Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji"

Transkrypt

1 Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3 Diana ŁYJAK Krzysztof EJSMONT ZASTOSOWANIE WYBRANEJ TECHNIKI EKSPLORACJI DANYCH W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYM ZACHOWANIA PRACOWNICZE ZAGRAŻAJĄCE SPRAWNEMU FUNKCJONOWANIU ZESPOŁÓW PRODUKCYJNYCH PROJECT OF TPM IMPLEMENTATION IN A BIG FOOD PRODUCTION COMPANY CASE STUDY Wynik recenzji Uwagi 4 Justyna OZDOBA EKOINNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI Kamila TOMCZAK HORYŃ, Ryszard KNOSALA Edyta ABRAMEK Mariia RIZUN Przemysław PLECKA Krzysztof BZDYRA Małgorzata EJZERT Krzysztof EJSMONT 9 Karolina KARWOWSKA KRYTERIA DOBORU PRACOWNIKÓW DO KREATYWNYCH ZESPOŁÓW ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH W ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY E- LEARNINGOWEJ FUZZY MODEL OF SOFTWARE IMPLEMENTATION BASED ON ONTOLOGY INNOWACYJNY SYSTEM REJESTRUJĄCY PRZEBIEG GRY W SQUASH'A NA PRZYKŁADZIE FIRMY e2 SYSTEM sp. z o.o. A COMPUTER DATABASE SYSTEM SUPPORTING THE MANAGEMENT OF PUBLIC TENDERS 10 Krzysztof ZOWADA OBSŁUGA LOGISTYCZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH 11 Bartłomiej GLADYSZ CRITERIA FOR STARTEGIC EVALUATION OF RFID 12 Witold CHMIELARZ 13 Tomasz PARYS 14 Olaf FLAK Kinga HOFFMANN PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH Z APLIKACJAMI MOBILNYMI W POLSCE Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW TEORETYCZNE PODSTAWY BAROMETRU RYNKU SZKOLEŃ Olaf FLAK Kinga HOFFMANN WYNIKI EMPIRYCZNE BAROMETRU RYNKU SZKOLEŃ Agnieszka BOJANOWSKA 17 Leszek BEDNARZ Tomasz MAŁYSA Krzysztof NOWACKI Teresa LIS Krzysztof NOWACKI Teresa LIS Karolina ŁAKOMY Tomasz MAŁYSA Teresa LIS Krzysztof NOWACKI Krystyna BENTKOWSKA- SENATOR METODY SYMULACYJNE W CRM DYLEMATY STANDARYZACJI PROCESÓW W INNOWACYJNYCH ORGANIZACJACH ANALIZA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM MASZYN W ASPEKCIE UREGULOWAŃ PRAWNYCH BEZPIECZEŃSTWO PRACY KOBIET W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH KSZTAŁTOWANIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY PRZY WYSTĘPOWANIU HAŁASU ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO

2 21 Grzegorz KŁOSOWSKI Magdalena JURCZYK- BUNKOWSKA Jan SZYMSZAL Monika ŻELICHOWSKA Jakub KRÓL 24 Andrzej TUBIELEWICZ 25 Ewelina KOSICKA Dariusz MAZURKIEWICZ 26 Joanna FURMAN ZASTOSOWANIE STEROWNIKA ROZMYTEGO DO ZRÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA MASZYN W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO OPTYMALIZACJA JEDNOSTADIALNEGO STEROWANIA WIELKOŚCIĄ ZAPASU W LOGISTYCZNYCH SYSTEMACH ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI PROBLEMY ZARZĄDZANIA GLOBALNĄ SIECIĄ DOSTAW SUPPORT OF PREDICTIVE MAINTENANCE PROCESSES USING MOBILE DEVICES OCENA SYSTEMU PRZEGLĄDÓW I NAPRAW PARKU MASZYNOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 27 Agata SZEPTUCH Sylwia DYLA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRACĘ W ZESPOLE PROJEKTOWYM 28 Seweryn SPAŁEK 29 Radosław WOLNIAK GRANICE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZANIA STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WYKORZYSTANIE PUNKÓW KONTROLI JAKOŚCI DO POPRAWY PROCESU PRODUKCYJNEGO 30 Marek RĄCZKA KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 31 Bogdan ŻÓŁTOWSKI Henryk TYLIŃSKI PRACTICAL APPLICATIONS ELEMENTS OF THE STATE PREDICTION OF TECHNICAL SYSTEMS DESIGN AND Mariusz ŻÓŁTOWSKI CONSTRUCTION 32 Katarzyna HALICKA PROSPEKTYWNA ANALIZA TECHNOLOGII 33 Małgorzata PAŃKOWSKA KNOWLEDGE BROKERS FOR e-healthcare PROSUMPTION 34 Waldemar PASZKOWSKI Tomasz WĘGRZYN Jan PIWNIK Adam KONOPKA Łukasz POLOCZEK Bartłomiej DYBOWSKI Andrzej KIEŁBUS Robert JAROSZ 37 Andrzej SZYMONIK 38 Radosław DROZD 39 Dorota STADNICKA INNOWACYJNA METODA OCENY HAŁASU DROGOWEGO W ŚRODOWISKU MIEJSKIM STEEL STRUCTURES AFTER WELDING WITH MICRO-JET COOLING INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA MONOLITYCZNYCH ODLEWÓW OBUDÓW ZESPOŁÓW ENERGETYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH EKSPLOATACJI PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM DOSKONALENIE OBSŁUGI AUTONOMICZNEJ MASZYN PRODUKCYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW NA PRZYKŁADZIE FIRMY X FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY 40 Roman MAGDA Tadeusz WOŹNY WPŁYW SYSTEMU ORGANIZACJI PRACY CIĄGŁEJ NA JEDNOSTKOWY KOSZT WŁASNY W ASPEKCIE STOPNIA WYKORZYSTANIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ ZAKŁADU GÓRNICZEGO 41 Marzena NOWAKOWSKA OPTIMAL DECISION MAKING IN COMPETITION CONDITIONS OF A PRODUCTION ORGANISATION PROCESS EMPLOYING GAME THEORY

3 42 Magdalena KACHEL- JAKUBOWSKA Mariusz SZYMANEK Agata DZIWULSKA- HUNEK NANOTECHNOLOGIA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I ZASTOSOWAŃ Marzena OGÓREK Zbigniew SKUZA Tadeusz FRĄCZEK Tadeusz FRANIK Ewa FRANIK Marcin KLIMEK Piotr ŁEBKOWSKI Zofia ŚWIĘCICKA Izabela JONEK- KOWALSKA Łukasz SOBASZEK Arkadiusz GOLA 48 Sławomir RZEPIELA 49 Jacek SITKO 50 Michał PAŁĘGA Marcin KNAPIŃSKI Wiesław KULMA 51 Teresa MYJAK WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PRODUKCJI PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII AZOTOWANIA JONOWEGO APPLICATION OF NON-LINEAR PROGRAMMING FOR OPTIMIZATION OF FACTORS OF PRODUCTION IN MINING INDUSTRY METODA MONTE CARLO DLA PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PROJEKTU Z MAKSYMALIZACJĄ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI MOŻLIWOSCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ STEROWANEGO CZASEM DO KALKULACJI KOSZTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM KONCEPCJA ZASTOSOWANIA METODY ANALIZY PRZEŻYCIA DLA POTRZEB PREDYKCJI ZAKŁÓCEŃ PROCESU PRODUKCYJNEGO KONCEPCJA REORGANIZACJI STANOWISKA PRACY BARISTY POD WZGLĘDEM REDUKCJI MARNOTRAWSTWA CZASU PRZY PARZENIU KAW METODAMI ALTERNATYWNYMI AN ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS RELATED TO THE QUALITY OF PRODUCTS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY ZASTOSOWANIE METODY FMEA DO OCENY POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWANIACH GOSPODARCZYCH 52 Sabina MOTYKA Jolanta NOWAK INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO (stan aktualny i prognozy) 53 Marek SZAFRANIEC 54 Jolanta BARAN WSPOMAGANIE PROCESU TRANSFERU WIEDZY W OPRACOWYWANIU EKOINNOWACJI TECHNICZNYCH EKOPROJEKTOWANIE INNOWACJI NABYWANYCH W RAMACH ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 55 Artur KRASZKIEWICZ Edmund LORENCOWICZ Magdalena KACHEL- JAKUBOWSKA KOSZTY PRODUKCJI PELETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO 56 Ryszard BARTNIK Zbigniew BURYN Anna HNYDIUK-STEFAN ANALIZA EKONOMICZNA SKOJARZONEJ PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO O MOCY 370 MW PRACUJĄCEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 57 Marta POMIETLORZ ISTOTA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING 58 Anna DOMINIAK Roma MARCZEWSKA- KUŹMA ANALIZA I OCENA SATYSFKACJI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO

4 59 Aleksander BUCZACKI OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLUCZOWYM ELEMENTEM INŻYNIERII SYSTEMÓW 60 Justyna PATALAS- MALISZEWSKA Sławomir KŁOS ANALIZA WYKORZYSTANIA SYSTEMU CRM W ASPEKCIE PODNIESIENIA POZIOMU INNOWACYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH 61 Sandra ROCHR 62 Monika KULISZ 63 Adam RYSZKO 64 Danuta ZWOLIŃSKA 65 Elżbieta MAŁYSZEK KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY ZA POMOCĄ KART KONTROLNYCH STANOWISK ROBOCZYCH STUDIUM PRZYPADKU ASPEKTY EKONOMICZNE WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM ZDOLNOŚĆ ABSORPYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA A FUNKCJONOWANIE EKOINNOWACYJNEGO MODELU BIZNESOWEGO STUDIUM PRZYPADKU IDENTYFIKACJA UWARUNKOWAŃ PRACY ZESPOŁU WIRTUALNEGO WYBRANE ASPEKTY RYZYKA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW 66 Wacław GIERULSKI Sławomir LUŚCIŃSKI Ryszard SERAFIN SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU VENSIM 67 Artur MACIĄG SZEREGI CZASOWE W PLANOWANIU PRODUKCJI W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM 68 Marcin DĄBROWSKI 69 Teresa MYJAK A PROTOTYPICAL SPATIAL DATABASE FOR MAINTENANCE MANAGEMENT FOR NETWORK TECHNICAL SYSTEMS: A CASE OF THE GAS SUPPLY SYSTEM PROCES TWORZENIA WIEDZY W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 70 Grzegorz ZIELIŃSKI Anna STAROSTA NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO W DZIAŁANIACH KRYZYSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 71 Anna KOSIERADZKA Katarzyna ROSTEK KONCEPCJA PLATFORMY KOMUNIKACYJNO- USŁUGOWEJ DLA STRUKTUR SIECIOWYCH 72 Izabela D. CZABAK- GÓRSKA Aneta KUCIŃSKA- LANDWÓJTOWICZ IDENTYFIKACJA ZABURZEŃ PROCESU PRODUKCYJNEGO W OPARCIU O ANALIZĘ BŁĘDÓW GRUBYCH STUDIUM PRZYPADKU 73 Kamil KROT Piotr GÓRSKI Wojciech MATUSEWICZ WARIANTY KONSTRUKCYJNE ROZWIĄZAŃ TRANSPORTU FLIDALNEGO ELEMENTÓW DO UKŁADÓW FOTOGALWANICZNYCH 74 Alfred PASZEK 75 Karolina PILARCZYK OPRACOWANIE ETAPÓW POZYSKIWANIA WIEDZY PRODUKCYJNEJ DLA BUDOWY BAZY WIEDZY W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU

5 76 77 Kamil BRODNICKI Ewa GRZEGORZEWSKA- MISCHKA Anna Małgorzata OLSZEWSKA 78 Andrzej LOSKA 79 Jolanta SŁONIEC 80 Bożena GAJDZIK SPÓŁKI SPIN-OFF INNOWACYJNĄ FORMĄ KSZTAŁTOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZACHOWANIAMI PROJAKOŚCIOWYMI A WDROŻONYMI INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PODLASIA REVIEW OF OPPORTUNITIES AND NEEDS OF BUILDING THE SMARTMAINTENANCE CONCEPT WITHIN TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEM OF MUNICIPAL ENGINEERING ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PRÓBA IMPLEMENTACJI METODY DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI PROCESU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA HUTNICZEGO W POLSCE 81 Wojciech ŻARSKI Waldemar BOJAR PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES FROM THE KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE 82 Mateusz MUCHLADO Piotr GRUDOWSKI ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU 83 Piotr GRUDOWSKI Elwira BRODNICKA 84 Agnieszka JANIK 85 Małgorzata ZALEWSKA- TRACZYK 86 Łukasz DZIEMBA 87 Ewa KULIŃSKA Agnieszka DORNFELD CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA MODELE KOMERCJALIZACJI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ASPEKT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO KONCEPCJA KONSOLIDACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKO ELEMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU 88 Zbigniew BURYN Anna HNYDIUK-STEFAN ANALIZA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOSZTAMI EMISJI CO2 W CIEPŁOWNICTWIE 89 Ewa KULIŃSKA 90 Adam DEPTUŁA 91 Izabela ROJEK 92 Anna WALASZCZYK MODEL AWZR PROCESÓW LOGISTYCZNYCH OPTYMALIZACJA WARTOŚCI DODANEJ THE APPLICATION OF NEURAL NETWORK TO THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS FOR THE GEAR PUMP WITH UNDERCUT TOOTH WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRZY UŻYCIU DRZEW KLASYFIKACYJNYCH ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRODUKCYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNYCH BADANIA I ANALIZA 93 Ewa DOSTATNI Anna LEPIESZKO Paulina NIEŚCIEROWICZ OCENA WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

6 94 Arkadiusz BOCZKOWSKI 95 Jan DUDA 96 Marian KOPCZEWSKI Marek TOBOLSKI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PROCESIE REALIZACJI OCEN ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH NA ŚRODOWISKO SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ INFORMATION SECURITY AS AN ELEMENT OF SECURITY STRATEGY OF A COMPANY 97 Katarzyna SZWEDZKA Piotr LUBIŃSKI KONCEPCJA IMPLEMENTACJI SYSTEMU KANBAN studium przypadku 98 Jerzy LIPSKI 99 Joanna PALISZKIEWICZ Mariusz MAKUCHOWSKI Adam DEPTUŁA Marian A. PARTYKA 102 Ryszard SERAFIN Barbara CIECIŃSKA Ryszard PERŁOWSKI Władysław ZIELECKI Mariusz KŁONICA Józef KUCZMASZEWSKI Magdalena MACHNO Wojciech BIZOŃ Sebastian SKOCZYPIEC Marek KOKOT Edyta PIĄTEK Ilona DZIEDZIC- JAGOCKA Marzena KUCZYŃSKA- CHAŁADA Andrzej WYCIŚLIK Bożena GAJDZIK Przemysław CHABOWSKI Paulina REWERS Krzysztof ŻYWICKI 110 Jarosław PEMPERA Paweł BUCHWALD Krystian MĄCZKA Maciej ROSTAŃSKI Bożena KACZMARSKA Wacław GIERULSKI Jerzy BOCHNIA Izabela GABRYELEWICZ Joanna SADŁOWSKA- WRZESIŃSKA Andrzej KOWAL INTERNET RZECZY W ZASTOSOWANIU DO STEROWANIA PRODUKCJĄ ROLA ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM W ŚWIETLE BADAŃ LITERATUROWYCH NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PEROBLEMU PRZEPŁYWOWY Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW ANALIZA PORÓWNAWCZA DOKŁADNOŚCI W PROCESIE WYZNACZANIA RANGI WAŻNOŚCI PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNO- EKSPLOATACYJNTYCH POMPY ZĘBATEJ Z PODCIĘTYM ZĘBEM ADAPTACYJNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI SIX SIGMA W PROCESIE DYNAMICZNEJ OCENY DOSTAWCÓW PLANOWANIE PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SITA GLENDAY A ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONKURENCYJNYCH EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNYCH METOD OBRÓBKI DO SKUTECZNEGO KLEJENIA STALI 316L BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9 WYKORZYSTYWANIE DOFINANSOWANIA Z UE JAKO SZANSA MODERNIZACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH TRÓJMODUŁOWE KOMPETENCJE W DZIAŁALNOŚCI CHEMICZNYCH LABORATORIÓW BADAWCZYCH JAKO DETERMINANTY JAKOŚCI WYKONYWANYCH BADAŃ POPRAWA ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI W WYNIKU SKRÓCENIA CZASÓW PRZEZBROJEŃ MASZYN W BRANŻY DRZEWNEJ HARMONOGRAMOWANIE CYKLICZNE W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ VIRTUAL REALITY AND MOBILE DEVICES IN SUPPORT OF 3D OBJECTS DESIGNING AND PROTOTYPING OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO MODEL PROCESU KOMERCJALIZACJI KONCEPCJA ANKIETOWEGO BADANIA POZIOMU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

7 114 Magdalena RYBACZEWSKA- BŁAŻEJOWSKA Aneta MASTERNAK- JANUS 115 Anna KACZOROWSKA 116 Arkadiusz GOLA Ilona KANIEWSKA- PAWIK Antoni ŚWIĆ 117 Andrzej WIECZOREK Marta GOLLINGER- TARAJKO Konrad ZARĘBA Paulina REWERS Justyna TROJANOWSKA Przemysław CHABOWSKI Wojciech BOŻEJKO Andrzej GNATOWSKI Mieczysław WODECKI Wojciech BOŻEJKO Paweł RAJBA Mieczysław WODECKI Patrycja GAJDA Wioletta M. BAJDUR Józef MATUSZEK Kinga BYRSKA 124 Elżbieta MILEWSKA Dariusz PLINTA Ewa GOLIŃSKA Anna KARWASZ Przemysław CHABOWSKI Dominika JAGODA- SOBALAK Roman KIELEC Jacek WALNER 129 Ewa STANIEWSKA Edward KOWAL Izabela GABRYELEWICZ Andrzej KOWAL Arkadiusz PIETRUSZKA Magdalena DIERING Krzysztof DYCZKOWSKI Adam HAMROL 132 Sławomir LUŚCIŃSKI Wioletta M. BAJDUR Patrycja GAJDA Adam IDZIKOWSKI Aneta KUCIŃSKA- LANDWÓJTOWICZ MONITORING THE IMPACTS OF THE RECYCLING INDUSTRY THE LCA ANALYSIS INNOWACJE ORAZ NIEZMIENNE ZASADY I KANONY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI PUBLICZNYMI ANALIZA POZIOMU WSPÓŁPRACY W OBSZARZE NAUKA-BIZNES NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW I SPOSOBÓW SPOŁECZNEJ OCENY TECHNOLOGII W KSZTAŁTOWANIU CYKLU ŻYCIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA PROCESÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSKONALENIE STANOWISKA MONTAŻU FILTRÓW POWIETRZA STUDIUM PRZYPADKU RÓWNOLEGŁY ALGORYTM POSZUKIWANIA Z ZABRONIENIAMI DLA CYKLICZNEGO PROBLEMU GNIAZDOWEGO STOCHASTYCZNY PROBLEM PRZEPŁYWOWY Z TERMINAMI ZAKOŃCZENIA OPERACJI ANALIZA ZAGROŻEŃ I OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO RACJONALIZACJA ERGONOMICZNA WYBRANEGO STANOWISKA PRACY FIZYCZNEJ METODĄ YAGER A PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU ANALIZA RYZYKA PROCESU MONTAŻU W KONTEKŚCIE ZMIAN W NADCHODZACEJ NOWELIZACJI NORMY ISO 9001 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MASZYN CNC POPRZEZ UDOSKONALENIE ORGANIZACJI PRZEZBROJEŃ WYKORZYSTANIE METOD TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DO WZROSTU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA I OCENA MODERNIZACJI LINII PRODUKCYJNEJ DODATKÓW WSADOWYCH W PROCESIE ZAWIESINOWEGO WYTOPU MIEDZI ZAOPATRZENIE PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH WYNIKI BADAŃ ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW KULTURY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD PRACOWNIKÓW KOPALNI MIEDZI SZACOWANIE POZIOMU ZGODNOŚCI OCEN W KONTROLI WIZUALNEJ PROBLEMY W WYZNACZANIU WSPÓŁCZYNNIKÓW TYPU KAPPA PERSPECTIVES ON DATA ENGINEERING: EMERGING ROLE IN ORGANISATION DEVELOPMENT PROCES KONTROLI JAKOŚCI WYROBÓW W PRZEMYŚLE SZKLARSKIM UWARUNKOWANIA ROZWOJU KONCEPCJI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

8 135 Damian DZIEMBEK 136 Leszek PRUSZKOWSKI Marek WIRKUS Alicja KUKUŁKA Michaela ROSTEK Ryszard KNOSALA Władysław ZIELECKI Jarosław SĘP Anna DEPTUŁA Ryszard KNOSALA 141 Artur KUBOSZEK Katarzyna RUDNIK Dariusz KACPRZAK Anna BORATYŃSKA- SALA Katarzyna MAREK KOŁODZIEJ Waldemar SKOMUDEK 145 Piotr WITTBRODT 146 Jan KAŹMIERCZAK SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW RISK BASED INSPECTION JAKO NOWOCZESNA METODA WSPOMAGAJĄCA WYDŁUŻANIE CYKLI MIĘDZYREMONTOWYCH I WZROST DOSTĘPNOŚCI MECHANICZNEJ INSTALACJI PRODUKCYJNYCH I MASZYN OCENA PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE DOSKONALENIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO KLEJENIA METODĄ SIX SIGMA ROLA EKSPERTA W OCENIE RYZYKA INNOWACJI TECHNICZNYCH WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH NA STANOWISKACH PRACY ROZMYTA METODA TOPSIS WYKORZYSTUJĄCA SKIEROWANE LICZBY ROZMYTE WSPÓŁCZESNY TRIZ - ANALIZA FUNKCJONALNA I TRIMMING PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO DO WDROŻENIA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA LOGIKA ROZMYTA W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI W PROCESIE OBRÓBKI SKRAWANIEM ZAGADNIENIA INTERDYSYPLINARNE W PROGRAMIE STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 147 Iwona ŁAPUŃKA Iwona PISZ HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 148 Ryszard BARTNIK Zbigniew BURYN Anna HNYDIUK-STEFAN ANALIZA EKONOMICZNA QUASI-NIEUSTALONEJ SKOJARZONEJ PRACY DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH O MOCY 370 MW ZASILAJĄCYCH RÓWNOLEGLE WYMIENNIKI CIEPŁOWNICZE 149 Waldemar GRZECHCA 150 Anna KIEŁBUS Grzegorz GAWŁOWSKI 151 Stanisław IWAN Monika ODLANICKA POCZOBUTT Ewa KULIŃSKA Monika ODLANICKA POCZOBUTT Ewa KULIŃSKA Józef GAWLIK Krzysztof HÜBNER Andrzej KĘPIŃSKI Jerzy SCHMIDT Anna SOŁTYSIK- PIORUNKIEWICZ Zbigniew PLUTECKI Ewelina KRUPA DWUKIERUNKOWA HEURYSTYKA BALANSOWANIA LINII MONTAŻOWEJ PLANOWANIE OPARTE NA PRODUKTACH NA PRZYKŁADZIE PROTOTYPU SYSTEMU IDENTYFIKACJI TOŻSAMOŚCI ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI OSTATNIEGO KILOMETRA REALIZOWANYMI Z WYKORZYSTANIEM ROWERÓW TOWAROWYCH ANALIZA PROCESU PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA KLIENTA INTERCO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZASTOSOWANIE DIAGRAMU PRZEPŁYWU DANYCH W ANALIZIE SYSTEMOWEJ PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA KLIENTA INTERCO BADANIE PROCESÓW DEGRADACJI EKSPLOATOWANYCH ODLEWÓW DO RUR NURNIKOWYCH CYKLONOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA IV STOPNIA WEB TECHNOLOGY IN MOBILE ORGANIZATION MANAGEMENT POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

9 Zbigniew PLUTECKI Paweł SATTLER Krystian RYSZCZYK Krzysztof MICHALSKI Krzysztof KURUS Rafał KLAUS Marek PIOTROWSKI Aleksander GWIAZDA Magdalena BĄCZKOWICZ INNOWACYJNY PROCES PROJEKTOWANIA I OPTYMALIZACJI PRODUKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SOLVERA ADJOINT ANALIZA POGÓRNICZYCH TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W CELU PONOWNEGO ZAGOSPODAROWANIA STUDIUM PRZYPADKU ARCHITEKTURA ZARZĄDZANIA USŁUGĄ NADRZĘDNĄ W ORGANIZACJI DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI W ZŁOŻONYM ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM 161 Katarzyna HYS Marcin LORENC KONKURS POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI - UWARUNKOWANIA I ANALIZA WYNIKÓW Joanna SITKOWSKA Jerzy DUDA Anna DUCZKOWSKA- KĄDZIEL Marek WASILEWSKI Jerzy DUDA Jacek TOMASIAK Jacek TOMASIAK Jerzy DUDA 165 Piotr CHWASTYK 166 Janusz GRABARA 167 Joanna BARTNICKA Agnieszka ZIĘTKIEWICZ Grzegorz KOWALSKI 168 Joanna TABOR 169 Przemysław MALINOWSKI Mariusz KOŁOSOWSKI Andrzej BISKUPSKI 170 Andrzej MIRSKI OPTYMALIZACJA PROCESU PRZEMIAŁU CEMENTU NA PRZYKŁADZIE CEMENTOWNI ODRA S.A. REDUKCJA EMISJI CO2 W PROCESIE PRODUKCJI CEMENTU WPŁYW INNOWACYJNYCH TECHNIK WHR NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWANIE METOD KOSZTÓW DOCELOWYCH ORAZ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA PRODUKTU DO SZACOWANIA KOSZTÓW PROCESÓW INNOWACYJNYCH ZRÓWNOWAŻONA INFORMATYKA W NIEZRÓWNOWAŻONYM SPOŁECZEŃSTWIE ERGONOMIC ANALYSIS OF SURGERIES WITH THE USE OF WIRELESS BODY POSTURES MEASUREMENT SYSTEM STRATEGIES OF OCCUPATIONAL HAZARD PREVENTION IN MANUFACTURING ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKCJI GRANULOWANYCH NAWOZÓW MINERALNYCH ZARZĄDZANIE PROROZWOJOWĄ ZMIANĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE A PROCESY INNOWACJI 171 Piotr WOŹNIAK Jarosław WĄSIŃSKI ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW UWZGLĘDNIAJĄCEJ ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ORGANIZACJI 172 Katarzyna TUBIELEWICZ BIZNES W ŚRODOWISKU GLOBALNYM

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP. Rozdział I. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji

SPIS TREŚCI WSTĘP. Rozdział I. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji WSTĘP II Rozdział I. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji Józef SZABŁOWSKI PROCES ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W ORGANIZACJI... 17 Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA FORESIGHT - CZYLI JAK OKREŚLAĆ PRIORYTETY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego (Kazimierz Doktór) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Naukowe zarządzanie a zarządzanie procesowe 1.3. Spór o

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 1 marca (niedziela) 1-3.03.2015 ZAKOPANE S A L A 14 00-15 30 OBIAD 15 30 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI. 1 marca (niedziela) 1-3.03.2015 ZAKOPANE S A L A 14 00-15 30 OBIAD 15 30 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE KONFERENCJI PROGRM KONFERENJI 1-3.03.2015 ZKOPNE 1 marca (niedziela) 14 00-15 30 OID 15 30 PRZYWITNIE UZESTNIKÓW I OTWRIE KONFERENJI Ryszard KNOSL Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesja I 16 00 17 00 PREZENTJE

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH MIKROFIRMA 2014 Szczecin 2014 SPIS TREŚĆI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Szkolenie odbędzie się dn. 20.06.2014 r. i 21.06.2014 r. w podziale na cztery grupy.

SZKOLENIE BHP. Szkolenie odbędzie się dn. 20.06.2014 r. i 21.06.2014 r. w podziale na cztery grupy. Obecność OBOWIĄZKOWA!!! SZKOLENIE BHP Brak zaliczonego szkolenia BHP uniemożliwia podjęcie stażu. Szkolenie odbędzie się dn. 20.06.2014 r. i 21.06.2014 r. w podziale na cztery grupy. Proszę dokładnie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Danuta Piędel Stowarzyszenie Wspólnota Jeżowe 2 Dominika Tomczyk Fundacja Wolność i Nadzieja Sójkowa 3 Tomasz Furtak Fundacja Kisiela Jata 4 Elżbieta Kopacz

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2015 Strona 1 z 7 Lista zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Termin egzaminu dla wszystkich zawodów 15.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO ISTOTA I MODELE, EWOLUCJA, PROCESY I UWARUNKOWANIA 17 MODELACH WSPÓŁPRACY W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM...

CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO ISTOTA I MODELE, EWOLUCJA, PROCESY I UWARUNKOWANIA 17 MODELACH WSPÓŁPRACY W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 11 CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO ISTOTA I MODELE, EWOLUCJA, PROCESY I UWARUNKOWANIA 17 Klaudia Smoląg: MODELE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW I DETERMINANTY ICH ROZWOJU................................

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania

Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania 1 WSTEPNE ZAKRESY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH MODUŁ 1 Jerzy Wołkowycki, Arkadiusz Niedźwiecki Definiowanie innowacyjności i sposoby jej finansowania Definicje innowacji i wpływ otoczenia na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

PROBLEMY DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska PROBLEMY DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia Redakcja naukowa Iwona Gorzeń-Mitka Częstochowa 2013 2 Recenzent Prof. PCz dr hab. Dorota Jelonek Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu powołanej do 1. Daria Agnieszka Olek, zam. Wielowieś - Komisji 2. Roman Bernard Sodolski, zam. Masanów - Zastępca

Bardziej szczegółowo

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet MP Tarnobrzeg 2008 XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet 1 Lipowska Emila Grudziądz k 38,3

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury)

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) 1. Radwański Mateusz Liplas 2. Ponisz Wanda Gdów PiS 3. Kasprzyk Robert Liplas PSL 4. Kasprzyk Maria Gdów PO 5. Czyrnek Łukasz Gdów Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

załącznik do protokołu publicznego losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-14

załącznik do protokołu publicznego losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-14 1. Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Ciechankach Łęczyńskich wylosowano następujących kandydatów spośród zgłoszonych 12 osób 1. Kamila Gryglicka 2. Ewa Karpińska 3. Ewa Marzec 4. Michał Misiewicz

Bardziej szczegółowo