Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens."

Transkrypt

1 Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym

2 COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi. Efektywne zarządzanie danymi w ciągu całego cyklu istnienia zakładu przemysłowego Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi. Koncepcja platformy programowej COMOS stanowi fundament efektywnego zarządzania danymi i optymalnego łączenia aplikacji, w ciągu całego cyklu istnienia zakładu przemysłowego. Rozwiązania takie, jak COMOS Basic, COMOS Enterprise Server i COMOS View/WebView dostarczają innowacyjnych i zorientowanych na usługi technologii, służących do optymalizacji wszystkich aspektów zarządzania zakładem - od projektowania, aż po eksploatację. Platforma COMOS stanowi podstawę ogólnoświatowej współpracy, realizowanej w różnych miejscach, przez wszystkich pracowników zaangażowanych w projektowanie i eksploatację zakładu. Projektowanie zakładów staje się efektywniejsze i pozwala zwiększyć konkurencyjność Państwa firmy. 2

3 Arkusze danych/listy Inżynieria rurociągów Elektrotechnika Model 3D Automatyka Elektrotechnika i automatyka Inżynieria procesowa Utrzymanie ruchu Optymalne sieciowanie aplikacji, dzięki zorientowanej na aplikacje platformie COMOS Przejrzystość, aż do ostatniego szczegółu Zintegrowana koncepcja oprogramowania COMOS jest oparta na zorientowaniu obiektowym. Komponenty są opisywane holistycznie i przedstawiane graficznie, w swojej rzeczywistej postaci. Opis graficzny i opis związany z danymi, który zawiera wszelkie dane powiązane z elementem, tworzą pojedynczą jednostkę w bazie danych obiekt. W centralnej bazie danych przechowywane są kompletne informacje o zakładzie. W rezultacie, wszystkie branże i działy, zaangażowane w etapy projektowania i eksploatacji, mają zawsze dostęp do tych samych danych, opisujących dany obiekt. Zmiany wprowadzane w obiektach lub dokumentach są więc dostępne bezpośrednio dla każdego użytkownika, w odpowiednich dokumentach projektowych. Odpowiednie arkusze danych, listy oraz inne dokumenty są powiązane z odpowiednimi obiektami. Zapewniono możliwość prostego poruszania się pomiędzy różnymi typami dokumentów i poszczególnymi obiektami. Wszystkie komponenty zakładu są idealnie dopasowane, co ułatwia pracę nad projektem i czyni ją szybszą. Platforma COMOS zapewnia możliwość optymalnego przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi etapami projektowania i eksploatacji, a dane te pozostają przez cały czas spójne i transparentne. Cały zakład, aż do pojedynczych elementów, może zostać poddany analizie i być dalej rozwijany, z perspektywy funkcjonalnej lub interdyscyplinarnej. Pozwala to na przyspieszenie pracy i obniżenie kosztów. Podejście zorientowane obiektowo oraz koncepcja centralnej bazy danych, wykorzystane w platformie COMOS, gwarantują optymalne powiązanie wielu niezależnych informacji. Czego wynikiem jest optymalne działanie całego systemu. Otwarta architektura oprogramowanie dostosowywane do potrzeb Otwarta architektura platformy COMOS umożliwia optymalną integrację systemów innych dostawców. System COMOS może zostać dostosowany tak, aby dokładnie spełniał właściwe dla danej firmy wymagania. Może też zostać bez problemów zintegrowany z istniejącymi systemami elektronicznego przetwarzania danych (EDP). W rezultacie, platforma COMOS wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie liczby aplikacji, które musi posiadać dana firma. Prawidłowe informacje są dostępne dla osób odpowiedzialnych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Spójne i transparentne dane, przez cały czas cyklu istnienia zakładu przemysłowego. 3

4 COMOS Basic bezpieczna podstawa dla wszystkich etapów projektowania W celu zapewnienia efektywnego zarządzania instalacjami przemysłowymi, czymś normalnym jest współpraca pomiędzy różnymi branżami i działami, na wszystkich etapach projektowania i zarządzania zakładem. Powyższe wymaganie jest coraz ważniejsze w dobie globalizacji. Sekwencje zadań stają się coraz bardziej skomplikowane, co wynika z międzynarodowego charakteru projektów, których uczestnicy są rozrzuceni po całym świecie. W celu zachowania konkurencyjności, niezbędne są wysoce efektywne procesy projektowania. Zintegrowane, spójne zarządzanie danymi, w ciągu całego cyklu istnienia zakładu, w różnych krajach i miejscach na świecie, stanowi klucz do uzyskania warunków wstępnych dla osiągnięcia optymalnego procesu projektowania. Dzięki systemowi COMOS Basic, oferujemy Państwu zorientowaną obiektowo, neutralną względem baz danych platformę programową, przeznaczoną do interdyscyplinarnego i międzywydziałowego zarządzania zakładami. Oferowane przez system funkcje pozwolą skrócić czas rozwoju i zaimplementować efektywne sekwencje zadań. 4

5 Dowolny obiekt Zasady techniki warstw roboczych w systemie COMOS Zoptymalizowane sekwencje zadań, dzięki technice warstw roboczych Inżynieria równoległa oznacza równoczesną implementację etapów pracy, które oryginalnie następowały jeden po drugim. Odgrywa ona decydującą rolę w efektywnym projektowaniu zakładów. Dzięki innowacyjnej technice warstw roboczych, system COMOS Basic umożliwia optymalną implementację inżynierii równoległej. Warstwy robocze są różnymi widokami danych tego samego zakładu. Dzięki nim dane inżynierskie i obiekty zakładu mogą być przetwarzane równolegle, przez wielu użytkowników, bez wprowadzania zmian do oryginalnej bazy danych zakładu. Zaimplementowane etapy robocze mogą następnie zostać w prosty sposób skonsolidowane z oryginalnymi danymi zakładu i udostępnione w ramach statusu wykonawczego zakładu. Technika warstw roboczych nadaje się także bardzo dobrze do testowania wielu różnych scenariuszy, w bezpiecznym środowisku. Przykładowo, można szczegółowo testować i optymalizować różne statusy planowania. Można również tworzyć wiele równoległych warstw i porównywać je. Inżynieria równoległa chroni bazę danych, zapewniając równocześnie elastyczność przetwarzania. Optymalne zarządzanie czasem pozwala skrócić czas wprowadzania produktu na rynek i zapewnia konkurencyjność. Intuicyjne wspomaganie użytkownika System COMOS Basic oparty jest na dobrze znanej technologii MS Windows i jest, dzięki temu, łatwy do zrozumienia i może być obsługiwany w intuicyjny sposób. Standardowe funkcje systemu MS Windows, takie jak skróty, wyskakujące menu, dobrze znana funkcja przeciągnięcia i upuszczenia, itd... są również obsługiwane w programie COMOS. W systemie COMOS obiekty mogą być przetwarzane w sposób dwukierunkowy, w arkuszach danych, jak również na rysunkach technicznych. Pozwala to ograniczyć objętość dokumentacji zakładu i ułatwia poruszanie się pomiędzy wszystkimi dokumentami. Zintegrowane systemy oznaczeń System COMOS Basic umożliwia spójne, niepowtarzalne oznaczanie wszystkich zarządzanych danych, gwarantując tym samym ich doskonałą jakość. Na potrzeby strukturyzacji można wykorzystać arbitralne systemy oznaczania zakładu i standardy oparte na międzynarodowych normach takich, jak przykładowo RDS, KKS, DIN lub ANSI. Wewnętrzna dla systemu funkcja ALIAS obsługuje również definiowane przez klienta wymagania dotyczące oznaczeń i umożliwia równoległe wykorzystywanie systemów oznaczeń. Prosta konfiguracja standardów, w ramach branż i działów System COMOS Basic zawiera zintegrowane standardy w ramach branż i działów, które wspierają zarządzanie zakładami przemysłowymi. Właściwe dla firmy lub branży/działu standardy mogą być w prosty sposób generowane, bez większego wysiłku. Wszystkie zdefiniowane standardy mogą być stosowane przez użytkowników, w dowolnej chwili; w razie konieczności, mogą też być adaptowane. 5

6 Korzyści zapewniane przez system COMOS Basic - Mapowanie całego cyklu istnienia zakładu przemysłowego na pojedynczej platformie danych - Spójność i transparentność w zarządzaniu danymi, w oparciu o zorientowanie obiektowe - Uproszczona współpraca pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi branżami i działami - Intuicyjna i przyjazna dla użytkownika obsługa - Bezproblemowa integracja z istniejącymi elektronicznymi systemami przetwarzania danych EDP, dzięki otwartej architekturze oprogramowania Projektowanie zakładów przemysłowych w państwach i miejscach rozrzuconych po całym świecie, wykorzystując wspólną bazę danych Proste tworzenie arkuszy danych Tworzenie arkuszy danych i list jest proste i intuicyjne tak, jak cały interfejs użytkownika systemu COMOS. Użytkownicy mają do wyboru szereg opcji, umożliwiających im modyfikowanie poszczególnych obiektów zakładu. W arkuszach danych i maskach danych można dostosowywać właściwości obiektów. Definiowane przez użytkownika blokowe zapytania i blokowe zmiany mogą być implementowane szybko i w prosty sposób. Wszystkie dokumenty mogą zostać w prosty sposób wyeksportowane do oprogramowania Microsoft Office lub też do innej aplikacji; możliwe jest też importowanie dokumentów. Dzięki temu można łatwo udostępniać dokumenty, na przykład podwykonawcom. Aktualizacje dokumentów - oszczędzając czas i zachowując bezpieczeństwo Dzięki systemowi COMOS Basic możliwe jest wprowadzanie aktualizacji dokumentacji, w różnych formatach, na przykład MS Word lub Adobe PDF. System zawiera opcję implementacji kontrolowanych, indywidualnych lub blokowych aktualizacji centralnie zbieranych i przechowywanych danych. W tym celu dostępne są różne sekwencje zadań, które mogą zostać wstępnie skonfigurowane w systemie, na potrzeby konkretnego typu dokumentów. Powyższe sekwencje zadań gwarantują efektywną i kontrolowaną realizację zadań projektu. Czas potrzebny na aktualizacje zostaje skrócony do minimum, podczas gdy ich jakość zostaje poprawiona. Inżynieria globalna - praca zespołowa, obejmująca cały świat Wiele firm posiada firmy zależne i dostawców, rozrzuconych po całym świecie. Z tego też powodu system COMOS Basic został opracowany z myślą o wykorzystaniu międzynarodowym i oferuje na potrzeby globalnej inżynierii szereg różnych języków. Wszystkie branże i użytkownicy znajdujący się w różnych miejscach, którzy biorą udział w projekcie, są w stanie uzyskać dostęp do tych samych danych zakładu przemysłowego. Pozwala to zredukować czasochłonny i wymagający dużej ilości danych proces wymiany danych i pozwala także przyspieszyć procesy pracy. Podstawowa konfiguracja systemu umożliwia centralne zarządzanie wzorcowymi danymi projektu. Wersje lokalizowane danych zakładu mogą być w dowolnej chwili synchronizowane z centralną, wzorcową bazą danych. Oznacza to, że każdy użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych i spójnych danych, z dowolnego miejsca świata, niezależnie od strefy czasowej. Wraz z systemem COMOS Basic wszystkie procesy robocze, obejmujące różne lokalizacje, są optymalizowane bez dodatkowego wysiłku. 6

7 COMOS Enterprise Serve r gotowe na przyszłość zarządzanie danymi W czasach globalizacji, zasoby z różnych branż, znajdujące się w różnych częściach świata, mogą pracować nad projektem pojedynczego zakładu przemysłowego. Bardzo często w tego typu projektach wykorzystywane są różne typy oprogramowania, pochodzące od różnych dostawców. Każdego dnia muszą być wymieniane ogromne ilości danych i informacji. Zapewnienie każdemu z uczestników projektu dostępu do ważnych informacji, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu, stanowi ogromne wyzwanie dla kierownictwa fabryki. System COMOS Enterprise Server pozwala udostępnić wszystkie informacje, niezbędne do zarządzania fabryką, w jednym, centralnym miejscu. Uczestnicy projektu z różnych działów mogą automatycznie uzyskać dostęp do danych z innych branż i działów, wykorzystując oprogramowanie COMOS Enterprise Server. Dane projektowe z platformy COMOS są dostępne dla użytkowników innego oprogramowania, bez konieczności posiadania przez nich wiedzy o programie COMOS lub też bez konieczności posiadania licencji oprogramowania COMOS na swojej stacji roboczej. Odwrotnie, system COMOS Enterprise Server pozwala adaptować dane pochodzące z zewnętrznych aplikacji, na przykład z systemu ERP, i umożliwia przekazywanie tych informacji do projektów opartych na systemie COMOS. Automatyczna wymiana danych z innymi branżami. 7

8 Korzyści zapewniane przez system COMOS Enterprise Server - Zwiększona efektywność, dzięki eksportowaniu zadań wymagających dużej ilości zasobów - Automatyczne przesyłanie danych pomiędzy różnymi systemami oprogramowania - Optymalizowany przepływ informacji w trakcie prac projektowych - Skrócenie czasu trwania procesów projektowych, dzięki stabilnej, zorientowanej na usługi architekturze Optymalizowane wsparcie dla wszystkich procesów biznesowych, dzięki architekturze zorientowanej na usługi (SOA).. Eksportowanie zadań wymagających dużej ilości zasobów, w celu zwiększenia efektywności Automatyczne scalanie zewnętrznych danych, pochodzących z różnych systemów W trakcie przesyłania danych niezbędnych do zarządzania zakładem przemysłowym, system COMOS Enterprise Server automatycznie kontroluje importowane dane i integruje je, po ich udostępnieniu. Jeśli dane okażą się błędne lub też będą wymagały korekty, ich udostępnienie zostanie zablokowane, a ich źródło zostaje poinformowane o tym fakcie. Powyższa procedura gwarantuje wysoki poziom jakości i zapewnia ciągłą aktualizację danych. System COMOS Enterprise Server zapewnia interoperacyjność pomiędzy wszystkimi branżami i działami zaangażowanymi w zarządzanie zakładem przemysłowym i gwarantuje, że pracownicy będą zawsze mogli uzyskać dostęp do sprawdzonych danych, dotyczących ich obszaru. Korzystanie z procesów i usług w wielu lokalizacjach i aplikacjach Architektura zorientowana na usługi (SOA) stanowi fundament platformy COMOS Enterprise Server. Dzięki niej system COMOS Enterprise Server może zapewnić poszczególnym użytkownikom dokładnie opisane etapy pracy. Zadania wymagające obróbki dużej ilości danych, które mogłyby spowolnić pracę stacji roboczej pojedynczego użytkownika, mogą zostać przekazane do serwera. Przykładowo, oprogramowanie COMOS Enterprise Server może obsłużyć duże ilości aktualizacji rysunków i arkuszy danych. Eksportowanie takich zadań odciąży personel oraz ich stacje robocze. Nie wpłynie to na sekwencje zadań poszczególnych użytkowników, ale dzięki temu praca będzie mogła być wykonywana efektywniej, bezpieczniej i wydajniej. W rezultacie, uzyska się znaczące zwiększenie efektywności. 8

9 Korzyści zapewniane przez system COMOS View/WebView - Ogólnoświatowy dostęp do ważnych informacji o zakładzie przemysłowym - Nacisk położony na prostotę widoków danych projektowych - Wprowadzanie indywidualnych zapytań, w oparciu o maski wyszukiwania - Optymalizacja procesów projektowych, w oparciu o efektywną wymianę informacji COMOS View/WebView bezpieczny portal informacyjny, dla wszystkich użytkowników Techniczne projektowanie zakładu przemysłowego jest niezwykle złożone i wymaga wykonywania tych prac przez ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę inżynierską. Osoby, które nie posiadają wiedzy technicznej, potrzebują także dostępu do ważnych danych i dokumentów dotyczących zakładu. W wielu sytuacjach inżynierowie zaangażowani w projekt budowy zakładu muszą często przeglądać dane na miejscu budowy, bez ich bezpośredniego przetwarzania. System COMOS View/WebView umożliwia użytkownikom wizualizację wszystkich struktur, właściwości obiektów, dokumentów i danych, z możliwością poruszania się po nich. Maska wyszukiwania umożliwia wprowadzanie indywidualnych zapytań, w celu łatwiejszego uzyskiwania żądanych informacji. Program COMOS View jest wykorzystywany w sieci należącej do firmy. Oprogramowanie to gwarantuje możliwość szybkiego wyszukiwania bezpiecznych informacji. Użytkownicy programu COMOS View mogą zostać łatwo zintegrowani w sekwencji zadań i mogą, przykładowo, udostępniać aktualizacje. Pozwala to na utworzenie portalu informacyjnego, obejmującego całą firmę. Dzięki szybkiej komunikacji takie rozwiązanie pozwoli skrócić i zoptymalizować procesy projektowe. Dzięki oprogramowaniu COMOS WebView informacje o zakładzie mogą być również przeglądane na zewnątrz firmy, poza jej własną siecią. Moduł oparty na serwerze www umożliwia dostęp do wszystkich informacji, poprzez sieć Internet. Uwypukla proste widoki danych zakładu, wykorzystując typowe standardy i ułatwia dostęp do nich, nawet dla uczestników projektu, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Jedyne wymagania, które należy spełnić, w celu uzyskania dostępu do danych platformy COMOS, to dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Dostęp do danych jest chroniony prawami dostępu. 9

10 Glosariusz Zorientowanie obiektowe w platformie COMOS Zorientowanie obiektowe jest holistycznym opisem istniejącego komponentu oraz jego graficznego przedstawienia w rzeczywistej postaci. Graficzna i alfanumeryczna reprezentacja wewnątrz bazy danych stanowi pojedynczą całość obiekt. Spójność danych Dane są wprowadzane tylko raz i są następnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Mechanizmy ścisłego dziedziczenia i powiązań zapewniają wszystkim zainteresowanym, zaangażowanym w projekt, dostęp do aktualnych i spójnych danych, z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili czasu. Inżynieria równoległa Zamiast realizować pojedyncze etapy projektowania w sposób sekwencyjny, inżynieria równoległa implementuje w sposób równoczesny (równoległy) poszczególne sekwencje pracy, w ramach projektu. Dzięki równoczesnemu przetwarzaniu niezależnych procesów oraz zachodzeniu na siebie zależnych od siebie etapów prac, przy ciągłej wymianie informacji, proces opracowywania produktu zostaje przyspieszony. Warstwy robocze Warstwy robocze są nakładającymi się na siebie widokami projektu inżynierskiego, w których prace mogą być realizowane w sposób równoległy, bez manipulowania wspólną bazą danych. Warstwy robocze mogą być wykorzystywane do kontrolowania wersji projektów (nieograniczona liczba wersji) i umożliwiać dostęp do leżących głębiej warstw roboczych, jak również umożliwiać tworzenie obiektów we własnej warstwie roboczej użytkownika. Dzięki temu istnieje możliwość przetestowania najpierw zmian, a następnie, w razie konieczności, ich odrzucenia lub usunięcia. Modelowanie danych Modelowanie danych pomaga w unikaniu niespójności i redundancji wewnątrz zarządzanych danych i przyspiesza dostęp do danych; modelowanie może być wspierane przez zapisane zbiory zasad. SOA (architektura zorientowana na usługi) Architektura zorientowana na usługi obejmuje model architektury informacji biznesowych, który zapewnia hermetyczność poszczególnych etapów pracy jako usług, do których mogą uzyskać dostęp wszyscy członkowie zespołu projektowego, wykorzystując ujednolicone interfejsy. Architektura zorientowana na usługi umożliwia zbiorowe wykorzystanie danych przez wszystkie działy. Sekwencja zadań i system zarządzania sekwencją zadań Sekwencja zadań (sekwencja czynności) jest to seria działań w procesach organizacyjnych, które posiadają zdefiniowany początek, uporządkowaną sekwencję oraz zdefiniowany koniec. System zarządzania sekwencją zadań jest to oprogramowanie, które kontroluje poszczególne etapy w ramach sekwencji, zgodnie z harmonogramem zapisanym w komputerze oraz, które dostarcza lub też żąda niezbędnych w tym celu danych. Integracja danych Integracja danych łączy razem ze sobą informacje pochodzące z różnych źródeł danych, w celu budowy wspólnego modelu danych, o standardowej strukturze. W inżynierii oprogramowania integracja danych obejmuje, od powiązania różnych aplikacji, do centralnego dostarczania danych i usług, w ramach zunifikowanego interfejsu użytkownika. Inżynieria globalna Inżynieria globalna jest to równoczesne przetwarzanie projektu, w wielu krajach i strefach czasowych, przez wielu uczestników, zaangażowanych w rozwój projektu. Dane mogą być przeglądane z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej i mogą być modyfikowane w funkcji selektywnych praw dostępu. 10

11 Pomówmy o nowych możliwościach i nowych celach Szczegółowe informacje dostępne są na naszych stronach internetowych: W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. 11

12 , Siemens AG Informacje zawarte w niniejszej broszurze zawierają jedynie ogólne opisy lub charakterystyki możliwości, które nie zawsze muszą mieć zastosowanie zgodnie z opisem lub też, które mogły zmienić się w wyniku dalszego rozwoju produktów. Jakiekolwiek zobowiązania do podania odpowiednich charakterystyk powstaną tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zostaną wyraźnie uzgodnione w ramach umowy. Przytoczone w dokumencie znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie oznaczenia produktów mogą być znakami towarowymi lub nazwami produktów firmy Siemens AG lub też firm dostawców. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie do własnych celów może stanowić naruszenie praw ich właścicieli.

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację siemens.com/comos Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację COMOS Making data work. Odpowiedzi dla przemysłu. Szczegółowe projektowanie inżynierskie Uruchomienie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo