ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz w 2013 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się stawki opłat za: L. p. Rodzaj opłaty Stawka netto VAT Stawka brutto 1. Wywóz nieczystości płynnych w ilości powyżej 2,5 m 3 do 7 m 3 2. Wywóz nieczystości płynnych w ilości do 2,5 m 3 (opłata za kurs) 3. Opróżnienie szamba z zagęszczonego osadu w ilości powyżej 2,5 m 3 do 7 m 3 4. Opróżnienie szamba z zagęszczonego osadu w ilości do 2,5 m 3 (opłata za kurs) 5. Wywóz nieczystości płynnych w ilości powyżej 50 m3 tygodniowo w ramach umowy w cyklu ciągłym 6. Za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz 22,53 zł/m 3 1,80 24,33 zł/m 3 56,33 zł/kurs 4,51 60,84 zł/kurs 51,14 zł/m 3 4,09 55,23 zł/m 3 127,85 zł/kurs 10,23 138,08 zł/kurs 19,35 zł/m 3 1,55 20,90 zł/m 3 4,07 zł/m 3 0,33 4,40 zł/m 3 2. Stawki ustala się na podstawie kalkulacji stanowiących załączniki nr od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia. 3. Stawki wymienione w 1 obowiązują od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku. Wójt (-) Jerzy Ulbin

2 Załącznik nr 1 KOSZTÓW ROBOCZOGODZINY PRACY CIĄGNIKA NEW HOLLAND 1. zużycie paliwa/olej napędowy/ - 5,50 l/mtg 2. zużycie olejów i smarów - 5% wartości paliwa 3. planowe konserwacje, 4. przeglądy rejestracyjne - 5% wartości paliwa 5. płaca operatora - 18,50 zł/godz 6. czas pracy pojazdu godz/m-c 7. ubezpieczenie OC i AC - 65,08 zł/m-c 8. rata leasingu ,66 zł/m-c 9. inne koszty - 10% WYLICZENIE KOSZTU 1 GODZINY PRACY: 1. zużycie paliwa (olej napędowy) - 5,50 l x 5,55 zł = 30,53zł 2. zużycie olejów i smarów - 30,53 zł x 5% = 1,53 zł 3. planowane konserwacje i przeglądy serwisowe (5%) - 27,40 zł x 10% = 1,53 zł 4. płaca operatora =18,50 zł 5. ubezpieczenie OC i AC - 65,08 zł/m-c = 0,41 zł 6. rata leasingu ,66 : 160 = 14,86 zł 7. amortyzacja - 8. inne koszty (poz.1-7) - 67,36 zł x 10% = 6,74zł RAZEM 74,10zł Koszt roboczogodziny pracy ciągnika,,new Holland do celów kosztorysowych wynosi : 74,10zł (Słownie: siedemdziesiąt cztery 10/100 złotych)

3 Załącznik nr 2 KOSZTÓW WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU (wywóz w ilości powyżej 2,50m 3 do 7,00m 3 ) 1. Ilość wywiezionych ścieków w 2012 r m 3 2. Ilość wywiezionych ścieków (1 kurs) - powyżej 2,50m 3 do 7,00m 3 3. koszt pracy ciągnika - 74,10 zł/h 4. czas pracy ciągnika - 1,50h 5. koszt eksploatacji beczkowozu asenizacyjnego za 2012r. + nieprzewidziane awaryjne remonty (konserwacja, części zamienne, dezynfekcja) ,00zł 6. koszt zrzutu nieczystości - 5,00zł/m 3 WYLICZENIE OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH: 10. koszt pracy ciągnika - 74,10 zł/h x 1,50h = 111,15zł 111,15zł : 7,00m 3 = 15,88zł/m koszt utrzymania beczkowozu asenizacyjnego zł : 5713m 3 = 1,28 zł/m odpis amortyzacyjny zł : 5713m 3 = 0,37 zł/m koszt zrzutu nieczystości - 5,00zł/m 3 WYLICZENIE WARTOŚCI ZA 1 m 3 WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 1. Stawka opłaty za 1m 3 wywozu nieczystości płynnych wynosi: netto - 22,53 zł/m 3 2. Stawka opłaty za 1m 3 wywozu nieczystości płynnych wynosi: 22,53zł/m 3 x podatek VAT 8% - brutto - 24,33 zł/m 3 Stawka za wywóz w ilości do 2,50m 3 : stawka podstawowa 22,53 zł/m 3 x 2,5 = 56,33 zł/kurs netto (60,84 zł/kurs brutto)

4 Załącznik nr 3 KOSZTÓW WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU (ścieki zagęszczone) 1. Ilość wywiezionych ścieków w 2012 r ,00 m 3 2. Ilość wywiezionych ścieków (1 kurs) - 3,50m 3 3. koszt pracy ciągnika - 74,10 zł/h 4. czas pracy ciągnika - 1,70 h 5. koszt eksploatacji beczkowozu asenizacyjnego za 2012r. + nieprzewidziane awaryjne remonty (konserwacja, części zamienne, dezynfekcja) ,00zł 6. koszt zrzutu nieczystości - 13,50zł/m 3 WYLICZENIE OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH: 1. koszt pracy ciągnika - 74,10 zł/h x 1,70h = 125,97zł 2. koszt utrzymania beczkowozu asenizacyjnego 125,97zł : 3,50m 3 = 35,99 zł/m ,00zł : 5713m 3 = 1,28zł/m 3 3. odpis amortyzacyjny ,00zł : 5713m 3 = 0,37zł/m 3 4. koszt zrzutu nieczystości - 13,50zł/m 3 WYLICZENIE WARTOŚCI ZA 1 m 3 WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 1. Stawka opłaty za 1m 3 wywozu nieczystości płynnych wynosi: netto - 51,14 zł/m 3 2. Stawka opłaty za 1m 3 wywozu nieczystości płynnych wynosi: 47,51zł/m 3 x podatek VAT 108% - brutto - 55,23 zł/m 3 Stawka za wywóz w ilości do 2,50m 3 : stawka podstawowa 51,14 zł/m 3 x 2,5 = 127,85 zł/kurs netto (138,08 zł/kurs brutto). 3. Dodatkowe koszty związane z rozrzedzeniem ścieków przy pomocy zamówionego sprzętu - na podstawie faktury za usługę

5 Załącznik nr 4 KOSZTÓW WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU (wywóz w ilości powyżej 50,00m 3 tygodniowo w cyklu ciągłym w ramach umowy) 1. Ilość wywiezionych ścieków w 2012r ,00m 3 2. Ilość wywiezionych ścieków (1 kurs) - powyżej 2,50m 3 do 7 m 3 3. koszt pracy ciągnika - 74,10 zł/h 4. czas pracy ciągnika - 1,20 h 5. koszt eksploatacji beczkowozu asenizacyjnego za 2012r. + nieprzewidziane awaryjne remonty (konserwacja, części zamienne, dezynfekcja) ,00zł 6. koszt zrzutu nieczystości - 5,00zł/m 3 WYLICZENIE OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH: 1. koszt pracy ciągnika - 74,10 zł/h x 1,20 h = 88,92zł 88,92 zł : 7,00m 3 = 12,70 zł/m 3 2. koszt utrzymania beczkowozu asenizacyjnego ,00zł : 5713m 3 = 1,28zł/m 3 3. odpis amortyzacyjny ,00zł : 5713m 3 = 0,37zł/m 3 4. koszt zrzutu nieczystości - 5,00zł/m 3 WYLICZENIE WARTOŚCI ZA 1 m 3 WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 1. Stawka opłaty za 1m 3 wywozu nieczystości płynnych wynosi: netto - 19,35zł/m 3 2. Stawka opłaty za 1m 3 wywozu nieczystości płynnych wynosi: 19,35zł/m 3 x podatek VAT 108% - brutto - 20,90zł/m 3

6 Załącznik nr 5 do ZARZĄDZENIA NR z dnia stycznia 2013 r. KOSZTÓW EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY BUDYNKACH STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DOBROMIERZ 2. Koszty wywozów: 4 x 2,5 m 3 /rok - 243,36 zł brutto; 3. energia elektryczna w 2012 r ,60 zł 4. odpis amortyzacyjny zł 5. zakup środków do utrzymania należytego poziomu bakterii zł Razem roczny koszt eksploatacji oczyszczalni: Średni koszt miesięczny: 4910,96 zł 409,25 zł Zużycie wody (średnio miesięcznie): 93 m 3 WYLICZENIE KOSZTU 1 M 3 ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW: 409,25 zł : 93 m 3 = 4,40 zł/m 3 (brutto) Koszt 1 m 3 odprowadzanych ścieków: netto 4,07 zł/m 3, brutto 4,40 zł/m 3

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013

Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 1 Komenda Hufca działając na podstawie 52 ust. 2 pkt 4) Statutu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną, UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r.

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nauka prawidłowej segregacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych Na podstawie art. 84 ust.3 pkt 1 i ust.4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo