Biblioteka WSInf Bydgoszcz wersja 12 z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka WSInf Bydgoszcz wersja 12 z dnia 2008-01-16"

Transkrypt

1 sygnatura autor tytuł rok wydania liczba egzemplarzy data włączenia do księgozbioru Biblioteka WSInf Bydgoszcz wersja 12 z dnia A.Pelikant, G.Zwoliński 3 D Studio Max w ćwiczeniach R.Pawlak Podstawowe problemy matematyczne. Wstęp do matematyki J.Czerbniak Elementy fizyki i elektroniki Z.Gmyrek, A.Pelikant Programowanie w środowisku Windows J.Jędrzejewski Notatki z matematyki Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowanie Informatyki Nr 1, Zeszyty naukowe II Krajowa Konferencja Naukowa Telemedycyna II E.Kącki, L.Siewirski Wybrane działy z matematyki wyższej z ćwiczeniami Pod red. T.Rostowskiej, J.Rostowskiego Rodzina - rozwój - praca wybrane zagadnienia Pod red. T.Jałmużny, W. Leżańskiej Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku I Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w technice MiS' E.Kącki, A.Małolepszy, N.Xuan Quynh Świat zastosowań matematyki II Krajowe sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w technice MiS' Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowania Informatyki Nr 2, Zeszyty naukowe III Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w technice MiS' Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowania Informatyki Nr Pod red. W.Leżańsakiej Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Pod red. W.Leżańskiej, A.Tyl Pytania o przyszłość kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Pod red W.Leżańskiej Forum edukacyjne Nr 1 (2004) R.M. Riordan Projektowanie systemów relacyjnych baz danych A.Nowak Tworzenie plików pomocy dla Windows S. Roman Access. Baza danych - Projektowanie i programowanie J. Kniat Programowanie w języku C

2 24 P.Davis GIMP H.F. Ledgard Mała księga programowania obiektowego I. Durlik Inżynieria zarządzania cz.i I. Durlik Inżynieria zarządzania cz.ii R.J. Yarger, G.Reese, T.King MySQL i msql P.Wróblewski Programowanie w Windows dla praktyków A.R. Neibauer Języki C i C++. Twój pierwszy program P.Adamczewski Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce J.Dyche CRM. Relacje z klientami W. Borowik, B. Borowik Meandry języka C W.Freeze Visual Basic 6. Programowanie baz danych Stanisław Bolkowski Elektrotechnika Pod red. L.Drelichowski i inn. Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą J.C Armstrong, D.Taylor Unix dla każdego A. Januszewski Informatyka w przedsiębiorstwie A. Simmons Wprowadzenie do transmisji danych R. Tidrow Rejestr Windows ' W. Krysicki, L Włodarska Analiza matematyczna w zadaniach, cz.i W. Krysicki, L Włodarska Analiza matematyczna w zadaniach, cz.ii N. Wirth Algorytmy + struktury danych = programy W.T. Bielecki Informatyzacja zarządzania B.W. Kernigham, D.M. Ritchie Język ANSI C G.M. Fichtenholz Rachunek różniczkowy i całkowity S. Forte Access Księga eksperta P.Metzger, A. Jełowicki Anatomia PC L. Drelichowski Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie M.Strebe, C.Perkins Firewalls ściany ogniowe M.Hernadez, J.Viescas Zapytania SQL R.Bowen, D.Ridruejo, A.Liska Apache. Podręcznik Administratora M.Strebe Windows Server M.Doman, M.Matłoka, B. Wojcieszyn Matematyka dla zaocznych studiów ekonomicznych Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowania Informatyki Nr 2, Zeszyty naukowe Pod red W.Leżańsakiej Forum edukacyjne Nr 1 (2004) Zieleniewski J. Organizacja i zarządzanie Skórzyńska Z. Psychologia dla rodziców

3 59 Wroczyński R. Wychowanie poza szkołą Meili R. Podręcznik diagnostyki psychologicznej Szewczuk W. Atlas psychologiczny Pod red. Żebrowska M Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży Przetacznikowa M. Włodarski Z. Psychologia wychowawcza Pieter J. Historia psychologii Pod red. Kowaliszyn K. Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela Pod red. Wołoszynowskiej Metody badań psychologicznych Zaczyński W. Praca badawcza nauczyciela Słyszowa S. Dziecko rozpoczyna naukę Jakubowska U. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice Franus E. Sprawdziany rozwoju dziecka Franus E. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Frątczak J. Pedagogika porównawcza Bobrowska Ł. Plastyka w klasach początkujących Rosińska Z. i inn Kierunki współczesnej psychologii. Ich rozwój i geneza Siemaszko A. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych Chłopkiewicz M. Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia Lewin A. Tryptyk pedagogiczny Bogdanowicz M. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym Kotecka-Noceń M. i inn. Stopy płaskie u dziecka. Gimnastyka lecznicza Mystkowska H. Metody stosowane w przedszkolu a efekty w klasie I Przetacznikowa i inn. Psychologia ogólna Reykowski J. Z zachowań psychologii motywacji Popek S. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży Kołodziej M. i inn. Wybrane lekcje wychowania fizycznego w klasach IV-VIII Mórawska Z. i inn. Kształcenie języka dziecka w klasach I-IV Nowacki T. Zarys psychologii Super. D. Psychologia zainteresowań Przetacznikowa i inn. Psychologia wychowawcza cz.i Chrzanowska D. Dziecko w wieku przedszkolnym Dobrowolska J. Czy to naprawdę trudne dziecko? Kram J. Zarys kultury żywego słowa Pod red. Brzezińskiej Czytanie i pisanie - nowy język dziecka Pod red. Godlewski M. Pedagogika. Podręcznik akademicki

4 94 Przetacznik-Gierłowska M. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego Pod red. Suchodolskiego Pedagogika Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka cz Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej Pod red. K.Dems V Sympozjum Modelowanie i Symulacja komputerowa w Technice Kącki E., Małolepszy A. Co to jest cybernetyka IV Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MiS ' Kużko W. Łódzki węzeł kolejowy: Przyczynek do historii kolejnictwa Luciński J. Elementy elektroniki Kącki E. Metody numeryczne Rostowska T., Rostowski J. Wokół wychowania Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowania Informatyki Nr 4 (1) Pod red W.Leżańsakiej Forum edukacyjne Nr 2 (2005) Pod red. T. Jałmużna Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowania Informatyki Nr 5 (1) Izabela Rogowska Muzykuje, maluje. Podręcznik Pod red. Włodzimierz Sołtysik Już gwiazdy lśnią Pod red. K. Zachwatowicz-Jasieńska Co babcia i dziadek śpiewali jak byli mali Pod red. E. Konarska Moje 5 lat. Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowym Izabela Rogowska Muzykuje, maluje. Wskazówki metodyczne dla nauczyciela Bogumiła Roszak Muzyka w szkole podstawowej Maria Tomaszewska Muzyka Jan Węckowski Kolędy Robert Majewski Zimowe nutki. Scenariusze zajęć z muzyki Robert Majewski Jesienne nutki. Scenariusze zajęć z muzyki Pod red. Czesław Cyrański Moje 6 lat. Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowym Dorota Krupa Rymowanki-utrwalanki Ewa Sujecka, Ewa Zakrzewska Śpiewnik dziecięcy Robert Majewski Letnie nutki. Scenariusze zajęć z muzyki Robert Majewski Wiosenne nutki. Scenariusze zajęć z muzyki Maria Tomaszewska Jak pracować z podręcznikiem "Muzyka dla klasy II" Maria Tomaszewska Dzieciaki śpiewaki Maria Tomaszewska Pierwszaki Śpiewaki Maria Tomaszewska Muzyka. Podręcznik klasa

5 129 Ewa Lipska, Alicja Twardowska Elementarz muzyczny Ewa Lipska, Alicja Twardowska Elementarz muzyczny Ewa Lipska, Alicja Twardowska Elementarz muzyczny Pod red. Anna Blek Przedszkole przyjazne dzieciom Kazimierz Denek Ku dobrej edukacji Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców Pod red. K. Fryszacki, K. Piątek Wielowymiarowość pracy socjalnej Pod red. Andrzej Janke Pedagogika rodziny na progu XXI wieku Pod red. Jadwiga Jastrząb Edukacja terapeutyczna Pod red. E. Kantowicz, A. Olubiński Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku Czesław Kossakowski Węzłowe problemy pedagogiki specjanej Pod red. Jan Malinowski Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów Andrzej Olubiński Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne Pod red. Andrzej Olubiński Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej Sławomira Sadowska Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych Sławomira Sadowska Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zbigniew Węgierski Opieka nad dzieckiem osieroconym Pod red. K. Wódz, K. Piątek Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalanej Pod red. K. Białobrzeska, S. Kawula Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej K. Lenartowska, W. Świętek Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej Pod red. J. Grontowska - Leder Ekskluzja i inkluzja społeczna Tomasz Kruszewski Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo - wychowawczych Pod red. Barbara Kromolicka Praca socjalna w organizacjach pozarządowych Anna Buła Rozwijanie wiedzy społeczno moralnej uczniów klas początkowych przez filozofowanie Pod red. Teresa Rostowska Jakość życia rodzinnego Ellen Finkelstein AutoCAD 2000 Biblia Tom Ellen Finkelstein AutoCAD 2000 Biblia Tom Ellen Finkelstein AutoCAD 2000 Biblia Tom Peter Abel Assembler IBM PC Richard Stewens Biblia TCP/IP Tom Richard Stewens Biblia TCP/IP Tom Richard Stewens Biblia TCP/IP Tom Paul Albitz, Cricket Liu DSN i BIND Moshe Bar LINUX systemy plików Daniel Bovet, Marco Cesati Linux Kernel

6 164 Rob Flickenger Serwer Linuksowy okiem Hakera Ellen Frish UNIX Administracja Systemu Dru Lavigne 100 sposobów na BSD Marcin Lis 505 praktycznych skryptów dla webmastera Łukasz Oberlan ABC Photoshop Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Access 2003 PL Kurs Bogdan Czogalik Access 2002 Tworzenie baz danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Access 2003 PL Ćwiczenia praktyczne B. Baron, A. Pasierbek, M. Maciążek Algorytmy numeryczne w Delphi. Księga eksperta Ken Coar, Rich Bowen Apache Receptury Ben Laurie, Peter Laurie Apache. Przewodnik encyklopedyczny Janusz Graf AutoCAD 2005 i 2005 PL. Ćwiczenia praktyczne Nitesh Dhanjani, Justin Clarke Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia Bob Toxen Bezpieczeństwo w Linuksie Steve Bain CorelDRAW 10. Vademecum profesjonalisty Roland Zimek CorelDraw 12. Ćwiczenia praktyczne S. Bullen, R Bovey, J. Green Excel. Programowanie dla profesjonalistów Dan Simon Fotografia cyfrowa. Biblia Roderick Smith FreeBSD Praca zbiorowa Hack Proofing Your Network Andrzej Pikoń INTERsoft IntelliCAD 5.0 PL. Pierwsze kroki C. Horstmann, G. Cornell Java 2. Podstawy C. Horstmann, G. Cornell Java 2. Techniki zaawansowane Herbert Schildt Java. Kompendium programisty Stephen Prata Język C++. Szkoła programowania Dan Cederholm Kuloodporne strony internetowe Adam Podstawczyński Linux - praktyczne rozwiązania Adam Podstawczyński Linux w sieci D. Barret, R. Sillverman, R. Byrnes Linux. Bezpieczeństwo. Receptury Carla Schroder Linux. Receptury Michael Bauer Linux. Serwery. Bezpieczeństwo Bernard Baron Metody numeryczne w C++ Builder L. Welling, L. Thomson MySQL. Podstawy Michael Lucas Open BSD. Podstawy administracji systemem Jacek Artymiak Open BSD. Tworzenie firewalli za pomocą PF

7 199 Łukasz Oberlan Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne Larry Ullman PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW Phillis Davis Po prostu CorelDRAW 9 PL E. Wainmann, P. Lourekas Po prostu Photoshop 6/6 CE T. Sachs, G. McClain Podstawy projektowania stron internetowych Shari Thurow Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych W. F. Clocksin, C. S. Mellish Prolog. Programowanie M. Whitehorn, B. Marklyn Relacyjne bazy danych Scott Mueller Rozbudowa i naprawa komputerów PC Scott Mueller Rozbudowa i naprawa sieci June Cohen Serwisy WWW A. Engst, G. Fleishman Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik L. Null, J. Lobur Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych William von Hagen Systemy plików w Linuksie D. Crowder, A. Bailey Tworzenie stron WWW - biblia Maria Sokół Tworzenie stron WWW - ćwiczenia praktyczne Eric Raymond UNIX. Sztuka programowania A. Vladimirov, K. Gavrilenko, A. Mikhailovsky Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych R. Shimorski, D. Littejohn Skinder, T. Shinder Wielka księga Firewalli Blair Ramping Windows Server Bezpieczeństwo. Biblia John Watson Elektronika Pod red. Józef Kalisz Język VHDL w praktyce Krzysztof Wesołowski Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych Józef Kalisz Podstawy elektroniki cyfrowej Simon Haykin Systemy telekomunikacyjne. Część I Simon Haykin Systemy telekomunikacyjne. Część II P. Horowitz, W.Hill Sztuka elektroniki. Część I P. Horowitz, W.Hill Sztuka elektroniki. Część II J. Pasierbiński, P. Zbysiński Układy programowalne Richard Lyons Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów W. Duch, J. Korbicz i inni Sieci neuronowe Ryszard Choraś Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów Bogusław Cyganek Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych Andrzej Czyżewski Dźwięk cyfrowy W. Malina, M. Smiatacz Metody cyfrowego przetwarzania obrazów

8 234 D. Kincaid, W. Cheney Analiza numeryczna Barry Boone Java dla programistów C i C Kevin Skahill Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych Douglas Stinson Kryptografia Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski Metody numeryczne G. Lausen, G. Vossen Obiektowe bazy danych William Stallings Organizacja i architektura sysemu komputerowego J.Ullman, J. Widom Podstawowy wykład z systemów baz danych Richard Stevens Unix. Programowanie usług sieciowych. Tom I Richard Stevens Unix. Programowanie usług sieciowych. Tom II J. Banaś, S. Wędrychowicz Zbiór zadań z analizy matematycznej L. Soars, J. Soars Headway. Elementary. Student's Book L. Soars, J. Soars Headway. Elementary. Workbook L. Soars, J. Soars Headway. Intermediate. Student's Book L. Soars, J. Soars Headway. Intermediate. Workbook L. Soars, J. Soars, R. MacAndrew Headway. Matura Workbook R. MacAndrew Window on Britain. Activity Book Pod red. R Sojak, J. Szalacha Ukierunkowany rozwój albo dryf. Perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy Pod red Radosława Sojaka Przestrzenie ukrytego potencjału rynku pracy Pod red. Katarzyna Białobrzeska Wykluczenie i marginalizacja społeczna Pod red W.Leżańsakiej Forum edukacyjne Nr 3 (2006) Henryk Górecki Teoria informacji Pod red. T. Jałmużna Pokój jako przedmiot badań społecznych i pedagogicznych Dorota Smykowska Instytucje wsparcia społecznego pod red.h. Klepacz Zeszyty naukowe. Ekonomia: Teoria i zastosowanie Pod red. Adama Pelikana Bzy danych w zastosowaniach praktycznych Pod red. K.Dems Teoria i Zastosowania Informatyki Vol. 6, Nr 1, 2007, Zeszyty naukowe Beata Piętka Europa. Encyklopedia drogowa Beata Piętka Tatry, Podhale. Atlas drogowy Jerzy Luciński Elementy elektroniki II

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 88706/88706 225290/225290 155865/155865 225295/225295

001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 001(03) 88706/88706 225290/225290 155865/155865 225295/225295 001 001(03) 001(03) 003 Pawlak, Zdzisław. Mochnacki, Władysław. Systemy informacyjne : podstawy Encyclopedia of complexity and s Encyclopedia of complexity and s Kody korekcyjne i kryptografia 88706/88706

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Autorzy Tytuł Rok wydania Miejsce wydania Piotr Majewski 5 pytań na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego 00 Gliwice Helion Joanna Pasek ds max 00 : animacja D od podstaw : szkoła efektu : trójwymiarowy

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 5/2015/I

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 5/2015/I Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 5/2015/I Świadczenie: zakup rocznej licencji na dostęp do książek w wersji elektronicznej Warunki, które ma spełnić złożona oferta: Zamówienie

Bardziej szczegółowo

6 24 sytuacje, w których można zwolnić nauczyciela Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik 7 365 obiadów + jadłospis na cały rok Lucyna Ćwierczakiewiczowa

6 24 sytuacje, w których można zwolnić nauczyciela Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik 7 365 obiadów + jadłospis na cały rok Lucyna Ćwierczakiewiczowa L.p. Tytuł Autor 1 1 kobieta, 4 dzieci, 0 kasy (prawie) Petra van Laak 2 100 zabaw dla dzieci 2-letnich Praca zbiorowa 3 100 zabaw dla dzieci 3-letnich Catherine Vialles 4 101 Sposobów, Aby Zaskoczyć Faceta

Bardziej szczegółowo

1 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 "Literatury mniejsze" Europy romańskiej 978-83-232-2436-5

1 Kazania świętokrzyskie - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 Literatury mniejsze Europy romańskiej 978-83-232-2436-5 Lp Tytuł ISBN 1 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 2 "Literatury mniejsze" Europy romańskiej 978-83-232-2436-5 3 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe z zakresu Informatyki - semestr zimowy 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe z zakresu Informatyki - semestr zimowy 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe z zakresu Informatyki - semestr zimowy 2014/2015 1. ABC komputera : wydanie 8.1 / Piotr Wróblewski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014. 2. Access 2013 PL : bazy danych?

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl

Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl 1. 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk 2008 7 Kształtowanie relacji

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Ataki na sieci bezprzewodowe : teoria i praktyka / [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Gliwiński, Robert Dylewski]. Kwidzyn : Wydawnictwo CSH, 2010.

Bardziej szczegółowo

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Tytuł Autor Lp. ABC chorób wieku dziecięcego Roma Rokicka-Milewska 1 ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

red. red. red. red. red. red. red. red. red. Gwoździckared. Bezpieczeństwo jako wartość red.

red. red. red. red. red. red. red. red. red. Gwoździckared. Bezpieczeństwo jako wartość red. Nr Autor (tytuł dla dzieła zbiorowego) Tytuł Tom Tytuł tomu Redaktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy Edukacja dla bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo