Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens."

Transkrypt

1 Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym

2 COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi. Efektywne zarządzanie danymi w ciągu całego cyklu istnienia zakładu przemysłowego Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi. Koncepcja platformy programowej COMOS stanowi fundament efektywnego zarządzania danymi i optymalnego łączenia aplikacji, w ciągu całego cyklu istnienia zakładu przemysłowego. Rozwiązania takie, jak COMOS Basic, COMOS Enterprise Server i COMOS View/WebView dostarczają innowacyjnych i zorientowanych na usługi technologii, służących do optymalizacji wszystkich aspektów zarządzania zakładem - od projektowania, aż po eksploatację. Platforma COMOS stanowi podstawę ogólnoświatowej współpracy, realizowanej w różnych miejscach, przez wszystkich pracowników zaangażowanych w projektowanie i eksploatację zakładu. Projektowanie zakładów staje się efektywniejsze i pozwala zwiększyć konkurencyjność Państwa firmy. 2

3 Arkusze danych/listy Inżynieria rurociągów Elektrotechnika Model 3D Automatyka Elektrotechnika i automatyka Inżynieria procesowa Utrzymanie ruchu Optymalne sieciowanie aplikacji, dzięki zorientowanej na aplikacje platformie COMOS Przejrzystość, aż do ostatniego szczegółu Zintegrowana koncepcja oprogramowania COMOS jest oparta na zorientowaniu obiektowym. Komponenty są opisywane holistycznie i przedstawiane graficznie, w swojej rzeczywistej postaci. Opis graficzny i opis związany z danymi, który zawiera wszelkie dane powiązane z elementem, tworzą pojedynczą jednostkę w bazie danych obiekt. W centralnej bazie danych przechowywane są kompletne informacje o zakładzie. W rezultacie, wszystkie branże i działy, zaangażowane w etapy projektowania i eksploatacji, mają zawsze dostęp do tych samych danych, opisujących dany obiekt. Zmiany wprowadzane w obiektach lub dokumentach są więc dostępne bezpośrednio dla każdego użytkownika, w odpowiednich dokumentach projektowych. Odpowiednie arkusze danych, listy oraz inne dokumenty są powiązane z odpowiednimi obiektami. Zapewniono możliwość prostego poruszania się pomiędzy różnymi typami dokumentów i poszczególnymi obiektami. Wszystkie komponenty zakładu są idealnie dopasowane, co ułatwia pracę nad projektem i czyni ją szybszą. Platforma COMOS zapewnia możliwość optymalnego przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi etapami projektowania i eksploatacji, a dane te pozostają przez cały czas spójne i transparentne. Cały zakład, aż do pojedynczych elementów, może zostać poddany analizie i być dalej rozwijany, z perspektywy funkcjonalnej lub interdyscyplinarnej. Pozwala to na przyspieszenie pracy i obniżenie kosztów. Podejście zorientowane obiektowo oraz koncepcja centralnej bazy danych, wykorzystane w platformie COMOS, gwarantują optymalne powiązanie wielu niezależnych informacji. Czego wynikiem jest optymalne działanie całego systemu. Otwarta architektura oprogramowanie dostosowywane do potrzeb Otwarta architektura platformy COMOS umożliwia optymalną integrację systemów innych dostawców. System COMOS może zostać dostosowany tak, aby dokładnie spełniał właściwe dla danej firmy wymagania. Może też zostać bez problemów zintegrowany z istniejącymi systemami elektronicznego przetwarzania danych (EDP). W rezultacie, platforma COMOS wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie liczby aplikacji, które musi posiadać dana firma. Prawidłowe informacje są dostępne dla osób odpowiedzialnych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Spójne i transparentne dane, przez cały czas cyklu istnienia zakładu przemysłowego. 3

4 COMOS Basic bezpieczna podstawa dla wszystkich etapów projektowania W celu zapewnienia efektywnego zarządzania instalacjami przemysłowymi, czymś normalnym jest współpraca pomiędzy różnymi branżami i działami, na wszystkich etapach projektowania i zarządzania zakładem. Powyższe wymaganie jest coraz ważniejsze w dobie globalizacji. Sekwencje zadań stają się coraz bardziej skomplikowane, co wynika z międzynarodowego charakteru projektów, których uczestnicy są rozrzuceni po całym świecie. W celu zachowania konkurencyjności, niezbędne są wysoce efektywne procesy projektowania. Zintegrowane, spójne zarządzanie danymi, w ciągu całego cyklu istnienia zakładu, w różnych krajach i miejscach na świecie, stanowi klucz do uzyskania warunków wstępnych dla osiągnięcia optymalnego procesu projektowania. Dzięki systemowi COMOS Basic, oferujemy Państwu zorientowaną obiektowo, neutralną względem baz danych platformę programową, przeznaczoną do interdyscyplinarnego i międzywydziałowego zarządzania zakładami. Oferowane przez system funkcje pozwolą skrócić czas rozwoju i zaimplementować efektywne sekwencje zadań. 4

5 Dowolny obiekt Zasady techniki warstw roboczych w systemie COMOS Zoptymalizowane sekwencje zadań, dzięki technice warstw roboczych Inżynieria równoległa oznacza równoczesną implementację etapów pracy, które oryginalnie następowały jeden po drugim. Odgrywa ona decydującą rolę w efektywnym projektowaniu zakładów. Dzięki innowacyjnej technice warstw roboczych, system COMOS Basic umożliwia optymalną implementację inżynierii równoległej. Warstwy robocze są różnymi widokami danych tego samego zakładu. Dzięki nim dane inżynierskie i obiekty zakładu mogą być przetwarzane równolegle, przez wielu użytkowników, bez wprowadzania zmian do oryginalnej bazy danych zakładu. Zaimplementowane etapy robocze mogą następnie zostać w prosty sposób skonsolidowane z oryginalnymi danymi zakładu i udostępnione w ramach statusu wykonawczego zakładu. Technika warstw roboczych nadaje się także bardzo dobrze do testowania wielu różnych scenariuszy, w bezpiecznym środowisku. Przykładowo, można szczegółowo testować i optymalizować różne statusy planowania. Można również tworzyć wiele równoległych warstw i porównywać je. Inżynieria równoległa chroni bazę danych, zapewniając równocześnie elastyczność przetwarzania. Optymalne zarządzanie czasem pozwala skrócić czas wprowadzania produktu na rynek i zapewnia konkurencyjność. Intuicyjne wspomaganie użytkownika System COMOS Basic oparty jest na dobrze znanej technologii MS Windows i jest, dzięki temu, łatwy do zrozumienia i może być obsługiwany w intuicyjny sposób. Standardowe funkcje systemu MS Windows, takie jak skróty, wyskakujące menu, dobrze znana funkcja przeciągnięcia i upuszczenia, itd... są również obsługiwane w programie COMOS. W systemie COMOS obiekty mogą być przetwarzane w sposób dwukierunkowy, w arkuszach danych, jak również na rysunkach technicznych. Pozwala to ograniczyć objętość dokumentacji zakładu i ułatwia poruszanie się pomiędzy wszystkimi dokumentami. Zintegrowane systemy oznaczeń System COMOS Basic umożliwia spójne, niepowtarzalne oznaczanie wszystkich zarządzanych danych, gwarantując tym samym ich doskonałą jakość. Na potrzeby strukturyzacji można wykorzystać arbitralne systemy oznaczania zakładu i standardy oparte na międzynarodowych normach takich, jak przykładowo RDS, KKS, DIN lub ANSI. Wewnętrzna dla systemu funkcja ALIAS obsługuje również definiowane przez klienta wymagania dotyczące oznaczeń i umożliwia równoległe wykorzystywanie systemów oznaczeń. Prosta konfiguracja standardów, w ramach branż i działów System COMOS Basic zawiera zintegrowane standardy w ramach branż i działów, które wspierają zarządzanie zakładami przemysłowymi. Właściwe dla firmy lub branży/działu standardy mogą być w prosty sposób generowane, bez większego wysiłku. Wszystkie zdefiniowane standardy mogą być stosowane przez użytkowników, w dowolnej chwili; w razie konieczności, mogą też być adaptowane. 5

6 Korzyści zapewniane przez system COMOS Basic - Mapowanie całego cyklu istnienia zakładu przemysłowego na pojedynczej platformie danych - Spójność i transparentność w zarządzaniu danymi, w oparciu o zorientowanie obiektowe - Uproszczona współpraca pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi branżami i działami - Intuicyjna i przyjazna dla użytkownika obsługa - Bezproblemowa integracja z istniejącymi elektronicznymi systemami przetwarzania danych EDP, dzięki otwartej architekturze oprogramowania Projektowanie zakładów przemysłowych w państwach i miejscach rozrzuconych po całym świecie, wykorzystując wspólną bazę danych Proste tworzenie arkuszy danych Tworzenie arkuszy danych i list jest proste i intuicyjne tak, jak cały interfejs użytkownika systemu COMOS. Użytkownicy mają do wyboru szereg opcji, umożliwiających im modyfikowanie poszczególnych obiektów zakładu. W arkuszach danych i maskach danych można dostosowywać właściwości obiektów. Definiowane przez użytkownika blokowe zapytania i blokowe zmiany mogą być implementowane szybko i w prosty sposób. Wszystkie dokumenty mogą zostać w prosty sposób wyeksportowane do oprogramowania Microsoft Office lub też do innej aplikacji; możliwe jest też importowanie dokumentów. Dzięki temu można łatwo udostępniać dokumenty, na przykład podwykonawcom. Aktualizacje dokumentów - oszczędzając czas i zachowując bezpieczeństwo Dzięki systemowi COMOS Basic możliwe jest wprowadzanie aktualizacji dokumentacji, w różnych formatach, na przykład MS Word lub Adobe PDF. System zawiera opcję implementacji kontrolowanych, indywidualnych lub blokowych aktualizacji centralnie zbieranych i przechowywanych danych. W tym celu dostępne są różne sekwencje zadań, które mogą zostać wstępnie skonfigurowane w systemie, na potrzeby konkretnego typu dokumentów. Powyższe sekwencje zadań gwarantują efektywną i kontrolowaną realizację zadań projektu. Czas potrzebny na aktualizacje zostaje skrócony do minimum, podczas gdy ich jakość zostaje poprawiona. Inżynieria globalna - praca zespołowa, obejmująca cały świat Wiele firm posiada firmy zależne i dostawców, rozrzuconych po całym świecie. Z tego też powodu system COMOS Basic został opracowany z myślą o wykorzystaniu międzynarodowym i oferuje na potrzeby globalnej inżynierii szereg różnych języków. Wszystkie branże i użytkownicy znajdujący się w różnych miejscach, którzy biorą udział w projekcie, są w stanie uzyskać dostęp do tych samych danych zakładu przemysłowego. Pozwala to zredukować czasochłonny i wymagający dużej ilości danych proces wymiany danych i pozwala także przyspieszyć procesy pracy. Podstawowa konfiguracja systemu umożliwia centralne zarządzanie wzorcowymi danymi projektu. Wersje lokalizowane danych zakładu mogą być w dowolnej chwili synchronizowane z centralną, wzorcową bazą danych. Oznacza to, że każdy użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych i spójnych danych, z dowolnego miejsca świata, niezależnie od strefy czasowej. Wraz z systemem COMOS Basic wszystkie procesy robocze, obejmujące różne lokalizacje, są optymalizowane bez dodatkowego wysiłku. 6

7 COMOS Enterprise Serve r gotowe na przyszłość zarządzanie danymi W czasach globalizacji, zasoby z różnych branż, znajdujące się w różnych częściach świata, mogą pracować nad projektem pojedynczego zakładu przemysłowego. Bardzo często w tego typu projektach wykorzystywane są różne typy oprogramowania, pochodzące od różnych dostawców. Każdego dnia muszą być wymieniane ogromne ilości danych i informacji. Zapewnienie każdemu z uczestników projektu dostępu do ważnych informacji, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu, stanowi ogromne wyzwanie dla kierownictwa fabryki. System COMOS Enterprise Server pozwala udostępnić wszystkie informacje, niezbędne do zarządzania fabryką, w jednym, centralnym miejscu. Uczestnicy projektu z różnych działów mogą automatycznie uzyskać dostęp do danych z innych branż i działów, wykorzystując oprogramowanie COMOS Enterprise Server. Dane projektowe z platformy COMOS są dostępne dla użytkowników innego oprogramowania, bez konieczności posiadania przez nich wiedzy o programie COMOS lub też bez konieczności posiadania licencji oprogramowania COMOS na swojej stacji roboczej. Odwrotnie, system COMOS Enterprise Server pozwala adaptować dane pochodzące z zewnętrznych aplikacji, na przykład z systemu ERP, i umożliwia przekazywanie tych informacji do projektów opartych na systemie COMOS. Automatyczna wymiana danych z innymi branżami. 7

8 Korzyści zapewniane przez system COMOS Enterprise Server - Zwiększona efektywność, dzięki eksportowaniu zadań wymagających dużej ilości zasobów - Automatyczne przesyłanie danych pomiędzy różnymi systemami oprogramowania - Optymalizowany przepływ informacji w trakcie prac projektowych - Skrócenie czasu trwania procesów projektowych, dzięki stabilnej, zorientowanej na usługi architekturze Optymalizowane wsparcie dla wszystkich procesów biznesowych, dzięki architekturze zorientowanej na usługi (SOA).. Eksportowanie zadań wymagających dużej ilości zasobów, w celu zwiększenia efektywności Automatyczne scalanie zewnętrznych danych, pochodzących z różnych systemów W trakcie przesyłania danych niezbędnych do zarządzania zakładem przemysłowym, system COMOS Enterprise Server automatycznie kontroluje importowane dane i integruje je, po ich udostępnieniu. Jeśli dane okażą się błędne lub też będą wymagały korekty, ich udostępnienie zostanie zablokowane, a ich źródło zostaje poinformowane o tym fakcie. Powyższa procedura gwarantuje wysoki poziom jakości i zapewnia ciągłą aktualizację danych. System COMOS Enterprise Server zapewnia interoperacyjność pomiędzy wszystkimi branżami i działami zaangażowanymi w zarządzanie zakładem przemysłowym i gwarantuje, że pracownicy będą zawsze mogli uzyskać dostęp do sprawdzonych danych, dotyczących ich obszaru. Korzystanie z procesów i usług w wielu lokalizacjach i aplikacjach Architektura zorientowana na usługi (SOA) stanowi fundament platformy COMOS Enterprise Server. Dzięki niej system COMOS Enterprise Server może zapewnić poszczególnym użytkownikom dokładnie opisane etapy pracy. Zadania wymagające obróbki dużej ilości danych, które mogłyby spowolnić pracę stacji roboczej pojedynczego użytkownika, mogą zostać przekazane do serwera. Przykładowo, oprogramowanie COMOS Enterprise Server może obsłużyć duże ilości aktualizacji rysunków i arkuszy danych. Eksportowanie takich zadań odciąży personel oraz ich stacje robocze. Nie wpłynie to na sekwencje zadań poszczególnych użytkowników, ale dzięki temu praca będzie mogła być wykonywana efektywniej, bezpieczniej i wydajniej. W rezultacie, uzyska się znaczące zwiększenie efektywności. 8

9 Korzyści zapewniane przez system COMOS View/WebView - Ogólnoświatowy dostęp do ważnych informacji o zakładzie przemysłowym - Nacisk położony na prostotę widoków danych projektowych - Wprowadzanie indywidualnych zapytań, w oparciu o maski wyszukiwania - Optymalizacja procesów projektowych, w oparciu o efektywną wymianę informacji COMOS View/WebView bezpieczny portal informacyjny, dla wszystkich użytkowników Techniczne projektowanie zakładu przemysłowego jest niezwykle złożone i wymaga wykonywania tych prac przez ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę inżynierską. Osoby, które nie posiadają wiedzy technicznej, potrzebują także dostępu do ważnych danych i dokumentów dotyczących zakładu. W wielu sytuacjach inżynierowie zaangażowani w projekt budowy zakładu muszą często przeglądać dane na miejscu budowy, bez ich bezpośredniego przetwarzania. System COMOS View/WebView umożliwia użytkownikom wizualizację wszystkich struktur, właściwości obiektów, dokumentów i danych, z możliwością poruszania się po nich. Maska wyszukiwania umożliwia wprowadzanie indywidualnych zapytań, w celu łatwiejszego uzyskiwania żądanych informacji. Program COMOS View jest wykorzystywany w sieci należącej do firmy. Oprogramowanie to gwarantuje możliwość szybkiego wyszukiwania bezpiecznych informacji. Użytkownicy programu COMOS View mogą zostać łatwo zintegrowani w sekwencji zadań i mogą, przykładowo, udostępniać aktualizacje. Pozwala to na utworzenie portalu informacyjnego, obejmującego całą firmę. Dzięki szybkiej komunikacji takie rozwiązanie pozwoli skrócić i zoptymalizować procesy projektowe. Dzięki oprogramowaniu COMOS WebView informacje o zakładzie mogą być również przeglądane na zewnątrz firmy, poza jej własną siecią. Moduł oparty na serwerze www umożliwia dostęp do wszystkich informacji, poprzez sieć Internet. Uwypukla proste widoki danych zakładu, wykorzystując typowe standardy i ułatwia dostęp do nich, nawet dla uczestników projektu, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Jedyne wymagania, które należy spełnić, w celu uzyskania dostępu do danych platformy COMOS, to dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Dostęp do danych jest chroniony prawami dostępu. 9

10 Glosariusz Zorientowanie obiektowe w platformie COMOS Zorientowanie obiektowe jest holistycznym opisem istniejącego komponentu oraz jego graficznego przedstawienia w rzeczywistej postaci. Graficzna i alfanumeryczna reprezentacja wewnątrz bazy danych stanowi pojedynczą całość obiekt. Spójność danych Dane są wprowadzane tylko raz i są następnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Mechanizmy ścisłego dziedziczenia i powiązań zapewniają wszystkim zainteresowanym, zaangażowanym w projekt, dostęp do aktualnych i spójnych danych, z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili czasu. Inżynieria równoległa Zamiast realizować pojedyncze etapy projektowania w sposób sekwencyjny, inżynieria równoległa implementuje w sposób równoczesny (równoległy) poszczególne sekwencje pracy, w ramach projektu. Dzięki równoczesnemu przetwarzaniu niezależnych procesów oraz zachodzeniu na siebie zależnych od siebie etapów prac, przy ciągłej wymianie informacji, proces opracowywania produktu zostaje przyspieszony. Warstwy robocze Warstwy robocze są nakładającymi się na siebie widokami projektu inżynierskiego, w których prace mogą być realizowane w sposób równoległy, bez manipulowania wspólną bazą danych. Warstwy robocze mogą być wykorzystywane do kontrolowania wersji projektów (nieograniczona liczba wersji) i umożliwiać dostęp do leżących głębiej warstw roboczych, jak również umożliwiać tworzenie obiektów we własnej warstwie roboczej użytkownika. Dzięki temu istnieje możliwość przetestowania najpierw zmian, a następnie, w razie konieczności, ich odrzucenia lub usunięcia. Modelowanie danych Modelowanie danych pomaga w unikaniu niespójności i redundancji wewnątrz zarządzanych danych i przyspiesza dostęp do danych; modelowanie może być wspierane przez zapisane zbiory zasad. SOA (architektura zorientowana na usługi) Architektura zorientowana na usługi obejmuje model architektury informacji biznesowych, który zapewnia hermetyczność poszczególnych etapów pracy jako usług, do których mogą uzyskać dostęp wszyscy członkowie zespołu projektowego, wykorzystując ujednolicone interfejsy. Architektura zorientowana na usługi umożliwia zbiorowe wykorzystanie danych przez wszystkie działy. Sekwencja zadań i system zarządzania sekwencją zadań Sekwencja zadań (sekwencja czynności) jest to seria działań w procesach organizacyjnych, które posiadają zdefiniowany początek, uporządkowaną sekwencję oraz zdefiniowany koniec. System zarządzania sekwencją zadań jest to oprogramowanie, które kontroluje poszczególne etapy w ramach sekwencji, zgodnie z harmonogramem zapisanym w komputerze oraz, które dostarcza lub też żąda niezbędnych w tym celu danych. Integracja danych Integracja danych łączy razem ze sobą informacje pochodzące z różnych źródeł danych, w celu budowy wspólnego modelu danych, o standardowej strukturze. W inżynierii oprogramowania integracja danych obejmuje, od powiązania różnych aplikacji, do centralnego dostarczania danych i usług, w ramach zunifikowanego interfejsu użytkownika. Inżynieria globalna Inżynieria globalna jest to równoczesne przetwarzanie projektu, w wielu krajach i strefach czasowych, przez wielu uczestników, zaangażowanych w rozwój projektu. Dane mogą być przeglądane z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej i mogą być modyfikowane w funkcji selektywnych praw dostępu. 10

11 Pomówmy o nowych możliwościach i nowych celach Szczegółowe informacje dostępne są na naszych stronach internetowych: W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. 11

12 , Siemens AG Informacje zawarte w niniejszej broszurze zawierają jedynie ogólne opisy lub charakterystyki możliwości, które nie zawsze muszą mieć zastosowanie zgodnie z opisem lub też, które mogły zmienić się w wyniku dalszego rozwoju produktów. Jakiekolwiek zobowiązania do podania odpowiednich charakterystyk powstaną tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zostaną wyraźnie uzgodnione w ramach umowy. Przytoczone w dokumencie znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie oznaczenia produktów mogą być znakami towarowymi lub nazwami produktów firmy Siemens AG lub też firm dostawców. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie do własnych celów może stanowić naruszenie praw ich właścicieli.

COMOS Process. Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych. www.siemens.com/comos

COMOS Process. Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych. www.siemens.com/comos COMOS Process Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych www.siemens.com/comos COMOS Efektywne projektowanie podstawowe i szczegółowe, dzięki spójności danych Inteligentna inżynieria procesowa

Bardziej szczegółowo

COMOS Automation Efektywne projektowanie, od planowania systemów elektrotechniki, oprzyrządowania i sterowania, aż po automatykę

COMOS Automation Efektywne projektowanie, od planowania systemów elektrotechniki, oprzyrządowania i sterowania, aż po automatykę COMOS Automation Efektywne projektowanie, od planowania systemów elektrotechniki, oprzyrządowania i sterowania, aż po automatykę www.siemens.com/comos COMOS Zintegrowane projektowanie systemów elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos COMOS Operations Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji www.siemens.com/comos COMOS Od zintegrowanego projektowania... Integracja projektowania i eksploatacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację siemens.com/comos Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację COMOS Making data work. Odpowiedzi dla przemysłu. Szczegółowe projektowanie inżynierskie Uruchomienie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

system kontroli obchodów

system kontroli obchodów system kontroli obchodów BASEME NT SYSTEMS 2011 3. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Elementy Systemu Inspeer 3 3. Aplikacja administracyjna 4 4. Terminale PDA 8 5. Tagi RFID 9 3. 1. Wstęp System Inspeer jest

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych Niniejszy artykuł zawiera podstawowa informację o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce. Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk Konferencja i3, Wrocław, 01 03 grudnia 2010 1 Agenda Internet

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo