Lasery w endodoncji. Lasers in endodontics. laser. _Endodoncja wspomagana laserowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lasery w endodoncji. Lasers in endodontics. laser. _Endodoncja wspomagana laserowo"

Transkrypt

1 Lasery w endodoncji Lasers in endodontics Autorzy_ Enrico DiVito, Rolando Crippa, Giuseppe Iaria, Vasilios Kaitsas, Stefano Benedicenti i Giovanni Olivi Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowano grupę najważniejszych badań oraz nowe wytyczne dla zastosowania a jako aktywatora substancji płuczących. Summary: This article will analyze some of the most important research in the international literature today and the new guidelines for the use of the as a source of activation of chemical irrigants. Słowa kluczowe: y, nowe wytyczne, aktywator substancji płuczących. Key words: s, new guidelines, source of activation of chemical irrigants. Ryc. 1 _Endodoncja wspomagana owo _Przygotowanie otworu dostępu Przygotowanie otworu dostępu może być przeprowadzone bezpośrednio z ami Erbium, dzięki którym można usunąć szkliwo i zębinę. W tym przypadku zaleca się użycie krótkiej końcówki (4-6 mm), o średnicy µm, wykonanej z kwarcu, aby można było wykorzystać większą energię i moc. Nie należy zapominać o znaczeniu tej techniki. Ze względu na szczególne dostosowanie do tkanek bogatych w wodę (miazga i tkanka próchniczna), umożliwia minimalnie inwazyjny dostęp (ponieważ jest wybiórczy) do komory miazgi zęba i jednocześnie pozwala na odkażenie i usunięcie pozostałości bakterii i miazgi. Dostęp do otworów kanałowych można skutecznie uzyskać po uprzednim zmniejszeniu liczby bakterii, zapobiegając tym samym przemieszczaniu się bakterii, toksyn i resztek w kierunku wierzchołka podczas zabiegu. Chen et al. wykazali, że podczas przygotowania otworu bakterie niszczone są do głębokości µm poniżej naświetlanej powierzchni. Co więcej, y Erbium są użyteczne w usuwaniu kamieni miazgi oraz w poszukiwaniu zwapnionych kanałów. 14 2_2014

2 Ryc. 2 Ryc. 3 _Przygotowanie i kształtowanie kanałów Przygotowanie kanałów przy pomocy narzędzi NiTi wciąż jest kluczowym standardem w dzisiejszej endodoncji. Pomimo stwierdzonego działania ablacyjnego ów Erbium (2,780 i 2,940 nm) na twardych tkankach, ich skuteczność w przygotowaniu kanałów w korzeniu wydaje się być obecnie ograniczona i nie odpowiada standardom endodontycznym osiąganym w technologii NiTi Niemniej jednak, y Erbium, Chromium: YSGG (Er, Cr: YSGG) oraz Erbium: YAG (Er: YAG) otrzymały zgodę FDA (Agencji Żywności i Leków) dla stosowania w czyszczeniu, kształtowaniu i powiększaniu kanałów. W kilku badaniach potwierdzono skuteczność tych systemów w kształtowaniu i powiększaniu kanałów korzeniowych. Shoji et al. zastosowali system owy Er: YAG ze stożkową końcówką, emisją boczną wynoszącą 80% oraz emisją przy końcówce wynoszącą 20% w celu powiększenia i oczyszczenia kanałów, przy wykorzystaniu mj dla 10 Hz. Otrzymali czystsze powierzchnie zębiny w porównaniu do technik obrotowych. 24 patent FDA dla całej procedury endodontycznej (powiększanie, czyszczenie oraz odkażanie), z końcówkami 400, 320 i 200 μm, po kolei i od korony ku dołowi, przy 1.5 W oraz 20 Hz (z powietrzem/wodą w sprayu 35/25%). 26,27 Stabholz et al. przedstawili pozytywne wyniki leczenia przeprowadzonego całościowo z wykorzystaniem a Er: YAG oraz endodontycznych mikrosond do emisji bocznej. 28,29 Ali et al., Matsouka et al. oraz Jahan et al. wykorzystali Er, Cr: YSGG do przygotowania prostych i zakrzywionych kanałów, ale w tym przypadku wyniki grupy eksperymentalnej były gorsze od wyników grupy kontrolnej. Stosując Er, CR: YSGG o końcówkach μm przy 2 W i 20 Hz na prostych i zakrzywionych kanałach, doszli do wniosku, że promieniowanie owe może przygotować proste i zakrzywione kanały (poniżej 10 ), podczas gdy bardziej zakrzywione kana- We wstępnym badaniu skuteczności a Er: YAG wyposażonego w mikrosondę z emisją promieniową wynoszącą μm, Kesler et al. przekonali się, że pozwala na szybsze i lepsze powiększanie i kształtowanie w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Obserwacje SEM wykazały jednolicie czystą powierzchnię zębiny na wierzchołku fragmentu korony, bez resztek miazgi, a także dobrze wyczyszczone kanaliki zębinowe. 25 Chen przedstawił badania kliniczne przeprowadzone z wykorzystaniem a Er, Cr: YSGG pierwszego a, który otrzymał Ryc. 4 2_

3 Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc _2014 ły wykazały skutki uboczne takie, jak: perforacje, wypalenie i przesunięcie kanału Inamoto et al. zbadali umiejętność cięcia i morfologiczne skutki promieniowania a Er:YAG in vitro, stosując 30 mj przy 10 i 25 Hz i przy prędkości ekstrakcji włókna wynoszącej 1 i 2 mm/s, również uzyskując pozytywne wyniki. 30 Minas et al. zaobserwowali pozytywne wyniki, stosując Er, Cr: YSGG przy 1,5; 1,75 i 2,0 W oraz 20 Hz, ze sprayem wodnym. 31 Powierzchnie przygotowane przy pomocy a Erbium są dobrze oczyszczone, bez warstwy mazi, ale często pojawiają się krawędzie, nierówności i osmolenia, niosące za sobą ryzyko perforacji czy przesunięcia wierzchołkowego. Podsumowując, kształtowanie kanałów przy pomocy a Erbium do dziś pozostaje skomplikowaną procedurą, którą można przeprowadzać jedynie na dużych i prostych kanałach, bez szczególnych korzyści. _Odkażanie układu endodontycznego Badania dotyczące odkażania kanałów odnoszą się do działania chemicznych substancji Ryc. 8 płuczących (NaClO), powszechnie stosowanych w endodoncji, w połączeniu z substancjami chelatującymi dla lepszego oczyszczenia kanalików zębinowych (kwas cytrynowy i kwas edetynowy). Jednym z takich badań jest badanie Berutti et al., którzy zaobserwowali odkażające właściwości NaClO do głębokości 130 μm na ścianie korzenia. 32 Lasery początkowo zostały wprowadzone do endodoncji w celu zwiększenia poziomu odkażania układu endodontycznego. Wszystkie długości fali mają silne właściwości przeciwbakteryjne ze względu na ich termiczne oddziaływanie, które przy różnej mocy oraz przy zmiennej zdolności do penetrowania ścianek zębiny wywołuje ważne zmiany strukturalne w ściankach komórkowych bakterii. Początkowe uszkodzenie następuje w ściankach komórkowych, wywołując zmiany w gradiencie osmotycznym, prowadzące do pęcznienia i obumarcia komórki. 16,34 _Odkażanie em w bliskiej podczerwieni Odkażanie kanałów wspomagane em w bliskiej podczerwieni wymaga tradycyjnego przygotowania kanałów (wierzchołkowe przygotowanie z ISO 25/30), jako że długość fali nie wykazuje skłonności wobec twardych tkanek i tym samym nie wywołuje efektu ablacyjnego. Promieniowanie stosowane jest pod koniec tradycyjnego przygotowania endodontycznego jako końcowy środek do odkażania układu endodontycznego przed zatkaniem. Włókno optyczne o średnicy 200 μm umieszczane jest

4 w odległości 1 mm od wierzchołka i wycofywane ruchem spiralnym na powierzchni korony (w ciągu 5-10 s zgodnie z różnymi procedurami). Obecnie zaleca się przeprowadzanie tej procedury w kanale wypełnionym endodontyczną substancją płuczącą (najlepiej EDTA lub kwas cytrynowy; ewentualnie NaClO), aby zredukować niepożądane skutki morfologiczne. 9,35-38 Wykorzystując model eksperymentalny, Schoop et al. wykazali sposób, w jaki y rozprowadzają swoją energię i wnikają w głąb ściany zębiny, podkreślając ich większą skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi płuczącymi systemami chemicznymi w odkażaniu ścian zębinowych. 8 Laser Neodymium: YAG (Nd:YAG; 1,064 nm) dokonał redukcji bakterii na poziomie 85% przy 1 mm, w porównaniu z em diodowym (810 nm), pozwalającym na 63% redukcję przy 750 μm lub mniej. Ta znacząca różnica w penetracji wynika z niskiej i zmiennej skłonności do tkanek twardych, wykazywanej przez podane długości fali. Zdolność dyfuzyjna, która nie jest jednakowa, pozwala światłu dotrzeć i zniszczyć bakterie poprzez penetrację opartą na oddziaływaniu termicznym (Ryc. 1). Wiele innych badań mikrobiologicznych potwierdziło silne działanie przeciwbakteryjne ów diodowych i Nd: YAG. Stopień odkażania obciążenia bakteryjnego w kanale głównym sięgał 100% Badanie in vitro przeprowadzone przez Benedicenti et al. wykazało, że użycie a diodowego 810 nm w połączeniu z chelatującymi substancjami płuczącymi, takimi jak kwas cytrynowy czy EDTA, zaowocowało niemalże całkowitą redukcją obciążenia bakteryjnego (99,9%) E. faecalis w układzie endodontycznym. 9 _Odkażanie za pomocą a o średniej podczerwieni Biorąc pod uwagę niewielką skuteczność w penetracji kanałowej i kształtowaniu, użycie a Erbium do odkażania endodontycznego wymaga zastosowania tradycyjnych technik w przygotowaniu kanału. Wierzchołek kanału powinien zostać przygotowany za pomocą przyrządów ISO 25/20. Końcowe przejście z użyciem a możliwe jest dzięki zastosowaniu długich, cienkich końcówek (200 i 300 μm), dostępnych dla licznych przyrządów Erbium, co pozwoli z większą łatwością osiągnąć długość roboczą (1 mm od wierzchołka). W tej metodologii tradycyjna technika polega na wykonywaniu sferycznych ruchów w czasie wyciągania końcówki (przerwy powyżej 5-10 s), z 3 lub 4 powtórzeniami, w zależności od procedury, przeplatając napromieniowywanie z płukaniem przy wykorzystaniu tradycyjnych substancji płuczących i utrzymaniem wilgotności kanału podczas wykonywania procedury (NAClO i/lub EDTA) ze zintegrowanym sprayem. Trójwymiarowego odkażania układu endodontycznego przy pomocy a Erbium nie można jeszcze porównać z odkażaniem przy pomocy ów o bliskiej podczerwieni. Energia termiczna wytworzona przez te y jest początkowo pochłaniana na powierzchni (duża skłonność wobec tkanki zębinowej bogatej w wodę), gdzie wykazuje największe właściwości przeciwbakteryjne dla E. coli (bakteria Gram-ujemna) i E. faecalis (bakteria Gram-dodatnia). Przy mocy 1,5 W Mortiz et al. uzyskali prawie Ryc. 9 Ryc. 10 2_

5 Ryc. 11 Ryc. 12 całkowity poziom usunięcia tych bakterii (99,64%). 44 Jednakże, systemy te nie mają właściwości przeciwbakteryjnych głęboko w kanałach bocznych, jako że sięgają jedynie 300 μm głębokości podczas testowania na szerokości ściany korzenia. 8 Późniejsze badania skupiły się na zdolności a Er, Cr: YSGG do odkażania tradycyjnie przygotowanych kanałów. Wykorzystując niewielką moc (0,5 W, 10 Hz, 50 mj, z 20% powietrzem/wodą w sprayu), nie uzyskano całkowitej redukcji bakterii. Niemniej jednak, lepsze rezultaty dla a Er, Cr: YSGG osiągnięto przy redukcji wynoszącej 77% dla 1W i 96% dla 1,5 W. 42 Inny obszar badawczy został poświęcony zdolności a Erbium do usuwania bioilmu bakteryjnego z wierzchołkowej tercji, 46 a ostatnie badanie in vitro potwierdziło zdolność a Er: YAG do usuwania endodontycznego bioilmu wielu gatunków bakterii (np. A. naeslundii, E. faecalis, L. casei, P. acnes, F. nucleatum, P. gingivalis czy P. nigrescens), przy znaczącej redukcji komórek bakteryjnych i rozpadzie bioilmu. Wyjątek stanowi bioilm utworzony przez L. casei. 47 Celem trwających badań jest ocena skuteczności nowej techniki owej, która wykorzystuje nowozaprojektowaną, zarówno promieniową, jak i tulejkowatą końcówkę do usuwania nie tylko warstwy mazi, ale również bakteryjnego bioilmu. 13 Wyniki są bardzo obiecujące. Lasery Erbium z końcówkami end-iring czołowa emisja na czubku końcówki cechują się niewielką boczną penetracją ściany zębiny. Promieniowa końcówka została zaproponowana w 2007 r. dla Er, Cr: YSGG, a Gordon et al. oraz Schoop et al. zbadali morfologiczne i odkażające efekty stosowania tego systemu owego (Ryc. 2) W pierwszym badaniu wykorzystano końcówkę 200 μm z emisją promieniową dla 20 Hz, przy użyciu powietrza/wody w sprayu (43 i 28%) i z osuszaniem w warunkach 10 i 20 mj i 20 Hz (0,2 i 0,4 W odpowiednio). Czas promieniowania wahał się od 15 s do 2 min. Największe właściwości przeciwbakteryjne osiągnięto przy maksymalnej mocy (0,4 W), przy dłuższym czasie wystawienia na promieniowanie, bez wody w trybie suszenia redukcja bakterii wyniosła 99,71%. Minimalny czas naświetlana (15 s) przy minimalnej mocy (0,2 W) i z wodą pozwoliło na redukcję bakterii na poziomie 94,7%. 48 W drugim badaniu użyto końcówki o średnicy 300 μm i 2 różnych parametrach emisji (1 i 1,5 W, 20 Hz), z promieniowaniem 5 razy przez 5 s oraz z czasem chłodzenia wynoszącym 20 s na każde przejście. Uzyskany poziom odkażania był znacząco wysoki. Zaobserwowano ważne różnice pomiędzy 1 a 1,5 W, a wzrost temperatury zawarł się pomiędzy 2,7 i 3,2 C. 49 Ta sama grupa z Wiednia przebadała inne parametry (0,6 i 0,9 W), które spowodowały bardzo zwarty wzrost temperatury wynoszący odpowiednio 1,3 i 1,6 C, wykazując silne działanie przeciwbakteryjne wobec E. coli i E. faecalis. 50 Ryc. 13 Potrzeba wykorzystania efektów termalnych do niszczenia komórek bakteryjnych skutkuje zmianami na poziomie zębiny i okołozębowym. Istotna jest ocena najlepszych parametrów i zgłębianie nowych technik, które zredukują do minimum niepożądany wpływ termalny, jaki y wywierają na twarde i miękkie struktury tkanek. 18 2_2014

6 Ryc. 14 Ryc. 15 _Skutki morfologiczne na powierzchni zębiny Liczne badania skupiły się na morfologicznych skutkach promieniowania owego wywieranych na ściany korzenia jako uboczne skutki odkażania kanału korzeniowego i czyszczenia przeprowadzonego przy pomocy różnych ów. Przy działaniu na sucho y bliskiej i średniej podczerwieni powodują charakterystyczne efekty termiczne (Ryc. 3 i 4). 51 Lasery bliskiej podczerwieni wywołują charakterystyczne zmiany morfologiczne w ścianie zębiny: warstwa mazi jest tylko częściowo usunięta, a kanaliki zębinowe są pierwotnie zamykane w wyniku topnienia nieorganicznych struktur zębiny. Rekrystalizacyjne pęcherzyki i pęknięcia są wyraźne (Ryc 5-8) Woda obecna w roztworach płuczących ogranicza termiczną interakcję wiązki a ze ścianą zębiny i jednocześnie oddziałuje aktywowana termicznie przez o bliskiej podczerwieni (docelowy chromofor) o szczególnym działaniu (dezynfekcja i chelatacja). Promieniowanie a o bliskiej podczerwieni diodowego (2,5 W, 15 Hz) oraz Nd: YAG (1,5 W, 100 mj, 15 Hz) przeprowadzone po zastosowaniu roztworu płuczącego pozwala na otrzymanie lepszej formy zębiny, porównywalnej do otrzymanej jedynie przy pomocy środka płuczącego. Napromieniowanie z NaClO lub chlorheksydyną tworzy morfologię o zamkniętych kanalikach zębinowych i obecności niewielkiej warstwy mazi, ale o ograniczonym obszarze topnienia w porównaniu z karbonizacją zaobserwowaną w czasie suchego napromieniowania. Najlepsze rezultaty otrzymano, gdy promieniowanie nastąpiło po płukaniu EDTA. Powierzchnia była Ryc. 16 oczyszczona z mazi, kanaliki zębinowe otwarte, a uszkodzenia termiczne mniej widoczne W podsumowaniu swojego badania nad em Erbium, Yamazaki et Ryc. 18 Ryc. 17 2_

7 Ryc. 19 Ryc. 20 al. oraz Kimura et al. potwierdzili, że woda jest potrzebna do uniknięcia niepożądanych cech morfologicznych, wyraźnie obecnych podczas przeprowadzania napromieniowania em Erbium na sucho. 56,57 Lasery Erbium używane w ten sposób powodują oznaki ablacji i uszkodzenia termicznego w wyniku zastosowanej mocy. Dowiedziono występowania pęknięć na krawędziach, obszarów powierzchniowego topnienia i odparowania warstwy mazi. Typowa forma pojawia się, gdy zębina płukana jest przy pomocy a Erbium z wykorzystaniem wody. Uszkodzenie termiczne jest zredukowane, a kanaliki zębinowe są otwarte na górze bardziej zwapnionych i poddanych ablacji obszarów okołokanalikowych. Wewnątrzkanalikowa zębina, bardziej bogata w wodę jest w większym stopniu poddana ablacji. Warstwa mazi ulega odparowaniu dzięki działaniu promieniowania a Erbium i właściwie nie występuje Shoop et al., badając wahania temperatury na powierzchni korzeniowej in vitro odkryli, że standardowa energia (100 mj, 15 Hz, 1,5 W) powodowała wzrost temperatury o 3,5 C na powierzchni przyzębia. Moritz zaproponował, by te parametry zostały uznane za międzynarodowe standardy dla stosowania ów Erbium w endodoncji, postrzegając je jako skuteczny sposób na czyszczenie i odkażanie kanałów (Ryc. 9-12). 14,16 Nawet z ami Erbium zaleca się stosowanie roztworów płuczących. NaClO i EDTA mogą być stosowane zamiennie podczas termicznej fazy leczenia endodontycznego wspomaganego owo, w konsekwencji czego forma zębiny przejawia mniej skutków termicznych. Stanowi to nowy obszar badań w dziedzinie endodoncji wspomaganej owo. Zaproponowanych zostało wiele technik, takich jak płukanie aktywowane owo (LAI) czy strumień fotoakustyczny aktywowany przez foton (PIPS). _Fototermiczne i fotomechaniczne zjawiska w usuwaniu warstwy mazi George et al. opublikowali pierwsze badanie poświęcone zdolności a do aktywowania płuczącej cieczy wewnątrz kanału korzeniowego w celu zwiększenia jej działania. W badaniu tym końcówki 2 systemów owych Er:YAG i Er. Cr: YSGG (400 μm średnicy, zarówno płaskie, jak i cylindryczne) z usuniętą chemicznie zewnętrzną powłoką zostały wykorzystane do bocznego rozprowadzania energii. Badanie zostało tak zaprojektowane, aby wypłukać kanały korzeniowe przygotowane wcześniej z grubą warstwą mazi wyhodowanej doświadczalnie. Po porównaniu wyników 2 grup naświetlanych owo z grupami, które nie były poddane działaniu a, badanie wykazało, że owa aktywacja substancji płuczących (zwłaszcza EDTAC) przyczyniła się do lepszego oczyszczenia i usunięcia warstwy mazi z powierzchni zębiny. 65 W późniejszym badaniu autorzy zauważyli, że procedura ta, wykorzystująca moc 1 i 0,75 W, powoduje wzrost temperatury jedynie o 2,5 C, nie uszkadzając struktur przyzębia. 66 Blanken i De Moor również zbadali skutki aktywacji owej substancji płuczących w porównaniu w konwencjonalnym płuka- 20 2_2014

8 niem (CI) i biernym płukaniem ultradźwiękowym (PUI). W badaniu tym, 2,5% NaClO oraz Er, Cr: YSGG użyte zostały 4 razy po 5 s przy parametrach: 75 mj, 20 Hz, 1,5 W z końcówką endodontyczną (200 μm średnicy, płaska końcówka), trzymaną prosto 5 mm od wierzchołka. Usuwanie warstwy mazi w trakcie tej procedury przyniosło znacznie lepsze rezultaty niż w przypadku 2 poprzednich metod. 67 Fotomikrograiczne badanie eksperymentu sugeruje, że powoduje ruch płynów o dużej prędkości poprzez efekt kawitacji. Rozprzestrzenianie się i sukcesywna implozja substancji płuczących (na skutek efektu termicznego) powodują uzupełniające działanie kawitacyjne na płyny wewnątrz kanału. Nie było konieczne przesuwanie włókna w górę i w dół kanału. Wystarczyło utrzymać je prosto w środkowej tercji, 5 mm od wierzchołka. 68 Koncepcja ta znacznie ułatwia technikę ową bez potrzeby sięgania do wierzchołka i pokonywania zakrzywień korzenia (Ryc. 13). De Moor et al. porównali technikę LAI z PUI i doszli do wniosku, że technika owa, wykorzystująca krótszy czas płukania (4 razy po 5 s) daje wyniki porównywalne do techniki ultradźwiękowej, która zakłada dłuższy czas płukania (3 razy po 20 s). 69 De Groot et al. również potwierdzili skuteczność techniki LAI oraz lepsze wyniki w porównaniu z PUI. Autorzy podkreślili koncepcję strumienia w wyniku opadania cząsteczek wody w zastosowanych roztworach płuczących. 70 Hmud et al. zbadali możliwość wykorzystania ów o bliskiej podczerwieni (940 i 980 nm) z włóknem 200 μm do aktywowania substancji płuczących przy parametrach, odpowiednio 4 W i 10 Hz oraz 2,5 W i 25 Hz. Biorąc pod uwagę brak kojarzenia pomiędzy tymi długościami fali a wodą, potrzebne były wyższe wartości mocy, które poprzez kawitację i efekt termiczny wywołały ruch płynów w kanale korzeniowym, prowadząc do zwiększonej zdolności do usuwania resztek i warstwy mazi. 71 W późniejszym badaniu autorzy zweryikowali także bezpieczeństwo zastosowania wyższych mocy, co spowodowało wzrost temperatury o 30 C w wewnątrzkanałowym roztworze płuczącym, ale jedynie o 4 C na zewnętrznej powierzchni korzeniowej. Badanie wykazało, że płukanie aktywowane przez y o bliskiej podczerwieni jest bardzo skuteczne pod względem minimalizowania wpływu termicznego na zębinę i spoiwo korzenia. 72 W niedawno przeprowadzonym badaniu Macedo et al. nawiązali do kluczowej roli aktywacji jako silnego modulatora wskaźnika reakcji NaOCl. Podczas 3-minutowej przerwy pochłanianie dostępnej chloryny znacznie wzrosło po LAI w porównaniu z PUI czy Cl. 73 _Strumień fotoakustyczny aktywowany przez foton (PIPS) Technika PIPS wykorzystuje Erbium (Powerlase AT/HT i LightWalker AT, oba Fotona) oraz ich interakcję z roztworami płuczącymi (EDTA, NaOCl lub woda de- Ryc. 21 Ryc. 22 2_

9 stylowana). 13 Technika ta wykorzystuje inny mechanizm niż poprzedni LAI. Bazuje wyłącznie na zjawisku fotoakustycznym i fotomechanicznym, wynikających z zastosowania subablacyjnej energii 20 mj przy 15 Hz, z impulsami trwającymi 50 mikrosekund. Ze średnią mocą wynoszącą zaledwie 0,3 W każdy impuls reaguje z cząsteczkami wody przy szczytowej mocy 400 W, powodując rozprzestrzenianie się i kolejne fale wstrząsowe, prowadzące do powstania silnego strumienia płynów wewnątrz kanału, nie powodując przy tym niepożądanych skutków termicznych, obserwowanych w innych metodologiach. Ryc. 23 Ryc. 24 Ryc. 25 Badanie z termoogniwami, zastosowane jedynie wobec wierzchołkowej tercji korzenia wykazało wzrost termiczny wynoszący zaledwie 1,2 C po 20 s i 1,5 C po 40 s ciągłego naświetlania. Inna znacząca przewaga wynika z umieszczenia końcówki w komorze miazgi zęba przy wejściu do kanału korzeniowego, bez problematycznego umieszczania końcówki w kanale i 1 mm od wierzchołka, czego wymagają inne techniki (LAI i Cl). Stosowane są nowo zaprojektowane końcówki 9 mm długości, 600 μm średnicy, z promieniową lub prążkowaną końcówką. Ostatnie 3 mm pozbawione są powłoki, co pozwala na większą boczną emisję energii w porównaniu z frontalną końcówką. Taki tryb emisji energii pozwala na lepsze wykorzystanie energii a, kiedy na poziomach subablatywnych doprowadzanie z wysoką mocą szczytową dla każdego pulsu 50 mikrosekund (400 W) powoduje silne fale wstrząsowe w substancjach płuczących, wywierając wyraźny i znaczący wpływ mechaniczny na ścianę zębiny (Ryc ). Powstały strumień akustyczny pozwala na trójwymiarowe ruchy w obrębie systemu kanału korzenia, dzięki czemu lekarz praktyk ma lepszy dostęp do złożonej anatomii, często widocznej w jednej tercji wierzchołka. Badania pokazują, że usunięcie warstwy mazi jest wyższe w porównaniu z grupą kontrolną, w której zastosowano jedynie EDTA lub wodę destylowaną. Próbki poddane działaniu a i EDTA przez s wykazują całkowite usunięcie warstwy mazi przy otwartych kanalikach zębinowych (punktacja 1 wg Hulsmanna) oraz brak niepożądanych zjawisk termicznych, co jest charakterystyczne dla ścian zębinowych poddanych działaniu tradycyjnych technik owych. Przy dużym powiększeniu struktura kolagenowa jest nienaruszona, co sugeruje możliwość przeprowadzenia minimalnie inwazyjnego zabiegu endodontycznego (Ryc ). Grupa medyczna zajmująca się zawansowanymi technologiami w dziedzinie stomatologii (Medical Dental Advanced Technologies Group) we współpracy z Uniwersytetem Paciic Arthur A. Dugoni School of Dentistry, Uniwersytetem w Genui, Uniwersytetem 22 2_2014

10 Loma Linda School of Dentistry, Uniwersytetem w Tennessee, Uniwersytetem w Bostonie, Uniwersytetem Stanu Luizjana oraz Arizona School of Dentistry and Oral Health prowadzi obecnie badania nad skutkami zastosowania techniki odkażania kanału korzeniowego i usuwania bioilmu bakteryjnego w kanale korzeniowym. Wyniki, które mają być opublikowane są bardzo obiecujące (Ryc ). _Dyskusja i wnioski Technologia owa stosowana w endodoncji przszła ważną ewolucję w ciągu ostatnich 20 lat. Ulepszona technologia pozwoliła na wprowadzenie włókien endodontycznych i końcówek o kalibrze i elastyczności, które pozwalają na insercję do 1 mm od wierzchołka. Badania w ostatnich latach ukierunkowane były na technologie wytwarzania (impulsy o zredukowanej długości, końcówki prążkowane czy końcówki typu radial iring) oraz techniki (LAI i PIPS), które ułatwiają ich zastosowanie w endodoncji i minimalizują niepożądane efekty termiczne na ściankach zębiny, wykorzystując mniejszą energię w obecności chemicznych substancji płuczących. EDTA okazała się najlepszym rozwiązaniem dla techniki LAI, ponieważ aktywuje płyn, zwiększa jego właściwości chelatujące oraz stopień czyszczenia warstwy mazi. Wykorzystanie NAClO zwiększa działanie odkażające. Wreszcie, technika PIPS redukuje skutki termiczne i wykazuje silne działanie czyszczące i przeciwbakteryjne dzięki trójwymiarowemu strumieniowi płynów, zainicjowanemu przez energię fotoniczną a. Celem przyszłych badań jest ocena tych technik (LAI i PIPS) jako innowacyjnych technologii dostępnych w endodoncji. _ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. Niniejszy artykuł w wersji oryginalnej został opublikowany w międzynarodowym wydaniu Laser nr 2/2011. _autor Enrico DiVito, DDS główny autor niniejszego artykułu rozpoczął swą praktykę stomatologiczną w Scottsdale, Arizona, w 1900 r. Jest założycielem i dyrektorem akredytowanej Arizona School of Dental Assisting. Oprócz wykładowcy, DiVito jest także instruktorem klinicznym w Arizona School of Dentistry and Oral Health. Jest odpowiedzialny za pomoc w utworzeniu Wydziału Stomatologii Laserowej. Zdobył tytuł pierwszego stopnia w Arizona State University oraz z wyróżnieniem ukończył Dental School przy University of Paciic w San Francisco, otrzymując liczne nagrody za wybitne osiągnięcia. Z autorem można się skontaktować, pisząc na adres: 2_

Irygacja aktywowana wiązką laserową

Irygacja aktywowana wiązką laserową Irygacja aktywowana wiązką ową Część II: Czy pozycja włókna a ma znaczenie? Autorzy_ Roeland Jozef Gentil De Moor i Maarten Meire _Procedury Procedury endodontycznego czyszczenia i opracowania kanałów

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Widmo absorbcji w tkankach K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Laser Stomatologiczny to najnowocześniejszy kombajn laserowy dla stomatologii, stanowiący połączenie aż trzech laserów. Dzięki takiemu połączeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher Zestawienie szczegółowe Dokument sumuje dokumentację techniczną właściwą dla pilnika XP-endo finisher produkowanego przez firmę FKG Dentaire S.A. 1. INFORMACJE O PRODUKCIE 1.1. ZASTOSOWANIE Opisany w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Najszybsze wiertło laserowe na świecie

Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Dzięki najszybszemu z dostępnych na rynku wiertłu laserowemu lekarze dentyści nie muszą już stawać przed dylematem wyboru pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej

Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej 1 Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej Prof. dr n. med. Norbert Gutknecht Aachen Research Institute for Lasers

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Opis istotnych oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu Endo-Safe

Opis istotnych oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu Endo-Safe Opis istotnych oraz innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu Endo-Safe 100% sterylizacji kanałów korzeniowych Urządzenie obecnie wprowadzone na rynek polski. WPROWADZENIE Bywa, że gdy długo odkładamy

Bardziej szczegółowo

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia :

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia : ń ś ł 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu * Kod produktu: 72937 dla wersji głowicy C, D (72938 dla wersji A, B) Wszystkie procedury w tkankach twardych i miękkich, w łatwo dostępnych, wąskich przestrzeniach Gęstość

Bardziej szczegółowo

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Odpowiednio dawkowane ciepło może zmienić kształt włókien kolagenu. Na skutek ciepła kolagen przechodzi denaturację, powodującą obkurczenie i skrócenie włókien kolagenowych,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

System WaveOne Gold. Pilnik WaveOne Gold Glider: Pilnik WaveOne Gold Glider o numerze

System WaveOne Gold. Pilnik WaveOne Gold Glider: Pilnik WaveOne Gold Glider o numerze System WaveOne Gold TYLKO DO UŻYTKU STOMATOLOGICZNEGO PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ENDODONTYCZNY, STERYLNY PILNIK RECYPROKALNY DO PRZYGOTOWANIA GŁADKIEJ ŚCIEŻKI, O NR REF. B ST W1GG I ENDODONTYCZNE, STERYLNE

Bardziej szczegółowo

Elcometer 501. Ołówkowy tester twardości z wózkiem. Instrukcja obsługi

Elcometer 501. Ołówkowy tester twardości z wózkiem. Instrukcja obsługi Elcometer 501 Ołówkowy tester twardości z wózkiem Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 1.1. Zakres dostawy..4 2. Instrukcja obsługi. 5 2.1. Wstęp..5 2.2. Przygotowanie ołówków.5 2.3. Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot

Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. ZALETY WYPEŁNIANIA KANAŁU SYSTEMEM EndoPilot Zalecany sposób wypełniania kanałów systemem gutaperki na ciepło w urządzeniu EndoPilot. Wypełnianie kanałów gutaperką stanie się jeszcze łatwiejsze dzięki systemowi EndoPilot, który łączy dwa systemy

Bardziej szczegółowo

Pilnik typu NITI S jest wytwarzany ze. Pilnik typu NiTi K, wytwarzany ze. pozwalającą na powstanie dwóch. stożkowo, jest instrumentem

Pilnik typu NITI S jest wytwarzany ze. Pilnik typu NiTi K, wytwarzany ze. pozwalającą na powstanie dwóch. stożkowo, jest instrumentem INSTRUMENTY DO LECZENIA KANAŁOWEGO PORÓWNANIE WŁASNOŚCI I SPOSOBU PRACY POSZCZEGÓLNYCH PILNIKÓW I POSZERZACZY PROCES PRODUKCYJNY Pilnik typu H jest nierdzewnej stali, metodą pozwalającą na powstanie precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ogniskowania fali ultradźwiękowej oraz w dziedzinie destrukcji błony komórkowej, za pomocą fali mechanicznej. Rezultatem

Bardziej szczegółowo

Granudacyn. Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran.

Granudacyn. Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran. Granudacyn Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran. Granudacyn to roztwór do szybkiego czyszczenia, nawilżania i płukania ostrych, przewlekłych i zanieczyszczonych ran oraz oparzeń

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wody Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wodne marki MEYLE innowacyjna technika zamiast technicznego zastoju Co moja bryczka nosi pod spodem? Tylko najlepsze części. Prawidłowy dobór wysokowartościowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

MEGASONEX Szczoteczka ultradźwiękowa

MEGASONEX Szczoteczka ultradźwiękowa MEGASONEX Szczoteczka ultradźwiękowa Nadszedł czas na nową generację szczoteczek do zębów! Przedstawiamy Paostwu MEGASONEX, ultradźwiękową szczoteczkę do zębów, która dzięki zastosowaniu technologii fal

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

Porównawcze badania laboratoryjne przyczepności stali EPSTAL oraz stali klasy A do betonu w warunkach termicznych występujących w czasie pożaru

Porównawcze badania laboratoryjne przyczepności stali EPSTAL oraz stali klasy A do betonu w warunkach termicznych występujących w czasie pożaru Porównawcze badania laboratoryjne przyczepności stali EPSTAL oraz stali klasy A do betonu w warunkach termicznych występujących w czasie pożaru Opracowanie: Cel badania Badanie miało na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych Większość struktur niskowymiarowych wytwarzanych jest za pomocą technik epitaksjalnych. Najczęściej wykorzystywane metody wzrostu: - epitaksja z wiązki molekularnej (MBE Molecular Beam Epitaxy) - epitaksja

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowo szybkie, precyzyjne, delikatne

Wyjątkowo szybkie, precyzyjne, delikatne Końcówki robocze Piezomed Wyjątkowo szybkie, precyzyjne, delikatne Skuteczne i atraumatyczne. Końcówki robocze do chirurgii kostnej B1 Piła z drobnym ząbkowaniem umożliwiająca precyzyjne cięcie i powodująca

Bardziej szczegółowo

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I FRAKCYJNY SYSTEM NIEABLACYJNY K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E, bazujący na zaawansowanej technologii laserów światłowodowych Fiber Laser, działa na skórę mikroskopijnymi wiązkami laserowymi w trybie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych IPL znajduje zastosowanie w takich zabiegach jak: - Fotodepilacja

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

Wielomodowe, grubordzeniowe

Wielomodowe, grubordzeniowe Wielomodowe, grubordzeniowe i z plastykowym pokryciem włókna. Przewężki i mikroelementy Multimode, Large-Core, and Plastic Clad Fibers. Tapered Fibers and Specialty Fiber Microcomponents Wprowadzenie Włókna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 93 S t r o n a VI. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 1.Temat zajęć: Projekt: Niezwykłości zwykłej wody Temat: Woda niezwyczajna ciecz 2. Czas pracy: 1 godzina 3. Materiały i narzędzia:

Bardziej szczegółowo

K-LASER CUBE. NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP

K-LASER CUBE.  NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP K-LASER CUBE NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP UNIKATOWA OPCJA dopasowania do cech indywidualnych pacjenta (grubość tkanki tłuszczowej,

Bardziej szczegółowo

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Omnislim Głowica robocza podciśnieniowa Głowica robocza ART RF K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Obecnie, w obliczu różnorodności sprzętu na rynku urządzeń dla medycyny estetycznej, Omnislim otwiera

Bardziej szczegółowo

To prostota jest prawdziwą innowacją

To prostota jest prawdziwą innowacją To prostota jest prawdziwą innowacją Czy byłeś kiedykolwiek sfrustrowany z powodu skom-plikowania pewnych rzeczy? W większości przypadków stosowanie tylko jed-nego narzędzia NiTi w każdym kanale korzeniowym

Bardziej szczegółowo

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej Dyrektor CDTL PŁ dr n. med. Cezary Peszyński-Drews 215 Wolczanska str. Lodz, Poland tel. +4842 6313648, fax. +4842 6816139 HISTORIA CDTL Centrum

Bardziej szczegółowo

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 Spis treści Wstęp do wydania czwartego Wstęp do wydania pierwszego Skróty xiii xiv xv Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 1.1 Anatomia stosowana 1 1.2 Fizjologia stosowana 4 1.3 Fizyczne

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ultradźwięków w kosmetologii. Słowa klucze: Ultradźwięki, fala dźwiękowa, infradźwięki, zjawisko kawitacji, sonoforeza, mikromasaż

Zastosowanie ultradźwięków w kosmetologii. Słowa klucze: Ultradźwięki, fala dźwiękowa, infradźwięki, zjawisko kawitacji, sonoforeza, mikromasaż Zastosowanie ultradźwięków w kosmetologii Słowa klucze: Ultradźwięki, fala dźwiękowa, infradźwięki, zjawisko kawitacji, sonoforeza, mikromasaż Ultradźwięki Ultradźwięki-to drgania cząsteczek gazów, cieczy,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

F360. Łatwo i bezpiecznie. Endodoncja Mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych przy użyciu 2 pilników

F360. Łatwo i bezpiecznie. Endodoncja Mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych przy użyciu 2 pilników F360. Łatwo i bezpiecznie. Endodoncja Mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych przy użyciu 2 pilników Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym

Bardziej szczegółowo

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła DLACZEGO WYBRAĆ FINIR A NIE DIAMENT? FINIR DIAMENT to instrument specjalnie zaprojektowany do opracowywania

Bardziej szczegółowo

ul. Kubusia Puchatka 9,Granica Komorów czyszczenie-schodow-ruchomych.

ul. Kubusia Puchatka 9,Granica Komorów  czyszczenie-schodow-ruchomych. Centrum Handlowe Miejsce montażu 2 3 piętro Zainstalowane około 10 lat temu Zdjęcie przedstawia schody ruchome znajdujące się w dużym centrum handlowym w centrum Osaki. Wnętrze to prezentuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia,

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, TECHNOLOGIA AKTYWNEGO BIOKRZEMIANU Biodentine Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, wygodny i łatwy w użyciu Próchnica zębiny

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA GETINGE 2000 MYJNIA-DEZYNFEKTOR ŁADOWANA OD FRONTU MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA Getinge 2000 to sterowana mikroprocesorowo myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów ładowana od frontu, przyjazna

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 09/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 09/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119411 (22) Data zgłoszenia: 14.10.2010 (19) PL (11) 66247 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?"

Instrukcja Jak stosować preparat CerMark? Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?" Co to jest CerMark? Produkt, który umożliwia znakowanie metali w technologii laserowej CO 2. Znakowanie uzyskane w technologii CerMark charakteryzuje idealna

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Dylematy endodontyczne

Dylematy endodontyczne Dylematy endodontyczne Czyli jak skutecznie leczyć metodą klasyczną dr n. med. Izabela Obersztyn prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz Katowice 2015 AUTORZY dr n. med. Izabela Obersztyn Śląski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

A new concept of body slimming and figure reshaping

A new concept of body slimming and figure reshaping Firma GSD została założona w roku 1995 i w początkowym okresie działalności rozpoczęła badania rozwojowe w zakresie sprzętu anestezjologicznego. Po dziesięcioleciu dynamicznego rozwoju pod kontrolą ostrych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

SCULPTOR II. Strona 1 z 8

SCULPTOR II. Strona 1 z 8 SCULPTOR II Strona 1 z 8 SCULPTOR II to nastepca urządzenia SCULPTOR I wraz z oryginalną opatentowaną technologią Fal Radiowych Focus-Wave wzbogacony o głowicę do tzw. "liposukcji ultradźwiękowej". SCULPTOR

Bardziej szczegółowo

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach Fale Radiowe Najskuteczniejsza technologia potwierdzona badaniami naukowymi! Teraz ta technologia może być w Twoim gabinecie! RF emituje falę elektromagnetyczną

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

PL B1. ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosakowo, PL BUP 14/08. MAREK KRAJCZYŃSKI, Gdynia, PL

PL B1. ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosakowo, PL BUP 14/08. MAREK KRAJCZYŃSKI, Gdynia, PL PL 212906 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212906 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381414 (51) Int.Cl. F24H 1/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Aesculap Orthopaedics Schraubring SC. Sferyczna panewka wkręcana

Aesculap Orthopaedics Schraubring SC. Sferyczna panewka wkręcana Aesculap Orthopaedics Schraubring SC Sferyczna panewka wkręcana Wskazówki dotyczące techniki implantacyjnej Wskazania Zastosowanie bezcementowej panewki stawowej zależy od biologicznego wieku pacjenta

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL FOTONA LightWalker AT LASERY STOMATOLOGICZNE biuro@tommymedical.pl LightWalker AT Możliwości laserów FOTONA LightWalker: opracowywanie ubytków usuwanie kamienia nazębnego chirurgia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Trudności stwarzają kwestie:

Trudności stwarzają kwestie: Jednostki poza swoją działalnością podstawową przeprowadzają często prace badawczo-rozwojowe, i w związku z tym coraz częściej pojawia się kwestia ujęcia takich prac w sprawozdaniu finansowym spółki. Jednostki

Bardziej szczegółowo

REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI. Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry

REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI. Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry KWAS HIALURONOWY Kwas hialuronowy, oznaczany skrótem HA (hyaluronic acid), to naturalny związek chemiczny

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci) Dźwięk 1 Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych Fale poprzeczne i podłużne Ciało stałe (sprężystość postaci) fale poprzeczne i podłużne Dźwięk 2 Właściwości fal podłużnych Prędkość dźwięku

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182207 (21) Numer zgłoszenia: 314632 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C09K 17/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii Barbara Kierlik Gr. 39Z Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję Laser to

Bardziej szczegółowo