ROZDZIAŁ 12 WSPÓŁCZESNE DETERMINANTY KURSÓW AKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 WSPÓŁCZESNE DETERMINANTY KURSÓW AKCJI"

Transkrypt

1 Edward Radosiński, Leopold Szczurowski, Łukasz Radosiński Współczesne determinanty kursów akcji; [w:] A. Balcerak, W. Kwaśnicki (red.) Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ss ROZDZIAŁ 12 WSPÓŁCZESNE DETERMINANTY KURSÓW AKCJI Przedmiotem rozdziału jest ocena analizy technicznej i fundamentalnej jako narzędzia modelowania zmienności kursów akcji. Na tym tle dokonano próby wyizolowania współczesnych determinant kursów akcji. Badano zależność statystyczną między zmianami kursu Dow Jones i WIG. Wskazano kierunki dalszych badań nad współczesnymi determinantami kursów akcji. Słowa kluczowe: modelowanie, analiza techniczna, analiza fundamentalna WPROWADZENIE W ostatnich latach giełda zmieniła się w sposób na tyle istotny, że miało to wpływ na sposób podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji, a tym samym na metodykę i znaczenie analizy fundamentalnej i technicznej. Podstawowym wyróżnikiem zmian na rynkach giełdowych jest ich globalizacja na bazie technologii internetowych. Obecnie, dzięki Internetowi inwestorzy mają natychmiastowy dostęp do każdej istotnej informacji rynkowej, jak również mogą swobodnie, także w trybie natychmiastowym, za pośrednictwem maklerskich platform internetowych, inwestować swe kapitały praktycznie na każdej, z liczących się w skali światowej, giełdzie papierów wartościowych. Jak każda usługa świadczona przez Internet handel akcjami stał się praktycznie dostępny dla każdego użytkownika sieci. W efekcie liczba aktywnych uczestników rynków giełdowych w skali kraju jest liczona w milionach, a w skali świata w miliardach. W konsekwencji nastąpiły zmiany w przebiegu procesów przygotowania decyzji inwestorów (zaniechanie wykonywania niektórych faz, uproszczenia metodyczne, etc.) CZYM (NIE) KIERUJE SIĘ DROBNY INWESTOR? To umasowienie rynku giełdowego spowodowało, co jest oczywiste, jego pauperyzację. Przeciętny tzw. drobny inwestor nie ma wystarczającej wiedzy ekono-

2 190 Część II. Konceptualizacje i aplikacje micznej, ani nawet ochoty, aby przed podjęciem decyzji o zakupie akcji przeprowadzać skomplikowane analizy fundamentalne czy techniczne. Podstawową przesłanką, jaką kieruje się ten typ inwestorów jest wynik obserwacji trendu głównych indeksów giełdowych jeśli rosną, to decyzja: kupuj, jeśli spadają, to decyzja: sprzedaj. Taka taktyka podejmowania decyzji giełdowych przez miliony drobnych inwestorów internetowych skutkuje bardzo długimi okresami hossy, gdy inwestorzy wykupując wzajemnie od siebie akcje podbijają ich ceny i podtrzymują w ten sposób trend wzrostowy indeksów. W pewnym momencie, gdy przypadkowo zbiegnie się kilka niepomyślnych zdarzeń polityczno-ekonomicznych o znaczeniu globalnym, bańka spekulacyjna pęka i rozpoczyna się równie długi okres bessy na światowych rynkach giełdowych. Jeśli na współczesnych rynkach giełdowych królem jest trend, to królową (która de facto rządzi królem) jest największy system ekonomiczny świata, czyli gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki wraz z jej giełdami. W warunkach globalnego dostępu do informacji rynkowej giełda nowojorska wyznacza trend główny na światowym rynku akcji, za którym podążają trendy pozostałych giełd światowych, w tym giełda polska. Przykładowo, jeśli zostanie opublikowana informacja o istotnym wzroście inflacji w USA, wówczas wśród inwestorów rośnie nadzieja, że bank centralny podniesie bazowe stopy procentowe celem podwyższenia kosztu kredytu i zmniejszenia tym samym podaży pieniądza. Podwyżka stóp procentowych zwiększa atrakcyjność bonów skarbowych, w efekcie, na podstawie wyników nowej kalkulacji stopa zwrotu ryzyko, inwestorzy są skłonni podjąć decyzję o sprzedaży części akcji, aby uwolnione w ten sposób fundusze przeznaczyć na zakup bardziej opłacalnych bonów skarbowych. Antycypując tego typu zachowanie, duzi inwestorzy, którzy zwykle jako pierwsi mają dostęp do tego typu informacji (zgodnie z giełdowym porzekadłem Giełda wie zawsze jako pierwsza! ), podejmują decyzję o sprzedaży swoich akcji, dając tym samym impuls spadkowy na giełdzie nowojorskiej. Wystąpienie tego impulsu jest natychmiast zauważalne przez miliony internautów, którzy na całym świecie śledzą ustawicznie aktualną sytuację na giełdach światowych przede wszystkim poprzez obserwację indeksów giełdowych. Pod wpływem tego impulsu przynajmniej część z nich, a przy umasowieniu handlu są to miliony inwestorów na całym świecie, podejmuje także decyzję o sprzedaży. To zmasowana reakcja drobnych inwestorów powoduje, że w ślad za giełdą nowojorską następuje spadek indeksów także na giełdach regionalnych, w tym na giełdzie polskiej. Na zachowanie się drobnego inwestora wpływa także pewne psychologiczne oddziaływanie środków masowego przekazu i przyjmowana przez nie hierarchia ważności informacji z giełdy. O ile otwarcie giełdy nowojorskiej jest zawsze wiadomością dnia, to wyniki konkretnych spółek są podawane tylko w specjalistycznych serwisach ekonomicznych, do których drobny inwestor nie zawsze chce zaglądać. To że drobni inwestorzy biorą pod uwagę trend indeksów, a nie aktualną kondycję ekonomiczną kupowanej spółki wynika nie tylko z niechęci do przeprowadzania

3 Rozdział 12. Współczesne determinanty kursów akcji 191 skomplikowanych analiz, ale jest także konsekwencją polityki dywidendowej prowadzonej od lat przez spółki notowane na polskiej giełdzie. Większość z tych spółek albo nie płaci dywidendy w ogóle, albo płaci tak mało, że stopa zwrotu akcji jest niższa od stopy zwrotu z obligacji, mimo że ryzyko inwestowania w akcje jest zdecydowanie wyższe. Spółki nie płacą dywidendy, gdyż zakładają, że nabywcy ich akcji liczą przede wszystkim na zyski kapitałowe, natomiast pomijają w swych kalkulacjach ewentualne zyski w formie dywidendy. Jeżeli dla uczestników rynku papierów wartościowych liczą się tylko zyski kapitałowe, to konsekwencją tego jest skupienie uwagi, zgodnie z tym co zostało powiedziane wcześniej, na obserwacji trendu akcji spółki, który dla większości spółek jest pochodną trendu indeksu głównego. Jeśli dywidenda ma znaczenie marginalne, to dane spółek o ich kondycji ekonomicznej także są informacją podrzędną, co w sposób istotny wpływa na znaczenie analizy fundamentalnej jako sposobu wypracowywania decyzji giełdowych PRZYCZYNA-SKUTEK CZY SKUTEK-PRZYCZYNA? W efekcie kurs giełdowy typowego polskiego banku mniej zależy od jego wyników kwartalnych, a często bardziej od, nieraz marginalnych, informacji o kondycji amerykańskiej gospodarki. Innymi słowy w ostatnich latach obserwuje się istotne oderwanie kursu akcji danej spółki, czyli jej wyceny rynkowej, od jej wyceny ekonomicznej przeprowadzonej na przykład za pomocą metod analizy fundamentalnej. Jedynie zdecydowanie złe lub zdecydowanie dobre widoczne gołym okiem wyniki ekonomiczne danej spółki mogą spowodować, iż trend kursu jej akcji będzie przeciwstawny w stosunku do trendu wytyczonego przez główne indeksy giełdowe, jak WIG czy WIG 20. To ścisłe uzależnienie trendów wskaźników giełd regionalnych od giełdy nowojorskiej powoduje, że nastąpiło swoiste odwrócenie relacji pomiędzy indeksem a kursami akcji składającymi się na ten indeks. To nie kursy akcji wchodzących w skład indeksu giełd regionalnych wpływają na wartość tego indeksu, lecz na odwrót - spodziewany spadek indeksu powoduje wyprzedaż akcji i spadek ich kursów Poczynione powyżej uwagi mają charakter dyskusyjny. Niemniej zanim wejdzie się w gąszcze klasycznych założeń analizy fundamentalnej i technicznej należy zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich lat na giełdzie zaszły na tyle istotne zmiany, że bez wątpienia miały one wpływ na sposoby oceny sytuacji rynkowej przez inwestorów i na tej podstawie podejmowanie decyzji o zakupie bądź sprzedaży akcji. Zilustrował to znakomicie Leszek Baj [2008]: W piątek początek sesji w Warszawie można było przewidzieć. Fatalna czwartkowa sesja w Ameryce (indeksy poszły w dół o 2-2,4 proc.) sprawiła, że nienajlepsze nastroje zapanowały na wszystkich ważniejszych parkietach świata Indeksy [w Warszawie] rozpoczęły się na minusie - WIG20 tracił 1,3 %, najszerszy WIG spadał o 1.1 %... Ale po południu stał się cud. Amerykański

4 192 Część II. Konceptualizacje i aplikacje Departament Handlu podał, że zamówienia na dobra trwałe w fabrykach w USA w czerwcu rosły w najszybszym tempie od czterech miesięcy. Dodatkowo okazało się, że sprzedaż domów w czerwcu spadła, ale nie tak bardzo, jak sądzili analitycy Dobrą wiadomość poczuła i warszawska giełda, bo około indeks najważniejszych spółek giełdowych WIG 20 momentalnie zaczął rosnąć WSTĘPNA ANALIZA ZALEŻNOŚCI INDEKSÓW Przeprowadzone rozważania zmierzają nieuchronnie do sformułowania dwóch hipotez badawczych. Pierwszej, że istnieje istotna zależność między wartościami indeksu WIG a wartościami indeksu Dow Jones (DJ) 1, oraz w związku z tym, drugiej, że przebiegi szeregów czasowych obu indeksów są do siebie podobne. Wstępna analiza obejmie uzasadnienie sensowności dowodzenia drugiej hipotezy i dowodzenie pierwszej hipotezy za pomocą badania korelacji między indeksami WIG a DJ. Szczególnie druga hipoteza jest atrakcyjna poznawczo i utylitarnie. Każdy inwestor marzy przecież o odkryciu liczbowej zależności między przyczyną (wzrost DJ) a skutkiem (wzrost WIG). Dowodzenie wymagałoby rozległych badań statystycznych wykorzystujących metody, techniki i narzędzia szczegółowych statystyk opisowych, przewidzianych do badań regresji 2 i analiz podobieństwa szeregów czasowych 3. Zanim zaczniemy ponosić związane z tym nakłady warto uruchomić zdrowy rozsądek i wstępnie ocenić sensowność takich badań. Bardzo pomocna w badaniach nie tylko statystycznych - jest wizualizacja problemu. 4 Stanisz [2000] wręcz uważa, że analizę związków między badanymi cechami rozpoczyna się zawsze od sporządzenia wykresu. Oczywiście wcześniej trzeba pozyskać wiarygodne dane, a następnie poddać je zabiegom technicznym takim, jak: digitalizacja, czyszczenie danych, obsługa brakujących danych, przekształcanie danych (normalizacja, standaryzacja), etc. 5 W opisywanych analizach wykorzystano 6 dane historyczne z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Giełdy Nowojorskiej za okres od 30 maja 2006 roku do 3 września 2008 roku: 1 Jeden z najważniejszych i najstarszych działających indeksów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (Dow Jones Industrial Average DJIA). Został skonstruowany przez Ch. Dowa i E. Jonesa. Składa się on z około 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw. 2 Np. [Pawłowski 1981], [Sobczyk 2007]. 3 Zobacz [Otnes, Enochson 1978]. 4 Porównaj [Radosiński 2001] 5 Więcej zobacz np. [Larose 2006, ss ]. 6 Szeregi czasowe indeksów są dostępne pod adresem: szczurowski/sssg/2008/ Wig_i_DJ_ pdf.

5 Rozdział 12. Współczesne determinanty kursów akcji 193 { }, { DJ }; { d,..., d }; d = ;..., d = WIGt t t 1 n 1 n (12.1) W tabeli przedstawiono ogólną charakterystykę tych danych źródłowych, obejmujących 582 sesje (n=582) odbyte w ciągu niepełnych trzech lat historii notowań indeksów. Zaprezentowane w pozycjach od 3. do 6. wartości parametrów statystyk opisowych indeksów notowań (średnia i odchylenie standardowe) obliczono dla wartości kursów zamknięcia sesji. Wartości te tylko w ograniczonym sensie (odchylenie standardowe) mogą okazać się pomocne w analizie falsyfikującej. Wybrane fragmenty szeregów czasowych wykorzystano do zobrazowania problemu. Tabela Charakterystyka danych źródłowych Przedmiot Łącznie Lata Granice segmentu danych Liczba sesji Średni kurs zamknięcia indeksu WIG , , , ,57 4 Odchylenie standardowe dla indeksu WIG 8 021, , , ,93 5 Średni kurs zamknięcia indeksu DJ , , , ,48 6 Odchylenie standardowe dla indeksu DJ 852,00 532,34 523,14 552,93 Opracowanie własne Etap wstępnej wizualizacji problemu podzielono na fazę wzrokowego badania sensowności analiz podobieństwa szeregów czasowych indeksów WIG i DJ oraz wstępną wzrokową analizę związku korelacyjnego między badanymi indeksami (wykres rozrzutu - scatterplot). Wykres (rys. 12.1) ułatwiający wzrokowe zbadanie sensowności przeprowadzenia analiz podobieństwa szeregów czasowych indeksów WIG i DJ wykonano na surowych danych za okres od do W celu zapewnienia tej samej skali wartości dla szeregów czasowych wykonano normowanie przestrzeni ich wartości zapewniające start obu śledzonych indeksów w dniu r. z tego samego miejsca w układzie współrzędnych. Zastosowano następujący wzór 1 : znorm - DJ t WIG = DJ DJ t (12.2) Nawet pobieżne porównanie szeregu czasowego znormalizowanego indeksu DJ z odpowiadającym mu przebiegiem indeksu WIG za okres kwiecień sierpień Wartość współczynnika normującego w tym przypadku wynosiła 4,56743.

6 194 Część II. Konceptualizacje i aplikacje Rys Notowania WIG i znormalizowanego DJ w okresie 04/08-08/08. Opracowanie własne Rys Wykres rozrzutu indeksu WIG względem indeksu DJ w 2007 r. Opracowanie własne (rys ) wskazuje na sensowność falsyfikowania hipotezy o podobieństwie segmentu wartości indeksu WIG do segmentu wartości indeksu DJ. Przebiegi indeksów wydają się być prawie identyczne. Wykres rozrzutu używany w kolejnym etapie analizy (zobacz rys ) jest podstawą wstępnej, wzrokowej oceny zależności między badanymi zmiennymi, a nawet ułatwia określenie siły i rodzaju zależności (por. [Stanisz 2000]). Przyjmijmy, że analiza związana jest z badaniem dwóch zmiennych WIG i DJ w 2007 roku. Wartości

7 Rozdział 12. Współczesne determinanty kursów akcji 195 tych zmiennych w próbie n-elementowej (n=257 1 ) są zestawione w postaci dwóch szeregów szczegółowych, tak jak we wzorze 12.1, z tym, że t [ ; ]. W prostokątnym układzie współrzędnych na osi odciętych zaznaczamy wartości DJ, a na osi rzędnych - wartości WIG. Punkty odpowiadające poszczególnym wartościom indeksów dla tych samych sesji tworzą korelacyjny wykres rozrzutu. Gdyby zaznaczone punkty leżały dokładnie na linii prostej czego nie dowodzi rys wówczas moglibyśmy mówić o pełnej korelacji między WIG a DJ. Rys wskazuje raczej na silną korelację badanych indeksów giełdowych. Wynika to z kształtu w jaki ułożyły się punkty opisujące sesje. Figura składa się z wielu punktów leżących mniej więcej wzdłuż linii prostej, a jednocześnie odnosi się wrażenie, jakby punkty te równocześnie się poruszały taki efekt obrazuje właśnie silne skorelowanie. Brak korelacji byłby odwzorowany w postaci bezkształtnej chmury punktów. Można także z dużą dozą pewności przyjąć, że WIG i DJ są skorelowane dodatnio, ponieważ - jak widać na rys wzrostowi DJ odpowiada wzrost wartości WIG. Rysunki i jakościowo, wizualizacyjnie wspierają hipotezę o statystycznej zależności między WIG a DJ. Mają one z pewnością większą wartość dowodową niż wcześniej omówione i wsparte logiką - spekulacje słowne 2. Warto przy tym zauważyć, że przedstawione dowody wizualizacyjne skonstruowano na danych bez uwzględnienia 1-dniowego wyprzedzenia w czasie notowań DJ w stosunku do notowań WIG wynikającego z różnych stref czasowych. Zabieg 1-dniowego przesunięcia względem siebie wartości szeregów czasowych WIG i DJ musi być wykonany w statystycznym dowodzeniu korelacji między nimi. Ostatnim omówionym w tej pracy badaniem jest wstępna analiza związku statystycznego między indeksem WIG a DJ. Wstępna analiza oznacza, że zbadana zostanie zależność wyłącznie za pomocą dyskusji wartości współczynnika korelacji między indeksem WIG a DJ: n (WIG WIG)(DJ DJ) i i i= 1 r = (12.3) n n 2 2 (WIGi WIG) (DJ i DJ) i= 1 i= 1 gdzie: r współczynnik korelacji, WIG i wartość indeksu WIG na zamknięcie i-tej sesji, 1 Rozmiar próby równa się liczbie sesji w 2007 r. 2 Większość zjawisk na świecie pozostaje w jakichś związkach, a nieprecyzyjne słowa, takie jak: więcej, mało, przeważnie, często, etc., niewiele wnoszą do warstwy dowodzenia. Twierdzenie: "rak płuc jest powiązany z paleniem papierosów" oznacza, że statystycznie osoba paląca więcej papierosów, ma większą szansę zachorować na raka. To nieprecyzyjne twierdzenie można uzupełnić (i wzmocnić) np. analizą korelacji między intensywnością zgonów na raka płuc, a liczbą wypalanych dziennie papierosów.

8 196 Część II. Konceptualizacje i aplikacje DJ i wartość indeksu DJ na zamknięcie i-tej sesji, n liczba sesji, WIG - średnia wartość indeksu WIG dla n sesji, DJ - średnia wartość indeksu DJ dla n sesji. Interpretacja związku statystycznego między indeksem DJ a indeksem WIG oznacza, że określonym wartościom indeksu DJ odpowiadają określone średnie wartości WIG. Teoretycznie można by obliczyć, jak zmieni się - średnio - wartość indeksu WIG w zależności od wartości indeksu DJ (tzw. określanie siły i kierunku zależności). Takie obliczenia muszą być poprzedzone analizą merytoryczną uzasadniającą występowanie związku 1. Tabela zawiera literaturową 2 interpretację skali siły korelacji w zależności od wartości współczynnika r. Na jej podstawie można po obliczeniu wartości r - precyzyjniej rozpoznać korelację między indeksami WIG i DJ. Tabela Skala siły korelacji w zależności od współczynnika korelacji LP Współczynnik korelacji Siła korelacji 1 r = 0 brak korelacji 2 0 < r < 0,1 nikła 3 0,1 =< r < 0,3 słaba 4 0,3 =< r < 0,5 przeciętna 5 0,5 =< r < 0,7 wysoka 6 0,7 =< r < 0,9 bardzo wysoka 7 0,9 =< r < 1 prawie pełna 8 r = 1 pełna Na podstawie [Sobczak 2008], [Stanisz 2000] W tabeli i na rysunku przedstawiono obliczone wartości współczynnika korelacji dla indeksów WIG i DJ. Obliczenia przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego dla kompletnych serii danych indeksów opisanych w tabeli w rozbiciu na lata 2006, 2007 i 2008 oraz w zależności od założonego - wyrażonego w dniach - opóźnienia reakcji (τ) inwestorów Giełdy Warszawskiej na zmianę wartości DJ na Giełdzie Nowojorskiej. Wprowadzenie opóźnienia τ oznacza, że do obliczeń wartości współczynnika r (zobacz wzór 12.3) w miejsce szeregu wartości in- 1 Np. Stanisz [2000] powołuje znane z literatury badania na danym obszarze geograficznym zależności (nawet istotnej statystycznie) między liczbą zajętych gniazd bocianich a liczbą urodzeń. Liczbowe stwierdzenie występowania zależności nie zawsze oznacza występowanie związku przyczynowo-skutkowego. Na współwystępowanie zjawisk może wpływać np. trzecie zjawisko. 2 Zobacz np. [Sobczak 2008], [Stanisz 2000].

9 Rozdział 12. Współczesne determinanty kursów akcji 197 deksu WIG i (dla i=1,..., n) będzie wzięty szereg wartości WIG τ,i (dla i=1,..., n τ ) uzyskanych według formuły: WIGτ = + τ τ <, i WIGi ; n nτ = n i= 1,..., n τ τ (12.4) LP Indeks τ Tabela Współczynniki korelacji indeksu WIG z DJ) [dzień] Łącznie Seria wyników [Wig_ALL] [Wig_2006] [Wig_2007] [Wig_2008] 1 WIG 0 0,9093 0,9052 0,8991 0, WIG 1 0,9065 0,9064 0,8937 0, WIG 2 0,9003 0,9038 0,8837 0, WIG 3 0,8941 0,8996 0,8745 0,7965 Analizując wyniki zawarte w tabeli z uwzględnieniem klas siły korelacji z tabeli można stwierdzić, że dla wszystkich przebadanych opóźnień (τ=0, 1, 2, 3) indeksy WIG i DJ są bardzo wysoko lub prawie w pełni skorelowane (aż 37,5% obliczonych współczynników). Tym samym nie można odrzucić hipotezy o występowaniu istotnej zależności między wartościami indeksu WIG a wartościami indeksu DJ. Szczegółowe badanie serii danych pokazanych Opracowanie własne Rys Korelacja indeksów WIG i DJ w latach w zależności od opóźnienia reakcji inwestorów Opracowanie własne na rysunku prowadzi do trzech wniosków. Po pierwsze, maksymalne skorelowanie indeksów następuje przy braku opóźnienia (dla τ=0) lub jednodniowym opóźnieniu

10 198 Część II. Konceptualizacje i aplikacje (dla τ=1). Oznacza to, że inwestorzy Giełdy Warszawskiej reagują szybko i przede wszystkim na zmiany nowojorskiego indeksu DJ. Drugi wniosek dotyczy tej samej grupy analiz i prowadzi do podobnej interpretacji. Dla większych opóźnień (τ=2 i τ=3) wartości współczynników korelacji maleją. Czyli, jak można było oczekiwać, siła oddziaływania zmian DJ na inwestycje składające się na wartość indeksu WIG spada już po dwóch dobach. Wstępnie potwierdzałoby to wcześniej sformułowane przypuszczenie, że inwestorzy zwłaszcza tzw. drobni nie stosują narzędzi wspomagających decyzje (np. analizy technicznej). Trzecia konstatacja jest związana ze współczynnikami korelacji dla 2008 roku. Wprawdzie pozostają one w grupie bardzo wysokiej korelacji, ale jednak różnią się od pozostałych od 7,6% (dla τ=1) do 12,9% (dla τ=3). Pewnym wytłumaczeniem jest fakt, że w 2008 roku giełdy światowe opanowała bessa, którą rządzą inne - niż podczas hossy - mechanizmy podejmowania decyzji, zwłaszcza wśród tzw. dużych inwestorów PODSUMOWANIE Rozważania przeprowadzone w części opisowej pracy, wprawdzie spekulatywnie, ale logicznie, uzasadniają tezę, że jedną z istotnych determinant kształtowania się kursów akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest śledzenie przez inwestorów kursów akcji notowanych na Giełdzie w Nowym Jorku, a zwłaszcza indeksu Dow Jones. Wprawdzie opisane w części obliczeniowej pracy dowody nie przesądzają hipotezy o podobieństwie przebiegu wartości segmentu indeksu WIG do segmentu wartości indeksu DJ, ale też go nie falsyfikują. Natomiast obliczona bardzo wysoka i prawie pełna korelacja badanych zmiennych czyni falsyfikowaną hipotezę bardzo prawdopodobną. Osiągnięte wyniki nie są zamkniętym etapem badawczym. Badania rozszerzające, uzupełniające i uszczegółowiające opisane analizy mogłyby dotyczyć takich zagadnień, jak: Analizy podobieństwa innych indeksów np. WIG20, którego interpretacja składu bardziej pasuje do Dow Jonesa. Przygotowania kompletnych za lata i bardziej wiarygodnych szeregów czasowych do analiz. Przeprowadzenie ich digitalizacji, czyszczenia, obsługi brakujących danych oraz niezbędne ich przekształcania (normalizacja, standaryzacja). Głębszego badania korelacji indeksów w warunkach hossy i bessy. Wymagałoby to pozyskania danych nie tylko zagregowanych (o łącznej wartości wzrostu/spadku indeksu), ale także niezagregowanych, pokazujących strukturę podziału wartości indeksów przypadających na dużych i drobnych inwestorów.

11 Rozdział 12. Współczesne determinanty kursów akcji 199 Rozszerzenia zakresu badania korelacji w związku z opóźnieniami np. z uwzględnieniem opóźnień godzinowych. Analizy porównawczej skutków istotnych zdarzeń o zasięgu światowym i ich wpływu na zmiany wartości badanych indeksów. Korelacje z kursami innych giełd. Rozszerzenia wykorzystania w procedurze badawczej technik wizualizacyjnych 1 ułatwiających wstępne, poglądowe analizy szeregów czasowych, np. porównawczy opis przebiegu bezwzględnych znormalizowanych wartości szeregów czasowych badanych indeksów, ale także analizę porównawczą wskaźników procentowych dynamiki. Rozszerzenie zakresu stosowanych - w analizach podobieństwa szeregów czasowych 2 - metod 3, technik i narzędzi statystycznych, zwłaszcza analiz regresji. Perspektywicznie można uznać, że wyniki planowane i już osiągnięte pozwolą na opracowanie nowej metodologii analizy technicznej i fundamentalnej. Metodologia ta będzie uwzględniała determinanty wskazane w niniejszym rozdziale. LITERATURA BAJ L W piątek na GPW: od depresji do euforii, Gazeta Wyborcza, lipca CZEKAŁ M Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław. DUDYCZ H Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. JAGIELNICKI A Inwestycje giełdowe: Jak grać i wygrywać. Wydawnictwo "Helion", Gliwice cop. KLEIN P.J Wstęp do analizy papierów wartościowych., Liber, Warszawa. LAROSE D.T Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. OTNES R.K, ENOCHSON L Analiza numeryczna szeregów czasowych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. PAWŁOWSKI Z Statystyka matematyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. RADOSIŃSKI E Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. WN PWN, Warszawa-Wrocław. SEI-KOLASA M.., ZIELIŃSKA A Excel w statystyce. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. 1 Zobacz np. [Dudycz 1998]. 2 Zobacz [Otnes i Enochson 1978]. 3 Np. [Pawłowski 1981], [Sobczyk 2007].

12 200 Część II. Konceptualizacje i aplikacje SOBCZYK M Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.32-59, STANISZ A Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Analiza korelacji. Medycyna Praktyczna, nr 10, 2000 (http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=10898&_tc= 570A7E72BB0D4A3A9422B214A62B7200 ; ).

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Statystyka międzynarodowa - wprowadzenie Rynek pracy w Unii Europejskiej

Wykład 1. Statystyka międzynarodowa - wprowadzenie Rynek pracy w Unii Europejskiej Wykład 1 Statystyka międzynarodowa - wprowadzenie Rynek pracy w Unii Europejskiej Informacje o przedmiocie prowadzący: strona internetowa: wykład ćwiczenia forma zaliczenia: dr Marek Sobolewski www.msobolew.sd.prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI Korelacja między zmiennymi X i Y jest miarą siły liniowego związku między tymi zmiennymi.

ANALIZA KORELACJI Korelacja między zmiennymi X i Y jest miarą siły liniowego związku między tymi zmiennymi. ANALIZA KORELACJI Większość zjawisk w otaczającym nas świecie występuje nie samotnie a w różnorodnych związkach. Odnosi się to również do zjawisk biologiczno-medycznych. O powiązaniach między nimi mówią

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko płynności Rola bilansu i cash flow; Metoda luki: Aktywa określonego rodzaju (AOR), Pasywa określonego

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski PLAN PREZENTACJI 1) Efektywnośd rynków finansowych 2) Teoria portfela Markowitza (Nobel w 1990 r.) 3) Dywersyfikacja 4)

Bardziej szczegółowo

Spekulacje na dywidendach

Spekulacje na dywidendach Spekulacje na dywidendach Chociaż stosunkowo niewiele spółek publicznych decyduje się na podział zysku między akcjonariuszy, to jednak istnieją i takie, które regularnie wypłacają dywidendy, niezależnie

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Jak i gdzie zarabiać na spadkach?

Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Wielu nieprofesjonalnych inwestorów trapi ciągle koszmar krachu giełdowego. Zasypywani codziennie informacjami, artykułami, analizami, raportami, które często są przejawem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX DAX Dzisiejsze notowania na niemieckim parkiecie rozpoczęły się znacznie powyżej wczorajszego zamknięcia oraz oporu 7787,7 a mianowicie na poziomie 7830,6. Indeks od pierwszych godzin notowań systematycznie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo