Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2014/2015 Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Studia I stopnia /inżynierskie/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2014/2015 Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Studia I stopnia /inżynierskie/"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2014/2015 Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Studia I stopnia /inżynierskie/ Lp. Temat Promotor Znaczenie komunikacji w sytuacjach 1. kryzysowych na przykładzie wybranych działań realizowanych przez Wydział dr inż. Urszula Nowacka Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy 2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy strażaka dr inż. Urszula Nowacka Analiza ekonomicznych aspektów 3. kształtowania warunków pracy na przykładzie dr inż. Urszula Nowacka konkretnego przedsiebiorstwa Projekt szkolenia okresowego z zakresu z 4. bezpieczeństwa i higieny pracy dla dr inż. Urszula Nowacka pracowników inżynieryjno-technicznych Znaczenie komunikacji w sytuacjach 5. kryzysowych na przykładzie wybranych działań realizowanych przez Wydział dr inż. Urszula Nowacka Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy 6. Bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego dr Alina Gil 7. Energetyka jądrowa fakty i mity dr Alina Gil Analiza zagrożeń radiacyjnych na Ziemi, 8. wpływ promieniowania kosmicznego na dr Alina Gil organizmy żywe 9. Analiza bezpieczeństwa komunikatorów dr Alina Gil internetowych Opracowanie wytycznych do systemu zapobiegania wypadkom przy pracy opartego na ewidencji i analizie przesłanek wypadkowych Wizualizacja naprężeń cieplnych metodą elastooptyczną Pomiar odkształceń metodą optycznie czułej warstwy wierzchniej Analiza rynku pracy dla specjalistów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa Wpływ procesów zmęczenia materiału na okres bezpiecznego użytkowania konstrukcji i ich elementów System zapewnienia bezpieczeństwa obszarowego lotniska EPRU Analiza celowości wykorzystania samolotów ultralekkich do monitoringu przeciwpożarowego

2 17. Procedury bezpieczeństwa ruchu na kolei 18. Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektroenergetyce 19. Opracowanie systemu monitoringu bezpieczeństwa publicznego terminala pasażerskiego portu lotniczego EPRU 20. Propozycje rozwiązań prawnych służących poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego 21. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka prof. dr hab. zawodowego na stanowisku pracy szlifierza 22. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka prof. dr hab. zawodowego na stanowisku pracy tokarza 23. Stanowisko pracy z komputerem ocena prof. dr hab. zagrożeń i ryzyka zawodowego 24. Analiza i ocena ryzyka zawodowego prof. dr hab. nauczyciela w Gimnazjum 25. Analiza i ocena ryzyka zawodowego w prof. dr hab. budownictwie 26. Wybrane aspekty bezpieczeństwa prof. dr hab. informatycznego w sieciach komputerowych LAN 27. Bezpieczeństwo informacji organizacji. prof. dr hab. Zagrożenia i metody przeciwdziałania 28. Elektroniczne systemy nadzoru i kontroli prof. dr hab. dostępu w przedsiębiorstwie 29. Badania kontrolne ochrony przeciwporaże- prof. dr hab. inż. niowej 30. Dobór zabezpieczeń i przewodów do instalacja prof. dr hab. inż. elektrycznej budynku mieszkalnego 31. Zasady ochrony odgromowej prof. dr hab. inż. 32. Bezpieczeństwo pracy w elektroenergetyce prof. dr hab. inż. 33. Projekt wentylacji wybranego budynku mieszkalnego 34. Projekt modelu pojazdu gąsienicowego z zastosowaniem zestawu LEGO Mindstorms NXT 35. Projekt klimatyzacji domu jednorodzinnego 36. Projekt instalacji bezpieczny dom z zastosowaniem sterownika ALPHA 37. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną z zastosowaniem sterownika ALPHA Projekt sterowania bramą i drzwiami 38. garażowymi z zastosowaniem sterownika ALPHA

3 Projekt modelu pojazdu Segway z zastosowaniem zestawu Lego Mindstorms NXT Projekt modelu robota policyjnego z zastosowaniem zestawu LEGO Mindstorms NXT Dobre praktyki bhp przy wykonywaniu prac budowlanych Prace szczególnie niebezpieczne. Wymagania bhp. Projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO na stanowisku pracy pielęgniarki Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Rodzaje, wymagania, przykłady. 45. Bezpieczeństwo i higiena pracy w koksowni 46. Wymagania bhp w zakładach obróbki mięsa Wykorzystanie programu QuickField w symulacji pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego Zastosowanie zaawansowanych metod inżynierskich w procesie projektowania bezpieczeństwa pożarowego obiektów na przykładzie programu PyroSim Projekt wykonawczy oraz symulacja działania systemu alarmowego Pomiar parametrów czujników ultradźwiękowych stosowanych w systemach alarmowych Ocena narażenia osób na promieniowanie elektromagnetyczne Projektowanie i analiza pracy układów analogowo-cyfrowych w programach symulacyjnych Opracowanie symulacji ewakuacji w programie Pathfinder Projekt systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu użyteczności publicznej Projekt technologiczny piekarni w ramach zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Analiza numeryczna wpływu parametrów ciągów komunikacyjnych na czas ewakuacji mieszkańców Analiza numeryczna wpływu materiału palnego na pole temperatury podczas pożaru

4 Projekt scenariusza ewakuacji mieszkańców wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego Projekt systemu zabezpieczenia budynku mieszkalnego przed ingerencją osób niepowołanych Modelowanie warunków ewakuacji osób z obiektu użyteczności publicznej Analiza numeryczna wpływu wentylacji pomieszczenia na szybkość propagacji dymu podczas pożaru Warunki bezpiecznej ewakuacji osób z budynku produkcyjno-magazynowego Znaczenie badań nieniszczących prowadzonych metodami magnetycznymi i wiroprądowymi do poprawy stanu bezpieczeństwa technicznego Znaczenie badań nieniszczących prowadzonych metodami ultradźwiękowymi do poprawy stanu bezpieczeństwa technicznego Ocena zagrożeń występujących wśród pracowników narażonych na działanie nanocząstek w środowisku pracy Analiza i ocena ryzyka zawodowego w odlewni metali Analiza poziomu wiedzy z ochrony przeciwpożarowej wśród studentów AJD w zależności od wybranego kierunku studiów Analiza oceny poczucia bezpieczeństwa osobistego mieszkańców Bełchatowa 69. Bezpieczeństwo i higiena pracy w walcowni Organizacyjne i techniczne działania w budowie systemu bezpieczeństwa wybuchowego w obiektach przemysłowych, w których występują palne pyły Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków i obiektów budowlanych Zasady organizacji systemu bezpieczeństwa wybuchowego w obiektach przemysłowych Ewakuacja jako podstawowy element w bezpieczeństwie przeciwpożarowym budynków i obiektów budowlanych Audiometryczna ocena słuchu na wybranym stanowisku Trendy zmian zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa śląskiego w latach dr Agnieszka Berdowska

5 Trendy zmian zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa śląskiego w latach Nowe trendy w wykorzystaniu technik instrumentalnych w monitoringu środowiska Monitoring środowiska i jego wpływ na formy ochrony przyrody w Polsce Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej. Komputerowe stanowisko pracy. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Przykładowe zbiory informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych. Ochrona indywidualna. Dobór środków ochrony indywidualnej. Projekt pojemnika do przechowywania źródeł promieniowania gamma Co60 o całkowitej aktywności 3 MBq Projekt dozownika do naświetleń promieniowaniem neutronowym o wydajności 107 n/s Projekt naukowej pracowni rentgenowskiej z aparatem promieniowania rentgenowskiego o napięciu pracy 70 kv Ocena ochrony radiologicznej w pracowni z zamkniętymi źródłami promieniowania gamma Ocena oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniu przeznaczonym na laboratorium studenckie Ocena oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniu przeznaczonym na salę wykładową Ocena klimatu akustycznego na wybranych terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w porze dziennej Analiza systemu gospodarki wodno-ściekowej w wybranych zakładach przemysłowych Analiza zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego Analiza stanu przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków Analiza stanu przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na składowiskach odpadów komunalnych aktualnie i w perspektywie dalszego rozwoju Projekt systemu monitoringu stanu zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego prof. dr hab. Jacek Filipecki prof. dr hab. Jacek Filipecki prof. dr hab. Jacek Filipecki

6 Analiza poziomu zagrożeń występujących na wybranym stanowisku pracy na przykładzie wybranego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Analiza ergonomiczna na wybranych stanowiskach pracy Badania nad wykorzystaniem trenażerów i symulatorów w ergonomii Ocena narażenia toksykologicznego uczniów w szkolnym laboratorium chemicznym Analiza systemu gospodarki wodno-ściekowej w wybranych zakładach przemysłowych Ocena narażenia toksykologicznego uczniów w szkolnym laboratorium chemicznym

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN Lista udostępnionych wydań elektronicznych: ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN 1 41606 ABC chorób wieku dziecięcego 978-83-200-4121-7 2 64111

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo