Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banków spółdzielczych nic nie zastąpi"

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 3 Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Rozmawiamy ze Zdzisławem Kupczykiem, p.o. Prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. ISSN X Nr 7/8/2014 LIPIEC SIERPIEŃ

2 Spis treści: ROZMOWA BWS 3 AKTUALNOŚCI 8 10 Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS Zmiany w Zarządzie Banku BPS ŚWIĘTO SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ O bankowości spółdzielczej w Sejmie Odznaczeni przez Prezydenta RP Spółdzielcze święto w regionach NASZA GRUPA 29 Wzrost może zwolnić, a stopy mogą spaść? SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 30 Tu najważniejsi są mama i jej dziecko Biegli w Biegu Rzeźnika Dni Aleksandrowa Łódzkiego Rozgrywki w Końskowoli Ekologiczny turniej Lekcja w Zambrowie SANBank na pikniku Muzyczne Dni Hexa Banku W Jastrzębiu SKO Wspinaczka w Czyżewie Targi energii odnawialnej w Raciborzu Rowerowo w Ząbkowicach Śląskich 110 lat OSP Chorzele Rajd samochodowy w Jonkowie Ciekawa grafika w SBR Banku Piknik z tatą i Vistula Bankiem Spółdzielczym Forrest w Limanowej Nakrętki z Płońska pomagają Hejnał Etno Festiwal 4M w Mińsku Mazowieckim Wianki z Vistula Bankiem NASZE BANKI Festiwal z Pienińskim BS 100 lat w Bochni Siatkówka w Zgierzu Podsumowanie SKO w Chorzelach Grzegorz Turnau w Bogdanach Wielkich k. Chorzel TalentowiSKO w Limanowej Zebranie Przedstawicieli WBS Banku Dzień Dziecka w Miliczu Rzut kapustą z Bankiem w Szczytnie TalentowiSKO w Miliczu podsumowanie PRAWO 47 Najważniejsze zmiany w prawie BANKOWIEC Z PASJĄ 49 Na jachcie nabieram dystansu MEDIA O NAS 51 Media o nas Kontakt z redakcją: fot. na okładce: Bank BPS 2 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

3 ROZMOWA BWS Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Bank Polskiej Spółdzielczości i Grupę BPS czekają zmiany związane z wdrożeniem nowego modelu zrzeszenia. Zdzisław Kupczyk, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku BPS opowiada Bankowi Wspólnych Sił o kierunkach tych zmian oraz o wyzwaniach, koncepcji zarządzania i relacjach z bankami spółdzielczymi. Rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem, pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jakie wyzwania stoją przed Bankiem BPS i sektorem bankowości spółdzielczej? Bank realizuje swoją strategię działania. Jako bank zrzeszający pełni rolę usługową wobec banków spółdzielczych, ale jednocześnie prowadzi działalność komercyjną, bo trudno obciążać banki spółdzielcze kosztem z tytułu utrzymania apeksu. Płacimy BS-om za ich depozyty lokowane w naszym banku i częścią tych depozytów finansujemy naszą działalność komercyjną. Uzupełnieniem środków przeznaczonych na działalność operacyjną są depozyty pozyskane od klientów na rynku przez placówki Banku BPS. Jednakże celem strategicznym w działalności zrzeszeniowej jest doskonalenie metod współpracy z bankami spółdzielczymi i świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, aby współpraca z akcjonariuszami, nacechowana z naszej strony najwyższą starannością, przyczyniła się w znaczący sposób do zdobycia nowych obszarów na rynku w zakresie szeroko pojętych usług, rolnictwa, agrobiznesu, małych i średnich przedsiębiorstw. Mówiąc o staranności, mam na myśli formy współpracy, ale także, a może przede wszystkim, bezpieczeństwo banków spółdzielczych realizujących wspólnie z Bankiem BPS przedsięwzięcia biznesowe. Jakie są inne obszary, w których bank zrzeszający jest bardzo aktywny? Jedną z wielu funkcji banku zrzeszającego jest wspieranie zrzeszonych banków w zakresie tworzenia wzorów nowych regulacji, mających zastosowanie w bieżącej działalności Banku BPS i banków spółdzielczych. Przygotowanie wzorcowych regulacji nie przesądza co prawda o ich wdrożeniu w niezmienionym kształcie. Banki spółdzielcze dokonują w ich treści zmian, dostosowując Zdzisław Kupczyk w Banku BPS pracuje od 2002 roku, początkowo jako Dyrektor Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat jako Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. W 2013 roku został Wiceprezesem Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, a od marca 2014 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu zarządzania nowoczesnym bankiem. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w obszarze Zarządzania w gospodarce. fot. Bank BPS je do własnych potrzeb. Obsługujemy banki w zakresie rozliczeń, wykonujemy wiele czynności w zakresie pośrednictwa, w relacjach z instytucjami zewnętrznymi. Przygotowujemy i wspólnie z bankami prowadzimy akcje promocyjne. Wyzwaniem szczególnym dla Banku BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych jest opracowanie nowego modelu zrzeszenia opartego na treści przepisów Dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR art. 113 ust. 7. Wynikiem trwających prac i konsultacji będzie opracowany do końca br. projekt nowej umowy zrzeszenia, który w swoim założeniu ma gwarantować wzmocnienie funkcjonujących w Zrzeszeniu BPS mechanizmów wsparcia płynności i wypłacalności. Ponadto ma udoskonalić procedury w zakresie standaryzacji procesów monitorowania, rozpoznania i klasyfikacji ryzyka oraz intensyfikacji działań kontrolnych w celu zapewnienia zgodności działania Zrzeszenia z wymogami prawa, statutów i umowy. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że rozwiązania inne niż Instytucjonalny System Ochrony (IPS) mogą zostać wdrożone przez banki tylko przejściowo, na określony czas. Ku jakiemu rozwiązaniu Pan się skłania? Założeniem nowego modelu organizacyjnego Zrzeszenia jest wypełnienie norm nadzorczych, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i podniesienie efektywności ich działania. Bank BPS poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy wspólnie z przedstawicielami banków spółdzielczych w zespole powołanym ds. opracowania nowej umowy Zrzeszenia BPS. Mamy świadomość, że uszczegółowienie zasad funkcjonowania nowego modelu zrzeszenia nastąpi po uchwaleniu przez Sejm RP nowej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 3

4 ROZMOWA BWS i banków zrzeszających. Bank BPS zgłosił do projektu ustawy zapisy dotyczące tzw. zrzeszenia zintegrowanego, rozwiązania proponowanego przez część środowiska bankowego. Ostatecznie o przyszłym modelu zrzeszenia przesądzą przepisy nowej ustawy. Z informacji krajowych i zagranicznych z różnych ośrodków wynika, że Instytucjonalny System Ochrony jest formą mniej skomplikowaną, łatwiejszą do wdrożenia, bardziej funkcjonalną w stosowaniu i bardziej przystającą do możliwości banków spółdzielczych. Chciałbym przy tym podkreślić, że proces implementacji nowego modelu, ze wszystkimi istotnymi elementami tej konstrukcji prawno-organizacyjnej, rozłożony będzie na wiele lat. Czy analizowano, jak rozwiązano kwestię modelu zrzeszenia w innych krajach europejskich? Pracom redakcyjnym i legislacyjnym związanym z nowym projektem ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających towarzyszy żywe zainteresowanie rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z KZBS, ZBP, osobami mającymi bezpośredni kontakt z organami unijnymi odnośnie do prac nad nowymi rozwiązaniami modelowymi zrzeszeń banków spółdzielczych. Rozwiązania przyjęte przez banki spółdzielcze w Austrii, w Niemczech czy bardzo zaawansowane w realizacji we Włoszech służą podnoszeniu i stabilizowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych. Instytucjonalny System Ochrony w niemieckich bankach ma 80-letnią historię. My postrzegamy dokonujące się zmiany jako zjawiska naznaczone niespotykaną dynamiką. Mają one niewątpliwie swój widoczny w czasie postęp. Jednakże wprowadzenie zmian to proces prawnego i materialnego wypełnienia przyjętych regulacji i również musi zaistnieć w dostosowanym odpowiednio czasie. Rozwiązania przyjęte w krajach europejskich są ciekawe i warte poznania, konstruowane z zamiarem podnoszenia efektywności i bezpieczeństwa działalności banków spółdzielczych. Zmiany dokonujące się w otoczeniu gospodarczym implikują konieczność dostosowania się do nich w instytucjach finansowych. Nie sądzę, aby wszystkie aspekty nowego modelu zostały wyczerpane w ciągu kilku lat, konsumentem efektów tego wdrożenia będą dopiero, w wielu przypadkach, następne pokolenia klientów i kadr bankowych. Ze względu na koszt implementacji nowego modelu, w tym budowanie buforów finansowych, proces będzie się dokonywał w dłuższym okresie. Obecnie banków spółdzielczych nie będzie stać na przeznaczenie znacznych środków na realizację omawianego przedsięwzięcia. Powtórzę tu zdanie, które oddaje sens zabiegania o zachowanie bankowości spółdzielczej w systemie finansowym państwa jako ważnego i znaczącego elementu, w istotny sposób wpływającego na rozwój gospodarki lokalnej i nie tylko: Banków spółdzielczych nic nie zastąpi tam, gdzie one są. Należy to podkreślać, z całą mocą starając się, aby regulacje określające ich ustrój były proporcjonalne do ich wielkości, zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania, jednakże nie marginalizowały ich roli i podmiotowości. Jestem przekonany, że jest to możliwe i konieczne. Jak to się dzieje, że 30% rynku głównie rolniczego i wiejskiego w państwie niemieckim jest obsługiwane przez bankowość spółdzielczą, wszak w państwie tym instytucje finansowe dys- fot. Bank BPS ponują kapitałem, który z powodzeniem obsłużyłby całą gospodarkę, w tym obszary obsługiwane przez bankowość spółdzielczą. Pozostawiono jednak ten sektor. Państwo niemieckie wspierało te instytucje finansowe, czyniąc zeń potężny filar, na którym opiera się dobrze funkcjonująca gospodarka. Jeszcze niedawno Bank Gospodarstwa Krajowego miał strategię finansowania polskich samorządów. Przecież w większości przypadków są one od lat związane z bankami spółdzielczymi. Nie jest tajemnicą, że prace nad konsolidacją finansów publicznych trwają. Można rozumieć autorów i realizatorów takich pomysłów. Dobrze jest mieć wszystkie możliwe środki w określonym miejscu (czytaj: w budżecie państwa) i ulegać iluzji, że w sposób najbardziej efektywny będzie się nimi zarządzać. Z zasady jest tak, że im większa świadomość co do ilości pieniądza, tym większa skłonność do planowania i realizowania wydatków niestety nie zawsze racjonalnie. Mamy wiele przykładów na to. Sądzę, że te pomysły nie budzą entuzjazmu w środowiskach lokalnych. Naruszają także symbiotyczne relacje podmiotów działających w obszarze infrastruktury społecznej budowanej przez podmioty finansowe i lokalne samorządy. Budowa społeczeństwa obywatelskiego nie dokona się na polecenie władz centralnych. Zrywając tradycyjne dobrze pojęte więzi społeczne, likwiduje się jeden z nielicznych zworników lokalnych środowisk. Banki spółdzielcze poprzez integrację w zrzeszeniach są w stanie sprostać potrzebom środowisk, w których funkcjonują. W przeważającej większości są to nowoczesne, dobrze funkcjonujące instytucje finansowe, mogące sprostać istotnym wyzwaniom lokalnego rynku i środowiska. To tam realizuje się paradygmat, że pieniądz lokalny służy lokalnym środowiskom. Może właśnie dlatego lokalnie czujemy się bezpieczniej. Przedsiębiorczość samorządów niekoniecznie trzeba stymulować. Są przedsiębiorcze, tylko muszą mieć warunki, aby realizować objęte planami zadania. Komplikowanie tej sprawy jest zupełnie nieuzasadnione. 4 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

5 ROZMOWA BWS PRZEWAGĄ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NAD PODMIOTAMI KOMERCYJNYMI, JEST BLISKA RELACJA Z KLIENTEM I MOŻLIWA BARDZO SZYBKA PENETRACJA NADAL ISTNIEJĄCYCH NISZ RYNKOWYCH Może jest tak, że z perspektywy Warszawy widać gorzej? Analizując rzecz historycznie, ale w dużym uproszczeniu, należy zauważyć dwubiegunową doktrynę sterowania procesami gospodarczymi centralizacja decyzji zarządczych i po jakimś czasie przejście do decentralizacji. Chciałoby się powtórzyć, że działania tylko z pozoru bezsensowne także mają swój (czasem nawet głęboki) sens. Z perspektywy Warszawy nie zawsze widać potrzeby lokalnych środowisk. Co nie znaczy, że wiele wskazań nie ma istotnego i obiektywnie znaczącego charakteru. Banki spółdzielcze, o czym była mowa wcześniej, będą musiały przekonać swoich potencjalnych klientów do siebie jako przewidywalnych, bezpiecznych, mocno osadzonych w realiach lokalnego rynku partnerów. Te atuty mają swoje źródło w sile kapitałowej, zdolności operacyjnej i w tym, w czym są niezastąpione w szczególnie pozytywnym ukierunkowaniu na relacje z klientem. Należy obiektywnie stwierdzić, że zjawiska ekonomiczne, ich bezwzględny, czasem żywiołowy charakter niosą ze sobą zagrożenie. Ich zidentyfikowanie, zdefiniowanie bank nie zawsze jest w stanie bez komplikacji przyjąć. Systemy bezpieczeństwa konstruujemy na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych, losowych i zakładamy, że raczej nie będą one nas dotyczyły, a jednak już obecnie mamy przypadki następstw takich zdarzeń. Przewidywalność i stałość w świadczeniu usług, ciekawa oferta i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów zapewnią nam atrakcyjność w odbiorze naszej podmiotowości. Stąd też budowanie systemów bezpieczeństwa nie jest pozbawione racji. Szczególnie że cykliczność zdarzeń i sytuacji, długość cykli nie będą obojętne także dla podmiotów finansowych. Środowisko banków spółdzielczych ma prawo oczekiwać uwzględnienia swojego głosu w kształtowaniu instrumentarium prawno- -regulacyjnego. Zasadna jest jednak głęboka refleksja nad uwarunkowaniami i zaszłościami historycznymi i wyciągnięcie wniosków w celu współkształtowania teraźniejszości i przyszłości. Sądzę, że jeżeli w kształtowaniu otoczenia prawno-regulacyjnego zostaną zauważone obiektywne przesłanki decydujące o przyszłości bankowości spółdzielczej, to i widzenie wielu zagadnień i obszarów z Warszawy nie będzie odbierane przez środowisko banków spółdzielczych jako kontrowersyjne. W jakich obszarach rynku banki spółdzielcze chcą konkurować z innymi instytucjami finansowymi? Podmiotowość banków spółdzielczych została historycznie ukształtowana w sposób odmienny niż agresywnie działających finansowych podmiotów komercyjnych. Przewagą banków spółdzielczych nad podmiotami komercyjnymi, która powinna być nadal intensywnie wykorzystywana, jest bliska relacja z klientem i możliwa bardzo szybka penetracja nadal istniejących nisz rynkowych. Duże podmioty finansowe z różnych względów nie będą adresowały swoich ofert do niezbyt licznych grup klientów. W wielu dziedzinach, np. kredytów rolniczych, na rynku pozostają tylko banki spółdzielcze i banki zrzeszające. W mojej ocenie działanie sektora spółdzielczego będzie miało charakter dualny. Nie jesteśmy finansową potęgą, aby działać agresywnie. Możemy jednakże działać równolegle stabilizacyjnie i umiarkowanie ofensywnie. Kształtując naszą ofertę, efektywnie wykorzystując stanowiska pracy w placówkach, należy zorientować się na klientów, którzy wybierając wieś jako miejsce zamieszkania, nie zawsze zajmują się rolnictwem. Mam tu na myśli lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników administracji, inżynierów itp. A może przedstawiciele tych grup powinni też odgrywać w banku spółdzielczym inną rolę niż tylko klientów? Stąd też istotne jest zaproszenie tych środowisk do korzystania z usług banków spółdzielczych, do czynnego uczestnictwa w kształtowaniu roli i autorytetu lokalnej instytucji finansowej. Będzie to przesądzało o istotnym wpływie na realny wymiar integracji członków lokalnego środowiska. Taki stan rzeczy wymagał będzie innego spojrzenia na tę kwestię właśnie z Warszawy. Czym możemy zachęcić potencjalnych uczestników ruchu spółdzielczego do pracy na jego rzecz? Jeżeli dywidenda, jako absolutnie symboliczny wyraz finansowego zaangażowania w spółdzielnię, nie jest możliwa do zrealizowania wobec ostrych kryteriów nadzorczych, jeżeli żaden inny produkt i usługa nie mogą wyróżniać członka spółdzielni spośród innych klientów spółdzielczej instytucji finansowej, to co? Jaką motywację uczestnictwa w tym ruchu przyjąć? Sądzę, że sprawa jest dość pilna, aby odkładać jej rozpatrzenie na potem. Historia tak, bardzo istotny i ważki pierwiastek patriotyczny tak, ale teraz przychodzi kolej na zaprezentowanie banków spółdzielczych jako nowoczesnych, doskonale przygotowanych merytorycznie, kompetencyjnie, technicznie podmiotów o charakterze lokalnym, które wyróżniają się na tle konkurencyjnych finansowych jednostek stricte komercyjnych innym traktowaniem swojej misji i roli w społeczeństwie. W tej chwili pojawia się potrzeba wyrazistego zaprezentowania inności w aspekcie wielowymiarowym. Jest to ogromna, ciągła praca wymagająca koncentracji sił całego środowiska, to również pole do zawierania kompromisów w imię wartości wspólnej. To konieczność i okazja do skorzystania z izb gospodarczych instytucji bankowych KZBS, ZBP, KRS. To wykorzystanie potencjału banków zrzeszających, konieczność bycia sektorem ponad podziałami o charakterze administracyjno-prawnym. Jestem przekonany, że wiele narzędzi do osiągnięcia celów leży w zasięgu ręki każdego z banków spółdzielczych. Mocno podkreśla Pan znaczenie Grupy. Jestem przekonany, że o przyszłości sektora czy jak kto woli: środowiska bankowości spółdzielczej przesądzą sami spół- 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 5

6 ROZMOWA BWS wpływa na sytuację całej Grupy. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie procesu występowania ze Zrzeszenia w celu wyeliminowania zagrożeń z tym związanych, np. poprzez określenie zasad zmiany zrzeszenia na inne i rozliczenia się ze zrzeszeniem, w którym dotychczas bank funkcjonował. Sądzę, że w ostatecznym rozrachunku banki docenią korzyści płynące z działania w Grupie. Ponadto rozważne spojrzenie na rynek instytucji finansowych przyniesie refleksję. Pojawia się pytanie: czy banki określane mianem dużych w Zrzeszeniu będą w stanie konkurować z tymi, które już operują na rynku usług finansowych? Duże banki spółdzielcze istotnie podążają bardziej dynamiczną ścieżką rozwoju. W inny sposób patrzą na problemy środowiska. Można postawić pytanie: czy jeśli pozostaną w Zrzeszeniu, realizacja ich strategii staje się problematyczna? Myślę, że nie. To tylko kwestia oceny sytuacji. Uważam, że różnorodność, głównie w wielkości i aktywności rynkowej, daje wszystkim podmiotom określoną szansę. Należy znaleźć mechanizmy pozytywnego jej wykorzystania. Perspektywa rozbijania zrzeszeń, osłabienie tego z dużym wysiłkiem zbudowanego potencjału nie przyniosą korzyści. Raczej nietrudno też przewidzieć skutki tej środowiskowej erozji. fot. Bank BPS dzielcy, ale działając zgodnie, razem. Umiejętne posterowanie procesami opiniotwórczymi pozwoli na ujawnienie się naszych sympatyków i promotorów. Wcześniej wspomniałem o lokalności banków spółdzielczych. Tak, funkcjonujemy głównie w małych jednostkach administracyjnych średnich i małych miastach, na wsiach. Wiele banków spółdzielczych prowadzi działalność operacyjną także w dużych miastach i aglomeracjach. Tam też odnajdują swoje miejsce, zyskują klientów, ich lojalność i uznanie. Niewątpliwie działa tutaj wielokrotnie eksponowany walor bezpośredniego kontaktu i indywidualnego podejścia, które oferujemy każdemu klientowi. To w dużych korporacjach jest raczej nieosiągalne. Sądzę, że warto zastanowić się nad jeszcze jednym istotnym elementem cechującym bankowość spółdzielczą to pokaźny zbiór wspólnych cech i podobieństw. Można je zamienić na siłę Grupy. Warto dobre cechy i podobieństwa eksponować, mówić jednym głosem także w bieżących działaniach, a nie tylko w sytuacjach zagrożenia interesów lub w innych skrajnych przypadkach. Bardzo ważne są dobra i oparta na prawdzie promocja i prezentowanie dobrych stron sektora. Słowa razem, wspólnie muszą być synonimami sukcesu. Wśród największych banków można zauważyć ostatnio tendencję do występowania ze Zrzeszenia i prowadzenia samodzielnej działalności. Istotnie, pojawiły się takie separatystyczne głosy. Sądzę, że autorzy tych projekcji będą rozważać całą kwestię w kategoriach ekonomicznych i strategicznych. Trudno dociec, co tak naprawdę legło u podstaw takiego zamysłu. Ponadto nie bez znaczenia pozostają regulacje ustawowe, mające decydujące znaczenie w zakresie ustroju zrzeszeń. Należy liczyć się z kosztami ewentualnych zmian. Wypowiedzenie umowy zrzeszenia przez poszczególne banki Jak Pana zdaniem powinna być przestrzegana zasada proporcjonalności i w jaki sposób powinna się przekładać na model biznesowy? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął tę kwestię. Z jego orzeczenia wynika absolutny zakaz stosowania działań władczych ponad potrzebę uregulowań proporcjonalnie do wymaganego zakresu zachowań jednostki regulowanej. Przy wprowadzaniu regulacji należy korzystać ze środków, które są najmniej uciążliwe, adekwatne do rozmiarów prowadzonej działalności. Rolą nadrzędną banków, instytucji kredytowych jest jak najdalej idąca ochrona depozytów. Stąd też w przypadku działalności kredytowej wszelkie dyskusje kończy definicja zdolności kredytowej i właśnie ta nadrzędna racja ochrony depozytów. Wszystkie inne aspekty poddane zewnętrznej regulacji powinny pozostawać w zgodzie z regułami proporcjonalności uwzględniającymi zakres działania banku, rodzaj i wielkość oferowanych produktów i usług. Sądzę, że istotną informacją jest to, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie upadł żaden bank spółdzielczy. Było kilka połączeń, jednakże te zdarzenia świadczą o realistycznej ocenie sytuacji wewnątrz podmiotów, które z różnych względów wymagają takich decyzji ich organów zarządzających. Jestem przekonany, że rozważne odnoszenie się do rynku, przestrzeganie zasad określonych w obowiązującym, szeroko pojętym prawie pozwoli bankom spółdzielczym funkcjonować w sposób bezpieczny. Pogłębiona współpraca podmiotów tej organizacyjnej formy prawnej pozwoli na wypełnienie ich misji i roli z korzyścią dla środowisk, w których działają. Jakie są optymalne relacje między Zrzeszeniem i bankami spółdzielczymi? Pora powrócić do genezy powołania banków zrzeszających. Zmiany ustrojowe w Polsce implikowały wiele następstw w różnych dziedzinach funkcjonowania państwa i społeczeństwa. To na kanwie tych zmian zrodziła się idea przebudowy struktury 6 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

7 ROZMOWA BWS organizacyjnej sektora banków spółdzielczych. Począwszy od 1992 roku, trwają ewolucyjne przemiany w sektorze. Po części w nowelizowanej ustawie Prawo bankowe, po części w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zapisane są zasady tworzenia zrzeszeń i banków zrzeszających. Jaką formę i rolę przypisano bankom zrzeszającym? Powstały one w formie spółek akcyjnych, a ich właścicielami i akcjonariuszami zostały banki spółdzielcze. Banki zrzeszające z mocy ustawy stały się obowiązkowym pośrednikiem dla wykonywania funkcji przez banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze wchodzą w skład Zrzeszenia i wraz z bankami zrzeszającymi tworzą je. Usługowa rola banku zrzeszającego to jest właściwa forma dedykowana uczestnikom Zrzeszenia. Banki spółdzielcze są niezależnymi bytami prawnymi i działają w sposób niezależny od banku zrzeszającego. Oczywiście to korzystne zjawisko, świadczące o dobrej współpracy, jeżeli strategie tych podmiotów, co prawda niezależne, przeplatają się, uzupełniają i w praktyce mają zbieżny cel. Bank zrzeszający musi mieć realną możliwość udzielenia wsparcia swojemu akcjonariuszowi i klientowi wsparcia ekonomicznego, organizacyjno-regulacyjnego, prawnego itp. Relacje powinny być partnerskie, uwzględniające regulacje prawne i interesy stron. Czy wszystko przebiega bezkolizyjnie? Nie zawsze, ale ostatecznie potrafimy znaleźć płaszczyznę porozumienia. Bezpieczeństwo funkcjonowania uczestników Zrzeszenia to jeden z priorytetów. Pomoc w redagowaniu regulacji to rzecz również bardzo istotna. Ponadto ważne jest reprezentowanie zrzeszonych banków spółdzielczych przed organami władzy państwowej, administracyjnej i innymi gremiami. Wspólne budowanie modeli biznesowych. Realizowanie biznesu w indywidualnych transakcjach itp. Te relacje powinno się określać jako dobre, bezpieczne, tzn. konstruktywne, partnerskie i korzystne dla uczestników. Jaka jest Pańska koncepcja zarządzania Bankiem, jaka będzie współpraca Zarządu Banku z Radą Nadzorczą i Radą Zrzeszenia? W swojej dotychczasowej pracy o sprawach mnie zajmujących, dotyczących zagadnień merytorycznych pełnionej funkcji, tym, którym powinienem mówiłem wprost. Dotyczy to tak przełożonych, jak i pracowników. Nie modyfikowałem stanu rzeczywistego na tzw. okoliczność. To moim zdaniem nie miałoby sensu. Zabiera czas, energię, jest przyczyną nieporozumień i ostatecznie kłopotów a przecież tych jest sporo i bez tego. Podejmuję decyzje po uzyskaniu niezbędnych informacji, bez zbędnej zwłoki. Dlatego też informacje lub decyzje, które zgodnie z kompetencjami powinny być uzgodnione z Radą Nadzorczą, tam trafiają. Transparentnie, uczciwie i skromnie. Wszystko ma swój czas i miejsce, należy tylko o tym pamiętać, więc staram się pamiętać. Podobnie rzecz się ma z Radą Zrzeszenia i personelem Banku. Bardzo istotne jest sprostanie wymaganiom instytucji zewnętrznych, w tym: KNF, NBP, organów podatkowych itp. Obowiązków jest dużo, ale odpowiedni podział pracy i dobra komunikacja z zespołami pracowniczymi w sposób efektywny przekładają się na zaangażowanie w realizację celów i sytuację wewnętrzną w Banku. Ponadto buduje to porozumienie z uczestnikami całego tego złożonego procesu. Szanować ludzi to szanować instytucję, w której pracujemy i której wizerunek budujemy tej zasadzie pozostaję wierny od zawsze. Słuchać ludzi to także wartość sama w sobie, szczególnie wtedy, gdy mają potrzebę wypowiedzenia się. Należy pamiętać, że słuchanie nie jest jedynie brakiem mówienia, jak głosił George Walther. Zarząd działa kolegialnie w składzie czteroosobowym. Są sprawy, w których również decyzje zapadają kolegialnie. Prezes Zarządu, którego obowiązki pełnię, jest pierwszy między równymi nie sprawia mi to kłopotu w wykonywaniu moich obowiązków. Jeżeli decyzje kompetencyjnie zapadać mogą i mają jednoosobowo, tak też się dzieje. Czy istnieje szansa na zwiększenie udziału banków spółdzielczych w rynku usług bankowych? Odpowiem twierdząco tak, istnieje. Przygotowujemy produkty i regulacje, które pozwolą na głębszą penetrację interesujących nas obszarów gospodarczych, pozwolą wypełnić niszę wokół agrobiznesu, sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wykluczamy konkurencję między bankami spółdzielczymi a bankiem zrzeszającym. Natomiast zewnętrzna konkurencja powinna nas motywować do koncentrowania sił, działać ozdrowieńczo i utrzymywać w odpowiedniej sprawności operacyjnej. Konkurowanie za wszelką cenę wewnątrz Zrzeszenia to bratobójcza walka nakierowana w dalszej perspektywie na wyniszczenie. Podejmujemy prace nad nowym modelem biznesowym, aby w sposób możliwie pełny zaproponować ofertę produktów i usług gospodarstwom rolnym i firmom związanym z rolnictwem, uwzględniając ich specyfikę. Chcemy realizować taki program z udziałem przedstawicieli środowiska spółdzielczego, izb gospodarczych, a także uczelni. Jestem przekonany, że nasze rozwiązania w znaczny sposób wpłyną korzystnie na wzrost udziału sektora banków spółdzielczych w rynku usług finansowych. Nie mamy zamiaru angażować się we wszystko to żadna strategia, to właściwie brak strategii. Lata transformacji nauczyły wiele środowisko spółdzielcze. Należy docenić i osiągnięcia, i wykonaną pracę. Wpływajmy na rzeczywistość i zmieniajmy ją oraz siebie na miarę sił i możliwości, umiejętnie, w sposób wyważony i świadomy, włączając się w nurt zachodzących zmian. Musimy pamiętać, że nadchodzące i dokonujące się zmiany mają olbrzymią wagę dla istnienia bankowości spółdzielczej. Pozostaję w przekonaniu, że działania podejmowane przez sektor powiodą się, że nasze sygnalizowane problemy zostaną dostrzeżone przez regulatorów i nadzorców, a zbiorczy wysiłek służyć będzie lepszym formom współpracy. Dziękuję za rozmowę. Janusz Orłowski 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 7

8 AKTUALNOŚCI Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS W Warszawie 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Zatwierdzono sprawozdania z działalności Banku i Grupy Kapitałowej oraz zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku w granicach kapitału docelowego. Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS. Od lewej: Adam Dudek, Maciej Palej, Roman Domański, Zdzisław Kupczyk. fot. BWS Sprawozdania zatwierdzone W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 340 akcjonariuszy, łącznie reprezentujących 86% kapitału. Przewodniczącym obrad został Maciej Palej, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica-Zdrój, Sekretarzem, Roman Domański, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Do prezydium obrad zostali także zaproszeni Adam Dudek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, oraz Zdzisław Kupczyk, p.o. Prezesa Zarządu Banku BPS. Walne Zgromadzenie to czas na podsumowanie minionego roku, który okazał się niełatwym okresem w działalności Banku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS i Grupy Kapitałowej Banku BPS przedstawił Prezes Zdzisław Kupczyk. Prowadzona w latach poprzednich polityka dynamicznego rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej, w połączeniu z istotnym spowolnieniem gospodarczym, doprowadziła do trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku w 2013 roku. Odnotowane straty w ubiegłym roku spowodowane były przede wszystkim pogorszeniem wyniku z tytułu rezerw i aktualizacji. W pozostałych obszarach działalności Banku generowane wyniki kształtowały się na poziomach pozwalających na jego stabilne funkcjonowanie powiedział na wstępie Prezes Kupczyk. W swojej prezentacji omówił efekty działalności Banku w 2013 roku w odniesieniu do lat poprzednich oraz przedstawił sytuację ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Dudek podsumował sprawozdanie Rady z działalności w 2013 roku. Po wystąpieniu Prezesa Zdzisława Kupczyka i Przewodniczącego Adama Dudka akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe Banku BPS za rok 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPS za rok 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPS z działalności w roku Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesów Zarządu Banku w roku 2013: panu Zdzisławowi Kupczykowi, panu Piotrowi Chrzanowskiemu, panu Krzysztofowi Kokotowi oraz panu Andrzejowi Kołatkowskiemu. Absolutorium zostało także udzielone wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS z wykonywania obowiązków w 2013 roku. Akcjonariusze podjęli także uchwałę o pokryciu z kapitału zapasowego straty Banku wygenerowanej w roku /8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia Nasza Grupa Nowe pakiety Banku BPS Temat numeru Rozmowa z posłanką Krystyną Skowrońską Wydarzenia O spółdzielczości w Kancelarii Prezydenta magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Stalowy. Superlider. Do sukcesu dochodzi się wieloma ścieżkami MAGAZYN GRUPY BPS

Stalowy. Superlider. Do sukcesu dochodzi się wieloma ścieżkami MAGAZYN GRUPY BPS LUDZIE I PIENIĄDZE Analiza wyników ekonomiczno-finansowych banków spółdzielczych Grupy BPS. TEMAT NUMERU Zgromadzenie Prezesów i konferencja dla głównych księgowych. WYDARZENIA Visa paywave w konkursie

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19. Magazyn Grupy BPS

Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19. Magazyn Grupy BPS Raz jeszcze o IPS pisze Bartosz Kublik, Prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej str. 15 Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19 Magazyn Grupy

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo