Internet w mojej społeczności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet w mojej społeczności"

Transkrypt

1 Internet w mojej społeczności Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych Marcin Mastykarz Jak wykorzystać IT w rozwoju społeczności lokalnych Bohdan Szafrański Open Source Wacław Idziak Wsie tematyczne WARSZAWA 2005 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:13

2 Copyright by Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005 Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego Warszawa tel do 75 fax Publikacja powstała w ramach programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego»e-vita«, a sfinansowana została ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerami programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Cisco Systems, Fundacja Wspomagania Wsi ISBN Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Ilustracje: Michał Dąbrowski Projekt okładki: Fundacja Wspomagania Wsi na podstawie grafiki Witryny Wiejskiej Skład i łamanie: Studio Impet, tel. (0-12) , Wydanie I, Warszawa, kwiecień 2005 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:13

3 Szanowni Państwo, Internet zmienia oblicze świata, bo stwarza ogromny dostęp do informacji. Chcielibyśmy, aby także mieszkańcy polskich wsi mogli korzystać z jego dobrodziejstw. W serii poradników, które przekazujemy na Państwa ręce, pokażemy możliwości wykorzystania technologii internetowych w rozwoju społeczności lokalnych, regionów, firm, organizacji pozarządowych, edukacji czy wreszcie rozwoju samego siebie. W tym poradniku, napisanym w formie odrębnych artykułów, przedstawiamy wybrane kwestie, dotyczące rozwoju Internetu oraz funkcji, jakie może pełnić w funkcjonowaniu i rozwoju lokalnych organizacji. Znajdą tu Państwo między innymi: Przykłady wykorzystania technologii informacyjnych do działań podejmowanych przez lokalne organizacje prezentujemy w artykule Marcina Mastykarza Jak wykorzystać IT do rozwoju społeczności lokalnych. Open Source prawda i mity o wolnym oprogramowaniu. Zapraszamy do lektury poradnika Bohdana Szafrańskiego Open Source. Nie wystarczy użycie IT by osiągnąć sukces, potrzebujemy również pomysłu na życie. W artykule Wsie tematyczne Wacław Idziak prezentuje niezwykłe działania lokalnego środowiska, które są promowane i realizowane w oparciu o Internet. Wszystkie publikacje znajdą Państwo dodatkowo w Bibliotece Witryny Wiejskiej wortalu internetowym adresowanym do mieszkańców wsi i małych miast (www.witrynawiejska.org.pl). W ramach Witryny prowadzone są również serwisy tematyczne dla przedsiębiorców, samorządu, organizacji pozarządowych, młodzieży oraz serwis regionalny, w którym można znaleźć aktualne informacje interesujące mieszkańców z poszczególnych części Polski. W witrynie znajdują się także rozbudowane bazy, m.in. Atlas Inicjatyw, szeroka baza danych dotyczącą aktywności społecznych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi 3 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:14

4 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:14

5 Marcin Mastykarz Wykorzystanie Internetu w rozwoju społeczności lokalnych Wstęp Najważniejszym wynalazkiem naszej cywilizacji jest koło. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji znajduje się Internet. Już dawno przestaliśmy zwracać uwagę na korzyści, jakie przynosi nam koło są oczywiste. Internet zaś to stosunkowo nowy wynalazek i wciąż jest dla nas niczym niezbadany kontynent, po którym podróżujemy, poznając jego piękno, dowiadując się, jak możemy go wykorzystać. Internet nie jest jednak poznawalny do końca, gdyż z każdym miesiącem rodzą się nowe sposoby jego zastosowania. Początkową funkcją Internetu było stworzenie komunikacji w USA pomiędzy jednostkami wojskowymi i decentralizacja dowodzenia na wypadek wojny. Potem możliwości sieci zaczęły wykorzystywać ośrodki naukowe do wymiany danych i informacji. Szybko okazało się jednak, że funkcjonalność Internetu wykracza daleko poza jego początkowe przeznaczenie. Dziś sieć jest używania praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, ułatwiając pracę, dostarczając rozrywki oraz informacji, przyspieszając komunikację, zwiększając skuteczność nauki, a nawet umożliwiając wykonywanie operacji chirurgicznych na odległość. Sieć zrewolucjonizowała wiele dziedzin naszego życia. Do najważniejszych zmian dochodzi dzięki wykorzystaniu błyskawicznej transmisji danych. Dotyczy to większości obszarów naszego życia, również rynku pracy. Internet umożliwia również dotarcie ze swoją ofertą do ogromnej liczby osób. Gdyby nie było Internetu, gospodarstwo agroturystyczne, które chciałoby się zareklamować na przykład w Niemczech, musiałoby wydać dużą kwotę na umieszczenie reklamy w jakimś czasopiśmie, uczestniczenie w targach turystycznych czy wpis do katalogu, który jest drogi w produkcji, mało wygodny w użyciu i szybko się dezaktualizuje. Internet umożliwił stworzenie takiego katalogu w sieci, w którym można wygodnie i szybko znaleźć go- 5 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:14

6 spodarstwa agroturystyczne spełniające nasze oczekiwania. Dzięki założeniu strony www, nawet rolnik z najmniejszej wsi może dotrzeć ze swoją ofertą do turystów na całym świecie. Producent żywności może wykorzystać Internet do znalezienia nowych rynków zbytu. Może stworzyć sklep, lub dostarczać produkty do sklepów już istniejących. Internet znosi wszelkie bariery w komunikacji międzyludzkiej i umożliwia kontakt handlowy lub jakikolwiek inny pomiędzy ludźmi oraz firmami o podobnych zainteresowaniach lub profilu prowadzonej działalności. 1. Wykorzystanie Internetu w rozwoju demokracji lokalnej i w kontaktach między mieszkańcami społeczności oraz w aktywizacji społeczności wiejskich Najważniejszą rolą, jaką powinien pełnić Internet jest i n f o r m o w a - n i e. Zamieszczenie informacji w Internecie jest szybkie i tanie. Informacje takie są dostępne dla wszystkich, mogą być łatwo archiwizowane. Świetnym przykładem na to, jak Internet wpłynął na jawność informacji są Biuletyny Informacji Publicznej. Powinny być w nich zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące działalności instytucji i organizacji publicznych. Powoduje to jawność wszystkich spraw, zmniejsza możliwość podejmowania decyzji niezgodnych z przepisami. Bardzo ważnym elementem Biuletynów Informacji Publicznej są ogłoszenia o przetargach, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Oczywiście równie ważna jest jawność wyników przetargów. Minimalizuje to zagrożenia korupcyjne. 6 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:15

7 Ciekawym elementem na stronie gminy czy miejscowości może być forum dyskusyjne, na którym mieszkańcy mogą dyskutować o różnych sprawach dotyczących ich miejsca zamieszkania. Umożliwia to dzielenie się uwagami, komentarzami pomocnymi dla władz samorządowych, które w ten sposób mogą prowadzić dialog z mieszkańcami. Niewiele osób chce uczestniczyć w zebraniach. Nikt nie lubi tracić czasu na dojazd, samo spotkanie, ludzie często są po prostu zmęczeni pracą. Na forum internetowe mogą wejść, siedząc w zaciszu domowym z kubkiem kawy. Nie wymaga to praktycznie żadnego wysiłku. Oczywiście należy pamiętać o tym, że nie wszyscy będą chcieli dzielić się swoimi opiniami, jednak z pewnością znajdzie się wiele osób, które będą chciały brać aktywny udział w życiu społecznym swojej miejscowości. Dostęp do Internetu na wsi oznacza dla mieszkańców regionów wiejskich zwiększenie szans na d o s t ę p d o n a u k i, k u l t u r y, e d u k a - c j i, r y n k ó w z b y t u, p r a c y. Dziś nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać się do internetowej szkoły językowej, biblioteki czy też słuchać przez Internet jazzowego radia nadającego z Grecji. Młodzi ludzie mieszkający na wsi mogą dzięki sieci nawiązywać znajomości z ludźmi nie tylko z całej Polski, ale również z całego świata. Jeżeli pasją rolnika jest budowa modeli latających, może on codziennie odwiedzać strony, grupy i fora dyskusyjne związane z jego hobby. Internet sprawił, że znikła większość barier w komunikacji między ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Jedynym czynnikiem na obszarach wiejskich, który może utrudniać takie kontakty w skali ogólnoświatowej, może być nieznajomość języków obcych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odszukać osoby o podobnych pasjach w Polsce i nawiązać z nimi kontakt. Magiczną właściwością Internetu jest to, że podczas poznawania w nim ludzi o podobnych zainteresowaniach, żadnego znaczenia nie ma wykształcenie, wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Liczy się tylko wspólne hobby. Internet może też być p l a t f o r m ą i n t e g r a c j i s p o ł e c z n o ś c i. Serwisy www mogą integrować społeczność wokół historii, zabytków, sztuki, kultury, ale także codziennego życia miejscowości. Internet może być wykorzystywany do rozwijania wspólnych zainteresowań, czy też po prostu do wspólnej zabawy. 7 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:15

8 2. Wykorzystanie Internetu w rozwoju gospodarczym Internet stwarza również ogromne szanse na rozwój gospodarczy wsi. Z jednej strony umożliwia przeniesienie niektórych firm lub ich działów na wieś, przez co zmniejszą się koszty pracy. Z drugiej strony umożliwia łatwiejsze niż kiedykolwiek dotarcie z produktami wiejskimi do olbrzymiej liczby potencjalnych klientów. Osoby mieszkające na wsi mogą umieszczać w Internecie informacje o swoich gospodarstwach agroturystycznych, zakładać sklepy internetowe, korzystać z elektronicznych giełd owocowo-warzywnych lub wyszukiwać sklepy internetowe, do których mogą dostarczać swoje produkty, na przykład zdrową żywność. Oczywiście nie muszą tego robić samodzielnie, mogą działać wspólnie lub dowiedzieć się, czy gmina nie zaoferuje im pomocy w rozpoczęciu działalności wykorzystującej Internet. Bardzo duże znaczenie może mieć t e l e p r a c a, czyli praca z wykorzystaniem Internetu. Szczególnie obszary szeroko pojętych usług, takich jak tłumaczenia, porady, obsługa owa klienta, tworzenie produktów na indywidualne zamówienia to wszystko może być realizowanie na obszarach wiejskich. Jeżeli ktoś zna doskonale obcy język, może pracować w internetowym biurze tłumaczeń, mieszkając na wsi i otrzymując zlecenia i dokumenty do tłumaczenia przez Internet. 3. Wykorzystanie Internetu w kontaktach międzykulturowych Gdyby na świecie istniał tylko jeden język, Internet byłby narzędziem o cudownej mocy jednoczenia ludzi całego globu. Podczas kontaktów internetowych między osobami o podobnych zainteresowaniach nie ma najmniejszego znaczenia, z jakiego kraju ktoś pochodzi, jaki ma kolor skóry, ile ma lat, jakiego jest wyznania, czy jest kobietą czy mężczyzną. W Internecie istnieje wiele stron dotyczących różnych hobby. Czasem osoby będące uczestnikami grup lub forów dyskusyjnych, organizują spotkania w świecie rzeczywistym. Spotykają się na przykład miłośnicy samochodów volkswagen garbus. Podczas takich spotkań różnice, które zwykle stanowią prze- 8 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:16

9 szkodę w kontaktach międzyludzkich, np. różnica wieku, nie mają tak dużego znaczenia. Wiele osób nawiązuje bardzo pozytywne kontakty przez Internet właśnie z tego powodu podczas sieciowych rozmów, gier, zabaw, liczy się tylko osobowość i charakter człowieka. Cechy fizyczne nie mają znaczenia. Obecnie powstają mechanizmy, które w czasie rzeczywistym będą tłumaczyły strony Internetowe czy wiadomości z grup dyskusyjnych. O ile dziś ich jakość jest dość niska, to prawdopodobnie za jakiś czas umożliwią one rozmawianie w wielu językach bez żadnych przeszkód. Wówczas zniknie jedyna występująca w Internecie bariera komunikacyjna pomiędzy wszystkimi ludźmi na świecie. Współpraca z użyciem Internetu może pokazać, szczególnie młodzieży, że wszyscy ludzie na całym świecie mają podobne marzenia i problemy. Może przyczynić się do większej tolerancji i zrozumienia. Oczywiście równie fascynujące może być poznawanie innych kultur, na co należy kłaść nacisk w świecie dążącym do globalizacji. Internet jest świetnym miejscem, aby archiwizować typowe dla danego narodu wartości kulturowe. Umiejętne wykorzystanie Internetu może pozwolić na ocalenie i zaprezentowanie całemu światu bogactw kultury i sztuki regionu czy grupy etnicznej. Obecnie większość turystów zaczyna swoją podróż jeszcze w domu, szukając informacji o celu swojej podróży właśnie w Internecie. Tworząc różnego rodzaju serwisy www, umożliwiamy im poznanie naszego regionu i lepsze zrozumienie naszej kultury. 4. Internet jako narzędzie ułatwiające życie ludziom niepełnosprawnym oraz jego zastosowanie w medycynie Internet zmienił życie ludzi niepełnosprawnych, szczególnie tych, dla których opuszczenie miejsca zamieszkania jest dużym problemem. Dzięki dostępowi do Internetu mogą oni nawiązywać kontakty, realizować swoje zainteresowania oraz pracować. Internet umożliwia także znajdowanie osób dotkniętych chorobami i uzyskiwanie informacji dotyczących rozwiązywania ich problemów. 9 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:17

10 Internet jest też ogromną pomocą dla niewidomych. Dzięki zastosowaniu specjalnych przeglądarek odczytujących zawartość stron internetowych, ociemniali mogą surfować po sieci. Telekomunikacja Polska S.A. wysyła do osób niewidomych faktury mailem, a komputer je odczytuje. Dla tych, którzy nie mogą poruszać się po mieście, nieocenioną pomocą są sklepy internetowe. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem było umożliwienie surfowania po Internecie człowiekowi całkowicie sparaliżowanemu. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale steruje on komputerem za pomocą swoich... myśli. Firma Cyberkinetics stworzyła produkt o nazwie BrainGate (brama mózgu), który umożliwia osobom sparaliżowanym używanie komputera czy telewizora. Specjalne urządzenie przetwarza impulsy pojawiające się w mózgu na sygnał, który steruje komputerem. Dzięki temu ludzie sparaliżowani mogą nawiązać kontakt ze światem, przekazując swoje myśli, potrzeby i emocje. Nowoczesne technologie sprawiły, że świat wydaje się mniejszy, bardziej dostępny, a bariery między ludźmi zanikają. Dotyczy to jednak nie tylko naszego gatunku. Przeprowadzono badania na małpach, które sterowały za pomocą myśli kursorem na ekranie. Być może niedługo Obraz pochodzi z animacji umieszczonej na stronie firmy dostaniemy maila albo sms-a od naszego psa czy kota, informujący, że chce mu się pić, albo bardzo nas kocha. Sądzę, że przy obecnym tempie rozwoju technologii, ten moment nastąpi bardzo niedługo. Internet jest także bardzo ważnym narzędziem w medycynie. Może służyć do prowadzenia zdalnych operacji bardziej doświadczony lekarz dzięki kamerze widzi pole operacyjne, a używając precyzyjnego zestawu sterowanych komputerowo narzędzi, wykonuje operację, będąc tysiące kilometrów od pacjenta. Obecnie popularne staje się monitorowanie stanu zdrowia z użyciem Internetu. Osoby chore nie muszą codziennie jeździć na badania. Wystarczy, że w domu pobiorą próbki krwi lub użyją odpowiedniej aparatu- 10 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:17

11 ry do innych badań, a ich wyniki zostaną przesłane Internetem do kliniki, gdzie system może automatycznie zareagować, jeżeli wykryje nieprawidłowości. Oczywiście wyniki tych badań są dostępne dla lekarza, który prowadzi pacjenta i może zalecić odpowiednią kurację. 5. Internet jako narzędzie rozwoju i popularyzacji kultury Internet jest świetnym medium do upowszechniania dokonań kulturalnych, jednak łatwość, z jaką można w nim zamieszczać owoce działań twórczych stanowi zaletę ale też i wadę każdy może opublikować dowolne treści, bez względu na ich poziom. Jednak dzięki temu, że nie istnieją ograniczenia, mogą się zaprezentować twórcy, którzy mieszkając na przykład na wsi i nie mając wykształcenia artystycznego, bez Internetu mieliby małe szanse na przedstawienie się światu. W Internecie istnieje wiele serwisów, gdzie można publikować swój dorobek. Oto przykłady: poetycki muzyczny fotograficzny W tych serwisach można poddać swoją twórczość ocenie, gdyż internauci mają możliwość przyznawania punktów oraz pisania komentarzy na temat zamieszczonych prac. W ten sposób możemy szybko zweryfikować nasz poziom, a co za tym idzie doskonalić się, a także wymieniać doświadczenia z innymi twórcami. Dzięki Internetowi, artyści mogą sprzedawać swoje dzieła, nawet jeżeli nie jest to sztuka przez duże S. Przykładem może być sklep z koszulkami, na których umieszczone są rysunki krakowskiego rysownika satyryka Bartosza Minkiewicza W prosty sposób dociera on do milionów polskich internautów. Warto zauważyć, że niektóre rysunki są przygotowane na indywidualne zamówienie, co byłoby prawie niemożliwe przy normalnej, seryjnej produkcji koszulek. Oczywiście w ten sposób można sprzedawać także obrazy czy rzeźby. Niebawem będziemy świadkami rewolucji również w dostępie na przykład do spektakli teatralnych. Dziś mieszkańcy wsi, aby zobaczyć przedstawienie, muszą pokonać wiele kilometrów. Wystarczy jednak, że w sali 11 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:18

12 teatralnej zostaną umieszczone kamery internetowe i będzie można transmitować spektakl przez Internet. Co więcej, osoby oglądające taką transmisję, będą mogły decydować, czy chcą oglądać widok ogólny, czy chcą się skupić np. na twarzy ulubionego aktora. Oczywiście może to dotyczyć również koncertów, oper, baletów i wszelkich innych form sztuki. Otwiera to zupełnie nowe możliwości szerzenia kultury. 6. Propozycje projektów do wykorzystania na terenach wiejskich Projekt: System nauki słówek, do którego mają dostęp uczniowie szkół wiejskich Gmina tworzy prosty system, w którym nauczyciele języków obcych wraz z uczniami sukcesywnie wprowadzają nowe słówka w różnych językach. Każdy uczeń może się zarejestrować i uczyć się słówek. Możliwe są rankingi najlepszych uczniów, najlepszych gmin itp. Oczywiście system powinien być otwarty również dla innych gmin i może dotyczyć innych obszarów wiedzy. Projekt: Książka kucharska potraw regionalnych W wielu regionach przepisy kucharskie ulegają zapomnieniu. Zapracowane kobiety, często przenoszące się ze wsi do miasta, zapominają o sta- 12 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:19

13 rych przepisach swoich mam czy babć i wiele potraw znika z naszych stołów. Często zastępują je potrawy kuchni innych stron świata. Książka kucharska potraw regionalnych byłaby serwisem, do którego np. uczniowie w ramach lekcji informatyki wpisywaliby przepisy mogące ulec zapomnieniu. Po stworzeniu serwisu można go podłączyć do jednego z istniejących serwisów kulinarnych, które z pewnością będą zainteresowane pozyskaniem nowych receptur. Np. Projekt: Forum wymiany myśli i poglądów Gmina tworzy forum dyskusyjne, na którym każdy jej mieszkaniec może wyrazić swoją opinię, pisać komentarze na różne tematy związane z lokalnymi problemami. Forum powinno być moderowane czyli zarządzane i porządkowane przez administratora, aby nie pojawiały się na nim wulgaryzmy. Nie powinno jednak podlegać cenzurze, aby dać mieszkańcom możliwość swobodnej wypowiedzi. Projekt: Gminna gazetka Tworzenie gazety papierowej jest dość kosztowne, zaś stworzenie gazetki gminnej jako serwisu www jest dużo tańsze i bardzo proste. Mieszkańcy danej miejscowości mogą współtworzyć poszczególne działy tej gazety. W ten sposób będą zmotywowani i zaktywizowani do wspólnych działań. Projekt: Internetowe radio gminne, szkolne Gmina lub szkoła tworzą audycje radiową, która jest nadawana na przykład raz w miesiącu przez Internet. Tworzą ją mieszkańcy gminy, uczniowie szkoły i również dla nich jest ona przeznaczona. Może dotyczyć wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, mających miejsce na terenie gminy lub miejscowości. Może to być dla młodych ludzi pierwsze zetknięcia się z dziennikarstwem. Projekt: Drzewo genealogiczne Projekt zakłada stworzenie serwisu genealogicznego. Wszyscy chętni będą mogli wprowadzać zdjęcia i podstawowe dane o członkach swojej rodziny, a także krótką charakterystykę każdej osoby. W ten sposób, w wielu 13 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:19

14 przypadkach okaże się, że mieszkańcy tej samej miejscowości mają wspólnych przodków, choć o tym nie wiedzieli. Serwis ten może stać się początkiem strony www. Być może w ten sposób za 300 lat potomkowie tych ludzi będą mogli prześledzić historię swojej rodziny, przyjechać do miejscowości, z której pochodzą ich przodkowie. Projekt: Gminna tablica ogłoszeń Projekt zakłada stworzenie dostępnej w Internecie tablicy ogłoszeń, na której każdy mieszkaniec będzie mógł umieścić ogłoszenie o dowolnej treści. Należy stworzyć podział na obszary tematyczne, na działy kupię, sprzedam, dam, wymienię. Projekt: Wspólna nauka Projekt zakłada, że raz w miesiącu będą odbywały się szkolenia dotyczące jakiegoś aspektu pracy z komputerem. Ważną cechą tych szkoleń byłoby to, że będą przygotowane przez mieszkańców miejscowości. W jednym miesiącu ktoś zgłębia tajniki korzystania z serwisu aukcyjnego a następnie wytłumaczy wszystkim zainteresowanym, jak taki serwis można wykorzystać. Następne spotkanie może dotyczyć na przykład sposobów szukania informacji w Internecie. Dodatkowym czynnikiem uatrakcyjniającym będzie to, że poszczególne spotkania będą przygotowane przez osoby znajome, dzięki czemu atmosfera takich spotkań będzie familijna. Projekt: Wspólnie piszemy Gmina tworzy serwis, w którym na przykład co miesiąc, artyści ludowi z różnych gmin wspólnie tworzą wiersz. Każdy z nich może wejść na tzw. czat, gdzie wiersz powstaje na bieżąco. Można również wprowadzić różne opcje na przykład każdy artysta otrzymuje zadanie napisania wiersza na określony temat. Następnie może się odbyć głosowanie na najlepszy wiersz (anonimowe). System może również tworzyć całkiem nowe wiersze, używając losowo wybranych wersów z wszystkich wierszy. Mogą w ten sposób powstać bardzo ciekawe utwory. Podobny projekt może dotyczyć prozy autorzy będą wspólnie tworzyli opowiadanie. Może to być na przykład kryminał lub romans, a jego twórcy będą wspólnie wymyślali losy bohaterów. 14 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:20

15 Projekt: Interaktywna mapa gminy Mapa taka będzie docelowym przewodnikiem po gminie. Może być wspólnym dziełem na przykład uczniów, którzy będą ten projekt realizować w ramach lekcji informatyki. Serwis powinien umożliwiać dodanie na mapie punktów, które będą oznaczały atrakcje turystyczne. Każdy z tych punktów powinien posiadać opis, cechy charakterystyczne, zdjęcia. Projekt musi mieć charakter otwarty, aby dane można było w dowolnym momencie modyfikować (ponieważ na przykład zniszczony dworek może zostać odrestaurowany). Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby projekt koordynowała na przykład Fundacja Wspomagania Wsi, aby format i rodzaj danych był ujednolicony. Umożliwiłoby to połączenie w przyszłości tych serwisów i stworzenie dużego, rozbudowanego serwisu, opartego na danych z poszczególnych serwisów. Projekt: Internetowa historia naszej miejscowości Historia miejscowości spisana jest zwykle przez kronikarzy. Jednak w dzisiejszych czasach Internet umożliwia precyzyjne i łatwe spisanie historii. Poszczególne wydarzenia mogą być posegregowane na: sportowe, ekonomiczne, kulturalne, społecznie itd. Kronikarzami mogą być mieszkańcy gminy, którzy sami będą uzupełniać Kronikę i kolejne wpisy, ozdobione materiałami multimedialnymi. W ten sposób powstanie historia dziejów danej gminy, która można stanowić kiedyś cenne źródło informacji. Projekt: Wspólne zdjęcie Co roku w gminie powinno być wykonywane wspólne zdjęcie jej mieszkańców. Następnie powinno być umieszczone w Internecie, a po najechaniu na twarz danej osoby, powinno ukazać się imię i nazwisko. Będzie to miła pamiątka dla wszystkich mieszkańców Projekt: (nazwa miejscowości) to my! Mieszkańcy gminy powinni dostarczyć swoje różne zdjęcia. Im bardziej zróżnicowane, tym lepiej. Następnie będzie z nich tworzona mozaika, która będzie się układała w zdjęcie charakterystycznego miejsca w danej gminie czy miejscowości. W ten sposób, zostanie to miejsce niejako zbudowane z jego mieszkańców. 15 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:21

16 Przykład: Zdjęcie oryginalne Zdjęcie zbudowane z 1000 zdjęć z mojej kolekcji. Po powiększeniu ukazują się poszczególne malutkie zdjęcia, które tworzą duże zdjęcie. 16 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:21

17 Takie duże zdjęcie można wydrukować i powiesić w gminie. Każdy, kto dostarczył swoje zdjęcie będzie mógł odszukać swoją fotografię, stanowiącą część całości. Oczywiście zdjęcie powinno się znaleźć także w Internecie z możliwością powiększenia. Projekt: Prezent od nas Uczniowie znajdują w Internecie dom dziecka lub dom spokojnej starości w Polsce lub innym kraju i przygotowują ozdoby choinkowe. Wysyłają je jako niespodziankę, bez zapowiedzi. Projekt uczy wyszukiwania informacji w Internecie oraz bezinteresownej aktywności na rzecz innych ludzi. Projekt: Zwierzęta na żywo Projekt zakłada umieszczenie kamer internetowych w miejscach, w których można obserwować zwierzęta. Może to być gniazdo bocianie, staw, paśnik, obora, klatki dla królików, ambona i inne. Projekt powinien powstać w oparciu o współdziałanie młodzieży szkolnej z wielu krajów, która będzie się opiekowała serwisem. Kamery mogą być umieszczone na różnych kontynentach, poszczególnymi zwierzętami mogą się opiekować dzieci z różnych krajów. Projekt: Nasz sklep Gmina zakłada sklep internetowy dla lokalnych twórców ludowych lub rolników, dla których takie przedsięwzięcie byłoby trudne do samodzielnej realizacji. Szczególną troską gmina powinna objąć twórców ludowych. Przykładowy system umożliwiający założenie sklepu internetowego: Projekt: Internetowe muzeum regionu Internet jest świetnym miejscem do archiwizowania wszelkich dóbr kultury. Projekt zakłada stworzenie serwisu www, który będzie wirtualnym muzeum sztuki i kultury gminy. Za pomocą opisów tekstowych oraz materiałów multimedialnych można stworzyć fascynującą podróż przez twórczość mieszkańców regionu. Muzeum może być połączone z internetowym sklepem, w którym można będzie kupić wybrane eksponaty. 17 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:22

18 Projekt: Wyślij internetową kartkę z... (nazwa miejscowości) Projekt zakłada stworzenie serwisu www, dzięki któremu internauci będą mogli wysyłać wirtualne kartki z danej miejscowości. Projekt można połączyć np. z projektem fotogaleria i wykorzystać powstałe w ramach tego projektu zdjęcia. Serwis może stanowić dodatek do stron gminy, a także poszczególnych gospodarstw czy obiektów turystyczny w gminie. Bardziej wyrafinowana forma kartki oprócz zdjęć może zawierać animacje i materiały dźwiękowe (na przykład klekoczący bocian, kumkające żaby na tle stawu itp.). Projekt: Ginące zawody Projekt zakłada stworzenie Internetowej bazy ginących zawodów oraz tych, które już nie istnieją wraz z dokładnych ich opisem i zdjęciami. Następnie na przykład uczniowie szkoły (projekt może być tworzony przez wiele gmin), odnajdują przedstawicieli tych zawodów, przeprowadzają z nimi wywiady i robią zdjęcia. W ten sposób powstaje bardzo cenny serwis www. Rozwinięcie projektu: możliwość organizowania pokazów ginących zawodów dla turystów. Projekt: Fotogaleria Projekt zakłada stworzenie dokumentacji fotograficznej interesujących obiektów w gminie. Uczestniczyć w tym mogą wszyscy mieszkańcy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół. Następnie zdjęcia są umieszczane w fotogalerii, w której istnieje możliwość głosowania na najlepsze zdjęcia. Zwycięzca otrzymuje w nagrodę aparat cyfrowy. Regulamin powinien zakładać przejście na własność gminy wszystkich zdjęć biorących udział w plebiscycie. W ten sposób powstanie materiał fotograficzny do wykorzystania. Najlepsze zdjęcia publikowane są w lokalnej gazecie. Projekt: Ty też potrafisz Projekt zakłada stworzenie serwisu www, w którym podawane będą przykłady osób mieszkających w okolicy, którym udało się założyć własną firmę, sklep internetowy itp. Proces dochodzenia do finalnego efektu powinien być możliwie dokładnie opisany, aby osoby czytające takie informa- 18 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:22

19 cje poczuły, że one też mogą dokonać pewnych pozytywnych zmian w swoim życiu. Projekt: Załatwisz to przez Internet Projekt zakłada dokonanie takich zmian w funkcjonowaniu urzędów gminnych, aby osoby chcące załatwić jakąś sprawę, nie musiały odbywać często dość długich podróży do tych urzędów. Wszystkie druki powinny być dostępne w formie elektronicznej. Powinno być możliwe złożenie wszelkich druków drogą pocztową, jak również uzyskanie tą drogą dokumentów zwrotnych. Projekt: Legendy naszej gminy Na stworzonej stronie www wpisywane są legendy związane z danym regionem. Dane do serwisu mogliby zbierać uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych. Projekt: Gmina przyjazna rowerzystom Uczniowie szkoły tworzą przewodnik rowerowy po gminie. Na stronie www są dokładnie opisane oraz sfotografowane wszystkie trasy rowerowe w okolicy. Jeżeli taki projekt byłby koordynowany na przykład przez Fundację Wspomagania Wsi, można stworzyć duży serwis, który będzie chętnie odwiedzany przez wszystkich rowerzystów. Można wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia, w ramach akcji Wakacje na dwóch kółkach, ogłosić konkurs na najlepszy taki serwis. Laureaci otrzymywaliby rowery oraz jechaliby na wakacje rowerowe. Do zadań gminy należałoby oznaczenie szlaków rowerowych. Fundacja Wspomagania Wsi mogłaby cały program reklamować hasłem Polska krajem z największą ilością ścieżek rowerowych. Projekt: Turystyka w naszej gminie Stworzenie serwisu www, w którym gospodarstwa agroturystyczne oraz przystosowane do przyjmowania turystów będą mogły zamieszczać swoje oferty. Następnie gmina będzie promować cały serwis będzie to bardziej skuteczne niż robiłyby to same gospodarstwa. Oczywiście jest możliwe po- 19 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:23

20 wstanie dużego serwisu, koordynowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Dzięki temu promocja na przykład wśród turystów zagranicznych byłaby dużo tańsza i łatwiejsza. Projekt: Szkoła na końcu świata Uczniowie szkoły otrzymują zadanie znalezienia i nawiązania kontaktu z uczniami szkoły w bardzo egzotycznym miejscu. Następnie przygotowują stronę www o swojej miejscowości i o sobie w języku angielskim i przedstawiają ją uczniom ze szkoły na końcu świata. Nauczyciel prowadzący powinien tak pokierować projektem, aby uświadomić uczniom, że ich rówieśnicy na antypodach mają podobne zainteresowania i problemy. Uczniowie mogą zaproponować wspólne formy aktywności od zwykłej zabawy do stworzenia razem projektu społecznego. Projekt: Mapa miejsc szczególnie niebezpiecznych Gmina tworzy w Internecie serwis, w którym są zaznaczane miejsca o szczególnie dużym natężeniu ruchu i największej liczbie wypadków. Dzięki temu turyści odwiedzający stronę gminy, będą w zaznaczonych miejscach bardziej uważali, co przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków. Projekt: Szkolenia dla ciebie Stworzenie strony www, na której będą umieszczane informacje o wszystkich szkoleniach odbywających się w gminie. Strona powinna umożliwiać zapisanie się do newslettera, w którym będą wysyłane do wszystkich zainteresowanych informacje dotyczące nowych szkoleń. Projekt: Magia natury Projekt zakłada stworzenie strony www, na której rolnicy będą mogli umieszczać zdjęcia dziwnych form i rozmiarów roślin, które wyhodowali. Dzięki Internetowi można w łatwy sposób stworzyć muzeum dziwów natury. Projekt: Cała gmina w sieci Projekt polega na stworzeniu bezprzewodowej sieci, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy oraz turyści. W ten sposób pokonana zostanie bariera dostępu do Internetu. 20 Inernet_w_mojej_spo³ecznoœci.indd :48:24

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne.

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne. Drodzy Czytelnicy, 22 stycznia 2008 roku oficjalnie ogłoszono Kapsztadzką Deklarację Otwartej Edukacji, która jest częścią dynamicznie rozwijającego się ruchu na rzecz otwartej edukacji. Jego celem jest

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

internetu Wykorzystanie potencjału Rozdział jedenasty

internetu Wykorzystanie potencjału Rozdział jedenasty Rozdział jedenasty Wykorzystanie potencjału internetu 1. Technologie informacyjne a przedsiębiorczość 2. Internet w strategii rozwoju opartej na wiedzy 3. Jak zaistnieć na rynku za pośrednictwem internetu

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo