Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BORRELL, Brendan. Początki / Brendan Borrell, Melinda Wenner Moyer, Mike May. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 9, s Nauka 00 BZCz 10755/2011 CARRIÈRE, Jean-Claude (1931- ). Książki, których nie czytaliśmy / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; rozm. przepr. Jean-Philippe de Tonnac ; tł. Jan Kortas // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Fragm. książki Nie myśl, że książki znikną. 1. Czytelnictwo 2. Książka 00:01/02 BZCz 10756/2011 DĄBROWSKI, Jan. Zasoby, umiejętności, produkty - wyniki badań / Jan Dąbrowski. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Innowacje Polska od 1989 r. 2. Instytuty naukowe zarządzanie Polska 3. Transfer technologii Polska 00:339.1/.5 BZCz 10757/2011 GOŁĘBIEWSKI, Łukasz (1971- ). Cyfrowa kultura książki / Łukasz Gołębiewski ; rozm. przepr. Marcin Bąba // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Książki elektroniczne historia 00:655:004 BZCz 10758/2011 HASKA, Agnieszka. Idee, które nie zmieniły świata czyli patenty z lamusa / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz // Nowa Fantastyka , nr 5, s Wynalazki 00 BZCz 10759/2011 Jakie będą przemysły XXI wieku? / Andrzej K. Koźmiński, Michał Kleiber, Dariusz Prończuk, Krzysztof J. Kurzydłowski ; rozm. przepr. Andrzej Herman // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 1, s Dyskusja redakcyjna. 1. Innowacje Polska od 2001 r. 2. Przemysł prognozy Polska 3. Technologia prognozy Polska 00:66/68 BZCz 10760/2011 JĘDRZEJCZYK, Dominika (1990- ). E-bookom mówię stanowcze Nie! / Dominika Jędrzejczyk. - (Czy literatura jest dziś potrzebna?) // Akant. - R. 13, nr 9 (2010), s Książki elektroniczne historia 00:655:004 BZCz 10761/2011 KIEŁCZEWSKI, Dariusz. Nauka a gospodarka, czyli jak efektywnie łączyć dwa światy / Dariusz Kiełczewski // Optimum , nr 1, s Referat. 1. Gospodarka a nauka 2. Nauka a gospodarka 00:338 BZCz 10762/2011 KIROV, Nikolay. Komercjalizacja wyników badań naukowych: jak to robią inni? / Nikolay Kirov, Andrzej Kuśmierz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Szkolnictwo wyższe a gospodarka 3. Instytuty naukowe 4. Transfer technologii 00:378:339.1/.5 BZCz 10763/2011 3

4 KIROV, Nikolay. Możliwości finansowania z funduszy unijnych: współpracy, badań, szkoleń i studiów / Nikolay Kirov, Dominika Walec. - Bibliogr. // Master of Business Administration , nr 1, s Fundusze strukturalne UE Polska 2. Instytuty naukowe programy i fundusze wspólnotowe Polska 00:339.1/.5 BZCz 10764/2011 KOŁADKIEWICZ, Izabela. Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian : perspektywa polskich JBR-ów / Izabela Koładkiewicz, Robert Rządca. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Innowacje Polska od 1989 r. 2. Instytuty naukowe Polska od 1989 r. 00 BZCz 10765/2011 KORCZYŃSKI, Waldemar. O czym właściwie gadamy? / Waldemar Korczyński // Forum Akademickie. - R. 17, nr 9 (2010), s Dot. metod uzdrawiania polskiej nauki. 1. Nauka Polska od 1989 r. 00 BZCz 10766/2011 KUDEROWICZ, Zbigniew (1931- ). Dilthey wobec konfliktu w humanistyce / Zbigniew Kuderowicz. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 4, s Dilthey, Wilhelm ( ) 2. Nauka filozofia historia Niemcy w. 00:1 BZCz 10767/2011 NOWAK, Piotr (1966- ). O nieczytaniu / Piotr Nowak // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Na marginesie książki Pierre a Bayarda Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. 1.Bayard, Pierre (1954- ). Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? 2. Czytelnictwo 3. Książka 00:01/02 BZCz 10768/2011 Osobiście o książkach / Przemysław Czapliński, Joanna Bator, Michał Okłot, Piotr Nowak, Marta Bucholc, Andrzej Waśkiewicz // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Ankieta. 1. Czytelnictwo 2. Książka 00:01/02 BZCz 10769/2011 PRYSTUPA, Kaja Marcjanna. Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii / Kaja Marcjanna Prystupa. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Deklaracja lizbońska (2000) 2. Nauka polityka Finlandia od 1989 r. 3. Nauka polityka Francja od 1989 r. 4. Nauka polityka Niemcy od 1989 r. 00 BZCz 10770/2011 RZĄDCA, Robert Artur. Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie - przykład SAIT / Robert Rządca. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Innowacje polityka 2. Instytuty naukowe zarządzanie 3. Zarządzanie wiedzą 00:005 BZCz 10771/2011 SMARŻ, Waldemar. Mierniki działalności badawczo-rozwojowej / Waldemar Smarż. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Innowacje zarządzanie 00:005 BZCz 10772/2011 SOBOTA, Jacek (1969- ). Książki w utopiach, utopie w książkach / Jacek Sobota // Szkice Humanistyczne. - T. 9, nr 4 (2009), s Zawiera rec. książki: Od liber mundi do hipertekstu : książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż. - Wyd Warszawa, Dróżdż, Andrzej (1954- ). Od liber mundi do hipertekstu 2. Recenzje 00:316 BZCz 10773/2011 4

5 STASIEWICZ, Krystyna. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach / Krystyna Stasiewicz, Ryszard Tomkiewicz // Komunikaty Mazursko-Warmińskie , nr 4, s Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn) 2. Organizacje naukowe Polska od 2001 r. 3. Olsztyn (woj. warmińsko- -mazurskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Sprawozdania 00:06 BZCz 10774/2011 SZOMBURG, Jan. W poszukiwaniu idei dla Polski, czyli 20 lat Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową / Jan Szomburg // Nowe Życie Gospodarcze , nr 9, s Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdańsk) 2. Gdańsk (woj. pomorskie) nauka instytuty 00:338(438) BZCz 10775/2011 TUCHAŃSKA, Barbara. Zgoda (powszechna) w nauce : czy we współczesnych rozważaniach nad nauką potrzebne jest nam pojęcie konsensu / Barbara Tuchańska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 1, s Nauka filozofia 00:1 BZCz 10776/2011 WOJNAR, Katarzyna. Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych - przykład programu ESPON / Katarzyna Wojnar, Adam Płoszaj. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Studia Regionalne i Lokalne , nr 4, s Polityka spójności UE 2. Rozwój regionalny kraje Unii Europejskiej 3. Współpraca naukowo-techniczna kraje Unii Europejskiej 00:378 BZCz 10777/2011 ANTONIEWICZ, Adrian: Bogini Mafdet w egipskich Tekstach Piramid zob. poz BIELECKI, Andrzej: Najtrudniejszy pierwszy krok zob. poz BIERNAT-JARKA, Agnieszka: Bariery wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firm sektora MSP zob. poz BIGAJ, Maria: Czynniki rozwoju klastrów zob. poz BRENDA, Waldemar: Olsztyńskie środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii i Mazur ( /1990) zob. poz COHN, Jeffrey: Wyszukiwanie i szkolenie przełomowych innowatorów zob. poz CZAJKOWSKA, Izabela: Wpływ klastrów gospodarczych na innowacyjność przedsiębiorstw zob. poz DĄBROWA, Edward: Epoka Hasmoneuszy w świetle manuskryptów znad Morza Martwego zob. poz DEGIEL, Rafał: [Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawne województwa I Rzeczypospolitej - recenzja] zob. poz FRĄCKOWIAK, Piotr: Etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych zob. poz GRUSZCZYŃSKA, Danuta K.: Tkaniny mocniejsze od zbroi zob. poz HRYNIEWICZ, Janusz Tadeusz: Państwo a reformowanie polskiej nauki zob. poz KACZMARSKA, zob. poz Bożena: The data envelopment analysis method in benchmarking of technological incubators KALINOWSKI, Bartosz: System zarządzania wspierający innowacje zob. poz KOSMACZ-CHODOROWSKA, Anna: Branża TSL coraz bliżej standardów globalnych GS1 zob. poz LIS, Anna: Źródła finansowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz MENES, Józef: Ustawowe mechanizmy wspierania innowacyjności w Polsce zob. poz MICHAŁOWSKA, Teresa: Nowa edycja Kazań świętokrzyskich - uwagi literaturoznawcy zob. poz MROZOWICZ, Kazimierz: Klastry przedsiębiorczości z perspektywy teorii organizacji zob. poz NIEĆ, Melania: Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych zob. poz RAKUSA-SUSZCZEWSKI, Stanisław: Antarktyda zob. poz SHENKAR, Oded: Naśladownictwo jest cenniejsze niż innowacyjność zob. poz SZRENIAWSKI, Jan: [Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej - recenzja] zob. poz SZYMANEK, Damian: Innowacje w Bielskim Klastrze Techniki Lotniczej zob. poz

6 TROJAN, Elżbieta: Systemowe zmiany w edukacji na świecie zob. poz ŻYWULSKI, Łukasz: Odkryta na nowo biblioteka kościoła parafialnego w Galinach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zob. poz Informatyka BONDECKA-KRZYKOWSKA, Izabela. O związkach informatyki z matematyką / Izabela Bondecka-Krzykowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 1 (2010), s Informatyka filozofia 2. Matematyka filozofia 004:51:1 BZCz 10778/2011 DANIELEWICZ, Michał. Nasza-klasa od drugiej strony / Michał Danielewicz // Kultura Popularna , nr 1, s Nasza Klasa (portal) 004:316 BZCz 10779/2011 DOLIŃSKA, Iwona. Rola i zastosowania technologii sieci bezprzewodowych IEEE n w sieciach lokalnych przedsiębiorstw / Iwona Dolińska. - Bibliogr. // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. - Nr 23 (2010), s Bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa 004 BZCz 10780/2011 DOMAŃSKA-SZARUGA, Beata. Współczesne narzędzia zarządzania relacjami z klientem na przykładzie oprogramowania CRM Grupy Kapitałowej Comarch S.A. / Beata Domańska-Szaruga, Edyta Hołoweńko. - Streszcz. ang. // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - [R.] 9, [z.] 1 (2010), s ComArch (Kraków) 2. Obsługa klienta metody 3. Systemy informatyczne zarządzania 004:339.1/.5 BZCz 10781/2011 NACHER, Anna (1971- ). Bazy danych jako skrypty biograficzne - elektroniczny dyspozytyw pamięci / Anna Nacher, Monika Górska-Olesińska. - Bibliogr., netogr. // Opcje , nr 1, s Baza danych 2. Facebook 004:316 BZCz 10782/2011 STABROWSKI, Marek Maksymilian (1942- ). STL - Based Data Structures abstraction vs. computational efficiency - case study of sparse LU decomposition / Marek M. Stabrowski // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. - Nr 23 (2010), s Języki programowania 2. Programowanie (informat.) 004 BZCz 10783/2011 VILLASENOR, John. Haker w sercu komputera / John Villasenor. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 9, s. 70, Cyberprzemoc 2. Układy scalone 004 BZCz 10784/2011 WEINBERGER, David. Moralność linków / David Weinberger ; tł. Ewa Klekot // Kultura Popularna , nr 1, s Fragm. książki The hyperlinked society. 1. Etyka społeczna 2. Hipertekst i hipermedia 004:17 BZCz 10785/2011 AOUIL, Bassam: Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych zob. poz BACZYŃSKI, Andrzej: Dzieci wobec Internetu zob. poz BARLIŃSKA, Julia: Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej? zob. poz BIELAK, Tomasz: Bez dogmatu - LipDub i cztery aspekty diałalności w Sieci zob. poz

7 BIELECKI, Andrzej: Najtrudniejszy pierwszy krok zob. poz BOROŅENKO, Vera: New media and education in Latvia zob. poz BOROWSKA, Teresa: The Internet addiction versus aggressive behaviour among the youth zob. poz CHOQUET, Magdalena: Trzy filary udanego wdrożenia zob. poz CYBERBULLING (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych zob. poz CZUPRYNA-NOWAK, zob. poz Aleksandra: Efficiency determinants of information systems in managing the company DANIELEWICZ, Michał: Robert - Facebook i polityka zob. poz DIJCK, José van: Zmediatyzowane wspomnienia w epoce cyfrowej zob. poz DOKTÓR, Maria: Wystawy on-line w Archiwum Państwowym w Kaliszu zob. poz GLĄDAŁA, Piotr: O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka zob. poz GOŁDYS, Aleksandra: Muzyczna bystrość młodych zob. poz GOŁĘBIEWSKI, Łukasz: Cyfrowa kultura książki zob. poz GÓRNY, Andrzej: Para w Sieci zob. poz HARĘŻA, Adam: Postępowanie administracyjne prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej zob. poz HOŁODNIK-JANCZURA, Grażyna: Decision support system for choosing a model for a Software Development Life Cycle zob. poz HUK, Tomasz: Information technology in the process of key competence development - a description of conditioning zob. poz JACYNO, Małgorzata: Technologie cyfrowe a techniki self zob. poz JAWORSKI, Piotr: Pracownia Projektowania Stron Internetowych zob. poz JERUZALSKI, Tomasz: Wpływ IT na sprawność lokalnych urzędów pracy zob. poz JĘDRZEJCZYK, Dominika: E-bookom mówię stanowcze Nie! zob. poz JUSZCZYK, Stanisław: Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej zob. poz KAWA, Arkadiusz: Usługi logistyczne w e-handlu - UPS w Akcji zob. poz KOŚCIŃSKI, Karol: Tworzenie elektronicznej administracji podatkowej - strategia, metody, rezultaty zob. poz. KOZIELSKA, Maria: Computer simulation in learning physics as a useful teaching method zob. poz KRUKOWSKA-KOROMBEL, Joanna: Prawa akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków elektronicznych w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych zob. poz KSIĄŻEK, Roman: Jane Austen w sklepie z płytami zob. poz MANIA, Karolina: ODR (Online Dispute Resolution) - podstawowe zagadnienia zob. poz MŁODZI i media zob. poz MOŚ, Rafał: Optymalne rozwiązanie informatyczne zob. poz NOWOTNY, Agata: Czarne skrzynki zob. poz OSTOYA, Anna: O problematyczności upowszechniania sztuki przez internet, o roli historii, filozofii i polityki w sztuce zob. poz PAWLEWSKI, Paweł: Technologie informatyczne używane w symulacji procesów logistycznych zob. poz PLICHTA, Piotr: Młodzież upośledzona umysłowo w świecie nowoczesnych technologii komunikacyjnych zob. poz PYŻALSKI, Jacek: Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych zob. poz PYŻALSKI, Jacek: [Cyber bullying - recenzja] zob. poz RUBIN, Beata: Podejmowanie decyzji kredytowych w oparciu o sztuczne sieci neuronowe zob. poz SAWICKA, poz Janina: Internet jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zob. SIUTA-TOKARSKA, Barbara: The development of economic knowledge in the era of modern information and communication technologies (ICT) application zob. poz

8 SMYRNOVA-TRYBULSKA, Eugenia: E-learning in the computer science: some computer and methodology techniques zob. poz SOBIECKI, Grzegorz: ICT w Chinach i Indiach - podstawowe problemy zob. poz STEFANIUK, Tomasz: Skuteczność pracy w zespole wirtualnym oraz jej pomiar zob. poz SUMA kontrolna pod kontrolą zob. poz SZALENIEC, Henryk: E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii zob. poz SZOSTEK, Dawid: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jako szansa na rozwój e-usług na polskim rynku nieruchomości zob. poz SZPUNAR, Magdalena: Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie zob. poz SZRENIAWSKI, Jan: [Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej - recenzja] zob. poz ŚLIWERSKI, Bogusław: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu kwietnia 2009 w Łodzi zob. poz WIATR, Kazimierz: Superkomputery dla polskiej nauki zob. poz WILKOWSKI, Marcin: O nowy model opowiadania zob. poz WILKOWSKI, Marcin: Powrót Henia Żytomirskiego zob. poz WITTEL, Andreas: W stronę sieciowego uspołecznienia zob. poz WÓJCICKI, Tomasz: Rzeczywistość rozszerzona w procesie kształcenia ustawicznego zob. poz WÓJTOWICZ, Ewa: Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie zob. poz YILMAZ, Veysel: Attitudes towards computer usage according to different educational levels: a comparative study in Turkey zob. poz YUKSEL, Goktas: Incorporating blogs and the seven principles of good practice into preservice ICT courses: a case study zob. poz ZALESIŃSKA, Anna: Sporządzanie protokołu sądowego przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w prawie polskim i wybranych państw europejskich zob. poz ZIEMSKI, Waldemar: Czy informatyzowanie procesów obiegu dokumentów zawsze jest uzasadnione? zob. poz. ZNACZENIE empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży zob. poz Zarządzanie. Biurowość AK. Stawiamy na kapitał intelektualny / oprac. AK // Forum Akademickie. - R. 17, nr 9 (2010), s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa kraje Unii Europejskiej 2. Kapitał społeczny kraje Unii Europejskiej 3. Siła robocza kraje Unii Europejskiej 005:316:331 BZCz 10786/2011 BEDNAREK, Mariusz. Conception of the Chief Knowledge Officer (CKO) position in Polish companies / Mariusz Bednarek, Justyna Ściborek // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Zarządzanie wiedzą Polska 005 BZCz 10787/2011 BENCSIK, Andrea (1956- ). In prison of knowledge / Andrea Bencsik, Ildikó Marosi, István Takács. - Streszcz. pol. // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10788/2011 CABAŁA, Paweł. Using the analytic hierarchy process in evaluating decision alternatives / Paweł Cabała. - Bibliogr. // Operations Research and Decisions. - Vol. 20, nr 1 (2010), s Analiza hierarchiczna procesów stosowanie zarządzanie 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 10789/2011 8

9 DRUGUŞ, Liviu. What is management: a science, a discipline, an approach? : EMMY as an postmodern and transdisciplinary alternative to present management / Liviu Drugus. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Organizacja i Zarządzanie , nr 1, s Zarządzanie teoria 005 BZCz 10790/2011 FICOŃ, Krzysztof (1947- ). Logistyka trzeciej fali : koncepcja trzech fal rozwoju cywilizacyjnego / Krzysztof Ficoń. - Streszcz. ang. // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 10791/2011 HAFFER, Rafał. [Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością - recenzja] / Rafał Haffer // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s Zawiera rec. książki: Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością / Maciej Urbaniak. - Łódź, Urbaniak, Maciej (1970- ). Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością 2. Recenzje naukowe 005 BZCz 10792/2011 HOLM, Claus (1955- ). Redukcja asymetrii informacyjnej za pomocą mechanizmów nadzorczych - znaczenie rozproszenia akcjonariatu i ekspozycji na międzynarodowy rynek kapitałowy / Claus Holm, Finn Schøler ; oprac. z ang. Maria Aluchna // Przegląd Organizacji , nr 9, s Nadzór korporacyjny 2. Spółki giełdowe Dania 3. Teoria agencji 005:336 BZCz 10793/2011 HOŁODNIK-JANCZURA, Grażyna. Decision support system for choosing a model for a Software Development Life Cycle / Grażyna Hołodnik-Janczura, Izabela Golińska // Operations Research and Decisions. - Vol. 20, nr 1 (2010), s Decyzje metody 2. Programowanie (informat.) 005:004 BZCz 10794/2011 JANKOWIAK, Janusz. Polska centrum outsourcingowym? / Janusz Jankowiak ; rozm. przepr. Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa , nr 09, s Outsourcing Polska 005 BZCz 10795/2011 KOŻUCH, Barbara (1950- ). O konfrontacji dawnego ze współczesnym w naukach o zarządzaniu / Barbara Kożuch // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Zawiera rec. książki: Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania : (biografia i dokonania) / Alojzy Czech. - Katowice, Czech, Alojzy. Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania 2. Recenzje naukowe 005:331 BZCz 10796/2011 LAMENTOWICZ, Adam. From design school to complexity theory / Adam Lamentowicz. - Bibliogr. - Streszcz. pol., ros., chiń. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , nr 1, s Zarządzanie teoria 005 BZCz 10797/2011 LASZCZAK, Mirosław. Nastrój i emocje a jakość decyzji kierowniczych / Mirosław Laszczak. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 9, s Decyzje psychologia 2. Menedżerowie praca 005:159.9 BZCz 10798/2011 9

10 LI-HWA HUNG. Prevention and identification of organizational corruption / Li-Hwa Hung. - Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Etyka biznesu 2. Korupcja zapobieganie 3. Kultura organizacyjna 4. Zarządzanie metody 005:33 BZCz 10799/2011 MARCH, James Gardner (1928- ). Idee jako dzieła sztuki / James G. March ; rozm. przepr. Diane Coutu. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 9, s Decyzje metody 2. Przywództwo 3. Zarządzanie 005 BZCz 10800/2011 MOŚ, Rafał. Optymalne rozwiązanie informatyczne / Rafał Moś, Agnieszka Świerczyńska // Gazeta Bankowa , nr 09, s Systemy informatyczne stosowanie 2. Zarządzanie ryzykiem 005:004 BZCz 10801/2011 NICHTHAUSER, Grzegorz. Zarządzanie pracownikami wiedzy / Grzegorz Nichthauser. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 1, s Kadry polityka 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10802/2011 OKRASIŃSKA, Iwona. Finansowanie łańcucha dostaw (SCF) na przykładzie rynku amerykańskiego / Iwona Okrasińska. - Streszcz. ang. // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza Stany Zjednoczone 2. Łańcuch dostaw Stany Zjednoczone 3. Transport organizacja Stany Zjednoczone 005: BZCz 10803/2011 PAWLEWSKI, Paweł. Technologie informatyczne używane w symulacji procesów logistycznych / Paweł Pawlewski. - Bibliogr. // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza 2. Systemy informatyczne stosowanie 005:004 BZCz 10804/2011 PRZYGODZKA, Renata. Organization s publicness - a stimulant or de-stilmulant of development / Renata Przygodzka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Organizacje teoria 005 BZCz 10805/2011 SAWICKA, Janina. Internet jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich : teoria i praktyka / Janina Sawicka. - Streszcz. ang. // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - [R.] 9, [z.] 1 (2010), s Internet stosowanie gospodarka Polska 2. Przedsiębiorczość (postawa) Polska 3. Wieś Polska 005:004:63 BZCz 10806/2011 SHARMA, Radha R. Preventing corruption through spiritual leadership in organisations / Radha R. Sharma. - Bibliogr., netogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Etyka biznesu 2. Korupcja zapobieganie 3. Kultura organizacyjna 4. Zarządzanie metody 005:33 BZCz 10807/2011 SIEMIENIUK, Łukasz. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, aspekty praktyczne / Łukasz Siemieniuk. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 1, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa zarządzanie 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10808/

11 SOBCZAK, Tomasz. W kwestii uzupełnienia luki w ewolucji nauk o zarządzaniu w Polsce / Tomasz Sobczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 9, s Organizacja teoria historia Polska 19 w. 2. Zarządzanie teoria historia Polska 19 w. 005 BZCz 10809/2011 STACHOWICZ-STANUSCH, Agata. Corruption immunity based on positive organizational scholarship towards theoretical framework / Agata Stachowicz-Stanusch. - Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Etyka biznesu 2. Korupcja zapobieganie 3. Zarządzanie metody 005:33 BZCz 10810/2011 SUDOŁ, Stanisław (1928- ). Main dilemmas of management sciences / Stanisław Sudoł. - Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Zarządzanie 005 BZCz 10811/2011 SUŁKOWSKI, Łukasz. Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Ewolucja teoria 2. Kultura organizacyjna 3. Zarządzanie teoria 005:56/59 BZCz 10812/2011 SUŁKOWSKI, Łukasz. Management on the neoevolutionary foundations / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Ewolucja teoria 2. Zarządzanie teoria 005:56/59 BZCz 10813/2011 VARGAS-HERNÁNDEZ, José G. Project s risk and innovation management / José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Organizacja i Zarządzanie , nr 1, s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Zarządzanie projektami 3. Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 10814/2011 ADAMSKA, Agata: Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku zob. poz BARAŃSKA, Danuta: Kultura organizacyjna w administracji publicznej zob. poz BECHT, Bart: Jak zbudować firmę bez granic zob. poz BIGAJ, Maria: Czynniki rozwoju klastrów zob. poz BISAGA, Anna: Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w rolnictwie zob. poz BYSTRZYŃSKI, Łukasz: Niestresujący test zob. poz CAPRON, Laurence: Jak znaleźć właściwy sposób wdrożenia twojej strategii zob. poz COLLINS, Philippa: Corporate social responsibility and ISO 26000: a double oxymoron? zob. poz CZAJKOWSKA, Izabela: Wpływ klastrów gospodarczych na innowacyjność przedsiębiorstw zob. poz CZAKON, Wojciech: Hipoteza bliskości zob. poz CZUPRYNA-NOWAK, zob. poz Aleksandra: Efficiency determinants of information systems in managing the company FLIEGER, Michał: Marketing procesów w organizacji procesowej zob. poz FOLTYS, Joachim: Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP zob. poz FRĄCKOWIAK, Piotr: Etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych zob. poz FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, Aldona: Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego zob. poz GABLETA, Małgorzata: Kreowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zagranicznym zob. poz

12 GIERULSKI, Wacław: The method of data envelopment analysis as a tool for compiling a rating list zob. poz IWIŃSKI, Marcin: Być dużą firmą i start-upem zob. poz KACZMARSKA, zob. poz Bożena: The data envelopment analysis method in benchmarking of technological incubators KALINOWSKI, Bartosz: System zarządzania wspierający innowacje zob. poz KAŃCZUKOWSKA-STADNIK, Agnieszka: The importance of packaging in innovative merchandising zob. poz. KARWIŃSKA, Anna: Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej zob. poz KARWOWSKI, Waldemar: Integration of human factors knowledge zob. poz KAWA, Arkadiusz: Usługi logistyczne w e-handlu - UPS w Akcji zob. poz KOROL, Tomasz: Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm zob. poz KOZERA, Magdalena: Kapitał intelektualny agrobiznesu zob. poz KRUPSKI, Rafał: [Pasja i dyscyplina strategii - recenzja] zob. poz KUJAWSKA, Justyna: Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną zob. poz LAKIS, Juozas: Sposoby bezpośredniego rozwiązywania sporów - od projektów społecznych do zarządzania organizacją zob. poz LESZCZEWSKA, Krystyna: Strategie działania przedsiębiorstw rodzinnych zob. poz LICHTARSKI, Jan: Opinions of entrepreneurs and managers on management improvement in enterprises of different size classes zob. poz ŁUKASIŃSKI, poz Wiesław: Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego zob. MACIAS, Jan: Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych zob. poz MACIEJEWSKI, Andrzej: Zbyt wysoka poprzeczka? zob. poz MALARA, Zbigniew: Wykorzystanie foresight zob. poz MARTIN, Roger L.: Strategia i realizacja to jedno! zob. poz MAZUREK-ŁOPACIŃSKA, Krystyna: Badania marketingowe - nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem zob. poz MICHALSKI, Krzysztof: Model systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie chemicznym z zastosowaniem LCA zob. poz MIERZWA, Danuta: Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielczym zob. poz MIŚ, Alicja: Jak zarządzać postawami pracowników? zob. poz MROZOWICZ, Kazimierz: Klastry przedsiębiorczości z perspektywy teorii organizacji zob. poz NG, Siew-Imm: Roles performed by bank branch managers in Malaysia zob. poz NOGALSKI, Bogdan: Implementation of enterprise managerial tools in public services based on the example of the cadastre institution zob. poz OLSZEWSKA, poz Monika: Kapitał intelektualny jako czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa zob. ORZEŁ, Jacek: Indeksy dla klasy ryzyka oraz zagregowane indeksy ryzyka operacyjnego zob. poz RATAJCZAK, Jolanta: Różne formy organizacji magazynowania w firmie - ile to kosztuje zob. poz ROZESŁANIEC, Robert: Rola współczesnych systemów GPS do zarządzania transportem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa zob. poz RUDZEWICZ, Adam: Zaufanie w zarządzaniu zob. poz RZĄDCA, Robert Artur: Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie - przykład SAIT zob. poz RZEŹNIK, Barbara: KI w Polsce na tle krajów europejskich zob. poz SAJ, Marek: [Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania - recenzja] zob. poz ŠAMOV, Oleg: Korporativnoe upravlenie v Belarusi zob. poz SIELSKA, Agata: Multicriteria rankings of open-end investment funds and their stability zob. poz

13 SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK, Katarzyna: Management of city public safety zob. poz SMARŻ, Waldemar: Mierniki działalności badawczo-rozwojowej zob. poz SOBIECKI, Grzegorz: ICT w Chinach i Indiach - podstawowe problemy zob. poz SOLARZ, Jan Krzysztof: [Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe - recenzja] zob. poz STASIK, Mariusz: Outsourcing w budowaniu konkurencyjności zob. poz SURMA, Jerzy: Wybrane problemy wspierania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach zob. poz SZADKOWSKA-MAZUR, Paulina: Menedżer w symulatorze zob. poz SZELĄGOWSKA-RUDZKA, Katarzyna: Wpływ stylu kierowania na przedsiębiorczość pracowników - przykład przedsiębiorstwa Alfa zob. poz SZYMANEK, Damian: Innowacje w Bielskim Klastrze Techniki Lotniczej zob. poz SZYMAŃSKI, Władysław: Polska w wirze globalnego kryzysu zob. poz TALENT management in Hungarian higher education zob. poz TRZCIŃSKA-STASZCZYK, Beata: System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna zob. poz WĄSOWICZ, Krzysztof: Motywowanie w centrum odpowiedzialności zob. poz WIERZBA, Ryszard: [Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego - recenzja] zob. poz Kultura BEDNARSKA, Lena. Kronika wydarzeń w województwie wielkopolskim w trzecim kwartale 2009 roku / oprac. Lena Bednarska // Kronika Wielkopolski , nr 1, s Wielkopolskie, województwo kultura 2. Kalendarium 008 BZCz 10815/2011 CHABRAJSKA, Dorota. Rzemiosło czy sztuka? : Bronisław Wildstein o kinie epoki postmodernizmu / Dorota Chabrajska // Ethos. - R. 23, nr 1 (2010), s Zawiera rec. książki: Śmieszna dwuznaczność świata, który oszalał : wybór publicystyki kulturalnej / Bronisław Wildstein. - Warszawa, Wildstein, Bronisław (1952- ). Śmieszna dwuznaczność świata, który oszalał 2. Recenzje 008 BZCz 10816/2011 CHODOREK, Maria Ewa. Sesja Jubileusze Warszawy - stulecie Anina / Maria Ewa Chodorek // Kronika Warszawy , [nr] 1, s Warszawa Anin kultura imprezy 2010 r. 008 BZCz 10817/2011 CHROSTOWSKI, Waldemar (1951- ). [Słownik języka boskiego - recenzja] / Waldemar Chrostowski // Collectanea Theologica. - R. 80, nr 1 (2010), s Zawiera rec. książki: Słownik języka boskiego : gwiazdy o ważnych sprawach / Kazimierz Sowa. - Kraków, Sowa, Kazimierz. Słownik języka boskiego 2. Recenzje 008:272 BZCz 10818/2011 CIECHANOWSKA, Anna. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego / Anna Ciechanowska, Adam Grzeliński // Kultura i Edukacja , nr 1, s Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze 2. Kulturoznawstwo 3. Sprawozdania z konferencji 008:06 BZCz 10819/2011 CZYŻEWSKI, Krzysztof (1958- ). Centrum Europy mam pod stopami / Krzysztof Czyżewski ; rozm. przepr. Magdalena Malińska // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Europejska Stolica Kultury 2. Lublin (woj. lubelskie) kultura od 2001 r. 008 BZCz 10820/

14 DZIAMSKI, Grzegorz (1955- ). Wstęp do kulturoznawstwa, ale brytyjskiego / Grzegorz Dziamski // Kultura Współczesna , nr 1, s Zawiera rec. książki: Wstęp do kulturoznawstwa. - Poznań, Wstęp do kulturoznawstwa 2. Recenzje 008 BZCz 10821/2011 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : grudzień marzec 2010 / oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 1, s Łódź (woj. łódzkie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 10822/2011 JARCZEWSKI, Andrzej (1950- ). Ustrój kultury / Andrzej Jarczewski // Śląsk. - R. 16, nr 8 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10823/2011 KLASIK, Andrzej (1943- ). Kultura może się opłacać! / Andrzej Klasik ; rozm. przepr. Jadwiga Woźniakowska // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10824/2011 KONOPELSKA, Wiesława. Potencjał i możliwości / Wiesława Konopelska // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10825/2011 KOPEL, Marek. Kultura to jest coś, co sprawia, że życie jest barwne / Marek Kopel ; rozm. przepr. Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Chorzów (woj. śląskie) kultura od 1989 r. 008 BZCz 10826/2011 KRÓL, Andrzej. Przegląd wydarzeń : sierpień-październik 2009 / [Andrzej Król] // Kronika Miasta Poznania , nr 4, s Poznań (woj. wielkopolskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 10827/2011 LAUFER, Paweł (1980- ). Wschodni przypadek Lublina / Paweł Laufer // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Lublin (woj. lubelskie) kultura od 2001 r. 008 BZCz 10828/2011 MALICKI, Jan (1948- ). Pozostanie więcej niż księga / Jan Malicki ; rozm. przepr. Ewa Niewiadomska // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10829/2011 RYCERZ, Danuta. Kultura iberoamerykańska w świecie / oprac. Danuta Rycerz // Ameryka Łacińska. - R. 18, nr 1 (2010), s Ameryka Łacińska kultura popularyzacja 008 BZCz 10830/2011 RYCERZ, Danuta. Wzajemne kontakty kulturalne Polska - świat iberoamerykański / oprac. Danuta Rycerz // Ameryka Łacińska. - R. 18, nr 1 (2010), s Ameryka Łacińska kultura popularyzacja Polska 2. Polska kultura popularyzacja Ameryka Łacińska 008 BZCz 10831/

15 SCHWANITZ, Dietrich ( ). Wstęp o regułach porozumiewania się wykształconych ludzi : rozdział, którego nie wolno pominąć / Dietrich Schwanitz ; tł. z niem. Anna Pruszyńska-Garcia // Tygiel Kultury , nr 4/6, s Fragm. książki Bildung. 1. Kultura 2. Wiedza 3. Wykształcenie 008:37 BZCz 10832/2011 SŁAWEK, Tadeusz (1946- ). Katowickie ogrody i bukiety / Tadeusz Sławek ; rozm. przepr. Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Starania o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. 1. Europejska Stolica Kultury 2. Katowice (woj. śląskie) kultura od 1989 r. 008 BZCz 10833/2011 SOŁTAN-LIPSKA, Aleksandra. Kalendarz warszawski, lipiec - wrzesień 2009 / Aleksandra Sołtan-Lipska // Kronika Warszawy , [nr] 1, s Warszawa od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 10834/2011 STANIA, Andrzej. Tam, gdzie śpiew słychać, tam dobrzy ludzie mieszkają / Andrzej Stania ; rozm. przepr. Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - R. 16, nr 8 (2010), s Ruda Śląska (woj. śląskie) kultura 008 BZCz 10835/2011 SZTUKA, Maria. Śląskie gospodarstwo kulturalne... czyli jak to policzyć? / Maria Sztuka // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10836/2011 ŚMIGIELSKI, Bogusław. Przełamywanie stereotypu czarnego Śląska / Bogusław Śmigielski ; rozm. przepr. Maria Sztuka // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Samorząd terytorialny a kultura Polska 2. Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008:332 BZCz 10837/2011 Trzeba walczyć z mitami / Marian Kisiel, Dariusz Miłkowski, Tomasz Szabelski, Marian Oslislo, Eugeniusz Knapik ; rozm. przepr. Tadeusz Kijonka ; oprac. Bogdan Widera // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10838/2011 VOZNÂK, Taras (1957- ). Czego Lublin może nauczyć się od Lwowa? / Taras Woznak // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Lublin (woj. lubelskie) kultura od 2001 r. 2. Lwów (Ukraina) kultura od 2001 r. 008 BZCz 10839/2011 ZABOROWSKI, Zbyszek (1958- ). Pozbądźmy się kompleksów / Zbyszek Zaborowski ; rozm. przepr. Maria Sztuka // Śląsk. - R. 16, nr 9 (2010), s Śląskie, województwo (od 1999) kultura 008 BZCz 10840/2011 CIEŚLIK, Krzysztof: Wyspa literackich skarbów zob. poz ĆWIKLIŃSKI, Krzysztof: Od oczarowania do rozczarowania zob. poz FURDAL, Antoni: Z zagadnień tożsamości narodowej Słowian zob. poz JAKUBOWSKA, Joanna: Synestetyczność doświadczenia jako jedna z przesłanek interdyscyplinarnego charakteru analityczno-interpretacyjnych praktyk kulturoznawczych zob. poz

16 KŁYSZ, Ewa: Mecenat kulturalny kaliskich przemysłowców w latach międzywojennych zob. poz PONIATOWSKA, Monika: Symbolika osła w religii i kulturze zob. poz SZARANIEC, Lech: Szlak artystycznej pamięci zob. poz VILEIŠYTĖ, Barbora: Seinai - lietuviškumo židinys zob. poz ZBYSZEWSKI, Wacław Alfred: Rosja budzi we mnie wstręt zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia BOROWSKA, Barbara. Funkcja edukacyjno-kulturalna bibliotek w społeczności lokalnej / Barbara Borowska. - Streszcz. ang. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , t. 1, s Bibliotekarstwo socjologia 01/02 BZCz 10841/2011 Czytelnikiem trzeba sterować - dyskusja redakcyjna o książkach / Wojciech Przybylski, Beata Chmiel, Marcin Bąba, Paweł Adam Piotrowicz, Agnieszka Jakimiak, Artur Celiński, Tomasz Brzozowski // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Czytelnictwo Polska od 2001 r. 2. Edytorstwo Polska od 2001 r. 3. Księgarstwo Polska od 2001 r. 01/02:655 BZCz 10842/2011 GOSTYŃSKI, Witold (1946- ). Nowości wydawnicze / oprac. Witold Gostyński // Kronika Wielkopolski , nr 1, s Wielkopolska 2. Bibliografia adnotowana 3. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 10843/2011 MACIEREWICZ, Hanna. Varsaviana / Hanna Macierewicz // Kronika Warszawy , [nr] 1, s Warszawa 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 10844/2011 WOŹNIAKOWSKI, Henryk (1949- ). Czytelnik swoje wie / Henryk Woźniakowski ; rozm. przepr. Magdalena M. Baran // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Czytelnictwo Polska od 2001 r. 2. Edytorstwo Polska od 2001 r. 3. Księgarstwo Polska od 2001 r. 01/02:655 BZCz 10845/2011 ŻYWULSKI, Łukasz. Odkryta na nowo biblioteka kościoła parafialnego w Galinach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Łukasz Żywulski // Komunikaty Mazursko-Warmińskie , nr 4, s ; 651 BN+ 1. Biblioteka Uniwersytecka (Toruń) zbiory 2. Biblioteki parafialne zbiory Polska 3. Galiny (woj. warmińsko-mazurskie, gm. Bartoszyce) bibliotekarstwo zbiory 4. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) bibliotekarstwo zbiory 5. Stare druki historia w. 6. Stare druki zbiory Polska 01/02:00 BZCz 10846/2011 BIBLIOGRAFIA literatury polskiej z 2007 r zob. poz CARRIÈRE, Jean-Claude: Książki, których nie czytaliśmy zob. poz GROMADZKI, Stanisław: Bibliografia wybranych prac Bronisława Baczki (do roku 2009) zob. poz JARCZAK, Łucja: Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata zob. poz JASZCZUKOWA, Marta: Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zob. poz MAKSIMAVIČIUS, Petras: Žiburio draugijos posėdži u protokolai zob. poz MATERIAŁY do bibliografii powojennych przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (do roku 2007) zob. poz NOWAK, Piotr: O nieczytaniu zob. poz ORZEŁ, Zbigniew: Adw. Wacław Błoński ( ) zob. poz

17 OSOBIŚCIE o książkach zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz OŻÓG, Maria: Jan Paweł II i Benedykt XVI o znaczeniu sztuk audiowizualnych zob. poz POKRZYCKA, Lidia: Edukacja medialna w Islandii zob. poz POLSKA Bibliografia Prawnicza zob. poz RADZKI, Mateusz Marek: Logika i jej zastosowanie w świetle wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina zob. poz SKIBIŃSKA, Alina: Film polski o Zagładzie zob. poz SMOLEŃ, Jerzy: Rodzina w mediach zob. poz SOŁTYS, Edyta: Edy Ostrowskiej drogi do religijności zob. poz SZYMANIS, Eligiusz: Ważniejsze prace Stanisława Makowskiego zob. poz TISCHNER, Łukasz: Miłosz jako miara zob. poz WAROWNA-WYPYCH, Marianna: Przegląd wybranych czasopism prawniczych zob. poz ZABORSKA, Urszula: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów Regionu Bałtyku za rok 2007 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo DROŻDŻ, Michał. Misyjność mediów - pomiędzy ideałem a iluzją? / Michał Drożdż. - Streszcz. ang. // Studia Socialia Cracoviensia , nr 1, s Dziennikarze etyka 2. Środki masowego przekazu etyka :17 BZCz 10847/2011 KAJEWSKI, Piotr. I. R. / Piotr Kajewski // Odra , nr 9, s Rutkiewicz, Ignacy ( ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Nekrologi :929 BZCz 10848/2011 LISIEWICZ, Piotr. Rycerz prasy / Piotr Lisiewicz // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 7, s Bregman, Aleksander ( ) 2. Dziennikarze Polska 20 w. 3. Biografie :929 BZCz 10849/2011 Misja Publica / Marcin Bąba, Michał Łuczewski, Piotr Kosiewski, Maciej Gdula, Wojciech Przybylski, Igor Janke, Artur Celiński, Jan Filip Staniłko // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s Dyskusja redakcyjna. 1. Czasopisma polskie historia od 2001 r BZCz 10850/2011 NOWICKA, Magdalena (1984- ). Czas jednego czasopisma : Polet / Magdalena Nowicka // Kultura Miasta , nr 1, s Polet (czasop.) 2. Czasopisma młodzieżowe chorwackie historia r BZCz 10851/2011 WEAVER, Richard M. ( ). Wielki stereoptikon / Richard M. Weaver ; oprac. Olga Doleśniak-Harczuk // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo , [nr] 7, s Fragm. książki Idee mają konsekwencje. 1. Dziennikarstwo 2. Prasa (wydawnictwa) BZCz 10852/2011 ANTOSIK, Grzegorz: Rodzimowiercy a media na przykładzie polskiej prasy w 2008 roku zob. poz BAGROWICZ, Jerzy: Słowo na uroczystościach stulecia Ateneum Kapłańskiego zob. poz BARAN, Magdalena M.: Filozoficzne próby sił zob. poz

18 CZAPLIŃSKI, Maciej: Polamerican Law Journal zob. poz ELMANOWSKA, Barbara: Milena albo o współczesnej biografii zob. poz GROCHOWSKA, Alicja: Conceptual structure of advertisement: methodological analysis according to ad hoc and common categories zob. poz HANC, Wojciech: Stulecie Ateneum Kapłańskiego zob. poz KARASIŃSKI, Waldemar: Przemówienie inaugurujące akademię z okazji jubileuszu zob. poz KOSMAN, Marceli: [Niemcy - recenzja] zob. poz KWIATKOWSKI, Anna: Solidarność w prasie Republiki Federalnej Niemiec zob. poz MERING, Wiesław: Podsumowanie obchodów stulecia Ateneum Kapłańskiego zob. poz MUSZYŃSKI, Henryk Józef: Homilia wygłoszona na Mszy Świętej inaugurującej obchody jubileuszu zob. poz. PIĄTKOWSKI, Sebastian: Kielce w latach zob. poz PIKOR-NIEDZIAŁEK, Marta: Stylistic and pragmatic aspects of translating Newsweek and National Geographic articles: a relevance-theoretic perspective zob. poz PRZYBYŁOWSKI, Jan: Opowieść o Ateneum Kapłańskim zob. poz REDZIK, Adam: Nowe Państwo - udana inicjatywa prof. Wacława Makowskiego powołania pisma polityczno- -prawnego zob. poz SZAŁAGAN, Alicja: Maria Kuncewiczowa i Leśnik w kręgu paryskiej Kultury zob. poz WICHERT, Wojciech: Propaganda rewolucji narodowej w służbie Trzeciej Rzeszy zob. poz WIERTELAK, Piotr: Prasa wielkopolska wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku zob. poz ZAREMBSKI, Zbigniew: Podziękowanie podczas jubileuszu zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea BRZOZOWSKI, Jerzy (1961- ). Jotvos praeities puoselėjimas Suvalk u apskrities muziejuje / Jerzy Brzozowski. - Streszcz. pol., ang. // Terra Jatwezenorum. - [T.] 1 (2009), s Muzeum Okręgowe (Suwałki) 2. Jaćwingowie historia 3. Lekcje muzealne 4. Suwałki (woj. podlaskie) muzealnictwo 06 BZCz 10853/2011 DOMANOWSKA, Eulalia (1960- ). Muzea bez kurzu. Cz. 3, Muzeum Kröller-Müller / Eulalia Domanowska // Orońsko. - R. 21, nr 1 (2010), s Muzealnictwo Holandia 2. Otterlo (Holandia) muzealnictwo 06 BZCz 10854/2011 WIATR, Sławomir. Dwadzieścia lat Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza / Sławomir Wiatr // Myśl Socjaldemokratyczna. - R. 20, nr 1 (2010), s Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza 2. Lewica (polit.) Polska od 1989 r. 06 BZCz 10855/2011 WILKOWSKI, Marcin (1981- ). O nowy model opowiadania : koncepcje muzeum XXI wieku / Marcin Wilkowski // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 7 (2009), s Internet stosowanie 2. Muzealnictwo projekty 06:004 BZCz 10856/2011 WOSZKOWSKA, Mariola. Korzenie przywrócone : 5 lat Muzeum Miejskiego w Tychach / Mariola Woszkowska // Śląsk. - R. 16, nr 8 (2010), s Muzeum Miejskie (Tychy) 2. Tychy (woj. śląskie) muzealnictwo od 2001 r. 06 BZCz 10857/

19 ADAMCZYK, Piotr: Pionki do gier planszowych w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu zob. poz BABIČ, Dmitrij: Rosja - NATO zob. poz BAŁDYGA, Janusz: Ze sztuką - wobec sztuki - Chopin 09 zob. poz BARTOSZ, Adam: Paryskie Muzeum Perfum zob. poz BOBINIENĖ, Božena: Jotvingi u ir prūs u gyvenvietė zob. poz BOETTNER-ŁUBOWSKI, Rafał: Kryzys gatunku: wyczerpanie czy transfiguracja? zob. poz BUTRYN, Krzysztof: Działo się w STL zob. poz CHARYTONIUK, Julita: Festyny etnograficzne w Białostockim Muzeum Wsi zob. poz CICHOCKI, Sebastian: Spacer po Warszawie w budowie zob. poz CIECHANOWSKA, Anna: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego zob. poz CZABAN, Anna: Bałwochwalcza bitwa o obraz zob. poz DOKTÓR, Maria: Wystawy on-line w Archiwum Państwowym w Kaliszu zob. poz DOMAGAŁA, Malwina: Odczytywanie natury zob. poz DOMAGAŁA, Malwina: Synergia sztuki i nauki zob. poz DOMANOWSKA, Eulalia: Artystyczny Exodus zob. poz DOMANOWSKA, Eulalia: Zrobilibyście to sami? zob. poz DOMINO, poz Jerzy: Plan Elbląga z roku 1808 ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu zob. DREWICZ, Tomasz: Wiel/k/opolski know-how zob. poz DROGOŃ, Andrzej: Rzeczą ludzką jest dochodzić prawdy zob. poz DUSZYCA, Rafał: Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne zob. poz DZIADEK, Magdalena: Dama z klawesynem zob. poz DZWONKOWSKA, Paulina: Jerzemu Buszy - przyjaciele zob. poz DZWONKOWSKA, Paulina: O kamieniach poważnych... zob. poz FOREMSKI, Artur: Czas na rewolucję - szkoła OK zob. poz FUDALA, Tomasz: Symboliczne resztki zob. poz GAZUR, Łukasz: Dialogi na przekór chronologii zob. poz GIZIŃSKA, Małgorzata: Elbląski zbiór gipsowych odlewów gemm z kolekcji barona Philipa von Stosch zob. poz GŁÓWKA, Jan: Muzeum Historii Kielc - siła tradycji zob. poz HARTWICH, Dorota: Niedorzeczność obrazu zob. poz JAGODZIŃSKI, Marek Franciszek: Dziedzictwo kulturowe w programie Lagomar zob. poz JANKOWSKA, Małgorzata: Poszerzanie pola widzenia zob. poz JANUSZEWSKI, Zygmunt: Zaproszenie do dialogu zob. poz JURECKI, Krzysztof: Laboratorium rzeczywistości zob. poz JURECKI, Krzysztof: Szara pamięć Bogdana Konopki zob. poz KNOROWSKI, Mariusz: Gorzka przypowieść w stylu pop zob. poz KOCZOROWSKA, Grażyna: Dziewięćdziesiąt lat Aeroklubu Polskiego w Poznaniu zob. poz KOLASA, Marcin: Dary i nabytki Muzeum Historii Kielc w latach zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: Poszufladkowany świat Henryka Bzdoka zob. poz XIII Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych zob. poz LASKOWSKA, Krystyna: Zbiory etnograficzne w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu zob. poz. LEŚNIAK, Anna: Żebro Ewy? zob. poz LEWAŃSKA, Maria: Notatki po wystawie zob. poz MAJCHER, Waldemar: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku zob. poz MAKOWIECKI, Wojciech: Kalinowskiego gry i zabawy z abstrakcją zob. poz MAKSIMAVIČIUS, Petras: Žiburio draugijos posėdži u protokolai zob. poz

20 MATUSIAK, Ewa Lilianna: Z prochu lud wskrzeszę... zob. poz MAZUR, Adam: Fashion Invasion zob. poz MAZUR, Adam: Inwazja mody zob. poz MAZUR, Adam: Smród młodości zob. poz MĘDRALA, Ewelina: Konkurs Sztuki Ludowej w Częstochowie zob. poz MICHAŁOWSKA, Marianna: Post-medialny bricolage zob. poz MISIAK, Anna Maja: Kształty i kolory zob. poz MŁOCHOWSKI, Jacek: Polskie Towarzystwo Genealogiczne zob. poz MOLIK, Andrzej: Księga słodko-kwaśna zob. poz MOSTEK, Małgorzata: Słowa, rzeczy i metafizyka zob. poz NOWAK, Ewa Izabela: Pozorne dopełnianie się zob. poz NOWAK, Jakub: W cieniu teczek - problematyka badań nad archiwami komunistycznej bezpieki zob. poz NOWAK, Marian Franciszek: Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zob. poz PAWLAK-PALUSZEK, Jolanta: O arcydziełach podlaskich tkaczek zob. poz PAWŁOWSKA, Krystyna: Kujawscy kontynuatorzy tradycji rzeźbiarskiej zob. poz PRĘGOWSKI, Nikodem: Typo&Konstrukcja zob. poz RAYZACHER, Agnieszka: Oranżeria z pojęciami zob. poz ROMANOWSKI, Gustaw: Sztuka ładu i odpowiedzialności zob. poz ROSZCZYŃSKA, Magda: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej zob. poz RUTKOWSKA, Izabela: Adopcje zagraniczne w Krajowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Warszawie zob. poz RYCZEK, Justyna: Wielość kontekstów, czy używanie fotografii? zob. poz SKRODZKI, Wojciech: Thanatos przyjdzie później? zob. poz SMOLIŃSKA-BYCZUK, Marta: Ska na wspak zob. poz SOKOŁOWSKA, Zuzanna: W poszukiwaniu czystych emocji zob. poz SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2009 roku zob. poz STARIKIEWICZ, Zofia: Traktat o tożsamości zob. poz STASIEWICZ, Krystyna: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach zob. poz SZARY-CIOCZEK, Anna: Trwałe-nietrwałe obiekty zob. poz SZARY-CIOCZEK, Anna: Zimowe przesilenie zob. poz SZEWCZUK, Mieczysław: Barbara Falender: Łoże Penelopy z widokiem na morze zob. poz SZKULMOWSKA, Wanda: Działalność Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Bydgoszczy w latach zob. poz SZTUKA, Maria: Wydrapane z pamięci zob. poz SZYMAŃSKA, Elżbieta: Kooperencja przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki zob. poz TAŃCZUK, Renata: Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika jako nośnik pamięci zob. poz TROCKA, Ewa: Z dziejów elbląskiego muzeum, czyli kronikarska opowieść o działalności wystawienniczej, edukacyjnej i promocyjnej MAH w 2008 i pierwszej połowie 2009 roku zob. poz TRZPIL, Magdalena: Afganistan A.D zob. poz USAKOWSKA-WOLFF, Urszula: Prometeusz z pustyni zob. poz WASIECZKO, Agnieszka Maria: Najlepsze Pawła Jarodzkiego zob. poz WASIECZKO, Agnieszka Maria: Zbigniew Libera - retrospektywa zob. poz WASILEWSKI, Marek: Kanonizacja Zbigniewa Libery zob. poz WESOŁOWSKI, Jacek: Z Berlina zob. poz WICHERKIEWICZ, Magdalena: Naskórek zob. poz WIDERA, Bogdan: Światłoczułe światy zob. poz ZARZYCKA, Ewa: Rzeźby Zbigniewa Warpechowskiego w Orońsku zob. poz

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17

R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 R. 69(81) Warszawa, 21-27 kwietnia 2013 r. Nr 17 Poz. 11677-12368 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo