Raport półroczny IPO 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny IPO 2008"

Transkrypt

1 1

2

3 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący dla spółki debiut 11 Ranking Domów Maklerskich 14 Najskuteczniejsze domy maklerskie 14 Ranking - emisje powyżej 50 mln PLN 15 Ranking - emisje poniżej 50 mln PLN 16 Jakie korzyści przynosi spółce IPO 20 Droga na parkiet 21 Ile kosztuje debiut giełdowy 22 Partnerzy w drodze na IPO 22 NewConnect - Dla jakich firm NewConnect? 26 IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10; Wrocław tel.: str. Szanowni Państwo Ponad rok temu rozpoczął się trudny okres dla warszawskiej giełdy, a przez to dla inwestorów i emitentów. Rynek negatywnie zareagował i wciąż reaguje na niekorzystne informacje płynące z gospodarki USA, w szczególności z sektora finansowego i budowlanego. Niekorzystna sytuacja za oceanem, bezpośrednio przełożyła się na nastroje na rynkach kapitałowych Europy Zachodniej oraz dynamikę wzrostu gospodarczego krajów Starej Unii. Spółki często zawieszały lub odwoływały decyzje o debiucie. Na GPW w pierwszym półroczu 2008 r. zdecydowały się zadebiutować 23 spółki, które pozyskały łącznie ponad 1,8 mld PLN, ale jeżeli uwzględnimy całą ofertę spółki New Word Resources, która była oferowana równolegle na trzech parkietach suma ta rośnie do ponad 7,3 mld PLN. W tym samym czasie na NewConnect zadebiutowały 32 spółki. Emitenci decydujący się na tę formę finansowania rozwoju musieli liczyć się ze znacznie niższymi wycenami niż w trakcie hossy oraz ze znacznie niższą aktywnością inwestorów. Czy warto było w tym trudnym okresie przeprowadzić emisję? W Raporcie IPO przedstawiamy najlepsze debiuty oraz najskuteczniejsze domy maklerskie wprowadzające spółki na warszawski parkiet. Największym debiutem w pierwszym półroczu 2008 r. bezkonkurencyjnie była spółka Cyfrowy Polsat, która pozyskała 838,5 mln zł. Liderem w kategorii najatrakcyjniejszy debiut (stopa zwrotu miesiąc od debiutu w stosunku do ceny emisyjnej) została spółka New World Resources, której kurs akcji wzrósł o ponad 23%. Jedną z przyczyn tego wzrostu był minimalny wzrost cen węgla na rynkach światowych w przeciągu roku o ponad 200%, który bezpośrednio przełożył się na wynik spółki. Najbardziej znaczącym dla spółki debiutem okazał się debiut Power Media, która pozyskała kapitał przekraczający ponad trzykrotnie sumę bilansową sprzed debiutu. Na skuteczny debiut ma również wpływ działalność domów maklerskich, które poddaliśmy ocenie w czterech kategoriach. W rankingu emisji powyżej 50 mln złotych liderem zostały Dom Maklerski PENETRATOR i Centralny Dom Maklerski PEKAO, które przeprowadziły wspólnie ofertę Cyfrowego Polsatu. W rankingu emisji do 50 mln zł zeszłoroczny i wielokrotny zwycięzca Dom Maklerski IDM S.A. nie obronił swojej pozycji. Liderem rankingu za pierwsze półrocze 2008r. został AmerBrokers, który wygrał również w klasyfikacji liczby przeprowadzonych ofert. Oddaję w Państwa ręce kolejną edycję Raportu IPO. Raport dedykowany jest przyszłym emitentom, którzy chcą dołączyć do listy prestiżowych spółek notowanych na GPW oraz inwestorom, którzy coraz uważniej analizują inwestycje i szukają atrakcyjnych ofert. 3

4 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 RAPORT PÓŁROCZNY IPO Sytuacja makroekonomiczna na świecie Pierwsze półrocze 2008 było okresem wyjątkowo trudnym dla inwestorów głównie z powodu złych informacji dochodzących ze Stanów Zjednoczonych. W grudniu sprzedaż nowych domów spadła do 604 tys. wobec 647 tys. w listopadzie, co było najgorszym wynikiem od 12 lat. Słaba sprzedaż bezpośrednio przełożyła się na budowę nowych domów. W lutym liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 7,8 % do poziomu 978 tys. Zła sytuacja na rynku nieruchomości wpłynęła bezpośrednio na sytuację dużych instytucji finansowych. W styczniu Citigroup ogłosił, że w IV kwartale miał 9,8 mld USD straty co jest najgorszym wynikiem w 196 letniej historii banku. Rozczarowały również wyniki innych banków. Merrill Lynch wygenerował 2 mld USD straty, a czwarty co do wielkości bank w USA Wachovia Corp. wykazał stratę w wysokości 400 mln USD. Przyczyną zaburzeń na rynku był również wzrost cen surowców, przede wszystkim ropy, której cena wzrosła od początku roku o ponad 44 % osiągając 11 lipca niebagatelną wartość ponad 147 USD za baryłkę. Ludwik Sobolewski Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia ze zdarzeniami, których nie dało się przewidzieć. Mam na myśli spekulacje na rynku ropy, czy rozmiary problemów w sektorze finansowym w USA. Miało to poważny wpływ na nasz rynek, dotknęło inwestorów, także tych indywidualnych, czy zaangażowanych poprzez fundusze. To odciągnęło również inwestorów zagranicznych od naszego rynku. Mimo tego rynek IPO w Warszawie, w porównaniu do innych giełd w Europie, rozwijał się dobrze i możemy pochwalić się naprawdę niezłymi wynikami. W pierwszym półroczu 2008 roku do notowań na Główny Rynek weszły 23 nowe spółki. Wartość ich ofert przekroczyła 7,3 mld zł. Warszawska giełda jest jedną z najlepszych wśród europejskich parkietów pod względem liczby nowych spółek i wartości IPO i zajmuje drugie miejsce po giełdzie londyńskiej. Wyprzedziliśmy tak duże rynki jak NYSE-Euronext, Nasdaq-OMX, czy giełda we Frankfurcie, a to wszystko miało miejsce w bardzo niekorzystnych warunkach panujących na światowych rynkach finansowych. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Polska mimo dobrych danych makroekonomicznych, również poddała się ogólnoświatowej tendencji. Bardzo duży wpływ na wydarzenia na GPW miały fundusze inwestycyjne. Jak podają analizy online w I półroczu 2008 r. w krajowych funduszach inwestycyjnych różnica pomiędzy wartością sprzedaży i umorzeń wyniosła 19,8 mld PLN. Aktywa samych funduszy zagranicznych zmalały w styczniu o 11,5 %, czyli o 339 mln PLN. W ujęciu półrocznym oprócz samych aktywów znacząco zmieniła się też ich struktura. Kosztem funduszy akcyjnych, najbardziej zyskała grupa funduszy akcji sektorowych, w której największą rolę odgrywają fundusze inwestujące w spółki surowcowe. Zła sytuacja na rynku spowodowała zwiększenie udziału funduszy pieniężnych oraz funduszy z ochroną kapitału. Jednocześnie udział procentowy akcji w OFE spadł z 34,71% w grudniu 2007 do 27,3% w czerwcu Jest to najniższe zaangażowanie OFE w akcjach od 5 lat. W efekcie stopy zwrotu z głównych indeksów w minionym półroczu wyniosły odpowiednio: WIG - 25,89 %, WIG20-24,26 % i mwig40-35,02 %. Wartość obrotu akcjami sięgnęła tylko 168 mld PLN. Słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie spowodowała spadek kapitalizacji GPW do poziomu mld PLN. Mimo dużych spadków wszystkich indeksów warszawskiej giełdy, do końca czerwca na rynku głównym GPW zadebiuto- wały 23 spółki, których oferty warte były łącznie ponad 7 mld PLN. W tym samym czasie na NewConnect zadebiutowało 32 spółki. Pod względem liczby i wartości debiutów po drugim kwartale 2008 roku GPW zajęła drugie miejsce w Europie, ustępując jedynie giełdzie w Londynie. Pierwsza połowa roku była okresem trudnym dla emitentów. Do czerwca 15 firm zawiesiło lub odwołało publiczną ofertę. Emitenci, którzy zdecydowali się na debiut musieli liczyć się z problemami przy plasowaniu oferty. Stopy redukcji przy zapisach były zdecydowanie niższe, a ceny emisyjne w przeważającej części przypadków ustalane były bliżej dolnego poziomu widełek cenowych. Cały czas utrzymywała się jednak dobra tendencja liczby Tabela 1. Liczba debiutów na GPW w latach * Rok Liczba debiutów na GPW * 23 *dane do końca czerwca 2008r. 4

5 5

6 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 debiutów na GPW spółek zagranicznych. Od stycznia do czerwca kapitał przez warszawski parkiet pozyskało 3 zagranicznych emitentów (New World Resources, Atlas Estates Limited, Belvedere) Wykres 1. Łączna ilość spółek zagranicznych notowanych na europejskich parkietach co daje łączną liczbę 25 spółek zagranicznych notowanych na warszawskim parkiecie. Jest to efekt realizacji nadrzędnego celu GPW - budowy centrum finansowego Europy Środkowo- Wschodniej w Warszawie. Bratislavia Stock Exchange Bucharest Stock Exchange 0 1 Do wejścia na GPW zagraniczne firmy zachęcało przede wszystkim stabilność i wysoka kapitalizacja, zróżnicowana baza inwestorów oraz niskie koszty pozyskania kapitału w porównaniu do innych europejskich parkietów. Struktura debiutów Budapest Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Ljublijana Stock Exchange Spółki, które debiutowały na warszawskim parkiecie w pierwszym półroczu 2008 r., zróżnicowane były pod względem wielkości, branży emitenta oraz podmiotu oferującego. W Tabeli 2 przedstawiamy pełną listę tegorocznych debiutów. Prague Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Wiener Stock Exchange Podobnie jak w roku 2007 zadebiutowały spółki z niemal wszystkich sektorów gospodarki. Pod względem ilości spółek z branży, nasz ranking wygrały media (3 spółki). W maju mieliśmy do czynienia z drugą co do wielkości publiczną ofertą spółki Cyfrowy Polsat z emisji publicznej pozyskał 838 mln PLN. Co ciekawe, mimo słabej koniunktury na rynku nieruchomości, wysoką aktywnością w pozyskiwaniu kapitału przez GPW wykazały spółki bezpośrednio związane z budownictwem. Wartość emisji spółek, które zajmują się szeroko rozumianym budownictwem wyniosła prawie 410 mln *źródło: GPW 6

7 Tabela 2. Zestawienie debiutów w 2008 roku. Lp. Spółka Data debiutu Wielkość emisji w mln PLN Branża Dom Maklerski 1 Atlas Estates Limited ,00* nieruchomości UniCredit CAIB Polska S.A. 2 Optopol Technology ,0 produkcja inna Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 3 ZM Herman ,9 spożywcza Dom Maklerski AmerBrokers S.A. 4 Skyline Investment ,0 fi nansowa Millennium Dom Maklerski S.A. 5 Power Media ,0 informatyczna Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. 6 Trakcja Polska ,0 budowlana UniCredit CAIB Poland S.A. 7 Wojas ,4 przemysł lekki Dom Maklerski AmerBrokers S.A. 8 Hardex ,6 drzewna IDMSA Dom Maklerski 9 Unibep ,1 budowlana Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 10 Selena FM ,0 materiały budowlane Mercurius Dom Maklerski, DM PKO BPS.A 11 Belvedere ,00* spożywcza Dom Maklerski BZ WBK S.A. 12 K2 Internet ,7 media Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 13 Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice ,5 elektromaszynowa Dom Maklerski AmerBrokers S.A. 14 Cyfrowy Polsat ,5 media Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 15 CAM Media ,0 media BOŚ Dom Maklerski S.A. 16 Towarzystwo Finansowe SKOK ,2 fi nansowa Beskidzki Dom Maklerski S.A. 17 New World Resources ,4 wydobywcza UniCredit CAIB Poland S.A. 18 Drewex ,5 drzewna BOŚ Dom Maklerski S.A. 19 Grupa Kościuszko ,4 20 Pozbud T&R ,4 hotelarstwo i rekreacja materiały budowlane Bank BGŻ Dom Maklerski S.A. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. 21 Marvipol ,00* nieruchomości ING Securities S.A. 22 Sonel ,8 elektromaszynowa DM PKO BP S.A. 23 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A ,8 chemiczna DM BZ WBK S.A. * oferta bez emisji akcji 7

8 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 PLN. Zadziwiająco mało ofert przeprowadziły spółki z branży informatycznej. W zestawieniu pojawiła się tylko jedna spółka, która była przedstawicielem tej branży, a pozyskany kapitał (7 mln PLN) jest stosunkowo niewielki. Spółki z branży nieruchomości, które były liderem tego rankingu rok wcześniej, sprzedawały akcje bez publicznej oferty, należące tylko do dotychczasowych akcjonariuszy (Marvipol, Atlas Estates Limited). Wykres 2. Struktura czasowa debiutów ilość debiutów Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Tabela 3. Branżowa struktura debiutów Lp. Branża Liczba debiutów 1 media 3 879,2 2 budowlana 2 231,1 3 materiały budowlane 2 178,5 4 elektromaszynowa 2 33,3 5 fi nansowa 2 22,2 6 drzewna 2 14,1 7 spożywcza 2 1,9 8 nieruchomości wydobywcza 1 114,4 10 chemiczna 1 294,8 11 produkcja inna przemysł lekki 1 25,4 13 hotelarstwo i rekreacja 1 11,4 14 informatyczna 1 7 Wartość emisji (mln PLN) 8

9 Wykres 3. Struktura wartości debiutów. Tabela 4. Ranking - Największy debiut w I połowie 2008 r. Lp. Spółka Wielkość emisji brutto w mln PLN 1 Cyfrowy Polsat 838, ilość debiutów do 20 mln zł mln zł mln zł > 500 mln zł 2 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 294,8 3 Selena FM 165,0 4 Trakcja Polska 160,0 5 New World Resources* 114,4 6 Unibep 71,1 7 Optopol Technology 66,0 8 Sonel 26,8 Ranking debiutów giełdowych Największy debiut W rankingu znajdują się debiuty, których suma wartości akcji nowej emisji i oferowanych do sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy była największa. Pierwsze miejsce zajęła spółka Cyfrowy Polsat, która przeprowadziła emisję na ponad 838 mln PLN. Była ona prawie trzykrotnie większa od kolejnej i stanowiła 44% wartości wszystkich ofert. Na drugim miejscu uplasowała się firma chemiczna Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach, która zadebiutowała w ostatnim dniu półrocza i pozyskała z giełdy 294 mln PLN. Najatrakcyjniejszy debiut W kategorii najatrakcyjniejszy debiut znajdują się spółki, których stopa zwrotu liczona od ceny emisyjnej w perspektywie jednego miesiąca od debiutu wzrosła najwięcej. Liderem rankingu została spółka New World Resources, której stopa zwrotu wyniosła ponad 23%. Główna przyczyną wzrostu kursu akcji spółki był wzrost cen węgla na rynkach światowych w przeciągu roku o ponad 200%, który bezpośrednio przełożył się 9 CAM Media 26,0 10 Wojas 25,4 11 Skyline Investment 18,0 12 K2 INTERNET 14,7 13 Pozbud T&R 13,4 14 Grupa Kościuszko 11,4 15 Hardex 9,6 16 Power Media 7,0 17 Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice na wynik spółki. W pierwszym kwartale 2008 r. spółka osiągnęła wzrost przychodów o 64 % oraz zysk na działalności operacyjnej o 339 % większy w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r. Drugie miejsce w tym rankingu zajęła Trakcja Polska, której kurs wzrósł o prawie 24%. Spółka w pierwszym półroczu zanotowała wzrost zysku netto o 28 % i wzrost przychodów o 40 %, a obecny portfel zamówień spółki wynosi 830 mln PLN. W drugim półroczu spółka liczy na kolejne kontrakty na modernizacje sieci kolejowych od PKP. Dodatkowo umysły inwestorów rozpalał fakt podpisania w marcu umowy na inwestycję w farmy wiatrowe w Polsce. 6,5 18 Drewex 4,5 19 Towarzystwo Finansowe SKOK 4,2 20 ZM Herman 1,9 New World Resources pozyskał z giełd w Warszawie, Londynie i Pradze łącznie 5,53 mld PLN 9

10 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 Tabela 5. Ranking - Najatrakcyjniejszy debiut w I połowie 2008 r. Lp. Spółka Stopa zwrotu 1 New World Resources 23,17% 2 Trakcja Polska 21,50% 3 Optopol Technology 19% 4 Marvipol 18,31% 5 Cyfrowy Polsat 17,20% 6 Towarzystwo Finansowe SKOK 9,09% 7 Unibep 6,67% 8 CAM Media 6,00% 9 Drewex 2,80% 10 Hardex 0,40% 11 Sonel -4,89% 12 K2 INTERNET -5,00% 13 Skyline Investment -5,11% 14 ZM Herman -10,56% 15 Grupa Kościuszko -12,31% 16 Power Media -15,40% 17 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. -17,73% 18 Selena FM -17,03% 19 Atlas Estates Limited -19,34% 20 Pozbud T&R -21,67% 21 Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice -26,00% 22 Belvedere -27,55% 23 Wojas -33,26% Na 23 spółki, które zostały uwzględnione w rankingu, tylko 10 spółek osiągnęła dodatnią stopę zwrotu. Pozostałe spółki nie dały inwestorom powodu do zadowolenia, przynosząc straty. Najgorszy wynik dla inwestorów wygenerowała spółka Wojas, której kurs miesiąc od debiutu spadł o ponad 33%. Wybór doradcy prawnego kluczem do sukcesu przy IPO Wywiad z mecenasem Sławomirem Kamińskim wspólnikiem Kancelarii Prawniczej PROFESSIO Kamiński spółka komandytowa. IPO.pl: Jaka jest rola doradcy prawnego przy wchodzeniu spółek na GPW lub New Connect? Sławomir Kamiński: To oczywiście zależy od indywidualnego przypadku. Doradca prawny może rozpoczynać swój udział w całym procesie od przekształcenia formy prawnej spółki w spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną, poprzez przygotowanie części prawnych prospektu, memorandum lub dokumentu informacyjnego, a na wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego i późniejszym doradztwie kończąc. IPO.pl: Jakie podmioty świadczą pomoc w zakresie doradztwa prawnego? S.K.: W chwili obecnej na rynku istnieje szereg podmiotów oferujących swoje usługi w tym zakresie, są to zarówno duże kancelarie międzynarodowe (tzw. sieciowe), jak i niewielkie kancelarie zatrudniające kilku lub kilkunastu prawników. IPO.pl: Kogo zatem wybrać? S.K.: W odniesieniu do tego segmentu rynku niewątpliwą przewagę mogą osiągnąć jeżeli już nie osiągnęły małe i średnie kancelarie. IPO.pl: Co dokładnie ma Pan na myśli? S.K.: Wspólnikami niektórych mniejszych kancelarii są osoby o wieloletnim doświadczeniu związanym z rynkiem kapitałowym nabytym m.in. w instytucjach finansowych czy KNF (i jej poprzednikach). Osoby te, posiadając niezbędną wiedzę z zakresu prawa oraz rynku kapitałowego, a także wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, rozpoczęły działalność na własny rachunek. Wielu klientów woli właśnie mniejsze kancelarie między innymi z tego powodu iż mają tam kontakt bezpośrednio ze wspólnikiem (specjalistą), który, w takim przypadku, ma niewątpliwie ugruntowaną wiedzę w tym zakresie. Warto również zwrócić uwagę, iż mniejsze kancelarie z reguły dopiero pracują na swoją markę i w sposób szczególny zależy im na opinii klienta, dlatego też rzetelność i profesjonalizm, gwarantowane wiedzą i doświadczeniem ich wspólników, mogą stać na najwyższym poziomie. IPO.pl: A koszty? S.K.: Oczywiście stawki obowiązujące w mniejszych kancelariach są nieporównywalnie niższe niż w dużych korporacjach, nie należy bowiem zapominać, iż duże kancelarie mają zdecydowanie większe koszty własne. Tak jak już wspominałem, to właśnie indywidualne podejście do klienta w tego typu podmiotach zazwyczaj kształtuje wynagrodzenie za doradztwo i inne usługi w tym zakresie. 10

11 Rozmowa z Dariuszem Stefańskim Prezesem PCC Intermodal S.A. IPO.pl: Dlaczego zdecydowaliście się na publiczną emisję i wprowadzenie Spółki na parkiet? Daniusz Stefański:PCC Intermodal SA jest pierwszą spółką z grupy PCC wprowadzaną na giełdę. Jesteśmy także pierwszą spółką z intermodalnej branży logistycznej, która pojawi się na GPW. Celem nadrzędnym jest zaprezentowanie PCC jako prężnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy, co najlepiej widać właśnie poprzez pryzmat dokonań PCC Intermodal. Obecność na parkiecie to także pełna transparentność i przynależność do elity. Biorąc pod uwagę, że interesuje nas jedynie gra w lidze mistrzów oraz pozycja lidera na rynku przewozów intermodalnych, debiut giełdowy jest po prostu naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych poczynań oraz kolejnym źródłem finansowania niezbędnych inwestycji. IPO.pl: Kiedy planujecie zadebiutować i ile środków pozyskać z rynku publicznego? DS: Prospekt emisyjny trafi do KNF-u we wrześniu, a debiut wstępnie planujemy przed końcem bieżącego roku. Ze zrozumiałych względów, na obecnym etapie, nie chcemy się jeszcze jednoznacznie wypowiadać się na temat wielkości emisji, a tym bardziej wyceny akcji. IPO.pl: Na co chcecie przeznaczyć pozyskany kapitał? DS: Kluczowym elementem strategii PCC Intermodal jest budowa w Polsce sieci nowoczesnych terminali intermodalnych. Środki z emisji przeznaczymy na częściowe sfinansowanie budowy pierwszego z nich. IPO.pl: Czy pozostałe spółki z grupy też wybierają się na giełdę? DS: Istotnie są takie plany zarówno w stosunku do PCC Rail jak i do spółek PCC z branży chemicznej. Ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta w niedalekiej przyszłości po dokładnej analizie Grupy pod kątem ewentualnych debiutów giełdowych. IPO.pl: Na czym polega działalność spółki PCC Intermodal? Co to jest transport intermodalny? DS: Transport intermodalny to przewóz ładunków przy wykorzystaniu co najmniej dwóch środków transportowych. W przypadku PCC Intermodal jest to połączenie transportu kolejowego i samochodowego z przeładunkiem na terminalach. Sieć intermodalna PCC Intermodal oparta jest o regularne połączenia kolejowe tj. pociągi kontenerowe kursujące na wzór pasażerskich według stałego rozkładu jazdy pomiędzy obsługiwanymi przez nas terminalami lądowymi w Brzegu Dolnym, Sławkowie, Gliwicach i Krzewiu oraz terminalami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie (PCC Port Szczecin), Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie. Dzięki regularności naszych połączeń klienci są w stanie dokładnie zaplanować i skrócić czas dostawy swoich towarów. IPO.pl: Jak spółka ocenia perspektywy branży? DS: Branża intermodalna w Polsce dopiero raczkuje. Udział przewozów intermodalnych w przewozach kolejowych nie przekracza kilku procent, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej zbliża się do 20%. Zgodnie z przewidywaniami za kilka lat intermodal będzie zupełnie oddzielną gałęzią transportową, a to oznacza, że przed nami potężne wyzwania ale także ogromne możliwości rozwoju i ekspansji na krajowym i międzynarodowym rynku przewozów intermodalnych. Najbardziej znaczący dla spółki debiut W rankingu najbardziej znaczący dla spółki debiut prezentujemy klasyfikację spółek pod względem stosunku wielkości pozyskanego kapitału brutto do sumy bilansowej przed debiutem. Pierwsze miejsce zajęła spółka Power Media, która pozyskała kapitał przekraczający ponad trzykrotnie sumę bilansową przed debiutem. Pozyskany kapitał wykorzystany został na reklamę i rozwój marki produktu, serwisu księgowości internetowej ifirma.pl. Tabela 6. Ranking spółek giełdowych - Najbardziej znaczący debiut w I połowie 2008r. Spółka Pozyskany kapitał/ suma bilansowa Power Media 324% CAM Media 306% Optopol Technology 205% Cyfrowy Polsat 167% K2 Internet 165% Sonel 153% Pozbud T&R 91% NWR 80% Wojas 70% Na drugim miejscu uplasowała się spółka CAM Media, która pozyskaną kwotę w wysokości 26 mln PLN przeznaczyła na akwizycje i rozwój organiczny spółki, a stosunek kapitału brutto do sumy bilansowej wyniósł ponad 300 %. Trzecie miejsce w naszym rankingu zajęła firma Optopol, której wartość pozyskanych środków ponad dwukrotnie przekroczyła wartość sumy bilansowej. Spółka postanowiła wykorzystać nowy kapitał na poszerzenie ofert produktowej poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami oraz budowę hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem. Selena FM 55% Unibep 50% Grupa Kościuszko 45% Zakład Budowy Maszyn Zremb Chojnice 43% Skyline Investment 30% Drewex 24% Trakcja Polska 23% Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 23% Hardex 13% Towarzystwo Finansowe SKOK 9% ZM Herman 6% 11

12 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 Wywiad z Anną Łukaszewicz-Obierską, radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr IPO.pl: Czy długo trwa przygotowanie grupy spółek do wejścia na giełdę? Anna Łukaszewicz-Obierska: Zwykle w przypadku grupy spółek utworzonych przez jednego właściciela proces przygotowania grupy kapitałowej do wejście na giełdę trwa od 1,5 roku do 2 lat. Dla wielu firm analiza prawna i finansowa przeprowadzona w związku z przygotowaniem do debiutu giełdowego jest pierwszą kompleksową weryfikacją firmy. W efekcie analiz powstaje lista nieprawidłowości i zmian jakich należy dokonać. Często wyjściowa struktura spółek ma charakter poziomy, tzn. wszystkie spółki są własnością jednej lub kilku osób fizycznych, brak spółki holdingowej, której akcje mogłyby być notowane na giełdzie. Wtedy rozpoczyna się często mozolny proces restrukturyzacji organizacyjnej grupy kapitałowej i posz-czególnych spółek. IPO.pl: Na czym polega organizacyjna restrukturyzacja grupy kapitałowej? A.Ł-O.: Restrukturyzacja organizacyjna grupy kapitałowej może mieć charakter pionowy i poziomy. Celem restrukturyzacji pionowej jest utworzenie grupy kapitałowej, z jedną spółką holdingową w formie spółki akcyjnej, od której zależne są bezpośrednio lub pośrednio wszystkie pozostałe spółki grupy. Spółka holdingowa, której akcje będą notowane na giełdzie może mieć dwojaki charakter. Albo będzie to jedna ze spółek grupy, najczęściej o najwyższych danych finansowych oraz wiodącym z punktu widzenia PR przedmiocie działalności. Innym rozwiązaniem jest utworzenie nowej spółki, która nie będzie prowadziła żadnej biznesowej działalności, a jedynie działalność holdingową, tzn. wyłącznie czynności związane z zarządzaniem holdingiem (księgowość, obsługa prawna, administracyjna, korporacyjna, często marketing oraz HR). Takie skoncentrowanie zarządzania holdingiem w jednej spółce pozwala nie tylko na osiągniecie efektu synergii dającego konkretne oszczędności finansowe, ale umożliwia wprowadzenie wspólnej polityki biznesowej. W ramach restrukturyzacji pionowej dokonywane są różne czynności prawne, w tym m.in. przekształcenia w spółkę akcyjną, aportowanie lub sprzedaż udziałów/akcji spółek, przeniesienie majątku spółki (aport, sprzedaż). IPO.pl: Jakie cele realizuje się w ramach restrukturyzacji poziomej? A.Ł-O.: W ramach restrukturyzacji poziomowej zwykle przeprowadza się swoiste porządki w grupie. Transferuje się poszczególne biznesy do jednej spółki ewentualnie jej spółek zależnych, likwiduje się spółki puste, łączy się lub dzieli spółki. Ponadto restrukturyzacji poziomej przyświecają określone cele. Każda grupa kapitałowa realizuje w praktyce inne cele w ramach restrukturyzacji, np. maksymalizację bezpieczeństwa prawnego i finansowego poszczególnych działalności w grupie kapitałowej, minimalizację kosztów sądowych (w tym podatki), związanych z restrukturyzacją, docelową strukturę zarządzania w holdingu, sposób usytuowania nieruchomości w grupie, zapewnienie zachowania lub sprawnego przeniesienia odpowiednich licencji, pozwoleń, umów o pracę oraz kontraktów z Klientami. Ważną rolę w określeniu ostatecznej struktury grupy kapitałowej odgrywa także zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewnienie bezpiecznego i najbardziej ekonomicznego sposobu przekazywania środków finansowych w ramach grupy. IPO.pl: Kto decyduje o ostatecznej strukturze grupy kapitałowej, która ma wejść na giełdę? A.Ł-O.: O ostatecznej strukturze grupy kapitałowej powinien zdecydować przede wszystkim właściciel i zarząd spółki lub spółek, gdyż aspekty biznesowe zawsze maja charakter priorytetowy. Głos doradczy jednak powinni mieć wszyscy członkowie zespołu IPO: doradca strategiczny, biuro maklerskie, doradca prawny i podatkowy oraz biegły rewident. Każdy oczywiście będzie patrzył na strukturę grupy z innego punktu widzenia, jednakże wymiana różnych poglądów pozwoli na znalezienie optymalnego rozwiązania. Anna Łukaszewicz-Obierska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Podatkowe organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest współzałożycielem kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, w której kieruje zespołem prawa podatkowego oraz zespołem rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, prawie podatkowym, celnym i finansowym. Doradza Klientom w zakresie przygotowywania publicznych ofert papierów wartościowych oraz wprowadzania spółek do obrotu na rynku regulowanym i alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Przeprowadza restrukturyzację grup kapitałowych w taki sposób, aby struktura holdingu była optymalna nie tylko biznesowo, ale także z punktu widzenia obciążeń podatkowych, struktury zatrudnienia oraz finansowania. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek publicznych, dla których przygotowuje prospekty, memoranda emisyjne, raporty okresowe i bieżące. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi. Polecana jako wiodący specjalista w zakresie prawa podatkowego przez European Legal Experts

13 13

14 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 RANKING DOMÓW MAKLERSKICH Redakcja IPO.pl kolejny raz przeanalizowała aktywność domów maklerskich na rynku pierwotnym w pierwszej połowie 2008 roku. Tym razem, ze względu na krótki okres, do rankingu zakwalifikowano wszystkie domy maklerskie, które obsłużyły przynajmniej jedną emisję. W pierwszym półroczu miały miejsce 23 debiuty, jednak na potrzeby rankingu wzięto pod uwagę tylko 20 spółek. Spółki Atlas Estates Limited, Belvedere i Marvipol zadebiutowały na zasadzie dual listingu bez emisji, w związku z czym domy maklerskie, które je oferowały nie dostawały punktów w rankingu za przeprowadzenie tych ofert. Dom Maklerski PKO BP i Mercurius Dom Maklerski przeprowadzili wspólną ofertę spółki Selena FM, a Dom Maklerski Penetrator i Centralny Dom Maklerski PEKAO przeprowadzili wspólną ofertę spółki Cyfrowy Polsat. W rankingu wielkość oferty pozyskana suma została podzielona w równych częściach pomiędzy oferujących, a w kategoriach ilość debiutów, relacja ceny emisyjnej do ceny maksymalnej oraz stopy redukcji dla obu domów maklerskich zostały przyjęte takie same wartości. Do rankingu zostały zakwalifikowane następujące domy maklerskie: 1. DM AmerBrokers S.A. 2. UniCredit CAIB Polska S.A. 3. DI BRE S.A. 4. DM PKO BP 5. DM PENETRATOR S.A. 6. BOŚ Dom Maklerski S.A. 7. Dom Maklerski BZ WBK S.A. 8. Millennium Dom Maklerski S.A. 9. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. 10. DM IDM S.A. 11. Mercurius Dom Maklerski 12. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 13. Beskidzki Dom Maklerski S.A. 14. Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A. W porównaniu do roku 2007 w bieżącym półroczu nie uległa zmianie liczba podmiotów, które przeprowadziły pierwotną ofertę publiczną (w 2007 r. było to 15 domów). Pojawiły się natomiast nowe domy maklerskie m.in. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A., co świadczy o ciągłym poszerzaniu się kręgu podmiotów, które są zainteresowane przeprowadzaniem publicznych ofert. Słaba koniunktura na warszawskim parkiecie spowodowała, że znacznie zmalał wskaźnik rozproszenia emisji. W pierwszej połowie 2008 r. na jeden dom maklerski przypadło nieco więcej niż 1,5 emisji. Standardowo podzieliliśmy ranking na dwie kategorie: emisje do 50 mln PLN (13 debiutów) i emisje powyżej 50 mln PLN (7 debiutów). Podział ten podyktowany jest specjalizacją, jaką można zaobserwować wśród polskich domów maklerskich w zakresie wielkości obsługiwanych emisji. Najskuteczniejsze domy maklerskie Analizując liczbę przeprowadzonych ofert w pierwszym półroczu, bez względu na wielkość emisji samodzielnym liderem został Dom Maklerski AmerBrokers S.A., który przeprowadził do czerwca 2008 r. łącznie 4 debiuty. Drugie miejsce zajęli ex quo UniCredit CA IB Polska S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., DM PKO BP, Dom Maklerski PENETRATOR SA, BOŚ Dom Maklerski, którzy przeprowadzili po dwie oferty publiczne. Tabela 7. Ranking domów maklerskich - Największa liczba debiutów Lp. Dom Maklerski Liczba IPO 1 Dom Maklerski AmerBrokers S.A 4 2 UniCredit CAIB Polska S.A. 2 3 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2 4 DM PKO BP 2 5 Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 2 6 BOŚ Dom Maklerski S.A. 2 7 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 1 8 Millennium Dom Maklerski S.A. 1 9 Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A DM IDM S.A Mercurius Dom Maklerski 1 12 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A Beskidzki Dom Maklerski S.A Bank BGŻ Dom Maklerski S.A

15 Ranking - emisje powyżej 50 mln PLN Tabela 8. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r. - emisje powyżej 50 mln PLN Lp Dom Maklerski Punkty 1 Dom Maklerski PENETRATOR SA 3,7 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 3,7 2 UniCredit CA IB Polska S.A. 3,5 3 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2,85 4 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 2,25 5 DM PKO BP 1,8 Mercurius Dom Maklerski 1,8 W rankingu emisji powyżej 50 mln złotych zwycięzcą zostały Dom Maklerski PENETRATOR SA i Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., które wspólnie przeprowadziły tylko ofertę Cyfrowego Polsatu. Oba domy maklerskie zwycięstwo zawdzięczają pierwszemu miejscu w kategorii wartość emisji oraz drugiej pozycji w kategorii największa stopa redukcji. Drugie miejsce zajął UniCredit CA IB Polska S.A.(lider rocznego rankingu IPO), który przeprowadził dwie publiczne oferty, w tym emisję czeskiego holdingu New World Resources, spółki która oferowała swoje akcje inwestorom w Polsce, Czechach oraz Wlk. Brytanii i pozyskała z rynku 5,5 mld PLN. Tym samym UniCredit CA IB Polska S.A. staje się na warszawskim parkiecie specjalistą od największych międzynarodowych ofert. W 2007 r. obsługiwał Tabela 9. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008r., - emisje powyżej 50mln zł, kategoria największa liczba emisji Dom Maklerski Liczba emisji Punkty UniCredit CA IB Polska S.A. 2 5 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2 5 DM PKO BP 1 3 Dom Maklerski PENETRATOR SA 1 3 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 1 3 Mercurius Dom Maklerski 1 3 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 1 3 Waga 0,35 ofertę austriackiej spółki Immoeast, która pozyskała 10,7 mld PLN od inwestorów w Polsce, Austrii i Słowacji. Wyniki subrankingu dotyczącego liczby emisji potwierdzają, że zła sytuacja na światowych rynkach kapitałowych bezpośrednio wpływa na ilość spółek, które przeprowadzają publiczną ofertę na warszawskim parkiecie. W tej kategorii nie ma zdecydowanego lidera. Pierwsze miejsce ex quo zajął UniCredit CA IB Polska S.A. oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., które przeprowadziły po 15

16 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 dwie emisje. Te dwa domy maklerskie były liderami tej kategorii również za pierwsze półrocze 2007 r. W dalszym ciągu można zaobserwować duże rozproszenie podmiotów, które przeprowadzają duże publiczne oferty, ponieważ żaden z pozostałych 5 domów maklerskich nie przeprowadził więcej niż jednej emisji. Tabela 10. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r. - emisje powyżej 50mln zł, wartość emisji Dom Maklerski Wartość emisji w mln PLN Punkty Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 419,3 5 Dom Maklerski PENETRATOR SA Dom Maklerski BZ WBK S.A. 294,8 3 UniCredit CA IB Polska S.A. 274,4 2 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 137,1 1 Waga 0,35 Pierwsze miejsce w subrankingu wielkości oferty ex eqo zajął dom Maklerski Penetrator S.A. oraz Centralny Dom Maklerski PEKAO, którzy wspólnie przeprowadzili ofertę Cyfrowego Polsatu. Na drugim miejscu uplasował się Dom Maklerski BZ WBK S.A., który przeprowadził ofertę spółki Skarbu Państwa Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., której wartość przekraczała 294 mln złotych. Tabela 11. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r., - emisje powyżej 50mln zł, największa stopa redukcji Dom Maklerski Stopa redukcji Punkty Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 93,77% 5 Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 88,50% 4 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 88,50% 4 UniCredit CAIB Polska S.A. 70,25% 2 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 49,60% 1 Waga 0,15 W rankingu największa stopa redukcji zwycięzcą został Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych spółek, których sprzedawał ofertę (Optopol Technology oraz Unibep) wyniosła blisko 94 %, co stanowi na tle całego rynku bardzo dobry wynik. Tym samym Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. poprawił swoją pozycję z rankingu za rok 2007, w którym zajął 5 pozycję z wynikiem 75,75 %. Drugie miejsce po raz kolejny zajęli wspólnie Dom Maklerski PENETRATOR SA i Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., którzy przeprowadzili wspólnie ofertę Cyfrowego Polsatu. Stopa redukcji w przypadku tej spółki wyniosła 88,50%. Na trzecim miejscu uplasował się zwycięzca całego rankingu UniCredit CA IB Polska S.A.. Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych ukształtowała się na poziomie 70%. Tabela 12. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r., - emisje powyżej 50 mln zł, relacja ceny emisyjnej do podanej ceny maksymalnej Dom Maklerski Cena emisyjna/ Punkty cena max UniCredit CA IB Polska S.A. 100% 5 DM PKO BP 100% 5 Mercurius Dom Maklerski 100% 5 Dom Maklerski PENETRATOR SA 90,58% 2 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 90,58% 2 Rozpatrując relację ceny emisyjnej do wcześniejszej podanej ceny maksymalnej na pierwsze miejsce wysuwają się UniCredit CA IB Polska S.A., DM PKO BP, Mercurius Dom Maklerski. W przypadku tych trzech domów maklerskich, mimo bardzo słabej koniunktury na GPW, ceny emisyjne ustalane były na maksymalnym poziomie. Drugie miejsce zajęły Dom Maklerski PENETRATOR SA i Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Wskaźnik ceny emisyjnej do ceny maksymalnej w przypadku tych dwóch domów maklerskich kształtuje się na poziomie 90%. Ranking - emisje poniżej 50 mln PLN W kategorii emisji do 50 mln PLN zeszłoroczny zwycięzca Dom Maklerski IDM S.A. nie obronił swojej pozycji. Liderem tego rankingu za pierwsze półrocze 2008 r. został AmerBrokers, który w rankingu IPO.pl za rok 2007 znalazł się dopiero na 7 pozycji. Wysoka klasyfikacja jest efektem przeprowadzenia 4 publicznych ofert (najwięcej ze wszystkich domów maklerskich). AmerBrokers został ponadto liderem rankingu w kategorii wartości emisji. Pozyskana suma wszystkich ofert, jest o ponad 150% większa niż drugiego w tym rankingu Domu Maklerskiego BOŚ. Lider natomiast słabo wypadł w kategorii wielkości stopy redukcji, w którym nie zdobył żadnych punktów, ponieważ wszystkie oferty, które przeprowadził, nie zakończyły się redukcją w transzy inwestorów indywidualnych. Drugie miejsce zajął Dom Maklerski BOŚ, zwycięzca rankingu IPO.pl za rok Sukces zawdzięcza on wysokiej pozycji we wszystkich punktowanych subrankingach. Na cztery brane pod uwagę kategorie, aż w trzech znalazł się na drugim miejscu (wartość 16

17 Tabela 13. Ranking domów maklerskich w I połowie 2008 r. - emisje poniżej 50 mln PLN 1. AmerBrokers 3,95 2. BOŚ Dom Maklerski 3,7 3. DM PKO BP 2,55 Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. 2,55 4. Millennium Dom Maklerski S.A. 2,2 5. Bank BGŻ Dom Maklerski 1,8 6. Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 1,4 7. IDMSA Dom Maklerski S.A. 1,05 Beskidzki Dom Maklerski S.A. 1,05 Tabela 14. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r. - emisje poniżej 50mln zł, wartość emisji Dom Maklerski Wartość emisji Punkty AmerBrokers 47,2 5 BOŚ Dom Maklerski 30,5 4 DM PKO BP 26,8 3 Millennium Dom Maklerski S.A. 18,0 2 Dom Maklerski PENETRATOR SA 14,7 1 Waga 0,35 siedziba Budynek Altus Katowice ul. Uniwersytecka 13 tel tel fax oddzia w Warszawie Warszawskie Centrum Finansowe Warszawa ul. Emilii Plater 53 tel tel fax Tabela 15. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r. - emisje poniżej 50mln zł, kategoria ilość emisji Dom Maklerski Liczba IPO Punkty Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni to profesjonalne wiadczenie pomocy prawnej dla przedsi biorców w ka dej dziedzinie prawa. Pomagamy naszym klientom wskazuj c najkorzystniejsze dla nich rozwi zania prawne, pracujemy razem z nimi przy realizacji projektów na terenie Polski oraz na terenie innych krajów, zw aszcza na terenie Czech, S owacji oraz w Chinach i Hongkongu. Us ugi Kancelarii to tak e pomoc przy projektach zwi zanych z rynkiem kapita owym. Kancelaria wiadczy pomoc prawn w j zyku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim. 17

18 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 Perspektywy rozwoju GPW Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie IPO.pl: Jakie są Pana oczekiwania związane z debiutami w II połowie 2008 roku? Ludwik Sobolewski: Spodziewam się co najmniej kilkunastu debiutów na Głównym Rynku do końca roku. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, jeżeli na Główny Rynek GPW wejdzie w tym roku łącznie 40 nowych firm, to będzie to dobry wynik. W pierwszej połowie roku wystąpiły czynniki, których nie sposób było przewidzieć - na przykład spekulacja cenami ropy naftowej. Mam nadzieję, że sytuacja na rynkach finansowych na świecie rozwijać się będzie w dobrym kierunku, co przełoży się na poprawę nastrojów inwestorów i ich większe zaangażowanie w rynek IPO. IPO.pl: Czy na warszawskim parkiecie możemy spodziewać się kolejnych spółek z zagranicy? L.S: Sukcesywnie z roku na rok liczba zagranicznych firm notowanych w Warszawie zwiększa się. W tym roku mieliśmy już 3 debiuty międzynarodowych spółek, a liczę, że do końca roku pojawią się jeszcze dwie firmy reprezentujące branżę informatyczną i leasingową. Obserwujemy zainteresowanie naszą giełdą m.in. ze strony spółek ukraińskich, izraelskich, a także białoruskich. U naszych wschodnich sąsiadów potrzeby kapitałowe firm są bardzo duże, a zasoby tamtejszego rynku ograniczone. Ze względu na bliskość geograficzną i kulturową, Warszawa może być dla nich doskonałym miejscem na pozyskanie niezbędnych środków. IPO.pl: Dla inwestorów istotne znaczenie ma płynność akcji. W jaki sposób giełda ma zamiar przyciągnąć zagranicznych inwestorów? L.S. Już obecnie zagraniczni inwestorzy generują ponad 40 procent obrotów na naszym parkiecie. Poprawa płynności to jedno z kluczowych zadań, nad którymi pracujemy. Wprowadzenie w życie krótkiej sprzedaży, Program Wspierania Płynności, działania związane z podnoszeniem jakości komunikacji spółek giełdowych z rynkiem, dostarczanie inwestorom analiz i szerokiego wachlarza informacji o spółkach to tylko niektóre z projektów, które przyczynią się do podniesienia płynności spółek. Dalsze rozwijanie sieci członkowskiej, to kolejna metoda. IPO.pl: Jakie są plany rozwoju GPW? L.S.:Działania dotyczące rozwoju GPW skupiają się na dwóch głównych obszarach: umacnianiu pozycji naszego rynku na arenie międzynarodowej i budowaniu w oparciu o nasz parkiet centrum finansowego regionu oraz na stałym doskonaleniu funkcjonowania Giełdy na rodzimym rynku. W skali regionu przejawia się to m.in. naszym zaangażowaniem w rynek ukraiński i rumuński, które uważamy za najbardziej perspektywiczne w tej części Europy. Jeśli chodzi o polski rynek, skupiamy się m.in. na poprawie płynności naszego parkietu, wzroście zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych polską giełdą, doskonaleniu rynku NewConnect, akwizycji spółek. IPO.pl: Czy po przejęciu 25% ukraińskiej giełdy INNEX możemy spodziewać się kolejnych akwizycji? L.S.: Innex i przedstawicielstwo Giełdy w Kijowie, które otworzyliśmy w czerwcu br., to dla nas jedne z głównych elementów budowy pozycji GPW w regionie. Nasze zaangażowanie na tym rynku będzie głębsze, a jego celem jest unowocześnienie rynku w Ukrainie, stanie się jego uczestnikiem, promowanie inwestycji z Ukrainy do Polski i odwrotnie. IPO.pl: Na co przeznaczy GPW pozyskane środki z emisji publicznej? L.S.: W ramach prowadzonego obecnie pierwszego etapu prywatyzacji GPW nie dojdzie do emisji nowych akcji Giełdy. Skarb Państwa w ofercie publicznej oraz w ofercie kierowanej, sprzeda jedynie część posiadanych przez siebie udziałów w spółce. 18

19 emisji, obsługa największej liczby debiutantów, stopa redukcji). Na trzecim miejscu uplasowali się ex eqo DM PKO BP i Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.. Ranking wartości emisji wygrał bezapelacyjnie DM AmerBrokers S.A., przeprowadzając oferty za ponad 47 mln PLN i wyprzedzając kolejnego konkurenta o ponad 150%. Na drugim miejscu uplasował się BOŚ Dom Maklerski, który dzięki udanym emisjom, pozyskał z rynku ponad 30 mln złotych. W tej kategorii, po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się dom maklerski AmerBrokers, który przeprowadził emisje publiczne na rynku pierwotnym czterech spółek. Na drugim miejscu uplasował się BOŚ Dom Maklerski, wprowadzając na warszawski parkiet dwie spółki. Za czołową dwójką znalazł się peleton pozostałych domów maklerskich, które przeprowadziły publiczna ofertę tylko jednej spółki. Rozpatrując relację ceny emisyjnej do wcześniej podanej ceny maksymalnej, pierwsze miejsce zajęły Biuro Maklerskie Banku DnB Tabela 16. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r. - emisje poniżej 50mln zł, stopa redukcji Dom Maklerski Stopa redukcji Punkty NORD Polska S.A. i Bank BGŻ Dom Maklerski. W przypadku obu domów maklerskich ceny emisyjne ustalane były na maksymalnym poziomie, mimo faktu, iż wprowadziły spółki w okresie dekoniunktury na warszawskim parkiecie. Należy zwrócić uwagę, że oba domy maklerskie wprowadziły w I półroczu tylko po jednej spółce. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Amerbrokers ze średnią relacji wynoszącą ponad 78%, przeprowadzając do czerwca 2008 r. emisje czterech spółek. 19

20 RAPORT PÓ ROCZNY IPO 2008 Jarosław Dominiak Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Pierwsza połowa roku na rynku pierwotnym nie dostarczyła inwestorom wielu powodów do radości. Ilość i wartość ofert IPO wpisała się w niekorzystną koniunkturę panującą zarówno na rodzimym jak i światowych rynkach kapitałowych. Inwestorzy, którzy swoje strategie opierali w dużej mierze na inwestycjach na rynku pierwotnym, musieli pogodzić się definitywnie z końcem ery łatwych pieniędzy. Zarówno ilość jak i wartość ofert jakie miały miejsce w pierwszej połowie 2008 roku, utrudniały realizację taktyki bazującej na inwestycjach w IPO. Tegoroczne inwestycje w spółki debiutujące na warszawskiej giełdzie wymagały od inwestorów większej wiedzy i umiejętności. Obowiązująca zasada mówiąca o tym, że inwestowanie w oferty na rynku pierwotnym gwarantuje najczęściej satysfakcjonujące zyski przestała obowiązywać. Choć nie zabrakło spółek, które podczas debiutu pozwoliły zarobić nawet 34% (Optopol Technology), to inwestor chcący uczestniczyć we wszystkich ofertach musiał zaakceptować również znaczące straty, sięgające nawet 20% (ZA Tarnów). Trudny rynek, z jakim mieliśmy do czynienia w minionych miesiącach, był zdecydowanie preferowany przez inwestorów potrafiących ocenić atrakcyjność danej oferty pod względem parametrów świadczących o złych bądź dobrych fundamentach spółki. Emitenci, oswojeni z wysokimi wycenami przygotowywanymi jeszcze w czasie hossy, niechętnie decydowali się na sprzedaż własnych spółek przy znacznie niższych wartościach. Taka sytuacja wpływała niejednokrotnie na małą atrakcyjność ofert na rynku pierwotnym, przez co w przypadku ponad połowy IPO przeprowadzonych w pierwszej połowie 2008 roku inwestorzy odnotowali stratę. Analizując rynek IPO w 2008 roku na pewno należy zwrócić szczególną uwagę na debiut ZA Tarnów. Oferta ta może być swoistym papierkiem lakmusowym jeśli chodzi o perspektywy rynku IPO w najbliższym czasie. Debiut tej spółki musiał ostudzić zapał nawet największych optymistów. Oferty skarbu państwa z reguły dawały większą pewność osiągnięcia zysku na debiucie, a już rzadko kiedy kończyły się tak źle jak w przypadku spółki z Tarnowa. Zapewne doświadczenia inwestorów związanie z tym debiutem wpłyną na zainteresowanie ofertami MSP w przyszłości. Reasumując, niesprzyjający klimat, jaki panował w pierwszym półroczu 2008 roku na rynkach finansowych, nie pozwolił odnieść znaczących sukcesów inwestującym w papiery wartościowe. Jednak przemyślana strategia, opierająca się w głównej mierze na inwestycjach w IPO mogła przynieść stabilny zysk, a w przypadku mniej doświadczonych inwestorów ograniczyć większe straty, jakie mogły stać się ich udziałem, gdyby swe inwestycje ulokowali na rynku wtórnym. Tabela 17. Ranking domów maklerskich w pierwszej połowie 2008 r. - emisje poniżej 50mln zł, relacja ceny emisyjnej do podanej ceny maksymalnej Dom Maklerski Cena emisyjna/cena max Jakie korzyści przynosi spółce IPO? Punkty Priorytetowym celem każdej firmy jest jak najszybszy rozwój, aby w warunkach silnej konkurencji na rynku uzyskać jak najlepszą przewagę konkurencyjną. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może skorzystać z oferty rynku publicznego.rynek kapitałowy jest miejscem, w którym spotykają się potrzeby emitentów z potrzebami inwestorów. Kapitał z giełdy można pozyskać poprzez publiczną emisję papierów wartościowych. Notowanie spółki na warszawskim parkiecie ma szereg zalet. Debiut na rynku kapitałowym poprawia wizerunek firmy w oczach kontrahentów, powoduje że spółka staje się transparentna. Dodatkowo spółka ta może posługiwać się mianem spółki publicznej, co powoduje wzrost zaufania do tego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży i typu relacji pomiędzy podmiotami. Notowanie spółki na parkiecie daje możliwość dokonania efektywnej oceny swojej wartości. Kwestia wyceny jest szczególnie ważna w przypadku pozyskiwania inwestora. Poszukiwanie transakcji sprzedaży całości lub części spółki poza rynkiem giełdowym znacznie opóźnia zawarcie transakcji, ponieważ inwestorzy oczekują dużego dyskonta. W przypadku gdy firma staje się spółką publiczną, urealnia swoje wyniki i wycenę, co bezpośrednio przekłada się na wzrost prawdopodobieństwa zawarcia transakcji. Wyceny dwóch spółek o takich samych danych finansowych, z których akcje jednej są notowane na rynku giełdowym drugiej zaś nie, różnią się co najmniej 15-20% na korzyść spółki giełdowej. Obowiązek przygotowania prospektu emisyjnego, powoduje że spółka musi uporządkować profil swojej działalności i strukturę organizacyjną. Uwagi zewnętrznych doradców pozwalają uzmysłowić spółce swoje słabości, z których nie w pełni zdawała sobie sprawę. Ich usunięcie lub zminimalizowanie bardzo często przyczynia się do zdynamizowania jej rozwoju. Spółka dysponując płynnym, notowanym na giełdzie instru- 20

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH Raport IPO 2009 1 IPO 2009 - UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH 2 Raport IPO 2009 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA PIERWSZEJ ALTERNATYWNEJ PLATFORMY OBROTU W POLSCE MAJ 2015 R. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO RAPORTU 3 WSTĘP PAWEŁ TAMBORSKI, PREZES ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo