Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banków spółdzielczych nic nie zastąpi"

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 3 Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Rozmawiamy ze Zdzisławem Kupczykiem, p.o. Prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. ISSN X Nr 7/8/2014 LIPIEC SIERPIEŃ

2 Spis treści: ROZMOWA BWS 3 AKTUALNOŚCI 8 10 Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS Zmiany w Zarządzie Banku BPS ŚWIĘTO SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ O bankowości spółdzielczej w Sejmie Odznaczeni przez Prezydenta RP Spółdzielcze święto w regionach NASZA GRUPA 29 Wzrost może zwolnić, a stopy mogą spaść? SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 30 Tu najważniejsi są mama i jej dziecko Biegli w Biegu Rzeźnika Dni Aleksandrowa Łódzkiego Rozgrywki w Końskowoli Ekologiczny turniej Lekcja w Zambrowie SANBank na pikniku Muzyczne Dni Hexa Banku W Jastrzębiu SKO Wspinaczka w Czyżewie Targi energii odnawialnej w Raciborzu Rowerowo w Ząbkowicach Śląskich 110 lat OSP Chorzele Rajd samochodowy w Jonkowie Ciekawa grafika w SBR Banku Piknik z tatą i Vistula Bankiem Spółdzielczym Forrest w Limanowej Nakrętki z Płońska pomagają Hejnał Etno Festiwal 4M w Mińsku Mazowieckim Wianki z Vistula Bankiem NASZE BANKI Festiwal z Pienińskim BS 100 lat w Bochni Siatkówka w Zgierzu Podsumowanie SKO w Chorzelach Grzegorz Turnau w Bogdanach Wielkich k. Chorzel TalentowiSKO w Limanowej Zebranie Przedstawicieli WBS Banku Dzień Dziecka w Miliczu Rzut kapustą z Bankiem w Szczytnie TalentowiSKO w Miliczu podsumowanie PRAWO 47 Najważniejsze zmiany w prawie BANKOWIEC Z PASJĄ 49 Na jachcie nabieram dystansu MEDIA O NAS 51 Media o nas Kontakt z redakcją: fot. na okładce: Bank BPS 2 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

3 ROZMOWA BWS Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Bank Polskiej Spółdzielczości i Grupę BPS czekają zmiany związane z wdrożeniem nowego modelu zrzeszenia. Zdzisław Kupczyk, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku BPS opowiada Bankowi Wspólnych Sił o kierunkach tych zmian oraz o wyzwaniach, koncepcji zarządzania i relacjach z bankami spółdzielczymi. Rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem, pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jakie wyzwania stoją przed Bankiem BPS i sektorem bankowości spółdzielczej? Bank realizuje swoją strategię działania. Jako bank zrzeszający pełni rolę usługową wobec banków spółdzielczych, ale jednocześnie prowadzi działalność komercyjną, bo trudno obciążać banki spółdzielcze kosztem z tytułu utrzymania apeksu. Płacimy BS-om za ich depozyty lokowane w naszym banku i częścią tych depozytów finansujemy naszą działalność komercyjną. Uzupełnieniem środków przeznaczonych na działalność operacyjną są depozyty pozyskane od klientów na rynku przez placówki Banku BPS. Jednakże celem strategicznym w działalności zrzeszeniowej jest doskonalenie metod współpracy z bankami spółdzielczymi i świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, aby współpraca z akcjonariuszami, nacechowana z naszej strony najwyższą starannością, przyczyniła się w znaczący sposób do zdobycia nowych obszarów na rynku w zakresie szeroko pojętych usług, rolnictwa, agrobiznesu, małych i średnich przedsiębiorstw. Mówiąc o staranności, mam na myśli formy współpracy, ale także, a może przede wszystkim, bezpieczeństwo banków spółdzielczych realizujących wspólnie z Bankiem BPS przedsięwzięcia biznesowe. Jakie są inne obszary, w których bank zrzeszający jest bardzo aktywny? Jedną z wielu funkcji banku zrzeszającego jest wspieranie zrzeszonych banków w zakresie tworzenia wzorów nowych regulacji, mających zastosowanie w bieżącej działalności Banku BPS i banków spółdzielczych. Przygotowanie wzorcowych regulacji nie przesądza co prawda o ich wdrożeniu w niezmienionym kształcie. Banki spółdzielcze dokonują w ich treści zmian, dostosowując Zdzisław Kupczyk w Banku BPS pracuje od 2002 roku, początkowo jako Dyrektor Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat jako Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. W 2013 roku został Wiceprezesem Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, a od marca 2014 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu zarządzania nowoczesnym bankiem. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w obszarze Zarządzania w gospodarce. fot. Bank BPS je do własnych potrzeb. Obsługujemy banki w zakresie rozliczeń, wykonujemy wiele czynności w zakresie pośrednictwa, w relacjach z instytucjami zewnętrznymi. Przygotowujemy i wspólnie z bankami prowadzimy akcje promocyjne. Wyzwaniem szczególnym dla Banku BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych jest opracowanie nowego modelu zrzeszenia opartego na treści przepisów Dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR art. 113 ust. 7. Wynikiem trwających prac i konsultacji będzie opracowany do końca br. projekt nowej umowy zrzeszenia, który w swoim założeniu ma gwarantować wzmocnienie funkcjonujących w Zrzeszeniu BPS mechanizmów wsparcia płynności i wypłacalności. Ponadto ma udoskonalić procedury w zakresie standaryzacji procesów monitorowania, rozpoznania i klasyfikacji ryzyka oraz intensyfikacji działań kontrolnych w celu zapewnienia zgodności działania Zrzeszenia z wymogami prawa, statutów i umowy. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że rozwiązania inne niż Instytucjonalny System Ochrony (IPS) mogą zostać wdrożone przez banki tylko przejściowo, na określony czas. Ku jakiemu rozwiązaniu Pan się skłania? Założeniem nowego modelu organizacyjnego Zrzeszenia jest wypełnienie norm nadzorczych, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i podniesienie efektywności ich działania. Bank BPS poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy wspólnie z przedstawicielami banków spółdzielczych w zespole powołanym ds. opracowania nowej umowy Zrzeszenia BPS. Mamy świadomość, że uszczegółowienie zasad funkcjonowania nowego modelu zrzeszenia nastąpi po uchwaleniu przez Sejm RP nowej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 3

4 ROZMOWA BWS i banków zrzeszających. Bank BPS zgłosił do projektu ustawy zapisy dotyczące tzw. zrzeszenia zintegrowanego, rozwiązania proponowanego przez część środowiska bankowego. Ostatecznie o przyszłym modelu zrzeszenia przesądzą przepisy nowej ustawy. Z informacji krajowych i zagranicznych z różnych ośrodków wynika, że Instytucjonalny System Ochrony jest formą mniej skomplikowaną, łatwiejszą do wdrożenia, bardziej funkcjonalną w stosowaniu i bardziej przystającą do możliwości banków spółdzielczych. Chciałbym przy tym podkreślić, że proces implementacji nowego modelu, ze wszystkimi istotnymi elementami tej konstrukcji prawno-organizacyjnej, rozłożony będzie na wiele lat. Czy analizowano, jak rozwiązano kwestię modelu zrzeszenia w innych krajach europejskich? Pracom redakcyjnym i legislacyjnym związanym z nowym projektem ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających towarzyszy żywe zainteresowanie rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z KZBS, ZBP, osobami mającymi bezpośredni kontakt z organami unijnymi odnośnie do prac nad nowymi rozwiązaniami modelowymi zrzeszeń banków spółdzielczych. Rozwiązania przyjęte przez banki spółdzielcze w Austrii, w Niemczech czy bardzo zaawansowane w realizacji we Włoszech służą podnoszeniu i stabilizowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych. Instytucjonalny System Ochrony w niemieckich bankach ma 80-letnią historię. My postrzegamy dokonujące się zmiany jako zjawiska naznaczone niespotykaną dynamiką. Mają one niewątpliwie swój widoczny w czasie postęp. Jednakże wprowadzenie zmian to proces prawnego i materialnego wypełnienia przyjętych regulacji i również musi zaistnieć w dostosowanym odpowiednio czasie. Rozwiązania przyjęte w krajach europejskich są ciekawe i warte poznania, konstruowane z zamiarem podnoszenia efektywności i bezpieczeństwa działalności banków spółdzielczych. Zmiany dokonujące się w otoczeniu gospodarczym implikują konieczność dostosowania się do nich w instytucjach finansowych. Nie sądzę, aby wszystkie aspekty nowego modelu zostały wyczerpane w ciągu kilku lat, konsumentem efektów tego wdrożenia będą dopiero, w wielu przypadkach, następne pokolenia klientów i kadr bankowych. Ze względu na koszt implementacji nowego modelu, w tym budowanie buforów finansowych, proces będzie się dokonywał w dłuższym okresie. Obecnie banków spółdzielczych nie będzie stać na przeznaczenie znacznych środków na realizację omawianego przedsięwzięcia. Powtórzę tu zdanie, które oddaje sens zabiegania o zachowanie bankowości spółdzielczej w systemie finansowym państwa jako ważnego i znaczącego elementu, w istotny sposób wpływającego na rozwój gospodarki lokalnej i nie tylko: Banków spółdzielczych nic nie zastąpi tam, gdzie one są. Należy to podkreślać, z całą mocą starając się, aby regulacje określające ich ustrój były proporcjonalne do ich wielkości, zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania, jednakże nie marginalizowały ich roli i podmiotowości. Jestem przekonany, że jest to możliwe i konieczne. Jak to się dzieje, że 30% rynku głównie rolniczego i wiejskiego w państwie niemieckim jest obsługiwane przez bankowość spółdzielczą, wszak w państwie tym instytucje finansowe dys- fot. Bank BPS ponują kapitałem, który z powodzeniem obsłużyłby całą gospodarkę, w tym obszary obsługiwane przez bankowość spółdzielczą. Pozostawiono jednak ten sektor. Państwo niemieckie wspierało te instytucje finansowe, czyniąc zeń potężny filar, na którym opiera się dobrze funkcjonująca gospodarka. Jeszcze niedawno Bank Gospodarstwa Krajowego miał strategię finansowania polskich samorządów. Przecież w większości przypadków są one od lat związane z bankami spółdzielczymi. Nie jest tajemnicą, że prace nad konsolidacją finansów publicznych trwają. Można rozumieć autorów i realizatorów takich pomysłów. Dobrze jest mieć wszystkie możliwe środki w określonym miejscu (czytaj: w budżecie państwa) i ulegać iluzji, że w sposób najbardziej efektywny będzie się nimi zarządzać. Z zasady jest tak, że im większa świadomość co do ilości pieniądza, tym większa skłonność do planowania i realizowania wydatków niestety nie zawsze racjonalnie. Mamy wiele przykładów na to. Sądzę, że te pomysły nie budzą entuzjazmu w środowiskach lokalnych. Naruszają także symbiotyczne relacje podmiotów działających w obszarze infrastruktury społecznej budowanej przez podmioty finansowe i lokalne samorządy. Budowa społeczeństwa obywatelskiego nie dokona się na polecenie władz centralnych. Zrywając tradycyjne dobrze pojęte więzi społeczne, likwiduje się jeden z nielicznych zworników lokalnych środowisk. Banki spółdzielcze poprzez integrację w zrzeszeniach są w stanie sprostać potrzebom środowisk, w których funkcjonują. W przeważającej większości są to nowoczesne, dobrze funkcjonujące instytucje finansowe, mogące sprostać istotnym wyzwaniom lokalnego rynku i środowiska. To tam realizuje się paradygmat, że pieniądz lokalny służy lokalnym środowiskom. Może właśnie dlatego lokalnie czujemy się bezpieczniej. Przedsiębiorczość samorządów niekoniecznie trzeba stymulować. Są przedsiębiorcze, tylko muszą mieć warunki, aby realizować objęte planami zadania. Komplikowanie tej sprawy jest zupełnie nieuzasadnione. 4 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

5 ROZMOWA BWS PRZEWAGĄ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NAD PODMIOTAMI KOMERCYJNYMI, JEST BLISKA RELACJA Z KLIENTEM I MOŻLIWA BARDZO SZYBKA PENETRACJA NADAL ISTNIEJĄCYCH NISZ RYNKOWYCH Może jest tak, że z perspektywy Warszawy widać gorzej? Analizując rzecz historycznie, ale w dużym uproszczeniu, należy zauważyć dwubiegunową doktrynę sterowania procesami gospodarczymi centralizacja decyzji zarządczych i po jakimś czasie przejście do decentralizacji. Chciałoby się powtórzyć, że działania tylko z pozoru bezsensowne także mają swój (czasem nawet głęboki) sens. Z perspektywy Warszawy nie zawsze widać potrzeby lokalnych środowisk. Co nie znaczy, że wiele wskazań nie ma istotnego i obiektywnie znaczącego charakteru. Banki spółdzielcze, o czym była mowa wcześniej, będą musiały przekonać swoich potencjalnych klientów do siebie jako przewidywalnych, bezpiecznych, mocno osadzonych w realiach lokalnego rynku partnerów. Te atuty mają swoje źródło w sile kapitałowej, zdolności operacyjnej i w tym, w czym są niezastąpione w szczególnie pozytywnym ukierunkowaniu na relacje z klientem. Należy obiektywnie stwierdzić, że zjawiska ekonomiczne, ich bezwzględny, czasem żywiołowy charakter niosą ze sobą zagrożenie. Ich zidentyfikowanie, zdefiniowanie bank nie zawsze jest w stanie bez komplikacji przyjąć. Systemy bezpieczeństwa konstruujemy na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych, losowych i zakładamy, że raczej nie będą one nas dotyczyły, a jednak już obecnie mamy przypadki następstw takich zdarzeń. Przewidywalność i stałość w świadczeniu usług, ciekawa oferta i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów zapewnią nam atrakcyjność w odbiorze naszej podmiotowości. Stąd też budowanie systemów bezpieczeństwa nie jest pozbawione racji. Szczególnie że cykliczność zdarzeń i sytuacji, długość cykli nie będą obojętne także dla podmiotów finansowych. Środowisko banków spółdzielczych ma prawo oczekiwać uwzględnienia swojego głosu w kształtowaniu instrumentarium prawno- -regulacyjnego. Zasadna jest jednak głęboka refleksja nad uwarunkowaniami i zaszłościami historycznymi i wyciągnięcie wniosków w celu współkształtowania teraźniejszości i przyszłości. Sądzę, że jeżeli w kształtowaniu otoczenia prawno-regulacyjnego zostaną zauważone obiektywne przesłanki decydujące o przyszłości bankowości spółdzielczej, to i widzenie wielu zagadnień i obszarów z Warszawy nie będzie odbierane przez środowisko banków spółdzielczych jako kontrowersyjne. W jakich obszarach rynku banki spółdzielcze chcą konkurować z innymi instytucjami finansowymi? Podmiotowość banków spółdzielczych została historycznie ukształtowana w sposób odmienny niż agresywnie działających finansowych podmiotów komercyjnych. Przewagą banków spółdzielczych nad podmiotami komercyjnymi, która powinna być nadal intensywnie wykorzystywana, jest bliska relacja z klientem i możliwa bardzo szybka penetracja nadal istniejących nisz rynkowych. Duże podmioty finansowe z różnych względów nie będą adresowały swoich ofert do niezbyt licznych grup klientów. W wielu dziedzinach, np. kredytów rolniczych, na rynku pozostają tylko banki spółdzielcze i banki zrzeszające. W mojej ocenie działanie sektora spółdzielczego będzie miało charakter dualny. Nie jesteśmy finansową potęgą, aby działać agresywnie. Możemy jednakże działać równolegle stabilizacyjnie i umiarkowanie ofensywnie. Kształtując naszą ofertę, efektywnie wykorzystując stanowiska pracy w placówkach, należy zorientować się na klientów, którzy wybierając wieś jako miejsce zamieszkania, nie zawsze zajmują się rolnictwem. Mam tu na myśli lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników administracji, inżynierów itp. A może przedstawiciele tych grup powinni też odgrywać w banku spółdzielczym inną rolę niż tylko klientów? Stąd też istotne jest zaproszenie tych środowisk do korzystania z usług banków spółdzielczych, do czynnego uczestnictwa w kształtowaniu roli i autorytetu lokalnej instytucji finansowej. Będzie to przesądzało o istotnym wpływie na realny wymiar integracji członków lokalnego środowiska. Taki stan rzeczy wymagał będzie innego spojrzenia na tę kwestię właśnie z Warszawy. Czym możemy zachęcić potencjalnych uczestników ruchu spółdzielczego do pracy na jego rzecz? Jeżeli dywidenda, jako absolutnie symboliczny wyraz finansowego zaangażowania w spółdzielnię, nie jest możliwa do zrealizowania wobec ostrych kryteriów nadzorczych, jeżeli żaden inny produkt i usługa nie mogą wyróżniać członka spółdzielni spośród innych klientów spółdzielczej instytucji finansowej, to co? Jaką motywację uczestnictwa w tym ruchu przyjąć? Sądzę, że sprawa jest dość pilna, aby odkładać jej rozpatrzenie na potem. Historia tak, bardzo istotny i ważki pierwiastek patriotyczny tak, ale teraz przychodzi kolej na zaprezentowanie banków spółdzielczych jako nowoczesnych, doskonale przygotowanych merytorycznie, kompetencyjnie, technicznie podmiotów o charakterze lokalnym, które wyróżniają się na tle konkurencyjnych finansowych jednostek stricte komercyjnych innym traktowaniem swojej misji i roli w społeczeństwie. W tej chwili pojawia się potrzeba wyrazistego zaprezentowania inności w aspekcie wielowymiarowym. Jest to ogromna, ciągła praca wymagająca koncentracji sił całego środowiska, to również pole do zawierania kompromisów w imię wartości wspólnej. To konieczność i okazja do skorzystania z izb gospodarczych instytucji bankowych KZBS, ZBP, KRS. To wykorzystanie potencjału banków zrzeszających, konieczność bycia sektorem ponad podziałami o charakterze administracyjno-prawnym. Jestem przekonany, że wiele narzędzi do osiągnięcia celów leży w zasięgu ręki każdego z banków spółdzielczych. Mocno podkreśla Pan znaczenie Grupy. Jestem przekonany, że o przyszłości sektora czy jak kto woli: środowiska bankowości spółdzielczej przesądzą sami spół- 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 5

6 ROZMOWA BWS wpływa na sytuację całej Grupy. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie procesu występowania ze Zrzeszenia w celu wyeliminowania zagrożeń z tym związanych, np. poprzez określenie zasad zmiany zrzeszenia na inne i rozliczenia się ze zrzeszeniem, w którym dotychczas bank funkcjonował. Sądzę, że w ostatecznym rozrachunku banki docenią korzyści płynące z działania w Grupie. Ponadto rozważne spojrzenie na rynek instytucji finansowych przyniesie refleksję. Pojawia się pytanie: czy banki określane mianem dużych w Zrzeszeniu będą w stanie konkurować z tymi, które już operują na rynku usług finansowych? Duże banki spółdzielcze istotnie podążają bardziej dynamiczną ścieżką rozwoju. W inny sposób patrzą na problemy środowiska. Można postawić pytanie: czy jeśli pozostaną w Zrzeszeniu, realizacja ich strategii staje się problematyczna? Myślę, że nie. To tylko kwestia oceny sytuacji. Uważam, że różnorodność, głównie w wielkości i aktywności rynkowej, daje wszystkim podmiotom określoną szansę. Należy znaleźć mechanizmy pozytywnego jej wykorzystania. Perspektywa rozbijania zrzeszeń, osłabienie tego z dużym wysiłkiem zbudowanego potencjału nie przyniosą korzyści. Raczej nietrudno też przewidzieć skutki tej środowiskowej erozji. fot. Bank BPS dzielcy, ale działając zgodnie, razem. Umiejętne posterowanie procesami opiniotwórczymi pozwoli na ujawnienie się naszych sympatyków i promotorów. Wcześniej wspomniałem o lokalności banków spółdzielczych. Tak, funkcjonujemy głównie w małych jednostkach administracyjnych średnich i małych miastach, na wsiach. Wiele banków spółdzielczych prowadzi działalność operacyjną także w dużych miastach i aglomeracjach. Tam też odnajdują swoje miejsce, zyskują klientów, ich lojalność i uznanie. Niewątpliwie działa tutaj wielokrotnie eksponowany walor bezpośredniego kontaktu i indywidualnego podejścia, które oferujemy każdemu klientowi. To w dużych korporacjach jest raczej nieosiągalne. Sądzę, że warto zastanowić się nad jeszcze jednym istotnym elementem cechującym bankowość spółdzielczą to pokaźny zbiór wspólnych cech i podobieństw. Można je zamienić na siłę Grupy. Warto dobre cechy i podobieństwa eksponować, mówić jednym głosem także w bieżących działaniach, a nie tylko w sytuacjach zagrożenia interesów lub w innych skrajnych przypadkach. Bardzo ważne są dobra i oparta na prawdzie promocja i prezentowanie dobrych stron sektora. Słowa razem, wspólnie muszą być synonimami sukcesu. Wśród największych banków można zauważyć ostatnio tendencję do występowania ze Zrzeszenia i prowadzenia samodzielnej działalności. Istotnie, pojawiły się takie separatystyczne głosy. Sądzę, że autorzy tych projekcji będą rozważać całą kwestię w kategoriach ekonomicznych i strategicznych. Trudno dociec, co tak naprawdę legło u podstaw takiego zamysłu. Ponadto nie bez znaczenia pozostają regulacje ustawowe, mające decydujące znaczenie w zakresie ustroju zrzeszeń. Należy liczyć się z kosztami ewentualnych zmian. Wypowiedzenie umowy zrzeszenia przez poszczególne banki Jak Pana zdaniem powinna być przestrzegana zasada proporcjonalności i w jaki sposób powinna się przekładać na model biznesowy? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął tę kwestię. Z jego orzeczenia wynika absolutny zakaz stosowania działań władczych ponad potrzebę uregulowań proporcjonalnie do wymaganego zakresu zachowań jednostki regulowanej. Przy wprowadzaniu regulacji należy korzystać ze środków, które są najmniej uciążliwe, adekwatne do rozmiarów prowadzonej działalności. Rolą nadrzędną banków, instytucji kredytowych jest jak najdalej idąca ochrona depozytów. Stąd też w przypadku działalności kredytowej wszelkie dyskusje kończy definicja zdolności kredytowej i właśnie ta nadrzędna racja ochrony depozytów. Wszystkie inne aspekty poddane zewnętrznej regulacji powinny pozostawać w zgodzie z regułami proporcjonalności uwzględniającymi zakres działania banku, rodzaj i wielkość oferowanych produktów i usług. Sądzę, że istotną informacją jest to, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie upadł żaden bank spółdzielczy. Było kilka połączeń, jednakże te zdarzenia świadczą o realistycznej ocenie sytuacji wewnątrz podmiotów, które z różnych względów wymagają takich decyzji ich organów zarządzających. Jestem przekonany, że rozważne odnoszenie się do rynku, przestrzeganie zasad określonych w obowiązującym, szeroko pojętym prawie pozwoli bankom spółdzielczym funkcjonować w sposób bezpieczny. Pogłębiona współpraca podmiotów tej organizacyjnej formy prawnej pozwoli na wypełnienie ich misji i roli z korzyścią dla środowisk, w których działają. Jakie są optymalne relacje między Zrzeszeniem i bankami spółdzielczymi? Pora powrócić do genezy powołania banków zrzeszających. Zmiany ustrojowe w Polsce implikowały wiele następstw w różnych dziedzinach funkcjonowania państwa i społeczeństwa. To na kanwie tych zmian zrodziła się idea przebudowy struktury 6 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

7 ROZMOWA BWS organizacyjnej sektora banków spółdzielczych. Począwszy od 1992 roku, trwają ewolucyjne przemiany w sektorze. Po części w nowelizowanej ustawie Prawo bankowe, po części w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zapisane są zasady tworzenia zrzeszeń i banków zrzeszających. Jaką formę i rolę przypisano bankom zrzeszającym? Powstały one w formie spółek akcyjnych, a ich właścicielami i akcjonariuszami zostały banki spółdzielcze. Banki zrzeszające z mocy ustawy stały się obowiązkowym pośrednikiem dla wykonywania funkcji przez banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze wchodzą w skład Zrzeszenia i wraz z bankami zrzeszającymi tworzą je. Usługowa rola banku zrzeszającego to jest właściwa forma dedykowana uczestnikom Zrzeszenia. Banki spółdzielcze są niezależnymi bytami prawnymi i działają w sposób niezależny od banku zrzeszającego. Oczywiście to korzystne zjawisko, świadczące o dobrej współpracy, jeżeli strategie tych podmiotów, co prawda niezależne, przeplatają się, uzupełniają i w praktyce mają zbieżny cel. Bank zrzeszający musi mieć realną możliwość udzielenia wsparcia swojemu akcjonariuszowi i klientowi wsparcia ekonomicznego, organizacyjno-regulacyjnego, prawnego itp. Relacje powinny być partnerskie, uwzględniające regulacje prawne i interesy stron. Czy wszystko przebiega bezkolizyjnie? Nie zawsze, ale ostatecznie potrafimy znaleźć płaszczyznę porozumienia. Bezpieczeństwo funkcjonowania uczestników Zrzeszenia to jeden z priorytetów. Pomoc w redagowaniu regulacji to rzecz również bardzo istotna. Ponadto ważne jest reprezentowanie zrzeszonych banków spółdzielczych przed organami władzy państwowej, administracyjnej i innymi gremiami. Wspólne budowanie modeli biznesowych. Realizowanie biznesu w indywidualnych transakcjach itp. Te relacje powinno się określać jako dobre, bezpieczne, tzn. konstruktywne, partnerskie i korzystne dla uczestników. Jaka jest Pańska koncepcja zarządzania Bankiem, jaka będzie współpraca Zarządu Banku z Radą Nadzorczą i Radą Zrzeszenia? W swojej dotychczasowej pracy o sprawach mnie zajmujących, dotyczących zagadnień merytorycznych pełnionej funkcji, tym, którym powinienem mówiłem wprost. Dotyczy to tak przełożonych, jak i pracowników. Nie modyfikowałem stanu rzeczywistego na tzw. okoliczność. To moim zdaniem nie miałoby sensu. Zabiera czas, energię, jest przyczyną nieporozumień i ostatecznie kłopotów a przecież tych jest sporo i bez tego. Podejmuję decyzje po uzyskaniu niezbędnych informacji, bez zbędnej zwłoki. Dlatego też informacje lub decyzje, które zgodnie z kompetencjami powinny być uzgodnione z Radą Nadzorczą, tam trafiają. Transparentnie, uczciwie i skromnie. Wszystko ma swój czas i miejsce, należy tylko o tym pamiętać, więc staram się pamiętać. Podobnie rzecz się ma z Radą Zrzeszenia i personelem Banku. Bardzo istotne jest sprostanie wymaganiom instytucji zewnętrznych, w tym: KNF, NBP, organów podatkowych itp. Obowiązków jest dużo, ale odpowiedni podział pracy i dobra komunikacja z zespołami pracowniczymi w sposób efektywny przekładają się na zaangażowanie w realizację celów i sytuację wewnętrzną w Banku. Ponadto buduje to porozumienie z uczestnikami całego tego złożonego procesu. Szanować ludzi to szanować instytucję, w której pracujemy i której wizerunek budujemy tej zasadzie pozostaję wierny od zawsze. Słuchać ludzi to także wartość sama w sobie, szczególnie wtedy, gdy mają potrzebę wypowiedzenia się. Należy pamiętać, że słuchanie nie jest jedynie brakiem mówienia, jak głosił George Walther. Zarząd działa kolegialnie w składzie czteroosobowym. Są sprawy, w których również decyzje zapadają kolegialnie. Prezes Zarządu, którego obowiązki pełnię, jest pierwszy między równymi nie sprawia mi to kłopotu w wykonywaniu moich obowiązków. Jeżeli decyzje kompetencyjnie zapadać mogą i mają jednoosobowo, tak też się dzieje. Czy istnieje szansa na zwiększenie udziału banków spółdzielczych w rynku usług bankowych? Odpowiem twierdząco tak, istnieje. Przygotowujemy produkty i regulacje, które pozwolą na głębszą penetrację interesujących nas obszarów gospodarczych, pozwolą wypełnić niszę wokół agrobiznesu, sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wykluczamy konkurencję między bankami spółdzielczymi a bankiem zrzeszającym. Natomiast zewnętrzna konkurencja powinna nas motywować do koncentrowania sił, działać ozdrowieńczo i utrzymywać w odpowiedniej sprawności operacyjnej. Konkurowanie za wszelką cenę wewnątrz Zrzeszenia to bratobójcza walka nakierowana w dalszej perspektywie na wyniszczenie. Podejmujemy prace nad nowym modelem biznesowym, aby w sposób możliwie pełny zaproponować ofertę produktów i usług gospodarstwom rolnym i firmom związanym z rolnictwem, uwzględniając ich specyfikę. Chcemy realizować taki program z udziałem przedstawicieli środowiska spółdzielczego, izb gospodarczych, a także uczelni. Jestem przekonany, że nasze rozwiązania w znaczny sposób wpłyną korzystnie na wzrost udziału sektora banków spółdzielczych w rynku usług finansowych. Nie mamy zamiaru angażować się we wszystko to żadna strategia, to właściwie brak strategii. Lata transformacji nauczyły wiele środowisko spółdzielcze. Należy docenić i osiągnięcia, i wykonaną pracę. Wpływajmy na rzeczywistość i zmieniajmy ją oraz siebie na miarę sił i możliwości, umiejętnie, w sposób wyważony i świadomy, włączając się w nurt zachodzących zmian. Musimy pamiętać, że nadchodzące i dokonujące się zmiany mają olbrzymią wagę dla istnienia bankowości spółdzielczej. Pozostaję w przekonaniu, że działania podejmowane przez sektor powiodą się, że nasze sygnalizowane problemy zostaną dostrzeżone przez regulatorów i nadzorców, a zbiorczy wysiłek służyć będzie lepszym formom współpracy. Dziękuję za rozmowę. Janusz Orłowski 7/8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 7

8 AKTUALNOŚCI Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS W Warszawie 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Zatwierdzono sprawozdania z działalności Banku i Grupy Kapitałowej oraz zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku w granicach kapitału docelowego. Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS. Od lewej: Adam Dudek, Maciej Palej, Roman Domański, Zdzisław Kupczyk. fot. BWS Sprawozdania zatwierdzone W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 340 akcjonariuszy, łącznie reprezentujących 86% kapitału. Przewodniczącym obrad został Maciej Palej, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica-Zdrój, Sekretarzem, Roman Domański, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Do prezydium obrad zostali także zaproszeni Adam Dudek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, oraz Zdzisław Kupczyk, p.o. Prezesa Zarządu Banku BPS. Walne Zgromadzenie to czas na podsumowanie minionego roku, który okazał się niełatwym okresem w działalności Banku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS i Grupy Kapitałowej Banku BPS przedstawił Prezes Zdzisław Kupczyk. Prowadzona w latach poprzednich polityka dynamicznego rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej, w połączeniu z istotnym spowolnieniem gospodarczym, doprowadziła do trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku w 2013 roku. Odnotowane straty w ubiegłym roku spowodowane były przede wszystkim pogorszeniem wyniku z tytułu rezerw i aktualizacji. W pozostałych obszarach działalności Banku generowane wyniki kształtowały się na poziomach pozwalających na jego stabilne funkcjonowanie powiedział na wstępie Prezes Kupczyk. W swojej prezentacji omówił efekty działalności Banku w 2013 roku w odniesieniu do lat poprzednich oraz przedstawił sytuację ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Dudek podsumował sprawozdanie Rady z działalności w 2013 roku. Po wystąpieniu Prezesa Zdzisława Kupczyka i Przewodniczącego Adama Dudka akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe Banku BPS za rok 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPS za rok 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPS z działalności w roku Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesów Zarządu Banku w roku 2013: panu Zdzisławowi Kupczykowi, panu Piotrowi Chrzanowskiemu, panu Krzysztofowi Kokotowi oraz panu Andrzejowi Kołatkowskiemu. Absolutorium zostało także udzielone wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS z wykonywania obowiązków w 2013 roku. Akcjonariusze podjęli także uchwałę o pokryciu z kapitału zapasowego straty Banku wygenerowanej w roku /8/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. z dnia 7 grudnia 2000 r.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. z dnia 7 grudnia 2000 r. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r. Spółdzielczość Na czym polega idea spółdzielczości? Czy jest na nią miejsce we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Bruksela, 8 lipca 2015 r. Opinia Dostrzegając w regulacjach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r. Projekty uchwał Capital Partners S.A. Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia. 2015 r. Informacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A.,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 1/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia 03.06.2016r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Jacy LUDZIE? Jakie RYZYKO? Kadry BS i BZ LUDZIE Udziałowcy Klienci Historyczne RYZYKO Operacyjne Systemowe 2 Dyskusje o misji bankowości spółdzielczej z lat 90. zdominowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SELENA FM SA W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SELENA FM SA W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SELENA FM SA W ROKU 2014 W roku 2014 Rada Nadzorcza Selena FM S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Mgr Bogusław Wacławik Doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1 Maksyma wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Załącznik do: Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Nr /BS/12 z dnia 14.06.2012 r. Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie nr 15/BS/2012 z dnia 21.05.2012 r. Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo