Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie"

Transkrypt

1

2 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego Warszawa tel Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka Kozłowska-Pelczarska Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Druk: Drukarnia Braci Grodzickich w Piasecznie 2

3 Olimpijczycy z warszawskich szkół zawodowych Szkoły branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA GASTRONOMICZNA w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego TECHNIKUM GASTRONOMICZNO HOTELARSKIE NR 2 im. prof. Stanisława Bergera ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 20 im. prof. Stanisława Bergera w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Technikum spożywczo-gastronomiczne im. Jana Pawła II Zasadnicza szkoła spożywczo-gastronomiczna im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych TECHNIKUM HOTELARSKO TURYSTYCZNO GASTRONOMICZNE NR 21, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 64 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr TECHNIKUM NR 26, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 im. MICHAŁA KONARSKIEGO w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego Szkoły branży ekonomicznej i turystycznej TECHNIKUM NR 3 im. Ludwika Krzywickiego w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego TECHNIKUM NR 8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37 w Zespole Szkół nr TECHNIKUM NR TECHNIKUM NR 11 w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego TECHNIKUM NR 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego TECHNIKUM NR 23 im. Fryderyka Skarbka ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39 w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego TECHNIKUM nr 25 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 18 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8 w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego TECHNIKUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego TECHNIKUM NR 12 w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich TECHNIKUM NR 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych Szkoły branży budowlanej TECHNIKUM BUDOWLANE NR 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Zespole Szkół nr SPIS TREŚCI

4 TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 im. prof. Stefana Bryły w Zespole Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły TECHNIKUM ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego Szkoły branży samochodowej TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego ZASADNICZA SZKOŁA SAMOCHODOWA NR 2 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 2 ZASADNICZA SZKOŁA SAMOCHODOWA NR 1 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego TECHNIKUM NR 6, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 w Zespole Szkół nr Szkoły branży elektronicznej, elektrycznej, informatycznej i mechanicznej TECHNIKUM NR 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, dawna Kolejówka TECHNIKUM NR TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 57 w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej ŻYWICIEL w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych TECHNIKUM ELEKTRYCZNE NR 2 im. Synów Pułku ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 61 w Zespole Szkół nr TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr TECHNIKUM MECHANICZNE NR 5 w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza Groszkowskiego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 55 w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Szkoły innych branż jedyne w Warszawie TECHNIKUM GEOLOGICZNO-GEODEZYJNO-DROGOWE im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka w Zespole Szkół nr TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE im. Bohaterów Narwiku w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku TECHNIKUM OGRODNICZE, ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego

5 TECHNIKUM NR 27 im. Józefa Zawadzkiego w Zespole Szkół nr TECHNIKUM FOTOTECHNICZNE, ZASADNICZA SZKOŁA FOTOTECHNICZNA w Zespole Szkół Fototechnicznych TECHNIKUM POLIGRAFICZNE, ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego TECHNIKUM KSIĘGARSKIE im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr TECHNIKUM ODZIEŻOWE I FRYZJERSKIE im. Marii Bratkowskiej ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr TECHNIKUM MECHANICZNE NR 7, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 65 w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego TECHNIKUM NR 30, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31 w Zespole Szkół nr CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Szkoły zawodowe specjalne TECHNIKUM NR 28, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 50 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 4 w Instytucie Głuchoniemych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 51 im. Marii Grzegorzewskiej SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 52, TECHNIKUM NR 31 SZKOŁA POLICEALNA NR 40 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 53 SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 3 w Zespole Szkół Specjalnych nr ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 54 SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1 w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 62 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8a ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr Krótka charakterystyka zawodów

6 Drodzy Gimnazjaliści! Chciałbym gorąco zachęcić Was do wyboru technicznego kierunku kształcenia: wyboru technikum jako szkoły ponadgimnazjalnej, a następnie kontynuowania edukacji w ramach studiów na Politechnice Warszawskiej. Jak pokazują badania losów absolwentów naszej uczelni, osoby z wykształceniem technicznym nie mają większych trudności w znalezieniu ciekawej i dobrze płatnej pracy. Wbrew dość powszechnej opinii wybór technikum nie zamyka przed Wami możliwości studiowania w dalszej przyszłości. Wasi starsi koledzy i koleżanki bardzo dobrze sprawdzają się na wielu kierunkach studiów realizowanych w naszej uczelni, a niejednokrotnie pod względem umiejętności technicznych i laboratoryjnych przewyższają absolwentów liceów ogólnokształcących. Politechnika na pierwszych latach studiów prowadzi zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki i fizyki, które pomogą Wam w uzupełnieniu wiedzy zdobytej w technikach. Już dziś zapraszam Was na szereg zajęć organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiami na Politechnice. Wymienię tylko akademię i archipelag matematyki, cykl wykładów otwartych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych czy zajęcia z holografii na Wydziale Fizyki. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej oferty i już wkrótce powitamy Was jako studentów w murach Politechniki Warszawskiej. Prorektor Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 6

7 Gimnazjalistki! Gimnazjaliści! Przeczytajcie uważnie tę książeczkę! Prezentuje ona warszawskie szkoły zawodowe i ich ofertę kierunki kształcenia, szkolne projekty i programy. Znajdziecie w niej informacje, pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły. Decyzji ważnej, która w sposób istotny może wpłynąć na Wasze dalsze losy i jakość dorosłego życia. Od kilku lat warszawskie szkoły zawodowe proponują naukę zawodów, które dają szanse znalezienia dobrej, ciekawej pracy, dostosowując ofertę do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców. Wiele spośród nich realizuje innowacyjne programy nauczania, wykorzystuje fundusze unijne do organizowania płatnych staży, a ich uczniowie osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach. Wymiernym efektem tych działań są czołowe miejsca w rankingach ogólnopolskich i województwa mazowieckiego. Szkoły te, w dogodnych warunkach, kształcą w sposób nowoczesny i praktyczny. Oprócz wiedzy technicznej, bardzo ważnym elementem nauki jest przygotowanie absolwentów do pracy w zespole, bowiem umiejętności komunikacyjne, odpowiedzialność, rzetelność są cenione przez większość pracodawców, zarówno z niedużych firm jak i wielkich, międzynarodowych koncernów. Nasze szkoły zawodowe umożliwiają także uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i za granicą, pozwalają pogłębić znajomość języków obcych, niezbędną do życia we współczesnym świecie. W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na pracowników średniego szczebla technicznego z doświadczeniem zawodowym i dobrym przygotowaniem ogólnym. Stołeczne szkoły zawodowe dają szansę odbycia stażu i praktyki w krajach Unii Europejskiej i najlepszych, nowoczesnych rodzimych zakładach pracy, pozwalają zapoznać się z najnowszymi technologiami, umożliwiają stały kontakt ze środowiskiem akademickim, realizację pasji i zainteresowań. Kontynuacja nauki w jednej z nich nie ogranicza marzeń i planów, nie zamyka żadnej drogi, przeciwnie, ułatwia decyzję o wyborze kierunku dalszego kształcenia, założeniu własnej firmy czy zatrudnieniu w konkretnym przedsiębiorstwie. A pracodawcy coraz częściej i chętniej oferują pracę poznanym podczas praktyk uczniom. Zapoczątkowane w naszym mieście w ostatnich latach działania skutkują tym, że coraz więcej absolwentów gimnazjów w tym również ci, którzy myślą o kolejnych etapach nauki chce się najpierw nauczyć konkretnego zawodu. To ważna, niekiedy trudna, ale zarazem bardzo rozsądna decyzja. W jej podjęciu pomogą Wam pedagodzy i psychologowie szkolni, doradcy zawodowi w szkołach i poradniach psychologiczno- -pedagogicznych, wychowawcy pracujący w Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego. Pamiętajcie o tym, by rozważając decyzję o swojej przyszłości zawodowej, mieć świadomość własnych kompetencji i możliwości, ale także ograniczeń i słabości. I dlatego proszę: zastanówcie się zanim zdecydujecie, skorzystajcie z życzliwych podpowiedzi. I wybierajcie z głową! Powodzenia! Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy 7

8 System Edukacji w Polsce od r. K w al i f i k a c y j n e K ur s y Z a w o d o w e Liceum Ogólnokształcące - 3 lata Szkoły Wyższe Szkoły Policealne Technikum - 4 lata Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata K w al i f i k a c y j n e K ur s y Z a w o d o w e Gimnazjum - 3 lata I. Informacje ogólne 1. System edukacji w Polsce System oświaty od 1999 roku obejmuje następujące typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Re forma szkolnictwa zawodowego roz po częta w 2012 roku oprócz zmian pro gra mowych zmniejszyła liczbę typów szkół ponadgimnazjalnych. Absolwent gimnazjum ma do wyboru następujące typy szkół: 1) trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie oraz dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 2) trzyletnie liceum ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i dalszą edukację w szkole wyższej lub w szkole policealnej, 3) czteroletnie technikum umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki na uczelni lub podjęcie pracy. Absolwent szkoły średniej może kontynuować edukację w: 1) szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 2) szkole wyższej w systemie stacjonarnym, zaocznym lub eksternistycznym. Od 1998 roku oprócz szkół państwowych istnieją niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę, przedstawiane w tym informatorze, są szkołami publicznym nie pobierającymi opłat za naukę. 2. Europass Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i maturalnego przeprowadza- 8

9 nych przez okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy ze szkołami. Po pomyślnie zdanych egzaminach absolwent otrzymuje odpowiedni dyplom. Oprócz tego absolwent może uzyskać dodatkowe certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w określonej dziedzinie. Certyfikaty te są dodatkowym atutem zwiększającym szansę młodych ludzi na polskim i europejskim rynku pracy. Najbardziej znanym obecnie certyfikatem umożliwiającym lepszą prezentację kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie jest EUROPASS. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są to dokumenty, które mogą być wypełnione samodzielnie (Europass Curriculm Vitae, Europass Paszport Językowy) lub przez uprawnione instytucje (Europass Mobilność, Europass Suplement do Dyplomu, Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe). Europass Curriculm Vitae umożliwia przejrzyste zaprezentowanie swoich umiejętności i kwalifikacji. Europass Paszport Językowy pozwala na zaprezentowanie umiejętności językowych, niezbędnych do nauki i pracy w Europie. Europass Mobilność to dokument potwierdzający zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk oraz staży zagranicznych realizowanych za granicą w ramach wyjazdów zorganizowanych (tzw. europejskich ścieżek kształcenia). Taki dokument uzyskali na przykład uczniowie Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, którzy odbyli zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii. Europass Suplement do Dyplomu otrzymuje absolwent studiów wyższych wraz z dyplomem ukończenia studiów. Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, umożliwia każdemu absolwentowi lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych, dzięki czemu zwiększają się jego szanse na rynku pracy w Polsce i w Europie. Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany bezpłatnie w języku polskim, a na życzenie absolwenta w języku angielskim przez okręgową komisję egzaminacyjną. 3. Kryteria naboru wybrane elementy zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Od 2014 r., zgodnie z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, to znaczy do: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.). Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015, w tym składania dokumentów, określa Mazowiecki Kurator Oświaty. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl). Ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: 1) Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimazjalnych m.st. Warszawy dokonywane jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji; 2) Kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 9

10 w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem. Kandydaci składają te dokumenty w szkołach, w których wcześniej złożyli kwestionariusze podania; 3) Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; 4) Szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły; 5) Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały pełnego naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą; 6) W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające: a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) osiągnięcia ucznia: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; c) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego; d) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli taki sprawdzian został przeprowadzony w szkole/szkołach wybranych przez kandydata); 7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie takie kryteria jak: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych szkół podane będą na ich stronach internetowych. 4. Badania lekarskie Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe muszą złożyć także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie można wykonać bezpłatnie w wybranych przychodniach medycyny pracy. Wykaz przychodni zostanie podany na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy i na stronach internetowych szkół zawodowych. W tegorocznym Informatorze pragniemy przedstawić laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich na przykładzie uczniów 5 szkół zawodowych: 1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8, 2. Technikum Elektroniczne nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. Zajączka 7, 3. Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56, 4. Technikum Samochodowe nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56, 5. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie ul. Przyrynek 9. 10

11 Olimpijczycy z warszawskich szkół zawodowych 1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8, Kamil Pytkowski Uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie kucharz, w bieżącym roku szkolnym odniósł ogromny sukces, przynoszący zaszczyt jemu i szkole złoty medal w międzynarodowym konkursie kulinarnym DECATHLON COO- KING COMPETITION Drugi rok z rzędu Kamil zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskim Festiwalu Borów Dolnośląskich Ale Pasztet. Wszystkie sukcesy uczeń zawdzięcza przede wszystkim swojej sumienności i pracowitości. Chętnie uczy się nie tylko w szkole, ale także w czasie praktyk zawodowych, pod okiem mistrzów sztuki kulinarnej. Kamil często udziela się w różnych imprezach organizowanych przez szkołę, bierze udział w warsztatach, szkoleniach oraz pokazach. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z rówieśnikami. Wyróżnia się sposobem bycia i kulturą osobistą. Jak sam mówi, w zawodzie kucharza rozmiłowany jest od dziecka. 2. Laureaci z Technikum Elektroniczne nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. Zajączka 7 Kamil Pytkowski Michał Chełstowski Jest już absolwentem Technikum. W 2013 r. zwyciężył w VI Ogólnopolskim konkursie Elektryzująca Pasja przedstawiając projekt pt. Quadrocopter. Jest też finalistą VI Olimpiady Innowacji Technicznych. Obecnie studiuje na Politechnice Wrocławskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i pasjami. Michał Chełstowski Kamil Komnacki Jest uczniem klasy czwartej Technikum. Otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku szkolnym 2012/2013 został finalistą Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości i zdobył indeks Politechniki Koszalińskiej. Zajął również 10. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Mikroprofesor. Brał udział w ogólnopolskim konkursie Net-Masters Cup oraz w Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej na etapie diecezjalnym. Uzyskał także certyfikat w ramach projektu IT Szkoła. 11

12 polskim Konkursie Informatycznym Mikroprofesor. Za wybitne wyniki w nauce otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz dwukrotnie uzyskał stypendium edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy Sapere Auso. Kamil Komnacki Kamil ma wszechstronne zainteresowania, w tym również humanistyczne. Bardzo chętnie gra w szachy i jeździ na rowerze. Sławomir Dańczak. Jest uczniem klasy czwartej Technikum, dwukrotnym laureatem w Ogólno- Sławomir Dańczak 3. Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56 Krzysztof Niedzieski i Mateusz Kwiatkowski Są uczniami klasy czwartej Technikum. W 2013 r. zostali finalistami XXXIX Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości: Krzysztof Niedzieski na miejscu I, a Mateusz Kwiatkowski na miejscu II. Ich pasja poszukiwań nowych rozwiązań technicznych i wykorzystywanie do tego najnowszych technologii informatycznych nie tylko pomaga im przygotować się skutecznie do zbliżających się egzaminów z przygotowania zawodowego, ale wpływa też na rozwój ich zainteresowań hobbistycznych i udział w różnych konkursach o charakterze twórczym. Planują kontynuowanie kształcenia na wyższych uczelniach technicznych. Krzysztof mechatronikę na politechnice, a Mateusz mechatronikę lub lotnictwo w Wojskowej Akademii Technicznej. Krzysztof Niedzieski i Mateusz Kwiatkowski 12

13 4. Technikum Samochodowe nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56 Adrian Górski Jest uczniem klasy czwartej Technikum. W roku szkolnym 2012/2013 został finalistą XIV Olimpiady Techniki Samochodowej; zdobył dyplom olimpijski i tytuł laureata za zajęcie II miejsca w kraju jako jedyny z grona drużyn warszawskich szkół samochodowych. Uczeń brał także udział w innych zawodach i turniejach, jak np. Olimpiada Wiedzy Technicznej, Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, Olimpiada Przedsiębiorczości. Adrian jest uczniem wyróżniającym się w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym i samorządowym szkoły. Jest stypendystą Polskiego Związku Motorowego. Adrian posiada szczególne uzdolnienia w zakresie przedmiotów zawodowych samochodowych, interesuje się rozwojem motoryzacji, bezpieczeństwem ruchu drogowego, doskonali swoje umiejętności jazdy samochodem startując w kolejnych edycjach turnieju Bezpiecznie nam, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1. Adrian Górski 5. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie ul. Przyrynek 9 Od wielu lat uczniowie Technikum zdobywają wysokie lokaty w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. 5.1 Finaliści XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Nowy Sącz 2013 r. W zawodach centralnych XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uczniowie Technikum Architektoniczno-Budowlanego zespołowo zajęli 5 miejsce wśród 48 szkół z całej Polski Ṡześciu reprezentantów Technikum zostało finalistami. OWiUB a w 2012 r. laureatem jubileuszowej XXV edycji. Maciej Jakóbczyk Jest absolwentem Technikum, studiuje na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania to: architektura, budownictwo, oraz motoryzacja. W 2013r. został finalistą XXVI Maciej Jakóbczyk 13

14 Kacper Kwiatkowski Jest absolwentem Technikum, pracuje w firmie budowlanej i studiuje zaocznie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania to: architektura, budownictwo oraz sztuki walki. Finalistą OWiUB został dwukrotnie w 2012 r. oraz w 2013 r. Jarosław Gmurczyk Jest uczniem Technikum, interesuje się piłką nożną i siatkówka nie tylko teoretycznie. Lubi rysować odręcznie i zamierza studiować na Politechnice Warszawskiej. Kacper Kwiatkowski Bartosz Szymański Jest uczniem klasy drugiej, najmłodszy finalista w reprezentacji Technikum. Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 uzyskał najwyższą średnią w szkole 5,45. Interesuje się nowymi technologiami i zamierza studiować na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jarosław Gmurczyk Karol Rowicki Jest absolwentem Technikum, został finalistą w 2013r. Karol Rowicki Bartosz Szymański Marcin Kaczmarczyk Jest absolwentem Technikum, został finalistą w 2013r. 14

15 Wydział Mechaniczny, Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych. Tytuł finalisty uzyskał za pracę w kategorii pomysł techniczny pt.: Dwustopniowy zestaw filtracyjny do oczyszczania i uzdatniania wody z wykorzystaniem filtrów samo płuczących. Jego zainteresowania: żeglarstwo, mechanika, turystyka. Marcin Kaczmarczyk 5.2 Finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych 2013 r. reprezentujący Technikum Architektoniczno Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego: Marta Kostrowicka i Anna Kurzępa Są uczennicami klasy czwartej o specjalności technik urządzeń sanitarnych, tytuł finalisty uzyskały za pracę konkursową w kategorii ekologia pt.: FIT-IDEA. Interesują się architekturą i nowościami technologicznymi. Po ukończeniu szkoły zamierzają studiować na uczelni technicznej. Jan Maciejak Daniel Naduk Jest absolwentem Technikum, studiuje architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Tytuł finalisty uzyskał za pracę w kategorii ekologia pt.: Jak wybudować dom ekologiczny. Uczy się języka francuskiego ponieważ zamierza studiować w Szwajcarii. Jego zainteresowania: architektura, dobra książka i teatr. Marta Kostrowicka i Anna Kurzępa Jan Maciejak Jest absolwentem Technikum, obecnie studiuje w Akademii Morskiej w Gdyni, Daniel Naduk 15

16 Szkoły branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej 1.1. TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA GASTRONOMICZNA w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego ul. Poznańska 6/ Warszawa, Śródmieście tel./fax Dyrektor mgr inż. Jolanta Litniewska Sukcesy szkoły Olimpiady i konkursy Uczniowie uczestniczą w licznych olimpiadach i konkursach zawodowych, sportowych, kulturowych, uzyskując w nich wysokie lokaty. Co roku biorą udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności (rok 2013 III miejsce), Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Najważniejsze osiągnięcia uczniów: w Międzynarodowym Konkursie Decathlon Cooking Competition 2013 złoty medal; w Ogólnopolskim Konkursie Kuchnia Polska na Mazowszu 2013 II miejsce w kategorii kulinarnej i I miejsce w kategorii kelner, Grand Prix dla szkoły w kategorii łącznej; w V Ogólnopolskim Konkursie Młodych Talentów I miejsce i tytuł Mistrza Kuchni Śląskiej; w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Mistrzów. Ugotuj to I miejsce; w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym Kuchnia Zajęcia z mistrzem Kurtem Schellerem Zawody w technikum Technik hotelarstwa Technik żywienia i usług gastronomicznych Kelner Zawody w zasadniczej szkole zawodowej» Cukiernik» Kucharz 16 Polska Wczoraj i Dziś 2013 II i III miejsce; w Ogólnopolskim Festiwalu Kulinarnym Borów Dolnośląskich,,Ale Pasztet III miejsce; w I Mazowieckim Konkursie Szkolnictwa Zawodowego I miejsce; w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Gastronomicznych I miejsce; w Konkursie Łosoś Norweski w Kuchni Polskiej I miejsce, w Carvingowych Mistrzostwach Polski Juniorów II miejsce; w XII Międzynarodowym Konkursie Bartolomeo Scappi we Włoszech I miejsce; w XIX Międzynarodowym Konkursie Barmańskim Juniorów EUROCUP 2011 na Słowacji I i III miejsce; w Olimpiadzie Młodych Barmanów BACARDI MARTINI 2011, wyróżnienia i V miejsce. Ważne osiągnięcia Dzięki dobrym wynikom w nauce i sukcesom w konkursach i olimpiadach najlepsi uczniowie po raz kolejny otrzymali stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy, Stypendia Jana Pawła II, stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendia w ramach projektu Regionalny Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych. Organizowane są szkolenia o charakterze zawodowym, po których uczniowie otrzymują certyfikaty, a najlepsi uczestniczą w szkoleniach w zagranicznych hotelach. Obok przygotowania uczniów do kariery zawodowej rozwijane są zdolności humanistyczne i sportowe, czego dowodem są certyfikaty, wyróżnienia i liczne dyplomy, m.in.: Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych Wars i Sawa, Certyfikat Szkoła bez

17 przemocy, honorowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy Szkoła z Pomysłem na Kulturę, tytuł Szkoła Odkrywców Talentów, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2011 szkoła została laureatem ogólnopolskiego konkursu Lider Edukacji Zawodowej, organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodą w konkursie była nowoczesna pracownia językowa. Szkoła jest organizatorem okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. O wysokim poziomie kształcenia w szkole świadczą przede wszystkim sukcesy w nauce. Od wielu lat szkoła należy do czołówki najlepszych warszawskich techników pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. W 2013 r. szkoła osiągnęła najwyższą zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe spośród wszystkich szkół zawodowych Warszawy (88,5% w technikum, 95% w zasadniczej szkole zawodowej). Baza technodydaktyczna Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażoną bazą do kształcenia w zakresie gastronomii i hotelarstwa: 14 pracowniami technologicznymi, 2 pracowniami obsługi konsumenta, pracownią hotelarską oraz restauracją szkolną i warsztatami szkolnymi, w których młodzież może realizować praktyczną naukę zawodu. 17 Odpowiednio wyposażone są też pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i ekonomicznych: 3 pracownie komputerowe, centrum multimedialne, bib lio te ka, 2 sale gimnastyczne, 2 siłownie, sala do aerobiku. W szkole znajdują się również: internat dla dziewcząt, stołówka i bufet. Każdy uczeń ma własną szafkę w szatni. Współpraca międzynarodowa Szkoła, będąc członkiem Stowarzyszenia Europejskich Szkół Hotelarsko-Turystycznych (AEHT) z siedzibą w Luksemburgu, umożliwia nauczycielom podnoszenie swoich kwalifikacji podczas staży zagranicznych, a uczniom udział w konkursach międzynarodowych. W latach r. w szkole realizowany jest projekt Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii, współfinansowany ze środków UE. Projekt ma uzupełnić kształcenie zawodowe w zakresie gastronomiczno-hotelarskim i zachęcić do podwyższania kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. W ramach projektu pracownie szkolne zostały doposażone w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, sprzęt multimedialny,

18 Szkoły branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej komputery i aktualne oprogramowanie używane w gastronomii i hotelarstwie. Uczniowie będą uczestniczyć w praktykach zawodowych w Niemczech. Współpraca z pracodawcami Szkoła kładzie nacisk na przygotowanie uczniów do pracy na konkurencyjnym rynku. Współpracuje z renomowanymi hotelami i restauracjami, organizując dla uczniów praktyki zawodowe. Są to m.in.: Hilton, Marriott, Sheraton, Westin, Mercure Warszawa Centrum, Le Regina, Bristol, Cafe Zamek, Novotel Orbis, Ibis Centrum, Courtyard, Radisson Blu Sobieski Hotel, Hyatt, Intercontinental, Polonia Palace Hotel. Często, po ukończeniu nauki, absolwenci są zatrudniani w miejscach odbywania praktyk. Szefowie tych zakładów szkolą również nauczycieli. Praktyczna nauka zawodu kelner Absolwenci Absolwenci są specjalistami w różnych dziedzinach hotelarstwa i gastronomii. Podejmują pracę w renomowanych hotelach i restauracjach. Wielu absolwentów to znakomici kucharze, kelnerzy i menadżerowie, często we własnych hotelach i restauracjach, w kraju i za granicą, niektórzy prowadzą telewizyjne programy kulinarne oraz wydają książki kucharskie. Absolwenci podejmują również studia wyższe na kierunkach: Dietetyka, Turystyka, Zarządzanie, w szczególności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale także na innych uczelniach. Prowadzona jest współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni oraz z Fundacją Klubu Szefów Kuchni, w ramach której odbywają się szkolenia, pomoc merytoryczna i sponsoring. Szefowie tych zakładów są jurorami organizowanych przez szkołę konkursów zarówno szkolnych, jak i zewnętrznych. Współpraca z uczelniami Szkoła współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższą Szkołą Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu, Wyższą Szkołą Ekonomiczną Almamer, Wyższą Szkołą im. Bogdana Jańskiego Wydziałem Pedagogiki. Inne Szkoła zapewnia bezpieczne warunki nauki. Uczniowie są pod stałą opieką medyczną pielęgniarki, odbywają się regularne badania lekarskie. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne: różne koła zainteresowań zawodowe, artystyczne, informatyczne, sportowe, w miarę potrzeb także zajęcia wyrównawcze. Uczniowie biorą udział w rozgrywkach dzielnicowych i warszawskich w piłce siatkowej, koszykowej, ręcznej i tenisie stołowym, zajmując miejsca medalowe. Uczniowie klas pierwszych mogą korzystać z zajęć na basenie. Spotkanie informacyjne: 18 marca 2014 r. godz

19 1.2. TECHNIKUM GASTRONOMICZNO HOTELARSKIE NR 2 im. prof. Stanisława Bergera ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 20 im. prof. Stanisława Bergera w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/ Warszawa, Praga Południe tel./fax Dyrektor mgr inż. Anna Chylińska Zawody w technikum Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Zawody w zasadniczej szkole zawodowej Cukiernik Kucharz Sukcesy szkoły Olimpiady i konkursy Uczniowie uczestniczą w olimpiadach i konkursach: w Mię dzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie; w Kulinarnym Pucharze Świata w Luksemburgu; w konkursie Savoir-vivre ; Kuchnia Polska wczoraj i dziś 2012 r. III miejsce; Kuchnia Polska na Mazowszu 2012 r. I miejsce; Zgotuj sobie sukces 2012 r. I i II miejsce, II Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych 2012 r. III miejsce, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2010 r. laureat; Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2011 r. I miejsce; Turniej Szkół Gastronomicznych 2011 r. i 2012 r. III miejsce. Konkurs barmański 19 Konkurs Kamis - jury i goście Ważne osiągnięcia Szkoła zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków UE Będę atrakcyjnym pracownikiem i Profesjonalista rynku gastronomicznego, w których brali uczniowie i nauczyciele. W ramach tych projektów uczestnicy ukończyli kursy: barmański, barista, sommelierski, z zakresu obsługi konsumenta oraz gastronomii, które podniosły kompetencje zawodowe zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W ramach projektów młodzież dodatkowo uczestniczyła w kursach języka angielskiego zawodowego oraz odbywała praktykę zawodową w renomowanych hotelach i restauracjach w Warszawie. Obecnie realizowany jest projekt Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii. Ponadto w szkole odbywają się spotkania i warsztaty kulinarne prowadzone przez szefów kuchni różnych warszawskich restauracji oraz firm takich jak: Kamis, Knorr, Norge i Sodexo. Uczniowie uczestniczą również w szkoleniach organizowanych przez firmę Makro.

20 Szkoły branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej Szkoła od 2009 r. organizuje szkolny konkurs gastronomiczny we współpracy z firmą Knorr, a od 2008 r. ogólnopolski konkurs pt. Życie ze smakiem.. pod patronatem firmy Kamis. Od 2006 r. szkoła jest odpowiedzialna za organizację etapu wojewódzkiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Uczniowie uzyskują stypendia: Prezydenta m. st. Warszawy; Prezesa Rady Ministrów oraz im. Jana Pawła II. Najzdolniejsi uczniowie zostali przyjęci do programu Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, którego głównym celem jest pomoc uczniom uzdolnionym poprzez organizowanie warsztatów i obozów naukowych. W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w latach r. szkoła zrealizowała projekty Warszawa w kształcie i smaku zaczarowana, Meandry hotelarstwa czyli trudna sztuka obsługi gości, Kuchnia Warszawska dziedzictwo niezapomniane włączając w nie też uczniów z innych warszawskich szkół. Szkoła uzyskała tytuł Szkoły Okrywców Talentów oraz uzyskała certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa. Młodzież chętnie uczestniczy w akcjach społecznych na rzecz przyrody i zwierząt. Baza technodydaktyczna Szkoła dysponuje 3 nowoczesnymi pracowniami gastronomicznymi, pracownią do obsługi konsumenta, pracownią hotelarską, wyposażoną w sprzęt zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, 2 pracowniami komputerowymi, biblioteką z dostępem do Internetu, 2 salami gimnastycznymi. Pozostałe sale lekcyjne mają dostęp do internetu oraz wyposażone są w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne, które cały czas są uaktualniane. Pracownia hotelarska Współpraca międzynarodowa Szkoła wzięła udział w projekcie Nowe europejskie bezpieczeństwo żywnościowe, który finansowany był przez Komisję Europejską oraz państwo włoskie, a realizowany przez Konsorcja Producentów Jabłek z Górnej Adygi CHOG, Speck z Górnej Adygi CHOG i Wina DOC z Górnej Adygi. Prowadzona jest współpraca z przedstawicielami szkół gastronomicznych z Japonii, w ramach której w szkole odbywają się spotkania. Szkołę odwiedziły również delegacje z Włoch i Niemiec. Spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego. W ramach realizowanego obecnie projektu Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii młodzież wyjedzie na praktyki zagraniczne do Niemiec. Współpraca z pracodawcami Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w renomowanych zakładach: hotel Marriott, Le Regina, Sheraton, Westin, Bristol, Sodexo, warszawskich restauracjach i cukierniach, w których mają możliwość nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności, ale znaleźć swoje przyszłe miejsce pracy. Pracodawcy chętnie pomagają uczniom w przygotowaniach do konkursów oraz wykonują pokazy technologii gastronomicznej. Szkoła współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni oraz z Klubem Szefów Kuchni. Cały czas szkoła nawiązuje nowe kontakty pozwalające na kształcenie zawodowe na coraz wyższym poziomie. Współpraca z uczelniami Od sześciu lat szkoła organizuje konfe- 20

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo