Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010"

Transkrypt

1 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych Jak cloud computing zmienia sposób prowadzenia biznesu? Czy ustalenie odpowiedzialności za dane w projektach cloud computing jest niemożliwe? Czy cloud computing oznacza odejście od tradycyjnych produktów IT w kierunku usług?

2

3 edytorial Cloud computing skazany na sukces Źródło: Michał Kołyga Robert Jesionek redaktor naczelny Dawno już w obszarze zarządzania informatyką nie pojawił się temat tak nośny merytorycznie, tak wyraźnie rysujący nowe role menedżerów IT, czy wreszcie tak wiele obiecujący finansowo. Wytrawni obserwatorzy lingwistycznej strony świata IT docenią zapewne i ten fakt, że idea, o której mowa aż trudno w to uwierzyć nie jest określana żadnym trzyliterowym skrótem! O tym, czy jest to dobra wróżba przekonamy się za jakiś czas, choć już teraz największe instytuty badawcze nie mają wątpliwości: cloud computing nie jest zjawiskiem, które ma szanse umrzeć śmiercią przedwczesną. Cloud computing jest skazany na sukces. Ten nowy model zarządzania, będący kolejną, wciąż doskonalszą odsłoną usługowego oblicza informatyki, niesie w sobie obietnice wartości, którym trudno się oprzeć: coraz bardziej biznesowa rola CIO, większa elastyczność działania organizacji za mniejsze pieniądze, czy w końcu realna możliwość powszechniejszego korzystania z nowoczesnych technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Sceptycy mówią: Kwestie bezpieczeństwa, na które tak wrażliwy jest ten model zarządzania, nie pozwolą, by cloud computing osiągnął sukces. A jeśli uda się z bezpieczeństwem, to nie uda się z prawem zbyt dużo luk i niezgodności. Te i inne wątpliwości staramy się rozwiać w tym dodatku specjalnym magazynu Forbes. Mamy też dla Państwa wiele przykładów najlepszych praktyk, bo cloud computing to nie tylko teoria, ale i praktyka wielu nowoczesnych organizacji. W sposób szczególny zapraszamy także do odwiedzania nowego portalu Znajdziecie tam Państwo rozszerzone wersje zawartych tu artykułów oraz wiele informacji o projektach, z których warto czerpać inspiracje. Zapraszam do lektury Robert Jesionek 3

4 Spis treści Nowy, niepewny świat 6 10 Biznes w chmurach Niepewna sytuacja gospodarcza stworzyła nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Cloud computing może wspierać biznes na wiele sposobów. To firma decyduje, który z nich jest optymalny. Wiesz, za co płacisz Plus i minus: cloud computing Rozmowa z Ronaldem Binkofskim, dyrektorem działu Business & Marketing Organization w Microsoft Polska. Chmura obliczeniowa, podobnie jak wszystkie nowe technologie informatyczne, oferuje biznesowi liczne korzyści, ale niesie ze sobą również zagrożenia, o których nie można zapominać. Odpowiedzialność za dane w projektach cloud computing Bądź spokojny o chmurę Cloud computing to ciągle nowość i dla wielu niepewność. Fizyczna lokalizacja danych w chmurze jest przecież nieznana docelowemu użytkownikowi, rodząc wiele pytań. Nie ma specjalnych powodów, by cloud computing uznawać za mniej bezpieczne rozwiązanie. Największym problemem jak zwykle jest użytkownik ze swoją niechęcią do poddawania się regułom bezpieczeństwa Pocztę moją widzę w chmurze okiem klienta Problemy z pocztą elektroniczną są tak stare, jak internet. Firma Budokrusz swoje kłopoty zażegnała z pomocą usługi cloud Microsoft Online Services. Błękitna innowacja Chmura w Coca-Cola Enterprises Windows Azure pomaga klientom firmy 3M wykorzystywać skomplikowane algorytmy, które są owocem 30-letnich badań. Rozwiązanie Microsoft Online Services umożliwiło firmie Coca-Cola Enterprises obniżenie kosztów delegacji i usprawniło współpracę w regionach. Microsoft Online Services ułatwiają zarządzanie projektem 32 Business Productivity Online Standard Suite pozwoliło szybko zbudować kompletne rozwiązanie wspierające zarządzanie projektem wdrożenia systemu ERP w firmie Accounting Plaza. Adres redakcji: Add value ul. Marszałkowska 34/50, lokal Warszawa Wydawca: Dorota Burzec Add value ul. Marszałkowska 34/50, lokal 22, Warszawa Redaktor naczelny: Robert Jesionek Redaktor prowadzący: Rafał Jakubowski Koordynacja wydawnicza: Rafał Rejowski Korekta: Izabela Włodkowska Autorzy: Bogdan Fischer, Rafał Jakubowski, Robert Jesionek, Andrzej Karwowski, Borys Stokalski Zdjęcia: Michał Kołyga Skład i łamanie: Sylwia Nowak Dystrybucja do całego nakładu magazynu Forbes 11/10. Opinie wyrażone w publikacji są opiniami autorów, redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim, przedruk w jakiejkolwiek formie bez zgody wydawcy zabroniony.

5

6 Wyzwania dla biznesu źródło: Infovide-Matrix SA więcej informacji na temat na WYZWANIA FIRM.PL Nowy, niepewny świat Borys Stokalski wiceprezes zarządu Infovide-Matrix SA Niepewna sytuacja gospodarcza stworzyła nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. Wiele wskazuje na to, że obecne uwarunkowania ekonomiczne nie zmienią się wraz z poprawą koniunktury. Nowe wyzwania Inne przykłady biznesowe na WYZWANIAFIRM.PL wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Więcej informacji na WYZWANIAFIRM.PL Obejrzyj wywiad na WYZWANIAFIRM.PL Pomimo optymistycznych zapowiedzi, globalna sytuacja ekonomiczna nie uległa zdecydowanej poprawie. Dobre wiadomości dotyczące najważniejszych wskaźników przeplatają się ze złymi. Giełdy odbiły się znacząco od minimów osiągniętych przed dwoma laty, jednak trudno wyrokować, czy w perspektywie kilku miesięcy zwyciężą byki, czy niedźwiedzie. Sytuacja jest niepewna i nie zanosi się w najbliższym czasie na wyraźną zmianę. Polska nie wyróżnia się na tym tle. Z najnowszych danych GUS wynika, że ogólny klimat koniunktury w niektórych sektorach polskiej gospodarki jest oceniany pozytywnie, a w innych negatywnie. Ostatnie badania pokazują również, że nastroje konsumenckie społeczeństwa także nie należą do najlepszych. Brak zdecydowanej poprawy warunków ekonomicznych wpływa na sytuację w przedsiębiorstwach. Podstawowy sposób reagowania na trudne warunki gospodarcze, to ograniczanie kosztów. Jak mantra powtarzane jest hasło elastyczna struktura kosztów. Poszukuje się tańszych partnerów biznesowych, którzy zaoferują usługi o przynajmniej podobnej jakości. Firmy nadal koncentrują się głównie na optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i działających procesów. Ogranicza się znaczące inwestycje. Duże projekty, które zostały wstrzymane przed kilku laty, nie zostały ponownie uruchomione. Dodatkowo wpływ na to ma silna motywacja do ochrony gotówki wynikająca z trudności w dostępie do kredytów i innych narzędzi finansowania inwestycji. Przedsiębiorstwa starają się maksymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. Realizują projekty stosunkowo niewielkie, które pozwalają na osiągniecie szybkich rezultatów. Warunkiem ich realizacji jest wykazanie wyraźnego zwrotu z inwestycji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty związane w jakiś sposób z krótkoterminową redukcją kosztów. Ze względu na to powstają rozproszone, wirtualne zespoły projektowe. Tworzone są i likwidowane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Często w ich skład wchodzą pracownicy zewnętrzni lub kontraktowi. Firmy starają się zmniejszać wydatki w tych obszarach, które nie decydują o przewadze konkurencyjnej. Pozwala to na zachowanie możliwości rozwoju i szansy na zachowanie lub zwiększanie udziału w rynku. 6 Więcej plusów i minusów na WYZWANIAFIRM.PL Trwała zmiana Wydaje się nawet, że kryzys, a przynajmniej wyraźne spowolnienie gospodarcze, oznacza nie tylko chwilowe zawirowanie, kolejny zwrot naturalnego cyklu, po którym sytuacja wróci

7 do wcześniejszej normy, ale wprowadza nieodwracalne zmiany w całej gospodarce. Coraz więcej mówi się o fundamentalnych zmianach sposobu działania biznesu. Obecna sytuacja gospodarcza ma cechy, które będą już trwale charakteryzować rynek. Konieczne zatem staje się wychodzenie poza standardowe działania związane z ograniczaniem krótkoterminowych kosztów. Firmy muszą zapewnić sobie elastyczność i możliwości reagowania na zmiany w dłuższej perspektywie. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma daleko posunięta innowacyjność oraz rozwój nowych produktów i usług dopasowanych do nowych uwarunkowań. Znalazło to odwzierciedlenie także w relacjach pomiędzy biznesem a informatyką. Nabrały one nowych kształtów. Z rozmaitych badań wynika, że duża część firm europejskich nie uznaje informatyki za istotne źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Odbija się to na wydatkach na informatykę tam, gdzie decydenci postrzegają ją jedynie jako obszar kosztów funkcjonowania organizacji a zatem obszar ciągłej restrukturyzacji. Z drugiej jednak strony badania te pokazują, że w wielu branżach liderami biznesu stają się organizacje o bardziej zróżnicowanym podejściu do technologii. Potrafią one oddzielić obszar infostruktury w którym rządzi perspektywa kosztowa od obszaru rozwiązań stanowiących integralną część strategii rozwoju oferty, narzędzie budowania przewagi opartej na wiedzy oraz platformę zapewniającą elastyczność i efektywność procesów biznesowych. Tak rozumiana technologia nie przestaje być jednym ze źródeł strategicznego sukcesu przedsiębiorstw. strategiczne przesunięcie Kolejna dominująca cecha charkterystyczna to wzrost znaczenia działów biznesowych w podejmowaniu decyzji o inwestycjach informatycznych. Stanowią one coraz częściej domenę dyrektorów marketingu, decydentów odpowiedzialnych za operacje czy rozwój produktów niż dyrektorów IT, którzy pełnią funkcje operacyjne i wykonawcze. Od informatyki oczekuje się rezultatów wpływających na kluczowe wskaźniki biznesowe, takie jak istockphoto.com/enjoynz sprzedaż, poziom kosztów sprzedaży czy zarządzania. Rzeczywistość budżetowa wielu organizacji IT, w których gros środków konsumuje utrzymanie i bieżąca eksploatacja istniejących rozwiązań, pozostawiając niewiele możliwości dla jakościowych, przełomowych zmian i innowacji jest coraz mniej akceptowana przez decydentów. W takich warunkach rozwiązania informatyczne, które są elastyczne i mogą być szybko dopasowywane do zmieniających się warunków na rynku, a jednocześnie są zrozumiałe dla biznesu i mogą zostać błyskawicznie wdrożone mają zdecydowaną przewagę. Więcej za mniej W ostatnich latach firmy przyzwyczaiły się do tańszej informatyki, przystępnej dla użytkowników i prostej w zarządzaniu. Dostawcy odpowiadają na nie, tworząc usługi i rozwiązania umożliwiające dostarczanie infrastruktury, platform czy aplikacji w modelach usługowych. Największe nadzieje wiązane są Dzięki wyeliminowaniu etapu budowania infrastruktury, cykl rozwoju produktów i usług można znacznie skrócić. z chmurami obliczeniowymi czy też modelami operatorskimi czyli cloud computing. Korzyści płynące z ich zastosowania dostępne są bez względu na region geograficzny czy branżę oszczędności, elastyczność, innowacyjność, możliwość rozwoju biznesu. O ich popularności decyduje przede wszystkim rachunek ekonomiczny. W obszarze rozwiązań informatycznych dla biznesu to właśnie chłodna kalkulacja decyduje o zastosowaniu konkretnej technologii. Rachunek jest w takim przypadku oczywiście znacznie bardziej skomplikowany, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Cena zakupu usługi czy produktu sprzętu lub oprogramowania to nie jedyne elementy, które muszą zostać skalkulowane. Zaledwie 7

8 Wyzwania dla biznesu część (około proc.) wydatków działów IT przeznaczana jest na nowe inwestycje. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania tego, co zostało wcześniej wdrożone i jest obecnie wykorzystywane. Uwzględnienie kosztów związanych z utrzymaniem rozwiązania ma więc istotne znaczenie dla poprawności takiego rachunku. szybki start To jednak nie wszystko. Cloud computing idealnie wpisuje się w sytuację presji finansowej, jaką stwarza obecna globalna sytuacja ekonomiczna. Model, w którym płaci się za wykorzystanie, który jest elastyczny i pozwala obsłużyć w prosty sposób oczekiwane lub nie wzrosty zapotrzebowania na moc obliczeniową to dokładnie to, czego potrzeba, czyli więcej za mniej. Firmy interesują się modelem cloud computing, ponieważ umożliwia przyspieszenie rozwoju, pozwala oszczędzać zasoby i eliminuje konieczność dokonywania dużych inwestycji przed uruchomieniem systemu. Pomimo wyzwań i ryzyka, chmury niosą ze sobą potencjał nie tylko znaczącego ograniczenia kosztów IT, ale także transformacji sposobów prowadzenia biznesu. Pozwalają pominąć wydatki i kłopoty związane z zakupem, instalowaniem, bieżącą obsługą infrastruktury w centrach danych. W efekcie osiągana jest ogólna redukcja złożoności architektury IT i związanych z nią kosztów. Z punktu widzenia pojedynczych usług oferowanych w modelu cloud computing szczególnie dotyczy to usług aplikacyjnych ceną, jaką organizacja musi ponieść jest zmniejszenie elastyczności funkcjonalnej. Globalna usługa z chmury jest jaka jest i jej dostosowanie do szczególnych potrzeb użytkownika jest w najlepszym przypadku istotnie ograniczone. Jednak postępująca standaryzacja usług prowadzi nieuchronnie do sytuacji, w której ten brak elastyczności pojedynczej usługi przynosi z drugiej strony ogromną elastyczność całej architektury. Podobnie jak w przypadku klocków Lego pojedyncze klocki są niezwykle proste i niemodyfikowalne, jednak zestaw takich klocków stwarza praktycznie nieograniczone możliwości budowy 8 i szybkiej przebudowy dowolnych konstrukcji. Dodatkowo, decydując się na chmurę, firma otrzymuje niezwykłą elastyczność dostępu do mocy na żądanie i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany biznesowe. W ten sposób płynnie i sprawie obsługiwane są nieoczekiwane (lub oczekiwane) wzrosty obciążenia. Wysoka wydajność i wysoka dostępność rozwiązań utrzymywanych przez specjalistów zewnętrznej firmy nie obciąża własnych zasobów. Cloud computing pozwoli także w przyszłości na przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek. Krótszy stanie się bowiem czas testowania i uruchamiania projektów pilotażowych. Dzięki wyeliminowaniu konieczności budowania Cloud computing na trudne czasy? Niska bariera inwestycyjna. Wdrożenie nowej aplikacji czy usługi wiąże się zwykle z dużymi kosztami zakupu niezbędnej infrastruktury. Chmura eliminuje ten problem. Elastyczność kosztowa. Opłaty dokonywane są odpowiednio do bieżącego wykorzystania. Mniejsze ryzyko finansowe. Jeśli projekt nie przynosi oczekiwanych rezultatów, nie trzeba ponosić kosztów infrastruktury i można się z niego łatwo wycofać. Szybkie wdrożenie. Jak długo trwa produkcyjne uruchomienie aplikacji? W odróżnieniu od tradycyjnego modelu, cloud computing pozwala na błyskawiczne wdrożenie i praktycznie nieograniczone skalowanie od samego początku użytkowania. Niższe koszty operacyjne. Chmura oznacza znacznie mniejsze obciążenia (i koszty) dla działu IT związane z udostępnianiem i utrzymaniem infrastruktury. Mniejsze ryzyko awarii. infrastruktury na potrzeby projektów, cykl rozwoju produktów i usług można znacznie skrócić. Przy tym nie należy jednak zapominać, że jak każda nowa, rewolucyjna technologia, chmura niesie ze sobą wyzwania i zagrożenia. Na pierwszym miejscu znajdują się zagadanienie związane z bezpieczeństwem, konsolidacją danych, jakością usług, integracja chmur ze starymi systemami oraz zakupami i licencjonowaniem. Niebagatelnym zagrożeniem może być monopolizacja rynku przez globalnych dostawców usług bo z jednej strony duży udział w rynku daje usługodawcy możliwość budowania ekonomii skali, a więc również daje mu przewagi kosztowe, których beneficjentem może być klient. Z drugiej jednak strony, korzystając z usługi, dla której nie mamy alternatywnego dostawcy, stajemy się zakładnikiem usługodawcy i jego polityki cenowej. Cloud computing stwarza duże możliwości w zakresie zapewnienia ciągłości biznesowej i redundancji.

9

10 wyzwania dla biznesu Biznes w chmurach Źródło: Michał Kołyga więcej informacji rafał jakubowski na temat na WYZWANIA redaktor FIRM.PL INK Communication Istnieje wiele rodzajów chmur. Różnią się rozmiarami, poziomami, na jakich się znajdują, a także szansami i zagrożeniami, jakie ze sobą niosą. Dzięki temu cloud computing może wspierać biznes na wiele Inne przykłady sposobów. na WYZWANIAFIRM.PL To firma decyduje, który z nich jest optymalny. Więcej informacji na WYZWANIAFIRM.PL Obejrzyj wywiad na WYZWANIAFIRM.PL 10 Chmury obliczeniowe (cloud computing) to atrakcyjna oferta dla Więcej biznesu plusów zmuszonego i minusów na funkcjować w obecnej sytuacji gospodarczej. Zamiast inwestować, a później utrzymywać własne serwe- WYZWANIAFIRM.PL ry czy aplikacje, można skorzystać z maszyn i oprogramowania nabytego i zarządzanego przez inne firmy, a dostępnego za pośrednictwem internetu w postaci usługi. Cloud computing odnosi się do dynamicznego udostępniania infrastruktury sprzętowej, platform lub oprogramowania w postaci usług z wykorzystaniem sieci. Korzystając z bardzo szerokiej definicji, klienci korzystają z przestrzeni, infarstruktury, platform lub oprogramowania, które znajdują się poza firmowym centrum danych i są utrzymywane oraz zarządzane przez inne firmy. I faktycznie, coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z takiego modelu. Niektórzy korzystają z kompleksowej usługi w chmurze umieszczają oprogramowanie, które wspiera codzienne wysiłki pracowników. Może integrować się i współpracować z tradycyjnymi aplikacjami. Dla innych chmura będzie jedynie stanowić wirtualną przestrzeń, w której uruchamiają i zarządzają własnymi aplikacjami. Kolejny scenariusz zakłada, że w chmurach znajdować się będą jedynie dane aplikacji zlokalizowanych w firmowych centrach obliczeniowych.

11 istockphoto.com/liewy 11

12 wyzwania dla biznesu Dostępnych do wyboru scenariuszy jest wiele. Dlatego warto przyjrzeć się, jakie kształty może przyjmować chmura. Dzięki temu każdy będzie mógł rozważyć i zaplanować dokładnie takie rozwiązanie, jakie przyniesie mu najwięcej korzyści i sprawi najmniej kłopotów. Przestrzeń jako usługa Na wstępie trzeba zaznaczyć, że chmury obliczeniowe nie są zjawiskiem zupełnie nowym. Tendencje związane z usługowym podejściem do technologii informatycznych obecne są od pewnego czasu. Przykładem może być idea Application Service Provider (ASP), czyli dostawców usług Chmury oferują do wyboru wiele scenariuszy zastosowania. Optymalne rozwiązanie wybiera użytkownik. aplikacyjnych, którzy mieli uwolnić firmy od kłopotów z utrzymywaniem aplikacji we własnej infrastrukturze. Pomimo znacznej promocji, koncepcja nie zyskała wielkiego uznania. Niemniej wydaje się, że obecnie wraca i pod nieco inną nazwą ma szansę na sukces. Biorąc to pod uwagę, być może należałoby stwierdzić, że również rynek nieco dostosował się do modelu usługowego, zamiast mówić, że to chmury z czasem lepiej dostosowują się do potrzeb rynku. Pomijając jednak aspekt historyczny, w porządku logicznym za podstawowy (choć nieco ułomny) rodzaj chmury można uznać kolokację, czyli usługę polegającą na udostępnieniu odpowiednio przygotowanej przestrzeni dla serwerów klienta. W ramach odpowiedniego przygotowania w zależności od potrzeb użytkownika takiej chmury dostarczany jest prąd, chłodzenie, system zabezpieczeń fizycznych oraz łączność. Poza przestrzenią i dostępem usługodawca nie oferuje nic więcej. To na użytkowniku spoczywa zakup sprzętu, zabezpieczeń informatycznych, platform i oprogramowania, a także zarządzanie tymi wszystkimi elementami. Zwykle klient ponosi stałą opłatę (miesięczną, kwartalną lub roczną) uzależnioną od ilości sprzętu zlokalizowanego w przestrzeni usługodawcy. 12 RÓWNANIE W CHMURACH KOLOKACJA IAAS PAAS SAAS S+S Z infrastrukturą w pakiecie Jeśli usługodawca zdecyduje się poza przestrzenią w odpowiednio przygotowanym centrum danych udostępnić również sprzęt, to mamy do czynienia z bardziej zaawansowaną wersją chmury, czyli IaaS (Infrastructure as a Service) lub HaaS (Hardware as a Service). Klient nie musi nabywać infrastruktury sprzętowej samodzielenie. Korzysta z zapewnionych przez dostawcę usługi serwerów, pamięci masowych, sprzętu sieciowego i systemów zabezpieczeń informatycznych. Na tej infrasturukturze uruchamiane są systemy operacyjne i oprogramowanie, którymi zarządza klient. W takim modelu działa np. oferowana przez Amazon usługa EC2 lub usługi Cloud.com. Usługi tego typu dostępne są od dłuższego czasu pod nazwą hostingu. Firmy udostępniają w ten sposób serwery dedykowane, serwery wirtualne lub udziały na serwerach użytkowanych przez większą liczbę klientów. Każda opcja różni się ceną, możliwościami, gwarantowanym poziomem usługi i poziomem bezpieczeństwa. Klienci ponoszą najczęściej miesięczne opłaty uzależnione od rodzaju i liczby wykorzystywanych serwerów, a także wybranych dodatkowych opcji, jak np. większa przepustowość. SPRZĘT PLATFORMA APLIKACJA PUDEŁKO Platforma z głowy Jeszcze bardziej zaawansowanym modelem jest PaaS, czyli Platform as a Service. Obejmuje przestrzeń w centrum danych, infrastrukturę sprzętową oraz platformę aplikacyjną. Utrzymanie, zarządzanie i zabezpieczanie całego tego fundamentu spoczywa na dostawcy usługi. Użytkownik koncentruje się na rozwoju, wdrażaniu i utrzymaniu potrzebnych jemu lub jego klientom aplikacji. Przykładem takiego rodzaju chmur jest np. Windows Azure, gdzie dostawca usługi, Microsoft, dostarcza nie tylko system operacyjny Windows, ale także kilka dodatkowych elementów uzupełniających platformę, takich jak np. baza danych (SQL Azure). Użytkownicy mogą tworzyć na tej platformie aplikacje nie tylko z wykorzystaniem NET Framework, ale także używając technologii PHP, Python czy Java. W tym modelu rozliczenia prowadzone są dynamicznie, czyli odpowiednio do używanych w danym okresie rozliczeniowym zasobów wykorzystanej mocy obliczeniowej, zajętej przestrzeni na dysku czy transferów danych. Kompletna usługa Jeśli klient chce pozbyć się praktycznie wszelkich zadań związanych z nabywaniem, utrzymaniem i rozwojem aplikacji, powinien zdecydować się na usługę, jaką jest SaaS (Software as a Service). Usługodawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dostar-

13 Dallas, czyli Data as a Service Projekt Dallas to nowa usługa Microsoft, tworząca globalny rynek wysokiej jakości informacji (danych, usług web, analityki) w modelu usługi cloud computing. Jak to działa? Firmy dysponujące atrakcyjnymi treściami mogą dodawać je do chmury Dallas, publikować na skalę globalną i w ten sposób zwiększać swój zasięg. Mogą to być informacje dodawane w czasie rzeczywistym, obrazy, raporty, bazy danych oraz zdalne usługi web. Subskrybenci usługi konsumenci oraz przedsiębiorstwa wykorzystując innowacyjne narzędzia wyszukiwania mogą szybko porównywać zbiory danych, nabywać je i integrować. Po wybraniu zbioru danych, użytkownik analizuje je oraz może wykorzystać we własnych dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych. W bardziej złożonym scenariuszu, programiści tworzą kod, który automatyzuje wykorzystanie wybranych zbiorów danych. Projekt Dallas powstał z myślą o ułatwieniu pracownikom firm wyszukiwanie, przeglądanie i wykorzystywanie informacji potrzebnych w wykonywaniu codziennych obowiązków. Z drugiej strony, adresuje on problem dostawców treści, którzy mają kłopoty z promowaniem, sprzedawaniem i rozliczaniem się z klientamia za udostępnianie wysokiej jakości treści oraz zbiorów danych. Microsoft wiąże ogromne nadzieje z projektem Dallas. Używając słów jednego z odpowiedzialnych za projekt, firma liczy, że projekt stanie się itunes dla danych. Komu może się przydać Dallas? Wszystkim skłonnym zapłacić za informacje użytkownikom, którzy będą chcieli skorzystać ze zgromadzonych tam zasobów. Na razie do współpracy jako dostawców treści Microsoft pozyskał m.in. Associated Press, NASA oraz ONZ. W bardziej zaawansowanych scenariuszach zgromadzone w Dallas dane mogą być wykorzystywane do automatycznego wypełniania formularzy zamówieniowych określonymi informacjami. czenie na desktop (za pośrednictwem przeglądarki) użytkownika działającej aplikacji. Klient rozlicza się zwykle za liczbę osób korzystających z niej oraz jest to możliwe wybranego zakresu funkcji. Natomiast na głowie dostawcy spoczywa zapewnienie odpowiedniego centrum danych dla swoich serwerów, swojej platformy i swojej apliakcji. Być może, że oferując usługi SaaS jednocześnie jest użytkownikiem usług PaaS, IaaS lub przynajmniej korzysta z usługowych centrów danych, kolokując swoje maszyny. Chmur rodzaju SaaS jest na rynku już mnóstwo. Usługi konsumenckie znane są wszystkim od dawna. Każdy, kto choć raz korzystał z internetu, wie, że może mieć konto pocztowe u jednego z wielu polskich i zagranicznych dostawców. To jednak, co interesujące, to coraz większa liczba usług skierowanych do użytkowników biznesowych. Przykładem mogą być uruchomione niedawno usługi Microsoft Online Services. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje pakiet BPOS, na który składają się usługi Exchange Online, SharePoint Online, Office Communication Online i Office Live Meeting. Prywatna chmura Tradycja i nowoczesność Za szczególny rodzaj chmury można wreszcie uznać model hybrydowy łączący cloud computing i tradycyjny model korzystania z oprogramowania. Oprogramowanie i usługi, Software-plus-Services, to unikalna propozycja Microsoftu, chyba jedynej firmy posiadającej wszystkie niezbędne elementy potrzebne do skonstruowania takiego rozwiązania. Łącząc najlepsze cechy usług udostępnianych przez chmury z zaletami oprogramowania tradycyjnie instalowanego na desktopach, użytkownicy mogą samodzielnie konstruować w pełni zintegrowane rozwiązania z dwóch wydawałoby się sprzecznych światów. W ten sposób korzysta się z udostępnianych jako usługa Microsoft Exchange czy elementów Office System oraz zainstalowanych lokalnie aplikacji, takich jak Microsoft Outlook, Word czy Excel. I właśnie możliwość wyboru w zakresie komponowania środowiska informatycznego z elementów usługowych i tradycyjnego oprogramowania pozwala biznesowi dysponować elastycznością, o jakiej dotychczas nie mógł marzyć. Firmy mogą więc z głową w chmurach twardo stąpąć po ziemi. Jednym z nowych zjawisk na informatycznym niebie są chmury prywatne (inaczej wewnętrzne lub korporacyjne). W odróżnieniu od tych udostępnianych przez firmy klientom zewnętrznym przez internet, chmury prywatne to rozwiązania budowane przez organizacje na własne potrzeby i udostępniane jedynie lub głównie klientom wewnętrznym. Budowane z wykorzystaniem technologii przetwarzania rozproszonego i wirtualizacji, prywatne chmury eliminują niektóre problemy związane z chmurami publicznymi, ale jednocześnie nie pozwalają korzystać ze wszystkich korzyści. Wyższy poziom bezpieczeństwa czy pełna kontrola nad danymi oraz wszystkimi aspektami implementacji chmury to z pewnością zalety. Chmura prywatna nie jest jednak w stanie zaoferować przy zachowaniu racjonalnych kosztów takich możliwości skalowania, jak usługi udostępniane przez globalnych graczy. Oznacza także duże koszty związane z jej uruchomieniem, utrzymaniem i rozwojem. Wreszcie zapewnienie dostępu z zewnątrz firmowej sieci LAN do wewnętrznej chmury może stanowić spory problem. 13

14 rozmowa: Ronald Binkofski Wiesz, za co płacisz 14

15 Więcej informacji na WYZWANIAFIRM.PL Obejrzyj wywiad na WYZWANIAFIRM.PL Główna cecha funkcjonowania informatyki w modelu cloud computing polega na tym, że używasz tego, czego potrzebujesz, a płacisz za to, czego rzeczywiście używasz. To zasadnicza zmiana w sposobie zarządzania zasobami IT mówi Ronald Binkofski, dyrektor działu Business & Marketing Organization w Microsoft Polska. Więcej plusów i minusów na WYZWANIAFIRM.PL Cloud computing to jeden z głównych motywów strategii Microsoft dlaczego aż tak poważnie firma potraktowała ten temat? Microsoft od wielu lat kreuje innowacyjne rozwiązania biznesowe. Gdy jakiś czas temu pojawiła się idea cloud computing, firma w naturalny sposób zaangażowała się w rozwój tego, co okazuje się przyszłością informatyki. Cloud computing zyskuje coraz więcej użytkowników, a możliwości związane z tym modelem informatycznym są nieograniczone. Nawet małe firmy, które jeszcze niedawno miały utrudniony dostęp do najnowszych technologii (choćby z powodów finansowych czy organizacyjnych) teraz mają możliwości korzystania z nich. Najlepszym przykładem może być nieduże przedsiębiorstwo, które wykorzystuje bardzo zaawansowane środowisko IT, dostępne wcześniej tylko dla dużych przedsiębiorstw, np. dla banków. Teraz może mieć dostęp do tych narzędzi bez konieczności ich zakupu. Rozwiązaniem jest np. subskrypcja potrzebnej usługi na określoną liczbę użytkowników. W takiej sytuacji utrzymaniem i zarządzaniem tą funkcjonalnością zajmuje się jej dostawca, taki jak Microsoft. Na tym właśnie polega sposób funkcjonowania w modelu cloud computing: używasz tego, czego potrzebujesz, płacisz za to, czego rzeczywiście używasz. Dlatego nawet małą i średnią firmę stać na utrzymanie zaawansowanego środowiska informatycznego. To sytuacja analogiczna do tej, w jaki sposób jest nam dostarczana energia elektryczna; nikt nie buduje swojej prywatnej elektrowni, tylko płaci dostawcy za prąd, który faktycznie zużył. Źródło: Michał Kołyga Czy cloud computing oznacza odejście od tradycyjnych produktów IT w kierunku usług? Jest to uzależnione od obszaru biznesu, o którym mówimy. Niektóre z nich lepiej wpisują się w specyfikę poszczególnych modeli informatycznych, inne słabiej. Na przykład w dużych środowiskach serwerowych wiele pracy odbywa się niejako z tyłu systemów, a użytkownicy końcowi wykorzystują ledwie małą część ich funkcjonalności. Jest to charakterystyczne np. dla centralnych systemów bankowych. Uważam, że właśnie w tego typu organizacjach część kliencka, rozumiana jako użytkowanie tradycyjnych produktów IT, w dużej mierze zaniknie na rzecz modelu cloud. Oczywiście nie można mówić o całkowitym zaniku dotychczasowego modelu informatyki! Dysponujemy przecież świetnymi systemami tworzonymi przez całe lata; one wciąż doskonale spełniają swoje zadania. Myślę, że powinniśmy zachować zdrowy rozsądek, a on podpowiada, że możliwe są różne opcje. Microsoft jest na bardzo dobrej pozycji, bo swoim klientom może zaoferować pozostanie w tradycyjnym modelu IT, całkowite przejście na cloud computing, jak również model hybrydowy. Ostateczna decyzja jak zawsze zależy od rzeczywistych potrzeb biznesowych klienta. 15

16 rozmowa: Ronald Binkofski Pomówmy o korzyściach jak cloud computing zmienia sposób prowadzenia biznesu? czekały na to, co zdarzy się w najbardziej rozwiniętych krajach świata? Cloud computing pozwala jeszcze bardziej iść w tym kierunku, w którym informatyka staje się narzędziem biznesu, a informatycy konsultantami biznesowymi. Wprawdzie ten trend jest widoczny od wielu lat, jednak nigdy nie udało się osiągnąć pełnego zadowolenia z tego, co dostarcza IT. Prezes firmy często słyszał od służb informatycznych, że coś nie może być zrealizowane, bo nie pozwala na to infrastruktura, że środowisko jest nieprzygotowane albo że trzeba na coś długo czekać. W wypadku cloud computing bariery te znikają. Dziś możemy zapomnieć o problemach ze skalowalnością, by zająć się samą realizacją usługi. W takiej sytuacji struktury IT mogą się w firmie zajmować szybkim reagowaniem na potrzeby biznesu. Korzystając z usług cloud computing przedsiębiorstwo może więc jeszcze bardziej skupić uwagę na tym, co jest podstawą jego funkcjonowania na rynku, a służby informatyczne stają się rzeczywistym partnerem do rozmów o wyzwaniach. W takiej sytuacji także biznes wie, że praca działu IT wykorzystywana jest w stopniu optymalnym, co uwidacznia się także w kwestiach budżetowych. To ogromna zmiana, która w pozytywnym sensie dotyka również szefa IT w przedsiębiorstwie i pozwala mu być bardziej nastawionym biznesowo. Jak wygląda oferta Microsoft w tym zakresie? Wielką przewagą Microsoftu jest to, że firma w dużej mierze już posiada, a za chwilę będzie posiadała kolejne produkty dostępne w modelu cloud. Teraz są to głównie systemy mailowe, systemy przechowywania danych, wymiany danych, systemy do współpracy czy systemy obsługi klientów. Strategia firmy Microsoft jest prosta: zmierzamy do tego, by wszystkie nasze narzędzia już niedługo były dostępne w formie chmury. Klienci staną wtedy przed wyborem: utrzymywać całe systemy u siebie, wykupić je np. w formie subskrypcji lub zastosować model hybrydowy. A rozwiązania, o których już dziś możemy mówić, to m.in. Windows Azure i SQL Azure jako podstawowa platforma technologiczna oraz produkty składające się na BPOS (Business Prodactivity Online Services): Microsoft SharePoint, Unified Communications i Exchange. Wkrótce w wersji cloud udostępnimy także CRM. Gotowe są również usługi przygotowane dla odbiorców indywidualnych, takie jak poczta Hotmail. Usługi w nowym modelu rozwijamy w oparciu o już istniejące rozwiązania, takie jak funkcjonalność Office, dostępna przez przeglądarkę, z możliwością współdzielenia dokumentów na dysku znajdującym się w chmurze. Czego spodziewa się Microsoft po rynku w Polsce w tym obszarze? Czy polskie przedsiębiorstwa będą liderami zmiany modelu biznesowego, czy raczej będą 16 To, co jest piękne w cloud computing, to brak granic. Przedsiębiorstwa w Polsce, które zdecydują się wykorzystać ten fakt, mogą okazać się światowymi liderami. Informatyka jest dziś globalna, a serwisy dostarczane są w każde miejsce świata w ułamkach sekundy. Jeśli więc mamy dobry pomysł na bazie cloud computing, to możemy go natychmiast realizować nie tylko u siebie, ale i na całym świecie. Nie musimy oglądać się na nikogo, możemy tylko brać się do pracy i pokazać, na co nas stać, bo ograniczeń technologicznych już nie ma. Dla polskich przedsiębiorstw wynika z tego przede wszystkim to, że w końcu nie muszą czekać, aż coś zostanie wdrożone np. USA i dopiero po kilku latach będzie możliwe do zrobienia u nas. Teraz można to zrobić tu i teraz. Czy istnieją jakieś specyficzne bariery rozwoju dla modelu cloud? Teoretycznie cloud computing może się rozwijać w sposób nieograniczony. Praktycznie pewne bariery oczywiście istnieją, a największą wydają się być ograniczenia w dostępie do sieci internetowej czy też granice między światowymi strefami ekonomicznymi. Pierwszy aspekt wiąże się zwłaszcza z obszarami mniej zurbanizowanymi. Wszyscy wiemy, jak wygląda dostęp do internetu na polskiej wsi. Aspekt drugi ma silne przełożenie na kwestie legislacyjne. Widoczne są zwłaszcza wtedy, gdy biznes przebiega między krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi czy np. między krajami Unii Europejskiej a tymi spoza jej obszaru. Wtedy uwidaczniają się różnice prawne albo dotyczące różnego rodzaju standardów biznesowych. Nie jest to jednak problem nowy. Cała historia ludzkości pokazuje, że jakiekolwiek nowe rozwiązania zawsze wymagają dostosowania do nich różnych obszarów, z czym człowiek zwykle sobie dobrze radził. To, co jest piękne w cloud computing, to brak granic. Jakie obszary funkcjonowania biznesu są wciąż nie dość przygotowane na przenoszenie ich w chmurę i co robią dostawcy, by zmienić tę sytuację? Naturalnie, w tym momencie nie wszystkie aplikacje są gotowe, by korzystać z nich w formule cloud computing. Bariera ta nie istnieje jednak z punktu widzenia biznesu, bo w tym wypadku jest to tylko kwestia decyzji menedżerów chcących lub nie korzystać z tej formy usług. Natomiast z punktu widzenia technologicznego istotne jest, w jaki sposób poszczególne aplikacje były tworzone, na jakiej architekturze powstawały. W różnych uwarunkowaniach przejście na cloud może się wiązać z mniejszym lub większym wyzwaniem; w skrajnym wypadku może to oznaczać konieczność przygotowania poszczególnych usług od zera.

17 Źródło: Michał Kołyga Jakich nowości w zakresie cloud computing można spodziewać się w najbliższym czasie ze strony Microsoftu? Cloud computing to temat stosunkowo młody, dlatego nowości będzie dużo i będą się pojawiać często. Jak już wspominałem, Microsoft intensywnie pracuje nad przygotowaniem portfolio produktów, aby móc udostępnić ich funkcjonalności w modelu cloud. Sam ten fakt będzie generował częste nowiny technologiczne. Dodatkowo, nasi klienci w coraz większym stopniu zaczynają intensywnie współpracować z nami przy swoich strategiach w modelu cloud. Naturalnie będziemy informować rynek o takich przykładach. Czy można mówić o innych konsekwencjach, jakie będzie miał cloud computing społecznych, ekonomicznych, ekologicznych? Cloud computing w swoim działaniu nie ogranicza się wyłącznie do informatyki. On zmienia świat i to nie tylko w odniesieniu do biznesu. Ta technologia wkracza do naszego życia już w pierwszych latach życia, w szkole, gdy zaczynamy korzystać z komputera, z internetu. Łatwość dostępu do tych dóbr buduje naszą świadomość. Korzystając dziś z popularnych portali społecznościowych, nikt nie zastanawia się nad tym, że ich funkcjonalna elastyczność i dostępność może mieć miejsce właśnie dzięki modelowi cloud computing. Ale jest też druga strona medalu to kwestia bezpieczeństwa, o które najczęściej pytają nasi klienci. Informatyka usługowa, w tym cloud computing, sprawia, że nie mamy pełnej kontroli nad wszystkimi danymi, które znajdują się w różnych miejscach. To rodzi określone konsekwencje. Ale czy my nie powinniśmy już nieco przywyknąć do tego sposobu funkcjonowania w świecie? Przecież obecność na wspomnianych portalach społecznościowych obarczona jest dokładnie tymi samymi zagrożeniami, a jednak chętnie z nich korzystamy. Szeroki dostęp do internetu i systemów IT zmienia nas i naszą motorykę, rodzi konsekwencje społeczne. Tak jednak dzieje się od lat wraz z pojawianiem się kolejnych usprawnień, więc ten mechanizm dostosowawczy jest nam znany i nie powinien nas niepokoić. Mnie osobiście bardzo interesuje, w jaki sposób to przystosowanie będzie wyglądało. Jakie było największe wyzwanie biznesowe firmy Microsoft w ostatnim roku, a jakie wciąż przed Wami stoi? Wyzwaniem dwóch ostatnich lat było dla nas zarządzanie zmianą, do której zmusiło nas globalne spowolnienie gospodarcze. Jako firma wyszliśmy z tego obronną ręką, w pewnych obszarach wręcz umocniliśmy się. Pracowaliśmy w tym czasie bardzo ciężko, by otworzyć możliwości biznesowe, które w trudniejszym okresie ułatwią funkcjonowanie naszym klientom. Szukanie optymalnych rozwiązań nakazywało nam przyspieszyć pracę właśnie nad modelem cloud computing. Okazał się świetnym rozwiązaniem na czasy, w których firmy szukają niższych kosztów i możliwości szybszego działania. Natomiast wyzwaniem na przyszłość jest doprowadzenie do tego, by cloud computing stał na czele naszego biznesu. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Redakcja dziękuje Adgar Plaza za możliwość zrealizowania sesji zdjęciowej. 17

18 cji t na ANIA L korzyści Inne przykłady z chmur na WYZWANIAFIRM.PL Plus i minus: Więcej informacji na WYZWANIAFIRM.PL Obejrzyj wywiad na WYZWANIAFIRM.PL Więcej plusów i minusów na WYZWANIAFIRM.PL Źródło: Michał Kołyga Andrzej karwowski dyrektor zarządzający INK Communication Wysoka dostępność Globalny dostawca gwarantuje jakość usług, jaką trudno osiągnąć małym, średnim, a czasem nawet dużym przedsiębiorstwom. Redundantne serwery, rozproszone geograficznie centra danych, stałe monitorowanie pracy pozwalają na zapewnienie dostępności na poziomie 99,9 procent. Lepsza utylizacja zasobów Jeśli charakterystyka działania firmy wiąże się z posiadaniem okresów dużych i niewielkich obciążeń obliczeniowych, to w tradycyjnym modelu potrzebna jest duża infrastruktura, która sprawdzi się w momentach najwyższego obciążenia. Jednak przez większość czasu będzie zutylizowany jedynie niewielki odsetek. Chmura rozwiązuje ten problem. Użytkownik płaci tylko tyle, ile mocy obliczeniowej wykorzysta. Alternatywnym rozwiązaniem jest model mieszany posiadanie tradycyjnej infarstruktury zwymiarowanej do obsługi typowych obciążeń i przenoszenie obliczeń do chmury w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc. Mniejsze obciążenia dla IT Przeniesienie rutynowych zadań administracyjnych związanych z infrastrukturą, platformą czy aplikacjami 18 pozwala uwolnić mnóstwo czasu w dziale IT. Efektem może być przekierowanie uwolnionych zasobów do realizacji bardziej kreatywnych zadań, mających na celu wsparcie biznesu lub ograniczenie kosztów związanych z nakładami na pracę. Szybki start i skalowanie Usługi uruchamia się błyskawicznie i można je w prosty sposób dodawać (lub odejmować) w miarę rozwoju biznesu. Możliwość szybkiego uruchomienia to doskonała propozycja dla indywiduwalnych przedsiębiorców lub działów przedsiębiorstw, które mają pomysł i chcą go szybko zrealizować lub przynajmniej przetestować. Co ważne, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania, moc obliczeniowa zostanie odpowiednio dopasowana. Już w dniu startu projektu można mieć pewność, że możliwości skalowania infrastruktury nie będą ograniczać biznesu. Mniejsze ryzyko inwestycyjne W tradyjnym modelu uruchomienie pewnej funkcjonalności wiąże się zwykle ze znaczącą inwestycją w infrastrukturę, którą trzeba odpowiednio zwymiarować do potrzeb. Jeśli okażą się one większe, konieczna będzie rozbudowa; jeśli okaże się, że są mniejsze, poziom utylizacji będzie niewielki, a zatem inwestycja przynajmniej częściowo będzie nietrafiona. W przypadku chmur nie dokonuje się inwestycji kapitałowej (lub jest ona ograniczona). Pomoc w disaster recovery Chmury dają duże możliwości w zakresie zapewniania ciągłości biznesowej i disaster recovery. Nie trzeba utrzymywać dwóch podobnych środowisk (co w przypadku dużej skali działalności jest niezwykle kosztowne). Wystarczy mieć platformy czy aplikacje w kilku chmurach, w których w każdej chwili będzie można uruchomić działalność pełną parą. Należy pamiętać, że opłaty będą dostosowane do faktycznego wykorzystania.

19 cloud computing Chmura obliczeniowa, podobnie jak wszystkie nowe technologie informatyczne, oferuje biznesowi liczne korzyści, ale niesie ze sobą również zagrożenia, o których nie można zapominać. Podejmując decyzję o jej wykorzystaniu, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy. W zależności od konkretnych uwarunkowań inne cechy chmur mogą wychodzić na pierwszy plan. Bezpieczeństwo Wielu szefów działów informatyki obawia się przenoszenia infrastruktury, danych i aplikacji do chmur oraz oddawania kontroli (przynajmniej fizycznej) nad nimi na zewnątrz organizacji ze względów bezpieczeństwa. Dokładniejsza analiza pokazuje jednak, że podobnie jak w tradycyjnych rozwiązaniach najsłabszym ogniwem jest użytkownik, a nie technologia. Odpowiednie procedury są w stanie zagwarantować poziom bezpieczeństwa na takim samym poziomie jak tradycyjne modele przetwarzania. Pewnym problemem związanym z bezpieczeństwem jest także względna niedojrzałość technologii. W związku z tym, że nie została przetestowana w globalnym ekosystemie biznesowym na dużą skalę, trudno precyzyjnie określić ryzyko wystąpienia poważnych problemów. Wysokie koszty transferu danych W niektórych przypadkach koszty zapewnienia łączy odpowiedniej przepustowości mogą decydować, że cloud computing będzie nieopłacalny. W firmach, których pracownicy generują duże ilości danych, które mają być przetwarzane w chmurze, lepszym rozwiązaniem okaże się z pewnością własna infrastruktura serwerowa i pamięci masowych. Wydajność aplikacji Umieszczenie w chmurze aplikacji, w których opóźnienie musi być minimalne, jak np. te wykorzystywane przez banki czy firmy inwestycyjne do zarządzania akcjami giełdowymi, może być ryzykowne. Nawet niewielkie opóźnienia transeferu informacji z chmury na komputery pracowników mogą przekładać się na znaczne straty finansowe. Poza tym w chmurze nigdy nie wiadomo, ile mocy obliczeniowej jest aktualnie dostępne. Jeśli zapotrzebowanie na moc zostanie skumulowane na dużą skalę, mogą pojawić się poważne problemy. Skalowalność kusi małych Dla bardzo dużych firm obietnice lepszej utylizacji zasobów i możliwości skalowania nie są aż tak kuszące. Posiadając już ogromną, złożoną i zwykle heterogeniczną infrastrukturę przejście do chmury nie wydaje się tak atrakcyjne jak dla małej czy średniej firmy, która się rozwija. Dotyczy to w szczególności przenoszenia najważniejszych aplikacji, kluczowych z punktu widzenia biznesu. Niemniej, jak pokazują przykłady cloud computing wykorzystywany jest przez dużych do rozwijania nowych projektów, które wymagałyby powiększania istniejącej infrastruktury lub ze względu na inne (niż skalowalność) zalety tego modelu przetwarzania. Rozwiązaniem może być także budowanie chmury prywatnej. Innym problemem jest kompatybilność cloud computing z wykorzystywanymi przez wiele dużych firm systemami zbudowanymi w starych technologiach, których nie można przenieść na nową platformę lub nie istnieje pilna potrzeba migracji. Problemy z działem IT Usługowy model przetwarzania danych odbierany jest przez wielu informatyków jako zagrożenie. Propozycję wykorzystania cloud computing odbierają jako próbę odebrania im pracy. Jeśli dział IT nie jest otwarty na podejście usługowe, jeśli nie udało się przekonać ludzi, że przyniesie to im więcej korzyści niż problemów, lepiej w ogóle nie zaczynać. 19

20 prawo w firmie Odpowiedzialność za dane w projektach cloud computing źródło: Chałas i Wspólnicy dr Bogdan Fischer radca prawny, partner w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Krakowie więcej informacji na temat na WYZWANIA FIRM.PL Czy ustalenie odpowiedzialności za dane w projektach cloud computing jest niemożliwe? Niekoniecznie. Inne przykłady na WYZWANIAFIRM.PL Ale zagwarantowanie ich bezpieczeństwa w ramach istniejących regulacji prawnych, to już zupełnie inna sprawa Kto pyta, ten rządzi Z prawnego punktu widzenia do najważniejszych pytań, które trzeba zadać, chcąc zagwarantować sobie bezpieczeństwo przetwarzanych danych, są pytania o kwestie prywatbiznes w chmurach Więcej informacji na WYZWANIAFIRM.PL Obejrzyj wywiad na WYZWANIAFIRM.PL 20 Więcej plusów i minusów na WYZWANIAFIRM.PL Cloud computing, czyli model biznesowy oparty na dostarczaniu funkcji IT jako usług za pomocą internetu, nie jest kategorią jednorodną. W jego skład mogą wchodzić rozmaite technologie i podmioty zewnętrzne oferujące zróżnicowane usługi i zasoby. W swojej zazwyczaj bogatej strukturze cloud computing może pojawiać się pod postacią chmur prywatnych, publicznych czy hybryd i obejmować nie tylko nowości, ale również elementy znanych już wcześniej modeli, np. outsourcingu czy hostingu, jak i dobrze znanych usług, np. utrzymywania poczty na serwerze i programów antyspamowych. Ze względu na tę różnorodność, jak i towarzyszący jej odmienny stopień ryzyka, podejście dotyczące ochrony i odpowiedzialności za dane powinno być w każdym przypadku zindywidualizowane. Tematyka tego zagadnienia jest bardzo rozległa, ale na ile pozwalają ramy tego artykułu, można wskazać kilka istotnych elementów.

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA Biznes w chmurze Aktualnie niemal każda fi rma ma wielkie ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Każdego dnia powstają eksabajty danych, których większość jest przetwarzana przez różne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo