Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie pierwsze: Styczeń 2007 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści 1 Ochrona komputera 2 Korzystanie z haseł Ustawianie haseł w systemie Windows... 3 Używanie funkcji QuickLock... 3 Ustawianie haseł w narzędziu Setup... 3 Hasło administratora... 4 Zarządzanie hasłem administratora... 4 Wprowadzanie hasła administratora... 5 Hasło uruchomieniowe... 5 Zarządzanie hasłem uruchomieniowym... 5 Wprowadzanie hasła uruchomieniowego Używanie oprogramowania antywirusowego 4 Używanie oprogramowania zapory 5 Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń 6 Instalowanie opcjonalnej linki zabezpieczającej 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) Położenie czytnika linii papilarnych Rejestrowanie odcisków palców Krok 1: Konfigurowanie czytnika linii papilarnych Krok 2: Użycie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania się do systemu Windows Indeks PLWW iii

4 iv PLWW

5 1 Ochrona komputera Standardowe funkcje zabezpieczeń dostępne w systemie operacyjnym Windows oraz narzędziu Setup działającym poza środowiskiem systemu Windows umożliwiają ochronę ustawień osobistych oraz danych przed różnorodnymi zagrożeniami. Procedury opisane w tym rozdziale dotyczą korzystania z następujących funkcji: Hasła, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie zapory, Krytyczne aktualizacje zabezpieczeń, Opcjonalna linka zabezpieczająca, Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele). Uwaga Rozwiązania zabezpieczające działają odstraszająco, jednak mogą nie być w stanie zapobiec atakom programowym i nieprawidłowemu użyciu lub kradzieży komputera. Uwaga Przed wysłaniem komputera do naprawy wyłącz wszystkie hasła i ustawienia linii papilarnych. Zagrożenia dla komputera Funkcja zabezpieczeń Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione QuickLock Hasło uruchomieniowe Wirusy komputerowe Oprogramowanie Norton Internet Security Nieautoryzowany dostęp do danych Oprogramowanie zapory Aktualizacje systemu Windows Nieautoryzowany dostęp do narzędzia Setup, ustawień systemu BIOS oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu Aktualne lub przyszłe zagrożenia dla komputera Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu Windows Nieautoryzowane przenoszenie komputera Hasło administratora Krytyczne aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft Hasło użytkownika Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką zabezpieczającą) PLWW 1

6 2 Korzystanie z haseł Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. Można ustawić kilka typów haseł, w zależności od wybranego sposobu kontroli dostępu do danych. Hasła można ustawić w systemie Windows lub niezależnym narzędziu Setup wstępnie zainstalowanym na komputerze. OSTROŻNIE Aby zapobiec utracie dostępu do komputera, należy zapisać wszystkie ustawiane hasła. Ponieważ większość haseł nie jest wyświetlana podczas ich ustawiania, zmiany lub usuwania, konieczne jest natychmiastowe zapisanie każdego hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Tego samego hasła można używać zarówno w przypadku funkcji narzędzia Setup, jak i funkcji zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane w wielu funkcjach narzędzia Setup. Ustawiając hasło w narzędziu Setup, należy uwzględnić następujące wskazówki: Hasło może być dowolną kombinacją maksymalnie 8 znaków, w tym liter i cyfr; nie jest w nim uwzględniana wielkość liter. Hasło musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu hasła za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą wbudowanego bloku klawiszy numerycznych. Uwaga Wybrane modele zawierają oddzielny blok klawiszy numerycznych, którego działanie jest identyczne jak w przypadku klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury. Hasło należy wprowadzić po wyświetleniu monitu przez narzędzie Setup. Hasło ustawione w systemie Windows musi zostać wprowadzone po wyświetleniu monitu przez system Windows. Poniższe wskazówki dotyczą tworzenia i zapisywania haseł: Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program. Hasła należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze. Nie należy używać swojego imienia, nazwiska ani innych informacji osobistych, które mogą zostać łatwo odkryte przez osobę z zewnątrz. Poniższa tabela zawiera listę haseł używanych w systemie Windows oraz narzędziu Setup oraz opis ich funkcji. Dodatkowe informacje o ustawianiu haseł systemu Windows, takich jak hasła wygaszacza ekranu, można uzyskać wybierając kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna. 2 Rozdział 2 Korzystanie z haseł PLWW

7 Ustawianie haseł w systemie Windows Hasło Hasło administratora Funkcja Blokuje dostęp do zawartości komputera dostępnej dla administratora. Uwaga Tego hasła nie można użyć do uzyskania dostępu do zawartości narzędzia Setup. Hasło użytkownika QuickLock Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows. Zabezpiecza również dostęp do zawartości komputera i musi zostać wprowadzone po wyjściu ze stanu uśpienia lub hibernacji. Uniemożliwia dostęp do komputera, wyświetlając okno dialogowe Zaloguj systemu Windows. Używanie funkcji QuickLock Funkcja QuickLock chroni komputer poprzez wymóg wprowadzenia hasła w oknie dialogowym Zaloguj systemu Windows przed uzyskaniem dostępu do komputera. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji QuickLock konieczne jest ustawienie hasła użytkownika lub administratora systemu Windows. Po ustawieniu hasła użytkownika lub administratora wykonaj następujące czynności: 1. Zainicjuj funkcję QuickLock, naciskając klawisze fn+f6. 2. Zakończ działanie funkcji QuickLock, wpisując hasło użytkownika lub administratora systemu Windows. Ustawianie haseł w narzędziu Setup Hasło Funkcja Hasło administratora* Blokuje dostęp do narzędzia Setup. Po ustawieniu tego hasła jego podawanie jest wymagane przy każdym uruchomieniu narzędzia Setup. OSTROŻNIE W przypadku utraty hasła administratora dostęp do narzędzia Setup nie będzie możliwy. PLWW Ustawianie haseł w systemie Windows 3

8 Hasło Funkcja Hasło uruchomieniowe* Blokuje dostęp do zawartości komputera. Po ustawieniu tego hasła jego wprowadzanie jest konieczne przy każdym włączeniu, ponownym uruchomieniu komputera lub jego wznowienia ze stanu hibernacji. * Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł znajdują się w kolejnych częściach. OSTROŻNIE W przypadku zapomnienia hasła uruchomieniowego nie jest możliwe włączenie komputera, jego ponowne uruchomienie oraz powrót z hibernacji. Hasło administratora Hasło administratora chroni ustawienia konfiguracyjne i informacje identyfikacyjne systemu zawarte w narzędziu Setup. Po ustawieniu tego hasła jego podawanie jest wymagane przy każdym uruchomieniu narzędzia Setup. Hasło administratora nie może być używane zamiennie z hasłem administratora systemu Windows, nie jest wyświetlane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmieniania ani usuwania. Należy upewnić się, że hasło zostało zapisane i że jest przechowywane w bezpiecznym miejscu. Zarządzanie hasłem administratora Aby ustawić, zmienić lub usunąć to hasło: 1. Otwórz narzędzie Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu narzędzia konfiguracyjnego. 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Administrator password (Hasło administratora), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby ustawić hasło administratora, wprowadź nowe hasło w polach Enter New Password (Wprowadź nowe hasło) i Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby zmienić hasło administratora, wprowadź aktualne hasło w polu Enter Current Password (Wprowadź aktualne hasło), wprowadź nowe hasło w polach Enter New Password (Wprowadź nowe hasło) i Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby usunąć hasło administratora, wprowadź aktualne hasło w polu Enter Password (Wprowadź hasło), a następnie naciśnij klawisz enter 4 razy. 3. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć narzędzie Setup, naciśnij klawisz f10, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 4 Rozdział 2 Korzystanie z haseł PLWW

9 Wprowadzanie hasła administratora Po wyświetleniu na ekranie monitu Enter Password (Wprowadź hasło) należy wpisać hasło administratora (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła administratora podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Hasło uruchomieniowe Hasło uruchomieniowe uniemożliwia nieautoryzowane korzystanie z komputera. Po ustawieniu tego hasła jego wprowadzanie jest konieczne przy każdym włączeniu, ponownym uruchomieniu komputera lub jego wznowienia ze stanu hibernacji. Hasło uruchomieniowe nie jest wyświetlane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmiany lub usuwania. Zarządzanie hasłem uruchomieniowym Aby ustawić, zmienić lub usunąć to hasło: 1. Otwórz narzędzie Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu narzędzia konfiguracyjnego. 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno Security > Power-On Password (Zabezpieczenia > Hasło uruchomieniowe), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby ustawić hasło uruchomieniowe, wprowadź nowe hasło w polach Enter New Password (Wprowadź nowe hasło) i Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby zmienić hasło uruchomieniowe, wprowadź aktualne hasło w polu Enter Current Password (Wprowadź aktualne hasło), wprowadź nowe hasło w polach Enter New Password (Wprowadź nowe hasło) i Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby usunąć hasło uruchomieniowe, wprowadź aktualne hasło w polu Enter Current Password (Wprowadź aktualne hasło), a następnie naciśnij klawisz enter 4 razy. 3. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć narzędzie Setup, naciśnij klawisz f10, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. Wprowadzanie hasła uruchomieniowego Po wyświetleniu na ekranie monitu Enter Password (Wprowadź hasło) należy wpisać hasło (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. PLWW Ustawianie haseł w narzędziu Setup 5

10 3 Używanie oprogramowania antywirusowego Korzystanie z komputera w celu wysyłania i odbierania poczty oraz uzyskiwania dostępu do sieci lokalnej i Internetu naraża go na ataki wirusów komputerowych. Wirusy komputerowe mogą zablokować system operacyjny, aplikacje lub programy narzędziowe lub powodować ich nieprawidłowe działanie. Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i, w większości przypadków, naprawić powodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, należy jest regularnie aktualizować. Program antywirusowy Norton Internet Security jest preinstalowany na komputerze. Program ten posiada licencję na 60 dni bezpłatnych aktualizacji. Zdecydowanie zaleca się ochronę komputera przed nowymi wirusami po upłynięciu 60 dni poprzez zakupienie przedłużonej licencji na aktualizacje. Instrukcje dotyczące wykorzystania i aktualizacji programu Norton Internet Security oraz zakupu przedłużonej licencji znajdują się w programie. Aby uzyskać dostęp do programu Norton Internet Security, należy wybrać kolejno Start > Wszystkie programy. Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, wpisz słowo wirusy w polu Wyszukaj w oknie Pomocy i obsługi technicznej. 6 Rozdział 3 Używanie oprogramowania antywirusowego PLWW

11 4 Używanie oprogramowania zapory Jeżeli komputer jest używany do wysyłania i odbierania poczty oraz uzyskiwania dostępu do sieci lokalnej i Internetu, nieupoważnione osoby mogą uzyskać informacje o użytkowniku, komputerze oraz dane użytkownika. W celu ochrony prywatności użytkownika komputera zalecane jest korzystanie z oprogramowania zapory wstępnie zainstalowanego na komputerze. Funkcje zapory obejmują rejestrowanie, raportowanie i automatyczne alarmy w celu monitorowania całego ruchu przychodzącego i wychodzącego. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi zapory lub skontaktować się z jej producentem. Uwaga W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e- mail. Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory. PLWW 7

12 5 Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń OSTROŻNIE Aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia lub utraty danych z powodu naruszenia zabezpieczeń i działalności wirusów komputerowych, należy instalować wszystkie aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu alertu. Dodatkowe aktualizacje systemu operacyjnego lub innego oprogramowania mogły zostać udostępnione po dostarczeniu komputera. Aby pobrać wszystkie dostępne aktualizacje i zainstalować je na komputerze: Należy co miesiąc uruchamiać usługę Windows Update w celu zainstalowania najnowszych aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Użyj łącza aktualizacji znajdującego się w Start > Wszystkie programy > Windows Update. Aktualizacje systemu Windows i innych aplikacji Microsoft są okresowo udostępniane. Aktualizacje można w miarę udostępniania pobierać z witryny internetowej firmy Microsoft oraz korzystając z łącza aktualizacji w oknie Pomocy i obsługi technicznej. 8 Rozdział 5 Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń PLWW

13 6 Instalowanie opcjonalnej linki zabezpieczającej Uwaga Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa. 1. Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu. 2. Włóż klucz (1) do blokady linki (2). 3. Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją przy użyciu klucza. Uwaga Położenie gniazda linki zabezpieczającej może się różnić w zależności od modelu. PLWW 9

14 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) Uwaga Położenie czytnika linii papilarnych może się różnić w zależności od modelu. 10 Rozdział 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) PLWW

15 Położenie czytnika linii papilarnych Czytnik linii papilarnych to mały metaliczny czujnik znajdujący się w jednym z poniższych obszarów komputera: W pobliżu dolnej krawędzi płytki dotykowej TouchPad Z prawej strony klawiatury Na górze z prawej strony wyświetlacza Zależnie od modelu komputera, czytnik linii papilarnych może być ustawiony poziomo lub pionowo. Oba ustawienia wymagają przesunięcia palca prostopadle do metalicznego czujnika. Rejestrowanie odcisków palców Czytnik linii papilarnych umożliwia logowanie się do systemu Windows z wykorzystaniem odcisku palca zarejestrowanego w programie VeriSoft Access Manager zamiast przy użyciu hasła systemu Windows. Niezależnie od tego, czy używany jest komputer firmy HP ze zintegrowanym lub opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych, logowanie do systemu Windows z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych wymaga wykonania dwóch czynności: 1. Skonfigurowanie czytnika linii papilarnych. 2. Użycie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania się do systemu Windows. PLWW Położenie czytnika linii papilarnych 11

16 Krok 1: Konfigurowanie czytnika linii papilarnych Uwaga Jeśli używany jest opcjonalny czytnik linii papilarnych, podłącz go do komputera przed wykonaniem poniższych kroków. Aby skonfigurować czytnik linii papilarnych: 1. W systemie Windows kliknij dwukrotnie ikonę programu VeriSoft Access Manager w obszarze powiadomień na pasku zadań. 2. Na stronie My Identity (Moja tożsamość) kliknij opcję Log On (Zaloguj) znajdującą się w prawym górnym rogu strony. Zostanie otwarte okno VeriSoft Access Manager Logon Wizard (Kreator logowania programu VeriSoft Access Manager). 3. Na stronie Introduce Yourself (Przedstaw się) wprowadź hasło systemu Windows dla użytkownika, jeśli zostało ustawione i kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Na stronie Services and Applications (Usługi i aplikacje) kliknij opcję I want to (Chcę), a następnie kliknij Register Fingerprints (Zarejestrować odciski palców). Uwaga Domyślnie program VeriSoft Access Manager wymaga zarejestrowania co najmniej dwóch różnych odcisków palców. 5. Po otwarciu okna VeriSoft Access Manager Registration Wizard (Kreator rejestracji programu VeriSoft Access Manager) kliknij przycisk Next (Dalej) i wolno przesuń palec w dół po czytniku linii papilarnych. Uwaga Domyślnie jako pierwszy rejestrowany jest odcisk palca wskazującego prawej ręki. Ustawienie domyślne można zmienić, klikając palec, który ma zostać zarejestrowany jako pierwszy na lewej lub prawej dłoni. Wybrany palec zostanie oznaczony obramowaniem. 6. Przesuwaj palec po czytniku linii papilarnych do momentu, kiedy palec na ekranie stanie się zielony. Uwaga Pasek postępu przesuwa się do przodu po każdym przesunięciu palca. Do zarejestrowania odcisku palca wymagane jest kilkakrotne przesunięcie palca. Uwaga Jeśli podczas rejestrowania odcisku palca konieczne będzie rozpoczęcie procesu od nowa, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy palec wyróżniony na ekranie, a następnie kliknąć polecenie Start Over (Zacznij od nowa). 7. Kliknij na ekranie inny palec do zarejestrowania, a następnie powtórz kroki 5 i 6. Uwaga Kliknięcie przycisku Finish (Zakończ) przed zarejestrowaniem co najmniej dwóch odcisków palców spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Należy kliknąć przycisk OK, aby kontynuować. 8. Po zarejestrowaniu co najmniej dwóch odcisków palców kliknij przycisk Finish (Zakończ). 9. Aby skonfigurować czytnik linii papilarnych dla innego użytkownika systemu Windows, zaloguj się do systemu Windows jako ten użytkownik, a następnie wykonaj kroki od 1 do Rozdział 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) PLWW

17 Krok 2: Użycie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania się do systemu Windows Aby zalogować się do systemu Windows z wykorzystaniem odcisku palca: 1. Natychmiast po zarejestrowaniu odcisków palców uruchom ponownie system Windows. 2. Przesuń zarejestrowany palec w celu zalogowania się do systemu Windows. PLWW Rejestrowanie odcisków palców 13

18 Indeks A aktualizacje krytyczne, oprogramowanie 8 C czytnik linii papilarnych 10 czytnik linii papilarnych, położenie 11 H hasła administrator 4 uruchamianie 5 ustawione w systemie Windows 3 w narzędziu Setup 3 hasło administratora wprowadzanie 5 zarządzanie 4 hasło uruchomieniowe wprowadzanie 5 zarządzanie 5 Q QuickLock 3 R rejestrowanie odcisków palców 11 W Windows, ustawione hasła 3 wprowadzanie hasła administratora 5 wprowadzanie hasła uruchomieniowego 5 Z zabezpieczenia funkcje 1 hasła 2 zarządzanie hasłem administratora 4 zarządzanie hasłem uruchomieniowym 5 L linka, zabezpieczająca 9 linka zabezpieczająca 9 N narzędzie Setup ustawione hasła 3 O oprogramowanie aktualizacje krytyczne 8 antywirusowe 6 zapora 7 oprogramowanie antywirusowe 6 oprogramowanie zapory 7 14 Indeks PLWW

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r.

Zabezpieczenia. Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r. Zabezpieczenia Numer katalogowy dokumentu: 405531-241 Stycze 2006 r. Spis tre ci 1 Funkcje zabezpiecze 2 Hasła Hasła programu Computer Setup i hasła systemu Windows.............................. 2 1 Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zasady zabezpieczeń lokalnych

Zasady zabezpieczeń lokalnych Zasady zabezpieczeń lokalnych Aplikację Zasady zabezpieczeń lokalnych uruchamiamy w Panelu sterowania wybierając Narzędzia administracyjne i Zasady zabezpieczeń lokalnych. Lub komendą secpol.msc Za jej

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI: Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania WorldShip za pomocą płyty DVD z aplikacją WorldShip. Oprogramowanie WorldShip można również

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Karty zewnętrzne Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego.

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego. COMBIDATA Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot adres do korespondencji: ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia telefon: +58 550 9 550 fax:+58 550 9 551 e-mail: biuro@combidata.pl http://www.eduportal.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo