Reguły decyzyjne I. Praca domowa - Ćwiczenia Małgorzata Bartuś Michał Bednarski Michał Krucan Łukasz Kubczak 48171

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reguły decyzyjne I. Praca domowa - Ćwiczenia 05.12.2011. Małgorzata Bartuś 47892. Michał Bednarski 47895. Michał Krucan 48165. Łukasz Kubczak 48171"

Transkrypt

1 1 Reguły decyzyjne I Praca domowa - Ćwiczenia Małgorzata Bartuś Michał Bednarski Michał Krucan Łukasz Kubczak Paweł Ziółkowski 48627

2 2 Rice Policy - Rice food aid Koncept nr 1 Według konceptu pierwszego chcielibyśmy skupić się na problemie natury makroekonomicznej - rozważymy od czego zależy wysokość udzielanej pomocy w postaci ryżu dla krajów zagrożonych głodem. W naszych badaniach weźmiemy pod uwagę takie wskaźniki ekonomiczne jak: a. liczba ludności, PKB per capita, b. produkcja ryżu, c. śmiertelność noworodków na 1000 urodzeń żywych, d. udział terenów rolniczych, e. pomoc otrzymana (w USD), f. liczba lekarzy na 1000 osób. Biorąc pod uwagę, że ryż, dzięki swym właściwościom, jest dobrem łatwym do transportu oraz fakt, że w stosunkowo niewielu krajach jest produkowany w ilościach przekraczających potrzeby ludności, stanowi doskonały element walki z głodem na świecie. Na potrzeby zbudowania modelu przyporządkujemy kraje do trzech grup: a. kraje niepotrzebujące pomocy, b. kraje potrzebujące umiarkowanej pomocy c. kraje potrzebujące znaczącej pomocy Dokonamy tego poprzez dyskretyzację zmiennej objaśnianej na trzy przedziały. Przedstawiony powyżej problem jest wart analizy, gdyż przedstawia rzeczywiste zagadnienie, istotne dla światowej gospodarki. Obecnie wiele organizacji zajmuje się problemem niedożywienia i głodu na świecie. Ich działalność wpływa na działania podejmowane przez rządy najbogatszych państw. Warto również zauważyć, że walka z głodem jest jednym z kluczowych elementów istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (m.in. wśród Milenijnych Celów Rozwoju znajdziemy punkt wyeliminować skrajne ubóstwo i głód, w ramach którego ONZ pragnie zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, którzy cierpią głód). W naszych badaniach sięgniemy do informacji z zakresu demografii, gdyż będziemy odnosić się do struktury społeczeństwa w danych krajach i wskaźników ekonomicznych określających stopień zamożności w ww. Dane dotyczące wielkości pomocy w postaci dostawa ryżu, które wykorzystamy w naszej analizie, zaczerpniemy ze statystyk gromadzonych przez IRRI (International Rice Research Institute). Ponadto sięgniemy do danych dostarczanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy. Dodatkowo skorzystamy z opracowań znajdujących się na stronie Gapminder.org (prowadzonej przez sztokholmski Karolinska Institet). Źródła te są pewne, gdyż mamy tu do czynienia ze znanymi i szanowanymi organizacjami, które udostępniają dane bardzo wysokiej jakości (choć oczywiście w niektórych przypadkach

3 3 z powodu braku możliwości pomiaru natrafimy na brakujące dane, co jest jednak normalne w przypadku badania problemów krajów rozwijających się). Z racji tego, że problemy poruszane przez nas w tym opracowaniu są powszechnie badane, nie powinniśmy napotkać większych problemów z dostępem do potrzebnych nam danych. Wstępna analiza drzewo decyzyjne Wygenerowaliśmy drzewo decyzyjne dla części danych odpowiadających dziesięciu krajom. Wykres 1: Drzewo decyzyjne J48 wygenerowane na podstawie części danych (otrzymana pomoc w tysiącach ton ryżu, liczba ludności, PKB per capita) dla dziesięciu krajów. Model uproszczony. Na podstawie uproszczonego modelu okazało się, że decyzja o przypisaniu kraju nie zależy od liczby ludności, lecz tylko od PKB per capita (jeśli jest mniejsze od 467USD na osobę przypisujemy do grupy drugiej wymagających umiarkowanej pomocy; jeśli PKB jest większe, kraj nie potrzebuje pomocy). Otrzymane wyniki mają sens ekonomiczny i odpowiadają oczekiwaniom. Jak mogliśmy się spodziewać, liczba ludności nie wpływa na ocenę zapotrzebowania danego kraju. Również zgodnie z oczekiwaniami okazało się, że kraje biedniejsze bardziej potrzebują pomocy. W dalszych etapach badania, będziemy rozszerzać nasz model przez wprowadzanie wskaźników wspomnianych w akapicie pierwszym jako zmiennych objaśniających.

4 4 Analiza inwestycyjna spółki KGHM Koncept nr 2 W poniższym koncepcie postanowiliśmy przeanalizować jeden z aspektów inwestowania na giełdzie w czasie kryzysu i spowolnienia gospodarczego, co jest obecnie jednym z tematów numer jeden jeśli chodzi o wszelkie rynki finansowe na świecie. Coraz więcej krajów boryka się z problemami finansowymi, obligacje państw strefy euro rosną w przerażającym tempie, a widmo upadku kolejnych nacji jest na wyciągnięcie ręki. W momencie, gdy PKB w tych krajach notorycznie spada, a podatki są podwyższane, tracą na tym nie tylko obywatele, lecz głównie przedsiębiorstwa operujące na danym obszarze. Z tego powodu postanowiliśmy przeanalizować, czy obecnie inwestorzy są zainteresowani kupowaniem nowych pakietów akcji ze względu na ich stosunkowo niską cenę. Spółkę, którą poddamy analizie jest KGHM. Problem wydaje się być co najmniej intrygujący ze względu na obecną sytuację finansową na świecie. Każdego miesiąca indeksy giełdowe tracą na wartości konsekwentnie zmniejszając kapitalizację spółek. Do tego dochodzą problemy na rynku surowców związane z napięciami wynikającymi z interwencji Iranu na Bliskim Wschodzie oraz możliwym zakłóceniem w dostawach ropy. Podczas expose premiera Donalda Tuska, który zapowiedział opodatkowanie wydobycia miedzi, ceny akcji KGHM runęły w dół w niebywałym tempie. Mimo tych wszystkich czynników, na rynku nie brakuje optymistów, którzy są gotowi zainwestować swój kapitał w akcje spółek, które ich zdaniem są niedoszacowane. Nasz problem poza wątkiem ekonomicznym porusza również zagadnienia z zakresu rynków kapitałowych oraz finansów przedsiębiorstw. Wstępna analiza drzewo decyzyjne Do analizy wykorzystano informacje publikowane na portalach finansowych takich jak Money.pl czy StockWatch. Źródła te są publikowane przez profesjonalistów z branży finansowej i nie ma żadnych wątpliwości co do ich autentyczności. Wskaźniki jakich użyto podczas analizy to P/E, P/BV, wolumen sprzedanych akcji oraz procentowa zmiana indeksu WIG20. Niestety dokonując analizy nie dysponujemy danymi, które wskazałyby w jakim stopniu zakup akcji przez inwestorów powodowany jest przez wartości fundamentalne, a w jakim stopniu jest to czysta spekulacja nie mająca nic wspólnego z inwestowaniem.

5 5 Wykres 2: Drzewo decyzyjne J48 wygenerowane na podstawie uproszczonych danych wpływ czynników na inwestycje w akcje KGHM. Jak widać, przy uproszczonych danych, po wygenerowaniu drzewa J48 i dyskretyzacji wolumenu jest on określony przez zmianę wartości akcji wyrażoną w procentach oraz przez P/E (czyli cenę do zysku), natomiast nie bierze pod uwagę w ogóle P/BV (ceny rynkowej do wartości księgowej na akcję). Warto zauważyć, że wartość P/E ma tylko wpływ jeżeli cena akcji spadła o co najmniej 9%. Co tak naprawdę nie do końca odwzorowuje rzeczywistość. Jak zostało zaprezentowane powyżej model nie oddaje w 100% rzeczywistości panującej na rynkach. Można się doszukiwać wielu przyczyn, lecz do najważniejszych należą: wspomniana powyżej różnica pomiędzy spekulacją, a inwestowaniem w wartość fundamentalną spółki, brak danych na temat wartości wskaźników innych spółek z danej branży, brak jakichkolwiek informacji na temat planów inwestycyjnych, możliwych przejęć lub restrukturyzacji. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie da się zmierzyć intensywności spekulacji na danym rynku, zaś plany inwestycyjne ciężko jest przedstawić w naszym modelu na pomocą liczb. W celu ulepszenia naszego modelu najlepszym rozwiązaniem byłoby wsparcie naszego modelu o wyniki spółek konkurencyjnych w danej branży metali niezależnych i porównanie popytu na akcje spółki KGHM na tle innych firm.

6 6 DRAFT NBA Koncept nr 3 Problem dotyczy Draftu (naboru) do profesjonalnej amerykańskiej ligi koszykówki NBA. Sposób pozyskiwania zawodników przez drużyny amerykańskich zawodowych lig jest unikalny, a zarazem spektakularny i bardzo medialny. Sportowo liga NBA uchodzi za najlepszą na świecie i marzeniem każdego zawodnika na globie jest gra właśnie tam. W połączeniu z olbrzymimi pieniędzmi, którymi obraca się w tej lidze, draft staje się bardzo interesującym zagadnieniem decyzyjnym z podłożem zarówno sportowym, jak i ekonomicznym. Dodatkowo ostatni, jeden z najdłuższych w historii lock-outów, czyni to zagadnienie jeszcze ciekawszym i bieżącym. W odróżnieniu od lig europejskich, aby dostać się do ligi NBA nie można po prostu podpisać kontraktu z dowolną drużyną i wybiec na parkiet. Jedyną możliwością dostania się w szeregi zawodników NBA jest właśnie draft. W dużym uproszczeniu przebiega on następująco: 1. Istnieje pula zawodników zgłoszonych do draftu (muszą oni spełnić szereg wymagań, które na potrzeby krótkiego opracowania, pominięto) 2. Zespoły, które nie zakwalifikowały się do następnej rundy play-off w następnym sezonie, dostają liczbę losów odwrotnie proporcjonalną do liczby zwycięstw w sezonie zasadniczym. Losowane są 3 pierwsze drużyny do draftu (3 pierwsze, które będą mogły dobrać sobie zawodników). Kolejne drużyny (od 4 miejsca) wybierają zawodników w kolejności odwrotnej do liczby zwycięstw w sezonie zasadniczym. Jak więc widzimy, im drużyna gorzej spisywała się w rundzie zasadniczej, tym większą ma szansę na wylosowanie pierwszej pozycji w drafcie i wzięcie względnie najlepszego zawodnika. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż w historii NBA jedynkami w drafcie były takie gwiazdy jak Yao Ming, Shaquile O`Neil, Allen Iverson czy Chris Webber. Internet pełen jest stron poświęconych tematyce draftu. Większość z nich przechowuje statystyki zawodników losowanych w kolejnych sezonach. Jedną z cieszących się największym zaufaniem jest NBAdraft.com. Dane posiadane przez tą stronę pochodzą z oficjalnej strony NBA.com. Wraz z pracami nad tym zagadnieniem rozszerzenia i zdywersyfikowania wymagać będą źródła danych, aby uniknąć pomyłek i dotrzeć do zróżnicowanych informacji. Wstępna analiza drzewo decyzyjne W podstawowym modelu sprawdzać będziemy wg jakich kryteriów wybierani są zawodnicy od pierwszego do piątego, potem od szóstego do dziesiątego miejsca itd. aż do przedziału od 26. do 30. Reguł tych będziemy szukać tylko na podstawie elementarnych informacji o

7 7 zawodniku jego wzroście, wadze, pozycji oraz roczniku college u (od 1 do 4 plus kategoria zawodników zagranicznych - oznaczenia: Fr.=Freshman (1), So=Sophoreman (2), Jr.=Junior (3), Sr=Senior (4), Intl=International.) Wykres 3: Drzewo decyzyjne J48 wygenerowane na podstawie uproszczonych danych wpływ poszczególnych czynników na dostanie się do ligi NBA. Dane zostały pobrane za 3 ostatnie drafty, zawodników którzy byli na pozycjach od 1 do 30. Jak widzimy, program WEKA za najważniejsze kryterium uznał rocznik danego gracza na studiach, w przypadku drugorocznych (Sophoreman) istotna okazuje się też być waga. Pobieżnie rzecz ujmując jest to zgodne z logicznym rozumowaniem im starszy zawodnik tym mniej kuszący jest on w drafcie, zapewne gra już dłużej w lidze akademickiej i nikt się nim do tego czasu nie zainteresował, ponadto im młodszy zawodnik tym więcej potencjału można jeszcze z niego wykrzesać. Correctly Classified % Instances Incorrectly Classified % Instances Kappa statistic Tabela 1. Statystki drzewa z Wykresu 3 Patrząc jednak na statystyki tego drzewa wnioskować można, że jest ono wysoce nieskuteczne, co potwierdza dodatkowo bardzo niska statystyka Kappa. To również nie powinno dziwić w końcu tym co decyduje o jakości danego gracza są jego statystyki z gry: skuteczność, liczba punktów, zbiórek, przechwytów itp., a nie stricte jego warunki fizyczne. Te informacje zostaną dołączone w szerszym opracowaniu tego problemu.

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I.1 Pojęcie analizy technicznej I.1.1 Definicja analizy technicznej oraz przesłanki jej stosowania Nie warto zaczynać prezentacji narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwestowania...7. 1. Wprowadzenie do rynków walutowych...15. 2. Historia rynków walutowych...51. 3. Analiza fundamentalna...

Wstęp do inwestowania...7. 1. Wprowadzenie do rynków walutowych...15. 2. Historia rynków walutowych...51. 3. Analiza fundamentalna... Wstęp do inwestowania...7 1. Wprowadzenie do rynków walutowych...15 1.1. Specyfika rynków walutowych... 15 1.2. Zasady funkcjonowania...19 1.3. Uczestnicy rynku...25 1.4. Instrumenty rynków walutowych

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak inwestuje

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo