Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej"

Transkrypt

1 Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

2 Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Edukacja Techniczno Informatyczna oraz wybranych specjalnościach w ramach tych kierunków 7

3 Wstęp Brak inżynierów to zagrożenie dla rozwoju gospodarki dla całego kraju. Według prognozy w 2013 r. w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. Inżynierów. Taki stan rzeczy częściowo wynika z faktu, że maturzyści stojący przed wyborem studiów najczęściej decydują się na kierunki humanistyczne. Obecnie w Polsce studiuje prawie 2 mln. osób, z czego: 26% na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych, kolejne 26% na pedagogicznych. Również wśród małopolskich studentów największą popularnością cieszą się kierunki społeczne (humanistyczne i pedagogiczne itp.) i ekonomiczne (administracja i prawo). W roku 2009/2010 studiowało je odpowiednio 29,6% i 26,4 ogółu. Kierunki techniczne wybrało 20,3%, a rolnicze 7,4% wszystkich studentów. 1 Młodzież niechętnie wybiera studia techniczne. Aby zmienić tą sytuację od 2008 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu Kierunków Zamawianych dofinansowuje kształcenie studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Analizy wskazują, że absolwenci tych kierunków będą poszukiwani na rynku pracy, a kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju gospodarki polskiej. Niezależnie w jakim kierunku rozwinie się cywilizacja, istnienie człowieka zawsze będzie uzależnione od żywienia, a żywienie zaś od gospodarki rolnej. Trudno jest wyobrazić sobie dzisiaj rolnictwo bez nowoczesnej techniki rolniczej i dobrze wykształconych kadr, które potrafią tę technikę prawidłowo wykorzystać i obsługiwać. Narastający stopień technicznego skomplikowania i informatyzacja maszyn rolniczych, wzrost znaczenia wiedzy naukowej i technicznej w projektowaniu i konstruowaniu maszyn rolniczych oraz w rolniczych procesach produkcji powoduje, że do ich obsługi i naprawy potrzebna jest wiedza inżyniera - specjalisty z zakresu inżynierii rolniczej. Te kwalifikacje osoby zainteresowane mogą uzyskać poprzez ukończenie kierunku lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Specjalności, jakie można zdobyć na tych kierunkach wskazują, że oprócz przygotowania technicznego studenci zdobywają wiedzę i wykształcenie, które umożliwia im poszukiwanie zatrudnienia nie tylko w branży rolniczej, ale także w jej otoczeniu, gdyż w nowocześnie rozwijającym się rolnictwie wzrasta znaczenie przedsiębiorstw i instytucji obsługujących rolnictwo. 1. Rynek pracy, przedsiębiorczość i edukacja w Małopolsce. Raport za 2010

4 Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przemyśle rolno spożywczym i leśnym, jak również w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia także absolwentom zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki żywnościowej, w sektorze usług technicznych, w zakładach produkujących maszyny rolnicze i leśne, w administracji państwowej oraz w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. I. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej Uczelnia /Wydział Kierunek i specjalności Uniwersytet Rolniczy w Krakowie I stopień ul. Balicka 116 B Technika i energetyka Kraków Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej Tel II stopień Inżynieria rolnicza i spożywcza Wydział Inżynierii Produkcji Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej i Energetyki Ekoenergetyka i technika leśna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji ul. Akademicka Lublin tel Wydział Inżynierii Produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień Inżynieria produkcji surowcowej Infrastruktura i logistyka Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich Informatyka w inżynierii rolniczej Technika motoryzacyjna i energetyka Inżynieria żywności Odnawialne żródla energii i ekoenergetyka Inżynieria gastronomiczna Technika i infrastruktura przemysłu spożywczego Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria rolnicza Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

5 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego Poznań tel Wydział Rolnictwa i Bioinżynerii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al.Piastów Szczecin tel Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa ul. Nowoursynowska 164 Tel Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Pl. Grunwaldzki 24 A Wrocław Tel Wydział Przyrodniczo- Technologiczny Edukacja Techniczno - Informatyczna Obsługa informatyczna produkcji rolniczej Systemy komputerowego wspomagania w przemyśle spożywczym Ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie Technika rolnicza I stopnia Infrastruktura i ekotechnika Agroenergetyka i i systemy informatyczne w rolnictwie Technika i usługi w leśnictwie II stopnia Informatyka i doradztwo w technice rolniczej i leśnej Technika w rolnictwie i leśnictwie Zarządzanie i organizacja w technice rolniczej i leśnej Inżynieria i informatyka w rolnictwie Inżynieria i informatyka w leśnictwie Technologie energetyki odnawialnej Inżynieria rolnicza i leśna Inżynieria rolno spożywcza Informatyka w inżynierii rolniczej Technika motoryzacyjna w inżynierii rolniczej

6 Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Tel Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. ks. Kordeckiego Bydgoszcz tel Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska ul. St. Mikołajczyka Opole tel Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska ul.racławicka Koszalin tel Wydział Mechaniczny Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45 A Białystok tel I stopień Technika rolnicza i leśna II stopień Energetyka i odnawialne źródła energii Mechatronika w rolnictwie Maszyny rolnicze i przemysłu spożywczego I stopień Inżynieria procesów rolno spożywczych Maszyny do kształtowania i ochrony krajobrazu inżynieria rolnictwa Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego Technika w architekturze krajobrazu Inżynieria przetwórstwa spożywczego Inżynieria usług na obszarach wiejskich Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie Techniki i metody ochrony roślin Inżynieria żywności Inżynieria rolnicza Odnawialne źródła energii

7 II. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Edukacja Techniczno Informatyczna oraz wybranych specjalnościach w ramach tych kierunków jest kierunkiem o charakterze techniczno - rolniczym. Absolwenci tego kierunku posiadają szeroki zakres wiedzy technicznej, uzupełnionej wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych, czystych pod względem ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz utrzymywania. Program studiów, obok przedmiotów podstawowych obejmuje między innymi następujące przedmioty kierunkowe z zakresu informatyki: architektura komputerów, systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, metodologia programowania, języki programowania, metody obliczeń numerycznych. Z zakresu inżynierii: materiałoznawstwo, inżynieria produkcji rolniczej i leśnej, technologia działów produkcji rolniczej i leśnej, technologia i organizacja napraw, inżynieria systemów, automatyka i sterowanie. Absolwenci kierunku TRiL mogą podjąć pracę: gospodarstwach rolniczych, zakładach usług leśnych (ZUL), przedsiębiorstwach handlu maszynami rolniczymi i leśnymi, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych, oraz przetwórstwa płodów rolnych, nadleśnictwach i administracji leśnej, szkolnictwie zawodowym, zakładach (warsztatach) naprawczo-usługowych, biurach konstrukcyjnych, branżowych instytutach naukowobadawczych oraz własnym agrobiznesie. Technika Rolnicza to specjalność, która przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Specjalność ta przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze gospodarki żywnościowej.

8 Informatyka w Inżynierii Rolniczej - to specjalność, która przygotowuje do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno- spożywczej i leśnej. Studenci uzyskują wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych i związanych z techniką rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych. W efekcie tego mają wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalające im na wytwarzanie oprogramowania wspomagającego analizę, projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi w rolnictwie i jego otoczeniu. Inżynieria rolnicza i spożywcza to specjalność, której absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym, urządzeń napędowych i systemów transportowych, inżynierii procesowej i aparaturowej oraz robotyzacji procesów technologicznych. Posiadają także umiejętności m.in. w zakresie projektowania i optymalizowania linii technologicznych, z uwzględnieniem zarówno kryteriów technicznych i eksploatacyjnych, jak i ekonomicznych. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia m.in. w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących maszyny i aparaty przemysłu spożywczego. Inżynieria żywności absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu nauk technicznych i rolniczych oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności i systemów jakości stosowanych przy produkcji żywności. Dysponują także umiejętnością projektowania procesów technologicznych, prowadzenia ich modernizacji z wykorzystaniem profesjonalnych metod optymalizacji. Absolwent przygotowany jest to pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności. Odnawialne źródła energii to specjalność, której absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk technicznych i rolniczych, roślin energetycznych, produkcji biopaliw, odnawialnych źródeł energii. Posiadają także umiejętności projektowania technologii, przetwarzania surowców rolniczych, spożywczych i leśnych na cele energetyczne oraz instalacji energetycznych. Absolwenci są przygotowywani do pracy w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach energetycznych, zakładach produkcji leśnej, przetwórstwa rolno spożywczego, branżowych instytutach naukowo badawczych.

9 Ekoenergetyka i technika leśna - specjaliści z tego zakresu posiadają wiedzę na temat technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają także umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej. Zdobyte wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w sektorze produkcji rolniczej, sektorze usług technicznych i przemyśle spożywczym oraz zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, a także w placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej. Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich - studia na tej specjalności kształcą do pracy w sektorze obsługującym rolnictwo pod względem technicznym, organizacyjnym i handlowym. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wprowadzania nowoczesnych form mechanizacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technika i infrastruktura przemysłu spożywczego - studia na tej specjalności dają absolwentom wiedzę w zakresie konstrukcji, budowy, obsługi i eksploatacji maszyn oraz urządzeń w przemyśle rolno-spożywczym. Znajdują oni zatrudnienie w różnych sektorach tego przemysłu, w biurach projektowych, w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie. Technika motoryzacyjna i energetyka to specjalność, która kształci absolwentów z problematyki motoryzacyjnej i energetycznej, obejmującej konstrukcje, budowę i eksploatację pojazdów i maszyn. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu diagnostyki technicznej, gospodarki paliwowo-smarowej, gospodarki energetycznej, motoryzacyjnego skażenia środowiska, mechatroniki, logistyki i transportu, oceny i wyceny pojazdów, technologii komputerowej w budowie pojazdów, systemów zarządzania jakością oraz sztuki negocjacji. Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek, którego absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i transferu technologii oraz innowacyjności. Jest również przygotowany do

10 zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych, rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego. Realizowany program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, sektorze produkcji rolniczej, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie. Przekazywany zakres wiedzy merytorycznej obejmuje nie tylko problematykę krajową sektora rolno-spożywczego ale również m.in. krajów Unii Europejskiej. Inżynieria kształtowania środowiska - specjalność ta kształci absolwentów w zakresie technologii rolniczych mniej uciążliwych dla środowiska. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do pracy w sektorze gospodarki rolnej na stanowiskach związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnościekowej oraz ochrony środowiska. Zarządzanie i inżynieria rolnicza - studia na tej specjalności mają charakter interdyscyplinarny z zakresu inżynierii rolniczej z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, prawa i finansów. Absolwenci przygotowani są do pracy przy projektowaniu konstrukcji, automatyzacji oraz monitoringu obiektów technicznych w otoczeniu rolnictwa. Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa - specjalność daje wiedzę merytoryczną na temat teoretycznych, technologicznych i inżynierskich zagadnień produkcji, konserwacji i przechowalnictwa żywności. Absolwent uzyskuje kompendium wiedzy z zakresu logistyki i dystrybucji żywności, a także wiedzy ekonomiczno-finansowej i prawnej w tej dziedzinie. Edukacja techniczno informatyczna - absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn rolniczych i spożywczych oraz informatyki. Przygotowani są do: administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle rolno-spożywczym, rolnictwie i gospodarstwach rolnych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie, oraz prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle rolno-spożywczym, rolnictwie i gospodarstwach rolnych oraz przemysłowym zapleczu badawczym, zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych.

11 Obsługa informatyczna produkcji rolniczej - specjalność ta jest przygotowana dla osób zainteresowanych zarówno produkcją rolniczą, jak też użytkowym zastosowaniem informatyki. Absolwenci przygotowani są do administrowania i obsługi systemów informatycznych oraz oprogramowania specjalistycznego, stosowanego w rolnictwie i gospodarstwach rolnych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, przemysłowym zapleczu badawczo-rozwojowym, a także zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach podjętej działalności gospodarczej. Systemy komputerowe wspomagania w przemyśle spożywczym - specjalność ta daje wiedzę na temat teoretycznych i technologicznych zagadnień produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa żywności wspomaganych komputerowymi systemami informatycznymi. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych i doradczych, instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne, zakładach rolnospożywczych, małych i średnich jednostkach gospodarczych, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej. Opracowano w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie lipiec 2011 r.

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo