Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż?"

Transkrypt

1 Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż? W październiku 2002 roku tuż przed moim pierwszym dłuższym pobytem w Polsce zadzwoniłem do profesora Bernarda Langa guru francuskich informatyków, znanego przeciwnika Billa Gatesa i firmy Microsoft. Gdy dowiedział się, że jadę do Polski po blisko 20

2 latach nieobecności w rodzinnym kraju w celu propagowania tzw. wolnego oprogramowania i zasady otwartego kodu źródłowego nie krył swego zadowolenia i wygłosił krótką przemowę na temat polskiej informatyki i tego szarlatana Billa Gatesa. Profesor Lang był święcie przekonany, że wszyscy Polacy muszą być świetnymi informatykami ponieważ jak stwierdził wy kulturowi spadkobiercy Tarskiego, Leśniwskiego, Łukaszewicza, Kotarbińskiego logikę macie we krwi. Francuski uczony nie wiem czy o tym wiedział mówił o nas to samo co nasz Noblista, który w Ziemi Ulro pisał o plemiennych zdolnościach Polaków do racjonalnego myślenia i logiki (1). Obaj panowie mylili się i mieli rację. Mieli racje ponieważ rzeczywiście, Polacy mogą być dumni z osiągnięć logicznej szkoły lwowsko-warszwskiej, której prace miały ogromny wpływ na rozwój zarówno logiki jaki i informatyki. Mylili się ponieważ naszych zdolności nie mamy zakodowanych we krwi lecz wyrastają one z naszej pogmatwanej historii i tradycji. Profesor Lang mówiąc o Łukaszewiczu stwierdził : C est votre tresor le plus grand (to wasz największy skarb). Gdyby wiedział do jakiego stopnia w ciągu ostatnich 15 lat zapomniano w Polsce o tym skarbie ekonomista współczesny powiedziałby kapitale - to by się nie tylko zdziwił i zgorszył, ale także puknął w czoło. Dlaczego? Dlatego, że na mądrym wykorzystaniu jedynego kapitału (intelektualnego) jaki posiadamy moglibyśmy po prostu dobrze zarobić. Jednak obowiązujący w okresie transformacji dogmat liberalny doprowadził do historycznej amnezji. Będziemy normalni jeśli zapomnimy o naszej historii powtarzano do złudzenia. Autorzy tych słów nie przypuszczali, że praktyczne zastosowanie tego sloganu doprowadzi do utraty poczucia narodowej tożsamości wśród dużej części pokolenia wychowanego w III Rzeczpospolitej a także do lekceważenia całej naszej tradycji intelektualnej. Co gorsza zapomniano o tych jej elementach, które współgrają, ba współtworzą, współczesny kulturowy kapitalizm oparty na gospodarce napędzanej wiedzą. Nawet odkrycia logiczne twórców szkoły lwowsko-warszawskiej : Łukasiewicza, Leśniewskiego, Tarskiego tak podziwiane w Europie i USA są u nas lekceważone i praktycznie nieznane. A odkrycia te zrewolucjonizowały zasady programowania. Każdy informatyk na świecie musi poznać tzw. wyrażenia polskie czy zapisy beznawiasowe. We Francji już w szkołach średnich licealiści uczą się

3 zapisywać działania matematyczne w formie l expression polonaise. Słynne wyrażenie, które zna każdy informatyk : i ++ było wymyślone właśnie przez polskich logików i wykorzystane po raz pierwszy w budowie systemu Unix, starszego brata Linuksa. Czy ten kapitał intelektualny jedyny kapitał jaki posiadamy można jakoś z pożytkiem dla kraju wykorzystać? Tak, tylko najpierw trzeba go wydobyć z śmietnika historii, gdzie go w tak niefrasobliwy sposób wyrzuciliśmy. Nie tylko jednak logika miała i ma nadal wpływ na rozwój współczesnej technologii i kultury, ale także polski teatr, który w pewnym sensie zrewolucjonizował wspólczesną ekonomię, która jak twierdzi Jeremy Rifkin nie jest już gigantyczną fabryką, lecz sceną teatralną na której sztuki reżyserują specjaliści od zarządzania i marketingu (2). W ekonomii spektaklu produkcja dóbr kultury zmienia całkowicie organizacje przedsiębiorstwa podporządkowując jego codzienną aktywność regułom gry obowiązującym w teatrze. Dlatego też niektóre wyższe szkoły zarządzania - np. w Columbie lub Northwestern - wprowadziły do swojego programu nauczania podstawy sztuki dramatycznej. Menadżer XXI wieku musi być dobrym aktorem, bez umiejętności gry, bez umiejętności manipulowania ludźmi przy pomocy głosu, ruchów ciała, bez perfekcyjnego opanowania gestu jako ''nośnika sensu'' nie mógłby on zarządzać dzisiejszym przedsiębiorstwem. Socjologią ''teatralizacji'' życia zawodowego były prace Ervinga Goffmana (3), jej metodologią działalność awangardowych teatrów Grotowskiego i Kantora. Na pozór pytania nurtujące obu artystów nie mają nic wspólnego z tendencjami współczesnej - nam nie im - ekonomii : w 1944 Tadeusz Kantor notował ''doprowadzić twór teatralny do tego punktu napięcia, gdzie krok jeden dzieli dramat od życia, aktora od widza podkr. moje'' i po 30 latach tworzenia widowisk w teatrze Cricot 2 w następujący sposób podsumowuje swoją sceniczną filozofię : ''Dramat na scenie musi się nie dziać ale stawać, rosnąć w oczach widzów. Dramat się staje. Musi się stworzyć wrażenie jakoby rozwój wypadków był samorzutny i nieprzewidzialny'' (4). Dokonując destrukcji teatru jako sztuki, obaj wybitni artyści wyczuleni są jednocześnie na jego potęgującą się obecność w życiu. Swoimi przedstawieniami i autokomentarzami Kantor i Grotowski przerzucają pomost pomiędzy epoką kiedy teatr był jeszcze teatrem a życie

4 życiem i naszymi czasami, kiedy najlepszą sztuką - co prawda coraz mniej zrozumiałą - jest codzienna egzystencja. To nie przypadkiem w ich przedstawieniach widzowie stają się aktorami, a scena i widownia są instalowane w szatni, gdzie wszyscy razem odgrywają życio-teatr. Kiedy gramy? Kiedy jesteśmy - i czy jest to w ogóle możliwe - autentyczni? Pytania pisarza W.Gombrowicza stają się obsesją reżysera Jerzego Grotowskiego. Tworzywem pisarza jest słowo. Tworzywem reżysera człowiek. Jego ciało. Śledząc eksperymenty Grotowskiego przeprowadzane w teatrze Laboratorium i jego kolejne inscenizacje - np. Książe Niezłomny czy Apocalypsis cum figuris - widzowie stawiali sobie mimo woli pytania : dlaczego gest powitania przypomina często gest pożegnania, czy nasze ciało mogłoby się poruszać inaczej, dlaczego chodzimy na nogach a nie na rękach? Doszedłszy do kresu teatru, Grotowski obdarł go po drodze z tajemnicy, rozebrał do naga, udowodnił że jest on rzeczywistością i dlatego właśnie dzisiejsza postmodernistyczna kultura oparta na ekonomi spektaklu powinna go uważać za swego Mojżesza. To samo można powiedzieć o Kantorze, którego artystyczny wysiłek polegał głównie na zacieraniu wszystkich granic istniejących między sceną a życiem. Artur Sandauer podsumowując jego działalność stwierdził : ''Stajemy wobec zjawiska paradoksalnego : teatru, który udaje, że teatrem nie jest, starannie wyreżyserowanego widowiska, które podaje się za próbę, działalności wreszcie reżysera, która chce uchodzić za improwizację - sztuki słowem, które chce stać się rzeczywistością". Fachowcy od marketingu rozpoznają w tych zdaniach opis swojego życia zawodowego. Bo czymże innym jest współczesny akt kupnasprzedaży jak nie ''wyreżyserowanym widowiskiem'', ''teatrem, który udaje, że teatrem nie jest''? Kantor i Grotowski w trakcie kolejnych aktów destrukcji teatru, sceny, aktora tworzyli jednocześnie teologiczne scenariusze niezbędne do funkcjonowania kulturowego kapitalizmu, byli - zachowując wszystkie proporcje - jego Lutrem i Kalwinem, bez których - wg analiz Maxa Webera - pojawienie się kapitalizmu przemysłowego byłoby praktycznie niemożliwe. Wpływ wybitnych polskich artystów nie był rzecz jasna porównywalny z historyczną rolą odegraną przez XVI wiecznych teologów, lecz niewątpliwie przyczynili się oni do ukształtowania kultury gospodarczej nowej ekonomi i dlatego - między innymi - są tak wysoko cenieni na Zachodzie. Czy my jednak o tym wiemy? Czy

5 zdajemy sobie sprawę, że nasza kultura i tradycja często zawierała odkrycia stanowiące bazę współczesnej ekonomii i technologii? Rzecz zadziwiająca, Polska w ciągu ostatnich 15 lat rządzona ponoć była przez warstwę inteligencką a przynajmniej ludzi, którzy do etosu tej warstwy się bezpośrednio odwoływali i właśnie dorobek i system wartości inteligencji polskiej został w tym okresie zaprzepaszczony i kompletnie zapomniany. Czy rzeczywiście neofici gospodarki rynkowej z przełomu lat 80-tych i 90-tych nie wiedzieli, że konsekwencją utraty narodowej pamięci i pogardy dla naszej kultury, będzie nie przyspieszenie rozwoju ekonomicznego Polski, lecz jego zastopowanie i regres? Przecież w latach 90-tych tylko ktoś, kto patrzył na rzeczywistość przez ideologiczne okulary nie dostrzegał, że współczesny system gospodarczy zmienił całkowicie swoją naturę i stał się kapitalizmem kulturowym, którego funkcjonowanie różni się znacznie od mechanizmów rządzących rozwojem wcześniejszych etapów kapitalizmu. Rozdział I Edukacja i nauka była wg. zgodnej opinii fachowców - szansą polskiej transformacji. Szansą ostatecznie utraconą. Jeżeli według szacunków OECD w latach wskaźnik nakładów na naukę wyniósł w Boliwii 0,50 %, w Polsce 0,77 %, w Japonii sięgał 2,80 %, w Niemczech 2,41 %, w USA 2,63 % a w Szwecji 3,76 %, to w przyszłych latach, zgodnie z założeniami rządowych planów nakłady na naukę wyniosą w naszym kraju około 0, % PKB. Polska na trwale znalazła się w grupie krajów niedorozwiniętych. Przepaść dzieląca nas od Zachodu w ciągu ostatnich lat pogłębiła się jeszcze bardziej.

6 Twierdzenie, że wysokie nakłady na kształcenie i naukę są niezbędnym warunkiem dla rozwoju gospodarczego państwa, a w wypadku państw słabo rozwiniętych warunkiem sine qua non przezwyciężenia zacofania, jest często powtarzane w publicystyce ekonomicznej, jednak bardzo rzadko próbuje odpowiedzieć się na pytanie: dlaczego nauka jest dzisiaj podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego? Przecież każdy średnio wykształcony człowiek wie, że wiedza miała co najmniej od końca XVIII wieku ogromny wpływ na ekonomię. Co takiego zmieniło się w ostatnich 20 latach wieku, że np. P. Drucker, autor Społeczeństwa Postkapitalistycznego stwierdził, że podstawowym zasobem ekonomicznym nie jest już kapitał, bogactwa naturalne czy siła robocza, lecz wiedza zakumulowana w człowieka, a działania tworzące dobrobyt nie mogą już być rozpatrywane zgodnie z teoriami ekonomicznymi XIX i XX w., które dzieliły obszar na kapitał i siłę roboczą. Wartość tę tworzy i tworzyć będzie w coraz większym stopniu produktywność i innowacja, czyli zastosowanie w praktyce wiedzy, która staje się najbardziej dynamicznym czynnikiem otoczenia gospodarczego, a umiejętność wykorzystania kapitału intelektualnego decydować będzie o powodzeniu lub porażce już nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale także całych społeczeństw. To dlatego ekonomiści twierdzą, że o miejscu danego kraju w światowym podziale pracy decyduje przede wszystkim jego system edukacyjny. Czy jest on dostosowany do reguł rządzących funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego? Czy przystosowuje uczniów do pracy w warunkach ekonomii elektronicznej, w której najważniejszym kapitałem jest umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność i wyobraźnia? Dzisiejszym światem rządzi informacja, której produkcja jest już od dawna nie do ogarnięcia dla ludzkiego umysłu. Według ankiety przeprowadzonej przez uniwersytet Berkeley w 2001 roku, poprzez Internet możemy dotrzeć do 550 miliardów dokumentów. Stronic internetowych przybywa codziennie 7.3 mln. Produkcja dobowa jest 500 razy większa od produkcji stronic. Przedsiębiorstwa mają dostęp do różnych praktycznie niepoliczalnych danych, do których szybki dostęp jest warunkiem niezbędnym dla ich funkcjonowania i przetrwania w stale zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym.

7 Elektroniczna ekonomia polega na umiejętnym wyszukiwaniu danych potrzebnych przedsiębiorstwu i na ich jak najszybszym przetworzeniu, zorganizowaniu i uporządkowaniu. Jaki typ pracownika jest do tego typu zajęć potrzebny? Hammer w swojej książce Reinżynieria i jej następstwa opisując rolę pracowników w nowoczesnych przedsiębiorstwach wskazuje na fakt, że pracownik ze zwykłego wyrobnika staje się profesjonalistą. Pisze on : W organizacji skoncentrowanej na procesach, samokierujący się pracownicy są odpowiedzialni zarówno za wykonanie pracy, jak i za zapewnienie, że jest ona zrobiona dobrze. Nie ma już wielkiej różnicy pomiędzy robieniem a zarządzaniem. Zarządzanie nie jest już tajemną i niedostępną umiejętnością zarezerwowaną dla obcej i uprzywilejowanej elity. Staje się ono częścią zajęcia każdego / /, profesjonalista nie pracuje zgodnie z wyraźnie określonymi instrukcjami. Skierowany na cel i mający szerokie horyzonty profesjonalista musi być rozwiązywaczem problemów (ang. problem solver), zdolnym do radzenia sobie z nieprzewidzianymi i niezwykłymi sytuacjami bez biegania do kierownictwa po wskazówki. / /.Prawdziwy profesjonalista jest zaangażowany w bezustanne badanie, w niekończące się poszukiwanie wglądu w zrozumienie swej praktyki. Jak widzimy współczesny pracownik musi być przede wszystkim wykształcony i co istotniejsze musi być zdolny do podejmowania samodzielnych inicjatyw i decyzji. Istnienie małych i dużych przedsiębiorstw zależy o wiele bardziej niż w przeszłości od stopnia autonomii ich personelu. Znikają hierarchiczne struktury, upowszechnia się coraz bardziej horyzontalny typ relacji organizacyjnych, w których zakres odpowiedzialności każdego pracownika wzrasta niepomiernie w porównaniu z zasadami pracy obowiązującymi w przedsiębiorstwie XX w. W tych warunkach wartość pracownika nie jest wyznaczona tylko przez studia wyższe, lecz także przez typ otrzymanej w szkole edukacji. W elektronicznej ekonomi pracownik musi umieć przystosować się do ciągle zmieniającego się kontekstu ekonomicznego i technologicznego, co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Warunkiem skutecznej pracy jest szybkość z jaką analizuje się i absorbuje zmianę, ponieważ zmiana jest cechą charakterystyczną naszej cywilizacji. Szkoła powinna uczyć uczenia się. Ciągła nauka to jest aksjomat XXI

8 wieku - stała się częścią naszego życia zawodowego i codziennego. Dodajmy że, współczesna gospodarka napędzana wiedzą (knowledge-driven economy) wyróżnia się niezwykłym przyspieszeniem produkcji innowacji. Jak podkreślają autorzy artykułu Innowacyjny potencjał polskich regionów : Innowacja we współczesnej globalnej gospodarce konkurencyjnej ma niezwykle istotna cechę : oto tworzy sobie popyt, stając się tym samym istotnym najważniejszym czynnikiem w gospodarce ograniczonej od strony popytu, jaką jest gospodarka rynkowa. Popyt powstaje dzięki uzmysłowieniu konsumentom nowej potrzeby, którą innowacja ma zaspakajać, lub nowej, znacznie doskonalszej formy zaspakajania potrzeby już uzmysłowionej. Przykładów produktów posiadających tzw. zdolność samokreacji popytu mamy wiele : rejestracja obrazu aparat fotograficzny, aparat cyfrowy; rejestracja ruchu kamera filmowa, kamera wideo, kamera cyfrowa; przesyłanie dźwięku radio, telefon, telefon komórkowy, telefon satelitarny; przesyłanie obrazu telewizja, telewizja kolorowa; rejestracja i odtwarzanie dźwięku - magnetofon, gramofon, CD, cyfrowy CD. Największa jednak rewolucja innowacyjna dokonała się w sferze przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji, co jest wynikiem postępu w technikach i technologiach komputerowych. Ta właśnie cecha innowacji nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Oto konkurencja między innymi w wyniku poszerzenia się sceny gospodarczej, stającej się sceną globalną jest coraz ostrzejsza. Innowator czyli przedsiębiorca (obecnie częściej firma, koncern) może uzyskać stabilną przewagę konkurencyjną, nie jest bowiem zależny od popytu zaspakajanego przez wielu producentów czy dostawców usług, a ma pozycję quasi-monopolistyczną, póki nie pojawi się konkurencyjny innowator. Dlatego też współczesny przedsiębiorca musi być innowatorem, czyli musi stale inwestować w wiedzę. Porównajmy w tym kontekście Polskę z innymi krajami UE, bo zaiste warto. Otóż wbrew powszechnemu odczuciu w okresie transformacji nie nastąpiło zmniejszenie dystansu pomiędzy Polską a UE w obszarze gospodarki wiedzy. Szczególnie duża przepaść dzieli nasz kraj od UE pod względem wynalazczości oraz wydatków na technologie informacyjne. Dystansu tego nie można tłumaczyć tylko przeszłością ustrojową, ponieważ np. w Czechach wydatki na technologie informacyjne przewyższają średnią unijną, a Węgrzy mają

9 bardziej zaawansowaną technologicznie strukturę eksportu niż przeciętny kraj UE. Przy czym warto pamiętać, że przeciętna stopa wzrostu nakładów na edukację w latach wyniosła 2,6 % i była porównywalna z dynamiką wzrostu PKB (2,5 %), co oznacza brak wzrostu znaczenia sektora szkolnictwa w tym okresie. Dlaczego w Polsce jest inaczej niż na całym prawie świecie? Dlaczego, gdy inne kraje inwestują w wiedzę, naukę, edukację, my robimy dokładnie cos przeciwnego? Prof. J. Staniszkis wyjaśniła już w 1995 r., w następujący sposób to zadziwiające ale dla niektórych zrozumiałe - zjawisko: Dziś Solidarność dość dobrze nazywa wady transformacji. Zwłaszcza gdy mówi o sprawach edukacji i zarzuca, że tutaj dokonuje się zbrodnia wyniszczania dobrego systemu oświatowego i kapitału ludzkiego. Kapitał ten dawał nam szanse przeskoczenia pewnych etapów rozwoju i szybszego dojścia do tzw. społeczeństwa informacji XXI w. opartego na bezpośrednich powiązaniach informacyjnych jednostek i małych grup (poprzez np. Internet), przy minimum hierarchii i przez narzucenie z góry systemów dekodowania sygnałów. Poprzez edukację moglibyśmy nadrobić dystans braku powiązań ekonomicznych, instytucjonalnych, technicznych. Ale wymaga to powszechności kwalifikacji społeczeństwa : na poziomie dobrej szkoły średniej.. I dalej : Jednak Zachód ingerując w naszą strukturę budżetu (w tym wydatki oświatowe) poprzez Bank Światowy i MFW widzi nas jako peryferie nowoczesnego świata. Świata informatycznego, w którym człowiek niekoniecznie dyrektor czy menadżer - staje się decydentem, bo sam wybiera źródło informacji, dokonuje wyboru. Na peryferiach czyli w Polsce obowiązuje drugi model istnienia /../ : oligarchiczny. W tym modelu /../ jest elita manipulująca symbolami i sprawująca władzę, kontrolująca przepływ informacji, oraz zupełnie bezbronne społeczeństwo. Jak wyrwać się z tej sytuacji? Jak zapobiec katastrofie być może zaplanowanej edukacyjno-naukowej w Polsce? Takie pytania zadawałem starając się jednocześnie na nie odpowiedzieć w artykułach publikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat na łamach polskich czasopism. Pisząc je, wychodziłem przy tym z następujących założeń : 1. Kapitałem w ekonomii elektronicznej jest wiedza, inteligencja, wyobraźnia, umysłowa dociekliwość i zdolność do samodzielnej

10 inicjatywy. Nietrudno także zauważyć, że dzięki nowym technologiom, produkty informacyjne są pozbawione tradycyjnych nośników, że są one niejako zdematerializowane, stanowią jedynie porcje zakodowanej wiedzy. Bogactwem narodów w epoce informacji są koncepcje intelektualne, ludzka kreatywność a nie rzeczy. 2. Do realizacji nowego pomysłu współczesny przedsiębiorca (w przeciwieństwie do swojego kolegi z XIX i XX wieku) nie potrzebuje kapitału czyli pieniędzy, tych dostarczają tzw. spółki ryzykownego kapitału, których finanse zasilane są głównie przez prywatne jak i publiczne fundusze emerytalne. Są one gotowe po raz pierwszy w historii ekonomii finansować innowacje w celu osiągnięcia zysku. Dzięki nim ci, którzy mają rewolucyjne idee, lecz nie mają pieniędzy mogą bez większego trudu realizować swoje marzenia. 3. Rewolucyjne pomysły nie powstają ex nihilo, gwarantem innowacyjności gospodarki danego kraju jest jakość jego systemu edukacyjnego w dziedzinach, które decydują o funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego, takich jak informatyka, matematyka, fizyka, biologia, ale także przedmioty humanistyczne : można powiedzieć, że w gospodarce napędzanej wiedzą system edukacyjny jest systemem ekonomicznym. 4. Obowiązujący system edukacyjny informatyki w Polsce w szkołach średnich jest dokładnym przeciwieństwem zasad panujących w ekonomii elektronicznej (lub jak kto woli gospodarki napędzanej wiedzą ). Uczy umiejętności obsługiwania komputera, a nie zasad jego funkcjonowania. Poznawanie niezliczonych narzędzi firmy Microsoft, przypomina do złudzenia mechaniczną pracę na taśmach w systemie taylorowskim. Nauka zamienia się w bezmyślną klikomanię. W gruncie rzeczy system nauczania informatyki w Polsce jest zaprzeczeniem samej idei nauki, ponieważ uniemożliwia zrozumienie zasad, wg. których funkcjonuje i rozwija się społeczeństwo informacyjne. 5. Powszechnie wiadomo, że firma Microsoft (ale nie tylko ona) traktuje systemy edukacyjne jako doskonałe narzędzia do

11 zaznajamiania i co gorsza do przyzwyczajania uczniów do używania w przyszłości swoich produktów. Jeżeli uważamy, że celem nauki informatyki w szkole nie jest wychowywanie konsumentów używających automatycznie czyli bezmyślnie oprogramowań potężnych firm, lecz kształcenie podstaw metodologicznych informatyki i nabywania umiejętności obsługiwania narzędzi informatycznych zbudowanych według różnorodnych zasad, to wniosek wydaje się być oczywisty : uczeń powinien poznać w szkole nie jeden, a co najmniej dwa systemy. Powyższe tezy jak już wspomniałem - przedstawiałem wielokrotnie na łamach polskich tygodników i prawie za każdym razem miałem wrażenie, że dyskusja z moimi polemistami jest proszę wybaczyć słowo bezsensowna bo jak dyskutować z kimś, kto pisze polemikę z artykułem którego najprawdopodobniej nie przeczytał, a jeżeli przeczytał to nic nie zrozumiał, a jeżeli coś zrozumiał to na opak. Kilka przykładów : po przeczytaniu mojego artykułu pt. Rewolucja edukacyjna opublikowanego w piśmie ComputerWord prof. Sysło wyciąga następujący wniosek : Obawiam się, że gdyby w szkolnych komputerach królował system Linux, to zapewne pojawiłby się zarzut, dlaczego nie ma systemu MS Windows. A przecież w Rewolucji edukacyjnej napisałem wyraźnie, że chodzi o wprowadzenie pluralizmu metodologicznego, ba jeden z podrozdziałów nosi właśnie taki tytuł! Czy prof. Sysło nie rozumie słowa pluralizm? Mój adwersarz o rozwoju systemu Linux : Faktycznie, w kodzie systemu Linux grzebie na całym świecie niewielka garstka informatyków. Ta uwaga i tym razem nie będę prosił o wybaczenie dyskwalifikuje prof. Sysło jako autora podręczników informatyki. Nazwać garstką potężny liczący setki tysięcy ludzi ruch społeczno-naukowy, który zmienił i zmienia rozwój technologii informatycznej, którego zasady doprowadziły do powstania Internetu, to dowód, że nie wie się dosłownie nic o społeczeństwie informacyjnym. Prof. Staniszkis o społecznych konsekwencjach wolnego oprogramowania pisze w następujący sposób : Moim zdaniem Linux i jego połączenie samoorganizacji z kontrolą mogą służyć jako model organizacji i władzy w XXI wieku. Od siebie mogę dodać tylko tyle, że nawet zasady wewnętrznej budowy Linuxa są skorelowane z współczesną organizacją pracy. Linux umożliwia

12 nam zrozumienie dzisiejszej kultury i w tym miejscu można spytać : czy prof. Sysło wie jakim celom służy system edukacyjny? I na koniec zacytuje opinie prof. Sysło o monopolu Linuxa : Nie chciałbym się wypowiadać na tematy polityczne, ale ochrona przez państwo rynku wolnego oprogramowania niesie w sobie niebezpieczeństwo pojawienia się zakusów monopolistycznych firm związanych z tym rynkiem. Czy Pan profesor naprawdę nie rozumie, że firmy związane z wolnym oprogramowaniem nie mogą z definicji ( otwarty kod źródłowy ) zmonopolizować rynku informatycznego? Czy Pan nie wie, że Niemcy, Francja i inne państwa wspomagały firmy wolnego oprogramowania by walczyć z monopolem Microsoftu? Monopol firm wolnego oprogramowania to iluzja, natomiast realnym jest tylko monopol Microsoftu. W tym miejscu powinienem zakończyć moją dyskusje z prof. Sysło jednak wypada mi w ogromnym skrócie wrócić do podstawowego problemu nauczania informatyki w liceach (podkreślam w liceach, ponieważ mój polemista tego nie raczy nawet zauważyć). Według prof. Sysło : Podstawowym celem edukacji informatycznej w szkołach,/ /, jest, by wszyscy uczniowie zapoznali się z technologią informacyjną, czyli nabyli umiejętności posługiwania się komputerem oraz systemami użytkowymi i Internetem w pracy z informacją pochodzącą z różnych dziedzin i mającą różnorodną postać.. Innymi słowy dokładnie tak jak w PRL-owskich zawodówkach uczeń liceum ma się uczyć tylko i wyłącznie obsługiwania narzędzi, bez zrozumienia mechanizmów rządzących ich funkcjonowaniem. W ten sposób sama idea nauczania w systemie prof. Sysło ulega swojemu zaprzeczeniu. System edukacyjny nie służy już zrozumieniu kultury i cywilizacji, nie przekazuje wiedzy informatycznej, tylko umiejętności obsługi komputera. Przypomnijmy, że według przyjętej w polskiej nauce definicji, informatyka jest dyscypliną, która bada procesy i prawa rządzące kodowaniem, przekształcaniem i przekazywanie informacji, oraz wykorzystywaniem tych praw dla potrzeb tworzenia z tego zakresu urządzeń, metod i systemów. Mówi się, że informatyka, jest w tej chwili, tak jak kiedyś fizyka, elementem dominującym dla rozwoju

13 całej nauki i - przykładowo - badania prowadzone nad genomem człowieka, traktuje się jako badania nad systemem informatycznym. Wniosek jest ewidentny : tylko otwarty kod źródłowy umożliwia naukę informatyki. Jeżeli natomiast ktoś np. prof. Sysło zastępuje informatykę technologią informacyjną, to rzecz jasna bez żadnego wahania może mi przypisać tak absurdalne opinie jak : Bałamutne jest przekonanie autora artykułu Rewolucja edukacyjna, że znajomość mechanizmów działania programu komputerowego, takiego, jak edytor ma znaczenie dla posługiwania się nim. Panie profesorze litości, czy naprawdę dla Pana system operacyjny to edytor Word!? Mój artykuł wzbudził także pewne nieporozumienia, które poniżej postaram się wyjaśnić. Otóż część czytelników przeciwstawiając się moim tezom, twierdzi, że system Windows jest powszechnie używany, łatwy do nauczenia i jego znajomość jest podstawowym warunkiem znalezienia pracy. Argumentacja ta oparta jest jednak na fałszywych przesłankach. Przeanalizujmy je po kolei. 1. Czytelnicy ci podkreślają, że system Windows jest powszechnie używany, ponieważ według zgodnej opinii jego użytkowników jest on łatwy do nauczenia. Otóż w rozumowaniu tym przesłanka z konkluzją powinny zamienić się miejscami (jest on uważany za łatwy ponieważ jest powszechnie używany). Aby stwierdzić, że coś jest łatwiejsze czy trudniejsze musimy dysponować jakąkolwiek skalą porównawczą. W wypadku systemów operacyjnych skala taka z przyczyn historycznych - nie istnieje. 2. Czytelnicy ci są zwolennikami stanowiska, które można przedstawić w sposób następujący : co istnieje teraz, będzie także trwało w przyszłości. Otóż jest to założenie jeżeli weźmie się pod uwagę historię rozwoju technologi informatycznych - fałszywe. W latach supremacja IBM była przygniatająca, jednak kierownictwo firmy zlekceważyło pojawienie się na rynku komputera domowego i przegrało konkurencje z Microsoft. Dzisiaj role się odwróciły. IBM wykorzystuje system Linux do budowania nowych narzędzi informatycznych mogących zagrozić monopolowi Microsoft. 3. Czytelnicy ci uważają, że dobra znajomość systemu Windows ułatwi absolwentom szkół znalezienie pracy. Błąd, za który zapłaci

14 całe polskie społeczeństwo. Za kilka lat, albo pracodawca będzie zmuszony wydać pieniądze na przekwalifikowanie pracowników, albo pracobiorca będzie sam musiał nauczyć się innych wymaganych na rynku pracy narzędzi informatycznych. Jednokierunkowość w nauczaniu informatyki jest formą dodatkowego opodatkowania społeczeństwa przez państwo. Na koniec zacytuję prof. J.Staniszkis o systemie operacyjnym Linux: Linux i jego połączenie samoorganizacji i kontroli mogą służyć jako model organizacji i władzy XXI wieku. Finlandia stała się Japonią Europy : ściąga pomysły z całego świata, przekształcając je w towar. Finlandia czyni z myśli informacje wprowadzoną do systemu. Kraj ten przerabia ok. 40 % pieniędzy z UE na badania, organizując i obsługując zespoły badawcze. Stała się w tym względzie prawdziwym pośrednikiem między Wschodem i Zachodem, bo ułatwia międzynarodową kooperacje w produkowaniu wiedzy. Jak straszno i smutno z tamtej perspektywy patrzeć na panoszące się u nas, zadowolone z siebie nieuctwo polityków i ich doradców, które doprowadziły nas na skraj katastrofy. Myśli i pomysły są marnowane : nagradza się tylko lokajską polityczną poprawność. Rozdział II We Francji, Meksyku, Anglii, Peru nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, wspólnie zastanawiają się i próbują rozwiązać jeden z podstawowych dylematów społeczeństwa informacyjnego : jak uczyć informatyki, wiedząc, że narzędzia informatyczne aktualnie używane mogą biorąc pod uwagę błyskawiczne tempo zmian technologicznych być bezużyteczne po skończeniu szkoły przez dzisiejszych licealistów? Czy w takim razie uczyć raczej obsługiwania programów, czy zrozumienia jak one działają? Czy w procesie nauczania korzystać z narzędzi informatycznych firmy Microsoft, które dostarczane są użytkownikowi w formie uniemożliwiającej ich przeczytanie i zrozumienie? Pytań jest wiele i co warto podkreślić - niektóre państwa udzieliły na nie już odpowiedzi. W 1997 r. rząd meksykański wprowadza radykalną reformę systemu nauczania informatyki instalując w szkół system operacyjny Linux, który w przeciwieństwie do narzędzi

15 firmy Microsoft umożliwia czytanie i zrozumienie oprogramowań z których jest zbudowany. Finlandia, której radykalna reforma ekonomiczna sprzed kilku lat, polegała głownie na całkowitym zreorganizowaniu systemu edukacji w szczególności systemu nauczania informatyki. Efekty są znane. Boom gospodarczy. Francja, w której liczne asocjacje skupiające rodziców licealistów i wybitnych informatyków wymusiły na wszechpotężnym Ministerstwie Edukacji Narodowej wprowadzenie do szkół nauki Linuxa. A Polska? W 2002 PWN wydał podręcznik do przedmiotu technologia informacyjna przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących. Podręcznik Technologia Informacyjna jest znakomity, obiema rękoma podpisuje się pod stwierdzeniami reklamującymi książkę : prosty, przystępny język, itd. tylko jego tytuł powinien brzmieć Technologia Informacyjna Windowsa. Przyznają to zresztą sami autorzy pisząc na str. 11 W podręczniku, omawiając konkretne bloki tematyczne, wykorzystano głównie platformę systemową Windows. Znajduje się w nim także krótki 10-stronicowy rozdział poświęcony Linuxowi, na którego poznanie autorzy proponują poświęcić 3 godziny dodając : poznanie systemu Linux jest bez wątpienia pożyteczne, jednak nie ma kluczowego znaczenia dla osiągnięcia celów zawartych w podstawie programowej przedmiotu technologia informacyjna. Dlaczego? Dlatego że system Linux umożliwia zrozumienie działania narzędzi informatycznych, natomiast celem przedmiotu technologia informacyjna jest nauka ich obsługiwania. Czy jest jednak możliwe w informatyce automatyczne oddzielenie wiedzy od umiejętności? Przytoczono dwie definicje Internetu: pierwsza jest umieszczona w podręczniku na str. 79 : cytuję Ważne, żebyś rozumiał, że istotą Internetu stanowi infrastruktura sieciowa, /../ oraz zbiór zasad normujących jego działanie i porównajmy ją z określeniem Internetu jakie znajdujemy w książce S.Lema pt. Tajemnica chińskiego pokoju : Dopiero niedawno dowiedziałem się, że zaczątek Internetu jako sieci komputerowej bezośrodkowej, czyli takim sposobem rozgałęzionej, że nie posiada ona żadnego centrum wymyślili fachowcy Pentagonu... Wybitny pisarz w krótkim zdaniu, przedstawił podstawową zasadę funkcjonowania cyberprzestrzeni. Natomiast z definicji umieszczonej w podręczniku informatyki nie

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.

Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com. DOKTRYNA JAKOŚCI Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek Blikle Rozwój polega na tym,

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo

Pomorski Przegl¹d Gospodarczy

Pomorski Przegl¹d Gospodarczy Pomorski Przegl¹d Gospodarczy Innowacyjne Pomorze Maciej Dzier anowski, Stanis³aw Szultka Innowacyjnoœæ czyli wyjœcie poza schemat Krzysztof Gulda Kto i dlaczego ma wspieraæ innowacje? Tomasz Klajbor Pracy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Bożena Bednarek-Michalska UMK, Toruń 2007 1 Spis treści Wykłady

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Innowacyjne ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Dr hab. Jan FAZLAGIĆ profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. badań i rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron

Bardziej szczegółowo