Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania"

Transkrypt

1

2 Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej społeczności. Chcemy, by Twój Bank stał się swego rodzaju forum, na którym prezentować będziemy najważniejsze lokalne wydarzenia z udziałem Banku i naszych Pracowników. Spróbujemy w przyjazny sposób przybliżyć Państwu szczegóły naszej oferty oraz wartości, którymi kierujemy się w pracy bankowca. Czasopismo Twój Bank stanowić będzie doskonałą okazję do zaprezentowania rezultatów naszej działalności oraz planów na przyszłość. Pragniemy być jak najbliżej naszych Klientów i naszych Udziałowców. Mamy nadzieję, że czasopismo pozwoli Tobie, Drogi Czytelniku, poznać od nieco innej strony działalność banku. Twojego banku. Życzymy miłej lektury! Redakcja Spis treści SEKCJA EKSPERCKA 3 Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Z NASZEJ OFERTY 5 Internet Banking wygodniej i taniej SMS Banking wiesz, na co Cię stać Doładowania telefonów komórkowych nowa funkcjonalność Internet Bankingu PayByNet swoboda kupowania ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS 6 Prezes Waldemar Zieliński o zmianach wynikających z realizacji Strategii rozwoju Banku Z ŻYCIA BANKU 7 Uczymy oszczędzać już od podstawówki podsumowanie programu SKO Tu rodzą się nowe firmy współpraca Banku z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości BS TORUŃ sponsorem koszykarskiego turnieju Zintegrowani, zmotywowani, lepsi z wizytą w Borach Tucholskich Podziękowania dla Pani Danuty Deki Gratulacje dla Pana Jerzego Dąbrowskiego NASZ GOŚĆ pytań do... Romana Gotowalskiego, właściciela TMC Transport CIEKAWOSTKI FINANSOWE 12 Zostań współwłaścicielem banku NASZE PORADY FINANSOWE 13 O sposobach finansowania inwestycji rozmawiamy z Panią Katarzyną Ziółkowską-Bytyń REDAKCJA POLECA 15 Góry i kąpiele w Zell am See wspaniałe miejsce na urlop o dowolnej porze roku Lao Che do posłuchania w samotności i do szaleństw na koncercie Turzno kolacja w pałacowym parku Ciasto amerykańskie słodki przysmak dla wygodnych Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu WYDAWCA Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, Toruń KONTAKT Z REDAKCJĄ: REDAKCJA REDAKTOR PROWADZĄCY: Grzegorz Flanz ZESPÓŁ: Małgorzata Chojnacka, Paulina Jankowska-Piszczek, Radosław Ruciński, Waldemar Rutkowski OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRODUKCJA: Studio WHITE ART -

3 SEKCJA EKSPERCKA Jak oszczędzać w obecnych czasach? Oszczędzanie zasadniczo służy gromadzeniu wolnych środków pieniężnych na cele przyszłej konsumpcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu się przed utratą siły nabywczej (skutkami wzrostu cen w gospodarce czyli inflacji). Proces ten co do zasady powinien być bezpieczny. Michał Buszko Czy polskie instytucje finansowe są bezpieczne? W obliczu afery finansowej związanej z bankructwem spółki Amber Gold oraz niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie, wielu z nas zapewne zastanawia się, jak efektywnie i bezpiecznie oszczędzać w dzisiejszych czasach. Pamiętając zawirowania w światowych finansach w okresie , zadajemy sobie również pytanie, czy współcześnie można jeszcze ufać instytucjom finansowym. Rzeczywiście informacje, które docierały do nas z rynków finansowych w ostatnich latach nie napawały optymizmem. Najpierw bardzo ryzykowne transakcje banków z USA i Europy Zachodniej przyczyniły się do powstania strat sięgających bilionów dolarów oraz realnego zagrożenia upadku światowego systemu finansowego. W efekcie w wielu krajach wysokorozwiniętych nastąpiło ograniczenie finansowania inwestycji, produkcji i konsumpcji, co z kolei przełożyło się na spowolnienie lub nawet załamanie gospodarcze. Pogorszenie w latach ogólnej koniunktury na rynku światowym, konieczność realizacji licznych programów naprawczych oraz masowe zadłużanie się budżetów państw z powodu braku dostatecznych wpływów doprowadziły do powstania kryzysu finansów publicznych. W niektórych krajach (np. Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy Irlandii) pojawiła się nawet realna groźba niewypłacalności wymagająca szybkiej pomocy międzynarodowej. Na szczęście polskiej gospodarce i systemowi finansowemu udało się uniknąć tak poważnych problemów. Ponieważ instytucje finansowe w Polsce, w tym zwłaszcza banki, nie angażowały się w bardzo ryzykowne operacje zagraniczne, stąd uniknęły poważniejszych strat i utrzymały zdolność płatniczą. Oczywiście nie oznacza to, że polski rynek nie odczuł konsekwencji światowego kryzysu. Przede wszystkim bardzo gwałtownie osłabił się polski złoty, wystąpiła niezwykle silna bessa na giełdzie, a rynek pieniężny (pożyczkowy) praktycznie zamarł. Niemniej kiedy w USA i Europie Zachodniej wydawano miliardy dolarów czy euro na uzdrowienie instytucji finansowych, w Polsce nie mieliśmy ani jednego banku zagrożonego upadłością. To niewątpliwie duży sukces, świadczący zarówno o dojrzałości i stabilności sektora finansowego w Polsce, jak również potwierdzający ostrożne, odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie bankami. Czy oszczędzanie jest zawsze bezpieczne? Chociaż w ostatnich latach sektor usług finansowych w Polsce działał sprawnie i bez poważniejszych zakłóceń, bankructwa spółek Finroyal, a następnie Amber Gold, zmieniły pogląd wielu Polaków na oszczędzanie i pokazały, że nie każdej instytucji warto powierzać pieniądze. W obu przypadkach tysiące klientów boleśnie przekonało się jak ryzykowne i brzemienne w skutkach może być lokowanie środków w tzw. parabankach. Parabanki to generalnie podmioty prowadzące działalność zbliżoną do banków (stąd jej określenie shadow banking), ale nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń prawnych i finansowych oraz będących poza kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Działalność parabanków zasadniczo nie jest nielegalna, aczkolwiek podmioty te często funkcjonują na granicy prawa bądź wykorzystują luki w przepisach. Największym problemem jest to, że nie podlegają one restrykcyjnym regulacjom i ograniczeniom narzucanym przez prawo, co powoduje, że ich klienci są chronieni w sposób niedostateczny. Przykładowo podmioty te mogą swobodnie kształtować treści umów, uprzywilejowując swoją pozycję czy też mogą lokować środki w dowolne instrumenty finansowe, w tym bardzo ryzykowne, nie dając jednocześnie odpowiedniej gwarancji zwrotu pieniędzy deponentom. W stosunku do ich kadr zarządzających nie stawia się praktycznie żadnych wymogów co do wykształcenia, wiedzy i doświadczenia. Od parabanków nie wymaga się również posiadania odpowiednio wysokiego kapitału własnego, który należycie chroniłby je przed bankructwem w czasie zawirowań i kryzysów. Ryzyko ponoszone przez osoby korzystające z usług parabanków jest zatem ogromne. Ostateczna liczba poszkodowanych oraz kwota utraconych pieniędzy w aferze Finroyal i Amber Gold nie jest jeszcze znana. Według wstępnych szacunków w pierwszym przypadku oszukanych zostało około 600, w drugim około 7 tys. osób. Łączne straty oszczędności szacowane są na ok. 50 i 300 mln zł. To dużo, biorąc pod uwagę, że pieniądze klientów (w formie kontraktów lokacyjnych) przyjmowały podmioty, które praktycznie nie miały do tego uprawnień, ani nie dawały żadnej gwarancji ostrożnego i odpowiedzialnego zarządzania środkami. Podane liczby jednocześnie pokazują, jak mało Polacy wiedzą o bezpiecznym i efektywnym oszczędzaniu oraz jak łatwo powierzają swoje oszczędności w nieodpowiednie ręce. Jak oszczędzać bezpiecznie i efektywnie? Oszczędzanie zasadniczo służy gromadzeniu wolnych środków pieniężnych na cele przyszłej konsumpcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu się przed utratą siły nabywczej (skutkami wzrostu cen w gospodarce czyli inflacji). 3

4 SEKC JA EK SPERCK A Proces ten co do zasady powinien być bezpieczny, a więc nabywanie akcji, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości, złota czy innych aktywów, których cena może znacznie zmienić się pomiędzy kupnem i sprzedażą, powinno być raczej nazywane inwestowaniem tzn. celowym wystawianiem się na ryzyko dla osiągnięcia zysku. Najprostszą, najłatwiej dostępną i zarazem jedną z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania pozostają tradycyjne lokaty lub rachunki oszczędnościowe w bankach. Możemy z nich dziś uzyskać średnio 5-7% odsetek w skali roku. Decydując się na lokatę musimy pamiętać, że pieniędzy najczęściej nie możemy wy-... banki spółdzielcze, oferują lepsze oprocentowanie niż banki duże, reklamująpowszechnie reklamują ce się lub których placów placówki spotykamy często na ulicach miast płacić przed terminem jej zakończenia, a jeśli to zrobimy, stracimy większość lub całość oczekiwanego zysku. Jeżeli zatem chcemy mieć nieco większą elastyczność w dysponowaniu oszczędnościami, wybierzmy rachunek oszczędnościowy, który możemy bezpłatnie otworzyć w większości banków. W praktyce rachunek ten może być nieco niżej oprocentowany niż tradycyjne lokaty, ale daje nam możliwość bezpłatnego wypłacenia środków bez utraty odsetek (zwykle raz w miesiącu). Decydując się na wybór banku, w którym otworzymy lokatę lub rachunek oszczędnościowy powinniśmy pamiętać, iż często mniejsze podmioty, w tym np. banki spółdzielcze, oferują lepsze oprocentowanie niż banki duże, powszechnie reklamujące się lub których placówki spotykamy często na ulicach miast. Po prostu, mniejsze podmioty muszą bardziej aktywnie konkurować o pieniądze klientów, by mogły potem sprzedać je w postaci kredytów. Podmioty duże, które z racji gęstej sieci palcówek i wielu ra- chunków, dysponują ogromną wartością depozytów, nie są skłonne płacić wyższego oprocentowania. Niezależnie od wybranego banku, o ile jest to podmiot zarejestrowany w Polsce, gwarancje zwrotu depozytów stanowią równowartość euro. Podmiotem gwarantującym jest w tym przypadku Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tzn. specjalny fundusz tworzony przez wszystkie banki w Polsce na wypadek upadłości któregokolwiek z nich. Coraz częściej w ofertach banków pojawiają się złożone produkty określane jako lokaty strukturyzowane lub polisy lokacyjne. Są to instrumenty o nietypowych właściwościach, które stanowią swoisty kompromis pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem, pozwalając w umiarkowany sposób wystawiać się na ryzyko w zamian za dodatkowy zysk. W praktyce są one zwykle połączeniem dwóch lub więcej instrumentów finansowych, np. lokat i ubezpieczeń czy instrumentów pochodnych. Produkty te zazwyczaj gwarantują stosunkowo niewielki stały procent na poziomie niższym niż w tradycyjnych lokatach (np. 2-3%), ale dają przy tym szansę dodatkowego zarobku pod warunkiem zmiany cen określonych aktywów, np. ropy naftowej, złota, czy kursów walut. Ostateczny zysk, jaki osiąga się z takich produktów, nie jest z góry znany. Zazwyczaj w przypadku produktów strukturyzowanych otrzymuje się gwarancję zwrotu kapitału, co oznacza że w przypadku niekorzystnych zmian cen na rynku finansowym klient wypłaci tyle, ile zainwestował. Jeżeli chcemy oszczędzać jednocześnie bezpiecznie i długoterminowo (w okresie kilku lat) dobrym rozwiązaniem będą obligacje skarbowe. Instrumenty te można kupić przede wszystkim poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów, w banku PKOBP SA lub na giełdzie. Ponieważ ich emitentem jest Skarb Państwa, stąd uważa się, że są pozbawione ryzyka upadłości. Obligacje skarbowe oferują zwykle oprocentowanie stałe, obecnie zbliżone do lokat bankowych (od 4 do 6% rocznie). W zależności od serii, wypłatę odsetek otrzymamy z góry, raz lub dwa razy w roku bądź też na koniec oszczędzania w momencie wykupu obligacji przez Ministerstwo Finansów. Osoby posiadające nieco większą wiedzę finansową mogą lokować oszczędno- dr Michał Buszko - adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca Universite Angers we Francji oraz programu EMBA Dominican University w Chicago, stypendysta Nottingham Trent University; autor kilkudziesięciu profesjonalnych publikacji dotyczącej tematyki finansowej. 4 ści w obligacjach przedsiębiorstw, banków spółdzielczych lub jednostek samorządu terytorialnego, dostępnych przede wszystkim na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Instrumenty te umożliwiają osiąganie zysku z odsetek na poziomie od ok. 8 do 16% rocznie przy mniejszym poziomie ryzyka niż w przypadku akcji. Oprocentowanie tego typu obligacji jest przeważnie zmienne, a odsetki wypłacane są zwykle co pół roku. Na tle obligacji przedsiębiorstw obligacje banków spółdzielczych i jednostek samorządowych dają nieco niższy zysk, ale też, ze względu na specyfikę emitentów, są mniej ryzykowne. Po wskazaniu kilku podstawowych sposobów oszczędzania, warto również przyjrzeć się kilku zasadom, które pomogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo i efektywność oszczędzania: 1. Nie lokujmy wszystkich pieniędzy w jednej formie i w jednym miejscu. Wybierając różne produkty oszczędnościowe w różnych instytucjach rozpraszamy ryzyko. 2. Nie lokujmy pieniędzy w instrumenty finansowe, których konstrukcji lub zasad funkcjonowania nie rozumiemy. 3. Zachowajmy szczególną ostrożność w odniesieniu do produktów finansowych o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu. Wysokie oprocentowanie wynika zazwyczaj z podwyższonego ryzyka lub dodatkowych warunków bądź ograniczeń, które są nakładane na klienta. 4. Unikajmy ofert instytucji parabankowych nienadzorowanych przez KNF. Pamiętajmy, że Komisja jest powołana m.in. po to, by chronić nas przed złymi praktykami finansowymi. 5. Inwestujmy w długim horyzoncie tylko te pieniądze, co do których możemy mieć pewność, że nie będziemy ich potrzebować w krótkim czasie. Założenie wieloletniej lokaty, a następnie wypłacenie środków przed terminem skutkuje zwykle utratą odsetek. 6. Oszczędzajmy w tej walucie, w której osiągamy dochody. Założenie lokaty w walucie obcej, podczas gdy zarabiamy w złotych, może skończyć się nieodzyskaniem znaczącej części wpłaconych środków na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego. 7. Pamiętajmy o podatku dochodowym. Praktycznie każda forma oszczędzania w Polsce objęta jest podatkiem od dochodów z kapitału. Nasz faktyczny zysk będzie zatem o 19% niższy. Dotyczy to lokat bankowych, rachunków oszczędnościowych czy obligacji.

5 Z NASZEJ OFERTY INTERNET BANKING Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia dokonanie podstawowych transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzenie stanu swoich oszczędności o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer i dostęp do Internetu. Podstawowe czynności, jakie można zrealizować za pomocą Internet Banking to: sprawdzenie stanu rachunku, wykonywanie przelewów, tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, zakładanie i likwidowanie lokat, uzyskanie informacji o lokatach, uzyskanie informacji o kredytach, składanie zleceń okresowych, śledzenie historii operacji, wydruk potwierdzenia wykonania operacji, eksport i wydruk wyciągów. Internet Banking pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na wizytę w placówce bankowej. Dzięki Internet Banking zawsze jesteś pierwszy w kolejce. SMS BANKING SMS Banking to serwis informacyjny umożliwiający dostęp do informacji dotyczących rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS. SMS zawiera informacje o bieżącym saldzie, informację o obrotach na rachunku oraz kwocie dostępnych środków. W zależności od wybranej opcji Klient otrzymuje komunikat SMS o wybranej porze dnia lub każdorazowo już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji na rachunku. SMS Banking pozwala śledzić stan i operacje na rachunku bez konieczności wizyt w placówce, wykonywania telefonu do doradcy czy też logowania się na własny rachunek poprzez Internet. Czy korzystanie z SMS BANKINGU jest bezpieczne? SMS Banking nie pozwala na wykonywanie przelewów, dlatego nikt nie może wpłynąć na utratę środków przez Klienta. Warto jednak pamiętać, że w momencie utraty telefonu osoba, która pozyska utracony telefon może dowiedzieć się o stanie rachunków i ostatnich operacjach wykonanych przez użytkownika, a co gorsze może na bieżąco dowiadywać się o nowych zdarzeniach na rachunku. Jedynym zabezpieczeniem danych przechowywanych w telefonie są zabezpieczenia telefonu. Wskazane jest więc, by sukcesywnie kasować w telefonie wiadomości wysłane i odebrane. W przypadku utraty telefonu należy jak najszybciej taki telefon zastrzec u operatora sieci oraz dokonać stosownej zmiany numeru w Banku. Czy korzystanie z INTERNET BANKINGU jest bezpieczne? W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta bankowego system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Klient otrzymuje od Banku unikalny Identyfikator oraz hasło dostępu. Podczas pierwszego logowania Klient dokonuje zmiany hasła na znane tylko sobie. W ten sposób chroni swój rachunek przed dostępem osób niepożądanych. Dodatkowo, dokonywanie transakcji wymaga wprowadzenia przez Użytkownika jednorazowego kodu. Jednorazowe kody niezbędne do autoryzacji transakcji pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela. W zależności od wybranej przez siebie opcji: Klient wpisuje kod, otrzymywany w postaci SMS na wskazany przez niego telefon komórkowy lub Klient wpisuje żądany kod z listy haseł jednorazowych, którą otrzymuje z Banku w zabezpieczonej kopercie. Warto dodać, że połączenie z Bankiem jest szyfrowane chronione 256 bitowym protokołem szyfrującym SSL. DOŁADOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH WPROST Z KONTA BANKOWEGO Możliwość doładowania telefonów komórkowych pre-paid to jedna z wielu funkcjonalności dostępnych dla użytkowników Internet Bankingu. Jak to robić i ile to kosztuje? Po zalogowaniu się do Internet Bankingu wyświetlają się dodatkowe usługi dostępne w koncie internetowym. Wśród nich doładowania. Wystarczy wybrać tę usługę, następnie operatora i wprowadzić numer telefonu, który chcemy doładować oraz wybrać kwotę doładowania. Przejrzysty system Internet Banking poprowadzi użytkownika krok po kroku do poprawnego doładowania. Konto wskazanego telefonu zostanie doładowane natychmiast. Doładowania można dokonywać o każdej porze, usługa dotyczy operatorów - T-Mobile, Orange, Plus, Heyah, Sami Swoi oraz Play. Doładowanie nie wiąże się z żadną dodatkową prowizją. PayByNet Bank Spółdzielczy w Toruniu dołączył do grona firm oferujących natychmiastowe zakupy przez Internet. Teraz jeszcze łatwiej i szybciej można dokonywać transakcji. PayByNet to system gwarantowanych natychmiastowych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta. Istotnym faktem jest to, że funkcjonalność natychmiastowych płatności internetowych za pomocą PayByNet jest całkowicie darmowa i nie muszą Państwo uiszczać dodatkowej prowizji z tego tytułu. Obecnie funkcjonalność PayByNet oferowana jest w ponad 180 sklepach i stale rośnie. Pełną listę sklepów można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej.

6 ZMIENIAMY SIĘ DL A WA S Z Prezesem o Strategii Rozmowa z Prezesem Waldemarem Zielińskim o zmianach wynikających z realizacji Strategii rozwoju Banku. C T wój Bank: Właśnie mija rok odkąd objął Pan stanowisko Prezesa Zarządu. Co było największym wyzwaniem tego mijającego okresu? Waldemar Zieliński: Faktycznie, począwszy od r. Zarząd banku działa w nowym składzie. Od samego początku pracy na stanowisku Prezesa staram się dawać sygnały, że priorytetem dla mnie i całego Zarządu jest realizacja przyjętej Strategii rozwoju. zyżby placówki miały zupełnie zniknąć? Niektórzy, zachęceni sukcesem banków internetowych, wybierają taką drogę. Uważam to za błąd. My wciąż chcemy być silni również siecią naszych placówek. Widzimy jednak, że zmienia się zakres tych usług, które wymagają osobistego kontaktu klienta z doradcą. W tym celu modernizujemy również nasze placówki by w lepszym stopniu odpowiadały potrzebom naszych klientów. C zy Strategia jest Pana autorską pracą? Nie. Aktualna Strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu przyjęta jest na okres i została uchwalona jeszcze wtedy, gdy pełniłem funkcję Wiceprezesa Zarządu. Aktywnie uczestniczyłem w jej przygotowaniu, w pełni się z nią identyfikuję. Do jej przygotowania włączone zostało szerokie grono pracowników Banku, członków Rady Nadzorczej, uwzględniliśmy także uwagi płynące od naszych udziałowców. Moim zadaniem jest doprowadzić do wdrożenia założeń Strategii, która w mojej ocenie przyniesie szereg korzyści zarówno klientom, jak i udziałowcom oraz pracownikom Banku. J akie są najważniejsze założenia tej Strategii? Po pierwsze, Strategia jasno wskazuje sens naszego działania jako banku chcemy pomagać lokalnym firmom, rolnikom i osobom prywatnym w realizacji ich planów rozwojowych. Niesie to za sobą bardzo istotne konsekwencje: chcemy koncentrować się na rynku lokalnym, a także chcemy być dla naszych klientów doradcami w ich sprawach finansowych. Po drugie, Strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu na lata precyzuje, że naszym celem jest zrównoważony i kompleksowy rozwój, dzięki któremu Bank stanie się istotnym graczem na lokalnym rynku finansowym. C zy w związku z tym Bank planuje uruchomienie kolejnych placówek? Aktualnie nie widzimy takiej potrzeby. Nie planujemy poszerzać terenu nasze6 N a czym polega ta zmiana? Zmiana naszych placówek jest jednym z namacalnych rezultatów wdrażania naszej StraStabilność to tegii. I nie chodzi niezwykła wartość, tu tylko o ich wyszczególnie w dzisiejszych gląd. Kluczowa trudnych czasach. Chcemy jest zmiana sposobu obsługi być instytucją bezpieczną, go działania, w zmodernizoktóra stanowi ostoję więc rozwój wanej placówce bezpieczeństwa dla sieci na nowszystkich klienswoich klientów wym terenie tów zachęcamy do jest na razie wyi udziałowców. tego, by usiedli przy kluczony. Chcestanowisku na dłumy być silni tam, żej i porozmawiali z nami gdzie już dziś mamy o swoich sprawach finansowych. swoje placówki w ToruA nasi pracownicy postarają się zaproponiu i jego najbliższej okolicy. nować takie rozwiązania, których korzyak chcecie to zrobić? ści będą odczuwalne przez klienta. W nodokładnie przyglądamy się tenden- wym modelu placówki nie ma zakratocjom, zachodzącym na rynku banko- wanych okien kasowych, nie ma szybwym, obserwujemy zachowania i ocze- kiej obsługi na stojąco. Nie ma barier kiwania naszych klientów. Dostrzegamy, między bankiem a klientem. Jest bank, że coraz większą popularnością cieszą który pełni rolę partnera dla klienta. się zdalne kanały dostępu i urządzenia zy tak zmodernizowane zostaną samoobsługowe. Już dziś proste transakwszystkie placówki? cje, takie jak przelewy, wypłata gotówki, Tak, Strategia rozwoju zakłada, że do czy też sprawdzenie salda, nie wymagają końca 2014 roku wszystkie placówki naplacówki można je realizować posiadaszego banku zostaną zmodernizowane jąc zwykły komputer, telefon komórkowy według nowego wzorca. czy też korzystając z bankomatu. J C

7 ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS J akie inne elementy Strategii rozwoju Banku wskazałby Pan jako kluczowe? Trudno mi wskazać, które działania są ważniejsze, a które mniej istotne. W ramach Strategii realizujemy 14 projektów i wszystkie one mają przyczynić się do sukcesu banku jako całości. Skoro wspomniałem już o modernizacji placówek jako tym działaniu, które każdy klient może sam zobaczyć, chętnie opowiem o tych działaniach, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, ale które są bardzo ważne, jeśli chodzi o przyszłe sukcesy banku. C óż to takiego? Ostatni rok to w naszej firmie okres wielu ważnych decyzji dotyczących wyboru kadry menedżerskiej. Do efektywnego zarządzania bankiem o takiej skali działania i takiej sieci placówek potrzebny jest zespół menedżerów, a nie władza skupiona w 3-osobowym zarządzie. Kompetentna kadra kierownicza z odpowiednimi uprawnieniami to w mojej ocenie podstawa sukcesu banku. Tylko wówczas bowiem zarząd banku może poświęcić się sprawom strategicznym, kluczowym dla przyszłości firmy. C zy taką kadrę już Pan dobrał? Tak, wszystkie kluczowe stanowiska w banku zostały obsadzone. Niezwykle się cieszę, że wybraliśmy osoby z wewnątrz naszej firmy. Jak na razie mogę powiedzieć, że osoby te sprawdzają się w nowych rolach. Nie szukaliśmy menedżerów na zewnątrz i mimo pewnych obaw co do poszczególnych kandydatur, dziś cieszę się z podjętych decyzji. Chciałbym także zaznaczyć, że wybór osób to nie wszystko, kluczowe jest bowiem przekazanie im odpowiednich uprawnień. To pewien przełom w naszej firmie. Podział zadań, szybkie i odpowiedzialne decyzje, profesjonalizm i sprawność oto preferowany przez mnie sposób zarządzania. Pierwsze pozytywne efekty takiego działania już obserwujemy i jestem pewien, że kolejne zobaczymy już niedługo. M ówi Pan o kadrze kierowniczej. A co z innymi pracownikami? Troska o rozwój kompetencji pracowników to priorytet jednego z projektów strategicznych. Szkolimy pracowników z tego, co jest im najbardziej potrzebne do efektywnej pracy. Już od przyszłego roku będziemy realizowali ściśle określone plany rozwoju pracowników - tak, by byli coraz lepiej przygotowani do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie. Zależy mi przy tym na jak największym poziomie satysfakcji naszych pracowników i wierzę, że efekty wdrażanej Strategii przełożą się także na korzyści dla naszej kadry. A jakich nowości w ofercie mogą spodziewać się klienci? Nie da się ukryć, że nasz klient się zmienia oczekuje nowych produktów, nowych możliwości. Jeśli chodzi o zmiany w ofercie to mogę zapewnić, że wszystkie nasze decyzje będą nakierowane głównie na udoskonalanie produktów dostępnych w zdalnych kanałach Internecie i urządzeniach samoobsługowych. Wdrożyliśmy nowy system informatyczny i dziś wszyscy nasi klienci mogą swobodnie i bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. Poprzez komunikaty SMS klienci mogą na bieżąco obserwować stan swojego konta. Do oferty wprowadzamy karty zbliżeniowe. Wszystkie te działania będziemy dalej rozwijać, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Chcę jednak zdecydowanie zaznaczyć, że absolutnie nie chcemy zmienić naszego banku w bank internetowy. Tradycyjny klient, wybierający obsługę wyłącznie w placówce, to dla nas równie ważny klient. Tu jesteśmy i chcemy być w dalszym ciągu liderem na rynku. Nie chcemy powielać działań banków konkurencyjnych, które poprzez radykalny wzrost opłat praktycznie wyrzucają klientów do Internetu lub radykalnie się takich klientów pozbywają. Chcemy być tradycyjnym, lokalnym bankiem, z różnorodnymi kanałami dostępu zarówno poprzez placówkę, jak i poprzez zdalne kanały, wykorzystujące nowinki technologiczne. C hciałbym także zapytać o pewne pojęcia, które eksponujecie państwo w placówkach i na materiałach reklamowych. Proszę o kilka słów o każdej z nich. Faktycznie, od jakiegoś czasu mocno eksponujemy 4 wartości: partnerstwo, solidność, tradycję i stabilność. Nie są one wybrane przypadkowo. Uznaliśmy, że są to najważniejsze idee, które wyznaczają nam filozofię naszego działania. Po pierwsze, chcemy być partnerem dla lokalnego biznesu, rolnictwa, mieszkańców Torunia i okolic. Chcemy działać tak, by zdobywać zaufanie naszych klientów, by współpracować z nimi przez wiele lat, na dobre i na złe. Po drugie, staramy się być wiarygodnymi profesjonalistami, którzy udzielają klientom wskazówek i są w stanie brać za nie odpowiedzialność. Chcemy dobierać takie rozwiązania, które są w interesie zarówno banku, jak i klienta. Oferujemy proste produkty, nie stosujemy gwiazdek. Staramy się udoskonalać naszą ofertę, dbając o satysfakcję naszych klientów. A tradycja? Niektóre banki świętują swoje 10-lecie. Tradycja banku spółdzielczego jest chyba znacznie dłuższa? Wielokrotnie. Nasze korzenie sięgają 1896 roku, tak długa tradycja zobowiązuje nas do pielęgnowania idei twórców naszego banku. Chcemy kierować się ideami naszych założycieli działać dla dobra lokalnej społeczności. T D radycja była trzecia. A ostatnia? Ostatnią wskazywaną wartością jest stabilność. ziś dominuje energia, parcie do przodu, a Pan o stabilności. Nie boicie się, że zostaniecie z tyłu? Stabilność to niezwykła wartość, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. Chcemy być instytucją bezpieczną, która stanowi ostoję bezpieczeństwa dla swoich klientów i udziałowców. Nie będziemy angażować się w ryzykowne przedsięwzięcia. Wielu z tych, którzy przechwalali się swoim dynamicznym rozwojem, dziś już nie ma na gospodarczej mapie świata. My będziemy rozwijali się w sposób zrównoważony, tj. w takim stopniu, na jaki pozwalają nam nasze kapitały. B ardzo dziękuję za wszystkie informacje na temat Strategii działania Banku, na czele którego Pan stoi. Jeśli mogę jeszcze jedno słowo? O czywiście. Mimo trudnych czasów, osiągamy bardzo dobre wyniki finansowe. Mimo wielkiej konkurencji i utrudnień towarzyszących modernizacji placówek, nasi klienci wciąż są z nami. Nasi pracownicy dzielnie znoszą trudy i podejmują nowe wyzwania. Chciałbym im wszystkim za to podziękować. Cieszę się, że mam przyjemność realizować z nimi nasze strategiczne działania. Dziękuję za rozmowę. 7

8 Z Ż YCIA BANKU Gratulujemy wygranych laureaci kolejnej loterii bankowej odebrali swoje nagrody Z przyjemnością informujemy o rozlosowaniu kolejnych nagród w loterii Lokata z nagrodami. Tym razem do laureatów trafiły: skuter, telewizor LG, wieże stereo oraz wypiekacze Zelmer. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w loterii było założenie Lokaty z nagrodami na kwotę m.in. 500 zł oraz dotrzymanie okresu jej trwania (3 lub 6 miesięcy). Pełna lista laureatów znajduje się poniżej: - Pan Czesław z Torunia skuter - Pani Maria ze Złejwsi Wielkiej telewizor LG - Pan Piotr z Łążyna wieża stereo - Pan Roman z Cierpic wieża stereo - Pani Elżbieta z Golubia Dobrzynia wieża stereo - Pani Stanisława z Torunia wypiekacz Zelmer - Pan Kazimierz z Łubianki wypiekacz Zelmer - Pan Zbigniew z Torunia wypiekacz Zelmer - Pani Lucyna z Torunia wypiekacz Zelmer - Pani Jadwiga z Torunia wypiekacz Zelmer Tu rodzą się nowe firmy współpraca BS TORUŃ z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości Niezmiernie miło jest nam oznajmić, iż Bank Spółdzielczy w Toruniu stał się oficjalnym partnerem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP). Jest to organizacja wspierająca osoby, które po raz pierwszy wkraczają w świat biznesu. Podpisanie umowy partnerskiej z AIP ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ działalność tej organizacji w sposób bezpośredni wiąże się z sektorem małych i średnich firm, czyli obszarze w którym jesteśmy lokalnym liderem na rynku. Dlatego też współpraca z AIP jest dla nas nie tylko elementem poprawiania wizerunku naszej marki, ale również szansą na zdobycie nowych klientów. Myślę, że w najbliższym czasie uda nam się przygotować kilka ciekawych propozycji dla uczestników AIP powiedział Grzegorz Flanz, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu. Umowa partnerska pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Toruniu została podpisana przy okazji otwarcia nowego projektu Creative Lab czyli programu wspierania przedsiębiorczości minimalizującego bariery w zakładaniu własnej działalności. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, ale również do osób z klas maturalnych, które już teraz myślą o swojej przyszłości. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczych postaw oraz zachęcenie uczestników do zakładania własnego biznesu poprzez inspirowanie ich, kreowanie nowych pomysłów, stwarzanie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń oraz budowanie przedsiębiorczej społeczności. 8 Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Lokaty z nagrodami. Uczymy oszczędzać już od podstawówki - podsumowanie programu SKO Celem programu Szkolnych Kas Oszczędności jest popularyzacja oszczędzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W programie popularyzowanym przez Bank Spółdzielczy w Toruniu wzięło udział 8 szkół z następujących miejscowości: Bruki Unisławskie, Kokocko, Łążyn, Ostaszewo, Pigża, Warszewice, Wybcz oraz Zławieś Wielka. Program został skonstruowany w taki sposób, aby zmotywować szkoły do rywalizacji w zachęcaniu uczniów do oszczędzania oraz uczestniczenia w konkursach związanych z tą tematyką. Dzięki temu do Banku Spółdzielczego w Toruniu napłynęło wiele ciekawych prac, które można również było zobaczyć w placówkach Banku. Cieszę się, że udało nam się odświeżyć program SKO i zachęcić szkoły do promowania Łącznie w minionym roku oszczędzania. Myślę, że o sukcesie świadszkolnym oszczędzało czą nie tylko liczby, ale również prace dzie317 uczniów z 8 szkół ci, które aktywnie uczestniczyły we wszelkiego typu konkursach. Na koniec chciałi - co warte podkreślenia bym raz jeszcze pogratulować uczniom oraz - 30% dzieci oszczędzało osobom wdrażającym program SKO w Szkosystematycznie. le Podstawowej w Pigży, która wygrała tegoroczny konkurs. Zachęcenie wszystkich dzieci do oszczędzania, przy jednoczesnej organizacji tak wielu konkursów zrobiło na nas duże wrażenie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również zostaniemy miło zaskoczeni powiedział Waldemar Rutkowski, Koordynator Zespołu Marketingu. Program SKO w nadchodzącym roku zostanie zupełnie odświeżony, a jego formuła będzie bardziej przyjazna dla młodzieży. W planach jest m.in. powstanie nowego serwisu internetowego, wzbogacenie formuły konkursowej, a nawet stworzenie gry polegającej na prowadzeniu banku.

9 Z Ż YCIA BANKU BS TORUŃ sponsorem koszykarskiego turnieju Zintegrowani, zmotywowani, lepsi W hali toruńskiego Spożywczaka odbyła się X edycja Memoriału im. Wojciecha Michniewicza, którego sponsorem był Bank Spółdzielczy w Toruniu. - z wizytą w Borach Tucholskich Podobnie jak w innych firmach, które stawiają sobie za cel doskonalenie współpracy między pracownikami, tak samo i w Banku Spółdzielczym w Toruniu, odbywają się szkolenia integracyjne dla wszystkich zatrudnionych osób. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe z kilku względów. To turniej wyjątkowy. Nie liczy się w nim to, kto zwycięży. Ważne jest samo uczestnictwo. I - jak podkreśla organizator Roman Kłosowski - pamięć Zespoły rywalizowały w różnych konkurencjach rozpoczynając od biegu sprawnościowego na czas, poprzez potyczkę w paintballa, wspinaczkę po ścianie i przejażdżkę na segway u. o Michniewiczu. Był młodym rozgrywającym toruńskiego AZS, z którym zdobył mistrzostwo Polski juniorów. Przebijał się też do składu pierwszej drużyny akademików, która wtedy grała w ekstraklasie. Przez cały okres swojej kariery koszykarskiej był związany z Toruniem. Grać w koszykówkę przestał dopiero, gdy na wskutek raka kości amputowano mu nogę. Jednak wciąż myślami był przy sporcie i planował grę w reprezentacji niepełnosprawnych. Zmarł po ciężkiej chorobie w 2002 r. Miał wtedy 24 lata. Turniej wypadł bardzo okazale, dostarczając licznie zgromadzonej publiczności wiele emocji i niespodziewanych wyników. Ostatecznie najlepiej zaprezentowali się gospodarze - zespół SIDEN Toruń, który wygrał starcie nawet z Wicemistrzem Polski. Memoriał im. Wojciecha Michniewicza jest wspierany przez Bank Spółdzielczy w Toruniu od samego początku, dlatego cieszę się, że udało się zorganizować już X edycję tej imprezy. Chciałbym również pogratulować organizatorom, bo to dzięki nim możemy się cieszyć po raz kolejny z występów ekstraligowych drużyn w grodzie Kopernika powiedział Waldemar Rutkowski, Koordynator Zespołu Marketingu. Szczegóły przedstawia Irmina Rumińska, Koordynator Zespołu Organizacyjnego: W tym roku, odmiennie od lat ubiegłych, postawiliśmy na organizację spotkania o charakterze współzawodnictwa sportowego, którego głównym celem miała być integracja naszych pracowników. I to był strzał w dziesiątkę! Nasz cel został osiągnięty poprzez wspaniałą zabawę, zdrową rywalizację oraz współpracę zespołową. A wszystko to odbywało się w pięknych okolicznościach przyrody w Borach Tucholskich nad rzeką Wdą. Gratulacje dla Pana Jerzego Dąbrowskiego Z dumą i satysfakcją pragniemy poinformować, że podczas XXII Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w dniu 21 września 2012 Pan Jerzy Dąbrowski były Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu, otrzymał Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Medal za Długoletnią Służbę Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Serdecznie gratulujemy! Jednocześnie informujemy, że Pan Jerzy Dąbrowski w dalszym ciągu zaangażowany jest w działania na rzecz bankowości spółdzielczej aktualnie aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu ds. zmian regulacji prawnych dotyczących Sektora Bankowości Spółdzielczej. Najpilniejszym zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji optymalnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych dotyczących modelu funkcjonowania sektora banków spółdzielczych w związku ze zmianami regulacji prawnych, jakie nastąpią po wdrożeniu unijnej dyrektywy CRD IV. Podziękowania dla Pani Danuty Deki Z dniem 30 czerwca 2012 r. Pani Danuta Deka - w związku z przejściem na rentę - zakończyła pracę w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Pani Danuta pracowała w naszym Banku 33 lata. Rozpoczęła swą pracę od stanowiska kasjera w ówczesnej siedzibie banku przy ul. Mostowej 21 w Toruniu. W swojej karierze przeszła przez prawie wszystkie stanowiska począwszy od Inspektora, Specjalisty, Naczelnika wydziału aż po Dyrektora I Oddziału przy ul. Reja 23c. W imieniu współpracowników oraz klientów składamy serdeczne podziękowania. 9

10 NASZ GOŚĆ 10 pytań do... Romana Gotowalskiego W naszym czasopiśmie postanowiliśmy przybliżać sylwetki naszych Klientów tych, z którymi mamy przyjemność współpracować od lat, ale i takich z którymi spotykamy się od niedawna. Klientów, którzy poprzez swą działalność są osobami rozpoznawalnymi w lokalnym środowisku i których sukces z pewnością wart jest podkreślenia. W tym numerze naszym rozmówcą jest Pan Roman Gotowalski właściciel firmy transportowej TMC Transport. TB: Dzisiaj jest Pan właścicielem 1 dużej firmy, a jak wyglądały początki w prowadzeniu własnego biznesu? RG: Działalność gospodarczą rozpocząłem w drugiej połowie lat 70-tych, kiedy to prowadziłem fermę lisów, która mieściła się w Toruniu przy ulicy Okrężnej. To były oczywiście zupełnie inne czasy, wówczas było to naprawdę opłacalne. Pod koniec lat 80-tych sytuacja zaczęła ulegać zmianie, zapotrzebowanie na mój produkt systematycznie spadało i dlatego podjąłem decyzję o zmianie branży. Ostatecznie jesienią 1993 całkowicie zlikwidowałem fermę i rozpocząłem prowadzenie nowej działalności. Zmiana profilu była w tym przypadku dosyć drastyczna, dlacze- 2 go postanowił Pan spróbować akurat w branży transportowej? Od zawsze interesowałem się motoryzacją, zresztą z zawodu jestem właśnie kierowcą. W kwietniu 1993 roku kupiłem pierwszy samochód, w kolejnych miesiącach następne i tak to się zaczęło. Od samego początku postawiłem na transport międzynarodowy, udało mi się pozyskać zamówienia w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych, dla których wykonywałem wówczas większość zleceń. Między innymi to właśnie moimi samochodami przewożone były pierwsze transporty produktów TZMO do Rosji. Jest Pan jednym z tych, którzy 3 przecierali szlaki w prowadzeniu własnego biznesu w nowej rzeczywistości, jaka nastała na początku lat 90-tych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zarówno warunki, jak i możliwości firm mocno się chyba zmieniły? Zdecydowanie tak. Wówczas w każdej dziedzinie wszystko dopiero raczko- 10

11 NASZ GOŚĆ wało. W branży transportowej było nas w Toruniu zaledwie kilku. Bardzo wysoki koszt stanowił zakup licencji pozwalającej na wykonywanie usług transportu międzynarodowego. O liczbie wydanych licencji decydowało wtedy państwo, nie mieliśmy więc jeszcze wtedy całkowicie wolnego rynku w tej branży. Ta sytuacja zmieniła się dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Automatyczne przydzielanie koncesji spowodowało zdecydowane zwiększenie liczby przewoźników. Moment wejścia do Unii Europejskiej to kolejny bardzo istotny mo- 4 ment dla branży transportowej. Z perspektywy czasu zmiany, które wówczas nastąpiły były dla firmy pozytywne czy negatywne? Uważam, że dla wszystkich były to zmiany w dobrym kierunku. Z punktu widzenia transportu otwarcie granic zdecydowanie ułatwiło nam pracę. Nie mamy już do czynienia z kilometrowymi kolejkami na granicy z Niemcami, nie ma problemu z ograniczeniami dotyczącymi ilości paliwa wwożonego na teren Niemiec. Generalnie jest więc dużo ułatwień. Na pewno pozytywnym aspektem jest poprawiający się stan dróg w naszym kraju, z pewnością daleko nam jeszcze chociażby do naszych zachodnich sąsiadów, ale niewątpliwy postęp jest. W ostatnich latach dużo mówi się 5 o kryzysie gospodarczym, który dotyka właściwie całą Europę. Jak to wygląda z Pańskiej perspektywy i jak ocenia Pan sytuację branży transportowej w tym kontekście? Niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem, ale też pamiętajmy, że nie zawsze jest tak, że wszystko jest idealnie. W mojej branży bez wątpienia trudno zarobić dobre pieniądze w przypadku kiedy dysponuje się tylko jednym czy dwoma samochodami. A poza tym w każdą działalność trzeba włożyć masę czasu i pracy. Bez pracy nie ma kołaczy? 6 Dokładnie. Ja staram się wstawać codziennie o 5 rano, tak aby dopilnować wszystkich wyjazdów i aby mieć pewność, że wszystko funkcjonuje właściwie. Firma istnieje już niemal 20 lat, więc przez ten czas wypracowaliśmy sobie pewne schematy działania, mamy dobrze przygotowaną bazę, warsztat, co daje możliwość ograniczenia kosztów. W mojej firmie dysponuję obecnie flotą 50 samochodów i zatrudniam około 60 osób. Panie Romanie, a od jak dawna 7 współpracuje Pan z naszym Bankiem? Nasza współpraca rozpoczęła się w 1978 roku, kiedy to Bank miał swą siedzibę przy ulicy Mostowej w Toruniu. Od samego początku związane to było z prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej. Do współpracy namówił mnie Jerzy Dąbrowski ówczesny radca prawny banku, a później jego wieloletni prezes. Banki Spółdzielcze zajmowały się wówczas właśnie obsługą tzw. działów specjalnych. Moja współpraca z BS Toruń trwa do dzisiaj, z krótką przerwą w latach 90-tych, kiedy to bank dysponował niewielkim kapitałem, a ja ze względu na rozpoczęcie nowego rodzaju działalności musiałem się posiłkować wyższymi kredytami. Jednak po kilku latach, okresie w którym udało mi się mocno rozwinąć firmę, zdecydowanie rozwinął się także bank i podjąłem decyzję o powrocie do grona klientów Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jak postrzega Pan rozwój 8 i zmiany, które na przestrzeni lat dokonały się w sektorze bankowym? Tutaj oczywiście różnica jest również olbrzymia. Dawniej prawie wszystko funkcjonowało w obrocie gotówkowym. Wówczas nawet duże kredyty były wypłacane w gotówce. Wyglądało to tak, że gdy brałem kredyt na kupno kolejnego samochodu to przyjeżdżałem do banku z reklamówką, do której pakowałem gotówkę. Następnie z reklamówką pieniędzy jechałem na giełdę, aby sfinalizować transakcję. Dzisiaj to oczywiście nie do pomyślenia, ale wówczas tak to właśnie było. A jak 9 ocenia Pan Banki Spółdzielcze na tle ich komercyjnych konkurentów? Nasza współpraca rozpoczęła się w 1978 roku Banki Spółdzielcze zdecydowanie wyróżniają się elastycznością i szybkością obsługi. W bankach komercyjnych decyzyjność jest bardzo mocno odsunięta, wszystkie ustalenia podejmowane są w centrali w Warszawie bądź innym mieście, gdzie nie ma takiej znajomości danego klienta i specyfiki jego działalności. W Banku Spółdzielczym zawsze mogę spotkać się z prezesem, wiem że zna on moją firmę, wie o moich potrzebach, zna moją historię, nie patrzą tu na mnie jedynie przez pryzmat cyfr zawartych w finansowych sprawozdaniach. Współpraca układa się moim zdaniem bardzo dobrze, wszystko jest załatwiane bardzo szybko, zgodnie z ustaleniami, także z mojej strony staram się, aby wszystko było idealnie tak, jak to wcześniej umówiliśmy. Muszę też powiedzieć, że od początku mojej przygody z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu osobą, która mnie obsługuje jest Pani Danka Sacharuk znakomity doradca i fachowiec w dziedzinie bankowości. Podsumowując ogromną zaletą banków spółdzielczych jest decyzyjność na miejscu i dokładna znajomość klientów, jak i całego rynku lokalnego. To Wasza zdecydowana przewaga. Rozmawiamy cały czas o sprawach 10 zawodowych, ale przychodzą na pewno takie chwile, kiedy trzeba od pracy odpocząć. W jaki sposób i w jakich miejscach odpoczywa Pan od codziennych obowiązków? Bardzo lubię sport, więc w niedzielne popołudnie często oglądam mecze żużlowe. A jeżeli chodzi o dłuższe urlopy to staram się też 2 czy 3 razy w roku wyjechać gdzieś dalej, chociażby jesienią, aby przedłużyć sobie lato i słońce. Z grupą znajomych zawsze w okolicach października wyjeżdżamy do Egiptu. Trochę nurkujemy, leżymy na plaży, ładujemy akumulatory na kolejny okres ciężkiej pracy. W tym roku wybrałem się także do Chorwacji, którą gorąco polecam, bo to naprawdę piękny kraj. Ale chętnie wyjeżdżam też na urlopy w naszym kraju zwłaszcza do Sopotu i w okolice Zakopanego, gdzie corocznie udajemy się też na spływ Dunajcem. Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów. 11

12 CIEKAWOSTKI FINANSOWE Zostań współwłaścicielem banku Banki działają w Polsce jako spółki akcyjne lub jako spółdzielnie. Bank Spółdzielczy w Toruniu jak sama nazwa wskazuje działa w formie spółdzielni. Właścicielami Banku są jego członkowie, inaczej nazywani udziałowcami. Członkiem a więc współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Toruniu można zostać praktycznie w każdej chwili, wystarczy spełnić kilka statutowych wymagań. Jak zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Toruniu? Członkiem Banku Spółdzielczego w Toruniu może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce Banku. Wpisowe i udziały Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 200,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku. Wysokość jednego udziału wynosi 330,00 zł. Członek Banku może posiadać maksymalnie 500 udziałów. Dywidenda Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że dywidenda za dany rok dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego. Wysokość dywidendy oraz wzrost wartości jednego udziału członkowskiego na przestrzeni 7 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela: Członek Banku ma prawo: do brania udziału: a. w Zebraniach Przedstawicieli, b. w Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy, do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie, do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku, do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu, do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta, do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi, do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności, do udziału w nadwyżce bilansowej, do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji. Członek Banku ma obowiązek: 1 przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku, 2 dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę, 3 zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zostania współwłaścicielem Banku mogą Państwo otrzymać w placówkach BS TORUŃ. Serdecznie zapraszamy!

13 NASZE PORADY FINANSOWE Finansowanie inwestycji Osoba prowadząca firmę lub gospodarstwo rolne, decydując się na rozwój poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia, stoi przed wyborem skąd wziąć środki na sfinansowanie inwestycji? Najbardziej znaną formą finansowania za pomocą zewnętrznego kapitału jest oczywiście kredyt inwestycyjny. Tylko od czego zacząć? I czy mamy szansę uzyskać taki kredyt? Na te oraz inne pytania związane w tematyką finansowania przedsięwzięć odpowiada Katarzyna Ziółkowska- Bytyń doradca klienta w Banku Spółdzielczym w Toruniu Oddział w Łubiance. Twój Bank: Załóżmy, że chciałabym dokonać inwestycji w swojej firmie bądź gospodarstwie. Od czego zależy, czy dostanę kredyt? Katarzyna Ziółkowska-Bytyń: To, czy Bank przyzna kredyt inwestycyjny, zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od rodzaju i efektywności przedsięwzięcia, które ma być finansowane. Jako Bank angażujemy się w realizację zarówno mniejszych inwestycji, takich jak na przykład zakup urządzenia lub maszyny oraz większych, jak na przykład budowa hali przemysłowej, budynku inwentarskiego czy zakup ciągnika lub kombajnu. A na jaką kwotę kredytu mogę liczyć? Czy potrzebne mi są środki własne? Kwota kredytu zależy od rodzaju inwestycji, założeń jej biznes planu oraz możliwości spłaty. Jeżeli chodzi o konieczność zaangażowania środków własnych nie ma tu sztywnych reguł. Jesteśmy jako Bank gotowi zaangażować się w 100 % przedsięwzięcia. Są też takie inwestycje, w których konieczny będzie wkład własny inwestora. Wszystko zależy od tego, czy realizowany projekt jest pewny, bezpieczny i jak bardzo dochodowy. Proszę powiedzieć coś na temat kosztu kredytu, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Myśląc o koszcie, musimy zwrócić uwagę na marżę odsetkową oraz różnego rodzaju prowizje od kredytu. Marża odsetkowa i prowizja zaproponowana przez nasz Bank, uzależnione są często od ryzyka związanego z daną inwestycją oraz od udziału środków własnych inwestora w przedsięwzięcie. Jednak koszt finansowy kredytu nie zawsze jest najważniejszy dla klienta. Mam tu na myśli bardzo ważny aspekt, jakim jest czas podjęcia decyzji lub okres, na który może nam zostać udzielony kredyt. Dla przykładu podam finansowaną ostatnio rozbudowę budynku oraz zakup urządzenia, gdzie dzięki bliskości Centrali z Oddziałem procedura podjęcia decyzji była bardzo szybka. Dla klienta stanowiło to istotny element ze względu na możliwość budowy w okresie sprzyjających warunków pogodowych oraz możliwości zakupu urządzenia w atrakcyjnej i promocyjnej w danym czasie cenie. Dla klientów, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą skorzystać z kredytu proponujemy leasing A czy posiadamy jakąś alternatywę dla kredytu? Tak. Dla klientów, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą skorzystać z kredytu proponujemy leasing. Nasz Bank współpracuje z dwiema znanymi na rynku firmami leasingowymi. Jest to VB Leasing oraz SGB-Trans-Leasing. Dla kogo zatem kredyt a dla kogo leasing? To zależy od wielu czynników. Jeżeli chodzi o podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, leasing daje możliwość zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku kredytu kosztem tym są tylko prowizje i odsetki. Ważnym elementem przy wyborze tych 13

14 NASZE PORADY FINANSOWE dwóch sposobów finansowania inwestycji jest zabezpieczenie. Główną formą stosowanych zabezpieczeń w przypadku leasingu jest weksel in blanco. W przypadku kredytu wymagane jest zabezpieczenie majątkowe, na przykład hipoteka. W sytuacji, kiedy klient nie posiada majątku bądź posiadany majątek stanowi już zabezpieczenie innych kredytów, często proponowaną przez nas formą finansowania jest leasing. Jest to również alternatywa dla firm, które rozpoczynają swoją działalność. Takim firmom trudniej uzyskać kredyt, dlatego leasing jest często dla nich możliwością zakupu jakiegoś środka trwałego, umożliwiającego dalszy rozwój firmy. Jaka jest generalna różnica pomiędzy kredytem inwestycyjnym a leasingiem? Należy pamiętać, że w przypadku leasingu do momentu spłat rat oraz ostatecznego wykupu przedmiotu nie mamy prawa do jego własności. Natomiast w momencie uzyskania kredytu taki przedmiot powiększa nasz majątek. Ważnym czynnikiem różniącym obie formy finansowania jest czas spłaty. Okres spłaty kredytu często jest indywidualnie dostosowany do realizowanego przedsięwzięcia i jego efektywności, w leasingu zaś okres spłaty jest ściśle określony i z reguły nie może przekraczać okresu 5-6 lat. Dla porównania podam przykład zakupu przez dwóch klientów kombajnu zbożowego. Jeden z nich zakupił go korzystając z leasingu, udało nam się uzyskać dla niego 6 letni czas spłaty. Drugi klient skorzystał z kredytu w naszym Banku, który zaciągał na okres 8 lat. Oczywiście, ten który skorzystał z kredytu, posiada mniejsze kwoty rat do spłaty, ale to nie wszystko. Obaj w ciągu roku, postanowili dokupić do kombajnów dostawkę do cięcia kukurydzy. Pierwszy sfinansował ją leasingiem na 5 lat, drugi po raz kolejny kredytem na okres 8 lat. Muszę tu dodać, że drugi rolnik jest w korzystniejszej sytuacji finansowej, bowiem raty kredytu rozłożone na dłuższy okres, nie obciążają tak bardzo jego budżetu. Poza tym, zawsze ma możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowego kosztu, gdyby klient posiadał nadwyżkę finansową. Często klienci posiadają kilka ofert z różnych banków. Jak poznać, która z nich jest najkorzystniejsza? Należy zwrócić uwagę na wiele rzeczy, na przykład, jakie są dodatkowe koszty związane z kredytem, na to czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zostanie naliczona prowizja. Ważne są również pozostałe opłaty, które stanowią koszt danej inwestycji. Chodzi głównie o te związane z zabezpieczeniem. Często w przypadku zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia przedmiotu inwestycji, klient ponosi duże koszty związane z jego ubezpieczeniem, koniecznym w całym okresie kredytowania. Należy zwrócić uwagę na te elementy dokonując wyboru oferty. Co zatem powinien zrobić klient mający zamiar dokonać przedsięwzięcia finansowanego kapitałem obcym? Dobrze, by klient udał się do doradcy bankowego, który wspólnie z nim zastanowi się nad efektywnością planowanej inwestycji oraz wskaże odpowiednie źródło finansowania w zależności od jego sytuacji oraz potrzeb. Na zakończenie dodam, że nasz Bank przykłada ogromną wagę do staranności i rzetelności przy współpracy z klientem oraz do zrozumienia i rozwiązania jego ewentualnych problemów związanych z wyborem formy finansowania. Dziękuję za przybliżenie problemu, jakim jest dla wielu klientów sfinansowanie inwestycji. Mam nadzieję, że te informacje rozwiążą ewentualne wątpliwości oraz zachęcą naszych klientów do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć przy udziale kredytu bądź leasingu. Dziękuję. 14

15 REDAKCJA POLECA Lodowiec, góry i jeziora: doskonały urlop w Zell am See Połyskujące jeziora, śnieżnobiały lodowiec i soczysto zielone górskie łąki: w trakcie urlopu w Zell am See odkryjesz naturę Austrii z jej najpiękniejszej strony. O każdej porze roku. Zell am See to austriackie miasto położone na wysokości 750 m n.p.m. w regionie zwanym Krajem Salzburskim. Latem Zell am See jest przepiękną miejscowością, zachęcającą do aktywnego wypoczynku. Miejscowość leży nad jeziorem Zeller See, od którego jezioro to bierze swą nazwę. Czyste (jakość wody pitnej) i przyjemnie ciepłe wody jeziora Zeller See zapraszają amatorów kąpieli, nurkowania, windsurfingu i żeglowania. Góra Schmittenhöhe jest najpiękniejszą górą widokową w Austrii, z której wierzchołka otwiera się panorama alpejskich trzytysięczników. Miłośnicy górskich wędrówek znajdą tu wiele pięknych tras dla siebie, podobnie jak rowerzyści i entuzjaści jazdy konnej. Zimą Zell am See staje się wspaniałym ośrodkiem sportów zimowych. Rozgrywano tu zawody pucharu świata. Do dyspozycji narciarzy jest 138 kilometrów tras zjazdowych wszystkich stopni trudności i ponad 50 wyciągów. Lodowiec Kitzsteinhorn, przy którego szczycie, na wysokości m n.p.m. zlokalizowana jest górna stacja narciarska, stanowi gwarancję doskonałych warunków śniegowych od jesieni po lato! Rozpościerająca się stamtąd panorama, obejmująca 30 alpejskich szczytów, zapiera dech w piersiach. Gdzie indziej można tak spędzić urlop? Najpierw kąpiel w krystalicznie czystym i ciepłym jeziorze, a potem wymarsz w góry lub jazda na nartach na wiecznym lodzie. Baza noclegowa Zell am See jest niezwykle rozbudowana. Doskonale przygotowane campingi, oferujące pobyt w cenie kilku Euro za nocleg, po luksusowe hotele, w których doba to koszt ponad 100 Euro od osoby. Niezapomniane chwile można przeżyć doświadczając okolicznych atrakcji: - położonego 60 km na południowy zachód Salzburga - miasta, w którym urodził się i wychował Wolfgang Amadeusz Mozart i którego starówka wpisana jest na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO; - najwyższego szczytu Austrii Großglockner, który osiąga 3798 m n.p.m., oddalonego o około 30 km na północ od Zell am See, do którego prowadzi kręta, genialnie zaprojektowana górska droga, będąca mekką motocyklistów z całej Europy. Polecamy stronę: Turzno kolacja w pałacowym parku Restauracja Marconi usytuowana w hotelu Pałac Romantyczny w Turznie k. Torunia - miejscu unikatowym pod względem architektury i historii, w którym gościli znamienici goście z Fryderykiem Chopinem i Arturem Zawiszą na czele. Restauracja szczyci się tym, że potrawy w pałacowej restauracji przygotowywane są z najwyższych jakościowo składników, pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych. Gości restauracji Marconi wita profesjonalna obsługa, zapraszająca do wyboru dań z bardzo rozbudowanego menu, a cyklicznie pojawiające się menu tematyczne zachęca do spróbowania ciekawych smaków w przystępnej cenie. Polecamy stronę: Lao Che do posłuchania w samotności i do szaleństw na koncercie Lao Che polski zespół muzyczny założony w 1999 roku w Płocku. Muzyka Lao Che to zbitka wielu naleciałości stylistycznych. W lutym 2008 roku Lao Che wydał płytę Gospel. Ostatnia płyta zespołu z marca 2010 roku to Prąd Stały/Prąd Zmienny Każda piosenka to odrębna opowieść. Teksty są pełne wciągających, często absurdalnych historii, w których nie brakuje zabaw słownych charakterystycznych dla twórczości Zespół zyskał rozgłos wydaniem w marcu 2005 r. albumu zatytułowanego Powstanie Warszawskie. Utwory odzwierciedlają 10 obrazów, najbardziej znamiennych dla tego zrywu wydarzeń. Płyta została nagrana w wyposażonym w stare sprzęty studio. Do nagrań użyto przede wszystkim starych mikrofonów pamiętających lata 60-te, czy nawet lata 30-ste. Spiętego (członek zespołu Hubert Spięty Dobaczewski). W 2008 roku Lao Che gościł na festiwalu Song of Songs Festiwal w Toruniu. W I połowie marca 2011r ciekawym wydarzeniem muzycznym była trasa grupy z zespołem Czesław Śpiewa - Lao Czesław Tour. Z nagród, które zespół otrzymał warto wymienić: - Gazeta Wyborcza uznała Powstanie Warszawskie za wydarzenia nr 1 w polskiej muzyce w 2005 roku, - Słuchacze III Programu Polskiego Radia uznali Powstanie Warszawskie za najlepszy album 2005 roku, - Nagroda Programu Trzeciego Polskiego Radia, imienia Mateusza Święcickiego Mateusz 2008 za energię i pasję tworzenia, za umiejętność prowokowania ludzi do myślenia na temat natury ludzkiej, - Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego Polecamy stronę: Ciasto amerykańskie - słodki przysmak dla wygodnych Składniki: - 5 średnich jabłek, - paczka rodzynek lub orzechów, - opakowanie cynamonu, - 1 szklanka cukru, - 2 szklanki mąki, - 1 łyżeczka proszku do pieczenia, - 1 łyżeczka sody, - 3 łyżki kakao, - 3 jajka, - pół szklanki mleka, - pół szklanki oleju, - starta skórka z pomarańczy Wykonanie: Jabłka obrać i pokroić w kostkę, przełożyć do miski. Na jabłka w podanej wyżej kolejności nakładać pozostałe składniki. Całość (bez mieszania) odstawić na pół godziny. Następnie wymieszać i przełożyć do wysmarowanej tłuszczem formy. Piec ok. 60 min. w piekarniku nagrzanym do 200 C. Upieczone ciasto można polać polewą czekoladową lub posypać cukrem pudrem. Koszt ciasta ok. 15 zł. Życzymy smacznego! 15

16

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

program partnerski Polecaj kody

program partnerski Polecaj kody program partnerski Polecaj kody o nas Cra CV oferuje proste w obsłudze narzędzie do tworzenia unikalnych dokumentów aplikacyjnych CV. Naszą misją jest pomoc w zainteresowaniu przyszłego pracodawcy, kreatywną

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile

bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile spis treści 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 Produkty kredytowe w bzwbk24 mobile Warunki Wnioskowanie o produkty kredytowe w bzwbk24 mobile Krok po

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE

bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE spis treści 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 Produkty kredytowe na klik w bzwbk24 mobile Warunki Na klik krok po kroku w bzwbk24 - Logowanie -

Bardziej szczegółowo

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie PressPack PressPack Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. I choć do Niemiec, gdzie jeden doradca finansowy przypada średnio na 1000 mieszkańców jeszcze nam daleko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE Prezentacja z Konferencji Nowości płatnicze, czyli co nas czeka wkrótce Warszawa, czerwiec 2015 przyjaznyserwis.pl 1 Wstęp Na potrzeby konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo