Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013"

Transkrypt

1 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą dla obiektów sportowych 3. Mapa myśli 4. Gra typu MMO (Massively multiplayer online) KASK 1. Wizualizacja i symulacja zespołowego współdziałania autonomicznych robotów podwodnych (J.Balicki) 2. Informatyczny system wspomagający rozgrywki ligowe oraz mistrzostwa w dyscyplinie tenisa stołowego (P.Brudło) 3. Informatyczny system kompleksowego zarządzania dla ligowego klubu tenisa stołowego (P.Brudło) 4. Internetowy system informatyczny wspomagający zarządzanie hurtownią sieciową dla określonej branży (P.Brudło) 5. Aplikacja webowa wspomagająca tworzenie i zarządzanie fakturami dla firm rynkowych (P.Brudło) 6. Graficzna prezentacja ontologii OWL (T. Boiński) 7. System WordNet Solutions 2.0 (T. Boiński) 8. Środowisko symulacyjne dla współpracujących agentów (M. Wójcik, W.Jędruch) 9. Usługa wiarygodnego znakowania czasem (Time Stamping Service) (P.Szprynier) 10. Badanie własności generatorów liczb losowych zbudowanych na bazie funkcji skrótu (haszujących) (P.Szprynier) 11. Internetowy system bezpiecznego głosowania (wyborów) (P.Szprynier) 12. System rekomendacji posiłków na urządzenia mobilne (J. Szymański, K. Draszawka) 13. Rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki twarzy (J. Szymański, K.Draszawka) 14. System do automatyzacji procesu układania planu zajęć z wykorzystaniem algorytmów genetycznych (J. Szymański, K. Draszawka) 15. Implementacja algorytmów wykrywania sytuacji niebezpiecznych z wykorzystaniem Platformy KASKADA (J. Szymański, J. Proficz) 16. Metody kategoryzacji języka naturalnego (J. Szymański) 17. Komunikacja w języku naturalnym z bazą wiedzy (J. Szymański) 18. Interaktywne wyszukiwanie dokumentów medycznych w PubMed (J. Szymański) 19. Modelowanie kreatywności (J. Szymański) 20. Budowa i oprogramowanie serwera usług dla inteligentnego domu (T.Dziubich) 21. Oprogramowanie do ukrywania zasobów w systemach plików dyskowych (T.Dziubich) 22. Biblioteka algorytmów wspomagających rozpoznawanie objawów chorób przewodu pokarmowego (T.Dziubich) KIOP 1. System wspomagający umowy i rozliczenia abonamentowe 2. System wspomagający działalność firmy ubezpieczeniowej

2 3. Serwis do obsługi gabinetów lekarskich 4. System wspomagający zarządzanie wspólnotą mieszkaniową 5. Inteligentna książka kucharska 6. TeamRiskAid - System komunikacji na temat ryzyka i problemów w zespole projektowym 7. System obsługi zgłoszeń dla administratora sieci w małej firmie 8. Złośliwe środowisko programistyczne 9. Mechanizm sterowania emocjami dla wirtualnej postaci 10. Wybrane algorytmy rozpoznawania emocji użytkowników komputerów 11. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) 12. Zbiór narzędzi do Protégé ułatwiających analizę poprawności tworzonej ontologii (EulerOnto) 13. Analiza wydajności komunikacji w grach MMO 14. Film reklamowy prezentujący rozwiązania typu BI 15. Multiwyszukiwarka literatury z różnych baz danych dostępnych dla PG 16. System integracji i zarządzania domowymi przychodami i rozchodami 17. Refaktoryzacja zagadnień przecinających za pomocą AspectJ KISI 1. Stereoskopowy symulator lotu 2. Trójwymiarowa gra sieciowa pozwalająca na niszczenie terenu 3. Stereoskopowy symulator pojazdu 4. Laboratoryjne stanowisko do akwizycji danych trójwymiarowych 5. Rozpoznawanie symboli standardu BPMN 6. Wykrywanie emocji z wykorzystaniem biosygnałów 7. Przegląd narzędzi wspomagających implementację systemów uczących się 8. System do wzbogacania plików PDF z ustawami o elementy hipertekstowe i metadane 9. Narzędzie do projektowania systemu dialogowego w języku naturalnym 10. Interpreter wzorców przepływów pracy mobilnych dokumentów-agentów 11. Wyszukiwarka dokumentów służąca do wspomagania użytkowników w wypełnianiu formularzy 12. Zintegrowany system sterowania pojazdami 13. Program umożliwiający zastąpienie standardowego logowania do systemu Windows 8 wizualną weryfikacją tożsamości 14. Rozwój trójwymiarowej gry RPG Lochy ETI 15. Dwuwymiarowa gra platformowa na urządzenia mobilne z systemem Android KSGI 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania, analizy i wizualizacji rastrowych danych geograficznych 3. Oprogramowanie ilustrujące wybrane procedury przetwarzania danych geograficznych 4. System zarządzania informacjami pochodzącymi z urządzeń mobilnych 5. Dwuwymiarowa gra przygodowa na urządzenia mobilne 6. System monitoringu oparty o zestaw smartfonów 7. Zestaw gier na urządzenia mobilne w wybranych API 8. Odbiór danych z systemów ADS-B oraz AIS z wykorzystaniem tunera TV opartego o układ RTL2832U 9. System publicznej prezentacji z wykorzystaniem sensora MS Kinect

3 10. Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na kodach QR 11. Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na znacznikach NFC 12. Mobilny komunikator sieciowy z możliwością transmisji danych przestrzennych oraz komponentem serwerowym 13. Projekt i realizacja mini-kompasu cyfrowego 14. Projekt i realizacja mini-krokomierza cyfrowego 15. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G 16. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM-GX Zegar binarny z matrycą LED i termometrem 18. Asymilacja oraz kalibracja danych otrzymywanych z sensora AMSU-B dla potrzeb numerycznych prognoz pogody 19. Technologia wytwarzania syntezatorów mowy na urządzenia mobilne 20. Maszyna Dalvik oraz maszyna Java dla urządzeń wbudowanych 21. Portal internetowy dla małych firm koncepcja i implementacja 22. Synchronizacja baz danych na urządzeniach mobilnych 23. Aktualizacja drzew typu R przechowujących geograficzną informacje przestrzenną KTIN 1. Wykorzystanie zapór/technik filtracji w sieciach IP 2. Realizacja wirtualnej sieci prywatnej na potrzeby małej firmy 3. Opracowanie i implementacja systemu selektywnej blokady aktywności urządzeń WiFi 4. Badania technik dostępu bezprzewodowego w sieciach WLAN: NV2, Nstreme, IEEE Laboratorium dydaktyczne z zakresu protokołów mobilności w sieciach IP 6. Wdrożenie i testy systemu pracy grupowej OpenGroupware 7. System zarządzania serwerem wirtualizacyjnym MS Hyper-V 8. Laboratorium dydaktyczne z zakresu systemów VoIP 9. Emulator sieci na sprzęcie Ethernet 10. Łączenie sieci IP przez wyspę IPv6 11. Porównanie sieci HFC z sieciami Ethernet 12. Projekt i implementacja systemu paszportyzacji infrastruktury światłowodowej dla sieci szkieletowej MAN 13. Testy penetracyjne sieci oraz aplikacji webowych 14. Narzędzie pomiarowe podstawowych parametrów QoS w sieciach IPv4/IPv6 15. Symulator scentralizowanego systemu reputacyjnego dla sieci z egoistycznymi węzłami autonomicznymi 16. Symulator proaktywnego mechanizmu wyboru optymalnego punktu dostępowego w rozległych sieciach bezprzewodowych IEEE

4 KAMS Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD..Net application development using methodologies ATDD/BDD/TDD. dr inż. Krzysztof Manuszewski dr inż. Krzysztof Manuszewski Liczba wykonawców 3-5 Celem pracy jest wytworzenie kompletnej aplikacji w języku C# przy wykorzystaniu metodyk ATDD/BDD/TDD. Ważnym aspektem projektu jest napisanie wysokiej jakości kodu źródłowego w oparciu o testy jednostkowe i akceptacyjne oraz uwzględnienie refactoryzacji w procesie wytwarzania. 1. Zapoznanie sie z tworzeniem testów jednostkowych oraz metodyką TDD, ATDD 2. Projekt oraz implementacja aplikacji 1. Roy Osherove The Art of Unit Testing 2. Markus Gärtner "ATDD by Example: A Practical Guide to Acceptance Test-Driven Development" 3. MSDN

5 Aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą dla obiektów sportowych Application supporting the management of the company for sports facilities dr inż. Krzysztof Manuszewski Opracowanie modelu w zakresie zarządzania dla firmowego systemu informatycznego. Stworzenie aplikacji wspomagającej zarządzanie firmą dla obiektów sportowych dostępnej na komputery stacjonarne oraz wspomagane urządzeniami mobilnymi (tabletami). Liczba wykonawców Zapoznanie się z zasadami działania systemów zarządzania Zebranie wymagań i analiza funkcjonalności systemu Wybór architektury systemu oraz ustalenie topologi Opracowanie szczegółowego projektu systemu Implementacja Testowanie i weryfikacja systemu dla określonej organizacji Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean - Android 2 Tworzenie aplikacji -Wyd. Helion S.A (Ireneusz Zięcina, Marcin Peck, Krzysztof Szewczyk) Brak

6 Cel Mapa myśli Mind map dr inż. Krzysztof Manuszewski dr inż. Krzysztof Manuszewski pracy Celem jest opracowanie serwisu internetowego umożliwiającego zbieranie informacji związanych z dowolnym projektem, lub problemem do rozwiązania oraz uporządkowania ich w formie mapy myśli. Aplikacja ma pozwolić powiązać różnorodne zasoby własne oraz internetowe w spójną logicznie całość. Projekt Implementacja serwisu MSDN Liczba wykonawców 3-4 Technologie wykonania: ASP.NET MVC4, TypeScript

7 Cel Gra typu MMO (Massively multiplayer online) Massively multiplayer online game dr inż. Krzysztof Manuszewski dr inż. Krzysztof Manuszewski pracy Tematem projektu jest gra MMO. Głównym założeniem jest synchronizacja wielu aktywnych graczy przez sieć w jednym, rozbudowanym świecie oraz interakcje między nimi. Gracze poruszają się w świecie 2D lub 3D (jeszcze nie jest do końca ustalone), widzą się, mogą na siebie oddziaływać oraz wykonywać zadania (questy). Gra będzie wyposażona w podstawową fizykę oraz sztuczną inteligencję dla potworów. Projekt Implementacja wybranych aspektów gry Liczba wykonawców MSDN 5 (Andrzej Datczuk , Michał Kurpis , Mikołaj Walczyk, , Łukasz Wasilewski , Szymon Szulc ) KASK Temat pracy Wizualizacja i symulacja zespołowego współdziałania inżynierskiej autonomicznych robotów podwodnych Temat w języku angielskim Visualization and simulation of the group cooperation for autonomous underwater vehicles dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Celem pracy jest identyfikacja efektywnych zasad wizualizacji i symulacji zespołowego współdziałania autonomicznych robotów podwodnych Literatura 4. Wykorzystanie oprogramowania SWT 12 do wyznaczania trajektorii grupy autonomicznych pojazdów podwodnych 5. Wizualizacja przemieszczania się robota podwodnego po zadanej trajektorii w obecności przeszkód w środowisku MS Visual Studio 6. Symulacja unikania kolizji grupy pojazdów podwodnych. 3. Autonomous underwater vehicles - a collection of groups and projects, dostęp Grex-project, dostęp

8 5. REMUS 6000 Deep Ocean, Large Area Search/Survey, dostęp Umiejętność programowania w środowisku MS Visual Studio Dyplomanci Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Liczba wykonawców 3-4 Informatyczny system wspomagający rozgrywki ligowe oraz mistrzostwa w dyscyplinie tenisa stołowego Informatics system for management and organisation of table tennis league competitions and championships dr inż. Piotr Brudło dr inż. Ryszard Weisbrodt Opracowanie, implementacja oraz wdrożenie systemu informatycznego dla organizowania oraz zarządzania rozgrywkami oraz mistrzostwami ligi sportowej w zakresie tenisa stołowego Opracowanie projektu oraz implementacja modułów funkcjonalnych: zarządzanie bazą zawodników, zarządzanie kalendarzem rozgrywek, organizacja rozgrywek na określonych obiektach sportowych, przetwarzanie wyników, realizacja funkcjonalności internetowych, moduły eksportu, uruchomienie i wdrożenie systemu, prezentacja w działaniu praktycznym Literatura sportowa specyfika obszaru tematycznego Literatura fachowa technologie internetowe i informatyczne Aktualne rozwiązania techniczne w zakresie systemów zarządzania sportem Temat realizowany w kooperacji z PZTS Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Informatyczny system kompleksowego zarządzania dla ligowego klubu tenisa stołowego Informatics system for corporate management of a table tennis league club dr inż. Piotr Brudło dr inż. Ryszard Weisbrodt Opracowanie, implementacja oraz wdrożenie systemu informatycznego dla wspomagania zarządzania ligowym klubem sportowym w dyscyplinie tenisa stołowego Opracowanie projektu oraz implementacja modułów funkcjonalnych: zarządzanie klubem sportowym, zarządzanie bazą zawodników, zarządzanie

9 Liczba wykonawców 3-4 bazą sportową, moduły organizacyjne, moduły internetowe, eksport oraz import danych z systemów zewnętrznych, zarządzanie kompleksowe, uruchomienie i wdrożenie systemu, prezentacja w działaniu praktycznym, sprawdzeniu efektów działania w docelowym środowisku rzeczywistym. Literatura sportowa specyfika funkcjonowania klubów ligowych Literatura fachowa technologie internetowe i informatyczne Aktualne rozwiązania techniczne w zakresie systemów zarządzania sportem Temat realizowany w kooperacji z PZTS Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Liczba wykonawców 3-5 Internetowy system informatyczny wspomagający zarządzanie hurtownią sieciową dla określonej branży Internet informatics system for management of a corporate network sale store dr inż. Piotr Brudło dr inż. Piotr Brudło Opracowanie, implementacja oraz wdrożenie systemu informatycznego dla zarządzania hurtownią sieciową. System składa się z dwóch głównych komponentów: systemu biurowego obsługującego operacje biznesowe od strony firmy oraz serwisu internetowego, w którym przyjmowane oraz realizowane są właściwe zamówienia dotyczące działalności właściwej. Opracowanie projektu oraz implementacja modułów funkcjonalnych: moduł biurowy (zarządzanie produktami, zarządzanie klientami, zarządzanie fakturami i dokumentacją, kontrola stanów magazynowych), moduł internetowy (rejestracja w serwisie, składanie zamówień, operacje administracyjne, operacje klienta, monitorowanie realizacji zamówień); uruchomienie, wdrożenie oraz prezentacja efektów biznesowych. Literatura ekonomiczna biznesowe funkcjonowanie hurtowni sieciowych Literatura fachowa technologie internetowe i informatyczne Aktualne rozwiązania techniczne w zakresie systemów zarządzania Aplikacja webowa wspomagająca tworzenie i zarządzanie fakturami dla firm rynkowych Web application supporting creation and management of invoices for commercial companies dr inż. Piotr Brudło dr inż. Piotr Brudło

10 Liczba wykonawców 3 Stworzenie aplikacji webowej wspomagającej tworzenie i zarządzanie fakturami w przedsiębiorstwie. Implementacja bazy danych klientów przedsiębiorstwa Implementacja systemu tworzenia, zarządzania i eksportowania (format PDF, MS EXCEL) faktur (VAT, korygujących) i rachunków dla przedsiębiorstwa Implementacja logiki biznesowej związanej z tematem i wykonanie interfejsu użytkownika dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej (HTML5, JS, CSS) Podział aplikacji na backend (odpowiedzialny za logikę biznesową) i frontend (odpowiedzialny za prezentację danych). Komunikacja warstw za pomocą wywołań SOAP. Stworzenie dokumentacji i pomocy dla aplikacji James Snell, Doug Tidwell, Pavel Kulchenko, Programming Web Services with SOAP. O'Reilly Media, 2001 Deepak Vora, Java 7 JAX-WS Web Services. Packt Publishing 2012 Mark Pilgrim, HTML5: Up and Running. O'Reilly Media, 2010 Paul DuBois, MySQL Cookbook. O'Reilly Media 2012 Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe, Programming PHP. O'Reilly Media 2002 temat zarezerwowany Graficzna prezentacja ontologii OWL Graphcal presentation of OWL ontologies dr inż. Tomasz Boiński dr inż. Tomasz Boiński SOVA jest to biblioteka wizualizacji grafów przygotowana na potrzeby wizualizacji ontologii. Oparta jest na bibliotece prefuse i napisana w języku Java. Obecnie jej rozwój zatrzymał się na wersji beta. Dostępna jest ona również w postaci wtyczki do popularnego edytora Protege. Celem pracy jest rozbudowa funkcjonalności biblioteki o możliwość zapisu położenia elementów, rozbudowę wyszukiwania elementów grafu oraz rozszerzenie liczby dostępnych opcji prezentacji. Praca obejmuje również poprawę integracji z edytorem Protege. 1. Zapoznanie się z biblioteką SOVA 2. Implementacja mechanizmu wyszukiwania elementów na prezentowanym grafie 3. Implementacja możliwości zapisu położenia elementów na prezentowanym grafie 4. Implementacji opcji pozwalających na wybór ilości

11 Liczba wykonawców 3 prezentowanych informacji w etykiecie prezentowanych danych 5. Implementacja mechanizmu wyświetlania rozszerzonych informacji (komentarz, etykieta) po podwójnym kliknięciu na węzeł grafu 6. Implementacja innych funkcjonalności zgłoszonych przez użytkowników biblioteki. 7. Poprawa integracji z edytorem Protege 8. Testy rozwiązania 1. Język Java, 2. OWL API OWL T. Boinski, A. Jaworska, R. Kleczkowski, and P. Kunowski. Ontology visualization. In Information Technology (ICIT), nd International Conference on, pages IEEE, T. Boiński. Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK, pages 47 58, T. Boiński, P. Orłowski, P. Szpryngier, and H. Krawczyk. Influence and selection of basic concepts on ontology design S. Graham, S. Simeonov, T. Boubez, D. Davis, G. Daniels, Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, 2003, Helion Obecna wersja biblioteki rozpowszechniana na licencji LGPL System WordNet Solutions 2.0 WordNet Solutions 2.0 System dr inż. Tomasz Boiński dr inż. Julian Szymański Celem projektu jest opracowanie oraz zaimplementowanie systemu WordNet Solutions 2.0 z wykorzystaniem HTML 5.0 i CSS. WordNet Solutions jest to kompleksowe rozwiązanie systemowe dla edycji bazy danych słownika WordNet, jej wizualizacji i integracji w zewnętrznych systemach informatycznych. WordNet Solution to system, który wywodzi się z koncepcji kooperacyjnej edycji słownika WordNet zastosowanej w projekcie WordVenture- TG. Przy użyciu interaktywnej wizualizacji opartej o

12 oprogramowanie Gossamer system pozwala na przeglądanie i modyfikację zawartości słownika z poziomu strony internetowej lub aplikacji klienckiej języka Java. 1. Zapoznanie się z systemem WordNet Solutions Zapoznanie się z technologią HTML 5 oraz CSS 3. Projekt i implementacja rozwiązania 4. Testy zaimplementowanego rozwiązania Liczba wykonawców 3 1. System WordNet Solution Dokumentacja HTML Dokumentacja CSS Szymański J., Dusza K. and Byczkowski L., Cooperative editing approach for building wordnet database, Proceedings of the XVI International conference on system science, s , 2007 Środowisko symulacyjne dla współpracujących agentów Simulation environment for cooperating agents mgr inż. Michał Wójcik dr hab. inż. Wojciech Jędruch Wykonanie środowiska symulacyjnego pozwalającego na graficzną reprezentację postępów realizacji zadanego problemu (np. budowa z klocków) przez grupę agentów. Każdy z agentów obecny w środowisku ma pogląd na postępy pracy swojej grupy ale nie ma możliwości komunikacji z innymi agentami. Zachowania pojedynczych agentów powinny być definiowane za pomocą skryptowego języka opisowego. Przygotowanie graficznego środowiska dla symulacji wybranego zadania. Opracowanie skryptowego języka opisu zachowań agentów. Przygotowanie przykładowych skryptów opisujących zachowania pojedynczych agentów. Weryfikacja rozwiązania. Michael Wooldridge. Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley & Sons, June Barbara Dunin-Kęplicz and Rineke Verbrugge, Teamwork in Multi-Agent Systems: A Formal Approach. Wiley and Sons, July Gerhard Weiss, editor. Multiagent Systems: A Modern

13 Approach to Distributed Artificial Intelligence. MIT Press, Cambridge, MA, Telecom Italia Lab, Java Agent DEvelopment Framework Documentation. Liczba wykonawców 3 Badanie własności generatorów liczb pseudolosowych zbudowanych na bazie funkcji skrótu Study and Testing of the Pseudo-Random Number Generators based on Hash functions dr inż. Piotr Szpryngier Wykonanie implementacji i przeprowadzenie badań statystycznych generatorów RNG opartych na funkcjach skrótu 1. Projekt i implementacja generatorów RNG, 2. Projekt i implementacja narzędzi i algorytmów badania cech statystycznych, 3. Przeprowadzenie testów i badań oraz opracowanie wyników. 1. Sharon S. Keller, NIST-Recommended Random Number Generator 2. Cryptographic Algorithm Validation Testing, atsec information security 3. B. Schneier, Kryptografia dla praktyków, WNT V.Shoup - A Composition Theorem for Universal One-Way Hash Functions 5. S. Bakhtiari, R. Safavi-Naini, J. Pieprzyk Crytpographic Hash Functions: A Survey Liczba wykonawców 3 Usługa wiarygodnego znakowania czasem (Time Stamping Service) Authentic Time Stamping Service dr inż. Piotr Szpryngier Wykonanie serwisu znakowania czasem na potrzeby obiegu dokumentów np. PG 1. Projekt i implementacja serwisu T-S 2. Opracowanie polityki bezpieczeństwa 3. Przeprowadzenie testów 1. B. Schneier, Kryptografia dla praktyków, WNT Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone Handbook of Applied Cryptography, CRC Press,1997.

14 Liczba wykonawców 2 (Kryptografia stosowana, WNT 2005 Internetowy system bezpiecznych wyborów Secure Internet Polling System dr inż. Piotr Szpryngier Wykonanie systemu do przeprowadzania bezpiecznych wyborów poprzez Internet np. parlamentarnych 1. Analiza protokołów bezpiecznych wyborów 2. Projekt i implementacja podsystemów komisji wyborczych, przeprowadzania wyborów i głosowania, gromadzenia wyników zbiorczych (hurtownia danych) 3. Badanie i testy aplikacji oraz ocena bezpieczeństwa 1. B. Schneier, Kryptografia dla praktyków, WNT Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone Handbook of Applied Cryptography, CRC Press,1997. (Kryptografia stosowana, WNT 2005 Liczba wykonawców 3 System do automatyzacji procesu układania planu zajęć z wykorzystaniem algorytmów genetycznych Timetable scheduling system based on genetic algorithms Dr inż. Julian Szymański Mgr inż. Karol Draszawka Celem projektu jest opracowanie i zaimplementowanie systemu do układania i optymalizacji planów zajęć dla instytucji takich, jak np. Politechnika Gdańska. System ma w przystępny sposób umożliwiać wprowadzanie danych i wymagań, które ma spełniać generowany plan. Do optymalizacji planów zajęć należy wykorzystać metody z rodzin algorytmów genetycznych lub optymalizacji przy pomocy roju cząsteczek. 1. Teoretyczne opracowanie zagadnienia 2. Implementacja komponentu do wprowadzania danych

15 Liczba wykonawców 3 3. Implementacja wybranego algorytmu 4. Testowanie systemu 1. Sigl, B.; Golub, M.; Mornar, V.;, "Solving timetable scheduling problem using genetic algorithms," Information Technology Interfaces, ITI Proceedings of the 25th International Conference on, vol., no., pp , June Chu, S.C.; Fang, H.L.;, "Genetic algorithms vs. Tabu search in timetable scheduling," Knowledge-Based Intelligent Information Engineering Systems, Third International Conference, vol., no., pp , Dec Sapru, V.; Reddy, K.; Sivaselvan, B.;, "Time table scheduling using Genetic Algorithms employing guided mutation," Computational Intelligence and Computing Research (ICCIC), 2010 IEEE International Conference on, vol., no., pp.1-4, Dec Shu-Chuan Chu; Yi-Tin Chen; Jiun-Huei Ho;, "Timetable Scheduling Using Particle Swarm Optimization," Innovative Computing, Information and Control, ICICIC '06. First International Conference on, vol.3, no., pp , Aug Sept Rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki twarzy Emotion recognition based on facial expressions Dr inż. Julian Szymański Mgr inż. Karol Draszawka Celem projektu jest opracowanie i zaimplementowanie systemu rozpoznawania prawdziwych bądź symulowanych emocji na podstawie obrazu twarzy użytkownika. System rozpoznawać ma podstawowe emocje typu: radość, smutek, strach, złość. Do rozpoznawania elementów twarzy system wykorzystywać może ogólnie dostępne klasyfikatory kaskadowe. 1. Opracowanie zasady działania systemu. 2. Zgromadzenie danych uczących (zdjęcia twarzy opisane emocjami) 3. Stworzenie systemu ekstrakcji cech z surowych zdjęć 4. Uczenie wybranego klasyfikatora 5. Testowanie systemu 5. Emotion Recognition Based on Facial Exressions of Gamers, M. Pilecki, M. Suchacz, K. Draszawka, Materiały konferencyjne

16 Liczba wykonawców 3 krajowej konferencji wytwarzania gier komputerowych, Gdańsk Xin Liu; Yiu-ming Cheung;, "A robust lip tracking algorithm using localized color active contours and deformable models," Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2011 IEEE International Conference on, vol., no., pp , May OpenCV documentation: System rekomendacji posiłków na urządzenia mobilne Meal recommendation system for mobile devices Dr inż. Julian Szymański Mgr inż. Karol Draszawka Celem pracy jest opracowanie i zaimplementowanie aplikacji, dedykowanej dla systemu Android, będącej systemem rekomendacji posiłków / przekąsek dla użytkowników - łasuchów. Aplikacja, na podstawie zgromadzanych opisów jedzenia (słodkie, lekkie, dietetyczne, czekoladowe), wcześniejszych wyborów użytkownika oraz wyborów innych użytkowników o zbliżonym profilu, sugerowałaby na co łasuch mógłby mieć ochotę tym razem. Po określeniu posiłku, aplikacja upraszczałaby realizację konsumpcji poprzez namierzenie najbliższego miejsca nabycia - sklepu, piekarni, cukierni. 1. Opracowanie zasady działania systemu. 2. Zgromadzenie danych

17 Liczba wykonawców 3 3. Implementacja aplikacji 4. Testowanie aplikacji 1. G. Adomavicius and A. Tuzhilin, Towards the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions, IEEE Trans. on Data and Knowledge Engineering 17:6, pp , G. Linden, B. Smith, and J. York, Amazon.com recommendations: item-to-item collaborative filtering, Internet Computing 7:1, pp , Android SDK documentation: Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. pol.) Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Implementacja algorytmów wykrywania sytuacji niebezpiecznych z wykorzystaniem Platformy KASKADA Implementation of dangerous situation detection algorithms on the KASKADA Platform dr inż. Julian Szymański, dr inż. Jerzy Proficz mgr inż. Piotr Orzechowski Celem pracy jest implementacja co najmniej 6 algorytmów wykrywania sytuacji niebezpiecznych z wykorzystaniem Platformy KASKADA. Implementowane algorytmy powinny umożliwiać np.: wykrycie upadku, wykrycie zmiany części garderoby, wykrycie przedmiotu niebezpiecznego, wykrycie przedmiotu niebezpiecznego na ciele, wykrycie nieoczekiwanego przedmiotu w zadanych strefach wrażliwych przy wykorzystaniu dostarczonych obrazów tła, interpretacja zachowania się tłumu (m.in. ucieczka, atak grupy na osobę oraz atak grupy na grupę). Ich działanie powinno być w jak najniższym stopniu zależne od kontekstu (np. oświetlenia) oraz umożliwiać przetwarzanie w czasie rzeczywistym w oparciu o dane napływające z kamer dostępnych na Platformie KASKADA. Opis problemu. Analiza dostępnych rozwiązań tego typu. Określenie realizowanych algorytmów. Przygotowanie testów. Implementacja. Testy. Al Bovik: The Essential Guide to Video Processing E. G. Little i G.L. Rogova: An Ontological Analysis of Threat and Vulnerability. W: 9th International Conference on Information Fusion

18 Liczba wykonawców 4 Paul Viola, Michael Jones: Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. W: IEEE CVPR, D. Lowe: Object recognition from local scale-invariant features. W: Proceedings of the International Conference on Computer Vision H. Bay, T. Tuytelaars i L. Van Gool : SURF: Speeded Up Robust Features. W: European Conference on Computer Vision MAYDAY EURO 2012, GStreamer, OpenCV, Boost, STL, Google C++ Style Guide, Czasopisma serii IEEE, IEE. Inne szczegółowe pozycje polecone przez promotora. Projekt będzie realizowany we współpracy z CI TASK i na Platformie KASKADA. Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Metody kategoryzacji języka naturalnego Machine learning for natural language categorization Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest opracowanie algorytmu identyfikującego język. Klasyfikacja ma odbywać się za pomocą modelu N-gramów, na podstawie próbek danych języków. Na podstawie wyników klasyfikacji stworzona zostanie wizualizacja powiązań pomiędzy językami w celu porównana z danymi geograficznymi odnośnie występowania danego języka i danymi z zakresu językoznawstwa - grupami językowymi. Do tego celu wykorzystane zostanie podejście map samoorganizujących się. 1. Przygotowanie danych do przetworzenia 2. Implementacja lub wykorzystanie bibliotek algorytmu SOM 3. Przetworzenie danych prezentacja i ocena rezultatów Kohonen, T. and Somervuo, P Self-organizing maps of symbol Springs Honkela, T. and Kaski, S. and Lagus, K. and Kohonen, T. WEBSOM - selforganizing maps of document collections Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Komunikacja w języku naturalnym z bazą wiedzy

19 Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Natural language interaction with knowledge base Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest stworzenie chatterbota wykorzystującego wiedzę zapisaną w postaci sieci semantycznej. Jako źródła wiedzy planowane jest wykorzystanie ogólnodostępnych ustrukturalizowanych repozytoriów takich jak np. DBPedia. Do budowy szablonów interakcji wykorzystane zostaną szablony AIML dzięki którym możliwe będzie stworzenie interfejsu zbliżonego do języka naturalnego wykorzystującego sformalizowany język zapytań np.: SPARQL. 1. Opracowanie interfejsów akwizycji danych 2. Implementacja szablonów interakcji z bazą wiedzy 3. Ocena rozwiązania Materiały dostępne u opiekuna pracy Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Temat projektu dyplomowego inżynierskiego (jęz. ang.) Interaktywne wyszukiwanie dokumentów medycznych w PubMed Interactive information retrieval in PubMed Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest utworzenie wizualizacji sieci pojęć opisujących publikacje z dziedziny medycyny w bazie PubMed. Wizualizacja ta wykorzystana zostanie jako interfejs użytkownika umożliwiająca wskazywanie na grafie pojęć. Pojęcia zaznaczone na grafie posłużą jako wejście do algorytmu tworzącego zapytanie do repozytorium dzięki czemu oczekujemy poprawy precyzji szukania w porównaniu do tradycyjnych metod opartych na słowach kluczowych. 1. Zbudowanie systemu wizualizującego sieć powiązań między pojęciami indeksującymi 2. Powiązanie systemu do PubMed 3. Implementacja algorytmu wyszukującego 4. Ocena uzyskanych wyników Dostępne u opiekuna pracy prototypowa aplikacja: semanticspaces.eti.pg.gda.pl Temat projektu dyplomowego inżynierskiego Temat projektu Modelowanie kreatywności Creativity modeling

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo