Archives References: A /5 A, /5 The Polish Institute and Sikorski Museum 611)1{ 9w6ivwxboll A Copyright: The Polish Institute and

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archives References: A /5 A, /5 The Polish Institute and Sikorski Museum 611)1{ 9w6ivwxboll A Copyright: The Polish Institute and"

Transkrypt

1 A, /5 The Polish Institute and Sikorski Museum 611)1{ 9w6ivwxboll A

2 PRAEPOSITUS GENERALIS CONGREGATIONIS CC. RR. MARIANORUM SUB TIT. IMMACULATAE CONCEPTIONIS B. M. V. "Gli2RiA IN EXCELSIS DEO V' 4 Via Corsica N. 1 - ROMA 22 grudnia r. E.KSCELENCJO, NAJCZCIGODNIEJSZY PANIE AMBASADORZE, The Polish Institute and Sikorski Museum Uprzejmie prosimy przyjąć. nasze świąteczne i noworoczne 'życzenia, by Wcielony Król Pokoju wzbogaci/ z boskiej swojej hojności Osobę Najczeigodniejś4 Waszej Ekscelencji Pana Ambasadora.,Jego Najbliższych i Najdroższych Mu osób Rodziny,a przede wszystkim naszą znękaną Ojczyznq,którą w jej bohaterskiej -dobrej woli-,godnie reprezentuje Wasza Ekscelencja-wobec Stolicy Apostolskiej,darem,przewyższającym wszelki zmysł,pokojem,jakiego nie moze dać s:wiat pogrążony w swojej niemocy. Łącznie z powyższymi życzeniami miło nam załączyć wyrazy najwyższej czci i poważania,jakie względem Najczcigodniejszego Pana AmbasAora żywimy. /7-4a 1-7C-Plf e - gisep(--, i R. 12', Jego Ekscelencja Najczcigodniejszy Dr.Kazimierz PapEA,Ambasador przy Stolicy Apostolskiej v.trastevere R o m a. 44r11,

3 ŁAA ) Romai, 2n Die t ( br t The Polish Institute and Sikorski Museum Pro Memoria. L'Ambasciata di l'ołonia ha 1'onor3 d pr,?gare Sua Lccel1en2a Roverendissima :.onsignor Maestro di Crner di.iua..antit di ben volere concedere 0.14st& 4mbasciat car łe d'ingresso per 11 Con cistoro Publicu,(uando creato Cardinałe 11 Prima łe di Polonia Si :)revede un notevole arrlvo di ż o1acchi da utte le prii del mondo Libero. L'Ambascłata avreb.e bisogno di 21 crte per ił riparto 0,e1Worpo Diploatic*a distribuire a. )rominenti ersonahtl. 22 carte distinte per un riparto,annesso O vicł - no a cuciło del Corpo Diplomatico,.per N ndri Rettori del-. le "issioni 14cc1esiastiche l'olacche in vari esi deller.-ura,con i.',ecerdo,i a :loro assitenti. 50 bigli tti, er posti distinti er ai łrł sacer- doti e laici (circa er posti cou uni,nche 2edie per alłri pellegrini e membri,nin ninr*nn n Rnmn nnrgibilmpn łp in

4 S( -1-1 The Polish Institute and Sikorski Museum H altec e_ -t H# r 3 2-cs--sr, L h Pa % nen n--7 Ą 2 o, 1 o, Ii di-tni--ftyra e s--1, S% I )1f h-a---n-n---l-r,,źk,,

5 lish Institute and Sikorski M ret-0,1 J,A.71 eihil ct Jf ci1,2 ", -

6 lish Institute and Sikorski M YahrLc 5)A fl,ta -4 cl kypą/s J, LŁ 2 "7 irr Ą h.l4pe-ri

7 14,14 14' (4( (Sź Roma - Borgo S. Spirilo, 5 Le Genc'Tal de la Compagnie de Je;sus prsente ses respectueux hommages on xcellence Institute and Sikors Ijonsieur Casimir Pap6e, Ambassadeur 'Ixtraordinaire et Elnipotentiaire de Pologne prs le. et Le prie d'agnjer ses mei łeurs voeux pour Noel et le Nouvel No.ół 15 J yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

8 ibj4,li The Polish Institute and Sikorski Museum Commissione Pon łificia. di Assistenza od suo Instanc4 lie :Hresidento, Ii Reverondissimo Monsign(le inizlarido le soienniti delie iamioade di fratellanza manifestaflo ileterna fede dell Umanitb, nel finale triomfo delie ' forze hu na su ouelie del małe. Ci cediamo anche noi.vogliemo che non sia \rana. la morte doi sołdat' polacehi e ita- iianir'dł cuł le 1.me nono aceolłe delia medesima terra iła- ilna.vogliamo che i vivi imparino e.seguano le diretłive che :Lord ci danno wiła 'loro morte.essi'ci danno l'insegna- manto che abbiamo di non dare li nostro consenso al male che sl manifesta nella yito dei popoli e in gile], ia degii.indi,:iduessi ci InsegwAlo che si deve rischiare tatto e non ril,:laere nalla Guando si tratta dl difendere la nostra. fede,na rostra patrła, in nostro cristiano modo di vivere. Perobisoc?.na nache sare estendere la mano verso tutti li uomini ni buona volont'a,.)er pater oporsi,con forze eoni l ripeteri delie in ni non si puo dimendicare cha fl -) ai mondo delie forze,ehe colo una forza iiu,gran- de...t,hnere di faro delie insanita. No.. 2)1i,benche por ił moment. siamo perseguiti,possla, no In faccia gil alłri p9poli,con fierezza e eon 8cieni ł _H-lamo felicl cha nw3tra. amici Italian' Ci corwren- dono,co frateiii - dtarmi.simo ricooscenti a). 'opolo e al Governo Italiano per la cura da essl data. Ule tombe dal nostri soldati,non abbiamo nessuna luuietadine per le saime. del nosłri frateill.,rimaste in..uesła terra osiłale,che ci ca- ra 8 tut łi.essi stessi,a Llonte Cssino,hanno detto ai passanti: "Adbiamo reo le flosłre alc Dio.i cuori alla I corp' ali terra di ł13iia."... i« ,44 i ż ; 'ł! r,.. 2. przy 4, 4 I. dnia t'l'ł k's / ry'11,1_

9 Ł-- / " ) Ł'L GI 2(_, Ł Ł ć i 2 / Ź-.( "--7491'zŁ,-, : 47 _ ć 7-h - - Ł71-i The Polish Institute and Sikorski Museum. 1 / 7 Gł"- t` 17--zł -Ł 77/4 I ł Ż-7--4_ Ł Ł-c '

10 (5' --17L27 Ł, ZtattL2tc ' (72" 72 / 1,7?"? zzti ł -2 c ti ćłł -)-,-744 jr-ca A./ 6 K-ić7771-_--C,C_-7 ŁOĆcc (7-iztt,4 c,,żź 7:6(2 9(424 7_26- //c G:)(/ 7K Ć1111,71, 447 'z Ć'leć 17;:ćs 74, The Polish Institute and Sikorski Museum 1/7)/t Y(.- 17c Ć7 c-iy cż7j y t ł - tł, 72,t Kić/ t7/44,- g

11 qi3k :674,g_ ż PLI/13#11 y - 7/ Z 1 żwt The Polish Institute and Sikorski Museum k~p4, Ły ć, // ~1-0 i..., /2 14( ill7u7m flt-- ĆŹ nć 2ityć.%6 62 2ei t4iii ż szitt,, ś, i in, 7 tt-ć -441 ż ' (-' t( 7 7 /(i- źć'ł 'z76'2, U7,7) /2:66( 41,1 S/2 7 Vi Izi ć.t, ĆŹ, (LŁ,,,,7-7,dić 7,;(7-2,x,i, iti-,,,,,,,, /,,,, '. rni,_ cliddiz 2,2 ć ć 244 tz ć- ć L. Lż,

12 t (74-1 d4l., 47-7V1--e-td-t) ż IĆ.Ć.4-t-ł ć,-ćr----' ł "- -yist5bez-z27- r-r h / 2( ł )=I ż,/ 1"9 e;71. '"2-11: -(9 47-2" e51 ) i A /P 1(47 i zz łu y The Polish Institute and Sikorski Museum 3;7 "( S1,54-24 dz/ 271 (2 l'6( ń Mr7 7,774J 77 `r47z-ti (7_,-Łtć e ać- 7-7e-6,

13 11(7, / Ł W i ), 2'.2 n727:7 i i 7 /(----b 2-; ry._%,, -9 (27)--- (22, (114,v y 2i-vhsil P. 7 '1117 i Ż - 2,-.2 0,, 7,_,7 v 77,r 25t ił; 5 $ ttfl7i /A ~2V 77 (.1Ę771.7,5', c y i-n(7v i 9/ v -... r v i 2-77/9,977 1,72:27, ł I?Ć7 277, 77/ wij The Polish Institute and Sikorski Museum

14 43 The Polish Institute and Sikorski Museum ł i ł L. \, \I \:),i4lidt ISisź

15 ćc i Ccc- 0-;..,0"1", The Polish Institute and Sikorski Museum (2- \J ht4arj o łt.,,t,

16 The Polish Institute and Sikorski Museum L G LC C wiłyt----u,e4 1L 1,1 e GL.<.

17 19 listopada 1952 r. e Polish Institute and Sikorski Museu Szanowny Panie Ambasadorze, Serdecznie dziękuję Panu za łaskawie nades/anę mi depeszę w dniu.święta Niepodległosoi. J-WPan Ambasador dr K.Papee Rzym opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London,

18 -P$ kti4k, 1, 1Q-1 (--? e'isterivą o; 1-.ATiNps Q(pAUCIVQ) Nr4}:a p 4t Isji >Q.Nrc' tel tin Rtm: s i tt Lkiii Ppm kiat The Polish Institute and Sikorski Museum tłiji k bx 'IĆ) 1( &M: ni L (nootatl VititOĘ. t-.3 dbek:el ; Yrii.*Aus. ±.(t) k*lł 2.:145Cij9 o Nt bku; livt i t 1, Cul!, Q/si f \ -- ką tn:51 i ni VA (A 4U. /sta\oc ita0 19;A ti<dt4^111.g. itr\ i, rtiuą,\ (4, kik;as 4-4 ttit, 1,1 \\Ą iljtir\t;\ 'Li \ tibilu' kikfi 11 r vii sb bo, hija,\ LĄ 'sit; 4 mbpe 'a R. F. u: J.QOStOISK 'r) Ćma

19 , CiREDZIE ii 4 34 rrezy=ta R2EOZY.0Sx0IJITEJ na dzień Swięta Niepodległości The Polish Institute and Sikorski Museum Obywatele Rzeczypospolitej, 11-go listopada 1918 roku Naród.L-olski osiągnął cel, o który walczyły pokolenia naszych Ojców, Dziadów i _L-radziadów. alczyli wszyscy, jak kto mógł i jak kto umiał, jedni z bronią w ręku, inni na polu nauki, literatu- ry lub sztuki, inni wreszcie w zakresie pracy gospodarczej i społecznej. Cel jednak tych walk by/ zawsze ten sam: NIErODLEGLOSC. Co słowo to oznacza najlepiej wiedzą ci, którzy tak jak my niepodległość stracili. Często słyszymy dociekania na temat tego, że w obecnej fazie historii niepodległość poszczególnych państw staje się iluzoryczną wobec coraz bardziej wikłającego się położenia gospodarczego i politycznego świata, które wymaga coraz bliższego współdziałania państw między sobą. Tak jest niezawodnie. Istnieje jednak wielka zasadnicza różnica między tego rodzaju zależnością a utratą nie-,)odłegłości. Zobowiązania pobierane w imieniu poszczególnych państw przez ich prawowite władze, nie stanowią utraty niepodległości. Dopiero, gdy państwo obce narzuca innym swą wolę siło, lub zmusza je do poddawania się rządom wyznaczonym przez siebie wbrew woli obywateli kraju - wtedy następuje utra- ta niepodległości. Fakt, że wszystkie państwa przyjmują na siebie dobrowolnie pewne ograniczenia swej wolności, nie może byc", powodem zaprzestania przez tych, którzy zostali pozbawieni wolności przez innych, wałki o odzyskanie niepodległości, do której każdy naród ma niezaprzeczalne przyrodzone prawo..ego prawa pozbawiono brutalną siłą naszą Ojczyznę. Dlatego mamy obowiązek walczyć o odzyskanie niepodległego bytu dla żolski wszelkimi sposobami, jakie są nam dostępne i jakie 77 chwili obecnej mogą przyspieszyć o- siągnięcie pożądanego celu, wystrzegając się zarazem ponoszenia ofiar bezowocnych Ufamy, że J3ócs w tej słusznej walce nam dopomoże. r //. Londyn, listopad 1952 r. AUGUST ZALESKI (

20 Indicazioni di urgenza 1-)A4 /J STATO DELLA CITTA DEL VATICANO TELJEGRAMMA Mod. 2/ Q.000 Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegranima II Governo non assume alcuna responsabilita civiie in conseguenza del servizio delia telegrafia. Le tasse riscosse in rneno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilita Spedito il 19 ore pel circuito N. del destinatario devono essere completale dal mittente. Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'europa centrale e pei telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra. all'ufficio di Trasmittente Qualifica DESTINAZIONE PRO VENIENZA Num. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 61orn0 e mese Ore e minut' Via d'istralamento e indlcazionl eventuall d'ufflelo lndicazioni evenłuali tassałe Destinatario Destinazione Testo lish Institute and Sikorski M bi.e..hugust Zaleski 43,4aton i1m31 14ondon r 3 o Prosimy Pana Prezydenta przyjgó dzień bwitta Niepodległości wyrazy oddania i wiernalo.6di sprawie Papee uawlina (Cognome, nome e domicilio del nuto Indicazione obbligatoria) i? #4-1\V42t)Aft-P.,1-13, 4E: SAINT-51F-C4 /litsivz, _ 2ż.../. _

21 The Polish Institute and Sikorski Museum K Roma, 2 2(4-1 11:9 Via della eona ',zlane, 34 (--/ SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE O SEGRETERIA ce-etć,-, cc (r v-te śtc:' (7-4 4,4 Uwita cf y i. Ą.L 4. Azits fil 10.-n...1 V61--,- c.:. tle.4 Ń i c,c4

22 inajosadn, R. r. Stolicy.4postolsidn4: N.,d(2 tq 9, r &daj/ k i? lish Institute and Sikorski M PRINCESSE RUSPOLI FONTANELLA BORGHESE 55 ROMA VEUILLEZ AGR2ER PLUS VIVES CONDOLEANCES ET PROFONDE SYMPATHIE DANS VOTRE DEUIL PAPEE AMBASSADEUR DE POLOGNE

23 N'1 fil,t[f ( 02).] Perugia, 4.4 $4?ttopzbre - /r DIREZIONE ARTISTICA Palazzo Danin' Tel SEGRETERIA GENERALE Polazzo DonInI Tel 'Ambasada IL r..4; Pa/c- 1..(d-te,c7 :cqearzugla. /icńai Apootolsidi, W72 i k lf-480'h Nj / Ziy j2 Prot. N 296 A S.E. LWBASCIATORE Dł POLONIA PRESS LA SANTA SEDE ',ta dci, Vllint RWA The Polish Institute and Sikorski Museum Sabato 20 ~rento miła Chlosa dt S.Doenloo eon la pres-mtc 2tone doi.steró Coreogralloo wlaudes Eoangoitt", cu'rł iuo,go ia clan-14 guraztone doiła V.114 3agra Unbra, che st spoi erc s000ndo tł programa clie st afloga. Qw?sta Prestdon2a st tt rą parttooiamente ono rata *e.1a oorr( 1 Interventre odia '?antfee'taztorw tnaujurałe o ad aiłra manifesta ztone posta t prograno7a. &auro w.12a Stul adest one ano nos tra pre,(1htera Le sari, gr to se oorr; proanunctare a quałt Con otpt rtnpr(121~1. estazont vorrł tntirz erare. 71 IL :R sideate ( Dr. u.go,wpa łt*/11, )

24 Pomn, 18 Settembre Polish Institute and Sikorski Museum Iłlustre SiAnore, S.E. ltmbnscintore dł Po- lonia i;:xesso l rnti Secie ha ricevu- to 11 SUQ cortese invito e11 nisłcale Umbrn. Sono ineariw,to di informarla, oho limbasciatore e vivrmente r~.-.krie'ato di non połer'intervenłre, - per csa dl un). m9.3j3ttl. oho 3. obbli 1J una curu. e FI ui C on d li-.3'untd ossequi Egregio Sigflore Fresidente Lupatelli. delia SaraMUslcale Wbra Ferugi a. 7"9 deu'ambasci ta. yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

25 ;;; , Rome,le 4 Septembre Ambosada. U. P przy ftoiley Apostolskiej N 4/fźi V":7(s.zł-o dala f/k The Polish Institute and Sikorski Museum Votre Excellence, Je Vous remercie bien cordialement pour les f61icitations et les voeux prsentós d l'occasion du 25-me anniversaire de mon ordination sacerdotale.je suis trs touch6 de Votre cordiale attention. Veuillez agr6er,monsieur le Ministre,mes hommages les płus dist4lguós. Tout d6v0u4n J6sus-Christ Notre-Seigneur 07,42.--1?toćb- 76( ż kez"i or-a.,~06, A Son Excellence Monsieur le Ministre K.Pap6e Ambassade de Połogne prs le St,SIAge Viale Trastevere 284 Roma

26 Ii Ambasada Ii r. przy A-kostws!,,,J Plu8gi, 8 wrzenia 195. C-Z01,46 1ny Ojcze Polish Institute and Sikorski Museum 'Mj chwilowy pobyt poza Rzymem był przyczynę. opl)żnienia, z jakim doszła do mnie wiadomosc o zgodnie (Mea rchimandryty Teodoz ego PałuszczyĄskiego. Wiem dobrze ;2',e zgon tego wybitnego uczonego i wielkich cnbt zakonnika jest przedewszystkim strat. dla Zakonu Swiętego Tazyle,go, któremu 7=rły w tak trudnych czasach' mdre,przewodził. Dlatego tez pragmę przesłac Ojcu wyrazy me- 6o bardzo.gbokle6o wsr)błczucia, które jest tym ywsze, iz rowfioczesni e Rzeczypospolł ta straciła w Zmarłym lojalnego obywatela. Proszę przyjc, 4Ielebny Ojcze, wyrazy mojej czci i wysokiego' szacunku. Przewielebny' Ojciec Hlib Kinach 'Akariusz Genelny 43konu.1_elkie6o W RgYyll yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

27 ( D2) 'onzczes, (lie _ Piazza Madonna de i Monti, 3 - Telefono CURIA GENERALIS ORDINIS BASILIANI Sti JOSAPHAT /52. Wasza Ekscelencje, Mam zaszczyt złózyc i serdeczne podziękowanie Waszej Ekscelencji imieniem naszego Zakonu za przesłane wzniosie wyrazy kondolencji z powodu niespodzianej Smierci 4w.p.naszego oigenerala Toodosiusza. Zostaj z nalenym uszanowaniem o. Hlib Kinach, OSBM. ) ProtoconsiGeni The Polish Institute and Sikorski Museum Jego Ekscelencja Kaz P a p 6 e Ambasador Rzeczpospol.Polskiej przy w.stolicy CłTTA DEL VATICANO

28 Rome, le $ Septembre Anstbaw,of!, P.. P. lr //P 217 Weseb &filia 7. /i riz Eminmee Rśvrondissime, 1,411~11111K;;"'~ The Polish Institute and Sikorski Museum Jeapprends que Votre 2mInenloe c(13b- rcrek prochldneifienł le clnwxitennire de ordlmnon scernotałe. heureuse -occaslon WeneFse Lul; prsenter mes meilleures flicitations et mes voeux les plus corć1aux gul no sont ps seu1ement 1 Lal i1s i 18 ussi ceux dc mon Gouverneent et des tous ales compatriotes, connaissant los sent liaenb de Votre EiGence envers notre nation. J". joiris lfassumnce de 1a plus.huto et reseetueuse consldjiration avec lequelle je cuis, de votre..mlnence PkvrendIssime le trb,q oh17it servlteur on minence tverendisslme le CrcUn.1 1ment 'Vlcaire Gm1 d 3 i21ntet6 etc. etc.

29 ROMA, le 6 septembre 1952_ VICARIATO DI ROMA Monsieur ltambassadeur, The Polish Institute and Sikorski Museum Jtai ótó tras touch6 de la si aimable lettre de Votre Excellen- ce et des voeux qutelle m ł apporte de Sa part ltoccasion de mon lubiló de 50 ans de pretrise. Jty al retrouve itexpression des sentiments bienveillants dont Votre Excellence rata donnó tant dtópreuves e Je La remercie de tout mon coeur et on Lui souhaitant ies grces du Seigneur los płus desiróes, jtai lthonneur cittre de Votre Excellence A San Excellence M er CASIMIRE PAPEE Ambassadeur de Pologne auprós du Saint Sióge ROME

30 Anibasada R. r Ploiky.kpostolskiej IjYff4d-0 didn 27. ish Institute and Sikorski M ELT H E PRESIDENT ZALESIU 43 EATON PLACE LONDON SW W IMIENIU POLAKOW WE WLOSZECH ORAZ WLASNYM PROSZE PANA PREZYrENTA PRZYJAC WRAZ Z ZYCZENIAMł WYRAZY HOLDU I ODDANI/ PAPEE 4ti, ;r7 c.7 Af2

31 Londyn,dnia 17.1X.1952 r. e Polish Institute and Sikorski Museu Panie Ambasadorze, Uprzejmie dziękuję Panu Ambasadorowi oraz Połakom we Włoszech za łaskawie nadesłane mi iyczenia. Przy sposobności /ęczę wyrazy prawdziwego szacunku WPan Ambasador dr Kazimierz Papee Y), Rzym opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London

32 J akw,.ada R. P. przy Pterlicy Apostolsid4 ) Wfiszło dnia 29, 0,12; 1.,14 i Ą1,,v , 79th Street Jackson Heights, N. Y. 5 sierpnia 1952 r. Jffielmo.żny Pan Ambasador Kazimierz Papee via de]. Re 222 Roma /Italy/ The Polish Institute and Sikorski Museum Wielce Szanowny Panie Ambasadorze: Serdecznie dziękuję Panu Ambasadorowi i Jego Małżonce za słowa współczucia z powodu zgonu p. Męża mego. Okazywane mi dowody współczucia są prawdziwą pociechą w wielkim moim smutku. Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy głębokiego uszanowania, a dla Pani Ambasadorowej łączę bardzo serdeczne pozdrowienia. Maria Kuc harzewska 1/.71 2,01` 2,9 cf cf>

33 IŁ r. przy 114, Lłij' ł5ł rn, dnia 23 sierpnia Polish Institute and Sikorski Museum a 13 Prq 12 Czcigodny i 13rogi Ojcze, NiezAernie e wia- comosć o jubileuszu Ojca ta 8 pójno do nas doszła; nie moglismy wzic w niej udziału choćby tylko w tomie przesłania życzetl, ani wywołać odpowiednich reakcji ze strony Stolicy Apostolskiej. Korzystam z okazji by przesłać Ojcu najserdeczniejsze pozdrowienia oraz iyczenia od nns wszystkich.. 'ispominamy tu bardzo serdecznie ca ł.. pracę dokonan przez Ojca w tak trudnych warunkach, i te wszystkie wielkie zalety osolste; które w tej pracy znglazły wyraz. Ilelebny Ojciec Ter~zjusz ieiis..1 OCT,. w Ilammond(Ing) 54, '11s2beth :tret. yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

34 , 141,i j,t (s- (5.33 ałm, GłóVal.,`: 1),:e,z3ska,-.Towarzys da z Góry Karmelu, mani przyjemnoó wsys i,hch CzłonkćV7 ToiĄ/Arzystwa,. źe w n1i31.:.e:).ę 27 lipca b.ri, w k3.:..sztorze OjcóW'Karnleiit-w w Hammond, odbędzie si.ę mi.ła uroczystw.5d ro. dzinna: Ojciec Terezjusz 7i1iikski. obch..)dzi w tym dniu swój srebrny Jubileusz życia zakennego. stitute and Siko 18 Myślę, że niejeden z nas będzie chciał rzystaó z tej okazji, by Ojcom okazaó nasz przyjaffl i przywi,ązanie. Spotkamy Się Wię c W Hammond, 54 Elizabeth.St. w niedzielę, 27 ca, między godzin 10 t r a 7 yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

35 ),14,ti ts stitute and Siko UNITED STATES POSMGE -4,Q# 3 CENTS 3 Rev. V. Meysztowiez via clei Scipioni 284 Roma, italy yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

36 remmook..*:~ An't.basda R, P. przy 4 Itti,1115/5/1 ostobki 4 ROme, 9 Aotit N WC2S*0 dnia 9. W7 J*2 Trbs Rewrende Polish Institute and Sikorski Museum Jłapprend que vous fatez demain le 50-hme anniversaire de votre profession reijeuso. Panrił los nozibreux voeux qui vous parvlendront eette heureuse oceasion nó porralent manquer ceux des -.?olonals rófu4ós on qui tdent un reconwlissant souvenir de ee czlue vous avez fait pour notre jeunesse 1,6poque ou vous ótlez Supórieure de i Villa Lan-te. Je me fa1 done bur interprte en vous souhniłant, Tr"hs Rvrende 1~e, de longues et heureuses ann6es W.aet1vit6 pour i& glolre do Diou et łe blen du proehaket on vous print dlagre`ier ilassikanee de mes respeetueux. sentimenłs Trhs P. 6rende Mbre A.P.SeP3dini Sacr6 Coeur F ł orenc e. póe 1"-1nbassadeur de oiqgrle prhs le S.Sibe; yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

37 e Polish Institute and Sikorski Museu filitti,46-6 2;6,to ar ,-- opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London

38 e Polish Institute and Sikorski Museu 19E) ag- 97~, tra;~ 1;71-677~ C't %f 11 7 "I- ł f<" 1--0 Get EZ- 771 (lichki cfs, CĄ2 1,--4 -t~7 c?6-le ~74; na 71jśź `)( A( ~0 tilac opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

39 e Polish Institute and Sikorski Museu Y>dr-n_4_ast_a_L-YS??1_tirBiorne - opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

40 No.415/19 le 29 JuI11.et The Polish Institute and Sikorski Museum 4.1kt,4t,.rws10. :5e41V k \ PAMbassn.deur91: n Rb e1m -P w- y1,eritw \"tiens vous 'faire parvenir llessurance de lyiyrn ue je prends au deull qui vlent'de, frapper votre noble t1on et son Chef. Un des personr.mges'les plus marquants et en, Ame tel;ips les *.ilus humalus vient de quitłer notre monde tourmen-w. Certes on a eu rlaioon de louer hauteulent llenergie indomptsble le'1;3beur incesr;nt et les qualits vmiment viriles de l'intelligence et du c/31-?etre de Son Txcelience'Madme :eron, Je crol cependnt que 11"1sto1re impartile se plaira peut4tre plus encore A soullgner la si flinine Mlicatesse du coeur avec laquelle ei łe se penchait sur les pauvres et les Ushritós, dont elle sentait si hien les cltreses et. si volontiers les hur4bles joies. Nous sommes loin ła,geait aussi dfoublier lthospitelitó si gfircuse 2ccoroe par le:xgentine nos 6migrs. Ctest donc au souvenir de Celle qui fut en plus d'un itr1 homffie dltat une alre affectueuse pour le peuple de lirgentine, que jtadrese mon 3on '').,ceilence YOnsieur.,1bassadeur ótlrentine prkg le 7,40-.44, 1A-44.0 A 0.4,4,4--L-c ,//,, c ł

41 ,9 ' a i homma jtrjoute ue ie drapeau de cette Ambasade a (tó mis en- berne ds1 Keeptlen de i douioureuse The Polish Institute and Sikorski Museum Veuillez agrer, on$1ur lfmblaadeur, i'assumnee de m t haute -Oleriidt4łtO: gomolile'd! / 1 iryq 91.1P41. 8.fle 12 L1 J3 abeiq noe 4' Ambo,mk4' 4.o1 elpim4 n:g J s411.aupml., pr?) łg de Po ogng..b.tilemnuo3. ebsk) le44 łup eb - a 1. 1 naw ołaie0it -01,auo1 ob noołhl. ue z. m 1i.yJ~lifflv 3g 4.d.:~e-ord Iugdz1 9.1.$1 noz eh g4.143t.~ mb I,3 go0-.6ni1.1.tni'ł gb ngi '.0iłotatgt.l'up oł nooffwb$w00 Lo0e.9(100.auI Er' tlie s;. g:11 4.1q gg $.1 g.1:1 sqm $1 f Ck0V/3 ix 4 gałnimbi In zi len t$i 5;31 '11JZ 3"113i13.i19q ',V,;L agi aeld la $141lee $110 3.aoo midi C9W4u4wo=a esidtpvd. ag.1 wig 1:110.1ov łe f19 łup 91.1,.-j o t)nob 11f341qaorl Iduc)1,ti icauft ł rug 9"zt- 't'is ewod. am t b aułq.431,b101. AI eb 9-1q1jsq el *141 C1 N'tNNZ N N-N, \* s:4 P:: ,1ti, 1\ k's\,59łby 2Vii0=Y '1119'0 lusboati n--4fiaw e34

42 [vi E.y L. -n 155 Roma, 31 de julio do The Polish Institute and Sikorski Museum Saflor Embajador: Tengo el honor de dirigirme a Vuestra ic celenaia para acusar reaibo a su nota n 415/19 dcl 29 dcl corriente, por la que me hace llegar sus sentidas condolencias por el fallecimiento de la Excelentlsima Sehora Eva Perón. Las emotivas frases de Vuestra Exceienca, en las que con tanto acierto ha interpretado los valores excepcionales de la ilustre desaparecida y su fecunda obra en favor dcl pueblo, me han producido la ms rofunda impresión en esta hora de tan hondo dolor. 4itero a Vuestra Excelencia las ex, resiones de mi 111,s alta y distinguida consideración. - "(.7,'Prłkw Mdri ObVd Velez Fabalador A S.E. el Seńor Embajado/' Extraordinario y Plenipotenciario de Polonia ante la Santa Sede, Sefior Casimir Pap6e ROMA

43 :" - f 7 he Polish Institute and Sikorski Museu MODUI:ARIO C. Tel. 63 INDICAZIONI D'UROENZA Ricevu Qualifica I DESTMAZIONE Pel circuito N. L'Amministrazione non assume (deana responsabilitcl civile in conseguenza del servizio telegrafie. COP D Eli.30A 4.==.RM ROMA MOD. 30,(E Le ore si contano sul meridiano corrispondente "`c12'1&riiro _mcdi dell'europa Centrale. Nei telegrammi impressi a caratteri romani, li ffrke -numert,i. (1015:d li nome del luogo di origine rappresenta quello del te rainma 41 secondo quello delie parole, gil altri la data Pora e i minuti Wrt, $;eseritrlźione. PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE ) Ord. lo Giorno e mese Ore e minuti Via "e,4"st&icaźi9ni-.-..,., eventiwi. dy:11.1: qib` 951 Isł. Poligr. Stato P. V. (o , HO MOLTO GRADITO SUCI GENTILI AUGUR' STOP MIA ALTA STIMA ET GONSIDERAZIONE SALVATORE ACGOLGA ESftESSIONE REDECCHINI SINDACO ROMA. ktrilkish,(111 R. P. przy ApostiollWdie, I Telescriventi pf 'Avettil per lo trasmissione o riceziona di comunicazioni eon scrittura su zona o su foglio, a mezzo di linee telefoniche, telografiche o ponti radio. '

44 zione del destinatario VV\10:1, -3W315VU 31V I A 303S OSS3.1c1 V ł 110-1Q.c1 I f3 3 4p.Lv I o svgv\nt soslt -3-AdVd C».101,ĄJ I SVO 003 cutjontl:e ossau.: 4!.)3:1 I p presso l'ufficio postale. Sign'ficato delie principali indicazioni che MP = Da consegnarsi *mile mani del destinatario. TC = Tele7r. collazionato. i PC Telegr, con avviso tele- grafico di ricevimento. eventualmente figurano prima dell'indirizzo < TF Da telefonarsi al donnduo del destinatario. TR = Da tenersi a disposizione del destinatario presso l'uff. telegrafico. RP. x Telegr. cen risposta pagata. x rappresental'ammontare delia tassa pavata in lire italiane, o franchi oro: XP = Telegr. eon tassa di espresso pagata dal mittente. he Polish Institute and Sikorski Museu FS Far proseguire. GP Da tenere a disposi- '1,1 ww( _ y LVDJ i

45 , Liisł AMERICAN RELIEF FOR ĘPIAND CHICAGO 22, ILLINOIS' ą S OFFICE OF THE PRESIDENT Nt" 'Aełce Szanowny Panie Ambasadorze kmbp,safla Ifi r, przy tiky Aposłobgbiej N. 7tf- Wos-gb1ni 71',//'":" The Polish Institute and Sikorski Museum Serdecznie dziękuję za nadenane gx7'at'ułacje z oicazji mianowania mnie przez Ojca Swiętego Rycerzem św. Grzegorza. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności nało żonej na mnie przez to wyróżnienie i mam nadzieję, że będę mógł dokonać wszystkie obowiązki związane z tym honorem. Pragnę jednocześnie zakomunikować, ż e w wyborach odbytych 1 kwietnia br. zostałem wybrany okręgowym sędzią powiatu,m5.1waukee i nowe stanowisko obejmę 3 stycznia 1953 roku. Jestem " wybrany na sześć lat poczym, o ile zechcę pozostać sędzią, muszę ubiegać się o ten urząd drogą drugiej elekcji. Przyznam się, że trochę mi żal opuścić Uniwersytet, gdzie spędziłem ostatnie siedemnaście lat przy ulubionej pracy. W tym okresie 1,250 adwokatów skończyło studia. Z drugiej strony wierzę, że nowe stanowisko tak samo mi będzie odpowiadać i pozwoli mi w dalszym ciągu służyć sprawom polskim i społecznym. Żałuję, że nie mogę odwiedzić w tym roku Europę. Podaję jednak do wiadomości, że p. Adela Lagodzińska, prezeska Związku Polek w Ameryce i generalna sekretarka Rady Felonii Amerykańskiej, z końcem lipca będzie w Rzymie i odwiedzi Wielce Szanownego Pana Ambasadora. Pani Prezeska jest szczerze oddana Radzie Polonii i w dużej mierze przyczyniła się do pomyślnego wykonania programu dobroczynnego naszej organizacji. Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy mego wysokiego poważania i szacunku. JWielmożny Pan Kazimierz Pale Ambasador R. P. przy Stolicy Apostolskiej :{zim viale Trastevere ii 7.., F. X. Swietrik Prezes

46 ish Institute and Sikorski P. przy spktolskle.1

47 Anibasada1. P. przy Ftv;y :3141 i r. / 7.,2 N 17, paggio 1952 The Polish Institute and Sikorski Museum Eccellenza, a seguito delia mia lettera in dạ. 57"12 maggi corrente, mi onoro di inviarle ił programa delie manifestazioni che avranno iuogo in Firenze ił giorno 23 maggi p.v., nella ricorrenza dei V centenario delia nascita di Giroiamo Savonarola. Mi permetto di rinnuoyarl ił pi fervi do invito di voier assistere a tali celebrazioni. Con.i pi. distinti ossequi (Prof. Gio io L Pira) A S.E. Casimiro Papee Ambasciatore delia k olonia presso la S.Sede Roma

48 CITTA1 Dł KREM WINT() CENTENARIO DELLA NAS CITA Dł GiROLAMO SAVONAROLA PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONS 23 maggio 1952 Ore 10 - Messa nella Cappella dei Priori in Palazzo Vecchio. Ore 11 - Corteo da PalaZzo Vecchio al Convento di San Marco. Ore 12 - inaugurazione delia Mostra dei - Cimeli e Documenti Savonaroliani nel Convento di San Marco. The Polish Institute and Sikorski Museum Ore 17 - Arrivo in Piazza delia Signoria dcl Corteo dei Giovani. - Fiorita sui iuogo dcl supplizio. - Discorso ai ragazzi tenuto dall'assessore Piero Bargei lini - Ricevimento nel Salone dei Cinquecento. Ore 21,45 Cerimonia rievocativa in Piazza delia Signoria e discorso dcl Sindaco di Firenze On.Giorgio La Pira. N.B. Nelle cerimonie delie ore 17 e delie ore 21,30 i Sigg. Invitati accederanno, per Via Vacchereccia, nella tribuna appositamente eretta sotto la Loggia delia Signoria.

49 1W, Rwa, magio Polish Institute and Sikorski Museum illustre Agnor Ho rticevuto eon sincera riconoscenzn 11 1,10 gentile invito alle manlfestzioni ch yrannq luogo a Flrenze 11 14correnza del V Centeulrlo delia 11scit 01 Giroiamo roną rol tuf~mea- te non ho la possibilit di- ry.rtire per que'jto giorno,,:-;:v-(.;ndo, qui del obb1lel1 anterloimmbnte accełtatl. siane che avk;) dl Perć), aha rinn oc.- cercheró cli prendere conttto personle eon. Lei, Sismor ziarl delia S.ba gentile Mer.110i8. Intanto ha preo) dire I sensi delia alta e sincern considerazione Signore Prof.Glorgio La Pira Sinduco dl Firenze.,1 yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

50 ,u,1115k Ambasada IV. Apo" cf-7-i NY(s2;!$.).bI 7f.Y.1 I lish Institute and Sikorski M Generał Anders 7,averłon łreet, London..przesył Po nabozenstwie Montecussino zjednoczeni myiach i uczuciach amy serdeczne wyrazy pamieci Gawlina,Papee. K. Pap de 222,Vjaie rrastevere.

51 jeut14.415/5/ PIA.ASSOCIAZIONE DI S. NICOLA DI BARI IN ROMA )! hamda E. F. Benedetla dal S. Pedre (7 Merzo 1929) «Pios S. Nicolai cultores asliociatos ex corde benedicimus, Deum adprecantes Ul Thaumaturgus Orient' Romanam viam illuminet: PIUS P P XI zs Ap0$4-4>iSkie1 PATRONATO DELL'ASSOCIAZIONE Eminentissmi Cardinali, E. TISSERANT - C. MICARA - B. ALOISI MASELLA - T. INNITZER - N. CANALI 5 C 14o.,..,,, 13- //j! Presidente S. E. II Principe Don FRANCESCO CHIGI DELIA ROVERE A - Piazza S. ł Giovanni in Laterano, 4 (presso Mons. Sprega) - Telef ROMA Roma,ii 10 maggio 1952 Eccellenza; The Polish Institute and Sikorski Museum Questa Pia Associazione, continuando la sus attivith, newintento di sviłuppare sempre pii ił cuito di S.Nicoła e delie varie opere connesse, ripeterh anche quest'anno la tradizionałe solenne celebrazione delia -benedizione del Mare di Roma, come avviktse a Ban i e a Venezia. La cerimonia, come da annesso programma, avrh luogo domenica 18 corrente al Lido di Roma siła presenza delie maggiori Autorith połitiche, civiii e miiitari, e assumerh carattere di rito cełebrativo in o- nore degli Eroici Caduti dał Mare e dell' Aria, cuiminando neł suwestivo lancio in mare, da un aereo, di una corona di ałłoro durante la recita delia preghiera del marinaio. Data le finalith e la sflennith delia sacra cerimonia, saremmo particolarmente grati all'e.v. se voiesse accordarci i'ambito onore dal Suo intervento eon la gentile Signora. Con sentiti ringraziamenti e distinti saiuti IL PRESMDEETE Principe don -&rancesco Chigi delia Rovere S. Ecc. ił Sig. Caeimiro PAPEIE Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario delia Polonia presso la banta Sede Visie Trastevere 222 (Strada Privata Ambrogio Traversari) 21 ROMA r e

52 [iq PIA ASSOCIAZIONE Dl S. NICOIA DI BARI IN ROMA Benedetta dal S. Pedre (7 Marzo 1929) Pios S. Nicolai cultores associalos ex corde benedicimus, Deum adprecantes ut Thaumaturgus Orient' Romanem viam illuminet: PIUS P. P. XI, PATRONATO DEWASSOCIAZIONE Eminentissimi Cardina Ii : E. TISSERANT - C. MICARA - B. ALOISI MASELLA -T. INNITZER - N. CANALI Presidente: S. E. II Principe Don FRANCESCO CHIGI DELIA ROVERE ROMA - Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 (grosso Mons. Sprega) - Telef ROMA Sotło g/i auspici di Sua Eminenza Rev.ma ii Signor Cardinale Clemente M/cara Vicario Generale di S.S. ad inizia łiva delia Pia Associazione avra luogo /a FESTA DELIA BENEIIIZIONE BEIMARE Bl ROMA soft la prolezione di S. Nicola Domenica 18 maggio 1952 Nella Basilica Regina Pacis del Lido e Polish Institute and Sikorski Museum Dane ore 6 alle Messe lette. Ore 10,30 Messa solenne cantata all'altare del Santo. Ore Solenne processione delia sacra statua del Glorioso Taumaturg dalia BASILICA «REGINA PACIS» fino a Piazza de' Ravennati. Impartirist la benedizione al mare un E.Mo Cardivale. Ore 18,30 Ritorno aha Basilica e Benedizione Eucaristica. Visto Dal Vicariato di Roma, 16 apriie opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London

53 441; Roma, maggło Polish Institute and Sikorski Museum EeeellenzE, Ho. ricevuto 11 Suo gentile lnvito aha trudizionele Bened12,1olw del re dl saom, o,he avm luwb comenlea prossima, Y1 sara' fatt0 11 plr:icere dl asslstere aha cerimon18, se non. fossi obb116who a recara, ilmeen1- mo glorno, a Monte Cassino, per ltnniversario della:battaglla, festa tradizionale dcl combattehti polacehi. Vo41a gradire, Eccellenza, assiee eon. miel sincerl aenti, i sensł delia mla alta e sln-7 cern stima. A '2::w -1 cellenz 11 Pr1nclpe Don fcesco Ch14 cll7-;.owxe Pren.te dellsociazione PErl. L yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

54 .; 9 _Lp okitmiski i. -Ac? Woszło (bila ły, ish Institute and Sikorski M ELT KDRE 'ABBATE REA MONTE CASSINO PREGO VOSTRA PATERNITA PERMETTERE CELEBRARE SOL ITA MESSA AL CMITERO POLACCO PER ANNIVERSARIO BATTAGUA'bOMENICA 1L8 MAGGI() ALLE IQ VERRO GON MONSłGNOR GAWUNA PAPEE

55 7 "oarew"oromix, ~411~110.1~ ~ Tł. P.przy ity Apostolsics'-,',L li,.51( Razie, le 9 Nhl TT. / //i i li? finła f.,r2 Polish Institute and Sikorski Museum De retour dtune br'eve absence de Rome, jlapprends 1s perte douloureuse que vient de subir ł lordre kla suite du dcbs de son res- pectable Chnnceller, le Rnngoni Machlavelli. Je vlens donc prier Votre 'Yxcellunce dlagrer, en ces tristes eirconstances, mes trbs vives condo- U,ances dont Ule voudra bien,je ilespre,?len rendre 1 ł almab1e Interprte nuprs du Grand aglstre.. Je prie (alement Votre Lxcellence de recevoir llassursnce - renouve de ma trs hute consid ć,- ration. Son le yćnea111i Fr. :'!1.erco1an.i Pava 2imonetti Lleutemdit de 110.S.M.de R o m e. yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

56 f) WAM (Sig 55- IL LUOGOTENENTE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE Dl MALTA Rome, le 13 Mai The Polish Institute and Sikorski Museum Monsieur 1'Ambassadeur, Je suis tres touchó de la part que Vo- tre Excellence a hien voulu prendre au nouveau kdeuil que nous venons d'prouver en la personne du Cl,ancelier de l'ordre. le Marquis Louis Rangoni- achiave1li- J'exprime Votre Excellence les remerciements du Grand Magistere et les miens personnels. Veuillez agrer, Monaieur l'ambassa- deur,les assurances de ma haute consideration. łó3 (Bailli PrN, Antonio Hercolani Pava Simonetti) Son Excellence Monsieur Casimir Paice Ambassadeur Extraordinaire et Piónipotentiaire de Pologne pres le Saint-Siege Visie Trastevere 222 (Strada Privata Ambrogio Traversari 21) Roma

57 lish Institute and Sikorski M Ant soda B. P. przy Apostolskiej lj Weszło dnia 3 p J72 ELT HIS EXCELLENCY AUGUST ZALESKI 43 EATON PLACE LONDON POLACY WE WŁOSZECH PROSZA PANA PREZYDENTA PRZYJAC DNIU SWIETA NARODOWEGO 3 MAJA ZAPEWNIENIE NIEZŁOMNEGO ODDANIA SPRAWIE POLSKI CAŁEJ WOLNEJ ł NIEPODLEGŁEJ PAPEE

58 14,u15 9'4 15 maja 1952 r. e Polish Institute and Sikorski Museu Panie Ambasadorze, Uprzejmie dziękuję Panu Ambasadorowi oraz Polakom zamieszkałym we Włoszech za depeszę wyrażajcę. Ich oddanie dla sprawy Ojczyzny. 495 JWPan Ambasador dr Kazimierz Papee Rzym opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London

59 14t,!1( - OR DZ ł E.PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ w 161. r00znic2 Konstytucji 3 Maja The Polish Institute and Sikorski Museum Obywatele Rzeczypospolitej, Gdy polscy uchodźcy polityczni z tęsknoto. w sercach obchodz wiełk rocznicę 3-go Maja, Rodacy nasi w liraju, z którymi 4czymy sig całym sercem w dniu Swięta Narodowego, - znaleźli się wtym samym polożeniuvr jakim byliśmy za czasów najazdu carskiego, kiedy było złożenie najmniejszego kwiatka na skromnym cokole z cegły - jedynej pozostałości po przediyi.gwzigtej prez Earód budowie Swif2.tyni Pań - skiej dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 1791 roku. Obecnie również słudzy diacy, którzy rziazr,). chwilowo. PoiskQ.wimieniu czerwonego caratu, nie tylko zakazali obchodzr:nio &dęta Narodowego 3 Maja, ale świętokradozq. rękę. narzucajq. Narodowi nowę. konovtuojg, wzorowanza. na mc,ki.ewskim ustroju komunistycznym, aby wton sposób jeszcze bardziej zespoiić Polskę z sję. i upodobnić jq. do republik sowieckich. W położeniu, W jakim znajduje SQ Kraj nasz wtej chwili, niecny ten manewr mo- że mieć jedynie powelłzeni.e poz~, gjż Vf rzeovwis(;ości wxzucor() z zew - nętrz prawo nie zmieni. Duszy Narodu, przywizanj do wllry Ojców i do Idei Wolności. Dla odzyskania niepo(iłegl,)ści -.4).oiacy valczyił przez przezło sto łat. Z noymi najaz darni tych samych zabe:re6wr wałczymy już łat przeszło dwanaście i wałczyć będziemy. nieugięcie do zwycięstwa. W wałce tej liczymy na pomoc Bosk2., na SWD niezaprzeczalne prawo, na siłę woli zwyotięstwa całego Narodu i zia wspó:t.uacg ze strony tych p2i'aw, hi;(:)rym chodzi o utrzymanie naszej wspólnej cywilizacjl i kbóre prędzej czy później muszę. przekonać się, że mrzonkę. jest marzenie o.m.cżnoci istnienia obok siebie zaborczej idei komunistycznej i opartej na braterstwie łudzi idei chrześcijańskiej. Tak, jak nietrwałym i pełnym niebezpieczeństw okazał si', ustrój świata oparty na układach jałtańskich, tak i pokój oparty na nowych przetargach o panowanie silniejszych nad słabszym, nic mby być trwałym. Każdy bowiem układ nie oparty o zasady moralności i uczciwości kwyje W sobie zaczq.tki nowej wojny. A przy dzisiejszym rozwoju techniki wojennej każda kolejna wojna coraz bardziej grozić będzie ruinę. cywilizacji. Jedynie pokój oparty na sprawiedliwości może uchronić ludzkość od zagłady.daj Boże, aby ci, W czyich rękach skupione sę. dziś największe siły, zrozumieli W czas odpowiedzialność, jaka na nich ciy. I-7 AUGUST ZALESKE Londyn,dnia 3 maja 1952 roku ILL 1/ 'CAĄ "Nr

60 ,utf; LEGATION DE CHIN E Rome,le 2 Mai rj PRES LE SAINT-SIEGE nibil, da R. F. pri Monsieur l'ambassadeur, k,wstolsidd I%!/ 157/o :72 V f 2. The Polish Institute and Sikorski Museum A l'occasion dc la Ffte Nationale de Pologne, ił m'est particu1i6rement agreable de pr6senter Votre Excellence mes płus vifs et płus sinc6res souhaits pour la prosiarit et le bonheur du noble Peuple polonais qu'elle reprsente si dignement. Veuillez agrer,monsieur l'ambassadeur,les assuranees de mes sentiments tras d6vou6s. Son Excellence Monsieur Casimiro Papce, Ambassadeur de Pologne pras le Saint-SiAge R O ME

61 Rome, le 8 Mai Polish Institute and Sikorski Museum Monsieur le ph8r6 dtffaires, Jł al trs touch6 par 1.'81- mabie pens 5e que vous avez eue de me falre parvenir vos voeux l'occasłon de 18 FOte t1ori1 polonalse. lis me sont d'autant plus pkeleux que je sais quells provlennent d ł un slnare ariil de mon Pays - je vous done, vlvement. remerełe VeW.ilez agróe, MOnsleur 1e Charg dtlfralres, ltassurance de ma cons1d6rnt1on trs distlnue. TchOu Yln Chr d'affaires de Chlne.., yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

62 L'AMBASSADEUR DE FRANCE PRES LE SAINT-SIEGE 19- Rome, 7 Mai 1952 Mon cher Collegue et Polish Institute and Sikorski Museum J'apprends que vous avez eprouve quelque stirprise de n'avoir pas reu nos cartes de visite l'occasion de la fate nationale de votre pays. VO:126 m'en voyez d'autant płus confus et desole que je ne puis imaginer un seul instant que vous ayez pu croire a une omission volontaire! J'ai immediatement fait proceder a wie enquate d'ai ił resulte s'agit -comme je l'avais immediatement pens- d'une negligence materielle impw table a un employe subalterne. Oette personne a ete l'objet d'une severe reprimande. En ce jour de la fate de St Stanislas, patron de la Pologne, je vous adresse de tout coeur tous mes voeux pour votre cher pays auquel vous savez a quel point nous sommes fidelement attaches et qui nous est encore plus cher puisqu'il traverse wie longue eprouve dont, j'en al l'absolue confiance, ił cortira un jour plus rayonnant que jamais. Veuillez agreer, mon cher collegue et ami, l'expression de ma tres haute consideration et de mes sentiments tres affectueusement devoues. S. E. M. PAPEE 17,-A.,) R2144, Ambassadeur de Pologne pres le St Siege R O MB - tł r pyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

63 t14 1tSI5" Rome, le 8 Mał Polish Institute and Sikorski Museum Cher AmI, Jfai vmiment touch pr votre sl cordiele et sl affectueuse lettre du r dc ce mols et vous en remercle be.ucoup a I ns I que pour vos voeux..certs, connrissant votre tou 1.)ys, dont flous Rvons QCj. J41.-- Wnt de preuves,.je n'al. pas cru un seul iustsnt qu'll e rut en 1,occurence, diun oubll volontaire, cependanł, habitu(s come nous le mes, de voir nos wilis fr.ric I S t&oig- ner de 1 Yt prria2,nt N re fte wtionałe, nous avons ressentl quelque rogret u wmlue des =tes en question, Ctst fellieurs -1 un oubll dont je Rfai fmciter actuelleenł, pui2qu'il 11),e vwat 1 ii sir de llre les nobles pcnseses que vous exlitffiez sur 1n Poló6ne. V. 2uillez r(5.cr, cer coli- ut ulił, liassumace d tr)s h&ute consicóration ainsi que sentiuts bien.dor(a.alent devouól I e d. ()rrac s on Q( ; ''L:trance yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

64 17,4,f.4401=d-.--4"..z..-1~ ir AmbasN'a R. P,. prz'.1111,tiisit5/ St;i.ty ome, le 29 Avril N. 4/57(? r.,7 2 c -lence!,evrendlssle. Polish Institute and Sikorski Museum Je tiens f,!1 exprłmer par. 1.1Intermdlalre de votre T., xcellence Mes trs slncres condol&?..nces crnise du deuil frappe le SQInt-ibge par le dk.,s dc fełt du r.lucwi aas. Je -sals 'comblen 6ta1ł proleuse ss collebotion non seulement pour 1 1 c1at de la -.Bas111- que du PrInce des.p..p8tres, 1118iS aussl dans tant deutres oeuvres et tant (Je- C;uestions. Notis avons profltó plus d'une fois de sa porfaite courtoisle, qui snrement un reflet de ses vertus. vous prłant, Excellende,- de vous falre 1,1nterrfte de ces sentiments, je salsłs l'bccaslon pour vous, pksenter łes nssurnnees de ma łrhs haute et respectueuse conshóratłon. - on Lxcel1erjce Róv&Pendls81 -lonsellneur G.B.Montinl :ubstitut la Se~irerie dr:ta. e.sa yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

65 fi 41t,(415-i 7 s 4+;,110$?,?..4"RIA o Du Vatican, le 5 Mai 1952 Dl SUA SANTITA' N Monsieur l'ambassadeur, e Polish Institute and Sikorski Museum J-tal bien regu la lettre que Votre Excellence eu l'obligeance de m'adresser Poccasion de la mort de Mgr Ludwig Kaas, SecrÓtaire Econome de la Fabrique de St. Pierre. Je me suis aussit6t fait votre interprte auprs du Souverain Pontife, qui a agróó vos condolóances et vous en remercie bien vivement. C est en effet une grande perte que vient de faire le Saint-Sige en la personne de cet Óminent prćlat. Veuillez agrer, Excellence, avec l'expression de ma reconnaissance personnelle, l'assurance de ma trs haute considration. San Excellence Monsieur Casimir Pap6e Ambassadeur de Pologne prs le Saint-SiAge opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London

66 PONTIFICIO COLLEGIO POLACCO PIAllA REMURIA4/ ROMA 2 A. l/t(4,141 Tej, 593, Arrthosah T. - f7d9 Ekscelencjo Panie AMbasadorze, Ng /I The Polish Institute and Sikorski Museum Stosownie do łaskawego życzenia Pana Ambasadora wydałem rozporządzenie, by przygotowano na 3 maja śpiew, ale i tym razem nie obeszło się bez pewnego nieporozumienia, gdyż w między- czasie doniósł mi dyrygent naszego chóru, że z zarzdl. Kościoła św. Stanisława dostał polecenie przygotowania śpiewu na 8-mego, a nie na 3-go. Jak wspomniałem Panu Ambasadorowi, proszono mnie tylko o asystę na uroczystość św. Stanisława, a nic nie wspomniano o chó- rze. Zkomunikowałem.się tedy z Botteghe Oscure pytając się jak spra- wa stoi i zaznaczając, że nie było o tem mowy, a zarazem zapytałem co będzie z 3 maja z racji święta narodowego. 1)osta/em odpowiedź, Za n3-go maja naznaczony jest inny chór, a nasze kolegjum ma i asy- stę i śpiew na 8-go. Wobec tego rodzaju decyzji musiałem ustąpić, gdyż. nie jetem rektorem kościoła św. btanisławal ale przykro mi, Ze choć bez- winnie, nie iiędę mógł wypełnić danej obietnicy. ł'ragnq/em juz wczoraj poinformować o tem Pana Ambasu- dora osobiście, ale nie złożyło się jakoś u X.2ra/ata. Proszę przyjić wyrazy jak najgłębszego szacunku

67 C;) O :,' e", 1 -r, -a ".-"j ";,' C''t.d. 2. J. i;fiip.ie, Polish Institute and Sikorski Museum Ff.) - na 11 ł ;i` C.(, (D213, i łat r.1 S 0;1 o, ui ć, C U0, i U i ' Li C L.. k 0- :U QC)I z i$..11 -;731.-,',-,;z v cję ()jej czci " ' k , ' SO bile) C 1 ' i ' o okir dzi s c el e n (".-;;,), ; i'vv- e p;o od d i a. - )!-, Ci n r. i c hi 'yza dyn i O J. e 1 rz ew i el ebn.i e,,,1 s ',z,v. p.r> Gav,./ ii na id i p 'f t. ł ow,y. V!. P. Opiekun Uchodźstwa p o 1 3.k. (;.- 4 yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

68 T,,,.,, 4,.,v,..;,.,... -, -. <4.1/ U. -14: r; a L' A. 1, - I.: : ;. -.: '' 1.:,g)--;.1-:::-.,.9,,,,-...' ,...,,:t. '. L'. '''.;,.',,...., j:., ); '' ' C '-',.::::,,:. 7 ';',<2: f, -0W. W10.'2'>. O C.F.,,:`..C.7- 'E)T2.r119"4-.2!2'10;JLT/IWCH'GZJGO,., O DIU, 2'VM2',ESTIMC ';,,),;;)(,),1,2,AZDOZII 'CU.r.) YLTA1 OTUM ourizsoid'tmoj.op.2rquu nu-rj ura,-.e13tu -wod;',3m 3pf*.o2,. 2U 9TU QTU 010ZJd 9TU3001C.C. :E21.20.r.) ''.(31. 2Trjr,.;q1':' ga Z 9-. -,, ;,'UJOI ::;id,,,,,,, T,,,,, 1,,,...,,:-.,..r., Z',,,i 4ut.).,..,44 -.R:0 TŁU -,..,,. -.., -.,E,...,Tuan ot2zo.j.:,zp-.,tw. m ;./A,r,.12TuIlunz -oodi'.,)tu a:jou.wd zoq?,..)tz*.4 olzseqo ol.0 WOZ*eJ T BT15,'ItoIdg, ''utew.. e,,eu ousmoloazjd, " 'otuezpbzjodzoj 1:110:F2pA'm 2Jop2,0<eqwv 'eur44 '.".?T MUWTE op g'tifsmeoq.,...,,t AT.,,,,,,,,..,,.,...:2ui 1,J.,,..-.1(..., UJde :7 1. :0 Te W:2)-.' -:,..J)TY,:,7-1,:..H..H../.:.,',...',1. *ST40 c i5] 5Y1P'r.9 Polish Institute and Sikorski Museum yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond

69 AUI.. 03,15MTMMUOMEN15^ V Prot. N. 712/52 JOSEPH FELIX GI1WLINn 1Y1SCOP1IS TUL MARIAMMITANUS SOLI PONTIFICIO ASSISTENS ROMA 2.9 kwietnia 1952 Via Bolżeghe Oscure 15 Te! The Polish Institute and Sikorski Museum Ekscelencjo Jaśnie Wielmożny Panie Ambasadorze, W odpowiedzi na pismo Pana Ambasadora z dnia 27 b.m. mam zaszczyt donieść, co następuje: W dniu Swięta 3-go Maja Rektor Kolegium Polskiego zo - stawia alumnom całkowitą swobodę wzięcia udziału w nabo żeństwie łub nie. Z faktem tym musi liczyć się Rektorat Kościoła św. Stanisława. Wiedząc,na podstawie rozmowy telefonicznej z O.Rektorem Konopką,te w dniu 3-go maja tylko część alumnów przyjdzie,poprosił K. Przekop na to święto nowo-utworzony chór Kościoła św. Stanisława. Ponieważ Panu Ambasadorowi zależy na chórze Kolegium, Ks. Przekop odwołał chór św. Stanisława,przepraszając go za sprawiony mimowolnie zawód i poprosił dyrygenta chóru Kolegialnego o wystąpienie ze śpiewem także w 8więto 3-go Maja. Proszę przyjąć,ekseelencjo,wyrazy mojej głębokiej czci i prawdziwego oddania O T( Jaśnie Wielmożny Pan Ambasador Dr Kazimierz Pap6e Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej - R Z Y. M

70 PRAEPOS1TUS GENERAUS CONGREGATIONIS CC. RR. MARIANORUM SUB TIT, immaculatae conceptionis B. M. v. Via Corsica N.1 - ROMA IQ kwietnia ł r. Li.11(4(s(S ALLELUJ f.anibtovada R. P. Apostolskiej EKS CELEN PrileaPL41~~4~4` NAJCZCIGODNIEJSZY PANIE AMBASADORZE; The Polish Institute and Sikorski Museum Do rozbrzmiewającego po całem SwAie katolickim uroczystego ALLELUJA ;do płynących do Osoby Najczcigodniejszego Pana Ambasadora z rbznych stron zyczeh wielkanocnych łączymy nasze skromne,lecz szczere l najserdeczniejsze życzenia,by treść zawołania Swiątecznego była udziałem Osoby Pana Ambasadorago Rodziny oraz napełniała Go otucha, co do upragnionych Rezurekcyjnych przemian w dziejach naszej Ukochanej,a umęczonej Ojczyzny POLSKI. T,ączymy wyrazy najwyższej czci,z jaką pozostajemy względem Waszej Elscelencji,Najczcigodniejszego Pana Ambasadora. Jego Ekseelencja,Najczcigodniejszy Pan Ambasador przy Stolicy Apostolskiej Pan Dr.Kazimierz PAP. viaktrastevere,222, R.0 M A.

71 ASSOCIAZIONE DEGLI INTELLETTUALI RIFUGIATI IN ITALIA Roma, Piazza delia Rovera, 83 presso 11 Foyer di Pax Romana Tel kiribttr ą D. r. Prz7 kms Roma, 28. łłł Polish Institute and Sikorski Museum Caro colłega l A cura degli ex combattenti Polacchi in Italia giovedł 3 aprlle alie ore 9 nella Chiesa di S.Stanisłao (Via Botteghe Oscure, 15) sar cełebrata la Messa De requiem da S.E. Mons. Gawlina in suffra- gio dei miła ufficiali połacchi assassinati e sepoiti nełłe '2,)sse di Katyn. Canter ił'coro del Pontificio 001- legio Polacco e predicher Don Gian Carlo Centioni, cappellano militare di Roma. Ella con la famiglia pregata di intervenire. Ii Segretario Generale pyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

72 PRESIDENZA GENE,RALĘ DIZAZIONE CATTOLICA 1TALIANA Afflibtsp,f;idb., P. przy 1 Whs.2.21() Mn, 22- wł, P wf, The Polish Institute and Sikorski Museum k &A,011.Sided t \ ł. NI Romo, 1 g Via della Condliazione, 1 - Tel (\f, L Eccellenza, ringrazio vivamente l'e.v. per le gradite espres sioni di simpa łia che ha inteso ripetermi in occasione delia mia nomina a Presidente Generale dell'azione Cattolica Ita liana. indirizzo łelegrafico : GENAC I Ii gentile ricordo che V.E. mi ha dimostrato motivo per.me di particolare considerazione e ricabiando i sensi delia miśliore stima prego l'e.v. di gradire l'espressione dcl mio cordiale omaggio '!,SIDENT, GEN rof.luigi Ge A Sua Ecc.za Sig. KAZIMIERZ PAPEE Ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede Viale Trastevere 222 R O M A,,

73 lish Institute and Sikorski M COL L EGI O SAN G I OSA :PAT E CUR ł A G.}-!;NERALi Z I A P,ADRI BAS ii., IA NI' PASSEGGIATA GIA NI COLO 17 ROMA PROS ZE PRZYJAC WYRAZY SZCZEREGO ZALU I WSPOLCZUCIA ZPOWODU ZGONU ZASLUZON EGO REKTORA OJCA JAC ZKYWSKI EGO KA Z I MI ERZ PA P EE j or? 2/.J.J2

74 (s)2 Rwie, le 14 Mars Polish Institute and Sikorski Museum Moselgneur, Fermettez l'occsión de perte Inflnlmeflt couloureuse que vous venez de subir, vlenne vous exprlmer :nes plus vlves condolónces et vous assurer de la port que je prends dans votre deull. rice de vlent de nous (iltter pour un monde melllur, 21.t donne5 mes compa trlotes au cours des annfts de guerre. et par l. suite, non-lbreuses ')reuvee de bienvelllnce, de cnr6t1enne compas $ion, qul ntnt p2s oublldes,par nous, ces paroles sont done dlołees óglement par un ronna12=t Veuillez Pgrer, Monseigneur, l'assurance de m trs respectueuse considtlon, et Monseigneur nrło Nasa1liocca dl Cornellano au yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Londo

75 Rome, ie 1, ~s 195. Ambawda R. P. py -y N. y Ap4,>sto.1 4, Ininence 1:(vxendissime, Weszło dnia-if/;7.,<9 The Polish Institute and Sikorski Museum Je pile Votre Jta6Ker les trz3s vives condole5ances quf 1loce&J4on du deull qui vlent fekper l Col We tlens k. exprimer )lieet ',3es Mes compatriotes, en prwłłciler ceux I.)r1 t la o~ne OtIVile dans les -.:14me polonais, stassoclent ut un: souvenir TiU de 3.1 ccuell sł cor&t.1 Ht uł rut rserv par 1.e Prinee de lis, (;ont nous. oleunms morł, 1or3qUE lis eurc,nt, en 14 le priv 1k4śe de 1lbE5xer Cette blenveillance t(:joice aux!,)t ie CRrdini demeur* aussl \live et 1UI 1.nte JU$)Uk ia fin. Negvnit-ii pas, effet, pendre sous sn. protection - ersoanełle et rialltgire de ville, 01!1 qos lur dernier sommeil? Cfest done un vy.bi :lue nous voyons (".3al.e4lent, (AsparaItre. Je prie Vołr nc dfaker rance de w tr. haute et rtueuse consid6n ł1on avec 1.quE1.1 je suls, de Votre Idnence yrendiirne ie dbisst-mt serviteur San ''.inence Ww6rendissle ie Crd1na1Eugne Tiserant *.)oyen du Sacre Coinge ete.ełe. R' o m e. (z,/

76 Tra brev 1' - (15 7t0 in vendita dall'amministrazione Telegrafi 9RENTISTI POSTALI Per le,rsi aha Societct Concessionaria.1F1 OST Iercede, 12-A - Roma 21"e/7?o vioe /a Primavera _. az! --assume ~una responsatnuta civile in consegtun del servizio telegrafie. CT 222 PAPEE SAINT SIEW" S Mod. 30 (Ediz. 1951) Nei telegrammi impressi a caratten i r:omatfr,-«ppozo ~nero dnp o nóme del:lt4ogj. 6igine rappre- Senta gaciło dgs,ogsramma, ti secondo uellokii 1.11,4>arole gli altri la data, j'vra 44M s inuti delia _ SANREMO QUALIFICA DESTINAZIONE INDICAZIONI DI URGENZA Ricevuło il PROVENIENZA he Polish Institute and Sikorski Museu Modulario C. Tel. 63 I ołe pet ci t irseui} RICEVENTE PAROLE DATA DELIA PRESENTAZIONE VIA E INDICAZIONI Giorno e mese Ore e minuli "/ " EVENTUALI D' UFFICIO === 40 ITLDA CITTADELVATICANO = ( ) Roma, Jot. rollgr. Stato P. V. DE MA PART ET DU SACRE :;OLLEGE PRIE AGREE EXPRESSION RECONNAISSANCE POUR VOTRE AFFECTUEUSE PARTECIPATION AU DEUIL POUR DECES CARDINAL NASALLI ROCCA EUCENE CARDINALE TISSERANT = Addizionatrice scrivente Summa 15 "ogni calcolo alla mano"

77 paii indicazioni che alo prima dell'indirizzo."4.(1,(ik157 0(6 FS Far prosegt. GP Da tenere a disposizione def destinatarlo presso I Ufficio postale. MP Da consegnare nelle mani del destinatario. TC Telegr. collazionato. PC -- Telegr. con avviso telegrafie dl rleevimento. TF Da lelefonarsi al domialo del destinatario. TR Da tenersi a disposizione del destinalario presso I Ufficio telegraf. RP.x Telegr. con risposta pagata. x rappresenia rammontare delia lassa pageta In lira Itallane, o f ranchi oro. XP Telegr. con lassa di espresso pagata dal millenie. ł; t). he Polish Institute and Sikorski Museum V-ł3 14._ T Fl_f_ f;_ramma EXCELLENCE CASIMIRO PAPEE AMBASSADEUR POPOLAIS SAINT SIEGE VIALE TRASTEVERE 222 ROMA =

78 PONTIFICIVM ATHENIEVM LATERANENSE,., i:r. *W4W4iftda 1L P. przy MtalleT kiwstolsidej N. 4/tr, Wesdo dnio, 27, A.[1(41141 [67.Lebbraio 1952 The Polish Institute and Sikorski Museum Eccellenza ho ł'onore di invitare i'eccelienza 'Vostra afla solenne Accademia che ił Pontificio Ateneo Lateranense terra lunedi 3 marzo p.v., ane ore in occasione delia duplice fausta ri correnza del jb Genetliaco e del. Xiii Anniversario delia Esał tazione al Pontificato delia Santita di iv.s. Papa Pio Xli. Ricorrendo quest'anno ił XV Centenario del Concilio di Calcedonia, sara fatta di esso, nell'accademia, una particoia re commemorazione. La presenza deilieccelienza Vbstra sara tanło pici gradł ta in quanto questo Pontificio Ateneo ha ił piacere di annove, rare fra i suoi alunni anche alcuni figli delia Bazione che El la cosi deghanente rappresenta presso la Santa Sede. Approfitto delia occasłone per porgerle i sensi del mi vivo ossequio con ił quele ho l'onore di professarmi delia Ecceflenza Vostra 72 dev.mo X E U x E A Sua Ecceflenza 4 ił Sig. CASiMIXO PAPEE Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Polonia presso ła Santa ede.. Viałe Trastevere, 222 R O M A

79 No. 415/2. Roms,łł 28 Febbralo 195. e Polish Institute and Sikorski Museum IllustrIssimo e Reverendisslmo Monsignore, Ho rlcevuto 11 Suo grazioso invito alin solenne Accademła che. 11 PontifIcło Ataneo Lateranense terra lunedl 3 Marzo p.v.per 11 Genetliaco e l'annlversarlo dcl Somo Pontefice. Ringrnzł ndo particolarmente Vosłra MagnIfIcenza, La assicuro, che a mono dl qualche impedimento lmprovviso prendero eon pincere parte Gila cerlmonla. Voglla grndlre, Ilłustrlssimo e ReverendIsslmo MonsIgnore, i sens1 delin mln distinta e rispettosn considerazione. Su n 'Magnificenzn łkynsignore Plo Paschlni ettore Magnifico Pont.Ateneo Lntemnense o m a. opyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

80 A.Liiiwi((s i?i Roma, 5 marzo 1952 PONTIFICIVM ATHENIEVM LATERANENSF, Eccellenza The Polish Institute and Sikorski Museum La presenza delia Eccellenza Vostra aha solenne Accademia in onore dcl Santo Padre indetta da questo Pontificio Ateneo ił 3 marzo u.s., stata particolarmente gradita. Voglia gradire, Eccellenza, il mio pii. vivo ringraziamento unitamente ai sensi delia mia pii profonda stima e del mio vivo ossequio con ił quale ho l'onore di confermarmi delia Eccellenza Vostra dev.mo R ETTORE A Sua Eccellenza ił Sig. CASI MIRO PAPEE Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Polonia presso ia Santa Sede

81 Nr.415 /1. 1 zał cznik. Rzym, dnia 13 lutego The Polish Institute and Sikorski Museum Natychmiast po nadejściu tu wiadomości o śmierci Króla Jerzego VI poleciłem wywiesić na okres trzech dni sztandar Ambasady, opuszczony do pół masztu, oraz wpisałem si ę wraz z personelem Ambasady do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w Poselstwie brytyskim przy Stolicy Apostolskiej. Otrzymaliśmy w następstwie bilety Posła z podziękowaniem. W przeddziei uroczystości pogrzebowych rozesłałem w mym charakterze Dziekana Korpusu, notę okó1r4ł do kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych sugerujg im wywieszenie do pół masztu sztandarow w dniu 1.-go bm. a to w związku z zapytaniami, które dochodziły. mnie w tej sprawie od niektórych kolegów z Korpusu (vide za/.) Wreszcie w dniu pogrzebu byłem obecny wraz z ks.biskupem Gawlirrił i kspra/atem Meysztow1.7- czem na okolicznościowym naboenstwie katolickim, zoranizowanym staraniem katolików, obywateli Commonwealthtu, na którym by/ obecny Prezydent Republiki włoskiej, rząd włoski i dygnitarze, oba korpusy dyplomatyczne, kardynałowie i szereg osobistości Kurii z Ygr.Tardl na czele. Po zak rczeniu uroczystości mialem sposobność: złozenia rw jeszcze osobiście mych kondolencji Posłowi bry y skiemu.. Ambasador R.P. Do Pana Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie.