infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia"

Transkrypt

1 P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Pierwsza jednostka uczelniana z Certyfikatem ISO 9001:2008 AKREDYTACJA PKA Tu warto studiować! PRIORYTETOWE KIERUNKI STUDIÓW: Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria materiałowa Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów

2 Kim jesteśmy? Dyrektor: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Naukowych: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Badawczych: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel T U W A R T O S T U D I O W A Ć Dyscypliny naukowe Do dyscyplin naukowych uprawianych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej należą: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, metalurgia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, informatyka, organizacja i zarządzanie oraz pedagogika. Jakość kształcenia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną jednego z 4 najstarszych i największych Wydziałów Politechniki Śląskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Instytut jest pierwszą jednostką uczelnianą, która uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2008, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems, który ma istotny znajomość praw fizycznych dobór postaci konstrukcyjnej produktów wpływ na wzrost jakości kształcenia, tak ważnej w zintegrowanej Unii Europejskiej i na zmieniających się w ostatnich latach rynkach edukacyjnym i pracy. Instytut stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach. Kadra Kadra Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych składa się z młodego, ambitnego, dynamicznie rozwijającego się 140-osobowego zespołu naukowego, w tym z 18 profesorów i doktorów habilitowanych (średnia wieku w grupie doktorów, asystentów i doktorantów nie przekracza 35 lat). Zespół ten stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w stażach zagranicznych, zwykle 4-5 miesięcznych, niekiedy kilkuletnich, krótkookresowych wyjazdach zagranicznych w renomowanych ośrodkach europejskich i światowych, a także w warsztatach naukowych, specjalistycznych szkołach i kursach, wspólnych studiach doktoranckich, wymianie osobowej pomiędzy ośrodkami krajowymi. znajomość zasad organizacji i zarządzania tradycyjne umiejętności inżynierskie dobór procesu technologicznego produktów dobór materiałów inżynierskich produktów

3 Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Kierownik: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. nzw Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Marciniak Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Kierownik: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel I M I i B

4 T U W A R T O S T U D I O W A Ć Nagrody Za wybitne osiągnięcia naukowe dydaktyczne i organizacyjne pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych uzyskują liczne nagrody. Do tej pory otrzymali: kilka nagród Premiera, kilkanaście nagród Ministra, kilka Medali Międzynarodowych i na Międzynarodowych Targach Technologii, kilka nagród i stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kilkanaście stypendiów Fundacji Wyszehradzkiej oraz kilka Fundacji H. Kołłątaja, kilka nagród na Międzynarodowych Targach Książek Atena i Oświata oraz Wrocławskich, kilka wyróżnień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kilkanaście nagród Koncernu FIAT, kilkaset nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz liczne Ordery i Odznaczenia Państwowe. O Autorytecie naukowym Instytutu świadczą również bardzo liczne nominacje pracowników Instytutu w skład krajowych i zagranicznych gremiów naukowych, w tym: Komitetów, Sekcji i Komisji Polskiej Akademii Nauk, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. zajęcia dydaktyczne Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w szczególności prowadzą przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej, nanotechnologii, informatyki, zarządzania i ekologii przemysłowej. Instytut posiada nowoczesne zaplecze laboratoryjne do realizacji zajęć dydaktycznych oraz do wykonywania prac naukowych. Corocznie sprawowana jest opieka nad kilkuset pracami przejściowymi oraz pracami dyplomowymi. Kształcenie na odległość Platforma E-learning Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, będąca jedną z największych w Polsce, została utworzona w październiku 2004 roku, jako nowoczesne narzędzie do kształcenia na odległość i zawiera m.in. materiały dydaktyczne do wykładów i przedmiotów materiałoznawczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie, dostępne dla uprawnionych studentów, a także służy do interaktywnej komunikacji ze studentami i pracownikami Instytutu.

5 Współpraca zagraniczna Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych realizuje szeroką naukową współpracę zagraniczną. Grupa rzeczywistych partnerów zagranicznych sięga ok. 150 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na wszystkich kontynentach. Ponadto, uczestniczy w najważniejszych europejskich programach badawczych i dydaktycznych, takich jak: TEM- PUS, CEEPUS, COPERNICUS, LLP-ERASMUS. Pracownicy Instytutu licznie uczestniczą w zagranicznych konferencjach, stażach zagranicznych, a profesorowie biorą udział w misjach zagranicznych lub w charakterze wizytujących profesorów wygłaszają wykłady na zagranicznych Uniwersytetach i konferencjach naukowych. Corocznie ok gości z różnych krajów odbywa staże naukowe w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, a zwykle kilku do kilkunastu studentów i doktorantów zagranicznych, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji realizuje w kolejnych latach semestralne, a czasem nawet dłuższe studia zagraniczne w Instytucie, wykonując w nim swe prace dyplomowe. Ponadto, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, które co roku goszczą licznych światowej sławy naukowców z kraju i ze świata. Najbardziej znane serie konferencji to: Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME, Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM 3 S. Co dwa lata Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych współorganizuje: Światowe Kongresy Naukowe COMMENT Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technologies. Konferencje z serii AMME oraz Kongresy COMMENT są miejscem spotkań dużej grupy znakomitych naukowców o światowej sławie, uczestniczących w tych imprezach naukowych od wielu lat, a także recenzujących artykuły zgłaszane do prezentacji w materiałach konferencyjnych i gwarantujących ich wysoki poziom naukowy, często podnoszących ciekawe pytania prowadzące do ważkich dyskusji naukowych podczas konferencji i kongresów. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest również głównym organizatorem corocznych krajowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych i materiałów kompozytowych, których osiągnięcia są publikowane w materiałach konferencyjnych, licznych konferencji Studenckich Kół Naukowych, a także innych konferencji studenckich i dla doktorantów. I M I i B

6 T U W A R T O S T U D I O W A Ć Współpraca z przemysłem Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, działając w regionie uprzemysłowionym, ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami na terenie Górnego Śląska i kraju w realizacji badań naukowych i wdrażaniu nowych technologii. Absolwenci Uczelni i jej pracownicy zajmują kluczowe stanowiska w gospodarce i administracji. Obopólnie korzystna współpraca Uczelni z gospodarką umożliwia też tworzenie nowych kierunków kształcenia i szybkie dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarczych. Podręczniki i czasopisma Pracownicy Instytutu są autorami licznych: podręczników akademickich i książek naukowych o ogólnokrajowym zasięgu wydawanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie i Wydawnictwo Verlag Dashöfer w Warszawie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej oraz International OCSCO World Press, materiałów Konferencji Naukowych organizowanych przez Instytut wydawanych w światowych czasopismach naukowych, regularnie wydawanych od początku 2006 roku własnych periodyków naukowych o światowym zasięgu pt. Journal of Achievments in Materials and Manufacturing Engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering, referowanych m.in. przez Directory of Open Access Journals, w których dotychczas opublikowano kilka tysięcy artykułów z całego świata, kilkuset publikacji naukowych rocznie w czasopismach naukowych i materiałach konferencji naukowych w wielu krajach świata. Prace studenckie są publikowane w: czasopiśmie Prace Studenckich Kół Naukowych wydawanym przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Biblioteka Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych dysponuje nowoczesną biblioteką, z pełnym dostępem do systemu komputerowego Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, a za jej pośrednictwem do międzynarodowego systemu bibliotecznego i informacji naukowo-technicznej. Biblioteka posiada kilkanaście tysięcy woluminów, prenumeruje kilkadziesiąt czasopism krajowych i zagranicznych oraz kilka uzyskanych w wyniku aktywności Profesorów jako Redaktorów Naczelnych Czasopism Krajowych i Zagranicznych. Biblioteka dysponuje miejscami w czytelni oraz stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi dostęp do czasopism elektronicznych, w tym pełny dostęp do czasopism Elsevier, a także do katalogów zbiorów Biblioteki Głównej. Tradycje akademickie Ważnym celem, jaki stawia sobie Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest harmonijne łączenie dobrych tradycji akademickich z nieustannym rozwojem we wszystkich obszarach działalności, tak, aby utrzymywać zasłużoną renomę nowoczesnego, europejskiego centrum dydaktyczno-badawczego. Co roku studenci z kierunków studiów, na których zajęcia prowadzą Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, licznie uczestniczą w beanaliach (studenci I roku), balach karnawałowych, Igrach Studenckich, rajdach turystycznych, Studenckich Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim oraz różnych ogólnouczelnianych organizacjach studenckich, tj: AEGEE Gliwickie Europejskie Forum Studentów, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Klub Krótkofalowców, Akademicki Klub Płetwonurków KALMAR, Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla CYKLOP, Akademicki Zespół Muzyczny AZM, Europejskie Koło Logistyczne FENIKS, Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS, Ośrodek Radia Studenckiego, Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania na Politechnice Śląskiej, Śląski Yacht Club, Zrzeszenie Studentów Polskich.

7 Studenckie koła naukowe W Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych działają liczne Studenckie Koła Naukowe, rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach w tym m.in.: W ramach działalności tych kół organizowane są liczne Sesje i Konferencje Naukowe, w tym systematycznie po kilka razy: Dzień Jakości, Dzień Metalografa, Dzień Edukacji, Dzień Komputerowej Nauki o Materiałach, Dzień Biomateriałów, Dzień Nanotechnologii, Dzień Nanokompozytów Dzień Fotowoltaiki oraz m.in. Sympozjum Metodyczne Doktorantów SYMED Konferencje Materiałoznawczo-Informatyczno- Nanotechnologiczne KOMIN Konferencje Badania Materiały Własności BMW kilkakrotnie zorganizowano Kongresy i Sesje Studenckich Kół Naukowych, odpowiednio SOKÓŁ i COKÓŁ, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, w których łącznie do tej pory uczestniczyło kilka tysięcy studentów. Ich efektem jest opublikowanie ok. 300 artykułów studentów oraz często wspólnie z udziałem pracowników Instytutu, m.in. w ponad 20 zeszytach Prac Studenckich Kół Naukowych. Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metalurgii Proszków Studenckie Koło Naukowe Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej Studenckie Koło Naukowe Jakości Grupa Q Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Studenckie Koło Naukowe Laserowej Obróbki Powierzchniowej Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych I M I i B

8 czym dysponujemy? Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną z wieloma unikatowymi urządzeniami badawczymi i technologicznymi o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Baza ta w 2007 roku uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2008, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems. Korzystając z tego systemu w laboratoriach wypracowano sprawny i efektywny system zarządzania badaniami, będący rezultatem wieloletniego doświadczenia związanego z użytkowaniem specjalistycznej aparatury, jak i realizacji dużych i małych zagadnień naukowo-badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z jednostkami przemysłowymi, które często wymagają natychmiastowego podjęcia badań nad rozwiązaniem aktualnie pojawiającego się zagadnienia naukowo-badawczego. W ramach systemu zarządzania badaniami możliwe jest podjęcie realizacji zlecenia w ciągu kilku godzin od ustalenia jego zakresu i kosztów, co stanowi niespotykany w naszym kraju wyjątek w tym obszarze tematycznym. Instytut dysponuje kilkoma laboratoriami, w których wydzielono po kilka do kilkudziesięciu pracowni naukowo- -badawczych i dydaktycznych. T U W A R T O S T U D I O W A Ć Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych modernizowane w ramach projektów dofinansowanych z UE obejmuje liczne Pracownie, w tym: Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Metodyki Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej i Skaningowej Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluorescencyjnej Spektroskopii Elektronów Analiz Spektralnych Symulacji Procesów Metalurgicznych Badań Dylatometrycznych Badań Wytrzymałościowych Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Inżynierii Powierzchni Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Technologii Procesów Materiałowych Metalurgii Proszków Analiz Chemicznych

9 Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej obejmuje Pracownie: Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi Wspomagania Projektowania Procesów Materiałowych Technik Multimedialnych Sieci Komputerowych i Narzędzi Internetowych Prezydencką Pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania Materiałowego Maszyn Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych i Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich Laboratorium Technologiczne obejmuje Pracownie: Obróbki Mechanicznej Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych Obróbki Cieplnej Badań Korozyjnych I M I i B

10 Laboratorium Przetwórstwa Materiałów Inżynierskich obejmuje Pracownie: Technologii Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Badań Materiałów Polimerowych Obróbki Plastycznej Metali T U W A R T O S T U D I O W A Ć W skład Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych planowanego do uruchomienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE, wejdą następujące Pracownie: Nanotechnologii Technologii Materiałów Amorficznych Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych Technologii Materiałów Kompozytowych Odlewania Ciśnieniowego Stopów Metali Lekkich Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali Obróbki Cieplnej Stopów Metali Laserowej Obróbki Powierzchniowej Inżynierii Powierzchni Projektowania Technologii Procesów Materiałowych 3D Wirtualna Jaskinia 3D oraz multimedialna sala wykładowo-ćwiczeniowa.

11 co oferujemy? Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na trzech nowokreowanych: Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria Materiałowa z profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. Kartą Bolońską ) na:. stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych): 3,5-letnich studiach I stopnia (inżynierskich) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) -letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach dla absolwentów studiów magisterskich. Kształcenie na w/w kierunkach odbywa się w ramach projektu INFONANO nt. Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach realizowanego w latach przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I M I i B

12 Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju kierunek studiów o całkowicie oryginalnym programie studiów projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód Specjalista poszukiwany przez przemysł niemal wszystkich gałęzi, przygotowany do innowacyjnych eksploatacja działań z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych z komputerowym maszyn i urządzeń w projektowaniu i wytwarzaniu konkurencyjnych produktów oraz nowocze- wspomaganiem snych materiałów inżynierskich, a także osiągnięć wspomaganej komputerowo metodologii projektowania materiałowego i komputerowej nauki o materiałach. Wiedza Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu: informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i współpracujących z nimi urządzeń, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych, komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowego modelowania struktury i własności materiałów inżynierskich, inżynierii materiałowej wraz z metodami kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii wytwarzania, recyklingu, zarządzania przemysłowego. informatyka tradycyjne umiejętności inżynierskie Umiejętności zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem informatyka przemysłowa w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych, obsługi aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia oraz procesy technologiczne oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej.

13 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: programowania komputerów oraz budowy sieci komputerowych, kierowania zespołami programistycznymi, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia i procesy technologiczne oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalności Student studiów II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania: Informatyka stosowana, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Komputerowa nauka o materiałach, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Modelowanie wieloskalowe materiałów inżynierskich, Modelowanie technologii procesów materiałowych, Komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego, Komputerowe wspomaganie zarządzania procesów materiałowych. I M I i B

14 Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju kierunek studiów, który umożliwia całkowicie odmiennie niż dotychczas wykształcenie specjalistów. projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód eksploatacja Specjalista o kompleksowej sylwetce, maszyn i urządzeń poszukiwany przez małe i średnie także w skali przedsiębiorstwa przemysłowe, głównie prywatne w kraju i za granicą niemal nanometrycznej wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, który jest przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem i produkcją konkurencyjnych w skali światowej produktów, w tym w zakresie dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii i z wykorzystaniem materiałów, technologii i systemów nanostrukturalnych, a także opcjonalnie materiałów i technologii biomedycznych i inżynierii stomatologicznej. Wiedza Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę obejmującą: inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach, mechanikę i budowę maszyn, w tym systemy mikroi nanoelektromechaniczne, elektronikę, zarządzanie przemysłowe. nanotechnologia tradycyjne umiejętności inżynierskie zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej Umiejętności komputerowe wspomaganie w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i nanotechnologii, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia, w tym systemy mikroi nanoelektromechaniczne oraz procesy technologiczne, w tym z wykorzystaniem materiałów nanostrukturalnych oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej.

15 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalności Student studiów II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania: Nanotechnologia, Materiały kompozytowe i nanostrukturalne, Materiały inżynierskie, Technologie procesów materiałowych, Obróbka cieplna i powierzchniowa, Technologie wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich, Obróbka plastyczna stopów metali, Przetwórstwo materiałów polimerowych, Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali, Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Zintegrowane zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ekologią, Materiały funkcjonalne, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Zarządzanie w przedsiębiorstwach przetwórstwa materiałów inżynierskich, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przemysłowe. I M I i B

16 Inżynieria Materiałowa z profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy kierunek studiów, kształcący absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód Specjalista o nowoczesnej sylwetce, przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją eksploatacja różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych z komputerowym maszyn i urządzeń i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych oraz związa- wspomaganiem nych z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i serwisowaniem maszyn, urządzeń, układów mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, poszukiwany zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych, nanostrukturalnego, sprzętu bioinżynieryjnego, badawczego i gospodarstwa domowego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostki akredytacyjne i atestacyjne, przedsiębiorstwa obrotu maszynami, urządzeniami mechatronicznymi, systemami nanostrukturalnymi, materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania i przetwórstwa oraz inne jednostki gospodarcze, administracyjne i edukacyjne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej oraz umiejętnościami do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. W zależności od obranego profilu kształcenia dysponuje ponadto umiejętnościami w zakresie inżynierii i protetyki stomatologicznej i biomateriałów, inżynierii powierzchni, jako najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny inżynierii, inżynierii zarządzania przemysłowego, jakości, bezpieczeństwa środowiskiem oraz automatyzacji technologii procesów materiałowych. Wiedza profil kształcenia tradycyjne umiejętności inżynierskie wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem informatyka przemysłowa w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą: inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, elektronikę, zarządzanie przemysłowe, treści kształcenia związane z jednym z oferowanych do wyboru profili kształcenia.

17 Umiejętności Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem profilu kształcenia, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej, technologicznej w zakresie inżynierii materiałowej i wytwarzania oraz systemów opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku inżynierii stomatologicznej, współpracy w zespołach projektowania inżynierskiego, w tym materiałowego, różnych produktów oraz technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz przy wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, a także systemów protetycznych w przypadku inżynierii stomatologicznej, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z budową i eksploatacją maszyn, nanotechnologią i mechatroniką oraz wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich, a także laboratoriów i pracowni techniki dentystycznej w przypadku inżynierii stomatologicznej, udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią materiałową, inżynierią powierzchni, automatyzacją procesów technologii materiałowych, zarządzania przemysłowego oraz inżynierią stomatologiczną i inżynierią biomedyczną, w zakresie wybieralnego profilu kształcenia, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. I M I i B

18 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym jednego z oferowanych do wyboru profili kształcenia, zwłaszcza inżynierii stomatologicznej, systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. T U W A R T O S T U D I O W A Ć Specjalności Materiały inżynierskie, Materiały kompozytowe i nanostrukturalne, Materiały funkcjonalne, Technologie procesów materiałowych, Obróbka cieplna i powierzchniowa, Obróbka plastyczna stopów metali, Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali, Przetwórstwo materiałów polimerowych, Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Zintegrowane zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ekologią, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Zarządzanie procesami materiałowymi, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przemysłowe. WIELKIE SzANSE NA AWANS I ROzWÓJ zawodowy

19 PROJEKT infonano Jakie są zalety studiowania w ramach projektu INFONANO? zwrot opłaty rekrutacyjnej, możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu i/lub pobierania stypendiów, kursy doszkalające kończące się wydaniem certyfikatu, uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac, spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii i inżynierii materiałowej, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych Studentów i Kandydatów na studia. Rezultaty projektu INFONANO: poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP, poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich, zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego, poprawa jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej, zwiększenie zastosowań technologii informatycznych przez studentów, poprawa wiedzy studentów w zakresie technologii materiałów, nanotechnologii i informatyki stosowanej. Komplementarnym wsparciem projektu INFONANO nt. Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach są realizowane w Instytucie projekty: LANAMATE Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach, MERFLEMG Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz udział w projekcie Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. I M I i B

20 Kto nam już zaufał? T U W A R T O S T U D I O W A Ć mgr inż. Marek Babraj, Euro Lock, Ruda Śląska, Kierownik zmiany mgr inż. Damian Baron, B t Poland, Zabrze, Kierownik Działu Silników mgr inż. Mirosław Bieńkowski, Fluor, Gliwice, Piping Lead Engineer mgr inż. Tomasz Bonk, Tenn o Autom ive, Rybnik, FIT Leader Pr. Krystyna Czaplicka-Kolarz, Główny Instytut Górni wa, Katowice, Dyrektor Naukowy mgr inż. Mariusz Dębczyński, Vo talpine Steel Service Center Polska, Tychy, sp jalista ds. planowania produkcji dr inż. Janusz Dobrzański, Instytut M alurgii Żelaza, Gliwice, Kierownik Zakładu mgr inż. Tomasz Grad, Tyco Waterworks Polska, Świętochłowice, Kierownik Regionu mgr inż. An a Groszek-Gromek, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Engineer mgr inż. Szymon Gryc, Nowocz ne T hnologie Produkcji NTC, Kędzierzyn-Koźle, Pełnomocnik d/s Certyfikacji I Oznakowania CE mgr inż. Adam Gwóźdź, UPOS System, Knurów, kierownik z połu wdrożeń stacji paliw mgr inż. Dariusz Helizanowicz, Fiat Auto Poland,Tychy, Ekspert ds. Jakości i Est yki Pr. Adam Hernas, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, były Rektor, Kierownik Katedry Pr. Marek H mańczyk, Przewodniczący Komit u Nauki o Materiałach PAN, Polit hnika Śląska Katowice, były Dziekan, Kierownik Katedry mgr inż. Damian Homa, POLKO, Polkowice, dyrektor mgr inż. Agni zka Jędryka, Polm ors, Bielsko-Biała, Sp jalista do spraw planowania produkcji mgr inż. Dariusz Jędrzejczak, M hanic System mgr inż. Łukasz Kamiński, KIKTRANS Automatyzacja Proc ów T hnicznych, Dąbrowa Górnicza, projektant dr inż. Wojci h Kasprzak, Natural R ourc Canada, O awa, Kanada, samodzielny pracownik naukowy mgr inż. Janusz Kozłowski, Państwowa Straż Pożarna, Gliwice, Z-ca Komendanta Pr. Ryszard Kozłowski, Polit hnika Krakowska, Kraków, były Prorektor, Kierownik Katedry mgr inż. Krzyszt Kędrek, Arcelor Mi al Poland, Dabrowa Górnicza, Kierownik Z połu Analiz i Modeli Komputerowych inż. Andrzej Kluba, Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET, Tarnowskie Góry, kierownik t hnologicznego przyg owania produkcji mgr inż. Waldemar Komar, Odlewnia Staliwa ŁABĘDY, Gliwice, Kierownik Oddziału mgr inż. Marcin Kurzacz, Oasis East, Gliwice, t hnolog mgr inż. Łukasz Lachur, Arcelor Mi al Poland, Dabrowa Górnicza, Sp jalista do spraw planowania sprzedaży mgr inż. Mirosław Liszczyk, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Str Engineer mgr inż. Zbigniew Łukaszewicz, Odlewnia Staliwa ŁABĘDY, Gliwice, Dyrektor T hniczny Pr. Adolf Maciejny dr h.c., Członek PAN, Polit hnika Śląska Katowice, były Prorektor mgr inż. Marcin Magrejan, OS3 Multimedia, Rybnik, grafik i programista komputerowy dr inż. Stan Mandziej, Advanced Materials Analysis, Enschede, Holandia, Prez dr inż. Rafał Maniara, PP-RE Energoserwis, Lublini, Dział Rozwoju Produktu i Mark ingu mgr inż. Adam Marchacz, Saint-Gobain S urit, Jaworzno-Szczakowa, Lider Projektu mgr inż. Adam Miszka, Mirola, Orz ze, Prez Zarządu mgr inż. Jerzy M łoch, Wojskowe Zakłady L nicze, Bielsko-Biała mgr inż. Marcin Nig, CMC, Zawiercie, inżynier projektu mgr inż. Mariusz Osojca, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Material Engineer mgr inż. Anna Pala, Teksid Iron Poland, Skoczów, Samodzielny T hnolog mgr inż. Krzyszt Pi ha, KS Engineering, Monachium, Niemcy, ICEM SURF Engineer mgr inż. Tomasz Piekarski, HPH-HUTMASZPROJEKT, Katowice, projektant mgr inż. Łukasz Pi rus, Timken, Polska, Problem Solving Analyst mgr inż. Andrzej Piętka, FM Logistic Polska, Chorzów, Dyrektor mgr inż. Paweł Płonka Polcom Sp. z o.o mgr inż. Patrycja Pyrkosz, Tenn o Autom ive, Gliwice, inżynier produktu mgr inż. Jarosław Radziszewski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Katowice, Kierownik Działu Informatyki mgr inż. Janusz Rupik, Zabrzańskie Zakłady M haniczne, Zabrze, Dyrektor Rozwoju

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

tu warto studiować Nanotechnologia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach I M I i B

tu warto studiować Nanotechnologia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach I M I i B U l t r a n o w o c z e s n o ś ć k s z t a ł c e n i a i 6 5 l a t t r a d y c j i Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych I M I i

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej

www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej www.imiib.polsl.pl Gliwice, sobota, 15 maja 2010 1 DZIEŃ INŻYNIERII Gliwice, 18 maja 2010 roku Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zostań studentem Politechniki Śląskiej. www.rekrutacja.polsl.pl

Zostań studentem Politechniki Śląskiej. www.rekrutacja.polsl.pl Dział Nauczania i Spraw Studenckich rekrutacja@polsl.pl tel. (032) 237 17 58; 237 19 87 studia stacjonarne (dzienne), podyplomowe, doktoranckie tel. (032) 237 23 62 studia niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska w Gliwicach Interesują Cię nowinki techniczne? Chcesz wiedzieć jak przesyłać informacje na odległość a następnie je przetwarzać, kodować?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Jednostki prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa. 2. Jednostki wizytowane przez zespoły PKA w latach 2008-2010

Plan prezentacji. 1. Jednostki prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa. 2. Jednostki wizytowane przez zespoły PKA w latach 2008-2010 REZULTATY I WNIOSKI Z AKREDYTACJI KIERUNKU INŻYNIERIA dr hab. inż. Marek Hetmańczyk Politechnika Śląska dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz Politechnika Częstochowska Mgr Monika Stachowiak-Kudła Państwowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZADADY PRZYJĘĆ WIL PK NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2016/2017

ZADADY PRZYJĘĆ WIL PK NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2016/2017 ZADADY PRZYJĘĆ WIL PK NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2016/2017 STUDIA I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo, Budownictwo język

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno informatyczna. Człowiek najlepsza inwestycja

Studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno informatyczna. Człowiek najlepsza inwestycja Politechnika Warszawska Informacja sprawie studiów Politechnika Warszawska Biuro ds. Przyjęć na Studia pl. Politechniki 1, pok. 66 00-661 Warszawa tel. 22-629-6070, 22-234-7412 fax. 22-234-7429 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2016/2017 STUDIA I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo, Budownictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska w Gliwicach Plan prezentacji Dla kogo? Co studiować? cykl studiów specjalności Po godzinach Gliwice Organizacje studenckie IGRY Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ Przewodnik po kierunku Dlaczego Inżynieria Materiałowa? W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów o coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo