Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji"

Transkrypt

1 Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3 Diana ŁYJAK Krzysztof EJSMONT ZASTOSOWANIE WYBRANEJ TECHNIKI EKSPLORACJI DANYCH W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYM ZACHOWANIA PRACOWNICZE ZAGRAŻAJĄCE SPRAWNEMU FUNKCJONOWANIU ZESPOŁÓW PRODUKCYJNYCH PROJECT OF TPM IMPLEMENTATION IN A BIG FOOD PRODUCTION COMPANY CASE STUDY Wynik recenzji Uwagi 4 Justyna OZDOBA EKOINNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI Kamila TOMCZAK HORYŃ, Ryszard KNOSALA Edyta ABRAMEK Mariia RIZUN Przemysław PLECKA Krzysztof BZDYRA Małgorzata EJZERT Krzysztof EJSMONT 9 Karolina KARWOWSKA KRYTERIA DOBORU PRACOWNIKÓW DO KREATYWNYCH ZESPOŁÓW ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH W ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY E- LEARNINGOWEJ FUZZY MODEL OF SOFTWARE IMPLEMENTATION BASED ON ONTOLOGY INNOWACYJNY SYSTEM REJESTRUJĄCY PRZEBIEG GRY W SQUASH'A NA PRZYKŁADZIE FIRMY e2 SYSTEM sp. z o.o. A COMPUTER DATABASE SYSTEM SUPPORTING THE MANAGEMENT OF PUBLIC TENDERS 10 Krzysztof ZOWADA OBSŁUGA LOGISTYCZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH 11 Bartłomiej GLADYSZ CRITERIA FOR STARTEGIC EVALUATION OF RFID 12 Witold CHMIELARZ 13 Tomasz PARYS 14 Olaf FLAK Kinga HOFFMANN PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH Z APLIKACJAMI MOBILNYMI W POLSCE Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW TEORETYCZNE PODSTAWY BAROMETRU RYNKU SZKOLEŃ Olaf FLAK Kinga HOFFMANN WYNIKI EMPIRYCZNE BAROMETRU RYNKU SZKOLEŃ Agnieszka BOJANOWSKA 17 Leszek BEDNARZ Tomasz MAŁYSA Krzysztof NOWACKI Teresa LIS Krzysztof NOWACKI Teresa LIS Karolina ŁAKOMY Tomasz MAŁYSA Teresa LIS Krzysztof NOWACKI Krystyna BENTKOWSKA- SENATOR METODY SYMULACYJNE W CRM DYLEMATY STANDARYZACJI PROCESÓW W INNOWACYJNYCH ORGANIZACJACH ANALIZA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM MASZYN W ASPEKCIE UREGULOWAŃ PRAWNYCH BEZPIECZEŃSTWO PRACY KOBIET W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH KSZTAŁTOWANIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY PRZY WYSTĘPOWANIU HAŁASU ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO

2 21 Grzegorz KŁOSOWSKI Magdalena JURCZYK- BUNKOWSKA Jan SZYMSZAL Monika ŻELICHOWSKA Jakub KRÓL 24 Andrzej TUBIELEWICZ 25 Ewelina KOSICKA Dariusz MAZURKIEWICZ 26 Joanna FURMAN ZASTOSOWANIE STEROWNIKA ROZMYTEGO DO ZRÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA MASZYN W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO OPTYMALIZACJA JEDNOSTADIALNEGO STEROWANIA WIELKOŚCIĄ ZAPASU W LOGISTYCZNYCH SYSTEMACH ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI PROBLEMY ZARZĄDZANIA GLOBALNĄ SIECIĄ DOSTAW SUPPORT OF PREDICTIVE MAINTENANCE PROCESSES USING MOBILE DEVICES OCENA SYSTEMU PRZEGLĄDÓW I NAPRAW PARKU MASZYNOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 27 Agata SZEPTUCH Sylwia DYLA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRACĘ W ZESPOLE PROJEKTOWYM 28 Seweryn SPAŁEK 29 Radosław WOLNIAK GRANICE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZANIA STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WYKORZYSTANIE PUNKÓW KONTROLI JAKOŚCI DO POPRAWY PROCESU PRODUKCYJNEGO 30 Marek RĄCZKA KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 31 Bogdan ŻÓŁTOWSKI Henryk TYLIŃSKI PRACTICAL APPLICATIONS ELEMENTS OF THE STATE PREDICTION OF TECHNICAL SYSTEMS DESIGN AND Mariusz ŻÓŁTOWSKI CONSTRUCTION 32 Katarzyna HALICKA PROSPEKTYWNA ANALIZA TECHNOLOGII 33 Małgorzata PAŃKOWSKA KNOWLEDGE BROKERS FOR e-healthcare PROSUMPTION 34 Waldemar PASZKOWSKI Tomasz WĘGRZYN Jan PIWNIK Adam KONOPKA Łukasz POLOCZEK Bartłomiej DYBOWSKI Andrzej KIEŁBUS Robert JAROSZ 37 Andrzej SZYMONIK 38 Radosław DROZD 39 Dorota STADNICKA INNOWACYJNA METODA OCENY HAŁASU DROGOWEGO W ŚRODOWISKU MIEJSKIM STEEL STRUCTURES AFTER WELDING WITH MICRO-JET COOLING INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA MONOLITYCZNYCH ODLEWÓW OBUDÓW ZESPOŁÓW ENERGETYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH EKSPLOATACJI PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM DOSKONALENIE OBSŁUGI AUTONOMICZNEJ MASZYN PRODUKCYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW NA PRZYKŁADZIE FIRMY X FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY 40 Roman MAGDA Tadeusz WOŹNY WPŁYW SYSTEMU ORGANIZACJI PRACY CIĄGŁEJ NA JEDNOSTKOWY KOSZT WŁASNY W ASPEKCIE STOPNIA WYKORZYSTANIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ ZAKŁADU GÓRNICZEGO 41 Marzena NOWAKOWSKA OPTIMAL DECISION MAKING IN COMPETITION CONDITIONS OF A PRODUCTION ORGANISATION PROCESS EMPLOYING GAME THEORY

3 42 Magdalena KACHEL- JAKUBOWSKA Mariusz SZYMANEK Agata DZIWULSKA- HUNEK NANOTECHNOLOGIA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I ZASTOSOWAŃ Marzena OGÓREK Zbigniew SKUZA Tadeusz FRĄCZEK Tadeusz FRANIK Ewa FRANIK Marcin KLIMEK Piotr ŁEBKOWSKI Zofia ŚWIĘCICKA Izabela JONEK- KOWALSKA Łukasz SOBASZEK Arkadiusz GOLA 48 Sławomir RZEPIELA 49 Jacek SITKO 50 Michał PAŁĘGA Marcin KNAPIŃSKI Wiesław KULMA 51 Teresa MYJAK WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PRODUKCJI PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII AZOTOWANIA JONOWEGO APPLICATION OF NON-LINEAR PROGRAMMING FOR OPTIMIZATION OF FACTORS OF PRODUCTION IN MINING INDUSTRY METODA MONTE CARLO DLA PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PROJEKTU Z MAKSYMALIZACJĄ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI MOŻLIWOSCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ STEROWANEGO CZASEM DO KALKULACJI KOSZTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM KONCEPCJA ZASTOSOWANIA METODY ANALIZY PRZEŻYCIA DLA POTRZEB PREDYKCJI ZAKŁÓCEŃ PROCESU PRODUKCYJNEGO KONCEPCJA REORGANIZACJI STANOWISKA PRACY BARISTY POD WZGLĘDEM REDUKCJI MARNOTRAWSTWA CZASU PRZY PARZENIU KAW METODAMI ALTERNATYWNYMI AN ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS RELATED TO THE QUALITY OF PRODUCTS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY ZASTOSOWANIE METODY FMEA DO OCENY POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWANIACH GOSPODARCZYCH 52 Sabina MOTYKA Jolanta NOWAK INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO (stan aktualny i prognozy) 53 Marek SZAFRANIEC 54 Jolanta BARAN WSPOMAGANIE PROCESU TRANSFERU WIEDZY W OPRACOWYWANIU EKOINNOWACJI TECHNICZNYCH EKOPROJEKTOWANIE INNOWACJI NABYWANYCH W RAMACH ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 55 Artur KRASZKIEWICZ Edmund LORENCOWICZ Magdalena KACHEL- JAKUBOWSKA KOSZTY PRODUKCJI PELETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO 56 Ryszard BARTNIK Zbigniew BURYN Anna HNYDIUK-STEFAN ANALIZA EKONOMICZNA SKOJARZONEJ PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO O MOCY 370 MW PRACUJĄCEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 57 Marta POMIETLORZ ISTOTA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING 58 Anna DOMINIAK Roma MARCZEWSKA- KUŹMA ANALIZA I OCENA SATYSFKACJI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO

4 59 Aleksander BUCZACKI OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLUCZOWYM ELEMENTEM INŻYNIERII SYSTEMÓW 60 Justyna PATALAS- MALISZEWSKA Sławomir KŁOS ANALIZA WYKORZYSTANIA SYSTEMU CRM W ASPEKCIE PODNIESIENIA POZIOMU INNOWACYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH 61 Sandra ROCHR 62 Monika KULISZ 63 Adam RYSZKO 64 Danuta ZWOLIŃSKA 65 Elżbieta MAŁYSZEK KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY ZA POMOCĄ KART KONTROLNYCH STANOWISK ROBOCZYCH STUDIUM PRZYPADKU ASPEKTY EKONOMICZNE WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM ZDOLNOŚĆ ABSORPYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA A FUNKCJONOWANIE EKOINNOWACYJNEGO MODELU BIZNESOWEGO STUDIUM PRZYPADKU IDENTYFIKACJA UWARUNKOWAŃ PRACY ZESPOŁU WIRTUALNEGO WYBRANE ASPEKTY RYZYKA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW 66 Wacław GIERULSKI Sławomir LUŚCIŃSKI Ryszard SERAFIN SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU VENSIM 67 Artur MACIĄG SZEREGI CZASOWE W PLANOWANIU PRODUKCJI W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM 68 Marcin DĄBROWSKI 69 Teresa MYJAK A PROTOTYPICAL SPATIAL DATABASE FOR MAINTENANCE MANAGEMENT FOR NETWORK TECHNICAL SYSTEMS: A CASE OF THE GAS SUPPLY SYSTEM PROCES TWORZENIA WIEDZY W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 70 Grzegorz ZIELIŃSKI Anna STAROSTA NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO W DZIAŁANIACH KRYZYSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 71 Anna KOSIERADZKA Katarzyna ROSTEK KONCEPCJA PLATFORMY KOMUNIKACYJNO- USŁUGOWEJ DLA STRUKTUR SIECIOWYCH 72 Izabela D. CZABAK- GÓRSKA Aneta KUCIŃSKA- LANDWÓJTOWICZ IDENTYFIKACJA ZABURZEŃ PROCESU PRODUKCYJNEGO W OPARCIU O ANALIZĘ BŁĘDÓW GRUBYCH STUDIUM PRZYPADKU 73 Kamil KROT Piotr GÓRSKI Wojciech MATUSEWICZ WARIANTY KONSTRUKCYJNE ROZWIĄZAŃ TRANSPORTU FLIDALNEGO ELEMENTÓW DO UKŁADÓW FOTOGALWANICZNYCH 74 Alfred PASZEK 75 Karolina PILARCZYK OPRACOWANIE ETAPÓW POZYSKIWANIA WIEDZY PRODUKCYJNEJ DLA BUDOWY BAZY WIEDZY W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU

5 76 77 Kamil BRODNICKI Ewa GRZEGORZEWSKA- MISCHKA Anna Małgorzata OLSZEWSKA 78 Andrzej LOSKA 79 Jolanta SŁONIEC 80 Bożena GAJDZIK SPÓŁKI SPIN-OFF INNOWACYJNĄ FORMĄ KSZTAŁTOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZACHOWANIAMI PROJAKOŚCIOWYMI A WDROŻONYMI INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PODLASIA REVIEW OF OPPORTUNITIES AND NEEDS OF BUILDING THE SMARTMAINTENANCE CONCEPT WITHIN TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEM OF MUNICIPAL ENGINEERING ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PRÓBA IMPLEMENTACJI METODY DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI PROCESU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA HUTNICZEGO W POLSCE 81 Wojciech ŻARSKI Waldemar BOJAR PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES FROM THE KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE 82 Mateusz MUCHLADO Piotr GRUDOWSKI ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU 83 Piotr GRUDOWSKI Elwira BRODNICKA 84 Agnieszka JANIK 85 Małgorzata ZALEWSKA- TRACZYK 86 Łukasz DZIEMBA 87 Ewa KULIŃSKA Agnieszka DORNFELD CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA MODELE KOMERCJALIZACJI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ASPEKT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO KONCEPCJA KONSOLIDACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKO ELEMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU 88 Zbigniew BURYN Anna HNYDIUK-STEFAN ANALIZA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOSZTAMI EMISJI CO2 W CIEPŁOWNICTWIE 89 Ewa KULIŃSKA 90 Adam DEPTUŁA 91 Izabela ROJEK 92 Anna WALASZCZYK MODEL AWZR PROCESÓW LOGISTYCZNYCH OPTYMALIZACJA WARTOŚCI DODANEJ THE APPLICATION OF NEURAL NETWORK TO THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS FOR THE GEAR PUMP WITH UNDERCUT TOOTH WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRZY UŻYCIU DRZEW KLASYFIKACYJNYCH ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRODUKCYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNYCH BADANIA I ANALIZA 93 Ewa DOSTATNI Anna LEPIESZKO Paulina NIEŚCIEROWICZ OCENA WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

6 94 Arkadiusz BOCZKOWSKI 95 Jan DUDA 96 Marian KOPCZEWSKI Marek TOBOLSKI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PROCESIE REALIZACJI OCEN ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH NA ŚRODOWISKO SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ INFORMATION SECURITY AS AN ELEMENT OF SECURITY STRATEGY OF A COMPANY 97 Katarzyna SZWEDZKA Piotr LUBIŃSKI KONCEPCJA IMPLEMENTACJI SYSTEMU KANBAN studium przypadku 98 Jerzy LIPSKI 99 Joanna PALISZKIEWICZ Mariusz MAKUCHOWSKI Adam DEPTUŁA Marian A. PARTYKA 102 Ryszard SERAFIN Barbara CIECIŃSKA Ryszard PERŁOWSKI Władysław ZIELECKI Mariusz KŁONICA Józef KUCZMASZEWSKI Magdalena MACHNO Wojciech BIZOŃ Sebastian SKOCZYPIEC Marek KOKOT Edyta PIĄTEK Ilona DZIEDZIC- JAGOCKA Marzena KUCZYŃSKA- CHAŁADA Andrzej WYCIŚLIK Bożena GAJDZIK Przemysław CHABOWSKI Paulina REWERS Krzysztof ŻYWICKI 110 Jarosław PEMPERA Paweł BUCHWALD Krystian MĄCZKA Maciej ROSTAŃSKI Bożena KACZMARSKA Wacław GIERULSKI Jerzy BOCHNIA Izabela GABRYELEWICZ Joanna SADŁOWSKA- WRZESIŃSKA Andrzej KOWAL INTERNET RZECZY W ZASTOSOWANIU DO STEROWANIA PRODUKCJĄ ROLA ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM W ŚWIETLE BADAŃ LITERATUROWYCH NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PEROBLEMU PRZEPŁYWOWY Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW ANALIZA PORÓWNAWCZA DOKŁADNOŚCI W PROCESIE WYZNACZANIA RANGI WAŻNOŚCI PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNO- EKSPLOATACYJNTYCH POMPY ZĘBATEJ Z PODCIĘTYM ZĘBEM ADAPTACYJNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI SIX SIGMA W PROCESIE DYNAMICZNEJ OCENY DOSTAWCÓW PLANOWANIE PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SITA GLENDAY A ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONKURENCYJNYCH EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNYCH METOD OBRÓBKI DO SKUTECZNEGO KLEJENIA STALI 316L BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9 WYKORZYSTYWANIE DOFINANSOWANIA Z UE JAKO SZANSA MODERNIZACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH TRÓJMODUŁOWE KOMPETENCJE W DZIAŁALNOŚCI CHEMICZNYCH LABORATORIÓW BADAWCZYCH JAKO DETERMINANTY JAKOŚCI WYKONYWANYCH BADAŃ POPRAWA ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI W WYNIKU SKRÓCENIA CZASÓW PRZEZBROJEŃ MASZYN W BRANŻY DRZEWNEJ HARMONOGRAMOWANIE CYKLICZNE W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ VIRTUAL REALITY AND MOBILE DEVICES IN SUPPORT OF 3D OBJECTS DESIGNING AND PROTOTYPING OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO MODEL PROCESU KOMERCJALIZACJI KONCEPCJA ANKIETOWEGO BADANIA POZIOMU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

7 114 Magdalena RYBACZEWSKA- BŁAŻEJOWSKA Aneta MASTERNAK- JANUS 115 Anna KACZOROWSKA 116 Arkadiusz GOLA Ilona KANIEWSKA- PAWIK Antoni ŚWIĆ 117 Andrzej WIECZOREK Marta GOLLINGER- TARAJKO Konrad ZARĘBA Paulina REWERS Justyna TROJANOWSKA Przemysław CHABOWSKI Wojciech BOŻEJKO Andrzej GNATOWSKI Mieczysław WODECKI Wojciech BOŻEJKO Paweł RAJBA Mieczysław WODECKI Patrycja GAJDA Wioletta M. BAJDUR Józef MATUSZEK Kinga BYRSKA 124 Elżbieta MILEWSKA Dariusz PLINTA Ewa GOLIŃSKA Anna KARWASZ Przemysław CHABOWSKI Dominika JAGODA- SOBALAK Roman KIELEC Jacek WALNER 129 Ewa STANIEWSKA Edward KOWAL Izabela GABRYELEWICZ Andrzej KOWAL Arkadiusz PIETRUSZKA Magdalena DIERING Krzysztof DYCZKOWSKI Adam HAMROL 132 Sławomir LUŚCIŃSKI Wioletta M. BAJDUR Patrycja GAJDA Adam IDZIKOWSKI Aneta KUCIŃSKA- LANDWÓJTOWICZ MONITORING THE IMPACTS OF THE RECYCLING INDUSTRY THE LCA ANALYSIS INNOWACJE ORAZ NIEZMIENNE ZASADY I KANONY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI PUBLICZNYMI ANALIZA POZIOMU WSPÓŁPRACY W OBSZARZE NAUKA-BIZNES NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW I SPOSOBÓW SPOŁECZNEJ OCENY TECHNOLOGII W KSZTAŁTOWANIU CYKLU ŻYCIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA PROCESÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSKONALENIE STANOWISKA MONTAŻU FILTRÓW POWIETRZA STUDIUM PRZYPADKU RÓWNOLEGŁY ALGORYTM POSZUKIWANIA Z ZABRONIENIAMI DLA CYKLICZNEGO PROBLEMU GNIAZDOWEGO STOCHASTYCZNY PROBLEM PRZEPŁYWOWY Z TERMINAMI ZAKOŃCZENIA OPERACJI ANALIZA ZAGROŻEŃ I OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO RACJONALIZACJA ERGONOMICZNA WYBRANEGO STANOWISKA PRACY FIZYCZNEJ METODĄ YAGER A PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU ANALIZA RYZYKA PROCESU MONTAŻU W KONTEKŚCIE ZMIAN W NADCHODZACEJ NOWELIZACJI NORMY ISO 9001 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MASZYN CNC POPRZEZ UDOSKONALENIE ORGANIZACJI PRZEZBROJEŃ WYKORZYSTANIE METOD TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DO WZROSTU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA I OCENA MODERNIZACJI LINII PRODUKCYJNEJ DODATKÓW WSADOWYCH W PROCESIE ZAWIESINOWEGO WYTOPU MIEDZI ZAOPATRZENIE PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH WYNIKI BADAŃ ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW KULTURY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD PRACOWNIKÓW KOPALNI MIEDZI SZACOWANIE POZIOMU ZGODNOŚCI OCEN W KONTROLI WIZUALNEJ PROBLEMY W WYZNACZANIU WSPÓŁCZYNNIKÓW TYPU KAPPA PERSPECTIVES ON DATA ENGINEERING: EMERGING ROLE IN ORGANISATION DEVELOPMENT PROCES KONTROLI JAKOŚCI WYROBÓW W PRZEMYŚLE SZKLARSKIM UWARUNKOWANIA ROZWOJU KONCEPCJI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

8 135 Damian DZIEMBEK 136 Leszek PRUSZKOWSKI Marek WIRKUS Alicja KUKUŁKA Michaela ROSTEK Ryszard KNOSALA Władysław ZIELECKI Jarosław SĘP Anna DEPTUŁA Ryszard KNOSALA 141 Artur KUBOSZEK Katarzyna RUDNIK Dariusz KACPRZAK Anna BORATYŃSKA- SALA Katarzyna MAREK KOŁODZIEJ Waldemar SKOMUDEK 145 Piotr WITTBRODT 146 Jan KAŹMIERCZAK SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW RISK BASED INSPECTION JAKO NOWOCZESNA METODA WSPOMAGAJĄCA WYDŁUŻANIE CYKLI MIĘDZYREMONTOWYCH I WZROST DOSTĘPNOŚCI MECHANICZNEJ INSTALACJI PRODUKCYJNYCH I MASZYN OCENA PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE DOSKONALENIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO KLEJENIA METODĄ SIX SIGMA ROLA EKSPERTA W OCENIE RYZYKA INNOWACJI TECHNICZNYCH WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH NA STANOWISKACH PRACY ROZMYTA METODA TOPSIS WYKORZYSTUJĄCA SKIEROWANE LICZBY ROZMYTE WSPÓŁCZESNY TRIZ - ANALIZA FUNKCJONALNA I TRIMMING PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO DO WDROŻENIA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA LOGIKA ROZMYTA W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI W PROCESIE OBRÓBKI SKRAWANIEM ZAGADNIENIA INTERDYSYPLINARNE W PROGRAMIE STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 147 Iwona ŁAPUŃKA Iwona PISZ HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 148 Ryszard BARTNIK Zbigniew BURYN Anna HNYDIUK-STEFAN ANALIZA EKONOMICZNA QUASI-NIEUSTALONEJ SKOJARZONEJ PRACY DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH O MOCY 370 MW ZASILAJĄCYCH RÓWNOLEGLE WYMIENNIKI CIEPŁOWNICZE 149 Waldemar GRZECHCA 150 Anna KIEŁBUS Grzegorz GAWŁOWSKI 151 Stanisław IWAN Monika ODLANICKA POCZOBUTT Ewa KULIŃSKA Monika ODLANICKA POCZOBUTT Ewa KULIŃSKA Józef GAWLIK Krzysztof HÜBNER Andrzej KĘPIŃSKI Jerzy SCHMIDT Anna SOŁTYSIK- PIORUNKIEWICZ Zbigniew PLUTECKI Ewelina KRUPA DWUKIERUNKOWA HEURYSTYKA BALANSOWANIA LINII MONTAŻOWEJ PLANOWANIE OPARTE NA PRODUKTACH NA PRZYKŁADZIE PROTOTYPU SYSTEMU IDENTYFIKACJI TOŻSAMOŚCI ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI OSTATNIEGO KILOMETRA REALIZOWANYMI Z WYKORZYSTANIEM ROWERÓW TOWAROWYCH ANALIZA PROCESU PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA KLIENTA INTERCO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZASTOSOWANIE DIAGRAMU PRZEPŁYWU DANYCH W ANALIZIE SYSTEMOWEJ PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA KLIENTA INTERCO BADANIE PROCESÓW DEGRADACJI EKSPLOATOWANYCH ODLEWÓW DO RUR NURNIKOWYCH CYKLONOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA IV STOPNIA WEB TECHNOLOGY IN MOBILE ORGANIZATION MANAGEMENT POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

9 Zbigniew PLUTECKI Paweł SATTLER Krystian RYSZCZYK Krzysztof MICHALSKI Krzysztof KURUS Rafał KLAUS Marek PIOTROWSKI Aleksander GWIAZDA Magdalena BĄCZKOWICZ INNOWACYJNY PROCES PROJEKTOWANIA I OPTYMALIZACJI PRODUKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SOLVERA ADJOINT ANALIZA POGÓRNICZYCH TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W CELU PONOWNEGO ZAGOSPODAROWANIA STUDIUM PRZYPADKU ARCHITEKTURA ZARZĄDZANIA USŁUGĄ NADRZĘDNĄ W ORGANIZACJI DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI W ZŁOŻONYM ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM 161 Katarzyna HYS Marcin LORENC KONKURS POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI - UWARUNKOWANIA I ANALIZA WYNIKÓW Joanna SITKOWSKA Jerzy DUDA Anna DUCZKOWSKA- KĄDZIEL Marek WASILEWSKI Jerzy DUDA Jacek TOMASIAK Jacek TOMASIAK Jerzy DUDA 165 Piotr CHWASTYK 166 Janusz GRABARA 167 Joanna BARTNICKA Agnieszka ZIĘTKIEWICZ Grzegorz KOWALSKI 168 Joanna TABOR 169 Przemysław MALINOWSKI Mariusz KOŁOSOWSKI Andrzej BISKUPSKI 170 Andrzej MIRSKI OPTYMALIZACJA PROCESU PRZEMIAŁU CEMENTU NA PRZYKŁADZIE CEMENTOWNI ODRA S.A. REDUKCJA EMISJI CO2 W PROCESIE PRODUKCJI CEMENTU WPŁYW INNOWACYJNYCH TECHNIK WHR NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWANIE METOD KOSZTÓW DOCELOWYCH ORAZ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA PRODUKTU DO SZACOWANIA KOSZTÓW PROCESÓW INNOWACYJNYCH ZRÓWNOWAŻONA INFORMATYKA W NIEZRÓWNOWAŻONYM SPOŁECZEŃSTWIE ERGONOMIC ANALYSIS OF SURGERIES WITH THE USE OF WIRELESS BODY POSTURES MEASUREMENT SYSTEM STRATEGIES OF OCCUPATIONAL HAZARD PREVENTION IN MANUFACTURING ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKCJI GRANULOWANYCH NAWOZÓW MINERALNYCH ZARZĄDZANIE PROROZWOJOWĄ ZMIANĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE A PROCESY INNOWACJI 171 Piotr WOŹNIAK Jarosław WĄSIŃSKI ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW UWZGLĘDNIAJĄCEJ ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ORGANIZACJI 172 Katarzyna TUBIELEWICZ BIZNES W ŚRODOWISKU GLOBALNYM

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Tomasz AMBROZIAK, Dariusz PYZA WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA SYSTEMÓW PRZEWOZOWYCH

Tomasz AMBROZIAK, Dariusz PYZA WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA SYSTEMÓW PRZEWOZOWYCH Abstracts in Polish Tomasz AMBROZIAK, Konrad LEWCZUK METODA HARMONOGRAMOWANIA PROCESU PRZYJECIA ŁADUNKÓW W OBIEKCIE MAGAZYNOWYM Streszczenie: Artykuł określa rolę harmonogramu realizacji procesu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo