był talk istotna częścią składowa lotełu. > że twe można go byłb utracić? Skandal Dalszy ciąg po^ ści ukaże się w d$ jutrzejszym. Prokurator dr. Markowski pozostaje w Łod*'* Lód*, dola 8 grudnia wszelkim pogłoskom jakie ukazu'?. - w swoim czasie w prasie łódzka przeniesieniu ś» Lwowa os stan?., ko prokuratora- n. dr.tafta skiego Wortrrula nos. 4 - kmytfd 1 ODzctStBie w Łottol w dal«*> na swem efatychcsostw-eni 3 TRGFTTIGŁTTL jako twuowym Skrzynka do listo- Popieraimy budowę szpital 0.0. Bonifratrów w Chojnach* D L s ik. re W *c»v j^*v, "E ^s ''"y,.k 7(12 7 ha ^rz i P Od i**?" g^b ht*eg lu r-hon K^c la jf 2t ^ pr w t 9 KI zw ' ^łt J ze j*t, P C *ab it^t^ l/jwii (ok>w t, w W s ia RN E^M *4z

5 _ l. e c n r r «"" mim Sir. ją* * nad* i pf«w wzjc" i <&* u*'' olfcjr S** <" go en*' rsw 1 ' ł&t a ny "j* v k * go "»* M (J oi* j owa?* /O' ani *»V* si«* koju 1 ać»»., KTO* 8., eun*** tani" Porozumienie Składów Górnośląskich O R A Z PROGRESS" Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie Sp. og-r. por. K A T O W I C E Biuro sprzedaży I składy w Łodzi nl. Kilińskiego Nr. 65 tal , S08-78 I 144-8* Biuro Sprzedaży Koncernu ROBUR" KONSORCJUM" Łódź, al. Prsejasd Nr. 60/2/4. Ul. błam I.kładów , sarządu DĄBROWIECKICH KOPALŃ Obejmuje następujące E LIB O R" Spółka Akcyjna przedsiębiorstwa: Handlewo-Pricnyiiowi Ł. J. B O R K O W S K I " Oddział w Łodzi i Składy nl. KIHń.klogo 70, tal Reprezentacja Kopalń Księcia Hob.eniob.ejjo" i Kopalni Hoym-Laura" Koncernu F U L M E N ". IG NIS" Spółka Węglowa Reprezentaeja Kopalń Księcia na Pszczynie. Binro nl. Koiclnsskl Nr. 1, tal. 12t-t8. Składy Karolów I-aza Kolejowa, teł Towarzystwo Bezimienne KopalA Wągla CZELADŹ" w Sosnowcu Oddział i Składy w Łodzi, ul. Tramwajowa 16, tel Koncernów Górnośląskie Towarzystwo Węglowe GETEW E" Biuro Sprzedały 1 składy Sp. Akc. Giesche Łód*, nl. Węglowa 7-b, tel nl. Ogrodowa Nr. 76 tai WĘGLOBLOK" Sp. Ake. Polskie Tow. dla Handlu Węglem Oddział w Łodzi nl. Piotrkowaka 102, tal Składyi Zagajnikowa 43, tal Reprezentacja Skarbowych Kopalń na Oórn. Śląsku (SKARB OFERM). ył*"* ią w i P,, i>rt*j owan* * * te*' ^ Koszykowych o mistrzostwo Pol <l tta, *dv okreu wysyła po dwie dru aw* * W tym celu ŁZOGS postanowił # wadzić rozgrywki między tyce' u. li. ty T rze% * -«**! s? wił dn 111 r. *'' * 1 ** s z*'-^. aitf ar*ł r "U da' s^ ern a *Mazku z powytszeim (mała " tifc pod różujących, co tlumat^ SPORT Panie przy koszach hfnie/ żeńskich zespołów koszykowych *<toilii 14 I 15 b. m. w Krakowie się turniej żeńskich zespo \ systemem mistrzowskim re *anżńw. Spotkania rozłożono rwz ec, ae crterech dni Pierwszego E Wiśmy świadkami Zima«:iń ko- C *voh. Z czterech występujących rl2 ^"schender H. K. S. hłv 2:f ')- Zwyciężczynie przewyt Hr harcerki kombinacja oraz celno 3 -żalów. ' fc? 113 C 7 0 ' wysunął sie zespól ^henderu który będzie miał poszło przeciwnika w WKS I Ł. Pablanłczankl zareprezenv sie od względem fteycznym Zespół ten, gdy otrzyma Je- Wykończenie techniczne będzie z poważniejszych kamdydana mistrza Łodzi. -^czyć należy, że drużyny w) gtały dość brutajnle. K,f^echodzimy do omówienia poszmistrzostwo Polski Drużyna pod każdym wzciedein wwównana bez słabych ptuiktow w przed wie ńst wie do HKS-u, w którym najgorsza zawodntazka okaizała sie iedna z napastniczek. Nie przeszkpdfdło jej to Jednak zdo być W!ku koizy;'w sporcie tak bywa, że najgorsze siły przyczyniają ale do sukcesu swojej drużyny. Po,-ooeml drużynami a mlanowl JAS. WKS. I1KS. Poznański I llj^etider Ze względu na spóż- Bf sore postanowiono rozegrać za tein najlepszą była Bogusia. U nabiajiiczan świetnie prowadziła atak środkowa Plucińska,. Sędziował L K. S. Poznański 24:6 (12:4) Różnica klasy ogromna. LKS-janlld gra tv ledwie Kwaśniewska. letpri*..ża- ODiekowaty" sie przeciwniczki Z te- io powodu ŁKS nie mógł uwidocznić swojej przewagi cyłrowo. Poznański przedstawiał sie b. słabe. Prymitywna korobuiacją. Qra baz głowy na dowód czeco posłużyć może fakt że obrończyni usiłowała strzelić do własnego kosza Koala. Do przerwy Poznański broni sie lepiej Po /mianie stron pokonane zmieniały (Twukrotnłe nolcgreberówne. z Jeszcae gorszym wynikiem. W ŁKS-ie zasługuje na wyrozmienile wyżej wymieniona Kwaśniewska zaś z Poanań skiego Nowakowska. Sędziował dobrze n. Orazer. -X- Pustki w pociągach osobowych. odczas świąt ma obowiązywać rozkład jazdy. if<tt, dn. 9 grudnia. W oswtoicłi naczelnik łódzkiego węzła 80 p. Turczynowi/, przeproracje pooliaitóiw celem Stwierdzenia frekwencji r*'*nach kolejowych. Pvacje te dały wręcz sensacyj-!o ale mianowicie, te frekw niektórych pociągach spa- &> procent.,.owadzona w dniu wczoraj- ' atacta pociągu kurierskiego w wykazała w całym pociągu tylko trzydzieści osób. * obecny Jest formalinie zastrak normalny c?yć należy ctećkini ofcreseni tinaiisowym) wbtew zwyczajowi w oktesie przedświątecznym dyrekcja kolejowa weela łódzkiego nie uruchomi żadnych pociągów dodatlkowycii. Pociągi w okresie njfzedświiuteczuym kursować beda w tym sannyra stanie liczebnym l wagonowym co dotąd według normalnego rozkładu Jazdy. Na wypadek W\I.>TKV zwiększonej frekwencji podróżujących tylko ilość waigonów w pooiajgacłi zostanie zwiększona. Miast dotychczasowych dziesięciu wagonów w pociągach kursować będzie w takich warunkach dwanaście waconów. (x). - X - Edison a lampa katodowa. tor' **ta,nie lampy katodowej Jest 0 *"^ ^jjwiazane z naawiskicm Edisol> ua,4 ^ pterwsey zauważył zjawisko zona snia ujemnych ładunków elek- *ch przez rozżarzona nitkę żat elektrycznej swego wynalazku i* 4 ' e^ od tego czasu t. J roku *aczeli zajmowaić się tern zjapoświecająie mu wiele pracy of^f co*^ Nastąpił carfy szereg badan zków, których rezultatem a J Da katodowa w różnych odł ^1^6 n"" kłrj^sktem. mauważonem przez mich laboratorjach Zakładów Pbiliips w Elndhoyen arrnja inzyraerówkoostruktorów I uczonych, stworzyła z %j *5 tróiełektrodowei lampy radoskonała lampę katodowa, godną L^stki e badania 1 wynatorfri w zemjusza twórczego Edisona. e <Uml«maia lednakfe. jak pc- W. P. tf k* t<* ali tf ^eja z Merio Parku" zajełl Steedewszystkliem Fleming I a następnie Lee de Forest. *!. nie szczędząc pracy, dojabadau to zjawisko, aa zosa- B^^Ch otoserwacyj; zbudowali fcfjyiik katodowy z lampami dwu KJ oweml (katoda I anoda), a na- K, *T>rowadzałąc trzecia ełek- Pj0?«itke), stworayłl prototyp wyżej zauważyliśmy, początek I opierają się na zjawisku sipostrzezonem przea Edisona, który zatem Jeszcze raz zabłysnai swym geniuszem. T. zw. ^zjawisko Edisona" polega na spostrzeżeniu, że ciało rozżarzone do wysokiej tempetauary af«r»ś>i czyli wysyła ujem* cząsteczki elektrzyozmoścl t. zw. elektrony. I tak od roku 1883, od pamiętnej chwili zaobserwowania przez Edisona tego zjawiska, trwała bezustanna praca zastopów uczonych 1 konstruktorów, którzy dnie całe i noce poświęcali udoskonalendu lampy katodowej. To, co zapoczątkował genjainy u- mysł dobroczyńcy ludzkoćci, Edison, nad czem pracowało setki uczonych, dziś dzłeki niespożytej pracy l energji twórczej, daja nam w formie doskonałej Zakłady PhiiUps, W olbrzy SZKOŁA SAMOCHODOWA Łódź, ul. Piotrkowska 202. Wielki wybór swetrów pullover'ów i trykotaży poleca F. EKONOMIA" PIOTRKOWSKA SI. Firma eysystuje odr Plerwssoraędny Zakład Krawiecki Damski J. MOSZKOWICZ Łódź, ul. Zawadzka 2^. Tel Przyjmuje wszelkie zamówienia w zakres fachu wchodzące, podług najnowszych modeli francuskich i angielskich. Specjalny dział robót futrzanych. Łapko we palta własnego wyrobu na składzie. Ceny konkurencyjne! UWAGA! Zj.titf&JS&rs.-^t Daję na raty na najdogodniejszych warunkach Kaidemu bez poręczyciela Konfekcja damską i męską oraz kołdry, obrusy. Przyjmują wszelkie obstalunki KONKURENCJA" Łódź, Al. I-go Maja Nr. 36 Dr. Lewkowicz KONSTANTYNOWSKA 12, tel Choroby skórne, wenerycz. I plclo*t> Przyjmuje odg.9 llodfi 8 dla pań od 4 B. Dla niezamożnych ceny lecznic. Dr. med. h.lubicz UL. CEG1ELNIANA 43, TEL Sneclallsta chorób skórnych wene- ycznvcb I moczoptclowych. Naśwle danie lampa kwarcowa Przyjmuje od rodz I od 5 8. " Ia san od a~ oddziel nor^ekalnla LECZNICA Lekarzy specjalistów przy ul. Zachodniej Nr. 27 (rójj KonatantynowsklaJ). Tal Otwarta od godz. 9 rano do T wieer. Przyjmują w zakr.il* wszystkich specjalności! Dr. Bronikowski (chor. uszu, gardłi OW.) Dr. Dobrowolski (chor. seó>n«l w.ntr.) Dr. Jasiński Dr. Probst.. Dr. Jastrzębski (chor. oczu) Dr. Koliński.. (chor. kobieca 1 akusz.) Dr. Kalisz (choroby chirurgiczne) Dr. Trawińskł.. Dr Kofudzkl (chor. w.wnętrzae) Dr. Misjoo. a Dr. R.jterowsld (chor. płuc) Dr. Knichowiecld (chor. dzieci) Dr. Wożniakówna J... Dr. Siwiński (chor. ner. I psy eh) Gabinet dentystyczny Lek. dentysta Piotrowska. Lampa kwarcowa 1 wtr.ud. analizy. Dr. JÓZEF LUBICZ ORTOPEDA, Specjalista chorób kości, stawów I zniekształceń kręgosłupa I kończyn Własna pracownia wszelkich aparatów ortopedycznych. Gdańska 38, tel, Przyjmuje od 5 7* Nej dogodniej sse warunki! UWAGA! PORADNIA WENEROLOGICZNA Lekaray-speejallate w, ZAWADZKA 1 sayssa ad rano do t wi.eeo* ed U 12 I ł 3 przyjmuj* kobieta Ukarz W al*dzi*l. 1 lwięta ad 9 2 pp. Leczenie chorób WENERYCZNYCH, MOCZO- PŁCIOWYCH 1 SKÓRNYCH Badani, krwi i wydzieli* aa syfilis i tryper. Imttliiii i inniibira i mlogtai Gabinet śwlatlo-laeanleay. Koantetyka tekaraka Oddzialna poczekalnia dla kobiet PORADA 8 zł Dr. med. Niewiażski ul. Andrseja 5 Tal Choroby skórne, weneryczne i moczoplciowe. Naświetlanie lampą kwarcową, Przyjmuj* od 8-10'/i po pot. t od 5-9 w, Wniedziele i lwięta od 9 do 1 w pol Ola pań oddzielna poczekalnia. DOKTÓR W0ŁK0WYSKI Cegielniana 25, tel Specjalista chorób skórnych i wenerycznych. Elektroterapja. Leczenie lampą kwarcową. Przyjmuje od godz 8 2 I od 5 1 W niedziele 1 święta od 9 do 1 w pol. Dla pań oddzielna poczekalnia. Niespodzianki dla radiosłuchaczy w grudniu. W dajgu grudnia radiostacje polskie, nadadzą kilka audvcvi. która beda prawdziwemi niespodziankami dla radjosłuchaozy. Odbędzie sf«wiec koncert słynnego na świat cały pianisty Egons Petrl, słynnego wiołonczei«sty, Arnolda Póldesy. oraz wicie imwch pięknych audycyj. W dziale Hteracklm. recytacje I ferjetony. A wice zakładajmy radioobjornlki i iiacliajniy p3ihe.

6 x c fl or Nr ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE Spółka Akcyjna. Ulica Piotrkowska 115 : -: Telefon Oddział sprzedaży detalicznej artyhułów elektrotechnicznych GRZEJNYCH. POSIADAMY NA SKŁADZIE! Im bryki do gotowania wody na herbatę. Maszynki do kawy i herbaty. Garnczkl do gotowania różnych wymiarów. Wentylatory sufitowe, biurkowe i ramowe. Ozonatory. Inhalatory. Skrzynki reklamowe świetlne. Dla Pp. Stolarzy piły taśmowe (Bandsage) piły tarczowe (Kreiss&ga) oraz wiertarki do drzewa. Dla Pp. Ślusarzy wiertarki ręczne 1 na statywach różnej wielkości. Dla Pp. Fryzjerów suszki do włosów oraz aparaty do masażu i maszynki do strzyżenia. Dla Pp. Radjoamatorów i blacharzy kolby do lutowania.» Dla Pań żelazka do włosów oraz grzałki do nagrzewania żelazek do włosów. Piece różnego rodzaju oraz piecyki promieniujące. Poduszki elektryczne (Termofory). Odkurzacze. Szczotki do froterowania Kuchnie, kuchenki i płytki, piecyki do pieczenia ciasta, smarzenia mięsa i drobiu, oraz inne artykuły elektryczne w zakres grzejnictwa wchodzące. Samoczynne aparaty do gotowania i pieczenia.izotermy*. Pralnie I magle elektryczne Savage". Od dnia 1 września r. b. zaopatrzyliśmy nasz skład w duży wybór żyrandoli, ampli, lamp, biurkowych i nocnych oraz armatur do nowoczesnego oświetlenia wystaw sklepowych, wnętrz sklepów i biur, które sprzedajemy za gotówkę i na wygodne spłaty w ratach. JAKO OKAZIE polecamy tylko naszym odbiorcom reklamowe żelazka do prasowanie w cenie Złotych 30.- płatnych w ciągu 15 miesięcy po 2 stole miestecznfe, Pp. Odbiorcy energji elektrycznej h. T. E. Sp. Akc pragnący skorzystać z powyższego udogodnienia, zechcą się zgłosić do SKLEPU ELEKTROWNI, ul. Piotrkowska 115, gdzie po przedstawieniu jakiegokolwiek z opłaconych rachunków za dostarczoną energję elektryczną i załatwieniu formalności otrzymają nabyty przedmiot

7 Hf. * Str H E S S E Piotrkowska Ul, tel ŁÓDZ, Sw. Andrzeja 1, tel DZIAŁ KONFEKCJI, Palta: jesienne męskie zimowe sportowe damskie Garnitury: marynarkowe sportowe wizytowe smokingi Spodnie: golfy, do konnej jazdy Kamizelki frakowe Szlafroki bonżurkl Burki, kurtki gospodarcze Ubiory skórzane. Galanterja Bielizna Krawaty Skarpetki Szale wełniane jedwabne OBUWIE Męskie luksusowe FUTRA Palta futrzane damskie Futra męskie sportowe Kożuszki zakopiańskie damskie, męskie 1 dziecinne Czapki karakułowe i fokowe Futra do przybran DZIAŁ KRAWIECKI NA MIARĘ Wyłączna sprzedaż angielskich płaszczy nieprzemakalnych WYROBY DZIANE Pullovery Kamizelki Swetry Szale Czapki Pończochy F-my Burberys" L.t.d. London: Aguascutum" L.t. d. London ARTYKUŁY SPORTOWE Narciarstwo Boks Piłka nożna, siatkowa 1 koszykowa Obuwie sportowe Rozciągacze gumowe pokojowe i sprężynowe Szermierka Lekkoatletyka I t. d. Z a k ł a d y R a d i o t e c h n i c z n e " v N A T A W I S " Warszawa ŁÓDŹ PiotrKowsha 152 Tel KraKów Starowiślna 17 Odbiorniki najnowszych konstrukcji, na prąd zmienny oraz na baterje. Głośniki Zenit stale na składzie. Wyroby dziane, swetry pullovery I t. p. w najmodniejszych deseniach wykonane solidnie na nowoczesnych maszynach w najlepszych gatunkach POLECA Fabryka Trykotaży i Wyrobów Dzianych F. P E T Z O L D Główna 8 Łódź Główna 8 SKŁAD SUKNA L. KRÓLEWSKI Tel Łódź, Andrzeja Hk 2. Tel Poleca. Materjaly na garnitury,.podnle, palta damekie, męakle, mundury wojaków. pierwszorzędnych fabryk łódzkich I bielskich Dogodne warunki kupna Ceny niskie. Zakład wyrobów Skonano - Galanteryjnych j. moaiki 11 mo.uzth.ri ŁÓDŹ, ul Gllwn. U (priy Piotrkowski.)) POLECAMY: Kufry, walliy 1 S.kwolał. vii. lkl. * rodzaja, Ter.bkl damski*. Portf.L, Papierosa!*.. T.kl Tornltlrr, Paakl bajaiow*. Plaaaki 1 wn.lkla r.paraefa. CENY UMIAHKOWAN1. Pierwszorzędny magazyn obawia damskiego, męskiego 1 dziecinnego. l i>ódi ul. Andrieja 9 poleca w dużym wyborze obuwie w wyborowym gatnnku po cenach umiarkowanych. U W A G A i Trzymamy ale. aa.adyi duły obrót a mały zysk. KRAWIEC STANISŁAW MĘSKI MARKIEWICZ Łódź, ul. Piotrkowska 163. Lewa oficyna I piętro. Przyjmuje zamówienia z materjału własnego 1 powierzonego podług najnowszych fasonów. Wykonanie solidne 1 punktualne. OBUWIE DZIECINNE SPORTOWE 1 ŚNIE GOWCE. Piui ps tioai) prnitwyft. F. NUC, NAWROT 11. ZAKŁAD SZCZOTKARSKI. G O R T A T h. pracownik J. SchCits. Łódź, ulica Południowa 11. POLECA: Pendila malarski* wiialkl.go radiafu, rai iiezotki do tecbnlcin.go aiytku i do fabryk. Kównloz iiezotki do ułytku domowago rolnych gatunków,

8 Itr 9 X en ty Nr 322 ^ Polskie Zakłady Marconi S. A. Olbrzymi rozwój ra<safonjl którego najoczywistszyrn wykładnikiem Jest cyfra zgórą 20 miiljonów radjoabonentów na calytm świecie, powodiuje powstanie potężnego przemysłu radiotechnicznego 1 radiofonicznego. W Stanach Zjednoczonych roczny obrót sprzętem radiotechnicznym określa się cyfrą około 600 milionów dolarów. I w Polsce, tak jak w innych kra Jach z chwila nadania koncesji na radjofonję Towarzystwu Polskiemu Radio", stało się aktualnem zagadnienie przemy słu radiotechnicznego. Organizacja tego przemysłu Jest nietylko kwestją kapitału, ale w pierwszym rzędzie kwestją patentów. Bez licencji przemysł nie może produkować, nie nadużywając prawa patentowego. Polskie Zakłady Marconi Spółka Akc bo taką jest nazwa najpoważniejszej popularnej naszej placówki przemysłowej, jak już sama nazwa wskazuje, stoi w ścisłym stosunku ze znaną na całym globie ziemskim firmą angielską Marconi's Wlreless Telegraph Co., której założycielem jest genialny wynalazca I ojciec radjofonjl senator Markiz Gugllelmo Marconi. Poza stroną patentową oraz wszelką pomocą techniczną opiera się firma Polskie Zakłady Marconi również na kapitale londyńskiej macierzy, a Jej kapitał zakładowy wynosi zł. Zakłady firmy mieszczą się w Warszawie, przy ul. Narbutta 29. w których przez znakomicie wykwalifikowanego robotnika pod kierunkiem polskiego inżyniera produkowane są aparaty radiofoniczne, poczynając od detektorowych, po przez znane I popularne trzylarrrnówkl OLE) do najbardziej nowoczesnych l luksusowo wy konanych ekradyn (z zastosowaniem lamp ekranowych). Skała bujrjowy aparatów zadawala wszystkie wymagania rynku, gdyż budowane aparaty stoją na najwyższym poziomie radiotechniki. Aparat detektorowy twą konstrukcją 1 wyglądem zadowolnl najwybredniejszego radioamatora, a może być przez TO IrWB»TO OCzATgE! SZCZYT Radjoaprzet Marconi Jett de nabycia w anionach wystawowych Zakładów MARCO NI oraz w większych (klapach radiowych. ftrmę przyjmowany zpowrotern po cenie kupna przy wymianie tegoż aparatu na lampowy. Aparat całkowicie zelektryfikowany, pracujący zupełnie bez baterii 1 akumulatorów, przyłączony wprost do sieci o- świtetieniowej i o zasięgu na ca łą Europę Jest w przygotowa- lupjofonj, fc.amćo Ni G E N J A W Y N A L A Z C A I N y RAOJO <ap lata temu, w r założył w Londynie Zakłady Marconi, które ta. dziś największą światową firmą rad jotechniczną. Polskie Zakłady Marconi śdśla współpracując z centralą zbudowały Polskie Stacje Nadawcze I produkują w kraju Odbiorniki wszelkich typów, znakomite Głośniki Marconivox I Radiovox. Uniwersalne Prostowniki, oraz Wzmacniacze Gramofonowe uszła* chetnlające muzyka gramofonowa, Marconi stworzył radjo. Marconi ma w radjo największe doświadczenie. Marconi daje gwarancja najwyższa* go gatunku I sprawności. POCZĄTEK I SZCZYT R A D J O F O N J I T O - P O L S K I E Z A K ł A D Y M A R G O N I j a Ł60Z, PIOTRKOWSKA 84, Tel nta. Pozałetn zakłady Mark orcie go produkują prostowniki, zastępujące w zupełności niewygodne akumulatory i baterie anodowe, tak, ie każdy aparat może być przyłączony bezpośrednio do sieci oświetleniowej, a posiadając stałe naplecie anodowe, nie daje żadnych trzasków w odbiorze. Wzmacniacze naszej firmy uszlachetniają także muzykę gramofonową, oddając, aż do złudzenia naturalnie, żywe słowo oraz muzykę z płyt gramofonowych, bez żadnych szmerów. Specjalny typ wzmacniacza nadającego sie do lokali tanecznych, towarzystw sporto wych, kinematografów, sal posiedzeń i t. d. zbudowany jest w szczególnie przystępnej cenie i w krótkim czasie zyskał sobie, w okresie filmu diwięko wego. duże uznanie. Poza gotoweml odbiornikami buduje firma części składowe aparatów, jak również wypuści ła na rynek skrzynki z kompletami ekradyn. ułatwiające za bardzo przystępną cenę zbudowanie sobie samemu ekradyny. Dział głośników stanowi również poważną gałąź produk cjl. Poza,.Radiovoxenr produkuje się głośniki Marconlvox M SI. które odznaczają się wysub telnionym tonem tak wysokiej, jak 1 niskiej skali l pięknym luksusowym wykonaniem. Z chwilą wejścia w użycie nowego środka propagandowego w postaci megafonów wzma cniaczy wielkiej mocy wzięto pod uwagę I ten dział, budując kilka typów dwu. cztero I szesclo-tubowych. Megafony dają się zastosować w trojaki sposób, a mianowicie: 1) dla przekazywania słowa czy muzyki wprost z mikrofonu, 2) dla prze kazywanta koncertów gramofo nowych za pomocą adaptera gramofonowego własnej budowy a dającego złudzenie bezpo średniego koncertu, 3) w połączeniu z odbiornikiem radiofonicznym w celu nadawania komunikatów czy koncertów radiowych nadawanych przez sta cle nadawcze. Zważyć należy, że zasięg tego typu megafonów wynosi 1 kilometr przy doskonalej czystości głosu 1, Jak doświadczenie dotąd wykazało, bywa z po wodzeniem stosowany w czasie wielkich uroczystości, parad wojskowych, nabożeństw l odpustów, przy widowiskach sportowych oraz reklamie. Megafony firmy zostały chlubnie wyróżnione na PWK. w Pozna nlu grając przez 4 miesiące na otwartej przestrzeni bez żadnych uszkodzeń i reparacyj. Nakreśliwszy w krótkości zakres produkcji firmy Polskie Zakłady Marconi, musimy wspomnieć, że w dzisiejszej fa złe rozwoju zatrudnia ona ponad 200-tu robotników wyłącznie polskich I około 10 Inżynierów 1 50 urzędników. P. Z. Marconi posiadają w kraju bogata tradycję, za opat ru Jąc od szeregu lat armię lądową, marynarkę 1 lotnictwo woj skowe w specjalne typy stacyj korespondencyjnych do użytku wojskowego. Obecnie budują stację nadawczą wielkiej mocy dla Ministerstwa Poczt I Te legrafów. przeznaczoną dla Ra dorrtia. W celu udostępnienia swych fabrykatów zakłada firma P. Z. Marconi własne sklepy w większych (mlastach. W Warszawie mieści sie sklep firmy przy ut Marszałkowskiej 142. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 84. w Katowicach przy ulicy Dworcowej 16. we Lwowie organizuje sie oddział przy ulicy Akademickiej 14. poza tem wszystkie poważniejsze firmy radiotechniczne w kraju posiadają na składzie aparaty typa Marconlego. Wa I* 2 Peł k Stira Oss j* r iat ^ v Jjjfo Wiie J a s ^ K f" " rz Ko Ko "kie r 3 ' P k l J*V P w * lr an f w Pa Wyciąć. Radjo-kącik Warszawa, poniedziałek, 1411,7 m Sygnał czasu Muzyka Komunikat meteor Przerwa Komunikat gospodarczy O czerń wiedzieć powinna dobra gospodyni Przegląd komunikacyjny Program dla dzieci Muzyka gramof Lekcja lezyka francuskiego Muzyka lekka, Rozmaitości Skrzynka pocztowa Tolnflcza Trlełda rolnicza. Podsłuchane. POWODZENIE. Jak sie powodzi pańskim braciom? Najstarszy sie ożenił, drugiemu zaś powodzi ale doskonale. STUDJA. Miody student: Przepraszam. gdzie tu test aula uniwersytecka? Starszy student: Bardzo mi przykro, ale leszcze nie miałem spo aobnośd zapoznać sie bliżej z naszą..ain.a muter". SŁYSZAŁEM. Słyszałem, że pańska żona plek nie śpiewa? Qdvbv ia pan słyszał. InaozeJby pan mówli. DZISIEJSZE KOBIETY. On (następnego dnia po ślubie): Jak d sie podobaj wczorajszy wieczór, mola duszko? Ona: Jeszcze żaden z moich siu bów nie byt taik piękny, Jak wczorajszy. WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ. Kucharka: Panie dyrektorze, proszę ml wybaczyć, ale Już od dwóch miesięcy nie otrzymałam swej aależnoścl Dyrektor: Ja Józi wybaczam. POŻYTECZNE ODKRYCIE. ' Pomyśl mota kocham, wczoraj przyłapałam mojego męża, gdy całował nasza pokojówkę. Na przeprosiny musiał ml kupić suknie 1 kostium. Ale dziewczynę zwolniłaś ze służby? ' Jeszcze nie. potrzeba ml bowiem leszcze nowego okrycia Muzyka gramol Sygnał czasu Program na dzień nasi Przerwa Koncert międzynarodowy Warszawy. 22. Felieton Komunikaty PAT Muzyka salonowa. Katowice, poniedziałek m Sygnał czasu Koncert gramol Przerwa Komunikaty Koncert gramol Radioamator Śląski Muzyka lekka Rozmaitości Organizacja I rozwól Instytutu Pedagogicznego w Katowicach Lekcla poprawnego mówienia I pisania po Dolsku Sygnał czasu Komunikaty Strażactwa Pol skicjr, o Odczyt dr. M. Karewicza Koncert międzynarodowy s Warszawy Felieton Komunikat meteor oraz zapowiedź programu na dzień nast w iezvku francuskim Komunikaty PAT Odczyt wygłosi w Jeżyku serbsko-chorwacktm dr Viltai Francis Muzyka salonowa. Koenlgswusterhausen. poniedziałek m Gimnastyka. 9. Odczyt dla praktycznych rolni ków Recytacje poetyckie Najnowsze wiadomości Lekcja angielskiego Muzyka gramof Lekcja hiszpańskiego Bajki Co darować dzieciom na Gwiazdkę Dr. Ełse Hfldebrandt: Prawo żony do pracy Literatura francuska Koncert z Berlina Proi. Moser: Muzyka kol cielna Prot. Baschta: Nowości z ge ografji Lekcja angielskiego Dlaczego powinien rolnik zabezpieczyć sie od wypadku? Nowoczesne sposoby bu downictwa drzewnego Odczyt Nansena Koncert międzynarodowy z Warszawy. Nast. muzyka taneczna W przerwie fultograłja. PRZYŁĄCZENIE DOMÓW 00 SIECI KANALIZACYJNEJ. Ryzyko niefachowych robót. Sprawa połączeń kanalizacyjnych z samego początku natrafiła na poważne trudności. Kryzys finansowy, który przeżywa nasze miasto, przyczynił sie do ograniczenia robót, a w związku z tem właściciele nieruchomości, jedynie pod presją kar administracyjnych w ostatnie) chwili zdecydowali się na przyłączenie swych posesji. 1 to jedynie przez bra. me, łącznie z rynnami deszczoweml na ulicy. Ponieważ termin do 14 grudnia r. b. jest już za pasem, prze to na opracowanie planów kanalizacyjnych, poszczególne firmy zbyt mato mają czasu I same plany, w większości wypadków, wiele pozosta wlalą do życzenia. Oprócz tego większość firm są to firmy nowe, którym brak praktyki 1 zarówno personel techniczny, jak robotnicy nie posiadają dostateczne) wprawy do tych robót, gdyż rozpoczęli roboty zaledwie od dwóch miesięcy. Wymaganie Wydziału 1 kontrola są szczególnie ścisłe przy prowadzeniu robót kanalizacylnych. Właściciele w wiek j zyko. szóści wypadków nie zwracają uwa-l gl na Jakość roboty, lecz na taniość, ale skutki, jakie z tego wyniknąć mogą, że przy złym ubiciu ziemi mogą spowodować pękanie lub usuwanie się murów l fundamentów, zaś robotnicy mimo woli źle spełniają swój o- bowiązek przy pracy. Wydział Kanalizacji wykopy oddaje w akord, lecz samą zasypkę wykonuje na dniówkę pod dozorem sumiennych majstrów Roboty przy zasypywaniu wykopów na ulicach są wykonywane w bezpieczniejszych warunkach w porównaniu z robotami w posesjach. Solidne firmy z powodu zbyt liberalne) ustawy przemysłowe), która dale możność każdemu, kto do 17 grudnia 1927 roku posiadał świadectwo, że prowadzi! roboty ślu sarskle lub studniarskie, pozwala na uzyskanie koncesli I w ten sposób różni osobnicy, którzy pojęcia nie mają o robotach kanalizacylnych, u zyskali koncesje f przyjmują bardzo odpowiedzialne roboty, narażając wła śclclell nieruchomości na poważne ry NA SEZON ZIMOWY do POLECAMY zapobiegania zamarzaniu I pękaniu szyb wystawowych. Przy użyciu wentylatora szyby nie potnieją I są przezroczyste. PoraliTowarzystwo Mm l L 6. Piotrkowska 165, tel FIRMA J. MOSZKOW1CZ (Zawadzka 22). Firma ta Istnieją lal 30. posiada za sobą chlubną przeszłość pierwszo rzędnego damskiego zakładu krawieckiego. Szczególnie renomowanym Jest dzlat futrzany literalnie bezkonkurencyjny w całe) Polsce: nader bogatym, gustownym wyborem wszelkiego rodzaju futer, oraz najnowszeml modelami fantazyjnych wszystkich krajów zachodniej Europy. W pierwszym roku Istnienia ilrmy znana elegantka łódzka p. O. odwiedziła zakład p. Moszkowlcza 1 określiła mu najnowszy model karakułowego palta, jaki zauważyła na bulwarach paryskich. Pani M. na podstawie pamięciowi, określonego wzorn zestawił Identycz ny, który po plerwszem noszeniu go na ulicy przez wspomnianą damę z hlgh-lite'u niebawem znalazł moi. naśladowczyń. W ten sposób dopiero futra damskie. Jako nafefektownlcj szy zimowy strój kobiecy, rozpowszechniły sie szybko po całej Polsce, stanowiąc Jeszcze po dziś dzień szczyt mody. Dzięki tak wielu zaletom fachowym nic więc dziwnego, li chlubna krawlecko-futrzana firma zdo tała zaskarbić sobie liczne rzesze najelegantszej IdleoteU m. Łodzi I O- kolicy. Dr. med. Z. RAKOWSKI Tal ipaclaiiłta ehor6b ««. nota, gardła. 1 plac Frrylmola Konstantynowska Nr. t. hu mm Wieczorna rozrywki Ł*^ Teatr Mlelakl: _ w ooł. Staś kłem. czyi! tajemnice lalek: P Artyści wlec*. Pan Tonaż- ^ Teatr Kameralny: Mężczyzn* Weta. Teatr Popularny: w pol. Kog* po pot. 1 wlec*. Pociąg *W*Jl Teatr Oeyerowskl: w poł. 1 * Skaimier zamki Filharmonia: w pot Porań** foniczny. Miejska Ualerja Sztuki - Apollo: Przegrana tycss. Poci seansów v godz. i a " Bajka: Szampan. Caslao: Manoiesca. Czary i Ostatnie wypadki * siynls, ( «Wy** MI seansów- o god? «* ' Corso: Szalony Jeździe*, ^erwszy sean* 4-ta loiatsl ' Capltol: Motyl brukowy., Orand-Klno: Zemsta hrabie*'' te Chi feto. Luna: Maski Erwina Re***'' Mimoza: Uśmiech losu. Oświatowy: Dwa pokoi* 1 *** młodzieży Sokół prerju (, < Mset seansów o godz 4 * Odeoa: Papo, Ja obca hrab*^"/ / seansów > g<xir 4 " *T Palące: On nie powróci ja** Raj: Tarzan H serja. Resursa: Erotikon.. Splendid: - Statek komediant FBm dźwiękowy. Jk Spółdzielnia: Pojedynek «" ' stworzą ch. Słońce: Pa* I Pałachon... Wodewil: Papo, Ja chcę W*, Początek»ean«ó\» o eodrl' Zachęta: Ostatni pocałuoe*' Ą Pocz. seansów. 4.3a o JO. -X WINSZUJEMY. Jutro: Waler* i Leokadii Wschód słońca Zachód Długość dnia Ubyło dnia Tydzień 50. Wi Redaktor naczelny: Franciszek Probst, Odbito na własnej maszynie rotacyjne! przy alicł Zawadzkiej or. 1 Za wydawnictwo odpowiada: Władysław StypsJko* Za redakcja odpowiada: Roasaa Faraaaaaal